Sunteți pe pagina 1din 13

LEGEA contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.

2000
Republicat: Monitorul Oficial ediie special din 03.10.2006, pag.30 Monitorul Oficial al R.Moldova nr. !" #$3! din 1#.0 .2000

***
!"#I$% a&itolul I 'I%"()I*II GE$E#ALE Articolul 1. Scopul contenciosului administrativ Articolul 2. Semnificaia unor termeni a&itolul II (+IE ,!L -I %!+IE ,!L A *I!$II .$ ($,E$ I(%!L A'/I$I%,#A,IV Articolul 3. Obiectul aciunii n contenciosul administrativ Articolul 4. Actele exceptate de la controlul judectoresc Articolul . Subiecii cu drept de sesi!are n contenciosul administrativ a&itolul III (/"E,E$*A 0!#I%'I *I($AL1 .$ ($,E$ I(%!L A'/I$I%,#A,IV Articolul ". #ompetena jurisdicional Articolul $. #ompetena judectoriilor Articolul %. #ompetena curilor de apel Articolul &. %&clus Articolul 1'. #ompetena #urii Supreme de (ustiie Articolul 11. #ompetena jurisdicional teritorial Articolul 12. )eclinarea competenei. #onflictul de competen Articolul 13. *xcepia de ile+alitate a&itolul IV "#( E'!#A EXA/I$1#II A *I!$II .$ ($,E$ I(%!L A'/I$I%,#A,IV Articolul 14. #ererea prealabil Articolul 1 . ,rocedura de examinare a cererii prealabile Articolul 1". )epunerea cererii de c-emare n instana de contencios administrativ Articolul 1$. .ermenele de adresare n instana de contencios administrativ Articolul 1%. .ermenul de prescripie pentru desp+ubiri Articolul 1&. /orma 0i coninutul cererii de c-emare n instana de contencios administrativ Articolul 2'. 1ntroducerea n proces a funcionarului public Articolul 21. Suspendarea executrii actului administrativ contestat Articolul 22. Actele judectorului dup primirea cererii Articolul 23. /ixarea termenului pentru examinarea cererii Articolul 24. *xaminarea cererii Articolul 2 . 2mputernicirile instanei de contencios administrativ Articolul 2". .emeiurile anulrii actului administrativ contestat Articolul 2$. Adoptarea -otrrii Articolul 2%. ,ublicarea -otrrii Articolul 2&. *fectele anulrii actului administrativ

Articolul 3'. #ile de atac Articolul 31. .itlul executoriu Articolul 32. *xecutarea -otrrii Articolul 33. Aciune n re+res a&itolul V 'I%"()I*II 2I$ALE -I ,#A$)I,(#II Articolul 34. )ispo!iii finale 0i tran!itorii Anex 3ista persoanelor oficiale de stat4 exponente ale unui interes politic sau public deosebit4 care snt exceptate de la adresarea n instana de contencios administrativ

,arlamentul adopt pre!enta le+e or+anic. a&itolul I 'I%"()I*II GE$E#ALE Articolul 1. Scopul contenciosului administrativ 516 #ontenciosul administrativ ca instituie juridic are drept scop contracararea abu!urilor 0i exceselor de putere ale autoritilor publice4 aprarea drepturilor persoanei n spiritul le+ii4 ordonarea activitii autoritilor publice4 asi+urarea ordinii de drept. 526 Orice persoan care se consider vtmat ntr7un drept al su4 recunoscut de le+e4 de ctre o autoritate public4 printr7un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul le+al a unei cereri4 se poate adresa instanei de contencios administrativ competente pentru a obine anularea actului4 recunoa0terea dreptului pretins 0i repararea pa+ubei ce i7a fost cau!at. Articolul 2. Semnificaia unor termeni 2n sensul pre!entei le+i4 termenii de mai jos au urmtoarele semnificaii8 litigiu de contencios ad'inistrativ 9 liti+iu pasibil de soluionare de ctre instana de contencios administrativ competent4 +enerat fie de un act administrativ4 fie de nesoluionarea n termenul le+al a unei cereri privind recunoa0terea unui drept recunoscut de le+e4 n care cel puin una dintre pri este o autoritate public sau un funcionar al acestei autoriti: instan de contencios ad'inistrativ 9 judectorii desemnai din judectorii4 cole+iile sau completele de contencios administrativ ale curilor de apel4 cole+iul de contencios administrativ al #urii Supreme de (ustiie4 abilitate prin le+e cu nfptuirea controlului judectoresc al le+alitii actelor administrative emise de autoritile publice n activitatea de or+ani!are a executrii 0i de executare n concret a le+ii4 precum 0i de +estionare a domeniului public: autoritate public 9 orice structur or+ani!atoric sau or+an4 instituite prin le+e sau printr7 un act administrativ normativ4 care acionea! n re+im de putere public n scopul reali!rii unui interes public. Snt asimilate autoritilor publice4 n sensul pre!entei le+i4 persoanele de drept privat care exercit atribuii de putere public sau utili!ea! domeniul public4 fiind mputernicite prin le+e s preste!e un serviciu de interes public4 inclusiv persoanele care prestea! servicii notariale: act ad'inistrativ 9 manifestare juridic unilateral de voin4 cu caracter normativ sau individual4 din partea unei autoriti publice n vederea or+ani!rii executrii sau executrii n concret a le+ii. Actului administrativ4 n sensul pre!entei le+i4 este asimilat contractul administrativ4 precum 0i nesoluionarea n termenul le+al a unei cereri: contract ad'inistrativ 9 contract nc-eiat de autoritatea public4 n virtutea prero+ativelor de putere public4 avnd ca obiect administrarea 0i folosirea bunurilor proprietate public4 executarea lucrrilor de interes public4 prestarea de servicii publice4 activitatea funcionarilor publici care reiese din relaiile de munc re+lementate de statutul juridic al acestora: act ad'inistrativ"(urisdicional 9 act juridic emis de o autoritate administrativ7 jurisdicional n scopul soluionrii unui conflict conform unei proceduri stabilite de le+e:

autoritate ad'inistrativ"(urisdicional 9 or+an administrativ sau subdivi!iune a unui or+an administrativ4 nvestite prin le+e cu atribuii jurisdicionale: act e&clusiv politic 9 act referitor la raporturile dintre ,arlament4 ,re0edintele ;epublicii <oldova 0i =uvern4 actele de numire 0i de destituire din funciile publice exclusiv politice4 precum 0i declaraiile4 apelurile4 moiunile4 mesajele4 scrisorile 0i alte acte de acest +en ale autoritilor publice4 care nu produc efecte juridice: act de co'anda'ent cu caracter 'ilitar 9 act administrativ referitor la problemele strict militare ale activitii din cadrul forelor armate: nesoluionarea )n ter'enul legal a unei cereri 9 refu!ul de a primi o cerere sau faptul de a nu rspunde petiionarului n termen de 3' de !ile de la data nre+istrrii cererii de ctre o autoritate public4 n ca!ul n care le+ea nu dispune altfel: persoan vt'at )ntr"un drept al su 9 orice persoan fi!ic sau juridic care se consider vtmat ntr7un drept al su4 recunoscut de le+e4 de ctre o autoritate public4 printr7 un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul le+al a unei cereri: cerere prealabil 9 cerere prin care autoritii emitente sau or+anului ierar-ic superior i se solicit reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ: serviciu public 9 activitate de interes public or+ani!at sau autori!at de o autoritate a administraiei publice: funcionar public 9 persoan numit sau aleas ntr7o funcie de deci!ie sau de execuie din structura unei autoriti publice4 precum 0i alt persoan de drept privat asimilat autoritilor publice n sensul pre!entei le+i: interes public 9 interes aprat prin normele care re+lementea! or+ani!area 0i funcionarea instituiilor publice 0i a altor persoane de drept public.
*+rt.2 'odificat prin ,egea nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/

a&itolul II (+IE ,!L -I %!+IE ,!L A *I!$II .$ ($,E$ I(%!L A'/I$I%,#A,IV Articolul 3. Obiectul aciunii n contenciosul administrativ 516 Obiect al aciunii n contenciosul administrativ l constituie actele administrative4 cu caracter normativ 0i individual4 prin care este vtmat un drept recunoscut de le+e al unei persoane4 inclusiv al unui ter4 emise de8 a6 autoritile publice 0i autoritile asimilate acestora n sensul pre!entei le+i: b6 subdivi!iunile autoritilor publice: c6 funcionarii din structurile specificate la lit.a6 0i b6. 526 Obiect al aciunii n contenciosul administrativ poate fi 0i nesoluionarea n termenul le+al a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de le+e. Articolul 3. Actele exceptate de la controlul judectoresc >u pot fi atacate n instanele de contencios administrativ8 a6 actele exclusiv politice ale ,arlamentului4 ,re0edintelui ;epublicii <oldova 0i =uvernului4 precum 0i actele administrative cu caracter individual4 emise de ,arlament4 de ,re0edintele ;epublicii <oldova 0i de =uvern n exerciiul atribuiilor prev!ute expres de normele constituionale sau le+islative4 ce in de ale+erea4 numirea 0i destituirea din funciile publice cu responsabiliti de protecie a intereselor +enerale ale statului sau ale instituiilor publice a persoanelor oficiale de stat4 exponente ale unui interes politic sau public deosebit4 conform listei pre!entate n anex4 parte inte+rant a pre!entei le+i: b6 actele administrative cu caracter diplomatic referitoare la politica extern a ;epublicii <oldova: c6 le+ile4 decretele ,re0edintelui ;epublicii <oldova cu caracter normativ4 ordonanele 0i -otrrile =uvernului cu caracter normativ4 tratatele internaionale la care ;epublica <oldova este parte4 care snt supuse controlului de constituionalitate: d6 actele de comandament cu caracter militar:
*,it.d0 'odificat prin ,egea nr.106"-. din 13.03.03, )n vigoare 2 .01.03/

*2e declar neconstituional sintag'a 3inclusiv actele de aplicare a sanciunilor disciplinare 4i de destituire din funcie a 'ilitarilor/ *4i persoanelor cu statut 'ilitar3 din art. 1 lit. d0 confor' 5ot. 6urii 6onstituionale nr.16 din 21.11.02, )n vigoare 21.11.02/

e6 actele administrative referitoare la securitatea naional a ;epublicii <oldova4 la exercitarea re+imului strii excepionale4 la msurile de ur+en luate de autoritile publice n vederea combaterii calamitilor naturale4 incendiilor4 epidemiilor4 epi!ootiilor 0i altor fenomene de aceea0i natur: f6 actele administrativ7jurisdicionale de sancionare contravenional 0i alte acte administrative pentru a cror desfiinare sau modificare le+ea prevede o alt procedur judiciar: +6 actele de +estiune emise de autoritatea public n calitate de persoan juridic4 n le+tur cu administrarea 0i folosirea bunurilor ce aparin domeniului su privat:
*,it.g0 'odificat prin ,egea nr.106"-. din 13.03.03, )n vigoare 2 .01.03/ *2e declar neconstituional sintag'a 3inclusiv a bunurilor proprietate colectiv3 din art.1 lit.g0/ *confor' 5ot. 6urii 6onstituionale nr.16 din 21.11.02, )n vigoare 21.11.02/

-6 actele administrative emise pentru executarea -otrrilor judectore0ti irevocabile.


