Sunteți pe pagina 1din 124

CUPRINS

ARGUMENTp. 4 CAPITOLUL I EDUCAIA PRECOLAR N CONTEXTUL SOCIETII CONTEMPORANE


1.1.

Educaia precolar i perspectivele dezvoltrii personalitiip. 8


1.2.1. Relaia maturizare...p. 11 1.2.2. Relaia educaie-dezvoltarep. 13

1.2. Rolul educaiei n or!area personalitii...p. 11

1.". Rolul autoeducaiei n or!area personalitii..p. 14 1.#. $ezvoltarea stadial a personalitii..p. 14


1.4.1. Conceptul de stadii ale dezvoltrii personalitii.. p. 14 1.4.2. Teorii ale dezvoltrii stadiale ale personalitii..p. 15

1.%. Educaia ti!purie & n perspectiva noilor educaii..p. 17


1.5.1. Note distinctive ale educaiei timpurii....p. 17 1.5.2. Argumente n !avoarea educaiei timpurii......p. 1'

CAPITOLUL II PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PRECOLAR 2.1. Conte(tul )eneral al evoluiei copilului precolar...p. 24 2.2. Su*stadiile precolaritii..p. 25
2.2.1. "re#colarul mic $% ani-4 ani&...p. 25 2.2.2. "re#colarul mi'lociu $4 ani-5ani&p. 26 2.2.%. "re#colarul mare $5 ani-()* ani&.p. 27

2.". Coordonate ale dezvoltrii psi+ice a precolaruluip. 28


2.%.1. +otricitatea-,az a dezvoltrii psi-ice a copiluluip. 28 2.%.2 .ezvoltarea proceselor psi-ice senzoriale la pre#colari.........p. 29

2.#.

$ezvoltarea intelectual , Intelectul i procesele co)nitive

superioare..p. 32 2.%. Coordonate ale dezvoltrii izice a precolarului........p. 42


1

2.5.1. /tadii ale dezvoltriip. 42 2.5.2. 0tape de dezvoltare.......p. 43 2.5.3. 12rsta pre#colarp. 44

2.-. Socializarea. autono!ia si pro ilul a ectiv..p. 48


2.(.1. .ezvoltarea social #i dezvoltarea personalitii.p. 48 2.(.2. Trsturile de personalitate ale copiilor3 varia,ile importante n dezvoltarea autonomiei......p. 52

2./. 0ptitudinea de colaritate


2.*.1. Aptitudinea de #colaritate - sarcina !undamental a nvm2ntului.p. 54 2.*.2. .ezvoltarea lim,a'ului n !ormarea aptitudinii de #colaritate....p. 56 2.*.%. 4ocul lim,a'ului n cadrul aptitudinii de #colaritate..p. 58

2.'. 1etode de te+nici i de cunoatere a personalitii copilului precolar.p. 61 CAPITOLUL III - Aspecte met ! " #$ce p%$&$'! !e(& "t)%e) ps$* -+$($c, ) c p$"-"-$ p%e.c ")% !$' pe%spect$&) e!-c)/$e$ p%e.c ")%e0 M !-%$ .$ + %me"e !e )ct$&$t)te .$ !e(& "t)%e) ps$* -+$($c, ) p%e.c ")%-"-$ ".1. 2ocul , ele!ent central al or!rii i dezvoltrii personalitii precolarului..p. 72 ".2. 3nvarea. 0si)urarea continuitii ntre activitatea de 4oc i activitatea de nvarep. 78
%.2.1. 5ocuri de mi#care...p. 85 %.2.2. 5ocuri didactice matematicep. 86 %.2.%. 5ocuri didactice pentru educaia ecologic.p. 89

CAPITOLUL I1 STUDIU DE CA2 INTRAREA COPIILOR N CLASA I #.1. 5*iectivele cercetrii...p. 91


2

#.2. Ipoteza cercetriip. 92 #.". $esi)nul cercetrii.p. 92 #.#. 0nalizarea i interpretarea rezultatelorp. 94 CONCLU2II....p.
118

3I3LIOGRAFIE SELECTI1....p.
121

ANEXE.p. 123

0R6U1EN7
Ca prim etap a sistemului de nvmnt, rdinia de !"pii are " imp"rtan !"vr#it"are n $"rmarea pers"nalitii tinerei eneraii de"are!e vrsta !"piil"r de !are se "!up este !ea a ma%imei plasti!iti #i re!eptiviti, a des!&iderii spre lume, a !uri"'itii nemr inite, a m"tivaiei ma%ime de a !un"a#te t"t !e e%ist n (ur. Cu t"ate pr" resele $!ute de #tiin, !un"a#terea !"pilului nu a $"st epui'at. Cun"a#tem ndea(uns !"pilul #i !"pilria) *ie!are !"pil este uni! n $elul su, eset
3

" pers"nalitate n devenire. +,l !un"a#tem ndeapr"ape, s,l !lu'im pe treptele ev"luiei, s,i m"delm pers"nalitatea repre'int !"mpetenele pri"ritare ale "ri!rui edu!at"r. -#adar !"pilul tre.uie !un"s!ut pentru a diri(a !u !t mai multe #anse de su!!es de'v"ltarea pers"nalitii lui. /e temelia la !are !"ntri.uim n"i, edu!at"rii alturi de prini se va !ldi viit"area pers"nalitate, "mul de mine. 0n!"n(urndu,l !u a$e!tivitate #i &idndu,l !u dra "ste treptat de la lumea ima inar la realitatea vieii, !"pilul este trasmis n mediul s"!ial reu#ind s $a! $a !u su!!es reutil"r #i ".sta!"lel"r de mai tr'iu. /rinii #i das!lii tre.uie s $ie m"dele de pers"nalitate pentru !"pii, spiritualitatea un"ra &rnindu,se din spiritualitatea !el"rlali. 1,am "prit asupra a!estei teme de"are!e am avut p"si.ilitatea s ".serv ev"luia !"piil"r de la rdini pn la primele !lase ale #!"lii primare #i m .u!ur ! su. ndrumarea mea au !res!ut #i #i,au de'v"ltat pers"nalitatea. *iind apr"ape de su$letul l"r, mi este u#"r s le nele nedumeririle spe!i$i!e vrstei #i nu numai s le rspund ntre.ril"r pline de in"!en, !i #i s,i stimule' s pun ntre.ri din !e n !e mai inteli ente. 0n "ri!e pr"$esie ar lu!ra, "mul s"!ietii m"derne are nev"ie de pre tire de spe!ialitate !are, n !"ndiiile a!tuale se !ere a $i !t mai temeini! #i mai !uprin't"are. Cun"a#terea ndeapr"ape a !"pilului de !tre edu!at"r este premisa !re#terii !alitii instru!tiv,edu!ative2 pentru a!easta am !utat s studie' lu!rri re!ente, arti!"le aprute n literatura de spe!ialitate !are tratea' pers"nalitatea pre#!"laril"r. 3du!at"rul este ntr," permanent !"muniune spiritual !u !"pilul $iind ast$el !apa.il s,i !"re!te'e !"mp"rtamentul #i !&iar temperamentul $r a,i impune re uli stri!te !i d"ar prin mimi!a prieten"as #i lasul !ald. 3l nu este un "m simplu transmit"r de !un"#tine, !i un m"delat"r de pers"naliti, un 4$"rmat"r5. 6i!i un "m nu se p"ate simi mai mplinit de!t das!lul ai !rui elevi s,au des!ur!at n via #i a !r"r pers"nalitate p"art amprenta druirii sale7 Ct de $eri!it se simte atun!i !nd un elev ndrumat de el pe primele !rri ale vieii atin e per$"rmane, a(un nd un m"del n s"!ietate7
4

1"derni'area nvmntului este " ne!esitate derivat din !erinele de'v"ltrii s"!ietii !"ntemp"rane, din e%periena pra!ti! a!umulat #i din p"si.ilitile pe !are le "$er a'i #tiinele edu!aiei. 0nvmntul este " instituie s"!ial dinami! #i !u variate inter!"ndii"nri nai"nale #i internai"nale. 48ltimii 29 de ani se !ara!teri'ea' prin trans$"rmri pr"$unde n t"ate a!tivitile. 6i!i"dat edu!aia tinerei eneraii :pre tirea pentru a se adapta la " lume n !"ntinu s!&im.are; n,a stat, !a a'i, n atenia lumii ntre i. /r".lema adaptrii #!"lii la !erinele n"i ale de'v"ltrii s"!iale, "r ani'area ei n pas !u marile !u!eriri ale rev"luiei te&ni!",#tiini$i!e, pre"!up $"rurile uvernamentale #i de spe!ialitate din t"ae rile lumii, !"rpul pr"$es"ral #i masele tineretului de pretutindeni.51 <e$"rma nvmntului, m"ment de rs!ru!e pentru #!"ala r"mneas!, repre'int un a!t de ma%im rspundere s"!ial. <e$"rma nvmntului tre.uie privit !a un pr"!es !"ntinuu, adaptat !"ndiiil"r !"n!rete. C"n!eput !a un !"mple% de !er!etri !"n!rete, re$"rma nvmntului s,a a%at pe an!&eta de "pinie ntreprins n rndul prin!ipalil"r a!t"ri ai pr"!esului instru!tiv,edu!ativ, adi! al !adrel"r dida!ti!e, al elevil"r pre!um #i al prinil"r. 4=re.uie s se in seama n !adrul re$"rmei, de !"mpati.ilitatea dintre s!&im.rile !e v"r avea l"! #i tradiiile de(a e%istente, spe!i$i!e nvmntului r"mnes!.52 =radiia val"r"as a nvmntului r"mnes! !"nstituie sup"rt pentru revi "rarea la !"te nalte a sistemului institui"nali'at de pre tire pentru via a tinerei eneraii. >e ea edu!atiei nati"nale prevede !a ideal edu!ai"nal al #!"lii, de'v"ltarea li.er #i arm"ni"as a individualitii umane, $"rmarea pers"naliti aut"n"me #i !reative.
1 -l. /"pes!u,1i&ie#ti, Criterii psihopedagogice de organizare eficient a situaiilor de nvare . 3d. C"np&?s, <m. @l!ea, p. 21 2 3mil /"p, nvmntul primar, nr. 3-4 !""#, $egea nvmntului-act normativ, fundamental

4>e ea edu!atiei nati"nale a !reat !adrul pentru atin erea un"r ".ie!tive !"n!rete ale re$"rmei, vi'ndA

un nvmnt diversi$i!at !are permite #i stimulea' rute individuale de pre tire2 un nvmnt !are n!ura(ea' !"mpetiia #i $av"ri'ea' nn"irea2 un nvmnt !u standarde ridi!ate, "rientat spre !er!etare #tiini$i!2 un nvmnt !"mpati.ili'at !u sistemele eur"pene #i, n a!est sens, internai"nali'at.53

8nul dintre ".ie!tivele !"n!rete ale re$"rmei este !"nvertirea nvmntului dintr,un nvmnt pred"minant repr"du!tiv, ntr,unul, n esen !reativ. 0n nvmntul m"dern se pune a!!ent pe a!tivitatea elevului, nvmntului a!tiv, #i pe !apa!itatea de a investi a #i des!"peri. 0n !"nte%tul lar al re$"rmei r"mne#ti n edu!aie, un l"! aparte l "!up peri"ada pre#!"laritii, !are, !"n$"rm datel"r #i !"n!lu'iil"r $"rmulate de spe!iali#tii n peda " ie, psi&"l" ie #i antr"p"l" ie, este de!isiv pentru ev"luia ulteri"ar a !"pilului n etapa a!&i'iiil"r $undamentale. >a nivelul se mentului pre#!"lar se !"nturea' de'v"ltarea unei n"i a."rdri edu!ai"nale innd seama de su!!esiunea pr"du!erii un"r s!&im.ri d"rite n !"mp"rtamentele !"pilului de ast'i, " a."rdare !are m.in ideile peda " iil"r alternative m"derne, !u !ele ale peda " iei tradii"nale r"mne#ti !"respun't"r e%i enel"r re$"rmei. <e$"rma nvmntului pre#!"lar a !uprins reevaluarea pr" ramel"r #!"lare !eea !e a dus la !lasi$i!area $inalitil"r pe trepte de nvmnt. *inalitile nvmntului pre#!"lar suntA
B

asi urarea de'v"ltrii n"rmale #i depline a !"pilului pre#!"lar, val"ri$i!nd p"tenialul $i'i! #i pis&i! al $ie!ruia, innd seama de ritmul pr"priu al !"pilului, de nev"ile sale a$e!tive #i de a!tivitatea sa $undamental,("!ul2 m." irea !apa!itii !"pilului pre#!"lar de a intra n relaie !u !eilali

-ndrei 1ar a, %rivire n viitorul nvmntului romnesc, n C!"ala r"mneas!, nr. 1,2D1998

!"pii #i !u adulii, de a intera!i"na !u mediul, de a,l !un"a#te #i de a,l stpni prin e%pl"rri, e%er!iii, n!er!ri, e%perimentri2
B

spri(inirea !"pilului pre#!"lar pentru a d".ndi !un"#tine, !apa!iti #i aptitudini ne!esare a!tivitii viit"are n #!"al, pre!um #i vieii sale ulteri"are n s"!ietate.

Curri!ulum pentru nvmntul pre#!"lar pre'int " a."rdare sistemati!, n vederea asi urriiA

!"ntinuitii n interi"rul a!eluia#i !i!lu !urri!ular2 interdependenei dintre dis!iplinele #!"lare :!lasele E,EE; #i !ate "riile de a!tiviti din nvmntul pre#!"lar2 des!&iderii spre m"dule de instruire "pi"nale. 40nvmntul pre#!"lar se a$l a!um ntr,un pr"!es de restru!turare #i

reval"ri'are, de ra!"rdare la n"utile e%istente pe plan m"ndial, n a!est d"meniu #i, !a atare, este de dat"ria !adrel"r dida!ti!e s arate ! s!&im.area st n puterea l"r.54

C0PI758U8 I Educaia precolar n conte(tul societii conte!porane


1.1. 0ducaia pre#colar #i perspectivele dezvoltrii personalitii Frdinia de !"pii a avut #i are un l"! imp"rtant n pr"!esul de pre tire a !"piil"r. +!"purile edu!aiei pre#!"lare sunt "rientate pe ntre irea #i a!!elerarea $"rmrii un"r !apa!iti !e !"nturea' pers"nalitatea, n rap"rt !u spe!i$i!ul vrstei !r"n"l" i!e #i individuale, urmrind des!&iderea "ri'"ntului !ultural #i pre tirea !"pilului pentru #!"al. Gin perspe!tiva punerii unei temelii s"lide a viit"arei pers"naliti dinami!e, !reat"are, a!tive a#a !um este pre$i urat n $inalitile edu!aiei, rdinia de !"pii
4 -le%andru Hi"n, %rograma nvmntului pre&colar n conte'tul reformei nvmntului, (evista nvmntului pre&colar, nr. 3-4 )***

mpreun !u $amilia #i !u s"!ietatea !ivil #i !"n!entrea' e$"rturile pentru asi urarea unui nvmnt pre#!"lar de !alitate, !u valene prep"nderent $"rmative, e$i!ient #i !entrat pe tre.uinele !"piil"r. Gup $amilie, rdinia !"nstituie prima e%perien de via a !"pilului n s"!ietate. Frdinia este " instituie de edu!aie !u " via s"!ial pr"prie, stru!tural di$erit de !ea de $amilie, !&air da! pstrea' amprenta atm"s$erei $amiliare. -!east instituie l a#ea' ntr,un !adru n"u prin dimensiunile #i !"ninutul su. -i!i !"pilul ia !un"#tin !u a!tiviti #i ".ie!te !are,i stimulea' an a(area n relaii s"!iale de rup. C"pilul pre#!"lar n!epe s,#i de$ineas! treptat n!eputul pers"nalitii sale. Cu t"ate ! n rile avansate s,a reu#it !"."rrea vrstei de inte rare n #!"al la 6 ani, n <"mnia p"st,de!em.rist s,a luat msura revenirii la #!"lari'area !"piil"r de la 7 ani. =endina a!tual n ara n"astr este de a !"."r din n"u vrsta de inte rare n #!"al la 6 ani. 4Care este vrsta "ptim a s"li!itril"r $i'i!e #i psi&i!e "r ani'ate de adult pentru de'v"ltarea "ptim a !"pilului) Cu !t !"pilul este mai s"li!itat de $a!t"rii e%!itat"ri !" nitivi, psi&"m"t"ri, a$e!tivi !u " intensitate "ptim, !u alternan t"ni!, !u att a!umulrile asimilat"rii sp"res!, se $"rmea' stru!turile intele!tuale #i, prin !"nsum ener eti!, sp"res! $un!iile se mentel"r psi&i!e re!ept"are de in$"rmaii #i ale !apa!itil"r intele!tuale de eseniali'are, !"ne%iune, sinte'e #i restru!turare dinami! a !"mpetenei !reative #i adaptative. 8n !"pil nu este ni!i"dat prea tnr !a s nvee !u !"ndiia !a m"dul de s"li!itare intele!tual s $ie pe msura de'v"ltrii sale .i"psi&i!e #i s se p"triveas! !u lumea sa.55
5 -l. /"pes!u 1i&e#ti, Criterii psihopedagogice de organizare eficient a situaiilor de nvare, 3d. C"np?s, <m. @l!ea, p. 55

ustul

pentru investi aie #i a!iune, l pr"v"a! s se e%prime #i i pr"pune in!ipient,

4C"pilul tre.uie aprat nu de pr"pria,i de'v"ltare, de pr"priile,i !apa!iti de a!&i'iie, el tre.uie pr"te(at de $elul n !are se !"n!epe nvarea n #!"al, ina.il a se m"dela vrstel"r. 6u !"pilul tre.uie s,#i ntr'ie intrarea n !lasa nti, !i !lasa nti #i #!"ala primar, n ansam.lu, tre.uie s,#i m"di$i!e vi'iunea #i !"mp"rtamentul edu!ai"nal de ntmpinare a !"pilului mai mult sau mai puin pre tit s,#i p#eas! pra ul.56 3du!aia pre#!"lar "r ani'at este !"n!eput ast$el n!t s se reali'e'e n $un!ie de d"u aspe!te d"minanteA " prim treapt a s"!iali'rii #i !ea de,a d"ua a pre tirii pentru #!"al. /re#!"larul repre'int " pers"nalitate n devenire, un viit"r adult #i ni!ide!um un adult n miniatur. 3l tre.uie !un"s!ut #i edu!at n !"nse!in, stimulat n devenirea sa uman, spri(init n edu!aie s,#i de'v"lte p"tenialul .i",psi&i! s,#i materiali'e'e p"si.ilitile, s d".ndeas! a!ele !"mpetene !are,l ndrum, !apa!itile pr"prii #i s,#i $"rme'e aptitudini !are s,i serveas! inte rrii #!"lare #i ap"i pr"$esi"nale #i s"!iale. 3du!aia pre#!"lar !"ntri.uie alturi de $amilie, la sedimentarea primei trepte a edi$i!iului pers"nalitii, ea $iind urmat de edu!aia #!"lar, desi ur $r a uita pe t"t par!ursul #i in$luena mediului s"!ial. 0n vi'iunea re$"rmat"ril"r, rdinia nu este i'"lat, ea in$luenea' pers"nalitatea n $"rmare a !"pilului !"n!"mitent !u ali $a!t"ri #i ntr," alt peri"ad de!t #!"ala, $apt pentru !are i se a!"rd l"!ul !uvenit n e$"rtul de m"delare a tinerei eneraii. 43du!aia pre#!"lar nu se redu!e la pre tire inteletual, !i repre'int mai !u seam edu!aia simuril"r, a !"mp"rtrii !ivili'ate, a stpnirii de sine, a v"inei, a !reativitii #i aut"n"miei pers"nale, a atitudinii p"'itive $a de semeni #i mediul am.iant.
6 1a dalena Gumitrana, 0nvmntul primar, nr. ! !""+, Ce pregtim, copilul pentru &coal sau &coala pentru copil

3$"rturile de renn"ire a edu!aiei pre#!"lare pun a!!entul pe aspe!tul $"rmativ edu!ativ al pr"!esului de in$luenare a de'v"ltrii pers"nalitii !"pilului #i pe utili'area un"r strate ii dida!ti!e ade!vate vrstei #i !ara!teristi!il"r pers"nale ale $ie!ruia.57 /rintr," instru!ie #i edu!aie ade!vat, !"pilul !apt in$"rmaii su$i!iente pentru vrsta sa despre mediul n!"n(urt"r, #i $"rmea' pri!eperea de a ".serva, de a se e%prima !"re!t, de a "pera !u mulimi de ".ie!te. /r"!esul nele erii este !"ndii"nat de participarea activ a !"pilului n pr"!esul !un"a#terii, prin an a(area lui la des!"perirea n"ului, prin pr".lemati'are. I !"ndiie de .a' este !a -ocul s rmn a!tivitatea d"minant din rdini. I !"ndiie a reu#itei este val"ri$i!area #i e%tinderea e%perienei pers"nale a !"pilului. /rin ama de a!tiviti diri(ate #i la li.er ale ere, edu!at"rul "r ani'ea', sistemati'ea', !"mpletea' in$"rmaiile pe !are le dein !"piii la intrarea n instituie #i,i pre te#te treptat pentru #!"al. I pre"!upare ma("r este a!!entuarea individuali'rii pr"!esului instru!tiv, edu!ativ pentru re!uperarea un"r ntr'ieri, !"re!tarea un"r eventuale re#eli ale edu!aiei n $amilie #i, mai ales pentru de'v"ltarea la nivel ma%imal a p"tenialului !"piil"r. 0n a."rdarea m"dern a edu!aiei pre#!"lare, peda " iile alternative adu! !"mpletri la perspe!tivele formrii personalitii din pun!t de vedere al !"n!epiei, al met"d"l" iei #i al tratrii di$ereniate #i anumeA
B

a!tivitatea este pr".lema !entral n de'v"ltarea pers"anei de"are!e prin a!tivitate se ".in in$"rmaii, !un"#tinele d".ndite se permaneti'ea', se veri$i!, se !"ns"lidea'2 nele erea #i !un"a#terea !"pilului !a individualitate, !a element uni! n univers, irepeta.il, !u parti!ulariti distin!te, su. aspe!t .i"$i'i"l" i!, psi&"l" i! s"!ial, dau un sens mai pr"$und a!iunil"r edu!at"rului.

3lisa.eta @"i!ules!u, %edagogie pre&colar, 3d. -ramis, Ju!ure#ti, 2991, p. 15

19

0n

rdiniele r"mne#ti au n!eput, n urm !u 7,19 ani s ptrund

alternative peda " i!e !aA peda " ia Kald"r$, /etas2 sistemul Lead +tart2 +tep .? +tep2 1"ntess"ri2 Mena /etersen #i altele. <eluate !u atenie #i apli!ate !u dis!ernmnt unele dintre a!estea p"t !"nstitui alternative via.ile, altele p"t "$eri m"dele. 1.2. Rolul educaiei n !ormarea personalitii
1.2.1. Relaia maturizare-dezvoltare

3du!aia este $a!t"r !"ndu!t"r #i !&iar &"trt"r al $"rmrii pers"nalitii. ="ate $un!iile sunt e%er!ita.ile. *ie!are "m are su$i!iente spaii #i re'erve .i"psi&i!e s nvee mai mult. Ge a!eea ast'i se v"r.e#te mai mult de 4maturi'are5 #i 4nvare5 de!t de 4disp"'iii5 ereditare #i mediu. 3%ist un anumit rap"rt de interrrelaie ntre maturi'are, edu!aie, de'v"ltare. 1aturi'area este un m"ment al de'v"ltrii !"ntinue de la !"pilrie la vrsta adult. 0n psi&"l" ie, maturi'area se re$er la $en"menul de sta.ili'are #i !"ns"lidare a stru!turil"r psi&i!e #i !"mp"rtamentale ale individului. 1aturi'area se pr"du!e relativ sp"ntan su. in$luena elementel"r ereditare. -!umulrile ei sunt in!luse #i !"ndii"nea' pr"!esul de'v"ltrii. 1aturi'area !u me!anismele ei pr" ramate ereditar, dire!i"narea din interi"r, n limite varia.ile, de'v"ltarea individual, asi urnd e!&ili.rul dintre individ #i mediu. 1"di$i!rile pe !are maturi'area le pr"du!e nu sunt independente de !ele ale de'v"ltrii, ele sunt in!luse n !"n$i uraia $en"tipi!, pr"prie $ie!rui individ. 1aturi'area sistemului nerv"s ne!esit e%ersarea lui $un!i"nal, punerea n a!tivitate, pentru a se reali'a de'v"ltarea a!tivitii psi&i!e. 3%er!iiul, nvarea, p"t r.i sau ntr'ia maturi'area sistemului nerv"s. <e$erit"r la de'v"ltare, se p"t lua n dis!uie variate aspe!te sau pun!te de vedereA

a !re#te, a se mri2
11

a ev"lua2 a ampli$i!a " idee, " te"rie2 a e%pune amnunit2 a pr"du!e, a de a(a.

0n ntre.uinarea peda " i! termenul dezvoltare are mai multe nelesuriA


de'v"ltarea n eneral !a n!"rp"rare de !"nduite #i aptitudini n"i2 de'v"ltarea multilateral sau $"rmarea unei pers"naliti !"mple% de'v"ltate2 de'v"ltarea intele!tual sau de'v"ltarea pr"!esel"r psi&i!e de !un"a#tere :per!epia, repre'entarea, ndirea, atenia, mem"ria, ima inaia;2 de'v"ltarea sentimentel"r intele!tuale :!uri"'itatea #tiini$i!, !ertitudinea adevrului;2 de'v"ltarea interesel"r !" nitive #i a m"tivel"r nvrii2 de'v"ltarea disp"'iiil"r #i !apa!itil"r !reat"are :inventivitatea, $le%i.ilitatea ndirii, !ute'ana;2

de'v"ltarea a.ilitil"r #i te&ni!il"r ne!esare a!tivitii intele!tuale :pri!eperi, deprinderi, a!iuni mentale;2 de'v"ltarea a$e!tiv :de'v"ltarea !apa!itii de a avea em"ii #i sentimente;.

/r"!esul de'v"ltrii impli! pr" resul, nl"!uirea l" i! a ve!&iului prin n"u.
1.2.2. Relaia educaie-dezvoltare

Cele d"u $en"mene se a$l ntr," relaie re!ipr"! !ara!teri'at prin a!eea ! de'v"ltarea apare su!!esiv drept e$e!t #i premis a edu!aiei. Ca a!iune s"!ial, !"n#tient, ea p"ate stimula #i a!!elera ap"rtul !el"rlali $a!t"ri n pr"!esul de'v"ltrii. *"rmularea #i d"'area e%i enel"r, atri.uite !u !are este investit edu!aia, nu se $a! n m"d ntmplt"r, !i p"rnind de la nivelul atins

12

n de'v"ltarea psi&i!, de la !un"a#terea !"ndiiil"r interne a!umulate pn n a!el m"ment. 0n a!east ip"sta' de'v"ltarea nu apare !a premis a edu!aiei. Cu t"t !ara!terul l"r p"livalent, predisp"'iiile ereditare in!um. #i " latur !"nservat"are, !are impune anumite limite !e nu p"t $i dep#ite, "ri!e e%a erare sau $"rare din partea edu!aiei putndu,se s"lda !u !"nse!ine ne ative pentru de'v"ltarea pers"nalitii umane. <elaia dintre edu!aie #i de'v"ltare !un"a#te "s!ilaii nu numai n $un!ie de stadiile de ev"luie a !"pilului !i #i n $un!ie de etapa ist"ri! #i !"ndiiile s"!iale pe $"ndul !r"ra se des$#"ar a!iunea edu!ai"nal. 3du!aia are $un!ia de s"!iali'are #i umani'are. /rin edu!aie !"pilul asimilea' #i interi"ri'ea' !ultura #i !ivili'aia ep"!ii, val"rile s"!iale, pe !are le ns!rie n plan !"mp"rtamental.

1.%. Rolul autoeducaiei n !ormarea personalitii 0n lu!rarea 4/r".leme $undamentale ale instruirii #i edu!rii5, pr"$. univ. dr. -l. /"pes!u 1i&ie#ti in!lude ntre trsturile de$init"rii ale edu!aiei #i pe a!elea ! a!tivitatea se des$#"ar inteni"nat #i !"n#tient. Enteni"nalitatea nu se re$er numai la !adrul dida!ti!, !i #i la elev. 4-ut"edu!aia este a!tivitatea !"n#tient, inteni"nat pe !are un individ " des$#"ar pentru $"rmarea sau desvr#irea pr"priei pers"ane n t"ate !"mp"nenteleA intele!tual, $i'i!, m"ral, esteti!.58 0n !adrul edu!aiei, in$luenele sunt "r ani'ate din e%teri"r #i vin din a$ar dup !"n!epia de via a !el"r !are pr"ie!tea' #i des$#"ar edu!aia. 0n !adrul aut"edu!aiei, su.ie!tul este #i ".ie!tul edu!aiei, s!"pul $iind n !"n$"rmitate !u tre.uinele, interesele $undamentale, aspiraiile #i !"n!epia pr"prie despre via.
8 NNN .icionar de pedagogie, 3.G./., Ju!ure#ti, 1979, p. 41

13

C"pilul nu #tie de la n!eput s,#i aut""r ani'e'e situaiile de nvare. C"n#tiina #ansei pr"priei lui $"rmri apare n pr"!esul edu!ativ. 8n reu#it pr"!es edu!ativ tre.uie s pre teas! elevul #i s,l stimule'e petru aut"edu!aie, pentru a !pta pe ln aut"n"mia intele!tual #i pr"$esi"nal #i pri!eperea !il"r pe !are le p"ate utili'a n pr"pria $"rmare. Imul nu este un pr"dus inert al un"r $"re e%terne sau interne. 3l este ntr," mare msur !"nstru!t"r de sine, este "pera v"inei sale pr"prii. /ri!eperi #i deprinderi pentru aut"edu!aie se $"rmea' n !adrul edu!aiei. 8n pr"!es edu!ativ reu#it este !el !are stimulea' pentru aut"edu!aie sursele #i !ile !are p"t $i $"l"site n aut"edu!aie.

