Sunteți pe pagina 1din 4

REFERATE

INTERVEN IA TIMPURIE !I ABORDAREA NV$ $RII LA COPIII CU SINDROM DOWN

CARMEN CRE U1, D. MARA2, ELENA - LUCIA MARA3, OLIVIA ANDREI4, LIA BOLOGA5
1

Universitatea Al. Ioan Cuza Ia i, 2,3,4,5Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Cuvinte cheie: sindrom Down, interven#ia timpurie, profesori itineran#i, suport emo#ional

Rezumat: Copilul cu sindrom Down i dezvolt$ o serie de abilit$#i. Datorit$ diferen#elor mari ntre posibilit$#ile individuale ale fiec$rui copil este important s$ lu$m n considerare fiecare individ i s$ nu ne oprim la idei preconcepute. Interven#ia timpurie ofer$ activit$#i pentru sprijinirea evolu#iei copiilor cu ntrzieri de dezvoltare. Pune n prim plan copilul, ofer$ suport emo#ional familiei i informa#ii despre drepturi i servicii. n mod ideal, profesorii itineran#i ar trebui s$ aib$ o preg$tire adecvat$ i experien#a necesar$, dar i voluntarii i al#i p$rin#i pot oferi aceste servicii. Este u or ca familiile s$ subaprecieze experien#ele zilnice i contribu#ia p$rin#ilor la dezvoltarea copilului i s$ supraaprecieze activit$#ile speciale. Via#a de familie ar trebui s$ fie pe primul plan i nu ar trebui s$ ne implic$m n multe activit$#i suplimentare pentru copilul cu sindrom Down. Abstract: The child with the Down syndrome develops a variety of skills. Because of the major differences among the individual possibilities of each child, it is important to take into account each child and not to stop to preconceived ideas. Early intervention offers activities designed to suport the evolution of the child with development delays. It puts the child in the forefront, offers emotional support to the family and information about rights and services. Ideally, the itinerant teachers should have the adequate training and necessary experience, but the volunteers and other parents may offer those services. It is easy for the families to overestimate the special activities and underestimate the daily experiences and contribution of the parents to the childrens development. Family life should be in the foremost and we shouldnt get involved in many additional activities for the children with Down syndrome. jocuri spontane, jocuri planificate i apoi nv$#are structurat$. a. Jocul To#i copiii nva#$ prin joc i ne juc$m cu bebelu ii din primele luni de via#$. Uneori copiii cu dificult$#i de nv$#are au nevoie de ajutor pentru a nv$#a s$ descopere care e rolul juc$riilor i cum s$ se joace cu ele, de aceea este important s$ ne juc$m cu bebelu ii i copiii cu sindrom Down. E util s$ ar$t$m bebelu ului ce face o juc$rie, cum s$ o fac$ s$ scoat$ sunete sau s$ se mi te, cum s$ r$suceasc$ o juc$rie, cum s$ ascund$ i s$ g$seasc$ o juc$rie sub o p$tur$ sau ntr-o cutie. Schimbarea de rol cu bebelu ul este deseori un mod bun de a le ar$ta cum s$ fac$ ceva, sau s$ existe dou$ juc$rii astfel nct ambii parteneri s$ scuture zorn$itoarea. Este necesar s$ ne al$tur$m lor ca s$ le ar$t$m copiilor cum s$ intre n jocul imaginar. De exemplu, pute#i avea dou$ p$pu i, ce ti, haine etc., i pute#i s$-i da#i p$pu ii s$ bea sau s$ o sp$la#i pe fa#$ mpreun$. Jocurile bazate pe imagina#ie n al doilea an de via#$ ofer$ ocazia de a nv$#a un limbaj nou pute#i ajuta copilul s$ s$ lege dou$ sau trei cuvinte n timp ce spune#i Po#i s$ speli p$pu a pe fa#$, Uite cum pun p$pu a n cad$. Jocul este, deci, primul i poate cel mai important mod de a ajuta copiii s$ nve#e pe m$sur$ ce cresc, jocurile vor fi doar o form$ de joac$ folosit ca o metod$ distractiv$ de nv$#are (Ungureanu, 1998). b. nv('area structurat( Exist$ mai multe moduri n care copiii pot fi ajuta#i s$ nve#e i exist$ discu#ii referitoare la avantajele i dezavantajele oferite de diferite abord$ri. Copiii cu dificult$#i de nv$#are i dezvoltare ntrziat$

