Sunteți pe pagina 1din 13

NGRIJIREA PACIENTULUI CU HEPATITA C

CAZ 1.Culegerea datelor 1.1.Date privind identitatea pacientului 1

Date relativ stabile: Nume: A, Prenume: A Varsta: 38 ani e!ul:" #eligia:ortodo!$ Na%ionalitatea: rom&n$ 'cupa%ie: salariat\ Date variabile: Domiciliu:Albe(ti, )ude%ul Vaslui Condi%ii de via%$: pacientul locuie(te *n mediul rural *ntr+o cas$ cu 3 camere, salubre Condi%ii de munc$: bune, la Prim$ria din localitate . "od de petrecere a timpului liber: cite(te, plimb$ri cu bicicleta, vi,ionea,$ programe -V #ela%ia cu .amilia (i prietenii: 1./.Date privind s$n$tatea anterioar$: 1./.a0.Date antropometrice: greutate corporal 1 82 3g, *n$l%ime 1 1,45 m.\ 1./.b0.6imite sen,oriale: + + + + + + + + + acuitate auditiv$ normal$7 acuitate tactil$ normal$7 acuitate gustativ$ normal$7 somnul 8 somnolen%$7 alimenta%ia 8 trei mese principale, dou$ gust$ri7 lic9ide ingerate 8 1 l:,i7 elimin$ri 8 mic%iuni .i,iologice normale7 nu pre,int$ alergii alimentare sau medicamentoase. neag$ a.ec%iuni in.ecto 8 contagioase de tip -;C, <DA, 6=> .

1./.c0Antecedentele 9edero+colaterale: .$r$ importan%$. 1./.d0Antecedentele personale patologice: ?CV @cunoscut din anul /55/0, in.ec%ie urinar$ Colecistit$ cronic$ litia,ic$. 1.3.<n.orma%ii legate de boal$ 1.3.a0"otivele intern$rii: astenie, inapeten%$, gre%uri, v$rs$turi,epigastralgii, 9epatalgii. 1.3.b0.<storicul bolii:

Pacient a.lat *n eviden%a sec%iei noastre cu 9epatit$ cronic$ cu virus C, non+responder la tratamentul cu <ANB#;V, acu,$ instalarea brusc$ @cu o sear$ *nainte0 a unei dureri *n epigastru (i 9ipocondrul drept *nso%it$ de gre%uri (i v$rs$turi bilioase numeroase . 1.3.c0.Diagnostic de internare: 'bs. Colecistita acut$. ?CV .orma cronic$ activ$. 1.3.d0.>!amen clinic pe aparate: tare generala: alterat$ -egumente (i mucoase: subicter scleral istem ganglionar lim.atic: nepalpabil istem osteo+articular: integru, articula%ii mobile. istem musculo+adipos: bine repre,entat. Ap. #espirator: + + + -orace normal con.ormat, mobil cu respira%ia7 "urmur ve,icular .i,iologic, bilateral7 onoritate pulmonar$ normal$.

Ap. Cardio+vascular: matitate cardiac$ *n limite normale, (oc ape!ian *n spatiul V i.c. stg. pe l.m.c., ,gomote cardiace ritmice, artere peri.erice pulsatile bilateral, -A1135:85 mmcol?g, AV18C:min. Ap digestiv (i ane!e: + + + + + + + + abdomen suplu depresibil, sensibil la palpare *n 9ipocondrul drept. manevra "urp9D po,itiv$7 inapeten%$, gre%uri, v$rs$turi bilioase7 9epatosplenomegalie. lo)e renale libere, nedureroase7 Eiordano@+0 bilateral7 urini normocrome7 'E> normal con.ormate

Ap uro+genital:

NC: '- 7 #'- pre,ente bilateral, simetrice, semne meningiene @+0.

/.ANA6<ZA F< <N->#P#>-A#>A DA->6'# 3

/.1.ANA6<ZA A-< AAC>#<< N>V'<6'# A=NDA">N-A6> Nr. Nevoia crt. .undamental$ 1 + Nevoia de a respira circula%ie. "ani.est$ri de "ani.est$ri de urse de di.icultate independen%$ dependen%$ + .recven%a respiratorie+ amplitudine+ normal$. + respira%ii ritmice, .$r$ ,gomote patologice7 + / + Nevoia de a bea (i a m&nca mi(c$ri respiratorii + grea%$7 dureri + lipsa in.ec%ios. procesul libere7 abdominale7 v$rs$turi. + transpira%ii7 + ameteli di.u,$7 G 2 + Nevoia de a dormi si a se odi9ni + Nevoia de a se *mbr$ca+ pacientul *(i alege (i de,br$ca vestimenta%ia *n .unc%ie de anotimp, stare psi9ic$ (i mai ales adecvat$ v&rstei 4 + Nevoia de a+(i men%ine temperatura corpului *n limite normale 8 + Nevoia de a .i curat,+ p$r curat, *ngri)it7 *ngri)it, a+(i prote)a+ curate7 + ung9ii t$iate scurt, *ngri)ite7 4 urec9i +icter detegumentar sabural$, bu,e uscate. sclero++risc de in.ec%ie a tegumentelor + -1 34,3 .risoane
5

