Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BACU Facultatea: FINANE I CONTABILITATE Specializarea: MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

PROIECT FISCALITATE

Ma tera!": Bez!a L#re"a!a Mi$aela A!ul I

BACU % &'(& % UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BACU Facultatea: FINANE I CONTABILITATE Specializarea: MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

IMPOZITUL PE PROFIT
PE EXEMPLUL S.C. RAMA ROMNIA TEXTILE S.R.L.

&

Impozitul pe profit Noiuni teoretice fundamentale


o Contribuabilii obligai la plata impozitului pe profit:
per #a!ele )uri"ice r#*+!e % pe!tru pr#,itul i*p#za-il #-.i!ut "i! #rice ur /0 at+t "i! R#*+!ia c+t 1i "i! tr/i!/tate2 % 3*preu!/ cu per #a!ele ,izice rezi"e!te0 pe!tru 4e!iturile realizate at+t 3! R#*+!ia c+t 1i 3! tr/i!/tate "i! a #cieri ,/r/ per #!alitate )uri"ic/5 % care "e ,/1#ar/ acti4itate pri! i!ter*e"iul u!ui e"iu per*a!e!t 3! R#*+!ia2 % care realizeaz/ 4e!ituri "i! pr#priet/.i i*#-iliare ituate 3! R#*+!ia au "i! 4+!zarea6ce i#!area titluril#r "e participare "e.i!ute la # per #a!/ )uri"ic/ r#*+!/5 % care "e ,/1#ar/ acti4itate 3! R#*+!ia 3!tr%# a #ciere ,/r/ per #!alitate )uri"ic/2 % trez#reria tatului2 % i! titu.iile pu-lice2 % per #a!ele )uri"ice r#*+!e care pl/te c i*p#zitul pe 4e!iturile *icr#3!trepri!"eril#r2 % ,u!"a.iile r#*+!e c#! tituite ca ur*are a u!ui le7at2 % cultele reli7i#a e2 % i! titu.iile "e 3!4/./*+!t particular acre"itate2 % a #cia.iile "e pr#prietari c#! tituite ca per #a!e )uri"ice2 % ,#!"ul "e 7ara!tare a "ep#zitel#r 3! i te*ul -a!car2 % ,#!"ul "e c#*pe! are a i!4e tit#ril#r2 % Ba!ca Na.i#!al/ a R#*+!iei2 % ,#!"ul "e 7ara!tare a pe! iil#r pri4ate2 % #r7a!iza.iile !#!pr#,it0 #r7a!iza.iile i!"icale 1i patr#!ale5

per #a!ele )uri"ice tr/i!e per #a!ele )uri"ice tr/i!e 1i per #a!ele ,izice !erezi"e!te

u!t cuti.i "e la plata i*p#zitului pe pr#,it

% e te a!ul ,i cal0 care c#re pu!"e cu a!ul cale!"ari tic5

o Perioada impozabil

% c+!" u! c#!tri-ua-il e 3!,ii!.eaz/ au 3!ceteaz/ / *ai e9i te 3! cur ul u!ui a! ,i cal0 peri#a"a i*p#za-il/ e te peri#a"a "i! a!ul cale!"ari tic pe!tru care c#!tri-ua-ilul a e9i tat % 7e!eral/ e te "e (:;5 % 3! cazul 3! care u! c#!tri-ua-il "e ,/1#ar/ acti4it/.i "e !atura -aruril#r "e !#apte0 a clu-uril#r "e !#apte0 a "i c#tecil#r0 a cazi!#uril#r au a pariuril#r p#rti4e0 i!clu i4 3! cazul 3! care # per #a!/ )uri"ic/ realizeaz/ ace te 4e!ituri 3! -aza u!ui c#!tract "e a #ciere0 i*p#zitul pe pr#,it "at#rat tatului !u p#ate ,i *ai *ic "e <; "i! 4e!iturile a,ere!te ace t#r acti4it/.i5 Profitul impozabil = Ve!ituri i*p#za-ile > C$eltuieli "e"ucti-ile Impozitul pe profit = (:; 9 ?r#,itul i*p#za-il Profitul impozabil = @Ve!ituri t#tale > Ve!ituri !ei*p#za-ileA > @C$eltuieli t#tale > C$eltuieli !e"e"ucti-ileA

o Cota de impozitare

o Baza de calcul
a i*p#zitului pe pr#,it # reprezi!t/ profitul impozabil calculat "up/ ur*/t#arele ,#r*ule:

DESCRIEREA SOCIETATII RAMA ROMNIA TEXTILE S.R.L.


