Sunteți pe pagina 1din 5

coala Gimnazial Kollo Miklos Ciumani FIA CADRU A POSTULUI administrator- patrimoniu

Nr/..

n temeiul Legii educaiei naionale nr. /!" # cu modi$icrile %i completrile ulterioare# &n temeiul contractului indi'idual de munc &nregistrat &n registrul general de e'iden a salariailor cu numrul # se &nc(eie astzi# ..# prezenta $i% a postului) Numele %i prenumele *pecialitatea . +enumirea postului .. +ecizie de numire ncadrarea. Cerine) *tudii) - studii speci$ice postului.. - 'ec(ime. - grad didactic ,elaii pro$esionale) - ierar(ice de su-ordonare) director# director ad.unct - de cola-orare ) cu personalul didactic# didactic-au/iliar#personalul unitii de &n'm0nt1 - de reprezentare a unitii %colare ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVITII Nr.crt 2lemente de competen 3ndicatori de per$orman . 2la-orarea documentelor 2la-oreaz planul de munc anual %i semestrial pentru de proiectare a acti'itii compartimentul administrati' &n corelaie cu planul managerial con$orm speci$icului al unitii %i &l aduce la cuno%tin directorului %i su-ordonailor postului .! ,ealizarea plani$icrii ,ezol'# cu apro-area directorului # toate pro-lemele ce re'in acti'itii de distri-uire a sectorului administrati'-gospodresc1 materialelor %i accesoriilor 4red la &nceputul $iecrui an %colar# su- in'entar# $iecrui necesare des$%urrii &n'tor/diriginte al clasei sala de clas cu toate dotrile %i acti'itii personalului din materialele didactice %i le preia # la s$0r%itul anului %colar # pe &n'm0nt -az de proces 'er-al +istri-uie materialele de curenie %i &ntreinere personalului din su-ordine pe -aza -onurilor de consum # apro-ate de director ,spunde de -una plani$icare %i &ntre-uinare a materialelor %i instalaiilor pe care le are &n su-ordine

.5

2la-orarea gra$icelor de acti'itate pentru personalul de &ngri.ire %i paz din unitatea de &n'm0nt

ntocme%te gra$icul de paz# procesele 'er-ale pri'ind predarea %i primirea ser'iciului de paz &n %coal1 6ine e'idena concediilor de odi(n a personalului su-ordonat %i realizeaz &mpreun cu directorul unitii# e'aluarea anual a acetuia 1&ntocme%te situaii statictice re$eritoare la salarii 7 *5#* 81 ntocme%te 94-uri pentru 'irarea di'erselor pli e$ectuate de ctre ser'iciul conta-ilitate1 2la-oreaz &mpreun cu directorul %colii gra$ice de control pentru personalul din su-ordine 1 ;rmre%te aplicarea %irespectarea normelor de igien 3a msurile necesare pentru a se e$ectua la localuri %i la mo-ilierul deteriorat

.:

2la-orarea tematicii %i a gra$icului de control ale acti'itii personalului din su-ordine1

2. REALIZAREA ACTIVITILOR Nr.crt 2lemente de competen 3ndicatori de per$orman !. 3denti$icarea soluiilor <ace propuneri de &nlocuire a -unurilor ce nu mai pot $i optime# prin consultare cu $olosite 7 propuneri de casare 8 conducerea unitii # pentru *e preocup de procurarea materialelor pentru e$ectuarea toate pro-lemele ce re'in cureniei %i dezinseciei# precum %i a unor o-iecte de in'entar # sectorului administrati' pentru des$%urarea acti'itilor educati'e %i cultural sporti'e1 ,espinge documentele de mi%care a 'alorilor materiale # o-iectede in'entar# mi.loace $i/e# ce nu corespund realitii # in$orm0nd conducerea %colii1 !.! 9rganizarea %i gestionarea Gestioneaz %i rspunde de pstrarea -unurilor mo-iliare %i de -azei materiale a unitii de in'entar ale instituiei # pe care le repartizeaz pe su-gestiuni %i &n'm0nt ine e'idena acestora pe surse de $inanare# listeaz lunar intrrile# ie%irile # centralizatorul =C#N3,. !.5 2la-orarea documentaiei *e preocup de ela-orarea documentaiei necesare con$orm necesare # con$orm normelor &n 'igoare# pentru realizarea de ac(iziii pu-lice &n normelor &n 'igoare pentru 'ederea dez'oltrii -azei te(nico-materiale a %colii cu realizarea de ac(iziii apro-area conducerii unitii %i consultarea conta-ilului >%e$ al pu-lice &n 'ederea %colii dez'oltrii -azei te(nicomateriale ale unitii de &n'm0nt !.: nregistrarea &ntregului in'enatr mo-il %i imo-il al unitii de &n'm0nt &n registrul de in'entar al acesteia %i &n e'idenele conta-ile 2$ectueaz &nregistrri &n $i%ele de magazie#cu e/cepia documentelor neapro-ate ,ealizeaz # &mpreun cu comisia de in'entariere a patrimoniului din %coal# in'entarierea anual a -azei materiale a %colii ,spunde nemi.locit de gestionarea -unurilor # urmre%te utilizarea raional a energiei electrice # com-usti-ilului# apei %i a materialelor consuma-ile din unitate.

!.?