(i de a avea o bun$18 r:min7

po.tei de m&ncare7 3 C + Nevoia de a elimina + + Nevoia de a mi(ca (i a+ avea o bun$ postur$

discon.ort

+ durere abdominal$abdominal + v$rs$turi + somnolen%$.

+ procesul in.ec%ios +

C, .$r$+ procesul in.ec%ios

tegumentele (i mucoasele con.ormitate normal$,+ limb$

+ Nevoia de a comunica

+ .unc%ionarea adecvat$+ e!primare lent$ a organelor de sim%7 datorit$ + somnolen%ei. obiecte+

15 + Nevoia de a ac%iona + con.orm

.olose(te

propriilorreligioase personale7 +

convingeri (i valori 11 + Nevoia de a .i preocupat+ pacientul uneori *(i+ *n privin%a reali,$rii 1/ + Nevoia de a mani.est$ su.lete(ti7 evita+ st$rile + starea

general$+somnolen%$ +ame%eli *n a+ pacientul a mai boala cronic$. momentan+ boala *n sine, nu se.rica de de

pericolele 13 + Nevoia de a *nva%a s$+(i+ p$stre,e sau s$+(i + recupere,e s$n$tatea 1C + Nevoia de a se recrea

alterat$ + de.icit

acumula cuno(tin%e.ost internat pentru medicale + pacientul preocupat vindecare

poate recrea, .iindcomplica%ii

a0P#';6>"> AC-=A6> D> D>P>ND>NIJ + + + + + + + + + + + di.icultatea de a se alimenta (i 9idrata7 gre%uri (i v$rs$turi7 durere abdominal$ di.u,$7 an!ietate7 vulnerabilitatea .a%a de pericole7 di.icultatea de a se odi9ni7 de.icit de cuno(tin%e medicale risc de complica%ii7 dependen%$ moderat$ 8 bolnavul este moderat dependent *n satis.acerea nevoilor .undamentale, pentru o perioad$ de timp recurg&nd la a)utorul unei alte persoane7 dependen%$ temporar$ 8 independen%a va surveni atunci c&nd pacientul are problema 5

b0P#';6>"> P'->NI<A6> c0 -A;<6<#>A E#AD=6=< D> D>P>ND>NIJ A PAC<>N-=6=<

+ + +

medical$ re,olvat$, dar mai ales c&nd este preg$tit s$ urme,e *ntocmai prescrip%iile medicului @c&nd posed$ cuno(tin%ele necesare, dar mai ales c&nd con(tienti,ea,$ gradul de risc al bolii0.

d0D<AEN' -<C N=# <NE 1. Durere abdominal$ legate de a.ec%iunea acut$. /. Di.icultatea de a se alimenta (i 9idrata din cau,a gre%urilor (i v$rs$turilor. 3. ?ipertermie legat$ de mani.estarea general$ in.ec%ioas$, mani.estat$ prin cre(terea temperaturii corporale. C. Discon.ort 8 legat de mani.est$rile digestive. G. An!ietate legat$ de evolu%ia (i prognosticul bolii. 2. Vulnerabilitate .a%$ de pericole din cau,a a.ec%iunii virale, mani.estat$ prin riscul de complica%ii . 4. Di.icultatea de a se odi9ni din cau,a mani.est$rilor bolii. 8. De.icit de cuno(tin%e medicale . 3.P6AN<A<CA#>A KNE#<L<#<6'# PAC<>N-=6=< ';<>C-<V>: + + + + + + + + + + + + + + + + pacientul s$ pre,inte temperatura corporal$ *n limite normale *n apro!imativ 1+/ ,ile7 pacientul s$ bene.icie,e de un mediu con.ortabil pe tot timpul intern$rii7 pacientul s$ .ie alimentat (i 9idratat corespun,$tor, pe tot timpul intern$rii7 pacientul s$ nu mai pre,inte gre%uri (i v$rs$turi *n urm$toarele ,ile7 pacientul s$ .ie investigat (i tratat con.orm diagnosticului pe tot timpul intern$rii7 pacientul s$ aib$ o stare de con.ort .i,ic *n urm$toarele 3 ,ile, (i dispari%ia durerilor abdominale *n timp de 1+/ ,ile7 pacientul s$ .ie supraveg9eat atent pe tot timpul intern$rii7 pacientul s$ .ie ec9ilibrat psi9ic *n decurs de 3 ,ile7 pacientul s$ capete cuno(tin%e medicale *n termen de /C ore (i s$ pre,inte *n%elegerea lor *n decurs de / ,ile. supraveg9e,, m$sor (i note, .unc%iile vitale (i vegetative7 asigur condi%iile de microclimat (i mediu, salon aerisit, temperatura (i umiditatea optim$ 8 // 5 C7 recolte, probele de laborator indicate de medic7 administre, medica%ia prescris$ de medic7 6

