Sunteți pe pagina 1din 3

APLICAREA ÎNGRIJIRILOR ŞI TRATAMENTELOR IN ORL

Elemente de competenţă Criterii de realizare

1. Asigură pregătirea fizică şi 1.1 Pacientul este informat corect asupra


psihică a beneficiarului necesităţii îngrijirii/tratamentului şi a
posibilelor reacţii adverse prin limbaj
adaptat nivelului de cunoştinţe al
beneficiarului.
1.2 Pregătirea fizică şi psihică se face în
conformitate cu specificul
îngrijirii/tratamentului şi particularităţile
individului.
1.3 Pregătire psihică: informare, explicaţii,
asigurarea confortului psihic;
1.4 Pregătire fizică: poziţie adecvată, igienă,
câmp operator
1.5 Asistentul medical obţine colaborarea
pacientului pentru asigurarea corectitudinii
efectuării tratamentului şi îngrijirilor.
2. Pregăteşte materialele 2.1. Materialele necesare sunt alese corect în
adecvate funcţie de îngrijire/tratament.
2.2. Instrumente: canulă traheală, sondă
laringiană, pensă Politzer, linguală,
laringiană, stilet butonat, seringă Guyon,
specul nazal, auricular, sursă aspiraţie,
sursă de oxigen, sonde aspiraţie, seringi
puncţie, trusă chirurgicală, de pansat,
oglindă Clar, seringi, trocare,
amigdalotom, pipete
2.3. Materiale: comprese, meşe, tampoane
nazale, auriculare, soluţii antiseptice,
soluţii spălături auriculare, anestezice,
trusă perfuzie, soluţii perfuzabile,
inhalante, aerosoli, medicamente
2.4. Materialele sterile sunt manevrate
corespunzător normelor.
2.5. Materialele sunt verificate, sunt în bună
stare.
3.Aplică tehnica de 3.1. Tipurile de îngrijire sunt în conformitate
îngrijire/tratament cu indicaţia medicală şi starea pacientului
3.2. Tehnica respectă succesiunea logică a
timpilor de execuţie.
3.3- Tehnica respectă normele de protecţie a
muncii.
3.4. Tehnica respectă normele de asepsie şi
antisepsie.
3.5. Supravegherea pacientului se face în
timpul tehnicii, permanent
3.6. Pacientul este implicat în limitele
resurselor acestuia.
3.7. Tratamentul este administrat corect la
indicaţia medicului
3.8. Îngrijirile autonome sunt efectuate
adecvat
3.9. Raportează în timp util apariţia efectelor
secundare şi ia măsuri de urgenţă
3.10. Intervenţii specifice: tamponament nazal,
auricular, dezobstruarea căilor aeriene,
auditive, aspirarea secreţiilor oro -
faringiene, laringiene, spălături auriculare,
inhalaţii, instilaţii, gargarisme, puncţia
sinusurilor maxilare, paracenteză
auriculară, recoltări secreţii nazale, buco-
faringiene, auriculare, adenoidectomie,
traheotomie, laringectomie

4.1. Notarea se face în dosarul de îngrijire sau


4. Consemnează efectuarea alte documente specifice precizând data, ora,
tehnicii şi a
semnătura.
incidentelor/accidentelor
apărute 4.2 Descrierea eventualelor incidente/accidente,
reacţiile pacientului se face detaliat, corect.

5.1. Pacientul şi aparţinătorii sunt instruiţi în


5. Educă pacientul şi familia termeni clari privind efectuarea
privind administrarea tratamentului la domiciliu
tratamentelor prescrise la 5.2. Informarea se face în funcţie de indicaţia
domiciliu medicală.

5.1. Informarea are în vedere nivelul de


pregătire şi cunoştinţe al bolnavului.
5.2. Supravegherea tratamentului se face în
conformitate cu durata şi orarul.
5.3. Informează prompt medicul privind
reacţiile adverse.

S-ar putea să vă placă și