Sunteți pe pagina 1din 47

CUPRINS

CAPITOLUL I NOIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere I.2. Motivarea alegerii temei I.3. Obiectivele lucrrii CAPITOLUL II ANATOMIA FUNCIONAL I PATOLOGIA GENUNCHIULUI II.1. Anatomia genunchiului II.1.1. Supra ee o!oa!e II.1.2. #igamente II.1.3. %iomecanica genunchiului II.1.4. %iomecanica articula&iei emuro'tibial II.1.5. (atologia genunchiului II.1.). Simptomatologia le*iunilor de meni!c II.2. +ratament recuperator

4 4 5 5 7 7 1" 2$ 22 23 3$ 32 33

CAPITOLUL I NOIUNI INTRODUCTIVE I.1. INTRODUCERE ,enunchiul e!te cea mai mare articulaie important a corpului. (rin po*iia !a- prin rolul !u .n biomecanica !tatic i dinamic a membrului in eriorca i prin !laba !a acoperire cu e!uturi moi- el e!te deo!ebit de predi!pu! i vulnerabil at/t la traumati!mele directe- c/t i la cele indirecte. ,enunchiul !u er i .n ca*ul unor mobili*ri impu!e de a eciuni !au traumati!me. (articularitatea recuperrii con!t .n !tr/n!a interdependen dintre uncia articular i valoarea anatomo' uncional a mu!culaturii !ale. 3 tratamentul anumitor

#a genunchi .nt/lnim toate tipurile de traumati!me i le*ri a tuturor tipurilor de !tructuri articulare. #e*iuni ale prilor moi0 ' tegumente i e!ut celular !ubcutanat 1 contu*ii- plgi- ar!uri2 ' tendoane i muchi 1 .ntinderi- rupturi- !ecionri- de*in!erii2 ' va!e i nervi 1 rupturi- !ecionri 2 #e*iuni o!oa!e 1 deran3amente trabeculare- i!uri- racturi2 ale0 ' epi i*elor emurale- tibiale !au peronale ' rotulei #e*iuni articulare ' plgi articulare ' rupturi ligamentare ' entor!e ' lu4aii ' le*iuni meni!cale 5uptura de meni!c e!te un accident !urvenit pe o meni!copatie pree4i!tent care a creat o degenere!cen- cu !au r depunere de calcar.Se poate pre*enta ca ruptur longitudinal complet 1 care e!te caracteri!tic mai ale! meni!cului e4tern2 !au ca ruptur oblic !au combinat cu de*in!erie.

I.2 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

Am ale! acea!t tem deoarece am ob!ervat c cea mai !olicitat articulaie a membrelor in erioare pune probleme de multe ori !portivilor de per orman precum i per!oanelor obinuite care practic activiti !portive de plcere. 6eoarece genunchiul repre*int !egmentul mobil al aparatului locomotor- con!ider c buna uncionare a ace!tei articulaii repre*int punctul cel mai important .n de! urarea activitilor de *i cu *i a per!oanelor.

7on!iderat i cea mai mare articulaie a !cheletului corpului omene!c- !e remarc prin intervenia i participarea genunchiului la a!igurarea condiiilor pe care orto!tati!mul i locomoia le reclam. Av/nd .n vedere c orice !port practicat ie de per orman !au de plcere !olicit membrele in erioare- ruptura de meni!c e!te unul dintre accidentele oarte de! .nt/lnite. +rebuie acut preci*area c patologia genunchiului in lamatorie .n ca*ul bolii reumati!male i de !tructur o!teo'articular- la care !e a!ocia* le*iunile meni!cale- e!te de!tul de recvent i nu totdeauna r repercur!iuni a!upra calitii locomoiei. (atologia genunchiului !e ace remarcat i prin patologia meni!cal. 5ecuperarea po!t'operatorie e!te nece!ar pentru prevenirea anchilo*ei i redoarei articulare.

I.3. OBIECTIVELE LUCRRII

8!te cuno!cut c orice program 9inetic are ca !cop revenirea clientului la !tarea uncional avut .naintea .mbolnvirii:accidentului. Av/nd .n vedere comple4itatea interveniei pentru !tarea de !ntate- echivalent cu comple4itatea iinei umane .n!i- e!te nece!ar ca pro e!ioni!tul .n 9inetoterapie ! ie capabil ! aleag cu criteriu cele mai importante obiective generale- !peci ice propriei !ale intervenii- pentru ca la inalul ace!teia re*ultatele terapiei ! ie optime. Obiectivele care vi*ea* inaliti- core!pund idealului de recuperare a !ntii 1con!iderat parial i temporar pierdut 2. ;n rol important .l are aplicarea corect a mi3loacelor a9inetice po!turri- drena3eimobili*ri- tehnici de acilitare pentru rela4are i:!au !timulare. 6e a!emenea .n ace!te ca*uri e!te important 9inetopro ila4ia !ecundar- !copul ei iind meninerea i readucerea unciilor nea ectate direct de ctre evenimentul patologic. (entru ca re*ultatele la inalul terapiei ! ie !ati! ctoare aplicarea corect a mi3loacelor a9inetice po!turri-drena3e-imobili*ri-tehnici de acilitare pentru rela4are i<!au !timulare repre*int un rol oarte important. (rintre principalele obiective ale 9inetoterapiei !e rega!e!c i obiectivele pre*entei lucrari0 ' promovarea rela4rii 5

' reeducarea !en!ibilitii ' corectarea po!turii i aliniamentului corpului i a !egmentelor !ale ' educarea:reeducarea:reabilitarea controlului- coordonrii i echilibrului ' reeducarea re!piratorie ' creterea antrenamentului la e ort ' recuperarea mobilitii ' creterea orei ' creterea re*i!tenei mu!culare

CAPITOLUL II ANATOMIA FUNCIONAL I PATOLOGIA GENUNCHIULUI II. 1. ANATOMIA GENUNCHIULUI

,enunchiul repre*int !egmentul mobil al aparatului locomotor care leag coap!a de gamb. SCHELETUL GENUNCHIULUI )

Scheletul genunchiului e!te repre*entat de e4tremitatea in erioar a o!ului coap!ei- emurul-de e4tremitile !uperioare ale celor dou oa!e ale gambei- tibia i peroneu i de un o! propriu al regiunii- rotula. 84tremitatea in erioar a emurului prelungete corpul la partea lui di!tal mrindu' i progre!iv dimen!iunile at/t .n !en! tran!ver!al c/t i .n !en! antero'po!terior- a3ung/nd ! aib o orm neregulat. #a partea ei anterioar- e4tremitatea in erioar a emurului pre*int o trohlee de orma unui mo!or- alctuit din anul trohleei i dou ver!ante laterale- care !e .nclin una ctre alta. #a partea lui po!terioar- anul trohleei !e continu cu o mare !cobitur- !cobitura intercondilian- care .mparte e4tremitatea in erioar a emurului .ntr'un condil e4tern i un condil intern- ultimul termin/ndu'!e mai 3o! dec/t primul.Ambii condili alungii po!terior dau e4tremitii o orm de volut. (e eele interne ale celor doi condili !e in!er e4tremit ile pro4imale ale ligamentelor .ncruciate. =aa lateral a condilului intern pre*int o tubero*itate pe care !e in!er ligamentul lateral intern al articulaiei genunchiului.+ot pe acea!t a !e mai a l i tuberculul- care o er in!erie marelui aductor i o mic o!et pentru in!eria gemenului intern al tricep!ului !ural. =aa lateral a condilului e4tern- pre*int de a!emenea- o tubero*itate- pe care !e in!er ligamentul lateral e4tern al articulaiei genunchiului. >napoia ace!tei tubero*iti !e in!er gemenul e4tern al tricep!ului !ural i popliteul. 84tremitile !uperioare ale tibiei i peroneului vor i de!cri!e .n totalitatea lor la gamb. 5otula !au patela e!te un o! !curt- !ituat la aa anterioar a genunchiului. ?*ut din a- rotula are o orm apro4imativ triunghiular- ba*a iind ae*at pro4imal- iar v/r ul di!tal.?*ut din pro il- are orma unei lentile concavo'conve4e. =aa anterioar conve4 a rotulei vine .n contact nemi3locit cu a!cia genunchiului i tegumentele. =aa po!terioar concav e!te articular. (e ba*a i marginile ei !e in!er tendonul cvadricipital- iar la v/r tendonul rotulian. 5otula e!te a!t el .nglobat .n largul tendon di!tal de in!erie al cvadricep!ului- iind con!iderat ca un o! !e!amoid al ace!tuia. Femu u! 8!te un o! lung 1 cel mai lung o! al corpului2 i pereche care ormea* !ingur !cheletul coap!ei. (e !chelet e!te oblic .ndreptat de !u! .n 3o! i latero'medial. 7/nd clc/ile !unt

lipite- cele dou emure !e ating prin epi i*ele lor in erioare.Acea!t oblicitate e!te mai accentuat la emei- deoarece pelvi!ul e!te mai larg dec/t la brbai. =emurul pre*int de !tudiat corpul i dou epi i*e. O "e#$% e Se aea* .n !u! e4tremitatea cotit- medial !upra aa ! eric i articular a ace!tei e4tremiti- po!terior marginea cea mai a!pr a o!ului. C& 'u! ( )& 'u* +em& "* , (re*int o uoar curbur cu concavitatea po!terioar. 7orpul e!te pri!matic triunghiular i deci vom avea de de!cri! trei ee i trei margini. =aa anterioar- conve4 i neted- e!te acoperit de muchiul va!t intermediar@ aa lateral d in!erie muchiului va!t intermediar- aa medial nu are nici o particularitate. Marginile medial i lateral !unt puin pronunate.Marginea po!terioar e!te rugoa!groa!- proeminent i !e numete linia a!pr. 8a !trbate de !u! .n 3o! corpul emurului i ne'a !ervit la orientarea lui. #inia a!pr pre*int o bu* lateral1 labium laterale 2i o bu* medial 1 labium mediale 2. 7ele dou bu*e i inter!tiiul dintre ele dau in!erie unei !erii de muchi0 va!tul lateral- va!tul medial-adductorul mare- adductorul lung- adductorul !curt i bicep!ul emural. >n poriunea !uperioar linia a!pr !e tri urc d/nd0 12 o ramur lateral- numit tubero*itatea gluteal 1 tubero!ita! glutea 2 pentru muchiul gluteu mare@ ramura !e termin la nivelul epi i*ei !uperioare a o!ului- l/ng trohanterul mare- tran! orm/ndu'!e la ace!t nivel uneori .ntr'un adevrat tuberculnumit trohanterul al treilea1 trochanter teriu! 2 22 o ramur medial- ce !e continu cu linia intertrohanteric de pe epi i*a !uperioar- pe ea !e in!er muchiul va!t medial 32 o ramur mi3locie pe care !e in!er muchiul pecniteu. >n poriunea in erioar linia a!pr !e bi urc- delimit/nd o !upra a triunghiular numit aa poplitee. E'"+"-% *u'e "&% . (re*int capul- colul i dou tubero*iti numite marele i micul trohanter. 8pi i*a !uperioar e!te legat de corp printr'un col chirurgical.

C%'u! ( )%'u$ +em& "* , 8!te articular i repre*int dou treimi dintr'o ! er.(re*int o!eta capului 1 ovea capiti! emori! 2 pentru in!eria ligamentului capului emoral. C&!u! ( )&!!um +em& "* , 8!te o coloan o!oa! puternic- turtit anteropo!terior- care unete capul cu re!tul o!ului. 8!te .ndreptat oblic de !u! .n 3o! i mediolateral i ormea* cu dia i*a unghiul de .nclinaie care m!oar 125'13$ grade. A4ul colului ormea* cu a4ul tran!ver!al al e4tremitii in erioare un alt unghi- numit unghiul de declinaie. A4ul tran!ver!al ce trece prin condilii emurali r!punde planului rontal al corpului- pe c/nd ai colului e!te oblic .nainte i medial .Ace!te dou a4e determin unghiul de declinaie- care m!oar .n medie 12 grade. Modi icrile unghiului de .nclinaie i declinaie !e repercutea* a!upra atitudinii membrului in erior. Mrirea unghiului de .nclinaie are ca re*ultat deducerea membrului in erior .n abducie 1 co4a valga 2.Inver!- micorarea lui imprim adducia membrului in erior 1 co4a vara 2.Mrirea unghiului de declinaie pune membrul in erior .n rotaie medial. Micorarea !au reducerea lui la *ero duce membrul in erior .n rotaie lateral. ,reutatea corpului !e tran!mite de la ba*inul o!o! la membrul in erior liber prin colul emurului.6irecia orelor ce !e tran!mit !olicit din partea colului o mare re*i!ten- ceea ce e4plic arhitectura lui trabecular deo!ebit de comple4- alctuit dintr'un !i!tem de boli. 6up v/r!ta de 5$ de ani- !i!temul trabecular .ncepe ! !e re!oarb- iar cavitatea medular !e continu .n epi i*a !uperioar. ,reutatea corpului i re!orbia o!oa! avori*ea* racturile colului. =ormarea calu!ului iind mai di icil- ace!te racturi au un caracter oarte grav. 6in punct de vedere de!criptiv- colul pre*int dou ee 0 anterioar i po!terioar. =aa anterioar e!te limitat lateral prin linia intertrohanteric 1 linea intertrochanterica 2iar cea po!terioar- prin crea!ta intertrohanteric 1 cri!ta intertrochanterica 2. T &/%#$e u! m% e ( $ &)/%#$e m%0& , 8!te o proeminen patrulater ce continu .n !u! corpul emurului. (e a a lui medial !e g!ete o!a trohanteric 1 o!!a trohanterica 2 .n care !e in!er mu chiul obturator e4tern.+rohanterul mare d in!erie unor muchi care une!c pelvi!ul cu emurul-

"

numii din acea!t cau* muchi pelvitrohanterieni 1 gluteu mi3lociu- gluteu mic- piri orm etc. 2. +rohanterul mare !e poate palpa cu uurin pe aa lateral a coap!ei. T &/%#$e u! m") ( $ &)/%#$e m"#& , 8!te o proeminen mamelonat- !ituat la partea po!teroin erioar a colului. (e el !e in!er muchiul iliop!oa!. +rohanterul mare i mic !unt unii prin linia intertrohanteric 1 !ituat anterior 2 i prin crea!ta intertrohanteric 1 mai proeminent ca precedenta- !ituat po!terior 2- care d in!erie muchiului ptrat emural. E'"+"-% "#+e "&% . 8!te un ma!iv volumino!- mai .ntin! .n !en! tran!ver!al dec/t .n !en! anteropo!terior. 8!te ormat din dou proeminene articulare puternice- numite condili. Anterior- cei doi condili converg !pre o !upra a articular numit a patelar- .n timp ce po!terior condilii !unt !eparai de o o! ad/nc numit o!a intercondilar. F%% '%$e!% . ( +%)"e* '%$e!!% "* , Are orma unei trohlei- cu un an anteropo!terior ce !epar dou pov/rniuri. C&#1"!"" Sunt .n numr de doi- dintre care unul medial 1 condBlu! mediali! 2 i cellalt lateral 1 condBlu! laterali!2. 8i diverg anteropo!terior- delimit/nd a!t el o!a intercondiliar menionat. 7ondilul medial e!te mai .ngu!t ca cel lateral i de!cinde mai 3o! ca ace!ta- gra ie ace!tei particulariti- coap!a ormea* cu gamba un obtu* de 17$' 175 grade de!chi! lateral. ;nghiul e!te mai accentuat la emei dec/t la brbai. 7/nd condilul medial de!cinde prea mult- re*ult o de ormare numit genu valgum- caracteri*at printr'o oblicitate mai mare a emurului- proiecia medial a genunchiului i diminuarea unghiului lateral !ub 145 grade. Situaia inver!- c/nd unghiul dintre coap! i gamb e!te de!chi! medial- con!tituie genu varum. =iecare condil pre*int trei ee0 articular- intercondiliar i cutanat.

1$

=eele articulare continu .napoi cele dou pov/rniuri ale eei patelare i de!criu o curb anteropo!terioar- cu ra*a de!cre!c/nd de la 43 mm 1 .n partea anterioar 2 la 1) mm 1 .n partea po!terioar 2. =eele intercondiliare !e prive!c .ntre ele i delimitea* o!a intercondiliar 1 o!!a intercondBlari! 2.(e eele intercondiliare !e in!er ligamentele .ncruciate ale articulaiei genunchiului. =eele cutanate !unt accidentate. (re*int c/te o proeminen numit epicondil medial 1 epicondBlu! mediali! 2- re!pectiv epicondil lateral 1 epicondBlu! laterali! 2- pe care !e in!er ligamentele colaterale ale articulaiei genunchiului. 6ea!upra i .napoia epicondilului medial !e g!ete o alt proeminen- tuberculul adductorului 1 tuberculum adductorium 2 pe care !e in!er muchiul adductor mare. #/ng ace!t tubercul !e in!er capul medial al muchiului ga!trocnemian. =aa cutanat a condilului lateral d in!erie capului lateral al muchiului ga!trocnemian i muchiului popliteu. 7ondilii i epicondilii emurali !e pot palpa cu uurin de o parte i de alta a patelei. 6e a!emenea !e poate palpa tuberculul adductorului- imediat dea!upra i .napoia epicondilului medial.

11

=ig. 1. =emurul v*ut anterior i po!terior1 P%$e!%

?ictor (apilian CAnatomia OmuluiD - ?ol. I Aparatul #ocomotor-8diia a ? a- 8ditura 6idactic i (edagogic'%ucureti 1"74
1

12

(atela !au rotula e!te un o! !curt- turtit i pereche- !ituat .n tendonul muchiului cvadricep! emural. (re*int de !tudiat ba*a- v/r ul- dou ee i dou margini. O "e#$% e Se pune .n !u! ba*a- po!terior aa articular i lateral pov/rniul cel mai larg al ace!tei ee. F%% %#$e "&% . ( +%)"e* %#$e "& , 8!te conve4 i rugoa!. F%% % $")u!% . ( +%)"e* % $")u!% "* , *%u +%% '&*$e "&% . 8!te de!tinat articulaiei cu aa patelar a emurului. (re*int o crea!t vertical i dou povrniuri. 6in ace!te dou pov/rniuri - cel lateral e!te mai mare. B%-% ( 2%*"* '%$e!!%e , (rivete in !u!. V3 +u! ( %'e4 '%$e!!%e , (rivete in 3o!. M% 5"#"!e Sunt .n numr de dou0 medial i lateral. (atela proemin .n regiunea anterioar a genunchiului - poate i e4plorat at/t prin in!pecie c/t i prin palpare. =racturile patelei- relativ recvente- !unt produ!e ie de traumati!me- ie .n mod direct- prin contracia violent a muchiului cvadricep! emural.

13

=ig. 2. (atela va*uta anterior !i po!terior2 T"2"% ( $"2"% , 8!te un o! lung i pereche- cu direcia vertical. +ibia are un corp i dou epi i*e. O "e#$% e >n 3o! !e aea* epi i*a mai mic-medial prelungirea ei- iar anterior marginea cea mai a!cuit a o!ului. C& 'u! ( )& 'u* $"2"%e , (re*int dou uoare curburi0 una !uperioar- conve4 medial i alta in erioarconcav medial- care .i dau a!pectul literei S. 7orpul e!te pri!matic triunghiular i pre*int trei ee i trei margini. F%% me1"%!. ( +%)"e* me1"%!"* ,
?ictor (apilian CAnatomia OmuluiD - ?ol. I Aparatul #ocomotor-8diia a ? a- 8ditura 6idactic i (edagogic'%ucureti 1"74
2

14

8!te plan i neted - !e poate palpa !ub piele- ne iind acoperit de muchi. >n partea !uperioar !e in!er o ormaiune ibroa! numit pe! an!erinu!. F%% !%$e %!. ( +%)"e* !%$e %!"*, 8!te evident numai .n poriunea !uperioar. >n poriunea in erioar .i !chimb orientarea- devenind anterioar.>n poriunea !uperioar pre*int un an longitudinal .n care !e in!er muchiul tibial anterior. F%% '&*$e "&% . ( +%)"e* '&*$e "& , (re*int .n poriunea !uperioar o linie oblic orientat .n 3o! i medial- e!te linia !olearului pentru in!eria muchiului omonim. 6ea!upra liniei !e in!er muchiul popliteu. 6ede!uptul liniei !e in!er muchii le4or lung al degetelor i tibial po!terior.+ot aici !e g!ete gaura nutritiv a o!ului. M% 5"#e% %#$e "&% . ( m% 5& %#$e "& , 8!te oarte a!cuit i de aceea mai poart numele de crea!ta tibiei.;rm/nd curburile corpului- marginea anterioar are orma de S- proemin !ub piele i e!te palpabil pe toat lungimea ei. >n !u! !e bi urc i cuprinde tubero*itatea tibiei de pe epi i*a !uperioar. >n 3o! !e termin pe maleola medial a o!ului. M% 5"#e% me1"%!. ( m% 5& me1"%!"* , 8!te bine pronunat numai .n poriunea in erioar. M% 5"#e% "#$e &*&%*. ( m% 5& "#$e &**e% , 6 in!erie membranei intero!oa!e.8a !e bi urc pe epi i*a in erioar- delimit/nd inci*ura ibular. E'"+"-% *u'e "&% . 8!te o ma! voluminoa!- alungit .n !en! tran!ver!al.8!te con!tituit din doi condili0 condilul medial i condilul lateral.7ondilii o a !uperioar comun i o circum erin. =aa !uperioar !au platoul tibiei- pre*int mai multe detalii0 12 =aa articular !uperioar 1 acie! articulari! !uperior 2 e!te alctuit- la r/ndul ei- din dou !upra ee articulare ce r!pund condililor emurali.Supra aa medial e!te oval i mai ad/ncit- iar !upra aa lateral- mai lrgit .n !en! tran!ver!al. 15

22 8minena intercondilar 1eminentia intercondBlari! 2 !au !pina tibiei e!te un ma!iv o!o! ce !epar cele dou !upra ee articulare.8a e!te ormat din doi tuberculi 1 tuberculum intercondBliare mediale i tuberculum intercondBliare laterale 2- .ntre care !e g!ete o mic inci*ur. Anterior i po!terior a de eminena intercondiliar !e a l dou !upra ee neregulate i rugoa!e numite aria intercondilar anterioar 1 area intercondBlari! anterior 2 pe care !e in!er ligamentul .ncruciat anterior i aria intercondilar po!terioar 1 area intercondBlari! po!terior 2 pe care !e in!er ligamentul .ncruciat po!terior al articulaiei genunchiului. 7ircum erina. Are o .nlime de 2 cm. 8!te .ntrerupt po!terior de aria intercondilar po!terioar.(e poriunea lateral a circum erinei !e a l o eioar articular 1 acie! articulari! ibulari! 2 pentru capul ibulei. (e poriunea anterioar a circum erinei !e g!ete o !upra a triunghiular- limitat de bi urcarea marginii anterioare a corpului.>n acea!t !upra a !e g!ete tubero*itatea tibiei 1 tubero!ita! tibiae 2 care d in!erie ligamentului patelei. #a nivelul epi i*ei !uperioare !e pot e4plora prin palpare cei doi condili i tubero*itatea tibiei.

E'"+"-% "#+e "&% . 8!te mai puin de*voltat.8a are o orm neregulat cuboidal i pre*int urmtoarele elemente0 o a !uperioar care !e con und cu corpul@ o a articular in erioar .(e acea!t a !e g!ete o crea!t anteropo!terioar- care o .mparte .n dou eioare@ at/t crea!ta c.t i eioarele r!pund trohleei talu!ului- cu care !e articulea*@ o a anterioar pe care alunec tendoanele e4ten!orilor@ o a po!terioar pe care alunec tendonul muchiului le4or lung al halucelui@ o a lateral ce pre*int !cobitura ibular 1 inci*ura ibulari! 2@ !cobitura !au inci*ura !e articulea* cu ibula@ o a medial ce !e prelungete cu un proce! puternic numit maleola medial 1 malleolu! mediali! 2 vi*ibil i palpabil !ub piele.Maleola medial pre*int o a articular 1 acie! articurali! malleoli 2 pentru talu!- iar po!terior anul maleolar 1 !ulcu! malleolari! 2 prin care trec tendoanele muchilor le4or lung al degetelor i tibial po!terior. Maleola medial !e poate ractura relativ uor.

1)

=ig.3 +ibia i ibula v*ute anterior i po!terior3 F"2u!% ( +"2u!% , =ibula !au peroneul- un o! lung ce pare tor!ionat pe a4ul !u- e!te un o! pereche. (re*int un corp i dou epi i*e. Orientare. Se pune .n 3o! epi i*a turtit- medial eioara articular pe care ea o pre*int- po!terior marginea epi i*ei care pre*int o o!.
?ictor (apilian CAnatomia OmuluiD - ?ol. I Aparatul #ocomotor-8diia a ? a- 8ditura 6idactic i (edagogic'%ucureti 1"74
3

17

7orpul 1 corpu! ibulae 2. 8!te pri!matic triunghiular. (re*int trei ee 0 a2 lateral 1 acie! laterali! 2 b2 medial 1 acie! mediali! 2 - pe care !e g!ete o crea!t longitudinal numit crea!t medial 1 cri!ta mediali! 2 c2 po!terioar 1 acie! po!terior 2 vi*ibil numai .n poriunea !uperioar a corpuluideoarece .n poriunea in erioar !e con und cu aa medial.(e acea!t a !e g!ete gaura nutritiv a o!ului. Marginile !unt0 a2 anterioar 1 margo anterior 2 b2 po!terioar 1 margo po!terior 2 c2 medial- puternic pronunat .n poriunea mi3locie a dia i*ei (e ea !e in!er membrana intero!oa! i din acea!t cau* !e mai numete margine intero!oa! 1 margo intero!!eu! 2. E'"+"-% *u'e "&% . 8!te repre*entat de capul ibulei 1 caput ibulae 2 palpabil !ub piele .Acea!ta repre*int o eioar articular 1 acie! articulari! capiti! ibulae 2 pentru tibie.7apul !e prelungete .n !u! cu un v/r 1 ape4 capiti! ibulae 2 pe care !e in!er muchiul bicep! emural.7apul e!te legat de corp printr'un col- .ncon3urat lateral de nervul peronier 1 ibular 2 comun- raport important .n racturile o!ului la ace!t nivel. E'"+"-% "#+e "&% . 8!te ormat de o proeminen turtit din a ar .nuntru- vi*ibil !ub piele- numit maleola lateral 1 malleolu! laterali! 2 . 8a coboar mai mult dec/t maleola medial. Maleola lateral pre*int 0 o ba* ce !e con und cu o!ul @ un v/r @ o a medial ce pre*int 0 ' o eioar articular 1 acie! articulari! malleoli 2 pentru tibie i talu! ' o e!cavaie pro und numit o!a maleolei laterale 1 o!!a malleoli laterali! 2 ' un an !ituat po!terior- pentru trecerea tendoanelor muchilor peronieri 1 ibulari 2 Maleola lateral !e poate palpa cu uurin @ !e racturea* relativ uor.

1A

=ig. 4. =ibula v*ut medial4 II.1.1 SUPRAFEE OSOASE Articulaia genunchiului acionea* ca o CbalamaD care permite le4ia i e4ten!ia gambei- c/nd po!ibile orto!tati!mul i po*iia ae*at. O%*e " )% $"!%0e

?ictor (apilian CAnatomia OmuluiD - ?ol. I Aparatul #ocomotor-8diia a ? a- 8ditura 6idactic i (edagogic'%ucureti 1"74
4

1"

Articulaia genunchiului e!te ormat din 3 oa!e 1 o!ul de la nivelul coap!ei2 tibia- 1 o!ul mai mare de la nivelul gambei 2 i patela !au rotula.(atela are .ntre 5'7 cm lime i .ntre 7'1$ cm lungime. 8!te ae*at .n aa celorlalte oa!e din articulaie i alunec la micarea piciorului. Are rol protector a!upra genunchiului i acionea* ca o p/rghie pentru muchi. 84tremitile oa!elor din articulaie !unt acoperite cu un cartila3 articular' e!te un e!ut puternic- ela!tic- care ab!oarbe ocul i permite micarea lin la nivelul genunchiului. Meni!curile !unt ormate din e!ut con3unctiv- iind .mprite .n dou di!curi .n orm de !ecer i po*iionate .ntre tibie i emur- .n poriunile interioare i e4terioare ale iecrui genunchi. 7ele dou meni!curi de la iecare genunchi ab!orb ocul- amorti*/nd gamba de greutatea corpului i cre!c/ndu'i !tabilitatea. Musculatura 84i!t dou tipuri de muchi la nivelul genunchiului. Muchiul cvadricep! cuprinde patru muchi din poriunea anterioar a coap!ei i a3ut la micarea de e4ten!ie a piciorului. II.1.2. L"5%me#$e Articula&ia genunchiului e!te men&inut Ei prin ligamentele .ncruciEate. Ace!tea !unt numite a!t el deoarece !e .ncruciEa* pe tra!eul lor aproape de centrul articula&iei1 iind .n! e4terne cap!ulei2. #igamentul .ncruciEat antero'lateral !e ataEa* in erior pe !upra a&a pre!pinoa! Ei !uperior pe condilul e4tern@ .mpiedic tibia ! alunece anterior. #igamentul .ncruciEat po!tero'medial !e in!er in erior pe retro!pinoa! Ei !uperior pe condilul intern 1pe a&a medial a iecrui condil cea care !e g!eEte !pre o!a intercondilian2@ .mpiedic tibia ! alunece po!terior. 5olul lor principal0 evit miEcarea antero'po!terioar numit F.n !ertarF. Acea!ta poate i reali*at Ei de ctre ligamentul anterior Ei po!terior dar .n ace!te condi&ii le4ia ar deveni impo!ibil. #igamentele .ncruciEate !unt practic permanent ten!ionate@ indi erent de po*i&ia genunchiului. .n le4ie ca Ei .n e4ten!ie .n mod normal nu e4i!t miEcri de tip F!ertarF- .n

2$

rota&ie e4tern ligamentele .ncruciEate !unt uEor de!tin!e- .n rota&ie intern !e tor!ionea* unul .n 3urul celuilalt@ !unt deci ten!ionate. #ateral cap!ula e!te .ntrit prin ligamentele laterale 1colaterale20 #igamentul colateral intern !e in!er !uperior pe epicondilul medial emural iar in erior pe a&a medial a tibiei. Are o direc&ie oblic .n 3o! Ei anterior. 5olul !u principal0 !tabili*ea* lateral genunchiul pe partea intern .mpiedic/nd de!chiderea medial Ei miEcrile de lateralitate e4tern ce pot apare .n condi&ii anormale indic/nd o le*iune a ace!tui ligament. #igamentul colateral e4tern0 !e in!er !uperior pe a&a epicondilului lateral al emurului iar in erior pe v/r ul capului ibulei. 6irec&ia !a e!te oblic in erior Ei po!terior. 5olul !u principal0 !tabilitatea lateral a genunchiului pe partea e4tern .mpedic/nd miEcarea de lateralitate intern ce apare .n ca*ul le*iunilor ace!tui ligament. #igamentul colateral intern e!te mai puternic dec/t cel colateral e4tern acea!ta !e datorea* e4i!ten&ei valgu!ului normal de 3 grade de unde tendin&a genunchiului de proiec&ie medial. (entru contracararea ace!teia !unt nece!ari !tabili*atori cu at/t mai puternici cu c/t valgu!ul e!te mai important. #igamentele laterale !unt ten!ionate .n e4ten!ie Ei de!tin!e .n le4ie- de!tin!e .n rota&ie intern Ei tor!ionate .n rota&ie e4tern- .mpiedic deci rota&ia e4tern a tibiei. Stabilitatea ligamentar a genunchiului .n e4ten!ie0 toate ligamentele !unt ten!ionate@ genunchiul e!te !tabili*at- .n mod pa!iv prin ten!ionarea ligamentelor. Articula&ia e!te echilibrat r ac&iune mu!cular . 840 !ta&iune pe un picior r ac&iune mu!cular a!upra genunchiului. (entru acea!ta e!te nece!ar ca genunchiul ! ie uEor .n hipere4ten!ie- acea!ta iind !u!&inut de calotele ibroa!e po!terioare ale cap!ule. >n le4ie0 genunchiul permite miEcri de rota&ie pentru c aproape toate ligamentele !unt de!tin!e0 ligamentele laterale permit rota&ia e4tern. #igamentele .ncruciEate deEi !ub aciune !unt .ntr'o po*i&ie mai a4ial ce permite rota&ia intern. (entru a reali*a po*i&ia !t/nd pe un picior cu genunchiul .n le4ie e!te nece!ar o abili*are mu!cular reali*at prin0 'travaliul cvadricep!ului pentru a .mpedica membrului de !pri3in 'travaliul muEchilor rotatori pentru a r/na !au .mpedica rota&iile0 Spre interior0 va!tul medial- croitorul- dreptul emural- !emitendino!. Spre e4terior0 va!tul medial- bicep! emural- ten!orul a!ciei lat. 21 le4ia genunchiului de partea

#igamentele !unt ben*i puternice- ela!tice- care conectea* oa!ele intre ele. 8le aduc !tabilitate i ora articulaiei. 84i!t 4 ligamente care leag emurul de tibie0 ' ligamentul colateral medial0aduce !tabilitate .n poriunea intern 1medial2 a genunchiului ' ligamentul colateral lateral0 aduce !tabilitate .n poriunea e4tern 1lateral2 a genunchiului ' ligamentul .ncruciat anterior0 ae*at .n centrul genunchiului- limitea* rotaia i micarea anterioar a tibiei ' ligamentul .ncruciat po!terior0 ae*at .n centrul genunchiului- limitea* micarea po!terioar a tibiei. Alte ligamente ac parte din cap!ula genunchiului- o !tructur ibroa! protectoare care .ncon3oar articulaia genunchiului. >n interiorul cap!ulei- articulaia e!te captuit cu un e!ut !ubire- moale- numit !inovial.

II.1.3. B"&me)%#")% 5e#u#)/"u!u" Articula&ia genunchiului e!te o articula&ie comple4 care lucrea* .n .ncrcare.8a e!te compu! din trei compartimente cuprin!e .ntr'o cavitate articular unic. (e de'o parte !unt cele dou compartimente articular emurotibiale- medial !i lateral- ormate de cei doi condili emurali cu cele dou tubero*it&i tibiale- iar pe de alt parte articula&ia emuropatelar ormat de rotul Ei trohleea emural. 5otula e!te un o! !e!amoid de*voltat .n gro!imea tendonului muEchiului cvadricep! care avori*ea* alunecarea aparatului e4ten!or al genunchiului pe emur .n timpul miEcrilor de le4ie Ei e4ten!ie. Articula&iile emurotibiale pre*int un viciu de incongruen& datorit unor ra*e de curbur inegale .ntre condilii emurali Ei re!pective tubero*it&ile tibiale. 5a*a de curbur a condililor emurali e!te mai mic dec/t cea a concavit&ii tubero*it&ilor tibiale- lucru care ar ace ca pre!iunile tran!mi!e de la emur la tibie ! !e ac .ntr'un !ingur punct central din mi3locul concavit&ilor tibiale. Ace!t lucru e!te .n mod natural corectat de pre*en&a a dou ibrocartila3emeni!curile medial Ei lateral- care anulea* ace!t viciu de incongruen.

22

II.1.6 B"&me)%#")% % $")u!%"e" +emu &7$"2"%!. MiEcarea principal .n acea!t articula&ie e!te cea de le4ie'e4ten!ie la care !e adaug miEcri !ecundare de rota&ie 1intern Ei e4tern2. Goniometria normal. MiEcarea !e e4ecut .n plan !agital- .n 3urul unui a4 tran!ver!al care trece prin cele dou tubero*it&i condiliene ale emurului. 7linic- a4ul biomecanic tran!ver!al e!te reperat pe a&a lateral a genunchiului- la 1-5 cm dea!upra interliniei articulare- la unirea celor dou treimi anterioare cu treimea po!terioar a condilului emural e4tern. %olnavul e!te culcat pe ma! .n decubit ventral- cu piciorul at.rn.nd .n a ara planului me!ei 1pentru a !e ob&ine e4ten!ia total a genunchiului2. ,oniometrul !e aEa* .n plan !agital- cu ba*a pe planul me!ei Ei .n lungul a4ei coap!'gamb- cu acul indicatorului .n dreptul a4ei biomecanice tran!ver!ale Ei cu indicatorul culcat .n dreptul a4ului lung al gambei. Amplitudinea medie normal a miEcrii active de le4ie'e4ten!ie e!te de 135G- iar a celei pa!ive de 15$G- deci di eren&a dintre mobilitatea pa!iv Ei cea activ e!te de 15G. MiEcrile de le4ie'e4ten!ie. 7/nd membrul in erior ac&ionea* ca un lan& cinematic de!chi!- articula&ia emurotibial unc&ionea* pe principiul unei p.rghii de gradul III. MiEcarea !e reali*ea* ie prin depla!area emurului pe tibia i4at 1ca .n contactul r !pri3in al piciorului pe !ol2- ie prin depla!area tibiei pe emurul i4at 1ca .n po*i&ia Ee*.nd2- ie- .n ! .rEit- prin depla!area !imultan a celor dou oa!e 1ca .n mer!- c.nd gamba e!te pendulat2. 7.nd membrul in erior ac&ionea* ca un lan& cinematic .nchi!- articula&ia emurotibial ac&ionea* pe principiul unei p.rghii de gradul I- cu !pri3inul la mi3loc. MiEcarea nu !e e4ecut .n 3urul unui a4 i4. 6eoarece condilii emurali nu au o orm ! eric- ci un contur de volut- ei !e depla!ea* a& de platoul tibial .n 3urul mai multor puncte a4iale. A4ul tran!ver!al !e depla!ea* .n le4ie- .n !u! i .napoi- iar .n e4ten!ie- .n !en! inver!.

23

=ig.5 H ,oniometria genunchiului- a H po*i&ia de !tart@ b H po*i&ia intermediar a re le4iei. 5

MiEcarea de le4ie e!te cea prin care a&a po!terioar a gambei !e apropie de a&a po!terioar a coap!ei. MiEcarea nu !e e4ecut .n 3urul unui !ingur a4- ci .n 3urul mai multor a4e. >nceputul miEcrii de le4ie !e ace mai mult prin ro!togolire- iar ! .ritul mai mult prin rota&ie pe loc- .n 3urul unui a4 i4. a. Flexia extensia e!te miEcarea principal . Atunci c/nd membrul in erior lucrea* .n lan& cinematic de!chi! articula&ia emuro' tibial 3oac rol de p/rghie de gradul III- iar .n lan& cinematic .nchi! articula&ia 3oac rol de p/rghie de gradul I . MiEcarea de le4ie'e4ten!ie nu !e ace .n 3urul unui a4 i4 datorit ormei volute a condililor emurali. 6epla!area !egmentelor di er dup modul de ac&iune a membrului in erior0 .n lan& cinematic de!chi! emurul rm/ne i4- tibia alunec pe el@ .n lan& cinematic .nchi! tibia rm/ne i4- emurul alunec/nd pe tibie. Micarea de flexie .ncepe cu o ro!togolire Ei !e termin cu o rota&ie pe loc. #imita le4iei o repre*int .nt/lnirea e&elor po!terioare ale !egmentelor 1coap! Ei gamb2. (rincipalii le4ori ai genunchiului 1.n lan& cinematic de!chi!2 !unt0 bicep!ul emural Ei
%aciu 7l.- 5adovici I. 7ri!tea - 6. 7on!tantine!cu. 7on!tana - Iurian- Joe' Kinetoterapia pre i po!toperatorie- 8ditura Sport' +uri!m %ucureti 1""A
5

24

!emimembrano!ul- la care !e a!ocia* Ei !emitendino!ul- gemenii 1din tricep!ul !ural2popliteul- plantarul mic Ei croitorul. =le4ia a!ocia* Ei o miEcare de rota&ie intern. Micarea de extensie .ncepe cu rota&ia e4tremit&ii emurului Ei !e termin cu ro!togolirea pe platoul tibial. 84ten!ia a!ocia* Ei o rota&ie e4tern a gambei 1datorit bicep!ului emural2 . 84ten!ia e!te limitat de ligamentul po!terior 1Lin!loM2- ligamentul .ncruciEat anterior Ei po!terior- ligamentele colaterale Ei muEchii i!chiogambieri. >n e4ten!ie complet !e ob&ine po*i&ia de N.n*vor/reD .n care or&a mu!cular nu mai e!te nece!ar . b. Rotaia intern extern 5ota&ia e4tern e!te reali*at de bicep!ul emural iar cea intern de !emimembrano!popliteu- !emitendino!- dreptul intern Ei croitor. c. nclinarea lateral ' e!te limitat de ligamentele colaterale@ ace!tea !unt ten!ionate la ma4im .n e4ten!ie Ei complet rela4ate .n !emi le4ie . d. deplasarea nainte-napoi a platoului tibial pe condilii emurali e!te limitat de ligamentele .ncruciEate . A. Men!chi9 11"74H1"752 a artat c depla!area !egmentelor e!te di erit .n raport de modul de ac&iune a membrului in erior 1 ig. ).2. 6ac membrul in erior ac&ionea* ca un lan& cinematic de!chi!- emurul e!te luat drept !egment i4 Ei tibia alunec pe el- .n inal ob!ervmdu'!e o retropo*i&ie emural 1 ig. ). a2. 6ac membrul in erior ac&ionea* ca un lan& cinematic .nchi!.

=ig. ) H 6epla!area !egmentelor .n raport cu modul de ac&iune a membrului in erior1A. Men!chi92. a H retropo*i&ie emural@ b H retropo*i&ie tibial. A HA. H evolventa@ %O%H evoluta.)

%aciu 7l.- 5adovici I. 7ri!tea - 6. 7on!tantine!cu. 7on!tana - Iurian- Joe' Kinetoterapia pre i po!toperatorie- 8ditura Sport' +uri!m %ucureti 1""A
)

25

7/nd genunchiul a3unge la o le4ie de 7$G !e a!ocia* i o miEcare de rota&ie intern- care poate ! a3ung p.n la 2$G amplitudine. MuEchii motori ai miEcrii de le4ie .n cadrul lan&ului cinematic de!chi! !unt- .n primul r.nd- bicep!ul Ei !emimembrano!ul- iar acce!oriu !emitendino!ul- gemeniipopliteul- plantarul !ub&ire- dreptul intern i croitorul. =or&a de ac&iune a ace!tor muEchi a o!t determinat de 5. =ic9. >n tabelul recapitulativ al le4orilor genunchiului- ane4m datele ob&inute de ace!t autor .n ceea ce priveEte !curtarea muEchilor .n timpul contrac&iei 1.n metri2- !upra a&a !ec&iunii lor i*iologice 1.n cm22 Ei or&a lor de ac&iune 1.n 9ilogrammetri2- care re*ult din !curtarea 1.n metri2 P !ec&iunea i*ioloQgic 1.n cm22 P 1$. #imitarea miEcrii de le4ie e!te practic reali*at de .nt.lnirea e&ei po!terioare a gambei cu a&a po!terioar a coap!ei. +endonul rotulian !olidari*ea* rotula la tibie- dar alungirea cvadricep!ului permite o miEcare de le4ie total. MiEcarea de e4ten!ie e!te cea prin care aa po!terioar a gambei !e deprtea* de a&a po!terioar a coap!ei. #a .nceput miEcarea !e ace prin rotarea e4tremit&ii emuruluiapoi prin ro!togolirea lui pe platoul tibei- p/n c/nd a4ul lung al gambei a3unge ! continue a4ul lung al coap!ei 1vedere din pro il2.

+abelul 1. +abel recapitulativ al le4orilor genunchiului

2)

In!er&ia 6enumirea (ro4imal %icep! emural +ubero*itatea i!' chiatic@ linia a!' pr Semimembrano! Semitendino! ,emen e4tern +ubero*itatea i!' chiatic +ubero*itatea i!' chiatic 7ondilul e4tern 7ondilul intern 7ondilul e4tern 7ondilul e4tern 6rept intern 7roitor ;nghiul pubi!ului Spina iliac emural 7alcaneu emural 7alcaneu emural =a&a po!terioar a tibiei emural 7alcaneu #aba de g.!c #aba de g.!c $-$75 $-$7$ +otal0 7apul peroneului $-$5" 7ondilii tibiali #aba de g.!c $-$)4 $-134 6i!tal

Sec&iun +ravaliul ea Scurtar i*iolog 1.n ea m2 em22 2 9ilo'

1.n ic 1ta rammetri

17-37 2)-3A 7-27

1$-24A 1)-A33 13-242

,emen intern

(opliteu

(lantar !ub&ire

4-11 3-17

3-$A2 2-31" 45-724

MiEcrii de e4ten!ie i !e a!ocia* Ei o miEcare de rota&ie .n a ara gambei pe coap!datorit contrac&iei bicep!ului !ural. MuEchii motori ai e4ten!iei !unt- .n primul r/nd- cvadricep!ul Ei ten!orul a!ciei lat. 8i reali*ea*- .mpreun cu tendonul cvadricipital- rotula- aripioarele rotuliene Ei tendonul rotulian- un aparat comple4 de e4ten!ie a genunchiului- .n tabelul 2 e!te indicat Ei or&a lor de ac&iune- calculat identic ca pentru le4ori.

27

+abelul 2. +abel recapitulativ al e4ten!orilor genunchiului. In!eria 6enumirea ?a!t e4tern Intern 6rept emural Spina iliac an' teroin erioar +en!or fascia lata Spina iliac an' tero!uperioar Ei (ro4imal #inia a!pr 6i!tal +ubero*itatea ante' rioar a tibiei +ubero*itatea ante' rioar a tibiei +ubero*itatea e4' tremit&ii !upe' rioare tibiei 1,erdB2 a $-$1$ +otal0 7-5) $-75) 142-7") $-$A1 2A-A" 23-4$$ +ravaliul Scurtare Sec&iunea 1 9ilo am a 1la m2 i*iologic metri2 1.n emA2

$-$A$

14A-3$

11A-)4$

6up cum re*ult din ace!t tabel- e4ten!orii au o or& de ac&iune total de 142-7") 9gm- pe c/nd le4orii de numai 45-774 9gm. =aptul e!te uEor e4plicabil- deoarece muEchii e4ten!ori au de luptat .mpotriva greut&ii corpului- .n timp ce le4orii nu !u!&in Ei greutatea corpului. Ace!t e4cedent de or& a aprut mai t/r*iu .n evolu&ia ilogenetic Ei coincide cu po*i&ia orto!tatic a primatelor Ei a omului. Incomplet la maimu&ele evoluate- care merg .nc cu genunchii uEor lecta&i- unc&ia de !tabili*are a cvadricep!ului nu .Ei atinge per ec&iunea dec.t la om. 7ontrac&ia cvadricep!ului are ca e ect pre!area puternic a !upra e&elor articulare una a!upra alteia- ceea ce .mpiedic prbuEirea genunchiului.

2A

Am v*ut c- pentru a a3unge la e4ten!ia complet- genunchiul !u er o miEcare de alunecare Ei una de rota&ie 1N!creMhome motionF2. Odat e4tin!- genunchiul a3unge .ntr'o po*i&ie de *vor.re- .n care ac&iunea mu!cular nu mai e!te nece!ar 1Nloc9ed po!itionF2. 84ten!orii ac&ionea* cu toat or&a lor atunci c/nd !e ace e4ten!ia or&at a genunchiului lectat !au c/nd !e e4ecut o miEcare or&at de blocare a genunchiului .n uEoar le4ie- !itua&ii care !e .nt/lne!c recvent .n activitatea de educa&ie i*ic- !port Ei .n di erite munci i*ice. ;neori- or&a lor de ac&iune e!te at.t de mare- .nc.t !e rupe aparatul e4ten!or al genunchiului la un nivel oarecare- a3ung.ndu'!e la o ruptur de tendon cvadricipital- la o ractur de rotul- la o ruptur de ligament rotulian !au la o !mulgere de apo i* tibial anterioar. 5uptura tendonului cvadricipital are loc de obicei la otbaliEti Ei rugbiEti- iar aceea a ligamentului rotulian la alpiniEti. MiEcarea de e4ten!ie e!te limitat- .n primul r/nd- de ligamentul po!terior Lin!loM Ei de ligamentul .ncruciEat anterior Ei .n mod acce!oriu de ligamentul .ncruciEat po!teriorde muEchii i!chiogambieri Ei de ligamentele laterale- care !e .ntind .n momentul e4ten!iei. MiEcrile de rota&ie .nuntru Ei .n a ar0 MiEcrile de rota&ie ale gambei pe coap! !e e4plic prin .nl&imea di erit a condililor emurali Ei !e a!ocia* miEcrilor de le4ie'e4teni!e. Intervin- de a!emenea- Ei ligamentele .ncruciEate- care rotea* gamba .n a ar- .n po*i&ia inal de le4ie Ei .nuntru- .n po*i&ia inal de e4ten!ie. Amplitudinea miEcrii de rota&ie activ e!te de 15H2$G- iar de rota&ie pa!iv de 35H 4$G. A4ul .n 3urul cruia !e e4ecut miEcarea e!te vertical Ei trece prin centrul !pinelor tibiale. MiEcrile de .nclinare lateral !.nt limitate de ligamentele laterale. 7um .nclinarea trebuie limitat .n !pecial .n mer!- ligamentele laterale !unt pu!e !ub ten!iune ma4im odat cu e4ten!ia genunchiului- .n le4ia complet ligamentul lateral e4tern !e rela4ea*dar cel intern !e men&ine uEor de!tin!- .n !emi le4ie .n!- !e ob&ine o rela4are ma4im a ligamentelor. 6epla!area .nainte i .napoi a platoului tibial pe condilii emurali- c/nd genunchiul e!te e4tin!- e!te limitat de ligamentele .ncruciEate. #igamentul .ncruciEat anterior limitea* depla!area .nainte- iar cel po!terior- depla!area .napoi. #igamentul .ncruciEat le4ie anterior !e .ntinde complet!e 2" .n e4ten!ie- !e rela4ea* .n le4ia uEoar Ei !e .ntinde din nou .n hiper'e4ten!ie- .n timp ce ligamentul .ncruciEat po!terior !e .ntinde .n rela4ea* .n !emi le4ie Ei !e .ntinde

din nou uEor .n e4ten!ie- .n !emi le4ie- ambele ligamente .ncruciEate tibial pe condiliiF emurali.

iind mai de!tin!e-

!e poate ob&ine o uEoar miEcare de alunecare .n !en! anteropo!terior a platoului >n di eritele activit&i !portive- aparatul ligamentar care limitea* miEcrile genunchiului e!te deo!ebitde !olicitat. =or&area genunchiului .n valg 1.nuntru2 !au .n var 1.n a ar2- .n!o&it !au nu de r!ucirea gambei pe coap!- duce la le*iuni de di erite inten!it&i ale ligamentelor laterale. A!t el- e!te cla!ic entor!a ligamentului colateral intern- cuno!cut !ub denumirea de N!chi'punctF . #igamentul .ncruciEat anterior !e poate rupe prin mai multe mecani!me. 6e e4emplu- poate i le*at .n urma unui traumati!m puternic a!upra e&ei anterioare a genunchiului a lat .n e4ten!ie !au a!upra !upra e&ei po!terioare a gambei-genunchiul iind lectat la "$G. 6e a!emenea- mai poate i le*at prin trecerea or&at de la le4ie la e4ten!iecu genunchiul rotat e4tern. II.1.8. PATOLOGIA GENUNCHIULUI +raumati!mele ibrocartila3elor articulare !unt repre*entate doar de le*iunile meni!cale ale articulatiei genunchiului. Ace!te le*iuni pot i !ingulare !au !e pot a!ocia cu oricare alt tip de le*iune 1entor!e- lu4aii- racturi2. #e*iunile meni!cului compromit va!culari*aia ace!tuia- ceea ce e4plic de ce tratamentul con!ervator are puine an!e de reuit- indicaia terapeutic reamintind cea chirurgical. #e*iunile de meni!c !unt ormaiuni ibrocartilaginoa!e- va!culari*ate doar peri eric .n *ona ibroa!. Meni!curile au rol de a creea o congruen per ect .ntre condilii emurali i platoul tibial- de a creea o mai bun repartiie a pre!iunilor intraarticulare- de a permite o mai bun alunecare a capetelor o!oa!e articulare. 5uptura de meni!c !e poate pre*enta ca0 ruptur longitudinal 1comple42 caracteri!tic mai ale! meni!cului intern@ rupturi tran!ver!ale- caracteri!tice meni!cului e4ternruptur oblic combinat cu de*in!eria ie a coarnelor ie peri eric. Meni!curile !unt bine ancorate 1.n !pecial cel intern2 la !tructurile din 3ur0 la emur la tibie- la rotul- ligamente .ncruciate- cap!ule- ligamentul lateral i intern. Meni!cul

3$

intern e!te cel mai e4pu! traumati*rii 1A$R din le*iunile meni!cale2- datorit i4itii lui a !tructurilor din 3ur 1mai ale! la ligamentul lateral intern2 ca i pre!iunilor mai mari ce !e e4ercit a!upra lui prin condilul emural intern- prin care trece proiecia centrului de greutate a corpului. 84i!t trei mecanisme care ar produce rupturile meni!cului0 le4ie urmat de o e4ten!ie puternic a!ociat cu o rotaie a genunchiului .n timp ce

tibia e!te i4at- prin blocare la !ol a piciorului. #a !portivi blocarea piciorului la !ol prin crampoanele ghetelor e!te o cau* recvent 15) R din rupturile de meni!c !unt .nt/lnite la otbaliti2. a!ocierea concomitent a unei le4ii cu rotaie e4tern i vag orat- ceea ce de!chide interlinia intern articular i va .ncarcera meni!cul- care va i !trivit la e4ten!ia urmtoare. >n cadrul unor traumati!me comple4e ale genunchiului- !oldate cu racturi de platou !au cu rupturi de ligamente- .ncruciate !au laterale. ,enunchiul- prin po*itia !a de articulaie intermediar a membrului in erior are un dublu rol0 a!igurarea !tatic .n momentul de !pri3in@ a!igurarea elevatiei piciorului .n momentul balan!ului pentru orientarea piciorului in unctie de denivelrile de teren. ,enunchiul 3oac un rol important .n oarte multe momente i activitti u*uale i pro e!ionale. =actorii vulnerani care pot aciona a!upra genunchiului !unt0 a2 b2 c2 d2 actori mecanici@ actori i*ici@ actori biologici@ actori chimici.

II.1.9. SIMPTOMATOLOGIA LE:IUNILOR DE MENISC

E4%me#u! )!"#") *em#e *u2"e)$";e " &2"e)$";e Simptomatologia clinic e!te relativ comun.

31

#a racturi bolnavul pre*int0 durere inten!@ tume iere a genunchiului@ hemartro* abundent@ impotena unctionalechimo*a- mai ale! .n !paiul popliteu.

#a lu4aii bolnavul pre*int dureri !pontane care !e inten!i ic la .ncercarea de le4ie a gambei. (alparea arat relie ul rotulian depla!at- iar .n locul rotulei o depre!iune .n undul creia !e alpea* condilul i trohleea emural. ,enunchiul poate i blocat .n e4ten!ie !au .n uoar le4ie. #u4atia rotulei !e reduce ortopedic- dup care !e pune un burlan de gip!. ;neori !e intervine chirurgical e4ecut/nd o palectomie. #a ruptura de meni!c- bolnavul pre*int o durere violent- bru!c .n!oit de impotena uncional imediat. ;neori apare bloca3ul articular- hidrartro*a e!te aproape regulat- iar hemartro*a e!te de!tul de recvent. 7riteriile pentru !u!inerea diagno!ticului !unt0 clinice- radiologice i paraclinice. In!pecia !tabilete0 tipul con!titutional- greutatea pacientului i aduc unele preci*ri privind orto!tati!mul i mer!ul pacienilor cu !echele la membrele in erioare@ po*iia !au atitudinea !egmentului le*at@ de ormri articulare@ a!pectul tegumentului i al e!utului !ubcutanat@ culoarea tegumentului care poate i modi icat de echimo*e- !ta*a venocapilari!chemie- hiperemie. (alparea e!te unul dintre criteriile clinice care !tabilete0 temperatura tegumentelor care indic proce!e in lamatorii .n ca*ul tegumentelor calde !au algoneurodi!tro ii .n ca*ul tegumentelor reci@ gradul de !uplee al pielii i e!utului !ubcutanat urmare al !trii de u!cciune !au umiditate a pielii@ punctele dureroa!e la pre!iune@ pul!aia arterial.

32

(rin palpare !e mai poate !tabili de a!emenea- continuitatea o!oa!- mobilitatea anormal- articular !au o!oa!- cri!paiile e!utului o!o! !au ale celui cartilagino!. M!uratorile .n a eciunile aparatului locomotor !e ac comparativ 1membrul !anato! S membrul a ectat2 i repre*int alt criteriu clinic. M!urm circum erina articular- circum erina !egmentului 1cre!cut .n edem i !ta*a .n atro ii2 ca i .n lungimea membrului !au a !egmentului de membru traumati*at. %ilantul articular e!te de a!emenea- un criteriu clinic i con!t .n m!urarea unghiurilor de micare articular 1te!ting'ul articular2. Statica i mer!ul !e !tudia* prin aprecierea !tatic monopolar i bipolar a mer!ului care- ca produ! dinamic- permite evidenierea coordonrii i a mobilitaii articulare .n cadrul unghiurilor utile i tuturor orelor mu!culare ale membrelor in erioare. II. 2. Tratamentul recuperator (rocedurile olo!ite pentru recuperarea genunchiului operat !unt urmtoarele0 'tratament pro ilactic 'tratament medicamento! 'tratament ortopedico'chirurgical 'tratament igienico'dietetic 'hidroterapie 'termoterapie 'electroterapie 'tratament balneologic 'tratamentul prin ma!a3 'gimna!tic medical Tratamentul profilactic 7on!t .n evitarea e orturilor mari i brute- mai ale! la !portivii de per orman- la v.r!tnici 1care au un grad avan!at de degenerare a elementelor articulare2- la copii. Tratament medicamentos Medicaia antalgic i antiin lamatoare e!te admini!trat c/nd durerea are inten!iti mai mari0 in iltraii cu 4ilin cu:!au r hidrocorti*on 1dec/t .n ca*ul unor orme dureroa!e limitate- mai ale! la in!eria tendoanelor la bur!e !au muchi2. In iltraia intraarticular !e aplic doar .n proce!ele articulare in lamatorii. 33

>n in lamaia articular repau!ul i po!tura articular rela4at e prima atitudine a recuperatorului .n aa unei articulaii in lamate- cu !au ar lichid articular. 7rioterapia determin o hiperemie activ 1dup o prima i !curt 1e ect antalgic2 !cade !pa!mul mu!cular. Alte proceduri cu rol antalgic i antiin lamator !unt0 para ina- ultra!unetele i undele !curte. Tratament ortopedico c irur!ical +ratamentul ortopedic olo!ete metode care vi*ea* reducerea de ormatiilor !au a racturilor prin manevre e4terne i meninerea reducerii cu mi3loace e4terioare a !egmentului a ectat. Mobili*area ortopedic !e reali*ea* cu a3utorul aparatului gip!at a traciunii continue. Imobili*area gip!at !e aplic atit la racturi c.t i .n ca*ul unor a ectiuni care nece!it punerea .n repau! a unui !egment. >n !ituaii po!toperatorii !e poate olo!i aparatul gip!at i pentru corectarea i meninerea coreciei unor de ormari congenitale !au dob/ndite. >n ca*ul e!uarii tratamentului ortopedic- !e indic tratamentul chirurgical. +ratamentul ortopedic prin imobili*are .n aparat gip!at pe o perioada de 3'4 !aptm/ni e!te recomandat .n racturile de rotul- ractur !upra i intercondilian i ractur de platou tibial. >n racturile cu depla!are !e recomand .n!a tratamentul chirurgical. Mer!ul cu !pri3in va .ncepe dup circa dou luni. 7hirurgia ortopedic !'a e4tin! treptat depind .n pre*ent- indicaiile cla!ice din cadrul traumatologiei. Interveniile chirurgicale ortopedice !e pot cla!i ica a!t el0 operaii care !e adre!ea* elementelor angrenate ale artro*ei i care au un !cop !imptomatic paleativ@ operaii care .nlocuie!c articulaia S artropla!tia total@ ,enunchiul poate i operat pentru repararea unor le*iuni traumatice ca0 a2 rupturi de meni!c 1 oarte de! .nt/lnite2@ b2 le*iuni ale genunchiului la4- po!t'traumatic@ c2 d2 ractur !upra i intercondilian@ ractura de platou tibial@ a* de va!ocon!tricie2- !cade vite*a de conducere pe nerv- !cade activarea receptorilor cutanai

e2 lu4atii ale genunchiului.

34

(entru re!tabilirea micarilor ale genunchiului !e poate e ectua o artropla!tie a genunchiului- operaie ce con!t .n .nlocuirea pe cale chirurgical a unei articulaii cu o prote* metalic. Artropla!tia e!te o operaie complicat- mai ale! prin po!ibiliti multiple de in ecii- embolii ga*oa!e- lebite- .n undarea platourilor tibiale- parali*ii ale !ciaticului popliteu e4tern. Artropla!tia !e pre*int !ub dou orme0 prote*a parial !au total . (rote*ele pre*int i mari bene icii- ca re acerea unciei membrului in erior prin reducerea durerii i reci!tigarea mobilitii- cel puin parial i a capacitii de mer!. 5uptura de meni!c are indicaie operatorie ma3or- deoarece in!talarea proce!ului degenerativ al genunchiului e!te accelerat. Meni!ccectomia e!te o operaie intra'articular prin care !e reali*ea* curairea genunchiului de o !erie de elemente anatomice- inclu!iv .n .ndepartarea meni!cului rupt. Meni!cul rupt poate i .ndepartat .n .ntregime !au numai ragmente rupte- .n locul rama! liber orm/ndu'!e un nou meni!c din e!ut ibro!. 6up operate- genunchiul e!te !tr.n! .ntr'un pan!ament compre!iv pentru a .mpiedica hemartro*a i e!te imobili*at pe atel. 5eeducarea .ncepe a doua *i dup operaie c/nd piciorul !e a l pe atele. #a .nceput !e e4ecut contracii i*ometrice pentru cvadricep! a lat .n e4ce!. 7ontraciile cvadricep!ului !e vor repeta de 5') ori la iecare or- p/na c/nd muchiul devine !u icient de puternic. >n ace!t moment !e ac ridicri ale membrului in erior cu atel cu tot. 6ac tratamentul a o!t bine e ectuat- dup 1$'15 *ile !e obine o mu!culatur bun i !e poate trece la mer!. ;nii autori recomand .nceperea mer!ului dupa 4A ore de la operaie- menin/nd atela. >n e4erciiile de mer! !e va urmri0 ca piciorul ! ie .ntin! din genunchi- .n a*a de !pri3in anterior@ ! !e corecte*e tendina de legnare lateral provocat de teama de a clca pe piciorul operat@ ! !e corecte*e .nclinarea trunchiului in/nd braul din partea piciorului operat .n !u! pe l/ng cap@ 6upa 3$ *ile de la operaie- mer!ul trebuie ! ie corectat- .nt/r*ierile iind de multe ori provocate de graba de a merge cu un picior in!u icient pregtit i durero!. T %$%me#$ "5"e#&71"e$e$") +ratamentul igieno'dietetic .n cadrul genunchiului operat nu e!te !peci ic.

35

6ac bolnavul- are un !urplu! de !trat adipo! e!te bine ! nu con!ume lipide !au glucide 1p/ine- inoa!e- *ahr2 deoarece articulaia i a!a !u erind va i .ngreunat i mai mult de greutatea provenit din con!umul ace!tor alimente. 5ecomandm deci- bolnavului- .n perioada !pitali*rii con!umul de proteine principale cum ar i0 carne- 1!lab2 iart- oua- lapte i br/n*eturi. 7el mai important rol .l au vitaminele prin0 vitamina A- care a3ut la regenerarea celulelor din organi!m- la vindecarea rnilor- creterea re*i!tenei la in ecie@ vitamina K are aciune antihemoragic@ vitamina 7 care a!igur uncionarea normal a va!elor !anguine@

>n general trebuie evitate e orturile pro e!ionale i po*iia orto!tatic prelungit. H"1 &$e %'"e Se .ntelege prin hidroterapie aplicarea .n !cop pro ilactic i curativ a unui numr variat de proceduri- care au la ba* apa la di erite temperaturi i !ub di erite !tri de agregaie- ca i unele tehnici !tr/n! legate de acea!ta. '6uul cu aburi 6uul cu aburi con!t .n proectarea vaporilor !upra/ncl*ii a!upra unor regiunii limitate. +ehnicianul trebuie ! ie atent ca nu cumva ! !tropea!ca bolnavul cu picturi de ap ierbinte provenite din conden!area vaporilor pe urtun i pe poriunea metalic a duului. 8!te nevoie ca in!talaia pentru duul cu aburi !a ie prev*ut cu di!po*itive de !eparare a apei de conden!are i cu !upra/ncal*itoare pentru aburi. >nainte de a aplica 3etul de vapori a!upra bolnavului- tehnicianul i'l proectea* pe palm pentru a !e a!igura de lip!a picturilor de ap ierbinte. 6urata duului cu aburi e!te de 3') minute !e poate ! ie dat ca procedura de !ine !tttoare- poate ! precead o baie general !au !e poate a!ocia cu ma!a3. #a ! /rit !e aplic o procedur de rcire'!plare !au du de 1A'2$$ . Modul de aciune0 duul cu aburi are o aciune puternic a!upra circulaieiprovoc/nd hiperemie i re!orbie local. '6uul'ma!a3 Ace!ta con!t .n aplicarea mai multor duuri ro*et la temperatura de 3A'4$ $ -concomitent aplic/ndu'!e i ma!a3ul- con orm tehnicii obinuite. (entru aplicarea lui e4i!t in!talaii !peciale cu 4') duuri verticale- .n ro*et- !ituate unul l/ng altul- care !e

3)

pun !imultan !au !eparat .n uncie. >n lip!a unei in!talaii !peciale- !e poate e ectua i cu un du! mobil- la captul cruia !e aplic o ro*et. 6urata ma!a3ului e!te de A'15 minute. %olnavul e!te culcat de*brcat complet pe un pat !pecial de lemn. Se de!chid duurile i .n timp ce apa curge pe corp- tehnicianul e4ecut ma!a3ul con orm tehnicii cuno!cute. Modul de aciune0 duul'ma!a3 provoac o hiperemie important- mai ale! .n regiunea tratat@ are un important e ect re!orbant i toni iant. '%aia 9inetoterapeutic 8!te baie cald- la care !e a!ocia* micri .n toate articulaiile bolnavului. Se e ectuea* .ntr'o cad mai mare ca cele obinuite- care !e umple T cu ap la temperatura de 3)'37$ 7 i mai rar 3A$ . %olnavul e!te invitat ! !e urce .n cad !i- timp de 5 minute- e!te l!at linitit. 6up acea!ta- tehnicianul e4ecut 1!ub ap2 la toate articulaiile- toate micrile po!ibile. +ehnicianul !t la dreapta bolnavului. +oate ace!te micari !e e4ecut .ntr'o perioad de timp de 5 minute. 6up aceea bolnavul !t .n repao!- dup care e!te invitat ! repete !ingur micrile imprimate de tehnician. 6urata bii e!te de 2$'3$ minute- dup care bolnavul e!te ter! i l!at ! !e odihnea!c. Mobili*area .n ap e!te mai puin dureroa! din cau*a rela4rii mu!culare care !e produce !ub in luena apei calde i pierderii greutii corpului con orm legii lui Arhimede. '%aia cu ma!a3 >ntr'o baie umplut apr.3:4 cu apa la temperatura de 3)'3" $ 7 !e e4ecut ma!a3ul a!upra regiunii indicate- prin tehnica cuno!cut. Acea!ta i baia 9inetoterapeutic e!te indicat .n redorile articulare cu tendine la anchilo*. Termoterapie 8!te o modalitate de tratament i*ical care utili*ea* cldura- generat de di erite !ur!e0 ap- aer- current electric. '7ompre!ele cu aburi Avem nevoie de0 dou buci de lanel- o bucat p/n* !impl !au un pro!op- o p/n* impermeabil- o gleat cu ap- la temperatura de )$'7$G.

37

Se pla!ea* pe regiunea intere!at o lanel u!cat pe!te care !e aplic o bucat de p/n* !au pro!opul muiat .n ap ierbinte i bine !tor!- iar pe!te acea!ta !e aplic cealalt lanel. +otul !e acoper cu blu*a impermeabil !au !e aplic un termo or. 6urata total a procedurii e!te de minim 2$ de minute i de ma4imum )$ de minute. Modul de aciune0 re!orbtiv- analge*ic- anti!pa!tic. '>mpachetarea cu para in Se ia o cantitate potrivit 1apro4imativ 15$'2$$ g2 i !e topete .ntr'un va! la temperatura de )5'7$G@ .n aa el ca ! mai rm/n c/teva buci netopite- .n !copul evitrii !upra.ncl*irii. 7u a3utorul unei pen!ule late de Acm. !e pen!ulea* regiunea. ,ro!imea !tratului e!te de $-5'1cm. (e!te !tratul de para ina !e aplic buci de vat !au lanela i apoi !e acoper regiunea cu ptura. 6urata .mpachetarii e!te de 2$')$ minute. >nlturarea para inei !e ace cu uurin din cau*a tran!piraiei care are loc !ub !tratul de para in. (rocedura !e termin cu o !plare la temperatura de 2$'22G. Modul de aciune0 are o aciune local i provoac o .ncl*ire pro und i uni orm a e!uturilor. Supra aa pielii !e .ncl*ete p/n la 3A'4$G. #a locul de aplicare !e produce o hiperemie puternic i tran!piraie abundent. ';ngerile cu namol %olnavul complet de*brcat !t c/teva minute la !oare p/na i !e .ncl*e!te pieleaapoi !e unge cu nmol proa!pat complet !au parial. Se e4pune din nou timp de 2$')$ minute- p/n c/nd .ncepe nmolul ! !e u!uce. >n ace!t interval de timp va purta o compre! rece la runte iar capul .i va i aprat de !oare cu o plrie !au umbrel. 6up acea!ta o !curta baie .n lac !au .n mare- !e va terge- !e va .mbrca i !e va odihni la umbr !au .ntr'o camer- apro4imativ o or. Modul de aciune0 ungerile cu nmol .i ba*ea* aciunea pe elementul termic alternant- rece la .nceput- apoi cald- datorit .ncl*irii nmolului la !oare i din nou recedatorit bii din lac i reaciei va!culare la acea!ta@ al doilea element e!te repre*entat de aciunea !peci ic a !ub!tanelor re!orbite .n organi!m. "lectroterapie 8lectroterapia e!te aceea parte a i*ioterapiei- care !tudia* utili*area aciunii diver!elor orme ale energiei electrice a!upra organi!mului- cu !cop curativ !au pro ilactic.

3A

A.7urenii de 3oa! recven 7urentii diadinamici 7urentii diadinamici utili*/nd aplicaia tran!ver!al a electro*ilor 1articulaia .ntre cei doi poli2 pre er/nd ormula0 di a*at i4- care re*ult din !uprapunerea a doi cureni mono a*ai cu un decala3 de U perioad. ?/r urile impul!urilor !unt a!emantoare .n! ram/n/nd la un anumit nivel- de unde re*ult o curb a!emanatoare cu aceea a unui curent continuu pe!te care !e !uprapun 1$$ de impul!uri- de orm U !inu!oidal. perioada !curt- .n care- la intervale regulate de 1 !ecund- !e alternea* bru!c mono a*atul i4 de 5$ de impul!uri pe !ecund- cu di a*atul i4 de 1$$ impul!uri pe !ecund. 6urata e!te de un minut. perioada lung e!te o orm !pecial de !uprapunere a doi curenti de 5$ impul!uri. Alternana dintre mono a*at i di a*at- .n ca*ul perioadei lungi- !e ace .ntre 3 i 1$ !ecunde. 6urata e!te de 2 minute. Apoi !e ace inver!area polilor cu repetarea ormulei. Se ac 1'3 aplicaii pe *i. 7urenii +rabert Sunt cureni cu impul!uri de recven 14$ V*- impul! 2 m!- pau* 5 m!- la care tot catodul e!te electrodul activ antalgic. 6urata tratamentului e!te de 15'2$ minute- cu cretere treptat a inten!itii. Se repet de 1'2 ori pe *i. At/t curentul diadinamic- c/t i curentul +rabert determin o puternic !en*aie- cu a!pect vibrator- o e4citaie a mecanoreceptorilor e!uturilor de !ub electro*i. 8 ectele antalgice !e e4plic tocmai prin acea!t !en*aie. 7urentul galvanic (rin aciunea hiperemiant pe care o are e!te utili*at .n enomenele in lamatorii articulare. Ace!t e ect va!odilatator nu e!te dependent de nici unul din cei doi poli- iind pre*ent i la catod i la anod. Se utili*ea* inten!iti mici- la pragul de !en!ibilitate. A!ocierea unor !ub!tante cu e ect antiin lamator- !ub orma iono ore*ei- e!te obinuit- dar ar a !e putea ace vreo apreciere a!upra !ub!tanei i mai ale! a cantitii ace!teia.

3"

#a anod- !e aea* !oluia de 7l27a- SO4Mg@ de hidrocorti*on etc.@ la catod!alicilatul de !odiu@ la ambii poli =enilbuta*ona. Se utili*ea* durate mari- 2$'3$ minute pentru o edin. %.7urentii de medie recven 8 ectul analgetic al curenilor de medie recven !e obine utili*/nd mai ale! recvenele de 1$$$$ V* i orm modulat de !curt perioad la 2$$ modulaii pe !ecund- pe care eventual le reduce pe parcur!ul edinei. 7a orm particular de aplicare a cureniilor de medie recven e!te inter erena .n pro un*imea e!uturilor a doi cureni !inu!oidali de medie recven care !e reali*ea* prin inter erena unui curent de 3oa! recven. Se .ncon3oar articulaia cu patru electro*i ai aparatului utili*andu'!e .n general- ca ormul antalgic0 manual 1$$:p! S5 minute!pectru $'1$$:p! S1$minute- manual 1$$:p! S5 minute. ;tili*area curenilor de medie recven ca procedur antalgic apare mai ale! .n ca*urile .n care pielea pre*int o !en!ibilitate deo!ebit- nu ar !uporta aplicarea curenilor de 3oa! recven. 7. 7urenii de .nalt recven 7urenii de .nalt recven !unt cureni alternativi- a cror recven e!te .n medie mai mare de 5$$$$$ o!cilaii pe !ecund- a cror limit in erioar e!te de 1$$$$$ V*- iar limita !uperioar de 3$$$$$$$$ V*. Se utili*ea* .n practic0 a2. ;ndele !curte 7u electro*i de !ticl !au le4ibili- cu doi electro*i !au cu un electrod 1monod2do*/nd dup dorin inten!itatea e ectului caloric- de la !en*atia de cldur puternic 1do*a I?2 la !ub!en*aia termic 1do*a I !au do*ele reci2- .n uncie de !tarea local articular. 7u c/t proce!ul in lamator articular e!te mai inten!- cu at/t do*a de ultra!curte va i mai redu! 1do*ele I'II2. 6urata tratamentului e!te variabil p/n la 15'2$ minute.

4$

b2. ;ndele decimetrice i microundele Sunt emi!e de un dipol !ub orma unui a!cicul de unde electromagnetice 1ca la radar2 direcionat !pre *ona de tratat. Sunt metode radiante cu care putem .ncl*i e!uturile pe pro un*imi variabile .n uncie de tipul emitorului- de di!tana ace!tuia de tegument- de do*a3- de durata tratamentului. c2. ;ltra!unetul Aplicarea indirect a curentului de .nalt recven prin tran! ormarea ace!tuia .n o!cilaii mecanice prin vibraiile unui cri!tal pie*oelectric. ;ltra!unetul determin e ect caloric dar i o e4citaie vibratorie- care acionea* a!upra proprioreceptorilor i curenii de 3oa! recven. ;tili*m do*a3e redu!e 1$-4'$-AL:cm ptrai2- .n uncie de *ona tratat- a!ociind i e ectul de !ono ore* 1unguent cu Vidrocorti*on i eventual i alte antiin lamatorii2. 6urata e!te .ntre 3'1$ minute. d2. 5adiaia in raroie >n a ar de lumina !olar- care e!te deo!ebit de bogat .n radiaii in laroii i care e!te utili*at .n terapie !ub orma aa Snumitei helioterapii. Aplicaiile de radiaii in laroii .n terapie !e pot ace .n dou moduri0 .n !paiul .nchi!- !ub orma aa'numitelor bi de lumin proceduri inten!e termoterapice !au .n !paiu de!chi!- .n aer liber- !ub orma aa'numitelor aplicaii de !ollu4. >n bile de lumin !e reali*ea* o .ncal*ire a aerului p/n la temperaturi ridicate 1)$'7$' A$G2. >n uncie de !copul urmrit- bolnavul va !ta .n baia de lumin .ntre 5'2$ minute. 6up e4pirarea timpului pre!cri! !e aplic bolnavului o procedur de rcire parial. 8 ectul radiaiilor in raroii 0 5adiaiile in raroii au aciune caloric. 8le acionea* a!upra circulaiei din derm provoc/nd o va!odilataie !ubcapilar- inten!i icarea !chimburilor dintre celulele de cretere a enomenelor o!motice i creterea debitului !angvin. Tratament balneolo!ic

41

Apele minerale !unt ape naturale plu! !oluii comple4e de !ub!tane di!ociate- ga*e .n anumite combinaii chimice i !tri i*ico'chimice- care admini!trate pe cale intern !au e4tern au aciune terapeutic a!upra organi!mului. Tratamentul balneolo!ic # ape minerale$ nmoluri% >ntruc/t !echelele po!ttraumatice ale genunchiului include de regul de icite uncionale determinate de le*iuni produ!e la nivelul !tructurii o!teoarticulareperiarticulare i mu!culare crora li !e adaug e ectele negative de mobili*are .n a*a ortopedic- chirurgical .n a eciunile po!ttraumatice. Obiectivele i coninutul curelor balneo'climaterice vor recuperare imediat- ele av/nd rolul de re acere a traumati!melor. Sunt indicate urmtoarele !taiuni0 Amara- %a*na- 8 orie Word- Mangalia i +echirghiol. Sechelele po!t'traumatice ale membrelor intre!ea* !tructuri oarte variate 1 oa!e-muchiarticulaii2 i dau complicaii va!culotro ice i p!ihice. 5ecuperarea ace!tor !echele prin metodologia comple4 i*ico'balnear are o importan i o e icien cu totul deo!ebit. 5ecuperarea bolnavilor .n !taiuni balneoclimaterice !e ace .n etapa a II'a- care !uccede etapa de recuperare i care are loc .n !ervicii de traumatologie .n !eciile de ortopedie !au .n !eciile de recuperare !pitaliceti.Wu !e vor trata .n !taiuni racturile i lu4aiile medulare i nici racturile cu ocare de o!teomielit. 7ontraindicaii pentru recuperare la !taiuni au i p!eudoartro*ele- artritele !eptice po!t'traumatice- precum i le*iunile de nervi peri erici cu !eciunea ne!uturat. 7ele mai bune re*ultate !e obin .n !echele dup traumati!me i operaii de membre dup ce !'a terminat perioada de imobili*are i dup ce !'a cicatri*at plaga. i .n totalitate de

unciei diminuate din cau*a

Masa&ul

42

(rin ma!a3 !e .nelege prelucrarea prilor moi ale corpului prin procedee manualemecanice- e4ecutate metodic- cu !copul de a produce e ecte i*iologice- pro ilactice i terapeutice utile organi!mului. (rocedee manuale Sunt cuno!cute i !ub numele de manevre !au manipulri de ma!a3 i con!tau din micri variate de alunecare a m/inilor pe !upra aa corpului i de pre!iune .n pro un*ime- de !tr/ngere i !toarcere a e!uturilor- de lovire ritmic pe pri crnoa!e- de !cuturare a !egmentelor. (rocedee mecanice Se e4ecut cu in!trumente !au aparate micate ie cu m/na- ie cu a3utorul unor !ur!e diver!e de energie. (rocedeele de ma!a3 Se e4ecut cu o anumit tehnic- dup reguli metodice bine !tabilite- re!pect/nd toate condiiile de igien i urm/nd cu !trictee indicaiile !au contraindicaiile i4ate de medic.Ace!te procedee !unt importante- ele re erindu'!e la anumite e!uturi. +ehnica i metodele de ma!a3 ?aria* .n raport cu orma i !tructura e!uturilor i organelor pe care dorim ! le ma!m i cu !copulpe care'l urmrim. Ma!a3ul poate i0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' !uper icial !au pro und parial !au general- local !au general de durat mai lung !au mai !curt calmant !au iritant pielea e!utul adipo! tendoanele nervii va!ele de !/nge i*iologice0 apare imediat .nroirea- .ncl*irea pielii pro ilactice- terapeutice0 are e ect de vindecare - olo!it .n recuperarea dup anumite boli 43

(rin ma!a3 !e prelucrea*0

8 ectele ma!a3ului 0

In luenele ma!a3ului a!upra organi!mului0 Ma!a3ul e4ercit a!upra organi!mului in luene multiple0 6irecte S aciunea ma!a3ului !e e4ercit a!upra pielii- e!uturilor. Indirecte S !e produc !ub aciunea mecanic a procedeelor de ma!a3 i !e datorea* mai mult unor aciuni re le4e- umorale !au nervoa!e. 8 ecte mecanice S con!tau .n !chimbrile i*ice de ten!iune din e!uturi ca urmare a pre!iunilor i traciunilor variate- a lovirilor cu inten!itate di erit i a modidicrilor .n concentraia umorilor care re*ult din ace!te aciuni mecanice. 8 ecte re le4e S re*ult din in luenele i*iologice ale ma!a3ului i din !chimbrile produ!e de ace!tea .n !pecial a!upra !i!temului hormonal i a celui nervo!. In luene pariale S core!pund unei aciuni !imple locale- redu!e ca .ntindere i inten!itate. In luene generale S !e produc .n urma unor aciuni comple4e- .ntin!e ca !upra a i pro un*ime. In luene imediate S !unt !tr/n! legate de natura- tehnica i inten!itatea procedeului de ma!a3 olo!it i de natura- !en!ibilitatea i .ntinderea e!uturilor ma!ate- !e produc rapid i in tot timpul c/t durea* aciunea ma!a3ului- dar !cad i di!par de!tul de repede. In luene tardive S !unt reacii lente- ce !e produc .ncet- .n mod !ecundar- ie .n regiunea ma!at- ie .n pro un*ime !au la di!tan ele apar dup ce aciunea mecanic !'a .ncheiat- !e menin timp mai .ndelungat i di!par mai .ncet. Masa&ul membrului inferior #aba piciorului !e ma!ea* .ncep/nd cu degetele i !paiile intero!oa!e p/n la gle*n- cu micri de nete*ire- riciune- !cuturat- pre!at- .n!oite de micari din degete i gle*n. Se pot aplica i riciuni cu pumnul .n regiunea bolii plantare. >n privina gle*nei!e in!i!t a!upra tendonului lui Ahile- toate manevrele av/nd direcii de 3o! .n !u!. Se vor ace micri circulare- nete*iri .n 3urul maleolelor. (e prile po!terioare ale gle*nei- adic acolo unde predomin ma!a mu!cular- !e ac nete*iri- riciuni- rm/ntri i tapotamente 1bateri2 cu a3utorul palmelor mutate !ucce!iv !au dintr'o bucat. Ace!te manevre vor i cute de 3o! .n !u!. 44

Automa!a3ul genunchiului !e ace !t/nd cu genunchii uor .ndoii- olo!ind !curte nete*iri- riciuni circulare- e4ecutate de v/r urile degetelor. O atenie deo!ebit trebuie acordat regiunii rotuliene i parilor ei laterale- unde !e ormea* de obicei !tratul de e!ut adipo!- at/t de ine!tetic. Ma!a3ul va i .n!oit de le4ii i e4ten!ii din genunchi. 5egiunea de !ub genunchi va i uor nete*it i ricionat cu mana !tr/n! pumn. 7oap!a e!te poriunea unde !e aplic toate manevrele. Wete*irea !e e4ecut de la genunchi !pre old- urmrind traiectul muchiului cvadricep!0 !e ace cu palmele- prin pre!are !au dintr'o bucat. Se marete apoi den!itatea repet/ndu'!e aceeai manevr- de a!t dat cu pumnul. =rm/ntatul !e e4ecut circular !au erpuit- !ub orm de cut. +apotamentul !e ace cu degetele- cu palmele- cu pumnii- evit/ndu'!e partea intern a coap!elor- pe unde trec mari va!e. 7ernutul e!te un procedeu uor de e4ecutat .n acea!t poriune. Wete*irea de .ncheiere e!te urmat de !cuturri i rela4ri ale ma!ei mu!culare. oldul i e!ele !e ma!ea* !t/nd cu picioarele uor departate. Ma!a mu!cular iind marenete*irea !e ace cu palma dar mai ale! cu pumnul- alunec/nd de 3o! .n !u!- oarte ap!at. 6e a!emenea- riciunile vor i cute cu pre!iune- circular !au liniar. =rm/ntatul !e ace apuc/nd cutele gr!oa!e i trangul/ndu'le ca .ntr'un clete. +apotamentul- ciupitul- cernutul- !cuturatul !unt manevre recomandabile pentru acea!t regiune anatomic. Wete*irea de .ncheiere e!te .n!oit de micri din old.

'imnastica medical Si!tem de e4erciii de gimna!tic menite ! corecte*e di erite de ecte !au ! reactive*e unele uncii i*iologice. ' ' ' micri de aplecare .nainte !au .napoi ale trunchiului e ectuate activ pacientul .n decubit dor!al- cu oldul lectat- 9inetoterapeutul e4ecut le4ia genunchiului .n e*/nd cu gambele at/rn/nd- picioarele lipite unul de altul- 9inetoterapeutul e4ecut o pre!iune pe aa e4tern a clc/iului drept:!t/ng i o pre!iune pe aa e4terioar a antepiciorului drept:!t/ng

45

'

din decubit homolateral- pe o plac talcat !e mobili*ea* genunchiul .n le4ii repetate

4)

III. 8. CONCLU:II I PROPUNERI

>n privina ipote*ei ormulate la .nceputul pre*entei lucrri- am reuit .ntr'o oarecare m!ur ! demon!tre* rolul tratamentului 9inetic .n combaterea de icitului uncional .n genunchiul operat de meni!c. =recvena le*iunilor de meni!c a o!t mai mare la barbai dec/t la emei- a!t el- )$R din pacieni au o!t brbai i 4$ R emei. =ora mu!cular a cre!cut .nc/t pacientul .i poate olo!i membrul in erior. (rin mi3loacele terapeutice olo!ite a avut loc o !cdere a inten!itii durerii cu pe!te 5$ R- cu preci*area c reducerea parametrului durere a o!t !emni icativ indi erent de !e4ul !au v/r!ta pacienilor- a!t el principalul obiectiv al ace!tei cercetri a o!t atin!. 6up evaluarea de icitului uncional .n uncie de Scara #B!holm am demon!trat .n !tadiul iniial valori atin!e de pacieni oarte !labe- care .n !tadiul inal ace!te valori au cre!cut i am reuit ! dovedim o !cdere a de icitului uncional la toi pacienii. (rin re*ultatele obinute am reuit ! !ublinie* rolul tratamentului 9inetic de recuperare .n evaluarea i recuperarea uncional a genunchiului operat de meni!c.

6rept propuneri avem urmtoarele0 ' ' ' ' in ormarea populaiei a!upra e4i!tenei programelor 9inetice de recuperare@ !tabilirea unor programe individuali*ate- adaptate capacitii iecrui pacient .n parte@ e ectuarea programelor at/t po!toperator c/t i preoperator@ !tabilirea unei !tr/n!e colaborri .ntre medic- 9inetoterapeut i pacient. uncionale ale

47

BIBLIOGRAFIE 1.Antone!cu- 6.-%uga-. 7on!tantine!cu- I.- Ilie!cu- W.- Metode i tehnici e4perimentale de anali*a ten!iunilor .n biomecanic. 8ditura +ehnic %ucureti- 1"A) 2. %aciu- 7.- Anatomia uncional i biomecanica aparatului locomotor. 8ditura Sport' +uri!m 1"77 3. 6eni!chi- 6. - Ilie!cu- W. !.a. %iomeca. 8ditura Academiei 5S5-1"AA 4. Mirela 6an- Activiti i*ice i !portive pentru per!onae cu handicap- Wote de cur! 2$$7 5. Mioara %anciu- 7ur! de %alneo i*ioterapie reumatologie i recuperare vol. 1 -1""7 ). +udor Sbenghe.Kinetologie pro ilactic terapeutic i de recuperare- 8ditura Medical %ucureti 1"A7 7.?ictor (apilian- Anatomia Omului- Aparatul locomotor vol. 1 8diia a ?a- 8ditura 6idactic i (edagogic' %ucureti 1"74 A. Mirela 6an- Wote de cur!- Kinetologie ". Mirela 6an- Wote de cur!- Ma!oterapie

4A

1$. ?iorel 5anga- +ratat de anatomia omului' vol. 1- partea 1- 8ditura Medical %ucure ti1""3 11. Mirela 6an- Wote de cur!- +erapia de icienelor i*ice 12. Marcu - ?. S Ma!a3 i 9inetoterapie- 8d. Sport' +uri!m - %uc. 1"A3 13. Mirela 6an- Wote de cur!- Ma!a3 i tehnici complementare 2$12 14. Studia ;niver!itati! C?a!ile ,oldiD Seria 8ducaie i*ic i 9inetoterapie- 5evi!t !eme!trial. ?ol. 1- nr. 1 Martie 2$12 15. #aura Marine!cu- Manual de cur!- Anatomie- %a*ele teoretice ale ma!a3ului 1). %aciu 7l.- 5adovici I. 7ri!tea - 6. 7on!tantine!cu. 7on!tana - Iurian- Joe' Kinetoterapia pre i po!toperatorie- 8ditura Sport' +uri!m %ucureti 1""A 17. MMM.!cribd.com cri on'line

4"