Cate "e i"e!ti,icare a #ciet/.ii: "e!u*ire: S5C5 DRAMA ROMENIA TEFTILE S5R5L5 BACU2 c#" "e 3!re7i trare ,i cal/: (BG'(&8G0 atri-ut ,i cal RO pri! #p.iu!e "e la 3!,ii!.are2 e"iul #cial: *u!5 Bac/u0 tr5 Milc#40 !r5 8 % <0 )u"e.ul Bac/u2 #-iect pri!cipal "e acti4itate: c#*er. e!%7r# cu a./ "e cu ut @c#" CAEN <(B( A !r5 "e 3!re7i trare la O,iciul Re7i trului C#*er.ului: H'B6:I(6'&5('5&''&5 F#r*a "e pr#prietate e te pri4at/0 ,#r*a )uri"ic/ e te "e #cietate c#*ercial/ cu r/ pu!"ere li*itata a4+!" capitalul #cial u- cri 1i 4/r at "e :'' lei5 A #ciatul u!ic al #ciet/.ii Ra*a R#*+!ia Te9tile S5R5L5 e te CUCIRINI RAMA S5R5L5 cu e"iul 3! Italia0 l#calitatea C#!c#r"ia Sulla Secc0 tr5 A!t#!i# Gra!"i0 !r5 (&6B0 act "e 3!,ii!.are !r5 (B:BG80 e*i "e O,iciul Re7i trului J!trepri!"eril#r M#"e!a0 la "ata "e (G5'(5&''85 Mi iu!ea ace tei ,ir*e e te "e a c#*ercializa a./ "e cu ut pe!tru i!"u tria c#!,ec.iil#r5 Acea ta a./ "e cu ut e te pr#"u / "e c/tre ,ir*a italia!/ CUCIRINI RAMA care # 1i c#*ercializeaz/ pe pia.a italia!/5 Fir*a Ra*a R#*+!ia Te9tile S5R5L a ap/rut la cererea clie!.il#r italie!i care lucreaz/ l#$! cu ,ir*e pr#"uc/t#are "e c#!,ec.ii "i! R#*+!ia5 Fii!" # #cietate !#u 3!,ii!.at/ pe pia./0 31i pr#pu!e pe ter*e! curt # *ai -u!/ i!,iltrare pe pia.a !a.i#!al/5 Ace t lucru ti!"e / e realizeze rapi" pri! a7e!.ii "e 4+!z/ri ai ,ir*ei care u!t peciali1ti 3! "#*e!iul c#!,ec.iil#r 1i cu!# c ,#arte -i!e i!"u tria c#!,ec.iil#r0 a7e!.i ce 4iziteaz/ ,ir*ele "e c#!,ec.ii pe!tru a preze!ta pr#"u ele5 Ra*a R#*+!ia Te9tile S5R5L "#re1te / #,ere tutur#r clie!.il#r u! e,icie!t er4iciu te$!ic -azat pe e9perie!./ 1i pe cu!#1ti!.e peci,ice pe!tru ,aturile i!e4ita-ile ale ,#l# irii a.ei "e cu ut CUCIRINI RAMA0 ,/r/ a pier"e "i! 4e"ere u! rap#rt ec$ili-rat 3!tre calitate 1i c$eltuieli5 J! ca"rul pr#ce ului "e #r7a!izare0 ta-ilirea *#"ului 3! care #a*e!ii lucreaz/ 3*preu!/0 precizarea ap#rtului ,iec/ruia la acti4itatea "e a! a*-lu pri!tr%# 3!c/rcare ra.i#!al/0 au # "e# e-ita i*p#rta!./5 A t,el0 "e,i!irea ,u!c.iil#r c#! t/ 3! precizarea ur*/t#arel#r ele*e!te: p#zi.ia ierar$ic/0 r#lul0 atri-u.iile0 rela.iile i!teru*a!e5 E4i"e!.ierea ,u!c.iil#r 3! tructura #r7a!izat#ric/ a #ric/rui a7e!t ec#!#*ic are 3! 4e"ere ur*/t#arele #-iecti4e: per,ec.i#!area tructurii #r7a!izat#rice2 per,ec.i#!area alaria.il#r pe!tru cre1terea per,#r*a!.el#r pe p# turi2 aprecierea peri#"ic/ a alaria.il#r pe!tru ela-#rarea u!#r pr#7ra*e "e per,ec.i#!are5 Fiecare ,u!c.ie c#*p#!e!t/ a tructurii #r7a!izat#rice e caracterizeaz/ pri! *ai *ulte ele*e!te: #-iecti4e0 acti4it/.i0 atri-u.ii0 arci!i0 re p#! a-ilit/.i0 c#*pete!.e 1i aut#ritate5 J! ela-#rarea tructurii #r7a!izat#rice S5C5 Ra*a R#*+!ia Te9tile S5R5L5 a utilizat criteriul ,u!c.i#!al care c#! t/ 3! ta-ilirea "i*e! iu!il#r tructurale a t,el 3!c+t ,iecare "i!tre ace tea a ,ie pecializat/ 3! realizarea u!ei acti4it/.i au 7rupe "e acti4it/.i relati4 i"e!tice5

<

Structura #r7a!izat#ric/ a #ciet/.ii e te "eter*i!at/ "e c#*ple9itatea acti4it/.ii0 caracteri ticile pr#ce ului "e 4+!z/ri 1i !i4elul "#t/rii te$!ice 1i e te pr#iectat/ 3!c+t / a i7ure pre*i ele realiz/rii #-iectului "e acti4itate5 A! a*-lul tructurii #r7a!izat#rice e te repreze!tat 7ra,ic pri! #r7a!i7ra*a care re,lect/ 3! *#" clar 1i c#!ci ele*e!tele "e -az/ ale tructurii #r7a!izat#rice0 ,acilit+!" cu!#a1terea 1i 3!.ele7erea "e c/tre cei i!tere a.i a #r7a!iz/rii #ciet/.ii5 S5C5 Ra*a R#*+!ia Te9tile S5R5L5 are ur*/t#area tructur/ #r7a!izat#ric/: A"*i!i trat#r u!ic2 Cirect#rul ec#!#*ic care are 3! u-#r"i!e: # Ser4iciul *arKeti!7%4+!z/ri2 # Repreze!ta!.ii z#!ali "e 4+!z/ri2 # Ge ti#!arii "e clie!.i "i! e"iul #ciet/.ii2 # Bir#ul c#!ta-ilitate ,i!a!ciar/0 ,i calitate0 -/!ci2 # Bir#ul clie!.i0 ,ur!iz#ri0 -u7ete0 trez#rerie0 a!aliza ec#!#*ic#%,i!a!ciar/0 pre.uri0 c#!tr#l ,i!a!ciar pre4e!ti42 # Ma7azi#!eri0 1#,eri2 # C#*parti*e!tul apr#4izi#!are5 Compartimentul e mar!etin" # $%nz&ri' A i7ur/ 3!"epli!irea arci!il#r ce re4i! #ciet/.ii S5C5 Ra*a R#*+!ia Te9tile S5R5L5 3! "#*e!iul "e ,acerii pr#"u el#r pe pia./5 J! acti4itatea a r/ pu!"e "e pu!erea 3! 4al#are a tutur#r pr#"u el#r c#*ercializate "e #cietate0 e9ecutarea c#!tractel#r ec#!#*ice "e 4+!zare0 preluarea c#*e!zil#r "e la clie!.i0 li4rarea c+t *ai rapi"/ a c#*e!zil#r0 etc5 Ace t c#*parti*e!t e te tructurat 3! "#u/ p/r.i: Repreze!ta!.i z#!ali "e 4+!z/ri > per #a!e e9ter!e ce 4iziteaz/ #ciet/.ile c#*erciale cu pr#,il pr#"uc.ie c#!,ec.ii pe!tru a ,ace cu!# cute pr#"u ele0 per #a!e pecializate 3! c#!,ec.ii ce p#t #,eri 1i c#! ulta!./ "e pecialitate5 Repreze!ta!.ii "e 4+!z/ri au ca arie "e ac#perire # a!u*it/ z#!/ 7e#7ra,ic/5 Ge ti#!arii "e clie!.i > per #a!e i!ter!e ce 31i "e ,/1#ar/ acti4itatea 3! e"iul ,ir*ei5 Fiecare 7e ti#!ar u-#r"#!eaz/ u! repreze!ta!t "e 4+!z/ri "eci i*plicit t#ate ,ir*ele pe care le "e er4e1te acel a7e!t5 Ei e #cup/ cu preluarea #r"i!el#r "e la clie!.i0 re"actarea cri #ril#r c#*erciale c/tre clie!.i5 Compartimentul finan(iar (ontabil' C#lecteaz/ 1i c#!tr#leaz/ re ur ele -/!e1ti ale #r7a!iza.iei5 Situa.iile ,i!a!ciare) reprezi!t/ ur a cea *ai i*p#rta!t/ "e i!,#r*a.ie a upra t/rii 1i "i!a*icii tra! ,#r*/rii #ciet/.ii5 A!alizele ,i!a!ciare tau la -aza "eciziil#r "e i!4e ti.ii 1i6 au 3*pru*uturi "e la ur ele e9ter!e "e capital5

