Sunteți pe pagina 1din 52

Anatomia clinic!

a membrului superior
Dr.h.m., profesor Viorel Nacu

Regiunile membrului superior


Regiunea um!rului (infraclavicular!, scapular!, deltoidian!, axilar!) !! Regiunea bra"ului(anterioar!, posterioar!) !! Regiunea cubital! (anterioar!, posterioar!) !! Regiunea antebra"ului (anterioar!, posterioar!) !! Mna ((anterioar!, posterioar!) carpian!, metacarpian!, falangele)
!!

Anatomia membrului toracic


Urm!toarele oase se g!sesc n constructia membrul superior: !! Clavicul! (singurul care se articuleaz! cu trunchiul) !! Scapula !! Humerus !! Radius !! Uln! !! Carp(scafoid,semilunar,piramidalul,pisiformul,trape zul,trapezoidul,capitatul,crlig) !! Metacarp(cinci oase de la I-V) !! Falange(cite 14 la fiecare membru,fiecare degetcite 3 falage doar policele 2 falange;)

Puncte de reper extern: clavicula, acromionul, spina scapulei, apofiza coronoid!, unghiul inferior al scapulei, marginea medial! a scapulei, sternul, coastele 2,3; fosa infraclavicular!, sulcul deltoideo-pectoral, marginile inferioare ale m. pectoralis major et m. latissimus dorsi; tuberculul mare, tuberculul mic (numai n anumite condi"ii), sulcul bicipital medial #i lateral, tendonul m. biceps brahii; olecranonul; epicondilii medial #i lateral, capul os radial, ulna, radiusul. Apofize stiloide a ulnei #i radiusului, os pisiform, tabachera anatomic!, oasele matacarpiene, falangele.

Regiunea infraclavicular!

Fosa axilar!

Regiunea axilara
Totalitatea p!r#ilor moi - torace,art. scapulohumeral!, scapul! !! Piramid! patrunghiular! !! Peretele anterior superior : clavicula, inferior : m. pectoral mare, lateral : $an#ul delto-pectoral, medial : verticala - 1/3 mediale + 2/3 laterale a claviculei.
!!

Circuitul arterial periscapular

1. a. Subclavia; 2. a. toracica interna; 3. ramus descendens a. transversa coli; 4. a. Suprascapularis; 5. a. Axilaris; 6. a. Subscapularis; 7. a. circumflexa scapula; 8. a. toracica lateralis; 9. a. Toracodorsalis; 10. the zone of critical vascularization; 11. a. profunda brahii; 12. a. Brahialis; 13. a. intercostalis.

Coafa rotatorie un grup de mu$chi care stabilizeaz! articula#ia um!rului.


Mu"chii Supraspinatus muscle Originea de la scapul! supraspinous fossa Ata"area la humerus Func#ia Inerva#ia Suprascapular nerve (C5)

Fa#eta superioar! $i medie a Abduc#ie a bra#ului greater tuberosity

Infraspinatus muscle

infraspinous fossa

posterior facet of the externally rotates Suprascapular the arm nerve (C5-C6) greater tuberosity inferior facet of the greater tuberosity lesser tuberosity (60%) or humeral neck (40%) externally rotates Axillary nerve the arm (C5) Upper and internally rotates Lower the humerus subscapular nerve (C5-C6)

Teres minor muscle

middle half of lateral border

Subscapularis muscle

subscapular fossa

Coafa rotatorie a humerusului

Proiec$ia a. axilare:
1. Se determin! traiectul arterei ce trece la hotarul 1/3 ant. %i medii a suprafe$ei fosei axilare(Lisfranc), 2. prelungirea %an$ului deltoidopectoral ( Langenberk), 3. linia ant. a pilozit!$ii axilare

Regiunea scapular!

Regiunea deltoidian!

Loga posterioar! a bra"ului

Proiec$ia arterei brahiale %i a n. median


Coincide cu sulcus bicipitalis medialis Incizia: pe proiec$ia ventelului m. Biceps brachii la 1 cm lateral de linia proiec$iei. Pe straturi: pilea, str. celular subcutanat, fascia superficial!, teaca m. Biceps prin care putem vizualiza n. median situat pe artera brahial!.

Canalul supinator

Reteaua arteriala a cotului

artera brahial! :A.colateral! ulnar! superioar!; A.colateral! ulnar! inferioar!; A.brahial! profund! : a.colateral! radiala; a.colaterala ulnar!; artera ulnar! :A.recurent! ulnar!; artera radial! :A.recurent! radial!; A.interosoas! recurent!; !! Importan#a practic! traumatisme,luxa#ii articulare,fracturi, leziunea n.ulnar;

!! Descoperirea
!!

a. brahiale %i a n. median n fosa cubital!:

Linia de proiec$ie a inciziei (5-7 cm)se traseaz! de la punctul situat 2 cm mai superior de epicondilul medial humeral prin mijlocul plicei a cotului n direc$ia lateral! a antebra$ului. Straturi: pielea, str. celuloadipos, fascia superficial! a bra$ului, aponeuroza m. bicipital. Arterea brahial! este situat! sub tendonul m. din partea medial!, iar medial de arter! este nervul medial.

Antebra"ul regiunea posterioar!

Reg anterioar! antebra"

Linia de proiec$ie a arterei %i a nervului ulnar (Pirogov): de la epicondilul medial pn! la osul
pisiform. incizia: lungimea de 5-6 cm pe linia de proiec$ie - Pe straturi: pielea, str. Celular subcutanat, fascia superficial!, proprie a m. flexor al degetelor, astfel se p!trunde n spa$iul dintre acesta %i m. flexor ulnar. Sec$ionarea foi$ei profunde a fasciei proprii, se ndep!rteaz! lateral m. flexor superficial al degetelor %i se denudeaz! artera ulnar!, mai medial nervul ulnar. - Circula$ia colateral!: pe baza arterei radiale

!! Linia

de proiec$ie (a.v.radial!, r.suprf. n. radial) trece de la mijlocul fosei cubitale spre apofiza stiloid! radial!, sau la punctul de puls al arterei radiale.

!! !!

Incizia 5-7 cm pe linia de proiec$ie n reg. Medie sau distal! de antebra$. Pe straturi: pielea, str. celular subcutanat, fascia superficial!(ce con$ine nervi cutana$i superficialp %i vena subcutanatp lateral!), fascia proprie cu denudarea sulcusului radial, arter aradial!(2) %i ramura superficial! a nervului radilal(2) situat lateral de aceasta

Leziunea nervului radial (mna balant!)

Leziunile n.Ulnar
!! !! !! !!

anestezie n teritoriul cutanat compromise mi$c!rile de flexie $i adduc#ie a minii nu se poate executa mi$carea de adduc#ie a policelui $i flexia ultimelor 2 degete grif! ulnar! a miniiextensia primei falange $i flexia celorlalte dou!.

Leziunea nervului ulnar (mna n ghiar!) anestezie n teritoriul cutanat compromise mi$c!rile de flexie $i adduc#ie a minii nu se poate executa mi$carea de adduc#ie a policelui $i flexia ultimelor 2 degete grif! ulnar! a miniiextensia primei falange $i flexia celorlalte dou!.

Leziunea nervului median (mna simian!)

Mul#umesc pentru aten#ie !!!