*+rt.1 'odificat prin ,egea nr.7 din 21.0 .2010, )n vigoare 1 .06.2010/ *+rt.1 'odificat prin ,egea nr.#33"-. din 0!.02.2002/ *+rt.1 'odificat prin ,egea nr.!26"-. din 0!.12.2001/

Articolul 4. Subiecii cu drept de sesi!are n contenciosul administrativ Subieci cu drept de sesi!are n contenciosul administrativ snt8 a6 persoana4 inclusiv funcionarul public4 militarul4 persoana cu statut militar4 care se consider vtmat ntr7un drept al su4 recunoscut de le+e4 de ctre o autoritate public4 printr7 un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul le+al a unei cereri 9 n condiiile art.14 al pre!entei le+i: b6 =uvernul4 #ancelaria de Stat4 oficiul teritorial al #ancelariei de Stat4 pre0edintele raionului 0i primarul 9 n condiiile 3e+ii privind administraia public local: c6 procurorul care4 n condiiile articolului din #odul de procedur civil4 atac actele emise de autoritile publice: d6 avocatul parlamentar4 care4 la sesi!area persoanei vtmate ntr7un drept al su4 atac actele administrative 9 n condiiile 3e+ii cu privire la avocaii parlamentari: d16 #omisia >aional de 1nte+ritate 9 n condiiile 3e+ii cu privire la #omisia >aional de 1nte+ritate: e6 instanele de drept comun 0i cele speciali!ate4 n ca!ul ridicrii excepiei de ile+alitate 9 n condiiile art.13 al pre!entei le+i: f6 alte persoane4 n conformitate cu le+islaia n vi+oare.
*+rt. *+rt. *+rt. *+rt. *+rt. *+rt. co'pletat prin ,egea nr.1#1 din 17.12.2011, )n vigoare 01.03.2012/ 'odificat prin ,egea nr.73"-.888 din 01.12.2007, )n vigoare 1#.12.2007/ 'odificat prin ,egea nr.2!0"-.8 din 2#.0!.2006, )n vigoare 11.0#.2006/ 'odificat prin ,egea nr.1 2"-. din 30.12.01, )n vigoare 21.01.0 / 'odificat prin ,egea nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/ co'pletat prin ,egea nr.!26"-. din 0!.12.2001/

a&itolul III (/"E,E$*A 0!#I%'I *I($AL1 .$ ($,E$ I(%!L A'/I$I%,#A,IV Articolul 5. #ompetena jurisdicional 516 #ompeten de judecare a aciunilor n contenciosul administrativ au8 a6 judectoriile: b6 curile de apel: c6 #urtea Suprem de (ustiie. 526 ,entru judecarea aciunilor n contenciosul administrativ4 la curile de apel 0i la #urtea Suprem de (ustiie se instituie cole+ii speciali!ate.

536 2n curile de apel unde nu pot fi instituite cole+ii de contencios administrativ4 aciunile n contenciosul administrativ snt judecate de complete de judecat sau de judectori desemnai de pre0edintele instanei respective. 546 2n judectorii4 aciunile n contenciosul administrativ snt judecate de judectori desemnai de pre0edintele instanei respective.
*+rt.6 'odificat prin ,egea nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/

Articolul 7. #ompetena judectoriilor 516 (udectoriile examinea! liti+iile ce in de nesoluionarea n termenul le+al a cererilor 0i de verificarea le+alitii actelor administrative emise sau adoptate de autoritile publice care snt constituite 0i activea! pe teritoriul satului4 comunei sau ora0ului pentru promovarea intereselor 0i soluionarea problemelor colectivitilor locale4 de serviciile publice descentrali!ate or+ani!ate n mod autonom n unitatea administrativ7teritorial respectiv4 de funcionarii publici din cadrul or+anelor 0i serviciilor menionate 0i de persoanele de drept privat de nivelul respectiv4 care prestea! servicii publice. 526 2n ba!a le+islaiei cu privire la administraia public local4 judectoriile soluionea! cererile privind constatarea circumstanelor care justific suspendarea activitii consiliului local. 536 2n ba!a le+islaiei electorale4 judectoriile soluionea! contestaiile n materie electoral4 cu excepia celor date prin le+e n competena altor instane judectore0ti. 546 (udectoriile judec liti+iile cu privire la refu!ul or+anelor notariale de a ndeplini anumite acte notariale4 precum 0i verific le+alitatea actelor notariale ndeplinite4 cu excepia ca!urilor cnd ntre persoanele interesate apare un liti+iu de drept privat ce decur+e din actul notarial contestat4 situaie n care cau!a se examinea! n ordinea aciunii civile.
*+rt.! )n redacia ,egii nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/

Articolul 6. #ompetena curilor de apel 516 #urile de apel examinea! n prim instan liti+iile ce in de nesoluionarea n termenul le+al a cererilor 0i de verificarea le+alitii actelor administrative emise sau adoptate de autoritile publice care snt constituite 0i activea! pe teritoriul raionului4 municipiului4 unitii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor 0i soluionarea problemelor populaiei unitii administrativ7teritoriale4 de serviciile publice descentrali!ate or+ani!ate n mod autonom n unitatea administrativ7teritorial respectiv4 de serviciile publice desconcentrate4 de funcionarii publici din cadrul or+anelor 0i serviciilor menionate4 precum 0i de persoanele de drept privat de nivelul respectiv asimilate autoritilor publice4 care prestea! servicii publice. 526 2n ba!a le+islaiei cu privire la administraia public local4 curile de apel soluionea! cererile privind constatarea circumstanelor care justific suspendarea activitii consiliului raional. 536 2n afar de liti+iile enumerate n alin.516 0i 5264 #urtea de Apel #-i0inu4 ca instan de contencios administrativ4 judec n prim instan liti+iile ce in de nesoluionarea n termenul le+al a cererilor 0i de verificarea le+alitii actelor administrative emise sau adoptate de autoritile de specialitate ale administraiei publice centrale4 de autoritile publice autonome constituite de ctre autoritile publice centrale 0i de funcionarii publici din cadrul acestor or+ane. 546 2n condiiile #odului electoral4 #urtea de Apel #-i0inu verific le+alitatea -otrrilor #omisiei *lectorale #entrale cu privire la nclcarea le+islaiei electorale. 5 6 ?erificarea le+alitii actelor administrative emise sau adoptate de autoritile publice centrale ale =+u!iei ine de competena #urii de Apel #omrat. 5"6 ,rin le+e4 curilor de apel li se pot atribui spre judecare n prim instan 0i alte cate+orii de cau!e. 5$6 #a instane de recurs4 curile de apel judec recursurile declarate mpotriva -otrrilor pronunate de judectorii.
*+rt.# )n redacia ,egii nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/

*+rt.7 e&clus prin ,egea nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/

Articolul 10. #ompetena #urii Supreme de (ustiie 516 #urtea Suprem de (ustiie4 n prim instan8 a6 exercit controlul asupra le+alitii actelor administrative cu caracter individual adoptate 0i@sau emise de ,arlament4 ,re0edintele ;epublicii <oldova 0i =uvern4 prin care snt le!ate drepturile 0i interesele le+itime ale persoanelor fi!ice 0i juridice4 n afara actelor exceptate de la controlul judectoresc: b6 verific le+alitatea -otrrilor #onsiliului Superior al <a+istraturii n ca!urile prev!ute de le+e. 526 ,rin le+e4 #urii Supreme de (ustiie i se pot atribui spre judecare n prim instan 0i alte cate+orii de cau!e. 536 #a instan de recurs4 #urtea Suprem de (ustiie judec recursurile declarate mpotriva -otrrilor pronunate n prim instan de curile de apel4 precum 0i alte recursuri date prin le+e n competena sa.
*+rt.10 )n redacia ,egii nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/ *+rt.10 'odificat prin ,egea nr.!26"-. din 0!.12.2001/

Articolul 11. #ompetena jurisdicional teritorial Aciunile de contencios administrativ se naintea! n judectoriile sau curile de apel n a cror ra! teritorial 0i are domiciliul reclamantul sau 0i are sediul prtul4 cu excepia ca!urilor cnd prin le+e este stabilit o alt competen.
*+rt.11 )n redacia ,egii nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/

Articolul 12. )eclinarea competenei. #onflictul de competen 516 )ac4 n cadrul judecrii pricinii4 se stabile0te c liti+iul este de competena unei alte instane judectore0ti4 instana de contencios administrativ 0i declin competena 0i strmut pricina n instana competent. 526 2n ca!ul n care se constat c4 ntr7o pricin ce se judec n instana de contencios administrativ4 una din pretenii este de drept comun4 cu excepia ca!urilor cnd prin emiterea actului administrativ contestat s7a cau!at o pa+ub material4 instana de contencios administrativ emite o nc-eiere4 fr drept de atac4 de separare a preteniei de drept comun 0i de strmutare a acesteia n instana competent. 536 #onflictul de competen dintre judectorii 0i cole+iile sau completele de contencios administrativ ale curilor de apel se soluionea! de #ole+iul civil 0i de contencios administrativ al #urii Supreme de (ustiie.
*+rt.12 'odificat prin ,egea nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/

Articolul 13. *xcepia de ile+alitate 516 3e+alitatea unui act administrativ cu caracter normativ4 emis de o autoritate public poate fi cercetat oricnd n cadrul unui proces ntr7o pricin de drept comun4 pe cale de excepie4 din oficiu sau la cererea prii interesate. 526 2nc-eierea prin care se ridic excepia de ile+alitate n faa instanei de contencios administrativ se ntocme0te n condiiile #odului de procedur civil. 536 2n ca!ul n care instana constat c de actul administrativ depinde soluionarea liti+iului n fond4 ea sesi!ea!4 prin nc-eiere motivat4 instana de contencios administrativ competent 0i suspend cau!a. 546 1nstana de contencios administrativ examinea! excepia de ile+alitate n termen de 1' !ile4 pronunnd -otrrea corespun!toare n numele le+ii. 5 6 Aotrrea instanei de contencios administrativ poate fi atacat cu recurs n termen de !ile.

5"6 ;ecursul declarat mpotriva -otrrii pronunate asupra excepiei de ile+alitate se judec n termen de 1' !ile. 5$6 )up examinarea excepiei de ile+alitate4 instana de contencios administrativ restituie dosarul cu -otrrea sa irevocabil instanei care a ridicat excepia de ile+alitate. 5%6 Actele administrative sau unele prevederi ale acestora declarate ile+ale 0i pierd puterea juridic la data rmnerii definitive a -otrrii instanei de contencios administrativ 0i nu pot fi aplicate pe viitor. 5&6 #onsecinele juridice ale actului administrativ cu caracter normativ declarat ile+al snt nlturate de ctre or+anul de autoritate care l7a adoptat sau l7a emis.
*+rt.13 co'pletat prin ,egea nr.#33"-. din 0!.02.2002/ *+rt.13 'odificat prin ,egea nr.!26"-. din 0!.12.2001/

a&itolul IV "#( E'!#A EXA/I$1#II A *I!$II .$ ($,E$ I(%!L A'/I$I%,#A,IV Articolul 13. #ererea prealabil 516 ,ersoana care se consider vtmat ntr7un drept al su4 recunoscut de le+e4 printr7un act administrativ va solicita4 printr7o cerere prealabil4 autoritii publice emitente4 n termen de 3' de !ile de la data comunicrii actului4 revocarea4 n tot sau n parte4 a acestuia4 n ca!ul n care le+ea nu dispune altfel. 526 2n ca!ul n care or+anul emitent are un or+an ierar-ic superior4 cererea prealabil poate fi adresat4 la ale+erea petiionarului4 fie or+anului emitent4 fie or+anului ierar-ic superior dac le+islaia nu prevede altfel 536 .ermenul de 3' de !ile specificat la alin.516 nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter normativ.
*+rt.11 'odificat prin ,egea nr.1163"-. din 2!.06.2002/ *+rt.11 'odificat prin ,egea nr.#33"-. din 0!.02.2002/

Articolul 14. ,rocedura de examinare a cererii prealabile 516 #ererea prealabil se examinea! de ctre or+anul emitent sau ierar-ic superior n termen de 3' de !ile de la data nre+istrrii ei4 deci!ia urmnd a fi comunicat de ndat petiionarului dac le+islaia nu prevede altfel. 526 Or+anul emitent este n drept8 a6 s respin+ cererea prealabil: b6 s admit cererea prealabil 0i4 dup ca!4 s revoce sau s modifice actul administrativ. 536 Or+anul ierar-ic superior este n drept8 a6 s respin+ cererea prealabil: b6 s admit cererea prealabil 0i s anule!e actul administrativ n tot sau n parte4 s obli+e or+anul ierar-ic inferior s repun n drepturi persoana respectiv ori4 dup ca!4 s revoce actul administrativ emis cu acordul su.
*+rt.1 'odificat prin ,egea nr.1163"-. din 2!.06.2002/

Articolul 15. )epunerea cererii de c-emare n instana de contencios administrativ 516 ,ersoana care se consider vtmat ntr7un drept al su4 recunoscut de le+e4 printr7un act administrativ 0i nu este mulumit de rspunsul primit la cererea prealabil sau nu a primit nici un rspuns n termenul prev!ut de le+e4 este n drept s sesi!e!e instana de contencios administrativ competent pentru anularea4 n tot sau n parte a actului respectiv 0i repararea pa+ubei cau!ate. 526 Aciunea poate fi naintat nemijlocit instanei de contencios administrativ n ca!urile expres prev!ute de le+e 0i n ca!urile n care persoana se consider vtmat ntr7un drept al su prin nesoluionarea n termen le+al ori prin respin+erea cererii prealabile privind recunoa0terea dreptului pretins 0i repararea pa+ubei cau!ate. 536 ;eclamanii4 n aciunile nscute din raporturi de contencios administrativ4 snt scutii de plata taxei de stat.

*+rt.16 'odificat prin ,egea nr.3! "-.8 din 27.12.0 , )n vigoare 2!.01.06/ *+rt.16 'odificat prin ,egea nr.#33"-. din 0!.02.2002/ *+rt.16 'odificat prin ,egea nr.!26"-. din 0!.12.2001/

Articolul 17. .ermenele de adresare n instana de contencios administrativ 516 #ererea prin care se solicit anularea unui act administrativ sau recunoa0terea dreptului pretins poate fi naintat n termen de 3' de !ile4 n ca!ul n care le+ea nu dispune altfel. Acest termen cur+e de la8 a6 data primirii rspunsului la cererea prealabil sau data expirrii termenului prev!ut de le+e pentru soluionarea acesteia: b6 data comunicrii refu!ului de soluionare a unei cereri prin care se solicit recunoa0terea dreptului pretins sau data expirrii termenului prev!ut de le+e pentru soluionarea unei astfel de cereri: c6 data comunicrii actului administrativ4 n ca!ul n care le+ea nu prevede procedura prealabil. 526 Oficiul teritorial al #ancelariei de Stat 0i avocatul parlamentar sesi!ea! instana de contencios administrativ n termenele prev!ute de le+ile or+anice cu privire la activitatea acestora. 536 Actele administrative cu caracter normativ considerate ile+ale pot fi atacate oricnd. 546 .ermenul de 3' de !ile specificat la alin.516 este termen de prescripie. 5 6 ,ersoana care4 din motive temeinic justificate4 a omis termenul de prescripie poate fi repus n termen n condiiile #odului de procedur civil.
*+rt.1! 'odificat prin ,egea nr.73"-.888 din 01.12.2007, )n vigoare 1#.12.2007/ *+rt.1! 'odificat prin ,egea nr.2!0"-.8 din 2#.0!.2006, )n vigoare 11.0#.2006/ *+rt.1! 'odificat prin ,egea nr.1 2"-. din 30.12.01, )n vigoare 21.01.0 / *+rt.1! 'odificat prin ,egea nr.1#2"-. din 01.12.03, )n vigoare 01.01.01/

