Sunteți pe pagina 1din 18

Tema PRINCIPIILE FUNCIONAREA I ARHITECTURA SISTEMELOR INTEGRATE DE TIPUL C4I 1.

ROLUL, FUNCIILE I CARACTERISICILE PRINCIPALE ALE SISTEMELOR C4I 1.1.Delimit i C!"#e$t%ale Conceptul de sistem de comand, control, comunicaii, calculatoare i informaii militare22 (C4I Command, Control, Communications, Computers, Intelligence - systems) a cunoscut, pn n forma actual o serie de terminologii ce au generat uneori confu ii de interpretare! "stfel, sintagma C4I a e#oluat, de la conceptul C2 (comand i control, repre entnd func$iile de %a ale procesului managerial), la formula C3 (comand, control i comunicaii), n etapa n care rolul comunica$iilor a de#enit #ital n gestionarea tot mai comple&elor 'i sofisticatelor sisteme de armament! (rin cre'terea ponderii componentei informa$ionale s-a impus, de asemenea, ca #ital, gestionarea unei noi laturi tot mai decisi#e a ac$iunii militare confruntarea informaional care implic producerea 'i diseminarea informa$iilor militare -, fapt ce a condus la formula C)I! *n etapa actual, prelucrarea #astului #olum de informa$ii 'i luarea deci iilor n ritm deose%it de rapid (impus de e#olu$ia sistemelor de sen ori 'i armament) au determinat omniprezena 'i performanele n timp real ale calculatoarelor, ceea ce a condus la forma actual de C4I! +i#ersitatea de termeni actuali accepta$i de facto n lumea militar, e&prim fie e#olu$ia istoric a conceptului ( C2 C4I2), fie domeniile func$ionale de ac$iune (C3I/RIST Reconnaissance, Information, Sur!eillance, Tar"et c#uisition - recunoatere, informaii, supra!e"$ere i ac$iziia intelor)! Cea mai contro#ersat interpretare se face n ,urul celui de-al doilea I al formulei- interopera%ilitate, inte"rare la ni!elul c&mpului de lupt di"ital, inteli"en artificial i realitate !irtual, inteli"en ncorporat n produsele soft'are inte"rate etc! .ediile de cercetare, pu%lica$iile militare 'i ma,oritatea doctrinelor militare occidentale folosesc conceptul de /C4I s(stems! Confu ia este e#ident n conte&tul n care 0"12 utili ea sintagma C3I cu sensul /comand, control, consultan i informaii, iar instrumentele (sistemele) de suport informa$ional sunt repre entate de sistemele de comunica$ii 'i informatice (CIS ) Communication and Information S(stems)! Si&temele 'e #!ma"', #!"t !l, #!m%"i#a(ii, #al#%lat!a e )i i"*! ma(ii reprezint sisteme inte"rate de doctrine, proceduri, structuri or"anizatorice, personal, ec$ipament, faciliti i comunicaii destinate s spri*ine e+ercitarea procesului de comand i control n toate fazele ,strileoperaiei.
33

Automatic Data Processing (ADP) NATO Glossary, AdatP-2(G), Nov.1

4 din 45

6istemul C4I tre%uie s asigure transmiterea informa$iilor ntre structurile organi atorice 'i mi,loacele te7nice de prelucrare din spa$iul de lupt, dincolo de ori ontul #i i%il 'i in#i i%il! 1oate sistemele de comunica$ii 'i informatice militare de la semnali atoarele antice la cele mai recente sisteme %a ate pe computere nu sunt dect de #oltri te7nice cu acela'i scop transmiterea informa$iilor ntre 'i n cadrul structurilor organi atorice lupttoare! 2 anali a elementelor fundamentale din structura sistemelor C4I contri%uie la reducerea comple&it$ii pro%lematicii 'i la reali area unui ni#el adec#at de n$elegere a rolului 'i func$iilor acestora! C!"&i'e e"te $e"t % e+i&te"(a &i&temel! C4I Infosfera asigur un sc7im% de informa$ii automati at, la ni#el mondial, care spri,in ac$iunile n spa$iul de lupt, fiind n acela'i timp secreti at, dar 'i transparent pentru lupttor! "ceast nou capacitate, n curs de e#olu$ie permanent, tre%uie s fie deose%it de fle&i%il pentru a spri,ini proiectarea for$ei 'i rapida organi are pe misiuni a acesteia! 1e7nologia comunica$iilor 'i informa$iilor e&istente 'i de #oltarea rapid a infosferei au un impact ire#ersi%il asupra a%ordrii fundamentale a r %oiului care urmre'te masarea 'i concentrarea efectelor n locul for$elor! "ceasta propulsea actorii din spa$iul de lupt n sfera r %oiului %a at pe informa$ii 'i desf'urat cu armament de nalt preci ie care detectea 'i anga,ea $intele pe %a a transferului electronic de date! (articipan$ii la ac$iune tre%uie s se adapte e la acest mediu n continu e#olu$ie 'i a crui comple&itate 'i incertitudine cresc permanent din care cau comandantul tre%uie s perceap sistemul C4I ca pe un ntreg 'i s-l anga,e e n modul cel mai a#anta,os! Comandantul (decidentul) poate s identifice modul de organi are, perfec$ionare, concentrare 'i reparti are a resurselor limitate din sistemele C4I 'i s ia msuri pri#ind modul cel mai eficient de a controla flu&ul informa$ional, prelucrarea 'i calitatea informa$iilor n scopul de a accelera procesul de ela%orare 'i aplicare a deci iilor! 1.,. R!l%l &i&temel! C4I R!l%l *%"'ame"tal al sistemelor C4I este acela de a asigura, n timp util, n condi$ii de siguran$ ma&im, informa$ii decisi#e 'i rele#ante la toate ni#elurile de deci ie opera$ional pentru a permite for$elor s le #alorifice n ndeplinirea o%iecti#elor n toate formele ac$iunilor militare! .isiunile importante ale sistemelor C4I suntS$ i-i"%l $ !#e&el! 'e #!ma"' )i #!"t !l ." t!t &$e#t %l a#(i%"il! milita e 6istemul de spri,in al comen ii 'i controlului asigur comandantului mi,loacele necesare pentru e&ercitarea autorit$ii 'i conducerii for$elor su%ordonate 'i a celor primite n spri,in n scopul ndeplinirii misiunii! Comandamentul utili ea informa$iile n procesul de ela%orare a deci iilor 'i
3 din 45