Keywords: Down syndrome, early intervention, itinerant teachers, emotional support

INTRODUCERE 1. Interven'ia timpurie Ca orice alt copil, copilul cu sindrom Down i dezvolt$ o serie de abilit$#i. Datorit$ diferen#elor mari ntre posibilit$#ile individuale ale fiec$rui copil este important s$ lu$m n considerare fiecare individ i s$ nu ne oprim la idei preconcepute. Interven#ia timpurie ofer$ activit$#i pentru sprijinirea evolu#iei copiilor cu ntrzieri de dezvoltare. Pune n prim plan copilul, ofer$ suport emo#ional familiei i informa#ii despre drepturi i servicii. n mod ideal, profesorii itineran#i ar trebui s$ aib$ o preg$tire adecvat$ i experien#a necesar$, dar i voluntarii i al#i p$rin#i pot oferi aceste servicii. Este u or ca familiile s$ subaprecieze experien#ele zilnice i contribu#ia p$rin#ilor la dezvoltarea copilului i s$ supraaprecieze activit$#ile speciale. Via#a de familie ar trebui s$ fie pe primul plan i nu ar trebui s$ ne implic$m n multe activit$#i suplimentare pentru copilul cu sindrom Down. Copiii nva#$ ntr-o varietate de moduri: prin joac$ i joc sus#inut, prin experien#ele zilnice n via#a de zi cu zi, prin jocuri de modelare i construc#ie n timpul jocului i al activit$#ilor zilnice, prin nv$#area structurat$ planificat$, atunci cnd sarcinile sunt realizate prin pa i mici, modelate i exersate este nevoie de exersare pentru a fi siguri c$ o abilitate este dobndit$, exersarea duce la consolidarea abilit$#ilor i utilizarea flexibil$ a acestora n situa#ii noi, exersarea duce la automatizarea abilit$#ilor, astfel nct ele devin u or accesibile ca parte a unor sarcini mai complete (Preda, 2000). P$rin#ii i pot ajuta copiii s$ nve#e ncepnd prin
1

Autor Corespondent: D. Mara, str. Re i#a, nr. 33, Sibiu, Romnia; e-mail: danielmara11@yahoo.com; tel +40-0722455513 Articol intrat n redac#ie n 20.07.2010 i acceptat spre publicare n 29.09.2010 ACTA MEDICA TRANSILVANICA Decembrie 2010; 2(4) 150-153

