Sunteți pe pagina 1din 133

ECKHART TOLLE Ghid de dezvoltare spiritual Traducere de ALEXANDRA BOR Ec hart Tolle este co!siderat u!ul di!

tre cei "ai ori#i!ali $i "ai i!spira%i cluzitori spirituali ai ti"pului !ostru& '(a !scut )! Ger"a!ia* u!de $i(a petrecut pri"ii +, a!i di! via%& Dup ce a a-solvit .!iversitatea di! Lo!dra* a deve!it cercettor $i )!d!i"tor la .!iversitatea Ca"-rid#e& La /0 de a!i* )! ur"a u!ei tra!s1or"ri spirituale pro1u!de* vechea sa ide!titate a 1ost literal"e!te dizolvat* $i via%a i s(a schi"-at radical& .r"torii a!i $i i(a dedicat )!%ele#erii* i!te#rrii $i apro1u!drii acestei tra!s1or"ri* care a "arcat )!ceputul u!ei i!te!se cltorii i!terioare& Ec hart Toile !u s(a ali!iat !iciu!ei tradi%ii sau reli#ii* dar !ici !u a respi!s vreu!a& )!v%turile sale tra!s"it u! "esa2 si"plu $i )! acela$i ti"p pro1u!d* cu claritatea $i si"plitatea vechilor "ae$tri spirituali3 e4ist o cale ctre eli-erarea de su1eri!% $i do-5!direa pcii i!terioare& 6! preze!t* cltore$te "ult* rsp5!di!du($i )!v%turile )! toat lu"ea& Di! +007* locuie$te )! 8a!couver* Ca!ada& 'u!te" aici pe!tru a(i per"ite scopului divi! al u!iversului s se )!depli!easc& Aceasta este di"e!siu!ea real a i"porta!%ei !oastre9 Ec hart Toile : Curtea 8eche ;u-lishi!#* /<<=* pe!tru preze!ta versiu!e )! li"-a ro"5! 'BN 0>,(770(<??(? @A,B8 ;REBACA ED@TOR.L.@ O carte ca ;uterea preze!tului apare pro-a-il o dat la u! dece!iu sau chiar o dat la o #e!era%ie& Este "ai "ult dec5t o carteD este e!er#ie pur* pe care pro-a-il c o si"%i%i )! ti"p ce %i!e%i cartea )! "5!& Are puterea de a(i o1eri cititorului o e4perie!% cu totul special $i de a(i schi"-a via%a )! -i!e& ;uterea preze!tului a 1ost pu-licat pe!tru pri"a dat )! Ca!ada* iar editorul ca!adia!* Co!!ie Kellou#h* "i(a spus c a auzit )! repetate r5!duri pove$ti despre schi"-ri pozitive $i chiar despre "iracole care s(au produs dup ce oa"e!ii au )!ceput s citeasc aceast carte& ECititorii tele1o!au la editurF* "i(a spus ea& EGi 1oarte "ul%i "i(au povestit despre vi!decri $i tra!s1or"ri "i!u!ate* despre -ucuria di! ce )! ce "ai "are pe care au trit(o )! ti"p ce citeau aceast carte&F

Cartea "(a 1cut s co!$tie!tizez c 1iecare "o"e!t al vie%ii "ele este u! "iracol& Acest lucru este adevrat* i!di1ere!t dac eu )l )!%ele# sau !u& Gi ;uterea preze!tului )"i arat tot "ai "ult cu" s(+ )!%ele#&)!c de la pri"a pa#i! este clar c Ec hart Toile este u! "aestru co!te"pora!& El !u apar%i!e u!ei a!u"ite reli#ii sau doctri!e* !u este u! #uraD )!v%turile sale )!#lo-eaz ese!%a tuturor tradi%iilor $i !u i!tr )! co!tradic%ie cu !iciu!a H 1ie cre$ti!* hi!dus* -udist* "usul"a!* i!di#e! sau oricare alta& El este capa-il s 1ac ceea ce au 1cut to%i "arii "ae$tri spirituali3 s !e arate* )!tr(u! li"-a2 si"plu $i clar* c adevrul* lu"i!a cluzitoare* se a1l )! !oi& Ec hart Toile )!cepe pri! a !e i!troduce )! povestea vie%ii sale H povestea u!ei depresii ti"purii $i a disperrii* care a cul"i!at cu o e4perie!% teri-il de trezire a co!$tii!%ei* )!tr(o !oapte* la pu%i! ti"p dup )"pli!irea a /0 de a!i& 6! ulti"ii /< de a!i* a re1lectat la aceast e4perie!%* a "editat $i $i(a apro1u!dat )!%ele#erea& 6! ulti"ul dece!iu* a deve!it u! pro1esor de talie "o!dial* u! su1let ales* cu u! "esa2 ales* u!ul pe care l(au )"prt$it at5t Cristos* c5t $i Buddha3 ilu"i!area poate 1i ati!s* aici $i acu"& Ne pute" eli-era de su1eri!%* de a!4ietate $i de !evroz& ;e!tru aceasta )!s tre-uie s a2u!#e" s )!%ele#e" rolul pe care )l 2uc" )! #e!erarea propriei dureriD propria !oastr "i!te !e creeaz pro-le"ele* !u alte persoa!e* !u Elu"ea e4terioarF& Ii!tea !oastr* cu 1lu4ul ei co!sta!t de #5!duri despre trecut $i #ri2i )! ce prive$te viitorul& Bace" "area #re$eal de a !e ide!ti1ica propriei "i!%i* #5!di!du(!e c acesta este eul !ostru H c5!d* de 1apt* su!te" 1ii!%e "ult "ai evoluate& Ec hart Toile !e arat )! repetate r5!duri cu" s !e co!ect" la ceea ce el !u"e$te Bii!%a !oastr3 Bii!%a este e!er#ia vital u!itar* eter!* "ereu preze!t deasupra "iliardelor de 1or"e vii supuse !a$terii $i "or%ii& Totu$i* Bii!%a !u este !u"ai deasupra* ci $i )! ad5!cul 1iecrei 1or"e de via%* ca ese!% i!terioar i!vizi-il $i i!destructi-il& Ceea ce )!sea"! c ea !e este accesi-il )! acest "o"e!t su- 1or"a si!elui !ostru pro1u!d* a !aturii !oastre adevrate& Dar !u cuta%i s pu!e%i stp5!ire pe ea pri! puterea "i!%ii& Nu )!cerca%i s o )!%ele#e%i& Nu pute%i s o cu!oa$te%i dec5t & atu!ci c5!d "i!tea este li!i$tit* c5!d su!te%i preze!t* total $i pro1u!d* )! "o"e!tul actualJ A re#si co!$tii!%a Bii!%ei $i a "e!%i!e aceast stare de Eco!$tii!% se!si-ilF )!sea"! a ati!#e ilu"i!area& ;uterea preze!tului este aproape i"posi-il de citit 1r )!treruperi* de la )!ceput p5! la s15r$it H ea tre-uie lsat di! "5! di! c5!d )! c5!d pe!tru a putea "edita la cele citite $i a le aplica propriei e4perie!%e de via%& Este u! adevrat #hid* u! curs co"plet de "edita%ie $i cu!oa$tere& Este o carte care "erit citit $i recitit H $i de 1iecare dat c5!d o ve%i reciti* ve%i re"arca u! se!s !ou* "ai pro1u!d& Este o carte pe care "ul%i oa"e!i* i!clusiv eu* vor dori s o studieze o via% )!trea#& ;uterea preze!tului are u! !u"r cresc5!d de cititori devota%i& Gi este de2a !u"it o capodoperD i!di1ere!t cu" o ve%i co!sidera* i!di1ere!t cu" o ve%i descrie* este o carte care are puterea de a schi"-a vie%i* de a !e trezi la realitate $i de a !e "a!i1esta pe depli! pote!%ialul&

Iarc Alle! Kautorul cr%ii 8isio!arL Busi!ess a!d a 8isio!arL Li1e MO a1acere $i o via% )! -aza u!ei viziu!iNO Novato* Cali1or!ia '.A au#ust +000 C.8PNT 6NA@NTE ;e 1o!dul u!ui cer al-astru(azuriu* razele portocalii ale soarelui la apus pot* )! a!u"ite "o"e!te* s !e o1ere clipe de o ase"e!ea 1ru"use%e* )!c5t !e surpri!de" a-sor-i%i pe "o"e!t* privi!d captiva%i& 'ple!doarea clipei !e ui"e$te at5t de "ult* )!c5t "i!tea !oastr* a1lat de o-icei )!tr(o activitate i!sti!ctiv !e)!trerupt* se opre$te $i !u !e "ai tra!sport )! alt loc* )! a1ara lui Eaici $i acu"F& )! acea lu"i!* pare s se deschid o u$ spre o alt realitate* "ereu preze!t $i totu$i rareori trit& A-raha" IasloQ a !u"it(o Ee4perie!% ple!arF* deoarece ast1el de triri reprezi!t cele "ai )!alte "o"e!te ale vie%ii* )! care* 1erici%i* !e surpri!de" catapulta%i di!colo de #ra( !i%ele o-i$!ui!%ei* ale cotidia!ului& Ar 1i putut la 1el de -i!e s le !u"easc Ee4perie!%e e1e"ereF& )! ti"pul acestor e4perie!%e de e4pa!siu!e a co!$tii!%ei* aru!c" o privire ctre do"e!iul eter! al Bii!%ei )!se$i& Chiar dac este !u"ai u! "o"e!t* !e )!toarce" la Gi!ele !ostru Adevrat& EAhF* ar putea o1ta ci!eva* Eeste at5t de #ra!diosJ ce -i!e ar 1i dac a$ putea r"5!e )! aceast stare& Dar cu" s r"5! aici per"a!e!tRF .lti"ii zece a!i i(a" dedicat )! )!tre#i"e acestei descoperiri* )! cutarea "ea* a" avut o!oarea de a i!i%ia u! dialo# cu u!ii di!tre cei "ai )!drz!e%i* "ai ptru!ztori $i "ai i!( tuitivi Epio!ieri ai paradi#"elorF di! epoca !oastr3 di! "edici!* $tii!%* psiholo#ie* a1aceri* reli#ieSspiritualitate $i pote!%ial u"a!& Acest #rup at5t de divers de i!divizi este reu!it de o-serva%ia lor i!tuitiv co"u! c u"a!itatea 1ace )! acest "o"e!t u! pas uria$ )! evolu%ia sa& Aceast schi"-are este )!so%it de o "odi1icare de perspectiv H a i"a#i!ii "e!tale 1u!da"e!tale despre ErealitateF& O perspectiv asupra lu"ii )!cearc s rspu!d la dou )!tre-ri 1u!da"e!tale3 ECi!e su!te" !oiRF $i ECare este !atura u!iversului )! care tri"RF Rspu!surile !oastre la aceste )!tre-ri dicteaz calitatea $i caracteristicile rela%iilor !oastre perso!ale cu 1a"ilia* priete!ii $i a!#a2atoriiSa!#a2a%ii& ;rivite la scar #lo-al* ele su!t de1i!itorii pe!tru o societate& Ar tre-ui s !u "ai 1ie o surpriz pe!tru !i"e!i 1aptul c apari%ia u!ei !oi perspective asupra lu"ii pu!e su- se"!ul )!tre-rii "ulte di!tre lucrurile pe care societatea occide!tal le co!sider adevrate3

I@T.L NR& +3 ."a!itatea a ati!s pu!ctul cul"i!a!t al dezvoltrii sale& Iichael IurphL* co1o!datorul Esale!ului K @!stitutul Esale! di! Bi# 'ur* Cali1or!ia* a 1ost 1o!dat )! +07/ de dou perso!alit%i vizio!are* Iichael IurphL $i Richard ;rice& Este socotit u!ul di!tre lea#!ele "i$crii NeQ A#e& @!stitutul a 1ost co!ceput ca u! ce!tru educa%io!al alter!ativ* dedicat e4plorrii a ceea ce Aldous Hu4leL !u"e$te Epote!%ialul u"a!F* capacit%ile u"a!e !ee4plorate* a1late di!colo de i"a#i!a%ie& Esale!ul a deve!it repede cu!oscut pe!tru )"-i!area 1ilozo1iilor estice cu cele vestice* pe!tru atelierele sale de lucru didactic $i e4peri"e!tal* pe!tru a1lu4ul co!sta!t de 1ilozo1i* psiholo#i* arti$ti $i #5!ditori reli#io$i& ;e aici au trecut 1i#uri de sea" ale E!oii spiritualit%iF* ca Britz ;erls* )!te"eietorul #estaltterapiei* @da Rol1* cu a sa terapie rol1i!#* Ro-erto Assa#ioli* pri!tele psihosi!tesei* Rollo IaL* Cari Ro#ers* Ale4a!der LoQe!* Christi!a $i 'ta!islav Gro1& Alturi de ace$tia* au "ai 1ost preze!te perso!alit%i politice ca I& Gor-aciov* Iar 'ati! $i cercettori ai !oii 1izici KBrit2o1 Capra* GarL Tu avO& La cursurile or#a!izate aici particip a!ual ?&<<<(>&<<< de persoa!eD este vor-a de psiholo#ie tra!sperso!al* psiholo#ie -udist* $a"a!is"* hip!oz* Lo#a* ta!tra* i!tui%ie practic* #es(taltterapie* "etoda 1elde! rais* rol1i!# $i Cursul "iracolelor& KN& red&OO* -az5!du(se pe studii de reli#ie co"parat* "edici!* a!tropolo#ie $i sport* a sus%i!ut ideea provocatoare c dezvoltarea u"a! i!clude stadii "ai ava!sate& C5!d o persoa! ati!#e acele !iveluri a!sate de "aturitate spiritual* )!cep s )!1loreasc u!ele capacit%i e4traordi!are H de iu-ire* vitalitate* u"a!is"* co!$tie!tizare corporal* i!tui%ie* percep%ie* co"u!icare $i voi!%& ;ri"ul pas3 recu!oa$terea e4iste!%ei lor& Cei "ai "ul%i oa"e!i !u a2u!# aici& A-ia dup aceea pot 1i aplicate )! "od co!$tie!t di1erite "etode& I@T.L NR& /3 'u!te" co"plet separa%i u!ii de al%ii* de !atur $i de cos"os& Acest "it al u!iversului Edi1erit de "i!eF a 1ost respo!sa-il pe!tru rz-oaie* distru#erea pla!etei $i pe!tru toate 1or"ele $i U"a!i1estrile de !edreptate u"a!& La ur"a ur"ei* care o" cu "i!tea )!trea# i(ar 1ace vreu! ru altuia dac l(ar si"%i pe cellalt ca pe o parte di! si!eR 'ta! Gro1* )! cercetrile sale despre strile "odi1icate de co!$tii!%* rezu" acest lucru spu!5!d c Espiritul $i co!$tii!%a 1iecruia di!tre !oi* )! ulti" i!sta!%* su!t echivale!te cu VTot(Ceea(Ce(EsteW* pe!tru c !u e4ist #ra!i%e a-solute )!tre corpSeu $i totalitatea e4iste!%eiF& Teoria doctorului LarrL DosseL despre "edici!a Erei a treia* )! care #5!durile* atitudi!ile $i i!te!%iile de a vi!deca ale u!ei persoa!e pot i!1lue!%a 1iziolo#ia altei persoa!e Kspre deose-ire de Era a doua* )! care do"i!a!t era "edici!a corp("i!teO* este 1oarte -i!e sus%i!ut de cercetrile $tii!%i1ice despre puterea de vi!decare a ru#ciu!ii& Acest lucru !u este posi-il potrivit pri!cipiilor cu!oscute ale 1izicii $i ale $tii!%ei tradi%io!ale& Gi totu$i prepo!dere!%a dovezilor co!trare su#ereaz c este posi-il& I@T.L NR& ,3 Nu e4ist !i"ic )! a1ara lu"ii 1izice&

Bii!d le#at de "aterie* $tii!%a tradi%io!al presupu!e c orice lucru care !u poate 1i "surat* testat )! la-orator sau i!vesti#at cu a2utorul celor ci!ci si"%uri sau al e4te!siilor lor teh!olo#ice pur $i si"plu !u e4ist& ENu este real&F Co!seci!%a3 orice realitate a 1ost redus la realitatea 1izic& Di"e!siu!ile spirituale* sau cele pe care eu le(a$ !u"i !o!1izice* au 1ost alu!#ate di! cetate& Aceast pozi%ie vi!e )! co!tradic%ie cu E1ilozo1ia pere!F* u! co!se!s 1ilozo1ic care parcur#e epoci* reli#ii* tradi%ii $i culturi ce descriu di"e!siu!i di1erite* dar co!ti!ue ale realit%ii& Acestea por!esc de la di"e!siu!ea cea "ai de!s $i "ai pu%i! co!$tie!t H pe care !oi a" !u"i(o E"aterieF H $i "er# p5! la cea "ai pu%i! de!s $i "ai co!$tie!t* pe care !oi a" !u"i(o di"e!siu!ea spiritual& Destul de i!teresa!t* acest "odel e4ti!s* "ultidi"e!sio!al al realit%ii este su#erat de teoreticie!i ai "eca!icii cua!tice* ca Xac 'car1etti* care descrie cltoria supralu"i!ic& Alte di"e!siu!i ale realit%ii su!t 1olosite pe!tru a e4plica o deplasare care se produce cu o vitez "ai "are dec5t cea a lu"i!ii H li"ita ulti" a vitezei& 'au s lu" )! co!siderare opera le#e!darului 1izicia! David Boh"* cu "odelul su "ultidi"e!sio!al* e4plicit K1izicO $i i"plicit K!o!1izicO* al realit%ii& Nu este vor-a de o si"pl teorie H E4peri"e!tul Aspect care a avut loc )! +0Y/ )! Bra!%a a de"o!strat c dou particule cua!tice care 1useser la u! "o"e!t dat co!ectate* odat separate de dista!%e co!sidera-ile* co!ti!uau s r"5! )!tr(u! 1el co!ectate& Dac u!a di!tre particule su1erea o tra!s1or"are* atu!ci $i cu cealalt se producea o schi"-are H i!sta!ta!eu& Cercettorii !u cu!osc "eca!is"ul de producere a acestei cltorii supralu"i!ice* de$i u!ii teoreticie!i su#ereaz c aceast co!e4iu!e se realizeaz pri! i!ter"ediul u!or Epor%iF ctre di"e!siu!i superioare& Ast1el* co!trar #5!dirii celor care au 2urat credi!% paradi#"ei tradi%io!ale* persoa!ele i"porta!te* cu o viziu!e de pio!ierat )! $tii!%* cu care a" vor-it su!t de prere c !u a" ati!s )!c pu!ctul "a4i" al dezvoltrii u"a!e* c su!te" "ai de#ra- co!ecta%i* $i !u separa%i* cu orice 1or" de via% $i c spectrul co"plet al co!$tii!%ei )!#lo-eaz at5t di"e!siu!ea 1izic* c5t $i o "ultitudi!e de di"e!siu!i !o!1izice ale realit%ii& 6! ese!%* aceast !ou perspectiv )!sea"! s !e privi" pe !oi* pe ceilal%i $i toat lu"ea vie !u pri! ochii si!elui !ostru "ru!t* p"5!tesc* care trie$te )! ti"p $i se !a$te )! ti"p& Ci pri! ochii su1letului* ai Bii!%ei* ai si!elui aute!tic& .!ul c5te u!ul* oa"e!ii 1ac saltul pe aceast or-it superioar& Cu cartea de 1a%* ;uterea preze!tului* Ec hart Toile )$i ocup locul pe care )l "erit )! acest #rup special de "ae$tri "o!diali& Iesa2ul lui Ec hart este ur"torul3 pro-le"a u"a!it%ii este ad5!c )!rdci!at )! "i!tea )!s$i& 'au* "ai cur5!d* )! ide!ti1icarea !oastr #re$it cu "i!tea& Co!$tii!%a !oastr la-il* te!di!%a de a ale#e calea "i!i(* "ei reziste!%e* 1r a co!$tie!tiza pe depli! "o"e!tul preze!t* creeaz u! #ol& @ar "i!tea co!di%io!at de ti"p* care a 1ost co!struit pe!tru a 1i u! servitor util* co"pe!seaz #olul procla"5!du(se ea )!s$i stp5!& Ca u! 1luture ce z-oar di! 1loare )! 1loare* "i!tea retrie$te e4perie!%e trecute sau* proiect5!du($i propriul su 1il"* a!ticipeaz ceea ce va ur"a9 Rareori !e

surpri!de" odih!i!du(!e )! ad5!ci"ea ocea!ic a "o"e!tului* aici $i acu"& ;e!tru c aici H )! Clipa de acu" H se a1l 'i!ele Adevrat* ascu!s )!drtul corpului 1izic* al e"o%iilor schi"-toare $i al "i!%ii 1lecritoare& Gloria dezvoltrii u"a!e !u este dat de capacitatea !oastr de a #5!di $i a a!aliza* de$i aceasta este trstura care !e deose-e$te de a!i"ale& @!telectul* ca $i i!sti!ctul* reprezi!t !u"ai u! pu!ct pe acest dru"& Desti!ul !ostru ulti" este s !e reco!ect" cu Bii!%a !oastr ese!%ial $i s !e e4pri"" realitatea divi!* e4traordi!ar* )! lu"ea 1izic* clip de clip& .$or de spus $i totu$i c5t de pu%i!i su!t cei care au ati!s treptele superioare ale dezvoltrii u"a!e9 Di! 1ericire* e4ist #hizi $i pro1esori care s !e a2ute pe parcurs& 6! calitatea sa de #hid $i pro1esor* 1or"ida-ila putere a lui Ec hart !u st )! priceperea sa deose-it de a !e 1er"e( ca pri! pove$ti i!teresa!te* de a caracteriza a-stractul sau de a !e o1eri o teh!ic 1olositoare& Ia#ia sa vi!e "ai cur5!d di! e4perie!%a perso!al* el 1ii!d u! adevrat cu!osctor& ;ri! ur"are* e4ist )! spatele cuvi!telor sale o putere care poate 1i )!t5l!it !u"ai la cei "ai "ari "ae$tri spirituali& Tri!d )! pro1u!zi"ea acestei Realit%i 'uperioare* Ec hart traseaz o cale e!er#etic pe!tru cei care doresc s(l ur"eze& Gi dac ace$tia chiar )l vor ur"a* lu"ea a$a cu" o cu!oa$te" !oi azi se va schi"-a )! -i!e& 8alorile actuale se vor tra!s1or"a )! epavele plutitoare ale te"erilor pieritoare* pri!se )! v5rte2ul Bii!%ei& O !ou civiliza%ie va lua 1ii!%& E.!de su!t dovezile e4iste!%ei acestei Realit%i 'uperioareRF* ve%i )!tre-a& Nu v pot o1eri dec5t o a!alo#ie3 u! #rup de oa"e!i de $tii!% se )!t5l!esc $i v prezi!t toate dovezile $tii!%i1ice care atest c -a!a!ele su!t a"are& 6!s tot ce tre-uie s 1ace%i este s #usta%i u!a* o si!#ur dat* pe!tru a v da sea"a c "ai e4ist o "ul%i"e de alte aspecte le#ate de -a!a!e& 6! 1i!al* dovezile !u pot 1i cutate pri!tre ar#u"e!tele i!telectuale* ci )! schi"-area pe care o produce )! !oi divi!ul di!u!trul $i di! a1ara !oastr& Ec hart Toile !e o1er cu pricepere aceast posi-ilitate& Russell E& DiCarlo Kautorul cr%ii ToQards a NeQ Zorld 8ieQ3 Co!versatio!s at the Leadi!# Ed#e 'pre u! !ou "od de a privi lu"ea3 co!versa%ii la #ra!i%a cu!oa$teriiO Erie* ;e!!sLlva!ia* '.A ia!uarie +00Y

I.LC.I@R@ 6i su!t pro1u!d )!datorat lui Co!!ie Kellou#h pe!tru spri2i!ul ei clduros $i pe!tru rolul vital pe care +(a 2ucat )! tra!s1or"area "a!uscrisului "eu )! aceast carte pe care a o1e( rit(o lu"ii& Este o -ucurie s lucrez cu ea& 8reau s )"i e4pri" recu!o$ti!%a $i 1a% de Corea Lad!er $i to%i oa"e!ii "i!u!a%i care au co!tri-uit la aceast carte* d5!du("i li-ertatea* cel "ai pre%ios dar H li-ertatea de a scrie $i li-ertatea de a tri& 8 "ul%u"esc* Adrie!!e BradleL di! 8a!couver* Iar#aret Iiller di! Lo!dra* A!#ie Bra!cesco di! Glasto!-urL* A!#lia* Richard di! Ie!lo ;ar $i Re!!ie Bru" i! di! 'ausalito* Cali1or!ia& 6i su!t )!datorat $i lui 'hirleL 'pa4"a! $i lui HoQard Kellou#h pe!tru corectarea "a!uscrisului $i i"presiile lor utile pe "ar#i!ea acestuia* ca $i tuturor celor care au avut -u!voi!%a s revizuiasc "a!uscrisul "ai t5rziu $i s !e o1ere i!1or"a%ii supli"e!tare& )%i "ul%u"esc* Rose De!deQich* pe!tru c ai teh!oredactat "a!uscrisul )! "a!iera ta u!ic* pli! de veselie $i pro1esio!alis"& )! 1i!al* a$ dori s )"i e4pri" iu-irea $i recu!o$ti!%a pe!tru "a"a $i tatl "eu* 1r de care aceast carte !u ar 1i e4istat* pe!tru "ae$trii "ei spirituali $i pe!tru cel "ai "are #uru di!tre to%i3 via%a& @NTROD.CERE Cu" a aparut aceasta carte Trecutul !u("i 1olose$te prea "ult $i rareori " #5!desc la elD cu toate acestea* a$ vrea s v spu! pe scurt cu" a" a2u!s s 1iu )!v%tor spiritual& ;5! la vrsta de +, a!i* a" trit )!tr(o stare aproape co!ti!u de a!4ietate* )!trerupt de perioade de depresie suicidal& Acu" a" se!ti"ei!tul c vor-esc despre o via% a!terioar sau despre via%a altei persoa!e& 6!tr(o !oapte* la pu%i! ti"p dup ce )"pli!ise" /0 de a!i* "(a" trezit spre di"i!ea%a cupri!s de u! se!ti"e!t de pa!ic total& I "ai trezise" de !e!u"rate ori )!ai!te cu acest se!ti"e!t* dar de data asta era "ai i!te!s ca !iciodat& Li!i$tea !op%ii* co!tururile va#i ale "o-ilei )! ca"era )!tu!ecat* z#o"otul )!deprtat al tre!ului care trecea pe l!# casa "ea H( totul prea at5t de stri!* de ostil $i de lipsit de orice se!s* )!c5t "i(a produs o aversiu!e pro1u!d 1a% de lu"e& Cel "ai odios lucru era&* totu$i* propria "ea e4iste!%& Ce rost avea s co!ti!ui aceast lupt per"a!e!t R 'i"%ea" cu" o pro1u!d doriri!% de autodistru#ere* de !o!e4iste!% devi!e "ult "ai puter!ic dec5t dori!%a* i!sti!ctiv de a co!ti!ua s triesc&

EEu !u " "ai pot suporta pe "i!e )!su"iF& Acesta era #5!dul care co!tiu!ua s se deruleze )! "i!tea "ea& Apoi* di!tr(o dat* a" sesizat ciud%e!ia lui& E'u!t eu o 1ii!% sau douR Dac cu !u " "ai pot suporta pe "i!e )!su"i* atu!ci tre-uie s e4iste dou 1ii!%e )! "i!e3 VeuW $i V"i!e )!su"iW* cu care VeuW !u "ai pot tri&F E;oate cF* "( a" #5!dit eu* E!u"ai u!a di!tre ele este real&F A" 1ost at5t de ui"it de aceast stra!ie descoperire* )!c5t "i!tea "ea s(a oprit )! loc& Era" per1ect co!$tie!t* dar !u "ai avea" #5!duri& Apoi "(a" si"%it atras )! ceea ce se"!a cu u! v5rte2 de e!er#ie& La )!ceput a 1ost o "i$care le!t* care apoi s(a accelerat& A" 1ost cupri!s de o 1ric i!te!s* $i corpul "eu a )!ceput s tre"ure& A" auzit cuvi!tele E!u te )"potriviF ca $i cu" ar 1i ve!it de u!deva di! pieptul "eu& 'i"%ea" c su!t tras )!tr(u! #ol& I si"%ea" ca $i cu" #olul se a1la "ai de#ra- )! "i!e dec5t )! a1ara "ea& Di!tr(o dat* !u a "ai e4istat !ici ur" de 1ric $i "(a" lsat s alu!ec )! acel #ol& Nu )"i a"i!tesc ce s(a )!t5"plat dup aceea& A" 1ost trezit de ciripitul u!ei psri di! 1a%a #ea"ului "eu& Nu "ai auzise" p5! aru!ci u! a$a su!et& Avea" )!c ochii )!chi$i $i a" avut i"a#i!ea u!ui dia"a!t pre%ios& Da* dac u! dia"a!t ar putea scoate u! su!et* a$a ar su!a& A" deschis ochii& ;ri"ele raze ale soarelui treceau pri! draperii& Br s " #5!desc* a" si"%it* a" $tiut c este i!1i!it "ai "ult lu"i! dec5t !e d" !oi sea"a& Acea lu"i! -l5!d 1iltrat de draperii era iu-irea )!s$i& Ochii "i s(au u"plut de lacri"i& I(a" ridicat $i "(a" pli"-at pri! ca"er& A" recu!oscut ca"era $i "i(a" dat sea"a c !iciodat !u o vzuse" cu adevrat p5! atu!ci& Totul era proaspt $i pur* ca $i cu" toc"ai ar 1i 1ost creat& A" luat )! "5i!i di1erite lucruri* u! creio!* o sticl #oal* "i!u!5!du(" de 1ru"use%ea $i via%a care izvorau di! ele& 6! ziua aceea "(a" pli"-at pri! ora$ cupri!s de o ui"ire pro1u!d 1a% de "iracolul vie%ii pe ;"5!t* ca $i cu" toc"ai a$ 1i ve!it pe lu"e& 6! ur"toarele ci!ci lu!i* a" trit )!tr(o stare de pace $i 1ericire pro1u!de $i !e)!trerupte& Dup aceea* ea s(a di"i!uat )!tru c5tva )! i!te!sitate sau poate c a$a "i s(a prut "ie* pe!tru c a deve!it starea "ea !atural& ;utea" s 1u!c%io!ez !or"al )! lu"e* de$i "i(a" dat sea"a c* orice a$ 1i 1cut* !u a$ "ai 1i putut adu#a !i"ic la ceea ce avea" de2a& Gtia"* desi#ur* c "i se )!t5"plase u! lucru e4tre" de i"porta!t* dar !u )l )!%ele#ea" co"plet& A-ia peste c5%iva a!i* dup ce a" citit te4te de spiritualitate $i a" petrecut "ai "ult ti"p cu o serie de "ae$tri spirituali* a" realizat c to%i cutau ceea ce "ie "i se )!t5"plase de2a& A" )!%eles 1aptul c presiu!ea i!te!s a su1eri!%ei di! !oaptea aceea tre-uie s 1i 1or%at co!$tii!%a "ea s se retra# di! ide!ti1icarea cu si!ele !e1ericit $i e4tre" de a!4ios* care este* )! ulti" i!sta!%* o 1ic%iu!e a "i!%ii& Aceast retra#ere tre-uie s 1i 1ost at5t de co"plet* )!c5t acel si!e 1als* pli! de su1eri!%* s(a pr-u$it i"ediat* ca atu!ci c5!d scoate" u! dop di!tr(o 2ucrie #o!1la-il& Ceea ce a r"as a 1ost !atura "ea adevrat ca e4iste!% co!ti!u3 co!$tii!%a )! starea ei cea "ai pur* )!ai!te de ide!ti1icarea cu 1or"a& Iai t5rziu a" )!v%at s " cu1u!d )! acea lu"e i!terioar ate"poral $i 1r de "oarte* pe care o percepuse" i!i%ial ca pe u! #ol* $i s r"5! co"plet co!$tie!t& A" trecut pri! stri de o i!descripti-il 1ericire $i s1i!%e!ie* 1a% de

care chiar $i e4perie!%a i!i%ial pe care toc"ai a" descris(o ple$te& A ve!it u! "o"e!t c5!d* pe!tru o vre"e* a" r"as 1r !i"ic )! pla! 1izic& Nu avea" rela%ii sociale* cas* loc de "u!c* ide!titate social de1i!it& A" petrecut aproape doi a!i st5!d )! parc pe -!ci* )! -e%ia celei "ai i!te!se 1ericiri& Dar chiar $i cele "ai 1ru"oase e4perie!%e vi! $i pleac& ;ri! co"para%ie cu orice e4perie!%* pro-a-il c 1u!da"e!tal este se!ti"e!tul pcii* care !u "(a "ai prsit de atu!ci& .!eori este 1oarte puter!ic* aproape palpa-il* )!c5t )l pot si"%i $i al%ii& Alteori este u!deva )! 1u!dal* ca o "elodie )!deprtat& Iai t5rziu* oa"e!ii ve!eau di! c5!d )! c5!d la "i!e $i )"i spu!eau3 E8reau $i eu ceea ce ai tu& ;o%i s("i dai $i "ie sau s("i ar%i cu" s(l o-%i! $i euRF @ar eu rspu!dea"3 EAi de2a acest lucru& Dar !u (l po%i si"%i pe!tru c "i!tea ta 1ace prea "ult z#o"otF& Acest rspu!s s(a tra!s1or"at "ai t5rziu )! cartea pe care o %i!e%i )! "5!& 6!ai!te s("i dau sea"a* avea" di! !ou o ide!titate e4terioar& Deve!ise" u! )!v%tor spiritual& Adevrul di! !oi Aceast carte reprezi!t ese!%a activit%ii "ele* at5t c5t poate 1i ea e4pri"at )! cuvi!te* cu i!divizi $i #rupuri "ici de persoa!e i!teresate de dezvoltarea spiritual* di! Europa $i A"erica de Nord& Cu o pro1u!d a1ec%iu!e $i apreciere a$ vrea s le "ul%u"esc acelor 1ii!%e e4cep%io!ale pe!tru cura2ul $i dispo!i-ilitatea lor i!terioar de a )"-r%i$a schi"-area* pe!tru )!tre-rile lor provocatoare $i dori!%a lor de a asculta& Aceast carte !u ar 1i aprut 1r ei& Ace$ti oa"e!i apar%i! u!ei "i!orit%i !orocoase de pio!ieri spirituali3 oa"e!i care a2u!# la u! pu!ct )! care devi! capa-ili s rup tiparele "e!tale colective "o$te!ite* tipare care i(au %i!ut di!totdeau!a pe oa"e!i le#a%i de su1eri!%& Cred c aceast carte )$i va #si dru"ul ctre aceia care su!t pre#ti%i pe!tru o tra!s1or"are i!terioar radical $i va ac%io!a ca u! catalizator )! acest scop& 'per c )i va )"-o#%i $i pe "ul%i al%ii* care vor co!sidera co!%i!utul ei de"! de luat )! sea"* chiar dac !u vor 1i #ata* poate* s )l triasc sau s )l pu! )! practic )! totalitate& Este posi-il ca* "ai t5rziu* s"5!%a pla!tat la citirea acestei cr%i s 1uzio!eze cu s"5!%a ilu"i!rii pe care 1iecare 1ii!% o"e!easc o poart )! si!e $i s #er"i!eze* ie$i!d -rusc la lu"i!& Cartea )! 1or"a ei actual a luat !a$tere )! ur"a )!tre-rilor spo!ta!e puse de di1erite persoa!e la se"i!are* ore de "edita%ie $i $edi!%e de co!siliere i!dividual $i di! acest "otiv a" pstrat 1or"atul )!tre-are(rspu!s& La aceste ore $i se"i!are a" )!v%at $i a" pri"it la 1el de "ult ca $i cei care "i(au pus )!tre-rile& .!ele )!tre-ri $i rspu!suri le( a" preluat aproape cuv5!t cu cuv5!t& Altele su!t "ai #e!erale* )! se!sul c a" co"-i!at a!u"ite tipuri de )!tre-ri cu care "(a" )!t5l!it 1recve!t )!tr(u!a si!#ur $i a" e4tras ese!%a di! "ai "ulte rspu!suri* pe!tru a 1or"a u! rspu!s #e!eral& .!eori* )! ti"p ce scria"* )"i ve!ea )! "i!te u! rspu!s cu totul !ou* "ai pro1u!d sau "ai i!tuitiv dec5t tot ceea ce spusese" p5! atu!ci& .!ele )!tre-ri au ve!it de la redactorul "eu* care i "i(a cerut e4plica%ii supli"e!tare )! a!u"ite locuri&

8e%i descoperi c* de la pri"a p5! la ulti"a pa#i!* dialo#ul alter!eaz co!ti!uu )!tre dou !iveluri di1erite& La u! !ivel* v atra# ate!%ia asupra aspectelor 1alse& 8 vor-esc despre !atura i!co!$tie!tului u"a! $i despre dis1u!c%iile sale* cu" ar 1i cel "ai des )!t5l!ite "a!i1estri co"porta"e!tale* de la co!1lictele di! rela%iile perso!ale p5! la rz( -oaiele di!tre tri-uri sau !a%iu!i& Aceste i!1or"a%ii su!t vitale* pe!tru c* dac !u )!v%a%i s recu!oa$te%i 1alsul drept 1als H ca u! lucru stri! de dvs& H !u va putea s apar !icio tra!s1or"are de durat $i ve%i s15r$i )!totdeau!a 1ii!d tra$i )!apoi )! iluzie sau )!tr(o a!u"it 1or" de durere& La acest !ivel* v art $i cu" s !u 1ace%i di! ceea ce este 1als )! si!ea dvs& o caracteristic sau o pro-le" perso!al* pe!tru c toc"ai acesta este "odul )! care se perpetueaz 1alsul )!su$i& La u! alt !ivel* v voi vor-i despre o tra!s1or"are pro1u!d a co!$tii!%ei u"a!e H !u ca posi-ilitate viitoare* )!deprtat* ci ca schi"-are posi-il chiar )! acest "o"e!t H i!di( 1ere!t ci!e su!te%i $i u!de v a1la%i& 8 voi arta cu" s v eli-era%i di! sclavia "i!%ii $i s i!tra%i )! aceast stare de ilu"i!are a co!$tii!%ei pe care s o prelu!#i%i $i )! via%a de zi cu zi& La acest !ivel* cuvi!tele !u ur"resc )!totdeau!a co"u!icarea de i!1or"a%ii* $i de "ulte ori au scopul de a v atra#e )! aceast !ou co!$tii!% )! ti"p ce citi%i& )! "od repetat* voi )!cerca s v iau cu "i!e )! aceast stare ate"poral de preze!% co!$tie!t i!te!s )! clipa preze!t* pe!tru a v 1ace s si"%i%i ilu"i!area& ;5! c5!d ve%i reu$i s tri%i lucrurile despre care v vor-esc* s(ar putea ca aceste pasa2e s vi se par )!tru c5tva repetitive& Totu$i* i"ediat ce ve%i reu$i acest lucru*cred c v ve%i da sea"a c ele co!%i! o "are putere spiritual $i pot deve!i pe!tru dvs& cele "ai plcute pr%i ale cr%ii& Iai "ult* deoarece 1iecare o" poart )! el s"5!%a ilu"i!rii* de "ulte ori " voi adresa cu!osctorului di! si!ea dvs& care se a1l )! spatele #5!ditorului di! si!ea dvs&* " voi adresa si!elui "ai pro1u!d* care recu!oa$te i"ediat adevrul spiritual* rezo!eaz cu el $i pri"e$te putere de la acesta& ;ri! si"-olul pe!tru pauz ' care apare dup a!u"ite pasa2e v su#erez c ar 1i -i!e s v opri%i u! "o"e!t di! lec( tur* s v li!i$ti%i $i s si"%i%i* s tri%i e4perie!%a adevrului care toc"ai a 1ost e4pri"at& Este posi-il ca $i )! alte locuri di! te4t s si"%i%i spo!ta! $i 1iresc !evoia de a v opri pe!tru a "edita& C5!d ve%i )!cepe s citi%i aceast carte* se!sul a!u"itor cuvi!te* ca EBii!%F sau Epreze!%F* v va 1i "ai pu%i! clar& Citi%i "ai departe& )!tre-rile sau o-iec%iile care v vor ve!i pro-a-il )! "i!te )! ti"p ce citi%i vor pri"i u! rspu!s "ai t5rziu* )!tr(u! para#ra1 ulterior sau poate c se vor dovedi lipsite de i"porta!% c5!d ve%i ptru!de "ai ad5!c )! aceast )!v%tur H $i )! si!e& Nu citi%i doar cu "i!tea& O-serva%i dac !u si"%i%i vreo Ereac%ie de rspu!sF )! ti"p ce citi%i sau u! se!ti"e!t de recu!oa$tere di! i!terior& Nu v pot )"prt$i !iciu! adevr spi( ritual pe care )! ad5!cul su1letului s !u(l cu!oa$te%i de2a& Tot ce pot 1ace este s v

a"i!tesc ceea ce a%i uitat )!tr(u! ase"e!ea "o"e!t* )! 1iecare celul a corpului dvs& este activat $i eli-erat cu!oa$terea vie* veche $i totu$i "ereu !ou& Ii!tea vrea "ereu s clasi1ice $i s co"pare* dar aceast carte v va a2uta "ai "ult dac !u ve%i )!cerca s co"para%i ter"e!ii 1olosi%i aici cu cei )!t5l!i%i )! alte lucrriD alt1el* pro( -a-il c ve%i a2u!#e la o stare de co!1uzie& Eu 1olosesc cuvi!te ca E1ericireF* E"i!teF $i Eco!$tii!%F )! "oduri care !u corespu!d !eaprat altor a-ordri& Nu v 1i4a%i asupra cuvi!telor& Ele su!t doar trepte ce tre-uie lsate )! ur" c5t de repede& C5!d citez ocazio!al cuvi!tele lui @sus sau ale lui Buddha di! Cursul "iracolelor sau di! alte lucrri* !u o 1ac pe!tru a co"para* ci pe!tru a v atra#e ate!%ia c )! ese!% e4ist $i a e4istat )!totdeau!a u! adevr spiritual u!ic* de$i acesta !i se prezi!t su- at5tea 1or"e& .!ele 1or"e* ca* de e4e"plu* vechile reli#ii* au acu"ulat at5t de "ulte ele"e!te stri!e* )!c5t ese!%a lor spiritual a 1ost aproape )! )!tre#i"e acoperit& De aceea* )! "are "sur* se!sul lor pro1u!d !u "ai este recu!oscut $i puterea lor de tra!s1or"are s(a pierdut& Citez di! vechile reli#ii sau di! alte )!v%turi pe!tru a v revela )!%elesul lor ad5!c $i pe!tru a restaura ast1el puterea lor de tra!s1or"are* "ai ales pe!tru cititorii care apar%i! acestor orie!tri reli#ioase& Eu le spu!3 !u este !evoie s cuta%i adevrul )! alt parte& Lsa%i(" s v art cu" s a2u!#e%i la u! !ivel "ai pro1u!d al )!v%turilor pe care le ave%i de2a& Totu$i* )! "are* "(a" strduit s 1olosesc o ter"i!olo#ie c5t se poate de !eutr pe!tru ca "esa2ul "eu s poat a2u!#e la c5t "ai "ul%i oa"e!i& ;ute" co!sidera volu"ul de 1a% o re1or"ulare adecvat pe!tru epoca !oastr a )!v%turilor spirituale pere!e ce 1or"eaz ese!%a tuturor reli#iilor& Ele !u deriv di! surse e4ter!e* ci di! si!#ura surs aute!tic* li-er de orice teorie sau specula%ie H sursa i!terioar& 8or-esc di! e4perie!%a proprie $i* dac u!eori devi! prea cate#oric* 1ac aceasta pe!tru a rz-i pri! )!veli$ul dur al reziste!%ei "e!tale $i pe!tru a a2u!#e la acel loc di! i!teriorul dvs& )! care cu!oa$te%i cu adevrat* la 1el de -i!e ca $i "i!e* $i )! care adevrul este recu!oscut atu!ci c5!d este auzit& )! acele "o"e!te apare u! se!ti"e!t de e4altare $i de trire i!te!s* ca $i cu" ceva di! dvs& ar spu!e3 EDa* $tiu c este adevratF& Capitolul + Nu su!te" totu!a cu "i!tea !oastr Cel "ai "are o-stacol )! calea ilu"i!rii Ce este ilu"i!areaR .! cer$etor sttea la "ar#i!ea u!ui dru" de "ai -i!e de ,< de a!i& )!tr(o zi* trecu pe acolo u! stri!& ETe )!duri s("i dai u! -a!RF* "ur"ur "eca!ic cer$etorul* )!ti!z5!du(i vechea lui $apc de -ase-all& ENu a" !i"ic s(%i dauF* spuse stri!ul& EDar pe ce e$ti a$ezatRF* )!tre- acesta& E.! #u!oiF* rspu!se cer$etorul& EE doar o cutie veche& 'tau pe ea de c5!d " $tiu&F ETe(ai uitat vreodat )!u!truRF* )!tre- stri!ul& ENuF* rspu!se cer$etorul& ECe rost areR Nu e !i"ic )! ea&F E.it(te )!u!truF* i!sist stri!ul& Cer$etorul

reu$i s ridice pu%i! capacul& Gocat* !eve!i!du(i s cread* vzu c toat cutia era pli! cu aur& Eu su!t stri!ul care !u are !i"ic s v dea $i care v spu!e s v uita%i )!u!tru& Nu )! i!teriorul u!ei cutii* ca )! para-ol* ci u!deva "ai aproape3 )! i!teriorul dvs& EDar eu !u su!t u! cer$etorF H "i se pare c v aud protest5!d& Cei care !u $i(au #sit )!c adevrata -o#%ie* care este strlucitoarea 1ericire a Bii!%ei $i se!ti"e!tul pro1u!d $i i!destructi-il de pace ve!it odat cu ea* su!t cer$etori* chiar dac de%i! cele "ai "ari -o#%ii "ateriale& Ei caut )! a1ara lor 1r5"e de plcere sau de satis1ac%ie* de recu!oa$tere* de si#ura!% sau de iu-ire* de$i au )! si!e o co"oar care co!%i!e !u !u"ai aceste lucruri* ci este i!1i!it "ai -o#at dec5t orice le(ar putea o1eri lu"ea& Cuv5!tul Eilu"i!areF evoc )!tr(u! 1el ideea u!ei realizri suprao"e!e$ti* iar $i!ele 1als vrea s perpetueze aceast ideeD dar aceasta este pur $i si"plu starea dvs& !atural* trirea ide!tit%ii cu Bii!%a& Este o stare de co!ectare la ceva i!co"e!sura-il $i i!destructi-il* la ceva care* aproape parado4al* su!te%i )! ese!% dvs&* dar care* cu toate acestea* v dep$e$te cu "ult& )!sea"! re#sirea !aturii dvs& adevrate* di!colo de !u"e $i de )!1%i$are& @!capacitatea de a si"%i aceast co!ectare d !a$tere iluziei separrii H separare de propria persoa! $i de lu"ea care v )!co!2oar& Atu!ci v percepe%i* co!( $tie!t sau i!co!$tie!t* ca pe u! 1ra#"e!t izolat& Apare 1rica* iar co!1lictul i!terior devi!e starea !or"al& 6"i place 1oarte "ult de1i!i%ia e4tre" de si"pl pe care Buddha o d ilu"i!rii3 Es15r$itul su1eri!%eiF& Nu este !i"ic suprao"e!esc )! ea* !u(i a$aR Desi#ur* ca de1i!i%ie* este i!co"( plet& Ne spu!e doar ce !u este ilu"i!area3 !u este su1eri!%& Dar ce r"5!e atu!ci c5!d !u "ai e4ist su1eri!%R Buddha pstreaz tcerea asupra acestui su-iect* iar tcerea lui )!sea"! c acest lucru tre-uie descoperit pe co!t propriu& El 1olose$te o de1i!i%ie !e#ativ pe!tru ca "i!tea s !u o tra!s1or"e )!tr(o credi!% sau )!tr(o realizare suprao"e!easc* u! o-iectiv i"posi-il de ati!s& )! ciuda acestei precau%ii* "a2oritatea -udi$tilor cred $i azi c ilu"i!area este pe!tru Buddha* !u pe!tru ei* cel pu%i! !u )! aceast via%& A%i 1olosit cuv5!tul Bii!%& ;ute%i s !e e4plica%i ce )!%ele#e%i pri! acest cuv5!tR Bii!%a este e!er#ia vital u!itar* eter!* "ereu preze!t deasupra "iliardelor de 1or"e vii supuse !a$terii $i "or%ii& Totu$i* Bii!%a !u este !u"ai deasupra* ci $i )! ad5!cul 1iec( rei 1or"e de via%* ca ese!% i!terioar i!vizi-il $i i!destructi-il& Ceea ce )!sea"! c ea !e este accesi-il )! acest "o"e!t su- 1or"a si!elui !ostru pro1u!d* a !aturii !oastre adevrate& Dar !u cuta%i s pu!e%i stp5!ire pe ea pri! puterea ["i!%ii& Nu )!cerca%i s o )!%ele#e%i& Nu pute%i s o cu!oa$te%i dec5t atu!ci c5!d "i!tea este li!i$tit& C5!d su!te%i preze!t* c5!d ate!%ia voastr se )!dreapt i!te!s $i )! )!tre#i"e spre Clipa de acu"* Bii!%a poate 1i si"%it* dar ea !u poate 1i )!%eleas !iciodat pe cale "e!tal& A re#si co!$tii!%a Bii!%ei $i a "e!%i!e aceast stare de Eco!$tii!% se!si-ilF )!sea"! a ati!#e ilu"i!area&

' C5!d spu!e%i Bii!t* v re1eri%i la Du"!ezeu R Dac da* !u spu!e%i Du"!ezeuR Cuv5!tul Du"!ezeu $i(a pierdut se!sul pe parcursul "iilor de a!i de 1olosire #re$it& )l 1olosesc u!eori $i eu* dar destul de rar& ;ri! E1olosire #re$itF vreau s spu! c oa"e!i care !u au reu$it !iciodat s aru!ce "car o privire 1u#ar )! lu"ea sacrului* )! vastitatea i!1i!it di! spatele acestui cuv5!t* )l 1olosesc cu "ult co!vi!#ere* ca $i cu" ar $ti despre ce a!u"e vor-esc& 'au aduc ar#u"e!te )"potriva sa* ca $i cu" ar $ti ce este lucrul pe care )l !ea#& Aceast 1olosire #re$it d !a$tere u!or credi!%e* u!or a1ir"a%ii a-surde $i u!or iluzii e#oiste* ca de e4e"plu3 EDu"!ezeul "eu sau al !ostru este si!#urul adevrat* iar Du"!ezeul tu este 1alsF* sau 1ai"oasei a1ir"a%ii a lui Nietzsche3 EDu"!ezeu a "uritF& Cuv5!tul Du"!ezeu a deve!it u! co!cept )!chis& )! "o"e!tul c5!d este rostit* apare o i"a#i!e "e!tal* poate c !u chiar aceea a u!ui -tr5! cu -ar- al-* totu$i o repreze!tare "e!tal a u!ui lucru sau a u!ei persoa!e di! a1ara !oastr $i* desi#ur* aproape i!evita-il* aceasta este o persoa! sau u! lucru de se4 "asculi!& Nici Du"!ezeu* !ici Bii!% $i !ici vreu! alt cuv5!t !u poate de1i!i sau e4plica realitatea i!e1a-il di! spatele cuv5!tului* ast1el c si!#ura )!tre-are i"porta!t este aceea dac cu( v5!tul este u! spri2i! sau o piedic pe!tru capacitatea !oastr de a tri realitatea la care se re1er& Tri"ite el di!colo de si!e* la o realitate tra!sce!de!t* sau se co!ta"i!eaz cu u$uri!%* deve!i!d !i"ic altceva dec5t o idee di! "i!tea dvs& )! care crede%i* u! idol "e!talR Cuv5!tul Bii!% !u e4plic !i"ic* dar !ici cuv5!tul Du"!ezeu !u 1ace acest lucru& Totu$i* Bii!%a are ava!ta2ul de a 1i u! co!cept deschis& Nu reduce i!1i!itatea i!vizi-il la o e!titate 1i!it& Este i"posi-il s !e 1or"" o i"a#i!e "e!tal despre ea& Ni"e!i !u poate s reve!dice e4clusiv Bii!%a& Este )!s$i ese!%a $i v este i"ediat accesi-il ca se!ti"e!t al propriei preze!%e* drept co!$tie!tizare a lui Eeu su!tF* care este a!terioar #5!dului c Eeu su!t asta sau cealaltF& A$adar* este u! pas 1oarte "ic )!tre cuv5!tul Bii!% $i e4perie!%a e4iste!%ei& ' Care este cel "ai "are o-stacol )! calea tririi acestei realit%iR @de!ti1icarea cu "i!tea dvs&* care 1ace ca #5!direa s devi! u! i"puls per"a!e!t $i repetitiv& @!capacitatea de a te opri s "ai #5!de$ti este o -oal #roaz!ic* dar !u !e d" sea"a de acest lucru pe!tru c aproape toat lu"ea su1er de ea* a$a c o co!sider" u! lucru !or"al& Acest z#o"ot "e!tal !e)!cetat !e )"piedic s #si" acea lu"e a li!i$tii i!terioare* care este i!separa-il de Bii!%& El creeaz $i u! si!e 1als* co!struit de "i!te* care aru!c o u"-r de 1ric $i su1eri!%& 8o" discuta "ai "ult despre acest lucru "ai t5rziu&

Bilozo1ul Descartes credea c a descoperit adevrul 1u!da(M "e!tal c5!d a 1cut a1ir"a%ia3 EG5!desc* deci e4ist\& De 1apt* ] el 1or"ulase eroarea 1u!da"e!tal3 echivalarea #5!dirii cu )* Bii!%a $i a ide!tit%ii cu #5!direa& Cel ce #5!de$te co"pulsiv* 'adic aproape toat lu"ea* trie$te )!tr(o stare de separare Mapare!t* )!tr(o lu"e !e-u!esc de co"ple4* cu co!1licte $i M pro-le"e perpetue* o lu"e care re1lect 1ra#"e!tarea di! ce )! ce "ai "are a "i!%ii& @lu"i!area este o stare de i!te#ritate* de a l 1i Eu!itar\ $i* di! acest "otiv* )"pcat& A 1i u!itar cu via%a )! Maspectul su "a!i1est* lu"ea* ca $i cu $i!ele dvs& pro1u!d $i via%a !e"a!i1est H a 1i u!itar cu Bii!%a& @lu"i!area !u este !u"ai s15r$itul su1eri!%ei $i al co!1lictelor perpetue di! i!teriorul $i di! a1ara !oastr* ci $i s15r$itul sclaviei !oastre 1a% de #5!direa !e)!trerupt& Ce se!ti"e!t i!credi-il de eli-erare9 @de!ti1icarea cu "i!tea creeaz u! ecra! opac de co!cepte* etichete* i"a#i!i* cuvi!te* 2udec%i $i de1i!i%ii ce -locheaz orice rela%ie aute!tic& 'e i!terpu!e )!tre co!$tii!%a de si!e $i persoa!* )!tre dvs& $i restul oa"e!ilor* )!tre dvs& $i !atur* )!tre dvs& $i Du"!ezeu& Acest ecra! de #5!duri este cel care creeaz iluzia separrii* i"presia c e4ista%i co"plet separat de Ecellalt\& Atu!ci uita%i 1aptul ese!%ial c* )! spatele !ivelului apare!%ei 1izice $i al 1or"elor di1erite* su!te%i u!itar cu tot ceea ce e4ist& ;ri! Euita%i\ vreau s spu! c !u "ai pute%i si"%i aceast u!itate ca realitate de si!e evide!t& ;ute%i crede c acest lucru este adevrat* dar !u "ai $ti%i c este adevrat& O credi!% poate 1i li!i$titoare& Totu$i !u"ai pri! e4perie!%a proprie devi!e eli-eratoare& G5!direa a deve!it o -oal& Bolile apar atu!ci c5!d lucrurile !u "ai su!t )! echili-ru& De e4e"plu* !u este !i"ic a!or"al )! "ultiplicarea $i diviziu!ea celulelor )! corpul u"a!* dar* c5!d acest proces co!ti!u 1r s %i! co!t de or#a!is"ul ca )!tre#* celulele proli1ereaz $i apare o -oal& Not3 Ii!tea este u! i!stru"e!t "i!u!at dac este 1olosit corect& Totu$i* 1olosit i!corect* devi!e 1oarte distructiv& ;e!tru a e4pri"a "ai precis acest lucru* !u co!teaz )! ce "sur v 1olosi%i i!corect "i!tea H pe!tru c* de o-icei* !u o 1olosi%i deloc& Ea v 1olose$te pe dvs& Aceasta este -oala& Crede%i c su!te%i "i!tea dvs& Este o iluzie& @!stru"e!tul a pus stp5!ire pe dvs& Nu su!t )! totalitate de acord& Este adevrat c a" "ulte #5!duri care !u au u! scop precis* ca "a2oritatea oa"e!ilor* dar a" totu$i capacitatea de a ale#e s("i 1olosesc "i!tea pe!tru a o-%i!e sau realiza di1erite lucruri $i 1ac asta tot ti"pul& Nu"ai 1aptul c pute%i rezolva u! careu de cuvi!te )!cruci$ate sau co!strui o -o"- ato"ic !u )!sea"! c v 1olosi%i "i!tea& A$a cu" c5i!ilor le place 1oarte "ult s road oase* "i!tea ador s se ocupe de pro-le"e& Acesta este "otivul pe!tru care rezolv cuvi!te )!cruci$ate $i co!struie$te -o"-e ato"ice& Dvs& !u su!te%i i!teresat de aceste scopuri& Da%i("i voie s v pu! o )!tre-are3 v pute%i eli-era de "i!tea dvs& ori de c5te ori dori%iR A%i descoperit -uto!ul de E)!chidere\R Adic s !u "ai #5!desc delocR Nu* !u pot& ;oate !u"ai o secu!d sau dou&