1.4. .ezvoltarea stadial a personalitii


1.4.1. Conceptul de stadii ale dezvoltrii personalitii

Ge'v"ltarea pers"nalitii se mani$est !a un pr"!es stadial dinami!, !a " su!!esiune de $a'e relativ distin!te, dar #i n intera!iune !u un !ara!ter pr" resiv sistemati!. +tadiile sau $a'ele de'v"ltrii pers"nalitii sunt denumite #i etape de vrst.
1.4.2. Teorii ale dezvoltrii stadiale ale personalitii

Est"ria peda " iei #i psi&"l" iei a !un"s!ut diverse te"rii privind de'v"ltarea stadial a pers"nalitii. /rintre a!estea se p"t meni"naA
teoria

interpersonal sau a relaiil"r interpers"nale susinut de +ullivan

L.+. n lu!rarea sa 4-n interpers"nal =&e"r? "$ ps?!&iatr?5 aprut la 6eO,P"rQ

14

n anul 1953. 3l a susinut ! relaiile dintre pers"ane sunt vrst.

enerat"are de

parti!ulariti n"i, relativ asemnt"are ntre indivi'ii rupului din a!eea#i etap de 0n $un!ie de !ara!terul relaiil"r interpers"nale #i ale vrstei !"n"l" i!e, el a sta.ilit urmt"arele etape de vrstA primul an de via, !"pilria, pread"les!ena, ad"les!ena tr'ie #i vrsta adult sau maturitatea. 3l susine ! pr"$ilul $ie!rei etape de vrst este in$luenat de intera!iunea $a!t"ril"r .i"l" i!i #i a $a!t"ril"r s"!i"edu!ai"nali, primii avnd " p"ndere mai mare la vrstele mi!i, iar !eilali avnd " p"ndere mai mare n etapele mari de vrst.

teoria psihologic a individualitii, susinut de 3riQs"n 3., n lu!rarea sa

4C&ild&""d and +"!iet?5 6eO,P"rQ, 6"rt"n, 1959, te"rie a."rdat n spiritul psi&"anali'ei !lasi!e. 3l susine in$luena de"se.it a $a!t"ril"r de mediu !ultural #i edu!ai"nal determinnd anumite parti!ulariti spe!i$i!e #i relativ !"mune pers"anel"r din a!eea#i etap de vrst. 3l susine ! $ie!are etap de vrst se !ara!teri'ea' printr," anumit !ri', !are se re'"lv prin tre!erea la " alt etap de vrst. 3riQs"n 3. remar! urmt"arele etape de vrstA vrsta su arului, prima !"pilrie, vrsta #!"lar mi!, vrsta de li!ean, tinereea, maturitatea tr'ie #i .trneea.
teoria

dezvoltrii cognitive a pers"nalitii susinut de !tre Mean /ia et, n

lu!rarea sa 4/si&"l" ia inteli enei5, arat ! pers"nalitatea par!ur e anumite stadii "perai"nale de natur !" nitiv :de !un"a#tere;, ast$elA stadiul inteli enei sen'"ri"m"t"rie, stadiul pre"perai"nal, stadiul "peraiil"r $"rmale, l" i!. a. +tadiul sen'"ri"m"t"r, !uprins ntre 9,2 ani. 3ste prin!ipala $"rm de mani$estare a inteli enei prin a!iunea pra!ti! !u ".ie!tele, !u a(ut"rul !r"ra #i $"rmea' s!&eme sen'"ri"m"t"rii. .. +tadiul pre"perai"nal :de la 2, la 19,11 ani;, !u su.stadiileA
B

ndirea sim."li!, ntre 2 #i 4 ani :$"l"sirea de !uvinte !a su.stitute ale ".ie!tel"r;2


15

ndirea pre"perat"rie ntre 4,5,6,ani, !nd se de'v"lt $un!ia semi"ti!, pe .a'a nvrii lim.a(ului #i are l"! !"n!eptuali'area a!iunil"r2 ndirea !u "peraii !"n!rete, ntre 6,7 #i 11,12 ani. 0n a!est stadiu a!i"nnd !u ".ie!tele #i $en"menele, !"pilul reu#e#te s interi"ri'e'e a!iunile e%terne !are, pe plan mintal devin "peraii !"n!rete !e stau la .a'a $"rmrii !"n!eptel"r.

!. +tadiul "peraiil"r $"rmaleA de la 11,12,14 ani, su.stadiul "peraiil"r $"rmale #i 14,16,17 ani, su.stadiul stru!turil"r "perat"rii $"rmale. Ctre s$r#itul stadiului, pread"les!entul p"ate ndi a.stra!t !"nstruind rai"namente ip"teti!", dedu!tive.

1.5. 0ducaia timpurie 6 n perspectiva noilor educaii


1.5.1. Argumente n !avoarea educaiei timpurii

C"pilria timpurie repre'int !ea mai imp"rtant peri"ad din viaa !"pilului, ntru!t este mar!at de m"mente !ru!iale pentru su!!esul su de mai tr'iu, la #!"al #i n via. Entervenia adultului asupra !"pilului n a!east peri"ad este $undamental. 3du!aia timpurie vi'ea' intervalul de timp !uprins ntre na#tere , pentru ! din m"mentul !nd se na#te !"pilul n!epe s se de'v"lte #i s nvee, #i pn la 6D7 ani , vrsta intrrii la #!"al. 3du!aia timpurie se reali'ea' n att n mediul $amilial, !t #i n !adrul servi!iil"r spe!iali'ate, pre!um !re#a sau rdinia. Cer!etrile din ultimii 39 de ani au evideniat !"relaii semni$i!ative ntre mediu #i de'v"ltarea intele!tual, ntre nvarea timpurie #i nvarea !are are l"! n alte etape ale vieii. -st$el, !"piii !res!ui ntr,un mediu stimulativ au " de'v"ltare intele!tual a!!elerat n !"mparaie !u !ei !res!ui ntr,un mediu

16

restri!tiv. Ge la na#tere #i pn !nd !res!, !"piii sunt persoane !are au " de'v"ltare a$e!tiv #i " re!eptivitate spe!ial $a de di$eritele !ate "rii de stimuli, aspe!t !e p"ate $i in$luenat de in$"rmaiile !are le prime#te !"pilul din mediu, pre!um #i de !alitatea pr"!esrii a!est"ra. +e impune ast$el "r ani'area de !tre pra!ti!ieni a un"r intervenii !u !ara!ter $"rmativ pentru a val"ri$i!a a!east re!eptivitate. 3du!aia timpurie este " ne!esitate n !"nte%tul s"!ial a!tual, de"are!e peri"ada !uprins ntre na#tere #i 6D7 ani este !ea n !are !"piii au " de'v"ltare rapid. Ga! pr"!esul de de'v"ltare este ne li(at, mai tr'iu, !"mpensarea a!est"r pierderi este di$i!il #i !"stisit"are. Envestiia n !"pii la vrste !t mai $ra ede !"ndu!e, pe termen lun , la de'v"ltarea s"!ial a a!est"ra #i la reali'area susinut a drepturil"r !"piil"r. Ga! la nivelul edu!aiei timpurii sunt depistate #i remediate de$i!ienele de nvare #i psi&",!"mp"rtamentale ale !"piil"r, de!i nainte de inte rarea !"pilului n nvmntul primar R .ene$i!iile re!un"s!ute se re$er laA per$"rmanele #!"lare superi"are, diminuarea ratei e#e!ului #!"lar #i a a.and"nului. Calitatea edu!aiei, a n ri(irii #i pr"te!iei !"pilului de la na#tere pn la 6D7 ani depinde de n"i, t"i !ei !are intera!i"nm !u !"piii, 'i de 'iA prini sau edu!at"ri, !"nsilier #!"lar sau asistent medi!al R t"i a!i"nnd !"erent #i avnd n atenie permanent !"pilul #i parti!ularitile lui. 3du!aia timpurie se !"nstituie ntr," a."rdare peda " i! !e a!"per intervalul de la na#tere la 6D7ani, interval n !are au l"! trans$"rmri pr"$unde #i a!&i'iii $undamentale n de'v"ltarea !"pilului. G"!umentele C"n$erinei 1"ndiale de la M"mtien :1999;, !are a avut !a ".ie!tiv /ducaia pentru toi, su.linia' ! nvarea n!epe de la na#tere #i se derulea' pe t"t par!ursul vieii. Ge asemenea, !"n$erina a adus n prim plan ne!esitatea !"relrii d"meniil"r sntii, al nutriiei #i i ienei, al pr"te!iei s"!iale !u s$era edu!aiei, " edu!aie .a'at pe !"n!eptul de de'v"ltare !" nitiv #i em"i"nal a !"pilului prin !are se urmre#te val"ri$i!area la ma%imum #i n !"nte%t "ptim a p"tenialului a!estuia. 3du!aia timpurie devine ast$el prima
17

treapt de pre tire pentru edu!aia $"rmal, pre tind intrarea !"pilului n sistemul de nvmnt ".li at"riu n (urul vrstei de 6D7 ani.
1.5.2. Note distinctive ale educaiei timpurii

S !"pilul este uni! #i a."rdarea lui tre.uie s $ie &"list :!"mpre&ensiv su. t"ate aspe!tele de'v"ltrii sale;2 S vrstele mi!i re!"mand " a."rdare inte rat a servi!iil"r de edu!aie timpurie :n ri(ire, nutriie, edu!aie;2 S adultulD edu!at"rul, la nivelul relaiei dida!ti!e, apare !a un partener matur de ("!, !are !un"a#te t"ate detaliile #i re ulile !are tre.uie respe!tate2 S a!tivitile des$#urate n !adrul pr"!esului edu!ai"nal sunt adevrate "!a'ii de nvare situai"nal2 S printele este partenerul,!&eie n edu!aia !"pilului, iar relaia $amilie R rdini R !"munitate este &"trt"are.9 *"!ali'area pe edu!aia timpurie este $ireas!, #tiut $iind $aptul ! de'v"ltarea !"piil"r este rapid n a!east etap de vrst, iar val"ri$i!area p"tenialului pe !are l are !"pilul !reea' pentru a!esta premisele per$"rmanel"r lui ulteri"are. Cer!etrile n d"meniul edu!aiei timpurii pre#!"lare au evideniat !"relaii puterni!e ntre $re!ventarea rdiniei #i !"mp"rtamente !"piil"r !a elevi. 1ai !"n!ret, remar!mA S pr" resul semni$i!ativ n plan intele!tual pentru !"pii, indi$erent de mediul din !are pr"vin2 S e$e!tele p"'itive asupra viit"arei inte rri s"!iale #i redu!erea !"mp"rtamentel"r deviante pre!um #i a e#e!ului #!"lar2 S des!"perirea de !tre $ie!are !"pil a pr"priei identiti, a aut"n"miei #i de'v"ltarea unei ima ini de sine p"'itive2 S de'v"ltarea a.ilitil"r s"!iale prin intera!iunile nvare2
9 Curriculum pentru nvmntul %re&colar, 3,6D7 ani, 1.3.C.=., 2998

enerate de mediul de

18

S !"mp"rtamente !entrate pe sar!in2 S de'v"ltare s"!i",em"i"nal2 S m"tivaie #i atitudini p"'itive $a de nvare.19 3du!aia timpurie este .a'a edu!aiei #i aut"edu!aiei !"ntinue ale viit"rului !etTean, !Truia ne pre Ttim sT,i asi urTm !"mpati.ilitatea !u val"rile eur"pene. Ceea !e nvaT !"piii n primii ani repre'intT mai mult de (umTtate de!t v"r nvTa n t"t restul vieii. -#adar, edu!area "mului tre.uie n!eputT din !"pilTrie, !"mp"nentele de'v"ltTrii sale $i'i!e #i psi&i!e mer nd n paralel !u !"mp"nentele pers"nalitTii. /r"m"varea n edu!aia pre#!"lar a noilor educaii :edu!aia e!"l" i!, edu!aia rutier, edu!aia sanitar, edu!aia pentru timpul li.er, edu!aia pentru dem"!raie et!.; a presupus #i m.untirea pra!ti!il"r edu!ative prin intr"du!erea un"r n"i m"daliti de reali'are a ".ie!tivel"r pr"puse. 0n rdini, demersurile edu!ative se des$#"ar utili'nd !ele mai e$i!iente strate ii dida!ti!e !are s !"ntri.uie e$e!tiv la de'v"ltarea pers"nalitii $ie!rui !"pil, la edu!area pentru " mai .un !"nvieuire n rupurile s"!iale, la des!&iderea pers"nalitii umane !tre an a(are, !""perare, !"muni!are, n!redere #i spirit n"vat"r. *"rma de nvare a pre#!"larului este imitaia. Ci !um s"!ietatea !"ntemp"ran "$er t"t mai $re!vent e%emple ne ative, este e%pli!a.il de !e mun!a edu!at"arel"r devine t"t mai rea. 3du!at"area se a$l ntr," permanent !utare a !el"r mai e$i!iente !i #i mi(l"a!e prin !are s !"ntra!are'e in$luenele ne ative "$erite. >a rdini, edu!at"area !reea' n $aa !"pilului " ima ine pe !are re#e#te este !"re!tat, $r !uvinte !"pilul s," p"at imita, iar atun!i !nd pentru a pstra " !"nstan n !"nduit. Noile educaii re$le!t pr".lemati!a lumii !"ntemp"rane prin ".ie!tivele pr"puse !are dau #i denumirea $ie!rei stru!turi de !"ninut stiini$i!, reali'at !a
19 %re-0chool /ducation in the /uropean 1nion. Current 2hin3ing and provision, 1995, n Curriculum pentru

(i nit"are, prin e%pli!aii, !"nv"r.iri, n vederea !lari$i!rii pr".lemel"r aprute #i

nvmntul %re&colar, 1.3.C.=., 2998

19

dis!iplin de studiu, !"n!eput n plan dis!iplinar, dar mai ales interdis!iplinar, pluridis!iplinar #i !&iar transdis!iplinar. Educaia ecologic sau edu!aia relativ la mediu vi'ea' $"rmarea #i !ultivarea !apa!itil"r de re'"lvare a pr".lemel"r de!lan#ate "dat !u apli!area te&n"l" iil"r industriale #i p"stindustriale la s!ara s"!ial, !are au nre istrat numer"ase e$e!te ne ative la nivelul naturii #i al e%istenei umane. /entru #!"larul mi! este imp"rtantA s !un"as! imp"rtana !alitii mediului pentru viat2 s !un"as! relaiile dintre "m #i mediu, interdependena dintre mediu #i de'v"ltarea s"!ietatii2 s,#i $"rme'e atitudinea de respe!t $at de mediu #i s,#i de'v"lte !"mp"rtamente resp"nsa.ile. I pr".lem a!ut a !ivili'aiei " !"nstituie pr"te!ia mediului, a naturii. Gra "stea !"pilului $a de natur p"ate $i !ultivat la "ri!e vrst. Educaia pentru schimbare i dezvoltare vi'ea' $"rmarea #i !ultivarea !apa!itil"r de adaptare rapid si resp"nsa.il a pers"nalitii umane la !"ndiiile in"vaiil"r #i ale re$"rmel"r s"!iale nre istrate n ultimele de!enii ale se!. al UU, lea, n perspe!tiva se!. al UUE,lea. Educaia pentru tehnologie i progres vi'ea' $"rmarea #i !ultivarea aptitudinil"r !"ndiii enerale #i spe!iale #i a aptitudinil"r a$e!tive, !ara!teriale #i p"liti!e #i !ulturale spe!i$i!e m"delului s"!ietii m"tivai"nale, des!&ise n dire!tia apli!arii s"!iale a !u!eriril"r #tiini$i!e n e!"n"mi!e, p"stindustriale de tip in$"rmati"nal. Educaia fa de mass-media vi'ea' $"rmarea #i !ultivarea !apa!itii de val"ri$i!are !ultural a in$"rmaiei $urni'ate de radi", televi'iune, pres, n !"ndiii de diversi$i!are #i de individuali'are !are s"l"!it " evaluare peda " i! resp"nsa.il la s!ara val"ril"r s"!iale. -!est tip de edu!aie #i pr"pune nu numai $"rmarea unei atitudini ade!vate #i sele!tive $a de in$"rmaia !are l asaltea' pe

29

"m n s"!ietatea !"ntemp"ran, !i #i de !ultivarea re!eptivitii $a de val"rile !ulturale #i de sensurile spirituale ale vietii. Educaia sanitar vi'ea' $"rmarea #i !ultivarea !apa!itil"r spe!i$i!e de pr"ie!tare #i de "r ani'are rai"nal a vieii n !"ndiiile re'"lvarii un"r pr".leme spe!i$i!eA edu!aiei pentru petre!erea timpului li.er2 edu!aiei !asni!e m"derne2 edu!aiei nutrii"nale2 edu!aiei se%uale. Educaia pentru timpul liber se d"vede#te a $i din !e n !e mai ne!esar #i .ene$i! #i se d"vede#te " edu!aie renta.il su. rap"rt e!"n"mi!, $amilial, sanitar #i s"!ial, iar imp"rtana ei sp"re#te pe masur !e sp"re#te timpul li.er. Educaia nutriional, !are repre'int n unele ri " dis!iplin de nvamnt sau " a!tivitate e%tra#!"lar, vi'ea' !un"a#terea alimentel"r #i su.stanel"r nutritive, pr"du!erea #iDsau utili'area a!est"ra, !"nservarea alimentel"r, alimentaia !"pilului, alimentaia rati"nal, et!. I imp"rtan de"se.it n edu!aia unui !"pil " pre'int dis!utarea re ulil"r de i ien !e tre.uie urmate la #!"al #i a!as pentru a preveni m."lnvirile. /entru a!easta au $"st in!luse n plani$i!area semestrial "re de edu!aie sanitar, !e au urmarit d".ndirea de A , !un"#tine, deprinderi, atitudini #i !"nvin eri de i ien !"rp"ral2 , !un"#tine, atitudini #i deprinderi de !"m.atere a stresului $i'i! #i psi&i!2 , !un"#tine #i deprinderi de $"l"sire rai"nal a $a!t"ril"r naturaliA apa, aer, s"are2 , !un"#tine elementare privind prevenirea #i tratarea ."lil"r2 , !un"#tine #i deprinderi de !lire a "r anismului, pentru !re#terea re'istenei $a de $a!t"rii n"!ivi, traumati'ani :tutun, al!""l, dr" uri, p"luare, et!.;.

21

=re.uie dis!utat !u elevii $aptul ! asupra !"rpului "menes! se mani$est " serie de su$erine pr"v"!ate pe de " parte de a resiunea un"r elemente din mediul n!"n(urat"r :s"are, apa, $"!, !urent ele!tri!, ".ie!te tai"ase, et!.;, iar pe de alt parte $umatul, dr" urile, al!""lul sunt vi!ii !are p"t distru e viaa unui !"pil, tnr sau .trn. /rin !"la."rarea permanent !u medi!ul #!"lii sau asistentul medi!al se p"t pre'enta su. $"rma un"r deseneDplan#eD$ilme d"!umentare, m"daliti de a!"rdare a primului a(ut"r n !a' deA arsuri, int"%i!aii, ins"laie, le#in, ne!, $ra!turi. +e $a! pre!i'ri privind imp"rtana un"r tratamente ade!vate !e se p"t "$eri n primele m"mente ale pr"du!erii un"r a!!idente, pentru a se evita eventualele !"mpli!aii. 3ste imp"rtant s li se pre!i'e'e elevil"r #i $aptul ! #i !urenia !"rp"ral !"ntri.uie nu d"ar la prevenirea ."lil"r, dar are #i " in$luen asupra .unei disp"'iii, permind #i " mai .un inte rare a !"pilului n mediul s"!ial. Educaia fizic R !"mp"nent a edu!aiei !"rp"rale. Educaia corporal :arta n ri(irii trupului; !uprinde mi(l"a!ele utili'ate n m"d !"n#tient #i rai"nal n s!"pul ntreinerii sntii, a prevenirii m."lnviril"r. 3du!aia !"rp"ral are d"u !"mp"nente :laturi;A educaia fizic R mi(l"! prin!ipalA e%er!iiul $i'i!2 educaia igienic. 0n !adrul edu!aiei $i'i!e, pe lan ".ie!tivele !u $un!ii san"tr"$i!e R !are vi'ea' de'v"ltarea !"re!t #i arm"ni"as a !"rpului, urmrim #i ".ie!tive !u $un!ii $"rmative pe plan intele!tual #i m"ral v"litiv, !e nseamnA de'v"ltarea spiritului de ".servaie, a ima inaiei, a !reativitii, ndirii ta!ti!e :("!uri sp"rtive;2 de'v"ltarea spiritului de s"lidaritate #i !""perare, a respe!tului $a de partener, adversar sau pu.li!, sau a spiritului de $air,pla?, a atitudinii p"'itive de !"nduit n !"le!tiv2 de'v"ltarea perseverenei, dr'eniei, !ura(ului, stpnirii de sine.

22

=endina sau pre"!uparea de a asimila noile educaii este n !restere, dar de!ala(ul dintre re!"mandarile, studiile #i re'"luiile reali'ate la nivel internati"nal sau nai"nal #i pra!ti!a edu!ai"nal rmne n! mare. C"piii sunt p"ses"rii unui !apital de $ran!&ee #i des!&idere !are se !ere pus n val"are2 ei sunt primii interesai n pr"m"varea #i instaurarea unei p!i dura.ile .a'ate pe !"nsens, pe respe!t re!ipr"! #i pe prin!ipii umaniste. /r".lema des!&is este !ea a m"dalitil"r de s"li!itare #i an a(are a elevil"r n t"ate etapele par!urse de in"vaiile sau re$"rmele aduse nvmntului.

C0PI758U8 II Pro ilul psi+olo)ic al copilului precolar


2.1. Conte7tul general al evoluiei copilului pre#colar /re#!"laritatea repre'int etapa din via n !are se es multe dintre stru!turile de pr"$un'ime ale pers"nalitii. 6i!i " perioad a de'v"ltrii psi&i!e umane nu are !ara!teristi!i att de numer"ase, e%pl"'ive, neprev'ute !a peri"ada pre#!"lar. 3%presia !el"r 7 ani :6 ani; de a!as, pe !are "mul i are sau nu i are re$le!t t"!mai imp"rtana !"nstituirii .a'el"r a!tivitii psi&i!e #i !"nturarea trsturil"r de pers"nalitate !e #i pun pe!etea pe !"mp"rtamentele viit"are. C"pilul pre#!"lar traversea' etapa !un"a#terii, prin lr irea !"nta!tului !u mediul s"!ial #i !ultural din !are asimilea' m"dele de via !e determin " inte rare t"t mai a!tiv la !"ndiia uman.

23

1ediul s"li!it !"pilului nu numai adaptri ale !"mp"rtamentului la sisteme di$erite de !erine n !"ndiii de tutel, pr"te!ie #i a$e!iune, dar !reea', n a!ela#i timp " mare sesi'are a diversitii lumii #i vieii, " mai dens #i !"mple% antrenare a de!i'iil"r, !uri"'itii, triril"r interne la situaii numer"ase #i inedite. C"n!"mitent se de'v"lt .a'ele pers"nalitii !"pilului #i !apa!itile de !un"a#tere, !"muni!are, e%presia #i eman!iparea !"mp"rtamentel"r !e atin de !"mple%itate rap"rtate la !ara!teristi!ile de vrst #i de'v"ltare psi&"$i'i!e. +e p"t remar!a unele di$erenieri n de'v"ltarea psi&i! #i mai !u seam n m"dul de relai"nare #i adaptare la !"ndiiile de intrarea n #!"al. Frdinia este per!eput de !"pii !a avnd !erine !"mple%e !e dep#es! !adrul limitat al $amiliei #i prin a!easta se pr"du! stimulri !"ntinue a a!tivitii psi&i!e a !"pilului. 0n !"le!tivitate, !"pilul este nev"it s se adapte'e la !erinele e%terne, s dep#eas! !"ntradi!iile dintre a!estea #i p"si.ilitile sale limitate de a rspunde n m"d e$i!ient, s renune la unele d"rine de m"ment pentru a des$#ura a!iuni !are p"t s nu,l satis$a!, s asimile'e !"mp"rtamente .a'ate pe n"rme s"!iale ri ur"ase !u e$e!t nemi(l"!it pentru s"!iali'area !"pilului. -!um !"pilul nele e ! realitatea e%tern nu se redu!e la pr"priile triri, ! !e se p"ate rap"rta mai .ine la a!esta da! " !un"a#te #i da! ine seama de ea n a!iunile pe !are le des$#"ar. 2.2. /u,stadiile pre#colaritii /eri"ada pre#!"lar p"ate $i mprit n trei peri"ade :su.stadii;A a!eea a pre#!"larului mi(l"!iu :4,5 ani; #i a pre#!"larului mare :5,6D7 ani;.
2.2.1. "re#colarul mic $% ani-4 ani&

rade

mediu pentru !"piii !are

$re!ventea' !"le!tivitatea : rdinia; #i pentru !ei !are rmn n $amilie pn la

24

C"pilul la a!east vrst este $"arte puin de"se.it de antepre#!"lar. 3l are di$i!ulti de adaptare la mediul rdiniei de"are!e este dependent de mam, dar #i dat"rit $aptului ! nu nele e prea .ine !e i se spune #i nu #tie s se e%prime !lar. /rin!ipala lui $"rm de a!tivitate este ("!ul, presrat !u !teva a!tiviti sistemati!e, s!urte !a durat #i relativ simplu n !"ninut, !are iau ns t"t $"rma ("!ului. 1ani$est pre$erine pentru ("!urile de manipulare a (u!riil"r sau a alt"r ".ie!te. C"pilul se ("a! mai mult sin ur, iar ("!ul pra!ti!at este sra!, mai de ra. " repetare stere"tip a un"r a!iuni. -titudinea lui $a de realitate este n! !ir!umspe!t, realitatea su.ie!tiv $iind mult mai dilatat, n de$av"area !elei ".ie!tive, de"are!e pred"min n! e "!entrismul. /r"!esele !" nitive sunt impre nate de a!iune. /re#!"larul mi! este !uri"s, atras de ".ie!tele din (ur investi ativ !&iar, per!epe !eea !e i 4sare n "!&i5, mem"rea' relativ u#"r, dar nu,#i pr"pune deli.erat a!est lu!ru2 ndirea lui este su."rd"nat a!iunii !u ".ie!tele. /r"!esele de ndire $iind "peraii a(utt"are !uprinse nemi(l"!it n a!tivitatea pra!ti!2 lim.a(ul su pstrea' un pr"nunat !ara!ter situativ2 !"muni!rile din timpul ("!ului sunt reduse. 0n plan a$e!tiv este insta.il, tre!e !u rapiditate de la " stare la alta, trie#te $"arte intens em"iile. -!eea#i insta.ilitate " ntlnim #i la nivelul m"tri!itii, este nendemnati!, $a!e mi#!ri .ru#te, insu$i!ient !""rd"nate. 1ani$est interes pentru aduli, i pla!e s $ie plim.at de a!e#tia. 0n timpul plim.ril"r adresea' adultului nenumrate ntre.ri n lan, un rspuns devenind prete%t " n"u ntre.are.
2.2.2. "re#colarul mi'lociu $4 ani-5ani&

+e adaptea' !u mai mare u#urin mediului rdiniei. Ga! la pre#!"larul mi! $"rmele de neadaptare sau adaptare di$i!il persist n! mult vreme de la
25

n!eperea rdiniei :9,19 sptmni; la pre#!"larul mi(l"!iu a!estea durea' mai puin timp :3,4 sptmni;. /re"!uprile lui devin mai variate, ("!ul mai ." at n !"ninut, a!tivitile ".li at"riu mult mai s"li!itante. Cer!ul !un"#tinel"r despre lume se m." e#te simit"r. <ealitatea e%tern n!epe s,l pre"!upe din !e n !e mai mult, !a atare ntrea a de'v"ltare psi&i! a !"pilului se va pr"du!e ntr,un ritm alert. 1a%ima re!eptivitate a pre#!"larului mi(l"!iu, $a de lume i de'v"lt percepia, !are devine un pr"!es "rientat, !u sar!ini #i m"daliti pr"prii de reali'are. +e de'v"lt mult lim.a(ul2 se ampli$i! puterile ima inative #i !reat"are ale !"pilului. +e !"nturea' !ara!terul v"luntar al !el"r mai multe dintre pr"!esele psi&i!e :mem"rare, ima inaie;. -sistm la apariia un"r m"daliti psi&"!"mpartamentale n"i. 8na dintre a!estea este $"rmarea lim4a-ului interior spre vrsta de 5 ani, !are va !"nstitui " !"titur esenial pentru de'v"ltarea psi&i! a !"pilului. <ea!iile em"tive sunt mai !"ntr"late #i mai n a!"rd !u !erinele edu!at"arei sau !"le!tivului de !"pii. *aptul ! pre#!"larul mi(l"!iu renun une"ri la d"rinele sale tre!t"are, dem"nstrea' ! are l"! un n!eput al "r ani'rii voinei. Cara!teristi! pentru a!east peri"ad este #i ritmul a!!elerat al socializrii !"pilului. 3l devine mai sensi.il la unele mani$estri, evenimente !"le!tive din $amilie, din rdini, ("!urile sale !apt un !ara!ter !"le!tiv2 de la nsin urare, rivalitate #i !"mpetiie se tre!e la !""perare. /re nant la a!east vrst este #i pr"!esul identi$i!rii !u rupul edu!ativ din !are $a!e parte. +e lr es! interesele, n!ep s se n!&e e primele atitudini, se instalea' mai evident unele trsturi !ara!teriale, !are !"nstituie nu!leul pers"nalitii.
2.2.%. "re#colarul mare $5 ani-()* ani&

+e adaptea' relativ rapid nu numai la mediul rdiniei, !i #i n !"nta!t !u "ri!e tip de situaie n"u.