Articolul 16. .ermenul de prescripie pentru desp+ubiri 516 2n ca!ul n care persoana vtmat ntr7un drept al su a cerut anularea actului administrativ fr a cere 0i desp+ubiri4 termenul de prescripie pentru cererea de desp+ubiri cur+e de la data la care persoana n cau! a cunoscut sau trebuia s cunoasc ntinderea pa+ubei. 526 2n ca!ul n care adjudecarea pa+ubei nu a fost solicitat concomitent cu anularea actului administrativ4 cererea de desp+ubiri este adresat instanei de drept comun competente n termenul +eneral de prescripie4 prev!ut de #odul civil. Articolul 19. /orma 0i coninutul cererii de c-emare n instana de contencios administrativ 516 #ererea de c-emare n instana de contencios administrativ se depune n scris n condiiile #odului de procedur civil. 526 ;eclamantul va depune4 o dat cu cererea de c-emare n instana de contencios administrativ4 copia cererii prealabile cu dovada expedierii sau primirii acesteia de ctre or+anul respectiv4 actul administrativ contestat ori4 dup ca!4 rspunsul autoritii publice sau avi!ul de respin+ere a cererii prealabile. Articolul 20. 1ntroducerea n proces a funcionarului public 516 #ererea de c-emare n judecat poate fi formulat 0i mpotriva funcionarului public al autoritii publice prte care a elaborat actul administrativ contestat sau care a refu!at s soluione!e cererea n ca!ul n care se solicit desp+ubiri. 526 2n ca!ul n care aciunea se admite4 funcionarul public poate fi obli+at s plteasc desp+ubirile solidar cu autoritatea public respectiv. 536 /uncionarul public acionat astfel n justiie poate c-ema n +aranie superiorul su ierar-ic care i7a ordonat s elabore!e actul administrativ sau s refu!e soluionarea cererii4 acesta fiind introdus n proces ca ter persoan.

Articolul 21. Suspendarea executrii actului administrativ contestat 516 Suspendarea executrii actului administrativ contestat poate fi solicitat de ctre reclamant instanei de contencios administrativ concomitent cu naintarea aciunii. 526 2n ca!uri temeinic justificate 0i n scopul prevenirii unei pa+ube iminente4 instana poate dispune suspendarea actului administrativ 0i din oficiu. 536 ,rin dero+are de la prevederile alin.516 0i 5264 pn la soluionarea definitiv a cau!ei nu poate fi suspendat executarea deci!iilor #omisiei >aionale a ,ieei /inanciare 0i a -otrrilor #urii de #onturi.
*+rt.21 co'pletat prin ,egea nr.11! din 02.0!.2010, )n vigoare 03.0#.2010/ *+rt.21 co'pletat prin ,egea nr.130"-.8 din 0!.06.200!, )n vigoare 06.0!.200!/ *+rt.21 'odificat prin ,egea nr.!26"-. din 0!.12.2001/

Articolul 22. Actele judectorului dup primirea cererii 516 (udectorul decide primirea cererii de c-emare n judecat sau respin+erea acesteia n termen de 3 !ile de la data depunerii4 n condiiile #odului de procedur civil. 526 2n ca!ul punerii cererii pe rol4 judectorul dispune8 a6 nmnarea copiei cererii de c-emare n judecat 0i a copiilor actelor anexate la cerere prtului: b6 pre!entarea de ctre prt a actului administrativ contestat 0i a documentaiei care a stat la ba!a emiterii acestuia4 a nscrisurilor sau a altor date pe care instana le consider necesare n judecarea pricinii: c6 citarea prilor pentru !iua primei nfi0ri4 care trebuie fixat n cel mult 1' !ile de la data punerii cererii pe rol. 536 ,rtul este obli+at s pre!inte instanei documentele solicitate la prima !i de nfi0are4 n ca! contrar i se aplic o amend judiciar n mrime de pn la 1' salarii minime pentru fiecare !i de ntr!iere nejustificat. Aplicarea amen!ii judiciare nu scute0te prtul de obli+aia de a pre!enta documentele solicitate. Articolul 23. /ixarea termenului pentru examinarea cererii 516 1nstana de contencios administrativ poate judeca pricina n fond n prima !i de nfi0are dac prile declar c snt pre+tite pentru de!baterile judiciare. 526 2n celelalte ca!uri4 instana fixea! data judecrii pricinii n fond n termen re!onabil4 dac le+ea or+anic nu dispune altfel. Articolul 23. *xaminarea cererii 516 1nstana de contencios administrativ examinea! cererea cu participarea reclamantului 0i prtului 0i@sau a repre!entanilor acestora4 n condiiile #odului de procedur civil4 cu unele excepii prev!ute de pre!enta le+e. 526 >epre!entarea la 0edina de judecat4 fr motive temeinic justificate4 a prilor 0i@sau a repre!entanilor lor nu mpiedic examinarea cererii4 iar n ca!ul n care este imposibil de a judeca cau!a n lipsa reclamantului4 instana de contencios administrativ va scoate cererea de pe rol n condiiile #odului de procedur civil. 536 3a examinarea n instana de contencios administrativ a cererii n anulare4 sarcina probaiunii este pus pe seama prtului4 iar n materie de desp+ubire4 sarcina probaiunii revine ambelor pri.
*+rt.21 'odificat prin ,egea nr.#33"-. din 0!.02.2002/

Articolul 24. 2mputernicirile instanei de contencios administrativ 516 (udecnd aciunea4 instana de contencios administrativ adopt una din urmtoarele -otrri8 a6 respin+e aciunea ca fiind nefondat sau depus cu nclcarea termenului de prescripie:

b6 admite aciunea 0i anulea!4 n tot sau n parte4 actul administrativ sau obli+ prtul s emit actul administrativ cerut de reclamant ori s elibere!e un certificat4 o adeverin sau oricare alt nscris4 ori s nlture nclcrile pe care le7a comis4 precum 0i dispune adjudecarea n contul reclamantului a desp+ubirilor pentru ntr!ierea executrii -otrrii: c6 admite aciunea 0i constat circumstanele care justific suspendarea activitii consiliului local sau a consiliului raional4 dup ca!.
*+lin.1 co'pletat prin ,egea nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/