coordonare a ac$iunilor care #or influen$a, n primul rnd for$ele ad#ersarului 'i cele proprii n a#anta,ul celor din urm! (entru aceasta este necesar o circula$ie optim a informa$iilor, deci constituirea unor flu&uri informa$ionale corecte! (e timp de r %oi sau n situa$ii de cri , sistemele C4I tre%uie s asigure un flu& de date continuu pentru a oferi informa$ii, n timp real, n spa$iul de lupt, n orice loc, n orice moment, la cererea utili atorilor! +atorit di#ersificrii formelor 'i procedeelor de ducere a ac$iunii militare 'i a suprate7nologi rii spa$iului de lupt modern, sistemele de tip C4I #or tre%ui s ai% aceia'i eficien$ indiferent de structura 'i misiunile for$ei lupttoare sau de tipul de ac$iune militar n care sunt anga,ate! a) S%$! t $e"t % $la"i*i#a e, 'e#i/ie )i ea#(ie a$i' ." me'iile milita e 'e& &#0im1t!a e +atorit sc7im%rilor de profun ime petrecute n ultimii ani n mediul de securitate glo%al, for$ele lupttoare sunt ne#oite s participe la ac$iuni militare care nu au o desf'urare liniar n cadrul aceluia'i tip de ac$iune, sau n acela'i mediu fi ic! 1recerea rapid de la ac$iuni cu caracter ofensi# la cele cu caracter defensi#, de la ac$iuni militare decisi#e la opera$ii militare altele dect r %oiul, de la ac$iuni militare sincrone la ac$iuni militare asincrone, o%lig comandamentele la efectuarea de sc7im%ri dese n concep$ii 'i planuri de ac$iune care solicit de regul un alt tip de flu& informa$ional! *n plus, pro%a%ilitatea crescut ca o for$ s participe n timp relati# scurt la ac$iuni n diferite regiuni sau one de pe glo% determin modificri esen$iale n con$inutul %a elor de date cu referire la informa$iile despre mediu, societate, cultur etc! %) S%$! t $e"t % # e)te ea m!1ilit(ii t %$el! )i a'a$ta ea a#e&t! a la 'i*e ite me'ii 'e '%#e e a a#(i%"il! milita e (erfec$ionarea te7nologiilor utili ate n asigurarea mo%ilit$ii trupelor, perfec$ionarea sistemelor de armament 'i sen ori contri%uie la reducerea timpului de ac$iune, sporirea controlului spa$iului de lupt, la cre'terea ritmului de ducere a opera$iilor 'i la generarea unui #olum mare de informa$ii! +ac cel pu$in aceste elemente nu sunt gestionate corespun tor se pot crea situa$ii care #or conduce la afectarea reac$iilor lupttorilor 'i, n cele din urm, ale su%unit$ilor 'i unit$ilor! #2 A&i3% a ea &#0im1% il! i"*! ma(i!"ale ." #a' %l a#(i%"il! milita e 6istemele C4I asigur su%sistemele de spri,in pentru sc7im%ul informa$ional 'i ela%orarea deci iilor n cadrul procesului de comand 'i control al marilor unit$i 'i unit$ilor! (entru a putea desf'ura opera$iile cu eficien$ comandamentul unit$ii 'i marii unit$i, precum 'i componentele lupttoare 'i de spri,in din compunerea acesteia tre%uie s dispun de informa$ii! "ceste informa$ii tre%uie s fie rele#ante, esen$iale, oportune 'i pre entate ntr-o form accesi%il pentru a fi n$eleas 'i utili at rapid de ctre lupttor 'i a ac$iona optim pentru ndeplinirea misiunilor! 6istemul de spri,in al comen ii 'i controlului repre int instrumentul
) din 45

principal la dispo i$ia comandantului structurii de for$e utili at pentru colectarea, transmiterea, prelucrarea 'i diseminarea 8 distri%u$ia acestor informa$ii! '2 A&i3% a ea &#0im1% il! i"*! ma(i!"ale ." #a' %l a#(i%"il! milita e ." me'i%l m%lti"a(i!"al 2pera$iile multina$ionale sunt deose%it de comple&e 'i presupun anga,area unor structuri militare di#erse solicitate s ac$ione e n mod unitar! 9or$ele multina$ionale pot a#ea unele particularit$i n organi area 'i func$ionarea sistemelor C4I, lim%a,, te7nologie, doctrin, standarde de operare care pot crea confu ii! "cestea din urm pot conduce la cre'terea cerin$elor informa$ionale 'i a ni#elului de incertitudine! Cu ct e'aloanele ntre care se reali ea interfa$area sunt mai mici, cu att cre'te ni#elul de incertitudine 'i ni#elul cerin$elor la adresa sistemelor C4I! Comandantul tre%uie s urmreasc cu aten$ie sporit structura acesteia, nainte de nceperea opera$iilor, pentru a e#ita unele confu ii n cadrul for$elor proprii! +up ce comandantul sta%ile'te organi area specific a comen ii 'i controlului pentru o opera$ie multina$ional sunt sta%ilite cerin$ele de sc7im% informa$ional pentru sistemele C4I, n func$ie de unele principii pre entate n continuare! 6istemele C4I pot a#ea 'i un rol mai e&tins, n scopul de a asigura spri,in informa$ional 'i pentru alte misiuni decise de .inisterul "prrii 0a$ionale, formnd infrastructura informa$ional general a aprrii! 1.4. F%"#(iile i"*! ma(i!"ale ale &i&temel! C4I &%"t5 a. C!le#ta ea presupune ac7i i$ia sau o%$inerea 'i filtrarea ini$ial a informa$iilor, n func$ie de ne#oi 'i priorit$i 'i con#ersia lor ntr-o form adec#at pentru transmitere! 1. T a"&$! t%l se refer la #e7icularea datelor 'i informa$iilor de la surs autori at, oricare ar fi aceasta, ctre dispo iti#ele periferice adec#ate pentru prelucrare! #. P el%# a ea nseamn stocarea, accesarea, manipularea, filtrarea 'i fu iunea datelor pentru a produce un minim esen$ial de informa$ii ntr-o form accesi%il utili atorilor pe %a a crora structurile lupttoare pot ac$iona ct mai rapid 'i corect! '. Di&emi"a ea presupune distri%uirea informa$iilor prelucrate ctre utili atorii care le solicit sau care sunt numi$i pentru a primi aceste date! +atele pot fi su% forma documentelor de lupt sau nestructurate n format electronic primar sau prelucrat! e. P !te#(ia repre int func$ia care asigur securitatea flu&ului informa$ional, precum 'i a accesului la informa$ii, pe %a a principiului ne#oii de a cunoa'te, numai a personalului autori at! O1ie#ti6ele *%"'ame"tale ale &i&temel! C4I sunt a. Reali/a ea %"it(ii 'e e*! t. 6istemele C4I tre%uie s a,ute for$ele lupttoare 'i de spri,in s com%ine ideile 'i aprecierile comandan$ilor 'i personalului cu func$ii importante n cadrul comandamentelor 'i structurilor
4 din 45