26

0n su.peri"ada pre#!"lar mare apare #i " "are!are "p"'iie $a de adult, "p"'iie !are se mani$est sp"ntan, dar urmat de d"rinele vdite de re!"n!iliere. Cara!teristi! este adaptarea !ea mai evident a !"nduitel"r $a de di$eritele pers"ane, $apt !e se re$le!t att n $amilie, !t #i n rdini. Gar p"t e%ista #i distane psi&"l" i!e ale !"nduitei ntre !ele d"u medii2 n sensul !, de re ul, !"pilul pa"te $i destins, disp"ni.il n rdini, rs$at, nerv"s a!as #i invers. Ge !ele mai multe "ri, n mediul n !are !"pilul are !"nduite n!r!ate de ne ativism e%ist pers"ane deval"ri'ate psi&i! pentru el pers"ane !u !are nu sta.ile#te relaii $ire#ti, dat"rit un"r .a a(e psi&i!e re'ultate din team, din nesi uran. 0n a!ela#i timp, are l"! " !re#tere evident a d"rinei !"pilului de a $i n $"l"s adulil"r. Gevine mai a.sent, imit dire!t !"nduitele adulte #i parti!ip la a!tivitile !e l interesea'. >a rdini pr" ramul $"rmativ este mai dens2 a!tivitile ".li at"rii mai numer"ase, !erinele mai susinute. 3l #i va "r ani'a mai .ine pr"priile a!tiviti, va mani$esta " atitudine !riti! $a de ele. 0n a!este !"ndiii diversele sale !apa!iti psi&i!e su$er de m"di$i!ri imp"rtante. Ge e%emplu, per!epia trans$"rmat de mult n ".servaie, se e%ersea' devine pri!epere, lim.a(ul !apt " stru!tur mult mai n!&e at de!t etapele anteri"are $iind !"nstruit dup re ulile ramati!aleA apar primele $"rme ale ndirii l" i!e, "rientate spre sistemati'area #i de'v"ltarea $aptel"r parti!ulare2 sunt utili'ate unele pr"!edeee de mem"rare2 atenia v"luntar #i prelun e#te durata. 2.%. Coordonate ale dezvoltrii psi-ice a pre#colarului
2.%.1. +otricitatea-,az a dezvoltrii psi-ice a copilului

8na din nev"ile $undamentale pe !are " resimte !"pilul la a!east vrst este nev"ia de mi#!are. -vem n vedere nu att mi#!area re$erit"are la !"ntra!iile mus!ulare, !are " pr"du! sau la deplasrile n spaiu !u n!ur!tur me!ani! #i

27

$i'i"l" i!, !i mi#!area intr"dus n a!tul m"t"r #i su."rd"nat a!estuia, mi#!are !"nsiderat !a element !"nstituant al a!iunil"r !u ".ie!te. /e prim plan tre!e n!r!tura psi&"l" i! a mi#!rii, rap"rtarea la ".ie!te, ima ini intenii, p"si.ilitile de reali'are. /re#!"larul, mai mult de!t antepre#!"larul, se#te " adevrat pl!ere n a ntreprinde t"t $elul de a!iuniA el imit !eea !e $a! adulii, #i ns"e#te #i su.linia' !uvintele prin mimi! #i pant"mimi!, de!i prin mi#!rile di$eritel"r se mente ale $eei sau !"rpului. 41i#!rile .ru#te, relativ ne!"n!"rdante de la 3 ani sunt nl"!uite n !ursul !elui de,al patrulea an !u mi#!ri $ine, suple, arm"ni"ase. Gat"rit li.ertii #i sp"ntaneitii m"tri!itii, dar #i arm"niei ei, a!east peri"ad mai ales pre#!"laritatea mi(l"!ie, a $"st denumit 4vrsta raiei5. Cu timpul ns, pe msur !e ne apr"piem de 6 ani, !nd !"pilul se pre te#te pentru a intra la #!"al, raia se est"mpea' n $av"area $"rei. =re!erea de la .rus!&eea, la raia #i ap"i la $"ra mi#!ril"r repre'int " tendin eneral a ev"luiei m"tri!itii. -!este !ara!teristi!i se mani$est ns di$ereniat n $un!ie de tipul !"nduitei, de radul l"r de !"ns"lidare. 0n unele a!tiviti mi#!rile sunt imprevi'i.ile, li.ere, sp"ntane, "rdinea e%e!utrii l"r neavnd " prea mare imp"rtan, n altele ns, ele !apt un anumit rad de stere"tipi'are, de aut"mati'are, "rdinea l"r $iind presta.ilit. 0n a!est !a' mi#!rile se trans$"rm n deprinderi. 6ev"ia de a!iune $inali'at prin e%e!utarea di$eritel"r mi#!ri, st la .a'a de'v"ltrii psi&i!e a !"pilului. 8n !"pil !are a!i"nea' !u ".ie!t are #anse mai mari de a,#i ela."ra " ima ine ade!vat despre el, de!t altul !are !"ntempl d"ar ".ie!tul de la distan. 1"tri!itatea #i a!iunea !u ".ie!tele !"ntri.uie nu d"ar la m." irea #i diversi$i!area planului !" nitiv al !"pilului, !i #i la nchegarea personalitii sale. /e msura ela."rrii #i !"ns"lidrii di$eritel"r tipuri de !"nduite m"t"rii

28

independente, pre#!"larul se deta#ea' t"t mai pre nant de mediul n!"n(urt"r, se individuali'ea'.511
2.%.2. .ezvoltarea proceselor psi-ice senzoriale la pre#colari

>a vrsta pre#!"lar asistm la " mare e%tensie a spaiului n !are se 4mi#!5 !"pilul. Enteri"rul l"!uinei este !"mpletat !u e%teri"rul ei. =re.uinele de !un"a#tere, de investi are sunt e%trem de imp"rtante. C"pilul vrea s a$le, s #tie !t mai mult lu!ruri, !uri"'itatea lui este vie #i permanent. /entru satis$a!erea tre.uinei de !un"a#tere, !"pilul tre.uie s $ie instrumentat din pun!t de vedere psi&i!, adi! s dispun de pr"!ese, $un!ii #i nsu#iri #i !apa!iti psi&i!e !are s,i permit a lua n 4stpnire5 n"ile ".ie!te #i $en"mene. >e tura in$"rmai"nal !ea mai simpl a "mului !u realitatea este reali'at prin intermediul sen'aiil"r. 0enzaiile sunt pr"!ese psi&i!e elementare prin !are se semnali'ea', separat n $"rma ima inil"r simple #i primare nsu#irile !"n!rete ale ".ie!tel"r #i $en"menel"r, n !"ndiiile a!iunii dire!te a stimulil"r asupra "r anel"r de sim :anali'at"rii;.12 4Ente rate n ansam.lul tutur"r !el"rlalte pr"!ese #i stru!turi psi&i!e sen'aiile ndeplines! multiple $un!iuniA reali'ea' le turi in$"rmai"nale simple, !e se p"t inte ra n stru!tura un"r aptitudini !"mple%e, sunt !"mp"nente ale !mpului de !un"#tin, !"ntri.uind la e$e!tul !"n#tienti'rii lumii #i a pr"priei $iine.513 >a !"pil nu ntlnim sen'aii n stare pur de!t n primele 'ile ale vieii. 3l nu re$le!t nsu#irile i'"late ale ".ie!tel"r #i $en"menel"r, !i ".ie!te n multitudinea #i unitatea nsu#iril"r l"r, sen'aiile $iind su."rd"nate #i inte rate per!epiil"r.
11 /antelim"n F"lu, 1ielu Vlate, 3mil @er'u, %sihologia copilului, 1anual pentru !lasa a UE,a, C!"li n"rmale, 3.G./., Ju!ure#ti, 1994, p. 89,81 12 /aul /"pes!u 6eveanu, 1ielu Vlate, =in!a Creu, %sihologie, 1anual pentru !lasa a UE,a, C!"li n"rmale #i li!eea, 3.G./., Ju!ure#ti, p. 29 13 54idem, p. 36

29

4/er!epiile sunt pr"!ese sen'"riale !"mple%e #i, t"t"dat ima ini primare !"ninnd t"talitatea in$"rmaiil"r despre nsu#irile !"n!rete ale ".ie!tel"r #i $en"menel"r n !"ndiiile a!iunii dire!te a a!est"ra asupra anali'at"ril"r.514 >a pre#!"lar pr"!esele sen'"ri",per!eptive, le ate de !ele m"t"rii #i a!i"nate sup"rt " serie de trans$"rmri. =a!tul devine un sim de !"ntr"l #i susinere a v'ului #i a au'ului. -!easta $a!e !a ntre ul plan per!eptiv s se su."rd"ne'e a!iunil"r de de!"di$i!are a semni$i!aiil"r !e se !"n#tienti'ea' t"t mai mult. /er!epia devine ".servaie per!eptiv #i este impli!at n t"ate $"rmele de nvare. +en'aiile #i per!epiile ("a! un r"l e%trem de imp"rtant pentru planul mintal #i al a!iunii des$#urrii n mediul s"!i",!ultural. C"pilul este atent la !ara!teristi!ile $ie!rui mem.ru al $amiliei, la identitatea a!est"ra #i !"mp"rtarea l"r, pre!um #i la !"ndiiile de via n a!tivitile #i pr"$esiunil"r umane. 0n!ep s se !"ns"lide'e enerali'ri !antitative, l" i!a pra!ti! a relaiil"r2 mrimea :lun , lat, nalt;, !antitatea :mult, puin, $"arte puin, del"!;, spaiile :ln , pe, su., apr"ape, departe, parte,ntre D puin, nimi!, t"t, mai mult, mai puin, s$ert, (umtate, n! unul;, su!!esiunea #i simultaneitatea :a!um, dup a!eea, nti, dup, de"dat;, !"mparaia :la $el, t"t att, et!.; /er!epia se "r ani'ea' #i devine "perativ #i n !"n!eperea spaiului #i a timpului. /rin de'v"ltarea ndirii #i lim.a(ului, per!epiile sunt stimulate #i a(utate s se restru!ture'e, s devin t"t mai !"mplete #i t"t mai pers"nale. Ca urmare a de'v"ltrii lim.a(ului, e%periena intuitiv nu numai ! $i%ea' mai .ine !i t"t"dat prin intermediul !uvntului ea p"ate $i a!tuali'at la nivelul reprezentrilor, dnd p"si.ilitatea !"pilului s ev"!e ".ie!te #i situaii n a.sena a!est"ra. 4<epre'entarea este un pr"!es !" nitiv,sen'"rial de semnali'are n $"rma unui ima ini unitare, dar s!&emati!e, a nsu#iril"r !"n!rete #i !ara!teristi!e ale
14 54idem, p. 37

39

".ie!tel"r #i $en"menel"r, n a.sena a!iunii dire!te a a!est"ra asupra anali'at"ril"r.515 4>a vrsta pre#!"lar repre'entrile au un !ara!ter intuitiv, situativ, $iind n!r!ate de nsu#irile !"n!rete ale ".ie!tel"r #i $en"menel"r. Cara!terul l"r s!&emati! #i enerali'at se pre$i urea' pe la s$r#itul pre#!"laritii. <"lul l"r n viaa psi&i! a !"pilului este e%trem de imp"rtant. 3le lr es! s$era #i mres! !"erena vieii psi&i!e, dnd p"si.ilitatea !"pilului, pe de " parte s p"at !un"a#te ".ie!tele #i n a.sena l"r, pe de alt parte, s,#i rea!tuali'e'e e%periena tre!ut #i s," inte re'e n !ea pre'ent sau !&iar n !ea viit"are.516 2.4. .ezvoltarea intelectual - 8ntelectul #i procesele cognitive superioare Entele!tul desemnea' un sistem de relaii, a!tiviti #i pr"!ese psi&i!e superi"are : ndire, lim.a(, mem"rie, ima inaie, atenie; sistem !e dep#e#te e%periena sen'"rial, u'nd de pr"prieti spe!i$i!e ale !reierului uman #i reali'ndu,se numai prin m"delare !ultural #i inte rare s"!i"!ultural. Entele!tul !"pilului, de#i insu$i!ient $"rmat, nre istrea' n peri"ada pre#!"laritii " serie de restru!turri imp"rtante.
G4'!$%e)

Fndirea !"pilului pre#!"lar este le at de repre'entrile #i lim.a(ul a!estuia, de'v"ltndu,se n !adrul situaiil"r de via, su. in$luena investi aiei pra!ti!e asupra $en"menel"r din (ur, prin intermediul "peraiil"r de anali', sinte', !"mparaie, a.stra!ti'are, enerali'are.

15 /aul /"pes!u 6eveanu, 1ielu Vlate, =in!a Creu, %sihologie, 1anual pentru !lasa a U,a, C!"li n"rmale #i li!ee, Ju!ure#ti, p. 46 16 /antelim"n F"lu, 1ielu Vlate, 3mil @er'a, %sihologia copilului, 1anual pentru !lasa a UE,a, C!"li n"rmale, p. 83

31

4Ee#ind din $a'a sim."li!, dup vrsta de 3 ani, inteli ena par!ur e " etap de inventivitate !e pre te#te ndirea "perativ !"mple%.17 Fndirea !"pilului pre#!"lar se !ara!teri'ea' prin $"amea de !un"a#tere, dat"rit curiozitii. 1area $re!ven a ntre.rii 4de !e)5 !"nstituie un indi!iu al a!estei !erine de !un"a#tere #i de sesi'are de relaii mani$estate de ndirea !"pilului pre#!"lar. Fndirea !"pilului de vrst pre#!"lar mi! este elementar, primitiv, simplist. 3a are un !ara!ter animist, !"nsidernd t"ate ".ie!tele #i $en"menele !a $iind nsu$leite. Mean /ia et arat ! pn la 4,5 ani, !"pilul are " peri"ada vrstei #!"lare mi!i. Cea mai semni$i!ativ trstur a ndirii, n peri"ada vrstei pre#!"lare !"nst n de'v"ltarea !apa!itii de a sesi'a relaiile dintre $en"mene, !um ar $i relaiile !au'ale, su!!esiunea #i simultaneitatea. +esi'area e%istenei un"r relaii ntre $en"mene determin " stru!turare #i " "rientare n"u a atitudinii inter" ative a !"pilului. Ga! la vrsta de 2,3 ani, pentru identi$i!area ".ie!tel"r #i a nsu#iril"r vrstei pre#!"lare, !"pilul ntrea. 4Ge !e)5. 1area ntre.are a ntre.rii 4Ge !e)5 mar!&ea' m"mentul !"nstituirii ndirii !au'ale, !nd relaia !au'al n!epe s devin un rap"rt l" i!, !a dimensiune !"su.stanial a ndirii. 0n (urul vrstei de 5 ani, se pun .a'ele unei l" i!i a relaiil"r. C"piii de vrst pre#!"lar mi(l"!ie #i mare "perea' a!tiv !u rap"rturi de mrime, de !antitate, de spaiu, de parte #i ntre . -!east l" i! a relaiil"r se !"nstituie pe .a'a e%perienei pra!ti!e, ea $iind de $apt " l" i! pra!ti!. /eri"ada vrstei pre#!"lare este peri"ada n !are se $"rmea' !apa!itatea !"pilului de e%primare prin (ude!i #i rai"namente, de#i ndirea lui este "rientat ndire pr"l" i! #i pre"perat"rie, dup !are urmea' " ndire !"n!ret,intuitiv, !are se e%tinde pe

17 3mil @er'a, 3mil *l"rin @er'a, %sihologia vrstelor, 3d. /r" Lumanitate, Ju!ure#ti, 2999, p. 194

32

mai mult spre sirea un"r s"luii pra!ti!e de adaptare, #i nu spre des!"perirea adevrului te"reti!.
Mem %$)

Gat"rit de'v"ltrii pr" resive a v"r.irii, la !"pilul pre#!"lar, mem"ria n!epe s !apete parti!ulariti mai ev"luate, s devin " mem"rie !are "perea' a!tiv !u repre'entri !"mple%e, ev"!ate ver.al. >a vrsta de 3,4 ani pred"min mem"ria inv"luntar .a'at pe as"!iaii #i nu pe anali'. 0n !"ndiiile ("!ului, mem"ria este mai pr"du!tiv #i !apt un !ara!ter v"luntar la vrsta de 4,5 ani. 0n ("!, !"pilul tre.uie s mem"re'e, s re!un"as!, s repr"du!, s redea !"ninutul unei sar!ini. 3l n!epe s !"n#tienti'e'e !erina $i%rii #i pstrrii sar!inil"r !e,i revin. Ge a!eea pe la 5,6 ani, el !aut s utili'e'e unele pr"!edee de repr"du!ere. 4C"ninutul mem"riei este $"arte ." at2 se mem"rea' mi#!ri, stri a$e!tive, ima ini, !uvinte, idei. 3%perienele arat ! din 5 !uvinte pre'entate " sin ur dat !u v"!e tare, !"piii de 3,4 ani mem"rea' n medie 1 !uvnt, !ei de 4,5 ani !te 3 !uvinte, n timp !e !ei de 5,6 ani apr"%imativ 4 !uvinte.518 Ge#i mem"ria pre#!"larului este !apa.il de asemenea per$"rmane, ea este t"tu#i nedi$ereniat, di$u', are un !ara!ter in!"erent, nesistemati'at, &a"ti!. -mintirile !"pilului sunt $ra mentate, i'"late, neinte rate n uniti l" i!e, !"pilul mem"rea' repede, dar uit t"t att de repede. 1em"ria are #i $un!ii s"!iale. Ca pr"!es de $i%are, pstrare, re!un"a#tere #i repr"du!ere, mem"ria are un r"l imp"rtant #i n $i%area !"nduitel"r rednd !"nduitele !el"r din (ur.
Ate'/$)

18 /antelim"n F"lu, 1ielu Vlate, 3mil @er'a, op. cit., p. 88

33

4Ge'v"ltarea un"r elemente !"mp"nente ale intele!tului !"piil"r n,ar $i p"si.il $r pre'ena ateniei, !are este !apa!itatea de "rientare, $"!ali'are #i !"n!entrare asupra ".ie!tel"r #i $en"menel"r n vederea re$le!trii l"r ade!vate.519 4Idat !u de'v"ltarea ateniei, !"pilul se p"ate "rienta mai .ine n mediul n!"n(urt"r, p"ate ptrunde mai adn! n !un"a#terea ".ie!tel"r #i $en"menel"r, de"are!e !u a(ut"rul ei a!tivitatea psi&i! se !entrea', se $i%ea' asupra !el"r !e intr n !mpul re$le!trii. 0n pre#!"laritate, n !"nte%tul ntre ii a!tiviti psi&i!e, se de'v"lt $"rmele ateniei v"luntare #i " serie de !aliti ale a!esteia, !um suntA v"lumul, sta.ilitatea, !"n!entrarea #i altele.529 C"n!entrarea ateniei !re#te de la 5,7 minute la pre#!"larul mi!, la 12,14 minute la pre#!"larul mi(l"!iu #i la 29,25 de minute la !el mare n situaii ".i#nuite #i !&iar la 45,59 de minute n ("!, n audiia sau vi'i"narea de dia$ilme, teatru, et!. 0n $aa edu!at"ril"r se ridi! d"u pr".leme le ate de atenia pre#!"laril"rA tre'irea ateniei inv"luntare, lu!ru relativ mai u#"r de reali'at #i meninerea ateniei v"luntare pentru " peri"ad mai ndelun at de timp asupra a!tivitii des$#urate. 4*i%area un"r sar!ini de !tre adult, pre!i'area ".ie!tivel"r un"r a!tiviti, e%primarea !ald, !lar, e%presiv, s"li!itarea !"pilului prin ntre.ri sunt mi(l"a!e !e ar putea !"ntri.ui la de'v"ltarea #i edu!area ateniei !"piil"r.521 41"mentul apariiei ateniei v"luntare, sta.ilite este semn ! !"pilul este apt pentru #!"al.522
L$m5)6-"

Ge'v"ltarea lim.a(ului este le at de de'v"ltarea

ndirii. 0n peri"ada

pre#!"lar, lim.a(ul !"pilului devine un instrument a!tiv #i de"se.it de !"mple% al relaiil"r lui !u !ei din (ur #i, n a!ela#i timp, un instrument de "r ani'are a vieii psi&i!e.
19 54idem, p. 89 29 54idem, p. 195 21 54idem, p. 197 22 1i&ai F"lu, 1i&aela >'res!u /i#i, %sihologie, 1anual pentru !lasa a U,a, 3d. 3!"n"mi! /reuniversitaria, Ju!ure#ti, p. 119

34

4>im.a(ul se m." e#te !"ntinuu att su. rap"rt !antitativ, prin !re#terea v"lumului v"!a.ularului, !t #i su. rap"rt !alitativ !a urmare a dev"ltrii !apa!iti de $"rmulare l" i!", ramati!ale #i $ra'rii !"erente, a "r ani'rii de mi!i dis!ursuri ver.ale #i a intr"du!erii un"r !"ninuturi !u sens #i semni$i!aie t"t mai pre!ise, t"t mai .ine stru!turate.W23 >a vrsta de 3 ani pred"min lim.a(ul situativ !e !uprinde pr"p"'iii simple, !"mpletate une"ri de esturi. <elatrile ver.ale ale !"pilului a.und de e%!lamaii, inter(e!ii, repetiii, mi(l"a!e "n"mat"pei!e. =reptat l"!ul lim.a(ului situativ este luat de lim.a(ul !"nte%tual, $apt !e i permite !"pilului !a n !"muni!are s se p"at re$eri la " arie lar #i !"mple% de evenimente trite de anteri"r sau la !ele pr"ie!tate n viit"r. -m.ele $"rme de v"r.ire :lim.a(; situativ #i !"nte%tual, ev"luea' pe t"t par!ursul vieii !"pilului #i a adultului. Ge$e!tele de pr"nunare din peri"ada vrstei de 3,4 ani se dat"res! lipsei de !"ns"lidare a me!anismel"r !are parti!ip la a!tul v"r.irii, pre!um #i prin de'v"ltarea ne!"repun't"are a !apa!itii $un!i"nale a anali'at"rului auditiv ver.al n sensul ! nu se $a!e, !u !laritate, dis!riminarea sunetel"r #i arti!ulaiil"r $"nemati!e ale !uvntului. Ga! de$e!tul de pr"nunie mai ales a sunetel"r 4.5, 4r5, 4s5, 4#5, 4t5, persist #i n peri"ada 5,6 ani atun!i tre.uie !"nsultat un l" "ped, dea"re!e a!easta este peri"ada !nd stere"tipul ver.al tre.uie s $ie !"nstituit. 4Ge mare imp"rtan pentru "r ani'area psi&i! #i psi&"!"mp"rtamental este apariia, n! din su.peri"ada mi! a pre#!"laritii a lim.a(ului interi"r. /e .a'a lim.a(ului interi"r, !"pilul are p"si.ilitatea de a,#i urmri mintal a!iunile !e le des$#"ar, de a intr"du!e, a(ustri, de a,#i re la !"nduitele n $un!ie de s!"purile pr"puse #i situaiile ivite.524 C"muni!area ver.al n !"pilrie #i pune amprenta asupra de'v"ltrii psi&i!e a "mului, in$luennd ansam.lul !apa!itil"r sale s"!iale, in$luenea' pre!i'ia #i esteti!a e%primrii ndirii #i !&iar nsu#irile pers"nalitii. >a pre#!"lar lim.a(ul
23 3mil @er'a, 3mil *l"rin @er'a, %sihologia vrstelor, 3d. /r" Lumanitate, Ju!ure#ti, 2999, p. 197 24 54idem, p. 197

35

("a! r"lul unui 4instrument a!tiv #i de"se.it de !"mple% al relaiil"r !"pilului !u !ei din (urul su, #i n a!ela#i timp un instrument de "r ani'are a a!tivitii psi&i!e.525
C%e)t$&$t)te) .$ $m)#$')/$)

Creaiile pre#!"larului d"vedes! ! viaa lui interi"ar este ." at, ! inteniile lui dep#es! !u mult p"si.ilitile de !are dispune. >"!ul #i r"lul !entral n !reaia pre#!"laril"r l "!up #i l are ima inaia. >a pre#!"lar are l"! " adevrat e%pl"'ie a ima inaiei !eea !e i,a determinat pe unii aut"ri s a$irme ! la a!east vrst ima inaia ar atin e ap" eul e%istenei sale. 1ultitudinea !reaiil"r !"piil"r pre#!"lari se dat"rea' nu puterii ima inaiei !i ndirii !are $iind insu$i!ient $"rmat nu,#i impune 4!en'ura !a a.s"lut ne!esar. C"pilul ima inea' #i !reea' multe lu!ruri t"!mai pentru ! nu !un"a#te su$i!ient relaiile dintre ".ie!t #i $en"mene.526 Ema inaia !"pilului pre#!"lar are " lar des!&idere !tre $antasti!. 4Ga! la 3 ani $antasti!ul este !"nsiderat !a e%istent, la 5 ani $antasti!ul este a!!eptat !a " !"nse!in de ("!.527 Ema inarul rmne instrument al vieii intime, dar #i instrument de intervenie n situaii n"i R surs de re'erve, de ip"te'e, aspiraii, !utare, !reaie #i instruire a a.surdului. 0n a!tivitatea !reat"are a !"pilului parti!ip nu numai ima inaia !i #i elemente de ideaie, !apa!iti de ideaie, !apa!iti de $i urare, deprinderi #i pri!eperi. -!este aspe!te se p"t ".serva !el mai .ine n desenele !"piil"r, n a!tivitile de tip !"la( sau !ele arti'anale. >a pre#!"lari surprin't"are este #i !reativitatea ver.al. Cnd un termen i lipse#te din v"!a.ular !"pilului ei !reea' !uvinte #i ne surprinde prin

25 8rsula C!&i"pu, %sihologia copilului, 3.G./., Ju!ure#ti, 1967 26 /antelim"n F"lu, 1ielu Vlate, 3mil @er'a, op. cit., p. 96 27 8rsula C!&i"pu, op. cit., p. 112

36

"ri inalitatea as"!ieril"r. 1ani$est n!er!ri de versiune :rim; !&iar da! utili'ea' !uvinte $r sens, pentru a rima. C"piii se imit unii pe alii, !"pia' desenul ve!inului, apar !reaii "ri inale, p"ve#ti n"i dup as!ultarea p"ve#til"r de la aduli sau de la !"le ii de rup.

C p$",%$)7 )+ect$&$t)te) .$ se's-" e& "-/$e$ pe%s ')"$t,/$$

4-$e!tivitatea la vrsta pre#!"lar ne apare !a un liant al tutur"r !"mp"nentel"r psi&i!e, !a un $a!t"r !e !"n$er sensul de ntre al vieii psi&i!e.528 Iri!e 4pr"!es intele!tual sau m"t"r este nvluit de sentiment529, spunea @asile /avel!u. *aptul ! prin!ipalele trsturi ale pers"nalitii adultului sunt determinate nu numai de !"nstituia eneti!, !i #i de e%perienele trite de individ n primii si ani de via arat ! 4evenimentele !"pilriei au " imp"rtan !apital pentru de'v"ltarea arm"ni"as ulteri"ar.539 Ga! n marea l"r ma("ritate e%perienele sunt $eri!ite, p"'itive, n!ura(at"are atun!i ele dau !"pilului n!redere n viit"r #i n !ei din (ur2 da! sunt nepl!ute, ne$eri!ite, in&i.itive, atun!i ele l las s !read ! lumea e rea #i neprimit"are. 4- te !"n!entra asupra aspe!tel"r vieii a$e!tive a !"piil"r pre#!"lari, !"nstituie, de $apt,esena a!tivitii instru!tiv,edu!ative a edu!at"arei n rdinia de !"pii, !&iar da! r"adele a!estei mun!i nu v"r $i !ulese imediat, !i n timp, une"ri de,a lun ul ntre ii deveniri umane.531 8rsula C!&i"pu lea de'v"ltarea em"i"nal a !"pilului pre#!"lar de pr"!esul identi$i!rii !are tre!e prin !teva $a'e. >a 3 ani, identi$i!area se mani$est prin !re#terea stril"r a$e!tive di$u'e, n !are !"pilul pln e !u la!rimi #i rde !u
28 29 39 31 E. 6i!"la, -$e!tivitatea R lan al vieii psihice infantile, <ev. nv. pre#!"lar, nr. 1,2 D1999, p. 68 @. /avel!u, Cunoa&terea de sine &i cunoa&terea personalitii, 3.G./., Ju!ure#ti, 1982, p. 42 /. M"u$$re? de 1"raud, %sihologia copilului, 3ditura =e"ra, Ju!ure#ti, p. 114 E. 6i!"la, op. cit., p. 68

37

&"&"te, dup !are mani$est " reinere vin"vat, iar la 4,5 ani identi$i!area devine mai avansat. Edenti$i!area #i !"n#tiina m"ral se reali'ea' n relaie !u m"delele umane !ele mai apr"piate, m"delele parentale. Gup 5 ani, identi$i!area se lr e#te, dat"rit !"nta!tel"r s"!iale #i !ulturale !are ve&i!ulea' m"dele $"arte di$erite de "ameni #i val"ri !ultural m"rale. 4>a pre#!"lar se mani$est !"ntradi!ia dintre tre.uina de aut"n"mie #i interdi!iile mani$estate de adult $a de el. +atis$a!erea tre.uinei de independen se as"!ia' !u apariia un"r stri a$e!tive p"'itive, pl!ute, t"ni$iante, de .u!urie #i satis$a!ie, n timp !e !"ntra'i!erea sau .l"!area ei, !u mani$estarea un"r stri em"i"nale de insatis$a!ie, nemulumire.532 -dultul #i relaia !u el rmn pentru !"pil elementele eseniale ale de'v"ltrii a$e!tivitii sale. /rin imitaie !"pilul preia de la adult " serie de stri a$e!tive pre!um #i e%presiile em"i"nale !are le ns"es!. 4Ci"!nirea dintre d"rinele !"pilului de a,l satis$a!e pe adult, pe !are,l iu.e#te, #i anumite re uli m"rale impuse de a!esta, !a #i !i"!nirea dintre tentaiile !"pilulului, e%trem de numer"ase la a!east vrst #i restri!iile n privina satis$a!erii l"r :ntr," anumit "rdine, dup un anumit pr" ram;, enerea' un spe!tru e%trem de lar al trril"r a$e!tive.533 Cele d"u medii di$erite n !are,#i des$#"ar !u prep"nderen viaa !"pilul pre#!"lar , $amilia #i rdinia , v"r !"nstitui un $el de a% a vieii de 'i !u 'i. 3le v"r enera tipuri de em"ii di$erite. 8n !"pil nu !ere de!t s i se respe!te nev"ile, nev"i !are n peri"ada pre#!"lar sunt relativ simple. Gup -. Ja!&us nev"ile eseniale ale !"pilului suntA

32 /antelim"n F"lu, 1ielu Vlate, 3mil @er'a, op. cit., p. 89 33 54idem, p. 91

38

-. 6evoia de afectivitateA 4C"pilul are nev"ie de t"ate a!ele mi!i d"ve'i de dra "ste pe !are i le putem adu!e 'ilni!, are nev"ie de atenia #i nele erea adultului. C"pilul se simte iu.it atun!i !nd adultul i "$er !eea !e are mai .un n el, !nd are timp pentru !"pil, !nd a!"rd t"t interesul, l !"nsider " $iin uman, i nele e d"rinele #i tre.uinele, pe s!urt atun!i !nd l simte aliat.534 40n su$letul unui !"pil e%ist un re'erv"r a$e!tiv !are tre.uie umplut !u iu.ire, !u atenie, !u tandree, dar !u " iu.ire ne!"ndii"nat.535 G"ve'ile !"tidiene de dra "ste ale adultului asi ur !"pilul de spri(inul su de,a lun ul a!iunil"r de de'v"ltare #i a$irmare a pers"nalitii, a resp"nsa.ilitil"r sale, ! este apre!iat din!"l" de !uvinte #i esturi de!"rative. 46esatis$!ndu,i nev"ia de a$e!iune, adultul pr"du!e !"pilului 4rni a$e!tive5 !um le nume#te <. de >assus. 3le au reutate &"trt"are n $"rmarea, ev"luia #i mani$estarea pers"nalitii viit"rului adult. Cea mai pr"$und dintre rni este, dup psi&"l" ul .el ian, a.sena dra "stei ne!"ndii"nate, a!ea dra "ste "$erit t"tal, ned"'at n rap"rt !u !eea !e primim sau !u !eea !e $a!e !ellalt.536 Gra "stea ne!"ndii"nat repre'int $undamentul pe !are se edi$i! " pers"nalitate !u n!redere n sine2 inte rnd a!est sentiment, !"pilul !apt simmntul imp"rtanei #i val"rii pr"prii. J. 6evoia de nelegereA 4I alt nev"ie esenial a !"pilului este nev"ia de a i se "$eri nele ere, de a $i neles, nev"ie !are presupune !a adultul s,i a!"rde timp #i atenie su$i!iente. /e ntrea a l"r ev"luie pre#!"lar, pentru !"pii este $"arte imp"rtant s $ie luai n seri"s, s $ie tratai !u t"at atenia de !tre prini #i edu!at"are. C"pilul d"re#te s $a! pl!ere prinil"r #i edu!at"arei, s le $ie de $"l"s. >a rdini !"pilul #i iu.e#te edu!at"area #i d"re#te s $ie pre$eratul ei, s
34 -. Ja!&us, Copilul de la 3 la 7 ani, 3d. =e"ra, Ju!., 1998, p. 75 35 -l. /"pes!u,1i&ie#ti, 8fectivitatea - aptitudine didactic, 0nvmntul primar, p. 12 36 Fa.riel -l.u, Copilria, afectivitatea &i sensul evoluiei personalitii, <ev. 0nvmntul pre#!"lar, nr. 3, 4 D 2999

39

$ie n !entrul ateniei, i pla!e !a edu!at"area s se interese'e de el, s lu!re'e !t mai mult mpreun. C"pilul nu d"re#te, ns, numai s se $a! iu.it, util, dar #i s ne "!upm $"arte mult de el. Ge"are!e adultul are n eneral, ".i!eiul numai s san!i"ne'e lu!rurile ne ative, s !riti!e, s respin , s adm"neste'e !"pilul pentru "ri!e re#eal se ntmpl !a atun!i !nd el se ("a! $rum"s, lini#tit s nu primeas! t"at atenia #i t"t intereseul de !are are nev"ie, mpre(urare !are i p"ate da impresia ! este a.and"nat.537 -tun!i !nd !"piii au per!eput ! att prinii, !t #i edu!at"area rea!i"nea' la tre.uinele l"r, ! lu!rurile sunt privite de !tre !ei mari #i din dire!ia l"r, ! sunt tratai !u seri"'itate, !"piii se simt nele#i #i a!!eptai. C. 6evoia de respect este nev"ia !"pilului de a $i tratat de !tre adult !a pe " pers"an adevrat. Ca #i adulii, !"piii d"vedes! " mare sensi.ilitate. 3i sunt $"arte sensi.ili la repr"#uri, dar #i la laude. 3v"luia !"pilului, !a #i ima inea lui despre sine depinde de relaiile !u adulii, #i de ima inea a!est"ra despre el. C"pilul #i va apre!ia pr"pria pers"an #i n $un!ie de apre!ierile !el"rlali.38 <espe!tul #i apre!ierea !"nstante, autenti!e date de prini #i edu!at"are !"ntri.uie la $"rmarea unei ima ini p"'itive despre sine. >ipsa de respe!t le rne#te #i le sp"re#te nen!rederea. >ipsa de respe!t mani$estat n !"pilria individului de!lan#ea' tul.urri ale !r"r simpt"me tipi!e suntA sentimentul de#ert!iunii, vidul interi"r, e "ismul, teama de su.apre!iere a alt"ra.

