Sunteți pe pagina 1din 37

MASS SETTINGS

MISSA JUBILATE DEO


Kyrie (MASS XVI) 100
Gloria can be found at #106
Credo III can be found at #213
Sanctus (MASS XVIII) 101
!
*
X
u
9 X X
X
X
X . X
Y- ri - e, e- l- i - son. bis
X
u
9
X X
X . X
Chri- ste, e- l- i - son. bis
XIXIII. s.
X

u
9 X X
+
Ky- ri - e,
!
X
X
X . X
e-l- i - son.
X

u
9 X X
X
u
:
X
z

Z
h
h
. h
Ky-ri - e, e- l- i - son.
K
III
!
*
X . y
.

An-ctus,
X . y
.

San-ctus,
XIII. s.
X
X
X X X X X X
X
. X
San-ctus D-mi-nus De-us S-ba-oth.
,
!
X
X
X X X X X .
X
X
X X
X
. X
Ple-ni sunt c- li et ter-ra gl- ri - a tu- a.
X
X
X X X
X
. X
Ho- sn- na in ex- cl - sis.
,
!
X
X
X . X X X X
X
X
X
X
X
X
. X
Be- ne-d-ctus qui ve-nit in nmine D-mi-ni.
X
(
@ X X
X
M
F . u
.
9
Ho-snna in ex-cl-sis.
S
103 Amen
!
X
X u
9 X X X X X
X
X
!
8
X
.
X
Or-tem tu-am an-nun- ti - - mus, D- mi-ne,
X
u
9 X X X ,
et tu-am re-sur-
!
X X X X
X
X
u
9
X
re-cti--nem con-fi - t- mur,
y

X X
X
u
9 . X
do- nec v- ni - as.
M
102 Mysterium Fidei
!
X
-
. u
.
9
men. A
!
*
X
-
X u
9
.
X
gnus De-i,
X X X
X
X
X
X
.
X
qui tol-lis pec-c-ta mun-di:
XII. s.
X
X
X
X
y
. X
mi-se-r-re no-bis.
,
!
*
X X u
9
.
X
A-gnus De- i,
X X X
X
X
X
X
.
X
qui tol-lis pec- c- ta mun-di:
X
X
X
X
y
. X
mi - se- r - re no- bis.
,
!
*
X X u
9
.
X
A-gnus De- i,
X X X
X
X
X
X
.
X
qui tol-lis pec-c- ta mun-di:
X
X
X
X
y
. X
do-na no- bis pa- cem.
A
104 Agnus Dei (MASS XVIII)
MISSA JUBILATE DEO
Gloria 106
MISSA DE ANGELIS (MASS VIII)
Kyrie 105
!
*
X
X
u (
9
.
X
Z
h
h
.
X
Z
h
h
h
X
X .
X
Y- ri-e, bis
Z
h
h
h
y (

X X .
X
e - l-ison.
XVXVI. s.
X Z
h
h
h
.
X X
u
9 (
.
Z
Z
h
h
.
X
Chri-ste,
,
!
bis
Z
h
h
h
y (

X X .
X
e - l - i - son.
X

X
Z
h
h
X
X
.

. Z
u
9 (
.
Z
Ky- ri - e,
Z
h
h
h
y (

X X .
X
e - l - i - son.

!
X

X
Z
h
h
X
X
.

Ky- ri - e,
y

Z
h
h
X
X
.

. Z
u
9 (
.
Z Z
h
h
h
y

X X .
X
e - l- i - son.
K
V
! X X
X
X
X
X
X
. X .
X
L- ri - a in ex-cl- sis De- o.
XVI. s.
X X
X
X
X
X
X
X .
X
Et in ter-ra pax ho-m-ni-bus
,
!
X
X
X
X
. X .
X
bo- n vo-lun- t - tis.
X
Z
h
h
. X .
X
Lau- d - mus te.
X
X
X
X
u
9
. y
.

Be- ne- d - ci-mus te.


,
! X X
Z
h
h
u
9
.
X
A-do- r - mus te.
X
X
X
X
X .
X
Glo-ri - fi- c-mus te.
X
X
X
X
X
u
9
. X .
X
Gr-ti-as -gi-mus ti-bi
,
! X X
X
X
X
X
X
. X .
X
prop-ter ma-gnam gl- ri-am tu- am.
X X
X
X .
X
X
X
. X .
X
D-mi-ne De-us, Rex c-l-stis,
,
!
X
u
9
X
y

u
9
y

.
X
De- us Pa- ter o- mn - po- tens.
X X
X
X
X
X
X
X
X .
X
D-mi-ne Fi - li u - ni - g- ni - te
+
!
u
9
y

. X .
X
Ie-su Chri-ste.
X
X
X
X
y

X
X
. X .
X
D- mi-ne De-us, A-gnus De- i,
X X
Z
h
h
X
X
X .
X
F- li- us Pa-tris.
,
!
X
X
X
X
X
X
u
9
y

. y
.

Qui tol - lis pec - c- ta mun - di,


X X
Z
h
h
u
9
. X .
X
mi - se - r - re no - bis.
X
X
X
Qui tol - lis
,
! X
X
X
. X .
X
pec- c- ta mun-di,
X X
.
X
X
X
X
X
X
y

u
9
y

. y
.

s-sci- pe de- pre- ca- ti- n- em no- stram.


,
! X X
X
X
X
X
X
. X .
X
Qui se- des ad dx- te-ram Pa- tris,
X
X
X
X
. X .
X
mi-se- r - re no-bis.
X
X
X
Qu-ni-am
,
! X
X
X
. X .
X
tu so-lus San-ctus.
X
X
y

u
9
y

.
X
Tu so-lus D-mi-nus.
X X
X
y

u
9
X
. y
.

Tu so-lus Al-ts- si-mus,


,
!
u
9
y

. X .
X
Ie-su Chri-ste.
X X
Z
h
h
u
9
X .
X
Cum San- cto Sp - ri-tu,
X
X
X
X
X
X
u
9
y

. y
.

in gl-ri - a De-i Pa-tris.


,
! Z
h
h
h
Z (
h
h . y
.

A - men.
G
V
! X X
X
X
X
X
X
. X .
X
L- ri - a in ex-cl- sis De- o.
XVI. s.
X X
X
X
X
X
X
X .
X
Et in ter-ra pax ho-m-ni-bus
,
!
X
X
X
X
. X .
X
bo- n vo-lun- t - tis.
X
Z
h
h
. X .
X
Lau- d - mus te.
X
X
X
X
u
9
. y
.

Be- ne- d - ci-mus te.