Atu!ci* "i!tea este cea care v 1olose$te pe dvs& 8 ide!ti1ica%i i!co!$tie!t cu ea* a$a c !ici !u $ti%i c su!te%i sclavul ei& Este ca $i cu" a%i 1i posedat 1r s $ti%i $i lua%i e!titatea care v posed drept persoa!a dvs& )!ceputul li-ert%ii este s v da%i sea"a de 1aptul c !u su!te%i e!titatea care v posed H adic #5!ditorul di! si!ea dvs& Cu!osc5!d acest lucru* ave%i ocazia s o-serva%i e!titatea& )! "o"e!tul )! care )!cepe%i s o-serva%i #5!ditorul* se activeaz u! !ivel superior al co!$tii!%ei& Atu!ci )!cepe%i s realiza%i c di!colo de lu"ea #5!durilor e4ist o arie vast a i!teli#e!%ei* c #5!dul este !u "ai u! aspect "ru!t al acesteia& Co!$tie!tiza%i de ase"e!ea c toate lucrurile care co!teaz H 1ru"use%ea* iu-irea* creativitatea* -ucuria* pacea i!terioarH vi! de di!colo de "i!te& Atu!ci )!cepe%i s v trezi%i& ' Eli-erarea de "i!tea !oastr Ce vre%i s spu!e%i pri! E o-servarea #5!ditorului\R C5!d o persoa! se duce la doctor $i spu!e3 EAud o voce capul "eu\* pro-a-il c va 1i tri"is la psihiatru& Cert este )!tr(u! "od 1oarte ase"!tor* aproape toat lu"ea aude a sau "ai "ulte voci )! cap tot ti"pu23 #5!durile i!volu!(e )! le#tur cu care !u v da%i sea"a c ave%i puterea de a* opri& Io!olo#uri $i dialo#uri co!ti!ue& ;ro-a-il c a%i )!t5l!it pe strad E!e-u!i\ care vor-esc oprire* cu voce tare sau "or"i!d )! -ar-& Ei -i!e* acest cru !u di1er 1oarte "ult de ceea ce 1ace%i dvs& )!$iv $i to%i e!ii E!or"ali\* cu e4cep%ia 1aptului c !u vor-i%i cu voce 8ocea co"e!teaz* speculeaz* co"par* 2udec* se l5!#e* accept sau respi!#e etc& Ea !u este !eaprat releva!(pe!tru situa%ia )! care v a1la%i )! acel "o"e!tD poate evo(trecutul rece!t sau )!deprtat* poate repeta sau i"a#i!a po(ii-ile situa%ii viitoare& )$i i"a#i!eaz deseori lucruri !e#ative 1i!aluri !edoriteD acest lucru este !u"it E)!#ri2orare\* ^!eori* aceast -a!d de "a#!eto1o! care z-5r!5ie )! 1u!dal B'te )!so%it de i"a#i!i sau E1il"e "e!tale\& Chiar dac voia este releva!t pe!tru situa%ia cure!t* ea va 1i i!terpretat ter"e!ii trecutuluiD pe!tru c vocea apar%i!e "i!%ii !oastre io!di%io!ate* care este rezultatul istoriei !oastre de via%* dar al cadrului "e!tal cultural colectiv pe care l(a" "o$te!it& A$a c dvs& privi%i $i evalua%i preze!tul pri! pris"a trecutului %i o-%i!e%i o perspectiv total ero!at asupra lui& Nu de pu%i(ori* vocea este cel "ai apri# du$"a! al dvs& Iul%i oa"e!i iese av5!d )! "i!te u! tira! care )i atac $i )i pedepse$te co!ti!uu* acapar5!du(le "are parte di! e!er#ia vital& El este cauza !e1ericirii $i a su1eri!%ei !ee4pri"ate* $i chiar a -olii& 8estea -u! este c v pute%i eli-era de "i!tea dvs& Aceasta este si!#ura eli-erare aute!tic& ;ute%i 1ace pri"ul pas chiar acu"& )!cepe%i s v asculta%i vocea care vor-e$te )! capul dvs& c5t pute%i de des& Acorda%i o ate!%ie deose-it #5!durilor repetitive sau tiparelor de #5!direD poate c aceste vechi discuri de #ra"o1o! vor-esc )! capul dvs& de a!i )!tre#i& @at ce )!%ele# eu pri! Eo-servarea #5!ditorului\ H este u! alt 1el de a spu!e3 ascult(%i vocea "i!%ii* acolo ca spectator* ca "artor& C5!d v asculta%i vocea "i!%ii* )!cerca%i s 1i%i i"par%ial& Adic !u o 2udeca%i& Nu 2udeca%i $i !u co!da"!a%i ceea ce auzi%i* pe!tru c asta ar )!se"!a c aceea$i voce a i!trat di! !ou

pe u$a di! spate& 8 ve%i da repede sea"a3 vocea e acolo* iar eu su!t aici* ascult5!d(o* ur"ri!d(o& Co!$tie!tizarea 1aptului c eu su!t H acest se!ti"e!t al propriei preze!%e H !u este u! #5!d& El vi!e de u!deva de di!colo de "i!te& ' A$a c* atu!ci c5!d asculta%i u! #5!d* co!$tie!tiza%i !u !u"ai #5!dul* ci $i propria dvs& preze!% ca "artor al #5!dului& @! 1elul acesta* a aprut o !ou di"e!siu!e a co!$tii!%ei& )! ti"p ce v asculta%i #5!dul* si"%i%i o preze!% co!$tie!t H $i!ele dvs& pro1u!d H ca $i cu" s(ar a1la di!colo de #5!d sau dedesu-tul lui* orice(ar )!se"!a asta& Atu!ci #5!dul )$i pierde puterea asupra dvs& $i )!cepe cu repeziciu!e s sl-easc )! i!te!sitate* )! 1or%* pe!tru c !u "ai co!ti!ua%i s )!crca%i "i!tea cu e!er#ie pri! ide!ti1icarea cu el& Acesta este )!ceputul s15r$itului #5!dirii i!volu!tare $i co"pulsive& C5!d u! #5!d cedeaz* ve%i resi"%i o disco!ti!uitate )! 1lu4ul "e!tal H u! hiat al !o!( "i!%ii& La )!ceput* aceste i!tervale vor 1i scurte* poate de c5teva secu!de* dar treptat ele se vor prelu!#i& C5!d vor aprea ast1el de i!tervale* ve%i si"%i o lu"it li!i$te $i pace i!terioare& Acesta este )!ceputul strii aaturale de trire a u!it%ii cu Bii!%a* se!za%ie care* de o-icei* ieste ascu!s de "i!te& E4ers5!d* se!ti"e!tul de li!i$te $i pace se va apro1u!da& De 1apt* pro1u!zi"ea lui !u are li"ite& s8e%i si"%i $i o su-til se!za%ie de -ucurie care urc di! ad5!(@ dvs&3 -ucuria de a tri& Nu este o stare ase"!toare cu tra!sa& Deloc& Aici !u e vor-a de o pierdere a co!$tii!%ei& Este e4act opusul tra!sei& MDac pre%ul pcii ar 1i scderea !ivelului co!$tii!%ei* iar pre( 1c%ul cal"ului H o scdere a vitalit%ii $i a vitezei de reac%ie* atu!ci aceste lucruri !u ar "erita do-5!dite& )! aceast stare co!ectare i!terioar su!te%i "ult "ai alert $i "ai treaz de(@t )! "o"e!tele de ide!ti1icare cu "i!tea& 'u!te%i )! )!tre#ise preze!t& Aceasta "re$te 1recve!%a vi-ra%iei c5"pului e!er#etic care d via% corpului 1izic& ;e "sur ce ptru!de%i "ai ad5!c )! aceast zo! a E!o!("i!%ii\* cu" i se spu!e u!eori )! Orie!t* c5$ti#a%i o stare de co!$tii!% pur& 6! aceast stare* v si"%i%i propria preze!% cu o ase"e!ea i!te!sitate $i -ucurie* )!c5t orice #5!d* orice e"o%ie* )!tre#ul corp 1izic $i toat lu"ea e4ter! devi! relativ lipsite de i"porta!% )! co"para%ie cu trirea& Totu$i* !u este o stare e#oist* ci u!a total altruist& 8 co!duce di!colo @de ceea ce a%i crezut p5! acu" c este Esi!ele propriu\& Aceast preze!% su!te%i ese!%ial"e!te dvs& $i* )! acela$i ti"p* i!i"a#i!a-il "ai "ult dec5t dvs& Ceea ce )!cerc s v )"prt$esc aici poate prea parado4al sau chiar co!tradictoriu* dar !u e4ist !iciu! alt "od )! care a$ putea e4pri"a aceste lucruri& ' 6! loc s Eo-serva%i #5!ditorul\* pute%i crea dvs& )!$iv u! #ol )! 1lu4ul #5!dirii* pur $i si"plu co!ce!tr5!du(v ate!%ia asupra Clipei de acu"& Deve!i%i i!te!s co!$tie!t de "o"e!tul preze!t& Este u! lucru care v va aduce o pro1u!d satis1ac%ie& Ast1el* v )!deprta%i co!$tii!%a de activit%ile "i!%ii $i crea%i u! hiatus al !o!("i!%ii* )! care su!te%i e4tre" de alert $i co!$tie!t* )!s 1r s #5!di%i& Aceasta este ese!%a "edita%iei& )! via%a

cotidia!* pute%i 1ace acest e4erci%iu opri!du(v la orice activitate de ruti! care de o-icei este doar u! "od de a ati!#e u! o-iectiv* acord5!du(i toat ate!%ia dvs&* ast1el )!c5t s devi! u! scop )! si!e& De e4e"plu* de c5te ori co-or5%i $i urca%i scrile acas sau la locul de "u!c* 1i%i e4tre" de ate!t la 1iecare pas* la 1iecare "i$care* chiar $i la respira%ie& Bi%i total preze!t& 'au c5!d v spla%i pe "5i!i* 1i%i ate!t la toate i!1or"a%iile se!zoriale asociate cu aceast activitate3 su!etul $i 1elul )! care si"%i%i apa* "i$crile "5i!ilor* "irosul spu!ului $&a&"&d& Ori atu!ci c5!d v urca%i )! "a$i!* dup ce )!chide%i portiera* opri%i(v pe!tru c5teva secu!de $i o-ser(va%i(v respira%ia& Co!$tie!tiza%i se!za%ia cal"* dar i!te!s a preze!%ei& E4ist u! si!#ur criteriu si#ur )! 1u!c%ie de care v pute%i "sura succesul )! aceast activitate3 #radul )! care si"%i%i pacea i!terioar& ' A$a c pasul cel "ai i"porta!t al cltoriei dvs& spre ilu"i!are co!st )! a )!v%a s !u v "ai ide!ti1ica%i cu "i!tea dvs& De c5te ori crea%i u! #ol )! 1lu4ul "e!tal* lu"i!a co!$ti( i!%ei se acce!tueaz& 6!tr(o zi s(ar putea s v surpri!de%i z5"-i!d vocii di! "i!te* a$a cu" v(a%i a"uza de poz!ele u!ui copil& @ar aceasta de!ot c* de c5tva ti"p* !u "ai lua%i )! serios ceea ce se petrece )! "i!te* deoarece se!ti"e!tul dvs& de si!e !u "ai depi!de de u! ase"e!ea proces& @lu"i!area3 dep$irea #5!durilor G5!direa !u este ese!%ial pe!tru supravie%uirea )! aceast lu"eR Ii!tea dvs& este u! i!stru"e!t* o u!ealt& Ea e4ist pe!tru a 1i 1olosit )!tr(u! a!u"it scop* iar* c5!d sarci!a este )!depli!it* lsa%i(o deoparte& Dar* dup cu" stau lucrurile* a$ spu!e c aproape Y<(0<_ di! #5!durile "a2orit%ii oa"e!ilor su!t !u !u"ai repetitive $i i!utile* dar* pri! !atura lor dis(1u!c%io!al $i deseori !e#ativ* "are parte su!t chiar du!toare& O-serva%i(v "i!tea $i ve%i descoperi c este adevrat& Ea duce la o pierdere i"porta!t de e!er#ie vital& Acest #e! de #5!dire co"pulsiv este )! realitate o 1or" de depe!de!%& ;ri! ce se caracterizeaz depe!de!%aR ;ur $i Msi"plu pri! 1aptul c !u "ai si"%i%i c a%i avea posi-ilitatea s hotr5%i c5!d s va opri%i& ;are u! lucru "ai puter!ic dec5t dvs&* care v d u! 1als se!ti"e!t de plcere* o plcere care i!varia-il se tra!s1or" )! durere& De ce a" 1i depe!de!%i de "i!teR ;e!tru c v ide!ti1ica%i cu ea H ceea ce co!sidera%i a 1i ide!titatea dvs& deriv di! co!%i!utul $i activitatea "i!%ii& 8i se pare c a%i )!ceta s e4ista%i dac !u a%i "ai #5!di& ;e "(i sur ce cre$te%i* v 1or"a%i o i"a#i!e "e!tal despre ci!e su!te%i* )! -aza co!di%io!rii perso!ale $i culturale& ;ute" K!u"i aceast ide!titate 1a!to"atic Esi!e 1als\& Gi!ele 1als co!st )! activitatea "e!tal $i !u poate 1i "e!%i!ut )! via% dec5t #5!di!d per"a!e!t& Ter"e!ul de Esi!e 1als\ are se!suri 9 di1erite pe!tru persoa!e di1erite*

dar* )! co!te4tul propus de "i!e* se re1er la acel si!e 1als creat pri! ide!ti1icarea i!co!( $tie!t cu "i!tea& ;e!tru si!ele 1als* "o"e!tul preze!t a-ia dac e4ist& Nu"ai trecutul $i viitorul su!t co!siderate i"porta!te& Aceast i!versare total a adevrului este cauzat de 1aptul c "i!tea !u 1u!c%io!eaz corect su- i!1lue!%a si!elui 1als& Este "ereu preocupat de "e!%i!erea )! via% a trecutului* pe!tru c* 1r el* ci!e "ai su!te%i dvs&R 'e proiecteaz co!sta!t )! viitor pe!tru a($i asi#ura supravie%uirea co!ti!u $i a cuta acolo eli-erarea sau )"pli!irea& Ii!tea spu!e3 E)!tr(o zi* c5!d se va )!t5"pla cutare sau cutare lucru* " voi si"%i -i!e* voi 1i 1ericit $i )"pcat\& Chiar $i atu!ci c5!d $i!ele 1als pare preocupat de preze!t* ceea ce vede !u este preze!tul3 acesta este perceput total #re$it pe!tru c este privit pri! ochii trecutului& 'au reduce preze!tul la u! "i2loc pe!tru ati!#erea u!ui scop* u! o-iectiv )!totdeau!a le#at de viitorul proiectat de "i!te& O-serva%i(v "i!tea $i ve%i vedea c a$a 1u!c%io!eaz& Io"e!tul preze!t este cheia eli-errii& Dar !u pute%i #si "o"e!tul preze!t at5ta ti"p c5t v ide!ti1ica%i cu "i!tea dvs& Nu vreau s("i pierd capacitatea de a a!aliza $i a 1ace deose-iri& Nu "(ar dera!2a s )!v% s #5!desc "ai clar* "ai co!ce!trat* dar !u vreau s("i pierd capacitatea "e!tal& Darul #5!dirii este cel "ai pre%ios luc" pe care )l ave"& Br el* a" 1i doar o alt specie de a!i"ale& Do"i!a%ia "i!%ii !u este "ai "ult dec5t u! stadiu )! evolu%ia co!$tii!%ei& Necesitatea de a trece la stadiul ur"tor a deve!it o ur#e!%D alt1el* vo" 1i distru$i de "i!te* care s(a preschi"-at )!tr(u! "o!stru& 8o" discuta "ai pe lar# aceste lucruri "ai t5rziu& G5!direa $i co!$tii!%a !u su!t si!o!i"e& G5!direa este !u"ai u! aspect li"itat al co!$tii!%ei& G5!dul !u poate e4ista 1r co!$tii!%* dar co!$tii!%a !u are !evoie de #5!duri& @lu"i!area )!sea"! dep$irea #5!dului* evitarea )!toarcerii la u! !ivel a!terior #5!dului* acela de a!i"al sau de pla!t& )! starea de ilu"i!are* v pute%i 1olosi #5!direa ori de c5te ori este !ecesar* dar )!tr(u! "od "ult "ai e1icie!t $i cu "ai "ult co!ce!trare dec5t )!ai!te& O pute%i 1olosi "ai ales )! scopuri practice* dar su!te%i eli-era%i de dialo#ul i!terior i!volu!tar* pstr5!du(v li!i$tea i!terioar& C5!d v 1olosi%i "i!tea* $i "ai ales atu!ci c5!d ave%i !evoie de o solu%ie creativ* alter!a%i la 1iecare c5teva "i!ute #5!direa cu li!i$tea* @$tarea de activare a "i!%ii cu aceea de li!i$tire a ei& )! a1ara "i!%ii* co!$tii!%a e4ist 1r #5!d& Nu"ai ast1el este posi-il #5!direa creativ* pe!tru c !u"ai a$a #5!dul are o putere real& G5!dul si!#ur* lipsit de co!ectarea la lu"ea vast a co!$tii!%ei* devi!e repede sterp* !e-u!esc* distructiv& Ii!tea este* )! ese!%* o "a$i! de supravie%uire& Atacul $i aprarea )"potriva altor "i!%i* adu!area* depozitarea $i a!alizarea i!1or"a%iilor H acestea su!t lucrurile la care se price( pe ea* dar !u este deloc creativ& To%i arti$tii adevra%i* i!di1ere!t dac $tiu sau !u* creeaz )!tr(o zo! a1lat )! a1ara "i!%ii* di! li!i$tea lor i!terioar& Ii!tea d apoi 1or" i"pulsului creativ sau i!tui%iilor& Chiar $i "arii oa"e!i de $tii!% au a1ir"at c descoperirile creative cele "ai i"porta!te le(au 1cut )! "o"e!te de cal" "e!tal& )!

ur"a u!ui chestio!ar aplicat celor "ai "ari "ate"aticie!i de pe tot teritoriul 'tatelor .!ite* i!clusiv lui Ei!stei!* pe!tru a a1la "etodele lor de lucru* rezultatul H surpri!ztor H a 1ost acela c E#5!direa 2oac !u"ai u! rol secu!dar )! 1aza decisiv $i de scurt du( rat a actului creator\& A$a c eu a$ spu!e c "otivul 1oarte si"plu pe!tru care "a2oritatea oa"e!ilor de $tii!% !u su!t creativi !u este acela c !u $tiu s #5!deasc* ci acela c !u $tiu cu" s se opreasc di! #5!dit9 Nu pri! i!ter"ediul "i!%ii* al #5!dirii s(a creat "iracolul vie%ii pe ;"5!t sau corpul dvs&* $i !u pri! i!ter"ediul ei su!t ele "e!%i!ute )! via%& E4ist )! "od clar o i!teli#e!% "ult "ai vast dec5t "i!tea& Cu" poate o si!#ur celul u"a!* care are u! dia"etru de /<(,< `""* s co!%i! )! ADN(ul ei i!struc%iu!i care ar putea u"ple +&<<< de cr%i* a c5te 7<< de pa#i!i 1iecareR Cu c5t a1l" "ai "ulte despre 1u!c%io!area corpului* cu at5t )!%ele#e" "ai -i!e c5t de vast este i!teli#e!%a care l(a co!struit $i c5t de pu%i!e $ti" despre ea& C5!d "i!tea !oastr se reco!ecteaz cu ea* devi!e cea "ai "i!u!at u!ealt& )!cepe s deserveasc u! scop care o dep$e$te cu "ult& E"o%ia3 reac%ia corpului la activitatea "i!%ii Dar e"o%iileR 'u!t pri!s "ult "ai des )! v5rte2ul e"o%iilor "ele dec5t )! v5rte2ul #5!durilor& Ii!tea* )! 1elul )! care 1olosesc eu acest cuv5!t* !u este co"pus doar di! #5!duri& Ea i!clude $i e"o%iile* $i tiparele "e!tal(e"o%io!ale de reac%ie i!co!$tie!t& E"o%ia apare acolo u!de "i!tea $i corpul se )!t5l!esc& Este reac%ia corpului la activitatea "i!%ii H sau* a%i putea spu!e* o re1lectare a "i!%ii )! corp& De e4e"plu* #5!dul la u! posi-il atac sau u! #5!d ostil va crea )! corp o acu"ulare de e!er#ie* pe care !oi o !u"i" 1urie& Corpul se pre#te$te de lupt& G5!dul c su!te%i a"e!i!%at* 1izic sau psiholo#ic* 1ace corpul s se co!tracte* iar aceasta este co"po!e!ta 1izic a ceea ce !oi !u"i" 1ric& Cercetrile au artat c e"o%iile puter!ice pot produce schi"-ri chiar $i )! -iochi"ia corporal& Aceste schi"-ri -iochi"ice reprezi!t aspectul 1izic sau "aterial al e"o%iilor& Desi#ur* !u su!te%i )!totdeau!a co!$tie!%i de toate tiparele dvs& de #5!dire $i deseori !u"ai o-serv5!du(v e"o%iile le pute%i co!$tie!tiza& Cu c5t v ide!ti1ica%i "ai "ult cu #5!direa* cu pre1eri!%ele $i cu aversiu!ile dvs&* cu 2udec%ile $i cu i!terpretrile* cu alte cuvi!te* cu c5t su!te%i "ai pu%i! preze!t ca o-servator co!$tie!t* cu at5t )!crctura e"o%io!al va 1i "ai puter!ic* i!di1ere!t dac su!te%i co!$tie!t sau !u de acest lucru& Dac !u v pute%i si"%i e"o%iile ca atare* dac su!te%i despr%it de ele* le ve%i tri la u! !ivel pur 1izic* ca pe o pro-le" 1izic sau ca pe u! si"pto"& '(a scris 1oarte "ult despre aceasta )! ulti"ii a!i* a$a c !u e !evoie s apro1u!da"& .! tipar i!co!$tie!t puter!ic se poate "a!i1esta $i su- 1or"a u!ui eve!i( "e!t e4ter!* care vi se )!t5"pl& De e4e"plu* a" o-servat c* )! cazul oa"e!ilor care au acu"ulat "ult 1urie* 1r s o co!$tie!tizeze $i 1r s o e4pri"e* e4ist o pro-a-ilitate "ai "are de a 1i ataca%i* ver-al sau chiar 1izic* de alte persoa!e 1urioase H deseori 1r !iciu! "otiv apare!t& Ei e"a! u! puter!ic iz de 1urie* pe care a!u"ite persoa!e )l detecteaz la !ivel su-li"i!al* 1apt ce le decla!$eaz propria 1urie late!t&

Dac ave%i di1icult%i )! a v si"%i e"o%iile ca atare* )!cepe%i pri! a v co!ce!tra ate!%ia asupra c5"pului e!er#etic i!ter! al propriului corp& 'i"%i%i(v corpul di! i!terior& Ast1el ve%i i!tra )! co!tact cu e"o%iile dvs& 8o" e4plora aceast pro-le" )! detaliu "ai t5rziu& ' 'pu!e%i c o e"o%ie este re1lectarea "i!%ii )! corp& Dar* u!eori* )!tre cele dou e!tit%i apare u! co!1lict3 "i!tea spu!e E!u\* )! ti"p ce e"o%ia spu!e Eda\ sau i!vers& Dac vre%i )!tr(adevr s v cu!oa$te%i "i!tea* corpul v va o1eri )!totdeau!a o re1lectare aute!tic* a$a c 1i%i ate!%i la e"o%ie sau "ai de#ra- si"%i%i(o )! corp& Dac )!tre cele dou e4ist u! co!1lict apare!t* #5!dul va 1i "i!ciu!a* iar e"o%ia va 1i adevrul& Nu va repreze!ta adevrul ulti" despre ci!e su!te%i* ci adevrul relativ despre starea "i!%ii dvs& la "o"e!tul respectiv& Co!1lictul di!tre #5!durile de la supra1a% $i procesele "e!tale i!co!$tie!te este 1oarte 1recve!t& ;oate c !u su!te%i capa-il deoca"dat s aduce%i activitatea "e!tal i!co!$tie!t )! co!$tii!% su- 1or"a #5!durilor* dar ea se va re1lecta "ereu )! corp su1or"a e"o%iei* iar e"o%iile vi le pute%i co!$tie!tiza& A privi o e"o%ie )! acest 1el este* )! li!ii "ari* ca $i cu" ai asculta sau privi u! #5!d* lucru despre care a" vor-it "ai devre"e& 'i!#ura di1ere!% este aceea c* dac #5!dul e4ist doar )! "i!tea dvs&* o e"o%ie are o puter!ic co"po!e!ta 1izic $i* pri! ur"are* este si"%it )! pri"ul r5!d )! corp& ;ute%i lsa e"o%ia s e4iste acolo 1r a 1i co!trola%i de ea& Nu "ai su!te%i e"o%iaD su!te%i "artorul* preze!%a o-servatoare& Dac e4ersa%i acest lucru* tot ceea ce este i!co!$tie!t )! dvs& va 1i adus la lu"i!a co!$tii!%ei& Deci o-servarea e"o%iilor !oastre este la 1el de i"porta!t ca $i o-servarea #5!durilorR Da& Bace%i(v u! o-icei di! a v )!tre-a3 ECe se )!t5"pl )! "i!e )! acest "o"e!tR\ )!tre-area v va i!dica direc%ia corect& Dar !u a!aliza%i* pur $i si"plu ur"ri%i& Co!ce!tra(%i(v ate!%ia )! i!terior& 'i"%i%i e!er#ia e"o%iei& Dac !u e4ist !icio e"o%ie* )!drepta%i(v ate!%ia "ai ad5!c* spre c5"pul e!er#etic i!terior al corpului dvs& Aceasta este u$a ctre Bii!%& ' O e"o%ie reprezi!t de o-icei u! tipar de #5!dire a"pli1icat $i e!er#izat* iar* di! cauza )!crcturii sale e!er#ice deseori cople$itoare* la )!ceput !u este u$or s r"5i preze!t su1icie!t de "ult ti"p pe!tru a o o-serva& 8rea s pu! stp5!ire pe dvs& $i de o-icei reu$e$te H cu e4cep%ia cazului )! care su!te%i su1icie!t de preze!t& Dac v si"%i%i atras )! ide!ti1icarea i!co!$tie!t cu e"o%ia pri!tr(o lips de preze!%* lucru !or"al* de alt1el* e"o%ia devi!e te"porar ide!tic cu dvs& Deseori* #5!direa $i e"o%ia 1or"eaz u! cerc vicios* ali"e!(t5!du(se reciproc& Tiparul de #5!dire )$i creeaz o re1le4ie a"pli1icat su1or"a e"o%iei* iar 1recve!%a de vi-ra%ie a e"o%iei co!ti!u s hr!easc tiparul i!i%ial de #5!dire& 'trui!d "e!tal asupra situa%iei* asupra eve!i"e!tului sau asupra persoa!ei

percepute drept cauz a e"o%iei* #5!dul )!carc e"o%ia cu e!er#ie* iar* la r5!dul ei* e"o%ia e!er#izeaz tiparul de #5!dire $&a&"&d& 6! pri!cipiu* toate e"o%iile su!t "odi1icri ale u!ei e"o%ii pri"ordiale $i !edi1ere!%iate* care )$i are ori#i!ea )! pierderea co!$tii!%ei de si!e* di!colo de orice !u"e $i 1or"& Di! cauza !aturii sale !edi1ere!%iate* este #reu s #si" u! !u"e care s descrie precis aceast e"o%ie& EBrica\ este u! ter"e! destul de apropiat* dar* pe l5!# u! se!ti"e!t co!sta!t de a"e!i!%are* aceast e"o%ie i!clude $i u! se!ti"e!t pro1u!d de a-a!do! $i !e)"pli!ire& Ar 1i "ai potrivit dac a" 1olosi u! ter"e! la 1el de !edi1ere!%iat ca $i aceast e"o%ie pri"ar $i s o !u"i"* pur $i si"plu* Edurere\& .!a di!tre pri!cipalele sarci!i ale "i!%ii este s se )"potriveasc $i s )!lture aceast durere e"o%io!al H u!ul di!tre "otivele activit%ii sale !e)!trerupte H* dar tot ce poate s 1ac este s o ascu!d te"porar& De 1apt* cu c5t "i!tea se lupt "ai "ult s scape de durere* cu at5t durerea devi!e "ai puter!ic& Ii!tea !u poate #si !iciodat solu%ia* !ici !u($i poate per"ite s v lase pe dvs& s o 1ace%i* pe!tru c este ea )!s$i o parte di! Epro-le"^\& @"a#i!a%i(v u! $e1 al u!ei sec%ii de poli%ie care )!cearc s pri!d u! i!ce!diator* c5!d* 1pta$ul este* de 1apt* chiar d& Nu ve%i scpa de durere p5! c5!d !u ve%i )!ceta s cuta%i rostul si!elui ide!ti1ic5!du(v cu "i!tea dvs&* "ai e4act* cu $i!ele 1als& Ii!tea va 1i )! acel "o"e!t )!lturat de la putere $i Bii!%a vi se va revela drept adevrata dvs& !atur& Da* $tiu ce o s " )!tre-a%i& 8oia" s v )!tre-3 ce se )!t5"pl cu e"o%iile pozitive* ca iu-irea $i -ucuriaR Ele !u pot 1i separate de starea dvs& !atural de co!ectare i!terioar cu Bii!%a& Clipe 1ul#ura!te de iu-ire $i -ucurie sau 'curte "o"e!te de pro1u!d pace i!terioar su!t posi-ile ori de c5te ori )! 1lu4ul #5!dirii apare u! #ol& ;e!tru cei "ai "ul%i oa"e!i* ast1el de #oluri apar rareori $i !u"ai accide!tal* )! "o"e!tele )! care "i!tea r"5!e E1r #rai\* "o"e!te decla!$ate u!eori de o 1ru"use%e ie$it di! co"u!* de o solicitare 1izic e4tre" sau chiar de u! pericol 1oarte "are& .i!tr(o dat* apare li!i$tea i!terioar& Gi )! i!teriorul acestei li!i$ti e4ist o -ucurie su-til* dar i!te!s* e4ist pace& De o-icei* ast1el de "o"e!te su!t de scurt durat* deoarece "i!tea )$i reia repede activitatea de -ruia2* pe care !oi o !u"i" #5!dire& @u-irea* -ucuria $i pacea !u pot )!1lori p5! c5!d !u v(a%i eli-erat de su- do"i!a%ia "i!%ii& Dar aceste se!ti"e!te !u su!t ceea ce eu a$ !u"i e"o%ii& Ele se situeaz di!colo de e"o%ii* la u! !ivel "ult "ai pro1u!d& A$a c tre-uie s v co!$tie!tiza%i )! )!tre#i"e e"o%iile $i s 1i%i capa-ili s le si"%i%i* )!ai!te de a putea si"%i ceea ce se a1l )! spatele lor& E"o%ie )!sea"!* ad littera"* Etul-urare\& Cuv5!tul vi!e di! lati!escul e"overe* care are se!sul de Ea tul-ura\& @u-irea* -ucuria $i pacea su!t stri pro1u!de ale Bii!%ei sau* "ai cur5!d* trei aspecte ale strii de co!ectare i!terioar cu Bii!%a& ;ri! ur"are* !u au u! a!to!i"* deoarece vi! di! a1ara "i!%ii& E"o%iile* pe de alt parte* pri! 1aptul c apar%i! "i!%ii dualiste* su!t supuse le#ii co!trariilor& Aceasta )!sea"! c !u pute%i avea parte de ceva -u! 1r ceva ru& Ca ur"are* )! lipsa ilu"i!rii* )! starea de ide!ti1icare cu "i!tea* ceea ce este u!eori !u"it )! "od #re$it -ucurie reprezi!t* de o-icei* scurta plcere di! ciclul alter!a!%ei co!ti!ue )!tre plcere $i durere& ;lcerea deriv )!totdeau!a di!tr(u! aspect e4terior* )! ti"p ce

-ucuria vi!e di! i!terior& Acela$i lucru care astzi v produce plcere "5i!e v va produce durere sau v va prsi* $i ast1el a-se!%a sa v va cauza durerea& Gi ceea ce dese( ori este !u"it dra#oste poate 1i 1oarte plcut $i i!cita!t pe!tru u! ti"p* dar reprezi!t u! ata$a"e!t rezultat di! depe!de!%* o stare de !evoie e4tre"* ce se poate tra!s1or"a )! co!trariul ei c5t ai clipi& Iulte rela%ii de Eiu-ire\ oscileaz )!tre Eiu-ire\ $i ur* atrac%ie $i a#resiu!e* dup ce eu1oria i!i%ial a trecut& @u-irea real !u v 1ace s su1eri%i& Cu" ar puteaR Ea !u se tra!s1or" -rusc )! ur* a$a cu" -ucuria aute!tic !u se tra!s1or" )! durere& Dup cu" v(a" spus* chiar $i )!ai!te de a ati!#e ilu"i!area H )!ai!te de a v eli-era de "i!tea dvs& H* pute%i si"%i str1ul#erri ale -ucuriei $i ale iu-irii adevrate sau ale pcii i!terioare* pro1u!de* dar 1oarte vii& Acestea su!t aspecte ale !aturii dvs& adevrate* care de o-icei este ascu!s de "i!te& Chiar $i )!tr(o rela%ie de depe!de!% E!or"al\ pot e4ista "o"e!te )! care s 1ie si"%it preze!%a a ceva aute!tic $i pur& Dar vor 1i !u"ai str1ul#erri* acoperite cur5!d pri! i!ter1ere!%ele "i!%ii& ;oate ve%i avea atu!ci se!ti"e!tul c v(a%i a1lat )! posesia u!ui lucru 1oarte pre%ios* pe care )!s l(a%i pierdut* sau poate c "i!tea v va co!vi!#e de 1aptul c* oricu"* era o iluzie& Adevrul este c !u era o iluzie $i c !u pute%i pierde aceast stare& Este o parte di! starea dvs& !atural* ce poate 1i ascu!s* dar !iciodat distrus de "i!te& Chiar $i atu!ci c5!d cerul este 1oarte acoperit de !ori* soarele tot !u dispare& El co!ti!u s se a1le acolo* de cealalt parte a !orilor& Buddha spu!e c durerea sau su1eri!%a apar )! ur"a dori!%ei sau a E!evoii\ arztoare de ceva $i c pe!tru a !e eli-era de durere tre-uie s tie" la!%urile dori!%ei& Toate dori!%ele i!te!se su!t )!cercri ale "i!%ii de a($i #si salvarea sau )"pli!irea )! lucruri e4terioare $i )! viitor* ca su-stitut pe!tru -ucuria Bii!%ei& At5ta ti"p c5t eu su!t totu!a cu "i!tea "ea* " ide!ti1ic cu aceste dori!%e i!te!se* cu aceste !evoi* po1te* ata$a"e!te $i aversiu!iD iar )! a1ara lor !u "ai e4ist !iciu! Eeu\* dec5t ca si"pl posi-ilitate* ca pote!%ial !e)"pli!it* o s"5!% care !u a dat )!c roade& )! aceast stare* chiar $i dori!%a "ea de a " eli-era sau de a a2u!#e la ilu"i!are este doar o alt po1t de a deve!i satis1cut sau )"pli!it )! viitor& A$a c !u )!cerca%i s v eli-era%i de dori!%e sau s Eati!#e%i\ ilu"i!area& Deve!i%i preze!t& Bi%i aici ca o-servator al "i!%ii& )! loc s(+ cita%i pe Buddha* deve!i%i Buddha* deve!i%i Ecel ilu"i!at\* adic ceea ce )!sea"! cuv5!tul -uddha& Oa"e!ii se a1l )! #hearele durerii de "ilioa!e de a!i* de c5!d au czut di! starea de #ra%ie $i au i!trat )! lu"ea ti"pului $i a "i!%ii* pierz5!d co!$tii!%a Bii!%ei& Di! acel "o"e!t* au )!ceput s se perceap ca 1ra#"e!te lipsite de se!s )!tr(u! u!ivers stri!* !eco!ectate la 'urs sau u!ele cu altele& Durerea este i!evita-il at5ta ti"p c5t v ide!ti1ica%i cu "i!tea* adic at5ta ti"p c5t su!te%i i!co!$tie!t di! pu!ct de vedere spiritual& I re1er aici )! pri"ul r5!d la durerea e"o%io!al* care este $i pri"a cauz a durerilor $i a -olilor 1izice& Rese!ti"e!tul* ura* autoco"pti"irea* vi!ov%ia* 1uria* depri"area* #elozia $&a&"&d&* chiar $i cel "ai slase!ti"e!t de iritare H toate su!t 1or"e ale durerii& Gi 1iecare plcere sau e4altare co!%i!e )! ea s"5!%a durerii3 co!trariul su i!separa-il* care se va "a!i1esta )! ti"p&

Orice o" care a 1olosit vreodat u! dro# ca s se si"t E-i!e\ va $ti c "o"e!tele de e4taz se tra!s1or" )! 1i!al )!tr(o stare de ru* c plcerea se tra!s1or" )! durere& Iul%i oa"e!i $tiu di! proprie e4perie!% c5t de u$or $i c5t de repede se poate tra!s1or"a o rela%ie i!ti" di! surs de plcere )! surs de durere& ;rivite di!tr(o perspectiv superioar* at5t polul pozitiv* c5t $i cel !e#ativ su!t 1e%e ale aceleia$i "o!ede* 1ac a"5!dou parte di! durerea 1u!da"e!tal* i!separa-il de starea ide!ti1icrii cu "i!tea& E4ist dou !iveluri ale durerii3 durerea pe care o crea%i )! preze!t $i durerea di! trecut* care "ai trie$te )!c )! "i!tea $i )! corpul dvs& Cu" pute" s !u "ai cre" durere )! preze!t $i s dizolv" durerile di! trecut H iat despre ce a$ vrea s v vor-esc "ai departe& Capitolul / Co!$tii!%a3 calea eli-errii de durere Nu "ai crea%i durere )! preze!t Nu e4ist o" a crui via% s 1ie total lipsit de durere $i de su1eri!%& Oare !u este vor-a "ai de#ra- de a )!v%a s tri" cu ele* dec5t s )!cerc" s le evit"R Cea "ai "are parte a durerilor o"e!e$ti su!t i!utile& Ele su!t create de dvs& )!$iv* at5ta ti"p c5t via%a v este co!dus de o "i!te care !u este supus o-servrii& Durerea pe care o crea%i acu" este )!totdeau!a o 1or" de !eacceptare* de reziste!% i!co!$tie!t la ceea ce e4ist& La !ivelul #5!dului* reziste!%a este o 1or" de a 2udeca& La !ivel e"o%io!al* este o 1or" de !e#ativis"& @!te!sitatea durerii depi!de de #radul de reziste!% la "o"e!tul preze!t* care la r5!dul su depi!de de #radul )! care v ide!ti1ica%i cu "i!tea& Ii!tea )!cearc "ereu s !e#e Clipa de acu" $i s scape de ea& Cu alte cuvi!te* cu c5t v ide!ti1ica%i "ai "ult cu "i!tea* cu at5t ve%i su1eri "ai "ult& 'au pute" spu!e $i a$a3 cu c5t su!te%i "ai capa-il s respecta%i $i s accepta%i Clipa de acu"* cu at5t ve%i 1i "ai li-er de su1eri!% $i durere H $i de "i!tea e#oce!tric& Oare di! ce "otiv* de o-icei* "i!tea se )"potrive$te sau !ea# Clipa de acu"R ;e!tru c !u poate 1u!c%io!a $i pstra co!trolul )! a1ara ti"pului* care este trecut $i viitor* a$a c ea percepe Clipa de acu"* care se sustra#e te"poralit%ii* ca pe o a"e!i!%are& Ti"pul $i "i!tea su!t* de 1apt* i!separa-ile& @"a#i!a%i(v ;"5!tul 1r oa"e!i* locuit !u"ai de pla!te $i a!i"ale& Ar "ai avea u! trecut $i u! viitorR Ar "ai avea se!s s vor-i" despre ti"pR )!tre-rile EC5t este oraR\ sau E)! ce zi su!te"R\ H dac ar "ai e4ista ci!eva s le pu! H ar 1i total lipsite de se!s& 'te2arul sau vulturul ar 1i zpci%i de o ase"e!ea )!tre-are& ECare orR\* ar )!tre-a ei& E'i#ur* e acu"& Ti"pul este Clipa de acu"& Ce altceva "ai e4istR\

Da* ave" !evoie de "i!te* ca $i de ti"p pe!tru a 1u!c%io!a )! aceast lu"e* dar a2u!#e" la u! pu!ct )! care ele pu! stp5!ire pe via%a !oastr* $i atu!ci )!cepe" s 1u!c%io!" prost* apar durerea $i su1eri!%a& Ii!tea* pe!tru a se asi#ura c pstreaz co!trolul* caut per"a!e!t s acopere "o"e!tul preze!t pri! trecut $i viitor $i ast1el* la 1el cu" vitalitatea $i pote!%ialul creator i!1i!it al Bii!%ei* care su!t i!separa-ile de Clipa de acu"* devi! acoperite de ti"p* adevrata dvs& !atur este ascu!s de "i!te& ;ovara di! ce )! ce "ai #rea a ti"pului s(a acu"ulat )! "i!tea u"a!& To%i oa"e!ii su1er di! cauza acestei poveri* dar co!ti!u s "ai adau#e c5te pu%i! la ea )! 1iecare "o"e!t* ori de c5te ori i#!or sau !ea# acest pre%ios preze!t sau )l reduc la u! "i2loc pe!tru ati!#erea u!ui o-iectiv viitor* care e4ist !u"ai )! "i!tea lor* !iciodat )! realitate& Acu"ularea ti"pului )! "i!tea colectiv $i i!dividual i!clude $i o "are ca!titate de durere rezidual di! trecut& Dac !u "ai vre%i s v crea%i durere dvs& )!$iv sau altora* dac !u "ai dori%i s supli"e!ta%i reziduurile durerilor trecute care "ai triesc )!c )! dvs&* atu!ci !u "ai crea%i ti"p sau* cel pu%i!* !u "ai "ult dec5t este !ecesar pe!tru a 1ace 1a% aspectelor practice ale vie%ii& Cu" s )!cet" s cre" ti"pR Da%i(v sea"a c "o"e!tul preze!t este tot ceea ce ve%i putea avea vreodat& Bace%i di! Clipa de acu" %i!ta pri!cipal a vie%ii dvs& Dac "ai )!ai!te sl$luia%i )! ti"p $i 1cea%i di! c5!d )! c5!d vizite scurte )! Clipa de acu"* locui%i de acu" )!colo )! preze!t $i vizita%i di! c5!d )! c5!d trecutul $i viitorul* atu!ci c5!d tre-uie s 1ace%i 1a% aspectelor practice ale u!ei situa%ii& 'pu!e%i "ereu Eda\ "o"e!tului preze!t& Ce poate 1i "ai i!util* "ai !es!tos* dec5t s crea%i o rezis(s!%5 i!ter! 1a% de u! lucru care e4ist de2aR Ce poate 1i "ai !es!tos dec5t s te opui vie%ii )!se$i* care este acu" $i rae(acu"R ;reda%i(v )! 1a%a a ceea ce e4ist& 'pu!e%i Eda\ 1vie%ii H $i o-serva%i cu" via%a )!cepe di!tr(o dat s lucreze \pe!tru $i !u )"potriva dvs& ' ;reze!tul este u!eori i!accepta-il* !eplcut sau #roaz!ic& Este a$a cu" este& O-serva%i 1elul )! care "i!tea )l eticheteaz $i cu" acest proces de etichetare* aceast 2udecare co!ti!u* creeaz durere $i !e1ericire& O-serv5!d "eca!is"ele "i!%ii* ie$i%i di! aceste tipare ale reziste!%ei $i atu!ci )i ve%i putea per"ite "o"e!tului preze!t s e4iste& Aceasta v va o1eri e4perie!%a strii de eli-erare i!terioar de co!di%iile e4terioare* starea de pace i!terioar aute!tic& .r"ri%i apoi ceea ce se )!t5"pl $i trece%i la ac%iu!e* dac este !ecesar $i posi-il& Accepta%i H apoi ac%io!a%i& @!di1ere!t ce co!%i!e "o"e!tul preze!t* accepta%i(+ ca $i cu" dvs& l(a%i 1i ales& Co!lucra%i )!totdeau!a cu el* !u )"potriva lui& Bace%i(v di! el u! priete! $i u! aliat* !u u! du$"a!& Acest 1apt v va tra!s1or"a )! "od "iraculos )!trea#a via%& '

Durerea trecut3 dizolvarea corpului(durere At5ta ti"p c5t !u pute%i accede la puterea Clipei de acu"* ic!re durere e"o%io!al pe care o tri%i las )! ur" u! reziduu dureros* ce co!ti!u s triasc )! si!ea dvs& 'e co!tope$te cu durerea trecutului* care era de2a acolo* $i se 1i4eaz )! "i!tea $i )! corpul dvs& Ea i!clude* desi#ur* $i durerea pe care a%i su1erit(o )! copilrie* provocat de i!co!$tie!%a lu"ii )! care v(a%i !scut& Aceast durere acu"ulat este u! c5"p e!er#etic !e#ativ* care v locuie$te corpul $i "i!tea& Dac o co!sidera%i u! 1el de e!titate i!vizi-il cu drepturi proprii* )!cepe%i s v apropia%i destul de "ult de adevr& Este corpul(durere e"o%io!al& El are dou "oduri de 1u!c%io!are3 late!%a $i activitatea& .! corp(durere se poate a1la )!tr(o stare de late!% p5! la 0<_ di! ti"pD totu$i* la o persoa! e4tre" de !e1ericit* el poate 1i activ +<<_ di! ti"p& .!ii oa"e!i triesc aproape )! )!tre#i"e pri! corpul(durere* )! ti"p ce al%ii doar )! a!u"ite situa%ii* cu" ar 1i rela%iile i!ti"e* a-a!do!rile sau pierderile di! trecut* r!irile 1izice sau e"o%io!ale $&a&"&d& 'tarea de activitate a corpului(durere poate 1i decla!$at de orice eve!i"e!t* "ai ales dac rezo!eaz cu u! tipar al durerii di! trecut& C5!d este pre#tit s se trezeasc di! 1aza de late!%* chiar $i u! si"plu #5!d sau o re"arc i!oce!t* 1cut de o persoa! apropiat* poate activa corpul(durere& .!ele corpuri(durere su!t !eplcute* dar relativ i!o1e!sive* de e4e"plu* ca u! copil care !u vrea s re!u!%e la o cerere s5c5itoare& Altele su!t !i$te "o!$tri vicio$i $i distructivi* adevra%i de"o!i& .!ii su!t viole!%i 1izicD dar "ult "ai "ul%i su!t a#resivi di! pu!ct de vedere e"o%io!al& .!ii atac persoa!ele apropiate sau pe cele di! )"pre2uri"i* )! ti"p ce al%ii v atac chiar pe dvs&* #azda lor& G5!durile $i se!ti"e!tele pe care le ave%i despre via%a proprie devi! atu!ci pro1u!d !e#ative $i autodistructive& Boala $i accide!tele apar deseori toc"ai )! acest 1el& .!ele corpuri(durere )$i pot )"pi!#e #azda la si!ucidere& C5!d crede%i c $ti%i -i!e o persoa! $i apoi v co!1ru!ta%i -rusc* pe!tru pri"a oar* cu o creatur stri! $i per1id* tri%i u! $oc& Totu$i* este i"porta!t s o o-serva%i "ai "ult )! dvs& )!$iv $i "ai pu%i! )! al%ii& Cuta%i orice se"! de !e1ericire* )! orice 1or" H el poate se"!ala trezirea corpului(durere& rezirea aceasta poate lua 1or"a iritrii* a !er-drii* a proastei dispozi%ii* a dori!%ei de a r!i* a e!ervrii* a 1uriei* a depri(rii* a !evoii de a decla!$a u! "o"e!t dra"atic )!tr(o rela%ie perso!al etc& 'urpri!de%i corpul( durere )! "o"e!tul )! care se treze$te di! starea de late!%& Corpul(durere vrea s supravie%uiasc* precu" orice alt ititate vie* $i !u poate supravie%ui dec5t dac v deter"i! v ide!ti1ica%i i!co!$tie!t cu el& Atu!ci se poate ridica* poate pu!e stp5!ire pe dvs&* poate tri pri! dvs& Are !evoie s($i procure Ehra!a\ pri! dvs& $i poate s v deter"i!e s v ide!ti1ica%i cu el& 'e hr!e$te cu orice e4perie!% ce rezo!eaz cu propriul su 1el de e!er#ie* cu orice lucru ce creeaz o durere !ou* i!di1ere!t su- ce 1or"3 1urie* dori!% de a distru#e* ur* pierdere* dra" e"o%io!al* viole!% $i chiar -oal& Ast1el* corpul(durere* )! "o"e!tul )! care a preluat co!ducerea* v va pu!e )!tr(o situa%ie de via% care s re1lecte propria sa 1recve!% e!er#etic $i s(l hr!easc& Durerea !u se poate hr!i dec5t di! durere& Durerea !u se poate ali"e!ta di! -ucurie& O #se$te cu totul i!di#est&

Odat ce corpul(durere a pus stp5!ire pe dvs&* dori%i $i "ai "ult durere& Deve!i%i o victi" sau u! tira!& 8re%i 1ie s provoca%i sau s su1eri%i durerea* 1ie a"5!dou& Nu este o di1ere!% prea "are )!tre ele& Desi#ur* !u su!te%i co!$tie!t de acest aspect $i ve%i sus%i!e cu vehe"e!% c !u dori%i durerea& Dar e4a"i!a%i(v cu ate!%ie $i ve%i descoperi c #5!direa $i Co"porta"e!tul v su!t proiectate )! a$a 1el )!c5t s 1ac durerea s co!ti!ue* at5t )! ceea ce v prive$te pe dvs&* c5t $i pe al%ii& Dac a%i 1i )!tr(adevr co!$tie!t de acest lucru* tiparul s(ar dizolva* pe!tru c a dori "ai "ult durere este o !e-u!ie $i !i"e!i !u este !e-u! )! "od co!$tie!t sau voit& Corpul(durere* care este u"-ra )!tu!ecat* aru!cat de 'i!ele 1als* )! realitate se te"e de lu"i!a co!$tii!%ei& 'e te"e H !u 1ie descoperit& 'upravie%uirea sa depi!de de ide!ti1icarea dvs& i!co!$tie!t cu el* ca $i de 1rica i!co!$tie!t de a )!1ru!ta durerea ce trie$te )! dvs& Dar* dac !u o )!1ru!ta%i* dac !u o aduce%i la lu"i!a co!$tii!%ei* ve%i 1i 1or%at s o retri%i de !e!u"rate ori& Corpul(durere vi se poate prea u! "o!stru periculos* la care !u suporta%i s v uita%i* dar eu v asi#ur c este o 1a!to" lipsit de su-sta!%* care !u poate )!vi!#e puterea preze!%ei dvs& .!ele )!v%turi spirituale a1ir" c orice durere este )! ulti" i!sta!% iluzie H $i au dreptate& )!tre-are3 este adevrat $i )! cazul dvs&R O si"pl credi!% !u poate 1ace ca acest lucru s 1ie adevrat& 8re%i s tri%i durerea pe!tru tot restul vie%ii $i s co!ti!ua%i s spu!e%i c este o iluzieR Acest lucru v va eli-era de durereR Ceea ce !e preocup aici este 1elul )! care v pute%i da sea"a de acest adevr H adic 1elul )! care )l pute%i 1ace s devi! real )! e4perie!%a dvs& A$adar* corpul(durere !u vrea s 1ie o-servat direct $i s 1ie vzut a$a cu" este& )! "o"e!tul )! care )l o-serva%i* )i si"%i%i c5"pul e!er#etic )! i!teriorul dvs& $i v )!drepta%i ate!%ia asupra lui* ide!ti1icarea cu el 1ii!d )"piedicat& 'e i!staleaz o di"e!siu!e superioar a co!$tii!%ei& Eu o !u"esc preze!%& 'u!te%i acu" "artorul sau o-servatorul corpului(durere& Aceasta )!sea"! c el !u v "ai poate 1olosi de acu" )!ai!te* preti!z5!d c v reprezi!t* $i !u se "ai poate ali"e!ta pri! dvs& 8(a%i descoperit puterea i!terioar& A%i do-5!dit accesul la puterea Clipei de acu"& Ce se )!t5"pl cu corpul(durere c5!d deve!i" su1icie!t de co!$tie!%i pe!tru a )!trerupe ide!ti1icarea cu elR Corpul(durere este creat de i!co!$tie!%D co!$tii!%a )l 1ace s devi! el )!su$i& '15!tul ;avel a e4pri"at 1oarte 1ru"os acest pri!cipiu u!iversal3 E@ar tot ce este pe 1a%* se descoper pri! lu"i!* cci tot ceea ce este descoperit lu"i! este\ ME1e(se!i* ?* +,N KCitatele -i-lice su!t preluate di! Bi-lia sau '15!ta 'criptur* Editura @!stitutului Bi-lic $i de Iisiu!e* Bucure$ti* +00?& KN& red&OO& A$a cu" !u pute%i lupta cu )!tu!ericul* tot a$a !u pute%i lupta cu corpul(durere& )!cerc5!d s 1ace%i acest lucru* a%i crea u! co!1lict i!terior* $i ast1el $i "ai "ult durere& O-servarea este su1icie!t& O-servarea lui i"plic acceptarea lui ca parte a ceea ce este )! "o"e!tul dat&

Corpul(durere co!st )! -locarea e!er#iei vitale* aceasta rup5!du(se de c5"pul e!er#etic total $i deve!i!d te"porar auto!o" pri! procesul arti1icial de ide!ti1icare cu "i!tea& '(a rstur!at $i a deve!it a!ti(via%* ca u! a!i"al care )!cearc s($i devoreze si!#ur coada& De ce crede%i c civiliza%ia !oastr a deve!it at5t de !epriel!ic vie%iiR Chiar $i 1or%ele care se opu! vie%ii su!t totu$i e!er#ie vital& C5!d ve%i )!cepe s v deta$a%i de ide!ti1icare $i s deve!i%i u! o-servator* corpul(durere va co!ti!ua s 1u!c%io!eze u! ti"p $i va )!cerca s v pcleasc s v ide!ti1ica%i di! !ou cu el& De$i !u )l "ai ali"e!ta%i cu e!er#ie pri! ide!ti1icare* i(a "ai r"as u! i"puls* o i!er%ie* ca )! cazul titirezului ce co!ti!u s se )!v5rt* de$i !u "ai este ac%io!at de !i"ic* )! acest stadiu* el poate crea dureri )! di1erite pr%i ale corpului* dar acestea !u vor dura& R"5!e%i preze!t* r"5!e%i co!$tie!t& Bi%i paz!icul "ereu vi#ile!t al spa%iului i!terior& Tre-uie s 1i%i su1icie!t de preze!t )!c5t s pute%i ur"ri corpul(durere $i s )i si"%i%i e!er#ia& Atu!ci el !u v va "ai putea co!trola #5!direa& )! "o"e!tul )! care #5!direa dvs& se ali!iaz cu c5"pul e!er#etic al corpului(durere* de2a v(a%i ide!ti1icat cu ci $i )l ali"e!ta%i di! !ou cu propriile #5!duri& De e4e"plu* dac 1uria este vi-ra%ia e!er#etic predo"i!a!t a corpului(durere $i !utri%i #5!duri pli!e de 1urie* strui!d cu "i!tea la ceea ce v(a 1cut ci!eva sau la ceea ce )i ve%i 1ace dvs& lui sau ei* v(a%i lsat prad i!co!$tie!%ei* iar corpul(durere a deve!it Edu"!eavoastrF )!$iv& Acolo u!de e4ist 1urie )!totdeau!a este $i durere dedesu-t& 'au atu!ci c1l!d si"%i%i c v cupri!de o dispozi%ie trist $i )!cepe%i s activa%i u! tipar de #5!dire !e#ativ* spu!5!du(v si!#ur c5t de ori-il este via%a* #5!direa dvs& s(a ali!iat cu corpul(durere* a%i i!trat )! starea de i!co!$tie!% $i vul!era-ilitate la atacul corpului( durere& )! se!sul )! care )l 1olosesc eu aici* a 1i Ei!co!$tie!tF )!sea"! a te ide!ti1ica u!ui a!u"it tipar "e!tal sau e"o%io!al& @"plic a-se!%a dvs& co"plet ca o-servator& Ate!%ia co!$tie!t $i sus%i!ut rupe le#tura di!tre corpul(durere $i procesele #5!dirii* duce la apari%ia procesului de tra!s"utare& Este ca $i cu" durerea ar deve!i co"-usti-ilul 1lcrii co!$tii!%ei dvs&* care )!cepe s ard ast1el "ai puter!ic& Acesta este )!%elesul ezoteric al vechii arte a alchi"iei3 tra!s"utarea "etalului o-i$!uit )! aur sau a su1eri!%ei )! co!$tii!%& Ruptura i!terioar se vi!dec $i deve!i%i di! !ou u!itar& Di! acel "o"e!t* respo!sa-ilitatea dvs& este s !u "ai crea%i durere& ' rezu"" acu" acest proces& Co!ce!tra%i(v ate!%ia asupra se!ti"e!tului i!terior& Recu!oa$te%i corpul(durere& Accepta%i c se a1l acolo& Nu v #5!di%i la el H !u lsa%i se!ti"e!tul s se tra!s1or"e )! #5!dire& Nu )l 2udeca%i $i !u )l a!aliza%i& Nu 1ace%i di! el o ide!titate proprie& R"5!e%i preze!t $i co!ti!ua%i s 1i%i o-servatorul lucrurilor care se petrec )! i!teriorul dvs& Co!$tie!tiza%i !u !u"ai durerea e"o%io!al* ci $i pe dvs& ca Epersoa!a care o-servF* o-servatorul tcut& Aceasta este puterea Clipei de acu"* puterea preze!%ei co!$tie!te& .r"ri%i ce se )!t5"pl )! co!ti!uare& '

;e!tru "ulte 1e"ei* corpul(durere se treze$te "ai ales )!ai!te de perioada ciclului "e!strual& Despre acest lucru $i despre cauzele sale voi vor-i "ai "ult ceva "ai t5rziu& Acu" a$ vrea s v spu! !u"ai at5t3 dac pute%i r"5!e ate!t $i preze!t )! acest ti"p $i dac pute%i o-serva ceea ce si"%i%i* )! loc s v lsa%i do"i!at de eve!i"e!t* ve%i avea ocazia s 1ace%i cel "ai i!te!s e4erci%iu spiritual $i ve%i putea s v tra!s"uta%i rapid toat durerea pe care a%i si"%it(o )! trecut& @de!ti1icarea si!elui 1als cu corpul(durere ;rocesul pe care toc"ai l(a" descris este e4tre" de puter!ic $i )! acela$i ti"p 1oarte si"plu& )i poate 1i e4plicat $i u!ui copil $i s sper" c )!tr(o zi va 1i pri!tre pri"ele lucruri ce vor 1i predate la $coal& Odat ce a%i )!%eles pri!cipiile de -az ale preze!%ei dvs& ca o-servator al eve!i"e!telor i!terioare H $i le(a%i E)!%elesF tri!du(le H ave%i la dispozi%ie cel "ai puter!ic i!stru"e!t de tra!s1or"are& Nu !e# c v(a%i putea co!1ru!ta cu o reziste!% i!terioar i!te!s )! procesul de re!u!%are la ide!ti1icarea cu durerea* e va )!t5"pla ast1el "ai ales dac* )! cea "ai "are parte a 8ie%ii dvs&* a%i trit )! str5!s ide!ti1icare cu corpul(durere e"o%io!al $i dac )!tre#ul se!ti"e!t de si!e sau "are parte di! el este i!vestit )! acesta& Asta )!sea"! c v(a%i co!struit u! si!e !e1ericit di! corpul(durere $i crede%i c dvs& su!te%i aceast 1ic%iu!e co!struit de "i!te& )! acest caz* 1rica i!co!$tie!t c v ve%i pierde ide!titatea va crea o reziste!% puter(tllic la orice te!tativ de a!ulare a ide!ti1icrii& Cu alte cuvi!(i* pre1era%i "ai cur5!d s su1eri%i H s 1i%i corpul(durere H ec5t s 1ace%i u! salt )! !ecu!oscut $i s risca%i s pierde%i 1a"iliarul si!e !e1ericit& Dac acest lucru este adevrat )! ceea ce v prive$te* o-ser(va%i(v reziste!%a& O-serva%i ata$a"e!tul 1a% de propria dure(3& Bi%i 1oarte ate!t& O-serva%i plcerea ciudat pe care o si"(] )! ur"a 1aptului c su!te%i !e1ericit& O-serva%i i"pulsul de vor-i despre acest lucru sau de a v #5!di la el& Reziste!%a va )!ceta dac o ve%i co!$tie!tiza& Atu!ci ve%i putea s v )!drepta%i ate!%ia asupra corpului(durere* r"5!5!d preze!t ca "artor $i i!i%ii!d ast1el tra!s"utarea& Nu"ai dvs& pute%i 1ace acest lucru& Ni"e!i !u(+ poate 1ace i! locul dvs& Dar dac ave%i !orocul s )!t5l!i%i o persoa! i!te!s co!$tie!t* dac pute%i 1i alturi de ea $i s o ur"a%i )! starea de preze!%* acest lucru poate 1i salutar $i poate accele(!i procesul& Ast1el* lu"i!a dvs& va deve!i cu repeziciu!e "ai puter!ic& C5!d u! -u$tea! care a-ia a )!ceput s ard este pus l5!# u!ul care arde puter!ic $i dup u! ti"p este separat di! !ou* el va arde "ult "ai i!te!s& La ur"a ur"ei* este acela$i 1oc& A 1i u! ast1el de 1oc este u!a di!tre 1u!c%iile u!ui "aestru spiritual& .!ii terapeu%i s(ar putea s 1ie $i ei capa-ili s )!depli!easc aceast 1u!c%ie* dac au dep$it !ivelul ide!ti1icrii cu "i!tea* put5!d crea $i sus%i!e o stare de preze!% co!$tie!t i!te!s )! ti"p ce lucreaz cu dvs& Ori#i!ea 1ricii A%i spus c 1rica 1ace parte di! durerea !oastr e"o%io!al 1u!da"e!tal& Cu" apare 1rica $i de ce are o po!dere at5t de "are )! vie%ile oa"e!ilorR Oare o a!u"it ca!titate de 1ric