37 54idem 38 -. Ja!&us, Copilul de la 3 la 7 ani, 3d. =e"ra, Ju!., 1998

49

4Calitatea pr"!esel"r de de'v"ltare psi&"l" i! a !"pilului va $i dependent de !alitatea intera!iunil"r #i de !alitatea "$ertei venite din partea prinil"r, dar #i din partea edu!at"arei #i a mediului pre#!"lar.539 -dultul tre.uie s m.unteas! !"ntinuu !alitatea relaiil"r sale !u !"pilul, s,l a(ute s !#ti e n!rederea n sine, s,l apre!ie'e, s,l n!ura(e'e n a!iunile sale !"nstru!tive.

2.5. Coordonate ale dezvoltrii !izice a pre#colarului /si&"l" ia de$ine#te dezvoltarea !a ntre ul traseu "nt" eneti! al unui individ, de la na#tere pn la m"arte, m"tivele #i m"durile n !are di$erite aspe!te ale $un!i"nrii umane ev"luea' #i se trans$"rm pe par!ursul vieii. /r"!esele !are enerea' a!este m"di$i!ri sunt pr"!ese pr" ramate .i"l" i! #i pr"!ese re'ultate din intera!iunea !u mediul. /alierele pe !are se des$#"ar de'v"ltarea "r anismului uman suntA , dezvoltarea izic. puterni! in$luenat de alimentaie #i de n ri(irea sntii. 3a in!lude m"di$i!rile de lun ime #i reutate2 m"di$i!ri ale inimii, dar #i a alt"r "r ane interne, ale s!&eletului #i a mus!ulaturii, !u impli!aii dire!te asupra a.ilitil"r m"t"rii2 m"di$i!ri ale stru!turii #i $un!iei !reierului enerate att de $a!t"rii eneti!i, !t #i de stimularea sau deprivarea sen'"rial din mediul n !are !re#te !"pilul n primii ani de via. 1"di$i!rile meni"nate au " in$luen ma("r asupra intele!tului #i asupra pers"nalitii2 , dezvoltarea co)nitiv impli! m"di$i!rile !are au l"! n !eea !e prive#te per!epia, nvarea, mem"ria, rai"namentul #i lim.a(ul. *un!i"narea !" nitiv este n m"d ".i#nuit ns"it de "peraii meta!" nitive :re$le!ie asupra ndirii; prin !are se re lea' nvarea #i per$"rman2

39 1ir!ea,=., %sihologia &i patologia dezvoltrii copilului mic, 3ditura -u usta, =imi#"ara, 1999

41

, dezvoltarea psi+osocial !uprinde m"di$i!rile le ate de pers"nalitate, em"ii #i relaii ale individului !u !eilali
2.5.1. /tadii ale dezvoltrii

Edeea stadiil"r presupune $aptul ! un anumit stadiu !"mp"rtamental este "r ani'at n (urul unei teme d"minante sau al unui set !"erent de !ara!teristi!i. C"mp"rtamentele dintr,un stadiu sunt !alitativ di$erite de !"mp"rtamentele stadiil"r anteri"are sau ulteri"are. ="i !"piii par!ur stadiile premer t"are. +trns le at de ideea stadiil"r este ideea peri"adel"r !riti!eD sensi.ileD "ptime pentru un anumit tip de de'v"ltare, n $apt m"mente !ru!iale n viaa unei pers"ane !nd se pr"du! anumite evenimente, da! de'v"ltarea ev"luea' n"rmal. -st$el, primul an de via este " peri"ad sensi.il pentru $"rmarea ata#amentel"r interpers"nale2 peri"ada pre#!"lar este semni$i!ativ pentru de'v"ltarea intele!tual #i a!&i'iia lim.a(ului.
2.5.2. 0tape de dezvoltare

a!elea#i stadii n m"d

".li at"riu, a!!esul ntr,un stadiu superi"r $iind imp"si.il $r a se tre!e prin

Ci!li!itatea ".servat n de'v"ltarea $iinei umane permite distin erea un"r etape de vrst .ine !ir!ums!rise, a!east se mentare a etapel"r de vrst $iind mai de ra. dida!ti!. Ge"se.irile dintre etape p"t s nu $ie $"arte pre nante sau p"t s apar suprapuneri ntr," msur $"arte mare ntre ele. *ie!are !"pil este uni! n m"dul n !are !re#te, se de'v"lt #i d".nde#te deprinderi #i !"mpetene. C"piii tre! prin stadii similare de de'v"ltare, dar n ritmuri di$erite. 6u tre.uie s ne a#teptm !a t"i !"piii s atin a!ela#i nivel de per$"rman n a!elea#i timp. 0n eneral, este a!!eptat urmt"rul traseu al !i!lului vitalA S %erioada prenatal :din m"mentul !"n!epiei pn la na#tere;2 S %erioada de nou nscut &i sugar :9 R 1 an;2 S Copilria timpurie :1 R 3 ani;2

42

S 9rsta pre&colar :3 R 6 ani;2 S 9rsta &colar mic :6D7 ani R 19D11 ani;2 S %readolescena : pu4ertatea :19D11 ani R 14D15 ani; S 8dolescena :14D15 ani R 29 ani;2 S 9rsta adult tnr :29 R 49 ani;2 S 9rsta de mi'loc :49 R 65 ani;2 S 9rsta adult trzie sau 4trneea :n!epnd !u 65 ani;.
2.5.%. 12rsta pre#colar

@rsta pre#!"lar :3 R 6D 7 ani; a $"st mult vreme !"nsiderat " etap Xneimp"rtant4 din pun!tul de vedere al a!&i'iiil"r psi&"l" i!e, un interval de timp n !are !"piii nu $a! nimi! alt!eva de!t s se ("a!e. Cer!etrile din ultimele 'e!i de ani au dem"nstrat $r nd"ial $aptul !, de $apt, !&iar a!est ("! are " imp"rtan !ru!ial. 0ntr,un $el, ("!ul !"pilului e!&ivalea' !u Xmun!a adultului4. /rin ("!, !"piii #i de'v"lt a.ilitile !" nitive #i nva n"i m"daliti de intera!iune s"!ial. -#a se $a!e ! etapa pre#!"lar este una a s!&im.ril"r semni$i!ative nu d"ar $i'i!e, !i #i mentale #i em"i"nale. Ge#i de'v"ltarea $i'i!, s"!ial, em"i"nal, !" nitiv sau de lim.a( se petre! n a!ela#i timp #i nu separat, din !"nsiderente dida!ti!e v"m a."rda a!este aspe!te n su.!apit"le di$erite.
De(& "t)%e) +$($c,

<itmul !re#terii este di$ereniatA ntre 4 #i 5 ani !re#terea este lent, u#"r intensi$i!at spre s$r#itul S pre#!"laritii. +e remar! pr" rese imp"rtante n !""rd"narea m"t"rie, n de'v"ltarea mus!ulaturii #i n "si$i!area !artila(el"r. +e !"ntinu pr"!esul de "si$i!are a "asel"r meta!arpiene #i a !el"r !arpiene, pr"!es !e se va n!&eia pentru primele ntre 9 #i 11 ani #i, pe la 12 ani, pentru urmt"arele. 6utriia ("a! un r"l imp"rtant n a!est pr"!es de maturi'are, !a #i n de'v"ltarea danturii. +e remar! $aptul ! $etele au talia mai mi! de!t .ieii.49
49 =. J" dan, E.E. +tn!ules!u, %sihologia copilului &i psihologia pedagogic, Ju!ure#ti, 3ditura Gida!ti! #i

43

+e nre istrea' imp"rtante pr" rese n !""rd"narea "!&i R mn #i n !""rd"narea mus!ulaturii $ine. Ge ".i!ei, .ieii e%!elea' n sar!ini !are presupun $"r $i'i!, n timp !e $etele se Xspe!iali'ea'4 n !""rd"nri mai $ine ale mus!ulaturii. -!east !""rd"nare du!e la " !apa!itate !res!ut de satis$a!ere a d"rinel"r pr"prii #i la un sentiment a!!entuat de !"mpeten #i independen. J"lile mai $re!vente ale a!estei peri"ade sau X."lile !"pilriei4 du! la !re#terea imunitii, #i par a avea #i e$e!te .ene$i!e n re istrul em"i"nal #i !" nitiv. 0n primul rnd, ele atra atenia !"pilului asupra di$eritel"r stri #i sen'aii, $!ndu,l s #i !"n#tienti'e'e mai mult sinele $i'i!. Ge asemenea, ."ala l nva pe !"pil !um s i $a! $a, de'v"ltndu,i ast$el un sentiment de !"mpeten. 0n !a'ul unei ."li !"nta i"ase !are se rspnde#te la !ei apr"piai, !"pilul are #ansa de a ".serva !um $raii, prietenii sau !&iar prinii tre! prin e%periene similare !u ale sale, un e%er!iiu util de de'v"ltare a empatiei.

P%$'c$p)"e"e m !$+$c,%$ +$($ce

Ge'v"ltarea $i'i! este puterni! le at de alimentaie #i de n ri(irile a!"rdate !"pilului. Ge'v"ltarea e n prin!ipal pe verti!al, !#ti ndu,se n (ur de 7 !m nlime #i 2 Q reutate pe an, !eea !e nseamn " !re#tere n nlime de la apr"%imativ 92 !m la apr"%imativ 116 R 118 !m, #i n reutate, de la apr"%imativ 14 Q la 22 Q . -!east !re#tere n nlime #i n reutate este e%trem de imp"rtant, pentru ! n repre'entarea !"piil"r ea este as"!iat !u de'v"ltarea !" nitiv :inteli ena;, avnd un r"l n de'v"ltarea stimei de sine. /r"!esul de "si$i!are este intens la nivelul "asel"r lun i, al !el"r t"ra!i!e, !lavi!ulare. Gantura pr"vi'"rie n!epe s se deteri"re'e #i mu urii danturii de$initive se ntres!, iar !u.urile !"l"anei verte.rale s,au !"nstituit, !&iar da! nu au " prea mare sta.ilitate.

/eda " i!, 1979, p. 191

44

+e p"ate v"r.i de " m"di$i!are spe!ta!ul"as la nivelul sistemului nerv"s de"are!e la 5 ani, !reierul !"pilului !ntre#te 89Y din !reierul adult :n prin!ipal dat"rit pr"!esului de mielini'are, pr"!es prin !are se $"rmea' tea!a !e nvele#te $i.ra nerv"as;, de#i ntre ul !"rp al !"pilului repre'int d"ar " treime din dimensiunile adultului. >a vrsta de apr"%imativ 4 ani se p"ate v"r.i despre " verita.il inte rare sen'"ri"m"t"rie, pr"!esele sen'"ri"m"t"rii permind !"pilului " .un adaptare la mediu, aspe!t semni$i!ativ pentru inte rarea n rdini. /n la 5 R 6, ani vederea de apr"ape este mai sla. de!t vederea la distan. Ge asemenea, pn la 6 ani, maturi'area sistemului "pti! nu este !"mplet, de a!eea !"pilul nu p"ate .aleia mai muli stimuli simultan, a#a n!t prinde un numr mi! de stimuli n !mpul ateni"nal #i pe restul i X &i!e#te4. Ctre 7 ani se !"nsider ! are l"! maturi'area ariil"r !"rti!ale !e rspund de !"n!entrarea ateniei. ="t a!um apar m"di$i!ri #i la nivelul "r anel"r interneA
+e lun e#te tra&eea, !eea !e s!ade $re!vena in$e!iil"r respirat"rii n

!"mparaie !u peri"ada de pn la 5 ani !nd irita.ilitatea mu!"asel"r rin"$arin iene, mi!a l"r re'isten la pra$, la temperatura s!'ut, la inva'ii mi!r".iene !"ntri.uie la !"ntra!tarea de numer"ase ."li spe!i$i!e, !are sl.es! re'istena "r anismului pentru un timp relativ ndelun at #i !reea' teren pr"pi!e pentru !"ntra!tarea alt"r ."li.41 Cre#te v"lumul intestinel"r. -re l"! $"rti$i!area sistemului imunitar. +p"re#te p"$ta de mn!are, dar #i !"ntr"lul s$in!terel"r !eea !e du!e la !"ntr"lul sp"rit al mi!iunii #i la dispariia treptat n !ursul !i!lului primar, a enure'isului n"!turn. +e re lea' temperatura !"rpuluiA media s!ade de la 37,6ZC !t era la un an, la 37Z C la 7 ani.
41 8. C!&i"pu, @. /is!"i, %sihologia general &i a copilului, Ju!ure#ti, 3ditura Gida!ti! #i /eda " i!, 1982, p. 364

45

A5$"$t,/$"e m t %$$

>a vrsta de 5 ani !"piii mer !u mult u#urin, se !ar, patinea', mer pe .i!i!let. +e de'v"lt a.iliti m"t"rii r"siere, ma("ritatea $iind nvate de la ali !"pii, !eea !e su.linia' imp"rtana pre'enei t"var#il"r de ("a!. +e de'v"lt #i a.iliti m"t"rii $ine nsu#ite de la aduli de"are!e !ir!umv"luiunile !ere.rale sunt apr"ape de$initive, $apt !e asi ur t"t mai mult un !"ntr"l mrit asupra mi#!ril"rA !"pilul t"arn su!ul n pa&ar, mnn! $"l"sind $ur!ulia et!. 6ivelul de a!tivitate este e%primat de " puterni! tre.uin de ("! !are devine " a!tivitate $undamental. Ga! n (urul vrstei de 2 ani !"piii se ("a! s"litar, la 3 R 4 ani n!ep s se ("a!e mpreun, s v"r.eas! unul !u altul n timpul ("!ului, !eea !e sp"re#te e$e!tul de s"!iali'are al ("!ului. >a !"piii mi!i de'v"ltarea $i'i!, s"!ial, em"i"nal, !" nitiv sau de lim.a( se reali'ea' n a!ela#i timp #i se inter!"ndii"nea'. C"piii nva &"listi!, ast$el n!t $ie!are d"meniu de de'v"ltare le in$luenea' pe !elelalte #i ni!i unul nu "perea' independent. Ge'v"ltarea $i'i! p"ate in$luena !"ntri.uia !"piil"r la reali'area diversel"r sar!ini sau la ".inerea anumit"r per$"rmane ale rupului din !are $a!e parte. <eu#ita sau nereu#ita in$luenea' n $"arte mare msur ima inea de sine a !"pilului #i stima de sine.

De(& "t)%e) c #'$t$&,

Feneri!, de'v"ltarea !" nitiv re$le!t a.ilitatea !"pilului de a nele e relaiile ntre dintre ".ie!te, $en"mene, evenimente #i pers"ane, din!"l" de !ara!teristi!ile l"r $i'i!e. /ra!ti!, nele erea a!est"r relaii se tradu!e n !apa!itatea !"pilului de a re'"lva pr".leme, de a ndi l" i!, de a asimila #i utili'a !un"#tine despre mediul n!"n(urt"r #i despre lumea n !are trie#te, pre!um #i de a avea n"iuni matemati!e de .a'.
46

/entru !ei mai muli edu!at"ri din <"mnia, !ea mai !un"s!ut a."rdare te"reti! re$erit"are la de'v"ltarea !"pilului este !ea pia etian

2.(. /ocializarea3 autonomia si pro!ilul a!ectiv


2.(.1. .ezvoltarea social #i dezvoltarea personalitii

Cer!etrile din ultimele de!enii ne,au dem"nstrat ! tre.uie s a."rdm !"pilul !a ntre , avnd n vedere de'v"ltarea sa $i'i!, dar #i em"iile #i !reativitatea, n!adrate de ist"ria sa pers"nal !a identitate s"!ial. /eri"ada !"pilriei timpurii este mar!at de s!&im.ri dramati!e n !"mp"rtamentul s"!ial #i em"i"nal. C"piii devin mult mai n!re't"ri n $"rele pr"prii #i tre! la e%pl"rarea unui X!mp4 mult mai lar , in!lusiv de relaii s"!iale. <elaiile p"'itive !u prietenii sau t"var#ii de ("a! !"nstituie " surs imp"rtant de nvare s"!ial. C"n!eptul de Xsine4 su$er m"di$i!ri, la rndul su. C"piii n!ep s se per!eap nu d"ar !a simpli Xa!t"ri4 ai pr"priil"r a!iuni, !i #i !a Xre i'"ri4 ai a!est"ra de"are!e se !"nstruie#te n (urul sinelui un !"rpus de evaluri p"'itive sau ne ative, !are !"nstituie stima de sine. 8n alt aspe!t al !"n!eptului de Xsine4 !are se de'v"lt la a!east vrst l repre'int identitatea de gen. C"n!eptul de X en4 se e%prim att n ad"ptarea un"r !"mp"rtamente spe!i$i!e se%ului !ruia i aparine #i n nele erea semni$i!aiei $aptului de a $i .iat sau $at, !t #i n nele erea !"nstanei enului n !iuda un"r s!&im.ri super$i!iale ale aspe!tului $i'i!. C"n!eptul de en :se% psi&"l" i! sau gender n en le'; repre'int asumarea mental a se%ului. /r" rese semni$i!ative
47

apar #i n !apa!itatea de aut"re lare #i aut"!"ntr"l. /re#!"larii p"t mult mai .ine s #i in&i.e a!iunile, s a!!epte amnarea re!"mpensel"r #i s t"lere'e $rustrrile. +unt !apa.ili s internali'e'e re ulile #i s se supun a!est"ra !&iar #i atun!i !nd adulii nu sunt de $a. Ge asemenea, reu#es! s #i aut"m"nit"ri'e'e !"mp"rtamentul n $un!ie de !"nte%t. Gi$erenele temperamentale sunt t"t mai evidente. +e !"nsider ! di$erenele ntre !"pii p"t $i re site pe un !"ntinuum timiditate [ in&i.iie [ s"!ia.ilitate [ e%tr"versiune. -!este di$erene sunt #i mai !lare atun!i !nd !"piii ntlnes! situaii ne$amiliare. \a an, pentru !are !"n!eptul de inhi4iie se re$er la reprimarea un"r !"mp"rtamente, a reali'at " serie de studii l"n itudinale asupra a!estei dimensiuni. 8na dintre !"n!lu'iile imp"rtante ale a!est"r studii este a!eea ! pers"anele inhi4ate p"t $i intimidate mai u#"r de un adult :e%aminat"r;, lu!ru $"arte imp"rtant n !adrul intera!iunil"r din rdini #i ulteri"r #!"al. 0ntr,un e%periment, e%aminat"rul le,a pre'entat mai nti !"piil"r " p"' R !ara!teri'at drept p"'a lui pre$erat R iar ap"i i,a ru at s " ia #i s " rup. C"piii de tip + :!u s"!ia.ilitate !res!ut; !&esti"nau $"arte mult !ererea #i re$u'au :$r an%ietate;, n timp !e !"piii de tip E :!u in&i.iie !res!ut; aveau " rea!ie de spaim apr"ape instantanee #i ma("ritatea e%e!utau sar!ina n 5 R 19 se!unde. -!este di$erene :+,E; par s e%iste #i la nivel !ere.ral #i $i'i"l" i!, dar nu se mani$est dup le ea Xt"tul sau nimi!4. <ea!tivitatea #i in&i.iia !"mp"rtamental au $"st puse n relaie #i !u strate iile adaptative ale !"piil"r de 4R6 ani. 0n !"pilrie se de'v"lt relaiile !u prietenii. 0n!epnd de la 3, ani e%ist " tendin pr"nunat pentru ale erea prietenil"r pe !"nsiderente de se%, vrst #i tendine !"mp"rtamentale. Gup !e s,au $"rmat !uplurile sau rupurile, apar di$erene n tratarea prietenil"r $a de ali !"pii. +e pare ! n interi"rul rupului de prieteni e%ist intera!iuni s"!iale mult mai a!!entuate #i ("!uri mult mai !"mple%e. Gar #i intera!iunile ne ative sunt mai $re!vente, lu!ru !are se re$le!t n numrul !res!ut de !"n$li!te. 0ntre prieteni e%ist atitudini mai nelepte, de ne "!iere #i renunare n $av"area !eluilalt pentru s"luii !are s mpa!e am.ele
48

pri. +e a$irm ! !el mai imp"rtant lu!ru n sta.ilirea unei relaii ntre !"piii de 3 R 5 ani ar $i !apa!itatea de a mprt#i a!elea#i s!enarii n !adrul ("!ului sim."li!2 !u alte !uvinte devin prieteni !ei !e se ("a! mpreun. /utem v"r.i despre prieteni !a $iind un se ment distin!t n aria de a!iune a !"piil"r. Frupurile de !"pii sunt "r ani'ate ierar&i!, avnd lideri in$"rmali !are d"min #i impun idei, !&iar da!, la rndul l"r, se impun $r !a !ineva din rup s,#i dea seama. -!east stru!tur ierar&i! se !"nsider ! ar du!e la un $el de umani'are a lumii s"!iale a !"piil"r, a.s"r.ind tendinele a resive ale a!est"ra Ge'v"ltarea aut"n"miei !"pilului este in$luenat de a!iunea #i intera!iunea unei multitudini de $a!t"riA $amilia prin stilul su edu!ai"nal, trsturile de pers"nalitate ale !"pilului, edu!aie, rupul de !"vrstni!i, media. Cun"a#terea mediului $amilial, !rearea parteneriatului !u prinii, a!tivitatea sistemati! de des!"perire a !"pilului, ade!varea strate iil"r edu!ai"nale la parti!ularitile individuale #i ale vrstei repre'int !"ndiii ne!esare pentru e$i!iena a!tivitii instru!tiv edu!ative din rdini. -ut"rii din literatura de spe!ialitate sunt unanim de a!"rd ! $"rmele de rsplat #i pedeaps sunt mai puin imp"rtante de!t !"nse!vena !"mp"rtamentului parental, a!"rdul ntre prini #i reali'area a!!eptrii #i nele erii nev"il"r !"pilului. *a!t"rii !are in de relaia aduli R !"pil tre.uie luai n !"nsiderare dat"rit d"ve'il"r !"n$"rm !r"ra tipul de ata#ament !are se de'v"lt ntre printe #i !"pil p"ate a$e!ta a.ilitatea !"pilului de a .ene$i!ia de e%perienele de nvare traversate nu d"ar !u a!el printe, !i #i !u alte pers"ane. /e msur !e naintea' n vrst, !"pilul va ".ine " aut"n"mie mai mare, #i, ast$el, a.ilitatea de a n!ura(a independena !"pilului n luarea de!i'iil"r devine imp"rtant. -ta#amentul se!uri'ant al !"pilului $a de prini du!e la apariia, n prima !"pilrie, a un"r $"rme adaptative de !"mp"rtament, pre!um !apa!itatea de
49

rupul su de prieteni,

rdinia

:pers"nalul dida!ti! #i nedida!ti!; prin strate iile pe !are le pr"m"vea' n

e%pl"rare !u n!redere a mediului n!"n(urt"r #i !utarea pr"te!iei parentale !nd l amenin un peri!"l. C"piii !u ata#ament se!uri'ant au n!redere s a."rde'e pr".leme !" nitive di$i!ile !&iar #i atun!i !nd lu!rea' sin uri sau !u " pers"an ne$amiliar. Cnd lu!rea' !u mama sau tata, ei #tiu ! n!er!rile v"r $i a!!eptate #i spri(inite. C"piii !u ata#ament an%i"s nu au n!redere. Gin e%perienele anteri"are au reinut ! a!iunile l"r v"r $i i n"rate sau respinse #i, !a urmare, ei sunt mai puin dispu#i s ia iniiativa. 0n eneral, !"piii !u a!est tip de ata#ament intera!i"nea' !u mamele sau taii ntr,un mediu mai puin "!r"tit"r. 1amaD tata #i !"pilul nu sunt att de .ine adaptai unul la !ellalt, n sensul ! mamaD tata e#uea' adesea s rspund la $el de !lar #i !"nstru!tiv !a n !a'ul pere!&il"r se!uri'ate. Ca urmare, per$"rmana !"piil"r !u ata#ament se!uri'ant tinde s se m.unteas! dup " a!tivitate de re'"lvare de pr".leme mpreun !u mamaD tata, n timp !e a!est lu!ru nu se ntmpl adesea la !"piii !u ata#ament an%i"s. 0tilurile parentale sunt m"daliti n !are prinii #i e%prim !redinele despre !um s !reas! !"piii. -pr"ape t"i d"res! s $ie prini .uni #i evit s $a! !eea !e !"nsider ei ! ar $i ru. -d"pt stilurile nsu#ite de la prinii l"r, pentru ! nu #tiu !e alt!eva s $a! #i simt ! a!easta este m"dalitatea !"re!t de a $i printe. 1a("ritatea prinil"r d"vedes! att dra "ste, !t #i limite n stilul l"r parental. 3!&ili.rul ntre a!estea determin stilul parental spe!i$i!. Ge e%emplu, prinii !are $"l"ses! dra "stea !a stil esenial, prinii permisivi, !"nsider a$e!iunea !a $iind mai imp"rtant de!t limitele. +e $"l"ses!, de asemenea, de ata#ament #i de le tura !u !"pilul l"r, pentru a,l nva !e,i .ine #i !e,i ru. /etre! $"arte mult timp !u !"piii, !"muni!nd, ne "!iind #i e%pli!nd. @al"area l"r !"nst n !re#terea n!rederii !"pilului n $"rele pr"prii #i !"ns"lidarea stimei de sine a a!estuia. /rinii !are au limitele drept .a' a stilului a."rdat, prinii aut"ritari#ti, le !"nsider pe a!estea !a $iind mult mai imp"rtante de!t dra "stea sau relaia. *"l"ses! !"ntr"lul e%tern pentru a,i nva !e,i .ine #i !e,i ru #i sunt rapi'i n a a!i"na ntr," pr".lem de dis!iplin. /rin urmare, !"piii sunt de ".i!ei rapi'i n
59

rea!ii #i rar ne "!ia' !u prinii. @al"area a!estui stil !"nst n nsu#irea de !tre !"pil a respe!tului. G"ar stilul edu!ativ dem"!rati! sau e!&ili.rat are pun!te tari att dra "ste ridi!at, !t #i sl.i!iunile inerente. 0n edi$i!area pers"nalitii !"pilului, edu!at"arele sunt interesate de !un"a#terea pra!ti!il"r parentale, pentru a interveni !u msuri edu!ai"nale ade!vate, att n !eea !e prive#te a!tivitatea !u !"pilul, !t #i n !eea !e prive#te reali'area parteneriatului !u prinii. 0n !adrul ntlniril"r individuale, prin ".servarea sistemati!, prin dis!uiile $"rmale sau in$"rmale !u prinii et!., edu!at"area surprinde elementele d"minante ale stilului parental #i p"ate anali'a n !e m"d in$luenea' de'v"ltarea !"pilului C"piii se de'v"lt ntr,un mediu "rd"nat si predi!ti.il. I.i!eiurile !"tidiene, rutinele au " alt imp"rtan de!t pentru aduli. Ira mesei, timpul n !are se ("a!, "ra de s"mn din timpul 'ilei, m"mentele n !are plea! #i vin de la rdini sunt ".i!eiuri 'ilni!e !are le "$er !"piil"r sta.ilitatea de !are au nev"ie pentru .una l"r de'v"ltare, dar #i sentimentul de !ldur #i pr"te!ie. <epetnd mai multe 'ile sau mai multe luni la rnd a!elea#i lu!ruri, nva s se !un"as! mai .ine pe ei n#i#i #i n!ep s per!eap mai !lar lumea !are i n!"n("ar. Jene$i!iile rutinei !"nstau n $aptul ! repetiia este m"dalitatea de .a' prin !are !"piii pun stpnire pe "ri'"ntul apr"piat. Cum nva !"pilul s se spele pe mini) /rin repetarea a!estui ".i!ei pn !nd l deprinde sin ur. Ge !e pre$er a!eea#i !arte de p"ve#ti) /entru ! l atra e $"arte mult #i, la un m"ment dat, n a$ar de $aptul ! #tie p"vestea pe dina$ar, "$er #i unele e%pli!aii !"n!eptuale, nva n"iuni pe !are nu ne,am a#tepta s le nelea la vrsta lui.

