Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Notiunea si particularitatile raporturilor juridice de protectie sociala Raportul juridic reprezinta relatia sociala care care sub incidenta normei juridice sau care este reglementata de ea, in cadrul careia pariticipantii apar ca titulari de drepturi si de obligatii reciproce prin realizarea carora se realizeaza scopul normei juridice. Indiferent de normele carei ramuri de drept sunt reglementate, raporturile juridice se stabilesc intre subiectii de drept , care nu pot fi decat oameni priviti individual sau organizati in colectivitati corespunzatoare; au un anumit continut ce reprezinta legatura propriu-zisa dintre subiecti si care consta in drepturile si obligatiile reciproce ale acestora; se refera la un obiect care nu este altceva decat actiunea sau conduita asupra careia sunt indreptate drepturile subiective si obligatiile participantilor. Prin raporturi juridice de protectie sociala desemnam relatiile nascute odata cu survenirea riscurilor sociale in domeniul asigurarii sau asistentei sociale, intre stat, reprezentat de organele sale competente, si persoanele in etate, incapabile de munca, sau alte categorii de persoane care necesita protectie sociala. Din cele e puse rezulta ca din punct de vedere structural raporturile juridice de protectie sociala cone eaza trei element! obiectul, subiectii si continutul. 1" #biectul raporturilor de protectia sociala constituie conduita pe care o pot avea ori trebuie sa o aiba partile ca urmare a stabilirii, acordarii unui tip de asigurare sau asistenta sociala, precum si solutionarii litigiilor aparute. $" %ubiecti ai raporturilor de protectie sociala sunt participantii la aceste raporturi, detinatori ai capacitatii juridice la un anumit tip de asigurare sau asistenta sociala. Raporturile de protectie sociala sun raporturi bilaterale, in cadrul carora unul dintre subiecti intotdeauna este statul in persoana unir organe competente, iar alt subiect este persoana fizica sau familia sa. &" 'ontinutul raporturilor de protectie sociala este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor partilor. %pecific continutului este faptul ca subiectii din cadrul raporturilor deprotectie sociala nu se afla nici pe pozitie de subordonare juridica, nici pe pozitie de egalitate juridica. %tatul, reprezentat prin organele sale speciale, apare ca un subiect purtator de obligatii juridice, care nu poate refuza, neintemeiat, acordarea asigurarii sau asistentei sociale, iar titularul de drepturi este cetateanul sau familia, care pot liber cere sau refuza asistarea sau asigurarea sociala. Pentru nasterea, modificarea sau stingerea raporturilor deprotectie sociala este necesara imbinarea urmatorilor factori! a" e istenta unui temei obiectiv. b" (anifestarea de vointa a persoanei fizice c" )ctul organului competent deacordare a unui tip de protectie sociala. Doctrina de specialitate evidentiaza urmatoarele particularitati distinctive ale raporturilor de protectie sociala! - Natura economica a raporturilor, care rezulta din distribuirea fondurilor sociale in functie de necesitatile anumitor cetateni sau familii.