AMT, vol II, nr. 4, 2010, pag. 150

REFERATE
deseori nu au abilit$#ile necesare pentru a nv$#a n moduri obi nuite de exemplu, abilit$#ile motorii de a prinde sau de a r$suci p$r#i ale juc$riei, sau abilit$#ile limbajului oral pentru a intra ntr-un joc sau o conversa#ie a a nct abilit$#ile lor de a crea propria experien#$ de nv$#are este redus$. Mai mult, e posibil s$ aib$ nevoie de mai multe exemple de asociere (de exemplu s$ aud$ o pisic$ i s$ vad$ pisica) nainte de a nv$#a sau de mai mult exerci#iu la o sarcin$ (de exemplu s$ bea din can$, s$ pun$ forme ntr-o cutie) nainte de a o st$pni. Aceste ocazii de nv$#are suplimentare vor exista doar dac$ sunt planificate. Compromisul ideal este de a ncerca s$ oferim experien#ele suplimentare de nv$#are n cadrul activit$#ilor zilnice sau s$ ne juc$m ct de mult posibil. E nevoie ca ace ti copii cu sindrom Down s$ beneficieze de o ngrijire bun$ i de o stimulare n via#a zilnic$ i au nevoie de sesiuni de nv$#are speciale structurate n fiecare zi pentru a face progrese ct se poate de rapid. c. Metode de predare *i nv('are Sesiunile de nv$#are structurat$ ar trebui s$ ncerce s$ combine metodele de nv$#are obi nuite cu unele mult mai structurate. n situa#iile obi nuite de nv$#are, p$rin#ii, profesorii, fra#ii, surorile i bunicii folosesc modelarea, imitarea i construirea pentru a ar$ta copiilor cum s$ fac$ unele lucruri i toate aceste strategii i vor ajuta pe copiii cu sindromul Down. Mai mult, nv$#area structurat$ va oferi posibilit$#i simplificate i repetate de a nv$#a anumite lucruri, care pot fi apoi exersate i st$pnite atunci cnd apar n contexte zilnice. Cititul c$r#ilor mpreun$ ofer$ o oportunitate ideal$ de a-i nv$#a pe copii cuvinte i concepte noi, i poate fi folosit cu bun$ inten#ie pentru a m$ri posibilit$#ile de nv$#are prin alegerea unor c$r#i pentru nv$#area vocabularului, sau a formelor, culorilor sau numerelor. Atunci cnd sarcina de nv$#are este divizat$ n pa i mici i copilul este ajutat la fiecare pas att ct este necesar, el va rezolva sarcina cu succes. Acest lucru i permite copilului s$ nve#e cum s$ reu easc$ prin imitare i exersare mai mult dect prin ncercare i eroare. Profesorul a teapt$ s$ i permit$ copilului s$ parcurg$ pa ii sau copilul poate face asta f$r$ ajutor. El va oferi sprijin nainte ca elevul s$ fac$ o gre eal$ mai degrab$ o form$ deliberat$ de construire natural$ a nv$#$rii copilului. Copilul poate reu i i poate fi l$udat pentru asta i copilul exerseaz$ de fiecare dat$ pa ii corec#i c$tre succes. Dac$ este l$sat singur, copilul e posibil s$ nu poat$ n#elege cum s$ realizeze sarcina i are e ec de fiecare dat$. d. Exersarea Exersarea este un concept extrem de important n dezvoltarea copilului. nv$#area implic$ s$ fii novice i s$ faci gre eli, s$ rezolvi sarcina cu succes dar doar gndind i cu efort, i apoi st$pnind sarcina prin exerci#iu pn$ cnd devine rapid i u or s$ faci asta cu succes. n aceast$ etap$ sarcina a fost automatizat$ adic$, poate fi realizat$ f$r$ a fi nevoie s$ gnde ti sau s$ planifici ac#iunea. Exersarea nc$ mai continu$ s$ m$reasc$ abilitatea i eficien#a cu care sarcina poate fi realizat$. Acest lucru se aplic$ nv$#$rii i perfec#ion$rii abilit$#ilor motrice cum ar fi s$ bea din can$, s$ foloseasc$ cu#itul i furculi#a, s$ se mbrace, s$ scrie, s$ danseze, s$ cnte la un instrument, s$ joace tenis sau s$ ofeze. Dar se aplic$ i abilit$#ilor mentale cum ar fi s$ gndeasc$, s$ vorbeasc$ i s$ citeasc$. Pe m$sur$ ce copiii nva#$ s$ vorbeasc$, cuvintele pe care le produc doar aproximeaz$ sunetele cuvintelor produse de adul#i. Pe m$sur$ ce exerseaz$, cuvintele sunt pronun#ate din ce n ce mai repede i corect. Pe m$sur$ ce copiii nva#$ s$ citeasc$, recunoa terea cuvintelor se face f$r$ efort i se gndesc la fiecare cuvnt. Pe m$sur$ ce copiii exerseaz$ citesc mereu acelea i cuvinte recunoa terea cuvintelor devine rapid$ i automat$. Astfel, pe m$sur$ ce copiii progreseaz$ an de an, dezvoltarea pe care o prezint$ este afectat$ de m$sura n care exerseaz$ n mod obi nuit abilitatea (cum e vorbirea) sau n situa#ii de nv$#are n nv$#$mntul pre colar sau colar. Cu ct copiii nva#$ mai repede la vrste timpurii s$ st$pneasc$ o nou$ abilitate, cu att vor exersa mai mult n urm$toarele s$pt$mni i luni. Copiii care nva#$ s$ vorbeasc$ cu u urin#$ i ncep la vrste timpurii, vorbesc mult zilnic de la 14 sau 15 luni exerseaz$ pentru a- i mbun$t$#i claritatea vorbirii, pentru a- i exprima gndurile n cuvinte i pentru a fi parteneri n comunicare. e. Automatizarea Automatizarea abilit$#ilor prin exersare face ca acestea s$ fie nu numai achizi#ionate mental, ci i nv$#ate i u or de accesat. Automatizarea este important$ deoarece abilit$#ile automatizate devin rapid disponibile pentru a sprijini activit $#i mai complexe. De exemplu, cunoa terea cuvintelor care denumesc numerele pe de rost face sarcinile de a num$ra mai u oare, i cunoa terea cuvintelor pentru citire face mai u oar$ citirea pentru n#elegrea textului. STUDIU DE CAZ 1. Prezentarea cazului Bogdan este un b$ie#el n vrst$ de 7 ani i 3 luni diagnosticat cu Sindrom Down. Sarcina a fost cu probleme, s-a n$scut prematur, la 32 de s$pt$mni, mama avea atunci 28 ani, iar tat$l 29. Familia lui Bogdan este de tip dezorganizat, p$rin#ii sunt divor#a#i, cu studii medii. n prezent subiectul locuie te cu mama i bunica matern$, dar o s$pt$mn$ pe lun$ tat$l are dreptul s$-l ia. Din acest motiv climatul familial nu este unul propice pentru o dezvoltare armonioas$ i acest lucru se vede n prezent, copilul avnd probleme de comportament. Mai are un frate mai mare, s$n$tos, n vrst$ de 13 ani. La 7 luni Bogdan este diagnosticat cu defect septal interatrial, hipertensiune pulmonar$ u oar$, cu recuren#e respiratorii u oare i sindrom Langdon-Down. Este internat la 1 an i 5 luni acuznd dispnee, cianoza extremit$#ilor, perironazal$ n crize la efort mediu. Bogdan este supus la o interven#ie chirurgical$ ce decurge f$r$ probleme i este externat dup$ 2 s$pt$mni cu recomand$rile de evitare a frigului, umezelii, reac#iilor emo#ionale puternice, efortul fizic n limita toleran#ei, cu reluarea treptat$ a efortului. La 2 ani i 2 luni se reinterneaz$ pentru reevaluare. Sindromul Down este confirmat (cariotip cu trisomie 21). Subiectul prezint$ hipotonie muscular$ generalizat$, pliu palmar mic, degete p$trate, facies mongoloid, cu un nivel al dezvolt$rii motorii de 7-8 luni i retard mintal sever. Urmeaz$ o terapie recuperatorie prin masaj, kinetoterapie, terapie ocupa#ional$ cu evolu#ie favorabil$. Se ridic$ cu sprijin n ortostatism. La 4 ani i 7 luni, subiectul, dup$ ce prime te recomand$ri n urma unui alt control de specialitate, ncepe primele activit$#i de recuperare complex$ la Centrul de servicii comunitare. Urmeaz$ tratament (masaj, kinetoterapie) cu evolu#ie lent favorabil$. Din relat$rile p$rin#ilor, gnguritul a ap$rut pe la 4 luni, zmbetul pe la 2-3 luni, la 2 ani a f$cut primii pa i dar nu st$tea n ezut, ca dup$ terapia kinetic$ s$ stea n ezut, dar nu mai st$ n picioare. Dup$ vrsta de un an se juca de-a cucu!, joc care i provoca mari satisfac#ii. Pofta de mncare este foarte bun$, chiar exagerat$. Din cauza problemelor de s$n$tate i a interven#iilor chirurgicale suferite, Bogdan nu a fost pus acas$ s$ fac$ nimic, deoarece familia, dezinformat$, a crezut c$ el nu n#elege nimic dac$ nu poate s$ vorbeasc$ i c$ este foarte greu pentru el s$ execute anumite activit$#i. Mai trziu, dup$ ce Bogdan a venit la centru, familia a fost i ea consiliat$ i se ocup$ i acas$ de educa#ia i recuperarea copilului. Bogdan nu reu e te s$ comunice verbal aproape deloc, silabise te numai (banan$ pronun#$ na-na-na), este foarte u or distras de orice zgomot sau activitate din mediu, aten#ie concentrat$ slab$ i hiperkinetic.