2.(.2. Trsturile de personalitate ale copiilor3 varia,ile importante n dezvoltarea autonomiei

51

/rinii #i edu!at"arele !"nlu!rea' n pr"!esul de !un"a#tere a trsturil"r de pers"nalitate ale !"pilului pentru a interveni e$i!ient n edu!area aut"n"miei a!estuia. 0n ma("ritatea !a'uril"r, !"piii par!ur pas !u pas etapele de'v"ltrii dep#ind !u su!!es di$i!ultile inerente vrstei. 8ne"ri ns, intervin pr".leme deli!ate n edu!area !"piil"r, iar $amilia se p"ate simi dep#it #i atun!i intervine inade!vat n re'"lvarea pr".lemel"r prin pedepse e%a erate, prin a.u' em"i"nal sau $i'i!, prin ne li(are et!. 3ste !a'ul !"piil"r !u un !"mp"rtament di$i!il sau pr"v"!at"rA !"pilul puterni! sensi.il, aut"a.s"r.it, s$idt"r, neatent #i a!tiv a resiv. /entru a putea lu!ra !u a!e#ti !"pii, este nev"ie de mult sensi.ilitate.42 -dultul "$er !"pilului a(ut"r pn !nd ".serv ! iniia' n m"d sp"ntan " anumit a!iuneA ("!, !"nversaie, m.r!at, n!lat servitul mesei. Ga! a(ut"rul este retras prea devreme, !nd !"pilul nu este su$i!ient pre tit el va avea e#e!, $apt !are l va dem"tiva #i l va $a!e s se simt in!"mpetent. C"pilul tre.uie n!ura(at pentru "ri!e iniiativ, !t de mi!, de"are!e asta i va da n!redere s mear mai departe. /rimii edu!at"ri ai !"pilului sunt prinii, iar nvarea are l"! de !ele mai multe "ri sp"ntan #i natural, n situaii unuRlaRunu.3%ist situaii n !are, n !iuda $aptului ! se p"t des!ur!a sin uri, !"piii !er #i a#teapt spri(in de"are!e v"r atenia edu!at"arei. +!"pul edu!at"arei este de a,i $a!e pe !"pii s se des!ur!e sin uri . /rin "$erirea unui spri(in !are este nt"tdeauna .a'at pe !eea !e reu#e#te s reali'e'e !"pilul, i se "$er a!estuia " aut"n"mie !"nsidera.il, "dat !u "p"rtunitatea de a primi a(ut"r la $ie!are pas. 1a("ritatea dis!uiil"r aduli R !"pii !"ninA X6u $ a#a74 #i X* a#a74 3 mai u#"r pentru aduli s dea "rdine. -vem ri( de !"pii pentru !,i iu.im, dar, une"ri, mesa(ele n"astre nu a(un la ei !a d"ve'i de respe!t #i apre!iere. Ga! le ".servm d"ar er"rile din !"mp"rtament i v"m nva s ne atra atenia d"ar prin re#eli. Ga! sunt luai n seam mai ales !nd re#es!, v"r !"ntinua s se !"mp"rte neade!vat.
42 +tanle? Freenspan, Copilul provocator, pr"$. psi&iatru n #tiina pr".lemel"r de !"mp"rtament, #i pediatru la +pitalul 8niversitar ;eorge <ashington, +8-

ri(, e$"rt #i

52

Iri!e !"nduit !are atra e atenia, $ie prin aspe!tele p"'itive, $ie ne ative, se va repeta. 0n m"d evident, !ea mai .un !ale de a,i ndruma !tre !"mpetenele d"rite #i !"mp"rtamente p"trivite ar $i a!eea de a remar!a "ri!e atitudine p"'itiv, $ie!are m"ment n !are $a! !eea !e n"i ne d"rim pentru ei sau ses! sin uri s"luiile la pr".lemele pe !are le ntmpin. /entru a e%ersa a!east te&ni! tre.uie d"ar s re!un"a#tem asemenea a!iuni #i s,i apre!iem pe !"pii pentru !eea !e ntreprind, "ri de !te "ri e !a'ul. G"ve'ile s!urte, rapide, de apre!iere sunt parte din rutin #i nu !er un e$"rt suplimentar. 0n edu!area !"piil"r pentru a deveni independeni ni!iun m"ment prielni! pentru a!easta, nu p"ate $i ratat. Ge a!eea, !ultura $ie!rei rdinie ar putea $i ntemeiat pe !"nver ena tutur"r n edu!area p"'itiv, aut"n"m a !"piil"r. 2.*. Aptitudinea de #colaritate -ptitudinea de #!"laritate este " nsu#ire psi&"$i'i"l" i! !"mple%, !are $a!ilitea' adaptarea !"piil"r la sar!inile #!"lare. 3a se $"rmea' prinantrenarea !"piil"r n! din rdini n di$erite a!tiviti !u !ara!ter instru!tiv,edu!ativ. -daptarea #!"lar presupune alturi de maturitatea intele!tual #i pre'ena unui anumit rad de maturitate s"!ial. -!easta se re$er la nsu#irea #i respe!tarea un"r deprinderi de !"nduit !ivili'at n !"le!tiv, la e%istena unei independene relative a !"pilului n a!iune #i $a de adult, la p"si.ilitatea de a se adapta u#"r la pre'ena un"r pers"ane strine. /erseverena n a!iuni, n!rederea n $"rele pr"prii sunt alte ".ie!tive luate n !"nsiderare n apre!ierea maturitii !"pilului. -tin erea unui nivel de maturitate satis$!t"r pentru reali'area unui de.ut e$i!ient al #!"lari'rii p"ate $i redat !u a(ut"rul un"r !"mpetene !"n!rete pe !are un !"pil tre.uie s le a!&i'ii"ne'e n! din pre#!"laritate. -!este !"mpetene p"t $i rupate ast$elA

53

Cuno&tine funcionale din di$erite d"menii de !un"a#tere Amediul n!"n(urt"r, matemati!, "m #i s"!ietate, art, n temeiul ".ie!tivel"r de re$erin spe!i$i!ate de /r" rama a!tivitil"r instru!tiv,edu!ative din rdini. Capaciti de comunicare oral &i premise ale comunicrii scrise .eprinderi de munc intelectual /'istena unor triri afective pozitive &i a unor motivaii Capacitatea de a se supune normelor impuse de activitatea &colar Capacitatea de a interaciona cu adulii &i cu ceilali copii .ezvoltarea fizic normal Cunoa&terea schemei corporale Capacitatea de coordonare motorie Cei mai muli aut"ri !"nsider ! l"!ul !entral n aptitudinea de #!"laritate l "!up un ansam.lu de $a!t"riA inteli ena eneral, $a!t"rul ver.al,edu!ai"nal #i $a!t"rul de pers"nalitate. Enteli ena eneral !"nstituie .a'a de'v"ltrii !el"rlalte aptitudini #i prin!ipalul $a!t"r al !reativitii. 3ste #tiut din pra!ti!a edu!ai"nal ! e%ist !"pii !u aptitudini intele!tuale mai puin e%primate !are ".in per$"rmane de nvare destul de .une dat"rit $a!t"rului de pers"nalitate #i invers, !"pii !u aptitudini intele!tuale .ine e%primate, !are ".in re'ultate s!'ute n nvare dat"rit lipsei de interes #i a perseverenei.
2.*.1. Aptitudinea de #colaritate - sarcina !undamental a nvm2ntului

-daptarea #!"lar repre'int !alitatea #i e$i!iena reali'ii !""rd"natei relaiei dintre pers"nalitatea !"pilului #i !erinele #!"lare. +!"pul eneral al edu!aiei pre#!"lare are !a re'ultant imediat inte rarea !u #anse de su!!es a !"piil"r n a!tivitatea de tip #!"lar. +e pune pr".lema a!easta, de"are!e se are in vedere numrul mare de e#e!uri #!"lare n prima !las a #!"lii primare, pre!um #i $elul n !sre se p"rne#te la drum. -ptitudinea de #!"laritate vi'ea' $"rmarea un"r
54

!apa!iti intele!tuale ne!esare a!tivitii #!"lare. I.ie!tivele #i !erinele edu!aiei pre#!"lare se !"n!reti'ea' n $"rmarea un"r !apa!iti ne!esare satis$a!erii !erinel"r a!tivitii #!"lare. 3du!aia pre#!"lar presupune reali'area un"r ".ie!tive #i !"ninuturi !u s!"p imediat.-!este s!"puri p"t $i lim.a(ului. rupate dup !apa!itile !are sunt urmrite, ntre a!estea un l"! !entral "!upndu,l de'v"ltarea

2.*.2. .ezvoltarea lim,a'ului n !ormarea aptitudinii de #colaritate

/r"!esul de nvmnt !u t"ate !"mp"nentele lui este $a!t"rul !el mai de seama pe linia de'v"ltrii v"r.irii. Ge'v"ltarea lim.a(ului #i asimilarea lim.ii materne nu tre.uie privit !a !a " sar!in a dis!iplinel"r !are se "!up numai !u de'v"ltarea lim.a(ului #i a !"muni!rii "rale. -tt latura le%i!al,!t #i laturile semanti! #i ramati!al se reali'ea' prin intermediul tutur"r tutur"r a!tivitil"r des$#urate n rdini #i a $a!t"ril"r adia!eni pr"!esului instru!tiv,edu!ativ. +tilul edu!at"arei in$luenea' puterni! v"r.irea !"piil"r si, nu numai prin !e le "$er n !"muni!area ".i#nuit,n m"dul de "r ani'are a a!tivitii, prin m"dul !um le v"r.e#te !"piil"r atun!i !nd $"rmulea' !erine. Gin perspe!tiva intele!tual,a!est stadiu a $"st !ara!teri'at de M. /ia et !a $iind stadiul pre"perai"nal sau al inteli enei repre'entative,n sensul dependenei ei de repre'entri !a ima ini !" nitive ale realitii. Ge'v"ltarea lim.a(ului $av"ri'ea' !apa!itatea de a ndi sim."li!. Cele patru !"n!epte pe !are le ntlnim n literatura de spe!ialitate sunt relevante pentru surprinderea a!estei dimensiuni intele!tuale. ="ate a!este !"n!epte su.linia' ideea $undamental p"trivit !reia a!tivitatea !" nitiv la a!east vrst se reali'ea' !u a(ut"rul repre'entril"r sau ima inil"r. /r"!esarea in$"rmaiei se in$ptuie#te !u a(ut"rul
55

sim."li!ii repre'entative sau a ndirii n ima ini, sensul intuitiv al ndirii se e%prim prin $aptul ! ea "perea' prin repre'entri,este !ant"nat n !"n!ret #i a!tual. Ga! ima inea este stri!t individual #i le at de ".ie!tul !are i d na#tere, repre'entarea !a ima ine mental impli! d"u elemente n"i, desprinderea de ".ie!t #i reinerea un"r nsu#iri !"ndensate, respe!tiv a un"r semni$i!aii di$erite de lururile semni$i!ative. +altul de la per!epie la repre'entare sete p"si.il dat"rit $un!iil"r sim."li!e pe !are " indepline#te lim.a(ul. -!este repre'entri !u !are "perea' ndirea mai sunt denumite #i pre!"n!epte, de""are!e ima inile pe !are le impli! nu sunt " sin ur !"pie a ".ie!tului,!i un !"mple% de nsu#iri !e p"t $i atri.uite mai mult"r ".ie!te de a!ela#i $el. *i%area sau !entrarea per!eptiv lea ima inea de ".ie!t, n timp !e repre'entarea reali'ea' " de!entrare a ima inii de ".ie!tul sin ular, $r ns a se desprinde de lumea real #i a se tre!e n plan mental pr"priu,'is. +im."lurile ima isti!e sunt elemente ale ndirii pre!"n!eptuale sau intuitive, !are $a!ilitea' tre!erea de la ima inile per!eptive la "peraiile mentale spe!i$i!e ndirii !"n!eptuale. Gimensiunea a$e!tiv la vrsta pre#!"lar se e%prim prin m." irea #i diversi$i!area stril"r a$e!tive,prin ampli$i!area lumii su.ie!tive interi"are,aspe!te !are !"ndu! la !"nturarea pers"nalitii. -!est sentiment se e%prim att printr," atitudine de "p"'iie, !t #i printr," parad a eului relevat prin a ilitatea !"pilului, raie stn a!e, dar plin de $arme!, !are este $"l"sit pentru a atra e atenia #i admiraia !el"r din (ur. 0ntrea a de'v"ltare a$e!tiv este pus pe pe seama pr"!esului identi$i!rii. 3ste v"r.a de tririle enerate de relaiile !u pers"anele din apr"pierea sa. 1"delele umane !ele mai apr"piate sunt !ele parentale, !"pilul strduindu,se sp se identi$i!e !u prinii si. Cer!ul pers"anel"r !u !are se identi$i! se lr e#te, edu!at"area devenind una dinre a!estea,!u re'"nan puterni! pentru !"pil, !mpul em"i"nal m." indu,se ast$el !u n"i triri em"i"nale. +ursa a!est"ra se a$l in !"ntradi!ia dintre tre.uina de aut"n"mie #i interdi!iile impuse de adult. /si&"l" i!, a!east !"ntradi!ie m.ra! $"rma !ri'ei de "p"'iie,!e se e%prim
56

printr,un evantai de rivaliti $a de !ei mari. Gimensiunea relai"nal se e%prim prin ampli$i!area independenei !"mp"rtamentale, e%presie a pr"!esului identi$i!arii de sine #i a apariiei pers"nalitii. *re!ventarea rdiniei !"ndu!e,n m"d inevita.il, la !"nturarea unui autenti! !"mp"rtament interrelai"nal. +tru!tura $"rmal #i in$"rmare a rupului de !"pii din rdini enerea' un !limat psi&"s"!ial n !are $ie!are !"pil este n a!ela#i timp spe!tat"r #i a!t"r al tutur"r ntmplril"r !are au l"! ai!i. /e msur !e sunt a!!eptate #i !"n#tienti'ate unele re uli #i n"rme de !"mp"rtare, relaiile interpers"nale se diversi$i! #i se im." es! n !"ninutul l"r in$"rmai"nal. Gat"rit $en"menului per!epiei s"!iale, !"pilul de vrst pre#!"lar este n stare s reali'e'e " sele!ie n relaiile sale interpers"nale, !"nsiderndu,i pe alii dintre partenerii si prieteni sau rivali. +istemul relaiil"r interpers"nale !"nstituie $"ndul pe !are n!ep s se !"nture'e trsturi !ara!teriale. -!east peri"ad este des!ris de literatura de spe!ialitate !a mar!nd a d"ua !"pilarie, iar dat"rit n!r!turii sale sim."listi!e #i a unei em"tiviti !"mple%e, !a $iind peri"ada de aur a !"pilriei sau vrsta mi!ului $aun, $ie!are dintre a!este e%presii surprin'nd !te !eva din !eea !e i este !ara!teristi! !"pilului la a!east vrst, prin prisma unei d"minante a pers"nalitii sale. /re#!"laritatea este vrsta la !are relaia dintre ndire #i lim.a(are un anumit spe!i$i!A parti!ularitile $ie!arui $en"men e%prim parti!ularitile !eluilalt #i am.ele se de'v"lt in !"relaie, $av"ri'ndu,se re!ipr"!. -!est lu!ru permite adultului s $av"ri'e'e de'v"ltarea ndirii prin a!iuni edu!ative des$#urate asupra lim.a(ului.@er.ali'area permanent a a!iunil"r,antrenarea !"pilului n dial" , utili'area inte rat"ril"r ver.ali sunt ast$el de pr"!edee. 3%periena per!eptiv, tririle a$e!tive puterni!e,de!lan#ate #i intreinute de lumea .asmel"r, !ara!teristi!ile ndirii, !"n$er ima inaiei !"pilului pre#!"lar un anumit spe!i$i!. >a 3 ani el trie#te ntr," lume $antasti! n !are t"tul este p"si.il, iar la 6 ani dis"!ia' realul de $antasti!, pe !are l a!!ept !a pe " !"nvenie de ("!.

57

>r irea e%perienei !" nitive, apariia #i de'v"ltarea un"r tre.uine de pr" res, diversi$i!area trairil"r a$e!tive, de'v"ltarea ima inaiei, de'v"ltarea ima inaiei, de'v"ltarea !"mpetenei #i a per$"rmanei lin visti!e, apariia lim.a(ului intern, !"nstituirea $"rmel"r v"luntare ale un"r pr"!ese psi&i!e mani$estarea unei atitudini !" nitive sunt indi!i ! pre#!"larul are anumite disp"ni.iliti pentru pr"du!erea n"ului n a!tivitile pe !are le des$#"ar.
2.*.%. 4ocul lim,a'ului n cadrul aptitudinii de #colaritate

@"r.irea !"pilului apt pentru #!"laritate tre.uie s $ie !"re!t #i e%presiv, s,l a(ute s,#i e%prime !"re!t ndurile, d"rinele , inteniile #i tririle em"i"nale, s ver.ali'e'e ade!vat !e vrea, s !"muni!e alt"ra prin $"l"sirea le%i!al #i ramati!al !"re!t a !uvintel"r. +ar!inile de'v"ltrii la pre#!"lari, !are sunt pre!i'ate n pr" ram, sunt menite s rspund pr"!esului de nvare din #!"al. @"lumul !"ninutului in$"rmativ d".ndit de !"pii n pr"!esul instru!tiv,edu!ativ ne p"ate "$eri in$"rmaii !"n!ludente pentru apre!ierea nivelului de adaptare #!"lar. 0n timpul peri"adei #!"lare are l"! per$e!i"narea laturii $"neti!e a lim.a(ului. =re.uie su.liniat $aptul ! asimilarea !"mp"'iiei s"n"re a !uvintel"r repre'int un m"ment nsemnat n de'v"ltarea lim.a(ului la vrst pre#!"lar, !eea !e permite !"pilului s se des!ur!e n rap"rturile !"mple%e ale $"rmel"r ramati!ale. /e de alt parte, per!eperea auditiv a $ie!rui sunet din !uvnt, di$erenierea de !ellalte sunete, anali'a !"mp"'iiei $"neti!e a !uvintel"r, "$er premisele ne!esare pentru nvarea !itit,s!risului n #!"al. >r irea relaiil"r !u mediul, pr"!esul de !"muni!are !u !eilali, determin " nsemnat !re#tere a v"lumului v"!a.ularului, Ge'v"ltarea lim.a(ului la !"pil nu se redu!e la !re#terea !antitativ a v"!a.ularului. Idat !u asimilarea $"ndului le%i!al !"pilul #i nsu#e#te #i semni$i!aia !uvntului. -di! n"iunile !are se s!&im., se m." es! treptat pe msura a!umulrii e%perienei.
58

0n de'v"ltarea lim.a(ului !"pilului, nsu#irea stru!turii ramati!ale a lim.ii materne repre'int " pr".lem de"se.it de imp"rtant. -!umularea e%perienei ver.ale du!e treptat la $"rmarea un"r enerali'ri lin visti!e, empiri!e, la $"rmarea a#a,'isului sim al lim4ii. 1e!anismul $i'i"l" i!al simului lim4ii l !"nstituie stere"tipul dinami! !are se ela."rea' la nivelul !elui de al d"ilea sistem de semnali'are n pr"!esul v"r.irii. Capa!itile intele!tuale, m"rale esteti!e se de'v"lt pr" resiv #i sunt !"ndii"nate de stimulrile la !are !"pilul este supus prin intermediul anumit"r $a!t"ri. Gintre a!e#tia p"t $i enumeraiA , inte ritatea anat"m",$i'i"l" i! a anali'at"ril"r, mai ales a !el"r !e $av"ri'ea' v"r.irea, respe!tiv anali'at"rul vi'ual #i ver.",m"t"r. C"pilul !u " .un !apa!itate auditiv,per!eptiv va re!epta !"re!t latura s"n"ra a lim.a(ului2 da! se mani$est de$i!iene auditive va ntmpina reuti n a!tivitile !e se v"r des$#ura. >a $el de imp"rtant este #i anali'at"rul vi'ual. , aut"!"ntr"lul e%primrii pr"prii,n (urul vrstei de 5,6 ani se !"nsider n"rmal un !"pil !are p"ate re$le!ta asupra pr"priei v"r.iri. -similarea $"ndului le%i!al de !tre !"pil va asi ura stpnirea n !"ndiii .une a semni$i!aiei !uvintel"r. -!est lu!ru se ".serv !nd se !ere !"piil"r s nl"!uias! un !uvnt !u altul !are are a!eea#i semni$i!aie sau n !a'ul "m"nimel"r. -!est $apt dem"nstrea' ev"luia !alitativ a "peraiil"r !apa!itatea de a "pera !u sim."luri. , e%primarea edu!at"arei. 0n $"rmarea lim.a(ului "ri!e peda " va avea n vedere urmt"arele aspe!teA m." irea v"!a.ularului, lr irea !apa!itii de interpretare semanti! #i p"lisemanti!, desvr#irea stru!turii ramati!ale, a lim.ii v"r.ite #i e%presivitatea ade!vat la !"nte%t. /r"!esul de invmnt nsumea' $a!t"rii enunai. /rin intermediul a!tivitii instru!tiv,edu!ative in permanen !u !"ndiiile enunate #i $a!t"rii
59

ndirii, $apt determinant n

asimilarea stru!turil"r ramati!ale. >a vrsta de 6,7 ani se ".serv un pr" res n

enunai, nsu#irea lim.ii !a instrument de !un"a#tere, se des$#"ar !a un pr"!es de a!umulare ne!esar enerali'ril"r lin visti!e.Cnd !"pilul n!epe s v"r.eas!, dup !e a tre!ut timpul n uritului, el se e%prim prin !eea !e lin vi#tii numes! &al"$a'e, !uvinte sau sinta me investite !u !u $un!iile ramati!ale ale unei $ra'e.@"r.irea m"n"l" at, !u sine nsu#i repre'int m"mentul !&eie pentru punera n mi#!are a "peraiil"r intele!tuale s"li!itate pentru pr" ramarea #i re larea a!tivitii pr"prii, !t #i pentru a diri(a a!tivitatea instru!tiv,edu!ativ. -!east etap desemnea' !ara!terul d"minant e "!entri!, etap n !are !"pilul nu este pre"!upat de!t de pr"priile a!iuni. -!tivitile din rdini tre.uie s $av"ri'e'e situaia de !"muni!are, s a!!epte t"ate $"rmele de lim.a( sp"ntan, pre!um #i !ele paralin visti!e, s "r ani'e'e situaii de !"muni!are. -!este situaii sunt de d"u $eluriA individuale #i !"le!tive. +ituaiile de !"muni!are individuale !"nstau n repetarea !u v"!e tare de !tre edu!at"are a !el"r spuse de !"pil #i ap"i n re$"rmularea $ra'el"r lui de mai multe "ri, n maniere di$erite #i ntr,un lim.a( !"re!t. -st$el, !"pilul #i va da seama ! !eea !e a repetat edu!at"area este de $apt e%presia pr"priil"r nduri. +ituaiile de !"muni!are !"le!tiv se !reea' atun!i !nd !"piii !unt rupai n semi!er! #i pu#i s $a! diverse e%er!iiiA s v"r.eas!, s !nte, s p"vesteas!, s re!ite, n a#a $el n!t ei s utili'e'e !u pl!ere lim.a(ul. +e reali'ea' ast$el d"u tipuri de e%er!iiiA distra!tive, #i de eli.erare a lim.a(ului n $"rm ludi!. 3%er!iiile distra!tive se p"t reali'a p"rnindu,se de la p"vestiri, numrt"ri, !nte!e sau !ri ilustrate. 3%er!iiile de eli.erare a lim.a(ului pun !"pilul n situaia de a v"r.i su. impulsul unui stimul, edu!at"area re$"rmulnd !"re!t !eea !e spun !"piii. -!estea repre'int m"mente de stimulare a !"muni!rii #i !reativitaii. -st$el, stimularea de'v"ltrii lim.a(ului la pre#!"lari este a.s"lut ne!esar .+e p"ate !"nstata ! sr!ia v"!a.ularului #i stn a!ia n e%primare p"t $rna nu numai pr" resul intele!tual #i mun!a n nvare, dar p"t pr"du!e m"di$i!ri #i n strile a$e!tive ale !"pilului :team, timididate;.
69

Ge a!eea inte rarea n #!"al $r un lim.a( !"respun't"r pr"du!e $rnari n n"ua etap din de'v"ltarea !"piil"r.

2.9. +etode de te-nici #i de cunoa#tere a personalitii copilului pre#colar C"n!"mitent !u a!tivitatea de instruire #i edu!are, !adrul dida!ti! iniia' #i un demers de !un"a#tere a pers"nalitii !"pilului, !ele d"u a!iuni R edu!aia #i !un"a#terea !elui edu!at R a$lndu,se ntr," strns le tur. -!east le tur se dat"rea' $aptului ! s"li!itrile e%terne :sar!inile de nvare, msurile #i !erinele edu!ai"nale;, nainte de a du!e la anumite re'ultate #i de a se !"n!reti'a n anumite per$"rmane, se rs$rn prin prisma !"ndiiil"r interne ale pers"nalitii !"pilului. @aria.ilele psi&"l" i!e !are media' per$"rmanele #i mani$estrile pre#!"larului sunt numer"aseA tre.uinele #i interesele, disp"ni.ilitile #i n'estrrile enerale, aptitudinile spe!i$i!e, stru!turile tip"l" iei !"mp"rtamentale, $"ndul em"i"nal, atitudinile !ara!teriale, nsu#irile intele!tuale, a!&i'iiile anteri"are. 4<eali'nd " m.inare a !un"a#terii #i re!un"a#terii trsturil"r psi&i!e individuale pre'ente ale !"pilului, edu!at"rul va putea s ntrevad !um va ev"lua !"pilul ulteri"r, s emit predi!ii !u privire la pr".a.ilitatea #ansel"r #i reu#itel"r sale.543 4Iri!e a!tivitate edu!ai"nal se ntemeia' pe !un"a#terea psi&"l" i! a su.ie!tel"r !are $a! ".ie!tul unui ast$el de intervenii. 1ai mult de!t att, !alitatea pr"!esului edu!ai"nal depinde esenial de a.ilitile psi&"l" i!e, ale !el"r !e,l ntreprind. 3mil /lan!&ard a sinteti'at a!east idee n sinta ma 6emo ps=chologus, nisi paedagogus :6u poi s fii pedagog fr a fi psiholog ;, t"!mai pentru a su.linia $"ra a!estei interdependene.544
43 /antelim"n F"lu, 1ielu Vlate, 1ielu @er'a, %sihologia copilului, 1anual pentru !lasa a UE,a, C!"li n"rmale 44 >iliana 3'e!&il, 1i&aela >'res!u,/i#i, $a4orator pre&colar metodologic, ed. a EEE,a , 3d. @]E Ente ral, Ju!ure#ti, p.35

61

0n rdini #i n a$ara ei, edu!at"area are la ndemn numere"ase "!a'ii de a,#i !un"a#te !"piii din rup, prin m"daliti simple, a!!esi.ile dar #i prin e%perimentare, !er!etare psi&"l" i! #i peda " i!. >4servarea copilului n timpul activitilor nu se $a!e la ntmplare !i pe .a'a unui pr"t"!"l de ".servare. +e p"t urmriA atenia, spiritul de ".servaie, interveniile ver.ale, rea!iile em"i"nale, a!tele de n!l!are a re ulil"r. Ca met"d de !un"a#tere a pers"nalitii,".servarea !"nst n urmrirea inteni"nat #i nre istrarea e%a!t,sistemati! a mani$estril"r !"mp"rtamentale ale unui !"pil sau ale unei rupe de !"pii. 3%ist " o4servare spontan, ntmplt"are, n !are nu se urmre#te !u ri ur"'itate " anumit idee, un anumit !"ninut #i " o4servare &tiinific, de !ele mai multe "ri pr"v"!at, !are se reali'ea' !u intenia de a veri$i!a e%a!titatea un"r apre!ieri ale edu!at"arel"r #iDsau sta.ilirea un"r !"mp"rtamenteale !"pilului. /rin ".servarea #tiini$i!sunt sesi'ate aspe!te eseniale #i di$ereniale ale mani$estril"r !"mp"rtamentale, !u a(ut"rul un"r indi!at"ri. C"ninutul ".servrii l $"rmea'A a; trsturi .i",!"nstitui"nale #i $i'i"n"mi!e ale !"pilului2 .; atitudinea $a de n"rmele de i ien #i !"mp"rtamentul relai"nal2 !; m"tri!itatea #i sen'"rialitatea2 d; !ara!teristi!i ale ("!ului #i ale nvrii2 e; !"muni!area2 $; trsturile de pers"nalitate. 0n m"d !urent edu!at"arele reali'ea' ".servarea !"mp"rtamentel"r $ie !"n!"mitent !u a!tivitatea dida!ti!, $ie n timpul a!tivitil"r e%tradida!ti!e pe !are le des$#"ar !u !"piii. 0n !adrul a!tivitil"r dida!ti!e se p"t urmrii rspunsurile !"piil"r, pre!um #i !alitatea a!est"ra. +e p"ate ".serva de asemenea, maniera de an a(are a !"pilului n a!tivitile intele!tuale #i !alitatea mun!ii independente, pre"!uprile lui !u !ara!ter !" nitiv sau !u !ara!ter pra!ti! din a$ara pr" ramului #!"lar, interesele #i pre"!uprile pentru a!tivitile $r"ntale sau pe
62

rupe. /entru reali'area unei ".servri ade!vate tre.uie s se in seama de !teva re uli de .a'A , s se sta.ileas! n preala.il, !lar #i pre!is, s!"pul #i ".ie!tivele ".servrii2 , s se pr"!ure mi(l"a!ele #i instrumentele te&ni!e ne!esare2 , s se ela."re'e #i s se respe!te un plan ri ur"s de ".servare, n !"n$"rmitate !u !are s se !ulea datele, s se !"nsemne'e unde #i !um va $i reali'at ".servarea, !t timp va dura2 , s se sta.ileas! " serie de repere de !"ntr"l e%trase $ie din pr"pria e%perien, $ie din lu!rrile de spe!ialitate, u'nd de !"n!eptele psi&"peda " iei #i ale psi&"l" iei vrstel"r2 , s se !"nsemne'e !ele !"nsemnate imediat pentru !a datele !ulese s nu $ie dist"rsi"nate de uitare2 , s se re!ur la m"daliti de de evaluare a in$"rmaiil"r !ulese prin ".servare #i s $ie !"mparate !u !ele ".inute prin alte met"de2 , re'ultatele s $ie interpretate, re!ur ndu,se la di$erite m"daliti de prelu!rare !antitativ #i !alitativ2 , s se asi ure " ma%im dis!reie asupra !el"r !"nsemnate. *"rmularea pripit a !"n!lu'iil"rar putea $i mai peri!ul"as de!t i n"rana. Ge e%emplu, pentru $"rmularea un"r !"n!lu'ii despre !"nduita ver.al a unui !"pil ar tre.ui s se reali'e'e " investi aie !"mple%, urmrind att lim.a(ul "ral !t #i pe !el s!ris, m"dul de e%primare al !"pilului n !adul di$eritel"r a!tiviti,dar #i n timpul li.er. Analiza produselor activitii !"pilului p"ate adu!e in$"rmaii utile despre a.iliti, !reativitate, ima inaie, ndire, mem"rie, et!. 0ntr,un p"rt"$"liu al $ie!rui !"pil p"t $i adunate desenele, arti'anatul, !"la(ele, e%er!iiile ra$i!e, !are p"t in$"rma despre reali'rile #i ev"luia n timp a aptitudinil"r. 0nsu#irile #i !apa!itile psi&i!e ale unei pers"ane se e%prima #i n pr"dusele a!tivitii sale. Iri!e pr"dus reali'at de !"pii p"ate deveni ".ie!t de investi aie psi&"l" i!A
63

desenele, !"la(ele, p"e'i"arele, m"dul de $"rmulare #i de re'"lvare de sar!ini. -nali'nd a!este pr"duse ".inem in$"rmaii despre !apa!itile psi&i!e de !are dispun !"piiiA despre !"erena pr"!esel"r mentale, ampl"area interesel"r, !alitatea !un"#tinel"r, deprinderil"r #i aptitudinil"r2 despre stilul reali'rii a!el"r pr"duseA pers"nal sau !"mun, ".i#nuit2 despre nivelul d"trii psi&i!eA nalt, mediu, sla.2 despre pr" resele reali'ate n nvaare. Conversaia curent3 direct cu copilul adu!e multe in$"rmaii nesistemati!e. +e rein !ele semni$i!ative #i se sistemati'ea'. C"nst n sta.ilirea unui dial" dire!t edu!at"are,!"pil, pe .a'a unei suite de ntre.ri #i pentru !"nsemnarea rspunsuril"r ".i#nuite. 3a se des$#"ar dup un anumit pr" ram, n (urul ntre.ril"r dinainte ela."rate. Ga! pe par!urs apar aspe!te interesante, !are nu au $"st prev'ute !u anti!ipaie, dial" ul nu va urma n m"d ri id !&esti"narul presta.ilit, !i se va e%tinde pentru a !uprinde #i a!este aspe!te. /entru su!!esul !"nversaiei tre.uie respe!tate !teva !"ndiiiA , se v"r evita ntre.rile dire!te, indis!rete, !are ar !"ndu!e la rspunsuri stn(enit"are pentru !"pil2 , ntre.rile se v"r re$eri la $apte ".ie!tive, !u " anumit semni$i!aie psi&"l" i!, $r a pr"v"!a team, reinere, sau mrturii nesin!ere din partea !"pilului2 , nu se v"r $a!e nsemnri n timpul dis!uiei, !i pr"t"!"lul !"nv"r.irii va $i re!"nstituit dup terminarea a!esteia2 , ntre.rile v"r $i !lare, pre!ise #i mai ales !"re!te din pun!t de vedere ramati!al2 , v"r $i evitate ntre.rile s!urte !are !"nin n ele nsele rspunsurile, pre!um #i ntre.rile !are permit rspunsurile m"n"sila.i!e2 , !"pilul va avea p"si.ilitatea s adrese'e el nsu#i ntre.ri la !are va primi rspunsuri ade!vate parti!ularitil"r lui de vrst #i individuale2