!.A

@sigurarea &ndeplinirii $ormelor legale pri'ind sc(im-area destinaiei -unurilor ce aparin unitii de &n'm0nt. ,ecuperarea/remedierea pagu-elor materiale # de orice $el# a$late &n patrimoniul %colii

2la-oreaz %i ine e'idena -onurilor de trans$er dintre unitile predatoare %i primitoare 2$ectueaz trans$eruri de materiale din %coal ctre alte uniti numai cu apro-area directorului unitii. ,ecupereaz &mpreun cu diriginii pagu-ele produse de ele'i1 Coordoneaz acti'itatea de remediere a pagu-elor materiale de orice $el din %coal.

3. COMUNICARE I RELAIONARE Nr.crt 5. 2lemente de competen @sigurarea condiiilor de relaionare e$icient cu &ntregul personal al unitii de &n'm0nt 4romo'area unui comportament aserti' &n relaiile cu personalul unitii de &n'm0nt @sigurarea comunicrii cu $actorii ierar(ici superiori # $amilia# partenerii economici %i sociali 3ndicatori de per$orman Contri-uie la dez'oltarea unui climat $a'ora-il muncii &n ec(ip &mpreun cu personalul din su-ordine1 ntreine relaii principiale cu &ntreg personalul unitii ntreine relaii de cola-orare cu personalul unitii de &n'm0nt Bine &n spri.inul rezol'rii situaiilor con$lictuale din %coal # e'it0nd orice dispute cu tere persoane <olose%te un lim-a. adec'at# cordial &n relaiile cu $actorii ierar(ici superiori # prinii %i partenerii economici %i sociali ai %colii. @re spirit de cooperare# incluz0nd solicitudine cu toate persoanele cu care 'ine &n contact &n unitate

5.!

5.5

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE Nr.crt 2lemente de competen 3ndicatori de per$orman :. 3denti$icarea ne'oilor Mani$est interes pentru dez'oltarea pro$esional %i personal# proprii de dez'oltare iniiati' %i creati'itate &n acti'itile pe care le des$%oar :.! 4articiparea la stagii de 4articip periodic la cursuri de per$ecionare &n domeniu # $ormare/cursuri de art0nd disponi-ilitate &n in'estiia resurselor umane per$ecionare :.5 @plicarea &n acti'itatea @rat competen &n coordonarea acti'itii de curenie %i curent a cuno%tinelor dezinsecie din unitate 1 /a-ilitilor /competenelor @plic cu responsa-ilitate pre'ederile normelor &n 'igoare do-0ndite prin $ormare pri'ind distri-uirea produselor lactate %i de pani$icaie &n %coli# continu/per$ecionare precum %i a $ructelor# pe perioada des$%urrii cursurilor %colare.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNITII COLARE Nr.crt ?. ?.! 2lemente de competen 4romo'area sistemului de 'alori al unitii la ni'elul comunitii <acilitarea procesului de cunoa%tere # &nelegere# &nsu%ire %i respectare a regulilor sociale 4articiparea %i implicarea &n procesul decizional &n cadrul instituiei %i la ela-orarea %i implementarea proiectului instituional 3niierea %i derularea proiectelor %i parteneriatelor @tragerea de sponsori &n 'ederea dez'oltrii -azei materiale a unitii 3ndicatori de per$orman Contri-uie la promo'area imaginii %colii# &mpreun cu tot personalul %colii # 'enind cu idei originale sau populariz0nd in'estiiile ce s-au $cut &n unitate. Mani$est interes pentru respectarea &n unitate a,931 ncura.eaz disciplina muncii personalului din su-ordine1 2'it orice con$lict din unitate. 2la-oreaz %i &m-unte%te periodic proceduri operaionale compati-ile ser'iciului administrati' 1 Mani$est ino'aie &n luarea unor decizii &mpreun cu conducerea %colii Cunoa%te pre'ederile proiectului de dez'oltare instituional al %colii %i 'ine cu propuneri pentru &m-untirea acestuia 3niiaz %i ela-oreaz proiecte %i parteneriate cu di$erii parteneri economici %i sociali # urmrind derularea acestora &n parametrii scopului urmrit. @trage sponsori &n 'ederea dez'oltrii -azei materiale a unitii# &nc(eind contracte de sponsorizare cu ace%tia# cu apro-area conducerii unitii 6ine legtura cu @sociaia de prini a %colii &n 'ederea sta-ilirii necesitilor %i ne'oilor %colii %i atragerea de $onduri e/tra-ugetare

?.5

?.: ?.?

II. ALTE ATRIBUII n $uncie de ne'oile speci$ice ale unitii de &n'm0nt # salariatul este o-ligat s &ndeplineasc %i alte sarcini repartizate de anga.ator # precum %i s respecte normele # procedurile de sntate %i securitate a muncii # de 4*3 %i 3*; # &n condiiile legii) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Rs !"#$%$& #'s(' )'"&%* Ne&ndeplinirea sarcinilor de ser'iciu sau &ndeplinirea lor &n mod necorespunztor atrage dup sine diminuarea cali$icati'ului %i/sau sancionarea disciplinar# con$orm pre'ederilor legii. D'%$(+,%S$."+!%& +'+!)&%!)!' #$ )!&%$ )& (!",/+'"0 1111111111111111111111 D&+&*1111111111.