organi atorice su%ordonate! "stfel, se permite e&primarea opiniilor ct mai multor e&per$i 8 speciali'ti n acti#itatea de ela%orare a deci iilor, comanda 'i controlul opera$iilor n timp real sau aproape real 'i, n final, ndeplinirea cu succes a misiunilor primite! 1. E+$l!ata ea t%t% ! #a$a#it(il! *! (ei. 6istemele C4I tre%uie s fie planificate ca e&tensii ale sim$urilor 'i proceselor specific umane 'i s a,ute personalul militar n formarea percep$iilor reale, s reac$ione e corespun tor la acestea 'i s ela%ore e deci ii! "cestea permit personalului de stat ma,or s ac$ione e eficient pe timpul opera$iilor cu ritm nalt de desf'urare! 6istemele C4I tre%uie s ai% timp de rspuns ct mai mic, s fie u'or de n$eles 'i de e&ploatat, n special pe timpul re ol#rii unor situa$ii care implic un ni#el ridicat de stres! #. L!#ali/a ea #! e#t a i"*! ma(iil! # iti#e. 6istemele C4I tre%uie s ai% capacitatea de a rspunde rapid la cererile de informa$ii 'i, de aceea, informa$iile tre%uie stocate 'i men$inute acolo unde sunt necesare! "stfel, se reduc la minim ntr ierile n transmiterea sau o%$inerea informa$iilor 'i se mic'orea ni#elul de solicitare al re$elelor de comunica$ii! '. F%/i%"ea i"*! ma(iil! . 6istemele C4I tre%uie s asigure o imagine comple& 'i precis a spa$iului de lupt n func$ie de cerin$ele personalului de stat ma,or! "ceasta se reali ea prin fu iunea informa$iilor reducerea la minim a #olumului de informa$ii util 'i plasarea lor n mod con#ena%il n cadrul sistemului pentru a fi utili ate n func$ie de cerin$ele opera$iei! "stfel, cu informa$ii concise, precise, oportune 'i semnificati#e se m%unt$e'te unitatea de efort 'i se reduce ni#elul de incertitudine, permi$nd for$ei s ac$ione e ca un ansam%lu unitar, s e&ploate e n mod a#anta,os condi$iile din spa$iul de lupt modern 'i s lupte mai inteligent! 1.4. P i"#i$alele #a a#te i&ti#i ale a#t%alel! &i&teme C4I sunt urmtoarele5 - tre%uie s asigure necesarul optim de informa$ii, #eridice, oportune 'i neredundante, pentru fiecare ni#el ierar7ic de comand 'i control, precum 'i su%sistemelor de e&ecu$ie: - asigur minimi area timpului de rspuns a sistemului informa$ional aferent sistemului C4I: - dispun de ar7itectur desc7is 'i interfe$e standard pentru transmiteri #ocale, sc7im% de date (mesa,e) 'i #ideoteleconferin$, fiind interconectate prin su%sisteme de comunica$ii inteligente: - asigur performan$e nalte pri#ind culegerea, transmiterea 'i prelucrarea datelor, ceea ce permite reali area comen ii 'i controlului n timp aproape real 'i asigurarea superiorit$ii informa$ionale asupra inamicului: - permit transmiterea rapid ( eci de ;%it8s pn la c$i#a .%it8s) a unor flu&uri mari de informa$ii: - se %a ea , n general, pe utili area produselor 7ard<are, soft<are 'i informa$ionale ci#ile, precum 'i a standardelor 'i normelor comerciale,
= din 45

e&perimentate o perioad ndelungat n re$ele de calculatoare 'i de comunica$ii ci#ile, completate cu standardele >?@2C2. 'i 0"12: - s dispun de metode, te7nici 'i proceduri care s inter ic accesul inamicului la resursele informa$ionale ale sistemului: - sistemele au grad ridicat de adapta%ilitate la cerin$ele opera$iei 'i luptei moderne, precum 'i la sc7im%rile mediului de comunica$ii, caracteri ndu-se prin compati%ilitate informa$ional! ,. PRINCIPIILE DE 7A89 ALE SISTEMELOR C4I (entru atingerea o%iecti#elor pre# ute 'i ndeplinirea rolului fundamental, sistemele integrate de tipul C4I tre%uie s respecte urmtoarele principii fundamentale de organi are 'i func$ionare1. I"te !$e a1ilitatea ,. Fle+i1ilitatea 4. M!1ilitatea 4. Ca$a#itatea 'e ea#(ie :. C!"ti"%itatea ;. M!'%la itatea <. =ia1ilitatea >. E*i#ie"(a ?. Se#% itatea 1@. O$e ati6itatea 11. Sim$litatea 1,. Me"te"a1ilitatea 2.1. Interoperabilitatea repre int capacitatea sistemelor C4I 'i a ec7ipamentelor, re$elelor, su%sistemelor sau a oricror elemente componente de a se interconecta 'i sc7im%a nemi,locit 'i n com%ina$ii corespun toare informa$ii, ntre ele 'i utili atorii acestora, precum 'i ntre ele 'i alte sisteme similare n mediul na$ional sau multina$ional! Interopera%ilitatea sistemelor C4I cuprinde trei domenii de manifestareoperaional, te$nic i procedural. Interopera%ilitatea operaional #i ea capacitatea sistemului de a adopta 'i func$iona pe %a a unor doctrine, legi, principii, reguli, standarde 'i criterii comune pentru toate elementele componente n scopul reali rii sc7im%ului informa$ional intern sau e&tern n deplin concordan$ cu misiunea structurii (structurilor) pentru care este destinat! Interopera%ilitatea te$nic se refer la capacitatea ec7ipamentelor, instala$iilor, dispo iti#elor, re$elelor sau a oricrui element care este implicat n ndeplinirea func$iilor informa$ionale ale sistemelor C4I de a se interconecta fi ic, logic sau #irtual 'i a efectua sc7im%ul de date 'i informa$ii impus de situa$ie, sistem 'i utili atori! Interopera%ilitatea procedural repre int capacitatea sistemelor de a adopta 'i utili a norme, reguli, standarde 'i proceduri de operare comune care s
A din 45