!u a2ut la autoaprareR Dac !u "(a$ te"e de 1oc* a$ putea s -a# "5!a )! el $i s " ard& Nu 1rica este "otivul pe!tru care !u v -#a%i "5!a )! 1oc* ci 1aptul c $ti%i c v ve%i arde& Nu ave%i !evoie de 1ric pe!tru a evita pericolele )!t5"pltoare H ci doar de u! "i!i" de i!teli#e!% $i -u!(si"%& ;e!tru ase"e!ea chestiu!i practice* este util aplicarea lec%iilor )!v%ate )! trecut& Dac ci!eva v a"e!i!% cu 1ocul sau cu viole!%a 1izic* a%i putea avea u! se!ti"e!t ase"!tor cu 1rica& Aceasta este o retra#ere i!sti!ctiv di! 1a%a pericolului* dar !u este acela$i lucru cu starea psiholo#ic de 1ric despre care vor-i" aici& 'tarea psiholo#ic de 1ric este i!depe!de!t de orice pericol co!cret $i i"ediat& Ea )"-rac "ulte 1or"e3 disco!1ort* #ri2* a!4ietate* !ervozitate* te!siu!e* #roaz* 1o-ie $&a&"&d& Acest tip de 1ric psiholo#ic este le#at )!totdeau!a de ceea ce s(ar putea )!( t5"pla* !u se re1er la u! lucru care se )!t5"pl acu"& Dvs& tri%i aici $i acu"* )! ti"p ce "i!tea dvs& se a1l )! viitor& Aceasta creeaz o prpastie de a!4ietate& Gi dac v(a%i ide!ti( 1icat cu "i!tea $i a%i pierdut co!tactul cu puterea $i si"plitatea Clipei de acu"* prpastia a!4iet%ii v va )!so%i co!sta!t& ;ute%i oric5!d s 1ace%i 1a% "o"e!tului preze!t* dar !u pute%i 1ace 1a% u!ui lucru care este doar o proiec%ie a "i!%ii H !u pute%i 1ace 1a% viitorului& Iai "ult* at5ta ti"p c5t v ide!ti1ica%i cu "i!tea dvs&* via%a v este co!dus de $i!ele 1als* a$a cu" a" artat "ai devre"e& Ca ur"are a !aturii sale iluzorii $i )! ciuda ela-oratelor sale "eca!is"e de aprare* $i!ele 1als este 1oarte vul!era-il $i !esi#ur $i se co!sider a"e!i!%at )! "od co!sta!t& Lucrurile stau ast1el chiar dac* privit di! e4terior* $i!ele 1als este 1oarte )!creztor& A"i!ti%i(v c o e"o%ie este reac%ia corpului la activitatea "i!%ii dvs& Ce "esa2 pri"e$te )! "od co!sta!t corpul de la $i!ele 1als* co!struit de "i!teR E;ericol* su!t a"e!i!%at&F Gi care este e"o%ia #e!erat de acest "esa2 co!ti!uuR Brica* desi#ur& Brica pare s ai- "ulte cauze& Brica de pierdere* 1rica de e$ec* 1rica de a 1i r!it etc* dar* )! ulti" i!sta!%* toate 1ricile reprezi!t 1rica de "oarte* de a!ihilare a si!elui 1als& ;e!( tru si!ele 1als* "oartea p5!de$te )!totdeau!a dup col%& )! aceast stare de ide!ti1icare cu "i!tea* 1rica de "oarte a1ecteaz 1iecare aspect al vie%ii dvs& De e4e"plu* chiar $i u! lu( cru apare!t o-i$!uit $i E!or"alF* ca !evoia i!sti!ctiv de a avea dreptate )!tr(o discu%ie $i de a(i dovedi celuilalt c #re$e$te H apr5!d )! 1elul acesta pozi%ia "e!tal cu care v(a%i ide!ti1icat H este ur"are a 1ricii de "oarte& Atu!ci c5!d v ide!ti1ica%i cu o pozi%ie "e!tal $i #re$i%i* se!ti"e!tul de ide!titate -azat pe #5!dire este serios a"e!i!%at cu a!ihilarea& A$a c dvs&* ca si!e 1als* !u v pute%i per"ite s #re$i%i& A #re$i )!sea"! a "uri& Di! cauza acestui lucru s(au purtat rz-oaie $i au 1ost distruse !e!u"rate rela%ii& Odat ce a%i scpat de ide!ti1icarea cu "i!tea* pe!tru se!ti"e!tul dvs& de ide!titate !u "ai are !icio i"porta!% dac ave%i dreptate sau !uD ast1el* !evoia co"pulsiv $i pro1u!d i!co!$tie!t de a avea dreptate* care este o 1or" de viole!%* !u va "ai e4ista& ;ute%i a1ir"a clar $i 1er" ce si"%i%i sau #5!di%i* 1r a "ai 1i a#resiv sau "5!at de se!ti"e!te de1e!sive )! le#tur cu aceste lucruri& 'e!ti"e!tul de ide!titate va deriva di!tr(u! loc "ult "ai pro1u!d $i "ai aute!tic* di! i!teriorul dvs&* !u di! "i!te& .r"ri%i apari%ia oricrui 1el de se!ti"e!t de1e!siv& Ce apra%iR O ide!titate iluzorie* o i"a#i!e di! "i!tea

dvs&* o e!titate 1ictiv& Co!$tie!tiz5!d acest tipar* o-serv5!du(l* ve%i a!ula ide!ti1icarea cu el& )! lu"i!a co!$tii!%ei dvs&* tiparul i!co!$tie!t se va dizolva rapid& Acesta este s15r$itul tuturor co!1lictelor $i al 2ocurilor de putere* care su!t at5t de corozive pe!tru rela%ii& ;uterea asupra altora este de 1apt sl-iciu!e de#hizat )! putere& Adevrata putere se a1l )! i!terior $i v este acu" dispo!i-il& A$a c orice persoa! care s(a ide!ti1icat cu "i!tea sa $i* di! acest "otiv* este deco!ectat de la puterea sa adevrat* de la si!ele su pro1u!d* )!rdci!at )! Bii!%* va avea ca tovar$ co!sta!t 1rica& Nu"rul persoa!elor care au dep$it ide!ti1icarea cu "i!tea este e4tre" de "ic* a$a c pute%i presupu!e c aproape orice persoa! cu care v )!t5l!i%i pe strad sau pe care o cu!oa$te%i trie$te )!tr(o stare de 1ric& Nu"ai i!te!sitatea ei variaz& Aceast stare 1luctueaz )!tre a!4ietate $i #roaz la u! capt al scalei $i o se!za%ie va# de !eplcere $i se!ti"e!tul u!ui pericol )!deprtat la cellalt& Cei "ai "ul%i oa"e!i devi! co!$tie!%i de ea !u"ai atu!ci c5!d trec pri!tr(o stare "ai i!te!s& 6!cercarea si!elui 1als de a ati!#e starea de )"pli!ire .! alt aspect al durerii e"o%io!ale* care este o parte i!tri!sec a "i!%ii co!duse de $i!ele 1als* )l reprezi!t u! pro1u!d se!ti"e!t de lips sau de !e)"pli!ire* de a !u 1i )!tre#& La u!ii oa"e!i* acesta este co!$tie!t* la al%ii este i!co!$tie!t& Dac este co!$tie!t* 1or"a sa de "a!i1estare o reprezi!t se!ti"e!tul !eli!i$titor $i co!sta!t al lipsei de valoare proprie sau acela c !u e$ti su1icie!t de -u!& Dac este i!co!$tie!t* va 1i resi"%it !u"ai i!direct* ca o dori!%* o !evoie* o ceri!% i!te!s* )! orice caz* oa"e!ii se )!scriu deseori )! #ra!i%ele u!ei !evoi co"pulsive de #rati1icare a si!elui 1als $i caut lucruri cu care s se ide!ti1ice pe!tru a putea u"ple acest #ol pe care )l si"t )! ei )!$i$i& A$a c se lupt s acu"uleze posesiu!i* -a!i* succes* putere* recu!oa$tere sau o rela%ie special* )! pri"ul r5!d pe!tru a se putea si"%i "ai -i!e cu ei )!$i$i* pe!tru a se si"%i "ai co"ple%i& Dar* chiar $i atu!ci c5!d o-%i! toate aceste lucruri* ei co!stat cur5!d c #olul co!ti!u s e4iste $i este 1r "ar#i!i& Atu!ci se si"t )!tr(adevr )! pericol* pe!tru c !u se "ai pot "i!%i& 'au pot $i chiar co!ti!u s se "i!t* dar le este "ult "ai #reu& At5ta ti"p c5t "i!tea do"i!at de $i!ele 1als v co!duce via%a* !u v pute%i si"%i cu adevrat -i!eD !u v pute%i si"%i )"pcat sau )"pli!it* cu e4cep%ia u!or i!tervale 1oarte scurte* )! care o-%i!e%i ceea ce v(a%i dorit* c5!d o dori!% toc"ai a 1ost )"pli!it& Deoarece $i!ele 1als este u! se!ti"e!t derivat al ide!tit%ii* el are !evoie s se ide!ti1ice cu lucruri e4ter!e& Are !evoie s 1ie at5t aprat* c5t $i ali"e!tat co!sta!t& Gi!ele 1als se ide!ti1ic cel "ai des cu posesiu!ile* cu ocupa%ia* cu statutul $i recu!oa$terea social* cu educa%ia $i cu!o$ti!%ele* cu aspectul 1izic* cu aptitudi!ile speciale* cu rela%iile* cu istoria de via% perso!al sau a 1a"iliei* cu siste"e de credi!%e $i apeleaz deseori la ide!ti1icri politice* !a%io!aliste* rasiste* reli#ioase $i alte ide!ti1icri colective& Niciu!a di!tre acestea !u su!te%i dvs& Gsi%i c este )!spi"5!ttorR 'au este o eli-erare s $ti%i acest lucruR Iai devre"e sau "ai t5rziu* va tre-ui s re!u!%a%i la toate aceste lucruri& ;oate c acu" v vi!e #reu s crede%i $i* -i!e)!%eles* !u v cer s crede%i c !u v pute%i re#si ide!titatea )! !i"ic di! toate acestea& 8e%i a1la si!#ur adevrul* )l ve%i a1la cel "ai t5rziu )! "o"e!tul )! care ve%i

si"%i C se apropie "oartea& Ioartea ia tot ceea ce !u su!te%i dvs& 'ecretul vie%ii este s E"ori )!ai!te de a "uriF H $i s descoperi c !u e4ist "oarte& Nu v cuta%i si!ele )! "i!te& Capitolul , ' ptru!de" $i "ai ad5!c )! clipa de acu" Nu v cuta%i si!ele )! "i!te 'i"t c "ai a" "ulte lucruri de a1lat despre 1elul )! care 1u!c%io!eaz "i!tea "ea* )!ai!te de a putea s " apropii "car de co!$tii!%a depli! sau de ilu"i!area spiritual& Nu* !u este a$a& ;ro-le"ele "i!%ii !u pot 1i rezolvate la !ivelul "i!%ii& Dup ce a%i )!%eles pri!cipala dis1u!c%ie* !u "ai ave%i !evoie s )!%ele#e%i sau s a1la%i prea "ulte& 'tudiul co"ple4it%ii "i!%ii v poate tra!s1or"a )!tr(u! -u! psiholo#* dar !u v va duce "ai departe de !ivelul "e!tal* a$a cu" studiul !e-u!iei !u este su1icie!t pe!tru a aduce s!tatea "i!tal& A%i )!%eles de2a "eca!is"ele de -az ale strii de i!co!$tie!%3 ide!ti1icarea cu "i!tea* 1apt ce creeaz u! si!e 1als* ca su-stitut al si!elui dvs& adevrat* )!rdci!at )! Bii!%& Deve!i%i Eo "ldi% di! vieF Mv& @oa! +?* +N* dup cu" a spus @sus& Nevoile si!elui 1als su!t 1r s15r$it& Ea se si"te vul!era-il $i a"e!i!%at* a$a c trie$te co!sta!t )!tr(o stare de 1ric $i dori!%& Dup ce a%i a1lat cu" opereaz dis1u!c%ia pri!( cipal* !u "ai ave%i !evoie s e4plora%i !e!u"ratele sale "a!i1estri* !u este !evoie s le tra!s1or"a%i )!tr(o co"ple4 pro-le" perso!al& Desi#ur* $i!ele 1als ador s 1ac acest lucru& El este "ereu )! cutarea u!ui lucru de care s se ata$eze pe!tru a($i "e!%i!e $i )!tri se!ti"e!tul iluzoriu de ide!titate $i se va ata$a i"ediat de pro-le"ele dvs& Acesta este "otivul pe!tru care* )! cazul at5tor oa"e!i* "are parte di! se!ti"e!tul lor de ide!titate este str5!s le#at de propriile pro-le"e& Dup ce aceasta s(a )!t5"plat* ulti"ul lucru pe care ei $i l(ar dori ar 1i s se eli-erezeD ar )!se"!a s($i piard $i!ele& Gi!ele 1als se poate i!vesti )!tr(o "sur 1oarte "are )! durere $i su1eri!%& Odat ce a%i recu!oscut c la -aza strii de i!co!$tie!% st ide!ti1icarea cu "i!tea* stare care* desi#ur* i!clude $i e"o%iile* ie$i%i di! ea& Deve!i%i preze!t& C5!d su!te%i preze!t* )i pute%i per"ite "i!%ii s 1ie a$a cu" este 1r s v )"pot"oli%i )! ea& Ii!tea )! si!e !u este dis1u!c%io!al& Este u! i!stru"e!t "i!u!at& Dis1u!c%iile apar atu!ci c5!d v cuta%i pe dvs& )!$iv )! ea $i co!sidera%i )! "od #re$it c dvs& su!te%i totu!a cu "i!tea dvs& Ea devi!e atu!ci o "i!te co!dus de si!ele 1als $i pu!e stp5!ire pe )!trea#a dv$& via%& ;u!e%i capt iluziei ti"pului& ;are aproape i"posi-il s scp" de ide!ti1icarea cu "i!tea& To%i su!te" a1u!da%i )! ea& Cu" )!ve%i u! pe$te s z-oareR @at care este cheia3 pu!e%i capt iluziei ti"pului& Ti"pul "i!tea su!t i!separa-ile& Eli"i!a%i ti"pul* $i "i!tea se opre$te H dac !u ale#e%i cu"va s o pu!e%i la trea-&

A te ide!ti1ica cu propria "i!te )!sea"! a 1i pri!s )! ti"p3 i"pulsul de a tri aproape e4clusiv pri! "e"orie $i a!ticipare& Aceasta creeaz o preocupare co!ti!u pe!tru trecut $i viitor H #5!dul la recu!oa$terea "o"e!tului preze!t $i la a(i )!#dui s e4iste treze$te !eplcerea& @"pulsul apare pe!tru c trecutul v co!1er o ide!titate* iar viitorul "e!%i!e pro"isiu!ea salvrii* a )"pli!irii su- orice 1or"& A"5!dou su!t iluzii& Dar cu" a" "ai 1u!c%io!a )! aceast lu"e dac a" 1i lipsi%i de si"%ul ti"puluiR Nu ar "ai e4ista scopuri pe care s !e strdui" s le ati!#e"& Nu a" "ai $ti ci!e su!te"* pe!tru c trecutul 1ace di! !oi ceea ce su!te" azi& Cred c ti"pul este ceva 1oarte pretios si tre-uie s )!v%" s(l 1olosi" cu i!teli#e!%* i! loc s(l risipi"& Ti"pul !u este deloc pretios* pe!tru ca este o iluzie& Ceea ce percepeti ca pretios !u este ti"pul* ci si!#urul "o"e!t e4iste!t i! a1ara sa3 Clipa de acu"& Ea este i!tr(adevar pre%ioasa& Cu cat su!teti "ai co!ce!trat asupra ti"pului H trecut $i viitor H* cu atat pierdeti "ai "ult di! vedere Clipa de acu"* cel "ai pretios lucru care e4ista& De ce este eel "ai pretios lucruR @! pri"ul ra!d* pe!tru ca este si!#urul care e4ista& Este tot ceea ce e4ista& Eter!ul pre(ze!t este spatiul i! care se deruleaza via1a dvs&* si!#urul 1actor care ra"a!e co!sta!t& 8iata este acu"& Nu a e4istat !icio(data vreu! ti"p i! care viata dvs& sa!u1ie acu" s&i !ici !u se va i!ta"pla vreodata& @! al doilea ra!d* Clipa de acu" este si!#urul pu!ct care va poate duce di!colo de #ra!itele li"ita(te ale "i!tii& Este si!#urul pu!ct de acces i! lu"ea lipsita de ti"p si de 1or"a a Bii!tei& ' Ni"ic !u e4ista i! a1ara Clipei de acu" Trecutul si viitorul !u su!t la1el de reale* u!eori chiar "ai reale decdt preze!tulR La ur"a ur"ei* trecutul deter"i!d 1e(lul !ostru de a1i si "odul i! care !e percepe" si !e co"por( td" i! preze!t& @ar o-iectivele !oastre viitoare deter"i!d ac(1iu!ile pe care le i!trepri!de" i! preze!t& Nu a1i i!teles i!ca pe depli! ese!ta lucrurilor pe care vi le(a" e4plicat pe!tru ca i!cercati sa le i!tele#eti "e!tal& Ii!tea !u poate i!tele#e acest lucru* !u"ai dvs& puteti& 8a ro#* ascultati("& A e4istat vreodata u! "o"e!t ca!d ati trait* 1acut* #a!dit sau si"tit vreu! lucru i! a1ara Clipei de acu"R Credeti ca se va i!ta"pla vreodataR Este posi-il ca u! lucru sa se i!ta"ple sau sa e4iste i! a1ara Clipei de acu"R Raspu!sul este evide!t* !u(i asaR Ni"ic !u s(a i!ta"plat vreodata i! trecutD toate se i!ta"pla i! Clipa de acu"& Ni"ic !u se va i!ta"pla vreodata i! viitorD totul se i!ta"pla i! Clipa de acu"&

Ceea ce co!siderate trecut este* de 1apt* o a"pre!ta de "e("orie* i!"a#azi!ata i! "i!te* a u!ei Clipe de acu" "ai vechi& Ca!d va a"i!titi trecutul* reactivati aceasta a"pre!ta H tot i! preze!t& 8iitorul este o Clipa de acu" i"a#i!ata* o proiectie a "i!tii& Ca!d apare* apare su- 1or"a Clipei de acu"& Ca!d va #a!diti la viitor* 1aceti aceasta tot i! Clipa de acu"& Evide!t* trecutul ai viitorul !u au realitate proprie& As*a cu" Lu!a !u are o lu"i!a proprie ai poate doar sa re1lecte lu("i!a 'oarelui* tot as*a trecutul s2 viitorul su!t doar palide re(1le4ii ale lu"i!ii* ale puterii s2 ale realitatii preze!tului eter!& Ele i$i i"pru"uta realitatea de la Clipa de acu"& Ese!ta cuvi!telor "ele !u poate 1i i!teleasa de "i!te& @! "o"e!tul i!tele#erii* i! co!atii!]a se produce o trecere de la "i!te la Bii!ta* de la ti"p la preze!ta& Brusc* totul vi se pare viu* radiaza e!er#ie* e"a! preze!%a Bii!tei& ' Cheia di"e!siu!ii spirituale 6! situatiile i! care viata !e este a"e!i!tata si ave" !evoie de o reactie rapida* trecerea de la ti"p la preze!ta se produce u!eori de la si!e& ;erso!alitatea* care are u! trecut $i u! viitor* dispare "o"e!ta! $i este i!locuita de o i!te!sa preze!ta co!$tie!t* 1oarte li!i$tit* dar )! acela$i ti"p 1oarte vi#ile!t& Rspu!sul de care este !evoie vi!e di! aceast stare de co!$tii!%& b Iotivul pe!tru care u!ii oa"e!i ador activit%ile periculoase* cu" ar 1i escaladarea "u!%ilor* cursele de "a$i!i etc* de$i poate !u )l co!$tie!tizeaz* este acela c )i 1or%eaz s struie )! Clipa de acu" H )! starea de trire i!te!s care este eli-erat de ti"p* de pro-le"e* de #5!duri* de povara perso!alit%ii& ;rsirea preze!tului* chiar $i pe!tru o secu!d* poate )!se"!a "oarte& Di! !e1ericire* ace$ti oa"e!i a2u!# depe!de!%i de o a!u"it activitate pe!tru ati!#erea strii respective& Dar dvs& !u tre-uie s escalada%i versa!tul !ordic al Ei#erului pe!tru asta& ;ute%i i!tra )! aceast stare chiar acu"& ' Di! ti"puri strvechi* "ae$trii spirituali di! toate tradi%iile au artat c aceast Clip de acu" este cheia di"e!siu!ii spirituale& Cu toate acestea* se pare c ea a r"as u! secret* )! "od si#ur* acest lucru !u este a1ir"at )! te"ple sau -iserici& Dac i!tra%i )!tr(o -iseric* ve%i auzi poate citate di! Eva!#helii* ca ENu v )!#ri2i%i de ziua de "5i!eF $i ECel ce se apuc de arat $i se uit peste u"r !u este potrivit s i!tre )! )"pr%ia CerurilorF& 'au poate c ve%i auzi versetul despre 1lorile c5"pului care !u )$i 1ac #ri2i pe!tru ziua de "5i!e* ci triesc le2er )! Clipa de acu" ate"poral* Du"!ezeu d5!(du(le totul di! pli!& ;ro1u!zi"ea $i !atura radical a acestor )!v%turi !u este recu!oscut& Ni"e!i !u pare s($i dea sea"a c ele su!t 1cute pe!tru a 1i trite $i pe!tru a aduce o pro1u!d tra!s1or"are i!terioar& ' Toat ese!%a 1ilozo1iei Te! se reduce la a te "e!%i!e "ereu pe "uchia de cu%it a Clipei de acu" H la a 1i at5t de co"plet* at5t de pro1u!d preze!t* )!c5t !ici o pro-le"* !ici o su(

1eri!%* !i"ic di! ceea ce !u su!te%i dvs& )!$iv s !u co!ti!ue s supravie%uiasc )! dvs& )! Clipa de acu"* )! a-se!%a ti"pului* toate pro-le"ele dvs& se dizolv& 'u1eri!%a are !evoie de ti"pD ea !u poate supravie%ui )! Clipa de acu"& Iarele "aestru Te!* Ri!zai* pe!tru a le distra#e elevilor si ate!%ia de la ti"p* ridica deseori de#etul $i )!tre-a3 ECe !e lipse$te )! acest "o"e!tRF O )!tre-are pro1u!d* care !u solicit u! rspu!s "e!tal& Este 1cut s v aduc ate!%ia $i "ai pro1u!d )! Clipa de acu"& O )!tre-are si"ilar di! tradi%ia Te! este3 EDac !u acu"* atu!ci c5!dRF ' Clipa de acu" este ce!tral $i )! )!v%turile su1ite* ra"ura "istic a @sla"ului& 'u1i%ii au u! prover-3 ECredi!ciosul su1it este 1iul ti"pului preze!tF& @ar Ru"i* "arele poet $i "aestru al su1is"ului* declara3 ETrecutul $i viitorul )l iau pe Du"!ezeu di! 1a%a ochilor !o$tri* arde%i(le )! 1oc pe a"5!douF& Ieister Ec hart* "arele "aestru spiritual di! secolul al X@@@(lea* a rezu"at 1oarte 1ru"os toate acestea3 ETi"pul este cel care )"piedic lu"i!a s a2u!# la !oi& Nu e4ist o-stacol "ai "are )! calea ctre Du"!ezeu dec5t ti"pulF& ' Acu" u! "o"e!t* c5!d a%i vor-it despre preze!tul eter! $i despre irealitatea trecutului $i a viitorului* "(a" surpri!s ui(t!du(" la copacul care se vedea pe #ea"& I "ai uitase" la el de c5teva ori $i "ai )!ai!te* dar acu" a 1ost ceva di1erit& ;ercep%ia e4ter! !u s(a schi"-at prea "ult* !u"ai culorile preau "ai vii $i "ai vi-ra!te& Dar acu" avea o di"e!siu!e )! plus& Este #reu de e4plicat& Nu $tiu cu" a" 1cut* dar a" a2u!s s 1iu co!$tie!t de ceva i!vizi-il* pe care )l si"%ea" drept ese!%a acestui copac* spiritul su i!terior* dac vre%i& Gi )!tr(u! 1el 1cea" parte di! acest lucru& Acu" )"i dau sea"a c "ai )!ai!te !u vzuse" cu adevrat copacul* ci !u"ai o i"a#i!e plat $i "oart a lui& C5!d " uit acu" la copac* o parte di! acea co!$tii!% este )!c preze!t* dar si"t c )!cepe s("i scape& 8ede%i* e4perie!%a se retra#e de2a )! trecut& Este posi-il ca u! ast1el de "o"e!t s 1ie vreodat "ai "ult dec5t o str1ul#erareR 8(a%i eli-erat de ti"p pe!tru u! "o"e!t& A%i trecut )! Clipa de acu" $i ast1el a%i perceput copacul 1r ecra!ul "i!%ii& Co!$tii!%a Bii!%ei a deve!it parte di! percep%ia dvs& Odat cu di"e!siu!ea ate"poral vi!e $i u! alt 1el de cu!oa$tere* o cu!oa$tere care !u Eo"oarF spiritul* care trie$te )! 1iecare 1ii!% $i )! 1iecare lucru& O cu!oa$tere care !u distru#e sacra(litatea $i "isterul vie%ii* ci co!%i!e o iu-ire $i u! respect pro1u!de pe!tru tot ceea ce e4ist& O cu!oa$tere despre care "i!tea !u $tie !i"ic& Ii!tea !u poate cu!oa$te copacul& ;oate cu!oa$te !u"ai 1apte sau i!1or"a%ii despre el& Ii!tea "ea !u v poate cu!oaste pe dvs&* ci co!%i!e doar etichete* 2udec%i* 1apte $i opi!ii despre dvs& Nu"ai Bii!%a poate cu!oa$te direct&

E4ist u! loc pe!tru "i!te $i cu!o$ti!%ele ei& Este lu"ea practic a vie%ii de zi cu zi& Totu$i* atu!ci c5!d a2u!#e s st(i p5!easc peste toate aspectele vie%ii dvs&* i!clusiv rela%iile pe care le ave%i cu alte persoa!e $i cu !atura* se tra!s1or" )!tr(u! parazit "o!struos* care* !eco!trolat* poate 1oarte -i!e s @ distru# toat via%a de pe pla!et* iar )! 1i!al $i pe si!e* distra#5!du($i #azda& A%i )!trevzut pe!tru o clip 1elul )! care ate"poralitatea v5 poate tra!s1or"a percep%iile& Dar o si!#ur e4perie!% !u este su1icie!t* i!di1ere!t c5t a 1ost ea de 1ru"oas sau de pro1u!d& De ceea ce ave" !evoie $i )!cerc" acu" s o-%i!e" este o schi"-are de co!$tii!% per"a!e!t& A$a c a!ula%i vechiul tipar de !e#are $i reziste!% 1a% de "o"e!tul preze!t& O-i$!ui%i(v s v retra#e%i ate!%ia di! trecut $i viitor ori de c5te ori !u v su!t de 1olos& @e$i%i di! di( "e!siu!ea te"poral c5t de "ult pute%i )! 1iecare zi& Dac vi se pare #reu s i!tra%i direct )! Clipa de acu"* )!cepe%i cu o-servarea te!di!%ei o-i$!uite a "i!%ii de a dori s evadeze di! Clipa de acu"& 8e%i o-serva c viitorul este i"a#i!at* de o-icei* ca 1ii!d "ai -u! sau "ai ru dec5t preze!tul& Dac viitorul i"a#i!at este "ai -u!* el v o1er o spera!% sau o a!ticipare plcut& Dac este "ai ru* creeaz a!4ietate& A"-ele su!t iluzorii& ;ri! autoo-servare* ve%i 1i auto"at "ai preze!t )! via%a dvs& )! "o"e!tul )! care v da%i sea"a c !u su!te%i preze!t* a%i deve!it preze!t& De c5te ori su!te%i capa-il s v o-serva%i "i!tea )!sea"! c !u "ai su!te%i pri!s )! capca!a ei& A i!terve!it u! alt 1actor* u! lucru care !u apar%i!e "i!%ii3 preze!%a dvs& ca o-servator& Bi%i preze!t ca o-servator al propriei "i!%i H al #5!durilor* al e"o%iilor $i al reac%iilor dvs& )! di1erite situa%ii& Bi%i cel pu%i! la 1el de i!teresat de reac%iile dvs& pe c5t su!te%i de persoa!a sau situa%ia care le(a produs& O-serva%i de ase"e!ea c5t de des vi se )!dreapt ate!%ia spre trecut sau spre viitor& Nucritica%i $i !u a!aliza%i ceea ce o-serva%i& .r"ri%i #5!dul* si"%i%i e"o%ia* o-serva%i reac%ia& Nu 1ace%i di! ele o pro-le" perso!al& Gi atu!ci ve%i si"%i ceva "ai puter!ic dec5t toate aceste lucruri pe care le o-serva%i3 )!s$i preze!%a li!i$tit* care o-serv* )! spatele co!%i!uturilor "i!%ii* o-servatorul tcut& ' O preze!% i!te!s este !ecesar atu!ci c5!d a!u"ite situa%ii decla!$eaz o reac%ie cu o puter!ic )!crctur e"o%io!al* de e4e"plu* atu!ci c5!d i"a#i!ea de si!e v este a"e( !i!%at* c5!d )! via%a dvs& apare o provocare ce decla!$eaz 1rica* c5!d Elucrurile "er# prostF sau c5!d este reactivat u! co"ple4 e"o%io!al di! trecut& )! aceste "o"e!te* e4ist te!di!%a de a deve!i Ei!co!$tie!tF& Reac%ia sau e"o%ia pu!e stp5!ire pe dvs& H deve!i%i u!a cu ea& O pu!e%i )! practic& 8 2usti1ica%i* )i arta%i celuilalt c #re$e$te* ataca%i* v apra%iJ !u"ai c aceast 1ii!% !u su!te%i dvs&* ci tiparul de reac%ie* "i!tea )! "odul ei o-i$!uit de supravie%uire& @de!ti1icarea cu "i!tea )i co!1er acesteia "ai "ult e!er#ieD o-servarea )i retra#e "i!%ii e!er#ia& @de!ti1icarea cu "i!tea creeaz "ai "ult ti"pD o-servarea "i!%ii deschide di"e!siu!ea ate"poralit%ii& E!er#ia care )i este retras "i!%ii se tra!s1or" )! preze!%& Dup ce a%i si"%it ce )!sea"! a 1i preze!t* devi!e "ult "ai u$or s ale#e%i pur $i si"plu

s ie$i%i di! di"e!siu!ea te"poral ori de c5te ori !u ave%i !evoie de ti"p )! scopuri practice $i s ptru!de%i "ai ad5!c )! Clipa de acu"& Acest lucru !u v a1ecteaz capacitatea de a v 1olosi de ti"p H de trecut sau de viitor H atu!ci c5!d ave%i !evoie s(+ utiliza%i )! chestiu!i practice& Gi !u v a1ecteaz !ici capacitatea de a v 1olosi "i!tea& De 1apt* chiar o a"pli1ic& C5!d o ve%i 1olosi* "i!tea va 1i "ai rapid* "ai co!ce!trat& Re!u!%area la ti"pul psiholo#ic )!v%a%i s 1olosi%i ti"pul pe!tru aspectele practice ale vie%ii H pute" !u"i acest i!terval Eti"p cro!olo#icF H* dar i"ediat ce a%i rezolvat pro-le"ele practice reve!i%i la co!$tii!%a preze!tului& )! acest 1el* !u ve%i acu"ula u! Eti"p psiholo#icF* care este ide!ti1icarea cu trecutul $i proiec%ia co"pul(siv )! viitor& Ti"pul cro!olo#ic !u )!sea"! !u"ai a sta-ili o )!t5l!ire sau a pla!i1ica o e4cursie& El i!clude $i a )!v%a di! trecut pe!tru a !u repeta acelea$i #re$eli la !es15r$itD sta-ilirea o-iectivelor $i e1ortul de a le duce la )!depli!ireD predic%iile le#ate de viitor* pri! i!ter"ediul tiparelor $i al le#ilor 1izice* "ate"atice $&a&"&d&* )!v%ate di! trecut* $i a-ordarea u!or ci adecvate de ac%iu!e )! -aza predic%iilor !oastre& Dar chiar $i aici* )! s1era vie%ii practice* )! care !u !e pu(@c" descurca 1r s recur#e" la trecut sau la viitor* "o"e!tul preze!t r"5!e 1actorul ese!%ial3 orice lec%ie di! trecut de( vi!e releva!t $i se aplic acu"& Orice pla!i1icare $i orice cKort de a ati!#e u! a!u"it scop au loc acu"& 6! cazul u!ei persoa!e ce a ati!s ilu"i!area* co!ce!trarea ate!%iei se ide!ti1ic )!totdeau!a cu Clipa de acu"* de$i ea are )!c o co!$tii!% peri1eric a ti"pului& Cu alte cuvi!te* ea o!ti!u s 1oloseasc ti"pul cro!olo#ic* dar este eli-erat de ti"pul psiholo#ic& C5!d e4ersa%i aceasta* 1i%i ate!t s !u tra!s1or"a%i ti"pul 1o!olo#ie )! ti"p psiholo#ic 1r s v da%i sea"a& De e4e"plu* dac )! trecut a%i 1cut o #re$eal $i acu" a%i )!v%at di! ea 1olosi%i ti"pul cro!olo#ic& ;e de alt parte* )! cazul )! care co!ti!ua%i s v #5!di%i la ea $i s v critica%i* s ave%i re"u$i sau u! se!ti"e!t de vi!ov%ie* atu!ci 1ace%i di! !ou #re$eala de a tra!s1or"a i!cide!tul )!tr(u! aspect Epropriu $i perso!alF3 1ace%i di! el o parte a se!ti"e!tului de si!e $i )l tra!s1or"a%i )! ti"p psiholo#ic* care este )!totdeau!a le#at de u! 1als se!ti"e!t de ide!titate& Re1uzul de a ierta i"plic )! t!od !ecesar #reaua povar a ti"pului psiholo#ic& Dac v sta-ili%i u! o-iectiv $i )!cerca%i s )l ati!#e%i* 1olosi%i ti"pul cro!olo#ic& Gti%i u!de dori%i s a2u!#e%i* dar respecta%i $i acorda%i cea "ai "are ate!%ie pasului pe care )l 1ace%i )! "o"e!tul preze!t& Dac v co!ce!tra%i e4cesiv asupra scopului* poate pe!tru c )!cerca%i s o-%i!e%i pri! el 1ericirea* )"pli!irea sau u! se!ti"e!t "ai co"plet de ide!titate* Clipa de acu" !u "ai este respectat& Este redus la o si"pl treapt spre viitor* lipsit de valoare i!tri!sec& Ti"pul cro!olo#ic se tra!s1or" atu!ci )! ti"p psiholo#ic& Cltoria vie%ii dvs& !u "ai este o ave!tur* devi!e o !evoie o-sesiv de a

o-%i!e* de a ati!#e* de a Ereu$iF& Nu "ai reu$i%i s vede%i $i s "irosi%i 1lorile de la "ar#i!ea dru"ului $i !ici !u "ai su!te%i co!$tie!t de 1ru"use%ea $i "iracolul vie%ii care se des1$oar )! 2urul dvs& dec5t atu!ci c5!d su!te%i preze!t )! Clipa de acu"& ' 6!%ele# supre"a i"porta!% a Clipei de acu"* dar !u pot s 1iu pe depli! de acord cu dvs& c5!d spu!e%i c ti"pul este )! totalitate o iluzie& C5!d spu! c Eti"pul este o iluzieF* !u i!te!%io!ez s e4pri" u! adevr 1ilozo1ic& 8 a"i!tesc pur $i si"plu u! 1apt H u! 1apt at5t de evide!t* )!c5t s(ar putea s v 1ie #reu s )l )!%ele#e%i* s vi se par lipsit de se!s* dar odat )!%eles co"plet* acesta poate tia cu repeziciu!ea u!ei s-ii pri! h%i$ul straturilor de co"ple4it%i $i Epro-le"eF create de "i!te& Da%i("i voie s repet3 preze!tul este tot ce ve%i avea vreodat& Nu va e4ista !iciodat u! "o"e!t )! care via%a dvs& s !u 1ie Eacest "o"e!tF& Nu este o realitateR Ne-u!ia ti"pului psiholo#ic Nu ve%i "ai avea !icio )!doial asupra 1aptului c ti"pul psiholo#ic este o -oal "e!tal dac )i ve%i o-serva "a!i1estrile colective& Ele apar* de e4e"plu* su- 1or"a ideolo#iilor* ca !a%io!al(socialis"ul* co"u!is"ul H sau orice 1el de !a%io!alis" H ori ca siste"ele reli#ioase ri#ide* ce 1u!c%io!eaz laz5!du(se pe presupu!erea i"plicit c -i!ele cel "ai "are se a1l )! viitor $i* pri! ur"are* scopul ati!#erii lui 2usti1ic "i2loacele& 'copul este o idee* u! pu!ct )! proiec%ia "e!tal viitorului* )! care salvarea* i!di1ere!t su- ce 1or" ar 1i preze!tat H 1ericire* )"pli!ire* e#alitate* eli-erare etc& H va 1i ati!s& De "ulte ori* "i2loacele de a o-%i!e aceste lucruri i"plic )!ro-irea* torturarea $i o"or5rea oa"e!ilor )! preze!t& De e4e"plu* se esti"eaz c au 1ost o"or5%i circa ?< de "ilioa!e de oa"e!i pe!tru pro#resul cauzei co"u!is"ului* pe!tru co!struirea u!ei Elu"i "ai -u!eF )! Rusia* Chi!a $i alte %ri co"u!iste& Este u! e4e"plu cutre"urtor despre 1elul )! care credi!%a )!tr(u! rai viitor creeaz u! iad )! preze!t& Iai poate e4ista vreo )!doial c ti"pul psiholo#ic este o -oal "e!tal #rav $i periculoasR Cu" 1u!c%io!eaz acest tipar "e!tal )! via%a dvs&> )!cerca%i "ereu s a2u!#e%i )! alt loc dec5t cel )! care v a1la%iR Cea "ai "are parte a ac%iu!ilor dvs& su!t doar "i2loace pe!tru ati!#erea u!ui scopR 'atis1ac%ia se a1l )!totdeau!a dup col% sau este redus la scurte "o"e!te de plcere* ca se4ul* "5!carea* -utura* dro#urile sau 1iorii de 1ric ori e!tuzias"R 8 o!ce!tra%i "ereu s deve!i%i* s realiza%i $i s ati!#e%i diver(3& %eluri* aler#a%i "ereu dup e"o%ii $i plceri !oiR Crede%i c dac adu!a%i "ai "ulte lucruri ve%i 1i "ai )"pli!it* "ai -u! 'au "ai )!tre#it di! pu!ct de vedere psiholo#icR A$tepta%i u! -r-at sau o 1e"eie care s dea u! se!s vie%ii dvs&R 6! starea de co!$tii!% !or"al* de ide!ti1icare cu "i!tea sau starea de !eilu"i!are* puterea $i pote!%ialul creator i!1i!it care stau ascu!se )! Clipa de acu" su!t ca"u1late )! totalitate de ti"pul psiholo#ic& )! aceste co!di%ii* via%a dvs& 6$i pierde capacitatea de a

vi-ra* prospe%i"ea* se!ti"e!tul de ui"ire $i e4taz& 8echile tipare de #5!dire* de e"o%ie* de co"porta"e!t* de reac%ie $i de dori!% su!t aplicate )! per1or"a!%e ce repet la !es15r$it u! sce!ariu di! "i!tea dvs&* care v co!1er u! 1el de ide!titate* dar de1or"eaz sau ascu!de realitatea preze!t& Atu!ci "i!tea creeaz o o-sesie a viitorului pe!tru a evada di!tr(u! preze!t !esatis1ctor& Ne#ativis"ul $i su1eri!%a )$i au rdci!ile )! ti"pul psiholo#ic bDar credi!%a c viitorul va 1i "ai -u! dec5t preze!tul !u este )!totdeau!a o iluzie& ;reze!tul poate 1i ori-il* iar lucrurile pot deve!i "ai -u!e )! viitor $i deseori a$a se $i )!t5"pl& De o-icei* viitorul este o replic a trecutului& 'u!t posi-ile schi"-ri super1iciale* dar tra!s1or"rile reale su!t rare $i depi!d de capacitatea dvs& de a 1i su1icie!t de preze!t pe!tru a dizolva trecutul cu a2utorul puterii Clipei de acu"& Ceea ce percepe%i ca viitor este o parte i!tri!sec a strii preze!te de co!$tii!%& Dac "i!tea dvs& este 1oarte )"povrat de trecut* ve%i tri acelea$i lucruri& Trecutul )!su$i se perpetueaz pri! lipsa preze!%ei& Calitatea co!$tii!%ei dvs& )! acest "o"e!t este ceea ce d 1or" viitorului H care* desi#ur* !u poate 1i trit dec5t )! Clipa de acu"& ;ute%i c5$ti#a +< "ilioa!e de dolari 1r ca schi"-area adus de acest 1apt s 1ie "ai pu%i! super1icial& A%i co!ti!ua pur $i si"plu s aplica%i acelea$i tipare co!di%io!ate* )!tr( u! cadru "ai lu4os& Oa"e!ii au )!v%at s divid ato"ul& )! loc s o"oare +< sau /< de persoa!e cu o -5t de le"!* acu" o persoa! poate o"or) u! "ilio! de i!divizi doar pri!tr(o apsare pe -uto!& Este aceasta o schi"-are aute!ticR Dac !u"ai calitatea co!$tii!%ei dvs& )! acest "o"e!t deter"i! viitorul* atu!ci ce a!u"e deter"i! calitatea co!$tii!%ei dvs&R Gradul preze!%ei dvs& Deci* si!#urul loc u!de este posi-il apari%ia u!ei schi"-ri aute!tice $i u!de trecutul poate 1i dizolvat este Clipa de acu"& ' Toate atitudi!ile !e#ative su!t produse de o acu"ulare a ti"pului psiholo#ic $i o !e#are a preze!tului& Disco!1ortul* a!4ietatea* te!siu!ea* stresul* #ri2ile H toate 1or"ele de 1ric H su!t produse de a-u!de!%a viitorului $i de i!su1icie!%a tririi preze!tului& 8i!ov%ia* re#retul* rese!ti"e!tele* su1eri!%ele* triste%ea* a"rciu!ea $i toate 1or"ele de lips a ier( trii su!t produse de a-u!de!%a trecutului $i de i!su1icie!%a preze!%ei& Cei "ai "ul%i oa"e!i descoper c le este #reu s cread )! posi-ilitatea u!ei stri de co!$tii!% co"plet eli-erate de orice 1or" de !e#ativis"& Gi cu toate acestea* toc"ai ea este starea de eli-erare despre care !e vor-esc toate )!v%turile spirituale& Este pro"isiu!ea salvrii* !u )!tr(u! viitor iluzoriu* ci chiar acu" $i aici& ;oate c v va 1i #reu s recu!oa$te%i c ti"pul este cauza su1eri!%elor sau a pro-le"elor dvs& Crede%i c ele su!t produse de situa%ii speci1ice di! via%a dvs& $i* di!tr(u! pu!ct de

vedere co!ve!%io!al* este adevrat& Dar p5! c5!d !u a%i rezolvat pri!cipala dis1u!c%ie #e!eratoare de pro-le"e a "i!%ii H ata$a"e!tul ei 1a% de trecut $i viitor $i !e#area Clipei de acu" H pro-le"ele su!t )! realitate i!terschi"-a-ile& Dac astzi a%i )!deprta )! "od "iraculos toate pro-le"ele dvs& ceea ce percepe%i drept cauze ale su1eri!%ei sau ale !e1ericirii dvs&* dar !u a%i deve!i "ai preze!t* "ai co!$tie!t* v ve%i trezi cur5!d cu u! set si"ilar de pro-le"e sau "otive de su1eri!%* ca o u"-r care v ur"eaz oriu!de a%i "er#e& )! 1i!al* e4ist o si!#ur pro-le" aute!tic3 "i!tea ata$at de ti"p& Nu pot s cred c a$ putea a2u!#e vreodat )!tr(u! pu!ct )! care s 1iu co"plet eli-erat de pro-le"ele "ele& Ave%i dreptate& Nu a2u!#e%i !iciodat )! acest pu!ct pe!tru c v a1la%i de2a )! acest pu!ct acu"& Nu e4ist salvare )! ti"p& Nu v pute%i eli-era )! viitor& ;reze!%a )! Clipa de acu" este cheia li-ert%ii* a$a c !u pute%i 1i li-er dec5t acu"& Descoperirea vie%ii di!colo de situa%ia de via% Nu )!%ele# cu" a$ putea s 1iu li-er acu"& Di! )!t5"plare* su!t e4tre" de !e1ericit )! acest "o"e!t& Este u! 1apt* $i "(a$ "i!%i si!#ur dac a$ )!cerca s " co!vi!# c totul este -i!e* c5!d )! "od clar !u este a$a& ;e!tru "i!e* "o"e!tul preze!t este e4tre" de !e1ericitD !u este deloc eli-erator& Ceea ce " a2ut s "er# )!ai!te este spera!%a sau posi-ilitatea ca situa%ia s se )"-u!t%easc )! viitor& Doar ave%i i"presia c ate!%ia dvs& se a1l )! preze!t* c5!d de 1apt ea este co"plet acaparat de ti"p& Nu pute%i 1i $i !e1ericit $i total preze!t )! Clipa de acu"& Ceea ce co!sidera%i Evia%F ar tre-ui "ai cur5!d s se !u"easc Esitua%ie de via%F& Este ti"pul psiholo#ic3 trecut $i viitor& A!u"ite lucruri di! trecut !(au "ers a$a cu" a%i dorit dvs& Iai "a!i1esta%i )!c o a!u"it reziste!% 1a% de ceea ce s(a )!t5"plat )! trecut* $i acu" v )"potrivi%i lucrurilor care e4ist de2a& 'pera!%a este cea care v 1ace s "er#e%i )!ai!te* dar spera!%a v 1ace s v co!ce!tra%i asupra viitorului $i aceast co!ce!trare co!ti!u pe viitor perpetueaz !e#area preze!tului $i* di! acest "otiv* !e1ericirea dvs& Este adevrat c situa%ia "ea de via% preze!t este rezultatul lucrurilor care s(au )!t5"plat )! trecut* dar ea r"5!e totu$i situa%ia "ea preze!t $i 1aptul c su!t -locat )! ea " 1ace !e1ericit& Haide%i s uit" pe!tru "o"e!t situa%ia dvs& preze!t de via% $i s !e co!ce!tr" asupra vie%ii dvs& Care este di1ere!%aR 'itua%ia dvs& de via% e4ist )! ti"p& 8ia%a dvs& e4ist acu"&

'itua%ia dvs& de via% este o co!struc%ie a "i!%ii& 8ia%a dvs& este real& Cuta%i Epoarta str5"t care duce spre via%F& 'e !u"e$te Clipa de acu"& Reduce%i(v via%a la acest "o"e!t& 'itua%ia dvs& de via% poate 1i pli! de pro-le"e H "a2oritatea a$a $i su!t H dar descoperi%i dac ave%i vreo pro-le" )! acest "o"e!t& Nu "5i!e* !u peste +< "i!ute* ci acu"& Ave%i vreo pro-le" acu"R C5!d su!te%i asaltat de pro-le"e* !u "ai e4ist loc pe!tru ceva !ou* !u "ai e4ist loc pe!tru solu%ii& A$a c* ori de c5te ori pute%i* 1ace%i pu%i! loc* crea%i u! spa%iu pe!tru a descoperi via%a di! spatele situa%iei de via%& Bolosi%i(v pe depli! si"%urile& Tri%i )! locul )! care v a1la%i& .ita%i(v )! 2ur& ;rivi%i* !u i!terpreta%i& 8ede%i lu"i!a* 1or"ele* culorile* te4turile& Co!$tie!tiza%i preze!%a tcut a 1iecrui lucru& Co!$tie!tiza%i spa%iul care le per"ite tuturor lucrurilor s e4iste& Asculta%i su!etele* !u 1ace%i aprecieri despre ele& Asculta%i li!i$tea di! spatele su!etelor& Ati!#e%i ceva H orice H* si"%i%i $i accepta%i preze!%a Bii!%ei& O-serva%i(v rit"ul respira%ieiD si"%i%i aerul cu" i!tr $i iese* si"%i%i e!er#ia vital di! corpul dvs& ;er"ite%i(le tuturor lucrurilor s e4iste* cu $i 1r dvs& Accepta%i )!su$irile tuturor lucrurilor& ;tru!(de%i "ai ad5!c )! Clipa de acu"& Lsa%i )! ur" lu"ea "orti1icat a a-strac%iei "e!tale* a ti"pului& @e$i%i di! "i!tea !es!toas care v sectuie$te de e!er#ia vital* care otrve$te $i distru#e )!cet ;"5!tul& 8 trezi%i di!tr(u! vis al ti"pului )! preze!t& ' Toate pro-le"ele su!t iluzii ale "i!%ii I si"t ca $i cu" a$ 1i scpat de o povar uria$& A" o se!za%ie de u$urare& I si"t eli-eratJ dar pro-le"ele " a$teapt dup col%* !u(i a$aR Ele !u au 1ost rezolvate& Nu a" scpat doar te"porar de eleR Chiar dac v(a%i trezi )! paradis* !u ar trece "ult $i "i!tea dvs& ar spu!e Eda* darJF )! ulti" i!sta!%* !u este vor-a de rezolvarea pro-le"elor* ci de )!%ele#erea 1aptului c !u e4ist pro-le"e& E4ist !u"ai situa%ii H pe care le rezolv" )! preze!t sau le accept" ca atare* ca parte di! )!su$irile preze!tului* p5! c5!d ele se schi"- sau pot 1i rezolvate& ;ro-le"ele su!t co!struc%ii ale "i!%ii $i au !evoie de ti"p pe!tru a supravie%ui& Ele !u pot supravie%ui )! realitatea Clipei de acu"& Co!ce!tra%i(v asupra Clipei de acu" $i spu!e%i("i ce pro-le" ave%i )! acest "o"e!t& ' Nu )"i da%i !iciu! rspu!s* pe!tru c este i"posi-il s ave%i pro-le"e at5ta vre"e c5t ate!%ia dvs& este a-sor-it de Clipa de acu"& Este posi-il s 1ie vor-a de o situa%ie care tre-uie s 1ie ori rezolvat* ori acceptat& De ce s o tra!s1or"" )!tr(o pro-le"R De ce

a" tra!s1or"a ceva )!tr(o pro-le"R Nu este via%a su1icie!t de provocatoare $i a$aR ;e!tru ce "ai ave%i !evoie $i de pro-le"eR Ii!tea ador )! "od i!co!$tie!t pro-le"ele pe!tru c ele v o1er u! 1el de ide!titate& Este !or"al H $i !e-u!esc& E;ro-le"F )!sea"! s v "e!%i!e%i "e!tal )!tr(o situa%ie* 1r a avea i!te!%ia aute!tic " posi-ilitatea de a )!trepri!de vreo ac%iu!e )! "o"e!tul preze!t* tra!s1or"5!d(o ast1el i!co!$tie!t )!tr(o co"po!e!t a se!ti"e!tului dvs& de ide!titate& Deve!i%i at5t de cople$it de situa%ia de via%* )!c5t v pierde%i se!ti"e!tul de a tri* se!ti"e!tul Bii!%ei& ;urta%i )! "i!te povara !es!toas a sute de lucruri pe care tre-uie sau va tre-ui poate s le 1ace%i )! viitor* )! loc s v co!ce!tra%i pe si!#urul lucru pe care )l pute%i 1ace acu"& C5!d crea%i o pro-le"* crea%i durere& Nu este !evoie dec5t de o si"pl ale#ere* o si"pl decizie3 i!di1ere!t de ceea ce se )!t5"pl* !u("i voi "ai provoca durere& Nu voi "ai crea pro-le"e& De$i este o ale#ere si"pl* ea este 1oarte radical& Nu ve%i 1ace aceast ale#ere dec5t dac su!te%i )!tr(adevr stul de su1eri!%* dec5t dac si"%i%i c !u o "ai dori%i& Gi !u ve%i 1i )! stare s v %i!e%i de cuv5!t p5! la s15r$it dec5t dac accesa%i puterea Clipei de acu"& )! co!di%iile )! care !u v ve%i "ai crea dureri dvs& )!$iv* atu!ci !u le(o ve%i "ai aduce !ici celorlal%i& De ase"e!ea* !u ve%i "ai co!ta"i!a !ici 1ru"osul ;"5!t* !ici spa%iul dvs& i!terior $i !ici psihicul u"a! colectiv cu !e#ativis"ul crerii de pro-le"e& ' Dac v(a%i a1lat vreodat )!tr(o situa%ie periculoas* de via% $i de "oarte* $ti%i c aceasta !u a co!stituit de 1apt o pro-le"& Ii!tea !u a avut ti"p s ElucrezeF $i s o tra!s1or"e )!tr(o pro-le"& )!tr(o situa%ie de ur#e!%* "i!tea se opre$teD deve!i%i total preze!t )! Clipa de acu" $i co!ducerea este preluat de u! lucru i!1i!it "ai puter!ic& Acesta este "otivul pe!tru care e4ist at5t de "ulte povestiri despre oa"e!i o-i$!ui%i care au deve!it -rusc capa-ili de 1apte de u! cura2 i!credi-il& )!tr(o situa%ie periculoas* 1ie supravie%ui%i* 1ie !u supravie%ui%i& Oricu"* !u este o pro-le"& .!ii oa"e!i se )!1urie c5!d " aud spu!5!du(le c pro-le"ele su!t iluzii& 'e si"t a"e!i!%a%i de 1aptul c vor 1i deposeda%i de se!ti"e!tul a ceea ce su!t* de ide!titatea lor& Au i!vestit "ult ti"p $i e1ort )!tr(u! 1als se!ti"e!t de si!e& Iult vre"e* $i(au de1i!it )! "od i!co!$tie!t )!trea#a lor ide!titate )! ter"e!ii pro-le"elor sau su1eri!%elor lor& Ci!e ar "ai 1i ei 1r acesteaR Iare parte di! lucrurile pe care oa"e!ii le spu!* le #5!desc sau le 1ac su!t "otivate de 1ric* aceasta 1ii!d le#at )!totdeau!a* desi#ur* de co!ce!trarea asupra viitorului $i de pierderea co!tactului cu Clipa de acu"& Deoarece )! "o"e!tul preze!t !u e4ist pro-le"e* !u e4ist !ici 1ric& Dac ar aprea o situa%ie )! care s 1ie !evoie s reac%io!a%i i"ediat* ac%iu!ile dvs& ar 1i clare $i i!cisive* )! cazul )! care por!esc de la co!$tii!%a "o"e!tului preze!t& 8a e4ista $i o "ai "are pro-a-ilitate de reu$it& Nu va 1i o si"pl reac%ie -azat pe co!di%io!rile trecute ale "i!%ii* ci u! rspu!s i!tuitiv la situa%ia dat& )! alte "o"e!te* c5!d reac%io!eaz "i!tea stp5!it de ti"p* descoperi%i c este "ai e1icie!t s !u 1ace%i !i"ic H s r"5!e%i pur $i si"plu ce!tra%i )! clipa preze!t&

.! pas uria$ )! evolu%ia co!$tii!%ei A" trit pe!tru o clip aceast stare de eli-erare de "i!te $i ti"p pe care a%i descris(o* dar trecutul $i viitorul su!t at5t de puter!ice* )!c5t !u pot r"5!e )! a1ara lor "ult vre"e& Co!$tii!%a li"itat de ti"p este pro1u!d )!rdci!at )! psihicul u"a!& Dar ceea ce )!cerc" !oi s 1ace" aici este parte di! tra!s1or"area pro1u!d a co!$tii!%ei colective a pla!etei $i chiar di!colo de aceasta3 trezirea co!$tii!%ei di! visul "ateriei* al 1or"ei $i al separrii& '15r$itul ti"pului& 'par#e" tiparele "e!tale care au do"i!at via%a u"a! de "iliarde de a!i& Tiparele "e!tale care au creat o su1eri!% i!i"a#i!a-il pe o scar vast& Nu 1olosesc cuv5!tul Edia-olicF& Este "ai util s o !u"esc i!co!$tie!% sau !e-u!ie& 6! le#tur cu distru#erea vechiului "od de 1u!c%io!are a co!$tii!%ei sau "ai cur5!d a i!co!$tie!tului3 este acesta u! llucru pe care tre-uie s(l 1ace" sau se va )!t5"pla oricu"R idic* aceast schi"-are este i!evita-ilR Este o pro-le" de perspectiv& Ceea ce 1ace" $i ceea ce se )!t5"pl co!stituie )! 1apt u! si!#ur procesD pe!tru c su!te%i u!a cu totalitatea co!$tii!%ei* !u le pute%i separa& Dar 1!u e4ist !icio #ara!%ie c o"e!irea va realiza aceast tra!s(M1or"are& ;rocesul !u este i!evita-il sau auto"at& Cooperarea dvs& este o parte ese!%ial& Oricu" l(a%i privi* este u! salt de di"e!siu!i cua!tice )! evolu%ia co!$tii!%ei $i )! acela$i ti"p i#ura !oastr $a!s de supravie%uire ca ras& Bucuria de a tri ;e!tru a a1la cu certitudi!e dac v(a%i lsat #uver!at de ti"pul psiholo#ic* pute%i 1olosi u! criteriu si"plu& )!tre-a%i(v3 oare 1ac ceea ce 1ac cu -ucurie* u$uri!% $i rela4areR Dac !u* atu!ci ti"pul "ascheaz "o"e!tul preze!t $i via%a este perceput ca o povar sau o lupt& Dac !u e4ist -ucurie* u$uri!% $i rela4are )! ceea ce 1ace%i* !u tre-uie !eaprat s v schi"-a%i activitatea& ;oate 1i su1icie!t s schi"-a%i "odul )! care o realiza%i& EIodalitatea\ este )!totdeau!a "ai i"porta!t dec5t Eactivitatea\& )!cerca%i s acorda%i "ai "ult ate!%ie ac%iu!ilor dec5t rezultatului pe care dori%i s(l o-%i!e%i pri! ele& Acorda%i ate!%ie depli! tuturor lucrurilor pe care vi le aduce )! 1a% preze!tul& Aceasta i"plic $i o acceptare co"plet a ceea ce este* pe!tru c !u pute%i acorda o ate!%ie total u!ui lucru cruia )!cerca%i )! acela$i ti"p s(i opu!e%i reziste!%& @"ediat ce ve%i )!cepe s respecta%i "o"e!tul preze!t* toat !e1ericirea $i chi!ul se vor dizolva* iar via%a va )!cepe s se deruleze cu u$uri!% $i -ucurie& C5!d ac%io!a%i pri! pris"a co!$tii!%ei preze!tului* tot ceea ce 1ace%i a-u!d de u! se!ti"e!t de #ri2* iu-ire $i corectitudi!e H chiar $i cele "ai si"ple ac%iu!i& '

A$a c !u ur"ri%i rezultatele ac%iu!ii dvs& H acorda%i ate!%ie ac%iu!ii )! si!e& Rezultatele vor ve!i de la si!e& Aceast atitudi!e este u! e4erci%iu spiritual 1oarte puter!ic& )! Bha#avad Gita* u!a di!tre cele "ai vechi $i "ai 1ru"oase )!v%turi spirituale despre e4iste!%* lipsa ata$a"e!tului 1a% de rezultatele ac%iu!ilor dvs& se !u"e$te Kar"a co#a& Ea este descris drept calea ctre Eac%iu!ea dedicat\& C5!d )!cercarea co"pulsiv de a !e rupe de Clipa de acu" )!ceteaz* -ucuria Bii!%ei i!u!d tot ceea ce 1ace%i& @"ediat ce ate!%ia dvs& se )!dreapt spre Clipa de acu"* si"%i%i o preze!%* o li!i$te $i o pace i!terioar& )"pli!irea $i satis1ac%ia !u "ai depi!d de viitor (H !u "ai a$tepta%i de la el salvarea& De aceea* !u "ai su!te%i ata$at de rezultate& Nici e$ecul* !ici succesul !u "ai au puterea de a v schi"-a starea i!terioar de co!topire cu Bii!%a& A%i descoperit via%a )! spatele situa%iei dvs& de via%& 6! a-se!%a ti"pului psiholo#ic* se!ti"e!tul de si!e deriv di! Bii!%* !u di! trecutul perso!al& De aceea* !evoia psiholo#ic de a deve!i orice altceva dec5t su!te%i de2a !u "ai e4ist& )! lu"e* la !ivelul situa%iei de via%* pute%i s v )"-o#%i%i* s do-5!di%i cu!o$ti!%e* succes* s v eli-era%i de a!u"ite lucruri* dar )! di"e!siu!ea "ai pro1u!d a Bii!%ei su!te%i co"plet $i )! )!tre#i"e Clipa de acu"& 6! aceast stare de )"pli!ire* vo" "ai 1i capa-ili sau vo" "ai dori s ati!#e" o-iective e4terioareR Desi#ur* dar !u ve%i "ai avea prete!%ia iluzorie ca u! lu(pcru sau o persoa! di! viitor s v salveze sau s v 1ac 1e(@ricit& )! ce prive$te situa%ia dvs& actual de via%* este posi-il s "ai e4iste lucruri pe care s 1ie !evoie s le o-%i!e%i sau s i le )!depli!i%i& Aceasta este lu"ea 1or"ei* a c5$ti#ului $i a pierderii& Totu$i* la u! !ivel "ai pro1u!d* su!te%i de2a co"plet* iar c5!d ve%i realiza acest lucru ve%i si"%i )! spatele lu(rcrurilor pe care le 1ace%i o e!er#ie vesel $i pli! de via%& Eli(]-er5!du(v de ti"pul psiholo#ic* !u v ve%i "ai ur"ri o-iectivele cu o hotr5re )!ver$u!at* "otivat de 1ric* 1urie* !e"ul%u"ire sau de !evoia de a deve!i ci!eva& Nici !u ve%i r"5!e i!activ di! cauza 1ricii de e$ec* care pe!tru $i!ele 1als reprezi!t pierderea ide!tit%ii& C5!d se!ti"e!tul dvs& de si!e deriv di! Bii!%* c5!d v eli-era%i de Edeve!ire\ ca !evoie psiholo#ic* !ici 1ericirea dvs& $i !ici se!ti"e!tul de si!e !u "ai depi!d de rezultate* $i ast1el v eli-era%i de 1ric& Nu "ai cuta%i per"a!e!%a acolo u!de ea !u poate 1i #sit3 )! lu"ea 1or"ei* a c5$ti#ului $i a pierderii* a !a$terii $i a "or%ii& Nu "ai cere%i ca aceste situa%ii* co!di%ii* locuri sau oa"e!i s v 1ac 1ericit $i !u "ai su1eri%i apoi c5!d toate acestea !u v )!depli!esc a$teptrile& Totul este respectat* dar !i"ic !u "ai co!teaz& Bor"ele se !asc $i "or* totu$i dvs& vede%i eter!ul di! spatele 1or"elor& Gti%i c E!iciu! lucru real !u poate 1i a"e!i!%at\& C5!d aceasta este stai ea Bii!%ei dvs&* cu" a%i putea s !u reu$i%iR A%i reu$it de2a& Capitolul = 'trate#ii ale "i!%ii de evitare a Clipei de acu"

;ierderea Clipei de acu"3 iluzia 1u!da"e!tal Chiar dac accept )! )!tre#i"e c* )! ulti" i!sta!%* ti"pul este o iluzie* ce i"porta!% va avea acest lucru )! via%a "eaR Tot tre-uie s triesc )!tr(o lu"e co"plet do"i!at de ti"p& Acceptarea i!telectual !u este dec5t o alt credi!% $i !u va co!ta prea "ult )! via%a dvs& ;e!tru a )!%ele#e acest adevr* tre-uie s )l tri%i& C5!d 1iecare celul a corpului dvs& este at5t de preze!t )!c5t s si"t c vi-reaz de via% $i c5!d pute%i si"%i aceast via% )! 1iecare "o"e!t ca -ucurie a Bii!%ei* atu!ci se poate spu!e c v(a%i eli-erat de ti"p& Dar "5i!e tot va tre-ui s("i pltesc 1acturile $i tot voi )"-tr5!i $i voi "uri* ca toat lu"ea& Deci* cu" a$ putea spu!e vreodat c "(a" eli-erat de ti"pR Nu 1acturile de "5i!e su!t adevrata pro-le"& Disolu%ia corpului 1izic !u este o pro-le"& ;ierderea Clipei de acu" este pro-le"a* sau "ai de#ra- iluzia pri!cipal care tra!s1or" o si"pl situa%ie* u! eve!i"e!t sau o e"o%ie )!tr(o pro-le" perso!al $i )! su1eri!%& ;ierderea Clipei de acu" este pierderea Bii!%ei& A te eli-era de ti"p )!sea"! a te eli-era de !evoia psiholo#ic de trecut pe!tru a avea o ide!titate $i de viitor pe!tru a ati!#e satis1ac%ia& Reprezi!t cea "ai pro1u!d tra!s1or"are a co!$tii!%ei pe care v(a%i putea(o i"a#i!a& )! cazuri rare schi"-area se produce radical $i dra"atic* odat pe!tru totdeau!a& Aceasta se )!t5"pl de o-icei pri!tr( o a-a!do!are total )! "i2locul u!ei su1eri!%e i!te!se& Cei "ai "ul%i oa"e!i tre-uie s "u!ceasc pe!tru ea& Dup ce a%i trit de c5teva ori aceast stare ate"poral de co!$tii!%* )!cepe%i s oscila%i )!tre aceste di"e!siu!i ale ti"pului $i preze!%ei& @! pri"ul r5!d* )!cepe%i s co!$tie!tiza%i c5t de rar ate!%ia dvs& este situat )!tr(adevr )! preze!t& Dar a $ti c !u su!te%i preze!t este de2a u! "are succes3 aceast co!$tii!% este preze!% H chiar dac i!i%ial !u %i!e dec5t c5teva secu!de )! ti"p cro!olo#ic )!ai!te de a se pierde di! !ou& Apoi* di! ce )! ce "ai des* ale#e%i s v co!ce!tra%i asupra preze!tului "ai de#ra- dec5t asupra trecutului sau a viitorului $i* ori de c5te ori realiza%i c a%i pierdut clipa de 1a%* su!te%i capa-il s v opri%i la ea !u doar c5teva secu!de* ci perioade "ai lu!#i de ti"p* di! perspectiva ti"pului cro!olo#ic& A$a c )!ai!te de a v 1i4a 1er" )! starea de preze!%* adic )!ai!te de a 1i pe depli! co!$tie!t* ve%i oscila u! ti"p )!tre co!$tii!% $i !eco!$tie!tizare* )!tre starea de preze!% $i starea de ide!ti1icare cu "i!tea& ;ierde%i clipa preze!t* dar v )!toarce%i la ea de !e!u"rate ori& )! 1i!al* preze!%a devi!e starea dvs& predo"i!a!t& )! cazul "a2orit%ii oa"e!ilor* preze!%a 1ie !u este e4peri"e!tat !iciodat* 1ie este trit !u"ai accide!tal $i pe!tru scurt ti"p* )! rare ocazii* 1r a 1i recu!oscut ca atare& Cei "ai "ul%i oa"e!i oscileaz !u )!tre co!$tii!% $i lipsa ei* ci )!tre di1erite !iveluri de i!co!$tie!%& 'tarea o-i$!uit de i!co!$tie!% $i i!co!$tie!%a pro1u!d

