Sunteți pe pagina 1din 3

NGRIJIREA PACIENTULUI CU LEUCEMII

Definiie: afeciuni hematologice neo la!ice "acute #au c$onice% ce con#tau &n $olife$a$ea ano$mal' a leucocitelo$ (i celulelo$ )e o$igine )in m')u*a # in'$ii +u$#e )e )ificultate: ,acto$i etiologici: necuno#cui "#e -'nuie#c $a)iaiile ioni!ante. -en!enul% ,acto$i fa*o$i!ani: / ent$u leucemia c$onic' g$anulocita$': a a$e mai f$ec*ent &nt$e 01/12 )e ani / ent$u leucemia c$onic' limfatic': a a$e mai f$ec*ent la -'$-ai. e#te 23 )e ani / ent$u leucemia acut':/ i$a)ie$ea" $a)iaii 4. ioni!ante. elect$omagnetice% / me)icamente / anomalii genetice congenitale: #in)$om Do5n. 6linefelte$ / tul-u$'$i hemato oetice: anemia a la#tic'. hemoglo-inu$ie / #t'$i )e imuno)eficien' c$onic' Manife#t'$i )e )e en)en': gene$ale: fe-$'. aloa$e. a#tenie. ameeli # ecifice: n fo$ma acut': #u-fe-$ilitate. gingi*o$agii. a$t$algii. o-o#eal'. ina eten'. aloa$e

/ )u ' 7/0 luni )e la )e-utul -olii ot a '$ea 8 #in)$oame: / anemic: tahi nee. ameeal'. aloa$e accentuat'. #l'-iciune / hemo$agic: gingi*o$agii. e i#ta9i#. hemo$agii ce$e-$ale. hematu$ii. met$o$agii / infecio#: hi e$te$mie. f$i#oane. #ta$e gene$al' alte$at'. )u$e$i a$ticula$e (i o#o#a#e. amig)alite /alte manife#t'$i: # lenomegale mo)e$at' (i a)eno atie gangliona$' "ce$*ical' (i #u-ma9ila$'% / e*oluia e#te $a i)' la co ii (i a)ole#ceni " $ogno#tic: c:te*a luni%

n fo$ma c$onic': )u$e$i &n hi ocon)$ul )$e t )ato$it' # lenomegaliei. #c')e$e on)e$al'. alte$a$ea meta-oli#mului"c$e(te$e%. t$an# i$aii. fe-$'

/ mai ot a '$ea hemo$agii $etiniene. #u$)itate. hemi legii. )u$e$i o#oa#e. hi e$u$icemie / e*oluie lent'. uneo$i 1/2 ani. alteo$i chia$ 73/72 ani / &n ultimul #ta)iu : #:nge$'$i"A;C%. (i fe-$' "infecii ulmona$e%. )ece# / &n leucemia mieloi)' c$onic': laca$)e e9tin#e )e nec$o!' cutanat' / &n leucemia limfatic' c$onic': a# ect )e om $o(u

Rolul $o $iu al a#i#tentului me)ical: / a#igu$a$ea con)iiilo$ )e me)iu "cu$'enie. ae$i#i$e. confo$t% / a#igu$a$ea igienei e$#onale. &n # ecial a ca*it'ii -ucale: ot a '$e ulce$aii -uco/fa$ingiene. fi#u$i ale -u!elo$."emana$ea )e mi$o# )e!ag$ea-il. oa$t' )e int$a$e ent$u agenii infecio(i% / #chim-a$ea len<e$iei ")e at (i )e co$ % )e c:te o$i e#te nece#a$ / a lica$ea )e com $e#e $eci e f$unte &n ca!ul hi e$te$miei / &nc'l!i$ea cu te$mofoa$e #au 'tu$i &n ca!ul f$i#oanelo$ / $e au# a-#olut la at / $egim alimenta$ co$e# un!'to$ #t'$ii gene$ale / alimentaia *a fi -ogat' &n *itamina =0 : f'inoa#e. ca$ne )e o$c. la te. ou'. ma!'$e. fa#ole *e$)e. # anac. #alat'. $o(ii / menine$ea uno$ $elaii a)ec*ate cu acientul (i a a$in'to$ii ace#tuia / info$ma$ea cu tact (i -l:n)ee a#u $a e*oluiei (i g$a*it'ii -olii / &n ca!ul co iilo$ #e e*it' info$ma$ea a#u $a $ogno#ticului nefa#t (i $a i) / i!ola$ea acienilo$

Rolul )elegat al a#i#tentului me)ical: / uncie me)ula$' / anti-iote$a ie confo$m $e#c$i iilo$ "&n leucemia acut'% / chimiote$a ie / co$ticote$a ie"P$e)ni#on% / $a)iote$a ie # lenic'" &n fo$ma c$onic'%

/ co$ecta$ea hi e$u$icemiei $in hi)$ata$ea (i a)mini#t$a$ea )e Alo u$inol "&n fo$ma c$onic'% / t$an#fu!ii #au e9#ang*inot$an#fu!ii "&n fo$ma acut'%