permit formali area 'i eficienti area sc7im%urilor informa$ionale n cadrul proceselor de comand 'i control! Bi ea ndeose%i documentele, oamenii 'i procedurile de stat ma,or! >lementele pe care se fundamentea interopera%ilitatea sunt compati%ilitatea, standardizarea i le"tura. Compati%ilitatea repre int capacitatea a dou sau mai multe elemente sau componente ale ec7ipamentelor sau sistemelor de a e&ista 'i func$iona n acela'i sistem sau mediu fr interferen$e reciproce! Compati%ilitatea electromagnetic, inclu nd 'i suporta%ilitatea de frec#en$ tre%uie luat n considerare de la primele fa e ale proiectrii 'i pe toat durata planificrii, proiectrii, de #oltrii, testrii 'i e#alurii, precum 'i n ntreaga perioad de utili are opera$ional a tuturor sistemelor! Standardizarea repre int de #oltarea 'i implementarea unui un set de concep$ii, proceduri, doctrine, modele 'i norme n scopul reali rii compati%ilit$ii opera$ionale, te7nice 'i procedurale!3) (rincipalele o%iecti#e ale standardi rii sunta! minimi area cantit$ii de componente n scopul de a reali a interconectarea eficient cu interfe$e adec#ate: %! reali area de economii prin eliminarea ac7i i$iilor de ec7ipamente 'i contractrii de ser#icii n paralel: c! asigurarea apro#i ionrii 'i acordarea asisten$ei te7nice de urgen$ ntre categoriile de for$e ale armatei: d! asigurarea interopera%ilit$ii func$ionale ntre sistemele C4I similare ale for$ei 'i categoriilor de for$e armate: e! eliminarea eforturilor paralele n cercetarea 'i de #oltarea noilor te7nologii! /e"tura repre int contactul personal sau comunica$ia reali at ntre elemente ale for$elor militare care asigur n$elegerea reciproc 'i reali area unit$ii de scop 'i ac$iune! Cadrul general de interopera%ilitate este descris pe larg n capitolul IC! 2.2. Flexibilitatea repre int capacitatea sistemului ca ntreg sau numai a unora dintre componente, de a se adapta u'or la sc7im%rile impuse de misiune, structura de for$e, mediu sau din alte considerente fr a ntrerupe sau a afecta decisi# furni area ser#iciilor pentru care a fost destinat! 9le&i%ilitatea poate fi o%$inut prin proiectarea sistemelor 8 standardi are, utili area mi,loacelor comerciale (C216), a sistemelor C4I mo%ile sau transporta%ile, precum 'i a mi,loacelor te7nice instalate din timp n anumite raioane 8 one! Conecti#itatea reali at 'i men$inut cu a,utorul sistemelor fle&i%ile este deose%it de important n satisfacerea cerin$elor comandan$ilor n
3)

AAP "# - NATO Glossary o$ terms o$ general military usage %T&e develo'ment and im'lementation o$ conce'ts, doctrines, 'rocedures and designs to ac&ieve and maintain t&e re(uired levels o$ com'ati)ility, interc&angea)ility or commonality in t&e o'erational, 'rocedural, materiel, tec&nical and administrative $ields to attain intero'era)ility. AAP "# - NATO Glossary o$ terms o$ general military usage*

D din 45

situa$ii nepre# ute 8 de urgen$! 9le&i%ilitatea este necesar 'i n ca ul satisfacerii altor principii, cum sunt interopera%ilitatea, #ia%ilitatea! 2.3. Mobilitatea se refer la capacitatea sistemului C4I sau a elementelor sale componente de a spri,ini continuu desf'urarea rapid 'i anga,area for$elor prin prelucrarea rapid a flu&urilor de informa$ii necesare unei anume misiuni, ntr-un anume moment de timp sau ntr-o anume loca$ie! 9or$ele lupttoare tre%uie s fie n posesia informa$iilor utile 'i necesare indiferent de locul unde se gsesc, sau de sursa de unde tre%uie s le pro#in informa$iile! "ceast cerin$ impune ca sistemele C4i s fie mai u'oare, mult mai compacte miniaturi ate 'i mult mai utile structurilor lupttoare! 2.4. Capacitatea de reacie impune sistemelor C4I s rspund oportun la solicitrile informa$ionale ale utili atorului! (entru a a#ea o astfel de capacitate de reac$ie, sistemele tre%uie s fie fia%ile, redundante 'i oportune! 0ia%ilitatea. 6istemele C4I tre%uie s fie disponi%ile n momentele n care sunt solicitate 'i s func$ione e a'a cum au fost proiectate! 9ia%ilitatea sistemelor C4I se asigur prin proiectarea n reali area ec7ipamentelor 'i sistemelor n ansam%lu astfel nct acestea s ai% o rat redus a ntreruperilor n func$ionare, te7nic de corec$ie a erorilor, ec7ipamente standardi ate, proceduri standard de operare 'i super#i are a func$ionrii, posi%ilitatea de contracarare a atacurilor asupra computerelor, a %ruia,ului electromagnetic 'i a inducerii n eroare, precum 'i programe de spri,in logistic 'i mentenan$ eficiente! Redundana. @edundan$a se asigur prin ci de legtur alternati#e, sisteme 'i ec7ipamente te7nice de re er# care resta%ilesc comunica$iile n ca ul unor deran,amente 8 ntreruperi n func$ionare! +e #oltarea ar7itecturilor de sisteme desc7ise asigur redundan$a prin multiplicarea cilor disponi%ile prin re$elele de calculatoare! *ntre%uin$area strategiilor de autoresta%ilire n proiectarea re$elelor permite ca datele s fie replicate n cte#a centre 8 loca$ii de unde pot fi recuperate rapid, n situa$ia n care por$iuni de re$ea sau centre de spri,in sunt distruse! 1portunitatea. "'a cum te7nologia sistemelor de armament face posi%il reducerea timpului dintre momentul a#erti rii 'i cel al atacului, la fel tre%uie redus timpul pentru preluarea 'i transmiterea semnalelor de n'tiin$are, informa$iile importante de la elementele de cercetare 'i cele pri#ind e&ecutarea ordinului de opera$ii! Cererea de comunica$ii rapide n ntreaga structur a aprrii pri#ind comanda 'i controlul, logistica, starea #remii 'i informa$iile de natur administrati# impun ca elementele care #i ea #ite a de prelucrare 'i transmitere a informa$iilor s fie luate n considerare n toate etapele planificrii sistemelor C4I! 2.5.Continuitatea repre int capacitatea sistemelor C4I de a oferi spri,inul proceselor de comand 'i control 'i ser#iciile aferente scopului fundamental pe toat durata misiunii, la parametrii de func$ionalitate, calitate 'i siguran$ minim impu'i!
5 din 45