CALCULUL IMPOZITULUI PE P O!IT


?reze!ta lucrare 31i pr#pu!e / ilu treze *#"ul "e calcul a i*p#zitului pe pr#,it 3! ca"rul #ciet/.i c#*erciale Ra*a R#*+!ia Te9tile S5R5L5
"#" I'I5'( $enituri din %&nzarea m'rfurilor Ve!ituri 4+!z/ri a./ "e cu ut "(")#()*+ lei I5I:'5:8L lei **(.). lei 8&5&L' lei LI8 lei .#()+* lei &'5:L8 lei ' lei *"(,1" lei .*(./2 lei )2+(#)) lei 2+"(+)/ lei 2("*1 lei (5I8B lei

"#, $enituri din acti%it'i di%er-e I'G0'( Ve!ituri "i! tra! p#rt *ar,/ I'G0'& Ve!ituri "i4er e "/, Alte %enituri din e0ploatare I<G5'( Ve!ituri "i! "e p/7u-iri0a*e!zi 1i pe!alit/.i I<G5'8 Ve!ituri "i! 4+!zarea acti4el#r 1i alte #pera.ii "e capital ")/ ")) ")" "), ",2 $enituri din diferene de cur- %alutar $enituri din dob&nzi $enituri din -conturi obinute Alte %enituri financiare

$enituri din pro%izioane pri%ind acti%it'i de e0ploatare IG(5'B Ve!ituri "i! pr#4izi#a!e pe!tru "eprecierea acti4el#r circula!te

TOTAL VEN T!"

#$%&'$'() lei

)#. :'&5'( :'&5'& :'&5'8 :'&5'B :'&5'G )#* )#1 )#/ )#"

C3eltuieli cu materialele con-umabile C$eltuieli rec$izite C$eltuieli pri4i!" c#*-u ti-ilii C$eltuieli pri4i!" *aterialele c#! u*a-ile C$eltuieli pri4i!" pie ele "e c$i*C$eltuieli *ateriale cur/.e!ie C3eltuieli pri%ind materialele de natura obiectelor de in%entar C3eltuieli pri%ind tic3etele de ma-' C3eltuieli pri%ind ener4ia 5i apa C3eltuieli pri%ind m'rfurile

2*1(/"* lei 85L<G lei I'5G(G lei B'58<L lei (G5B8& lei (5''I lei ),1 lei 12 lei 2#("," lei )(",.(,/. lei +/(")2 lei L(5G(' lei

)2. C3eltuieli cu rede%enele6 locaiile 5i c3iriile :(&5'( C$eltuieli cu c$irie pa.iu

:(&5'8 C$eltuieli c$irii *a1i!i )2* :(85'( :(85'& :(85'8 ).. C3eltuieli cu primele de a-i4urare A i7ur/ri aut# A i7ur/ri pa.iu A i7ur/ri per #!al C3eltuieli pri%ind comi-ioanele 5i onorariile

85L<& lei ,()*. lei I5LIL lei 8'G lei 8B< lei ,## lei )(*," lei <5I:( lei :&: lei 2/,(*". lei L(5(B' lei :I0&8& lei /#6*/+ lei "6,2+ lei B'L lei &0I<G lei I:B lei 80GGG lei 1(/*1 lei 2.(,.+ lei <5&IL lei (5&'' lei I8& lei GL lei &5LGG lei 8L' lei &5(<' lei /(2** lei 85(G( lei (5L<& lei ' lei +"(.,/ lei /("2* lei .)()++ lei &'5(:' lei I(G lei <5''& lei

).* C3eltuieli de protocol6 reclam' 5i publicitate :&85'( C$eltuieli pr#t#c#l :&85'& C$eltuieli pr#t#c#l !e"e"ucti-ile ).1 C3eltuieli cu tran-portul de bunuri -i de per-onal :&B5'( C$eltuieli tra! p#rt *ar,/ cu*p/rat/ :&B5'8 C$eltuieli tra! p#rt *ar,/ 4+!"ut/ )./ ).) :&:5'( :&:5'& :&:5'B :&:5'< )." )., :&G5'( :&G5'& :&G5'8 :&G5'B :&G5'< :&G5': :&G5'I )*/ C3eltuieli cu depla-'ri6 deta5'ri 5i tran-fer'ri C3eltuieli po5tale 5i ta0e de telecomunicaii C$eltuieli p#1tale C$eltuieli tele,#! ,i9 C$eltuieli i!ter!et C$eltuieli celular alaria.i C3eltuieli cu -er%iciile bancare 5i a-imilate Alte c3eltuieli cu -er%icii pre-tate de teri Ser4icii pre tate ter.i Ser4icii pre tate c#*i i#!ar 4a*/ C$eltuieli paza 1i pr#tec.ie C$eltuieli a!u!. #,erte *u!c/ Ma!#pera aut# ?re t/ri er4icii *e"icale Ser4icii *e"icale !e"e"ucti-ile