La ce v re1eri%i c5!d vor-i%i despre di1erite !iveluri de i!co!$tie!%R Dup cu" $ti%i pro-a-il* )! ti"pul so"!ului oscila%i )!tre 1aza so"!ului 1r vise $i cea a so"!ului cu vise& @! "od si"ilar* )! starea de ve#he* "a2oritatea oa"e!ilor !u 1ac altceva dec5t s oscileze )!tre !ivelul o-i$!uit al i!co!$tie!%ei $i o 1 i!co!$tie!% pro1u!d& C5!d vor-esc despre starea o-i$!uit de i!co!$tie!%* " re1er la ide!ti1icarea cu #5!durile $i cu e"o%iile perso!ale* cu reac%iile* cu dori!%ele $i cu aversiu!ile dvs& Este starea !or"al a "a2orit%ii oa"e!ilor& )! aceast stare* su!te%i co!dus de "i!tea do"i!at de $i!ele 1als $i !u su!te%i co!$tie!t de Bii!%& Nu este o stare de durere sau de !e1ericire acut* ci u!a )! care e4ist u! !ivel redus* aproape co!ti!uu* de disco!1ort* !eplcere* plictiseal sau !ervozitate H u! 1el de stare de 1u!dal& ;oate c !u v da%i sea"a de acest lucru pe!tru c 1ace parte at5t de "ult di! via%a E!or"al\* tot a$a cu" !u co!$tie!tiza%i !iciu! z#o"ot de 1o!d co!ti!uu* de i!te!sitate 2oas* ca* de e4e"plu* -5z5itul u!ui aparat de aer co!di%io!at* p5! c5!d acesta )!ceteaz& C5!d )!ceteaz -rusc* apare o se!za%ie de u$urare& Iul%i oa"e!i 1olosesc alcoolul* dro#urile* se4ul* "5!carea* "u!ca* televizorul sau chiar cu"prturile ca a!estezice* )! )!cercarea i!co!$tie!t de a )!deprta aceast !eplcere de 1o!d& C5!d se )!t5"pl ast1el* o activitate care ar 1i putut s 1ie 1oarte plcu( t* dac s(ar 1i des1$urat cu "odera%ie* se poate tra!s1or"a )!tr(o depe!de!%* $i tot ceea ce poate aduce ea )! ase"e!ea * co!di%ii este o eli-erare 1oarte scurt& Disco!1ortul strii de i!co!$tie!% o-i$!uit se tra!s1or" )! durerea i!co!$tie!%ei pro1u!de H o stare "ai acut $i "ai evide!t de su1eri!% $i de !e1ericire H atu!ci c5!d lucrurile E!u "er# cu" tre-uie\* c5!d $i!ele 1als este a"e!i!%at sau c5!d e4ist o provocare* o a"e!i!%are* o pierdere* real sau i"a#i!ar* "a2or )! situa%ia dvs& de via%* sau u! co!1lict )!tr(o rela%ie& Este o versiu!e i!te!si1icat de i!co!$tie!% o-i$!uit* di1erit de pri"a !u pri! !atura* ci pri! i!te!sitatea ei& 6! i!co!$tie!%a o-i$!uit* reziste!%a ha-itual sau !e#area a ceea ce e4ist creeaz acea !eplcere $i acea !e"ul%u"ire pe care "a2oritatea oa"e!ilor le accept ca via% o-i$!uit& C5!d aceast reziste!% este i!te!si1icat de o provocare la adresa si!elui 1als* apare u! !e#ativis" i!te!s* ca 1uria* 1rica pro1u!d* a#resiu!ea* depresia etc& @!co!$tie!%a pro1u!d )!sea"! adesea activarea corpului(durere $i ide!ti1icarea cu el& 8iole!%a 1izic ar 1i i"posi-il 1r i!co!$tie!%a pro1u!d& Ea poate s apar 1oarte u$or )! acele "o"e!te $i locuri )! care o "ul%i"e de oa"e!i sau chiar o !a%iu!e )!trea# #e!ereaz u! c5"p colectiv de e!er#ie !e#ativ& Cel "ai -u! i!dicator al !ivelului dvs& de co!$tii!% este "odul )! care proceda%i atu!ci c5!d )! calea vie%ii dvs& se ivesc o-stacole& )! co!1or"itate cu o-stacolele* o persoa! de2a i!co!$tie!t ti!de s devi! $i "ai i!co!$tie!t* iar u!a co!$tie!t ti!de s devi! $i "ai pro1u!d co!$tie!t& ;ute%i 1olosi u! o-stacol pe!tru a v trezi sau )i pute%i per"ite s v tra# )!tr(u! so"! $i "ai pro1u!d& 8isul i!co!$tie!%ei o-i$!uite se tra!s1or" atu!ci )!tr(u! co$"ar&

Dac !u pute%i 1i preze!t !ici "car )! circu"sta!%e o-i$!uite* ca de e4e"plu atu!ci c5!d v a1la%i si!#ur )!tr(o ca"er* c5!d v pli"-a%i pri! pdure sau asculta%i pe ci!eva* atu!ci cu si#ura!% !u ve%i putea s r"5!e%i co!$tie!t c5!d u! lucru E"er#e prost\ sau c5!d v co!1ru!ta%i cu persoa!e sau situa%ii di1icile* cu pierderea sau cu a"e!i!%area pierderii& 8e%i 1i cople$it de o reac%ie* care )! 1i!al este )!totdeau!a o 1or" de 1ric* $i ve%i 1i tras )!apoi )!tr(o i!co!$tie!% ad5!ca& Aceste #reut%i reprezi!t testele& Nu"ai 1elul )! care le 1ace%i 1a% v va arta* dvs& $i celorlal%i* c5t de departe a%i a2u!s )! ceea ce prive$te starea dvs& de co!$tii!%* $i !u c5t de "ult pute%i sta cu ochii )!chi$i sau ce viziu!i ave%i& A$a c este ese!%ial s aduce%i "ai "ult co!$tii!% )! via%a dvs& )! situa%iile o-i$!uite* c5!d totul decur#e relativ de la Vi!c& )! acest 1el* puterea preze!%ei dvs& va cre$te& Ea #e!ereaz u! c5"p e!er#etic cu o 1recve!% de vi-ra%ie 1oarte )!alt t! i!teriorul $i )! 2urul dvs& )! acest c5"p !u poate ptru!de $i !u poate supravie%ui !ici "car pu%i! i!co!$tie!%* !e#ativis"* diso!a!% sau viole!%* a$a cu" )!tu!ericul !u poate supravie%ui )! preze!%a lu"i!ii& C5!d )!v%a%i s 1i%i "artorul propriilor #5!duri $i e"o%ii* u! aspect ese!%ial al strii de preze!%* ve%i 1i surpri!s poate c5!d ve%i co!$tie!tiza pe!tru pri"a oar caracterul Estatic\ al strii o-i$!uite de i!co!$tie!% $i v ve%i da sea"a c5t de rar a%i avut o stare de co!1ort i!terior* dac l(a%i si"%it vreodat& La !ivelul #5!dirii* ve%i descoperi o "are reziste!% su- 1or"a criticilor* a !e"ul%u"irilor $i a proiec%iilor "e!tale* care v )!deprteaz de clipa preze!t& La !ivel e"o%io!al* va e4ista u! cure!t su-tera! de disco!1ort* te!siu!e* plictiseal sau !ervozitate& A"-ele su!t aspecte ale "odului o-i$!uit de reziste!% a "i!%ii& Ce caut eiR Cari Xu!# !e relateaz* )!tr(u!a di!tre cr%ile sale* o co!versa%ie purtat cu u! $e1 de trii!dia! di! A"erica de Nord* care i(a spus c* di! perspectiva sa* cei "ai "ul%i oa"e!i al-i au e4presii )!cordate* c ochii lor au o privire 1i4 $i c atitudi!ea lor e"a! cruzi"e sau viole!%& El a spus3 EEi par s caute "ereu ceva& Ce a!u"e cautR Al-ii vor )!totdeau!a ceva& 'u!t "ereu !eli!i$ti%i $i a#ita%i& Noi !u $ti" ce vor& Crede" c su!t !e-u!i& Cure!tul su-til de disco!1ort co!sta!t a aprut* desi#ur* cu "ult ti"p )!ai!tea civiliza%iei i!dustriale a 8estuluiD dar )! civiliza%ia vestic* care acu" acoper aproape tot #lo-ul p( "5!tesc* i!clusiv cea "ai "are parte a Estului* el se "a!i1est su- o 1or" $i cu o i!te!sitate 1r precede!t& Era de2a preze!t pe vre"ea lui @sus $i de ase"e!ea cu 7<< de a!i )!ai!te* pe vre"ea lui Buddha* $i cu si#ura!% a e4istat cu "ult ti"p )!ai!tea sa& EDe ce su!te%i "ereu )!1rico$a%iR\* i(a )!tre-at @sus pe discipolii si& EG5!durile a!4ioase pot adu#a "car o si!#ur zi la via%a voastrR\ @ar Buddha !e(a )!v%at c la -aza su1eri!%ei se a1l starea de dori!% sau de po1t "istuitoare& Reziste!%a 1a% de clipa preze!t ca dis1u!c%ie colectiv este i!tri!sec le#at de pierderea co!$tii!%ei Bii!%ei $i st la -aza civiliza%iei !oastre i!dustriale dezu"a!izate& Breud a re( cu!oscut $i el e4iste!%a acestui cure!t su-til de disco!1ort $i a scris despre aceasta )!

cartea sa Disco!1ort )! cultur* dar !u a recu!oscut adevrata rdci! a disco!1ortului $i !u a realizat c eli-erarea de ea este posi-il& Aceast dis1u!c%ie colectiv a creat o civiliza%ie 1oarte !e1ericit $i e4tre" de viole!t* care a deve!it o a"e!i!%are !u !u"ai pe!tru ea )!s$i* ci $i pe!tru via%a de pe aceast pla!et& Dizolvarea strii de i!co!$tie!% o-i$!uit Deci* cu" !e pute" eli-era de aceast -oalR Co!$tie!tiz5!d(o& O-serva%i "odurile "ultiple )! care disco!1ortul* !e"ul%u"irea $i te!siu!ea apar )! si!ea dvs& )! ur"a criticilor i!utile* a reziste!%ei 1a% de ceea ce este $i a !e#rii acestuia& Orice co!%i!ut i!co!$tie!t se dizolv atu!ci c5!d asupra sa se revars lu"i!a co!$tii!%ei& Dup ce a%i a1lat cu" s dizolva%i starea de i!co!$tie!% o-i$!uit* lu"i!a preze!%ei dvs& va strluci 1oarte tare $i va 1i "ult "ai u$or s 1ace%i 1a% i!co!$tie!%ei pro1u!de* ori de c5te ori ve%i si"%i atrac%ia sa #ravita%io!al& Totu$i* i!co!$tie!%a o-i$!uit poate 1i di1icil de detectat i!i%ial* di! cauza aspectului de !or"alita(te pe care l(a cptat& O-i$!ui%i(v s v ur"ri%i starea "e!tal(e"o%io!al pri! autoo-servare& E'u!t rela4at )! acest "o"e!tR\* aceasta este o )!tre-are -u! pe care s v(o pu!e%i 1recve!t& 'au v pute%i )!tre-a3 ECe se )!t5"pl )! i!teriorul "eu )! acest "o"e!tR\ Bi%i cel pu%i! la 1el de i!teresat de ceea ce se )!t5"pl )! i!teriorul dvs& pe c5t su!te%i de ceea ce se )!t5"pl )! a1ar& Dac sesiza%i corect ce se )!t5"pl )! i!terior* situa%ia se va ara!2a de la si!e )! e4terior& Realitatea cea "ai i"porta!t este cea i!terioar* cea e4terioar av5!d o i"porta!% secu!dar& Dar !u rspu!de%i i"ediat la aceste )!tre-ri& )!drepta%i(v ate!%ia spre i!terior& Aru!ca%i o privire& Ce 1el de #5!duri produce "i!tea dvs&R Ce si"%i%iR )!drepta%i(v ate!%ia spre corpul dvs& E4ist vreo te!siu!eR C5!d a%i descoperit c e4ist u! !ivel sczut de disco!1ort* u! 1u!dal static* )!cerca%i s a1la%i ce a!u"e evita%i* !e#a%i sau crui lucru )i opu!e%i reziste!% H pri! !e#area clipei preze!te& E4ist "ulte 1eluri )! care oa"e!ii "a!i1est o reziste!% i!co!$tie!t 1a% de "o"e!tul preze!t& A" s v dau c5teva e4e"ple& E4ers5!d* puterea dvs& de a v autoo-serva* de a v ur"ri starea i!terioar se va dezvolta& Eli-erarea de !e1ericire .r5%i activitatea pe care o des1$ura%iR ;oate 1i vor-a de locul de "u!c sau poate c a%i acceptat s )!trepri!de%i o a!u"it activitate $i o 1ace%i* dar o parte di! dvs& ur$te situa%ia $i i se opu!e& Ave%i u!ele rese!ti"e!te 1a% de o persoa! apropiat* pe care )!s !u le(a%i e4pri"atR Realiza%i c e!er#ia pe care o de#a2a%i )! aceast stare produce e1ecte at5t de du!toare* )!c5t v co!ta"i!a%i at5t pe dvs&* c5t $i pe cei di! 2urR ;rivi%i cu ate!%ie )! i!terior& E4ist aici o ur" c5t de "ic de rese!ti"e!t sau de )"potrivireR Dac da* o-serva%i acest se!ti"e!t at5t la !ivel "e!tal* c5t $i la !ivel e"o%io!al& Ce #5!duri #e!ereaz "i!tea dvs& )! 2urul acestei situa%iiR E4a"i!a%i apoi e"o%ia* care este reac%ia corpului dvs& 1a% de aceste #5!duri& 'i"%i%i e"o%ia& Este plcut sau !eplcutR Este o e!er#ie pe care a%i ales s o ave%i )! i!teriorR Ave%i de alesR

;oate c o persoa! pro1it de dvs&* poate c activitatea )! care v(a%i a!#a2at este plictisitoare* poate c u! apropiat al dvs& !u este si!cer* este e!erva!t sau i!co!$tie!t* dar toate aceste aspecte su!t ireleva!te& Are prea pu%i! i"porta!% dac e"o%iile $i #5!durile dvs& le#ate de aceast situa%ie su!t 2usti1icate sau !u& Cert este c v opu!e%i u!ei situa%ii e4iste!te& Tra!s1or"a%i "o"e!tul preze!t )!tr(u! du$"a!& 8 #e!era%i !e1ericirea* u! co!1lict )!tre i!terior $i e4terior& Ne1ericirea polueaz !u !u"ai Bii!%a dvs& i!terioar $i pe cei di! 2ur* dar $i psihicul u"a! colectiv* di! care dvs& su!te%i o parte i!separa-il& ;oluarea pla!etei este !u"ai o re1lectare e4ter! a po( lurii psihice i!terioare3 a "ilioa!e de i!divizi i!co!$tie!%i* care !u($i asu" respo!sa-ilitatea pe!tru spa%iul lor i!terior& Bie )!ceta%i activitatea* vor-i%i cu persoa!a )! cauz $i v e4pri"a%i )! totalitate se!ti"e!tele* 1ie re!u!%a%i la !e#ativis( "ul pe care "i!tea dvs& '(a creat )! 2urul situa%iei* pe!tru c acesta !u serve$te !iciu!ui scop* cu e4cep%ia 1aptului c )!tre$te u! 1als se!ti"e!t de ide!titate& Recu!oa$terea i!utilit%ii lui este i"porta!t& Ne#ativis"ul !u este !iciodat "odul opti" de a rezolva o situa%ie& De 1apt* )! cele "ai "ulte cazuri* v 1ace prizo!ierul ei* -loc5!d orice schi"-are real& .! lucru )! realizarea cruia este i!vestit o e!er#ie !e#ativ se va co!ta"i!a de aceasta $i* )! ti"p* va da !a$tere la $i "ai "ult durere* la $i "ai "ult !e1ericire& Iai "ult* orice stare i!terioar !e#ativ este co!ta#ioas3 !e1ericirea se rsp5!de$te "ai repede dec5t o -oal& )! virtutea le#ii rezo!a!%ei* ea decla!$eaz $i ali"e!teaz !e#ativis"ul late!t la alte persoa!e* cu e4cep%ia celor i"u!e H adic pro1u!d co!$tie!te& Dvs& polua%i lu"ea sau co!tri-ui%i la cur%area "izerieiR 'u!te%i respo!sa-il pe!tru propriul spa%iu i!teriorD !i"e!i altci!eva dec5t dvs& !u este rspu!ztor* a$a cu" su!te%i respo!sa-il $i pe!tru starea pla!etei& Cu" este )! i!terior* a$a este $i )! a1ar& Dac oa"e!ii se cur% de poluarea i!terioar* atu!ci vor )!ceta s "ai polueze e4teriorul& Cu" pute" re!u!%a la !e#ativis"R Ce !e reco"a!da%iR A-a!do!5!du(l pur $i si"plu& Cu" re!u!%a%i la o -ucat de cr-u!e 1ier-i!te* pe care o %i!e%i )! "5!R Cu" re!u!%a%i la u! -a#a2 #reu $i i!util* pe care )l purta%i cu dvs&R Recu!osc5!d c !u dori%i s "ai tri%i durerea sau s "ai duce%i povara $i a-a!do!5!d(o& 'tarea de i!co!$tie!% pro1u!d* ca $i corpul(durere sau o alt durere pro1u!d* cu" ar 1i pierderea u!ei 1ii!%e iu-ite* !ecesit o tra!s1or"are i!ter"ediat de co"-i!area acceptrii cu lu"i!a preze!%ei H ate!%ia dvs& sus%i!ut& ;e de alt parte* "ulte tipare de co"porta"e!t ale i!co!$tie!%ei o-i$!uite pot 1i pur $i si"plu a-a!do!ate dup ce a%i sta-ilit c !u le "ai dori%i $i dup ce v(a%i dat sea"a c pute%i ale#e* c !u su!te%i !u"ai u! co!#lo"erat de re1le4e co!di%io!ate& Di! toate cele de "ai sus rezult c pute%i avea acces la puterea clipei preze!te& Br ea* !u ave%i !icio posi-ilitate de ale#ere& 'pu!5!d c a!u"ite e"o%ii su!t !e#ative* !u se creeaz o polaritate "e!tal )!tre -i!e $i ru* dup cu" a%i e4plicat dvs& "ai devre"eR Nu& ;olaritatea a 1ost creat )!tr(u! stadiu ti"puriu* c5!d "i!tea dvs& co!sidera c "o"e!tul preze!t este ruD aceast 2udecat a dus apoi la o e"o%ie !e#ativ&

Dar spu!5!d c a!u"ite e"o%ii su!t !e#ative* !u spu!e%i de 1apt c ele !u ar tre-ui s e4iste* c !u este per"is s ave" aceste e"o%iiR Dup prerea "ea* ar tre-ui s !e acord" per"isiu!ea de a si"%i toate se!ti"e!tele care apar* )! loc s le 2udec" ca rele sau s spu!e" c !u ar tre-ui s le ave"& Este )! re#ul s ai rese!ti"e!teD este )! re#ul s 1ii 1urios* e!ervat* capricios sau oricu" alt1el H dac !u* a2u!#e" s !e repri"" se!ti"e!tele* a2u!#e" la co!1lict i!terior sau la !e#are& Totul are voie s e4iste ca atare& Desi#ur& C5!d a aprut u! tipar "e!tal* o e"o%ie sau o reac%ie* accepta%i(o& Nu a%i 1ost su1icie!t de co!$tie!t pe!tru a putea 1ace o ale#ere )! acest caz& Aceasta !u este o 2udecat* este u! 1apt& Dac a%i 1i putut ale#e sau a%i 1i realizat c ave%i posi-ilitatea de a ale#e* a%i 1i ales su1eri!%a sau -ucuria* rela4area sau disco!1ortul* pacea sau co!1lictulR A%i ale#e u! #5!d sau u! se!ti"e!t care s v izoleze de starea dvs& !atural de -i!e* de -ucuria i!terioar de a triR Eu !u"esc orice se!ti"e!t de acest 1el se!ti"e!t !e#ativ* adic pur $i si"plu ru& Nu )! se!sul c E!u ar 1i tre-uit s 1ace%i asta\* ci pur $i si"plu ru* ca o durere de sto"ac& Cu" a 1ost posi-il ca oa"e!ii s o"oare +<< de "ilioa!e di!tre se"e!ii lor !u"ai )! secolul XXR Oa"e!ii $i(au 1cut at5t de "ult ru u!ul altuia* )!c5t rul dep$e$te orice i"a#i!a%ie9 Gi asta 1r s %i!e" co!t de viole!%a "e!tal* e"o%io!al $i 1izic* de tortura* durerea* cruzi"ea pe care co!ti!u s $i le aplice zil!ic u!ii altora* precu" $i altor 1ii!%e se!si-ile& Oare ac%io!eaz )! acest 1el pe!tru c su!t )! co!tact cu starea lor !atural* cu -ucuria i!terioar de a triR 'i#ur c !u& Nu"ai cei ati!$i de o stare pro1u!d !e#ativ* care se si"t 1oarte ru ar crea o ase"e!ea realitate* care s re1lecte 1elul )! care se si"t& @!credi-il* dar adevrat& Oa"e!ii su!t o specie periculos de !e-u! $i e4tre" de !es!toas& Aceasta !u este o 2udecat& Este u! 1apt& Gi tot 1apt este c s!tatea "e!tal se a1l tot acolo* )! spatele !e-u!iei& 8i!decarea $i eli-erarea su!t posi-ile chiar acu"& Reve!i!d la ceea ce a%i spus H este cate#oric adevrat c* atu!ci c5!d v accepta%i rese!ti"e!tele* irasci-ilitatea* 1uria $&a&"&d&* !u "ai su!te%i 1or%a%i s le i!vesti%i or-e$te $i este "ai pu%i! pro-a-il s le proiecta%i asupra altora& Dar "(a$ "ira s !u v )!$ela%i $i pe dvs& )!$iv& Dup ce a%i practicat acceptarea pe!tru u! ti"p* vi!e u! "o"e!t c5!d tre-uie s M trece%i la stadiul ur"tor* )! care s !u "ai crea%i aceste e"o%ii !e#ative& Alt1el* Eacceptarea\ dvs& devi!e doar o si"pl etichet "e!tal* ce(i per"ite si!elui 1als s co!ti!ue s se lase )! voia su1eri!%ei $i ast1el s )!treasc se!ti"e!tul de separare 1a% de ceilal%i oa"e!i* de "ediul dvs& )!co!2urtor* de locul $i ti"pul )! care v a1la%i& Dup cu" $ti%i* separarea st la -aza se!ti"e!tului de ide!titate al si!elui 1als& Adevrata acceptare ar tra!s1or"a aceste se!ti"e!te i!sta!ta!eu& Dar dac a%i $ti 1oarte -i!e c totul este E)! re#ul\* atu!ci a%i "ai avea oare aceste se!ti"e!te !e#ativeR Br evaluri* 1r reziste!%e 1a% de ceea ce e4ist* ele !u ar aprea& )! "i!tea dvs& e4ist ideea c ETotul este )! re#ul\* dar )! ad5!cul su1letului !u crede%i cu adevrat acest lucru $i* ast1el* vechile tipare "e!tal(e"o%io!ale de reziste!% su!t )!c active& Ele su!t cele care v 1ac s v si"%i%i ru& Gi acest lucru este )! re#ul&

8 apra%i dreptul de a 1i i!co!$tie!t* dreptul de a su1eriR Nu v 1ace%i #ri2i3 !i"e!i !u v va lua acest drept& Dup ce v da%i sea"a c u! a!u"it ali"e!t v 1ace s v si"%i%i ru* "ai co!ti!ua%i s(l i!#era%i $i s a1ir"a%i c este )! re#ul s te si"%i ruR &&&&&& Oriu!de v(a%i a1la* 1i%i co"plet preze!t A%i putea s !e "ai da%i c5teva e4e"ple despre starea de i!co!$tie!% o-i$!uitR 6!cerca%i s v surpri!de%i la"e!t5!du(v )! #5!d sau cu voce tare )! le#tur cu o situa%ie )! care v a1la%i* de ceea ce 1ac sau spu! al%i oa"e!i* de "ediul )!co!2urtor* de situa%ia dvs& de via%* chiar $i de vre"e& A te pl5!#e de o situa%ie i"plic )!totdeau!a !eacceptarea strii e4iste!te& Acest co"porta"e!t are i!varia-il o )!crctur !e#ativ i!co!$tie!t& C5!d v pl5!#e%i* v tra!s1or"a%i )!tr(o victi"& C5!d v e4pri"a%i cu voce tare !e"ul%u"irea* de%i!e%i co!trolul& Deci* schi"-a%i situa%ia pri!tr(o ac%iu!e sau e4pri"5!du(v !e"ul%u"irea* dac este !ecesar $i posi-ilD ie$i%i di! situa%ie sau accepta%i( o& Orice alt co"porta"e!t apar%i!e a!or"alit%ii& 'tarea o-i$!uit de i!co!$tie!% este )!totdeau!a le#at )!tr(u! 1el de !e#area Clipei de acu"& Acu" i"plic* desi#ur* $i u! Eaici\& 8 opu!e%i 1aptului de a v a1la Eaici $i acu"\R .!ii oa"e!i ar pre1era* de e4e"plu* s se a1le )! alt parte& *Aici\ !u este !iciodat su1icie!t de -u! pe!tru ei& Autoo-serv5!du(v* descoperi%i dac !u este $i cazul dvs& Oriu!de v(a%i a1la* 1i%i co"plet preze!t& Dac descoperi%i c pe!tru dvs& este i!tolera( -il s v a1la%i Eaici $i acu"\ $i c acest 1apt v 1ace !e1ericit* ave%i trei posi-ilit%i3 s ie$i%i di! situa%ie* s o schi"-a%i sau s o accepta%i co"plet& Dac dori%i s v asu"a%i respo!sa-ilitatea pe!tru via%a dvs&* tre-uie s ale#e%i u!a di!tre aceste trei posi-ilit%i $i tre-uie s 1ace%i acest lucru chiar acu"& @ar apoi s accepta%i co!seci!%ele& Br scuze& Br !e#ativis"& Br poluare psihic& ;stra%i(v curat spa%iul i!terior& )! cazul )! care trece%i la ac%iu!e H schi"-5!d situa%ia sau ie$i!d di! ea H "ai )!t5i re!u!%a%i la !e#ativis"* dac este posi-il& Ac%iu!ile care vi! di! o-servarea a ceea ce este !ecesar su!t "ai e1icie!te dec5t cele care vi! di!tr(o atitudi!e !e#ativist& Orice ac%iu!e este "ai -u! dec5t lipsa ac%iu!ii* "ai ales dac a%i 1ost -locat )!tr(o situa%ie !e1ericit "ult ti"p& Dac este vor-a de o #re$eal* cel pu%i! )!v%a%i ceva* ast1el )!c5t cazul respectiv s !u "ai 1ie o #re$eal& Dac r"5!e%i -locat* !u )!v%a%i !i"ic& Brica v )"piedic s trece%i la 1apteR Recu!oa$te%i 1rica* o-serva%i(o* )!drept5!du(v ate!%ia asupra ei* 1i%i co"plet preze!t& Aceasta va distru#e le#tura di!tre 1ric $i #5!direa dvs& Nu tsa%i 1rica s v i!u!de "i!tea& Bolosi%i puterea "o"e!tului preze!t& Brica !u o poate )!vi!#e& Dac )!tr(adevr !u e4ist !iciu! lucru pe care l(a%i putea 1ace pe!tru a schi"-a starea de lucruri aici $i acu" $i dac !u pute%i ie$i di! situa%ie* atu!ci accepta%i )! totalitate s v a1la%i aici $i acu"* re!u!%5!d la orice reziste!% i!terioar& Gi!ele 1als $i !e1ericit* care iu-e$te se!ti"e!tul de su1eri!%* de ur* care ador s($i pl5!# de "il !u va "ai putea supravie%ui )! acest caz& Aceast atitudi!e se !u"e$te a-a!do!are& A-a!do( !area !u )!sea"! sl-iciu!e& Ea i"plic o "are putere& Nu"ai o persoa! care s(a a-a!do!at pe si!e are acces la puterea spiritual& A-a!do!5!du(v* o-%i!e%i o eli-erare

i!terioar )! raport cu situa%ia& Atu!ci s(ar putea s co!stata%i c situa%ia se schi"- 1r s "ai 1ie !evoie s 1ace%i vreu! e1ort& Oricu"* su!te%i li-er& 'au e4ist u! lucru pe care Ear tre-ui\ s(l 1ace%i* dar pe care !u(l 1ace%iR Ridica%i(v $i 1ace%i acest lucru chiar acu"& Ca alter!ativ* pute%i s v accepta%i pe depli! i!activitatea* le!ea sau pasivitatea di! acest "o"e!t* dac aceasta este ale#erea dvs& Tri%i co"plet acest se!ti"e!t& 'avura%i(l& Bi%i c5t pute%i de le!e$ sau de i!activ& Dac tri%i co!$tie!t $i co"plet se!ti"e!tul* ve%i scpa cur5!d de el& 'au poate !u& Oricu"* !u "ai e4ist !iciu! co!1lict i!terior* reziste!% sau !e#ativis"& 'u!te%i stresatR 'u!te%i at5t de ocupat s a2u!#e%i )! viitor* )!c5t preze!tul este redus la u! si"plu "i2loc de a a2u!#e acoloR 'tresul este provocat de 1aptul c v a1la%i Eaici\* dar dori%i s 1i%i Eacolo\ sau de 1aptul c v a1la%i )! preze!t* dar cuta%i s tri%i )! viitor& Este o sci!dare care v co!su" i!terior 1oarte "ult& A crea $i a tri cu aceast sciziu!e i!terioar este o !e-u!ie& Baptul c orici!e altci!eva 1ace la 1el !u )!sea"! c este u! lucru "ai pu%i! !e-u!esc& Dac tre-uie* v pute%i "i$ca "ai repede* pute%i lucra "ai repede sau chiar aler#a* dar 1r s v proiecta%i )! viitor $i 1r s respi!#e%i preze!tul& C5!d v "i$ca%i* "u!ci%i* aler#a%i H i"plica%i(v total )! activitate& Bucura%i(v de 1lu4ul de e!er#ie care circul pri! corp* de !ivelul )!alt de e!er#ie al acestui "o"e!t& Acu" !u "ai su!te%i stresat* !u v "ai rupe%i )! dou& Nu 1ace%i dec5t s v "i$ca%i* s aler#a%i* s "u!ci%i H $i s v -ucura%i de acest lucru& 'au pute%i re!u!%a la tot* a$ez5!du(v pe o -a!c )! parc& Dar c5!d 1ace%i acest lucru* o-serva%i(v "i!tea& Ar putea s spu!3 EAr tre-ui s "u!ce$ti& ;ierzi ti"pul\& O-serva%i(v "i!tea& T5"-i%i la atacurile ei& Trecutul ocup "are parte di! ate!%ia du"!eavoastrR 8or-i%i $i v #5!di%i deseori la el* 1ie pozitiv* 1ie !e#ativR 8 #5!di%i la lucrurile i"porta!te pe care le(a%i realizat* la ave!( turile* la e4perie!%ele dvs& sau la rolul de victi" $i la lucrurile ori-ile care vi s(au )!t5"plat sau poate pe care le(a%i 1cut dvs& altei persoa!eR G5!durile v trezesc u! se!ti"e!t de culpa-ilitate* de "5!drie* rese!ti"e!tele* 1uria* re#retul sau autoco"pti"ireaR )! acest caz !u !u"ai c )!tre%i!e%i u! 1als se!ti"e!t de ide!titate* dar a2uta%i $i la accelerarea procesului de )"-tr5!ire a corpului* cre5!d o acu"ulare de trecut )! psihicul dvs& 8eri1ica%i pe co!t propriu acest lucru la persoa!ele care au o te!di!% puter!ic de a r"5!e a#%ate de trecut& Lsa%i trecutul s "oar )! 1iecare "o"e!t& Nu ave%i !evoie de el& Bace%i re1erire la el !u"ai atu!ci c5!d este releva!t pe!tru preze!t& 'i"%i%i puterea acestui "o"e!t $i ple!itudi!ea Bii!%ei& Bace%i(v si"%it preze!%a& ' 'u!te%i )!#ri2oratR Ave%i "ulte #5!duri care )!cep pri! ECu" ar 1i 1ost dac&&&R\ )!sea"! c v(a%i ide!ti1icat cu "i!tea* care se proiecteaz )!tr(o situa%ie i"a#i!ar di! viitor $i creeaz 1rica& Nu ave%i cu" s rezolva%i o ase"e!ea situa%ie* pe!tru c ea !u e4ist& Este o 1a!to" "e!tal& ;ute%i pu!e capt acestei !e-u!ii care v a1ecteaz s!tatea $i via%a pur $i si"plu accept5!d ce se )!t5"pl )! "o"e!tul preze!t& Co!$tie!tiza%i(v respira%ia& 'i"%i%i aerul i!tr5!d $i ie$i!d di! corp& 'i"%i%i(v c5"pul e!er#etic i!terior& )! via%a real

H spre deose-ire de proiec%iile i"a#i!are ale "i!%ii H !u a%i 1ost !evoit s 1ace%i 1a% dec5t "o"e!tului preze!t& )!(tre-a%i(v ce Epro-le"\ ave%i acu"* !u a!ul viitor* !u "5i!e sau peste ci!ci "i!ute& Ce !u e )! re#ul cu "o"e!tul preze!tR ;ute%i )!totdeau!a s 1ace%i 1a% preze!tului* !iciodat i viitorului H $i !ici !u su!te%i o-li#a%i s 1ace%i asta& Rspu!sul* puterea* ac%iu!ea corect sau resursa vor 1i aici c5!d ve%i avea !evoie de ele* !u )!ai!te $i !ici dup aceea& E6!tr(o zi voi reu$i&\ O-iectivul pe care vi l(a%i 1i4at v(a acaparat at5t de "ult ate!%ia* )!c5t reduce%i "o"e!tul preze!t la u! si"plu i!stru"e!t pe!tru ati!#erea u!ui scopR 8 rpe$te -ucuria a ceea ce 1ace%iR A$tepta%i s )!cepe%i s tri%iR Dac v co!strui%i u! ast1el de tipar "e!tal* i!di1ere!t de ceea ce ve%i realiza sau ve%i o-%i!e* preze!tul !u va 1i !iciodat destul de -u!D viitorul va prea )!totdeau!a "ai -u! dec5t preze!tul& O re%et per1ect pe!tru i!satis1ac%ie $i !e)"pli!ire per"a!e!t* !u su!te%i de acordR 'u!te%i de o-icei o persoa! care a$teaptR Ce proce!t di! via% v petrece%i a$tept5!dR Eu !u"esc Ea$teptare la scar "ic\* de e4e"plu* coada de la o1iciul po$tal* u! -loca2 )! tra1ic* coada de la aeroport sau a$teptarea u!ei persoa!e la o )!t5l!ire etc& EA$teptarea la scar "are\ este a$teptarea ur"torului co!cediu* a u!ui loc de "u!c "ai -u!* a "o"e!tului c5!d copiii vor cre$te* a u!ei rela%ii )!tr(adevr i"porta!te* a succesului* a securit%ii 1i!a!ciare* a "o"e!tului c5!d vo" 1i o persoa! i"porta!t sau c5!d vo" avea "ai "ulte cu!o$ti!%e& Nu de pu%i!e ori* oar!e!ii )$i petrec toat via%a a$tept5!d s )!ceap s triasc& A$teptarea este o dispozi%ie "e!tal& 6! pri!cipiu* )!sea"! s dore$ti viitorulD s !u dore$ti preze!tul& Nu )%i dore$ti ceea ce ai $i vrei ceea ce !u ai& Orice a$teptare creeaz )! i!co!$tie!t u! co!1lict i!terior )!tre a te a1la aici $i acu"* u!de de 1apt !u vre%i s v a1la%i* $i viitorul proiectat* )! care a%i dori s tri%i& Acest lucru v reduce 1oarte "ult calitatea vie%ii* 1c5!du(v s pierde%i preze!tul& Nu este !i"ic ru )! a te strdui s(%i )"-u!t%e$ti situa%ia de via%& Bi!e)!%eles c v pute%i )"-u!t%i situa%ia de via%* dar !u v pute%i )"-u!t%i via%a& 8ia%a este 1actorul pri"ar& 8ia%a este Bii!%a dvs& pro1u!d& Ea este de2a desv5r$it* co"plet* per1ect& 'itua%ia dvs& de via% co!st )! circu"sta!%e $i e4perie!%e perso!ale& Nu este !i"ic ru )! a(%i 1i4a o-iective $i a )!cerca s realizezi a!u"ite lucruri& Gre$eala co!st )! 1olosirea lor ca su-stitut pe!tru se!ti"e!tul vie%ii* pe!tru Bii!%& 'i!#urul pu!ct de acces ctre acest se!ti"e!t este AC.I& 'u!te%i ca u! arhitect care !u acord !iciu! 1el de ate!%ie 1u!da%iei u!ei cldiri* dar i!veste$te o "ul%i"e de ti"p )! suprastructur& De e4e"plu* "ul%i oa"e!i a$teapt prosperitatea& Ea !u poate ve!i )! viitor& C5!d respecta%i* recu!oa$te%i $i accepta%i pe depli! realitatea preze!t H locul )! care v a1la%i* ci!e su!te%i* ce 1ace%i chiar acu" H c5!d accepta%i pe depli! ceea ce ave%i* su!te%i recu!osctor pe!tru ceea ce ave%i* recu!osctor pe!tru ceea ce este* recu!osctor pe!tru Bii!%& Recu!o$ti!%a pe!tru "o"e!tul preze!t $i ple!itudi!ea vie%ii de acu" este adevrata prosperitate& Ea !u poate ve!i )! viitor& Apoi* )! ti"p* aceast prosperitate se va "a!i1esta )! cazul dvs& )! di1erite 1eluri&

Dac !u su!te%i satis1cut cu ceea ce ave%i sau su!te%i 1rustrat sau suprat di! cauza lipsurilor di! preze!t* aceasta v poate "otiva s v )"-o#%i%i* dar $i dac ve%i c5$ti#a "ilioa!e* ve%i co!ti!ua s tri%i starea preze!t de lips $i )! ad5!cul su1letului ve%i co!ti!ua s v si"%i%i !e)"pli!it& ;ute%i avea "ulte e4perie!%e i!teresa!te pe care s le plti%i cu -a!i* dar ele se vor )!cheia repede $i v vor lsa "ereu cu u! se!ti"e!t de #ol i!terior $i cu !evoia u!ei #rati1icri 1izice $i psihice supli"e!tare& Nu ve%i tri co"u!iu!ea cu Bii!%a $i !u ve%i si"%i ple!itudi!ea vie%ii de acu"* si!#ura prosperitate au( te!tic& A$a c a-a!do!a%i dori!%a ca stare "e!tal& C5!d v surpri!de%i alu!ec5!d )! a$teptare&&& ie$i%i repede di! ea& Reve!i%i la "o"e!tul preze!t& Tri%i $i -ucura%i(v de ceea ce tri%i& Dac su!te%i preze!t* !u "ai ave%i !evoie s a$tepta%i !i"ic& A$a c data viitoare c5!d ci!eva v va spu!e3 E)"i pare ru c v(a" 1cut s a$tepta%i\* )i pute%i rspu!de3 ENu 1ace !i"ic& Nu a" a$teptat& A" stat aici $i "(a" si"%it -i!e H savur5!d -ucuria de a 1i eu )!su"i\& Acestea su!t !u"ai c5teva strate#ii "e!tale o-i$!uite pe!tru !e#area "o"e!tului preze!t* care 1ac parte di! starea !or"al de i!co!$tie!%& Ele su!t u$or de trecut cu vederea toc"ai pe!tru c su!t at5t de -i!e 1i4ate )! o-i$!ui!%ele !oastre* )! "odul !ostru !or"al de a tri3 1u!dalul static al !e"ul%u"irii perpetue& Dar cu c5t e4ersa%i "ai "ult o-servarea strii "e!tal(e"o%io!ale i!terioare* cu at5t v va 1i "ai u$or s sesiza%i -loca2ul )! trecut sau )! viitor* adic "o"e!tul )! care su!te%i i!co!$tie!t* $i s v trezi%i di! visul ti"pului )! preze!t& Dar ave%i #ri23 $i!ele 1als* !e1ericit* -azat pe ide!ti1ica(Q" rea cu "i!tea trie$te )! ti"p& El $tie c "o"e!tul preze!t este propria sa "oarte $i pri! ur"are se si"te 1oarte a"e!i!%at de el& 8a 1ace tot ce poate pe!tru a v s"ul#e de aici& 8a )!cerca s v "e!%i! )! capca!a ti"pului& 'copul i!terior al cltoriei vie%ii 6!%ele# c ceea ce spu!e%i este adevrat* totu$i* cred c oa"e!ii tre-uie s ai- u! scop )! via%D alt1el* a" 1i la voia )!t5"plrii* $i apoi H u! scop )!sea"! viitor* !u(i a$aR Cu" pute" )"pca acest lucru cu a tri )! preze!tR C5!d v a1la%i )!tr(o cltorie* este* desi#ur* util s $ti%i care este desti!a%ia 1i!al sau cel pu%i! direc%ia #e!eral de "i$care* dar !u uita%i3 )! ulti" i!sta!%* si!#urul lucru real )! cltoria dvs& este pasul pe care )l 1ace%i )! acest "o"e!t& Este si!#urul lucru care e4ist& Dru"ul vie%ii dvs& are u! scop e4terior $i u!ul i!terior& 'copul e4terior este ati!#erea %elului sau a desti!a%iei* realizarea o-iectivelor pe care vi le(a%i propus* a!u"ite per1or( "a!%e* care* desi#ur* )!sea"! viitorul& Dar* dac desti!a%ia dvs& sau pa$ii pe care )i ve%i 1ace )! viitor v vor acapara at5t de "ult ate!%ia* )!c5t s devi! "ai i"porta!%i dec5t pasul pe care )l 1ace%i acu"* atu!ci ve%i rata co"plet scopul i!terior al acestei cltorii* care !u are !i"ic )! co"u! cu locul spre care v )!drepta%i sau cu ceea ce 1ace%i& Di"potriv* %i!e 1oarte "ult de 1elul )! care ac%io!a%i& Nu are !i"ic de(a 1ace cu viitorul* dar )!sea"! totul pe!tru calitatea co!$tii!%ei 1iecrui "o"e!t& 'copul e4terior se )!scrie )!tr(o di"e!siu!e orizo!tal a spa%iului $i ti"puluiD scopul i!terior ur"re$te o ad5!ci"e

a Bii!%ei dvs& )! di"e!siu!ea vertical a ate"poralului Acu"& Cltoria dvs& e4terioar poate presupu!e u! "ilio! de pa$iD cltoria i!terioar are )!s !u"ai u!ul3 pasul pe care )l 1ace%i chiar acu"& ;e "sur ce deve!i%i di! ce )! ce "ai co!$tie!t de acest si!#ur pas* ve%i realiza c el cupri!de de2a )! si!e to%i ceilal%i pa$i* i!clusiv desti!a%ia& Acest si!#ur pas se tra!s1or" atu!ci )!tr(o e4presie a per1ec%iu!ii* u! act de o "are 1ru"use%e& El v va aduce )! Bii!% $i lu"i!a Bii!%ei va strluci pri! el& Acesta este at5t scopul* c5t $i )"pli!irea cltoriei dvs& i!terioare* cltoria )! ti!e )!su%i& ' Are vreo i"porta!% dac !e )!depli!i" sau !u scopul e4terior* dac reu$i" sau e$u" )! aceast lu"eR 6! cazul 1iecruia* va avea i"porta!% at5ta ti"p c5t !u @ v(a%i realizat )!c scopul i!terior& Dup aceea* scopul e4terior va 1i doar u! 2oc* pe care s(ar putea s co!ti!ua%i s(l 2uca%i !u"ai pe!tru c v distreaz& Este la 1el de posi-il s e$ua%i co"plet )! scopul dvs& e4terior $i )! acela$i ti"p s )!re#istra%i u! succes total )! ce prive$te scopul i!terior& 'e poate )!t5"pla $i i!vers* situa%ie "ai des )!t5l!it3 -o#%ie e4terioar )!so%it de srcie i!terioar sau Es 1i c5$ti#at lu"ea* dar s v 1i pierdut su1letul\* dup cu" a spus @sus& )! ulti" i!sta!%* 1iecare scop e4terior este sortit Ee$ecului\ "ai devre"e sau "ai t5rziu* pur $i si"plu pe!tru c este supus le#ii e1e"erului* ca toate lucrurile& Cu c5t ve%i realiza "ai repede c scopul dvs& e4terior !u v poate o1eri o satis1ac%ie de durat* cu at5t va 1i "ai -i!e& C5!d a%i perceput li"itele scopului e4terior* re!u!%a%i la a$teptarea !erealist c acesta ar tre-ui s v 1ac 1ericit $i pu!e%i(o )! slu2-a scopului dvs& i!terior& Trecutul !u poate supravie%ui dac su!te%i preze!t A%i spus c a !e #5!di $i a vor-i i!util despre trecut este u!ul di!tre "odurile )! care evit" preze!tul& Dar )! a1ar de trecutul pe care !i(l a"i!ti" $i cu care poate c !e ide!ti1ic"* !u "ai e4ist )! !oi $i u! alt !ivel de trecut* care s 1ie "ult "ai pro1u!dR 8or-esc despre trecutul i!co!$tie!t* care !e co!di%io!eaz vie%ile* "ai ales pri! i!ter"ediul e4perie!%elor ti"purii di! copilrie& Gi apoi "ai e4ist $i co!di%io!area cultural* care este le#at de locul )! care tri" di! pu!ct de vedere #eo#ra1ic $i de perioada istoric )! care tri"& Toate aceste lucruri deter"i! 1elul )! care vede" lu"ea* 1elul )! care reac%io!" la ea* 1elul )! care #5!di" despre ea* tipul de rela%ii pe care le ave" cu ceilal%i* 1elul )! care !e tri" vie%ile& Cu" a" putea vreodat s co!$tie!tiz" toate aceste lucruri sau s scp" de eleR C5t de "ult ar duraR Gi chiar dac a" reu$i* cu ce(a" "ai r"5!eR Ce r"5!e c5!d iluzia ia s15r$itR Nu este !evoie s i!vesti#a%i trecutul i!co!$tie!t di! dvs&* cu e4cep%ia "a!i1estrilor sale di! preze!t* su- 1or"a #5!durilor* a e"o%iilor* a dori!%elor* a reac%iilor sau a u!ui eve!i( "e!t e4ter! )! care su!te%i a!tre!at& @!di1ere!t dac si"%i%i sau !u !evoia s a1la%i diverse lucruri despre trecutul dvs& i!co!$tie!t* o-stacolele preze!tului vor aduce totul la lu"i!&

Dac v a1u!da%i )! trecut* el va deve!i o prpastie 1r 1u!d3 )!totdeau!a va "ai e4ista ceva de a!alizat& ;oate crede%i c ave%i !evoie de "ai "ult ti"p pe!tru a )!%ele#e trecutul sau a v eli-era de el* cu alte cuvi!te* poate crede%i c viitorul v va eli-era de trecut& Aceasta este o iluzie& Nu"ai preze!tul v poate eli-era de trecut& Iai "ult ti"p psiholo#ic !u v poate eli-era de ti"pul psiholo#ic& Do-5!di%i accesul la puterea Clipei de acu"& Aceasta este cheia& Care este puterea Clipei de acu"R Nu este altceva dec5t puterea preze!%ei dvs&* co!$tii!%a dvs& eli-erat de 1or"ele #5!dirii& A$a c* a-orda%i trecutul de la !ivelul preze!tului& Cu c5t ve%i acorda "ai "ult ate!%ie trecutului* cu at5t )l ve%i i!vesti cu "ai "ult e!er#ie $i cu at5t este "ai pro-a-il s v co!strui%i di! el u! Esi!e\& ' !u " )!%ele#e%i #re$it3 ate!%ia este ese!%ial* dar !u 1a% de trecut ca trecut& Acorda%i ate!%ie preze!tuluiD acorda%i ate!%ie co"porta"e!tului* reac%iilor* dispozi%iei* #5!durilor* e"o%iilor* te"erilor $i dori!%elor dvs&* a$a cu" apar ele )! preze!t& Acolo se a1l trecutul di! dvs& Dac ve%i reu$i s 1i%i su1icie!t de preze!t pe!tru a ur"ri toate aceste lucruri* 1r s le critica%i sau s le a!aliza%i* 1r s e"ite%i !iciu! 1el de apreciere* atu!ci v ve%i rezolva pro-le"ele trecutului $i )l ve%i dizolva pri! puterea preze!%ei dvs& Nu v pute%i re#si )! trecut& 8 ve%i #si pe si!e !u"ai ve!i!d )! preze!t& Nu este util s )!%ele#e" trecutul $i ast1el s )!%ele#e" de ce 1ace" a!u"ite lucruri* de ce reac%io!" )! a!u"ite 1eluri sau de ce !e cre" )! "od i!co!$tie!t propria dra"* propriile tipare de rela%io!are $&a&"&d& R ;e "sur ce ve%i co!$tie!tiza $i "ai "ult realitatea dvs& preze!t* ve%i )!%ele#e cu a2utorul i!tui%iei "otivele pe!tru care co!di%io!area dvs& 1u!c%io!eaz )! aceste "oduri particulareD de e4e"plu* de ce a!u"e rela%iile dvs& ur"eaz a!u"ite "odele H $i v ve%i putea a"i!ti lucruri care s(au )!t5"plat )! trecut $i pe care acu" le ve%i )!%ele#e "ai clar& Acest lucru este 1oarte -u! $i poate 1i util* dar !u ese!%ial& Ese!%ial este preze!%a dvs& co!$tie!t& Ea dizolv trecutul& Ea este a#e!tul tra!s1or"rii& A$a c !u cuta%i s )!%ele#e%i & trecutul* ci )!cerca%i s 1i%i c5t pute%i de preze!t& Trecutul !u poate supravie%ui dac su!te%i preze!t& Nu poate supravie%ui dec5t )! a-se!%a dvs& Capitolul ? 'tarea de preze!% Nu este ceea ce crede%i Repeta%i "ereu c starea de preze!% este ele"e!tul(cheie& Cred c )!%ele# acest lucru di! pu!ct de vedere i!telectual* dar !u $tiu dac a" trecut vreodat pri! aceast e4perie!%& I )!tre- H este oare ceea ce cred eu c este sau este ceva total di1eritR

Nu este ceea ce crede%i c este9 Nu pute%i #5!di preze!%a $i "i!tea !u o poate )!%ele#e& ;reze!%a este )!%eleas !u"ai atu!ci c5!d su!te%i preze!t& 6!cerca%i u! "ic e4peri"e!t& )!chide%i ochii $i spu!e%i(v3 EI )!tre- care va 1i ur"torul "eu #5!d\& Apoi 1i%i 1oarte ate!t $i a$tepta%i ur"torul #5!d& A$a cu" a$teapt o pisic )! 1a%a #urii u!ui $oarece& Ce #5!d va ie$i di! E#aura $oareceluiR\ 6!cerca%i acu"9 ' Ei -i!eR A tre-uit s a$tept destul de "ult p5! a aprut )! s15r$it u! #5!d& E4act& C5!d v a1la%i )!tr(o stare de preze!% i!te!s su!te%i i-erat de #5!duri& 'u!te%i 1oarte li!i$tit $i )! acela$i ti"p 1oarte alert& )! "o"e!tul )! care ate!%ia dvs& co!$tie!t scade su- u! a!u"it !ivel* #5!durile dau -uz!a )!u!tru& T#o"otul "e!tal revi!eD li!i$tea dispare& 'u!te%i )!apoi )! ti"p& ;e!tru a le testa #radul de preze!%* u!ii "ae$tri Te! ve(ieau pe !ea$teptate pe la spatele elevilor $i )!cercau s(i lo(reasc cu u! -%& Ce sperietur9 Dac elevul era total preze!t $i )!tr(o stare de vi#ile!%* dac )$i pstrase Ecureaua la -r5u $i la"pa apri!s\ H u!a di!tre a!alo#iile pe care @sus le 1olose$te pe!tru preze!% H* atu!ci )$i o-serva "aestrul apropii!(du(se pe la spate $i )l oprea sau se 1erea& Dar dac era lovit )!se"!a c 1usese cu1u!dat )! #5!duri* adic a-se!t* i!co!$tie!t& ;e!tru a r"5!e preze!t )! via%a de zi cu zi este util s ai rdci!i ad5!ci )! ti!e )!su%iD alt1el* "i!tea* care are o 1or% i!credi-il* v va tra#e cu ea ca u! r5u sl-atic& Ce vre%i s spu!e%i cu Erdci!i ad5!ci )! ti!e )!su%i\R 8reau s spu! s(%i locuie$ti corpul pe depli!& ' ai "ereu o parte di! ate!%ie )!dreptat spre c5"pul e!er#etic i!ter! al propriului corp& ' )%i si"%i corpul di! i!terior* ca s zic a$a& Acest lucru v a!coreaz )! preze!t Kvezi capitolul 7O& 'e!sul ezoteric al Ea$teptrii\ & 6!tr(u! a!u"it se!s* starea de preze!% poate 1i co"parat cu a$teptarea& @isus a 1olosit a!alo#ia a$teptrii )! u!ele di! para-olele sale& Nu este vor-a despre #e!ul o-i$!uit de a$teptare a"estecat cu plictiseal $i iritare care reprezi!t o !e#are a preze!tului $i despre care a" vor-it de2a& Nu este o a$teptare )! care ate!%ia dvs& se 1i4eaz asupra u!ui pu!ct viitor* iar preze!tul este perceput ca u! o-stacol i!dezira-il ce v )"piedic s o-%i!e%i ceea ce v dori%i& Este o a$teptare calitativ di1erit* u!a pe!tru care ave%i !evoie de toat ate!%ia $i vi#ile!%a dvs& 'e poate )!t5"pla ceva )! orice "o"e!t $i* dac !u su!te%i a-solut treaz* a-solut !e"i$cat* pute%i rata eve!i"e!tul& Acesta este #e!ul de a$teptare despre care vor-e$te @sus& )! aceast stare* toat ate!%ia dvs& se )!dreapt spre preze!t& Nu "ai r"5!e !iciu! pic pe!tru reverii* #5!duri* a"i!tiri* a!ticipri& Nu "ai

este !iciu! pic de te!siu!e )! ea* !iciu! pic de 1ric* doar preze!% alert& 'u!te%i preze!t cu )!trea#a dvs& 1ii!%* cu 1iecare celul a corpului dvs& )! aceast stare* Edu"!eavoastr\ cel care ave%i u! trecut $i u! viitor* perso!alitatea H dac dori%i (H* !u se "ai a1l acolo& Gi* totu$i* !u se pierde !iciu! lucru de valoare& 'u!te%i )!c )! ese!% dvs& De 1apt* su!te%i "ai "ult dvs& dec5t a%i 1ost vreodat p5! atu!ci sau a-ia acu" su!te%i dvs& )!$iv& EBii ca u! servitor care a$teapt )!toarcerea stp5!ului\* spu!e @isus& 'ervitorul !u $tie la ce or va ve!i stp5!ul& A$a c r"5!e treaz* alert* echili-rat* li!i$tit* ca s !u piard di! vedere )!toarcerea stp5!ului& 6!tr(o alt para-ol* @sus vor-e$te despre cele ci!ci 1e"ei !e#li2e!te Ki!co!$tie!teO care !u au avut su1icie!t ulei Kco!$tii!%O pe!tru a($i %i!e la"pa apri!s Kstarea de preze!%O* $i ast1el au pierdut sosirea "irelui Kpreze!tulO $i !(au "ai a2u!s la !u!t Kilu"i!areO& Aceste ci!ci 1e"ei se deose-esc de cele ci!ci 1e"ei )!%elepte* care au avut su1icie!t ulei Kau r"as co!$tie!teO& Nici "car -r-a%ii care au scris Eva!#heliile !u au )!%eles se!sul acestor para-ole* a$a c pri"ele i!terpretri #re$ite $i distorsiu!i s(au strecurat pri! scrierea lor& Dup alte i!ter( pretri ero!ate* se!sul real s(a pierdut co"plet& Acestea !u su!t para-ole despre s15r$itul lu"ii* ci despre s15r$itul ti"pului psiholo#ic& Ele i!dic tra!sce!de!%a "i!%ii supuse si!elui 1als $i posi-ilitatea de a tri )!tr(o stare de co!$tii!% total di1erit& Bru"use%ea se ive$te )! li!i$tea preze!%ei Ceea ce toc"ai a%i descris este u! lucru pe care )l triesc ocazio!al* pe!tru c5teva secu!de* c5!d su!t si!#ur )! "i2locul !aturii& Da& Iae$trii Te! 1olosesc cuv5!tul satori pe!tru a descrie str1ul#erarea i!tui%iei* "o"e!tul de a-se!% a "i!%ii $i de preze!% total& De$i satori !u este o tra!s1or"are dura-il* 1i%i recu!osctori atu!ci c5!d apare* pe!tru c v o1er o idee despre trirea ilu"i!rii& ;oate c a%i trit de "ulte ori aceast stare 1r s $ti%i ce este $i 1r s )i )!%ele#e%i i"porta!%a& ;reze!%a este !ecesar pe!tru a deve!i co!$tie!%i de 1ru"use%ea* "re%ia $i s1i!%e!ia !aturii& A%i r"as vreodat cu privirea pierdut )! i!1i!itatea spa%iului* )!tr(o !oapte se!i!* ui"it de cal"ul a-solut $i de vastitatea ei i!i"a#i!a-ilR A%i ascultat cu ate!%ie susurul u!ui r5u de "u!te )! pdureR 'au c5!tecul u!ei privi#hetori la apus* )!tr(o sear li!i$tit de varR ;e!tru a co!$tie!tiza aceste lucruri* "i!tea tre-uie s se li!i$teasc& Tre-uie s lsa%i la o parte u! "o"e!t -a#a2ul perso!al de pro-le"e* di! trecut $i di! viitor* $i toate i!1or"a%iile pe care le(a%i acu"ulatD alt1el* ve%i privi 1r s vede%i* ve%i asculta 1r s auzi%i& Este !evoie de preze!%a dvs& total& )! spatele 1ru"use%ii 1or"elor e4terioare* e4ist "ai "ult3 ceva ce !u poate 1i e4pri"at* ceva i!e1a-il* o ese!% pro1u!d* i!terioar* s15!t& Ori de c5te ori e4ist 1ru"use%e* aceast ese!% i!terioar strluce$te )! a1ar& Ea vi se dezvluie !u"ai atu!ci c5!d su!te%i preze!t& Este oare posi-il ca aceast ese!% !e!u"it $i preze!%a dvs& s 1ie u!aR Ar "ai putea ea s e4iste acolo 1r preze!%a dvs&R ;tru!de%i "ai ad5!c )! ea& Descoperi%i si!#ur& '

;ro-a-il c atu!ci c5!d a%i trit aceste "o"e!te de preze!% !u v(a%i dat sea"a c pe!tru u! i!terval 1oarte scurt v(a%i a1lat )!tr(o stare de a-se!% a #5!dirii& '(a )!t5"plat a$a pe!tru c dista!%a di!tre starea respectiv $i 1lu4ul de #5!duri a 1ost 1oarte "ic& ;oate c satori a durat !u"ai c5teva secu!de )!ai!te ca #5!durile s v revi!* dar a e4istatD alt1el* !u i(a%i 1i trit 1ru"use%ea& Ii!tea !u poate !ici s recu!oasc* !ici s creeze 1ru"use%ea& Bru"use%ea sau s1i!%e!ia au 1ost preze!te doar c5teva secu!de )! care v(a%i a1lat )!tr(o stare de preze!% total& Di! cauza i!tervalului de ti"p 1oarte scurt $i a lipsei de vi#ile!% $i de ate!%ie* pro-a-il c !u a%i putut sesiza di1ere!%a 1u!da"e!tal di!tre percep%ie H co!$tii!%a 1ru"use%ii 1r a v #5!di )! vreu! 1el la ea H $i etichetarea $i i!terpretarea ei pri! i!ter"ediul #5!dului& Durata a 1ost at5t de "ic* )!c5t a 1cut ca totul s par u! si!#ur proces& Totu$i* adevrul este c )! "o"e!tul )! care au i!terve!it #5!durile* !u a%i "ai r"as dec5t cu o a"i!tire& Cu c5t i!tervalul di!tre percep%ie $i reve!irea #5!durilor este "ai "are* cu at5t su!te%i "ai pro1u!d ca 1ii!% u"a!* cu alte cuvi!te* cu at5t su!te%i "ai co!$tie!t& Iul%i oa"e!i su!t at5t de pri!$i )! )!chisoarea "i!%ilor lor* )!c5t 1ru"use%ea !aturii !u e4ist )! realitate pe!tru ei& ;ot spu!e ECe 1loare 1ru"oas9\* dar aceasta este doar o eti( chetare "e!tal "eca!ic& ;e!tru c ei !u su!t preze!%i* li!i$ti%i* !u vd cu adevrat 1loarea* !u )i si"t ese!%a* s1i!%e!ia H tot a$a cu" !u se cu!osc !ici pe ei )!$i$i* !u )$i si"t ese!%a* s1i!%e!ia& ;e!tru c tri" )!tr(o cultur do"i!at de "i!te at5t de "ult* cea "ai "are parte a artei* arhitecturii* "uzicii $i literaturii "oder!e este lipsit de 1ru"use%e* de ese!% i!terioar* cu 1oarte rare e4cep%ii& Iotivul este acela c oa"e!ii care realizeaz aceste crea%ii !u pot H !ici "car pe!tru o secu!d H s se eli-ereze de "i!tea lor& A$a c !u se a1l !iciodat )! le#tur cu acest spa%iu i!terior )! care se ivesc creativitatea $i 1ru"use%ea aute!tic& Ii!tea lsat de capul ei creeaz "o!struozit%i* $i asta !u doar )! #aleriile de art& .ita%i(v la peisa2ele !oastre ur-a!e $i la depozitele de de$euri i!dustriale& Nicio civiliza%ie !u a produs at5ta ur5%e!ie& Ati!#erea co!$tii!%ei pure ;reze!%a este acela$i lucru cu Bii!%aR C5!d deve!i%i co!$tie!t de Bii!%* ceea ce se )!t5"pl de 1apt este c Bii!%a devi!e co!$tie!t de ea )!s$i& Baptul c Bii!%a devi!e co!$tie!t de ea )!s$i H aceasta este preze!%a& Deoarece Bii!%a* co!$tii!%a $i via%a su!t si!o!i"e* a" putea spu!e c preze!%a )!sea"! co!$tii!%a care devi!e co!$tie!t de si!e sau via%a care a2u!#e la autoco!$tie!tizare& Dar !u v ata$a%i prea "ult de cuvi!te $i !u 1ace%i u! e1ort pe!tru a )!( %ele#e aceste lucruri& Nu ave%i !evoie s )!%ele#e%i !i"ic pe!tru a putea deve!i preze!t& 6!%ele# ce a%i spus* dar pare s reias c Bii!%a* realitatea tra!sce!de!tal ulti"* )!c !u este co"plet* c trece pri!tr(u! proces de dezvoltare& Du"!ezeu are !evoie de ti"p pe!tru dezvoltarea perso!alR