,
! X X
Z
h
h
u
9
.
X
A-do- r - mus te.
X
X
X
X
X .
X
Glo-ri - fi- c-mus te.
X
X
X
X
X
u
9
. X .
X
Gr-ti-as -gi-mus ti-bi
,
! X X
X
X
X
X
X
. X .
X
prop-ter ma-gnam gl- ri-am tu- am.
X X
X
X .
X
X
X
. X .
X
D-mi-ne De-us, Rex c-l-stis,
,
!
X
u
9
X
y

u
9
y

.
X
De- us Pa- ter o- mn - po- tens.
X X
X
X
X
X
X
X
X .
X
D-mi-ne Fi - li u - ni - g- ni - te
+
!
u
9
y

. X .
X
Ie-su Chri-ste.
X
X
X
X
y

X
X
. X .
X
D- mi-ne De-us, A-gnus De- i,
X X
Z
h
h
X
X
X .
X
F- li- us Pa-tris.
,
!
X
X
X
X
X
X
u
9
y

. y
.

Qui tol - lis pec - c- ta mun - di,


X X
Z
h
h
u
9
. X .
X
mi - se - r - re no - bis.
X
X
X
Qui tol - lis
,
! X
X
X
. X .
X
pec- c- ta mun-di,
X X
.
X
X
X
X
X
X
y

u
9
y

. y
.

s-sci- pe de- pre- ca- ti- n- em no- stram.


,
! X X
X
X
X
X
X
. X .
X
Qui se- des ad dx- te-ram Pa- tris,
X
X
X
X
. X .
X
mi-se- r - re no-bis.
X
X
X
Qu-ni-am
,
! X
X
X
. X .
X
tu so-lus San-ctus.
X
X
y

u
9
y

.
X
Tu so-lus D-mi-nus.
X X
X
y

u
9
X
. y
.

Tu so-lus Al-ts- si-mus,


,
!
u
9
y

. X .
X
Ie-su Chri-ste.
X X
Z
h
h
u
9
X .
X
Cum San- cto Sp - ri-tu,
X
X
X
X
X
X
u
9
y

. y
.

in gl-ri - a De-i Pa-tris.


,
! Z
h
h
h
Z (
h
h . y
.

A - men.
G
V
MISSA DE ANGELIS
Agnus Dei 108
Sanctus 107
!
*
u
9
y

X M
F
.
X
An - ctus,
M
F .
y
.
San-ctus,
X
u
9
y
Z
h
h
. y
.

San - ctus
(XI) XII. s.
u
:
S
(
9
y

.
X
X
y (

D - mi-nus De-us
,
!
y

X
X
Z
h
h
X
u
9
y
Z
h
h
y

.
X
S - ba-oth.
X
u
:
.
X
S

;
.
X (
@ Z
h
h (
X
. y
.

Ple-ni sunt c- li et ter - ra


X
y (

u
9 Z
h
h
.
X
gl- ri - a tu - a.
,
!
X M
F
y

X
u
9 X
y
Z
h
h
. y
.

Ho- sn- na in ex-cl - sis.


X
u
: Z
h
h
X
.
X u
9 Z
h
h (
X
. y
.

Be-ne-d - ctus qui ve - nit


X X
X
X
in n-mi-ne

! X u
9
X
.
X
D- mi - ni.
X u
9 Z
h
h
X (
y

Ho- sn - na
u
9
y

X
u
9
y
Z
h
h
. y
.

in ex- cl - sis.
S
VI
!
*
u
-
9 y

u
9
X
X
X
.
X
gnus De - i,
X M
G y

X
X
u
: X
X
X
.
X
qui tol-lis pec-c-ta mun-di:
XV. s.
X
u
9 X
u
: (
h
h
X
mi-se-r- re
,
!
X
X
X
.
X
no - bis. *
X
u
: Z
h
h
X
.
X
A- gnus De - i,
X
S

9
X
X
X
u
9
X
X
X
.
X
qui tol - lis pec- c- ta mun- di:
,
!
X
u
9 X
u
: (
h
h
X
X
X
X
.
X
mi-se- r - re no- bis. *
u
9 y

u
9
X
X
X
.
X
A- gnus De - i,
X M
G y

X
X
u
: X
X
X
.
X
qui tol-lis pec-c-ta mun-di:
,
!
X
u
9 X
u
: (
h
h
X
X
X
X
.
X
do-na no- bis pa - cem.
A
VI
MISSA DE ANGELIS
MISSA CUM JUBILO (MASS IX)
109 Kyrie
110 Gloria
!
u
:
u
9
y

. y
.

Z
*
h
h
X
u
9
u
9
X
. y
.

Y - ri - e, e - l- i - son.
XII. s.
X

u
9
.
X
Z
h
h
X
u
9
u
9
X
. y
.

Ky- ri - e, e - l - i - son.
,
!
u

:
u
9
y

. y
.

Z
h
h
X
u
9
u
9
X
. y
.

Ky-ri - e, e- l- i - son.
X y

Z (
h
hX
X
u
: (
X
.
X
Chri-ste, e-l- i- son.
Z
h
h
y

. y
.

Z
h
h
X
Chri - ste,
,
!
u
9
u
9
X
. y
.

e- l- i - son.
X y

Z (
h
h X
X
u
: (
X
.
X
Chri-ste, e- l- i- son.
X

u
9 . Z
X
X
.

u
9
Z (
h
hX
X
u
: (
X
.
X
Ky- ri - e, e- l-i-son.
,
!
Z

h
h
y

. y
.

Z
h
h
X
u
9
u
9
X
. y
.

Ky - ri - e, e- l- i - son.
X

u
9 . Z
X
X
.

u
9
Z (
h
h
h
u
9 X
Ky- ri- e,
u
:
. Z
X
X
.

u
9
Z (
h
h
h
u
9 X ,
!
Z
h
h
Z
h
h .
h
Z
h
h
X
u
9
u
9
X
. y
.

e- l - i - son.
K
I
!
X
X
X
u
9 X X
u
9
M
F
y

X
u
9 . X
L - ri - a in ex-cl- sis De-o.
XI. s.
X
X
X
u
9 . X
X
u
9
y

y
. X
Et in ter-ra pax ho-m-ni-bus
,
! X
X
X
X
X
u
9 . X
bo-n vo- lun- t - tis.
X
Z
h
h
.
X
. X
Lau- d - mus te.
X Z
h
h
X
X
X
.
X
. X
Be- ne - d- ci-mus te.
+
!
X Z
h
h
X
Z
h
h
X
. X
A-do - r - mus te.
X
X
X
Z
h
h
.
X
. X
Glo-ri - fi - c - mus te.
X
X
X
X
X
X
.
X
. X
Gr-ti-as -gi-mus ti - bi
+
!
X
u
9
X
y

u
9 Z
h
h . X
prop-ter ma-gnam gl- ri - am tu - am.
X
X
Z
h
h
.
X
. X
D- mi - ne De- us,
+
!
u
;
Z
h
h
h
u
9
. X
Rex c - l- stis,
u
9
y

u
9
y

u
9
y
.
u
.
9
De-us Pa- ter o- mn - po- tens.
X
X .
X
X
X
D- mi - ne Fi - li
,
! X
X
y

X
. X
u- ni - g- ni - te
X
X
Z
h
h
. X
Ie-su Chri - ste.
X
z
X
X
X
X
. X
D- mi-ne De-us,
y

.
X
. X
A-gnus De - i,

!
X
X
y

.
u
.
9
F-li-us Pa- tris.
X
u
9
X X
X
X
u
9
. X
Qui tol - lis pec-c- ta mun-di,
X
X
y

u
9 . X
mi-se- r- re no- bis.