2.6. Modularitatea este unul dintre principiile care depind cel mai mult de te7nologie, de microelectronic 'i de %a a de transport! (ot fi identificate dou trepte ale modularit$ii- ni#elul ec7ipament 'i ni#elul ser#icii (sistem)! 0i#elul ec7ipament, se refer la posi%ilitatea modificrii capacit$ii de operare prin adugarea sau eliminarea de componente! "#anta,ul oferit de aceast caracteristic este c plecnd de la o configura$ie standard a ec7ipamentului se poate remodela n func$ie de scopul sau misiunea concret, fr a consuma inutil resurse, sau a utili a ineficient pe cele e&istente! 0i#elul ser#icii (sistem) are n #edere cerin$ele opera$ionale ale sistemelor C4I 'i repre int capacitatea acestora de a fi configurate fi ic, logic sau #irtual astfel nct s asigure spri,inul de comand 'i control pentru situa$iile cnd poate s #arie e numrul de utili atori, dimensiunea spa$iului de lupt, compunerea 'i di#ersificarea structurii de for$e etc! *n func$ie de mrime, inten$ia comandantului, planul de opera$ii, capacit$ile, limitrile 'i disponi%ilit$ile n ec7ipamente, infrastructura sistemelor C4I din ona opera$ional, ofi$erii de stat ma,or care planific sistemele C4I #or reali a structuri modulare C4I care s satisfac cerin$ele comandantului! "ceste module #or fi reali ate n func$ie de condi$iile concrete e&istente 'i interconectate ntr-un sistem C4I integrat 'i unitar! 2.7. Viabilitatea sistemelor C4I poate fi reali at prin metode cadispersarea mi,loacelor te7nice importante, multiplicarea modurilor de reali are a comunica$iilor, ridicarea calit$ilor fi ice 'i electrice ale ec7ipamentelor sau o com%ina$ie a acestor te7nici! 2.8. !iciena presupune atingerea a dou o%iecti#e importanteplanificarea riguroas 'i e&ploatarea corect a resurselor ce pot intra n compunerea sistemelor C4I: o%$inerea de re ultate ma&ime n raport cu posi%ilit$ile ec7ipamentelor 'i n concordan$ cu cerin$ele misiunii! 6istemele C4I 'i resursele aferente la dispo i$ia comandantului unei for$e sunt limitate 'i de aceea, tre%uie gestionate cu aten$ie 'i eficien$! ?tili area ra$ional ncepe cu preocuparea 'i anali a ec7ili%rat de ctre comandantul for$ei a infrastructurii de comand 'i control %a ate pe ne#oile presta%ilite pentru informa$ii importante - minimum de informa$ii esen$iale pentru ela%orarea deci iei 'i ndeplinirea misiunii! "ceasta permite ca resursele limitate ale sistemului C4I, for$ele 'i resursele aferente s fie utili ate n modul cel mai eficient prin instituirea unui control 'i management riguros! "cti#it$ile prin care se poate eficienti a panificarea 'i e&ploatarea resurselor sistemelor C4I, sunta! 2c$ili%rarea raportului scop)fore)mi*loace solicit anga,area complementar, planificat a tuturor for$elor 'i sistemelor implicate n acti#it$i informa$ionale! 9or$ele 'i mi,loacele te7nice care constituie sistemul de spri,in al comen ii 'i controlului tre%uie organi ate pe misiuni pentru a colecta, transmite, prelucra 'i prote,a informa$iile proprii, concomitent cu desf'urarea opera$iilor specifice r %oiului de comand 'i control care #i ea degradarea capacit$ilor similare ale ad#ersarului!
E din 45

%! 3ana"ementul resurselor de comunicaii i informatice, presupune planificarea 'i reali area infrastructurii de transport al informa$iilor n concordan$ cu #olumul 'i orientarea flu&urilor de informa$ii preconi at sau estimat! c! 3ana"ementul spectrului electroma"netic repre int un factor esen$ial n procesul de planificare 'i utili are ra$ional a resurselor disponi%ile! @eparti$ia 'i utili area frec#en$elor sunt fundamentale pentru utili area mi,loacelor radioelectrice! @esursele spectrului electromagnetic sunt gestionate prin legisla$ia interna$ional 'i sunt considerate ca resurse na$ionale! 9rec#en$ele tre%uie s fie coordonate 'i gestionate pe %a a unor principii unice la ni#el strategic, operati# 'i tactic, printr-o #arietate de ci administrati#e 'i te7nice na$ionale 'i interna$ionale! d! 4rioritatea informaiilor este, de asemenea, important pentru sta%ilirea cerin$elor pri#ind dimensionarea re$elelor C4I 'i a centrelor de spri,in din sistem - de e&emplu- anga,area, mi,loacelor din sistemul C4I pentru transmiterea informa$iilor de cercetare reduce capacitatea de #e7iculare a re$elei de ctre al$i utili atori care au ne#oie de deci iile comandantului for$ei pe timpul planificrii 'i ducerii opera$iei! e! 5i!elul de pre"tire al personalului implicat n realizarea i e+ploatarea sistemelor C4I, repre int unul din aspectele cele mai importante datorit impactului pe care ni#elul a%ilit$ilor de operare al acestora l are asupra inten$iei de eficienti are a utili rii resurselor sistemului! f! Simplitatea n e+ploatare, se adresea n mod deose%it utili atorului final, care n cele mai multe ca uri nu este un specialist iar din aceast cau cu ct modul de operare este mai simplu dar n acela'i timp 'i eficient, cu att #a cre'te gradul de utili are eficient a resurselor sistemului! 2.". #ecuritatea sistemelor C4I cuprinde ansam%lul de msuri care asigur securitatea informa$iei 'i a sistemelor C4I prin protec$ia flu&ului informa$ional, detectarea intru iunii 8 atacului 'i i olarea deran,amentelor, msuri de rspunsuri incidente pentru a restaura informa$iile 'i resta%ili securitatea sistemului (#e i capitolul CI)! 2.1$. %perati&itatea are n #edere capacitatea sistemului de a se ncadra n rigorile de timp 'i spa$iu impuse de misiunea respecti# pri#ind nceperea furni rii spri,inului de comand 'i control 'i asigurarea sc7im%urilor informa$ionale! 2.11. Mentenabilitatea se refer la posi%ilitatea ca elementele componente ale sistemului s poat fi u'or ntre$inute iar din acest moti# este recomandat ca sistemele C4I s dispun de elemente de mentenan$ proprii 'i speciali ate! 4. ARHITECTURA SISTEMELOR C4I *n condi$iile ac$iunilor militare moderne ale marilor unit$i operati#e 'i tactice, acti#it$ile comandan$ilor 'i statelor ma,ore pentru comand 'i control nu pot fi e&ecutate oportun fr utili area sistemelor C4I!
4F din 45