<N->#V>NI<<:

/.<N->#V>NI<< Z<6N<C>: + + + + + + + + + + + + + asigur condi%iile de microclimat (i mediu : salon aerisit, temperatur$ (i umiditate optime @// 5 C0, lipsa curen%ilor de aer7 sc9imb len)eria de pat (i de corp7 supraveg9e,, m$sor (i note, .unc%iile vitale (i vegetative7 administre, medica%ia prescris$ de medic7 colabore, cu ec9ipa de *ngri)ire7 asigur regimul alimentar corespun,$tor bolii 7 preg$tesc bolnavul pentru recoltarea produselor biologice (i patologice (i pentru e!amenele de laborator7 supraveg9e, comportamentul bolnavului7 preg$tesc materialele (i instrumentele necesare recolt$rii7 sus%in educa%ia pentru s$n$tate7 veri.ic gradul de luare la cuno(tin%$ de c$tre bolnav a in.orma%iilor primite.

C.AP6<CA#>A P6AN=6=< D> KNE#<L<#> A PAC<>N-=6=< D<AEN' -<C N=# <NE Durere abdominal$ ';<>C-<V> +ameliorarea durerii (i discon.ortului abdominal pacientului <N->#V>NI<< #AI<'NA">N>VA6=A#> 5C.,5G.5C..2012 pacientul nivelul (i N=# <NE + administrarea cu + ameliorarea durerii a regularitate antispasticelor recomandate medic7 regiunea colecistului. + e!plicarea tuturor procedurilor7 + asigur repausul .i,ic (i psi9ic +pregatesc pacientul pentru e!. 7 al analge,icelor (i permite ventila%ie de adecvat$7 + reduce (i o

a + diminuarea durerii + pulmonar$ la

bun$ pre,int$ durere epigastrului

an!ietatea 9ipocondrului drept7 dup$ adm. antispasticelor (i analge,icelor durerea a mai diminuat intensitate 7 52,54,58,5H+5C+ 2012+pacientul *n

+pung$ cu g9ea%$ *n pacientului7 bine a pacientului.

+ promovea,$ starea de +

radiologic al cailor biliare, cedarea + dup$

nu mai pre,int$ durere abdominal$ .

.enomenelor acute. men%inerea +administrarea de +durerea poate cau,a +52.5C.2012 grea%$7 +pacientul obstruc%iei pre,int$ v$rs$turi de C provoac$ v$rs$turi , nu la bea lic9ide (i nu cau,a gr$simi, a m&ncat nimic e.ectului din inapeten%ei7 pacientul a mai *ntre pre,entat / *n s$ se (i +diet$ u(oar$, .$r$ +pre,en%a gr$simi, *ncura)area biliare consumului lic9ide (i tolerate 7 + bilan%ului + pe de grea%$, cale ingestia

unui ec9ilibru antiemetice7 9idric nutri%ional prin ameliorarea sen,a%iei grea%$ v$rs$turi.

de oral$ + dac$ sunt datorit$

colecisto3inetic. 9idric ec9ilibrului 9idric7 + o di.eren%$ debitul

e.ectuarea + permite veri.icarea +54.5C.2012+

@intr$ri, ie(iri07

veri.icarea ingestie (i eliminare v$rs$turi de,ec9ilibru 9idric ec9ilibrul *ncepe

sodiului seric din indic$ urin$ (i s&nge7 tegumentelor aspectul mucoaselor. + observarea culorii +

unui cantitate mic$ (i este alimente,e

(i men%inut *n mare parte con.orm de sodiu. V$rs$turile regimului antrenea,$ *n mare alimentar impus de 7 58.5C.2012 de,ec9ilibrul pacientul duce alimentea,$ 9idratea,$ normal. +repausul reduce se (i pierderea

+ a)ut pacientul *n parte timpul v$rs$turilor, sodiu. *l *nv$% s$ respire + pro.und *ncura)e,. +asigur un repaus la pat *n po,i%ie comod$. (i un

il 9idroelectrolitic

rapid la des9idratare .

cererea metabolic$ a legat$ %esuturilor + pacientul s$ + m$sor pulsul (i + permite 8 decelarea 5C.,5G.