!
X
u
9
y

X X
y

u
9
.
y
.
Qui tol - lis pec-c-ta mun-di,
Z
h
h
X
X
. X
X X
X
X
X
u
9
Z
h
h
u
9 . X
s - sci- pe depre-ca-ti-n-em nostram.
+
!
X
X
. X
X
X
X
X
X
. X
Qui se- des ad dx- te-ram Pa- tris,
X
u
9
y

u
9 . X
mi - se- r- re no- bis.
X
X
u
9
Qu- ni-am
,
!
y

X
X
u
9
. X
tu so- lus San-ctus.
X
X
S

9
X
X . X
Tu so-lus D- mi-nus.
X
X .
X
u
9
u
9
X
y

Tu so-lus Al-ts-si-mus,
,
! X
X
Z
h
h
. X
Ie-su Chri-ste.
u
9
M
F
y

X
X . X
Cum San-cto Sp- ri - tu,
(
B X
X
.
X
X
X
Z
h
h
u
9
. X
in gl- ri - a De- i Pa - tris.
+
!
z

Z
h
h
. h
u
:
Z
h
h
.
y
.
A - men.
G
VII
!
X
X
X
u
9 X X
u
9
M
F
y

X
u
9 . X
L - ri - a in ex-cl- sis De-o.
XI. s.
X
X
X
u
9 . X
X
u
9
y

y
. X
Et in ter-ra pax ho-m-ni-bus
,
! X
X
X
X
X
u
9 . X
bo-n vo- lun- t - tis.
X
Z
h
h
.
X
. X
Lau- d - mus te.
X Z
h
h
X
X
X
.
X
. X
Be- ne - d- ci-mus te.
+
!
X Z
h
h
X
Z
h
h
X
. X
A-do - r - mus te.
X
X
X
Z
h
h
.
X
. X
Glo-ri - fi - c - mus te.
X
X
X
X
X
X
.
X
. X
Gr-ti-as -gi-mus ti - bi
+
!
X
u
9
X
y

u
9 Z
h
h . X
prop-ter ma-gnam gl- ri - am tu - am.
X
X
Z
h
h
.
X
. X
D- mi - ne De- us,
+
!
u
;
Z
h
h
h
u
9
. X
Rex c - l- stis,
u
9
y

u
9
y

u
9
y
.
u
.
9
De-us Pa- ter o- mn - po- tens.
X
X .
X
X
X
D- mi - ne Fi - li
,
! X
X
y

X
. X
u- ni - g- ni - te
X
X
Z
h
h
. X
Ie-su Chri - ste.
X
z
X
X
X
X
. X
D- mi-ne De-us,
y

.
X
. X
A-gnus De - i,

!
X
X
y

.
u
.
9
F-li-us Pa- tris.
X
u
9
X X
X
X
u
9
. X
Qui tol - lis pec-c- ta mun-di,
X
X
y

u
9 . X
mi-se- r- re no- bis.

!
X
u
9
y

X X
y

u
9
.
y
.
Qui tol - lis pec-c-ta mun-di,
Z
h
h
X
X
. X
X X
X
X
X
u
9
Z
h
h
u
9 . X
s - sci- pe depre-ca-ti-n-em nostram.
+
!
X
X
. X
X
X
X
X
X
. X
Qui se- des ad dx- te-ram Pa- tris,
X
u
9
y

u
9 . X
mi - se- r- re no- bis.
X
X
u
9
Qu- ni-am
,
!
y

X
X
u
9
. X
tu so- lus San-ctus.
X
X
S

9
X
X . X
Tu so-lus D- mi-nus.
X
X .
X
u
9
u
9
X
y

Tu so-lus Al-ts-si-mus,
,
! X
X
Z
h
h
. X
Ie-su Chri-ste.
u
9
M
F
y

X
X . X
Cum San-cto Sp- ri - tu,
(
B X
X
.
X
X
X
Z
h
h
u
9
. X
in gl- ri - a De- i Pa - tris.
+
!
z

Z
h
h
. h
u
:
Z
h
h
.
y
.
A - men.
G
VII
MISSA CUM JUBILO
111 Sanctus
!
X
X
X
u
9 X X
u
9
M
F
y

X
u
9 . X
L - ri - a in ex-cl- sis De-o.
XI. s.
X
X
X
u
9 . X
X
u
9
y

y
. X
Et in ter-ra pax ho-m-ni-bus
,
! X
X
X
X
X
u
9 . X
bo-n vo- lun- t - tis.
X
Z
h
h
.
X
. X
Lau- d - mus te.
X Z
h
h
X
X
X
.
X
. X
Be- ne - d- ci-mus te.
+
!
X Z
h
h
X
Z
h
h
X
. X
A-do - r - mus te.
X
X
X
Z
h
h
.
X
. X
Glo-ri - fi - c - mus te.
X
X
X
X
X
X
.
X
. X
Gr-ti-as -gi-mus ti - bi
+
!
X
u
9
X
y

u
9 Z
h
h . X
prop-ter ma-gnam gl- ri - am tu - am.
X
X
Z
h
h
.
X
. X
D- mi - ne De- us,
+
!
u
;
Z
h
h
h
u
9
. X
Rex c - l- stis,
u
9
y

u
9
y

u
9
y
.
u
.
9
De-us Pa- ter o- mn - po- tens.
X
X .
X
X
X
D- mi - ne Fi - li
,
! X
X
y

X
. X
u- ni - g- ni - te
X
X
Z
h
h
. X
Ie-su Chri - ste.
X
z
X
X
X
X
. X
D- mi-ne De-us,
y

.
X
. X
A-gnus De - i,

!
X
X
y

.
u
.
9
F-li-us Pa- tris.
X
u
9
X X
X
X
u
9
. X
Qui tol - lis pec-c- ta mun-di,
X
X
y

u
9 . X
mi-se- r- re no- bis.