64

, de la n!eputul #i pn la s$r#itul !"nversaiei se v"r $a!e e$"rturi pentru !#ti area n!rederii su.ie!tului , !"ndiie esenial pentru asi urarea sin!eritii rspunsuril"r. C"nversaia este met"da !el mai des $"l"sit pentru !un"a#terea pers"nalitii !"pilului, #i nu numai, dat"rit $aptului !, ntr,un timp relativ s!urt, p"ate "$eri date numer"ase, unele !&iar imp"si.il de a$lat !u a(ut"rul alt"r met"de. 3a are #i de'avanta(ul ! su.ie!tul p"ate re$u'a !"la."rarea. +e impune de a!eea, !u ne!esitate, !a datele ei s $ie !"mpletate #i veri$i!ate prin intermediul alt"r met"de. Anc-eta #i c-estionarul n rndul prinil"r adu! in$"rmaii !"mplementare despre !"pii. Ca met"d de investi aie a pers"nalitii sau a unei !"le!tiviti, !&esti"narul !"nst ntr,un set de itemi !e !"nin ntre.ri, a$irmaii, s"luii de ales la !are se s"li!it rspunsuri. /rin intermediul !&esti"narului se p"t investi aA "pinii, interese, !ara!teristi!i ale (ude!il"r, relaii interpers"nale, nivelul nsu#irii !un"#tinel"r. Gin pun!t de vedere al rspunsuril"r s"li!itate, e%ist patru tipuri de !&esti"nareA , !u rspuns n!&is, di&"t"mi! de tipul da,nu, !"re!t,$als2 , !u rspuns la ale ere, prin "ptarea unui rspuns din mai multe variante "$erite de edu!at"are2 , !u rspuns li.er sau des!&is, !nd rspunsul este ela."rat n ntre ime de !el !&esti"nat2 , !u rspuns radat, redate !u a(ut"rul un"r a#a,numite s!ale de apre!iere de tipul $"arte mult, mult, "are!um, puin, $"arte puin, del"!, nu #tiu. -lte"ri radaiile se redau prin !i$re, n "rdine !res!t"are sau des!res!t"are, pentru a mar!a di$erite rade de e%primare. Gin pun!t de vedere al ".ie!tivel"r, !&esti"narele p"t $iA - de cuno&tine? - de nivel intelectual? - de creativitate? - de atitudini?
65

- de interese? - de caracter? - de personalitate - de socia4ilitate. Gin a!este !ate "rii sunt utili'ate de !atre edu!at"are !a instrumente de !un"a#tere psi&"l" i!e nu att prin apli!area l"r la !"pii, !t mai ales prinil"r, pentru a ".ine de la ei unele in$"rmaii utile n pr"!esul edu!rii !"pilului. 8ne"ri pentru sta.ilirea !"re!t a un"r !au'aliti este ne!esar " in$"rmare !"mple% asupra !"pilului, din mai multe surse, !u a(ut"rul mai mult"r met"de. Gatele ".inute urmea' s $ie !"n(u ate, !"mparate, prelu!rate #i a.ia ap"i $"l"site !a temei pentru de!i'ii ad"ptate n rap"rt !u un !"pil sau !u altul. C&esti"narul !"nstituie, din a!est pun!t de vedere, un instrument de lu!ru util #i $"arte la ndemna edu!at"arei. "ro,ele psi-ologice sunt re!"mandate n situaia n !are edu!at"area !un"a#te .ine m"dul de apli!are #i prelu!rare sau !ere a(ut"rul psi&"l" ului, l" "pedului. =estele sunt pr".e s!urte, standardi'ate, !are se apli! n m"d ri ur"s #i ale !r"r re'ultate se interpretea' !"n$"rm un"r !"nvenii #i etal"ane. 8n test !"nst dintr," sar!in de e%e!utat, identi! pentru t"i su.ie!ii e%aminai, #i dispune de " te&ni! pre!is de apre!iere numeri! a re'ultatului e%aminarii n rap"rt !u ntrea a p"pulaie !reia i aparine su.ie!tul supus investi rii. <e'ultatul unui test "$er p"si.ilitatea $"rmulrii unui dia n"sti! al de'v"ltrii !apa!itil"r msurate, pre!um #i emiterii unei pr" n"'e asupra ev"luiei sale ulteri"are. =estul psi&"l" i! este, prin urmare, " met"d de investi are e%trem de ela."rat, !are nu p"ate $i la ndemna edu!at"arei. Ge a!eea n m"d ".i#nuit, dat"rit a.senei spe!iali#til"r psi&"peda " i, n #i etal"nat. rdini se utili'ea' pr".e psi&"l" i!e. I pr". psi&"l" i! devine test numai dupa !e ea a $"st standardi'at

66

/r".e psi&"l" i!e p"ate ima ina "ri!e edu!at"are, !"respun't"r aspe!tel"r pe !are d"re#te s le investi &e'e. C"ndiiile pe !are tre.uie s le respe!te n a!east situaie suntA s se asi ure !"ndiiile "ptime pentru reali'area !erinel"r pr".el"r2 s se ".in n!rederea su.ie!tului. /'emple de pro4e psihologice ce pot fi aplicate n grdini, , pr".e de determinare a radului de "rientare spai",temp"rale2 , pr".a de evideniere a !apa!itii de dis!riminare a !ul"ril"r #i denumirea l"r2 , pr". de !""rd"nare manual2 , pr". de rapiditate manual2 , pr". de per!epie vi'ual a $"rmei #i de !apa!itate ra$i!2 , pr". pentru sta.ilirea d"minantei manuale, "!ulare #i a pi!i"rului :pr".a lateralitii; , pr". pentru !un"a#terea de'v"ltrii intele!tuale2 .ez,aterile3 !"nv"r.irile literare !u !"piii #i prinii a!est"ra permit " mai .un !un"a#tere re!ipr"! #i premisele unei !"la."rri $amilie,edu!at"are n $av"area edu!rii arm"ni"ase a !"pilului, la rdini #i a!as. +e ".in in$"rmaii utile privindA anamne'a :de'v"ltarea, ."lile, ev"luia !"pilului de la na#tere;, pre"!uprile n timpul li.er, antura(ul !"pilului, in$luenele $amiliei, starea material, s"!ial, !ultural a $amiliei, alte amnunte !e p"t !"ntri.ui la !"mpletarea $i#ei psi&"peda " i!e #i la tratarea di$erenial a !"pilului. 07perimentul este " alt met"d de !un"a#tere a pers"nalitii !"piil"r. 4/"t $i utili'ate e%perimente de mem"rare :dup !te le!turi sau minute reine !"pilul " p"e'ie;, de rapiditate a re!un"a#terii sau repr"du!erii :!u material ilustrat;, de relai"nare s"!ial :s"!i"metria;, !u rspunderi n"tate de edu!at"are la ntre.ri simple !aA !u !ine vrei s stai la msu #i de !e)2 Cu !ine nu vrei #i de
67

!e)2 /e !ine ai invita la 'iua ta)2 !ine d"re#ti s $ie #e$ul de rup) <spunsurile sunt ap"i prelu!rate statisti! #i se nre istrea' n s"!i"matri!e :ta.el !u d"u intrri, pe verti!al aprnd ale eri D respin eri e%primate, pe "ri'"ntal, ntrunite de $ie!are !"pil; dup !are se desenea' s"!i" rama.545 Ga! te&ni!a s"!i"metri! este apli!at anual sau semestrial, prin !"mparare, se dedu!e ev"luia !"le!tivului, !re#terea !"e'iunii rupei, ev"luia lideril"r in$"rmali :ale#i de !"pii;, a !el"r iniial i'"lai #i putem sta.ili msuri edu!ative. :i#a de caracterizare psi-opedagogic *i#a psi&"peda " i! este un instrument de .a' pentru !un"a#terea !"pilului pre#!"lar n vederea $"rmrii sale !a pers"nalitate de'v"ltat n m"d arm"ni"s prin d".ndirea unui !"mple% de nsu#iri $i'i!e #i s"!iale.46 43a !"n!reti'ea' #i "r ani'ea' in$"rmaiile semni$i!ative despre !"pil :re!"ltate #i nre istrate !u di$erite prile(uri;, att pentru a $i%a " stare de $apt, !t #i pentru a pr" n"'a asupra ev"luiei lui ulteri"are. 3ste un instrument met"di! stru!turat !a " list sele!tiv de dimensiuni, varia.ile #i indi!at"ri :un e#anti"n de trsturi menite s pun n eviden aspe!te relevante ale intele!tului, a$e!tivitii, pers"nalitii #i !"nduitei !"pilului;. I$erind " vi'iune dis!ursiv, e#al"nat de !"mp"nente, dar #i " ima ine sinteti!, l".al, asupra pers"nalitii de ansam.lu, $i#a se instituie !a instrument al tratrii edu!ai"nale di$ereniate a !"piil"r.547 *i#a psi&"peda " i! a !"pilului !uprindeA 1. a. Gate de identi$i!areA nume, prenume, data #i l"!ul na#terii2 .. Gate despre $amilieA mama, vrsta, l"!ul de mun!, $un!ia, pre tirea2 tata, vrsta, l"!ul de mun!, $un!ia, pre tirea2 frai mai mari, vrsta, l"!ul de mun!, $un!ia, pre tirea2 frai mai mici, vrsta2 pr".leme $amiliale :de!es, div"r, !"n!u.ina(, a.and"n, !"n$li!te, al!""lism, et!;2 mediul edu!ativ, !"ndiii materiale,
45 3lisa.eta @"i!ules!u, %edagogie pre&colar, Ju!ure#ti, 3ditura -ramis, p. 37 46 Mulieta -le%andru, E"ana Lerseni, Cunoa&terea copilului pre&colar, C"le!ia Cat&edra editat de <evista de peda " ie, *i#a psi&"peda " i!, instrument de .a' pentru !un"a#terea !"pilului pre#!"lar. 47 /antelim"n F"lu, 1ielu Vlate, 1ielu @er'a, %sihologia copilului, 1anual pentru !lasa a UE,a, C!"li n"rmale, p. 198

68

!ulturale, in$luene edu!ative2 !. -nte!edentele !"piluluiA de'v"ltarea intrauterin, na#tere, psi&"pat"l" ie, ."lile !"pilriei, de'v"ltarea "r anel"r sen'"riale, m"tri!itate :vrsta nvrii mersului;, v"r.ire :apariia n ritului, primele !uvinte, pr"p"'iii;2 d. Ente rarea n mediul rdiniei :vrsta venirii la rdini, adaptarea, et!.; 2. 3v"luia psi&i! #i $i'i! a !"pilului de la na#tereA
B

Ge'v"ltarea !"rp"ral :ev"luia n

reutate, talie, !ir!um$erina

t"ra!i!, a !apului, et!.; se !"mpletea' anual2


B

Ge'v"ltarea anali'at"ril"r :eventualele de$i!iene de au', v', mir"s, Ge'v"ltarea intele!tualA $"arte pre!"!e, n"rmal, lent, $"arte lent.

ta!til, de e!&ili.ru;2
B

3. 1ani$estarea n rdiniA %rocesele de cunoa&tere, , stadiul ndirii :vrsta psi&"l" i!;2 , mem"ria R $idel, in$idel, me!ani!, l" i!2 , ima inaia, !reativitatea R vie, medie, sra!2 , lim.a(ul R $"arte de'v"ltat pentru vrsta lui, n limitele n"rmale, sra!, !"n$u'2 , atenia R !"n!entrat pe " peri"ad lun , $lu!tuant, lipsa de atenie n ma("ritatea timpului. @otivaia pentru activitatea de -oc, , d"rni! s !""pere'e, s parti!ipe la a!tiviti2 , se an a(ea' sp"radi!2 , retras, nem"tivat. 8fectivitatea, , mani$estri e%pl"'ive, lipsa de in&i.iie2 , reinere, !"ntr"l de a$e!tiviti2 , !u s!&im.ri .ru#te de la e%u.eran la reinere.
69

9oina, , puterni!, susinut2 , m"lati!2 , sla.. 2emperamentul preponderent, , san vini!2 , !"leri!2 , $le mati!2 , melan!"li!. 2rsturi de caracter AatitudineB, , atitudine p"'itiv $a de sine, $a de alii, de a!tivitate, de ("!2 , atitudine p"'itiv D ne ativ2 ,atitudine ne ativ, "p"'iie de re uli, la n"rme. .eprinderi de autoservire, comportare civilizat, , aut"n"m, dependent, !u $lu!tuaii :de aut"n"mie #i dependen;. 8ptitudini &i interese, , pre$er a!tivitatea de ("!, mun! "sp"dreas!, te&ni!, artisti!, plasti!, mu'i!al, de mi#!are n aer li.er, de le!tur dup ima ini, matemati!, despre natur #i "m. 4. 1ani$estarea !"pilului n $amilieA , a!tivitatea de timp li.er, relaiile !u prinii, $raii, !"mp"rtamentul !ivili'at, deprinderile de aut"servire, "rdine la l"!urile pr"prii. 5. C"n!lu'ii #i re!"mandri.

79

C0PI758U8 III 0specte !etodolo)ice privind dezvoltarea psi+o, izic a copilului precolar din perspectiva educaiei precolare. 1oduri i or!ele de activitate i dezvoltarea psi+o, izic a precolarului

%.1. 5ocul -element central al !ormrii #i dezvoltrii personalitii pre#colarului

/re#!"laritatea este vrsta ("!ului, avnd " du.l semni$i!aieA pe de " parte, el este !adrul n !are se mani$est, se e%teri"ri'ea' ntrea a via pis&i! a !"pilului, n ("! !"pilul e%perimentndu,#i !un"#tinele, em"iile satis$!ndu,#i d"rinele #i eli.erndu,se, des!r!ndu,se tensi"nal, iar pe de alt parte ("!ul !"nstituie prin!ipalul instrument de $"rmare #i de'v"ltare a !apa!itil"r psi&i!e ale !"pilului, ni!i una dintre $un!iile #i nsu#irile lui psi&i!e neputnd $i !"n!epute #i ima inate n a$ara ("!ului. 4M"!ul satis$a!e n !e mai nalt rad nev"ia de mi#!are #i a!iune a !"pilului, el des!&ide n $aa !"pilului nu numai universul a!tivitii, !i #i universul e%trem de a ptrunde n intimitatea a!estuia #i de'v"ltnd d"rina !"pilului de a se de'v"lta !a adulii2 el d p"si.ilitatea pre#!"larului de a,#i apr"pia realitatea n!"n(urt"are, de a,#i nsu#i $un!ia s"!ial a ".ie!tel"r, de a se $amiliari'a !u semni$i!aia s"!i",
71

uman a a!tivitii adulil"r, de a !un"a#te #i stpni lumea am.iental2 ("!ul $"rmea' #i restru!turea' ntrea a via psi&i! a !"pilului.548 0n lumea ima inat de ("!, !"pilul se simte puterni!, inteli ent, adult, ai!i el este !apa.il de $apte er"i!e, de a!iuni spe!ta!ul"ase, t"tul este permis n ("!. Cu privire la ("! au $"st $"rmulate mai multe te"riiA C.\. Fr""s !"nsider ("!ul !a e%er!itarea instin!tel"r pr"prii viei, ntre ("!urile !"piil"r #i !ele ale animalel"r nee%istnd ni!i " di$eren, dup el, ("!ul ar $i un $el de e%er!iiu al a!tivitil"r viit"are. Gup C& Ju&les, ("!ul este " e%!itare mus!ular, vala.il de'v"ltrii .i"l" i!e2 +!&illes #i +pener susin ! ("!ul se .a'ea' pe surplusul de ener ie al !"pilului, C&ateau, vede n ("! " a!tivitate $i'i! sau mintal ratuit, reali'at dat"rit pl!erii de a " pr"v"!a. 3d. Claparede, arat ! ("!ul este satis$a!ia imediat a d"rinel"r #i tre.uinel"r2 \.G. 8sinsQi, su.linia' r"lul mediului s"!ial n determinarea !"ninutului #i !ara!terul ("!ului2 M. /ia et !"nsider ! 4este $"rma de a!tivitate a !rei m"tivaie nu este adaptarea la real, !i dimp"triv, asimilarea realului la eul su $r san!iuni sau !"nstrn eri.5 /si&"l" ii indi$erent de #!"ala sau "rientarea !reia i aparin, sunt apr"ape unanimi n a admite ! ("!ul adu!e !"ntri.uii imp"rtante la de'v"ltarea !"pilului. /re'entate sinteti!, a!estea au n vedere urmt"arele aspe!teA Cocul este un vehicul al stimulrii cognitive. /rin intermediul a!tivitii ludi!e, !"piii $a! des!"periri sen'"ri"m"t"rii privind mrimile #i $"rmele, n"iunile de ("s #i sus, tare #i m"ale, et!. 3i mnuies!, manipulea', identi$i!, "rd"nea', stru!turea' #i ms"ar. 3%ersndu,#i per!epia, a.ilitatea de a rea!i"na #i a.ilitatea ndirii, !"pilul a!umulea' e%perien dire!t. 3senial pentru !"pil, n ("!, este natura primar a e%perienei nu d"ar pentru ! i $urni'ea' impresii imediate, !i #i pentru ! i $urni'ea' impresii imediate, !i #i pentru ! i "$er $eed .a!Q,ul #i i determin pr" resul n nvarea independent.
48 /antelim"n F"lu, 1ielu Vlate, 3mil @er'a, %sihologia copilului, 1anual pentru !lasa a UE,a, C!"li n"rmale, p. 92

72

Cocul i pregte&te pe copii pentru via, dar de " manier spe!i$i!. Mu!ndu,se !"piii se e%perimentea' #i se e%ersea' pe ei n#i#i !a a eni a!tivi ai mediului #i nu d"ar !a elemente rea!tive. 0n $amilie #i la rdini !"piii sunt $re!vent !&emai s a!i"ne'e n !"n$"rmitate !u anumite seturi de m"dele. 0n lumea ("!ului ei p"t $i !ei !are iau de!i'ii. Cocul ofer oportunitatea de a e'ersa roluri ale adulilor. C"piii se p"t (u!a 4de,a #!"ala5, 4de,a pr"$es"rii5, 4de,a ma a'inul5, interpretnd r"luri de pr"$es"ri, medi!i, vn't"are. M"!urile sunt mi(l"a!e a$e!tive prin !are !"piii nva s,#i adapte'e a!iunile la a!elea ale unui partener. Cocul este un e'erciiu crucial pentru formarea &i dezvoltarea responsa4ilitii etice. 0n !adrul su, !"pilul pra!ti! nu d"ar !"muni!area #i s"lidaritatea s"!ial, !i #i !"n$i urea' t"t"dat pr"priile sale val"ri de (ude!at !u privire la !e este .ine #i !e este ru ntr,un !"nte%t s"!ial. 3l nva !"re!ia s"!ial #i intervenia nu d"ar de la adulii !are 4supervi'ea'5, !i mai de ra. de la !"le ii de ("! din a!eea#i rup de vrst. n activitatea ludic este, de asemenea e'ersat -udecata estetic a copilului. 3l nva s apre!ie'e lu!rurile !a $rum"ase sau urte, s "pte'e pentru anume $"rme, !ul"ri, materiale. Cocul stimuleaz fantezia Dcon&tiina imaginativE &i un anume gen de percepie a ideilor. C"pilul este stimulat el are idei, $a!e le turi intuitive ntre lu!ruri. /rin intermediul ("!ului, un !"pil p"ate reali'a !are idei sunt ale sale #i, n a!est pr"!es, p"ate lua n !un"#tin de pr"priul su p"tenial in"vativ #i l p"ate e%perimenta. /rin intermediul ("!ului, alturi de a-&i apra &i de a-&i afirma
73

individualitatea. I.li at de !"nte%t s ias din el nsu#i #i s priveas! dintr," alt perspe!tiv, !"pilul #i !"nstruie#te un sens pr"priu al identitii, sens !"n!reti'at n ima inea de sine.49 M. /ia et !"n!epe ("!ul !a un anumit tip de a!tivitate neleas !a 4un e%er!iiu $un!i"nal5 !u $un!ia de 4e%tindere a mediului.5 C"n$"rm te"riei sale asupra ev"luiei inteli enei 4("!ul este adaptare, adi! asimilare #i dem"dare.559 M. /ia et susine !, !"pilriei i este pr"prie !utarea e!&ili.rului prin adaptare printr," serie de e%er!iii sau !"nduite, " a!tivitate !"ntinuu stru!tural. /ia et !lasi$i! ("!urile nA ("!ul e%er!iiu, ("!ul sim."li!, ("!ul !u re uli #i ("!ul de !"nstru!ie.
8 c-" e9e%c$/$- R repre'int $"rma primitiv a ("!ului, sin ura

pre'ent la nivel sen'"ri"m"t"rii !are se pstrea' #i n !"ntinuare prin in!luderea sa n $"rmele imediat superi"are. >a "ri inea sa sen'"ri"m"t"rie, ("!ul nu este de!t " asimilare a realului la eu, att n sensul .i"l" i! al asimilrii $un!i"nale !are e%pli! de !e ("!urile,e%er!iiu de'v"lt e$e!tiv "r anele #i !"nduitele !t #i n sensul psi&"l" i! al unei n!"rp"rri a lu!ruril"r n a!tivitatea pr"prie. M"!ul,e%er!iiu nu !"mp"rt ni!i un $el de sim."lism #i ni!i vre" te&ni! spe!i$i! ludi!, el !"nstnd d"ar n 4repetarea de pl!ere a unei a!tiviti nsu#ite pe !i, n s!"pul adaptrii.551 /rin 6 c-" s$m5 "$c, a!tivitatea ludi! a !"pilului a(un e la ap" eu ntre 5,6 ani. I.li at s se adapte'e nen!etat lumii s"!iale a !el"r mari, ale !rei interese #i re uli i rmn e%teri"are, #i unei lumi $i'i!e pe !are, de"!amdat " nele e reu, !"pilul nu reu#e#te s,#i satis$a! tre.uinele a$e!tive pr"prie n !ursul a!est"r adaptri !are, pentru el rmn, !u att mai nedeslu#ite, !u !t el este mai mi!. /entru e!&ili.rul su intele!tual #i a$e!tiv este ne!esar !a el s p"at dispune de un
49 -ur"ra Lritulea!, Cocul element central al formrii &i dezvoltrii intelectuale a pre&colarului , <ev. 0nv. /re#!"lar, nr. 3,4D2999, p. 43 59 Mean /ia et, %sihologia copilului, Ju!ure#ti, 3.G./., 1974, p. 59 51 54idem, p. 51

74

se!t"r de a!tivitate a !rei m"tivaie s nu $ie adaptarea la real !i dimp"triv2 asimilarea realului la 4eul5 sau $r !"nstrn eri sau san!iuni. /ia et susine ! 4("!ul sim."li! este !el !e repre'int nu numai asimilarea realului la 4eu5, !a ("!ul eneral, !i asimilarea asi urat printr,un lim.a( sim."li! !"nstruit de 4eu5 #i m"di$i!a.il p"trivit tre.uinel"r sale.5 52 3l lea apariia ("!ului sim."li! #i ev"luia a!estuia de s!&emele de asimilare ale inteli enei. C"pilul !"nstruie#te sim."lul dup d"rin, pentru a e%prima t"t !eea !e n e%periena trit nu p"ate $i $"rmulat #i asimilat numai prin mi(l"a!ele lim.a(ului.
8 c-%$"e c- %e#-"$ sunt ("!urile !are se transmit n !adrul s"!ial de la

!"pil la !"pil #i a !r"r imp"rtan !re#te "dat !u vrsta. 0n !adrul a!est"r ("!uri !"piil"r le pla!e s $ie mpreun #i adesea !aut ruprile de !te d"i sau trei, dar ni!i n !adrul a!est"r rupuri mi!i nu n!ear! s,#i !""rd"ne'e e$"rturile $ie!are a!i"nea' pentru sine, !u sau $r asimilare re!ipr"!, $ie!are apli! re uli n $elul su #i t"i !"piii ies !#ti t"ri. /ia et nume#te a!est $en"men 4e$e!tul e "!entrismului iniial.5 -!est tip de ("a! este dup "pinia lui /ia et, unul din pun!tele de p"rnire a pr"!esului de s"!iali'are pr" resiv. 0n ("!ul !u re uli, el tre.uie s !u!ereas! !ele d"u pr"prieti eseniale ale s"!ietii e%teri"areA nele erea re!ipr"! .a'at pe !uvnt #i dis!iplina !"mun .a'at pe n"rme de re!ipr"!itate.
8 c-%$"e !e c 'st%-c/$e se de'v"lt pe .a'a ("!ului sim."li!, la n!eput

$iind inte rate n sim."lism ludi!, pentru !a, mai tr'iu, s !"nstituie adevrate sau re'"lvri de pr".leme #i !reaii inteli ente. Ge !ele mai multe "ri ("!urile sunt !"mple%e #i !"nin elemente din t"ate !ate "riile. Emp"rtante sunt e$e!tele psi&"l" i!e pr"duse de a!este tipuri de ("!uriA lr irea spe!trului relaiil"r intepers"nale, dis!iplinarea !"nduitei, de'v"ltarea un"r !apa!iti intele!tuale :spiritul de ".servaie, perspi!a!itatea, et!.; ampli$i!area
52 54idem, p. 53

75

pr"!esel"r de "rientare n spaiu, antrenarea v"inei, de'v"ltarea #i e%ersarea pr"!esel"r a$e!tive #i a e%presiil"r em"i"nale. M"!ul se mani$est di$ereniat la nivelul !el"r trei su.stadii ale pre#!"laritii. /re#!"larul mi! se !ara!teri'ea' prin in!apa!itatea de a parti!ipa !"relat #i !"n!"mitent !u t"i !eilali pre#!"lari la t"ate etapele ("!ului, el nu reine t"ate re ulile !i d"ar una sau d"u. 4/re#!"larul mi(l"!iu de#i !un"a#te #i apli! t"ate re ulile, nu dispune de !apa!itatea de a,#i "r ani'a .ine t"ate etapele ("!ului, de#i trie#te a$e!tiv plenar ("!ul, are di$i!ulti de inte rare s"!ial n ("!. /re#!"larul mare se !ara!teri'ea' prin !"nduite mai adaptate #i mai ales printr," "r ani'are strate i!, n plan mental, a etapel"r ("!ului.553 /entru a se putea inte ra #i !""pera e$i!ient !u !ei din (ur, !"pilul tre.uie s atin un anumit nivel al s"!iali'rii n !are nu este su$i!ient numai p"sedarea un"r !aliti n planul de'v"ltrii psi&i!e, !i presupune #i " m"dalitate de per!epere #i !"nsiderare a !alitil"r !el"r !u !are vin n !"nta!t. +"!iali'area este mai avansat atun!i !nd identi$i!area #i ima inea de sine este !"re!t, !nd se reali'ea' prin rap"rtarea la alii #i !nd n relaie !u a!e#tia se m"tivea' pentru a!tivitile des$#urate #i pentru " !"muni!are !u un !"ninut in$"rmai"nal !"mple%, $r tensiuni, $r dist"rsiuni, !u le(eritate, sensi.ilitate #i !u " anumit n!r!tur a$e!tiv. C&ateau arat ! 4su$letul #i inteli ena devin mai mari prin ("!. 8n !"pil !are nu #tie s se ("a!e este un mi! .trn, un adult !are nu va #ti s ndeas!. M"!ul "$er !"piil"r un i'v"r inepui'a.il de impresii !are !"ntri.uie la m." irea !un"#tinel"r despre lume.5

53 /antelim"n F"lu, 1ielu Vlate, 3mil @er'a, op. cit., p. 94

76

%.2. ;nvarea. Asigurarea continuitii ntre activitatea de 'oc #i activitatea de nvare >e ea de'v"ltrii !"pilului urmea' !alea de la ("! la nvare #i la mun!. ="ate a!este $"rme de a!tivitate !"e%ist, n $ie!are peri"ad de vrst, una dintre ele avnd p"nderea !ea mai mare. =re!erea de la " peri"ad de d"minaie a unei a!tiviti la alta se pr"du!e n m"d treptat, !a un pr"!es !e se des$#"ar n timp ndelun at. -!east tre!ere nu presupune e%!luderea unei #i nl"!uirea ei prin alta !i, de"p"triv, !ele d"u $"rme de a!tivitate ("!ul #i nvarea, ("!ul #i mun!a !"e%ist ntr," arm"ni"as m.inare !e nlesne#te saltul de la " treapt la alta, $r pra uri #i $r ".sta!"le. <eali'area unui nvmnt unitar ne!esit respe!tarea !"ntinuitii ntre di$eritele trepte de nvmnt. -!east !"ndiie este vala.il #i pentru primele d"u trepte de nvmnt pre#!"lar #i nvmntul eneral. /re#!"laritatea este vrsta ("!ului, !are "!up n viaa pre#!"larului a!ela#i l"! pe !are,l "!up nvarea n viaa #!"larului. 0n asi urarea !"ntinutii ntre a!tivitatea d"minant a vrstei pre#!"lare #i a vrstei #!"lare mi!i, tre.uie avut n vedere ns#i parti!ularitile tre!erii de la un stadiu la altul n de'v"ltarea !"piil"r. 0n! de la vrsta pre#!"lar, n !"ndiiile ("!ului !a a!tivitate d"minant, apar att n !adrul a!estei a!tiviti, !t #i n $"rme spe!ial "r ani'ate, elemente ale mun!ii de nvare. 0nvtura d"minant a vrstei #!"lare, este pre'ent n di$erite $"rme #i la vrsta pre#!"lar, !a i'v"rnd din ne!esitatea de a satis$a!e interesul, !uri"'itatea !"pilului prin !un"a#tere. /e de alt parte, "dat !u intrarea !"pilului n #!"al, !&iar n !"ndiiile nvrii !a a!tivitate !e deveni d"minant, se menine #i ("!ul !a " a!tivitate $ireas! a !el"r d"u stadii, " adaptare treptat a !"piil"r la a!tivitatea #!"lar.