?ipertermie de pre,inte pre,en%a procesului in.lamator. temperatura corporal$ ,ile7

temperatura

.ebrei

(i

evaluarea 5C.2012+ pacientul indic$ 38,3MC 52.54.58.5H+58+ prin are temperatura *n normale limite are (i:sau temperatura de

corpului la C ore interven%iilor7 (i note, *n .oaia de +pire!ia ta9icardia pre,en%a in.ec%iei de + pierderile transpira%ie7 pulsul, +supraveg9e, mani.est$rile des9idratare, aspectul tegumentelor, diure,a, -.A., comportamentul pacientului7 +adm. medica%ie antipiretic$

normal$ *n 1+/ temperatur$7

compensea,$ 2012 pacientul

#isc complica%ii datorit$ imobili,$rii

de +prevenirea apari%iei complica%iilor imobili,$rii

prescris$ de medic.. +a)ut pacientul s$+(i +previne sc9imbe po,i%ia la escarelor /+C ore7 s$ respire pro.und7 s$ mi(c$ri +asigur$ previne +*ncura)e, pacientul pulmonar$ +*ncura)e, pacientul toracice7 e.ectue,e +previne

apari%ia +pacientul e!ecut$ mi(c$ri e!pansiunea pasive ma!im$, membrelor, in.ec%iile mobili,ea,$. apari%ia ale se

ale trombo,elor venoase.

membrelor, s$ se Di.icultate e.ectuarea *ngri)irilor igienice Di.icultate satis.acerea nevoii *n +asigurarea unei re *n +a)utarea pacientului de pentru corespun,atoa mobili,e,e7 +a)ut pacientul *n +toaleta tegumentelor (i la +asigur$ igiena bucale + cavit$%ii igien$ +permite .acilite, bilantului 9idric corporal$ +dupa con.ort 3 ,ile,

igiene e.ectuarea toaletei promovea,$ con.ort

pacientul (i e.ectuea,$ singur toaleta

aprecierea corporal$.

o elimin$rile @plosc$, +observarea aspectului 9

eliminare

eliminare adecvata

urinar0 +e.ectue, regiunii perianale +asigur intimitate7 +monitori,e, elimin$rile de urin$

scaunului este necesar$ toaleta pentru biliare . a aprecia pre,en%a unei obstruc%ii

An!ietate legat$ evolu%ia prognosticul bolii (i

(i materii .ecale. reducerea + se o.er$ + pacientului in.orma%ii boal$ 7 + pacientul

in.orma%ii

pe +pacientul este de

de an!iet$%ii

*n%elesul psi9ologic$

pacientului *ngri)orat

despre .avori,ea,$ adaptarea prognosticul a bolii cronice (i de complica%iile ce ar putea s$ apar$. in.orm$m pacientului7 despre + reduce an!ietatea .

colora%ia icteric$ a tegumentelor, despre evolu%ia (i prognosticul bolii acute (i rela%ia ei cu 9epatita cronic$ +pregatesc pacientul investiga%ii7 + asigur leg$tura cu .amilia prin vi,ite psi9ic pentru

.recvente. Di.icultate de a + pacientul s$ + asigur condi%ii de + un climat .avorabil 5C.5C.2012+ se odi9ni doarm$ .avori,are a somnului acomodarea condi%iile ceilal%i spitali,are. s$ permite pacientul la pre,int$ de somnolen%$7 + 5G.52+58+2012 pacientul nu s+a odi9nit su.icient datorit$ 10 su.iciente ore somnului, pe ,i (i s$ se semiobscuritate7 tre,easc$ odi9nit ,ile + rog *n membri ai ec9ipei *ngri)ire procede,e

decurs de /+3 de

asem$n$tor pentru a a)uta pacientul s$ se odi9neasc$7 + administr$m de orarul medica%ia recomandat$ medic *n

adapt$rii spitali,are7 +5H.15.11+58+

la

2012+pacientul s+a su.icient. odi9nit

stabilit respect&nd pe c&t posibil orele De.icit cuno(tin%e medicale de somn . de +ac9i,itionarea +o.erirea de cuno(tin%e medicale noi in.orma%iilor necesare +capacitatea asimilare de psi9ic$ de +pacientul noi acumulat a su.iciente pentru *n%elegerea bolii (i modalit$%ile a

pe in.orma%ii depinde de cuno(tin%e

*n%elesul lui, despre starea e.ectuat.