AMT, vol II, nr. 4, 2010, pag. 151

REFERATE
Este un copil plinu#, simpatic i i plac foarte mult animalele de plu . n prezent Bogdan este integrat n nv$#$mntul de mas$ la gr$dini#$, ntr-o grup$ special$. Face terapie logopedic$ n particular, iar la Centrul de servicii comunitare face terapie educa#ional$ (ludoterapie i activit$#i psihopedagogice) i kinetoterapie. 2. Programul de interven'ie n cazul lui Bogdan s-a #inut cont de ceea ce el a achizi#ionat pn$ n momentul nceperii programului de interven#ie i ceea ce trebuie format. Ariile de dezvoltare ce se urm$re te a fi acoperite sunt: limbajul i comunicarea, dezvoltarea motricit$#ii fine (pensa digital$), coordonarea oculomotorie, aria cognitiv$ i senzorial$, conduita cognitiv-ludic$, socializarea i organizarea cunoa terii prin jocuri de prenv$#are, aten#ie, motiva#ie. Planul de interven#ie personalizat cuprinde 4 sec#iuni: obiective generale, obiective specifice, activit$#ile concrete desf$ urate i mijloacele i strategiile folosite i perioada alocat$ fiec$rui obiectiv n parte. Subiectul vine la centru de 3 ori pe s$pt$mn$, edin#a de terapie dureaz$ maxim 40 de minute i se va lucra att individual, ct i n grupuri mici (3-4 copii) pentru a se interveni i asupra socializ$rii i rela#ion$rii copilului (Popovici, 2000). Pentru formarea i dezvoltarea limbajului se dore te alocarea celui mai mult timp i au fost propuse activit$#i de : exersarea unor mi c$ri pentru gimnastic$ fonoarticulatorie: s$ execute mi c$ri imitative de tergere a buzelor cu limba, scoate limba din gur$, introduce limba n gur$, umfl$ obrajii cu limba, sufl$ cu putere; dezvoltarea aparatului fonoarticulator i educa#ie a respira#iei: s$ deschid$/nchid$ gura, s$ sufle - s$ fac$ baloane de s$pun, s$ sufle n flac$ra unei lumn$ri pn$ se stinge, s$ sufle un fulg pn$ ce zboar$; emiterea sunetelor: s$ emit$ imitativ sunete reproducerea vocalelor a , e , o , u , $ , , s$ repete diferite sunete dup$ adult; dezvoltarea abilit$#ilor de comunicare non-verbal$, de a imita i descifra sensul diferitelor gesturi de pantomim$: jocuri de imita#ie, combinarea nuan#at$ i treptat$ a mimicii cu gestica-pantomima; dezvoltarea limbajului oral (lexic i semantic$) prin utilizarea corect$ a unor cuvinte simple, cu sensul adecvat, utilizarea unui vocabular corespunz$tor unor necesit$#i de comunicare: reproducerea dup$ adult a numelui lor, al fra#ilor, colegilor, educatoarelor, obiecte din mediul nconjur$tor, alimente, legume, fructe, obiecte de mbr$c$minte i uz personal, anotimpuri, momente ale zilei. n plan cognitiv, au fost propuse urm$toarele activit$#i: dezvoltarea operativit$#ii gndirii i a aten#iei pe sarcina dat$: s$ identifice obiecte, imagini dintr-o mul#ime dat$, s$ grupeze obiectele dup$ criterii m$rime, form$, culoare, s$ reconstituie ntregul, s$ observe din imagini caracteristicile principale, s$ identifice imagini dup$ categoria din care face parte; dezvoltarea cuno tin#elor i stimulare senzorial$: s$ cunoasc$ i s$ identifice obiectele de uz personal, formele geometrice, s$ observe diferen#a de temperatur$ (cald/rece); dezvoltarea conduitei cognitiv ludice i organizarea cunoa terii prin jocuri de prenv$#are: jocuri de mi care, de manipulare, de nv$#are a unor no#iuni primare privind propriet$#ile obiectelor, exerci#ii-joc pentru nv$#area structurilor cunoa terii; organizarea cunoa terii prin jocuri de nv$#are i postnv$#are (jocuri libere, de divertisment). Pentru stimularea motricit$#ii globale i fine (a pensei digitale) activit$#ile propuse au fost : s$ rup$ frunze, s$ rup$ una cte una boabele de strugure de pe un ciorchine i s$ le