!
X
u
9
y

X X
y

u
9
.
y
.
Qui tol - lis pec-c-ta mun-di,
Z
h
h
X
X
. X
X X
X
X
X
u
9
Z
h
h
u
9 . X
s - sci- pe depre-ca-ti-n-em nostram.
+
!
X
X
. X
X
X
X
X
X
. X
Qui se- des ad dx- te-ram Pa- tris,
X
u
9
y

u
9 . X
mi - se- r- re no- bis.
X
X
u
9
Qu- ni-am
,
!
y

X
X
u
9
. X
tu so- lus San-ctus.
X
X
S

9
X
X . X
Tu so-lus D- mi-nus.
X
X .
X
u
9
u
9
X
y

Tu so-lus Al-ts-si-mus,
,
! X
X
Z
h
h
. X
Ie-su Chri-ste.
u
9
M
F
y

X
X . X
Cum San-cto Sp- ri - tu,
(
B X
X
.
X
X
X
Z
h
h
u
9
. X
in gl- ri - a De- i Pa - tris.
+
!
z

Z
h
h
. h
u
:
Z
h
h
.
y
.
A - men.
G
VII
!
*
X y
y

X
X
X .
X
An - ctus,
X y
.
X
San - ctus,
u
:
X X
Z
h
h
X
. y
.

San - ctus
XIV. s.
X
X
u
9
Z
h
h .
X
D-mi-nus De - us
,
!
y

Z (
h
h
X
y

.
X
S - ba - oth.
X y

X
X
X
X
X
X
X M
F
.
X
Ple- ni sunt c- li et ter - ra
X
y

Z (
h
h . y
.

gl- ri - a tu - a.
,
!
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X . y
.

Ho-sn-na in ex- cl - sis.


Z
h
h
X
X
u
9
.
X
u
9
Z
h
h .
X
Be - ne-d-ctus qui ve- nit
X
Z
h
h
u
9
y

.
X
in n - mi-ne
,
!
y

Z (
h
h
X
y

.
X
D - mi - ni.
u
9
y

u
9
Z (
h
h
.
Z
u
:
X u
9 .
X
Ho - sn- na
X
Z
h
h
Z
h .
h
X
y

X
X
X
.
X
in ex - cl - sis.
S
V
MISSA CUM JUBILO
!
*
X
-
u
:
y

X X
. y
.

gnus De - i,
X
u
9
Z
h
h
h
X .
X
qui tol - lis
X
u
9
X
Z
h
h
X .
X
pec-c-ta mun- di:
(X)XIII. s.
X
u (
9 Z
h
h
y

u
9
mi-se - r- re
,
!
X
X
X
.
X
no - bis. *
X
u
:
y

X X
. y
.

A- gnus De - i,
X
Z (
h
h .
X
X
X
X (
u
9 .
X
qui tol - lis pec - c - ta mun- di:
,
!
X
u (
9 Z
h
h
y

u
9
X
X
X
.
X
mi - se - r - re no - bis. *
X
u
:
y

X X
. y
.

A-gnus De - i,
X
u
9
Z
h
h
h
X .
X
qui tol - lis
X
u
9
X
pec- c- ta

!
Z
h
h
X .
X
mun - di:
X
u (
9 Z
h
h
y

u
9
X
X
X
.
X
do - na no - bis pa - cem.
A
V
Agnus Dei 112
MISSA CUM JUBILO


N.B. - Some of the hymnal pages have been omitted from this preview.

ROMAN MISSAL CHANTS
124 Kyrie
125 Gloria
&Glo-ry to God in the high-est,and on earth peace

to peo-ple of good will.
&


We praise you,


we bless you,


we a - dore you,
we glo- ri - fy you,
&

we give you thanks for your great glo- ry,

Lord God, heav-en- ly King,
&

O God, al-might-y Fa-ther.Lord Je - sus Christ,

On-ly Be- got-ten Son,
&
Lord God, Lamb of God,

Son of the Fa-ther,


you take a-way the sins of the world,
&

have mer-cy on us;


you take a-way the sins of the world,re-ceive our prayer;
&you are seat-ed at the right hand of the Fa-ther,

have mer- cy on us.
&For you a - lone are the Ho - ly One,

you a - lone are the Lord,
&

you a - lone are the Most High,

Je- sus Christ,with the Ho- ly Spir-it,
&


in the glo - ry of God the Fa - ther.A - men.
Text and chant 2010, ICEL
&
b

Cantor
Lord, have mer-cy.

All
Lord, have mer-cy.
&
b

CantorChrist, have mer-cy.

AllChrist, have mer-cy.
&
b

Cantor
Lord, have mer-cy.

All
Lord, have mer-cy.
Chant 2010, ICEL
Credo 126
&


I be- lieve in one God,

the Fa - ther al - might - y,
mak-er of heav-en
&


and earth,of all things
vis - i - ble and in - vis - i - ble.
&

I be- lieve in one Lord Je - sus Christ,

the On- ly Be- got- ten Son of
&
God,born of the Fa - therbe - fore all a - ges.God from God,

Light
&


from Light,true God from true God,

be - got - ten, not made,

con -
&


sub - stan - tial with the Fa - ther;

through him all things were made.
&For us menand for our sal - va - tion


he came down from heav - en,
&and by the Ho - ly Spir - it
was in - car - nate

of the Vir - gin Mar - y,
&


and be- came man.
&For our sake he was cru - ci - fied


un - der Pon - tius Pi - late,
&Glo-ry to God in the high-est,and on earth peace

to peo-ple of good will.
&


We praise you,


we bless you,


we a - dore you,
we glo- ri - fy you,
&

we give you thanks for your great glo- ry,

Lord God, heav-en- ly King,
&

O God, al-might-y Fa-ther.Lord Je - sus Christ,

On-ly Be- got-ten Son,
&
Lord God, Lamb of God,

Son of the Fa-ther,


you take a-way the sins of the world,
&

have mer-cy on us;


you take a-way the sins of the world,re-ceive our prayer;
&you are seat-ed at the right hand of the Fa-ther,

have mer- cy on us.
&For you a - lone are the Ho - ly One,

you a - lone are the Lord,
&

you a - lone are the Most High,

Je- sus Christ,with the Ho- ly Spir-it,
&


in the glo - ry of God the Fa - ther.A - men.
Text and chant 2010, ICEL
ROMAN MISSAL CHANTS
&


I be- lieve in one God,

the Fa - ther al - might - y,
mak-er of heav-en
&


and earth,of all things
vis - i - ble and in - vis - i - ble.
&

I be- lieve in one Lord Je - sus Christ,

the On- ly Be- got- ten Son of
&
God,born of the Fa - therbe - fore all a - ges.God from God,

Light
&


from Light,true God from true God,

be - got - ten, not made,

con -
&


sub - stan - tial with the Fa - ther;

through him all things were made.
&For us menand for our sal - va - tion


he came down from heav - en,
&and by the Ho - ly Spir - it
was in - car - nate

of the Vir - gin Mar - y,
&


and be- came man.
&For our sake he was cru - ci - fied


un - der Pon - tius Pi - late,
&

he suf - fered death and was bur - ied,and rose a - gain on
&


the third day


in ac - cord - ance with the Scrip - tures.
He as - cend - ed
&


in - to heav - enand is seat - ed at the right hand of the Fa - ther.
&


He will come a - gain


in glo - ry


to judge the liv - ing and the dead
&


and his king - domwill have no end.
&


I be - lieve in the Ho- ly Spir - it,

the Lord, the giv- er of life,


who pro-
&
ceeds from the Fa - ther and the Son,

who with the Fa - ther and the
&
Son


is a - dored and glo - ri - fied,
who has spo - ken through the
&proph - ets.I be - lieve in one, ho - ly, cath - o- lic
and ap - os - tol - ic
&

Church.I con - fess one Bap - tismfor the for - give - ness of sins
ROMAN MISSAL CHANTS
Sanctus 127
&
b

Ho - ly,

Ho - ly,

Ho - ly Lord God of hosts.Heav-en and earth
&
b

are full of your glo - ry.