C3eltuieli cu alte impozite6 ta0e 5i %'r-'minte a-imilate :8<5'( C$eltuieli i*p#zite0 ta9e :8<5'& C$eltuieli i*p#zit tere! :8<5'8 TVA pr#t#c#l !e"e"ucti-il C3eltuieli cu -alariile per-onalului C3eltuieli cu tic3etele de ma-' C3eltuieli pri%ind a-i4ur'rile 5i protecia -ocial' C#!tri-u.ia u!it/.ii la a i7ur/rile #ciale C#!tri-u.ia u!it/.ii pe!tru a)ut#r 1#*a) C#!tri-u.ia a!7a)at#rului pe!tru a i7ur/rile #ciale "e

)12 )1. )1/ :B<5'( :B<5'& :B<5'8

/!/tate :B<5'B C#!tri-u.ia c#!ce"ii *e"icale )/1 Pierderi din creane 5i debitori di%er5i :<B5'( ?ier"eri "i! crea!.e :<B5'& ?ier"eri "i! crea!.e % pe!aliz/ri 3!t+rziere )/, Alte c3eltuieli de e0ploatare :<G5'( ?e!alit/.i c#!tracte c#*erciale :<G5'& A*e!zi0 pe!alit/.i 1i "e p/7u-iri ))/ ))" )), ),2 )+2 C3eltuieli din diferene de cur- %alutar C3eltuieli pri%ind -conturile acordate Alte c3eltuieli financiare C3eltuieli de e0ploatare pri%ind amortizarea 5i pro%izioanele C3eltuieli cu impozitul pe profit

G(L lei .1("/# lei (&5I(8 lei (&5'8G lei 22+(*1# lei ((G5GB' lei <'' lei 1,(),2 lei 2+()"* lei .*#()), lei .,(**) lei 2*#(.,# lei #$+,+$&#) lei

TOTAL C*ELT! EL

Situa.ia capitaluril#r pr#prii e te ur*/t#area: Perioada Capitalurile pr#prii Metodolo4ia de calcul *2 decembrie .#2# :'' lei *2 decembrie .#22 :'' lei

?e!tru calcularea i*p#zitului pe pr#,it pri*a etap/ c#! t/ 3! ta-ilirea pr#,itului i*p#za-il0 care e "eter*i!/ ca "i,ere!./ 3!tre 4e!iturile realizate "i! #rice ur / 1i c$eltuielile e,ectuate 3! c#pul realiz/rii "e 4e!ituri0 "i! care e ca" 4e!iturile !ei*p#za-ile 1i e a"au7/ c$eltuielile !e"e"ucti-ile5
?r#,itul i*p#za-il =

Ve!ituri t#tale

Ve!ituri !ei*p#za-ile

A%@

C$eltuieli t#tale

C$eltuieli !e"e"ucti-ile

C#"ul ,i cal precizeaz/ ur*/t#arele cate7#rii "e $enituri neimpozabile' o "i4i"e!"ele pri*ite "e la # per #a!/ )uri"ic/ r#*+!/2 o "i,ere!.ele ,a4#ra-ile "e 4al#are a titluril#r "e participare0 3!re7i trate ca ur*are a 3!c#rp#r/rii rezer4el#r0 -e!e,iciil#r au pri*el#r "e e*i iu!e la per #a!ele )uri"ice la care e "e.i! titluri "e participare2

o 4e!iturile "i! a!ularea c$eltuielil#r pe!tru care !u %a ac#r"at "e"ucere0 4e!iturile "i! re"ucerea au a!ularea pr#4izi#a!el#r pe!tru care !u %a ac#r"at "e"ucere0 precu* 1i 4e!iturile "i! recuperarea c$eltuielil#r !e"e"ucti-ile2 o 4e!iturile !ei*p#za-ile0 pre4/zute "e le7e2 La "eter*i!area pr#,itului i*p#za-il e 4#r lua 3! c#! i"erare !u*ai 4e!iturile 1i c$eltuielile a,ere!te e9erci.iului ,i cal pe!tru care e "eter*i!/ i*p#zitul5 Ve!iturile 1i c$eltuielile 3!re7i trate 3! a4a! e 4#r i!clu"e 3! pr#,itul i*p#za-il al e9erci.iil#r ,i cale la care e re,er/5
V "i! pr#4izi#a!e pe!tru liti7ii V "i! a)u t/ri pe!tru "eprecierea tere!uril#r V "i! "i4i"e!"e pri*ite "e la # per #a!/ )uri"ic/ r#*+!/ V "i! "i,ere!.e M ,a4#ra-ile "e 4al#are

Ve!ituri = !ei*p#za-ile

'

' + lei

'

'

J! 4e"erea "eter*i!/rii pr#,itului i*p#za-il tre-uie i"e!ti,icate acele c$eltuieli care u!t "e"ucti-ile0 ,ii!" c#! i"erate a,ere!te realiz/rii 4e!ituril#r i*p#za-ile5 Ci! ace t pu!ct "e 4e"ere0 c$eltuielile 3!re7i trate 3! c#!ta-ilitate p#t ,i: aA c$eltuieli "e"ucti-ile 3! t#talitate2 -A c$eltuieli "e"ucti-ile 3! a!u*ite c#!"i.ii 1i li*ite2 cA c$eltuieli !e"e"ucti-ile5 C-eltuielile deductibile .n totalitate0 pre4/zute "e c/tre C#"ul Fi cal0 u!t: o c$eltuielile cu realizarea 1i c#*ercializarea -u!uril#r0 pre tarea er4iciil#r au e9ecutarea lucr/ril#r @c$eltuieli cu *ateriile pri*e0 *aterialele0 "e per #!al0 etc5A2 o c$eltuielile cu ac$izi.i#!area a*-ala)el#r2 o c$eltuielile e,ectuate pe!tru pr#tec.ia *u!cii 1i pe!tru pre4e!irea acci"e!tel#r "e *u!c/ 1i a -#lil#r pr#,e i#!ale2 o c$eltuielile repreze!t+!" c#!tri-u.iile pe!tru a i7urarea "e acci"e!te "e *u!c/ 1i -#li pr#,e i#!ale 1i c$eltuielile cu pri*ele "e a i7urare pe!tru a i7urarea "e ri curi pr#,e i#!ale2 o c$eltuielile "e recla*/ 1i pu-licitate e,ectuate 3! c#pul p#pulariz/rii ,ir*ei0 pr#"u el#r au er4iciil#r0 3! -aza u!ui c#!tract cri 2 o c$eltuielile "e tra! p#rt 1i "e cazare 3! .ar/ 1i 3! tr/i!/tate0 e,ectuate pe!tru alaria.i 1i a"*i!i trat#ri2 o c#!tri-u.ia la rezer4a *utual/ "e 7ara!tare a ca ei ce!trale a c##perati4el#r "e cre"it2 o ta9ele "e 3! criere0 c#tiza.iile 1i c#!tri-u.iile #-li7at#rii 1i c#!tri-u.iile pe!tru ,#!"ul "e ti!at !e7#cierii c#!tractului c#lecti4 "e *u!c/2 o c$eltuielile pe!tru ,#r*area 1i per,ec.i#!area pr#,e i#!al/ a per #!alului a!7a)at2 o c$eltuielile pe!tru *arKeti!70 tu"iul pie.ei0 pr#*#4area pe pie.ele e9i te!te au !#i0 participarea la t+r7uri 1i e9p#zi.ii0 la *i iu!i "e a,aceri0 e"itarea "e *ateriale i!,#r*ati4e pr#prii2 ('

