Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Ovidius Constana Facultatea de Istorie i tiine Politice Specialitatea tiine Politice anul III

PROPUNERE DE POLITIC PUBLIC

Profesor: Lector univ. dr. Cristian Monianu Student: Ciovn Mariana

2 !"

CUPRINS

Instituia iniiatoare.............................................................................................p.3. Formularea problemei......................................................................................p.3-5. Denumirea politicii..............................................................................................p.5. Scop.......................................................................................................................p.5. Obiective enerale! speci"ice............................................................................p.5-#. $ene"iciari%%%%%%%%%%%%%%%%%%...%%%..%%%..%p.#. &ariante 'e soluionare.....................................................................................p.#-(. Procesul 'e consultare%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%..%%..p.). &arianta 'e soluionare recoman'at*%%%%%%%%.....%.%%%%p.)-+,. $iblio ra"ie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..%%%p.+3.

Instituia iniiato are

Ministerul Muncii# Fa$iliei i Protec%iei Sociale

Formularea proble mei &n afir$area prevalen%ei principiului interesului superior al copilului# co$'aterea tuturor for$elor de violenta. ( fost introdus n le)ea 2*2+2 -o$.nia. /iolen%a asupra copilului repre,int for$e de rele trata$ente produse de ctre prin%i sau de alt persoan care produc vt$are copilului# i pun n pericol via%a# de,voltarea. &n func%ie de caracteristicile i de )ravitatea faptei# violen%a asupra copilului duce la rspunderea civil# disciplinar sau penal a a)resorului. Confor$ Le)ii nr.2*2+2 " privind protec%ia i pro$ovarea drepturilor copilului# prin ne)li0area copilului se n%ele)e o$isiunea# voluntar sau involuntar# a unei persoane care are responsa'ilitatea creterii# n)ri0irii sau educrii copilului de a lua orice $sur su'ordonat acestei responsa'ilit%i# fapt care pune n pericol via%a# de,voltarea fi,ic# $ental# spiritual# $oral sau social# inte)ritatea corporal# sntatea fi,ic sau psi1ic a copilului. Confor$ aceleiasi le)i traficul de persoane se$nifica recrutarea#transportarea unei persoane prin a$enintare# violenta sau prin alte for$e de constran)ere. (proape 2. de copii au fost ne)li0ati# a'u,ati fi,ic# si e3ploatati in pri$ele sase luni ale anului 2 !4 in -o$ania.(ceste re,ultate au fost centrali,ate de 5irectia pentru protectia copilului din cadrul Ministerului Muncii. Cele $ai $ulte ca,uri de ne)li0are au fost nre)istrate pentru copii din cate)oriile de v.rst 4 6 2 ani 78*9 de ca,uri: i ! 6 !4 ani 7;2 de ca,uri:. &n aceeai perioad au $ai fost nre)istrate *!8 ca,uri de a'u, e$o%ional 72*; n fa$ilie:# 9"9 de a'u, fi,ic 7"82 n fa$ilie:# 4"* de a'u, se3ual 7!** n fa$ilie:# !!9 ca,uri de e3ploatare prin $unc# 49 de e3ploatare pentru co$iterea de infrac%iuni i 4! de e3ploatare se3ual.(ceste infor$atii au fost divul)ate de Mediafa3. Insa in -o$ania intalni$ o $ulti$e de ca,uri de e3ploatare a copiilor.Copii sunt tri$isi sa cerseasca# sa fure# sau c1iar sa practice prostitutia. Confor$ Le)ii nr.2*;+2 ! privind prevenirea i co$'aterea traficului de persoane# prin e3ploatarea unei persoane se intele)e e3ecutarea unei $unci in $od fortat# tinerea in stare de sclavie sau alte procedee ase$anatoare de lipsirea de li'ertate# o'li)area la practicarea prostitutiei# la repre,entari porno)rafice in vederea producerii si difu,arii de $ateriale porno)rafice sau alte for$e de e3ploatere se3uala. 5in nu$rul total de copii ne)li0a%i# a'u,a%i sau e3ploata%i# !. 9; au fost plasa%i n 4 " articole cu privire la inter,icerea pedepsei corporale# ca practic de cretere i educa%ie a copiilor din