Da* dar !u"ai dac privi" di! perspectiva li"itat a u!iversului "a!i1est& )! Bi-lie* Du"!ezeu declar3 EEu su!t Al1a $i O"e#a& Eu su!t cel viu\& )! lu"ea ate"poral )! care e4ist Du"!ezeu* care este )! acela$i ti"p $i casa dvs&* )!ceputul $i s15r$itul* Al1a $i O"e#a* su!t u!a* iar ese!%a tuturor lucrurilor care au e4istat $i vor e4ista vreodat este eter! preze!t )!tr(o stare !e"a!i1est de u!itate $i per1ec%iu!e H co"plet di!colo de orice lucru pe care l(ar putea i"a#i!a sau )!%ele#e vreodat "i!tea u"a!& )! lu"ea !oastr de 1or"e apare!t separate* totu$i* per1ec%iu!ea ate"poral este u! co!cept i!i"a#i!a-il& Aici chiar $i co!$tii!%a* lu"i!a ivit di! 'ursa eter!* pare supus u!ui proces de dezvoltare* dar asta !u"ai di! cauza percep%iei !oastre li"itate& )! ter"e!i a-solu%i* lucrurile !u stau a$a& Totu$i* da%i("i voie s co!ti!ui s vor-esc u! "o"e!t despre evolu%ia co!$tii!%ei )! aceast lu"e& Tot ceea ce e4ist co!%i!e Bii!%a* co!%i!e ese!%a lui Du"!ezeu* are u! a!u"it #rad de co!$tii!%& Chiar $i o piatr are o co!$tii!% rudi"e!tarD alt1el* !u ar e4ista* iar ato"ii $i "oleculele sale s(ar dispersa& Totul este viu& 'oarele* ;"5!tul* pla!tele* a!i"alele* oa"e!ii H toate su!t e4presii ale co!$tii!%ei )! di1erite #rade* co!$tii!% "a!i1estat ca 1or"& Lu"ea apare atu!ci c5!d co!$tii!%a ia di1erite 1or"e* "e!tale sau "ateriale& G5!di%i(v la "ilioa!ele de 1or"e de via% de pe aceast pla!et& Di! "are* de pe p"5!t* di! aer H $i 1iecare di!tre ele este reprodus de "ilioa!e de ori& )! ce scopR E4ist o e!titate sau o 1ii!% pri!s )!tr(u! 2oc* care se 2oac cu 1or"eleR Aceasta este )!tre-area pe care $i(au pus(o vechii )!%elep%i di! @!dia& Ei au vzut lu"ea ca lila* u! 1el de 2oc divi! pe care )l 2oac Du"!ezeu& Bor"ele de via% i!dividual !u su!t* evide!t* 1oarte i"porta!te )! acest 2oc& )! "ediul "ari!* "a2oritatea 1or"elor de via% !u supravie%uiesc "ai "ult de c5teva "i!ute dup !a$tere& Bor"a u"a! se tra!s1or" $i ea )! %r5! "ult prea repede* iar c5!d a disprut* este ca $i cu" !(ar 1i e4istat !iciodat& Este acest lucru tra#ic sau crudR Nu"ai )! cazul )! care crea%i o ide!titate separat pe!tru 1iecare 1or"* atu!ci c5!d uita%i c acea co!$tii!% a 1iecreia este ese!%a lui Du"!ezeu* ce se e4pri" pe si!e pri! 1or"& Dar !u $ti%i cu adevrat acest lucru p5! c5!d !u v da%i sea"a de aparte!e!%a dvs& la ese!%a lui Du"!ezeu drept co!$tii!% pur& Dac u! pe$te se !a$te )! acvariul dvs& $i )i da%i !u"ele de Xoh!* scrie%i u! certi1icat de !a$tere* )i povesti%i istoria 1a"iliei lui $i peste dou "i!ute este )!#hi%it de u! alt pe$te H este u! lucru tra#ic& Dar este tra#ic !u"ai pe!tru c dvs& a%i proiectat u! si!e i!dividual acolo u!de !u e4ista& A%i luat o 1rac%iu!e di!tr(u! proces di!a"ic* u! da!s "olecular* $i a%i 1cut di! ea o e!titate separat& Co!$tii!%a )$i pu!e "asca 1or"elor p5! c5!d acestea ati!# o ase"e!ea co"ple4itate* )!c5t se pierde co"plet )! ele& Co!$tii!%a o"ului co!te"pora! s(a ide!ti1icat co"plet cu "asca ei& 'e cu!oa$te pe si!e !u"ai ca 1or" H $i de aceea trie$te te"5!du(se c 1or"a sa 1izic sau psiholo#ic va 1i a!ihilat& Aceasta este "i!tea do"i!at de si!ele 1als* $i )! acest "o"e!t apar dis1u!c%ii co!sidera-ile& Dup cu" vede" acu"* se pare c a decurs total #re$it ceva )! la!%ul evolutiv& Dar chiar $i asta 1ace parte di! lila* 2ocul divi!& )! 1i!al* pre(v siu!ea su1eri!%ei create de aceast apare!t dis1u!c%io!alitate 1or%eaz

co!$tii!%a s se despri!d di! ide!ti1icarea cu 1or"a $i s se trezeasc di! visul 1or"ei3 )$i re#se$te co!$tii!%a de si!e* dar la u! !ivel "ult "ai pro1u!d dec5t atu!ci c5!d a pierdut( o& Acest proces este e4plicat de @isus )! para-ola 1iului rtcitor* care pleac de la casa tatlui su* )$i risipe$te averea* a2u!#e u! cer$etor $i este apoi 1or%at de su1eri!%ele sale s se )!toarc aca(s& C5!d se )!toarce* tatl su )l iu-e$te "ai "ult dec5t )!ai!te& 'tarea 1iului este a$a cu" era $i )!ai!te* $i totu$i di1erit& Acu" are o di"e!siu!e )! plus H pro1u!zi"ea& ;ara-ola descrie cltoria de la per1ec%iu!ea i!co!$tie!t* pri! i"per1ec%iu!ea apare!t $i Eru\* p5! la per1ec%iu!ea co!$tie!t& Acu" )!%ele#e%i se"!i1ica%ia "ai pro1u!d $i "ai lar# a 1aptului de a deve!i preze!t ca o-servator al "i!%iiR Ori de c5te ori ur"ri%i "i!tea* v retra#e%i co!$tii!%a di! 1or"ele "e!tale* aceasta tra!s1or"5!du(se atu!ci )! ceea ce !oi !u"i" o-servator sau "artor& ;ri! ur"are* o-servatorul H co!$tii!%a pur di!colo de 1or" H devi!e "ai puter!ic* iar 1or"a%iu!ile "e!tale devi! "ai sla-e& C5!d vor-i" despre o-servarea "i!%ii* perso!aliz" u! eve!i"e!t de i"porta!% cos"ic3 pri! dvs& co!$tii!%a se treze$te di! visul ei de ide!( ti1icare cu 1or"a $i se retra#e di! 1or"& Acest lucru preveste$te H dar* de 1apt* particip H la u! eve!i"e!t a1lat pro-a-il )! viitorul )!deprtat di! pu!ctul de vedere al ti"pului cro!olo#ic& Eve!i"e!tul se !u"e$te s15r$itul lu"ii& ' C5!d co!$tii!%a se eli-ereaz pe si!e di! ide!ti1icarea cu 1or"ele 1izice $i "e!tale* devi!e ceea ce !oi a" putea !u"i co!$tii!% sau preze!% pur ori ilu"i!at& Acest lucru li s(a )!t5"plat de2a c5torva persoa!e $i se pare c este desti!at s se )!t5"ple di! !ou la o scar "ult "ai lar#* de$i !u e4ist !icio #ara!%ie c vaS) a$a& Cei "ai "ul%i oa"e!i se a1l )!c )! #hearele "odului de co!$tii!% do"i!at de $i!ele 1als3 se ide!ti1ic cu "i!tea lor $i su!t co!du$i de ea& Dac* la u! "o"e!t dat* !u se vor eli-era de "i!tea lor* aceasta )i va distru#e& 8or tri di! ce )! ce "ai "ult )! co!1uzie* co!1lict* viole!%* -oal* disperare* !e-u!ie& Ii!tea do"i!at de $i!ele 1als a deve!it u! vas care se scu1u!d& Dac !u v de-arca%i la ti"p* v ve%i scu1u!da )"preu! cu ea& Ii!tea colectiv do( "i!at de $i!ele 1als a deve!it cea "ai periculoas $i "ai distructiv e!titate ce a locuit vreodat pe aceast pla!et& Ce crede%i c se va )!t5"pla cu pla!eta* )! cazul )! care co!$tii!%a u"a! r"5!e !eschi"-atR ;e!tru "a2oritatea oa"e!ilor* si!#ura )!trerupere )! do"i!a%ia "i!%ii este reve!irea ocazio!al la u! !ivel de co!$tii!% i!1erior #5!dirii& Biecare di!tre !oi 1ace acest lucru )! 1iecare sear* )! ti"pul so"!ului& Dar acela$i lucru are loc )!tr(o a!u"it "sur $i pri! se4* alcool $i alte dro#uri ce supri" activitatea "e!tal e4cesiv& Dac !u ar e4ista alcoolul* tra!chiliza!tele* a!tidepresivele $i su-sta!%ele ile#ale* care su!t* toate* co!su"ate )! ca!tit%i i"e!se* !e-u!ia "i!%ii u"a!e ar deve!i $i "ai evide!t& Cred c* dac ar 1i lipsi%i de 1or"ele lor de dro#* "are parte di!tre oa"e!i ar deve!i u! pericol pe!tru si!e $i pe!tru al%ii& Aceste dro#uri $i "edica"e!te v "e!%i! -loca%i )!tr(u! "od de 1u!c%io!are ero!at& Bolosirea lor pe scar lar# !u 1ace dec5t s )!t5rzie colapsul vechilor structuri "e!tale $i ivirea u!ei co!$tii!%e superioare& De$i utilizatorii i!dividuali

#sesc o a!u"it eli-erare 1a% de tortura zil!ic i"pus de "i!tea lor* ei su!t )"piedica%i s #e!ereze su1icie!t preze!% co!$tie!t pe!tru a se ridica deasupra #5!durilor $i a($i #si ast1el adevrata eli-erare& Reve!irea la u! !ivel de co!$tii!% i!1erior "i!%ii* care reprezi!t !ivelul a!terior #5!dirii al str"o$ilor !o$tri* al a!i"alelor $i pla!telor* !u este o op%iu!e vala-il pe!tru !oi& Nu e4ist cale de )!toarcere& ;e!tru ca rasa u"a! s supravie%uiasc* ea tre-uie s ava!seze la stadiul ur"tor& Co!$tii!%a evolueaz )! tot u!iversul su- "iliarde de 1or"e& A$a c* chiar dac !u vo" reu$i* acest lucru !u va avea !icio i"porta!% la scar cos"ic& Co!$tii!%a !u poate s piard ceva vreodat* a$a c ea s(ar e4pri"a pur $i si"plu pri!tr(o alt 1or"& Chiar 1aptul c v vor-esc aici* iar dvs& " asculta%i sau citi%i aceast carte este u! se"! clar c !oua co!$tii!% )$i apri#a u! pu!ct de spri2i! pe aceast pla!et& 6! aceast activitate !u este i"plicat !i"ic perso!al3 eu !u v )!v% !i"ic& Dvs& su!te%i co!$tii!% $i v asculta%i pe dvs& )!$iv& E4ist u! prover- )! Orie!t3 E;ro1esorul $i )!v%celul creeaz )"preu! )!v%tura\& Oricu"* cuvi!tele )! si!e !u su!t i"porta!te& Ele !u su!t AdevrulD doar arat spre el& Eu v vor-esc )! stare de preze!% $i )! ti"pul acesta s(ar putea s reu$i%i s ve!i%i alturi de "i!e& De$i 1iecare cuv5!t pe care )l 1olosesc are* desi#ur* o istorie $i vi!e di! trecut* ca de alt1el tot li"-a2ul* cuvi!tele pe care vi le adresez acu" vi-reaz de )!alta e!er#ie a preze!%ei* total di1erit de se!sul pe care )l e4( pri" cuvi!tele )! calitate de si"ple cuvi!te& Tcerea este cel "ai puter!ic vehicul al preze!%ei* a$a c atu!ci c5!d citi%i sau " asculta%i vor-i!d* co!$tie!tiza%i li!i$tea di!tre $i di! spatele cuvi!telor& Co!$tie!tiza%i pauzele& Ascultarea li!i$tii* oriu!de v(a%i a1la* este o cale direct $i u$oar de a deve!i preze!t& Chiar dac e4ist z#o"ote* pri!tre ele $i )! spatele lor va e4ista )!totdeau!a li!i$tea& Ascultarea li!i$tii produce i"ediat li!i$tea i!terioar& Nu"ai li!i$tirea poate percepe li!i$tea di! e4terior& Gi ce altceva este li!i$tirea dec5t preze!%* co!$tii!% eli-erat de 1or"ele #5!diriiR @at realizarea vie a ceea ce a" discutat p5! acu"& ' Cristos3 realitatea preze!%ei dvs& divi!e Nu v ata$a%i de !iciu! cuv5!t& ;ute%i )!locui cuv5!tul ECristos\ cu preze!%* dac acesta este "ai se"!i1icativ pe!tru dvs& Cristos a 1ost ese!%a dvs& divi! sau 'i!ele* cu" este !u"it u!eori )! Orie!t& 'i!#ura di1ere!% )!tre Cristos $i preze!% este c pri"ul cuv5!t se re1er la divi!itatea care e4ist )! dvs& i!di1ere!t dac su!te%i co!$tie!t de ea sau !u* )! ti"p ce preze!%a )!sea"! divi!itatea sau ese!%a divi! trezit& Iulte !e)!%ele#eri $i credi!%e 1alse le#ate de Cristos se vor l"uri dac ve%i realiza c !u e4ist trecut $i viitor )! Cristos& A spu!e c Cristos a 1ost sau va 1i este o co!tradic%ie )! ter"e!i& @sus a e4istat& El a 1ost o"ul care a trit acu" /&<<< de a!i $i a realizat preze!%a divi!* adevrata sa !atur& Gi ast1el a spus3 E6!ai!te de A-raha" su!t eu\& El !u a spus3 EA" e4istat $i )!ai!te de !a$terea lui A-raha"\& Acest lucru ar 1i )!se"!at c el se "ai a1la )!c )! di"e!siu!ea ti"pului $i a ide!tit%ii ca 1or"& Cuvi!tele su!t eu 1olosite )!tr(

o a1ir"a%ie care )!cepe cu trecutul i!dic o tra!s1or"are radical* o disco!ti!uitate )! di"e!siu!ea te"poral& Este ca o a1ir"a%ie Te! de o "are pro1u!zi"e& @sus a )!cercat s e4pri"e direct* !u pri! #5!dire discursiv* )!%elesul preze!%ei* al realizrii de si!e& El dep$ise di"e!siu!ea co!$tii!%ei #uver!ate de ti"p $i i!trase )! lu"ea ate"poralit%ii& Di"e!siu!ea eter!it%ii ptru!sese )! aceast lu"e& Desi#ur* eter!itatea !u )!sea"! u! ti"p !es15r$it* ci a-se!%a ti"pului& Ast1el* o"ul @sus a deve!it Cristos* u! vehicul al co!$tii!%ei pure& Cu" se de1i!e$te pe si!e Du"!ezeu )! Bi-lieR A spus cu"va Du"!ezeu3 EEu a" 1ost di!totdeau!a $i voi e4ista )!totdeau!a\R 'i#ur c !u& Acest lucru ar 1i co!1erit realitate trecutului $i viitorului& Du"!ezeu a spus3 EE. '.NT CEL CE '.NT\& Aici !u e4ist ti"p* doar preze!%& EA doua ve!ire\ a lui Cristos este o tra!s1or"are a co!$tii!%ei u"a!e* o trecere de la ti"p la preze!%* de la #5!dire la co!$tii!% pur* $i !u ve!irea u!ui -r-at sau a u!ei 1e"ei& O ac ECristos\ s(ar re)!toarce "5i!e su- o 1or" e4terioar* Bee altceva ar putea el sau ea s !e spu! dec5t3 EEu su!t Adevrul& Eu su!t preze!%a divi!& Eu su!t via%a eter!& Eu " la1lu )! ti!e& Eu su!t aici& Eu su!t Acu"\& ' Nu )l perso!aliza%i !iciodat pe Cristos& Nu 1ace%i di! Cristos o ide!titate 1or"al& Avatarurile* "a"ele divi!e* M"ae$trii ilu"i!a%i* cei 1oarte pu%i!i care su!t aute!tici !u su!t M speciali ca persoa!e& Br u! si!e 1als pe care s(l "e!%i!* s(l apere $i s(l hr!easc* ei su!t "ai si"pli* "ai co"u!i dec5t o 1e"eie sau u! -r-at o-i$!ui%i& Orice persoa! cu u! si!e 1als puter!ic i(ar co!sidera !ese"!i1icativi sau* "ai pro-a-il* i(ar trece co"plet cu vederea& Dac v si"%i%i atras de u! "aestru spiritual este pe!tru c )! dvs& e4ist de2a su1icie!t preze!% pe!tru a recu!oa$te preze!%a )! altul& Au 1ost "ul%i oa"e!i care !u i(au recu!os( cut pe @sus sau pe Buddha* a$a cu" e4ist $i au e4istat "ereu oa"e!i care se si"t atra$i de "ae$tri 1al$i& Gi!ele 1als al cuiva se si"te atras de u! si!e 1als "ai cupri!ztor& )!tu!ericul !u poate recu!oa$te lu"i!a& Nu"ai lu"i!a poate recu!oa$te lu"i!a& A$a c* s !u crede%i c lu"i!a se a1l )! a1ara dvs& sau c ea !u poate ve!i dec5t su- o a!u"it 1or"& Dac !u"ai "aestrul dvs& este perso!i1icarea lui Du"!ezeu* atu!ci ci!e su!te%i dvs&R Orice 1or" de e4clusivis" este ide!ti1icarea cu 1or"a* iar ide!ti1icarea cu 1or"a )!sea"! si!e 1als* i!di1ere!t c5t de -i!e ascu!s este el& Bolosi%i preze!%a "aestrului pe!tru a v re1lecta propria ide!titate* di!colo de !u"e $i de 1or"* pe!tru a v )!toarce la dvs& $i a deve!i "ai preze!t dvs& )!$iv& 8e%i realiza cur5!d c !u e4ist Eal "eu\ sau Eal tu\ )! preze!%& ;reze!%a este u!i1icare& Iu!ca )! #rup poate 1i util pe!tru i!te!si1icarea lu"i!ii preze!%ei& .! #rup de oa"e!i reu!it )!tr(o stare de preze!% #e!ereaz u! c5"p colectiv de e!er#ie de o "are i!te!sitate& Aceasta !u !u"ai c spore$te #radul de preze!% al 1iecrui "e"-ru* dar a2ut $i la eli-erarea co!$tii!%ei u"a!e colective di! starea ei actual de sclav a "i!%ii& Ceea ce va 1ace starea de preze!% di! ce )! ce "ai accesi-il i!divizilor& Totu$i* dac !ici

"car u!ul di!tre "e"-rii #rupului !u este 1er" )!rdci!at )! starea de preze!% pe!tru a putea "e!%i!e 1recve!%a )!alt a e!er#iei acestei stri* $i!ele 1als poate s se rea1ir"e u$or $i s sa-oteze e1orturile #rupului& De$i e4erci%iul )! #rup este de !epre%uit* !u este su1icie!t $i !u tre-uie s v -aza%i doar pe el& A$a cu" !u tre-uie s v -aza%i pe u! pro( 1esor sau pe u! "aestru* cu e4cep%ia perioadei de tra!zi%ie* c5!d depri!de%i se"!i1ica%ia $i practica preze!%ei& Capitolul 7 Corpul i!terior Bii!%a este si!ele dvs& pro1u!d Ne(a%i vor-it "ai devre"e despre i"porta!%a de a avea rdci!i ad5!ci )! !oi sau de locuirea corpului !ostru& Ne pute%i e4plica ce )!%ele#e%i pri! astaR Corpul poate deve!i u! pu!ct de acces ctre lu"ea Bii!%ei& Haide%i s vor-i" "ai pe lar# despre acest lucru& Nu su!t )!c 1oarte si#ur c )!%ele# la ce v re1eri%i c5!d vor-i%i despre Bii!%& EApR Ce vrei s spui cu astaR Nu )!%ele# apa&\ Asta ar spu!e u! pe$te dac ar avea o "i!te o"e!easc& 8 ro# s !u "ai )!cerca%i s )!%ele#e%i Bii!%a& A%i avut de2a str1ul#erri se"!i1icative ale Bii!%ei* dar "i!tea va )!cerca "ereu s )!cadreze totul )!tr(o cutie pe care s pu! o etichet& Nu se poate 1ace acest lucru& Nu poate deve!i u! a-iect al cu!oa$terii& )! Bii!%* su-iectul $i o-iectul su!t u!a& Bii!%a poate 1i si"%it ca u! eu su!t "ereu preze!t* di!colo de !u"e $i 1or"& A si"%i $i ast1el a $ti c su!te%i $i co!ti(ila%i s r"5!e%i )! aceast stare ad5!c )!rdci!at de ilu"i!are este adevrul despre care @sus spu!e c v va eli-era& De ce a!u"e " va eli-eraR 8 va eli-era de iluzia c !u su!te%i !i"ic "ai "ult dec5t corpul 1izic $i "i!tea dvs& Aceast Eiluzie a si!elui\* cu" o !u"e$te Buddha* este eroarea 1u!da"e!tal& 8 va eli-era de 1ric* )! "ultiplele ei 1or"e* o co!seci!% i!evita-il a acestei iluzii H 1rica aceea care va 1i a#resorul dvs& co!sta!t at5ta ti"p c5t se!ti"e!tul dvs& de si!e deriv !u"ai di! aceast 1or" e1e"er $i vul!era-il& Gi v va eli-era de pcat* care este su1eri!%a ce v(o produce%i i!co!$tie!t $i dvs&* $i altora* at5ta ti"p c5t acest se!ti"e!t iluzoriu de ide!titate #uver!eaz ceea ce #5!di%i* spu!e%i* 1ace%i& ;rivi%i di!colo de cuvi!te Nu )"i place cuv5!tul Epcat\& @"plica 1aptul c su!t 2udecat $i #sit vi!ovat&

6!%ele#& De(a lu!#ul secolelor* )! 2urul u!or cuvi!te* cu" ar 1i pcat* s(au acu"ulat "ulte pu!cte de vedere $i i!terpretri #re$ite di! cauza )!%ele#erii #re$ite* a i#!ora!%ei sau a do( ri!%ei de a co!trola* dar ele co!%i! u! s5"-ure de adevr& Dac !u pute%i privi di!colo de aceste i!terpretri $i !u pute%i recu!oa$te realitatea i!dicat de acest cuv5!t* atu!ci !u(l 1olosi%i& Nu v -loca%i la !ivelul cuvi!telor& .! cuv5!t !u este "ai "ult dec5t u! "i2loc pe!tru ati!#erea u!ui scop& Este o a-strac%ie& Ca u! i!dicator* arat spre ceva care se a1l di!colo de el& Cuv5!tul "iere !u este "ierea& ;ute%i studia $i vor-i despre "iere c5t dori%i* dar !u ve%i $ti )!tr(adevr ce este "ierea p5! c5!d !u o ve%i #usta& Dup ce a%i #ustat(o* cuv5!tul devi!e "ai pu%i! i"porta!t pe!tru dvs& Nu ve%i "ai 1i ata$at de el& La 1el* pute%i vor-i sau v pute%i #5!di la Du"!ezeu )! per"a!e!% pe!tru tot restul vie%ii* dar asta !u )!sea"! c $ti%i ce este sau c a%i avut 1ie o str1ul#erare a acestei realit%i pe care o i!dic cuv5!tul& Nu este "ai "ult dec5t u! ata$a"e!t o-sesiv 1a% de u! i!dicator* u! idol "e!tal& Gi i!versul este vala-il3 dac* i!di1ere!t di! ce "otive* !u v(a plcut cuv5!tul "iere* este posi-il ca aceast atitudi!e s v 1ac s !u o #usta%i !iciodat& Dac ave%i o puter!ic aversiu!e pe!tru cuv5!tul Du"!ezeu* care este o 1or" !e#ativ de ata$a"e!t* este posi-il s !e#a%i !u doar cuv5!tul* ci $i realitatea pe care o se"!i1ic& 8 pute%i re1uza si!#ur posi-ilitatea de a tri aceast realitate& Desi#ur* toate acestea su!t i!tri!sec le#ate de ide!ti1icarea cu "i!tea& A$a c* dac u! cuv5!t !u "ai 1u!c%io!eaz pe!tru dvs&* a-a!do!a%i(l $i )!locui%i(l cu u!ul care 1u!c%io!eaz& Dac !u v place cuv5!tul pcat* atu!ci !u"i%i(l i!co!$tie!% sau !e-u!ie& A$a v ve%i a1la poate "ai aproape de adevr* de realitatea di! spatele cuv5!tului* dec5t pri! cuv5!tul pcat* care a 1ost 1olosit #re$it at5t de "ult ti"p* $i ve%i avea "ai pu%i! loc pe!tru vi!ov%ie& Nu("i plac !ici aceste cuvi!te& Ele co!%i! presupu!erea c ceva !u este )! re#ul cu "i!e& C a$ 1i 2udecat& 'i#ur c ceva !u este )! re#ul cu dvs& ( dar !u su!te%i 2udecat& Nu vreau s v 2i#!esc* dar oare !u apar%i!e%i rasei u"a!e* care a o"or5t peste +<< de "ilioa!e de "e"-ri ai propriei specii !u"ai )! secolul XXR Aceasta ar 1i o culpa-ilitate pri! asociereR Nu este o pro-le" de culpa-ilitate& Dar at5ta ti"p c5t su!te%i co!dus de o "i!te do"i!at de si!ele 1als* su!te%i parte di! !e-u!ia colectiv& ;oate c !u a%i a!alizat prea ate!t co!di%ia u"a! do"i!at de "i!tea co!dus de $i!ele 1als& Deschide%i ochii $i privi%i 1rica* disperarea* lco"ia $i viole!%a* care apar de peste tot& O-serva%i cruzi"ea "o!struoas $i su1eri!%ele* la o scar i!i"a#i!a-il* pe care oa"e!ii le(au produs $i co!ti!u s le produc at5t "e"-rilor propriei specii* c5t $i celorlalte 1or"e de via% de pe aceast pla!et& Nu este !evoie s co!da"!a%i& O-serva%i doar& Acesta este pcatul& *

Aceasta este !e-u!ia& Aceasta este i!co!$tie!%a& La ur"a ur"ei* !u uita%i s v o-serva%i propria "i!te& Cuta%i acolo rdci!a !e-u!iei& Descoperirea propriei realit%i i!vizi-ile $i i!destructi-ile& A%i spus c ide!ti1icarea cu 1or"a !oastr 1izic este parte di! aceast iluzieD deci* cu" poate corpul* 1or"a 1izic* s !e 1ac s !e d" sea"a ce este Bii!%aR Corpul pe care )l pute%i vedea $i ati!#e !u v poate purta ctre Bii!%& Dar acest corp vizi-il $i ta!#i-il este !u"ai u! )!veli$ e4terior sau* "ai cur5!d* o percep%ie li"itat $i distorsio!at a u!ei realit%i "ai pro1u!de& 6! starea dvs& !atural de co!ectare cu Bii!%a* aceast realitate pro1u!d poate 1i si"%it )! 1iecare "o"e!t su- 1or"a u!ui corp i!terior i!vizi-il* preze!%a vie di! dvs& Ast1el c* a(%i Elocui trupul\ )!sea"! a(%i si"%i trupul di! i!terior* a si"%i via%a di! acest corp* $i )! 1elul acesta a a2u!#e s a1li c e$ti "ai "ult dec5t 1or"a e4terioar& Dar acesta este !u"ai )!ceputul u!ei cltorii i!terioare* care v va duce di! ce )! ce "ai departe* )!tr(o lu"e cu "ult li!i$te $i pace* $i )! acela$i ti"p e4tre" de puter!ic $i vi( -r5!d de via%& La )!ceput* ve%i avea doar str1ul#erri ale acesteia* pri! care ve%i )!cepe s realiza%i c !u su!te%i !u"ai u! 1ra#"e!t 1r se!s di!tr(u! u!ivers stri!* suspe!dat pe!tru o clip )!tre !a$tere $i "oarte* cruia )i su!t per"ise !u"ai c5teva plceri de scurt durat* ur"ate de durere $i a!ihilarea 1i!al& )! spatele 1or"ei dvs& e4terioare* su!te%i co!ectat cu ceva at5t de vast* i!co"e!sura-il $i sacru* )!c5t !u poate 1i co!ceput sau descris )! cuvi!te H $i totu$i v vor-esc despre acest lucru acu"& 8or-esc despre acesta !u pe!tru a v o1eri ceva )! care s crede%i* ci pe!tru a v arta cu" pute%i s(l cu!oa$te%i dvs& )!$iv& 'u!te%i rupt de Bii!% at5ta ti"p c5t "i!tea dvs& v acapareaz )!trea#a ate!%ie& C5!d se )!t5"pl acest lucru H $i se )!t5"pl per"a!e!t pe!tru "a2oritatea oa"e!ilor H* !u v "ai a1la%i )! corpul dvs& Ii!tea v a-soar-e )!trea#a capacitate de co!$tie!tizare $i o tra!s1or" )! crea%ii ale "i!%ii& Nu pute%i s v opri%i di! #5!dit& G5!direa co"pulsiv a deve!it o -oal colectiv& )!tre#ul se!ti"e!t de ide!titate deriv di! activit%ile "i!%ii& @de!titatea care !u($i "ai are rdci!ile )! Bii!% devi!e o structur "e!tal vul!era-il $i "ereu !evoia$* ce creeaz 1rica drept e"o%ie su-tera! predo"i!a!t& Atu!ci* si!#urul lucru care co!teaz lipse$te di! via%a dvs&3 co!$tii!%a si!elui pro1u!d H realitatea dvs& i!vizi-il $i i!destructi-il& ;e!tru a deve!i co!$tie!t de Bii!%* tre-uie s v retra#e%i co!$tii!%a di! c5"pul "i!%ii& Aceasta este u!a di!tre cele "ai i"porta!te sarci!i ale cltoriei dvs& spirituale& 8a eli-era ca!tit%i uria$e de co!$tii!%* care "ai )!ai!te 1useser pri!se )! capca!a #5!dirii co"pulsive $i i!utile& O "odalitate 1oarte e1icie!t de a 1ace acest lucru este s !u v "ai co!ce!tra%i asupra #5!dirii $i s v )!drepta%i ate!%ia asupra corpului* u!de Bii!%a poate 1i si"%it* )! pri"a 1az* su- 1or"a u!ui c5"p e!er#etic i!vizi-il* ce d via% acelui lucru pe care )l percepe%i ca 1ii!d corpul dvs& 1izic& Co!ectarea cu corpul i!terior

8 ro#* )!cerca%i acest lucru acu"& '(ar putea s v 1ie "ai u$or dac )!chide%i ochii )! ti"pul acestui e4erci%iu& Iai t5rziu* c5!d Epreze!%a )! corp\ va deve!i !atural $i u$oar* acest lucru !u va "ai 1i !ecesar& )!drepta%i(v ate!%ia asupra corpului& 'i"%i%i(l di! i!terior& Este viuR E4ist via% )! pal"ele* -ra%ele* picioarele $i )! tlpile dvs& H )! a-do"e!* )! pieptR ;ute%i si"%i c5"pul e!er#etic su-til care trece pri! tot corpul $i d o via% vi-ra!t 1iecrui or#a! $i 1iecrei celule )! parteR 6l pute%i si"%i si"ulta! )! toate pr%ile corpului ca pe u! c5"p e!er#etic u!icR Co!ti!ua%i s v co!ce!tra%i $i s v si"%i%i corpul i!terior c5teva "i!ute& Nu )!cepe%i s v #5!di%i la el& 'i"%i%i(l& Cu c5t )i acorda%i "ai "ult ate!%ie* cu at5t acest se!ti"e!t va 1i "ai clar $i "ai puter!ic& 8e%i si"%i c 1iecare celul devi!e "ai vie* iar dac si"%ul dvs& vizual este 1oarte dezvoltat* este posi-il s v vede%i corpul deve!i!d lu"i!os& De$i o ast1el de i"a#i!e v poate a2uta te"porar* acorda%i "ai "ult ate!%ie se!ti"e!tului dec5t i"a#i!ii ce poate aprea& O i"a#i!e* i!di1ere!t c5t de 1ru"oas sau de puter!ic ar 1i* este de2a de1i!it ca 1or"* a$a c are o capacitate "ai "ic de pe!etrare )! pro1u!zi"e& ' 'i"%irea corpului i!terior este lipsit de 1or"* de li"ite* este i!so!da-il& ;ute%i oric5!d s ptru!de%i "ai ad5!c )! el& Dac !u pute%i si"%i prea "ulte )! acest stadiu* 1i%i ate!t la tot ceea ce reu$i%i s si"%i%i& ;e!tru "o"e!t* este destul de -i!e& Co!ce!tra%i(v asupra a ceea ce si"%i%i& Corpul dvs& se treze$te la via%& Iai t5rziu* vo" "ai e4ersa& Acu" v ro# s deschide%i ochii* pstr5!du(v o parte di! ate!%ie co!ce!trat asupra c5"pului e!er#etic i!terior al corpului chiar di! "o"e!tul )! care )!cepe%i di! !ou s privi%i pri! ca"er& Corpul i!terior se a1l la #ra!i%a di!tre ide!titatea dvs& ca 1or" $i ide!titatea ca ese!%* !atura dvs& adevrat& Nu pierde%i !iciodat co!tactul cu ea& ' Tra!s1or"area pri! i!ter"ediul corpului De ce "a2oritatea reli#iilor au co!da"!at sau au !e#at corpulR 'e pare c persoa!ele care doreau s evolueze spiritual au privit )!totdeau!a corpul ca pe u! o-stacol sau chiar ca pe u! pcat& De ce at5t de pu%i!e di!tre persoa!ele care cutau adevrul spiritual au a2u!s )!tr(adevr la elR La !ivel corporal* oa"e!ii se apropie 1oarte "ult de a!i"ale& Toate 1u!c%iile pri"are ale corpului H plcerea* durerea* respira%ia* ali"e!ta%ia* de1eca%ia* so"!ul* dori!%a de a($i #si u! parte!er $i de a procrea $i* desi#ur* !a$terea $i "oartea H le re#si" $i la a!i"ale& La "ult ti"p dup ce au deczut di! starea de #ra%ie $i u!i1icare )! iluzie* oa"e!ii s(au trezit -rusc )! ceea ce prea s 1ie u! corp de a!i"al H $i au 1ost 1oarte tul-ura%i de acest lucru& ENu te "i!%i si!#ur& Nu e$ti dec5t u! a!i"al&\ Acesta prea s 1ie adevrul crud& Dar era u! adevr prea #reu de acceptat& Ada" $i Eva au vzut c erau #oi $i au )!ceput s se tea"& Ne#area i!co!$tie!t a !aturii lor a!i"alice s(a i!stalat 1oarte

repede& ;ericolul de a 1i do"i!a%i de por!iri i!sti!ctuale 1oarte puter!ice $i de a se )!( toarce la starea de i!co!$tie!% co"plet era )!tr(adevr 1oarte real& Ru$i!ea $i ta-uurile le#ate de a!u"ite pr%i ale corpului $i de 1u!c%iile corporale* "ai ales de se4ualitate* $i(au 1cut apari%ia& Lu"i!a co!$tii!%ei lor !u era )!c su1icie!t de puter!ic pe!tru a se putea )"priete!i cu !atura lor a!i"alic* pe!tru a(i per"ite acesteia s e4iste $i chiar pe!tru a se -ucura de acest aspect al 1ii!%ei lor H cu at5t "ai pu%i! pe!tru a ptru!de "ai ad5!c )! ea $i a descoperi acolo divi!ul ascu!s* realitatea )! iluzie& A$a c au 1cut ce era !ecesar s 1ac& Au )!ceput s se disocieze de corpul lor& Acu" se vedeau ca av5!d u! corp* )! loc s co!sidere c su!t corpul lor& C5!d au aprut reli#iile* aceast disociere a deve!it $i "ai pro!u!%at pri! credi!%a c E!u e$ti corpul tu\& Ne!u"ra%i oa"e!i di! Est $i di! 8est au )!cercat de(a lu!#ul ti"pului s )l #seasc pe Du"!ezeu* s #seasc "5!tuirea sau ilu"i!area pri! !e#area corpului& Acest 1apt a luat 1or"a !e#rii se!ti"e!tului de plcere $i "ai ales a !e#rii se4ualit%ii* 1or"a postului $i a altor practici ascetice& Oa"e!ii $i(au provocat chiar $i dureri )! )!cercarea de a sl-i trupul $i a(l pedepsi* de vre"e ce )l co!siderau pctos& 6! cre$ti!is"* aceasta se !u"ea "orti1icarea cr!ii& Al%ii au )!cercat s se eli-ereze de corp i!tr5!d )! stri de tra!s sau cut5!d e4perie!%e care s le per"it decorporalizarea& Iul%i "ai practic )!c acest lucru& Chiar $i despre Buddha se spu!e c a practicat !e#area corpului pri! post $i pri! 1or"e e4tre"e de ascetis" ti"p de $ase a!i* dar !u a ati!s ilu"i!area p5! c5!d !u a re!u!%at la aceste practici& Bapt este c !i"e!i !u a a2u!s la ilu"i!are !e#5!du($i corpul* lupt5!d )"potriva lui sau pri! decorporalizare& De$i o ast1el de e4perie!% poate 1i 1asci!a!t $i v poate o1eri o i"a#i!e 1u#ar despre starea de eli-erare di! 1or"a "aterial* "ereu ve%i 1i !evoi%i ca )! 1i!al s v )!toarce%i )! corp* u!de are loc tra!s1or"area ese!%ial& Tra!s1or"area se produce pri! corp* !u )! a1ara lui& Acesta este "otivul pe!tru care !iciu! "aestru aute!tic !u a sus%i!ut vreodat lupta )"potriva corpului sau prsirea acestuia* de$i discipolii lor* a4a%i pe "i!te* au 15cut(o deseori& Di! vechile )!v%turi despre trup* au supravie%uit !u"ai a!u"ite 1ra#"e!te* de e4e"plu* a1ir"a%ia lui @sus potrivit creia Etot trupul vostru se va u"ple de lu"i!\D ele au "ai su( pravie%uit $i ca "ituri* cu" ar 1i credi!%a c @sus !u $i(a prsit !iciodat corpul* ci a r"as u!a cu el $i s(a ridicat la Eceruri\ cu el& ;5! )! ziua de azi* aproape !i"e!i !u a )!%eles aceste 1ra#"e!te sau se!sul secret al a!u"itor "ituri* iar credi!%a c E!u su!te" corpul !ostru\ a co!ti!uat s 1ie u!iversal* duc5!d la !e#area corpului $i la )!cercarea de a scpa de el& Ast1el* !e!u"ra%i oa"e!i care au )!cercat s #seasc adevrul au 1ost )"piedica%i s ati!# )"pli!irea spiritual $i s a1le Ecalea\& Este posi-il recuperarea )!v%turilor pierdute despre se"!i1ica%ia corpului sau reco!struirea lor di! 1ra#"e!tele e4iste!te )!cR Nu este !evoie s 1ace" asta& Toate )!v%turile spirituale provi! di! aceea$i 'urs& )! acest se!s* e4ist $i a e4istat )!totdeau!a u! si!#ur "aestru* care se "a!i1est su- "ai "ulte 1or"e di1erite& Eu su!t acel "aestru $i ve%i 1i $i dvs& dup ce ve%i reu$i s accede%i la 'ursa i!terioar& @ar calea ctre aceasta o reprezi!t corpul i!terior& De$i toate

)!v%turile spirituale provi! di! aceea$i 'urs* dup ce ele su!t e4pri"ate )! cuvi!te $i scrise* !u "ai reprezi!t dec5t o colec%ie de cuvi!te H $i u! cuv5!t !u este dec5t u! i!dicator* a$a cu" a" spus "ai devre"e& Toate aceste )!v%turi su!t i!dicatoare care arat dru"ul )!apoi ctre 'urs& A" vor-it de2a despre Adevrul ascu!s )! corpul dvs&* dar voi rezu"a )!c o dat )!v%turile pierdute ale vechilor "ae$tri H chiar dac ave" aici u! alt i!dicator& 8 ro# s v strdui%i s v si"%i%i corpul i!terior )! ti"p ce citi%i sau asculta%i& Ru#ciu!e pe!tru corp Ceea ce percepe%i ca pe o structur 1izic de!sa* !u"it corp* supus -olilor* )"-tr5!irii $i "or%ii* !u este ceva real )! ulti" i!sta!% H !u su!te%i dvs& Este o percep%ie #re$it a realit%ii dvs& ese!%iale* a1latddi!colo de !a$tere $i de "oarte* $i se datoreaz li"itrilor "i!%ii !oastre* care* pierz5!d co!tactul cu Bii!%a* creeaz corpul ca dovad a credi!%ei sale iluzorii )! separare $i pe!tru a($i 2usti1ica starea de 1ric& Dar !u )!toarce%i spatele corpului* pe!tru c )! acest si"-ol al e1e"erului* al li"itrii $i al "or%ii* pe care )l percepe%i ca 1ii!d crea%ia iluzorie a "i!%ii dvs&* se a1l ascu!s sple!doarea realit%ii ese!%iale $i !e"uritoare& Nu v )!drepta%i ate!%ia )! alt parte )! cutarea Adevrului* pe!tru c el !u poate 1i #sit )! alt parte dec5t )! corp& Nu lupta%i )"potriva corpului* pe!tru c ast1el lupta%i )"potriva propriei realit%i& 'u!te%i corpul dvs& Corpul pe care )l pute%i vedea $i ati!#e este !u"ai u! voal su-%ire $i iluzoriu& @! spatele lui se a1l corpul i!terior i!vizi-il* poarta ctre Bii!%* ctre 8ia%a Ne"a!i1est& ;ri! i!ter"ediul corpului i!terior su!te%i co!ectat i!separa-il cu aceast 8ia% .!ic !e"a(!i1est H !e!scut* !e"uritoare* eter! preze!t& ;ri! corpul i!terior su!te%i u!a cu Du"!ezeu pe!tru totdeau!a& ' Rdci!i i!terioare ad5!ci Cheia pe!tru a avea rdci!i i!terioare ad5!ci este de a !e a1la "ereu )! le#tur cu corpul !ostru i!terior H a(l si"%i )! orice "o"e!t& Acest se!ti"e!t se va ad5!ci rapid $i v va tra!s1or"a via%a& Cu c5t v co!$tie!tiza%i "ai "ult corpul i!terior* cu at5t 1recve!%a sa vi-ratorie va 1i "ai )!alt* ca o lu"i! ce devi!e "ai i!te!s pe "sur ce )!toarce%i "ai "ult co"utatorul $i "ri%i ali"e!tarea cu electricitate& La acest !ivel superior de e!er#ie* !e#ativis"ul !u poate s v "ai a1ecteze $i ti!de%i s atra#e%i !oi situa%ii care s re1lecte aceast 1recve!% superioar& Dac v "e!%i!e%i ate!%ia asupra corpului c5t "ai "ult posi-il* ve%i r"5!e a!corat )! clipa de 1a%& Nu v ve%i pierde )! lu"ea e4terioar $i !ici )! propria "i!te& G5!durile $i e"o%iile* te"erile $i dori!%ele* vor co!ti!ua s e4iste )!tr(o a!u"it "sur* dar !u vor "ai prelua co!trolul&

8 ro# s a!aliza%i )!cotro este )!dreptat ate!%ia dvs& )! acest "o"e!t& I asculta%i pe "i!e sau citi%i aceste cuvi!te di!tr(o carte& Acesta este pu!ctul )! care se co!ce!treaz ate!%ia dvs& De ase"e!ea* su!te%i co!$tie!t peri1eric de al%i oa"e!i* de "ediul a"-ia!t $&a&"&d& Iai "ult* poate c )! ti"p ce citi%i sau asculta%i cuvi!tele "ele e4ist $i o oarecare activitate "e!tal le#at de co!%i!utul lor* vreu! co"e!tariu "e!tal& Gi totu$i !u este !evoie ca vreu!a di!tre acestea s v a-soar- toat ate!%ia& )!cerca%i ca )! acela$i ti"p s i!tra%i )! co!tact cu corpul dvs& i!terior& ;stra%i(v o parte di! ate!%ie )!dreptat spre i!terior& Nu o lsa%i s se co!ce!treze toat )! e4terior& 'i"%i%i(v corpul di! i!terior* ca pe u! c5"p e!er#etic u!ic& Este ca $i cu" a%i asculta sau citi cu )!tre# corpul& Bace%i acest e4erci%iu )! zilele $i spt"5!ile ur"toare& Nu v ceda%i )!trea#a ate!%ie "i!%ii $i lu"ii e4terioare& )!cerca%i !eaprat s v co!ce!tra%i asupra a ceea ce 1ace%i* dar si"%i%i(v corpul i!terior ori de c5te ori este posi-il& R"5!e%i )!rdci!at )! el& Apoi o-serva%i 1elul )! care acest lucru v schi"- starea de co!$tii!% $i calitatea per1or"a!%ei )! activitate& De c5te ori a$tepta%i ceva* oriu!de v(5%i a1la* 1olosi%i acest ti"p pe!tru a v si"%i corpul i!terior& Ast1el* a#lo"errile de tra1ic $i cozile vor deve!i 1oarte a#rea-ile& )! loc s v proiecta%i "e!tal )! a1ara Clipei de acu"* ptru!de%i "ai ad5!c )! preze!t* i!tr5!d "ai ad5!c )! corpul dvs& Arta i!tuirii corpului i!terior se va tra!s1or"a )!tr(u! "od de via% total di1erit* )!tr(o stare de per"a!e!t co!ectare cu Bii!%a $i va adu#a vie%ii dvs& o pro1u!zi"e pe care !u a%i "ai cu!oscut(o p5! acu"& Este u$or s r"5i preze!t ca o-servator al "i!%ii proprii c5!d e$ti pro1u!d )!rdci!at )! corpul tu& @!di1ere!t ce se )!t5"pl )! e4terior* !i"ic !u te "ai poate tul-ura& At5ta vre"e c5t !u ve%i 1i preze!t H( iar locuirea corpului este "ereu u! aspect ese!%ial al acestei stri Hve%i co!ti!ua a 1i%i co!dus de "i!te& 'ce!ariul )!scris )! "i!tea dvs&* pe rare l(a%i )!v%at cu "ult ti"p )! ur"* co!di%io!area propriei "i!%i* v va dicta #5!direa $i co"porta"e!tul& ;oate c v ve%i eli-era de ea pe!tru scurte i!tervale de ti"p* dar eli-erarea va 1i rareori de lu!# durat& Acest lucru este adevrat "ai &iles atu!ci c5!d ceva E"er#e prost\ sau atu!ci c5!d su1eri%i o pierdere sau ave%i o suprare& Reac%ia dvs& co!di%io!at va 1i i!volu!tar* auto"at $i predicti-il* ali"e!tat de u!ica e"o%ie 1u!da"e!tal a1ectat la -aza strii de ide!ti1icare cu "i!tea3 1rica& A$a c* atu!ci c5!d vor aprea ast1el de o-stacole* pe!tru c apar )!totdeau!a* 1ace%i(v u! o-icei di! a i!tra i"ediat )! trup* co!ce!tr5!du(v c5t pute%i de "ult asupra c5"pului e!er#etic i!ter! al corpului& Nu este !evoie s dureze "ult* doar c5teva secu!de& Dar tre-uie s 1ace%i asta chiar )! "o"e!tul )! care v co!1ru!ta%i cu o-stacolul& Orice a"5!are va per"ite apari%ia u!ei reac%ii "e!tal(e"o%io!ale ce poate prelua co!trolul& C5!d v co!ce!tra%i asupra i!teriorului $i v si"%i%i corpul i!terior* deve!i%i i"ediat cal" $i preze!t* pe!tru c v retra#e%i co!$tii!%a di! "i!te& Dac )! aceast situa%ie este !evoie de u! rspu!s* acesta va aprea de la !ivelul pro1u!d la care v a1la%i& A$a cu" 'oarele este i!1i!it "ai strlucitor dec5t 1lacra lu"5!rii* tot a$a e4ist i!1i!it "ai "ult i!teli#e!% )! Bii!% dec5t )! "i!tea dvs&

At5ta ti"p c5t v a1la%i )!tr(u! co!tact co!$tie!t cu corpul i!terior* su!te%i ca u! copac ad5!c )!rdci!at )! p"5!t sau ca o cldire cu o 1u!da%ie ad5!c $i solid& .lti"a a!alo#ie a 1ost 1olosit de @sus )! para-ola #re$it )!%eleas a celor doi oa"e!i care co!struiau o cas& .!ul di!tre cei doi oa"e!i o co!struie$te pe !isip* 1r 1u!da%ie* iar* c5!d vi! 1urtu!ile $i i!u!da%iile* casa este luat de ape& Cellalt sap ad5!c* p5! c5!d a2u!#e la st5!c $i apoi )$i co!struie$te casa* pe care apele revrsate !u o pot "uta di! loc& 6!ai!te de a i!tra )! corp* iart I(a" si"%it 1oarte i!co"od c5!d a" )!cercat s )"i "ut ate!%ia asupra corpului i!terior& A" avut o se!za%ie de a#ita%ie $i de #rea%& A$a c !u a" putut tri lucrul despre care vor-i%i& Ceea ce a%i si"%it a 1ost o e"o%ie rezidual* de care pro-a-il !u a%i 1ost co!$tie!t p5! c5!d !u a%i )!ceput s 1i%i "ai ate!t la corpul dvs& Dac !u )i acorda%i pu%i! ate!%ie la )!ceput* e"o%ia respectiv v va )"piedica s do-5!di%i accesul la corpul i!terior* a1lat la u! !ivel "ai pro1u!d* )! spatele su& A(i acorda ate!%ie !u )!sea"! s )!cepe%i s v #5!di%i la ea& )!sea"! s o-serva%i pur $i si"plu e"o%ia* s o si"%i%i pe depli! $i ast1el s o recu!oa$te%i $i s o accepta%i ca atare& .!ele e"o%ii su!t u$or de ide!ti1icat3 1urie* 1ric* durere $&a&"&d& Altele pot 1i "ai #reu de etichetat H se!ti"e!te va#i de disco!1ort* #reutate sau co!str5!#ere* la 2u"tatea dru"ului )!tre o e"o%ie $i o se!za%ie 1izic& )! orice caz* ceea ce co!teaz !u este dac pute%i sau !u s )i ata$a%i o etichet "e!tal* ci dac pute%i aduce se!ti"e!tul c5t "ai "ult )! co!$tii!%& Ate!%ia este cheia tra!s1or"rii H $i o ate!%ie total i"plic de ase"e!ea acceptarea& Ate!%ia este ca o raz de lu"i! H puterea co!ce!trat a co!$tii!%ei care tra!s1or" totul )! ea )!s$i& )!tr(u! or#a!is" co"plet 1u!c%io!al* o e"o%ie are o durat de via% 1oarte scurt& Este ca u! val sau ca o u!d de "o"e!t la supra1a%a Bii!%ei& C5!d !u su!te%i )! corpul dvs&* to( tu$i* o e"o%ie poate supravie%ui )! dvs& ti"p de zile ori spt"5!i )!tre#i sau se poate altura altor e"o%ii cu o 1recve!% si"ilar* care* dup ce au aprut* au 1or"at corpul( durere* u! parazit ce poate tri )! i!teriorul dvs& a!i la r5!d* ali("e!t5!du(se cu e!er#ia dvs&* co!duc5!d la -oli 1izice $i 1c5!du(v !e1ericit Kvezi capitolul /O& Co!ce!tra%i(v* a$adar* ate!%ia asupra si"%irii e"o%iei $i veri1ica%i dac "i!tea !u s(a ata$at cu"va de u! tipar de su1eri!%* ca* de e4e"plu* )!vi!ov%irea* autoco"pti"irea sau rese!ti"e!tele H toate acestea ali"e!t5!d e"o%ia& Dac este a$a )!sea"! c )!c !u a%i iertat& Lipsa iertrii vizeaz deseori o alt persoa! sau chiar pe dvs&* dar poate viza la 1el de -i!e o situa%ie sau o stare de 1apt H trecut* preze!t sau viitoare H pe care "i!tea re1uz s o accepte& Da* lipsa iertrii se poate "a!i1esta chiar $i cu privire la viitor& Aceasta de!ot re1uzul "i!%ii de a accepta i!certitudi!ea* de a accepta c viitorul se a1l* )! ulti" i!sta!%* )! a1ara co!trolului ei& @ertarea )!sea"! a-a!do!area !e"ul%u"irilor* $i ast1el re!u!%area la durere& Ea se produce de la si!e dup ce realiza%i c prete!%iile dvs& !u 1ac dec5t s )!treasc u! 1als se!ti"e!t de si!e& @ertarea )!sea"! s !u "ai opu!e"

reziste!% vie%ii H s )i per"ite" s triasc pri! !oi& Alter!ativele su!t durerea $i su1eri!%a* o restr5!#ere a 1lu4ului de e!er#ie vital $i* )! "ulte cazuri* )"-ol!virea 1izic& 6! "o"e!tul )! care ierta%i cu adevrat* v retra#e%i puterea de su- do"i!a%ia "i!%ii& Risipa iertrii este chiar !atura "i!%ii* a$a cu" $i!ele 1als* co!struit de "i!te* !u poate supravie%ui 1r lupt $i co!1lict& Ii!tea !u poate ierta& Nu"ai dvs& pute%i& Deve!i%i preze!t* i!tra%i )! corpul dvs&* si"%i%i pacea $i li!i$tea3 vi-ra!t revrsate de Bii!%& De aceea @sus a spus3 E)!ai!te de a i!tra )! te"plu* ierta%i\& Le#tura cu !e"a!i1estul Care este rela%ia di!tre preze!% $i corpul i!teriorR ;reze!%a este co!$tii!% pur H co!$tii!% care a 1ost retras di! "i!te* di! lu"ea 1or"ei& Corpul i!terior este le#tura dvs& cu Ne"a!i1estul* iar )! cele "ai pro1u!de aspecte ale sale chiar este Ne"a!i1estul3 'ursa di! care se revars co!$tii!%a* a$a cu" lu"i!a se revars de la 'oare& Co!$tii!%a corpului i!terior este a"i!tirea co!$tie!tizat a ori#i!ii sale $i )!toarcerea la 'urs& Ne"a!i1estul este acela$i lucru cu 8ia%aR Da& Cuv5!tul Ne"a!i1est )!cearc* pri!tr(o de1i!ire !e#ativ* s e4pri"e Ceea ce !u poate 1i spus* #5!dit sau i"a#i!at& @!dic ceea ce este spu!5!d ceea ce !u este& Bii!%a* pe de alt parte* este u! ter"e! pozitiv& 8 ro# s !u v ata$a%i de !iciu!ul di!tre aceste cuvi!te $i !u )!cepe%i s crede%i )! ele& Gi ele !u su!t "ai "ult dec5t si"ple i!dicatoare& A%i spus c preze!%a este co!$tii!%a retras di! "i!te* Ci!e opereaz aceast retra#ereR Dvs& 1ace%i asta& Dar pe!tru c )! ese!% su!te%i co!$tii!%* a" putea la 1el de -i!e s spu!e" c este o trezire a co!$tii!%ei di! visul 1or"ei& Asta !u )!sea"! c propria dvs& 1or" va disprea i!sta!ta!eu )!tr(o e4plozie de lu"i!& ;ute%i co!ti!ua s e4ista%i av5!d 1or"a dvs& preze!t $i 1ii!d totu$i co!$tie!t de pro1u!zi"ea 1r 1or" $i 1r "oarte di! dvs& Tre-uie s recu!osc c toate acestea dep$esc cu "ult puterea "ea de )!%ele#ere $i totu$i* la u! !ivel "ai pro1u!d* "i se pare c $tiu despre ce vor-i%i& Este "ai cur5!d u! se!ti( "e!t dec5t altceva& I pclesc si!#urR Nu* !u v pcli%i si!#ur& Ceea ce si"%i%i v va co!duce "ai aproape dec5t #5!direa de cel care su!te%i cu adevrat& Nu pot s v spu! !i"ic ce s !u cu!oa$te%i de2a )! ad5!cul su1letului& A2u!#5!d la u! a!u"it stadiu de co!ectare i!terioar* recu!oa$te%i adevrul* c5!d )l auzi%i& Dac !u a%i a2u!s )!c la acest stadiu* practicarea co!$tie!tizrii corpului va produce pro1u!zi"ea !ecesar& 6!ceti!irea procesului de )"-tr5!ire

6!tre ti"p* co!$tii!%a corpului i!terior aduce o serie de -e!e1icii )! pla! 1izic& .!ul di!tre acestea este o reducere se"!i1icativ a procesului de )"-tr5!ire a corpului 1izic& 6! ti"p ce corpul e4terior pare s )"-tr5!easc )! "od o-i$!uit $i s se o1ileasc destul de repede* corpul i!terior !u se schi"- )! ti"pD pute%i doar s )l si"%i%i "ai -i!e $i s p( tru!de%i )! el "ai pro1u!d& Dac acu" ave%i /< de a!i* c5"pul e!er#etic al corpului i!terior va 1i si"%it la 1el $i la Y< de a!i& 8ivacitatea lui va 1i la 1el de vi-ra!t& @"ediat ce starea dvs& o-i$!uit !u "ai )!sea"! e4iste!% )! a1ara corpului* pri!s )! capca!a "i!%ii* ci e4iste!% )! corp $i preze!% Eaici $i acu"\* corpul dvs& 1izic se va si"%i "ai u$or* "ai curat $i "ai viu& ;e "sur ce )! corp e4ist "ai "ult co!$tii!%* structura sa "olecular devi!e "ai pu%i! de!s& Iai "ult co!$tii!% )!sea"! reducerea iluziei "aterialit%ii& C5!d v ide!ti1ica%i "ai "ult cu corpul i!terior ate"poral dec5t cu corpul e4terior* c5!d preze!%a devi!e "odul dvs& !or"al de co!$tii!%* iar trecutul $i viitorul !u v "ai do"i! ate!%ia* !u "ai acu"ula%i ti"p )! psihicul dvs& $i )! celulele corpului& Acu"ularea ti"pului ca povar psiholo#ic a trecutului $i a viitorului reduce 1oarte "ult capacitatea celulelor de a se re)!!oi& A$a c* dac v locui%i corpul i!terior* corpul e4terior va )"-tr5!i "ult "ai )!cetD $i chiar $i atu!ci c5!d aceasta se va )!t5"pla* ese!%a dvs& ate"poral )$i va tra!s"ite strlucirea pri! i!ter"ediul 1or"ei e4terioare $i !u ve%i da i"presia u!ei persoa!e -tr5!e& E4ist dovezi $tii!%i1ice )! acest se!sR 6!cerca%i $i ve%i 1i dvs& )!$iv dovada& Borti1icarea siste"ului i"u!itar Atu!ci c5!d ve%i )!cepe s v locui%i corpul* ve%i o-serva alt -e!e1iciu al acestei practici* vizi-il )! lu"ea 1izic* $i a!u"e o 1orti1icare co!sidera-il a siste"ului i"u!itar& Cu c5t aduce%i "ai "ult co!$tii!% )! corp* cu at5t siste"ul i"u!itar devi!e "ai puter!ic& Este ca $i cu" 1iecare celul se treze$te $i se -ucur& Corpul iu-e$te ate!%ia acordat& Este $i o puter!ic 1or" de auto vi!decare& Cele "ai "ulte -oli se strecoar pe !esi"%ite )!u!tru atu!ci c5!d !u su!te%i preze!l )! corp& Dac stp5!ul !u este acas* aici se i!staleaz tot 1elul de caractere du-ioase& C5!d v locui%i corpul* oricrui oaspete !edorit )i va 1i #reu s ptru!d acolo& Dar !u se 1orti1ic doar siste"ul i"u!itar 1izicD $i siste"ul i"u!itar psihic devi!e "ai puter!ic& Acesta di! ur" v prote2eaz de c5"purile e!er#etice "e!tal(e"o%io!ale !e#ative ale altor persoa!e* care su!t de alt1el e4tre" de co!ta#ioase& Locuirea corpului !u v prote2eaz pri! ridicarea u!ui scut* ci pri! ridicarea 1recve!%ei vi-ratorii a )!tre#ului c5"p e!er#etic* ast1el )!c5t orice lucru care vi-reaz la o 1recve!% "ai "ic* de e4e"plu* 1rica* 1uria* depresia $&a&"&d&* e4ist acu" )! ceea ce este de 1apt o ordi!e di1erit a realit%ii& Toate acestea !u "ai ptru!d )! c5"pul co!$tii!%ei dvs&* iar* dac se )!t5"pl asta* !u "ai tre-uie s le opu!e%i !iciu! 1el de reziste!%* pe!tru c trec 1r s

lase ur"e& 8 ro# s !u accepta%i $i !ici s respi!#e%i di! start ceea ce v spu!& Testa%i i!1or"a%iile& E4ist o teh!ic si"pl* dar 1oarte puter!ic de "edita%ie pe!tru autovi!decare* pe care o pute%i practica ori de c5te ori si"%i%i !evoia s v 1orti1ica%i siste"ul i"u!itar& Este e4tre" de e1icie!t at5t dac o 1olosi%i chiar de la pri"ele si"pto"e ale -olii* c5t $i )! cazul -olilor care s(au i!stalat de2a* cu co!di%ia s o 1olosi%i 1recve!t $i co!ce!tr5!du(v i!te!s& Ea va co!tracara orice )!trerupere )! c5"pul dvs& e!er#etic* produs de o 1or" sau alta de !e#ativis"& Totu$i* !u este u! su-stitut pe!tru practica per"a!e!t a preze!%ei )! corpD alt1el* e1ectul su va 1i doar te"porar& @at despre ce este vor-a& C5!d ave%i c5teva "i!ute li-ere* "ai ales seara la culcare $i di"i!ea%a la trezire* )!ai!te de a v ridica di! pat* Ei!u!da%i(v\ corpul cu co!$tii!%& 6!chide%i ochii& 'ta%i )!ti!s pe spate& Ale#e%i di1erite pr%i ale corpului asupra crora la )!ceput v ve%i co!ce!tra 1oarte pu%i! ti"p3 pal"ele* tlpile* -ra%ele* picioarele* a-do"e!ul* pieptul* capul $&a&"&d& 'i"%i%i e!er#ia vie%ii di! i!teriorul acestor pr%i c5t pute%i de i!te!s& R"5!e%i co!ce!trat asupra 1iecrei pr%i ti"p de +? secu!de& Apoi lsa%i(v ate!%ia s traverseze corpul* ca u! val* de c5teva ori* de la picioare spre cap $i i!vers& Aceast traversare !u tre-uie s dureze "ai "ult de u! "i!ut& Dup aceea* si"%i%i(v corpul i!terior )! )!tre#i"e* ca pe u! c5"p e!er#etic u!ic& ;stra%i acest se!ti"e!t ti"p de c5teva "i!ute& 6! tot acest ti"p* 1i%i preze!t cu i!te!sitate )! 1iecare celul a corpului& Nu v )!#ri2ora%i dac "i!tea reu$e$te ocazio!al s v atra# ate!%ia )! a1ara corpului* pierz5!du(v ast1el )! #5!duri& @"ediat ce a%i o-servat c se )!t5"pl acest lucru* )!toarce%i(v ate!%ia asupra corpului i!terior& Lsa%i respira%ia s v co!duc pri! corp .!eori* c5!d "i!tea "ea este 1oarte activ* do-5!de$te o ase"e!ea 1or%* )!c5t )"i este i"posi-il s("i "ut ate!%ia de la ea $i s("i si"t corpul i!terior& Acest lucru se )!t5"pl "ai ales atu!ci c5!d i!tru )!tr(u! tipar de )!#ri2orare sau de a!4ietate& ;ute%i s("i su#era%i ce s 1acR Dac la u! "o"e!t dat descoperi%i c v este #reu s i!tra%i )! le#tur cu corpul i!terior* este "ai u$or s )!cepe%i pri! a v co!ce!tra asupra respira%iei& Respira%ia co!$tie!t* care este de alt1el o "edita%ie 1oarte puter!ic* v va aduce treptat )! co!tact cu corpul& .r"ri%i(v respira%ia cu ate!%ie* )! ti"p ce aerul i!tr $i iese di! corp& @!hala%i* si"%i%i cu" a-do"e!ul se dilat $i se co!tract u$or* la 1iecare i!spira%ie $i e4pira%ie& Dac v este "ai u$or s vizualiza%i* )!chide%i ochii $i i"a#i!a%i(v scldat )! lu"i! sau scu1u!dat )!tr(o su-sta!% lu"i!oas H o "are de co!$tii!%& Apoi i!spira%i aceast lu"i!& 'i"%i%i cu" aceast su-sta!% lu"i!oas v u"ple corpul* 1c5!du(+ $i pe el lu"i!os& Apoi treptat* co!(ce!tra%i(v "ai "ult asupra a ceea ce si"%i%i& Acu" su!te%i )! corp& Nu v ata$a%i de !icio i"a#i!e vizual& ' Bolosirea creativ a "i!tii

Dac ave%i !evoie s v 1olosi%i "i!tea pe!tru u! scop a!u"e* 1olosi%i(o )! co!2u!c%ie cu corpul i!terior& Nu"ai dac ve%i reu$i s 1i%i co!$tie!t 1r a avea #5!duri v ve%i putea 1olosi "i!tea )! "od creativ* iar cea "ai u$oar cale de a i!tra )! aceast stare este pri! corp& Ori de c5te ori ave%i !evoie de u! rspu!s* de o solu%ie sau de o idee creativ* )!ceta%i s #5!di%i pe!tru u! "o"e!t* )!drept5!du(v ate!%ia asupra c5"pului e!er#etic i!terior& Co!$tie!tiza%i cal"ul& C5!d v relua%i $irul #5!durilor* ele vor 1i proaspete $i creative& )! orice activitate "e!tal* o-i$!ui%i(v s oscila%i la 1iecare c5teva "i!ute )!tre #5!dire $i u! "od de ascultare i!terioar* u! cal" i!terior& A" putea spu!e3 !u #5!di%i doar cu "i!tea* #5!di%i $i cu corpul& ' Arta de a asculta C5!d asculta%i o alt persoa!* !u o asculta%i doar cu "i!tea* asculta%i(o cu tot corpul& 'i"%i%i c5"pul e!er#etic al corpului dvs& i!terior )! ti"p ce o asculta%i& Acest se!ti"e!t deviaz ate!%ia de la #5!dire $i creeaz u! spa%iu de cal"* ce v va per"ite s asculta%i e1ectiv* 1r i!terve!%ia "i!%ii& )i acorda%i celui di! 1a%a dvs& u! spa%iu H )! care s e4iste& Este cel "ai pre%ios dar pe care i(+ pute%i 1ace& Ia2oritatea oa"e!ilor !u $tiu s asculte pe!tru c cea "ai "are parte a ate!%iei lor este a-sor-it de #5!dire& 'u!t "ai ate!%i la #5!durile lor dec5t la ceea ce spu!e cellalt $i !u su!t deloc ate!%i la ceea ce co!teaz )!tr(adevr3 Bii!%a celeilalte persoa!e* Bii!% a1lat )! spatele cuvi!telor $i al #5!durilor& Desi#ur* !u pute%i si"%i Bii!%a altei persoa!e dec5t pri! i!ter"ediul propriei Bii!%e& Acesta este )!ceputul realizrii u!i1icrii* care este iu-irea& La cel "ai pro1u!d !ivel al Bii!%ei su!te%i u!a cu tot ceea ce e4ist& Cele "ai "ulte rela%ii u"a!e presupu! )! pri!cipal "i!%i a1late )! i!terac%iu!e* !u 1ii!%e u"a!e ce co"u!ic u!ele cu altele* 1ii!%e a1late )! co"u!iu!e& Nicio rela%ie !u poate )!( 1lori )! acest 1el& Acesta este "otivul pe!tru care e4ist at5t de "ulte rela%ii co!1lictuale& C5!d "i!tea v co!duce via%a* co!1lictul* luptele $i pro-le"ele su!t i!evita-ile& Le#tura cu corpul i!terior creeaz u! spa%iu #ol u!de "i!tea !u e4ist $i )! care o rela%ie poate )!1lori& Capitolul > ;or%i ctre lu"ea !e"a!i1est ' ptru!de" $i "ai ad5!c )! corp 6"i pot si"%i e!er#ia di! corp* "ai ales )! -ra%e $i )! picioare* dar !u reu$esc s "er# "ai departe* a$a cu" a%i su#erat dvs& "ai devre"e& Bace%i ur"torul e4erci%iu ca pe o "edita%ie& Nu este !evoie s dureze "ult& Tece p5! la +? "i!ute su!t su1icie!te& Asi#ura%i(v "ai )!t5i c !u e4ist 1actori e4ter!i care s v tul-ure* cu" ar 1i so!eria tele1o!ului sau persoa!e care ar putea s v )!trerup& A$eza%i(

v pe u! scau!* dar !u v lsa%i pe spate& Ie!%i!e%i(v coloa!a verte-ral dreapt& Aceasta v va a2uta s r"5!e%i vi#ile!t& 'au lua%i pozi%ia dvs& 1avorit de "edita%ie& Asi#ura%i(v c ave%i corpul rela4at& 6!chide%i ochii& Respira%i pro1u!d de c5teva ori& 'i"%i%i(v respira%ia )! partea i!1erioar a a-do"e!ului* ca $i cu" ar 1i acolo& O-serva%i cu" aceasta se dilat $i se co!tract u$or* )! ti"p ce aerul i!tr $i iese di! corp& Apoi co!$tie!tiza%i )!tre#ul c5"p e!er#etic i!terior al corpului& Nu v #5!di%i la el* )!cerca%i s(l si"%i%i& Bc5!d aceasta* v retra#e%i co!$tii!%a di! c5"pul "i!%ii& Dac vi se pare util* 1olosi%i vizualizarea Elu"i!ii\ pe care a" descris(o "ai devre"e& C5!d v ve%i putea si"%i clar corpul i!terior ca pe u! c5"p e!er#etic u!ic* a-a!do!a%i* dac este posi-il* orice i"a#i!e vizual $i co!ce!tra%i(v e4clusiv asupra a ceea ce su!te%i& Dac pute%i* a-a!do!a%i i!clusiv orice i"a#i!e "e!tal a%i "ai avea )!c despre corpul 1izic& Tot ceea ce r"5!e este u! se!ti"e!t de preze!% sau de E1ii!%are\ )!vluitor* iar corpul i!terior este si"%it ca $i cu" !u ar avea #ra!i%e& Apoi ad5!ci%i(v $i "ai "ult ate!%ia )! acest se!ti"e!t& Deve!i%i u!a cu el& Co!topi%i(v cu c5"pul e!er#etic* ast1el )!c5t s !u "ai percepe%i vreo dualitate )!tre o-servator $i o-servat* )!tre dvs& $i corpul dvs& Disti!c%ia di!tre i!terior $i e4terior se dizolv $i ea acu"* ast1el )!c5t !u "ai e4ist u! corp i!terior& Ad5!ci!du(v $i "ai "ult )! corp* tra!sce!de%i )! sus trupul& R"5!e%i )! aceast arie a Bii!%ei pure c5t ti"p v si"%i%i -i!eD apoi deve!i%i di! !ou co!$tie!t de corpul 1izic* de respira%ie $i de si"%urile 1izice* deschide%i ochii& Ti"p de c5teva "i!ute* privi%i ceea ce v )!co!2oar )!tr(u! "od "editativ H adic* 1r a ata$a "e!tal etichete H $i co!ti!ua%i s v si"%i%i corpul i!terior )! tot acest ti"p& ' Accesul la aceast lu"e lipsit de 1or"e este eli-erator& 8 eli-ereaz de le#tura cu 1or"a $i de ide!ti1icarea cu ea& Este via%a )! starea ei !edi1ere!%iat* di!ai!te de 1ra#"e!tarea ei )! "ultiplicitate& O pute" !u"i Ne"a!i1estul* 'ursa i!vizi-il a tuturor lucrurilor* Bii!%a di! toate 1ii!%ele& Este o lu"e a cal"ului $i a pcii pro1u!de* dar $i a -ucuriei $i a vitalit%ii i!te!se& Ori de c5te ori su!te%i preze!t* deve!i%i )!tr(o a!u"it "sur Etra!spare!t\ pe!tru lu"i!* pe!tru co!$tii!%a pur izvor5t di! aceast 'urs& 8e%i realiza de ase"e!ea c lu"i!a !u este separat de 1ii!%a dvs&* ci co!stituie )!s$i ese!%a dvs& 'ursa chi(ului Oare Ne"a!i1estul este ceea ce )! Orie!t se !u"e$te chi* u! 1el de e!er#ie vital u!iversalR Nu* !u este& Ne"a!i1estul este sursa acestui chi& Chi este c5"pul e!er#etic i!terior al corpului dvs& Este pu!tea di!tre eul dvs& e4terior $i 'urs& 'e a1l la 2u"tatea dru"ului di!tre "a!i1est* lu"ea 1or"ei* $i Ne"a!i1est& Chi poate 1i co"parat cu u! r5u sau cu u!

1lu4 de e!er#ie& Dac v co!ce!tra%i co!$tii!%a di! ce )! ce "ai ad5!c asupra corpului i!terior* ur"a%i cursul acestui r5u )!apoi ctre 'ursa lui& Chi este "i$careD Ne"a!i1estul este li!i$tire& C5!d a2u!#e%i )! pu!ctul li!i$tirii a-solute* care )! acela$i ti"p vi-reaz de via%* a%i lsat )! ur" corpul i!terior $i pe chi $i a%i a2u!s la 'ursa )!s$i3 Ne"a!i1estul& Chi este le#tura di!tre Ne"a!i1est $i u!iversul 1izic& A$a c* dac v )!drepta%i ate!%ia di! ce )! ce "ai pro1u!d )! corpul i!terior* s(ar putea s a2u!#e%i )! acest pu!ct u!ic* )! care lu"ea se dizolv )! Ne"a!i1est* iar Ne"a!i1estul ia 1or"a 1lu4ului de e!er#ie chi* care devi!e apoi lu"ea& Acesta este pu!ctul !a$terii $i al "or%ii& C5!d co!$tii!%a dvs& este orie!tat spre e4terior* )$i 1ac apari%ia "i!tea $i lu"ea& C5!d este orie!tat spre i!terior* )$i d sea"a de propria 'urs $i se )!toarce )!apoi )! Ne"a!i1est& Apoi* c5!d co!$tii!%a revi!e )! lu"ea "a!i1est* v relua%i ide!titatea de 1or" pe care te"porar a%i a-a!do!at(o& Ave%i u! !u"e* u! trecut* o situa%ie de via%* u! viitor& Dar* di!tr(u! pu!ct de vedere 1u!da"e!tal* !u "ai su!te%i persoa!a di!ai!te3 ave%i o i"a#i!e a u!ei realit%i i!terioare care !u apar%i!e Eacestei lu"i\* de$i !u este separat de ea* a$a cu" !u este separat !ici de dvs& & Acu"* adopta%i ur"torul e4erci%iu ca practic spiritual zil!ic3 pe "sur ce ava!sa%i )! via%* !u acorda%i !iciodat +<<_ di! ate!%ia dvs& lu"ii e4terioare $i "i!%ii& ;stra%i o parte di! ea )! i!terior& A" vor-it de2a despre acest lucru& 'i"%i%i(v corpul i!terior chiar $i atu!ci c5!d v a!#a2a%i )! activit%ile zil!ice* "ai ales )!tr(o rela%ie cu o alt persoa! sau cu !atura& 'i"%i%i li!i$tea di! ad5!cul 1iecreia& ;stra%i poarta deschis& Este 1oarte posi-il s 1i%i co!$tie!%i de Ne"a!i1est pe tot parcursul vie%ii& )l ve%i si"%i ca pe u! se!ti"e!t pro1u!d de pace u!deva )! 1u!dal* ca pe o stare de li!i$tire ce !u v prse$te !iciodat* i!di1ere!t ce se )!t5"pl )! e4terior& Deve!i%i o pu!te )!tre Ne"a!i1est $i "a!i1est* )!tre Du"!ezeu $i lu"e& Aceasta este starea de co!ectare cu 'ursa pe care o !u"i" ilu"i!are& Nu r"5!e%i cu i"presia c Ne"a!i1estul este separat de "a!i1est& Cu" ar putea 1iR El este via%a ce a!i" orice 1or"* ese!%a i!terioar a tot ceea ce e4ist& Da%i("i voie s v e4plic& 'o"!ul 1r vise Dvs& 1ace%i o cltorie )! Ne"a!i1est )! 1iecare sear* c5!d i!tra%i )! 1aza so"!ului pro1u!d* 1r vise& Deve!i%i u!a cu 'ursa& De aici v lua%i e!er#ia vital ce v sus%i!e pe!tru o vre"e atu!ci c5!d v )!toarce%i )! lu"ea "a!i1est* lu"ea 1or"elor separate& Aceast e!er#ie este "ult "ai vital dec5t "5!carea3 EO"ul !u trie$te !u"ai cu p5i!e\& Dar )! ti"pul so"!ului 1r vise !u ptru!de%i )! el )! "od co!$tie!t& De$i 1u!c%iile corporale )!c se pstreaz* Edu"!eavoastr\ !u "ai e4ista%i )! aceast stare& 8 pute%i i"a#i!a cu" ar 1i s i!tra%i )! so"!ul 1r vise pstr5!du(v o co!$tii!% depli!R Este i"posi-il de i"a#i!at* pe!tru c aceast stare !u are co!%i!ut& Ne"a!i1estul !u v eli-ereaz p5! c5!d !u ptru!de%i aici )! "od co!$tie!t& Acesta este "otivul pe!tru care @sus !u a spus3 EAdevrul v va eli-era\* ci3 E8e%i cu!oa$te adevrul $i adevrul v va eli-era\& Acesta !u este u! adevr co!ceptual& Este adevrul vie%ii

eter!e* de di!colo de 1or"* pe care ori )l cu!oa$te" direct* ori !u(l cu!oa$te" deloc& Dar !u )!cerca%i s r"5!e%i co!$tie!t )! ti"pul so"!ului 1r vise& Este 1oarte pu%i! pro-a-il s reu$i%i& Cel "ult* a%i putea s r"5!e%i co!$tie!t )! ti"pul visului* dar !u "ai "ult de at5t& Acest lucru se !u"e$te visare lucid* care poate 1i o stare i!teresa!t $i 1asci!a!t* dar !u eli-eratoare& A$a c 1olosi%i(v corpul i!terior ca poart pri! care s i!tra%i )! Ne"a!i1est $i pstra%i deschis aceast poart ca s r"5!e%i co!ectat la 'urs tot ti"pul& ;e!tru corpul i!terior !u co!teaz dac corpul dvs& 1izic este t5!r sau -tr5!* sla- sau puter!ic& Corpul i!terior este ate"poral& Dac !u pute%i )!c s v si"%i%i corpul i!terior* 1olosi%i u!a di!tre celelalte por%i* de$i* )! ulti" i!sta!%* ele su!t u!a& A" vor-it de2a destul de "ult despre u!ele* dar voi relua aici totul pe scurt& Alte por%i Clipa de acu" poate 1i co!siderat poarta pri!cipal& Este u! aspect ese!%ial al 1iecreia di!tre celelalte por%i* i!clusiv al corpului i!terior& Nu pute%i 1i preze!t )! corpul dvs& 1r a 1i i!te!s preze!t )! clipa de 1a%& Ti"pul $i "a!i1estul su!t i!e4ora-il le#ate )!toc"ai ca preze!tul ate"poral $i Ne"a!i1estul& C5!d dizolva%i ti"pul psiholo#ic pri! co!$tii!%a i!te!s a "o"e!tului preze!t* deve!i%i co!$tie!t de Ne"a!i1est at5t direct* c5t $i i!direct& )! "od direct* )l ve%i si"%i su- 1or"a iradierii $i puterii preze!%ei dvs& co!$tie!te H 1r vreu! co!%i!ut* doar preze!%& @!direct* su!te%i co!$tie!t de Ne"a!i1est )! $i pri! lu"ea se!zorial& Cu alte cuvi!te* si"%i%i ese!%a lui Du"!ezeu )! 1iecare creatur* )! 1iece 1loare* )! 1iece piatr $i v da%i sea"a de 1aptul c3 ETot ceea ce e4ist este s15!t\& Di! acest "otiv* @sus* vor-i!d )! )!tre#i"e di! ese!%a sau di! ide!titatea sa cu Cristos* spu!e )! Eva!#helia dup To"a3 EDespica%i o -ucat de le"!D eu su!t acolo& Ridica%i o piatr $i " ve%i #si acolo\& O alt poart ctre Ne"a!i1est este creat pri! oprirea #5!dirii& Acest proces poate )!cepe cu u! lucru 1oarte si"plu* ca* de e4e"plu* respira%ia co!$tie!t sau privitul u!ei 1lori* )!tr(o stare de vi#ile!% i!te!s* ast1el )!c5t s !u e4iste !iciu! co"e!tariu "e!tal )! acest ti"p& E4ist "ulte 1eluri de a crea o )!trerupere )! 1lu4ul !es15r$it al #5!durilor& Iedita%ia vizeaz toc"ai acest lucru& G5!durile 1ac parte di! lu"ea "a!i1est& Activitatea "e!tal co!ti!u v %i!e prizo!ier )! @u"ea 1or"ei $i devi!e u! ecra! opac* ce v )"piedic s deve!i%i co!$tie!t de Ne"a!i1est* co!$tie!t de ese!%a divi! ate"poral $i lipsit de 1or"* a1lat )! dvs& $i )! toate celelalte lucruri $i creaturi& C5!d su!te%i i!te!s preze!t* !u tre-uie s v "ai preocupe #sirea u!ei "odalit%i de oprire a #5!dirii* pe!tru c "i!tea se opre$te auto"at& Acesta este "otivul pe!tru care a" spus c preze!tul este u! aspect ese!%ial al tuturor celorlalte por%i& A-a!do!area H )!lturarea reziste!%ei "e!tal(e"o%io!ale )! 1a%a a ceea ce e4istH devi!e $i ea o i"porta!t cale de acces ctre Ne"a!i1est& Iotivul este si"plu3 reziste!%a i!ter! v izoleaz de ceilal%i* de dvs& )!$iv* de lu"ea di! 2ur& Ea a"pli1ic se!ti"e!tul de separare* de a crui supravie%uire depi!de $i!ele 1als& Cu c5t se!ti"e!tul separrii este "ai puter!ic* cu at5t su!te%i "ai le#at de lu"ea "a!i1est* de lu"ea 1or"elor separate&

Cu c5t su!te%i "ai le#at de lu"ea 1or"ei* cu at5t ide!titatea dvs& ca 1or" devi!e "ai i"pe!etra-il& ;oarta este )!chis $i su!te%i izolat de di"e!siu!ea i!terioar* di"e!siu!ea pro1u!zi"ii& )! starea de a-a!do!are* ide!titatea dvs& de 1or" sl-e$te $i devi!e* )!tr(o a!u"it "sur* Etra!spare!t\* ast1el c Ne"a!i1estul )$i poate tri"ite razele pri! ea& De dvs& depi!de deschiderea acestei por%i )! via%a dvs&* care v va aduce accesul co!$tie!t ctre Ne"a!i1est& 'ta-ili%i co!tactul cu c5"pul e!er#etic al corpului i!terior* 1i%i preze!t i!te!s* scpa%i de ide!ti1icarea cu "i!tea* a-a!do!a%i(v )! 1a%a a ceea ce e4istD acestea toate su!t por%i ce pot 1i 1olosite H dar !u este !evoie s 1olosi%i dec5t u!a& 3 Desi#ur* $i iu-irea tre-uie s 1ie u!a di!tre aceste por%iR Nu& @"ediat ce u!a di!tre por%i s(a deschis* iu-irea este preze!t )! dvs& pri! Ese!ti"e!tul(realizare\ al u!i1icrii& @u-irea !u este o poartD este ceea ce ptru!de pri! poart )! aceast lu"e& At5ta ti"p c5t su!te%i pri!s )! capca!a ide!tit%ii de 1or"* !u poate e4ista !iciu! 1el de iu-ire& 'arci!a dvs& !u este s cuta%i iu-irea* ci s #si%i o poart pri! care s poat i!tra iu-irea& Li!i$tea Iai e4ist $i alte por%i )! a1ara celor pe care le(a%i "e!%io!atR Da* "ai e4ist& Ne"a!i1estul !u este separat de "a!i1est& Lu"ea este )"-i-at de Ne"a!i1est* dar este at5t de -i!e ascu!s* )!c5t aproape !i"e!i !u reu$e$te s(l sesizeze& Dac a%i $ti u!de s cuta%i* l(a%i #si peste tot& )! 1iecare "o"e!t se deschide c5te o poart& Auzi%i c5i!ele care latr )! deprtareR 'au "a$i!a care treceR Asculta%i cu ate!%ie& ;ute%i si"%i preze!%a Ne"a!i1estului )! eleR Nu pute%iR Cuta%i(+ )! li!i$tea di! care vi! su!etele $i )! care se )!torc& Acorda%i "ai "ult ate!%ie li!i$tii dec5t su!etelor& Baptul c acorda%i ate!%ie li!i$tii e4terioare creeaz li!i$tea i!terioarD "i!tea se li!i$te$te& 'e deschide o poart& Biecare su!et se !a$te di! li!i$te* "oare )!apoi )! li!i$te $i )! ti"pul vie%ii sale este )!co!2urat de li!i$te& Li!i$tea )i per"ite su!etului s e4iste& Este o parte i!tri!sec* dar !e"a!i1est a 1iecrui su!et* a 1iecrei !ote "uzicale* a 1iecrui c5!tec* a 1iecrui cuv5!t& Ne"a!i1estul este preze!t )! aceast lu"e su- 1or"a li!i$tii& De aceea s(a spus c !iciu! lucru di! aceast lu"e !u este "ai ase"!tor cu ese!%a divi! dec5t li!i$tea& Tot ce tre-uie s 1ace%i este s(i acorda%i ate!%ie& Chiar $i )! ti"pul u!ei co!versa%ii* co!$tie!tiza%i pauzele di!tre cuvi!te* scurtele i!tervale de li!i$te di!tre propozi%ii& 6! ti"p ce 1ace%i acest lucru* di"e!siu!ea li!i$tirii va cre$te )! dvs& Nu pute%i 1i ate!t @a li!i$te 1r ca si"ulta! s !u se 1ac li!i$te $i )! dvs& Li!i$te )! a1ar* li!i$te )! i!terior& A%i i!trat )! Ne"a!i1est& 'pa%iul

A$a cu" !iciu! su!et !u poate e4ista 1r li!i$te* !iciu! lucru !u poate e4ista 1r !i"ic* 1r spa%iul #ol care )i per"ite s e4iste& Biecare o-iect 1izic sau corp vi!e di! !i"ic* este )!co!2urat de !i"ic $i )! 1i!al se va )!toarce )! !i"ic& Nu !u"ai at5t* chiar $i )! i!teriorul 1iecrui corp 1izic e4ist "ult "ai "ult E!i"ic\ dec5t Eceva\& Bizicie!ii !e spu! c soliditatea "ateriei este o iluzie& Chiar $i "ateria apare!t solid* i!clusiv corpul dvs& 1izic* este aproape +<<_ spa%iu #ol H at5t de vaste su!t dista!%ele di!tre ato"i )! co"para%ie cu "ri"ea lor& Ba $i "ai "ult* chiar )! i!teriorul 1iecrui ato" )! cea "ai "are parte e4ist doar spa%iu #ol& Ceea ce r"5!e este "ai "ult o 1recve!% vi-ratorie dec5t particule de "aterie solid* sea"! "ai "ult cu o !ot "uzical& Budi$tii $tiu acest lucru de peste /&?<< de a!i& EBor"a este vid* vidul este 1or"\* a1ir" 'utra @!i"ii* u!ul di!tre cele "ai cu!oscute te4te vechi -udiste& Ese!%a tuturor lucrurilor este vidul& Ne"a!i1estul !u este preze!t )! aceast lu"e !u"ai ca li!i$teD el )"-i- )!tre#ul u!ivers 1izic ca spa%iu H di! i!terior $i di! e4terior& Este o li!i$te care poate trece la 1el de u$or !eo-servat& Toat lu"ea acord ate!%ie lucrurilor di! spa%iu* dar ci!e este ate!t la spa%iul )!su$iR A" i"presia c vre%i s spu!e%i c E vidul\ sau E !i"icul\ !u este doar !i"ic* c el are o a!u"it calitate "isterioas& Ce este !i"iculR Nu pute%i pu!e o ase"e!ea )!tre-are& Ii!tea dvs& a )!cercat s tra!s1or"e !i"icul )! ceva& )! "o"e!tul )! care )l tra!s1or"a%i )! ceva* )l pierde%i& Ni"icul H spa%iul H este apare!%a Ne"a!i1estului su- 1or"a u!ui 1e!o"e! e4terior )!tr(o lu"e perceput pri! si"%uri& Ca" at5t pute" spu!e despre el $i chiar $i ceea ce a" spus este u! 1el de parado4& Nu poate deve!i u! o-iect al cu!oa$terii& Nu v pute%i 1ace o tez de doctorat pe te"a E!i"icului\& C5!d oa"e!ii de $tii!% studiaz spa%iul* )l tra!s1or" de o-icei )! ceva $i ast1el pierd total di! vedere )!s$i ese!%a sa& Nu este de "irare c ulti"a teorie despre spa%iu a1ir" c el !u este #ol deloc* c este u"plut de o su-sta!%& Odat ce ave%i o teorie* !u este prea #reu s #si%i dovezi care s o sus%i!* cel pu%i! p5! c5!d apare o alt teorie& ENi"icul\ poate deve!i pe!tru dvs& o poart ctre Ne"a!i1est !u"ai dac !u )!cerca%i s( l Eapuca%i\ sau s(l )!%ele#e%i& Nu asta 1ace" acu"R Nu* deloc& Eu )!cerc s v o1er c5teva 2aloa!e* ca s v art cu" pute%i i!troduce di"e!siu!ea Ne"a!i1estului )! via%a dvs& Nu )!cerc" s(l )!%ele#e"& Nu este !i"ic de )!%eles& 'pa%iul !u are Ee4iste!%\& EA e4ista\ )!sea"! literal"e!te Ea ie$i )! evide!%\& Nu pute%i )!%ele#e spa%iul pe!tru c el !u iese )! evide!%& De$i spa%iul )! si!e !u are e4iste!%* ci per"ite tuturor lucrurilor s e4iste& Nici li!i$tea !u are e4iste!% $i !ici Ne"a!i1estul&

Ce se )!t5"pl dac v retra#e%i ate!%ia de la o-iectele di! spa%iu $i co!$tie!tiza%i spa%iulR Care este ese!%a acestei ca"ereR Io-ila* ta-lourile $&a&"&d& su!t )! ca"er* dar !u su!t ca"era& ;ere%ii* podeaua $i tava!ul de1i!esc li"itele ca"erei* dar !ici ele !u su!t ca"era& Care este* deci* ese!%a ca"ereiR 'pa%iul* desi#ur* spa%iul #ol& Nu ar e4ista !icio Eca"er\ 1r el& Odat ce spa%iul este E!i"ic\* pute" spu!e c ceea ce !u este acolo este "ult "ai i"porta!t dec5t ceea ce este acolo& A$a c 1i%i ate!t la spa%iul di! 2urul dvs& Nu v #5!di%i la el& 'i"%i%i(l* a$a cu" este& Bi%i ate!t la E!i"ic\& 6! ti"p ce 1ace%i acest lucru* )! i!teriorul dvs& se produce o "odi1icare a co!$tii!%ei& @at de ce& Echivale!tul i!terior al o-iectelor di! spa%iu* ca "o-ila* pere%ii $&a&"&d&* reprezi!t o-iectele dvs& "e!tale3 #5!duri* e"o%ii $i o-iecte ale si"%urilor& @ar echivale!tul i!terior al spa%iului este co!$tii!%a care le per"ite o-iectelor "e!tale s e4iste* a$a cu" spa%iul le per"ite tuturor lucrurilor s e4iste& Deci* dac v retra#e%i ate!%ia de la lucruri H o-iectele di! spa%iu H auto"at v retra#e%i ate!%ia $i de la o-iectele "e!tale& Cu alte cuvi!te* !u pute%i )! acela$i ti"p s #5!di%i $i s co!$tie!tiza%i spa%iul H sau li!i$tea& Co!$tie!tiz5!d spa%iul #ol di! 2urul dvs&* deve!i%i si"ulta! co!$tie!t de spa%iul !o!( "e!tal* al co!$tii!%ei pure3 Ne"a!i1estul& Ast1el* co!te"plarea spa%iului poate deve!i o poart pe!tru dvs& 'pa%iul $i li!i$tea su!t dou aspecte ale aceluia$i lucru* ale aceluia$i !i"ic& Ele su!t o e4teriorizare a spa%iului i!terior $i a li!i$tii i!terioare* care este li!i$tirea3 uterul de o creativitate i!1i!it al )!tre#ii e4iste!%e& Cei "ai "ul%i oa"e!i !u co!$tie!tizeaz deloc aceast di"e!siu!e& Nu e4ist spa%iu i!terior* !u e4ist li!i$tire& 'u!t dezechili-ra%i& Cu alte cuvi!te* ei cu!osc lu"ea* sau cred c o cu!osc* dar !u(l cu!osc pe Du"!ezeu& 'e ide!ti1ic e4clusiv cu 1or"a lor 1izic $i psiholo#ic* !eco!$tie!tiz5!d ese!%a& Gi* deoarece 1iecare 1or" este e4tre" de i!sta-il* triesc cu 1ric& Aceast 1ric #e!ereaz o percep%ie e4tre" de #re$it a lor )!$i$i $i a altor oa"e!i* o distorsiu!e )! perspectiva lor despre lu"e& Dac u! dezastru cos"ic ar duce la s15r$itul lu"ii !oastre* Ne"a!i1estul ar r"5!e total !ea1ectat de acesta& Cursul "iracolelor a e4pri"at 1oarte su#estiv acest adevr3 ENi"ic real !u poate 1i a"e!i!%at& Ni"ic ireal !u e4ist& )! aceasta co!st pacea lui Du"!ezeu\& Dac r"5!e%i )!tr(o le#tur co!$tie!t cu Ne"a!i1estul* aprecia%i* iu-i%i $i respecta%i pro1u!d "a!i1estul $i 1iecare 1or" de via% di! el ca pe o e4presie a Bii!%ei .!ice de di!colo de 1or"& Gti%i de ase"e!ea c 1iecare 1or" este 1cut s se dizolve di! !ou $i c* )! ulti" i!sta!%* !iciu! lucru e4terior !u co!teaz prea "ult& A%i E)!vi!s lu"ea\* dup cu" spu!ea @sus H sau* )! cuvi!tele lui Buddha* a%i Etrecut pe "alul cellalt\& Adevrata !atur a spa%iului $i a ti"pului G5!di%i(v $i la acest lucru3 dac !u ar "ai 1i !i"ic )! a1ara li!i$tii* ea !u ar e4ista pe!tru dvs&D !u a%i $ti ce este& Nu"ai c5!d apare su!etul se !a$te li!i$tea& A!alo#* dac ar e4ista !u"ai spa%iu 1r !iciu! o-iect )! el* spa%iul !u ar e4ista pe!tru dvs& @"a#i!a%i(v c su!te%i u! pu!ct al co!$tii!%ei ce plute$te )! i"e!sitatea spa%iului H 1r stele* 1r #ala4ii* !u"ai vid& Brusc* spa%iul !u ar "ai 1i i"e!sD !u ar "ai 1i deloc&

Nu ar "ai e4ista vitez* "i$care di!tr(u! loc )! altul& Este !evoie de cel pu%i! dou pu!cte de re1eri!% pe!tru ca dista!%a $i spa%iul s apar& 'pa%iul ia !a$tere )! "o"e!tul )! care .!u devi!e doi $i Edoi\ devi!e Ezece "ii de lucruri\* cu" !u"e$te Lao Tse lu"ea "a!i1est* spa%iul devi!e di! ce )! ce vast& Ast1el* lu"ea $i spa%iul apar si"ulta!& Ni"ic !u ar putea e4ista 1r spa%iu* $i totu$i spa%iul este !i"ic& 6!ai!te de !a$terea u!iversului* )!ai!te de EBi# Ba!#\* dac dori%i* !u e4ista u! i"e!s spa%iu #ol care a$tepta s 1ie u"plut& 'pa%iul !u e4ista* !u e4ista !iciu! lucru& E4ista !u"ai Ne"a!i1estul H .!u& C5!d .!u a deve!it Ezece "ii de lucruri\* di!tr(o dat a )!ceput s e4iste spa%iul $i a per"is e4iste!%a a o "ul%i"e de lucruri& De u!de a ve!it elR A 1ost creat de Du"!ezeu pe!tru a 1ace loc u!iversuluiR 'i#ur c !u& 'pa%iul este lipsa lucrurilor* a$a c !u a 1ost !iciodat creat& @e$i%i di! cas )!tr(o !oapte se!i! $i privi%i cerul& Iiile de stele pe care le pute%i vedea cu ochiul li-er !u su!t "ai "ult dec5t o 1rac%iu!e i!1i!itezi"al di! tot ceea ce e4ist acolo& ;este +<< de "iliarde de #ala4ii pot 1i de2a detectate cu cele "ai puter!ice telescoape* 1iecare #ala4ie 1ii!d u! Eu!ivers i!sular\ cu "iliarde de stele& Totu$i* $i "ai ui"itoare este i!1i!itatea spa%iului )!su$i* pro1u!zi"ea $i li!i$tea care(i per"ite acestei realit%i "a#!i1ice s e4iste& Ni"ic !u ar putea 1i "ai ui"itor $i "ai "aiestuos dec5t i"e!sitatea $i li!i$tea spa%iului H $i* cu toate acestea* ce este spa%iulR .! #ol* u! i"e!s #ol& Ceea ce !ou !e apare ca spa%iu )! u!iversul !ostru perceput pri! i!ter"ediul "i!%ii $i al si"%urilor este )!su$i Ne"a!i1estul* e4teriorizat& Este Ecorpul\ lui Du"!ezeu& Gi cel "ai "are "iracol este c aceast li!i$te $i vastitate care )i per"it u!iversului s e4iste !u se a1l !u"ai acolo )! spa%iu H ci $i )! si!ea dvs& C5!d su!te%i total preze!t* )l )!t5l!i%i su1or"a spa%iului i!terior !e"e!tal* a1lat )! !e"i$care& )! si!ea dvs&* este i"e!s ca pro1u!zi"e* !u ca )!ti!dere& )!ti!derea spa%ial este* )! ulti" i!sta!%* o percep%ie ero!at a pro1u!zi"ii i!1i!ite H u! atri-ut al realit%ii tra!sce!de!te& Dup Ei!stei!* spa%iul $i ti"pul !u su!t separate& Nu )!%ele# prea -i!e acest lucru* dar cred c el spu!e c ti"pul este a patra di"e!siu!e a spa%iului& O !u"e$te E co!ti!uu"ul spa%io(te"poral\& Da& Ceea ce percepe%i )! e4terior ca spa%iu $i ti"p su!t* )! ulti" i!sta!%* iluzii* dar ele co!%i! u! "iez de adevr& Ele su!t cele dou atri-ute ese!%iale ale lui Du"!ezeu* i!1i!itatea $i eter!itatea* percepute ca $i cu" ar avea o e4iste!% e4ter! )! a1ara dvs& )! si!ea dvs&* at5t spa%iul c5t $i ti"pul au u! echivale!t i!terior ce dezvluie !atura lor adevrat* dar $i a dvs& )! vre"e ce spa%iul este lu"ea !o!("e!tal* de o pro1u!zi"e i!1i!it* a1lat )! !e"i$care* echivale!tul i!terior al ti"pului este preze!%a* co!$tii!%a eter!ei Clipei de acu"& A"i!ti%i(v c !u e4ist !icio di1ere!% )!tre ele& C5!d spa%iul $i ti"pul su!t realizate )! i!terior ca Ne"a!i1est H preze!% $i a-se!%a "i!%ii H spa%iul $i ti"pul e4terior co!ti!u s e4iste pe!tru dvs&* dar devi! "ult "ai pu%i! i"porta!te& Gi lu"ea co!ti!u s e4iste* dar !u va "ai 1i capa-il s v i"pu! co!str5!#eri&

Di! acest "otiv* scopul ulti" al lu"ii !u se a1l )! ea* ci )! tra!sce!de!%a ei& A$a cu" dvs& !u a%i 1i co!$tie!t de spa%iu dac el !u ar co!%i!e o-iecte* lu"ea este !ecesar pe!tru ca Ne"a!i1estul s se realizeze& ;oate c a%i auzit prover-ul -udist3 EDac !u ar 1i iluzii* !u ar "ai e4ista ilu"i!are\& ;ri! i!ter"ediul lu"ii $i* )! ulti" i!sta!%* pri! dvs&* Ne"a!i1estul se cu!oa$te pe si!e& 'u!te%i aici pe!tru a(i per"ite scopului divi! al u!iversului s se )"pli!easc& At5t de i"porta!t su!te%i9 Ioartea co!$tie!t 6! a1ar de so"!ul 1r vise* despre care a" vor-it de2a* "ai e4ist o alt poart i!volu!tar& Ea se deschide pe!tru 1oarte scurt ti"p )! "o"e!tul "or%ii 1izice& Chiar dac a%i ratat toate celelalte ocazii de realizare spiritual )! ti"pul vie%ii* o ulti" poart se va deschide pe!tru dvs& i"ediat dup o corpul a "urit& E4ist !e!u"rate relatri ale celor care au avut i"presia vizual a acestei por%i su1or"a u!ei lu"i!i strlucitoare $i apoi s(au )!tors di! ceea ce este cu!oscut su- !u"ele de e4perie!% a "or%ii cli!ice& Iul%i di!tre ei au vor-it $i despre u! se!ti"e!t de -eatitudi!e $i pace pro1u!d& )! Cartea ti-eta! a "or%ilor* este descris ca Esple!doarea lu"i!oas a lu"i!ii i!colore a Ni"icului\* despre care se spu!e c este Eeul !ostru adevrat\& Aceast poart se deschide doar pe!tru 1oarte scurt ti"p $i* dac !u a%i )!t5l!it de2a di"e!siu!ea Ne"a!i(1estului )! decursul vie%ii* este 1oarte pro-a-il s o rata%i& Cei "ai "ul%i oa"e!i poart cu si!e prea "ult reziste!% rezidual* prea "ult 1ric* u! ata$a"e!t prea "are 1a% de e4perie!%a se!zorial* o ide!ti1icare prea puter!ic cu lu"ea "a!i1est& A$a c* vz5!d poarta* se )!deprteaz )!1rico$a%i $i apoi )$i pierd co!$tii!%a& Cele "ai "ulte di!tre lucrurile care se )!t5"pl dup aceasta su!t i!volu!tare $i auto"ate& )! 1i!al* apare u! !ou ciclu al !a$terii $i al "or%ii& ;reze!%a lor !u a 1ost )!c su1icie!t de puter!ic pe!tru !e"urirea co!$tie!t& Deci* trecerea pri! aceast poart !u )!sea"! a!ihilareR Ca $i la celelalte por%i* !atura dvs& radia!t r"5!e* dar !u $i perso!alitatea& )! orice caz* tot ceea ce este real sau valoros )! perso!alitatea dvs& este !atura dvs& adevrat* a crei strlucire rz-ate di!colo de iluzii& Ea !u se pierde !iciodat& Ni"ic di! ceea ce este valoros H !iciu! lucru real H !u se pierde vreodat& Apropierea "or%ii $i "oartea )!s$i* disolu%ia 1or"ei 1izice* este )!totdeau!a o ocazie "i!u!at pe!tru realizarea spiritual& Aceast ocazie este pierdut )! "od tra#ic de cele "ai "ulte ori* de vre"e ce tri" )!tr(o cultur care !u $tie aproape !i"ic despre "oarte* a$a cu" !u $tie aproape !i"ic despre !iciu!ul di!tre lucrurile care co!teaz cu adevrat& Biecare poart este o poart a "or%ii* "oartea si!elui& C5!d trece%i pri! ea* )!ceta%i s v "ai co!strui%i ide!titatea di! 1or"a psiholo#ic )!2#he-at de "i!te& Atu!ci realiza%i c "oartea este o iluzie* a$a cu" ide!ti1icarea dvs& cu 1or"a era o iluzie& Ioartea de 1apt )!sea"! s15r$itul iluziei& Este dureroas !u"ai at5ta ti"p c5t v a#%a%i de iluzie& Capitolul Y

Rela%ii evoluate ;tru!deri )! Clipa de acu"* oriu!de v(a%i a1la& A" crezut )!totdeau!a c adevrata ilu"i!are !u este posi-il dec5t pri! iu-irea adus de rela%ia di!tre u! -r-at $i o 1e"eie& Nu acesta este lucrul care !e 1ace di! !ou co"ple%iR Cu" poate via%a cuiva s 1ie )"pli!it p5! c5!d !u se )!t5"pl aceastaR Di! e4perie!%a dvs&* acest lucru este adevratR 8i s(a )!t"plat dvs&R Nu )!c* dar cu" ar putea 1i alt1elR Gtiu c se va )!t5"pla& Cu alte cuvi!te* a$tepta%i u! eve!i"e!t viitor care s v sa@veze& Nu este aceasta eroarea 1u!da"e!tal despre care a" )t vor-itR I5!tuirea !u se a1l )! alt ti"p sau spa%iu& Este $i acu"& Ce )!sea"! aceast a1ir"a%ie3 EI5!tuirea este aici $i acu"R \ Nu )!%ele#& Nici !u $tiu ce )!sea"! "5!tuire& Ia2oritatea oa"e!ilor alear# dup plcerile 1izice sau di1erite 1or"e de #rati1ica%ie psiholo#ic deoarece cred c aceste lucruri )i vor 1ace 1erici%i sau )i vor eli-era de u! se!ti"e!t de 1ric sau de lips& Bericirea poate 1i perceput ca u! se!ti"e!t de trire "ai i!te!s* ati!s pri! i!ter"ediul plcerii 1izice* sau ca u! se!ti"e!t "ai si#ur $i "ai co"plet al si!elui* ati!s pri!tr(o 1or" sau alta de #rati1ica%ie psiholo#ic& Aceasta este cutarea "5!tuirii ce provi!e di!tr(u! se!ti"e!t de i!satis1ac%ie sau de lips& @!varia-il* orice satis1ac%ie pe care o va o-%i!e o ast1el de persoa! este de scurt durat* a$a c starea de satis1ac%ie sau de )"pli!ire este de o-icei proiectat di! !ou )!tr(u! pu!ct i"a#i!ar* departe de aici $i acu"& EC5!d voi o-%i!e X sau " voi eli-era de c H atu!ci )"i va 1i -i!e\& Acesta este cadrul "e!tal i!co!$tie!t ce creeaz iluzia "5!tuirii )! viitor& Adevrata "5!tuire este )"pli!irea* pacea* via%a )! toat ple!itudi!ea ei& 6!sea"! s 1ii tu )!su%i* s si"%i )! i!terior acea stare de -i!e pe!tru care s !u e4iste o stare opus* -u( curia de a tri care !u depi!de de !i"ic altceva dec5t de ea )!s$i& Aceast stare este resi"%it !u ca o e4perie!% trectoare* ci ca o preze!% co!sta!t& )!tr(u! li"-a2 teist* aceasta )!sea"! Es(l cu!o$ti pe Du"!ezeu\ H !u ca pe u! lucru e4terior* ci ca pe ese!%a proprie cea "ai pro1u!d& Adevrata "5!tuire este s !e cu!oa$te" pe !oi )!$i!e ca pr%i i!separa-ile ale 8ie%ii .!i1icate di! a1ara ti"pului $i a 1or"ei* 8ia% di! care vi!e tot ceea ce e4ist& Adevrata "5!tuire este o stare de eli-erare H eli-erare de 1ric* de su1eri!%* de acea stare perceput ca o lips sau o i!su1icie!% $i* di! acest "otiv* de orice dori!%* !evoie* po1t sau ata$a"e!t& Este eli-erarea de #5!direa co"pulsiv* de !e#ativis" $i* "ai presus de toate* de trecut $i de viitor ca !evoie psiholo#ic& Ii!tea dvs& v spu!e c !u pute%i

a2u!#e acolo& C ar tre-ui s se )!t5"ple u! a!u"e lucru sau dvs& ar tre-ui s deve!i%i a$a $i pe di!colo )!ai!te de a 1i li-er $i )"pli!it& 8 spu!e* de 1apt* c ave%i !evoie de ti"p H c este !evoie s #si%i* s rezolva%i* s 1ace%i* s realiza%i* s do-5!di%i* s deve!i%i sau s )!%ele#e%i u! a!u"it lucru )!ai!te de a v putea eli-era sau de a 1i )"pli!it& Dvs& privi%i ti"pul ca pe u! "i2loc de a ati!#e "5!tuirea* c5!d de 1apt este cel "ai "are o-stacol )! calea ei& Crede%i c !u pute%i a2u!#e acolo di! pozi%ia )! care v a1la%i )! acest "o"e!t pe!tru c )!c !u su!te%i co"plet sau su1icie!t de -u!* dar adevrul este c aici $i acu" este si!#urul pu!ct di! care pute%i a2u!#e acolo& EA2u!#e%i\ acolo realiz5!d c su!te%i de2a acolo& @@ descoperi%i pe Du"!ezeu )! "o"e!tul )! care realiza%i c !u ave%i !evoie s(l cuta%i& A$a c !u e4ist o si!#ur cale ctre "5!tuire3 poate 1i 1olosit orice stare* dar !u este !evoie de !iciu!a )! "od special& Totu$i* e4ist u! si!#ur pu!ct de acces3 Clipa de acu"& Nu poate e4ista "5!tuire )! alt "o"e!t dec5t acu"& 'u!te%i si!#ur $i 1r u! parte!erR ;tru!de%i )! Clipa de acu"& Ave%i o rela%ie cu ci!evaR ;tru!de%i )! Clipa de acu"& Ni"ic di! ceea ce a%i putea 1ace sau realiza vreodat !u v va apropia "ai "ult de "5!tuire dec5t ceea ce e4ist )! preze!t& Acest lucru poate 1i #reu de )!%eles pe!tru o "i!te o-i$!uit s cread c toate lucrurile valoroase se a1l )! viitor& Niciu! lucru pe care l(a%i 1cut vreodat sau care v(a 1ost 1cut )! trecut !u v poate )"piedica s spu!e%i Eda\ )! 1a%a a ceea ce e4ist $i s v co!ce!tra%i ate!%ia "ai pro1u!d asupra Clipei de acu"& Nu pute%i 1ace acest lucru )! viitor& Bie )l 1ace%i acu"* 1ie !u(l "ai 1ace%i deloc& ' Rela%ii de iu-ireSur ;5! )! "o"e!tul )! care ave%i acces H $i !u"ai dac reu$i%i aceasta H la 1recve!%a co!$tie!tizat a preze!%ei* toate rela%iile* "ai ales cele i!ti"e* su!t pro1u!d viciate $i* )! ulti" i!sta!%* dis1u!c%io!ale& Ele pot prea per1ecte pe!tru u! ti"p* ca atu!ci c5!d su!te%i E)!dr#ostit\* dar i!varia-il aceast per1ec%iu!e apare!t este distrus pri! apari%ia tot "ai 1recve!t a certurilor* a co!1lictelor* a !e"ul%u"irilor $i a viole!%elor e"o%io!ale sau chiar 1izice& 'e pare c "a2oritatea rela%iilor de iu-ire devi! )! scurt ti"p rela%ii de iu-ireSur& @u-irea se poate tra!s1or"a atu!ci )! atacuri )!ver$u!ate* se!ti"e!te de ostilitate sau de retra#ere co"plet a a1ec%iu!ii pe !epus "as& Acest lucru este co!siderat !or"al& )! aceste co!di%ii* rela%ia va oscila u! ti"p* c5teva lu!i sau c5%iva a!i* )!tre polaritatea Eiu-irii\ $i cea a urii $i v va da )! e#al "sur plcere $i su1eri!%& Deseori* cuplurile devi! depe!de!te de aceste cicluri& Dra"a lor )i 1ace s se si"t vii& Atu!ci c5!d echili-rul di!tre polaritatea pozitiv $i cea !e#ativ este pierdut* iar ciclurile !e#ative* distructive apar cu o 1recve!% $i o i!te!sitate di! ce )! ce "ai "are H situa%ie la care se a2u!#e )!totdeau!a "ai devre"e sau "ai t5rziu H !u "ai dureaz "ult $i rela%ia se destra" co"plet& ;ute%i avea i"presia c eli"i!area ciclurilor !e#ative sau distructive ar 1ace ca totul s 1ie -i!e $i rela%ia ar )!1lori "i!u!at H dar* di! !e1ericire* acest lucru !u este posi-il& ;olarit%ile su!t i!terdepe!de!te& .!a !u poate e4ista 1r cealalt& Latura pozitiv co!%i!e de2a )! ea latura !e#ativ* care !u s(a "a!i1estat )!c& A"-ele su!t* de 1apt*

aspecte di1erite ale aceleia$i dis1u!c%ii& I re1er la ceea ce se !u"e$te* )! #e!eral* rela%ie ro"a!tic H !u la iu-irea adevrat* care !u are opus* pe!tru c se !a$te di! a1ara "i!%ii& @u-irea ca stare co!ti!u este totu$i 1oarte rar H la 1el de rar ca $i 1ii!%ele u"a!e co!$tie!te& 'u!t totu$i posi-ile "o"e!te scurte $i 1u#are de iu-ire ori de c5te ori apare o pauz )! 1lu4ul #5!dirii& Desi#ur* partea !e#ativ a u!ei rela%ii este "ai u$or de recu!oscut ca 1ii!d dis1u!c%io!al dec5t cea pozitiv& A$a cu" este "ai u$or s recu!o$ti sursa !e#ativis"ului la parte!er dec5t la ti!e )!su%i& Ea se poate "a!i1esta su- "ulte 1or"e3 po(sesivitate* #elozie* co!trol* retra#ere $i rese!ti"e!te !erostite* !evoia de a avea )!totdeau!a dreptate* i!se!si-ilitate $i e#oce!tris"* cereri e"o%io!ale $i "a!ipulare* !evoia de a te certa* de a critica* a 2udeca* a )!vi!ov%i sau a ataca* 1urie* rz-u!are i!co!$tie!t pe!tru durerea produs )! trecut de u! pri!te* pierderea co!trolului $i viole!% 1izic& Latura pozitiv co!st )! aceea c su!te%i E)!dr#ostit\ de parte!erul dvs& La )!ceput aceast stare v va produce o pro1u!d satis1ac%ie& 8 si"%i%i e4tre" de viu& E4iste!%a proprie a cptat di!tr(o dat se!s* pe!tru c ci!eva are !evoie de dvs&* v dore$te $i v 1ace s v si"%i%i o persoa! deose-it* iar dvs& 1ace%i acela$i lucru pe!tru ea sau el& 6"preu!* v si"%i%i co"ple%i& 'e!ti"e!tul poate deve!i at5t de i!te!s* )!c5t restul lu"ii s devi! co"plet !ese"!i1icativ& Totu$i* poate a%i "ai o-servat $i c aceast i!te!sitate este )!so%it de o se!za%ie de !evoie $i de depe!de!%& ;ute%i deve!i depe!de!t de cellalt& El sau ea are asupra dvs& e1ectul u!ui dro#& 8 si"%i%i 1oarte -i!e c5!d dro#ul este dispo!i-il* dar si"pla ipotez sau #5!dul c el sau ea ar putea s !u "ai 1ie acolo pe!tru dvs& poate provoca #elozie* posesivitate* )!cercarea de a "a!ipula pri! $a!ta2 e"o%io!al* culpa-ilizare $i acuza%ii H tea"a de pierdere& Dac cealalt persoa! v prse$te* acest lucru poate da !a$tere celei "ai i!te!se ostilit%i sau celei "ai pro1u!de dureri $i disperri& )!tr(o secu!d* a1ec%iu!ea se poate tra!s1or"a )!tr(u! atac cru!t sau o su1eri!% teri-il& Ce "ai este iu-irea acu"R ;oate iu-irea s se tra!s1or"e )! opusul ei )!tr(o secu!dR A 1ost oare iu-ire sau o po1t $i u! ata$a"e!t pri! depe!de!%R Depe!de!%a $i cutarea ple!itudi!ii De ce a" deve!i depe!de!%i de cellaltR Iotivul pe!tru care rela%iile de iu-ire ro"a!tic reprezi!t o e4perie!% at5t de i!te!s $i u!iversal cutat este acela c ele par s o1ere eli-erarea di!tr(o stare de 1ric* !evoie* lip( s $i !e)"pli!ire* ce are rdci!i pro1u!de $i 1ace parte di! co!di%ia u"a! )! starea sa !eeli-erat $i !eilu"i!at& Aceast stare are at5t o di"e!siu!e 1izic* c5t $i u!a psiholo#ic& La !ivel 1izic* evide!t* !u su!te%i co"plet $i !ici !u ve%i 1i vreodat3 su!te%i 1ie -r-at* 1ie 1e"eie* adic o 2u"tate di! )!tre#& La acest !ivel* !evoia de a 1i co"plet H )!toarcerea la u!iu!e H se "a!i1est pri! atrac%ia di!tre -r-a%i $i 1e"ei* pri! !evoia -r-atului de 1e"eie $i !evoia 1e"eii de -r-at& Este aproape o !evoie irezisti-il de u!iu!e cu

polaritatea e!er#etic opus& Rdci!a acestei !evoi 1izice este de !atur spiritual3 dori!%a de a pu!e capt dualit%ii* de a te )!toarce la starea de ple!itudi!e& .!iu!ea se4ual d se!za%ia cea "ai apropiat de aceast stare la !ivel 1izic& Di! acest "otiv* este co!siderat e4perie!%a care o1er cea "ai "are satis1ac%ie )! lu"ea 1izic& Dar u!iu!ea se4ual !u este "ai "ult dec5t o clip trectoare de ple!itudi!e* o secu!d de -eatitudi!e& At5ta ti"p c5t este cutat i!co!$tie!t ca "i2loc al "5!tuirii* persoa!a caut s pu! capt dualit%ii la !ivelul 1or"ei* !ivel la care "5!tuirea !u este posi-il& 8i se o1er o i"a#i!e 1u#ar* 1oarte te!ta!t a raiului* dar !u vi se per"ite s r"5!e%i "ai "ult ti"p aici $i v trezi%i di! !ou )!tr(u! corp separat& La !ivel psiholo#ic* se!ti"e!tul de lips sau de !e)"pli(!ire este chiar "ai "are dec5t la !ivel 1izic& At5ta ti"p c5t v ide!ti1ica%i cu "i!tea dvs&* ave%i u! se!ti"e!t al ide!tit%ii derivat di!tr(o surs e4ter!& Adic o-%i!e%i o idee despre ci!e su!te%i di! lucruri care* )! ulti" i!sta!%* !u au !i"ic de(a 1ace cu ci!e su!te%i )! realitate3 rolul dvs& social* posesiu!ile* aspectul e4terior* succesele $i e$ecurile* siste"ul de credi!%e $&a&"&d& Acest si!e 1als* co!struit de "i!te* se si"te vul!era-il* !esi#ur $i caut "ereu lucruri !oi cu care s se ide!ti1ice $i care s(i dea se!ti"e!tul c e4ist& Dar !i"ic !u este vreodat su1icie!t pe!tru a(i produce o satis1ac%ie de durat& Te"erile sale r"5!D ca $i se!ti"e!tul de lips $i de !evoie acut& Dar atu!ci apare aceast rela%ie special& Ea pare s 1ie rspu!sul la toate pro-le"ele si!elui 1als $i pare s rspu!d tuturor !evoilor sale& Cel pu%i! la pri"a vedere& Toate celelalte lucruri por!i!d de la care )! trecut v(a%i derivat se!ti"e!tul ide!tit%ii par acu" relativ !ese"!i1icative& Acu" ave%i u! si!#ur pu!ct de i!teres care le )!locuie$te pe toate celelalte* d se!s vie%ii dvs& $i pri! el v de1i!i%i ide!titatea3 persoa!a de care v(a%i E)!dr#ostit\& Nu "ai su!te%i u! 1ra#"e!t dislocat )!tr(u! u!ivers !epstor H sau cel pu%i! a$a vi se pare Lu"ea dvs& are acu" u! ce!tru3 persoa!a iu-it& Baptul c ce!trul se a1l )! a1ara dvs& $i c di! acest "otiv ave%i )! co!ti!uare u! se!ti"e!t de ide!titate derivat di!tr(u! o-iect e4terior !u pare s co!teze prea "ult la )!ceput& Ceea ce co!teaz este c se!ti"e!tele su-iace!te* de !e)"pli!ire* 1ric* lips $i i!satis1ac%ie* at5t de caracteristice strii de ide!ti1icare cu "i!tea* au disprut H sau !uR '(au dizolvat sau co!ti!u s e4iste )! spatele acestei realit%i super1iciale !u"ite 1ericireR Dac )! rela%ia dvs& a%i avut parte at5t de Eiu-ire\* c5t $i de opusul ei H atacul* viole!%a e"o%io!al H atu!ci e 1oarte pro-a-il s co!1u!da%i ata$a"e!tul si!elui 1als $i depe!de!%a cu iu-irea& Nu pute%i s v iu-i%i parte!erul la u! "o"e!t dat* iar )! ur"torul "o"e!t s )l ataca%i& @u-irea !u are opus& Dac Eiu-irea\ dvs& are u! opus* atu!ci !u este iu-ire* ci o puter!ic !evoie a si!elui 1als de a avea u! se!ti"e!t de ide!titate "ai co"plet $i "ai pro1u!d* o !evoie pe care cellalt o satis1ace te"porar& Este )!locuitorul pe care )l d $i!ele 1als pe!tru "5!tuire $i pe!tru scurt ti"p aproape c !e si"%i" "5!tui%i& Dar vi!e u! "o"e!t c5!d parte!erul dvs& se co"port ast1el )!c5t !u v "ai satis1ace !evoile H sau "ai cur5!d !evoile si!elui 1als& 'e!ti"e!tele de durere* 1ric $i lips* care su!t o parte i!tri!sec a co!$tii!%ei si!elui 1als* dar au 1ost acoperite de Erela%ia de iu-ire\* ies acu" di! !ou la supra1a%& Ca )! cazul oricrei depe!de!%e* v si"%i%i "i!u!at c5!d

dro#ul este dispo!i-il* dar i!varia-il vi!e u! "o"e!t c5!d dro#ul !u "ai 1u!c%io!eaz& C5!d acele se!ti"e!te dureroase reapar* le si"%i%i chiar "ai i!te!s $i "ai acut dec5t )!ai!te& ;e deasupra* v percepe%i parte!erul* ca 1ii!d cauza acestor se!ti"e!te& Aceasta )!sea"! c le proiecta%i )! a1ar $i )l ataca%i pe cellalt cu toat viole!%a sl-atic a durerii dvs& Acest atac poate trezi durerea parte!erului* $i el sau ea v poate rspu!de la atac& )! acest pu!ct* $i!ele 1als "ai sper )!c )! "od i!co!$tie!t c atacul su sau )!cercrile sale de "a!ipulare vor repreze!ta o pedeaps su1icie!t pe!tru a(+ co!vi!#e pe parte!er s($i schi"-e co"porta"e!tul* ca s(l pute%i 1olosi di! !ou pe!tru a v acoperi durerea& Biecare depe!de!% apare di!tr(u! re1uz i!co!$tie!t de a accepta durerea $i de a o lsa )! ur"& Biecare depe!de!t )!cepe cu durerea $i se s15r$e$te )! durere& @!di1ere!t de su-( sta!%a de care su!te%i depe!de!t H alcool* "5!care* dro#uri le#ale ori ile#ale sau poate o persoa! H* v 1olosi%i de u! lucru sau de o persoa! pe!tru a v ascu!de durerea& Acesta este "otivul pe!tru care )! rela%iile i!ti"e* dup ce eu1oria i!i%ial a trecut* apare at5t de "ult !e1ericire* at5t de "ult durere& Nu rela%iile provoac durerea $i !e1ericirea& Ele scot la lu"i! ceea ce se a1l de2a )! dvs& Oricare depe!de!% a2u!#e )!tr(u! pu!ct )! care !u "ai produce rezultatul dorit $i atu!ci si"%i%i durerea "ai puter!ic ca oric5!d& Acesta este u!ul di!tre "otivele pe!tru care oa"e!ii )!cearc "ereu s scape de "o"e!tul preze!t $i caut u! 1el de "5!tuire )! viitor& ;ri"ul lucru pe care l(ar putea )!t5l!i dac s(ar co!ce!tra asupra Clipei de acu" ar 1i durerea proprie $i de acest lucru se te" ei& Dac ar $ti "car c5t de u$or este ca )! Clipa de acu" s o-%i! puterea care dizolv trecutul $i durerea sa* realitatea care dizolv iluzia9 Dac ar $ti c5t de aproape su!t de propria lor realitate* c5t de aproape se a1l de Du"!ezeu9 Nici evitarea rela%iilor cu scopul de a )!cerca s se evite durerea !u este o solu%ie& Durerea este oricu" preze!t& E4ist o "ai "are pro-a-ilitate ca trei rela%ii e$uate )! tot at5%ia a!i s v 1or%eze s v trezi%i dec5t trei a!i tri%i pe o i!sul pustie sau )!chis )! ca"er& Dac a%i putea aduce o preze!% i!te!s )! si!#urtatea dvs&* acest lucru v(ar a2uta& De la depe!de!% la rela%ii ilu"i!ate ;ute" tra!s1or"a o rela%ie de depe!de!% )!tr(u!a aute!ticR Da& Bii!d preze!t $i i!te!si1ic5!du(v $i "ai "ult preze!%a pri! co!ce!trarea i!te!s a ate!%iei asupra Clipei de acu"3 i!di1ere!t dac tri%i si!#ur sau cu u! parte!er* cheia este aceea$i& ;e!tru ca iu-irea s )!1loreasc* lu"i!a preze!%ei dvs& tre-uie s 1ie 1oarte puter!ic* ast1el )!c5t s !u "ai pierde%i co!trolul )! 1avoarea celui ce #5!de$te )! si!ea dvs& sau a corpului(durere $i s le co!1u!da%i cu cel ce su!te%i cu adevrat& Cu!oa$terea de si!e* ca Bii!% a1lat )! spatele celui ce #5!de$te )! $i!ele dvs&* ca li!i$te )! spatele z#o"otului "e!tal* ca iu-ire $i -ucurie )! spatele durerii* )!sea"! eli-erare* "5!tuire $i ilu"i!are& A re!u!%a la ide!ti1icarea cu corpul(durere )!sea"! a aduce preze!%a )! durere $i a o tra!s1or"a ast1el& A re!u!%a la ide!ti1icarea cu cel ce #5!de$te )! si!ea dvs& )!sea"! a 1i u! o-servator tcut al #5!durilor $i co"porta"e!tului propriu* "ai ales al tiparelor "e!tale repetitive $i al rolurilor 2ucate de si!ele 1als&

Dac !u o "ai i!vesti%i cu Eide!titate\* "i!tea )$i pierde trstura co"pulsiv* )! pri!cipal co"pulsia de a 2udeca $i ast1el de a se opu!e realit%ii e4iste!te* 1apt ce duce la co!1lict* dra" $i dureri !oi& De 1apt* )! "o"e!tul )! care 2udecata )!ceteaz pri! acceptarea realit%ii* v(a%i eli-erat de "i!te& A%i 1cut loc iu-irii* -ucuriei* pcii& )! pri"ul r5!d* tre-uie s !u v "ai 2udeca%i pe dvs& )!$ivD apoi s !u v "ai 2udeca%i se"e!ul& Cel "ai i"porta!t catalizator al schi"-rii )!tr(o rela%ie este acceptarea co"plet a parte!erului a$a cu" este el* 1r a si"%i !evoia de a(l 2udeca sau de a(l schi"-a )! vreu! 1el& Acest lucru v duce i"ediat di!colo de si!ele 1als& 6! acest "o"e!t* toate 2ocurile "e!tale $i ata$a"e!tele pri! depe!de!% iau s15r$it& Nu "ai e4ist victi"e $i 1pta$i* acu( zatori $i acuza%i& Acesta este $i s15r$itul oricrei codepe!de!%e* al atrac%iei )! tiparele i!co!$tie!te ale celuilalt care le per"itea s e4iste "ai departe& Atu!ci 1ie v ve%i despr%i H )! iu-ire H 1ie ve%i ptru!de "ai pro1u!d )! Clipa de acu" )"preu! H )! Bii!%& ' 1ie chiar at5t de u$orR Da* este chiar at5t de u$or& @u-irea este o stare a Bii!%ei& @u-irea dvs& !u se a1l )! e4terior* ci ad5!c )! dvs& Nu o pute%i pierde !iciodat $i !ici ea !u v poate prsi& Nu este depe!de!t de u! alt corp* de o 1or" e4terioar& Este li!i$tea preze!%ei dvs&* v pute%i si"%i realitatea ate"poral $i lipsit de 1or" su- 1or"a vie%ii !e"a!i1este care v a!i" 1or"a 1izic& Atu!ci pute%i si"%i aceea$i via% )! pro1u!zi"ea 1iecrui o" $i a 1iecrei 1ii!%e& ;rivi%i di!colo de vlul 1or"ei $i al separrii& Aceasta este realizarea u!it%ii& Aceasta este iu-irea& Ce este Du"!ezeuR 8ia%a eter! di! spatele tuturor 1or"elor de via%& Ce este iu-ireaR 'i"%irea preze!%ei acestei 8ie%i ad5!c )! str1u!durile dvs& $i ale tuturor 1ii!%elor& @de!ti1icarea cu ea& De aceea* orice iu-ire este iu-irea lui Du"!ezeu& ' @u-irea !u este selectiv* a$a cu" !ici lu"i!a soarelui !u este selectiv& Ea !u 1ace o persoa! s 1ie special& Nu este e4clusivist& E4clusivis"ul !u este iu-irea lui Du"!ezeu* ci Eiu-irea\ si!elui 1als& Totu$i* i!te!sitatea cu care este si"%it iu-irea adevrat poate varia& ;ute%i )!t5l!i o persoa! care s v )!apoieze dra#ostea cu "ai "ult claritate $i i!te!sitate dec5t altele* iar* dac aceast persoa! are acelea$i se!ti"e!( te 1a% de dvs&* se poate spu!e c su!te%i a"5!doi )!tr(o rela%ie de iu-ire& Le#tura care v u!e$te cu aceast persoa! este aceea$i le#tur care v u!e$te cu persoa!a care st l5!# dvs& )! auto-uz* cu o pasre* cu u! copac* cu o 1loare& Nu"ai #radul de i!te!sitate este di1erit& Chiar $i )!tr(o rela%ie de depe!de!% pot aprea "o"e!te )! care rz-ate ceva "ai real* ceva care dep$e$te !evoile dvs& "utuale le#ate de depe!de!%& Acestea su!t "o"e!tele )! care i!te!sitatea at5t a "i!%ii dvs&* c5t $i a aceleia a parte!erului scade -rusc* iar corpul(durere este te"porar ador"it& Aceasta se )!t5"pl u!eori )! ti"pul "o"e!telor de i!ti"itate 1izic sau atu!ci c5!d a"5!doi su!te%i "artorii "iracolului !a$terii u!ui copil* )! preze!%a "or%ii sau atu!ci c5!d u!ul di!tre dvs& este #rav -ol!av H )! orice situa%ie care 1ace "i!tea s devi!