introduc$ ntr-o cutie, s$ prind$ cu degetele obiecte mici, s$ uneasc$ punctele dup$ model plin, s$ n ire m$rgele, s$ nfig$ pioneze; dezvoltarea motricit$#ii fine i a coordon$rii oculo-motorii prin introducerea de forme geometrice n forme corespunz$toare, s$ urm$reasc$ un traseu dat (labirint), s$ coloreze n contur, s$ lipeasc$, s$ construiasc$ (cuburi sau piese leggo), scriere pregrafic$, s$ modeleze cu plastilin$; ini#ierea comportamentelor ludice complexe care s$ conduc$ la valorificarea structurilor opera#ionale de natur$ perceptiv-motric$: mi carea minilor, a picioarelor, danseaz$ ca mine, alfabetul; programul de compensare de natur$ perceptiv-motric$ Marianne Frostig: coordonarea mi c$rilor fine prin executarea decupajelor tematice i prin executarea unor activit$#i uzuale (prinde mingea, alerg cu balonul, ocolim obstacolele). Pentru exersarea mi c$rilor de gimnastic$ fonoarticulatorie, dezvoltarea aparatului fonoarticulator i educa#ia respira#iei, activitatea s-a desf$ urat n cabinet, prin metoda demonstra#iei i imita#iei, pn$ cnd subiectul a reu it s$ realizeze sarcinile. Subiectul a fost pus s$ execute imitativ mi c$ri de tergere a buzelor cu limba, s$ scoat$ limba din gur$/s$ introduc$ limba n gur$, s$ umfle obrajii cu limba i cu aer, s$ deschid$/nchid$ gura, s$ sufle cu putere pn$ face balona e de s$pun, s$ sting$ flac$ra unei lumn$ri. Este pus s$ imite/repete sunete dup$ adult (vocale, imitarea animalelor). Subiectul nu este receptiv la acest tip de activitate, necesitnd sus#inerea efortului voluntar prin repetarea comenzii, folosirea unui ton ferm de comand$, utilizarea recompensei (are un ursule# de plu preferat cu care este l$sat s$ se joace sau s$-l #in$ aproape). Emiterea sunetelor s-a realizat n fa#a oglinzii i subiectul reu e te s$ pronun#e doar vocalele a,e,i,o,u destul de bine dup$ 4 edin#e. Pentru obiectivele ce vizeaz$ dezvoltarea comunic$rii non-verbale, abilit$#ilor de a imita i descifrarea sensului diferitelor gesturi, s-au ntreprins jocuri ce combin $ treptat i nuan#at mimica cu gestica: Cum salut?, Cum m$ simt dac$...?, Paharul cu ap$, Mersul unui om vesel, B$iatul trist. Subiectul a participat activ n majoritatea timpului. Se pare c$ acest tip de comunicare (non-verbal$) este mai pe placul lui. Au fost momente cnd, din cauza oboselii acumulate de la gr$dini#$, nu a mai fost la fel de receptiv i s-a recurs la ntreruperea edin#ei. Poate acum s$ n#eleag$ i s$ reproduc$, la cerere, fa#a unui om vesel/trist. Exprimarea gestual$ este bine conturat$. Pentru dezvoltarea limbajului oral (lexic i semantic$) prin utilizarea corect$ a unor cuvinte simple, cu sensul adecvat, utilizarea unui vocabular corespunz$tor unor necesit$#i de comunicare, a fost necesar un timp mai ndelungat: reproducerea dup$ adult a numelui lor, al fra#ilor, colegilor, educatoarelor, obiecte din mediul nconjur$tor, alimente, legume, fructe, obiecte de mbr$c$minte i uz personal, anotimpuri, momente ale zilei etc. Subiectul nu prezint$ interes pentru participare, este nevoie de insisten#$ i multe repet$ri. ncepe s$ devin$ agitat, are tendin#a de a se ridica de pe scaun. Dup$ mai multe edin#e n care s-a lucrat pe limbaj, Bogdan tie cum l cheam$, a re#inut c#i ani are dar, cnd este ntrebat, arat$ pe degete. Dac$ este ntrebat cum se nume te o persoan$ din nc$pere (observatorul, de exemplu) nu r$spunde, ns$ face asocierea dintre nume i persoan$ (i se cere s-o arate indic$ corect persoana). n plan cognitiv s-a intervenit prin utilizarea activit$#ilor de joc, construc#ie, decupaj, desen, potrivire, grupare. Dezvoltarea cuno tin#elor i stimularea senzorial$ a