77

C!"ala #i n!epe a!tivitatea edu!ai"nal pe $undalul a!umulril"r reali'ate de !"pii la vrsta pre#!"lar. @rsta pre#!"lar este de!isiv pentru ev"luia !"pilului pe ntre par!ursul #!"laritii. Enstituia pre#!"lar este !&emat s pun .a'ele edu!aiei !"pilului, pentru a deveni, pentru a parti!ipa la pr"pria de'v"ltare n pr"!esul intera!iunii ("!ului, nvrii, mun!ii #i !reaiei. >a vrsta pre#!"lar se pun .a'ele $"rmrii viit"arei pers"naliti, a#adar, !"pilul va $i iniiat n parti!iparea la a!iunea de nvare, nvarea parti!ipativ $iind " !""rd"nat esenial a m"denri'rii nvmntului pre#!"lar. 0nvarea !"ndu!e la ela."rarea un"r !"mp"rtamente n"i !are satis$a! mai .ine ne!esitile adaptative ale !"pilului. >a a!east vrst sunt ntlnite d"u tipuri de nvare, #i anumeA nvarea s"!ial, reali'at !a urmare a !"nta!tel"r interpers"nale ale !"piil"r, !u adulii sau !u !ei de " seam !u ei n !"nte%te situai"nale de via2 nvarea dida!ti!, !e presupune "r ani'area, !"ndu!erea #i diri(area sistemati! de !tre pers"nalul spe!ial pre tit n a!est s!"p, des$#urat n !adrul institui"nali'at al rdiniei de !"pii. nvarea social "$er !"piil"r prile(ul de a asimila " serie de e%periene s"!i",umane, semni$i!aii #i val"ri s"!iale, stiluri !"mp"rtamentale, r"luri #i !"mp"rtamente interpers"nale, m"daliti de a!"m"dare, adaptare #i arm"ni'are interpers"nal. 1ulte dintre ("!urile !"piil"r presupun !""perarea l"r. /entru !a a!este ("!uri s p"at $i des$#urate este ne!esar !a pre#!"larul s nvee a !""pera !u alii, adi! s sta.ileas! u#"r !"nta!tele interpers"nale s se a!"m"de'e rapid la n"ile situaii, s,#i !""rd"ne'e e$"rturile !u ale atin erii s!"puril"r !u ale !el"rlali, n vederea atin erii s!"puril"r $i%ate, s,#i adu! ap"rtul !"nstru!tiv la des$#urarea a!tivitii, s,i respe!te pe alii, s,#i in&i.e anumite !"mp"rtamente a resive, s in seama de prerea alt"ra, s !"nvin , s,#i susin #i s,#i ar umente'e prerile.

78

Frdinia tre.uie s,i pre teas! pe !"pii su. aspe!tul !"mp"rtamental, s stimule'e a!ele nsu#iri $i'i!e #i psi&i!e, !are i permite s se adapte'e mai u#"r la situaia de #!"lar, la !erina de nvare, s diminue'e sau s elimine t"tal di$i!ultile de adaptare. 43ste su$i!ient !a un pre#!"lar, s vad, s per!eap un anumit !"mp"rtament pra!ti!at de " pers"an, pentru !a, n urma re'"nanei sale a$e!tive, s #i,l apr"pie, s,l asimile'e #i s,l trans$"rme n !"mp"rtamentul pr"priu. Ga! !"mp"rtamentul ".servat este #i ntrit, atun!i el va $i asimilat !u mai mare u#urin.554 Ca $a!t"ri ntrit"ri ai !"mp"rtamentel"r p"t $i $"l"sii apr".area sau de'apr".area rupului, re!"mpense sau san!iuni m"rale. nvarea didactic presupune "r ani'area a!tivitii !"piil"r, des$#urarea l"r dup pr" rame ".li at"rii #i ri ur"ase. Cara!terul sp"ntan, ne"r ani'at #i nesistemati'at al nvrii s"!iale este nl"!uit !u !ara!terul diri(at, "r ani'at #i sistemati! al a!estui n"u tip de nvare. Ge#i transmiterea de !un"#tine, $"rmarea deprinderil"r au l"! prin intermediul ("!ului, !&iar #i a!esta su$er trans$"rmri #i restru!turri !"nvertindu,se n ("! dida!ti!, !u !"ninut #i $inalitate instru!tiv, edu!ativ. 3%pli!aiile edu!at"arei l ".li pe !"pil s $ie atent s rein #i ap"i s rea!tuali'e'e, s nelea , $apt !are impulsi"nea' de'v"ltarea !apa!itil"r sale rai"nale ver.ale. Ge"are!e !en'ura !"n#tiinei #i a inteli enei sunt restrnse n peri"ada pre#!"lar, !"pilul nva mai ales din e%periena trit, din !"nta!tul dire!t !u ".ie!tele #i $en"menele. 4-!tivitile din rdini sunt un antremanent al !apa!itii de mvare. 6umai prin !un"a#terea psi&"l" iei #i a pers"nalitii $ie!rui !"pil n parte, edu!at"rul p"ate s,i "r ani'e'e e%periena de nvare n a#a manier n!t s,i $a!ilite'e a!!esul n !un"a#tere #i s,i ampli$i!e !apa!itile
54 /antelim"n F"lu, 1ielu Vlate, 3mil @er'a, %sihologia copilului, 1anual pentru !lasa a UE,a, C!"li n"rmale, Ju!ure#ti, 3.G./., 1993

79

de asimilare de n"i !un"#tine, de $"rmare a un"r deprinderi de mun! intele!tual eseniale n adaptarea la a!tivitatea #!"lar.555 Cer!etrile de psi&"l" ie a nvrii, parti!ulari'ate pentru vrsta pre#!"lar, su.linia' !ara!terul !"n!ret,intuitiv al nvrii, ne!esitatea de ve&i!ulare a ".ie!tel"r, !ara!terul inuitiv al asimilrii de in$"rmaii #i r"lul a!tivitii pra!ti!e #i al ("!ului n de'v"ltarea pers"nalitii pre#!"larului. <"lul $amiliei, al edu!at"arei, al rupului de !"pii :prietenii #i !"le ii de rdini; repre'int $a!t"rii !e in$leunea' ma("r ev"luia nvrii. Ge ai!i de!ur urmt"arele !erine ale stimulrii interesului pentru nvare #i pentru lr irea "ri'"ntului de !un"a#tereA
B

des!&iderea !"pilului pentru !un"a#terea nemi(l"!it :!"n!ret,intuitiv; a

realitii !u !are p"ate intra n !"nta!t dire!t, pe !alea simuril"r #i a a!iunii, a ("!ului #i a manipulrii de ".ie!te2
B

lr irea !un"a#terii prin antrenarea !apa!itil"r de re$le!tare la nivelul

per!epiil"r #i repre'entril"r :de'v"ltarea spiritului de ".servaie, a $ineii anali'at"ril"r;2


B

de!lan#area !uri"'itii epistemi!e, a!!entul pe a!tiviti la ale ere, !are,i $"rmarea deprinderil"r de mun! intele!tual a!!esi.ile vrstei.

tre'es! interesul2
B

Frdinia de !"pii "$er !adrul prielni! pentru "r ani'area #tiini$i! a nvrii, e#al"narea radat a sar!inil"r de nvare, !"ndu!erea !u pr"$esi"nalism a !"pilului pe !alea !un"a#terii. @al"ri$i!area e%perienei de via a !"pilului, pred"minana ("!ului !a tip de a!tivitate #i m.inarea a!tivitil"r !"mune !u !ele alese sunt premisele unei nvri e$i!iente la vrsta pre#!"lar. 4C"mple%itatea nvrii re'ult #i din !erinele multiple ridi!ate de viaa #!"lar #i inte rarea s"!ial viit"are. C"pilul este $"rmat #i in$"rmat n d"meniul intele!tual, m"ral, esteti!, $i'i!, apli!ativ, reli i"s, sp"rind #ansele unei adaptri

55 3lisa.eta @"i!ules!u, %edagogie pre&colar, Ju!ure#ti, 3ditura -ramis, p. 65

89

rapide la a!tivitatea #!"lar #i la e%i enele de mediu, inte rarea s"!ial #i !ultural. /re#!"larul mare #tie ! un elev mer e la #!"al s nvee, are teme pentru a!as, prime#te !ali$i!ative, s!rie n !aiet R de!i se $amiliari'ea' !u spe!i$i!ul mun!ii #!"lare, se de!lar d"rni! s $ie #!"lar #i devine m"tivat pentru nvtur, !&iar da! re ret une"ri ! nu va mai avea destul timp pentru ("a!.556 /entru a se adapta la a!tivitatea #!"lar, !"piii tre.uie pre tii su. t"ate aspe!tele, dar de'v"ltarea !apa!itil"r de !"muni!are ver.al !"nstituie !ea mai imp"rtant sar!in a nvmntului pre#!"lar. +e #tie ! prin ("!, !"pilul pune n a!iune t"ate p"si.ilitile sale, tradu!e n $apte p"tenele sale intele!tuale, $i'i!e, m"rale, le de'v"lt, le m.in. M"!ul !"nstituie " ne!esitate a "r anismului n de'v"ltare. /entru !"pil, ("!ul este distra!ie, este nvtur, este mun!, un ("! prin !are se edu! este un mi(l"! e$i!ient de a !un"a#te lumea n!"n(urt"are. M"!ul dida!ti! este mi(l"!ul prin!ipal prin !are !"piii p"t re'"lva " mulime de sar!ini dida!ti!e ntr," a!tivitate pl!ut #i antrenant. 0ntre trei #i #ase ani !"pilul p"sed un repert"riu ." at de sim."luri lin visti!e #i de alt natur, $apt !are i d p"si.ilitatea s #i !"nstruias! dup pre$erine lumea !e #i," d"re#te. <"lul edu!at"arei are " imp"rtan !"vr#it"are n !ultivarea unei e%primri !"re!te, e%presive, $luente #i nuanate n !adrul "r ani'at !um este rdinia !u !"le!tivul de !"pii. Ge alt$el, ("!ul adevrat de la !are se a#teapt #i per$"rmane nu p"ate $i de!t !reativ. 1un!a edu!ai"nal presupune #i !reativitate n !"nstruirea un"r situaii n !are nvarea are l"! sp"ntan, de !ele mai multe "ri, prin ("!. 3du!at"area este !ea !are !rea' n"i variante de ("!, iar n multe !a'uri n rap"rt !u e%periena sa !rea' ("!uri dida!ti!e n"i, ("!uri !are vi'ea' a!elea#i ".ie!tive, dar adaptate la nivelul de de'v"ltare al rupei, la !"ndiiile materiale e%istente.
56 54idem, p. 68

81

Fimnasti!a aparatului $"n",arti!ulat"r p"ate $i reali'at prin ("!ul 40n " lind5, ("! n !are unul dintre !"pii este oglinda , altul este !el !are se uit n ea #i $a!e t"t $elul de strm.!iuniA #i um$l am.ii ".ra(i sau !te unul, su!!esiv, s!"ate lim.a "ri " ine n di$erite p"'iii , et!. >glinda tre.uie s $a! la $el, iar e$"rtul pe !are l depune, pre!um #i m"tivaia de a " $a!e sunt mult mai mari de!t n !"nte%tul un"r simple e%er!iii. 0n !eea !e prive#te respiraia !"re!t, se p"t reali'a ("!uri prin !are se urmreste n spe!ial e%piraia, !are are un r"l imp"rtant n v"r.ire. -st$el, din !nd n !nd, !"piii p"t parti!ipa la !"n!ursuri de su$lat lumnri2 t"t su$lnd ei p"t r"st" "li !rei"ane, .ilue u#"are, "ri p"t mpin e .r!ue #i ".ie!te mi!i de plasti! ntr,un li &ean !u ap. 3ste imp"rtant !a e%er!iiile de emitere, !"re!tare #i di$ereniere a sunetel"r v"r.irii s nu se e$e!tue'e n !&ip me!ani!, punndu,se a!!entul pe $un!i"narea !"re!t a "r anel"r $"n"arti!ulat"rii. 3le tre.uie s ai. l"! ntr,un !"nte%t edu!ai"nal mai lar , li.er #i amu'ant, n !are lu!rurile s se le e l" i! ntre ele, s ai. sens. /entru pre#!"lar va $i mult mai e$i!ient " ist"ri"ar din !are el nele e r"stul sunetel"r #i $aptul ! a!estea au un r"l .ine sta.ilit, de!t " a!tivitate n !are este pus s repete la nes$r#it sunete i'"late, sila.e "ri !uvinte. 8n alt e%er!iiu pentru al!tuirea pr"p"'iiil"r l,am des$#urat su. $"rma unui ("! dida!ti! de tip Xpu''le5A s$erturile unei ima ini sunt ameste!ate, !"pilul le se#te #i $"rmea' ima inea !"re!t, $"rmulnd ap"i pe .a'a a!estei ima ini " pr"p"'iie. C"piil"r le pla!e s se amu'e (u!ndu,se !u v"r.ele, s!&im.nd !uvintele ntre ele, "ri sunetele #i sila.ele din interi"rul !uvntului. 8n ast$el de mi(l"! de 4amu'ament5 este amestectura de cuvinte. /r"!edeul l, am denumit Fmmliga de cuvinteF. /rin!ipiul este urmt"rulA se s!riu pe !art"na#e di$erite !uvinte :nu v"r $i numai su.stantive, !i #i ad(e!tive, ver.e, prep"'iii, !"n(un!ii et!.;. /entru a ".ine " mai mare varietate, !art"na#ele p"t $i de di$erite !ul"ri2 #i !uvintele p"t $i s!rise di$erit
82

:unele !u litere de tipar, altele de mn ;. 0n a!est $el !"piii se $amiliari'ea' !u di$erite tipuri de s!riere. Met"anele se pun ntr," plrie, se ameste!, iar $ie!are !"pil s!"ate !te unul. 3du!at"area !ite#te separat $ie!rui !"pil !uvntul de pe !art"n, ap"i rupul se a#ea' n #ir. Cirul este pr"p"'iia n !are $ie!are !"pil este un !uvnt. 0n!epe primul !"pil !u !uvntul pe !are l,a tras, al d"ilea !"pil #i spune !uvntul #i a#a mai departe pn la ultimul. 3vident, re'ult " propoziie a.surd !are strne#te &a'ul. C"piii #i v"r s!&im.a l"!urile n #ir, n!er!nd s al!tuias! " pr"p"'iie !u sens deplin, !are s e%prime " idee !"mplet. 0n etapele E, a EEE,a #i a l@,a se p"t "r ani'a #i des$#ura !u !"piii " serie de e'erciii creative al !r"r material este cuvntul, dintre !are amintes! !tevaA :ormularea unor propoziii n care toate cuvintele s nceap cu acela#i sunet< 8n ast$el de e%er!iiu !ultiv $le%i.ilitatea #i "ri inalitatea. 3%er!iiul p"ate avea mai multe varianteA 1. pr"p"'iia este ela."rat de un sin ur !"pil2 la n!eput se $"rmulea' pr"p"'iii simple, dar pe par!urs !"piii a(un #i la pr"p"'iii de'v"ltate2 2. n ela."rarea rspunsului parti!ip mai muli !"pii, $ie!are !"ntinund pr"p"'iia. ;ncurctura pove#tilor

3du!at"area gre&e&te p"ve#tile, n!ur!ndu,le sau a#e'nd er"ii n alte spaii sau alte timpuri, sau m"di$i!, rsturnnd situaiaA +e !ere !"piil"r s !"ntinue p"vestea n situaia n"u !reat. 3%empleA +!u$ia <"#ie nimere#te printre e%tratere#tri sau Cenu#reasa nimere#te n p"vestea 4Capra !u trei ie'i5, sau +!u$ia <"#ie este rea, iar lupul este .un. Eniial, !"piii nu a!!ept m"di$i!ri n p"veste #i i !"ntinu $irul. Cu timpul, se ".i#nuies! #i sunt de"se.it de !reativi. +e de'v"lt, ast$el, ndirea lateral.
83

Ce a# !ace dac a# !i=> +e !ere !"pilului s,#i aminteas! " p"veste sau un .asm !un"s!ut #i i se su erea' s se pun n l"!ul pers"na(ului prin!ipal din p"veste. C"pilul nu va repr"du!e identi! s!&ema .asmului, !i va interveni !u m"di$i!ri, n $un!ie de strile lui su$lete#ti. +e !ultiv ast$el, !apa!itatea empati!. ?ala7ia propoziiilor /"rnind de la " pr"p"'iie pre'entat de edu!at"are, $ie!are !"pil $"rmulea' " alt pr"p"'iie, le at prin neles de !ea dat. *ie!are !"pil p"ate s intervin "ri de !te "ri d"re#te, $r a mpiedi!a, ns, parti!iparea !el"rlali. 4@T@ cu litere Gintr,un s!ule unde sunt .iletele !u literele al$a.etului se tra pe rnd 5 litere. *ie!are liter s!"as este anunata #i reintr"dusa n sa!. +e !ere !a n timp de 3,4 min !"n!urenii s !"mpun !uvinte al!tuite numai din a!este litere luate " sin ur dat. 6u sunt admise !uvinte !are au mai puin de 3 litere. Ga! nu s,au e%tras v"!ale, se anulea' ultimul .ileel #i se !"nsider, din "$i!iu, ! a $"st litera 4a5. 6u se admit nume pr"prii. %.2.1. 5ocuri de mi#care
IEPURELE FR CULCU

C"pii sunt n !er! !te d"i, unul n $aa !eluilalt. 8n !"pil !are rmne $r pere!&e alear prin a$ara !er!ului #i n!ear! s se a#e'e n spatele unei pere!&i $r a $i v'ut de !el din $a. Ga! l,a v'ut t"tu#i, a!esta p"rne#te n aler are pe !er!. Ga! nu R !el p!lit prime#te " pedeaps &a'lie #i t"t el !"ntinu ("!ul.

FERETE CAPUL

84

M"!ul se des$#"ar din $"rmaieA pe un #ir. C"pilul !are st n $aa #irului, la !iva metri, are " min e. 3l " arun! pe rnd $ie!ruia. Cel !are " prime#te " nap"ia' imediat #i se &emuie#te. Cine re#e#te :s!ap min ea sau nu " nap"ia' !"re!t; este ".li at s spun " &i!it"are sau un !nte!.
ROATA

="i !"piii $"rmea' un !er!, iar n mi(l"! st unul ales prin tra ere la s"ri sau numrt"are. Cei de pe !er! se in de mini #i alear u#"r spre dreapta. >a !"manda st"p a!elui din !er!, se "pres! n &emuit, $r a,#i da drumul la mini. Cel !are d drumul iese din ("!, !eilali !"ntinu. <eintr n !er! !"pilul eliminat !nd re#e#te un altul. %.2.2. 5ocuri didactice matematice
8 c-" : A c4t) # $' "$pse.te; Regula jocului: *ie!are !"pil are n mnT " paletT de !ul"are verde #i una

r"#ie. 0n timp !e !"piii au "!&ii n!&i#i, edu!at"area ia de pe $lanel" ra$ !te " TinT sau mai multe. Cnd des!&id "!&ii, edu!at"area e%pune " aseriune. 3%empluA Ge pe $lanel" ra$ a ple!at prima #i ultima TinT sT,#i !aute pui#"rii. Ga!T aseriunea este adevTratT !"piii ridi!T paleta verde si da!a este $alsT ridi!T paleta de !ul"are r"#ie. 3du!at"area e%pune !in!i , #ase aseriuni dupa m"delul de mai sus.
8OCUL < :DREAPTA ST=NGA;

Scopul jocului: Irientarea spre stn a #i spre dreapta a ".ie!tel"r. Sarcina didactic9 C"l"rarea n al.astru a .r!il"r !are mer spre stn a #i n

r"#u a .r!il"r !are mer spre dreapta.


Elemente de joc: 0ntre!erea individual. <e!"mpensa " !utie de !ul"ri. Materialul didactic: *i#e de lu!ru, plan# mrit !u ima inea urmt"areA Regula jocului: + desene'e n!epnd la !"manda dat .r!ile !are

mer sprestn a !u al.astru. @"r primi pun!te n $un!ie de !te .r!i au !"l"rat.
85

+ desene'e n!epnd la !"mand, .r!ile !are mer spre dreapta !u r"#u. @"r primi pun!te n $un!ie de !te .r!i au !"l"rat. C#ti !"pilul !are a ".inut !ele mai multe pun!te. M"!ul urmre#te pe ln "rientarea spaial stn a dreapta #i $"l"sirea !ul"ril"r urmrind n a!ela#i timp de'v"ltarea spiritului de ".servaie. C"piii tre.uie s dedu! sin uri ! "rientarea se $a!e dup dire!ia vntului sau a#e'area ste uleului.
8OCUL NEGAIEI < :CUM NU ESTE PIESA>;

Scopul jocului: Ges!"perirea piesel"r !u a(ut"rul ne aiil"r l" i!e. Sarcina didactic: Ges!rierea piesei alese !u a(ut"rul ne aiei l" i!e. Elemente de joc: 0ntre!erea pe rupe. /rime#te !te un pun!t e!&ipa !are nu

re#e#te des!rierea #i un pun!t e!&ipa !are des!"per $"rma #i !ul"area piesei.


Materialul didactic: /iese din X=rusa Gi^nes5. Regula jocului: C"pilul ale e " pies #i " prive#te !u atenie. +e va !ere

!"pilului s pre!i'e'e !e nsu#iri nu are piesa aleas :n !"mparaie !u !elelalte piese ale trusei;A C"pilul se#te Xpiesa r"#ie5, mare, r"as, !u $"rm de triun &i2 C"pilul tre.uie s rspund A Xpiesa nu este al.en, nu este al.astr, nu este su.ire, nu este mi!, nu este ni!i dreptun &i, ni!i !er!, ni!i ptrat.52 C"piii din e!&ipa advers tre.uie s des!"pere $"rma #i !ul"area real a piesei2 8OCUL CELOR DOU CERCURI ?!$)#%)me"e 1e''@
Scopul jocului: Ges!"perirea !"relaiei e%istente ntre :i; #i :nu; :ne aia #i

!"n(un!ia;.
Sarcina didactic: 3videnierea interse!iei unei mulimi #i a reuniunii

a!est"ra dup !riterii !erute.


Elemente de joc: M"!ul pe rupe2 !""perarea.

86

Materialul didactic: G"u !er!uri #i piesele trusei X>" i EE5. Regula jocului: +e iau !er!urile #i se a#ea' pe mas ast$el n!t s e%iste "

parte !"mun !are s aparin am.el"r !er!uri. +e !ere !"piil"r s a#e'e t"ate piesele r"#ii n interi"rul unui !er!, ast$el !a n e%teri"rul lui s nu rmn ni!i " pies r"#ie. +e !ere ap"i !a n interi"rul !eluilalt !er! s a#e'e piesele de $"rma unui ptrat, ast$el !a n e%teri"rul lui s nu rmn ni!i " pies !are este ptrat. I situaie de in!ertitudine se va na#te !nd !"pii v"r $i pu#i n situaia s a#e'e ptratele r"#ii. 0n !ele din urm ei v"r si ! tre.uie plasate n interi"rul p"riunii !"mune !el"r d"u !er!uri. 0n e%teri"r v"r rmne piesele !are nu sunt ni!i r"#ii #i ni!i ptrate. :1; _ mulimea piesel"r #i ptrate #i r"#ii :interse!ia;2 :2; _ mulimea ptratel"r !are nu sunt r"#ii :di$erena;2 :3; _ mulimea piesel"r r"#ii dar nu ptrate :di$eren;2 :1, 2, 3; _ mulimea piesel"r sau r"#ii sau ptrate :reuniunea;2 :4; _ mulimea piesel"r !are nu sunt ni!i r"#ii, ni!i ptrate :!"mplementara reuniunii;2

Piese roii <"=

Ptrate roii <1=

Ptrate <2=

<#=

87

%.2.%. 5ocuri didactice pentru educaia ecologic


SCOP: SCULEUL CU SURPRI2EA

<e!un"a#terea #i denumirea un"r ".ie!te de u' pers"nal2 Gem"nstrarea #i denumirea a!iunii pe !are " ntreprindem !u a(ut"rul a!est"ra2 C"ns"lidarea un"r deprinderi de i ien pers"nal.
SARCINA DIDACTIC: RE !"I DE #OC:

3levul !&emat ale e un ".ie!t din s!ule, l pipie #i $r s se uite l nume#te, ap"i l arat !"piil"r #i spune dup !e l,a re!un"s!ut de !e tre.uie $"l"sit. Ceilali v"r e%e!uta a!iunea !are p"ate $i ndeplinit !u ".ie!tul respe!tiv: a!"l" unde este !a'ul;.
E"EMENTE DE #OC: des!&iderea #i n!&iderea sa!ului,

&i!irea, imitarea

a!iunil"r, aplau'e.
MATERIA" DIDACTIC: un s!ule n !are se

ses! di$erite ".ie!te de u'

pers"nalA pa&ar, periu de dini, pieptene, " lind, pr"s"p, spun, sav"nier, .atist, #erveel, perie de &aine, perie de &ete.
MICII ECOLOGITI DES$%!RAREA #OC!"!I

Frupa va $i mprit n d"u su. rupe, $ie!are s le a#e'e pe !are tre.uie s le a#e'e pe pan"u dup urmt"arele !riteriiA , pe pan"ul al. se a#ea' ima inile !are repre'int a!iuni de n ri(ire a mediului :sdirea p"mil"r, adunarea #i arun!area amena(ate, et!.; , pe pan"ul ri se a#ea' ima inile !are repre'int a!iuni de deteri"rare a mediului :tierea p"mil"r, $"! n pdure, arun!area un"aiel"r pe ("s;.
88

un"aiel"r n l"!uri spe!ial

Gup !e $ie!are e!&ip a#ea' ima inile se veri$i! !u ntrea a rup da! au $"st !"re!t a#e'ate. C#ti e!&ipa !are nu a $!ut ni!i " re#eal.

C0PI758U8 I> S7U$IU $E C0? $ezvoltarea copiilor la intrarea n clasa I

8na dintre dire!iile m"derni'rii nvmntului !"ntemp"ran vi'ea' $le%i.ilitatea instru!iei #i edu!aiei pentru a asi ura de'v"ltarea !apa!itil"r #i aptitudinil"r $ie!rui elev n rap"rt !u pr"priile p"si.iliti. 0nvarea di$ereniat #i !entrat pe elev presupune " .un !un"a#tere a !"pilului la intrarea ntr,un n"u !i!lu de nvare, n vederea pr"ie!trii #i des$#urrii unui demers dida!ti! $le%i.il, prin respe!tarea parti!ularitil"r de vrst #i individuale #i !"n!eperea un"r a!tiviti instru!tiv,edu!ative mai variate, nuanate n rap"rt !u di$erenele dintre ele. 3%istena !lasel"r eter" ene impuse !adrului dida!ti! sirea !el"r mai e$i!iente !i de asi urare a de'v"ltrii "ptime a
89

$ie!rei vrste, dar #i a $ie!rei individualiti, enerarea unui !limat de n!redere n p"si.ilitile individuale n!t s se !"m.at !"mple%ul de in$eri"ritate pe !are l tries! muli dintre !ei !are nu p"t s atin per$"rmanele ridi!ate #i de asemenea s se !"m.at atitudinea de uni$"rmi'are a !"ndiiil"r de nvare #i de'v"ltare pentru !"pii !apa.ili de per$"rman. Cer!etarea vi'ea' studierea m"dului n !are in$luenea' !un"a#terea pers"nalitii elevil"r ale erea met"del"r de predare,nvare,evaluare. 4.1.@,iectivele cercetrii Cer!etarea #i pr"pune s releve imp"rtana !un"a#terii !"pilului la intrarea n !lasa E, n vederea pr"ie!trii #i des$#urrii unui demers dida!ti! $le%i.il, !entrat pe elev, prin respe!tarea parti!ularitil"r de vrst #i individuale. Cer!etarea #i pr"pune s arate e$i!iena reali'rii unui demers dida!ti! di$ereniat su. rap"rtul !"ninutului, al $"rmel"r de "r ani'are #i a met"d"l" iei dida!ti!e n val"ri$i!area "ptim a individualitii, in$luennd p"'itiv pers"nalitatea n $"rmarea elevil"r. 4.2 8poteza cercetrii Ga! v"m !un"a#te nivelul de de'v"ltare al pre#!"larului la s$r#itul rdiniei, nvt"rul va putea interveni "ptim n sensul $"rmrii pers"nalitii !"piil"r la standardele ma%ime permise de parti!ularitile l"r individuale n vederea adaptrii l"r la #!"laritate. 4.% .esignul cercetrii /entru apli!area pr".el"r, am v"r.it !u dire!t"rul #i !u edu!at"arele rupel"r de !"pii, ".innd a!"rdul pentru reali'area !er!etrii. Cer!etarea s,a e$e!tuat pe un e#anti"n de 33 !"pii, t"i de la Frdinia Cte$an !el 1are, (ud. -r e#, nivelul EE, !u vrsta !uprins ntre 5,6. /re#!"larii sunt n rupe "m" eneA pre tit"are #i mare. C"pii au $"st n!ntai de $aptul ! le v"i da
99

$i#ele de lu!ru pentru a le re'"lva. /r".ele le,am reali'at pe $i#e independente, " sin ur pr". s,a des$#urat $r"ntal !u t"at rupa de pre#!"lari.
4otul de su,ieci

>"tul de !"pii pe !are s,au apli!at pr".ele este $"rmat din 33 !"pii, din !areA @rsta 5,6 ani , 16 !"pii R 48,5Y 6,7 ani R 17 !"pii R 51,5Y +e%A 29 .iei R 69,5Y 13 $ete R 39,5Y
+etode #i procedee !olositeA

, !"nversaia , ".servarea psi&"peda " i! , anali'a pr"dusel"r a!tivitii , teste #i pr".e psi&"l" i!e , pr". de dia n"sti!are a maturitii pentru #!"lari'are , $i#e de lu!ru , stimulente
.escrierea pro,elor

Pro*a 1 R Ge de !un"a#tere a !apa!itii de anali' #i sinte' :-63U- 1;

>a a!east pr". sunt trei !ate "rii, identi$i!e #i s l taie, n!er!uias!. 3%A mr, .anan, !ire#e, !p#uni
Pro*a 2 R Ge de sta.ilire a !apa!itaii de

rupate !"respun't"r, n !are este

inter!alat un element !are nu se p"trive#te !ate "riei respe!tive. C"pii tre.uie s l

enerali'are #i inte rare :-63U- 2;

91

+e enumer 5,6 elemente pe !are ei tre.uie s le (u!rii, le ume, mi(l"a!e de transp"rt. 3%A min e, !"ard, ma#inu, r"."el R (u!rii

rupe'e ntr," sin ur

!ate "rie. Cate "riile din !are $a! parte elementele sunt distin!teA $l"ri, $ru!te,

-!east pr". s,a apli!at $r"ntal la t"at rupa de su.ie!i.