Denumirea politicii Scop Obiective eneral e! speci"ic e

5e,voltarea serviciilor acordate copiilor $altrata%i. 5e,voltarea unui siste$ de pro)ra$e# $suri de suport i protec%ie a copiilor $altrata%i. Identificarea acelui se)$ent al popula%iei ce constituie o'iectul activit%ilor de asistent social. <sirea surselor de finan%are a acestor pro)ra$e de spri0in. 5e,voltarea unui pro)ra$ prin inter$ediu cruia persoanele care sesi,ea,a copii $altratati s apele,e la autorita%i# ns pentru a i$ple$enta acest pro)ra$ tre'uiesc reali,ate eveni$ente i conferin%e de pres care s infor$e,e i s educe popula%ia asupra i$portan%ei acestei pro'le$e. Pro$ovarea unor strate)ii de preinta$pinare a acestor situa%ii de $altratare. I$ple$entarea unor pedepse $ai drastice pentru persoanele care e3ploatea, copii# $altratea,# fac trafic de copii. =eneficiari direc%i: Copii a'andona%i# va)a'on,i#copii care triesc ntr>un $ediu neprielnic#tinerii neinte)ra%i. =eneficiari indirec%i:Fa$ilile srace#asisten%ii sociali.

$ene"iciari

"

&ariante 'e /arianta ! soluio nare &$'unt%irea copiilor i care

I$pact ! de,voltarea Social: =u)et !. . esti$at $ii lei necesit adecvat de servicii care s rspund c.t $ai rapid copiilor afla%i n dificultate. -iscuri > ?3ist posi'ilitatea ca n pri$ instan% s nu e3iste o $are disponi'ilitate din partea fa$iliei s lase autorita%ile s i fac trea'a. 2 !">2 !2:

$odului de identificare a > 5e,voltarea unui siste$ n)ri0irea asisten%ilor sociali.

/arianta 2

I$pact 2 Social:

=u)et

esti$at

2 !">2 !2: !.242.22! $ii lei

(si)urarea protec%iei si in)ri0irii >(si)urarea copiilor afla%i n )ri0a asisten%ilor sociali.Ur$rirea per$anent a condi%iilor i $odul n care se co$port asistentul cu copilul pe care l are n )ri0. n)ri0irii#creterii# educa%iei copilului n re%eaua de asisten% $aternal. > 5eter$in creterea nu$rului de asisten%i $aternali astfel vor tre'ui for$ate i evaluate $ai $ulte persoane pentru aceste posturi. ?cono$ic: > Creea, costuri

supli$entare# ceea ce duce la depairea li$itelor 'u)etare ale Consiliilor 0ude%ene. -iscuri:
- Creterea

nu$rului de

asisten%i nu nsea$n auto$at i profesionalitatea acestora. /arianta 4 Crearea unor $etode de infor$are i educare a cet%enilor privind procesul de $altratare a copiilor. I$pact 4 Social: >5eter$in i$plicarea unui nu$r $ai $are de cet%eni n aceast pro'le$. >/a crete astfel nu$rul de sesi,ri. >/or crete costurile -iscuri: >Creterea sesi,rilor false despre copii ne)li0a%i. =u)et esti$at

2 !">2 !2: !.992. 92 $ii lei

Procesul 'e consult are

Or)ani,a%ii# institu%ii consultate: Procesul de consultare a de'utat n anul 2 !" fiind consultate direc%iile )enerale de asisten% social i protec%ia copilului. 5atorit faptului c au e3istat $ai $ulte a'ordri ale su'iectului# pe parcursul consultarillor au fost ela'orate $ai $ulte variante de acte nor$ative. Proiectul de act nor$ativ a fost trans$is tuturor 5irec%iilor <enerale de (sisten% Social i Protec%ia Copilului n vederea for$ulrii de o'serva%ii i propuneri care ulterior trans$iterii lor au fost inte)rate n cuprinsul actului nor$ativ. Consultarile sus%inute au dus la )sirea celor $ai rapide solu%ii. (u fost or)ani,ate ntalniri cu repre,entan%ii Protec%iei Copilului din toate 0ude%ele. (u fost or)ani,ate nt.lniri cu to%i asisten%ii sociali. (u fost or)ani,ate trainin)>uri destinate asisten%ilor sociali. (u avut loc de,'ateri pu'lice la data de 2 ianuarie 2 !" cu invita%i repre,entan%i ai Protec%iei Copilului# Funda%ia Interna%ionala pentru Copil i Fa$ilie# U@IC?F dar si pe data de * si 8 ianuarie.