o c$eltuielile "e cercetare 1i "e "ez4#ltare care !u 3!"epli!e c c#!"i.iile "e a ,i recu!# cute ca i*#-iliz/ri !ec#rp#rale "i! pu!ct "e 4e"ere c#!ta-il2 o c$eltuielile pe!tru per,ec.i#!area *a!a7e*e!tului0 a i te*el#r i!,#r*atice0 i!tr#"ucerea0 3!tre.i!erea 1i per,ec.i#!area i te*el#r "e *a!a7e*e!t al calit/.ii0 #-.i!erea ate t/rii c#!,#r* cu ta!"ar"ele "e calitate2 o c$eltuielile pe!tru pr#te)area *e"iului 1i c#! er4area re ur el#r2 o ta9ele "e 3! criere0 c#tiza.iile 1i c#!tri-u.iile "at#rate c/tre ca*erele "e c#*er. 1i i!"u trie0 #r7a!iza.iile i!"icale 1i #r7a!iza.iile patr#!ale2 o pier"erile 3!re7i trate la c#aterea "i! e4i"e!./ a crea!.el#r !e3!ca ate5 C$eltuieli i*p#zitul pe pr#,it (8'5&G' )$##+$2+) lei

C$eltuieli "e"ucti-ile 3! t#talitate

C$eltuieli t#tal G5'('5LGI

C$eltuieli a*e!zi <''

C-eltuielile deductibile .n anumite limite /i condiii0 pre4/zute "e c/tre C#"ul Fi cal0 u!t: o c$eltuielile "e pr#t#c#l0 3! li*ita u!ei c#te "e &; "i! "i,ere!.a "i!tre t#talul 4e!ituril#r i*p#za-ile 1i t#talul c$eltuielil#r a,ere!te 4e!ituril#r i*p#za-ile0 altele "ec+t c$eltuielile "e pr#t#c#l 1i c$eltuielile cu i*p#zitul pe pr#,it2 o c$eltuielile cu i!"e*!iza.ia "e "epla are ac#r"at/ alaria.il#r pe!tru "epla /ri 3! R#*+!ia 1i 3! tr/i!/tate0 3! li*ita a "e &0< #ri !i4elul le7al ta-ilit pe!tru i! titu.iile pu-lice2 o c$eltuielile #ciale0 3! li*ita u!ei c#te "e p+!/ la &; "i! ,#!"ul "e alarii realizat @ e i!clu" aici a)ut#arele pe!tru !a1tere0 3!*#r*+!tare0 -#li 7ra4e au i!cura-ile 1i pr#tezele0 precu* 1i c$eltuielile pe!tru ,u!c.i#!area 7r/"i!i.el#r0 cre1el#r0 ca!ti!el#r0 -azel#r p#rti4e0 etc5 a,late u- patr#!a)ul c#!tri-ua-ilului0 ca"#uri pe!tru a!7a)a.i au c#piii ace t#ra0 c#!tra4al#area -iletel#r "e #"i$!/ 1i trata*e!t pe!tru a!7a)a.i0 a)ut#are pe!tru alaria.ii care au u,erit pier"eri 3! 7# p#"/rie0 etc5A o peri a-ilit/.ile0 3! li*itele ta-ilite "e le7e2 o c$eltuielile repreze!t+!" tic$etele "e *a /0 p#tri4it le7ii -u7etare a!uale2 o c$eltuielile cu pr#4izi#a!e 1i rezer4e2 *rm&toarele pro$izioane +i rezer$e ,unt e u(tibile' o rezer4a le7al/ 3! li*ita u!ei c#te "e <; aplicat/ a t,el:
Rezer4a le7al/ = "e"ucti-il/ Ve!ituri t#tale <; 9 @ G5:LB5B<I C$eltuieli t#tale A G5'('5LGIA

:G85BI' lei - 1'$,)' lei

((

Rezer4a le7al/ t#tal/ "e"ucti-il/

Capitalul #cial u- cri 1i 4/r at = &' ; 9 :''