526 1nstana de contencios administrativ este n drept s se pronune4 n limitele competenei sale4 din oficiu sau la cerere4 0i asupra le+alitii actelor sau operaiunilor administrative care au stat la ba!a emiterii actului administrativ contestat. 2n ca!urile n care controlul le+alitii acestor acte sau operaiuni ine de competena instanei de contencios administrativ ierar-ic superioare4 urmea! a fi ridicat excepia de ile+alitate n faa acestei instane n condiiile pre!entei le+i. 536 2n ca!ul admiterii aciunii4 instana de contencios administrativ se pronun4 la cerere4 0i asupra reparrii prejudiciului material 0i moral cau!at prin actul administrativ ile+al sau prin neexaminarea n termenul le+al a cererii prealabile.
*+lin.3 'odificat prin ,egea nr.106"-. din 13.03.03, )n vigoare 2 .01.03/ *2e declar neconstituional 'odificarea introdus prin ,egea nr.#33"-. din 0!.02.2002 prin care )n art.2 alin.930/ *cuvintele 3pagubelor 'ateriale 4i 'orale3 se substituie prin sintag'a 3pagubei 'ateriale3 4i prin care a fost e&clus/ * alin.910 din art.2 confor' 5ot. 6urii 6onstituionale nr.16 din 21.11.02, )n vigoare 21.11.02/

546 <rimea prejudiciului moral se stabile0te de instana de contencios administrativ4 independent de prejudiciul material4 n funcie de caracterul 0i +ravitatea suferinelor psi-ice sau fi!ice cau!ate4 de +radul de vinovie a prtului4 dac vinovia este o condiie a rspunderii4 lundu7se n considerare circumstanele n care a fost cau!at prejudiciul4 precum 0i statutul social al persoanei vtmate.
*+lin.1 art.2 introdus prin ,egea nr.106"-. din 13.03.03, )n vigoare 2 .01.03/ *+rt.2 'odificat prin ,egea nr.#33"-. din 0!.02.2002/

Articolul 25. .emeiurile anulrii actului administrativ contestat 516 Actul administrativ contestat poate fi anulat4 n tot sau n parte4 n ca!ul n care8 a6 este ile+al n fond ca fiind emis contrar prevederilor le+ii: b6 este ile+al ca fiind emis cu nclcarea competenei: c6 este ile+al ca fiind emis cu nclcarea procedurii stabilite. 526 1nstana de contencios administrativ nu este competent s se pronune asupra oportunitii actului administrativ 0i a operaiunilor administrative care au stat la ba!a emiterii acestuia. Articolul 27. Adoptarea -otrrii 1nstana de contencios administrativ adopt -otrrea n condiiile #odului de procedur civil. Articolul 26. ,ublicarea -otrrii 516 Aotrrea irevocabil a instanei de contencios administrativ privind anularea4 n tot sau n parte4 a actului administrativ ile+al a crui intrare n vi+oare a fost condiionat de publicarea n sursa oficial4 precum 0i -otrrea irevocabil asupra excepiei de ile+alitate se public n aceea0i surs. 2n -otrri poate fi indicat 0i o alt publicaie n care acestea urmea! a fi tiprite. 526 #-eltuielile le+ate de publicarea -otrrii le suport4 de re+ul4 prtul. 2n ca!ul publicrii -otrrii din contul reclamantului4 la cererea acestuia4 c-eltuielile suportate se ncasea! de la prt printr7o nc-eiere a instanei de judecat care execut -otrrea.
*+rt.2# 'odificat prin ,egea nr.#33"-. din 0!.02.2002/

Articolul 29. *fectele anulrii actului administrativ 516 Actul administrativ anulat4 n tot sau n parte4 ncetea! a produce efecte juridice din momentul n care -otrrea instanei de contencios administrativ devine irevocabil. 526 Binnd cont de unele circumstane concrete 0i de eventualitatea survenirii unor urmri juridice ne+ative4 instana de contencios administrativ poate stabili4 prin -otrrea sa4 c normele declarate nule nu vor produce efecte juridice de la data adoptrii actului administrativ. Articolul 30. #ile de atac 516 Aotrrea instanei de contencios administrativ asupra aciunii judecate n fond poate fi atacat cu recurs4 n termen de 1 !ile de la data pronunrii sau de la data comunicrii -otrrii inte+rale4 n ca!ul n care aciunea este judecat n lipsa prii4 dac le+ea nu dispune altfel. 526 ;ecursul suspend executarea -otrrii. 536 ;ecursul se judec n condiiile #odului de procedur civil. 546 Aotrrile irevocabile ale instanei de contencios administrativ pot fi contestate n condiiile #odului de procedur civil.
*+rt.30 'odificat prin ,egea nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/ *+rt.30 'odificat prin ,egea nr.!26"-. din 0!.12.2001/

Articolul 31. .itlul executoriu Aotrrile judectore0ti irevocabile4 adoptate n condiiile pre!entei le+i4 constituie titluri executorii. Articolul 32. *xecutarea -otrrii 516 1nstana de contencios administrativ care a adoptat -otrrea n fond4 n termen de 3 !ile de la data la care -otrrea devine irevocabil4 trimite o copie a -otrrii prtului pentru executare 0i alta 9 instanei de drept comun de la sediul prtului pentru controlul executrii -otrrii 0i4 n ca! de necesitate4 pentru executare silit. 526 Aotrrea se execut n termenul stabilit n dispo!itivul ei4 iar n ca!ul n care termenul nu este stipulat 9 n cel mult 3' de !ile de la data la care -otrrea devine irevocabil. 536 2n ca!ul neexecutrii n termen a -otrrii4 conductorul autoritii publice n a crei sarcin a fost pus executarea acesteia poate fi tras la rspundere n conformitate cu prevederile le+islaiei n vi+oare.
*+rt.32 'odificat prin ,egea nr.!26"-. din 0!.12.2001/