Ho- san- na in the high-est.Bless-ed is he
&
bwho comes in the name of the Lord.

Ho - san - na in the high - est.


Text and chant 2010, ICEL
&

he suf - fered death and was bur - ied,and rose a - gain on
&


the third day


in ac - cord - ance with the Scrip - tures.
He as - cend - ed
&


in - to heav - enand is seat - ed at the right hand of the Fa - ther.
&


He will come a - gain


in glo - ry


to judge the liv - ing and the dead
&


and his king - domwill have no end.
&


I be - lieve in the Ho- ly Spir - it,

the Lord, the giv- er of life,


who pro-
&
ceeds from the Fa - ther and the Son,

who with the Fa - ther and the
&
Son


is a - dored and glo - ri - fied,
who has spo - ken through the
&proph - ets.I be - lieve in one, ho - ly, cath - o- lic
and ap - os - tol - ic
&

Church.I con - fess one Bap - tismfor the for - give - ness of sins
&and I look for- ward to the res- ur-rec- tion of the dead
&and the life of the world to come.A - men.
Text and chant 2010, ICEL
ROMAN MISSAL CHANTS
128 Memorial Acclamation A
129 Memorial Acclamation B
&
b
b


We pro-claim your Death, O Lord,
&
b
b


and pro-fess your Res-ur - rec-tion
un-til you come a-gain.
Text and chant 2010, ICEL
&
b
b
When we eat this Bread and drink this Cup,
&
b
b
we pro-claim your Death, O Lord,


un - til you come a- gain.
Text and chant 2010, ICEL
&
b
b


Save us, Sav-ior of the world,
&
b
b
for by your Cross and Res-ur- rec-tionyou have set us free.
Text and chant 2010, ICEL
&
b

A- men.
Chant 2010, ICEL
130 Memorial Acclamation C
131 Amen
ROMAN MISSAL CHANTS
Agnus Dei 132
&

Lamb of God,


you take a- way the sins of the world,
&

have mer-cy on us.


&

Lamb of God,


you take a- way the sins of the world,
&

have mer-cy on us.


&

Lamb of God,


you take a- way the sins of the world,
&

grant us peace.
Chant 2010, ICEL
ROMAN MISSAL CHANTS
MISSA SIMPLEX
133 Kyrie
&
#
#

Cantor
Ky - ri - e, e - le - i - son.

All
Ky - ri - e, e - le - i - son.
&
#
#

Cantor
Chri - ste, e - le - i - son.

All
Chri - ste, e - le - i - son.
&
#
#

Cantor

Ky - ri - e, e - le - i - son.

All

Ky - ri - e, e - le - i - son.
Richard Proulx, 19372010
Adapt. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Music 2010, 2011, WLP
134 Gloria
&
#
#


Glo-ry to God in the high-est,


and on earth peace to peo-ple of good will.
&
#
#


We praise you, we bless you,


we a- dore you, we glo - ri - fy you,
&
#
#
we give you thanks for your great glo - ry,


Lord God, heav-en - ly King,
&
#
#


O God, al - might - y Fa - ther.Lord Je - sus Christ,
&
#
#
On-ly Be-got-ten Son,


Lord God, Lamb of God, Son of the Fa - ther,
&
#
#

you take a - way the sins of the world,
have mer - cy on us;
&
#
#

you take a - way the sins of the world,
re - ceive our prayer;
&
#
#


nyou are seat-ed at the right hand of the Fa-ther,
have mer- cy on us.
&
#
#


For you a - lone are the Ho - ly One,


you a - lone are the Lord,
&
#
#


you a- lone are the Most High, Je - sus Christ,


with the Ho- ly Spir - it,
&
#
#


in the glo- ry of God the Fa - ther.


A - men.
Text 2010, ICEL Richard Proulx, 19372010
Music 2010, WLP
&
#
#


Glo-ry to God in the high-est,


and on earth peace to peo-ple of good will.
&
#
#


We praise you, we bless you,


we a- dore you, we glo - ri - fy you,
&
#
#
we give you thanks for your great glo - ry,


Lord God, heav-en - ly King,
&
#
#


O God, al - might - y Fa - ther.Lord Je - sus Christ,
&
#
#
On-ly Be-got-ten Son,


Lord God, Lamb of God, Son of the Fa - ther,
&
#
#

you take a - way the sins of the world,
have mer - cy on us;
&
#
#

you take a - way the sins of the world,
re - ceive our prayer;
&
#
#


nyou are seat-ed at the right hand of the Fa-ther,
have mer- cy on us.
&
#
#


For you a - lone are the Ho - ly One,


you a - lone are the Lord,
&
#
#


you a- lone are the Most High, Je - sus Christ,


with the Ho- ly Spir - it,
&
#
#


in the glo- ry of God the Fa - ther.


A - men.
Text 2010, ICEL Richard Proulx, 19372010
Music 2010, WLP
Sanctus 135
&
#
#
Ho-ly, Ho-ly, Ho - ly Lord God of hosts.Heav- en and earth
&
#
#

are full of your glo-ry.
Ho-san- na in the high - est.Bless-ed is he
&
#
#


nwho comes in the name of the Lord.Ho- san- na in the high - est.
Richard Proulx, 19372010
Adapt. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Music 2010, 2011, WLP
Text 2010, ICEL
MISSA SIMPLEX
136 Memorial Acclamation A
&
#
#We pro- claim your Death, O Lord,and pro - fess your
&
#
#
Res - ur - rec - tionun - til you come a - gain.
Richard Proulx, 19372010
Adapt. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Music 2010, 2011, WLP
Text 2010, ICEL
&
#
#When we eat this Bread and drink this Cup,we pro- claim
&
#
#
your Death, O Lord,un - til you come a - gain.
Richard Proulx, 19372010
Adapt. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Music 2010, 2011, WLP
Text 2010, ICEL
&
#
#
Save us, Sa - vior of the world,

for by your Cross and
&
#
#Res - ur - rec - tion

you have set us free.
Richard Proulx, 19372010
Adapt. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Music 2010, 2011, WLP
Text 2010, ICEL
137 Memorial Acclamation B
138 Memorial Acclamation C
MISSA SIMPLEX
&
#
#A - men, a - men,


a - men.
Richard Proulx, 19372010
Adapt. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Music 2010, 2011, WLP
Amen 139
Agnus Dei 140
&
#
#Lamb of God, you take a-way the sins of the world,
have mer-cy on us.
&
#
#Lamb of God, you take a-way the sins of the world,
have mer-cy on us.
&
#
#
nLamb of God, you take a-way the sins of the world,


grant us peace.
Richard Proulx, 19372010
Adapt. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Music 2010, 2011, WLP
MISSA SIMPLEX


N.B. - Some of the hymnal pages have been omitted from this preview.