,2+ lei

o pr#4izi#a!ele pe!tru 7ara!.ii "e -u!/ e9ecu.ie ac#r"ate clie!.il#r2 o pr#4izi#a!ele c#! tituite 3! li*ita u!ui pr#ce!t "e &'; 3!cep+!" cu "ata "e ( ia!uarie &''B0 &<; 3!cep+!" cu "ata "e ( ia!uarie &''<0 8'; 3!cep+!" cu "ata "e ( ia!uarie &'':0 "i! 4al#area crea!.el#r a upra clie!.il#r0 care 3!"epli!e c cu*ulati4 ur*/t#arele c#!"i.ii: (5 u!t 3!re7i trate "up/ "ata "e ( ia!uarie &''B2 &5 u!t !e3!ca ate 3!tr%# peri#a"/ ce "ep/1e1te &I' "e zile "e la "ata ca"e!.ei2 85 !u u!t 7ara!tate "e alt/ per #a!/2 B5 u!t "at#rate "e # per #a!/ care !u e te per #a!/ a,iliat/ c#!tri-ua-ilului2 <5 au ,# t i!clu e 3! 4e!iturile i*p#za-ile ale c#!tri-ua-ilului2 o pr#4izi#a!ele peci,ice0 c#! tituite p#tri4it le7il#r "e #r7a!izare 1i ,u!c.i#!are0 "e c/tre i! titu.iile "e cre"it0 i! titu.iile ,i!a!ciare !e-a!care 3! cri e 3! Re7i trul 7e!eral .i!ut "e Ba!ca Na.i#!al/ a R#*+!iei0 precu* 1i pr#4izi#a!ele peci,ice c#! tituite "e alte per #a!e )uri"ice i*ilare2 o rezer4ele te$!ice c#! tituite "e #ciet/.ile "e a i7urare 1i rea i7urare0 p#tri4it pre4e"eril#r le7ale "e #r7a!izare 1i ,u!c.i#!are0 cu e9cep.ia rezer4ei "e e7alizare5 o pr#4izi#a!ele "e ri c pe!tru #pera.iu!ile pe pie.ele ,i!a!ciare0 c#! tituite p#tri4it re7le*e!t/ril#r C#*i iei Na.i#!ale a Val#ril#r M#-iliare2 o pr#4izi#a!ele c#! tituite 3! li*ita u!ei pr#ce!t "e (''; "i! 4al#area crea!.el#r a upra clie!.il#r0 3!re7i trate "e c/tre c#!tri-ua-ili0 care 3!"epli!e c cu*ulati4 ur*/t#arele c#!"i.ii: (5 u!t 3!re7i trate "up/ "ata "e ( ia!uarie &''I2 &5 crea!.a e te "e.i!ut/ la # per #a!/ )uri"ic/ a upra c/reia e te "eclarat/ pr#ce"ura "e "e c$i"ere a ,ali*e!tului0 pe -aza $#t/r+rii )u"ec/t#re1ti pri! care e ate t/ acea t/ itua.ie2 85 !u u!t 7ara!tate "e alt/ per #a!/2 B5 u!t "at#rate "e # per #a!/ care !u e te per #a!/ a,iliat/ c#!tri-ua-ilului2 <5 au ,# t i!clu e 3! 4e!iturile i*p#za-ile ale c#!tri-ua-ilului5 o pr#4izi#a!ele pe!tru 3!c$i"erea 1i ur*/rirea p# t%3!c$i"ere a "ep#zitel#r "e "e1euri0 c#! tituite "e c#!tri-ua-ilii care "e ,/1#ar/ acti4it/.i "e "ep#zitare a "e1euril#r0 p#tri4it le7ii0 3! li*ita u*ei ta-ilite pri! pr#iectul pe!tru 3!c$i"erea 1i ur*/rirea p# t%3!c$i"ere a "ep#zitului0 c#re pu!z/t#are c#tei%p/r.i "i! tari,ele "e "ep#zitare percepute2 o pr#4izi#a!ele c#! tituite "e c#*pa!iile aerie!e "i! R#*+!ia pe!tru ac#perirea c$eltuielil#r "e 3!tre.i!ere 1i reparare a parcului "e aer#!a4e 1i a c#*p#!e!tel#r a,ere!te0 p#tri4it pr#7ra*el#r "e 3!tre.i!ere a aer#!a4el#r0 apr#-ate c#re pu!z/t#r "e c/tre Aut#ritatea Aer#!autic/ Ci4il/ R#*+!/5 C-eltuielile cu dob3nda /i diferenele de cur4 5alutar6

(&

C.eltuielile (u ob%nzile ,unt inte"ral e u(tibile /n (azul /n (are "ra ul e /n atorare a (apitalului e,te mai mi( ,au e"al (u 0. Gra"ul "e 3!"at#rare = capital 3*pru*utat 3!ceput peri#a"/ M capital 3*pru*utat ,+r1it peri#a"/ capital pr#priu 3!ceput peri#a"/ M capital pr#priu ,+r1it peri#a"/

J! cazul 3*pru*uturil#r #-.i!ute "e la alte e!tit/.i "ec+t i! titu.iile "e cre"it aut#rizate0 "#-+!zile "e"ucti-ile u!t li*itate la: aA !i4elul ratei "#-+!zii "e re,eri!./ a B/!cii Na.i#!ale a R#*+!iei0 c#re pu!z/t#are ulti*ei lu!i "i! tri*e tru0 pe!tru 3*pru*uturile 3! lei2 -A !i4elul ratei "#-+!zii a!uale "e L;0 pe!tru 3*pru*uturile 3! 4alut/2 o a*#rtizarea2 o c$eltuielile e,ectuate0 3! !u*ele u!ui a!7a)at0 la c$e*ele "e pe! ii ,acultati4e0 3! li*ita u!ei u*e repreze!t+!" ec$i4ale!tul 3! lei a &'' eur# 3!tr%u! a! ,i cal pe!tru ,iecare participa!t2 o c$eltuielile cu pri*ele "e a i7urare 4#lu!tar/ "e /!/tate0 3! li*ita u!ei u*e repreze!t+!" ec$i4ale!tul 3! lei a &'' eur# 3!tr%u! a! ,i cal pe!tru ,iecare participa!t2 o c$eltuielile pe!tru ,u!c.i#!area0 3!tre.i!erea 1i repararea l#cui!.el#r "e er4iciu ituate 3! l#calitatea u!"e e a,l/ e"iul #cial au u!"e #cietatea are e"ii ecu!"are0 "e"ucti-ile 3! li*ita c#re pu!z/t#are upra,e.el#r c#! truite pre4/zute "e le7e care e *a)#reaz/ "i! pu!ct "e 4e"ere ,i cal cu (';2 o c$eltuielile "e ,u!c.i#!are0 3!tre.i!ere 1i repara.ii a,ere!te u!ui e"iu a,lat 3! l#cui!.a pr#prietate per #!al/ a u!ei per #a!e ,izice0 ,#l# it/ 1i 3! c#p per #!al0 "e"ucti-ile 3! li*ita c#re pu!z/t#are upra,e.el#r pu e la "i p#zi.ia #ciet/.ii 3! -aza c#!tractel#r 3!c$eiate 3!tre p/r.i0 3! ace t c#p2 o c$eltuielile "e ,u!c.i#!are0 3!tre.i!ere 1i repara.ii a,ere!te aut#turi *el#r ,#l# ite "e a!7a)a.ii cu ,u!c.ii "e c#!"ucere 1i "e a"*i!i trare ai per #a!ei )uri"ice0 "e"ucti-ile li*itat la cel *ult u! i!7ur aut#turi * a,ere!t ,iec/rei per #a!e ,izice cu a t,el "e atri-u.ii5 C$eltuieli cu tic$etele M "e *a / C$eltuieli cu "iur!a "e"ucti-ile C$eltuieli #ciale "e"ucti-ile C$eltuieli "e pr#t#c#l "e"ucti-ile C$eltuieli cu "#-+!zile "e"ucti-ile C$eltuieli cu a*#rtizare "e"ucti-ile &,$(&( lei <5I(8 <'58<L G'' :58GI ' &G588:

C$eltuieli "e"ucti-ile li*itat

(8

C$eltuieli cu "iur!a

C$eltuieli cu "iur!a "e"ucti-ile C$eltuieli cu "iur!a !e"e"ucti-ile

= <'58<L > &'; 9 ' = '+$2#) lei = &'; 9 ' = + lei

C$eltuieli #ciale

C$eltuieli pri4i!" c#*i i#a!ele i #!#rariile G'' #++ lei

C$eltuieli #ciale

C$eltuieli #ciale "e"ucti-ile C$eltuieli #ciale !e"e"ucti-ile

&; 9

F#!"ul "e alarii

= &; 9 LI5&G< = ,$&'% lei

= + lei

C$eltuieli "e pr#t#c#l t#tale "e"ucti-il e

@V t#tale

C$ t#tale % G5'('5LG I M

&; 9

C$ i*p#zit pe pr#,it (8'5&G'

V !ei*p#za-ile '

C$ pr#t#c#lA :58GI

G5:LB5B<I

G&'(8I = ,%$'+1 lei

C$eltuieli pr#t#c#l

C$eltuieli pr#t#c#l "e"ucti-ile C$eltuieli pr#t#c#l !e"e"ucti-ile

7 %1#) lei 7 + lei

C$eltuieli cu "#-+!zile T#tal "e"ucti-il

C$eltuieli cu "#-+!zile "e"ucti-ile C$eltuieli cu "#-+!zile !e"e"ucti-ile

= =

+ lei + lei

(B

Gra"ul "e 3!"at#rare

Capital 3*pru*utat Capital pr#priu

' :''

= ' N 8

C$eltuieli cu a*#rtizarea pe!tru &'(( C$eltuieli = "e"ucti-ile li*itat

2#$11% lei

L(5<L< M (&' M (5LB: M :58GI M

'

M &G588:

,2#$1#' lei

C-eltuielile nedeductibile pre4/zute "e C#"ul Fi cal u!t: o c$eltuielile pr#prii ale c#!tri-ua-ilului cu i*p#zitul pe pr#,it "at#rat2 o "#-+!zile6*a)#r/rile "e 3!t+rziere0 a*e!zile0 c#!,i c/rile 1i pe!alit/.ile "e 3!t+rziere "at#rate c/tre aut#rit/.ile r#*+!e2 o c$eltuielile pri4i!" -u!urile "e !atura t#curil#r au a acti4el#r c#rp#rale c#! tatate lip / "i! 7e tiu!e #ri "e7ra"ate0 !ei*puta-ile0 pe!tru care !u au ,# t 3!c$eiate c#!tracte "e a i7urare0 precu* 1i ta9a pe 4al#area a"/u7at/ a,ere!t/2 o c$eltuielile cu ta9a pe 4al#area a"/u7at/ a,ere!t/ -u!uril#r ac#r"ate alaria.il#r u,#r*a u!#r a4a!ta)e 3! !atur/0 "ac/ 4al#area ace t#ra !u a ,# t i*p#zitat/ pri! re.i!ere la ur /2 o c$eltuielile ,/cute 3! ,a4#area ac.i#!aril#r au a #cia.il#r2 o c$eltuielile 3!re7i trate 3! c#!ta-ilitate0 care !u au la -az/ u! "#cu*e!t )u ti,icati40 pri! care / e ,ac/ "#4a"a e,ectu/rii #pera.iu!ii au i!tr/rii 3! 7e tiu!e2 o c$eltuielile 3!re7i trate "e #ciet/.ile a7ric#le0 pe!tru "reptul "e ,#l# i!./ al tere!ului a7ric#l a"u "e *e*-rii a #cia.i0 pe te c#ta "e "i tri-u.ie "i! pr#"uc.ia realizat/ "i! ,#l# i!.a ace tuia0 pre4/zut/ 3! c#!tractul "e #cietate au a #ciere2 o c$eltuielile "eter*i!ate "e "i,ere!.ele !e,a4#ra-ile "e 4al#are a titluril#r "e participare la per #a!ele )uri"ice la care e "e.i! participa.ii0 precu* 1i "e "i,ere!.ele !e,a4#ra-ile "e 4al#are a,ere!te #-li7a.iu!il#r e*i e pe ter*e! lu!70 cu e9cep.ia cel#r "eter*i!ate "e 4+!zarea%ce i#!area ace t#ra2 o c$eltuielile a,ere!te 4e!ituril#r !ei*p#za-ile2 o c$eltuielile cu c#!tri-u.iile pl/tite pe te li*itele ta-ilite au care !u u!t re7le*e!tate pri! acte !#r*ati4e2 o c$eltuielile cu pri*ele "e a i7urare pl/tite "e a!7a)at#r0 3! !u*ele a!7a)atului0 care !u u!t i!clu e 3! 4e!iturile alariale ale a!7a)atului2 o alte c$eltuieli alariale 1i6 au a i*ilate ace t#ra0 care !u u!t i*p#zitate la a!7a)at2