!eputi!cioas& )! ase"e!ea "o"e!te* Bii!%a dvs&* care se a1l de o-icei )!#ropat su"i!te* se dezvluie $i acest lucru 1ace posi-il co"u!icarea aute!tic& Co"u!icarea aute!tic este co"u!iu!e H realizarea u!it%ii* care este iu-irea& De o-icei* aceasta se pierde di! !ou 1oarte repede* cu e4cep%ia cazului )! care pute%i r"5!e preze!t su1icie!t ti"p pe!tru a )"piedica "i!tea s revi! la vechile ei o-iceiuri& De )!dat ce "i!tea $i ide!ti1icarea cu "i!tea reapar* !u "ai su!te%i dvs& )!$iv* ci v ide!ti1ica%i cu i"a#i!ea dvs& "e!tal $i )!cepe%i s 2uca%i di! !ou 2ocuri $i roluri cu scopul de a satis1ace !evoile si!elui 1als& 'u!te%i di! !ou o "i!te u"a!* care preti!de c este o 1ii!% u"a!* i!(terac%io!5!d cu o alt "i!te* 2uc5!d dra"a !u"it Eiu-ire\& De$i su!t posi-ile scurte "o"e!te de iu-ire aute!tic* iu-irea !u poate )!1lori dac !u v( a%i eli-erat pe!tru totdeau!a de ide!ti1icarea cu "i!tea $i preze!%a dvs& !u este su1icie!t de i!te!s pe!tru a dizolva corpul(durere H sau dac !u pute%i "car r"5!e preze!t ca o-servator& Corpul(durere !u "ai poate atu!ci s pu! stp5!ire pe dvs& $i s distru# iu-irea& Rela%iile ca 1or" de practic spiritual ;e "sur ce ide!ti1icarea cu $i!ele 1als ca "od al co!$tii!%ei $i toate structurile sociale* politice $i eco!o"ice se apropie di! ce )! ce "ai "ult de 1aza 1i!al a colapsului* rela%iile di!tre -r-a%i $i 1e"ei re1lect di! ce )! ce "ai "ult starea pro1u!d de criz )! care se a1l acu" u"a!itatea& ;e "sur ce oa"e!ii se ide!ti1ic di! ce )! ce "ai pro1u!d cu "i!tea lor* "a2oritatea rela%iilor !u )$i "ai au rdci!ile )! Bii!% $i ast1el se tra!s1or" )! surse de durere* 1ii!d do"i!ate de pro-le"e $i co!1licte& Iilioa!e de oa"e!i triesc si!#uri sau )$i cresc si!#uri copiii* i!capa-ili s sta-ileasc o rela%ie i!ti" sau !edori!d s repete dra"a !e-u!easc di! rela%iile trecute& Al%ii trec de la o rela%ie la alta* de la u! ciclu de plcere(durere la altul* )! cutarea zadar!ic a satis1ac%iei pri! u!iu!ea cu polaritatea e!er#etic opus& @ar al%ii pre1er co"pro"isul $i co!ti!u s r"5! )"preu!* perpetu5!d o rela%ie )! care do"i! !e#ativis"ul* de dra#ul copiilor* al si#ura!%ei* al o-i$!ui!%ei* de tea" s !u r"5! si!#uri sau )! virtutea u!ui alt #e! de ara!2a"e!t de pe ur"a cruia E-e!e1iciaz\ $i u!ul $i cellalt sau chiar )! virtutea depe!de!%ei i!co!$tie!te de descrcarea e!er#etic a dra"elor e"o%io!ale $i a su1eri!%ei& Totu$i* 1iecare criz reprezi!t !u !u"ai u! pericol* ci $i o oportu!itate& Dac rela%iile e!er#izeaz $i a"pli1ic tiparele "e!tale ale si!elui 1als $i activeaz corpul(durere* de ce s !u accept" acest 1apt* )! loc s )!cerc" s scp" de elR De ce s !u cooper" cu el* )! loc s evit" rela%iile sau s co!ti!u" s ur"ri" 1a!to"a parte!erului ideal ca rspu!s la pro-le"ele !oastre sau ca u! "od de a !e si"%i )"pli!i%iR Ocazia ascu!s )! 1iecare criz !u se "a!i1est p5! c5!d !u su!t recu!oscute $i acceptate co"plet toate datele u!ei situa%ii& At5ta ti"p c5t co!ti!ua%i s le !e#a%i* at5ta ti"p c5t )!cerca%i s scpa%i de ele sau v dori%i ca lucrurile s 1i 1ost alt1el* 1ereastra oportu!it%ii !u se deschide $i r"5!e%i pri!s )! capca!a situa%iei respective* care va r"5!e !eschi"-at sau va co!ti!ua s se )!rut%easc $i "ai "ult&

Recu!osc5!d $i accept5!d 1aptele* do-5!di" $i u! a!u"it #rad de eli-erare )! raport cu ele& De e4e"plu* c5!d $ti%i c e4ist o lips de ar"o!ie $i co!serva%i aceast o-serva%ie* pri! 1aptul c acu" $ti%i acest lucru a aprut u! !ou 1actor* iar starea lipsei de ar"o!ie !u poate r"5!e !eschi"-at& C5!d $ti%i c !u e4ist pace )!tr(o rela%ie* co!$tii!%a acestui lucru creeaz u! spa%iu de li!i$te* ce )!co!2oar lipsa de pace )!tr(o )"-r%i$are a1ectuoas $i iu-itoare $i ast1el tra!s1or" lipsa de pace )! pace& C5t despre tra!s1or"area i!terioar* !u puteti 1ace !i"ic )! privi!%a ei& Nu v pute%i tra!s1or"a $i !u(+ pute%i tra!s1or"a !ici pe parte!er )!tr(o persoa! di1erit& Tot ce pute%i 1ace este s crea%i u! spa%iu )! care s se produc tra!s1or"area* )! care s ptru!d iu-irea $i #ra%ia divi!& ' A$a c* de c5te ori o rela%ie !u 1u!c%io!eaz* ori de c5te ori o rela%ie scoate la iveal E!e-u!ia\ dvs& $i a parte!erului dvs&* -ucura%i(v& Ceea ce era i!co!$tie!t este adus la lu"i!& Este o ocazie de a v "5!tui& @! 1iecare "o"e!t* pstra%i o-serva%iile pe care le( a%i 1cut* "ai ales pe acelea care se re1er la starea dvs& i!terioar& @!di1ere!t dac este vor-a despre #elozie* aprare* !evoia de a te certa* de a avea dreptate* u! copil i!terior care cere iu-ire $i ate!%ie sau o durere e"o%io!al de orice 1el H i!di1ere!t despre ce este vor-a* recu!oa$te%i realitatea "o"e!tului $i pstra%i ceea ce a%i co!$tie!tizat& Atu!ci rela%ia va deve!i pe!tru dvs& sadha!a* o practic spiritual& Dac o-serva%i la parte!erul dvs& u! co"porta"e!t i!co!$tie!t* pstra%i ceea ce a%i co!$tie!tizat )! )"-r%i$area iu-itoare a cu!oa$terii $i !u reac%io!a%i& @!co!$tie!%a $i cu!oa$terea !u pot coe4ista "ult ti"p H chiar dac aceast cu!oa$tere se re1er !u"ai la cellalt $i !u la persoa!a care ac%io!eaz i!co!$tie!t& Bor"a de e!er#ie care se a1l )! spatele ostilit%ii $i atacului #se$te preze!%a iu-irii a-solut i!tolera-il& Dac reac%io!a%i )! vreu! 1el la i!co!$tie!%a parte!erului* deve!i%i i!co!$tie!t& Dar* dac v a"i!ti%i s v cu!oa$te%i reac%ia* !i"ic !u este pierdut& ."a!itatea este supus u!ei presiu!i teri-ile de a evolua* pe!tru c aceasta este si!#ura ei $a!s de supravie%uire ca ras& Acest lucru va a1ecta 1iecare aspect al vie%ii dvs& $i "ai ales rela%iile i!ti"e& Niciodat p5! acu" rela%iile u"a!e !u au 1ost at5t de pro-le"atice $i de pli!e de co!1licte ca )! preze!t& A$a cu" a%i o-servat* poate* ele !u e4ist pe!tru a v 1ace s v si"%i%i 1ericit sau )"pli!it& 6! cazul )! care co!ti!ua%i s ur"ri%i scopul "5!tuirii pri! i!ter"ediul u!ei rela%ii* ve%i su1eri !e!u"rate deziluzii& Dar dac accepta%i 1aptul c rela%ia e4ist pe!tru a v 1ace co!$tie!t* $i !u 1ericit* atu!ci toc"ai acest lucru v va o1eri "5!tuirea $i v ve%i ali!ia co!$tii!%ei superioare care dore$te s ia !a$tere )! aceast lu"e& Cei care co!ti!u s se a#ate de vechile lor tipare vor avea parte de o durere* viole!%* co!1uzie $i !e-u!ie di! ce )! ce "ai "ari& ;resupu! c este !evoie de dou persoa!e pe!tru ca o rela%ie s devi! u! e4erci%iu spiritual* a$a cu" a%i su#erat& De e4e"plu* parte!erul "eu )!c )$i "ai pu!e )! aplicare vechile tipare de #elozie $i co!trol& @(a" atras ate!%ia de "ulte ori* dar el este i!capa-il s realizeze acest lucru&

De c5te persoa!e este !evoie pe!tru a v tra!s1or"a via%a )!tr(u! e4erci%iu spiritualR Nu co!teaz dac parte!erul !u vrea s coopereze& '!tatea "e!tal H co!$tii!%a H poate s apar )! aceast lu"e pri! dvs& Nu este !evoie s a$tepta%i ca lu"ea s devi! "ai pu%i! !e-u! sau ca o persoa! s devi! co!$tie!t pe!tru a v dezvolta spiritual& '(ar putea s dureze o ve$!icie& Nu v acuza%i u!ul pe altul de i!co!$tie!%* )! "o"e!tul )! care )!cepe%i s v certa%i* v(a%i ide!ti1icat cu o pozi%ie "e!tal $i apra%i !u !u"ai aceast pozi%ie* dar $i se!ti"e!tul dvs& de si!e& 'i!ele 1als a preluat co"a!da& A%i deve!it i!co!$tie!t& .!eori* poate 1i -i!e s su-li!ie" a!u"ite aspecte ale co"porta"e!tului parte!erului& Dac su!te%i 1oarte vi#ile!t* 1oarte preze!t* pute%i 1ace acest lucru 1r i"( plicarea si!elui 1als H 1r s )!vi!ov%i%i* s acuza%i sau s )!cerca%i s(i dovedi%i celuilalt c #re$e$te& C5!d parte!erul are u! co"porta"e!t i!co!$tie!t* a-a!do!a%i orice critic& Critica )!sea"! 1ie co!1u!darea co"porta"e!tului i!co!$tie!t al u!ei persoa!e cu persoa!a respectiv* 1ie proiectarea propriei i!co!$tie!te asupra altuia $i co!1u!darea ei cu acea persoa!& A-a!do!area criticilor !u )!sea"! c !u recu!oa$te%i dis1u!c%ia $i i!co!$tie!%a atu!ci c5!d o vede%i& )!sea"! s E1i%i cel care $tie\ )! loc s E1i%i reac%ia\ $i 2udectorul& Atu!ci 1ie ve%i 1i co"plet li-er de orice reac%ie* 1ie ve%i reac%io!a r"5!5!d co!$tie!t* pstr5!du(v spa%iul i!terior )! care reac%ia este o-servat $i )! care i se per"ite s e4iste& )! loc s v lupta%i cu )!tu!ericul* aduce%i lu"i!a& )! loc s reac%io!a%i la o iluzie* privi%i iluzia $i )! acela$i ti"p vede%i di!colo de ea& C5!d su!te%i co!$tie!t crea%i u! spa%iu de preze!% iu-itoare* care le per"ite lucrurilor $i oa"e!ilor s e4iste a$a cu" su!t& Nu e4ist catalizator "ai "are pe!tru tra!s1or"are& Dac e4ersa%i aceast atitudi!e* parte!erul !u va putea r"5!e alturi de dvs& co!ti!u5!d s 1ie i!co!$tie!t& Dac a"5!doi su!te%i de acord ca rela%ia s devi! u! ierci%iu spiritual* atu!ci cu at5t "ai -i!e& 8 pute%i e4pri"a @!ti"e!tele* #5!durile $i reac%iile u!ul 1a% de altul chiar )! "o"e!tul )! care apar* pe!tru a !u crea u! #ol te"poral* )! care o e"o%ie sau o durere !ee4pri"at sau !erecu!oscut s se poat deteriora $i a"pli1ica& 6!v%a%i s e4pri"a%i ceea ce si"%i%i 1r s )!vi!ov%i%i& 6!v%a%i s v asculta%i parte!erul )! "od deschis* !ede1e!siv& Acorda%i(i spa%iu pe!tru a se putea e4pri"a& Bi%i preze!t& Acuzarea* aprarea* atacul H toate aceste tipare care su!t 1cute s )!treasc sau s prote2eze $i!ele 1als ori s satis1ac !evoile acestuia vor deve!i i!utile& ' acorzi spa%iu altora H $i %ie )!su%i H este u! lucru vital& @u-irea !u poate )!1lori 1r el& C5!d a%i eli"i!at cei doi 1actori care distru# rela%iile3 adic atu!ci c5!d corpul(durere s(a tra!s1or"at* iar dvs& !u v "ai ide!ti1ica%i cu "i!tea $i cu pozi%iile "e!tale $i parte!erul dvs& a 1cut la 1el* ve%i tri 1ericirea u!ei rela%ii care )!1lore$te& )! loc s v re1lecta%i u!ul altuia durerea $i i!co!$tie!%a* )! loc s v satis1ace%i !evoile "utuale $i depe!de!te ale si!elui 1als* v ve%i re1lecta u!ul altuia iu-irea pe care o si"%i%i ad5!c )! i!terior* iu-irea care vi!e odat cu co!$tie!tizarea 1aptului c su!te%i u!a cu tot ceea ce e4ist& Aceasta este iu-irea care !u are opus& Dac parte!erul este )!c ide!ti1icat cu "i!tea $i cor(pul(durere* )! vre"e ce dvs& v(a%i eli-erat de2a* aceasta va ii o di1icultate "a2or H !u pe!tru dvs&* ci pe!tru parte!er& Nu este u$or s trie$ti cu o persoa! ilu"i!at sau* "ai cur5!d* este at5t de u$or* )!c5t si!ele 1als #se$te acest lucru e4tre" de a"e!i!%tor& Nu uita%i c $i!ele 1als are !evoie de

pro-le"e* co!1licte $i Edu$"a!i\ pe!tru a($i )!tri se!ti"e!tul de separare de care depi!de ide!titatea sa& Ii!tea parte!erului care !u s(a dezvoltat spiritual va 1i pro1u!d 1rustrat* pe!tru c pozi%iile sale 1i4e !u opu! !icio reziste!%* ceea ce )!sea"! c vor deve!i !esi#ure $i sla-e* e4ist5!d $i Epericolul\ de a se pr-u$i cu totul $i de a duce la pierderea si!elui& Corpul(durere cere u! 1eed-ac pe care !u )l pri"e$te& Nevoia de ceart* de "o"e!te dra"atice $i de co!1lict !u este satis1cut& Dar ate!%ie3 u!ele persoa!e care su!t retrase* i!se!si-ile* cu care !u po%i co"u!ica sau care su!t rupte de se!ti"e!tele lor pot 1i co!vi!se $i pot )!cerca s )i co!vi!# $i pe al%ii c su!t dezvoltate spiritual sau cel pu%i! c E!u este !i"ic )! !ere#ul\ cu ele $i c tot rul vi!e de la parte!er& Br-a%ii ti!d s 1ac acest lucru "ai des dec5t 1e"eile& )$i pot privi perechea ca 1ii!d ira%io!al sau e"otiv& Dar* dac v pute%i si"%i e"o%iile* !u su!te%i departe de corpul i!terior radia!t* a1lat chiar )! spatele lor& Dac tri%i prepo!dere!t la !ivel "e!tal* dista!%a este "ult "ai "are $i tre-uie s aduce%i co!$tii!%a )! corpul e"o%io!al )!ai!te de a putea a2u!#e la corpul i!terior& Dac !u e4ist o e"a!a%ie de iu-ire $i -ucurie* preze!% co"plet $i deschidere ctre toate 1ii!%ele* atu!ci !u v(a%i dezvoltat spiritual su1icie!t de "ult& .! alt i!dicator este 1e( lul )! care o persoa! se co"port )! situa%ii di1icile* co"plicate sau atu!ci c5!d lucrurile E"er# prost\& Dac Edezvoltarea dvs& spiritual\ este o autoa"#ire "e!tal* atu!ci via%a v va pu!e cur5!d )! 1a% u! o-stacol care va scoate la iveal i!co!$tie!%a dvs& su- o 1or" oarecare H a 1ricii* 1uriei* a u!ei pozi%ii de aprare* a criticrii* depri"rii $&a&"&d& Dac ave%i o rela%ie* "ulte pro-le"e vor ve!i de la parte!er& De e4e"plu* o 1e"eie poate 1i pus )! di1icultate de u! parte!er i!di1ere!t sau apatic* cu care !u poate co"u!ica $i care trie$te aproape )! )!tre#i"e la !ivel "e!tal& Ea va 1i a1ectat de i!capacitatea lui de a o auzi* de a(i acorda ate!%ie $i spa%iu Kli-ertatea de a 1i ea )!s$iO* care se datoreaz lipsei lui de preze!%& A-se!%a iu-irii )! rela%ie* care de o-icei este si"%it "ai acut de 1e( "eie dec5t de -r-at* va decla!$a trezirea corpului(durere al 1e"eii $i* pri! i!ter"ediul lui* ea )$i va ataca parte!erul H )l va )!vi!ov%i* critica* )i va arta c #re$e$te $&a&"&d& Lucru care* la r5!dul su* devi!e o di1icultate pe!tru el& ;e!tru a se apra de atacul corpului(durere al 1e"eii* pe care )l co!sider total !e2usti1icat* el va deve!i $i "ai pro1u!d )!rdci!at )! pozi%iile sale "e!tale* pe "sur ce se 2usti1ic* se apr sau co!traatac $i "ai "ult& )! 1i!al* acest lucru poate activa propriul su corp(durere& C5!d a"-ii parte!eri au a2u!s s 1ie ast1el co!trola%i* este ati!s u! !ivel de i!co!$tie!% pro1u!d* de viole!% e"o%io!al* de atac $i co!traatac sl-atic* care !u se va reduce p5! c5!d a"-ele corpuri(durere !u $i(au 1cut pli!ul cu e!er#ie* put5!d i!tra ast1el )! 1aza de so"!ole!%& ;5! data viitoare& Acesta este !u"ai u!ul di!tre i!1i!itele sce!arii posi-ile& '(au scris pe aceast te" "ulte cr%i $i ar putea 1i scrise "ult "ai "ulte despre 1elul )! care i!co!$tie!%a iese la lu"i! )! rela%iile heterose4uale& Dar* a$a cu" a" spus "ai devre"e* dup ce a%i )!%eles cauza pri!cipal a dis1u!c%io!alit%ii* !u "ai ave%i !evoie s e4plora%i !e!u"ratele ei "a!i1estri& ' aru!c" di! !ou o scurt privire asupra sce!ariului pe care toc"ai l(a" descris& Biecare di1icultate aprut aici este de 1apt o $a!s "ascat de ilu"i!are& 6! 1iecare etap de des1$urare a procesului dis1u!c%io!al* este posi-il eli-erarea de i!co!$tie!t& De

e4e"plu* ostilitatea 1e"eii ar putea deve!i pe!tru -r-at u! se"!al pe!tru a a-a!do!a !ivelul de ide!ti1icare cu "i!tea* pe!tru a se trezi )! preze!t H )! loc s se ide!ti1ice di! ce )! ce "ai "ult cu "i!tea* s devi! di! ce )! ce "ai co!$tie!t& 6! loc s Edevi!\ corpul(durere* 1e"eia ar putea deve!i cu!osctorul care o-serv durerea e"o%io!al )! propria sa 1ii!%* acceler5!d ast1el puterea Clipei de acu" $i i!i%ii!d tra!s1or"area durerii& Aceasta ar )!ltura proiectarea co"pulsiv $i auto"at a durerii )! e4terior& Atu!ci ea ar putea s($i co"u!ice se!ti"e!tele parte!erului& Desi#ur* !u e4ist !icio #ara!%ie c el ar asculta(o* dar ast1el ar avea o "are $a!s de a 1i preze!t $i de a spar#e ciclul !es!tos de aplicare i!volu!tar a tiparelor "e!tale i!co!$tie!te& Dac 1e"eia pierde aceast ocazie* -r-atul ar putea s($i ur"reasc reac%ia "e!tal(e"o%io!al 1a% de durerea ei* de1e!sivitatea care )l )"piedic s reac%io!eze& El ar putea atu!ci s priveasc trezirea propriului corp(durere $i ast1el s($i co!$tie!tizeze e"o%iile& )! acest "od* ar putea lua 1ii!% u! spa%iu li-er $i li!i$tit de co!$tii!% pur H cu!osctorul* "artorul tcut* o-servatorul& Co!$tii!%a !u !ea# durerea $i totu$i este cu "ult deasupra ei& Ea )i per"ite durerii s e4iste $i totu$i o tra!s1or" )! acela$i ti"p& Ea accept totul $i tra!s1or" totul& Ast1el* parte!erei i(ar 1i 1ost deschis o u$* pri! care ea ar 1i putut u$or s se alture lui )! acest spa%iu& Dac su!te%i )! "od co!sta!t sau cel pu%i! predo"i!a!t preze!t )! rela%ia dvs&* acest lucru va repreze!ta cea "ai "are di1icultate pe!tru parte!er& El !u va 1i capa-il s v tolereze preze!%a "ult ti"p* at5ta vre"e c5t r"5!e i!co!$tie!t& Dac este pre#tit* va i!tra pe u$a pe care a%i deschis(o pe!tru el $i vi se va altura )! aceast stare& Dac !u este pre#tit* v ve%i separa ca uleiul $i apa& Lu"i!a este "ult prea dureroas pe!tru o persoa! care dore$te s r"5! )! )!tu!eric& De ce 1e"eile su!t "ai aproape de ilu"i!areR O-stacolele )! calea dezvoltrii spirituale su!t acelea$i pe!tru 1e"ei $i -r-a%iR Da* dar acce!tul se pu!e di1erit& )! #e!eral* pe!tru o 1e"eie este "ai u$or s($i si"t $i s($i locuiasc corpul* a$a c ea este )! "od !atural "ai aproape de Bii!% $i pote!%ial "ai aproape de dezvoltarea spiritual dec5t u! -r-at& Acesta este "otivul pe!tru care "ulte culturi vechi ale# i!sti!ctiv 1i#uri sau a!alo#ii 1e"i!i!e pe!tru a repreze!ta sau descrie realitatea tra!sce!de!t sau lipsit de 1or"& De "ulte ori* ea a 1ost privit ca u! p5!tec care d via% tuturor lucrurilor care au 1ost create* care le sus%i!e $i le hr!e$te )! ti"pul vie%ii lor )! lu"ea 1or"ei& )! Tao Te Chi!#* u!a di!tre cele "ai vechi $i "ai pro1u!de cr%i care au 1ost scrise vreodat* Tao* care ar putea 1i tradus pri! Bii!%* este descris ca Epreze!tul eter!* i!1i!it* "a"a u!iversului\& Este !atural ca 1e"eile s 1ie "ai aproape de Bii!% dec5t -r-a%ii* deoarece ele E)!trupeaz\ Ne"a!i1estul& Gi "ai "ult* toate creaturile $i toate lucrurile tre-uie s se )!toarc )! 1i!al la 'urs& EToate lucrurile dispar di! !ou )! Tao& El este si!#urul care dureaz&\ Deoarece 'ursa este privit ca 1ii!d 1e"i!i!* acest lucru este repreze!tat pri! cele dou pr%i* lu"i!oas $i )!tu!ecat* ale arhetipului 1e"i!i! )! psiholo#ie $i "itolo#ie& Tei%a sau Ia"a Divi! are dou aspecte3 ea d via% $i ia via%a&

C5!d "i!tea a preluat co!trolul $i oa"e!ii au pierdut co!tactul cu realitatea ese!%ei lor divi!e* ei au )!ceput s )l #5!deasc pe Du"!ezeu ca 1i#ur "asculi!& 'ocietatea a deve( !it do"i!at de -r-a%i* iar 1e"eia* supus -r-atului& Nu )!cerc s su#erez c ar 1i -i!e s !e )!toarce" la repreze!trile 1e"i!i!e i!i%iale ale divi!ului& .!ii oa"e!i 1olosesc )! preze!t ter"e!ul de Ia" Divi! )! loc de Du"!ezeu& Ei resta-ilesc ast1el u! echili-ru )!tre partea 1e"i!i! $i cea "asculi!* care s(a pierdut cu "ult ti"p )! ur"* $i asta este 1oarte -i!e& Dar r"5!e totu$i o repreze!tare $i u! co!cept* poate te"porar util* ca o hart sau u! i!dicator 1olositor o vre"e* dar care su!t "ai "ult u! o-stacol dec5t u! a2utor atu!ci c5!d su!te%i pre#tit s v da%i sea"a de realitatea di! spatele tuturor co!ceptelor $i i"a#i!ilor& Adevrat r"5!e totu$i 1aptul c 1recve!%a e!er#etic a "i!%ii pare s 1ie* )! ese!%* "asculi!& Ii!tea opu!e reziste!%* se lupt pe!tru co!trol* 1olose$te* "a!ipuleaz* atac* )!cearc s )!$1ace $i s posede $&a&"&d& Acesta este "otivul pe!tru care Du"!ezeul tradi%io!al este o 1i#ur patriarhal* )!vestit cu autoritate* ce de%i!e co!trolul* do"i!atoare $i de "ulte ori u! -r-at "5!ios* de care ar tre-ui s !e te"e" "ereu* dup cu" su#ereaz 8echiul Testa"e!t& Acest Du"!ezeu este o proiec%ie a "i!%ii u"a!e& ;e!tru a dep$i "i!tea $i a v reco!ecta cu realitatea "ai pro1u!d a Bii!%ei ave%i !evoie de calit%i e4tre" de di1erite3 a-a!do!area* atitudi!ea !ecritic* o deschidere care s5(i per( "it vie%ii s e4iste )! loc s i se opu!* capacitatea de a pstra toate lucrurile )! )"-r%i$area pli! de iu-ire a cu!oa$terii& Toate aceste calit%i su!t "ult "ai str5!s le#ate de pri!cipiul 1e"i!i!& Dac e!er#ia "e!tal este dur $i ri#id* e!er#ia Bii!%ei este "oale $i 1le4i-il $i i!1i!it "ai puter!ic dec5t "i!tea& Ii!tea co!duce civiliza%ia !oastr* )! ti"p ce Bii!%a #uver!eaz via%a pe ;"5!t $i )! u!ivers& Bii!%a este i!teli#e!%a ale crei "a!i1estri vizi-ile 1or"eaz u!iversul 1izic& De$i 1e"eile su!t pote!%ial "ai aproape de ea* $i -r-a%ii pot avea acces la aceasta )! si!ea lor& )! acest "o"e!t* "area "a2oritate a -r-a%ilor $i 1e"eilor )!c se "ai a1l )! #hearele "i!%ii3 se ide!ti1ic cu #5!ditorul $i corpul(durere& Desi#ur* acest lucru )"piedic dezvoltarea spiritual $i )!1lorirea iu-irii& Ca re#ul #e!eral* o-stacolul "a2or ti!de s 1ie pe!tru -r-a%i "i!tea )! pli! activitate de #5!dire* iar pe!tru 1e"ei corpul(durere* de$i )! a!u"ite cazuri situa%ia poate 1i i!vers* iar la u!ele persoa!e a"-ele o-stacole s ai- o 1or% e#al& Dizolvarea corpului(durere 1e"i!i! colectiv De ce corpul(durere este u! o-stacol "ai "are pe!tru 1e"eiR Corpul(durere are de o-icei u! aspect colectiv $i u!ul perso!al& Aspectul perso!al este reziduul acu"ulat al durerii e"o%io!ale su1erite )! ti"pul vie%ii& Corpul(durere colectiv este durerea acu"ulat )! psihicul u"a! colectiv de(a lu!#ul a /&<<< de a!i* pri! -oli* torturi* rz-oaie* cri"e* acte de cruzi"e* !e-u!ie $&a&"&d& Corpul(durere perso!al al 1iecrui o" particip la acest corp(durere colectiv& E4ist zo!e di1erite )! ce prive$te corpul(durere colectiv& De e4e"plu* a!u"ite rase au %ri )! care apar 1or"e e4tre"e de co!1lict sau viole!% au u! corp(durere colectiv "ai puter!ic dec5t altele& Orice persoa!

care are u! corp(durere puter!ic $i i!su1icie!t co!$tii!% pe!tru a se despri!de di! ide!ti1icarea cu el va 1i 1or%at co!ti!uu s )$i descarce periodic durerea e"o%io!alD ea ar putea 1oarte u$or s devi! 1ie autorul* 1ie victi"a u!or acte de viole!%* dup cu" corpul(durere propriu este predo"i!a!t activ sau pasiv& ;e de alt parte* acest #e! de persoa! ar putea 1i pote!%ial "ai aproape de dezvoltarea spiritual& Acest pote!%ial !u este !eaprat o realitate* desi#ur* dar* dac v a1la%i )! capca!a u!ui co$"ar* ve%i 1i pro-a-il "ai puter!ic "otivat s v trezi%i dec5t o persoa! care trie$te "o"e!tele plcute $i !eplcute ale u!ui vis o-i$!uit& 6! a1ar de corpul(durere perso!al* 1iecare 1e"eie are rolul ei )! ceea ce ar putea 1i descris drept corpul(durere colectiv 1e"i!i! H dac !u este total co!$tie!t& Acesta este 1or"at di! acu"ularea durerii su1erite de 1e"ei* )! parte pri! su-2u#area lor de ctre -r-a%i pri! sclavie* e4ploatare* viol* !a$tere* avort etc& vre"e de "ii de a!i& Durerea e"o%io!al sau 1izic ce pe!tru "ulte 1e"ei precede $i coi!cide cu ciclul "e!strual este corpul(durere )! aspectul su colectiv* care se treze$te di! so"!ole!% )! acel "o"e!t* de$i el poate 1i trezit $i )! alte "o"e!te& El )"piedic circula%ia li-er a e!er#iei pri! corp* a crei e4presie 1izic este "e!strua%ia& Haide%i s r"5!e" la aceast idee u! "o"e!t $i s vede" cu" poate ea s devi! o ocazie de dezvoltare spiritual& Deseori* 1e"eile su!t Estp5!ite\ de corpul(durere )! perioada "e!strua%iei& Acesta are o )!crctur e!er#etic 1oarte puter!ic $i v poate atra#e cu u$uri!% )! ide!ti1icarea i!( co!$tie!t cu el& Atu!ci su!te%i activ posedat de c5"pul e!er#etic ce v ocup spa%iul i!terior $i preti!de c su!te%i chiar dvs& H dar* desi#ur* !u su!te%i deloc dvs& 8or-e$te pri! dvs&* ac%io!eaz pri! dvs&* #5!de$te pri! dvs& El va crea )! via%a dvs& situa%ii !e#ative* ast1el )!c5t s se poat hr!i cu aceast e!er#ie& 8rea "ai "ult durere* i!di1ere!t su- ce 1or"& A" descris de2a acest proces* care poate 1i viole!t $i distructiv& Este durere pur* durere trecut H $i !u su!te%i dvs& Nu"rul 1e"eilor care se apropie acu" de starea de trezire co"plet este de2a "ai "are dec5t cel al -r-a%ilor $i va 1i di! ce )! ce "ai "are )! a!ii care vor ve!i& )! 1i!al* -r-a%ii s(ar putea s le a2u!# di! ur"* dar pe!tru u! i!terval de ti"p co!sidera-il va e4ista u! decala2 )!tre #radul de co!$tii!% al celor dou se4e& Be"eile )$i redo-5!desc 1u!c%ia la care au dreptul pri! !a$tere $i care di! acest "otiv le revi!e "ai "ult lor dec5t -r-a%ilor3 aceea de a 1i o pu!te de le#tur )!tre lu"ea "a!i1est $i Ne"a!i1est* )!tre 1izic $i spirit& ;ri!cipala dvs& sarci! acu"* ca 1e"eie* este s tra!s1or"a%i corpul(durere ast1el )!c5t s !u se "ai i!terpu! )!tre dvs& $i $i!ele dvs& adevrat* ese!%a dvs& Desi#ur* tre-uie s dep$i%i $i cellalt o-stacol )! calea dezvoltrii spirituale H "i!tea #5!ditoare H* dar preze!%a i!te!s pe care o ve%i #e!era c5!d ve%i lucra cu corpul(durere v va eli-era $i de ide!ti1icarea cu "i!tea& ;ri"ul lucru pe care tre-uie s vi(l a"i!ti%i este acesta3 at5ta ti"p c5t v co!strui%i o ide!titate di! durere* !u v ve%i putea eli-era de ea& At5ta ti"p c5t o parte a se!ti"e!tului dvs& de ide!titate este i!vestit )! durerea dvs& e"o%io!al* v ve%i opu!e i!co!$tie!t sau ve%i sa-ota orice )!cercare de a v vi!deca de durere& De ceR ;ur $i si"plu pe!tru c dori%i s r"5!e%i i!tact* iar durerea a deve!it o parte ese!%ial a dvs& Acesta este u! proces i!co!$tie!t $i si!#urul "od de a(l dep$i este s )l aduce%i )! co!$tii!%&

A v da -rusc sea"a de 1aptul c su!te%i sau a%i 1ost ata$at de durerea proprie poate 1i $oca!t& )! "o"e!tul )! care v da%i sea"a de acest lucru a%i rupt ata$a"e!tul& Corpul( durere este u! c5"p e!er#etic* aproape ca o e!titate* care a deve!it te"porar locatarul spa%iului dvs& i!terior& O parte a e!er#iei vitale a r"as -locat )! aceast capca!* o e!er#ie care !u "ai circul& Desi#ur* corpul(durere e4ist di! cauz c )! trecut s(au )!t5"plat a!u"ite lucruri& Este trecutul viu di! dvs& $i* dac v ide!ti1ica%i cu el* v ide!ti1ica%i cu trecutul& Atu!ci c5!d v ide!ti1ica%i drept victi"* crede%i c trecutul este "ai puter!ic dec5t preze!tul* credi!% co!trar adevrului& Este credi!%a c alte persoa!e $i ceea ce v(au 1cut su!t respo!sa-ile pe!tru 1elul )! care su!te%i azi* pe!tru su1eri!%a dvs& e"o%io!al sau pe!tru i!capacitatea de a 1i celScea care su!te%i )! realitate& Adevrul este c si!#ura putere care e4ist este co!%i!ut )! "o"e!tul preze!t3 este puterea preze!%ei dvs& Odat ce ve%i cu!oa$te acest lucru* v ve%i da sea"a c !u"ai dvs& su!te%i respo!sa-il pe!tru spa%iul dvs& i!terior de acu" H $i !i"e!i altci!eva H $i c trecutul !u poate )!vi!#e puterea Clipei de acu"& ' A$adar* ide!ti1icarea v )"piedic s rezolva%i pro-le"a corpului(durere& .!ele 1e"ei* care su!t de2a destul de co!$tie!te pe!tru a($i a-a!do!a ide!titatea de victi" la !ivel perso!al* co!ti!u s se a#ate de o ide!titate colectiv de victi"3 ECe le(au 1cut -r-a%ii 1e"eilor9\ Au dreptate H $i )! acela$i ti"p #re$esc& Au dreptate deoarece corpul(durere colectiv 1e"i!i! a luat !a$tere* )! pri!cipal* di! cauza viole!%elor e4ercitate de -r-a%i asupra 1e"eilor $i* de ase"e!ea* di! cauza repri"rii 1e"i!it%ii pe )!trea#a pla!et ti"p de "ilioa!e de a!i& Ele #re$esc )! cazul )! care o parte a se!ti"e!tului lor de ide!titate deriv de aici* )!chiz5!du(se ast1el )!tr(o ide!titate 1e"i!i! colectiv& Dac o 1e"eie co!ti!u s !utreasc ur* rese!ti"e!te sau s co!da"!e* ea )$i pstreazpul corpul( durere& Acest lucru )i poate o1eri o ide!titate )!cura2atoare de solidaritate cu alte 1e"ei* dar o 1ace prizo!iera trecutului $i )i -locheaz accesul depli! la ese!%a $i puterea ei adevrat& Dac 1e"eile )i respi!# pe -r-a%i* )!tre%i! u! se!ti"e!t de separare* )!tri!d ast1el $i!ele 1als& Gi cu c5t $i!ele 1als este "ai puter!ic* cu at5t su!te%i "ai departe de !atura dvs& adevrat& A$a c !u v 1olosi%i corpul(durere pe!tru a v crea o ide!titate& Bolosi%i(l )! schi"pe!tru a v dezvolta spiritual& Tra!s1or"a%i(l )! co!$tii!%& .!ul di!tre cele "ai -u!e "o"e!te pe!tru a 1ace aceasta este )! ti"pul ciclului "e!strual& Cred c* )! a!ii care vor ve!i* "ulte 1e"ei vor ptru!de )! starea de co!$tii!% pro1u!d )! acest i!terval& De o-icei* este o perioad de i!co!$tie!% pe!tru "ulte 1e"ei* deoarece corpul(durere colectiv 1e"i!i! preia co!trolul& Totu$i* dup ce a%i ati!s u! a!u"it !ivel de co!$tii!%* pute%i i!versa procesul* ast1el )!c5t )! loc s deve!i%i "ai i!co!$tie!t* s deve!i%i "ai co!$tie!t& A" descris de2a procesul 1u!da"e!tal* dar a$ vrea s )l "ai parcur#e" o dat* acu" )!s re1eri!du(!e )! "od special la corpul(durere 1e"i!i! colectiv& C5!d $ti%i c se apropie perioada ciclului "e!strual* )!ai!te de a si"%i pri"ele se"!e ale 1e!o"e!ului* !u"it )! ter"e!i uzuali te!siu!e pre"e!strual* adic trezirea corpului( durere 1e"i!i! colectiv* 1i%i 1oarte ate!t $i locui%i(v corpul c5t "ai "ult posi-il& C5!d

apar pri"ele se"!e* tre-uie s 1i%i su1icie!t de vi#ile!t pe!tru a le Esurpri!de\ )!ai!te ca ele s pu! stp5!ire pe dvs& De e4e"plu* pri"ul se"! poate 1i u! se!ti"e!t -rusc de iritare puter!ic* de 1urie sau u! si"pto" pur 1izic& @!di1ere!t )! ce ar co!sta* o-serva%i(l )!ai!te ca el s pu! stp5!ire pe #5!direa sau pe co"porta"e!tul dvs& Aceasta )!sea"! pur $i si"plu s v )!drepta%i ate!%ia asupra lui& Dac este o e"o%ie* si"%i%i puter!ica )!crctur e!er#etic di! spatele ei& Recu!oa$te%i corpul(durere& )! acela$i ti"p* deve!i%i o-servatorulD 1i%i ate!t la preze!%a co!$tie!t $i si"%i%i(i puterea& Orice e"o%ie )! care ve%i aduce preze!%a dvs& va sl-i cur5!d $i se va tra!s1or"a& Dac este u! si"plu si"pto" 1izic* ate!%ia pe care i(o acorda%i )l va )"piedica s se tra!s1or"e )!tr(o e"o%ie sau #5!d& Apoi co!ti!ua%i s 1i%i vi#ile!t $i a$tepta%i s apar ur"torul se"! al corpului(durere& C5!d acesta apare* surpri!de%i(l $i proceda%i la 1el ca "ai )!ai!te& Iai t5rziu* c5!d corpul(durere s(a trezit co"plet di! starea sa de so"!ole!%* ve%i tri o tul-urare co!sidera-il a spa%iului i!terior* care va dura poate c5teva zile& @!di1ere!t de 1or"a pe care o ia* r"5!e%i preze!t& Acorda%i(i )!trea#a dvs& ate!%ie& O-serva%i tu"ultul di! i!terior& Accepta%i(i preze!%a& ;stra%i aceast i!1or"a%ie $i deve!i%i cu!osctorul& Nu uita%i3 !u lsa%i corpul(durere s v 1oloseasc "i!tea $i s pu! stp5!ire pe #5!direa dvs& .r"ri%i(l& 'i"%i%i(i e!er#ia )! corpul dvs& Dup cu" $ti%i* ate!%ie depli! )!sea"! acceptare co"plet& ;ri!tr(o ate!%ie sus%i!ut $i* ast1el* pri! acceptare* apare tra!s1or"area& Corpul(durere se tra!s1or" )!tr(o co!$tii!% strlucitoare* a$a cu" o -ucat de le"! se tra!s1or" $i ea )! 1lacr atu!ci c5!d este pus )! 1oc sau l5!# el& Ie!strua%ia va deve!i atu!ci !u !u"ai o e4presie vesel $i plcut a 1e"i!it%ii* ci $i u! "o"e!t sacru de tra!s1or"are* )! care da%i !a$tere u!ei !oi co!$tii!%e& Natura dvs& adevrat va strluci pri! ea* at5t )! aspectele sale 1e"i!i!e* ca Ia" Divi!* c5t $i )! aspectul su tra!sce!de!t ca Bii!% divi! ce dep$e$te dualis"ul "asculi!(1e"i!i!& Dac parte!erul dvs& este su1icie!t de co!$tie!t* v poate a2uta )! acest e4erci%iu pe care toc"ai l(a" descris* pstr5!d 1recve!%a preze!%ei i!te!se "ai ales )! acest i!terval& Dac el r"5!e preze!t ori de c5te ori recde%i )! ide!ti1icarea i!co!$tie!t cu corpul(durere* lucru care este posi-il $i se va )!t5"pla la )!ceput* ve%i putea 1oarte repede s v altura%i lui )! aceast stare& Adic* ori de c5te ori corpul(durere preia te"porar co!trolul* )! ti"pul "e!strua%iei sau )! alte "o"e!te* parte!erul !u )l va co!1u!da cu dvs& Chiar dac acesta )l atac* cu" pro-a-il o va 1ace* el !u va reac%io!a ca $i cu" a%i 1i Edvs&\* retr#5!du(se sau co!strui!d u! 1el sau altul de aprare& )$i va pstra spa%iul de preze!% i!te!s& Nu "ai este !evoie de !iciu! alt lucru pe!tru tra!s1or"are& )! alte "o"e!te* ve%i 1i capa-il s 1ace%i acela$i lucru pe!tru el sau s )l a2uta%i s5($i rec5$ti#e co!$tii!%a de sudo"i!a%ia "i!%ii* atr(#5!du(i ate!%ia ctre aici $i acu" ori de c5te ori se va ide!ti1ica cu #5!direa& 6! acest 1el* u! per"a!e!t c5"p e!er#etic de o 1recve!% )!alt $i pur va lua !a$tere )!tre dvs& Nici iluziile* !ici durerea* !ici co!1lictele* !i"ic di! ceea ce este stri! de dvs& $i !u este iu-ire !u va putea supravie%ui& Aceasta reprezi!t )"pli!irea scopului divi!* tra!sperso!al al rela%iei dvs& Devi!e u! v5rte2 de co!$tii!%* care va atra#e "ulte alte persoa!e&

Re!u!%area la rela%ia cu si!e C5!d o persoa! este depli! co!$tie!t* "ai si"te !evoia u!ei rela%ii de cupluR .! -r-at se "ai si"te atras de o 1e"eieR O 1e"eie se "ai si"te i!co"plet 1r u! -r-atR @!di1ere!t de !ivelul dezvoltrii spirituale* su!te%i )!c -r-at sau 1e"eie* a$a c la !ivelul ide!tit%ii 1or"ale !u su!te%i co"plet& 'u!te%i !u"ai o 2u"tate a )!tre#ului& Aceast stare de !e)"pli!ire este si"%it su- 1or"a atrac%iei di!tre -r-a%i $i 1e"ei* a atrac%iei ctre polaritatea e!er#etic opus* i!di1ere!t c5t de co!$tie!t a%i 1i& Dar )! aceast stare de co!ectare i!terioar* si"%i%i atrac%ia u!deva la supra1a%a sau la peri1eria vie%ii dvs& Orice lucru care vi se )!t5"pl )! aceast stare este resi"%it ca "ar#i!al& 6!trea#a lu"e pare !u"ai o )!#r"dire de valuri sau de u!de la supra1a%a u!ui ocea! vast $i ad5!c& Dvs& su!te%i ocea!ul $i* desi#ur* su!te%i $i valul* dar u! val care $i(a )!%eles adevrata ide!titate de ocea! $i co"parat cu i"e!sitatea $i pro1u!zi"ea ocea!ului* lu"ea valurilor $i a u!delor !u "ai este deloc i"porta!t& Acest lucru !u )!sea"! c !u "ai ave%i rela%ii pro1u!de cu alte persoa!e sau cu parte!erul& De 1apt* pute%i avea rela%ii pro1u!de !u"ai dac su!te%i co!$tie!t de Bii!%& 8e!i!d di! Bii!%* su!te%i capa-il s v #si%i ce!trul )! spatele vlului 1or"ei& )! Bii!%* "asculi!ul $i 1e"i!i!ul su!t u!a& Bor"a dvs& poate co!ti!ua s ai- a!u"ite !evoi* dar Bii!%a !u are !ici u!a& Este de2a co"plet $i )!trea#& Dac aceste !evoi su!t satis1cute* este "i!u!at* dar satis1acerea sau !esatis1a(cerea lor !u a1ecteaz )! !ici u! 1el starea dvs& pro1u!d& Ast1el )!c5t este per1ect posi-il ca o persoa! care a ati!s u! !ivel ava!sat de dezvoltare spiritual s ai- u! se!ti"e!t de !e)"pli!ire la !ivelul super1icial al 1ii!%ei* )! cazul )! care !evoia de a($i satis1ace polaritatea "asculi! sau 1e"i!i! !u este )"pli!it $i )! acela$i ti"p s se si"t co"plet* )"pli!it $i )"pcat )! i!terior& 6! )!cercarea de a te dezvolta spiritual* ho"ose4ualitatea este u! a2utor* u! o-stacol sau !u are !icio i"porta!%R ;e "sur ce v apropia%i de "aturitate* i!certitudi!ea \orie!trii se4uale ur"at de realizarea 1aptului c su!te%i Edi1erit\ de al%ii v poate 1or%a s v despri!de%i di! ide!ti1icarea cu tiparele sociale co!di%io!ate de #5!dire $i co"porta"e!t& Aceasta va ridica auto"at $i !ivelul de co!$tii!% deasupra celui de i!co!$tie!% al "a2orit%ii* ai crei "e"-ri preiau !ecritic toate tiparele "o$te!ite& Di! acest pu!ct de vedere* ho( "ose4ualitatea poate 1i u! a2utor& Co!di%ia de "ar#i!al* de persoa! care !u se potrive$te cu restul #rupului sau care este respi!s de #rup* i!di1ere!t di! ce "otiv* 1ace via%a di1icil* dar v o1er )! acela$i ti"p u! ava!ta2 di! pu!ctul de vedere al dezvoltrii spirituale& 8 scoate di! starea de i!co!$tie!% aproape 1or%at& ;e de alt parte* dac v co!strui%i u! se!ti"e!t al ide!tit%ii -azat pe ho"ose4ualitatea dvs&* a%i scpat di!tr(o capca! pe!tru a cdea )! alta& 8e%i 2uca roluri $i 2ocuri dictate de i"a#i!ea "e!tal pe care o ave%i despre si!e ca ho"ose4ual& 8e%i deve!i i!co!$tie!t* i!co!siste!t& )! spatele "$tii si!elui 1als ve%i 1i 1oarte !e1ericit& )!tr(o atare situa%ie*

ho"ose4ualitatea va 1i u! o-stacol& Dar ve%i avea* -i!e)!%eles* $i alte ocazii& Ne1ericirea pro1u!d poate 1i u! sti"ul #rozav pe!tru trezirea co!$tii!%ei& Nu este adevrat c tre-uie s ai o rela%ie -u! cu ti!e )!su%i $i s te iu-e$ti )!ai!te de a putea avea o rela%ie )! care s te si"%i )"pli!it cu o alt persoa!R Dac !u v pute%i si"%i rela4at c5!d su!te%i si!#ur* ve%i cuta o rela%ie ca s v "asca%i disco!1ortul& Gi pute%i 1i si#ur c disco!1ortul va reaprea su- o 1or" sau alta )! rela%ie $i pro-a-il v ve%i co!sidera respo!sa-il pe!tru aceast situa%ie& Tot ce tre-uie s 1ace%i este s accepta%i )! totalitate "o"e!tul& Atu!ci ve%i 1i )! lar#ul dvs& aici $i acu" $i ve%i avea o rela%ie co!1orta-il cu si!e& Dar este !eaprat !ecesar s ave%i o rela%ie cu dvs&R De ce !u pute%i pur $i si"plu s 1i%i dvs&R C5!d ave%i o rela%ie cu dvs&* v )"pr%i%i )! dou3 Eeu\ $i Eeu )!su"i\* su-iect $i o-iect& Aceast dualitate creat de "i!te este cauza pri!cipal a pro-le"elor $i a co!1lictelor di! via%a dvs& )! starea de ilu"i!are* su!te%i dvs& H Edvs&\ $i E$i!ele dvs&\ 1uzio!eaz& Nu v critica%i* !u v pl5!#e%i de "il* !u su!te%i "5!dru de dvs&* !u v iu-i%i* !u v ur5%i $&a&"&d& Ruptura produs de co!$tii!%a autore1le4iv se repar* iar -leste"ul ei este )!lturat& Nu e4ist !iciu! Esi!e\ pe care s 1ie !evoie s(+ apra%i* s(+ prote2a%i sau s(+ hr!i%i& C5!d a%i ati!s u! a!u"it !ivel de dezvoltare spiritual* e4ist o si!#ur rela%ie pe care !u o "ai ave%i3 rela%ia cu si!e& Odat ce a%i re!u!%at la ea* toate ce( lelalte rela%ii vor 1i rela%ii de iu-ire& Capitolul 0 Di!colo de 1ericire $i !e1ericire se a1l pacea Bi!ele superior* di!colo de -i!e $i de ru E4ist vreo di1ere!% )!tre 1ericire $i pacea i!terioarR Da& Bericirea depi!de de co!di%ii percepute ca pozitiveD pacea i!terioar* !u& ;ute" atra#e !u"ai circu"sta!%e pozitive )! via%R Dac atitudi!ea $i #5!direa !oastr su!t "ereu pozitive* a" crea !u"ai eve!i"e!te $i situa%ii pozitive* !u(i a$aR Gti%i )!tr(adevr ce este pozitiv $i ce este !e#ativR Ave%i o viziu!e de a!sa"-luR Au e4istat "ulte persoa!e pe!tru care li"itrile* e$ecul* pierderea* -oala sau durerea de orice 1el s(au dovedit cei "ai "ari pro1esori& Ast1el au )!v%at s re!u!%e la i"a#i!ile 1alse despre si!e $i la scopurile $i dori!%ele super1iciale* dictate de $i!ele 1als& Au do-5!dit pro1u!zi"e* s"ere!ie $i co"pasiu!e& Au deve!it "ai reale& Ori de c5te ori vi se )!t5"pl u! lucru !e#ativ* e4ist o lec%ie pro1u!d ascu!s )! acel eve!i"e!t* de$i )! "o"e!tul respectiv poate c !u o sesiza%i& Chiar $i o -oal scurt sau

u! accide!t v pot arta ce este real $i ce !u este real )! via%a dvs&* ce co!teaz $i ce !u co!teaz )! ulti" i!sta!%& Di!tr(o perspectiv superioar* co!di%iile su!t )!totdeau!a pozitive& Ca s 1iu "ai precis3 ele !u su!t !ici pozitive* !ici pe#ative& 'u!t ceea ce su!t& Gi c5!d tri%i accept5!d co"plet starea de 1apt H si!#urul "od s!tos de a tri H !u "ai e4ist E-i!e\ $i Er5u\ )! via%a dvs& E4ist !u"ai u! -i!e superior H )! care este i!clus $i Erul\& Totu$i di! perspectiva "i!%ii e4ist -i!e(ru* plcere(!eplcere* iu-ire(ur& De aceea* se spu!e )! Cartea Ge!ezei c Ada" $i Eva !u au "ai avut voie s r"5! )! Erai\ dup ce au E"5!cat di! po"ul cu!oa$terii -i!elui $i rului\& ;e!tru "i!e totul su! a !e#are $i pclire de si!e& C5!d "i se )!t5"pl u! lucru #roaz!ic* "ie sau u!ei persoa!e apropiate H u! accide!t* o -oal* o durere de u! a!u"it 1el sau "oartea Hpot s " pre1ac c !u este chiar at5t de ru* dar realitatea c este u! lucru ru r"5!e* a$a c !u )!%ele# de ce tre-uie s o !e#R Nu v pre1ace%i $i !u preti!de%i !i"ic& ;er"ite%i lucrurilor s 1ie a$a cu" su!t* at5ta tot& Atitudi!ea de a le Eper"ite lucrurilor s 1ie a$a cu" su!t\ v va a2uta s dep$i%i "i!tea cu tiparele ei de reziste!% ce creeaz polarit%i pozitiv(!e#ativ& Este u! aspect ese!%ial al iertrii& @ertarea preze!tului este $i "ai i"porta!t dec5t iertarea trecutului& Dac ierta%i 1iecare "o"e!t H )i per"ite%i sa e4iste ca atare H* atu!ci !u vor e4ista acu"ulri de rese!ti"e!te care s !ecesite "ai t5rziu iertarea dvs& Nu uita%i c aici !u vor-i" de 1ericire& De e4e"plu* c5!d o persoa! iu-it toc"ai a "urit sau v si"%i%i "oartea aproape* !u pute%i 1i 1ericit& Este i"posi-il& Dar pute%i 1i )"pcat& ;oate c ve%i pl5!#e $i v ve%i si"%i trist* dar dac a%i a-a!do!at reziste!%ele* )! spatele triste%ii ve%i si"%i o li!i$te* u! cal" pro1u!d $i o preze!% sacr& Aceasta este e"a!a%ia Bii!%ei* este pacea i!terioar* -i!ele care !u are opus& Gi dac este o situa%ie )! care pot schi"-a cevaR Cu" )i pot per"ite s e4iste* )!cerc5!d )! acela$i ti"p s o schi"- R Bace%i ceea ce tre-uie s 1ace%i& 6!tre ti"p* accepta%i situa%ia e4iste!t& Deoarece "i!tea $i reziste!%a su!t si!o!i"e* acceptarea v eli-ereaz i"ediat de do"i!a%ia "i!%ii $i ast1el va reco!ecteaz cu Bii!%a& Ca ur"are* "otiva%iile o-i$!uite ale si!elui 1als pe!tru a i!tra )! ac%iu!e H 1rica* lco"ia* !evoia de co!trol* de a apra sau ali"e!ta 1alsul se!ti"e!t de ide!titate H !u vor )!ceta s 1u!c%io!eze& O i!teli#e!% "ult "ai puter!ic dec5t "i!tea are acu" co!trolul $i ast1el* )! ac%iu!ile dvs&* va ptru!de o alt calitate a co!$tii!%ei& EAccepta%i ceea ce vi!e spre voi %esut )! tiparul desti!ului* cci ce ar putea 1i "ai potrivit pe!tru !evoile voastreR\& Aceste cuvi!te au 1ost scrise acu" /&<<< de a!i de Iarcus Aurelius* u!ul di!tre oa"e!ii e4tre" de rari care au avut )! acela$i ti"p $i puterea lu"easc* $i )!%elepciu!ea& 'e pare c cei "ai "ul%i di!tre oa"e!i au !evoie de u! a!u"it #rad de su1eri!% )!ai!te de a($i a-a!do!a reziste!%ele $i de a )!v%a s accepte H )!ai!te de a ierta& @"ediat ce 1ac

acest lucru* se )!t5"pl u!ul di!tre cele "ai "ari "iracole3 trezirea co!$tii!%ei Bii!%ei pri! ceea ce pare a 1i rul* tra!s1or"area su1eri!%ei )! pace i!terioar& E1ectul ulti" al tuturor relelor $i su1eri!%elor di! lu"e este c ele )i vor 1or%a pe oa"e!i s realizeze ci!e su!t di!colo de !u"e $i de 1or"& Ast1el* ceea ce percepe" ca 1ii!d ru di! perspectiva !oastr li"itat este* de 1apt* o parte di! -i!ele superior care !u are opus& Totu$i* acest lucru !u devi!e adevrat pe!tru dvs& dec5t pri! iertare& ;5! c5!d !u se )!t5"pl acest lucru* rul !u a 1ost recuperat $i di! acest "otiv r"5!e ru& ;ri! iertare* care )! ese!% )!sea"! recu!oa$terea lipsei de realitate a trecutului $i acceptarea "o"e!tului preze!t a$a cu" apare* "iracolul tra!s1or"rii se produce !u !u"ai )!u!tru* ci $i )! a1ar& .! spa%iu li!i$tit de preze!% i!te!s apare at5t )! dvs&* c5t $i )! 2urul dvs& Orici!e $i orice i!tr )! acest c5"p al co!$tii!%ei va 1i a1ectat de ea* u!eori vizi-il $i i"ediat* alteori la !iveluri "ai pro1u!de* schi"-rile vizi-ile apr5!d ulterior& Dizolva%i dezacordurile* vi!deca%i durerile* spul-era%i i!co!$tie!%a H 1r s 1ace%i !i"ic H pur $i si"plu e4ist5!d $i pstr5!d 1recve!%a preze!%ei i!te!se& ' '15r$itul dra"ei vie%ii dvs& 6! aceast stare de acceptare $i pace i!terioar* chiar dac !u le(a" !u"i Erele\* se "ai pot produce eve!i"e!te care ar putea 1ii !u"ite E rele\ di! perspectiva co!$tii!%ei o-i$!uiteR Cea "ai "are parte a lucrurilor a$a(zis rele care se )!t5"pl )! vie%ile oa"e!ilor su!t cauzate de i!co!$tie!%& Ele se creeaz si!#ure sau* "ai -i!e(zis* su!t create de $i!ele 1als& I re1er la lucrurile Edra"atice\& C5!d su!te%i total co!$tie!t* )! via%a dvs& !u se "ai produc eve!i"e!te dra"atice& Da%i("i voie s v rea"i!tesc cu" 1u!c%io!eaz $i!ele 1als $i cu" creeaz el dra"ele& 'i!ele 1als este "i!tea !esuprave#heat ce v co!duce via%a atu!ci c5!d !u su!te%i preze!t su- 1or"a co!$tii!%ei treze* ca "artor tcut& Gi!ele 1als se percepe ca 1ra#"e!t separat )!tr(u! u!ivers ostil* 1r o le#tur real cu vreo alt 1ii!%* )!co!2urat de alte 1or"e de si!e 1als* ale altor oa"e!i* pe care 1ie le vede ca pe !i$te a"e!i!%ri pote!%iale* 1ie )!cearc s le 1oloseasc pe!tru ati!#erea scopurilor sale& Tiparele de -az ale si!elui 1als su!t 1cute s )i a-at 1rica pro1u!d )!rdci!at sau se!ti"e!tul de lips& Ele su!t reziste!%a* co!trolul* puterea* lco"ia* aprarea* atacul& O parte di! strate#iile si!elui 1als su!t e4tre" de i!teli#e!te* )!s cu toate acestea !u rezolv !iciodat !iciu!a di!tre pro-le"ele sale* pur $i si"plu pe!tru c pro-le"a este )!su$i si!ele 1als& C5!d si!ele 1als al u!ei persoa!e )!t5l!e$te u! alt si!e 1als* )!tr(o rela%ie perso!al sau )! cadrul u!ei or#a!iza%ii sau i!stitu%ii* "ai devre"e sau "ai t5rziu se )!t5"pl lucruri Erele\3 dra"e de u! 1el sau altul* su- 1or"a co!1lictelor* a pro-le"elor* a luptelor pe!tru putere* a viole!%ei 1izice sau e"o%io!ale $&a&"&d& Aici i!tr $i relele colective* ca rz-oiul* #e!ocidul $i e4ploatarea (H toate cauzate de i!co!$tie!%a acu"ulat& )! plus* "ulte tipuri de -oli su!t produse de reziste!%a co!ti!u a si!elui 1als* care #e!ereaz restric%ii $i