AMT, vol II, nr. 4, 2010, pag. 152

REFERATE
ajutat subiectul s$ cunoasc$ i s$ identifice caracteristicile anumitor obiecte de uz personal, juc$rii, forme geometrice, s$ recunoasc$ diferen#a de temperatur$ (cald/rece), diferen#a de greutate (diferen#a mai mare de 500 gr) prin jocuri ca Cum arat$...?, La ce folose te....?, Caut$ imaginea obiectului!, Alege paharul...., Unde e mai mult?, Caut$ deosebirea, M$sur$m... etc. Subiectul nva#$ s$ fac$ deosebirea ntre cald i rece, sesizeaz$ diferen#a de greutate la sfr itul edin#ei, dar pn$ la edin#a urm$toare uit$, recunoa te cercul, p$tratul, face diferen#a dintre bluz$ i pantaloni i cum le utiliz$m, se ncal#$ dar f$r$ a se ncheia, face diferen#a ntre piciorul stng i drept numai dup$ desenele de pe pantofi, nva#$ c$ paharul este pentru b$ut, lingura i farfuria pentru mncat, i termin$ singur masa i bea singur cu paharul. Face cuno tin#$ i cu furculi#a, ns$ exist$ riscul s$ se r$neasc$ i i este luat$ din raza vizual$. Pentru dezvoltarea operativit$#ii gndirii i a aten#iei pe sarcin$ se recurge la jocuri de prenv$#are jocuri de mi care, de manipulare : Ordoneaz$!, Seturi de...., Jocul cu mingi; gruparea de obiecte dup$ un criteriu: Asociaz$ imagini sau obiecte identice!, Grupeaz$/Potrive te dup$...m$rime, culoare, form$!, Reconstruie te ntregul!. La nceput, cnd i se cerea subiectului s$ g$seasc$ un obiect dup$ criteriul culoare, acesta nu reu ea dect dac$ i se f$cea precizarea de asem$nare cu alt obiect. De exemplu, g$se te balonul galben! l indic$ pe cel verde; g$se te balonul galben ca banana! indic$ corect. Dup$ cteva edin#e face deosebirea dup$ criteriul de form$, culoare i m$rime; potrive te imagini dup$ categoria din care face parte; reconstituie o imagine din 3-4 piese; asociaz$ corect imagine cu imagine (nu un num$r prea mare de elemente). Dezvoltarea motricit$#ii fine (a pensei digitale) a fost realizat$ prin activit$#i de rupere (a frunzelor, s$ rup$ una cte una boabele de strugure de pe un ciorchine i s$ le introduc$ ntr-o cutie), prindere (cu degetele obiecte mici), prin unirea punctelor (dup$ model plin), s$ n ire m$rgele, s$ nfig$ pioneze. Coordonarea oculo-motorie s-a stimulat prin introducerea de forme geometrice n forme corespunz$toare, a fost pus$ s$ urm$reasc$ un traseu dat (labirint), s$ coloreze n contur, s$ lipeasc$, s$ construiasc$ (cuburi sau piese leggo), scriere pregrafic$ (trasarea unei linii drepte orizontale, verticale sau n form$ de V imitativ), s$ modelze cu plastilin$, s$ lipeasc$ bilu#e din hrtie creponat$ pe un contur. La nceputul programului, aten#ia deficitar$ n men#inere i fixare ce caracterizeaz$ subiectul, precum i agita#ia lui, fac aproape imposibil lucrul cu acesta: arunc$ toate materialele pe jos, se ridic$ de pe scaun, caut$ s$ fac$ altceva. Cu mult$ r$bdare i recompense (i place ciocolata foarte mult), s-a reu it calmarea lui. n timp, subiectul poate s$ urm$reasc$ un traseu dat (aproximativ), p$streaz$ conturul cu mici abateri, realizeaz$ semne grafice de complexitate redus$. A nceput s$ scrie litere folosind limitele punctate. Are nevoie de suport fizic, de recompense i ncurajare pentru realizarea activit$#ilor practice. Sunt ini#iate comportamente ludice complexe care s$ conduc$ la valorificarea structurilor opera#ionale de natur$ perceptiv-motric$: mi carea minilor, a picioarelor - Danseaz$ ca mine, Mi c$ minile/picioarele!, Hora, Umbrela, Bluzi#a, E arfa. Programul de compensare de natur$ perceptiv-motric$ Marianne Frostig se pune n aplicare prin: coordonarea mi c$rilor fine de executare a decupajelor tematice; prin executarea unor activit$#i uzuale - prindem mingea, alerg$m cu balonul, ocolim obstacolele, s$rim coarda, sort$m dup$ m$rime, pozi#ia minii, asambl$m p$pu i, c$ut$m drumul. Subiectul r$spunde adecvat la comenzile verbale, men#ine contactul vizual, nu cere ajutor, coopereaz$ cu examinatorul, execut$ la cerere comanda. Dup$ aproximativ o lun$, subiectul execut$ majoritatea ac#iunilor repetate, la cerere. Acknowledgment: This work was supported by CNCSISUEFISCSU, project number 882/19/01/2009, PNII - IDEI, code 471/2008 Program Exploratory Research Project, Adaptarea curricular$ - instrument fundamental n educa#ia incluziv$. BIBLIOGRAFIE Epuran, M., (2005), Psihologia vrstelor, a jocurilor i activit$#ilor de timp liber i recreative, Bac$u, FEFS. Ferri, R., Spagnolo, A., (1989), La Sindrome di Down, Roma, Il Pensiero Scientifico Editore. Gelati, M., Calignano, T.,(2003), Progetti di vita per le persone con Sindrome di Down, Tirrenia-Pisa, Edizioni del Cerro. Ghergu#, A., (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerin#e speciale, Ia i, Editura Polirom. Preda, V., (1997), Probe de psihodiagnostic pentru evaluarea copiilor deficien#i, Cluj, Editura Universitatar$ Babe Bolyai. Preda, V., (2000), Orient$ri teoretico-praxiologice n psihopedagogia special$, Cluj, Editura PUC. Popovici, D. V., Matei, R. S., (2005), Terapie ocupa#ional$ pentru persoane cu deficien#e, Constan#a, Editura Muntenia. Popovici, D. V., (2000), Dezvoltarea comunic$rii la copiii cu deficien#e mintale, Bucure ti, Editura pro Humanitate. Racu, A., Popovici, D. V., (2006), Interven#ia recuperativterapeutic$ pentru copiii cu dizabilit$#i multiple, Chi in$u, Editura Pontos. Radu, Gh., (1999), Psihopedagogia dezvolt$rii colarilor cu handicap, Bucure ti, Editura Didactic$ i Pedagogic$. Radu, I., (1978), nv$#$mntul diferen#iat , Bucure ti, Editura Didactic$ i Pedagogic$. Tiberiu, M., (1999), Psihologia i psihopatologia dezvolt$rii copilului mic, Timi oara, Editura Augusta. Tobolcea, I., (2002), Dezvoltarea abilit$#ilor de limbaj i comunicare la copilul cu sindrom Down, Ia i, Editura Spanda. Ungureanu, D., (1998), Copilul cu dificult$#i de nv$#are, Bucure ti, Editura Didactic$ i Pedagogic$.

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

AMT, vol II, nr. 4, 2010, pag. 153