-e,ultatul consultrii > In definitivarea propunerii de politic pu'lic au fost luate in considerare toate propunerile din cadrul procesului de consultare. Ma0oritatea participanilor de la de,'ateriile pu'lice au fost de acord cu aceast iniiativ preci,.nd faptul c este e3tre$ de util societii ro$.neti. Pe parcursul ela'orrii proiectului s>a pstrat o consultare per$anennta cu 5ireciile <enerale de (sistent Social i Protecia Copilului# dar i U@IC?F# fiecare particip.nd cu for$ularea $ai $ultor ipote,e de lucru. n luna ianuarie 2 !" proiectul de act nor$ativ a fost trans$is tuturor 5ireciilor <enerale de (sistent Social i Protecia Copilului precu$ i (sociaiei 5irectorilor de Servicii Pu'lice i Protecia Copilului# n vederea for$ulrii de o'servaii i propuneri. &n data de 2 ianuarie 2 !" la =ucureti#Constana#Iai#Si'iu#Clu0 @apoca#(rad# s>au or)ani,at evaluri a persoanelor care doresc s devin asisteni sociali# procesul de selecionare a fost foarte drastic deoarece n $.n asistenilor sociali stau via unor copii ce $erit a dou ansa.5in *28 de candidai doar 422! au reuit s treac de aceast evaluare. Aot la data de 2 ianuarie 2 !" au avut loc de,'ateri pu'lice# invitai fiind repre,entani ai Protec%iei Copilului# Funda%ia Interna%ionala pentru Copil i Fa$ilie# U@IC?F. In data de 9 ianuarie 2 !" la =ucuresti# Constanta#Iasi# s>au desfasurat trainin)>uri destinate asistentilor sociali. *

/arianta re

/arianta 2 este varianta solu%iona reco$andat pentru i$ple$entare


reco$an dat

de

Aer$ene preconi,ate 6 n ter$en de 2 ,ile de la avi,area propunerii de politic pu'lic se va pro$ova proiectul. > n ter$en de !2 de ,ile de la avi,area propunerii de politic pu'lic se va pro$ova proiectul de 1otr.re privind apro'area nor$elor $etodolo)ice. 5e ase$enea# vor fi pro$ovate o serie de acte nor$ative i re)le$entri necesare punerii n aplicare a propunerii de politici pu'lice# confor$ planului de ac%iune.

=u)et esti$at 2 !">2 !2: !.242.22! $ii lei din care: !.C1eltuieli de personal: ;"".492 $ii lei 2. C1eltuieli de 'unuri i servicii: *;*.8 8 $ii lei

(si)urarea protec%iei si in)ri0irii copiilor afla%i n )ri0a asisten%ilor sociali.Ur$rirea per$anent a condi%iilor i $odul n care se co$port asistentul cu copilul pe care l are n )ri0. Motiva%ie: Selec%ia variantei propuse pentru i$ple$entare s>a reali,at %in.nd cont de i$pactul social asupra 'eneficiarilor %int. (ceast variant este 'enefic i pentru copii care de0a sunt n )ri0 asistenilor sociali# dar i pentru ur$torii copii ce vor fi plasai n )ri0 acestora. 5atorit cri,ei econo$ice actuale dar i indiferenei societii# ave$ un nu$r foarte $are de copii ne)li0ai. &n fiecare 0ude din -o$.nia nt.lni$ cel puin 49 de copii care necesit a0utorul nostru. (sistenii sociali vor fi $ai atent $onotori,ati# pentru a fi si)uri c i ndeplinesc sarcinile i le ofer copiilor nevoiai n)ri0irea i educaia de care au nevoie. =eneficiari: =eneficiari direc%i: copii cet%eni ro$.ni crora li s>au pus n pericol

$I$-IO.R/FI0

-ucr*ri 1i stu'ii 'e specialitate


!. IO-<( ?lena# P-OFI-OIU Marius Constantin# Manual de politici publice, ?ditura ?cono$ica# =ucureti#2 8. 2. 2. LI/(5(>C(5?SCBI Li)ia# Sracie i asistent social n spaiul romnesc# ?ditura Cole)iul @oua ?urop# Cf.lD# 2

/cte normative

!. L?<?( nr. 2*2 din 2! iunie 2 copilului 7actuali,ata pana la data de ! ianuarie 2
,.

" 7Eactuali,ataE: privind protectia si pro$ovarea drepturilor ;E: !, privind prevenirea i co$'aterea

-0.0/ nr. 2*;+2

! M. Of. nr. *;4 din !! dece$'rie 2

traficului de persoane# 4. L?<?( nr. 422 din ; iulie 2 4 privind drepturile de care 'eneficia, copiii i %inerii ocroti%i de serviciile pu'lice speciali,ate pentru protec%ia copilului# $a$ele prote0ate n centre $aternale# precu$ i copiii ncredin%a%i sau dati n plasa$ent la asisten%i $aternali profesionisti. ". L?<?( nr. ! ; din 2 iunie !88; pentru apro'area Ordonan%ei de ur)enta a <uvernului nr. 22+!88* privind protec%ia copilului aflat n dificultate.

Surse Internet
!. 1ttp:++FFF.$ediafa3.ro+ 7Site>ul oficial al Cotidianului Mediafa3: 2. 1ttp:++FFF.protectiacopilului2.ro 7Site>ul oficial al Protectiei Copilului: 4. 1ttp:++FFF.unicef.or) 7Site>ul oficial U@IC?F: