Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la matematic M_mate-info Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 1 din 1
Examenul de bacalaureat naional 2014
Proba E. c)
Matematic M_mate-info
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculai z z + , tiind c 3 4 z i = + i z este conjugatul numrului complex z .
5p 2. Determinai numrul real pozitiv m pentru care dreapta 2 x = este ax de simetrie a graficului
funciei : f , ( )
( )
2 2
2 1 3 f x x m x = + .
5p 3. Rezolvai n mulimea numerelor reale ecuaia ( )
2 2
log 2 1 2log x x = .
5p 4. Determinai cte numere naturale abc , cu , a b i c nenule, au suma cifrelor egal cu 5 .
5p 5. Se consider triunghiul ABC i punctul D astfel nct 0 DB DC + =

. Determinai numrul real p
pentru care
( )
AD p AB AC = +

.
5p 6. Calculai lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , tiind c 6 AC = i
4
cos
5
B = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se consider determinantul ( )
2 2
1 1 1
, 2
1 1 5
D x y x y
x y
=
+ +
, unde x i y sunt numere reale.
5p a) Calculai ( ) 1, 1 D .
5p b) Artai c ( ) ( )( )( ) , 2 2 D x y x y y x = , pentru orice numere reale x i y .
5p c) Determinai numerele reale x pentru care
( )
2 , 4 0
x x
D = .

2. Se consider matricea ( )
1 1
1 1
1 1
x
A x x
x
| |
|
=
|
\
, unde x este numr real.
5p a) Calculai ( ) ( ) 1 2 A A .
5p b) Demonstrai c ( ) A n este inversabil pentru orice numr natural n , 1 n .
5p
c) Determinai inversa matricei ( ) 0 A .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consider irul de numere reale ( )
1
n
n
a

,
2
1
n
n
a
n
+
= .
5p
a) Artai c
1
1
n
n
a
a
+
< pentru orice numr natural nenul n .
5p
b) Demonstrai c irul ( )
1
n
n
a

este mrginit.
5p
c) Calculai ( )
2
2
lim
n
n
n
na
+
+
.

2. Se consider funcia : f , ( )
2 , 2
0, 2
, 2
2 1
x a x
f x x
x b
x
x

+ <

= =

>

+
, unde a i b sunt numere reale.
5p
a) Determinai ecuaia asimptotei spre + la graficul funciei f .
5p
b) Determinai numerele reale a i b pentru care funcia f este continu pe .
5p c) Pentru 2 b = , rezolvai n mulimea ( ) 2, + inecuaia ( ) ( )( )
7 1 2 16 0
x
f x .