(<

o c$eltuielile cu er4iciile "e *a!a7e*e!t0 c#! ulta!./0 a i te!./ au alte pre t/ri "e er4icii0 pe!tru care c#!tri-ua-ilii !u p#t )u ti,ica !ece itatea pre t/rii ace t#ra 3! c#pul acti4it/.il#r "e ,/1urate 1i pe!tru care !u u!t 3!c$eiate c#!tracte2 o c$eltuielile cu pri*ele "e a i7urare care !u pri4e c acti4ele c#!tri-ua-ilului0 precu* 1i cele care !u u!t a,ere!te #-iectului "e acti4itate0 cu e9cep.ia cel#r care pri4e c -u!urile repreze!t+!" 7ara!.ie -a!car/ pe!tru cre"itele utilizate 3! "e ,/1urarea acti4it/.ii pe!tru care e te aut#rizat c#!tri-ua-ilul au utilizate 3! ca"rul u!#r c#!tracte "e 3!c$iriere au "e lea i!70 p#tri4it clauzel#r c#!tractuale2 o pier"erile 3!re7i trate la c#aterea "i! e4i"e!./ a crea!.el#r i!certe au 3! liti7iu0 !e3!ca ate0 pe!tru partea !eac#perit/ "e pr#4izi#!5 o c$eltuielile "e p#! #rizare 1i6 au *ece!at 1i c$eltuielile pri4i!" -ur ele pri4ate0 ac#r"ate p#tri4it le7ii2 C.eltuielile (u ,pon,oriz&rile iminueaz& impozitul pe profit e plat&) a(& totalul a(e,tor (.eltuieli /n epline+te (umulati$ urm&toarele (on i1ii' 2. e,te /n limita a 03433 in (ifra e afa(eri5 6. nu ep&+e+te mai mult e 637 in impozitul pe profit atorat. o c$eltuielile 3!re7i trate 3! e4i"e!.a c#!ta-il/0 care au la -az/ u! "#cu*e!t e*i "e u! c#!tri-ua-il i!acti4 al c/rui certi,icat "e 3!re7i trare ,i cal/ a ,# t u pe!"at 3! -aza #r"i!ului pre1e"i!telui A7e!.iei Na.i#!ale "e A"*i!i trare Fi cal/2 o c$eltuielile cu ta9ele 1i c#tiza.iile c/tre #r7a!iza.iile !e7u4er!a*e!tale au a #cia.iile pr#,e i#!ale care au le7/tur/ cu acti4itatea "e ,/1urat/ "e c#!tri-ua-ili 1i care "ep/1e c ec$i4ale!tul 3! lei a B5''' eur# a!ual2 o c$eltuielile repreze!t+!" 4al#area "eprecieril#r *i)l#acel#r ,i9e0 3! cazul 3! care0 ca ur*are a e,ectu/rii u!ei ree4alu/ri0 e 3!re7i treaz/ # "e cre1tere a 4al#rii ace t#ra5 C$eltuieli cu i*p#zitul pe pr#,it C$eltuieli = !e"e"ucti-ile C$eltuieli cu a*e!zile "at#rate tatului C$eltuieli cu "iur!a !e"e"ucti-ile C$eltuieli "e pr#t#c#l !e"e"ucti-ile ,#,)%( lei Ve!ituri t#tale G5:LB5B<I Ve!ituri !ei*p#za-ile ' C$eltuieli t#tale (8'5&G' <'' <'58<L :&:

?r#,itul i*p#za-il

C$eltuieli !e"e"ucti-ile (8'5IG'

G5'('5LGI ((2$%&+ "ON = (:; 9 <<&5:L' = GG5B8' lei

I*p#zitul pe pr#,it "at#rat

(:

Plata impozitului pe profit 4e face a4tfel:

o c#!tri-ua-ilii0 #ciet/.i c#*erciale -a!care0 per #a!e )uri"ice r#*+!e0 1i ucur alele "i! R#*+!ia ale -/!cil#r0 per #a!e )uri"ice tr/i!e0 au #-li7a.ia "e a pl/ti i*p#zit pe pr#,it a!ual0 cu pl/.i a!ticipate e,ectuate tri*e trial0 actualizate cu i!"icele "e i!,la.ie @"ece*-rie ,a./ "e lu!a "ece*-rie a a!ului a!teri#rA0 e ti*at cu #cazia ela-#r/rii -u7etului i!i.ial al a!ului pe!tru care e e,ectueaz/ pl/.ile a!ticipate5 Ter*e!ul p+!/ la care e e,ectueaz/ plata i*p#zitului a!ual e te ter*e!ul "e "epu!ere a "eclara.iei pri4i!" i*p#zitul pe pr#,it0 a"ic/ (< aprilie i!clu i4 a a!ului ur*/t#r2 o c#!tri-ua-ilii0 al.ii "ec+t cei pre4/zu.i a!teri#r0 au #-li7a.ia "e a "eclara 1i pl/ti i*p#zitul pe pr#,it tri*e trial p+!/ la "ata "e &< i!clu i4 a pri*ei lu!i ur*/t#are tri*e trului pe!tru care e calculeaz/ i*p#zitul5 Ace1ti c#!tri-ua-ili pl/te c pe!tru ulti*ul tri*e tru # u*/ e7al/ cu i*p#zitul calculat 1i e4i"e!.iat pe!tru tri*e trul III al aceluia1i a! ,i cal0 ur*+!" ca plata ,i!al/ a i*p#zitului pe pr#,it pe!tru a!ul ,i cal / e ,ac/ p+!/ la ter*e!ul "e "epu!ere a "eclara.iei pri4i!" i*p#zitul pe pr#,it0 a"ic/ (< aprilie i!clu i4 a a!ului ur*/t#r5 C#!tri-ua-ilii care "e,i!iti4eaz/ p+!/ la "ata "e (< ,e-ruarie 3!c$i"erea e9erci.iului ,i!a!ciar a!teri#r0 "epu! "eclara.ia a!ual/ "e i*p#zit pe pr#,it 1i pl/te c i*p#zitul pe pr#,it a,ere!t a!ului ,i cal 3!c$eiat0 p+!/ la "ata "e (< ,e-ruarie i!clu i4 a a!ului ur*/t#r5 Contribuabilii ,unt r&,punz&tori pentru (al(ulul impozitului pe profit.

(I

S-ar putea să vă placă și