MASS OF THE PATRIARCHS
(MISA DE LOS PATRIARCAS)
163 Kyrie
164 Gloria
&
b
CantorKyrie, ele -
Kyrie, ele -
i -
i -
son.
son.
AllKyrie, e -
Kyrie, e - lei -
lei -
son.
son.
&
b
CantorChriste, ele -
Christe, ele -
i -
i -
son.
son.
AllChriste, e -
Christe, e - lei -
lei -
son.
son.
&
b
CantorKyrie, ele -
Kyrie, ele -
i -
i -
son.
son.
AllKyrie, e -
Kyrie, e - lei -
lei -
son.
son.
Saulchoir Tone (Ancient French Tone)
Arr. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Arr. 2010, Michael Dominic OConnor
&
bGlory to God in
Gloria a Dios en
the
el cielo,
highest,

and on earth / peace to


y en la tierra paz a los hombres que
&
b


people of good
ama el Se -
will.
or.We praise you, we bless you, we
Por tu inmensa gloria te a -
a -
la -
dore you,
bamos,
&
bwe glorify you, we give you
te bendecimos, te
thanks for your great
ado -
glory,
ramos,

Lord God, heaven -


te glorificamos, te da-
&
b


ly
mos
King,
gracias,Seor Dios, Rey celestial, / Dios Padre
O God, al -
Seor Dios, Rey celestial, / Dios Padre
mighty
todopode -
Father.
roso.
&
bLord Jesus Christ, Only Begot-
Seor, Hijo nico, Je -
ten
su -
Son,
cristo.

Lord God, Lamb of God,


Seor Dios, Cordero de Dios,
&
b


Son of the
Hijo del
Father,
Padre;You take away the sins of
t que quitas el pecado
the
del mundo,
world,
&
bhave
ten pie -
mercy on
dad de no - sotros;
us;You take away the sins of
t que quitas el pecado
the
del mundo,
world,
&
bre -
atiende
ceive our
nuestra splica;
prayer;You are seated at the right hand of
t que ests sentado a la derecha
the
del Padre,
Father,
&
bhave
ten pie -
mercy on
dad de no -
us.
sotros;For you alone are the Ho-
porque slo t e -
ly
res
One,
Santo,
&
byou a -
slo
lone are the
t Se -
Lord,
or,You alone are the Most High, Je-
slo t Altsimo, Je -
sus
su -
Christ,
cristo,
&
bwith the
con el Es -
Holy
pritu
Spirit,
Santoin the glory of God
en la gloria de
the
Dios
Father.
Padre.A -
A -
men.
mn.
Text (Eng.) 2010, ICEL
Text (Sp.) 1978, Comisin Episcopal de Liturgia
Saulchoir Tone (Ancient French Tone)
Arr. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Arr. 2010, Michael Dominic OConnor
Sanctus 165
&
bSanto, San -
Holy, Ho -
to,
ly,
Santo
Holyes el Seor,
Lord God of
Dios del uni -
hosts.
verso.
&
bHeaven and earth are full of
Llenos estn el cielo y la tierra de
your
tu
glory.
gloria.Hosanna
Hosanna
in the
en el
highest.
cielo.
&
bBendito el que viene en nombre del
Blessed is he who comes in the name of the
Se -
Lord.
or.Hosanna
Hosanna
in the
en el
highest.
cielo.
Text (Eng.) 2010, ICEL
Text (Sp.) 1978, Comisin Episcopal de Liturgia
Saulchoir Tone (Ancient French Tone)
Arr. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Arr. 2010, Michael Dominic OConnor
&
bGlory to God in
Gloria a Dios en
the
el cielo,
highest,

and on earth / peace to


y en la tierra paz a los hombres que
&
b


people of good
ama el Se -
will.
or.We praise you, we bless you, we
Por tu inmensa gloria te a -
a -
la -
dore you,
bamos,
&
bwe glorify you, we give you
te bendecimos, te
thanks for your great
ado -
glory,
ramos,

Lord God, heaven -


te glorificamos, te da-
&
b


ly
mos
King,
gracias,Seor Dios, Rey celestial, / Dios Padre
O God, al -
Seor Dios, Rey celestial, / Dios Padre
mighty
todopode -
Father.
roso.
&
bLord Jesus Christ, Only Begot-
Seor, Hijo nico, Je -
ten
su -
Son,
cristo.

Lord God, Lamb of God,


Seor Dios, Cordero de Dios,
&
b


Son of the
Hijo del
Father,
Padre;You take away the sins of
t que quitas el pecado
the
del mundo,
world,
&
bhave
ten pie -
mercy on
dad de no - sotros;
us;You take away the sins of
t que quitas el pecado
the
del mundo,
world,
&
bre -
atiende
ceive our
nuestra splica;
prayer;You are seated at the right hand of
t que ests sentado a la derecha
the
del Padre,
Father,
&
bhave
ten pie -
mercy on
dad de no -
us.
sotros;For you alone are the Ho-
porque slo t e -
ly
res
One,
Santo,
&
byou a -
slo
lone are the
t Se -
Lord,
or,You alone are the Most High, Je-
slo t Altsimo, Je -
sus
su -
Christ,
cristo,
&
bwith the
con el Es -
Holy
pritu
Spirit,
Santoin the glory of God
en la gloria de
the
Dios
Father.
Padre.A -
A -
men.
mn.
Text (Eng.) 2010, ICEL
Text (Sp.) 1978, Comisin Episcopal de Liturgia
Saulchoir Tone (Ancient French Tone)
Arr. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Arr. 2010, Michael Dominic OConnor
MASS OF THE PATRIARCHS
166 Memorial Acclamation B
167 Amen
168 Agnus Dei
&
bWhen we eat
Cada vez que comemos de e-
this
ste pan
Breadand
y bebemos de
drink this
este
Cup,
cliz,
&
bwe proclaimyour Death,
anunciamos tu muerte,
O
Se -
Lord,
or,until you
ha -
come a -
sta que
gain.
vuelvas.
Text (Eng.) 2010, ICEL
Text (Sp.) 1978, Comisin Episcopal de Liturgia
Saulchoir Tone (Ancient French Tone)
Arr. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Arr. 2010, Michael Dominic OConnor
&
bAmen,
Amn,
a -
a -
men,
mn,a -
a -
men.
mn.
Saulchoir Tone (Ancient French Tone)
Arr. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Arr. 2010, Michael Dominic OConnor
&
bLamb of God, you take away the sins of
Cordero de Dios, que quitas el pecado
the
del mundo,
world,have
ten pie-
mercy on
dad de no -
us.
sotros.
&
bLamb of God, you take away the sins of
Cordero de Dios, que quitas el pecado
the
del mundo,
world,have
ten pie -
mercy on
dad de no -
us.
sotros.
&
bLamb of God, you take away the sins of
Cordero de Dios, que quitas el pecado
the
del mundo,
world,grant
da -
us
nos la
peace.
paz.
Saulchoir Tone (Ancient French Tone)
Arr. by Michael Dominic OConnor, O.P.
Arr. 2010, Michael Dominic OConnor
MASS OF THE PATRIARCHS
MISSA VERBUM CARO
Kyrie 169
Sanctus 170
&
b
2
2
Cantor
Ky - ri - e, e -


le - i - son.
All
Ky - ri - e, e -


le - i - son.
&
b
Cantor
Chri - ste, e -


le - i - son.
All
Chri - ste, e -


le - i - son.
&
b
Cantor
Ky - ri - e, e -


le - i - son.
All
Ky - ri - e, e -


U
le - i - son.
James McGregor
Music 2010, James McGregor
&
b
2
2

Ho - ly,Ho - ly,

Ho - ly LordGod of hosts.
&
b
#

Heav - en and earth arefull of your glo -ry. Ho -
&
b


san - na in the

b

high - est.

b

Bless - ed is
.

he who
&
b
#


comes in the


name of theLord. Ho -
bsan - na in the
&
b


high - est, ho -
san - na in the

#
U
high - est.
Text 2010, ICEL James McGregor
After Verbum Caro Factum Est, Hans Leo Hassler, 15641612
Music 2010, James McGregor
171 Memorial Acclamation A
172 Amen
173 Agnus Dei
&
b
2
2

We pro - claim your


Death, O Lord,and pro - fess your
&
b


Re - sur - rec -
.
tion un -til you come a -
w
gain.
Text 2010, ICEL Michael Dominic OConnor, O.P.
After Verbum Caro Factum Est, Hans Leo Hassler, 15641612
Music 2010, Michael Dominic OConnor
&
b
2
2

A - men,


a - men,


a -
w
men.
Michael Dominic OConnor, O.P.
After Verbum Caro Factum Est, Hans Leo Hassler, 15641612
Music 2010, Michael Dominic OConnor
&
b
2
2

b

Lamb of
.

God, you
#


take a - way the


sins of the
&
b
.
.world, have
bmer - cy on


us, have


b

mer - cy on
w
us.
&
b

b

Lamb of
.

God, you
#


take a - way the


sins of the
&
b
w
world,
bgrant us


peace,
grant us

#
U
peace.
James McGregor
After Verbum Caro Factum Est, Hans Leo Hassler, 15641612
Music 2010, James McGregor
MISSA VERBUM CARO
MASS OF ST. MICHAEL
Kyrie 174
Gloria 175
&
#
#
2
2Glo - ry to


God
in the
.


high -
&
#
#est, and onearth peace topeo - ple of good
.
will. We
&
#
#praise you, we


bless you,
we a -
.


dore
&
#
#you, weglo - ri - fyyou, we give you
&
#
#thanks for your great


glo - ry,LordGod, heav'n-ly
&
#
#
b


King, OGod, al - might - y


Fa -
w
ther.
&
b
Slower
Lord Je - sus
w
Christ,
On - ly Be -got - ten Son,
&
bLord God,Lamb of God,
Son of the


Fa - ther, you
&
btake a - way the


sins
of the


world, have
&
bmer - cy on
.
us; youtake a - way the


sins
&
b
of the


world, re -ceive our
w
prayer;
&
b
you are

seat - ed
at the righthand of the
&
b
2
2
Cantor
.
Lord, havemer - cy.
All
.
Lord, havemer - cy.
&
b
Cantor
Christ, have

mer - cy.
All
Christ, have

mer - cy.
&
b
Cantor
Lord, have


mer - cy.
All
Lord, have


mer - cy.
Michael Dominic OConnor, O.P.
After Cherubikon, Ukrainian chant
Music 2010, Michael Dominic OConnor
&
#
#
2
2Glo - ry to


God
in the
.


high -
&
#
#est, and onearth peace topeo - ple of good
.
will. We
&
#
#praise you, we


bless you,
we a -
.


dore
&
#
#you, weglo - ri - fyyou, we give you
&
#
#thanks for your great


glo - ry,LordGod, heav'n-ly
&
#
#
b


King, OGod, al - might - y


Fa -
w
ther.
&
b
Slower
Lord Je - sus
w
Christ,
On - ly Be -got - ten Son,
&
bLord God,Lamb of God,
Son of the


Fa - ther, you
&
btake a - way the


sins
of the


world, have
&
bmer - cy on
.
us; youtake a - way the


sins
&
b
of the


world, re -ceive our
w
prayer;
&
b
you are

seat - ed
at the righthand of the
&
b

Fa - ther, havemer - cy on


us, have
mer - cy on
&
b
#
#


U
us.
Tempo IFor you a -


lone
are the
&
#
#
.


Ho - lyOne, you a -lone are theLord, you a -
&
#
#lone are theMost High, Je - sus
w
Christ,with the Ho - ly
&
#
#


Spi - rit,
in the
.


glo -ry of
&
#
#God theFa - ther.A -

w
U
men.
Text 2010, ICEL Michael Dominic OConnor, O.P.
After Krestu Tvoyemu and Cherubikon, Ukrainian chant
Music 2010, Michael Dominic OConnor
MASS OF ST. MICHAEL
Sanctus 176
Memorial Acclamation B 177
&
b
2
2
Ho - ly,

Ho - ly,
Ho - ly LordGod of hosts.
&
bHeav - en and


earth are
full of your


glo - ry. Ho -
&
b
san - na in the

high - est, ho -
san - na in the


U
high - est.
&
b


Bles - sed is
he who

comes, he who
comes in the
&
b
name of the


Lord. Ho -
san - na in the
&
b

high - est, ho -
san - na in the


U
high - est.
Text 2010, ICEL Michael Dominic OConnor, O.P.
After Cherubikon, Ukrainian chant
Music 2010, Michael Dominic OConnor
&
b
2
2When we eat this


Bread and
drink this
w
Cup,
&
bwe pro- claim yourDeath, O Lord, un -
til you come a -


U
gain.
Text 2010, ICEL Michael Dominic OConnor, O.P.
After Cherubikon, Ukrainian chant
Music 2010, Michael Dominic OConnor
MASS OF ST. MICHAEL
178 Amen
&
b
2
2A - men,a - men,
a -


U
men.
Michael Dominic OConnor, O.P.
After Cherubikon, Ukrainian chant
Music 2010, Michael Dominic OConnor
&
b
2
2Lamb of God, youtake a - way the
sins of the


world, have
&
b
.
.mer - cy on
w
us.Lamb of God, youtake a - way the
&
b
sins of the
w
world,
grant us


U
peace.
Michael Dominic OConnor, O.P.
After Cherubikon, Ukrainian chant
Music 2010, Michael Dominic OConnor
179 Agnus Dei
MASS OF ST. MICHAEL


N.B. - Some of the hymnal pages have been omitted from this preview.