- %pecificul subiectilor. *nul dintre subiectii acestor raporturi intotdeauna este statul in persoana organelor competente; celalalt subiect este intotdeauna persoana fizica precum si familia sa. - #biectul raporturilor poarta un caracter patrimonial, indiferent de forma in care este acordata protectia sociala! in forma baneasca,sub forma de servicii sociale,sau de alta natura. +aprele juridice care genereaza nasterea, modificarea si stingerea raporturilor de rpotectie sociala sunt enuntate in legislatie, fiind denumite si riscuri sociale. +aptele juridice reprezinta imprejurarile si evenimentele care se produc independent de vointa omului, dar care, potrivit legii dau nastere, modifica sau sting raporturil juridice, provocand prin aceasta anumite consecinte juridice. 2. Subiectii raporturilor de protectie sociala 2.1 Notiunea si clasificarea subiectilor dreptului protectiei sociale #rice raport juridic are intotdeauna cel putin doi subiecti! unul activ si altul pasiv. %ubiectul activ, are capacitatea de a pretinde la ceva. %ubiectul pasiv poarta obligatia corespunzatoare pretentiei. 'el mai des insa fiecare dintre subiecti este in acelasi timp si activ si pasiv. Din punct de vedere terminologic, in literaturajuridica se folosesc ca sinonime sintagmele ,subiect al raportului juridic - si ,subiect de drept-, fara ca autorii sa aiba in vedere deosebiri calitative intre cele doua notiuni. .otusi nu putem sa nu observam ca cele doua notiuni nu se identifica, nu se suprapun intotdeauna. #rice participant la un raport juridic este obligatoriu subiect de drept de drept. In sc/imb, nu este obligatoriu ca orice subiect de drept sa fie in acelasi timp si ,subiect al raportului juridic. 0ste cazul unui celibatar care fara sa aiba vreo interdictie la inregistrarea casatoriei, nu o va face niciodata. 'elibatarul este subiect de drept dar nu este subiect al raporturilor juridice ce decurg din relatia de casatorie. Dupa cum sa mentionat, aparitia raporturilor juridice in dreptul protectiei sociale este generata de un sir de evenimente, denumite riscuri sociale! nasterea, decesul, boala, somajul, batrinetea, invaliditatea,pierderea intretinatorului, incapacitatea de munca, etc. )nume interventia acestora acorda persoanei dreptul de a beneficia de prestatii banesti, prestatii in natura si servicii sociale, prevazute de legislatie. #data cu reformarea sistemului de asistenta sociala se contureaza o noua categorie de subiecti ai raporturilor de protectie sociala 1 prestatorii privati, a caror precizare o gasim in proiectul legii cu privire la serviciile sociale care, in calitate de prestatori privati de servicii sociale enumera! ,asociatii si fundatii; institutii private cu caracter necomercial si alte forme organizate ale societatii civile; organizatii sociale si persoane fizice- care se pot organiza si presta servicii sociale numai daca sunt acreditate legal. 'and vorbim despre subiectii raportului juridic de asigurari sociale, vom mentiona ca cetateanul ca persoana fizica, trebuie sa aiba capacitate juridica 1 aptitudinea unei persoane de a fi titulara de drepturi si obligatii si a le e ercita. 'apacitatea juridica include capacitatea de e ercitiu si capacitatea de folosinta.

'apacitatea de folosinta ca aptitudine generala si abstracta de a fi titular de drepturi si obligatii, il insoteste pe om, considerat persoana fizica pe intreb parcursul vietii. 'apacitatea de folosinta il insoteste pe om, considerat persoana fizica, pe tot parcursul vietii. 'apacitatea de e ercitiu este definita ca fiind aptitudinea persoanei de asi e ercita ea insasi fara reprezentantul legal, drepturile si de asi asuma obligatii. Daca analizam viata persoanei fizice din punct de vedere al capacitatii de e ercitiu, ea se imparte in trei perioade distincte! perioada in care persoana este lipsita in totalmente de capacitate de e ercitiu 1 pana la virsta de 12 ani; perioada capacitatii de e ercitiu restrinsa; perioada capacitatii de e ercitiu depline. 2.2 Caracterizarea unor categorii de subiecti ai raporturilor de protectie sociala 'asa Nationala de )sigurari %ociale este o institutie publica autonoma, de nivel national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul public de asigurari sociale in Republica (oldova. 'N)%, in activittatea sa, se calauzeste de %tatutul elaborat in baza prevederilor 3egii privind sistemul public de asigurari sociale nr. 2456I7 din $8 iulie $999. %tatutul 'N)% stabileste atributiile presedintelui 'asei Nationale, ale 'onsiliului de )dministrare, precum si modul de organizare si functionare a 'asei Nationale si a caselor teritoriale. In activitatea sa 'N)% se mai calauzeste de prevederile 'onstitutie Republicii (oldova, de legile si /otaririle Parlamentului R(, /otaririle si dispozitiile :uvernului R(, decretele Presedintelui R(, dar si de alte acte normative din domeniu. 'N)% prin intermediul .rezorariei de%tat a (inisterului +inantelor, gestioneaza bugetul asigurarilor sociale de stat, care este format din fonduri de asigurari sociale de stat