+up unele lucrri de specialitate34, sistemul C4I repre int, din punct de #edere ar7itectural3=, ansam%lul personalului, procedurilor doctrinare i de operare, mana"ementul informaiilor i facilitilor eseniale necesare comandantului pentru adoptarea deciziilor, planificarea, pre"tirea e+ecutrii operaiilor,luptelor- i e!aluarea acestora! "r7itectura sistemic repre int o modalitate n care o mul$ime finit de sisteme (su%sisteme) interdependente asocia resursele fi ice 'i performan$ele lor planului opera$ional (misiuni, ac$iuni) 'i 'i fundamentea cerin$ele prin standardele definite n ar7itectura te7nic! 6istemul C4I tre%uie s fie capa%il s colecte e, com%ine, prelucre e 'i s distri%uie informa$iile #itale pentru e&ecutarea ac$iunilor militare n timp oportun ctre persoane sau aplica$ii autori ate, ntr-o form u'or de asimilat 'i procesat, mai ales pe timpul situa$iilor critice! 6istemele C4I au ar7itectura general pre entat n figura )!4!, iar principalele componente sunt r$itectura operaional - repre int descrierea proceselor 'i a acti#it$ilor precum 'i a flu&urilor informa$ionale necesare pentru a ndeplini sau asista acti#it$i militare! "ceasta specific tipul informa$iei transferate, frec#en$a 'i tipul sc7im%rilor! r$itectura de sistem A repre int structura logic 'i principiile de operare ale unui sistem! "cesta din urm include ser#icii, func$ii 'i standarde de interfa$ pentru a atinge performan$ele cerute n condi$iile constrngerilor specificate! r$itectura te$nic A repre int identificarea componentelor fi ice ale ar7itecturii de sistem precum 'i a dispunerii acestora ntr-un mod ce descrie structura fi ic, func$iile te7nice, caracteristicile de proiectare 'i atri%utele te7nice care pot fi reali ate de ctre fiecare component n condi$iile constrngerilor specificate!

34 3=

+, #-", -ommand and -ontrol(+inal Dra$t), ./, 2""", '.0-2 Ar&itectura sistemului -!1 de$ine2te ansam)lul $ormat din '3r4ile com'onente ale sistemului, structura lor, rela4iile dintre ele 2i liniile directoare care determin3 'roiectarea 2i evolu4ia lor 5n tim'.

44 din 45

9igura )!4! "r7itectura general a sistemelor C4I 1oate sistemele C4I sunt reali ate pe %a a unui model comun de referin$3A! "cesta este un model func$ional ce e&prim sintetic func$iile, caracteristicile principale 'i concep$ia de ansam%lu (filo ofia) sistemului! 0i#elurile modelului comun de referin$ se pre int n figura )!3! E#0i$ame"tele te0"i#e (produsele 7ard<are) ale sistemului C4I sunt dependente n principal de standardi area impus sistemelor de operare utili ate, de cerin$ele pri#ind securitatea 'i protec$ia electronic! .ulte din produsele 7ard<are folosite sunt de pro#enien$ ci#il 'i sunt reali ate la cel mai nalt ni#el 'tiin$ific 'i te7nologic, n concordan$ cu standardele interna$ionale n domeniu, care au fost preluate 'i de 0"12! Bolumul 'i categoria ec7ipamentelor utili ate la punctele de comand 'i n ntreg spa$iul de lupt depind de func$iile care tre%uie ndeplinite de acestea 'i de cerin$a asigurrii deplinei interopera%ilit$i ntre ele, precum 'i cu ec7ipamentele altor sisteme C4I! Si&temele 'e !$e a e constituie al doilea ni#el al modelului de referin$, destinat pentru reali area interfe$ei ntre ec7ipamentele te7nice (produsele 7ard<are) 'i ni#elurile superioare ale sistemului C4I! 6electarea sistemelor de operare constituie una din posi%ilit$ile fundamentale de alegere a acestora n concordan$ cu standardele impuse ar7itecturii sistemului C4I 'i, de regul, n cadrul acesteia se utili ea un singur sistem de operare!

3A

Ne6at 1nce, Planning and Arc&itectural Design o$ ,odern -!1 /ystems, 1

7, ca'. !

43 din 45

:.

I"te *a(a %tili/at! A$li#a(ii ale %tili/at! il! B$ !3 ame 'e a$li#a(ii2

4.
A$li#a(ii ale 1a/ei 'e 'ate A$li#a(ii ! ie"tate $e 3 a*i# A$li#a(ii ! ie"tate $e #al#%le

Se 6i#ii #!m%"e B'e i"* a&t %#t% 2


4.
Se 6i#ii 'e e(ea S#0im1%l 'e 'ate

Se 6i#ii 'e ma"a3eme"t al 'atel!

Se 6i#ii 'e 3 a*i#

Si&teme 'e !$e a e


,.
Se 6e e Sta(ii 'e l%# % U"it(i 'e $ el%# a e
S!*tCa e 'e &e#% itate )i ma"a3eme"t

P !'%&e 0a 'Ca e B&e 6i#ii 'e e(ea2


1.
Re(ele 'e #al#%lat!a e Si&tem%l 'e #!m%"i#a(ii Si&tem%l 'e i"*! ma(ii

9igura )!3! 6tructura modelului comun de referin$ a unui sistem C4I! Se 6i#iile #!m%"e (ni#elul ) al modelului de referin$) definesc un ansam%lu de facilit$i comune, necesare unora sau mai multor aplica$ii ale utili atorilor de pe ni#elurile superioare ale sistemului C4I! A$li#a(iile %tili/at! il! (programele de aplica$ii) constituie ni#elul modelului de referin$ care asigur func$iile informa$ional-deci ionale necesare comandan$ilor 'i statelor ma,ore, impuse de cerin$ele opera$ionale! I"te *a(a %tili/at! constituie mi,locul logic, te7nic 'i procedural care asigur accesul comandan$ilor, ofi$erilor din statele ma,ore 'i altor persoane autori ate la resursele informa$ionale 'i de calcul ale sistemului C4I! 6inteti nd, e&primarea grafic a ar7itecturii sistemice a acestuia sunt pre entate n figura )!)!
4) din 45

Si&tem%l C4I

C!ma"' )i #!"t !l BC,2

Ma"a3eme"t%l i"*! ma(iil! B&i&tem%l i"*! ma(i!"al2

E#0i$ame"te #!"e+e, *a#ilit(i

Pe &!"al

P !#e'% i

S%1&i&tem%l a&i3% ii i"*! ma(iil!