Pro*a " R Ge sta.ilire a !apa!itii de a reali'a relaii :-63U- 3;

-!east pr". s,a apli!at t"t !u $i#e individuale de lu!ru, pe !are sunt animale d"mesti!e #i sl.ati!e #i adp"stul l"r. C"pii tre.uie s trase'e !"resp"ndena de la animal la adp"stul !"respun't"r lui. 3%A vulpea R pdure
Pro*a # R Ge sta.ilire a !apa!itii de re!un"a#tere a meseriil"r :-63U- 4;

*i#ele a!estei pr".e !"nin pers"ane repre'entnd di$erite meserii, iar n mi(l"! !te trei instrumente !"respun't"are meseriil"r l"r. C"piii tre.uie identi$i!e instrumentele de lu!ru trasnd linii de !"resp"nden. 3%A medi! R trus medi!al , term"metru , serin
Pro*a % R /r".a X"muleului5 !a pr".a psi&"l" i! :-63U- 5;

C"pilului i se pune la disp"'iie " !"al de &rtie , #i un !rei"n ne ru .Gup " s!urt dis!uie i se !er s desene'e un !"pil , .aiat sau $at, !e d"re#te el.6u se intervine asupra desenului !"pilului./r".a se des$#"ara !u $ie!are !"pil n parte, n"tndu,se t"t !eea !e $a!e.
Pro*a - R *i#a de !ara!teri'are psi&",peda " i!a a !"piil"r:-63U- 6;.

*i#a se !"mletea'a !u a(ut"rul prinil"r,da! nu se !un"s! $"arte .ine relaiile din $amilie.

92

4.4. Analizarea #i interpretarea rezultatelor 0n urma apli!rii pr".el"r am !"nstatat urmt"areleA


Pro*a 1 R /r".a de anali' #i sinte', apli!at pe un rup de 33 su.ie!i, dintre

!are 13 $ete #i 29 .iei. 3 pun!te , 25 !"pii ,17 .aiei , 8 $ete 2 pun!te , 3 !"pii, 1 .iat 1 $at 1 pun!t , 4 !"pii, 2 .iei 2 $ete 9 pun!te , 1 !"pil ,1 $at <ap"rtat la nivelul de'v"ltrii vrstei l"r, s,au nre istrat urmt"arele re'ultateA:ta.el 1; 7a*el 1
Nr.cr t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Iniialele copilului /.J <.C. +.+. C.E. >.-. /.C. G.>. 1.1. J.F. F.-. /.C. E.@. 1.\. C.F. @./. 1.1. <.-. =.@. G.C. Rezultat Pro*a 1 1 3 3 1 2 3 1 9 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93

29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31 32 33

/.6. 1.C. /.F. C.6. E.-. +.-. 6.1. >.G. +.-. 1.C. <.1. <.C. +.G. >.F.

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

6rupa -,/ aniA 3 pun!te 17 !"pii R 19 .iei, 7 $ete /r"!ent de pr"m"vare 199Y 6rupa %,- ani9 3 pun!te 8 !"piiA 6 .iei, 2 $ete 2 pun!te R 3 !"piiA 1 .iat, 2 $ete 1 pun!t R 4 !"piiA 2 .iei. 2 $ete 9 pun!teA 1 !"pilA 1 $at /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei 59Y,d"ar 8 !"pii au a!umulat 3 pun!te. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei 1 pe ntre l"tul de su.ie!i R 75, 8Y

94

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

%,- ani

-,/ani

7ot lotul

35 30 25 20 15 10 5

3 puncte puncte

2 puncte

1 puncte

95

Pro*a 2 de enerali'are #i inte rare s,a apli!at $r"ntal pe ntre ul e#anti"n de !"pii, di$ereniat n $un!ie de vrst, ast$elA Frupa 5,6 ani R 16 !"pii Frupa 6,7 ani R 17 !"pii ="i !"pii au identi$i!at elementele #i au inte rat elementele n !ate "riile din !are $a! parte elementele. a. !ri'antem, &i"!el, tranda$ir, ma!, ar"a$, lalea R $l"ri .. mr, par, utuie, nu!, .anan, !p#uni R $ru!te !. ppu#, min e, !"ard, ma#inu, r"."el R (u!rii d. r"#ie, !eap, ardei, !astravete, m"r!"v, var', ridi!&ie R le ume e. ma#in, tren, tramvai, vap"r, .i!i!let, avi"n, eli!"pter R mi(l"a!e de transp"rt

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 %,- ani -,/ani 7ot lotul

96

15 10 5

/r"!ent de pr"m"vare al pr".ei 199Y, la am.ele rupe de !"pii 6rupa %,- ani R 16 !"piiA 19 .iei, 6 $ete 6rupa -,/ ani R 17 !"piiA 19 .iei, 7 $ete Pro*a " R Ge sta.ilire de relaii s,a des$#urat pe a!elea#i e#anti"ane, pe $i#e individuale de lu!ru. 0n urma apli!rii pr".ei s,au nre istrat urmt"arele re'ultateA

7a*el 2 6r.!rt. 1 2 3 4 5 6 Eniialele !"pilului /.J <.C. +.+. J.F. 1.1. G.>. <e'ultat /r".a 3 2 2 4 5 5 5

97

7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31 32 33

/.C. >.-. +.-. 6.1 C.E. 0.-. C.6. /.F. /.C. F.C.F. E.@. +.-. 1.\. @./. >.F. >.G. <.1. <.C. +.-. 1.C. G.C. /.6. 1.F. =.@. 1.1. <.-.

5 5 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

<ap"rtat la nivelul de'v"ltrii al vrstei s,au nre istrat re'ultateleA 5 pun!te R 22 !"piiA 11 .iei, 11 $ete 4 pun!te R 7 !"piiA 6 .iei, 1 $at
98

3 pun!te R 1 !"pilA 1 .iat 2 pun!te R 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at 6rupa -,/ ani9 5 p. , 14 !"piiA 7 .iei, 7 $ete 4 p. , 2 !"piiA 2 .iei 3 p. , 1 !"pilA 1 .iat 6rupa %,- ani 5 p. , 8 !"piiA 4 .iei, 4 $ete 4 p. , 5 !"piiA 4 .iei, 1 $at 2 p. , 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 6,7 ani R 82,4 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 5,6 ani R 59 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei al ntre ului e#anti"n de !"pii R 66,6Y.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 99

10 5-6 ani 6-7ani Tot lotul

15 10 5

5 puncte 3 puncte

4 puncte

/r"!ent de pr"m"vare al pr".ei 199Y, la am.ele rupe de !"pii 6rupa %,- ani R 16 !"piiA 19 .iei, 6 $ete 6rupa -,/ ani R 17 !"piiA 19 .iei, 7 $ete Pro*a " R Ge sta.ilire de relaii s,a des$#urat pe a!elea#i e#anti"ane, pe $i#e individuale de lu!ru. 0n urma apli!rii pr".ei s,au nre istrat urmt"arele re'ultateA 7a*el 2 6r.!rt. 1 2 3 4 5 6 Eniialele !"pilului /.J <.C. +.+. J.F. 1.1. G.>.
199

<e'ultat /r".a 3 2 2 4 5 5 5

7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31 32 33

/.C. >.-. +.-. 6.1 C.E. 0.-. C.6. /.F. /.C. F.C.F. E.@. +.-. 1.\. @./. >.F. >.G. <.1. <.C. +.-. 1.C. G.C. /.6. 1.F. =.@. 1.1. <.-.

5 5 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

<ap"rtat la nivelul de'v"ltrii al vrstei s,au nre istrat re'ultateleA 5 pun!te R 22 !"piiA 11 .iei, 11 $ete 4 pun!te R 7 !"piiA 6 .iei, 1 $at 3 pun!te R 1 !"pilA 1 .iat 2 pun!te R 3 !"piiA 2 .iei,
191

1 $at 6rupa -,/ ani9 5 p. , 14 !"piiA 7 .iei, 7 $ete 4 p. , 2 !"piiA 2 .iei 3 p. , 1 !"pilA 1 .iat 6rupa %,- ani 5 p. , 8 !"piiA 4 .iei, 4 $ete 4 p. , 5 !"piiA 4 .iei, 1 $at 2 p. , 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 6,7 ani R 82,4 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 5,6 ani R 59 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei al ntre ului e#anti"n de !"pii R 66,6Y

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5-6 ani 6-7ani 192 Tot lotul

15 10 5

5 puncte puncte

4 puncte

/r"!ent de pr"m"vare al pr".ei 199Y, la am.ele rupe de !"pii 6rupa %,- ani R 16 !"piiA 19 .iei, 6 $ete 6rupa -,/ ani R 17 !"piiA 19 .iei, 7 $ete Pro*a " R Ge sta.ilire de relaii s,a des$#urat pe a!elea#i e#anti"ane, pe $i#e individuale de lu!ru. 0n urma apli!rii pr".ei s,au nre istrat urmt"arele re'ultate

7a*el 2 6r.!rt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 Eniialele !"pilului /.J <.C. +.+. J.F. 1.1. G.>. /.C. >.-. +.-. 6.1
193

<e'ultat /r".a 3 2 2 4 5 5 5 5 5 4 2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31 32 33

C.E. 0.-. C.6. /.F. /.C. F.C.F. E.@. +.-. 1.\. @./. >.F. >.G. <.1. <.C. +.-. 1.C. G.C. /.6. 1.F. =.@. 1.1. <.-.

4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

<ap"rtat la nivelul de'v"ltrii al vrstei s,au nre istrat re'ultateleA 5 pun!te R 22 !"piiA 11 .iei, 11 $ete 4 pun!te R 7 !"piiA 6 .iei, 1 $at 3 pun!te R 1 !"pilA 1 .iat 2 pun!te R 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at
194

6rupa -,/ ani9 5 p. , 14 !"piiA 7 .iei, 7 $ete 4 p. , 2 !"piiA 2 .iei 3 p. , 1 !"pilA 1 .iat 6rupa %,- ani 5 p. , 8 !"piiA 4 .iei, 4 $ete 4 p. , 5 !"piiA 4 .iei, 1 $at 2 p. , 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 6,7 ani R 82,4 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 5,6 ani R 59 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei al ntre ului e#anti"n de !"pii R 66,6Y.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5-6 ani 6-7ani Tot lotul

195

15 10 5

5 puncte

4 puncte

3 puncte

/r"!ent de pr"m"vare al pr".ei 199Y, la am.ele rupe de !"pii 6rupa %,- ani R 16 !"piiA 19 .iei, 6 $ete 6rupa -,/ ani R 17 !"piiA 19 .iei, 7 $ete Pro*a " R Ge sta.ilire de relaii s,a des$#urat pe a!elea#i e#anti"ane, pe $i#e individuale de lu!ru. 0n urma apli!rii pr".ei s,au nre istrat urmt"arele re'ultateA 7a*el 2 6r.!rt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 Eniialele !"pilului /.J <.C. +.+. J.F. 1.1. G.>. /.C. >.-. +.-. 6.1 C.E.
196

<e'ultat /r".a 3 2 2 4 5 5 5 5 5 4 2 4

12 13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31 32 33

0.-. C.6. /.F. /.C. F.C.F. E.@. +.-. 1.\. @./. >.F. >.G. <.1. <.C. +.-. 1.C. G.C. /.6. 1.F. =.@. 1.1. <.-.

4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

<ap"rtat la nivelul de'v"ltrii al vrstei s,au nre istrat re'ultateleA 5 pun!te R 22 !"piiA 11 .iei, 11 $ete 4 pun!te R 7 !"piiA 6 .iei, 1 $at 3 pun!te R 1 !"pilA 1 .iat 2 pun!te R 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at 6rupa -,/ ani9

197

5 p. , 14 !"piiA 7 .iei, 7 $ete 4 p. , 2 !"piiA 2 .iei 3 p. , 1 !"pilA 1 .iat 6rupa %,- ani 5 p. , 8 !"piiA 4 .iei, 4 $ete 4 p. , 5 !"piiA 4 .iei, 1 $at 2 p. , 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 6,7 ani R 82,4 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 5,6 ani R 59 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei al ntre ului e#anti"n de !"pii R 66,6Y

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5-6 ani 6-7ani Tot lotul

198

15 10 5

5 puncte

4 puncte

3 puncte

/r"!ent de pr"m"vare al pr".ei 199Y, la am.ele rupe de !"pii 6rupa %,- ani R 16 !"piiA 19 .iei, 6 $ete 6rupa -,/ ani R 17 !"piiA 19 .iei, 7 $ete Pro*a " R Ge sta.ilire de relaii s,a des$#urat pe a!elea#i e#anti"ane, pe $i#e individuale de lu!ru. 0n urma apli!rii pr".ei s,au nre istrat urmt"arele re'ultateA 7a*el 2 6r.!rt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 Eniialele !"pilului /.J <.C. +.+. J.F. 1.1. G.>. /.C. >.-. +.-. 6.1 C.E. 0.-.
199

<e'ultat /r".a 3 2 2 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4

13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31 32 33

C.6. /.F. /.C. F.C.F. E.@. +.-. 1.\. @./. >.F. >.G. <.1. <.C. +.-. 1.C. G.C. /.6. 1.F. =.@. 1.1. <.-.

5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

<ap"rtat la nivelul de'v"ltrii al vrstei s,au nre istrat re'ultateleA 5 pun!te R 22 !"piiA 11 .iei, 11 $ete 4 pun!te R 7 !"piiA 6 .iei, 1 $at 3 pun!te R 1 !"pilA 1 .iat 2 pun!te R 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at 6rupa -,/ ani9

119

5 p. , 14 !"piiA 7 .iei, 7 $ete 4 p. , 2 !"piiA 2 .iei 3 p. , 1 !"pilA 1 .iat 6rupa %,- ani9 5 p. , 8 !"piiA 4 .iei, 4 $ete 4 p. , 5 !"piiA 4 .iei, 1 $at 2 p. , 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 6,7 ani R 82,4 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 5,6 ani R 59 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei al ntre ului e#anti"n de !"pii R 66,6Y

100
90 80 70 60 50 40 30 20 10 5-6 ani 6-7ani Tot lotul

111

15 10 5

5 puncte

4 puncte

3 puncte

15 10 5

5 puncte

4 puncte

2 puncte

Pro*a # - de re!un"a#tere a meseriil"r s,a apli!at pe a!ela#i e#anti"n de 33 !"pii, pe $i#e individuale de lu!ru. 0n urma apli!rii pr".ei s,a nre istrat urmt"are re'ultateA 7a*el " 6r.!rt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Eniialele !"pilului 1.C. <.C. <.1. @./. /.6. 1.F. G.C. <.-. <e'ultat /r".a 4 6 6 6 3 6 5 4 5
112

9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31 32 33

=.@. 1.1. E.@. 1.\. >.F. C.F. +.-. >.G. +.G /.C. F.-. J.F. G.>. /.C. >.-. /.J. <.C. C.6. E.-. C.E. +.+. E.-. 6.1. 1.1. /.F.

5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 4 6 3 3 5 4 3 4 5 4 6 6

6 pun!te R 17 !"piiA 9 .iei, 8 $ete 5 pun!te R 7 !"piiA 4 .iei, 3 $ete 4 pun!te R 5 !"piiA 4 .iei 3 pun!te R 4 !"pilA 3 .iei, 1 $at <ap"rtat la nivelul de'v"ltrii al vrstei l"r s,au nre istrat urmt"arele re'ultateA 6rupa -,/ ani9 6 p. , 12 !"piiA 7 .iei, 5 $ete 5 p. , 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at 4 p. R 1 !"pilA 1 .iat 3 p. , 1 !"pilA 1 .iat

113

6rupa %,- ani9 6 p. , 5 !"piiA 2 .iei, 3 $ete 5 p. , 4 !"piiA 2 .iei, 2 $ete 4 p. , 4 !"piiA 4 .iei 3 p. , 3 !"piiA 2 .iei, 1 $at /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 6,7 ani R 79,6 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei la rupa 5,6 ani R 31,25 Y. /r"!ent de pr"m"vare al pr".ei al ntre ului e#anti"n de !"pii R 51,5Y E6+3<-<3 F<-*EC 4

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
5-6 ani 6-7ani Tot lotul

15 10 5

6 puncte

5 puncte

4 puncte

3 puncte

114

15 10 5

6 puncte

5 puncte

4 puncte

3 puncte

Pro*a %, Pro*a o!uleul 6rupa %,- ani C"pii de la a!east rup au redat t"ate elementele !"rpului "menes! ,nu au "mis nimi!.*etele au desenat $etie,!u a!!es"rii ,ma!&iate ,!u,p"sete #i pant"$i !u t"!. Jieii au desenat .aieei ,ma("ritatea $r m.r!aminte , $r pr sau "!&ii !"nturai.

6rupa -,/ ani C"piii de la a!east rupa au redat t"ate elementele "muleului. Ca #i la rupa de 5,6 ani, $etele au desenat $etie, iar .ieii au desenat .ieei. Jraele le,au desenat n prelun irea umeril"r, iar !apul este le at de trun!&i prin t. I!&ii i,au !"nturat, !u pupila mar!at in !entrul lui. -u desenat #i de ete la mini. Imuleii pe !are i,au desenat sunt apr"piai de $"rma real. Pro*a - & @ia de caracterizare psi+opeda)o)ic Gup !"mpletarea $i#el"r am !"nstatat !a t"i !"piii sunt de'v"ltat din pun!t de vedere $i'i!, !"respun't"r vrstei .i"l" i!e, d"ar d"i !"pii din l"tul de su.ie!i p"art "!&elari !e !"re!ie a vederii. 6u am asit ni!i un !"pil !are s ai. pr".leme !au'ate na#terii sau vieii intrauterine. Gin !au'a relaiil"r din $amiliile
115

l"r, nu t"i !"piii au lim.a(ul ." at, muli dintre ei limitndu,se la !uvinte u'uale. 1uli dintre ei nu au " ima inaie ." at, la unii $iind !&iar sra!. +unt m"tivai la a!tiviti d"rni!i s !""pere'e, s parti!ipe !u ntrea a rup de !"pii.

C5NC8U?II
/re#!"laritatea !"nstituie peri"ada de vrst de mare re!eptivitate la stimularea edu!ativ #i are " imp"rtan de"se.it pentru pr"!esul s"!iali'rii !"pilului. /r"!esul $"rmrii pers"nalitii !"pilului este m.untit semni$i!ativ atun!i !nd !adrul dida!ti! deine !un"#tine minime despre parti!ularitile psi&"l" i!e ale mani$estril"r a!estuia pe di$erite etape de vrsta #i !nd natura s"li!itril"r este .ine adaptat !apa!itil"r lui de a asimila. Iri!e a!tivitate edu!ai"nal se ntemeia' pe !un"a#terea psi&"l" i! a !"piil"r. Calitatea pr"!esului edu!ativ depinde esenial de !alitile psi&"l" i!e ale !adrului dida!ti!. 3mil /lan!&ard a sinteti'at a!east idee n sinta ma 6erno ps=chologicus nisi paedagogus. 3du!at"arele $a! parte din !ate "ria a enil"r

116

edu!ai"nali !are au misiunea de a "rienta pr"!esul de'v"ltrii psi&",$i'i!e a !"piil"r !tre un !urs mereu as!endent, in s!"pul val"ri$i!rii superi"are a p"tenialului l"r nativ #i pentru a $av"ri'a una inte rare n s"!ietate a a!est"ra. /entru a!easta, edu!at"area tre.uie s $ie n permanen atent la la trans$"rmrile !e se pr"du! in "r anismul !"piil"r, s le surprind spe!i$i!itatea , s $a!ilite'e mani$estrile $av"ra.ile #i s mpiedi!e mani$estarea mani$estril"r ne$av"ra.ile. 6ev"ia de s"!iali'area !"pilului apare dup vrsta de d"i ani iar dup vrsta de trei ani nev"ia de a parti!ipa la a!tivitile de rup !re#te. 0n!epnd !u vrsta de #ase ani s$era relaiil"r s"!iale ale !"pilului se lr e#te din !e in !e mai mult, ast$el n!t pr"!esul inte rrii in !lasa #!"lar , !a rup "r ani'at, !u re uli #i e%i ene !res!ute devine a.s"lut p"si.il. /r"!esul !un"a#terii psi&"l" i!e este !"mple% #i di$i!il , ns nu este imp"si.il, dar ni!i u#"r. Ge a!eea edu!at"rul pre#!"laril"r tre.uie s se !"n!entre'e !tre ".servarea #i !"nsemnarea un"r mani$estri ".ie!tive ale !"piil"rA parti!ulariti ale de'v"ltrii psi&",$i'i!e, a.iliti !"n!rete de a!iune, per$"rmane lin visti!e. =re.uie s ptrund n aspe!tele su.ie!tive ale e%perienel"r pers"nale ale !"piil"r s rspund la ntre.ri de enul A!um prive#te el lumea) dar relaia !u !eilali) !e !rede, !e #tie "ri !e simte el) /entru a!easta, edu!at"area tre.uie s $ie ".servat"rul e%tern, ".ie!tiv, !are pur #i simplu !"nsemnea' date .rute, dar pe de alt parte s $ie un ".servat"r a!tiv !are n!ear! s nelea e%perienele !"pilului, su!!esele lui, e#e!urile, s le in$luene'e u'nd de pr"priile sale e%periene. -st$el edu!at"area p"ate !ule e date #i in$"rmaii despre !"pil, date !are s i permit atra erea !"pilului n a!tiviti #i pr"ie!te pe !are el le &"tr#te. I .un !un"a#tere psi&"l" i! a !"piil"r presupune re!ur erea la instrumentele !u !are "perea', n m"d ".i#nuit #tiina. 1et"dele de !un"a#tere a !"piil"r pre#!"lari sunt imp"rtante att pentru edu!at"are !t #i pentru nvt"are, la intrarea !"piil"r n !lasa nti. I.servarea este met"da prin !are se nre istrea' !"mp"rtamentul !"piil"r n
117

mediul #!"lar, sp"ntan, ntmplt"r. 3a se p"ate reali'a #i n a!tivitatea diri(at. =estele psi&"l" i!e sunt met"de ela."rate !are nu sunt a!!esi.ile !adrel"r dida!ti!e, n lipsa spe!iali#til"r, de a!eea n nvmntul primar #i pre#!"lar se apli! pr".e psi&"l" i!e. /r".ele pe !are le,am apli!at se n!adrea' n !er!etarea a!i"nal,e%perimental, !er!etare !are mi $"l"se#te la nt"!mirea $i#ei de !ara!teri'are psi&"peda " i!, ne!esar nvt"rului, la intrarea rupei de !"pii n !lasa nti. <e'ultatele !er!etrii au evideniat re'ultate spe!i$i!e unei rupe n"rmale de !"pii. /r".ele au $"st dis!riminative pentru rupa de vrsta mai mi! :su. 6 ani; de!t pentru rupa !u vrsta mai mare :peste 6 ani;, pentru !are pr".ele tind s $ie u#"are. C"piii de peste 6 ani sunt mai !"mpeteni n reali'area sar!inil"r,u#urina $iind dat"rat $"rmarii #i maturi'rii stru!turil"r !" nitive , !are p"tenea' !apa!itatea "perai"nal a ndirii. /r".ele de !un"a#tere a nivelului de de'v"ltare a pers"nalitii !"piil"r, sunt un spri(in real n pr"ie!tarea demersului di$ereniat !e va urma. -u avut r"l dia n"sti!, !"nstituie $undamentul !e !"ndu!e la ad"ptarea strate iil"r dida!ti!e ade!vate , de tip a!tiv,parti!ipativ, de simulare #i !"relare a relaiil"r interindividuale #i n!ura(area nvrii e%pereniale, la adaptarea !"ninuturil"r la parti!ularitile nvrii $ie!rui pre#!"lar #i ale rupei de !"pii, au ntrit imp"rtana rupei pre tit"are. Ge#i se insis pe s!derea vrstei de #!"lari'are la #ase ani, !a printe #i !adru dida!ti!, !"nsider !a nu t"i !"piii sunt pre tii s n$runte !erinele nvmntului primar. >a #ase ani, nu t"i !"pii sunt !apa.ili s ndeplineas! sar!inile #i a#a mult mai rele de!t la rdinia, lu!ru !are se p"ate ".serva din pr".ele apli!ate n rdini. 0n mediul rural, de#i se lu!rea' dup a!eea#i pr" ram, nivelul de'v"ltrii pers"nalitii !"piil"r pre#!"lari #i nivelul de !un"#tine este mai s!'ut $a de !"piii din mediul ur.an. -!est lu!ru l,am putut ".serva din s!&im.urile de e%perien avute, din !er!urile peda " i!e la !are am parti!ipat. /entru !a un !"pil din mediul rural sau din mediul ur.an, s $a! $a

118

!u su!!es !erinel"r din nvmntul primar la #ase ani, ar tre.ui evaluai de !tre pers"ane spe!iali'ate pentru a se evita insu!!esul #!"lar #i !&iar a.and"nul. 8n !adru dida!ti! tre.uie s reali'e'e la n!eputul $ie!rui an #!"lar testarea !"piil"r #i interpretarea pr".el"r, pentru a !un"a#te nivelul ev"luiei sau la intrarea n rdini,nivelul de'v"ltrii !"pilului. 0nvt"rului i $"l"ses! !u att mai mult,de"are!e i de'vluie nivelul de'v"ltrii pers"nalitii !"pilului pre#!"lar la intrarea n !lasa nti.

AIA8I56R0@IE
1. 0l*u. 6a*riel. Copilria, afectivitatea &i sensul evoluiei personalitii , 2999 2. 0le(andru. 2ulieta. Berseni. Ioana. Gi&a psihopedagogic instrument de 4az pentru cunoa&terea copilului pre&colar, 1992 3. Aacus. 0.. C"pilul de la 3 la 6 ani, 1998 4. $i!itrie. 7odoran. 5ndividualitate &i educaie, 1974 5. $u!itrana. 1a)dalena. Ce pregtim, copilul pentru &coal sau &coala pentru copil, 1998 6. Ezec+il. 8iliana. Pii,8zrescu. 1i+aela. $a4orator pre&colar, 2996 7. 6olu. 1i+ai. Pii,8zrescu 1i+aela, %sihologie, 2991 8. 6olu. Panteli!on. ?late 1ielu. >erza E!il , %sihologia copilului, 1994 9. Brituleac. 0urora. Coc ca element central a formrii &i dezvoltrii
119

intelectuale a pre&colarului, 2999 19. 2aCues. 8ar!at. ;enetica inteligenei, 1977 11. 1ar)a. 0., %rivire n viitorul nvmntului romnesc, 1998 12. 1ircea. 7.. %sihologia &i patologia dezvoltrii copilului mic, 1999 13. 1orand de 2ou reD. P., %sihologia copilului, 1998 14. Neveanu. Paul,Popescu. ?late. 1ielu. 7ica. Creu. %sihologie, manual pentru clasa a H5-a, &coli normale &i licee, 1995 15. Nicola. I.. 8fectivitatea : liant a vieii psihice infantile, n (ev. nvmntului pre&colar, 1999 16. 5prescu. Nicolae. %edagogie. Iazele teoretice, 1999 17. Pavelcu. >., Cunoa&terea de sine &i cunoa&terea personalitii, 1982 18. Pii 8zrescu. Surdu. 1a)dalena. 7udor. 8oredana. Compendiu de psihologie &i pedagogie, 2996 19. Pia)et. 2ean, %sihologia copilului, 1974 29. Pop. E!il. $egea nvmntului : act normativ fundamental n nvmntul primar, nr. 3,4D1995 21. Popescu,1i+ieti. 0le(andru. %ro4leme fundamentale ale instruirii &i educrii, 1995 22. Ec+iopu. Ursula. >erza. E!il, %sihologia vrstelor, 1997 23. Ete nescu. 6oan). @l.. 0elecionarea capacitilor &i orientarea profesional, 1993 24. 7ion. 0le(andru. %rograma nvmntului pre&colar n conte'tul reformei nvmntului, 2999 25. >erza. E!il. (elaia dintre personalitate &i comportament n perspectiva devenirii umane, 1991 26. >erza. E!il. >erza. E!il @lorin, %sihologia vrstelor, 2999 27. >oiculescu. Elisa*eta. %edagogie pre&colar, 2991 28. ?azzo. R., $es -umeau', le coupe et le personne, 1969

129

0NEFE

0NEF0 2 /<IJ- G3 F363<->EV-<3 +E E6=3F<-<3

121

+e pre'int !"piil"r serii de n"iuni aparinnd a!eleia#i !ate "rii inte rat"are #i li se !ere s denumeas! !ate "ria respe!tiv, veri$i!nd !apa!itatea l"r de enerali'areA , !ri'antema, &i"!el, tranda$ir, ma!, ar"a$a, lalea , mr, par, utuie, nu!a, .anana, !p#uni , ppu#, min e, !"arda, ma#inua, r"."el , r"#ie, !eapa, ardei, !astravete, m"r!"v, var'a, ridi!&e , ma#ina, tren, tramvai, vap"r, .i!i!leta, avi"n, eli!"pter

122

123

7estul o!uleului

124