Sunteți pe pagina 1din 3

TESTUL NR.

1 STIVUITORISTI

1. Prescriptia tehnica ISCIR care reglementeaza autorizarea sti uitoristilor este! a) CR 1 2009 b) CR 2 2009 c) R3 2003 ". Sarcina nominala este! a) sarcina de incercare a unui stivuitor ; b) sarcina pentru care a fost proiectat si construit stivuitorul; c) sarcina care este transportata cu stivuitorul; #. Paracazatorul este! a) componenta de securitate destinata sa opreasca si sa mentina oprita pe glisiere cabina in cazul depasirii vitezei stabile; b) componenta de securitate destinata evitarii socurilor provenite din spargerea accidentala a rotilor de rulare; c) componenta de securitate care sa amortizeze caderea cabinei la impactul cu solul; $. Limitatorul %e sarcina! a) componenta de securitate destinata sa intrerupa comenzile de actionare asupra sarcinii; b) componenta de securitate destinata sa intrerupa automat actionarea mecanismului de ridicare in cazul depasirii sarcinii nominale, permitand actionarea mecanismului in sensul coborarii sarcinii; c) componenta de securitate destinata sa intrerupa automat actionarea mecanismului de ridicare in cazul depasirii sarcinii nominale, nepermitand actionarea mecanismului in sensul coborarii sarcinii; &. Sta'ilitatea statica este! a) rezistenta la rasturnare a unui stivuitor care e acuta numai franare si deplasare sarcina; b) rezistenta la rasturnare a unui stivuitor aflat in miscare, sub actionarea fortelor create de miscarea respectiva; c) rezistenta la rasturnare a unui stivuitor care nu e ecuta nici o miscare, singura forta care actioneaza fiind sarcina; (. La translatoarele sti uitoare limitatorul %e iteza este componenta %e securitate care! a) incetineste coborarea sarcinii in cazul spargerii unui furtuni !idraulic sau a ruperii lantului; b) incetineste tranlatia stivuitorului pentru a mentine viteza de deplasare in limitele admise; c) actioneaza paracazatoarele si comanda oprirea cabinei; ). *ispozitia pentru oprirea sti uitoarelor %e +unctiune ca urmare a unor %e+iciente care a+ecteaza siguranta in +unctionare se or consuma in! a) fisa de activitate; b) registrul sefului de sc!imb; c) registrul de evidenta a supraveg!erii; ,. E-ploatarea . mane rarea / sti uitoarelor tre'uie sa se +aca! a) in conformitate cu prevederile prescriptiei te!nice, cu normele de protectia muncii,

instructiunilor de e ploatare specifice stivuitorului respectiv si instructiunilor interne elaborate de unitate detinatoare; b) in conformitate cu instructiunile primite de la seful punctului de lucru; c) in conformitate cu instructiunile mentionate in registrul de supraveg!ere; 0. Este interzisa circulatia sti uitoarelor! a) pe linga utila"e si instalatii, stive de materiale de la o distanta mai mica de 1 m; b) pe linga utila"e si instalatii, stive de materiale la o distanta mai mica de 0,# m; c) pe linga recipienti cu substante to ice sau sub presiune; 11. Care %in comenzile %ate %e sti uitorist este o coman%a prioritara2 a) comanda de pornire; b) comanda de oprire; c) comanda in vederea inceperii lucrului; 11. 3a'aritul sti uitorului reprezinta! a) dimensiunile stivuitorului reprezentate de$ lungime, latime, inaltime; b) dimensiunile stivuitorului reprezentate de$ ecartament, apatament; c) spatiului determinat de conditiile functionarii in siguranta a stivuitorului in vecinatatea unor constructii, ale carei limite pot fi depasite numai de dispozitivul de manipulare a sarcinii in timpul e ecutarii operatiilor de manipulare; 1". Una %in sarcinile principale ale sti uitoristului in timpul lucrului este4 a) sa circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicata la cel mai putin 300 mm de sol si cu cartagul in pozitia verticala; b) sa circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicata la cel mult 200 mm de sol si cu cartagul inclinat spre spate; c) sa circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicata la 2#0%300 mm de sol si cu cartagul inclinat spre spate; 1#. Una %in sarcinile principale ale sti uitorului este! a) sa nu permita persoanelor sa stationeze la o distanta mai mica de 2,# m de stivuitor in timpul functionarii acestuia; b) sa nu permita persoanelor sa stationeze la o distanta mai mica de 2 m de stivuitor in timpul functionarii acestuia; c) sa nu permita persoanelor sa stationeze la o distanta mai mica de 1 m de stivuitor in timpul functionarii acestuia; 1$. Veri+icarea +unctionarii limitatorului %e sarcina la sti uitoarele autopropulsate se realizeaza4 a) prin incercarea ridicarii sarcinii nominale; b) prin incercarea ridicarii unui sarcini cu 10& mai mare decat sarcina nominala; c) prin incercarea ridicarii unui sarcini cu 2#& mai mare decat sarcina nominala; 1&. 5urcile se or scoate %in uz atunci can%! a) uzura partililor orizontale si verticale este intre #& % 10& din grosimea acestora; b) uzura partililor orizontale si verticale depaseste #& din grosimea acestora; c) uzura partilor orizontale si verticale depaseste 10& din grosimea acestora; 1(. In cazul constatarii unor %e+ectiuni la componentele %e securitate ale sti uitorului! a) este permisa functionarea stivuitorului dupa consemnarea in registrul de supraveg!ere,

activitatea desfasurinduse cu atentie sporita pana la remedierea defectiunii; b) este interzisa functionarea stivuitorului; c) este interzisa functionarea stivuirorului cu sarcini mai mari de ' din sarcina nominala; 1). *aca lipsesc sau nu +unctioneaza %ispoziti ele %e semnalizare optica si acustica! a) se poate lucra cu stivuitorul pana la remedierea defectiunilor cu atentie sporita; b) se interzice functionarea stivuitorului; c) se poate lucra cu stivuitorul dupa ce se afiseaza pe acesta ( circula fara semnalizare (; 1,. Lucrarile %e intretinere si re izii la sti uitoare pot +i +acute %e! a) agenti economici autorizati de )* )+C)R pentru activitatea de reparare stivuitoare; b) agenti economici autorizati de )* )+C)R pentru activitatea de intretinere si revizie stivuitoare; c) personalul calificat si instruit din cadrul unitatii detinatoare; 10. 5iecare sti uitor tre'uie sa ai'a marcat lizi'il si inteligi'il urmatoarele! a) numele fabricantului si adresa lui, marca"ul de conformitate, anul de fabricatie, seria, tipul si parametrii de functionare; b) numele fabricantului si adresa lui, marca"ul de conformitate, anul de fabricatie, seria, tipul si parametrii de functionare si codul de semnalizare; c) numele fabricantului si adresa lui, marca"ul de conformitate, anul de fabricatie, seria, tipul si parametrii de functionare si scadenta la verificare; "1. Re%o'an%irea autorizatiei %e sti uitorist %upa suspen%area acesteia con+orm legistlatiei in igoare se +ace! a) prin solocitare scrisa la )* )+C)R; b) prin solicitarea in scris la )* )+C)R si sustinerea unui e amen de autorizare conform perevederilor precriptiei te!nice CR, 2009; c) prin solicitarea in scris la )* )+C)R si sustinerea unui e amen de autorizare conform prevederilor prescriptiei te!nice R3 %2003