S%1&i&tem%l 'e #!m%"i#a(ii

S%1&i&tem%l e(ele 'e #al#%lat!a e

Cule"ere de informaii 6 surse directe senzori

Selecia i fuziunea informaiilor

2c$ipamente

Soft'are

Reeaua fi+

Reeaua mo%il

7aze de date

9igura )!)! "r7itectura sistemului C4I 6tructura glo%al, de principiu, a sistemului C4I al unei mari unit$i operati#e de arme ntrunite este pre entat pre int n plan'a nr!43D! 6istemul C4I asigur ndeplinirea urmtoarelor func$ii necesare comandantului pentru conducere- crearea 'i asigurarea nentrerupt a imaginii opera$ionale comune: - spri,inirea procesului deci ional: - asistarea statului ma,or n pregtirea 'i transmiterea informa$iilor de e&ecu$ie! +in punct de #edere structural, sistemul C4I cuprinde su%sistemele pre entate sintetic n figura )!4!

3D

8t.col. 9urmu: Paul ; /isteme de comand3, control, com'utere, comunica4ii 2i in$orma4ii 'entru e2aloanele o'erative din Armata <om=niei, Te:3 de doctorat, A1/,, 2"">.

44 din 45

/.?/1/T@,.8 D@ -O,ANDB

/.?/1/T@,.8 <@A@8@8O< D@ -A8-.8ATOA<@

9igura )!4! 6u%sistemele componente a! &%1&i&tem%l 'e #!ma"' )i #!"t !l constituit din structurile umane speciali ate n e&ercitarea comen ii 'i controlului for$ei, pe %a a misiunii primite, a datelor 'i informa$iilor o%$inute direct sau din %a a de date rela$ional a punctelor de comand: %! &%1&i&tem%l 'e #!m%"i#a(ii - constituit din ec7ipamente te7nice, metode, proceduri 'i personal speciali at destinate pentru asigurarea interconectrii tuturor componentelor sistemului C4I 'i transferului de informa$ii ntre 'i n interesul structurilor de comand 'i control, precum 'i ntre componentele dispo iti#ului operati# 8 strategic al for$ei: c! &%1&i&tem%l i"*! mati# - repre int ansam%lul de ec7ipamente te7nice, soft<are, metode, proceduri 'i personal speciali at prin care se asigur interconectarea fi ic 'i func$ional a te7nicii de calcul 'i terminalelor aferente n #ederea prelucrrii, con#ersiei, stocrii 'i diseminrii n condi$ii de securitate

1N T@ G < AT
4= din 45

/.?/1/T@,.8 D@ 1N+O<,AA11

/.?/1/T@,.8 D@ -O,.N1-AA11

a datelor 'i informa$iilor utili ate n procesele informa$ionale n scopul accelerrii acti#it$ilor de comand 'i control: d! &%1&i&tem%l 'e i"*! ma(ii B&e"/! i2 - constituit din personalul, mi,loacele 'i te7nicile prin care se o%$in 'i se prelucrea primar datele, se transmit informa$iile 'i produsele informati#e compartimentelor 'i structurilor implicate n procesele de comand 'i control! 4. ELEMENTE DE 7A89 DN PROIECTAREA SISTEMELOR C4I. 6istemele C4I tre%uie s asigure un flu& informa$ional 'i o prelucrare a datelor rapid, sta%il 'i sigur care s permit sc7im%ul de informa$ii continuu 'i prote,at ntre toate elementele structurale ale for$ei ntrunite. ?n sistem de comunica$ii 'i informatic integrat tre%uie s se reali e e de la autorit$ile na$ionale de comand - (re'edintele @omnei, Consiliul 6uprem de "prare a Grii, primul ministru, ministrul "prrii - prin 'eful 6tatului .a,or Heneral ctre 'efii statelor ma,ore ale categoriilor de for$e ale "rmatei, comandan$ii comandamentelor opera$ionale su%ordonate 'i ai comandamentelor de arm! Ieful 6tatului .a,or Heneral 8 Comandantul Comandamentului .ilitar 6trategic prin 'efii statelor ma,ore ale categoriilor de for$e ale armatei, 'eful +!C!I!, comandan$ii comandamentelor opera$ionale 'i ai altor comandamente 'i organe centrale tre%uie s se asigure c la ni#elul fiecrui e'alon e&ist 'i func$ionea sistemele de comunica$ii 'i informatice necesare pentru ndeplinirea misiunilor primite indi#idual sau la ni#elul for$ei ntrunite! 6istemele C4I eficiente sunt #itale pentru planificarea opera$iilor, desf'urarea for$elor 'i ducerea cu succes a ac$iunilor militare ntrunite! 1oate acti#it$ile care #i ea aspectele opera$ionale 'i logistice depend de operati#itatea sistemelor C4I, care repre int elementul central ce interconectea toate componentele for$ei ntrunite 'i permit comandan$ilor 'i statelor ma,ore s e&ercite comanda 'i controlul acestora! 6istemele C4I aflate la dispo i$ia comandan$ilor sunt gestionate conform ordinelor acestora 'i fac parte integrant din infrastructura lor de comand 'i control! Comandan$ii comandamentelor opera$ionale ela%orea planuri care integrea , n sistemele C4I proprii, resurse din re$eaua sistemelor informatice ale aprrii 'i 6istemul de Comunica$ii .ilitar 0a$ional 61"@, precum 'i din sistemele de comunica$ii 'i informatice comerciale 'i cele ale alia$ilor - cu apro%area acestora! +e asemenea, rspund de planificarea, reali area 'i e&ploatarea sistemelor C4I ale e'aloanelor tactice 'i operati#e su%ordonate, interopera%ile 'i compati%ile care s contri%uie la ndeplinirea misiunilor n cadrul opera$iilor ntrunite! Comandantul for$ei ntrunite tre%uie s urmreasc asigurarea 'i aplicarea procedurilor 'i standardelor care garantea interopera%ilitatea 'i compati%ilitatea sistemelor C4I! 6istemele C4I ale structurilor organi atorice