Articolul 33. Aciune n re+res #onductorul autoritii publice poate nainta n instana de drept comun o aciune n re+res mpotriva funcionarului public vinovat de neexecutarea -otrrii instanei de contencios administrativ. a&itolul V 'I%"()I*II 2I$ALE -I ,#A$)I,(#II Articolul 33. 516 )ispo!iiile pre!entei le+i se completea! cu prevederile #odului de procedur civil. 526 ,ersoana care se consider vtmat ntr7un drept al su printr7un act administrativ n vi+oare4 emis anterior intrrii n vi+oare a pre!entei le+i4 este n drept s se adrese!e autoritii publice emitente sau or+anului ierar-ic superior al acesteia pentru reexaminarea actului respectiv n condiiile pre!entei le+i. 536 ,re!enta le+e intr n vi+oare dup expirarea a 3 luni de la data publicrii. 546 3a data intrrii n vi+oare a pre!entei le+i se abro+ capitolele dou!eci 0i doi 9 dou!eci 0i cinci din #odul de procedur civil4 precum 0i orice dispo!iii ale acestuia care contravin pre!entei le+i.

5 6 ,ricinile aflate pe rol n instanele de judecat la data intrrii n vi+oare a pre!entei le+i se vor judeca potrivit normelor aplicabile la momentul sesi!rii instanei. 5"6 ,n la nfiinarea la curile de apel 0i la #urtea Suprem de (ustiie a cole+iilor de contencios administrativ4 pricinile n materie de contencios administrativ vor fi judecate de complete de contencios administrativ desemnate de pre0edintele instanei respective. 5$6 =uvernul8 va elabora 0i va pre!enta ,arlamentului propuneri pentru aducerea le+islaiei n vi+oare n concordan cu pre!enta le+e: va aduce propriile acte normative n concordan cu pre!enta le+e.
*+rt.31 'odificat prin ,egea nr.236"-. din 0 .06.03, )n vigoare 2!.06.03/

Anex LI%,A &ersoanelor o7iciale de stat8 e9&onente ale unui interes &olitic sau &u:lic deose:it8 care s;nt e9ce&tate de la adresarea ;n instan<a de contencios administrativ 1. ,re0edintele ;epublicii <oldova 2. ,re0edintele ,arlamentului4 vicepre0edintele ,arlamentului 3. ,re0edintele4 vicepre0edintele4 secretarul comisiei permanente a ,arlamentului 4. ,rim7ministrul4 prim7viceprim7ministrul4 viceprim7ministrul4 ministrul4 viceministrul . ,re0edintele4 vicepre0edintele4 judectorul instanei judectore0ti ". (udectorul #urii #onstituionale $. ,re0edintele4 membrul #onsiliului Superior al <a+istraturii %. ,re0edintele4 membrul #urii de #onturi &. ,rocurorul =eneral4 prim7adjunctul ,rocurorului =eneral4 adjunctul ,rocurorului =eneral 1'. )irectorul4 directorul adjunct al Serviciului de 1nformaii 0i Securitate 11. =uvernatorul4 prim7vice+uvernatorul4 vice+uvernatorul Cncii >aionale a <oldovei 12. ,re0edintele4 membrul #onsiliului #oordonator al Audiovi!ualului 13. ,re0edintele4 vicepre0edintele4 secretarul4 membrul #omisiei *lectorale #entrale 14. Secretarul +eneral al =uvernului 0i secretarul +eneral adjunct al =uvernului
*:ct.11 )n redacia ,egii nr. # din 01.01.2011, )n vigoare 22.01.2011/ ;ot: 2e declar neconstituional pct.11 din ane& confor' 5ot. 6urii 6onstituionale nr.27 din 21.12.2010, )n vigoare 21.12.2010

1 . Deful oficiului teritorial al #ancelariei de Stat 0i adjunctul su


*:ct.1 )n redacia ,egii nr. # din 01.01.2011, )n vigoare 22.01.2011/ ;ot: 2e declar neconstituional pct.11 din ane& confor' 5ot. 6urii 6onstituionale nr.27 din 21.12.2010, )n vigoare 21.12.2010

1". )irectorul4 directorul adjunct al A+eniei ;elaii /unciare 0i #adastru4 al A+eniei E<oldsilvaF4 al A+eniei ;e!erve <ateriale4 al A+eniei .urismului 1$. )irectorul4 directorul adjunct al Ciroului >aional de Statistic4 al Ciroului ;elaii 1nteretnice 1%.)irectorul4 directorul adjunct al Serviciului =rniceri 1&. )irectorul4 directorul adjunct al #entrului pentru #ombaterea #rimelor *conomice 0i #orupiei 2'. Ambasadorul extraordinar 0i plenipoteniar4 repre!entantul permanent 0i trimisul 9 0ef al misiunii diplomatice4 consulul +eneral 21. )irectorul +eneral4 directorul4 directorul +eneral adjunct4 directorul adjunct al A+eniei >aionale pentru ;e+lementare n *ner+etic4 al A+eniei >aionale pentru ;e+lementare n

#omunicaii *lectronice 0i .e-nolo+ia 1nformaiei4 al A+eniei >aionale pentru ,rotecia #oncurenei4 al #entrului >aional pentru ,rotecia )atelor cu #aracter ,ersonal 22. ,re0edintele4 vicepre0edintele4 membrul #omisiei >aionale a ,ieei /inanciare 23. )irectorul #entrului pentru )repturile Omului4 avocatul parlamentar 24. #onsilierul ,re0edintelui ;epublicii <oldova4 consilierul ,re0edintelui ,arlamentului4 consilierul ,rim7ministrului.
*+ne&a introdus prin ,egea nr.7 din 21.0 .2010, )n vigoare 1 .06.2010/
__________ Legile Republicii Moldova 793/10.02.2000 Legea contenciosului administrativ //Monitorul Oficial 57-58/375, 18.05.2000