boal$ (i tratamentul pacientului7 +.avori,ea,$ modi.icarea interesului pacientului. ANA6<Z> D> 6A;'#A-'# A6> PAC<>N-=6=< Numele probei 1.?emoleucograma -e9nica deValori normale

comportamentului (i a de tratament

Valorile pacientului ?g+1C,G gN 6+ 8.855:mmO -r+ 128.555:mmO

recoltare Punc%ie venoas$?b113+14 g:dl vacutainer cu dop61C555+15555 mov cel:mm3 -r11G5555+ 355555 cel:mm3 venoas$1 8 15 mm:ora

/.V ?

Punc%ie

1/ mm:1 or$

1,2 ml s&nge B 5,C4 8 13 mm:/ ore ml citrat de Na @ 3.<onograma serica vacutainer cu mNa1134,4 m >P:l dop negru0 Punc%ie venoas$Na113G+1G/ 11

15 ml s&nge pe>P:l sticlu%e 9eparinate Q Cl C.Elicemie


B

Q B 1 C,15 m >P:l 13,G+G,C mCl1H8 m>P:l 1HC+111 m 5,H8gR

>P:l
+

>P:l Punc%ie venoas$ G5,85+1,/5 mg R ml s&nge sau / ml s&nge .lorur$ B C de ml Na

G.-ransamina,e, bilirubinemie,EE-, amila,emie, alcalin$ .os.ata,$

uscat Punc%ie venoas$ G-E'1/ 8 /5 =.<. /51u:l 8 15 ml s&nge -EP 1 / 8 12 =.<. 14Hu:l ;D+5,1+5,C mg R 1,35 mg R ;-+ 5,3+1,15 mg5,25 mg R R EE-15+G5u:6 EE-1144=:l

2.>lectro.ore,$ 4.=ree sanguin$

Punctie venoasa GP-12+8 g:dl

P-12,2g:dl

ml sg. e recoltea,$ prin5,/5 8 5,C5 g R5 5,3H g N punc%ie venoas$ G 8 15 ml s&nge umar de urin$

8.>!amen de urin$

Culoare citrin P9 acid 15/G

galben+ rare epitelii + rare leucocite + urobilinogen+ abs. +gluco,a+abs.

Densitate 1515 8+albumina+abs. =robilinogen: normal edimente: epitelii 6eucocite: .oarte 12 rare

rare Eluco,a: absenta Pigmen%i H. absen%i e!amen #ecipient special Absent biliari: ou$Absent ou$ para,i%i

copropara,itologic 15.Ac anti ?CV po,itivi.

para,i%i intestinali intestinali e recoltea,$ prinNegativi Po,itivi punc%ie venoas$ G 8 15 ml s&nge

"edica%ie administrat$: Arginin$ /G5 ml, 1.l:,i i.v.7 er gluco,at 15R G55ml7 #inger /G5 ml7 "etoclopramid /.:,i *n per.u,ie (i i.m.7 No+spa /..:,i, *n per.u,ie (i i.m.7 Algocalmin /.:,i *n per.u,ie (i i.m.7 Vitamina ;1 1.:,i *n per.u,ie7 Vitamina ;2 1.:,i *n per.u,ie7 ilimarin$ /tb @1G5mg0 :,i7 Colebil 3tb.:,i7 Aenobarbital 1 tb. seara.,Ce.opera,on$ 3g:,i. >!amin$ri paraclinice: ecogra.ie abdominal$, ce a con.irmat pre,en%a litia,ei biliare (i elementelor sugestive de colecistit$ acut$. >S->#NA#>A PAC<>N-=6=<+ pacientul a .ost e!ternat cu stare general$ ameliorat$ , cu moderat sindrom de citoli,$ 9epatic$ pentru .orma cronic$ de boal$ cu urmatoarele recomand$ri: +regim alimentar 9epato+biliar7 +evitarea alimenta%iei colecisto3inetice @ca.ea, coca+cola, ciocolat$, alimente bogate *n gr$simi, condimente, sosuri07 +evitarea e.ortului .i,ic intens7 +reevaluare clinico+biologic$ la 3 luni. Data e!tern$rii:11.5C.2012 Num$r ,ile de spitali,are: 4 Diagnostic la e!ternare: ?>PA-<-J C= V<#= C'6>C< -<-J AC=-J. C+ A'#"J C#'N<CJ AC-<VJ.

13