4A din 45

tactice tre%uie s rmn su% comanda 'i s rspund operati# cerin$elor comandantului for$ei ntrunite! Comple&itatea opera$iilor ntrunite 'i resursele limitate pri#ind sistemele C4I impun comandantului for$ei ntrunite s preci e e responsa%ilit$i pentru comandan$ii su%ordona$i pri#ind asigurarea spri,inului n acest domeniu! "cestea se materiali ea , n mod normal, n planul de spri,in al opera$iei ntrunite, detaliat n ane& la planul opera$iei, care pre int concep$ia comandantului for$ei ntrunite 'i din care se e&trag elementele concrete necesare care s fie preci ate prin directi#e 8 ordine de opera$ii! @egulile generale de anga,are a sistemelor C4I sunt urmtoarelea) de la e'alonul superior ctre e'aloanele su%ordonate 'i cu dou e'aloane mai ,os: %) de la e'alonul care spri,in la e'alonul spri,init: c) de la componenta care ntre'te ctre cea ntrit: d) de la stnga spre dreapta ntre unit$ile #ecine! *n ca ul unor situa$ii speciale se pot ela%ora 'i aplica alte reguli care s corespund tuturor cerin$elor informa$ionale specifice! Comanda! Comandan$ii asigur ndrumarea necesar pri#ind cerin$ele de reali are 'i utili are a sistemelor C4I! "cestea influen$ea capacit$ile de transmitere n cadrul comandamentelor 'i e'aloanelor su%ordonate! "nali a planurilor sistemelor C4I! Comandan$ii tre%uie s re#ad, s coordone e 'i #alide e cerin$ele comen ii pri#ind sistemele, re$elele, proiectele 'i alte resurse aferente, inclusi# ale su%ordona$ilor 'i for$elor de spri,in! "ceast anali urmre'te ndeplinirea cerin$elor misiunii, sta%ilirea priorit$ilor n implementare 'i concordan$a cu planurile 'i programele apro%ate, inclusi# cele de ntre%uin$are! Cerin$ele pri#ind sistemele C4I sunt sta%ilite de ctre comandan$i n urma anali ei deficien$elor constatate pe timpul opera$iilor 'i e&erci$iilor e&ecutate, a capacit$ilor acestora de a satisface ne#oile, prin compararea cerin$elor cu capacit$ile curente 'i planificate! +eficien$ele constatate sunt transformate n cerin$e pentru sistemele C4I 'i se naintea e'aloanelor superioare! (rocesul de planificare a sistemelor C4I! 6istemele C4I pentru spri,inul opera$iilor ntrunite sunt planificate n trepte ierar7ice! @esponsa%ilitatea n acest domeniu re#ine 'efului 6tatului .a,or Heneral8comandantului Comandamentului .ilitar 6trategic 'i comandan$ilor nemi,loci$i! (lani- ficarea sistemelor C4I repre int un proces unic deoarece, prin acestea se asigur mecanismele pentru comanda 'i controlul ac$iunilor militare n situa$ii de cri 'i a campaniilor, prin utili area acelora'i proceduri ca 'i la planificarea opera$iilor ntrunite n conte&t strategic precum 'i integrarea func$ional a sistemelor C4I ale categoriilor de for$e ale armatei! (lanificarea sistemelor C4I repre int procesul prin care comandantul for$ei ntrunite 'i su%ordona$ii si sta%ilesc cerin$ele pentru comunica$ii 'i informatic 'i sistemele C4I n cadrul teatrului sau onei n care se desf'oar
4D din 45

opera$ia ntrunit! 0ecesarul de mi,loace, tipul 'i locul de instalare a fiecrui sistem C4I se sta%ilesc prin planificarea detaliat de stat ma,or! Ja planificare particip statul ma,or al comandantului for$ei ntrunite, ale marilor unit$i su%ordonate - compartimentele func$ionale din statul ma,or 'i componentele din categoriile de for$e ale armatei cu elementele de spri,in nemi,locit! (lanificarea interfa$rii sistemelor C4I cu re$elele de comunica$ii! Cerin$ele de interfa$are a sistemelor C4I tactice #i ea di#erse ni#eluri de interconectare- re$ele comutate strategice: re$ele de spri,in 'i pentru comand 'i control: capacit$i de transmitere de la cte#a circuite la flu&uri de canale! Comandan$ii din structurile speciali ate #or sta%ili locul, momentul 'i modul de interfa$are a sistemelor C4I cu celelalte categorii de re$ele 'i sisteme! *n ela%orarea acestor planuri, comandan$ii tre%uie s urmreasc ca aceste puncte 'i ec7ipamente, cu capacit$i de interfa$are s fie alese n concordan$ cu cerin$ele opera$ionale care au determinat necesitatea interfa$rii! Cnd comandan$ii marilor unit$i solicit noi puncte de acces n re$eaua strategic pot fi utili ate mi,loacele din dotarea marii unit$i pn se asigur ec7ipamentele necesare de la ni#elul strategic! 0oile ec7ipamente de interfa$are tre%uie s ai% parametrii conform standardelor 'i cerin$elor specifice sta%ilite de 6tatul .a,or Heneral, statele ma,ore ale categoriilor de for$e ale armatei 'i comandantul for$ei ntrunite! Comandan$ii #or sta%ili priorit$ile n instalarea sistemelor C4I 'i #or aloca resursele specifice necesare pentru interconectarea acestora n ona geografic sau func$ional de responsa%ilitate! "tunci cnd spri,inul sistemelor C4I solicitat de ctre comandan$ii unei mari unit$i, categorii de for$e ale armatei sau ai altor comandamente implic resurse ale sistemelor C4I, tra#ersarea re$elelor acestora sau utili area ec7ipamentelor n ona de responsa%ilitate a altei mari unit$i, alocarea resurselor se sta%ile'te prin n$elegeri comune! "cestea sunt apro%ate de e'aloanele superioare al marilor unit$i care au perfectat n$elegerea n cau ! "locarea resurselor critice pentru sistemele C4I! Cnd resursele pentru sistemele C4I sunt limitate 'i pro%lemele nu pot fi solu$ionate prin n$elegere ntre mari unit$i, categorii de for$e ale armatei sau alte comandamente implicate, re ol#area pro%lemelor re#ine 'efului 6tatului .a,or Heneral, n numele autorit$ii na$ionale de comand! 6itua$iile #or fi pre entate 'efului 6tatului .a,or Heneral8comandantului Comandamentului .ilitar 6trategic printr-un raport ela%orat n comun de ctre mai multe autorit$i sau, indi#idual, din partea comandan$ilor marilor unit$i, categoriilor de for$e ale armatei sau altor comandamente interesate! "ceste rapoarte #or con$ine informa$ii referitoare la necesitatea misiunii, resursele C4I la dispo i$ia structurilor implicate, moti#ele pentru care sistemele comune nu pot fi utili ate 'i consecin$ele nesolu$ionrii pro%lemei solicitate!

45 din 45