HERITAGE MASS
Kyrie 191
Gloria 192
&
b
4
4
Lord, have


mer - cy.
Lord, have


mer - cy.
&
b
Christ, have

mer - cy.
Christ, have

mer - cy.
&
b
Lord, have


mer - cy.
Lord, have


mer - cy.
Owen Alstott
Music 1978, OCP, 5336 NE Hassalo, Portland, OR 97213
All rights reserved. Used with permission.
&
#
#
4
4
Glo - ry to God in the
.
J


high - est, and on

earth peace to
&
#
#peo - ple of good
.

will. We


praise you, we bless you, we a -
&
#
#


dore you, we
.

J


glo - ri - fy
.
you, we
&
#
#
.

.
j

give you thanks for
your great glo - ry,Lord God,
&
#
#


.
j

heavn- ly King, O
God, al - might - y
w
Fa -
w
ther.
&
#
#

Lord Je - sus Christ,

On - ly Be - got - ten
w
Son,
&
#
#


Lord God,


Lamb of God,

Son of the

Fa - ther,
&
#
#

you take a- way the


sins of the world,
have mer - cy on
&
#
#
w
us;

you take a - way the


sins of the world,
&
#
#
re - ceive our
w
prayer;

you are seat- ed at the
&
#
#


right hand of the Fa - ther,have mer - cy on
w
us.
&
#
#
For you a - lone are the
.
J


Ho - ly One,
.

you a -
&
#
#lone are the
w
Lord,
.
j


you a - lone are the
&
#
#Most High,


Je - sus
.
Christ, with the
&
#
#
.


Ho - ly


Spir - it, in the

.
j

glo - ry of
&
#
#
God the
w
Fa -
w
ther.
w
A -
w
men.
Text 2010 ICEL Owen Alstott
Music 1987, 2009, OCP, 5336 NE Hassalo, Portland, OR 97213
All rights reserved. Used with permission.
&
#
#
4
4
Glo - ry to God in the
.
J


high - est, and on

earth peace to
&
#
#peo - ple of good
.

will. We


praise you, we bless you, we a -
&
#
#


dore you, we
.

J


glo - ri - fy
.
you, we
&
#
#
.

.
j

give you thanks for
your great glo - ry,Lord God,
&
#
#


.
j

heavn- ly King, O
God, al - might - y
w
Fa -
w
ther.
&
#
#

Lord Je - sus Christ,

On - ly Be - got - ten
w
Son,
&
#
#


Lord God,


Lamb of God,

Son of the

Fa - ther,
&
#
#

you take a- way the


sins of the world,
have mer - cy on
&
#
#
w
us;

you take a - way the


sins of the world,
&
#
#
re - ceive our
w
prayer;

you are seat- ed at the
&
#
#


right hand of the Fa - ther,have mer - cy on
w
us.
&
#
#
For you a - lone are the
.
J


Ho - ly One,
.

you a -
193 Sanctus
HERITAGE MASS
&
#
#
4
4
Ho - ly, Ho - ly,
.
J


Ho - ly
Lord God of
w
hosts.
&
#
#


Heavn and earth arefull of your
w
glo -
.
ry. Ho -
&
#
#j

san - na! Ho -
san - na in the
w
high -
w
est.
&
#
#


Blessed is he who

comes in the

name of the
.
Lord. Ho -
&
#
#j

san - na! Ho -
san - na in the
w
high -
w
est.
Text 2010, ICEL Owen Alstott
Music 1978, 2009, OCP, 5336 NE Hassalo, Portland, OR 97213
All rights reserved. Used with permission.
Memorial Acclamation A 194
&
#
#
4
4
Ho - ly, Ho - ly,
.
J


Ho - ly
Lord God of
w
hosts.
&
#
#


Heavn and earth arefull of your
w
glo -
.
ry. Ho -
&
#
#j

san - na! Ho -
san - na in the
w
high -
w
est.
&
#
#


Blessed is he who

comes in the

name of the
.
Lord. Ho -
&
#
#j

san - na! Ho -
san - na in the
w
high -
w
est.
Text 2010, ICEL Owen Alstott
Music 1978, 2009, OCP, 5336 NE Hassalo, Portland, OR 97213
All rights reserved. Used with permission.
&
b
4
4
We pro - claim your


Death, O Lord,
and pro - fess your
&
b


Res- ur - rec-tionun - til you
.

come, un -til you come a -
w
gain.
Text 2010, ICEL Owen Alstott
Music 1988, 2009, OCP, 5336 NE Hassalo, Portland, OR 97213
All rights reserved. Used with permission.
&
b
4
4
When we eat this
.
Bread anddrink this
&
b
w
Cup,


we pro - claim your
.
Death, O
&
b

.
Lord,


un -
til you come a -
w
gain.
Text 2010, ICEL Owen Alstott
Music 1988, 2009, OCP, 5336 NE Hassalo, Portland, OR 97213
All rights reserved. Used with permission.
Memorial Acclamation B 195
HERITAGE MASS
&
b
4
4
.
Save us,
Sav - ior of the
w
world,
for by your
&
b


Cross and Res - ur -
.
rec - tion
you have set us
w
free.
Text 2010, ICEL Owen Alstott
Music 2009, OCP, 5336 NE Hassalo, Portland, OR 97213
All rights reserved. Used with permission.
&4
4A - men,a - men,
a -
w
men.
Owen Alstott
Music 1988, OCP, 5336 NE Hassalo, Portland, OR 97213
All rights reserved. Used with permission.
&
b
4
4
Lamb of
.
God, you
take a - way the
&
b
.
.

sins of the
.
world, havemer - cy on
w
us.
&
b
Lamb of
.
God, you
take a - way the
&
b

sins of the
w
world,grant us
w
peace.
Owen Alstott
Music 1978, OCP, 5336 NE Hassalo, Portland, OR 97213
All rights reserved. Used with permission.
196 Memorial Acclamation C
197 Amen
198 Lamb of God
HERITAGE MASS


N.B. - Some of the hymnal pages have been omitted from this preview.