-loca2e )! circula%ia e!er#iei pri! corp& C5!d v reco!ecta%i cu Bii!%a $i !u "ai su!te%i co!dus de "i!te* )!ceta%i s "ai crea%i toate acele lucruri& Nu "ai crea%i $i !u "ai participa%i la !icio dra"& Ori de c5te ori $i!ele 1als al cuiva )!t5l!e$te u! alt si!e 1als* apar dra"e de u! 1el sau altul& Chiar dac tri%i co"plet si!#ur* tot v ve%i crea o dra" proprie& C5!d v este "il de dvs&* )!cepe dra"a& C5!d v si"%i%i vi!ovat sau a!4ios* este tot o dra"& C5!d lsa%i trecutul sau viitorul s se suprapu! preze!tului* crea%i ti"p* ti"p psiholo#ic H "aterialul di! care se co!struiesc dra"ele& Ori de c5te ori !u respecta%i "o"e!tul preze!t* per"i%5!du(i s e4iste a$a cu" este* crea%i dra"e& Cei "ai "ul%i oa"e!i )$i iu-esc dra"a vie%ii lor& ;ovestea lor este ide!titatea lor& 'i!ele 1als le co!duce via%a& Au i!vestit )! aceast poveste tot se!ti"e!tul ide!tit%ii lor& Chiar $i cutarea H de o-icei 1r succes H a u!ui rspu!s* a u!ei solu%ii sau a u!ui "od de vi!decare devi!e o parte di! ea& Gi lucrul de care se te" $i cruia i se )"potrivesc cel "ai "ult este s15r$itul dra"ei proprii& At5ta ti"p c5t su!t "i!tea lor* lucrul de care se te" $i cruia i se )"potrivesc cel "ai tare este propria lor trezire& C5!d tri%i )!tr(o depli! acceptare a ceea ce este* a%i pus capt dra"elor )! via%a dvs& o dat pe!tru totdeau!a& Ni"e!i !u "ai poate !ici "car s se certe cu dvs&* i!di1ere!t c5t de tare se strduie$te& Nu v pute%i certa cu o persoa! care a deve!it co"plet co!$tie!t& O ceart i"plic ide!ti1icarea cu "i!tea $i o pozi%ie "e!tal* ca $i o reziste!% $i o reac%ie 1a% de pozi%ia celuilalt& Rezultatul este c polarit%ile opuse se e!er#izeaz reciproc& Aceasta este "eca!ica i!co!$tie!tului& 8 pute%i e4pri"a prerea clar $i 1er"* dar )! spatele ei !u se va "ai a1la !icio 1or% de reac%ie* !iciu! 1el de aprare sau atac& A$a c !u se va tra!s1or"a )!tr(o dra"& C5!d su!te%i depli! co!$tie!t* )!ceta%i s "ai 1i%i )! co!1lict& ENicio persoa! u!i1icat cu si!e !u poate !ici "car s co!ceap co!1lictul\* a1ir" Cursul despre "iracole& Aceasta se re1er !u !u"ai la co!1lictul cu alte persoa!e* ci* "ult "ai i"porta!t* $i la co!1lictul cu si!e* care )!ceteaz atu!ci c5!d !u "ai e4ist co!tradic%ii )!tre cererile $i a$teptrile "i!%ii dvs& $i ceea ce este& E1e"eritatea $i ciclurile vie%ii Totu$i* at5ta ti"p c5t v a1la%i )! di"e!siu!ea 1izic $i su!te%i le#at de psihicul u"a! colectiv* durerea 1izic H de$i rar H "ai este )!c posi-il& Ea !u tre-uie co!1u!dat cu su1eri!%a* cu durerea "e!tal(e"o%io!al& Orice su1eri!% este creat de $i!ele 1als $i apare ca ur"are a reziste!%ei& De ase"e!ea* at5ta ti"p c5t v a1la%i )! aceast di"e!siu!e* "ai su!te%i )!c supus !aturii ei ciclice $i le#ii e1e"erit%ii tuturor lucrurilor* dar !u "ai percepe%i acest lucru ca Eru\ H el e4ist pur $i si"plu& Accept5!d starea $i calitatea preze!t a tuturor lucrurilor* vi se dezvluie o di"e!siu!e "ai pro1u!d )! spatele 2ocului co!trariilor* ca o preze!% dura-il* o li!i$te ad5!c ce !u se schi"-* o -ucurie 1r !icio cauz* di!colo de -i!e $i de ru& Este -ucuria Bii!%ei* pacea lui Du"!ezeu&

La !ivelul 1or"ei* e4ist !a$tere $i "oarte* crea%ie $i distru#ere* cre$tere $i dispari%ie a 1or"elor apare!t separate& Acest lucru se re1lect peste tot3 )! ciclul de via% al u!ei stele sau al u!ei pla!ete* al u!ui corp 1izic* al u!ui copac* al u!ei 1loriD )! ridicarea $i pr-u$irea !a%iu!ilor* a siste"elor politice* a civiliza%iilorD $i )! i!evita-ilul ciclu c5$ti#( pierdere di! via%a u!ei persoa!e& E4ist cicluri ale succesului* c5!d lucrurile se adu! )! 2urul dvs& $i prospera%i* $i cicluri ale e$ecului* c5!d lucrurile se spul-er sau se dezi!te#reaz $i tre-uie s re!u!%a%i la ele pe!tru a lsa s apar lucruri !oi sau pe!tru a le per"ite tra!s1or"rilor s se produc& Dac v a#%a%i de lucruri $i v opu!e%i )! "o"e!tul respectiv )!sea"! c re1uza%i s accepta%i cursul vie%ii $i ve%i su1eri& Nu este adevrat c ciclul asce!de!t este -u! $i cel desce!de!t este ru* cu e4cep%ia evalurilor "e!tale& Cre$terea este de o-icei pozitiv* dar !i"ic !u poate cre$te la i!1i!it& Dac aceast cre$tere* de orice 1el* ar co!ti!ua "ereu* )! 1i!al ar deve!i "o!struoas $i distructiv& Distru#erea este !ecesar ca s poat avea loc o !ou cre$tere& Nu se poate u!a 1r alta& Ciclul desce!de!t este a-solut ese!%ial pe!tru realizarea spiritual& Tre-uie s ai u! e$ec pro1u!d la u! a!u"it !ivel sau s trie$ti o pierdere sau o durere pro1u!d ca s te si"%i atras ctre di"e!siu!ea spiritual& 'au poate c* la u! "o"e!t dat* succesul )!su$i a deve!it #ol $i lipsit de se!s $i ast1el s(a tra!s1or"at )! e$ec& E$ecul se a1l ascu!s )! 1iecare succes $i succesul )! 1iecare e$ec& 6! aceast lu"e* adic la !ivelul 1or"ei* toat lu"ea are Ee$ecuri\ "ai devre"e sau "ai t5rziu $i* desi#ur* 1iecare realizare a2u!#e )! ulti" i!sta!% u! !i"ic& Toate 1or"ele su!t e1e"ere& ;ute%i co!ti!ua s 1i%i activ* s v -ucura%i e4pri"5!d sau cre5!d 1or"e $i circu"sta!%e !oi* 1r s v ide!ti1ica%i cu ele& Nu ave%i !evoie de ele ca s v dea u! se!ti"e!t de ide!titate& Ele !u su!t via%a dvs& ( !u"ai situa%ia dvs& de via%& E!er#ia dvs& 1izic este $i ea supus ciclurilor& Nu poate 1i )!totdeau!a la !ivel "a4i"& 8or e4ista "o"e!te de e!er#ie sla- $i "o"e!te de e!er#ie )!alt& 8or e4ista perioade c5!d ve%i 1i e4tre" de activ sau de creativ* dar este posi-il s e4iste $i "o"e!te c5!d totul pare s stea pe loc $i c5!d ave%i se!ti"e!tul c !u o-%i!e%i !iciu! rezultat* c !u realiza%i !i"ic& .! ciclu poate dura oric5t* de la c5teva ore la c5%iva a!i& E4ist cicluri "ari $i cicluri "ici )! i!teriorul acestora& Iulte -oli apar di! )"potrivirea 1a% de aceste cicluri de e!er#ie sczut* care su!t vitale pe!tru re#e!erare& Co"pulsia de a 1ace $i te!di!%a de a deriva se!ti"e!tul valorii proprii $i se!ti"e!tul ide!tit%ii di! 1actori e4ter!i* cu" ar 1i realizrile* su!t o iluzie i!evita-il at5ta ti"p c5t v ide!ti1ica%i cu "i!tea& )! aceste co!di%ii devi!e 1oarte di1icil sau chiar i"posi-il pe!tru dvs& s accepta%i ciclurile !e#ative $i s le per"ite%i s e4iste& Ast1el* i!teli#e!%a or#a!is"ului poate prelua co!trolul ca "( sur de autoprotec%ie* cre5!d o -oal pe!tru a v 1or%a s v opri%i* pe!tru ca re#e!erarea !ecesar s ai- loc& Natura ciclic a u!iversului este str5!s le#at de e1e"erita(tea tuturor lucrurilor $i a situa%iilor& Buddha a 1cut di! aceasta partea ce!tral a )!v%turii sale& Toate co!di%iile

su!t e4tre" de i!sta-ile $i a1late )!tr(u! 1lu4 co!sta!t* sau* dup cu" spu!ea el* e1e"eritatea este o caracteristic a 1iecrei stri* a 1iecrei situa%ii pe care o ve%i )!t5l!i )! via%& Aceasta se va schi"-a* va disprea sau va )!ceta s v "ai "ul%u"easc& E1e"eritatea are u! rol ce!tral $i )! )!v%turile lui @sus3 ENu adu!a%i pe!tru voi co"ori pe p"5!t* u!de "oliile $i ru#i!a distru# $i u!de ho%ii i!tr $i 1ur&&&\& At5ta ti"p c5t o stare este evaluat de "i!tea dvs& ca 1ii!d E-u!\* i!di1ere!t dac este vor-a de o rela%ie* o posesiu!e* u! rol social* u! loc sau corpul 1izic* "i!tea se ata$eaz de ea $i se ide!ti1ic cu ea& 8 1ace 1ericit* v 1ace s ave%i u! se!ti"e!t pozitiv 1a% de propria persoa! $i poate s devi! o parte di! dvs& sau di! acela care crede%i c su!te%i& Dar !i"ic !u dureaz )! aceast di"e!siu!e )! care "oliile $i ru#i!a distru# totul& Lucrurile iau s15r$it* se tra!s1or" sau su1er o schi"-are de polaritate3 aceea$i stare care ieri sau a!ul trecut era -u! a deve!it -rusc sau treptat rea& 'tarea care v 1cea 1ericit v 1ace acu" !e1ericit& ;rosperitatea de azi devi!e co!(su"is"ul 1r s15r$it de "5i!e& Cstoria $i lu!a de "iere 1ericite devi! divor%ul !e1ericit sau coa-itarea !e1ericit de "5i!e& 'au o a!u"it stare dispare* $i a-se!%a ei v 1ace !e1ericit& C5!d o stare sau o situa%ie de care "i!tea s(a ata$at $i cu care s(a ide!ti1icat se schi"- sau dispare* "i!tea !u poate accepta acest lucru& 'e va a#%a de starea care dispare $i se va opu!e schi"-rii& Este ca $i cu" u! "e"-ru ar 1i s"uls di! corpul dvs& .!eori* auzi" despre oa"e!i care $i(au pierdut to%i -a!ii sau a cror reputa%ie a 1ost distrus* "otiv pe!tru care s(au si!ucis& Acestea su!t cazuri e4tre"e& Al%ii* atu!ci c5!d su1er o pierdere #rav de u! 1el sau altul* devi! pro1u!d !e1erici%i $i se )"-ol!vesc& Nu pot 1ace di1ere!%a )!tre ei )!$i$i $i situa%ia de via% )! care se a1l& A" citit de cur5!d despre o actri% re!u"it* care a "urit la Y< de a!i& C5!d 1ru"use%ea ei a )!ceput s pleasc $i s 1ie distrus de -tr5!e%e* a a2u!s la disperare $i a )!ceput s duc o via% e4tre" de retras& Gi ea se ide!ti1icase cu o stare e4ter!3 aspectul ei 1izic& La )!ceput* aceast stare i(a creat u! se!ti"e!t de ide!titate 1ericit* apoi u!ul !e1ericit& Dac ar 1i 1ost capa-il s i!tre )! le#tur cu via%a ate"poral $i lipsit de 1or" di! ea* $i(ar 1i putut ur"ri $i accepta o1ilirea 1or"ei e4terioare )! depli! li!i$te $i pace su1leteasc& Iai "ult* 1or"a ei e4terioar ar 1i deve!it di! ce )! ce "ai tra!spare!t 1a% de lu"i!a care izvora di! !atura ei adevrat ate"poral* ast1el )!c5t 1ru"use%ea !u i s(ar 1i di"i!uat* ci s(ar 1i tra!s1or"at pur $i si"plu )! 1ru"use%e spiritual& Totu$i* !i"e!i !u i(a spus c acest lucru este posi-il& Cel "ai i"porta!t "od de cu!oa$tere !u este )!c accesi-il tuturor& ' Buddha !e(a )!v%at c 1ericirea este du ha H u! cuv5!t di! li"-a pali* care )!sea"! Esu1eri!%\ sau Ei!satis1ac%ie\& Este i!separa-il de opusul ei& Adic 1ericirea $i !e1ericirea su!t* de 1apt* u!a& Nu"ai iluzia ti"pului le separ& A privi lucrurile )! acest 1el !u )!sea"! !e#ativis"& 6!sea"!* pur $i si"plu* recu!oa$terea !aturii lucrurilor* ast1el )!c5t s !u aler#a%i dup o iluzie tot restul vie%ii& Nu )!sea"! !ici c !u ar tre-ui s aprecia%i lucrurile sau strile plcute& Dar a )!cerca s o-%i!e%i pri! ele u! lucru pe care acestea !u vi(l pot o1eri H o ide!titate* u! se!ti"e!t de

per"a!e!% $i )"pli!ire H este o re%et si#ur de 1rustrare $i su1eri!%& @!dustria recla"ei $i societatea de co!su" s(ar pr-u$i )! )!tre#i"e dac oa"e!ii ar pro#resa spiritual $i !u ar "ai )!cerca s($i #seasc ide!titatea pri! lucruri& Cu c5t )!cerca%i "ai "ult s o-%i!e%i 1ericirea )! acest 1el* cu at5t ea v va ocoli "ai "ult& Niciu! lucru di! a1ar !u v va satis1ace dec5t te"porar $i super1icial* dar pro-a-il c ve%i avea !evoie de "ulte deziluzii p5! c5!d s realiza%i acest adevr& Lucrurile $i strile v pot o1eri plcere* dar v vor da $i durere& Lucrurile $i strile v pot o1eri plcere* dar !u v vor da -ucurie& Ni"ic !u v poate aduce -ucurie& Bucuria !u are o cauz $i vi!e di! i!terior* )!toc"ai ca -ucuria Bii!%ei& Este o parte ese!%ial a strii i!terioare de pace* stare care a 1ost !u"it pacea lui Du"!ezeu& Este starea dvs& !atural* !u u! lucru pe!tru care tre-uie s v strdui%i "ult s(+ o-%i!e%i sau s(l realiza%i& Iul%i oa"e!i !u )$i dau sea"a !iciodat c !iciu!ul di!tre lucrurile pe care le 1ac* le posed sau le realizeaz !u le poate aduce E"5!tuirea\& Cei care o-serv acest 1apt devi! deseori plictisi%i de lu"e $i depresivi3 dac !i"ic !u le poate o1eri o satis1ac%ie adevrat* pe!tru ce s te lup%i* ce rost "ai au toateR )! 8echiul Testa"e!t pro1etul tre-uie s 1i a2u!s la o ast1el de co!$tii!% c5!d a scris3 EA" vzut tot ce se 1ace su- soare $i privi%i* totul este de$ertciu!e $i s1or%are )! va!\& C5!d a2u!#e%i )! acest pu!ct* su!te%i la u! pas de disperare H $i la u! pas de ilu"i!are& .! clu#r -udist "i(a spus odat3 ETot ceea ce a" )!v%at )! cei /< de a!i de c5!d su!t clu#r poate 1i rezu"at )!tr(o si!#ur propozi%ie3 VTot ceea ce apare dispareW& Asta este tot ce $tiu\& Desi#ur* voia s spu! ca" ur"toarele3 a" )!v%at s !u " opu! situa%iei preze!teD a" )!v%at s(i per"it preze!tului s e4iste $i s accept !atura e1e"er a tuturor lucrurilor $i strilor& Ast1el* "i(a" #sit li!i$tea& A !u opu!e reziste!% vie%ii )!sea"! a 1i ati!s starea de #ra%ie* de u$uri!% $i ilu"i!are& Aceast stare !u "ai depi!de de a!u"ite stri sau calit%i ale lucrurilor* -u!e sau rele& ;are aproape parado4al* $i totu$i* atu!ci c5!d depe!de!%a i!terioar de o a!u"e 1or" a disprut* co!di%iile #e!erale de via%* 1or"ele e4terioare* ti!d s se a"elioreze 1oarte "ult& Lucrurile* oa"e!ii sau co!di%iile de care credea%i c ave%i !evoie ca s 1i%i 1ericit v vi! acu" 1r s 1ie !evoie s 1ace%i vreu! e1ort $i su!te%i li-er s v -ucura%i de ele $i s le aprecia%i H c5t e4ist& Toate aceste lucruri* desi#ur* vor disprea* ciclurile vi! $i se duc* dar* dac depe!de!%a a disprut* !u "ai e4ist 1rica de pierdere& 8ia%a cur#e "ai u$or& Bericirea derivat di!tr(o surs secu!dar !u este !iciodat prea pro1u!d& Este !u"ai o re1le4ie palid a -ucuriei Bii!%ei* pacea vi-ra!t pe care o descoperi%i )! i!terior atu!ci c5!d v a-a!do!a%i pe si!e& Bii!%a v poart di!colo de polarit%ile opuse ale "i!%ii $i v eli-ereaz de depe!de!%a de 1or"& Chiar dac totul s(ar pr-u$i $i s(ar distru#e )! 2urul dvs&* tot a%i si"%i u! "iez i!terior de pace pro1u!d& ;oate c !u ve%i 1i 1ericit* dar ve%i 1i )"pcat& ' Bolosirea $i a-a!do!area !e#ativis"ului

Orice reziste!% i!ter! este trit ca !e#ativis" su- o 1or" sau alta& Orice 1or" de !e#ativis" este reziste!%& )! acest co!te4t* cele dou cuvi!te su!t aproape si!o!i"e& Ne#ativis"ul "er#e de la iritare sau !er-dare p5! la 1uria 1eroce* de la o stare de depri"are sau suprare tcut la disperarea suicidar& .!eori* reziste!%a decla!$eaz corpul e"o%io!al de durere* caz )! care chiar $i o situa%ie "i!or poate provoca u! !e( #ativis" i!te!s* ca 1uria* depri"area sau su1eri!%a pro1u!d& E#o(ul crede c pri! !e#ativis" poate "a!ipula realitatea $i poate o-%i!e ceea ce dore$te& Crede c pri! !e#ativis" poate atra#e o stare dezira-il sau dizolva u!a i!dezira-il& Cursul "iracolelor su-li!iaz 1aptul c* ori de c5te ori su!te%i !e1ericit* e4ist credi!%a i!co!$tie!t c pri! !e1ericire Eplti%i\ lucrul a!u"e pe care(+ dori%i& Dac Edvs&\ H "i!tea H !u crede%i )! 1aptul c !e1ericirea duce la vreu! rezultat* de ce o "ai crea%iR Adevrul este* desi#ur* c !e#ativis"ul !u duce la !iciu! rezultat& )! loc s atra# o stare dezira-il* el o )"piedic s apar& )! loc s dizolve starea i!dezira-il* el o %i!e pe loc& 'i!#ura sa 1u!c%ie Eutil\ este c )!tre$te $i!ele 1als $i acesta este "otivul pe!tru care acesta o iu-e$te& Odat ce v(a%i ide!ti1icat cu o 1or" sau alta de !e#ativis"* !u "ai vre%i s re!u!%a%i la ea $i* la u! !ivel i!co!$tie!t pro1u!d* !u dori%i !ici schi"-ri pozitive& Ele v(ar a"e!i!%a ide!titatea de persoa! depri"at* 1urioas $i #reu de "ul%u"it& Atu!ci ve%i i#!ora* !e#a sau sa-ota lucrurile pozitive di! via%a dvs& Este u! 1e!o"e! des )!t5l!it& Gi !e-u!esc )! acela$i ti"p& Ne#ativis"ul este ceva co"plet arti1icial& Este u! 1actor de poluare psihic $i o-serv" c e4ist o le#tur pro1u!d )!tre otrvirea $i distru#erea !aturii $i !e#ativis"ul a"plu care s(a acu"ulat )! psihicul u"a! colectiv& Nicio alt 1or" de via% de pe pla!et !u cu!oa$te !e#ativis"ul* )! a1ar de oa"e!i* tot a$a cu" !icio alt 1or" de via% !u -at2ocore$te $i !u otrve$te p"5!tul care o sus%i!e& A%i vzut vreodat o 1loare !e1ericit sau u! ste2ar stresatR A%i )!t5l!it vreodat u! del1i! depri"at* o -roasc av5!d pro-le"e de respect 1a% de si!e* o pisic ce !u se poate rela4a sau o pasre care s !utreasc ur $i rese!ti"e!teR 'i!#urele a!i"ale care pot tri ocazio!al ceva ase"!tor cu !e#ativis"ul sau care dau se"!e de co"porta"e!t !evrotic su!t cele care triesc )! str5!s le#tur cu "i!tea u"a! $i cu !e-u!ia ei& .r"ri%i orice pla!t sau a!i"al $i lsa%i(le s v )!ve%e acceptarea situa%iei date* a-a!do!area )! 1a%a Clipei de acu"& Lsa%i(le s v )!ve%e Bii!%a& Lsa%i(le s v )!ve%e i!te#ritatea H care )!sea"! a 1i o u!itate* a 1i tu )!su%i* a 1i real& Lsa%i(le s v )!ve%e cu" s tri%i* cu" s "uri%i $i cu" s !u tra!s1or"a%i via%a sau "oartea )!tr(o pro-le"& A" trit alturi de "ai "ul%i "ae$tri Te! H to%i erau pisici X& Chiar $i ra%ele "(au )!v%at i"porta!te lec%ii spirituale& O-servarea lor este o "edita%ie )! si!e& C5t de li!i$tite plutesc* )!tr(o total acceptare de si!e* co"plet preze!te )! Clipa de acu"* de"!e $i per1ecte* a$a cu" !u"ai o 1ii!% 1r "i!te poate 1i& Totu$i* di! c5!d )! c5!d* dou ra%e se iau la -taie H u!eori 1r !iciu! "otiv apare!t sau poate pe!tru c u!a a i!vadat spa%iul perso!al al celeilalte& Lupta dureaz de o-icei c5teva secu!de $i apoi ra%ele se despart*

)!oat )! direc%ii di1erite $i dau cu putere di! aripi de c5teva ori& Co!ti!u apoi s )!oate li!i$tite* ca $i cu" lupta !u ar 1i avut !iciodat loc& C5!d a" o-servat acest lucru pe!tru pri"a oar* a" realizat -rusc c aceste -ti di! aripi eli-ereaz u! surplus de e!er#ie* )"piedic5!d ast1el r"5!erea sa )! corp $i tra!s1or"area )! !e#ativis"& Aceasta este o i!teli#e!% !atural* $i accesul la ea este 1oarte u$or* pe!tru c a!i"alele !u au o "i!te care s %i! )! "od arti1icial trecutul )! via% $i apoi s co!struiasc o ide!titate )! 2urul lui& O e"o%ie !e#ativ !u poate co!%i!e u! "esa2 i"porta!tR De e4e"plu* dac " si"t deseori depri"at poate 1i u! se"! c ceva !u este )! re#ul cu via%a "ea $i " poate o-li#a s )"i a!alizez situa%ia de via% $i s 1ac a!u"ite schi"-ri& A$a c a" !evoie s ascult ce )"i spu!e e"o%ia $i !u s o respi!# ca 1ii!d !e#ativ& Da* e"o%iile !e#ative recure!te co!%i! u!eori u! "esa2* ca $i -olile& Dar orice schi"-ri ve%i 1ace* i!di1ere!t dac ele su!t le#ate de "u!c* de rela%iile perso!ale sau de "ediul a"-ia!t* acestea su!t* )! ulti" i!sta!%* doar o cos"etizare H dac !u vi! di!tr(o "odi1icare de co!$tii!%& Iodi1icarea !u poate )!se"!a dec5t u! si!#ur lucru3 o preze!% "ai i!te!s& C5!d a%i a2u!s la u! a!u"it #rad de preze!%* !u "ai ave%i !evoie ca !e#ativis"ul s v spu! de ce a!u"e ave%i !evoie )!tr(o situa%ie de via% dat& Dar at5ta ti"p c5t !e#ativis"ul este preze!t* 1olosi%i(l& Bolosi%i(l ca pe u! 1el de se"!al care s v rea"i!teasc s 1i%i "ai preze!t& Cu" )"piedic" apari%ia !e#ativis"uluiR Cu" scp" de el dup ce a aprutR A$a cu" v(a" spus* )l )"piedica%i s apar 1ii!d total preze!t& Dar !u v descura2a%i& E4ist 1oarte pu%i!i oa"e!i pe p"5!t care )$i pot "e!%i!e o stare de preze!% co!ti!u* de$i u!ii su!t 1oarte aproape de acest lucru& )! cur5!d cred c vor 1i "ult "ai "ul%i& Ori de c5te ori o-serva%i c resi"%i%i o 1or" sau alta de !e#ativis"* !u o co!sidera%i u! e$ec* ci u! se"!al util* care v spu!e3 ETreze$te(te9 ;rse$te(%i "i!tea9 Bii preze!t9\& E4ist u! ro"a! al lui Aldous Hu4leL care se !u"e$te @!sula* scris )! ulti"ii si a!i de via%* c5!d scriitorul deve!ise 1oarte i!teresat de )!v%turile spirituale& Este relatat povestea u!ui -r-at care a !au1ra#iat pe o i!sul pustie* izolat de restul lu"ii& ;e aceast i!sul se a1l o civiliza%ie u!ic& Lucrul !eo-i$!uit aici este c locuitorii* spre deose-ire de restul lu"ii* su!t s!to$i la "i!te& ;ri"ul lucru pe care )l o-serv -r-atul su!t papa#alii colora%i* a$eza%i sus )! copaci* care par s spu! co!%i!u3 EAte!%ie9 Aici $i acu"9 Ate!%ie9 Aici $i acu"9\& Iai t5rziu* a1l" c locuitorii i!sulei )i )!v%au aceste cuvi!te ca s le rea"i!teasc co!ti!uu s 1ie preze!%i& A$a c* ori de c5te ori si"%i%i c !e#ativis"ul apare )! si!ea dvs&* i!di1ere!t dac este cauzat de u! 1actor e4ter!* de u! #5!d sau de u! lucru pe care !u(l co!$tie!tiza%i* privi%i !e#ativis"ul ca $i cu" o voce ar spu!e3 EAte!%ie9 Aici $i acu"9 Treze$te(te9\& Chiar $i cea "ai "ic iritare este se"!i1icativ $i tre-uie acceptat $i a!alizatD alt"i!teri* se va produce o acu"ulare cresc5!d a reac%iilor !eo-servate& A$a cu" v(a" "ai spus* a%i putea re!u!%a la !e#ativis" odat ce v ve%i da sea"a c !u dori%i ca acest c5"p e!er#etic

s se a1le )! i!teriorul dvs& $i c este i!util& Dar )! acest caz asi#ura%i(v c )l a-a!do!a%i co"plet& Dac !u reu$i%i s )l a-a!do!a%i* atu!ci accepta%i e4iste!%a lui $i )!drepta%i(v ate!%ia asupra acestui se!ti"e!t* a$a cu" v(a" artat "ai devre"e& O alter!ativ la a-a!do!area u!ei reac%ii !e#ative este dizolvarea acesteia i"a#i!5!du(v c su!te%i tra!spare!t la cauza e4ter! a reac%iei& 8 reco"a!d s e4ersa%i )!t5i cu lucruri "i!ore* 1r !icio i"porta!%& ' presupu!e" c sta%i acas* a$ezat co!1orta-il )! 1otoliu& Brusc* auzi%i su!etul ascu%it al u!ei alar"e auto di! strad& @ritarea cre$te& Care este scopul iritriiR Niciu!ul& De ce a%i creat(oR Nu dvs& a%i creat(o* ci "i!tea dvs& A 1ost o reac%ie co"plet auto"at* i!co!$tie!t& De ce a creat(o "i!tea dvs&R ;e!tru c ea posed credi!%a i!co!$tie!t c reziste!%a* pe care o tri%i ca !e#ativis" sau !e1ericire de u! a!u"it 1el* va dizolva )!tr(u! 1el aceast stare i!dezira-il& Desi#ur* aceast credi!% este o iluzie& Reziste!%a pe care o creeaz* 1uria sau iritarea su!t )! acest caz "ult "ai pertur-atoare dec5t cauza i!i%ial pe care )!cearc s o eli"i!e& Toate acestea pot 1i tra!s1or"ate )! practic spiritual& 'i"%i%i c deve!i%i tra!spare!t* ca $i cu" !u a%i "ai avea soliditatea corpului "aterial& ;er"ite%i(i z#o"otului sau cauzei reac%iei dvs& !e#ative s treac pur $i si"plu pri! dvs& A$a cu" v(a" "ai spus* 1ace%i "ai )!t5i acest e4erci%iu cu lucrurile "ici& Alar"a de la "a$i!* c5i!ele care latr* copiii care %ip* -loca2ul di! tra1ic& )! loc s co!strui%i )! dvs& u! zid de reziste!%* care s 1ie co!sta!t $i dureros lovit de lucruri Ece !u ar tre-ui s se )!t5"ple\* lsa%i totul s treac pri! dvs& Ci!eva v spu!e ceva )!tr(u! "od !epoliticos sau cu i!te!%ia de a v r!i& 6! loc s ave%i o reac%ie i!co!$tie!t $i !e#ativ* precu" atacul* aprarea sau retra#erea* lsa%i totul s treac pri! dvs& Nu opu!e%i !icio reziste!%& Ca $i cu" !u ar "ai 1i !i"e!i acolo care s se si"t r!it& Aceasta este iertarea* )! acest 1el* deve!i%i i!vul!era-il& ;ute%i s )i spu!e%i acelei persoa!e c are u! co"porta"e!t i!accepta-il* dac asta ale#e%i s 1ace%i& Dar ea !u "ai are puterea de a v co!trola starea i!terioar& Dvs& de%i!e%i co!trolul H !u o alt persoa!* !ici "i!tea dvs& @!di1ere!t dac este vor-a de o alar" auto* o persoa! a#resiv* o i!u!da%ie* u! cutre"ur sau pierderea tuturor -u!urilor "ateriale* "eca!is"ul de reziste!% este acela$i& ;ractic "edita%ia* a" 1ost la di1erite se"i!are* a" citit "ulte cr%i despre practicile spirituale* )!cerc s a2u!# la starea lipsei de reziste!% H )!s* )! cazul )! care " )!tre-a%i dac a" a2u!s la o pace i!terioar adevrat $i dura-il* rspu!sul "eu si!cer va tre-ui s 1ie E !u \& De ce !u a" #sit(oR Ce altceva pot s 1acR 6!c o "ai cuta%i )! a1ar $i !u pute%i ie$i di! starea de cutare& ;oate c ur"torul se"i!ar v va aduce rspu!sul* poate aceast teh!ic !ou& Dac " )!tre-a%i pe "i!e* v( a$ spu!e3 !u cuta%i pacea& Nu cuta%i !icio alt stare )! a1ara celei )! care v a1la%i acu"D alt1el* ve%i co!strui si!#ur co!1lictul i!terior $i reziste!%a i!co!$tie!t& @erta%i(v pe!tru 1aptul c !u su!te%i )"pcat& )! "o"e!tul )! care ve%i accepta co"plet lipsa dvs& de pace* ea se va tra!s1or"a )! pace& Orice lucru pe care )l accepta%i pe depli! v va duce acolo* v va aduce pacea& Acesta este "iracolul a-a!do!rii&

;oate c a%i auzit e4presia E)!toarce $i cellalt o-raz\* pe care a 1olosit(o acu" /&<<< de a!i u! "are "aestru spiritual& El )!cerca s e4pri"e si"-olic secretul lipsei de reziste!% $i de reac%ie& 6! aceast a1ir"a%ie* ca $i )! toate celelalte* el era i!teresat !u"ai de realitatea dvs& i!terioar* !u de co"porta"e!tul e4terior di! via%& Cu!oa$te%i povestea lui Ba!za!R 6!ai!te de a deve!i u! "are "aestru Te!* a )!cercat "ul%i a!i s ati!# ilu"i!area* dar aceasta )i scpa& Apoi* )!tr(o zi* )! ti"p ce se pli"-a pri! pia%* a auzit o co!versa%ie )!tre u! "celar $i clie!tul su& ED("i cea "ai -u! -ucat de car!e pe care o ai\* a spus clie!tul& @ar "celarul i(a rspu!s3 EBiecare -ucat pe care o a" este cea "ai -u!& Nu e4ist aici !iciu!a care s !u 1ie cea "ai -u!\& Auzi!d aceste cuvi!te* Ba!za! a ati!s ilu"i!area& 8d c a$tepta%i o e4plica%ie& C5!d ve%i accepta starea preze!t* 1iecare E-ucat de car!e\ H 1iecare "o"e!t va 1i cel "ai -u!& Aceasta )!sea"! ilu"i!are& Natura co"pasiu!ii Dep$i!d s1era co!trariilor create de "i!te* ve%i deve!i ase"e!i u!ui lac ad5!c& 'itua%ia e4ter! de via% $i tot ceea ce se )!t5"pl aici este supra1a%a lacului& .!eori cal"* u!eori -tut de v5!t $i !eu!i1or"* )! 1u!c%ie de cicluri $i a!oti"puri* )! ad5!curi* totu$i* lacul este "ereu !etul-urat& Dvs& su!te%i )!tre# lacul* !u doar supra1a%a lui* $i su!te%i )! co!tact cu propria pro1u!zi"e* care r"5!e a-solut !e"i$cat& Nu v opu!e%i schi"-rilor* a#%5!du(v "e!tal de orice situa%ie& Li!i$tea dvs& i!terioar !u depi!de de acest lucru& R"5!e%i )! Bii!% H !eschi"-toare* ate"poral* !e"uritoare H $i satis1ac%ia sau 1ericirea dvs& !u va "ai depi!de de lu"ea e4terioar a 1or"elor schi"-toare& 8 pute%i -ucura de ele* v pute%i 2uca* de ase"e!ea* cu ele* pute%i crea 1or"e !oi $i aprecia 1ru"use%ea lor& Dar !u va 1i !evoie s v ata$a%i de !iciu!a& C5!d devii at5t de deta$at !u )!sea"! c te )!deprtezi $i de ceilal%i oa"e!iR Di"potriv& At5ta ti"p c5t !u su!te%i co!$tie!t de Bii!%* !u ve%i )!%ele#e realitatea altor persoa!e* pe!tru c !u a%i descoperit(o pe a dvs& Ii!tea va apro-a sau va respi!#e 1or"a lor* care !u i!clude !u"ai corpul* ci $i "i!tea lor& Rela%iile aute!tice devi! posi-ile !u"ai atu!ci c5!d e4ist co!$tii!%a Bii!%ei& 8e!i!d di! Bii!% ve%i percepe corpul $i "i!tea altei persoa!e ca pe u! ecra! )! spatele cruia pute%i si"%i realitatea ei adevrat* a$a cu" o si"%i%i pe a dvs& A$a c* atu!ci c5!d v ve%i co!1ru!ta cu su1eri!%a sau cu co"porta"e!tul i!co!$tie!t al altei persoa!e* r"5!e%i preze!t $i )! co!tact cu Bii!%a $i ast1el ve%i putea privi di!colo de 1or"* si"%i!d Bii!%a pur $i strlucitoare a celuilalt pri! propria Bii!%& La acest !ivel* orice su1eri!% este recu!oscut ca iluzorie& 'u1eri!%a este cauzat de ide!ti1icarea cu 1or"a& .!eori aceast )!%ele#ere este )!so%it de "iracole ale vi!decrii pri! trezirea co!$tii!%ei Bii!%ei )! al%ii H dac ace$tia su!t pre#ti%i& Aceasta este co"pasiu!eaR Da& Co"pasiu!ea este co!$tii!%a u!ei le#turi pro1u!de )!tre dvs& $i toate celelalte 1ii!%e& Dar co"pasiu!ea are dou laturi& ;e de o parte* deoarece )!c "ai su!te%i aici pri! corpul dvs& 1izic* )"prt$i%i vul!era-ilitatea $i "oartea 1or"ei cu to%i oa"e!ii $i toate 1ii!%ele

vii& Data viitoare c5!d ve%i spu!e3 ENu a" !i"ic )! co"u! cu aceast persoa!* a"i!ti%i( v c ave%i 1oarte "ulte )! co"u!3 peste c5%iva a!i H doi sau ><* asta !u co!teaz 1oarte "ult H* a"5!doi ve%i 1i cadavre )! desco"pu!ere* apoi #r"ezi de pra1* iar apoi !u va "ai r"5!e !i"ic& Aceasta este o realitate care !e treze$te $i !e 1ace s !e si"%i" u"ili* ls5!d 1oarte pu%i! loc "5!driei& Este u! #5!d !e#ativR Nu* este u! 1apt& De ce s )!chide%i ochii )! 1a%a luiR 6! acest se!s* e4ist o e#alitate total )!tre dvs& $i orice alt 1ii!%& .!ul di!tre cele "ai puter!ice e4erci%ii spirituale este "edita%ia pro1u!d asupra "or%ii 1or"elor 1izice* i!clusiv a propriei 1ii!%e& Acest lucru se !u"e$te E"oartea )!ai!te de "oarte\& ;tru!de%i c5t "ai pro1u!d )! acest e4erci%iu& Bor"a dvs& 1izic se dizolv* !u "ai e4ist& Apoi vi!e u! "o"e!t c5!d toate 1or"ele "e!tale sau #5!durile "or $i ele& Gi totu$i dvs& su!te%i )!c aici H preze!%a divi! di! dvs& Radii!d* co"plet treaz& Niciu! lucru real !u a "urit vreodat* !u"ai !u"ele* 1or"ele $i iluziile& Co!$tii!%a e4iste!%ei acestei di"e!siu!i !e"uritoare* !atura dvs& adevrat* este cealalt latur a co"pasiu!ii& La u! !ivel pro1u!d* recu!oa$te%i acu" !u !u"ai propria !e"urire* dar pri! ea $i pe aceea a tuturor 1ii!%elor& La !ivelul 1or"ei* v )"prt$i%i di! "oartea $i e1e"erul e4iste!%ei& La !ivelul Bii!%ei* )"prt$i%i via%a eter!* strlucitoare& Acestea su!t cele dou aspecte ale co"pasiu!ii& )! co"pasiu!e* se!ti"e!tele apare!t opuse* ca triste%ea $i -ucuria* se co!topesc )!tr(u! si!#ur se!ti"e!t $i se tra!s1or" )!tr(o pace i!terioar pro1u!d& Aceasta este pacea lui Du"!ezeu& Este u!ul di!tre cele "ai !o-ile se!ti"e!te de care su!t capa-ili oa"e!ii $i are o "are putere de vi!decare $i tra!s1or"are& Dar adevrata co"pasiu!e* a$a cu" a" descris(o eu* este rar& O e"patie pro1u!d pe!tru su1eri!%a altei 1ii!%ei u"a!e !ecesit* -i!e)!%eles* u! #rad )!alt de co!$tii!%* dar reprezi!t !u"ai o latur a co"pasiu!ii& Nu este co"plet& Adevrata co"pasiu!e dep$e$te e"patia sau si"patia& Ea !u apare p5! c5!d triste%ea !u se co!tope$te cu -u( curia* -ucuria Bii!%ei di!colo de 1or"* -ucuria vie%ii eter!e& 'pre o ordi!e di1erit a realit%ii Nu su!t de acord cu ideea c u! corp are !evoie s "oar& 'u!t co!vi!s c pute" a2u!#e la !e"urirea 1izic& Iotivul pe!tru care corpul "oare este acela c !oi crede" )! "oarte& Corpul !u "oare pe!tru c dvs& crede%i )! "oarte& Corpul e4ist* sau pare s e4iste* deoarece crede%i )! "oarte& Corpul $i "oartea su!t aspecte ale aceleia$i iluzii* create de "odul de co!$tii!% do"i!at de si!ele 1als* care !u are co!$tii!%a 'ursei vie%ii $i se vede pe si!e ca separat $i co!sta!t a"e!i!%at& Ast1el* creeaz iluzia c su!te%i u! corp* u! vehicul 1izic de!s* co!sta!t a"e!i!%at& A te percepe pe ti!e su- 1or"a u!ui corp vul!era-il* care s(a !scut $i peste pu%i! ti"p "oare H aceasta este iluzia& Corpul $i "oartea3 o si!#ur iluzie& Nu pot e4ista u!a 1r alta& 8re%i s pstra%i o parte a iluziei $i s scpa%i de cealalt* )!s acest lucru este i"posi-il& Bie o pstra%i pe toat* 1ie o a-a!do!a%i )! )!tre#i"e&

Totu$i* !u pute%i scpa de corp $i !ici !u tre-uie s 1ace%i acest lucru& Corpul este o percep%ie i!credi-il de #re$it a !aturii dvs& adevrate& Dar !atura dvs& adevrat este ascu!s u!deva )! aceast iluzie* !u )! a1ara ei* $i ast1el corpul este si!#urul pu!ct de acces spre ea& Dac a%i vedea u! )!#er* dar l(a%i co!1u!da cu o statuie* tot ce ar tre-ui s 1ace%i ar 1i s v "odi1ica%i 1elul de a privi $i s o-serva%i di! !ou "ai ate!t Estatuia de piatr\* !u s )!ce( pe%i s v uita%i )! alt parte& Atu!ci a%i descoperi c !u a e4istat !iciodat o statuie de piatr& Dac credi!%a )! "oarte creeaz corpul* de ce a!i"alele au corpR .! a!i"al !u are si!e 1als $i !ici !u crede )! "oarte& Totu$i "oare sau pare s "oar& Nu uita%i c 1elul )! care percepe%i lu"ea este o re1lectare a strii dvs& de co!$tii!%& Nu su!te%i separat de ea $i !u e4ist !icio lu"e o-iectiv )! a1ara ei& )! 1iecare "o"e!t* co!$tii!%a dvs& creeaz lu"ea )! care tri%i& .!a di!tre cele "ai i"porta!te o-serva%ii i!tuitive o1erite de 1izica "oder! este aceea a u!it%ii di!tre o-servator $i o-servat3 persoa!a care realizeaz e4peri"e!tul H co!$tii!%a o-servatoare H !u poate 1i separat de 1e!o"e!ul o-servat& .! "od di1erit de a a!aliza cauzele 1e!o"e!ului o-servat ar 1i u! co"porta"e!t di1erit& Atu!ci c5!d crede%i* la u! !ivel pro1u!d* )! separare $i lupta pe!tru supravie%uire* vede%i aceast credi!% re1lectat peste tot )!2ur $i percep%iile dvs& su!t #uver!ate de 1ric& Locui%i )!tr(o lu"e a "or%ii $i a corpurilor care se lupt* se o"oar $i se devoreaz u!ele pe altele& Ni"ic !u este a$a cu" pare a 1i& Lu"ea pe care o crea%i $i o vede%i pri! "i!tea care creeaz si!ele 1als poate prea u! loc e4tre" de i"per1ect* chiar o Evale a pl5!#erii\& Dar i!di1ere!t ce a!u"e percepe%i* totul este !u"ai u! 1el de si"-ol* ca o i"a#i!e di!tr(u! vis& Este 1elul )! care co!$tii!%a dvs& i!terpreteaz $i i!terac%io!eaz cu da!sul e!er#iei "oleculare di! u!ivers& Aceast e!er#ie este "ateria -rut a a$a(!u"itei realit%i 1izice& O vede%i )! ter"e!ii corpurilor* !a$terii $i "or%ii sau ca pe o -tlie pe!tru supravie%uire& Este posi-il u! !u"r i!1i!it de i!terpretri co"plet di1erite* de lu"i co"plet di1erite $i de 1apt chiar e4ist H toate depi!d de co!$tii!%a care percepe& Biecare 1ii!% este u! pu!ct 1ocal al co!$tii!%ei $i 1iecare ast1el de pu!ct 1ocal )$i creeaz propria lu"e* de$i toate lu"ile su!t co!ectate& E4ist lu"ea u"a!* lu"ea 1ur!icilor* lu"ea del1i!ilor $&a&"&d& E4ist !e!u"rate 1ii!%e a cror 1recve!% de co!$tii!% este at5t de di1erit de a dvs&* )!( c5t pro-a-il c su!te%i la 1el de pu%i! co!$tie!t de e4iste!%a lor pe c5t su!t ele de e4iste!%a dvs& Bii!%ele cu o co!$tii!% )!alt* care su!t co!$tie!te de le#tura lor cu 'ursa $i cu celelalte 1ii!%e $i lucruri* ar locui )!tr(o lu"e care dvs& vi s(ar prea u! rai H $i totu$i toate lu"ile su!t* )! 1i!al* u!a si!#ur& Lu"ea !oastr u"a! colectiv este creat )! "are parte pri! !ivelul de co!$tii!% pe care !oi )l !u"i" "i!te& Chiar $i )! i!teriorul lu"ii u"a!e colective e4ist di1ere!%e "a2ore* "ulte Esu-lu"i\* )! 1u!c%ie de cel care percepe sau creeaz lu"ea respectiv& Deoarece toate lu"ile su!t co!ectate* c5!d co!$tii!%a u"a! colectiv se tra!s1or"* !atura $i lu"ea a!i"alelor vor re1lecta aceast tra!s1or"are& De aici $i a1ir"a%ia di! Bi-lie* potrivit creia )! era ur"toare Eapoi a" p$it )!tr(u! c5"p pli! de tot 1elul de a!i"ale

H leul* "ielul* leopardul $i lupul (H st5!d to%i la u! loc )!tr(o u!ire desv5r$it\& Aceas( ta i!dic posi-ilitatea u!ei ordi!i co"plet di1erite a realit%ii& Lu"ea a$a cu" !e apare ea azi* dup cu" a" "ai spus* este )! "are o re1lectare a "i!%ii co!duse de si!ele 1als& Brica 1ii!d o co!seci!% i!evita-il a iluziilor i!duse de si!ele 1als* lu"ea !oastr este do"i!at de 1ric& A$a cu" i"a#i!ile di!tr(u! vis su!t si"-oluri ale strilor $i se!ti"e!telor i!terioare* la 1el realitatea !oastr colectiv este )! "are parte e4presia si"-olic a 1ricii $i a straturilor pro1u!de de !e#ativis" acu"ulate )! psihicul u"a! colectiv& Nu su!te" separa%i de lu"ea !oastr* a$a c atu!ci c5!d "a2oritatea oa"e!ilor se vor eli-era de iluzia si!elui 1als* aceast schi"-are i!terioar va a1ecta )!trea#a crea%ie& 8e%i locui e1ectiv )!tr(o lu"e !ou& Este o schi"-are a co!$tii!%ei pla!etare& .! stra!iu prover- -udist spu!e c 1iecare copac $i 1iecare 1ir de iar- vor deve!i )! ulti" i!sta!% pu!cte de ilu"i!are ale aceluia$i adevr& Dup spusele '15!tului ;avel* )!trea#a crea%ie a$teapt ca oa"e!ii s ati!# ilu"i!area& )! 1elul acesta i!terpretez eu propozi%ia3 E;e!tru c 1ptura a$teapt cu !er-dare descoperirea 1iilor lui Du"!ezeu\ MRo"a!i Y* +0N& '15!tul ;avel co!ti!u spu!5!d c* pri! aceasta* )!trea#a crea%ie se va "5!tui3 ECci $ti" c toat 1ptura )"preu! suspi! $i )"preu! are dureri p5! acu"F MRo"a!i Y* //N& Ceea ce se !a$te este o co!$tii!% !ou $i* ca o i!evita-il re1le4ie a ei* o lu"e !ou& Acest lucru este prezis $i )! Noul Testa"e!t* )! Apocalips M/+* +N3 EGi a" vzut cer !ou $i p"5!t !ou& Cci cerul cel di!t5i $i p"5!tul cel di!t5i au trecutF& Dar !u co!1u!da%i cauza cu e1ectul& 'arci!a dvs& pri!cipal !u este cutarea "5!tuirii pri! crearea u!ei lu"i "ai -u!e* ci trezirea di! ide!ti1icarea cu 1or"a& Atu!ci !u ve%i "ai 1i le#at de aceast lu"e* de acest !ivel al realit%ii& 8 ve%i putea si"%i rdci!ile )! Ne"a!i1est $i ast1el v ve%i putea eli-era de ata$a"e!tul 1a% de lu"ea "a!i1est& 8 ve%i putea -ucura de plcerile trectoare ale acestei lu"i 1r s "ai e4iste 1rica de pierdere* a$a c !u ve%i "ai si"%i !evoia s v a#%a%i de ele& De$i ve%i putea si"%i -ucuriile plcerilor se!zoriale* dori!%a $i !evoia de a si"%i e4perie!%ele se!zoriale !u vor "ai e4ista* ca de alt1el !ici cutarea co!sta!t a satis1ac%iei pri! #rati1icare psiholo#ic* pri! ali"e!tarea si!elui 1als& 8e%i 1i )! co!tact cu ceva i!1i!it "ai "are dec5t orice plcere* "ai "are dec5t orice lucru "a!i1est& 6!tr(u! 1el* !u ve%i "ai avea !evoie de lu"e& Nu ve%i "ai avea !evoie ca ea s 1ie alt1el dec5t este& Nu"ai )! acest "o"e!t ve%i )!cepe s ave%i o co!tri-u%ie real la co!struirea u!ei lu"i "ai -u!e* a u!ei realit%i di1erite& Nu"ai )! acest "o"e!t ve%i 1i capa-il s si"%i%i adev( rata co"pasiu!e $i s )i a2uta%i pe ceilal%i la !ivelul cauzei& Nu"ai cei care au cu!oscut tra!sce!derea lu"ii pot crea o lu"e "ai -u!& ;oate v "ai a"i!ti%i c a" vor-it despre !atura dual a adevratei co"pasiu!i* care este co!$tii!%a u!ei le#turi )!tre "oartea $i !e"urirea )"prt$it& La acest !ivel pro1u!d* co"pasiu!ea devi!e vi!decare )! se!sul cel "ai a"plu& )! aceast stare* i!1lue!%a dvs& vi!dectoare se -azeaz )! pri"ul r5!d !u pe realizarea u!ui a!u"it lucru* ci pe si"pla

e4iste!%& To%i cei cu care ve%i ve!i )! co!tact vor 1i ati!$i de preze!%a dvs& $i i!1lue!%a%i de pacea pe care o iradia%i i!di1ere!t dac su!t co!$tie!%i de acest lucru sau !u& C5!d su!te%i co"plet preze!t $i oa"e!ii di! 2ur "a!i1est co"porta"e!te i!co!$tie!te* !u "ai si"%i%i !evoia de a reac%io!a la ele* a$a c !u le "ai acorda%i !iciu! 1el de realitate& ;acea dvs& i!terioar este at5t de vast $i de pro1u!d* )!c5t tot ceea ce !u este pace dispare )! ea de parc !ici !u ar 1i e4istat& Acest lucru rupe ciclul ar"ic de ac%iu!e $i reac%ie& A!i"alele* copacii* 1lorile vor si"%i pacea dvs& $i vor rspu!de la ea& 8e%i )!v%a pe al%ii !u"ai e4ist5!d* art5!du(le pacea lui Du"!ezeu& Deve!i%i Elu"i!a lu"iiF* o e"a!a%ie a co!$tii!%ei pure* $i ast1el eli"i!a%i su1eri!%a la !ivelul cauzei& Eli"i!a%i i!co!$tie!%a di! lu"e& Asta !u )!sea"! c !u )i pute%i )!v%a pe al%ii $i pri! ceea ce 1ace%i H de e4e"plu* art5!du(le cu" s scape de ide!ti1icarea cu "i!tea* cu" s($i recu!oasc tiparele i!co!$tie!te $&a&"&d& Dar cel care su!te%i este )!totdeau!a o lec%ie "ult "ai i"porta!t $i cu o putere de tra!s1or"are "ult "ai "are dec5t ceea ce spu!e%i* chiar "ai i"porta!t dec5t ceea ce 1ace%i& Iai "ult* recu!osc5!d pri"atul Bii!%ei $i ast1el lucr5!d la !ivelul cauzei* co"pasiu!ea dvs& se va putea "a!i1esta si"ulta! la !ivelul ac%iu!ii $i al e1ectului* ali!5!d su1eri!%a ori de c5te ori v ve%i )!t5l!i cu ea& C5!d u! o" 1l"5!d v va cere o -ucat de p5i!e $i ave%i u!a* )i ve%i da $i lui& Dar )! ti"p ce )i da%i p5i!ea* chiar dac i!terac%iu!ea este 1oarte scurt* ceea ce co!teaz )! realitate este )"prt$irea Bii!%ei* pe!tru care p5i!ea este doar u! si"-ol& ;ri! ea are loc o vi!decare pro1u!d* )! acest "o"e!t !u "ai e4ist u! o" care d $i u!ul care pri"e$te* ei su!t u!a& Dar !u ar tre-ui s "ai e4iste 1oa"e $i 1oa"ete& Cu" pute" crea o lu"e "ai -u! 1r s !e ocup" de relele ca 1oa"ea $i viole!%a* )! pri"ul r5!dR Toate relele su!t e1ectul i!co!$tie!%ei& ;ute%i reduce aceste e1ecte ale i!co!$tie!%ei* dar !u le pute%i eli"i!a dac !u eli"i!a%i cauza lor& Adevrata schi"-are are loc )! i!terior* !u )! e4terior& Dac v si"%i%i che"at s ali!a%i su1eri!%a lu"ii* acesta este u! lucru 1oarte !o-il* dar a"i!ti%i(v s !u v co!ce!tra%i !u"ai asupra e4terioruluiD alt1el* ve%i avea parte de 1rustrare $i disperare& Br o pro1u!d schi"-are i!terioar la !ivelul co!$tii!%ei u"a!e* su1eri!%a lu"ii este u! pu% 1r 1u!d& A$a c !u lsa%i co"pasiu!ea s devi! u!ilateral& E"patia cu durerea sau lipsa u!ei persoa!e $i dori!%a de a a2uta tre-uie s 1ie echili-rate de o co!$tii!% pro1u!d a !aturii eter!e a vie%ii $i a !aturii iluzorii a tuturor durerilor& Lsa%i pacea dvs& i!terioar s i!vadeze tot ceea ce 1ace%i $i ve%i 1u!c%io!a si"ulta! la !ivelul e1ectului $i al cauzei& Acest lucru este vala-il $i dac sus%i!e%i o "i$care ce are drept scop s(i opreasc pe oa"e!ii pro1u!d i!co!$tie!%i s se distru# pe si!e* s(i distru# pe al%ii* pla!eta sau s provoace su1eri!%e cu"plite altor 1ii!%e se!si-ile& Nu uita%i3 a$a cu" !u v pute%i lupta cu )!tu!ericul* tot a$a !u v pute%i lupta cu i!co!$tie!%a& )!cerc5!d* polurile opuse se vor )!tri $i se vor )!rdci!a $i "ai ad5!c& 8 ve%i ide!ti1ica cu u!a di!tre polarit%i* ve%i crea u! Edu$"a!F $i ast1el ve%i 1i cu1u!dat di! !ou )! i!co!$tie!%& Cre$te%i !ivelul co!$tii!%ei )"pr$tii!d i!1or"a%ii sau cel "ult practic5!d reziste!%a pasiv& Dar asi(#ura%i(

v c !u ave%i !icio reziste!% i!terioar* !iciu! pic de ur* !iciu! pic de !e#ativis"& E@u-i%i(v du$"a!ii9F* a spus @sus* lucru care* desi#ur* )!sea"! Es !u ave%i du$"a!iF& Odat i"plicat )! tra!s1or"area la !ivelul e1ectului* este 1oarte u$or s v pierde%i )! el& R"5!e%i treaz $i 1oarte* 1oarte preze!t& ;u!ctul dvs& ce!tral tre-uie s r"5! !ivelul ca( uzal* scopul dvs& pri!cipal s 1ie e4plicarea dezvoltrii spirituale* iar pacea* cel "ai pre%ios dar 1cut lu"ii& Capitolul +< 'e!sul a-a!do!rii Acceptarea preze!tului A%i vor-it de c5teva ori despre E a-a!do!are [& Nu("i place aceast idee& 'u! 1atalist* )!tr(u! 1el& Dac accept" )!totdeau!a lucrurile a$a cu" su!t* !u vo" "ai 1ace !iciu! e1ort pe!tru a le a"eliora& Ii se pare c pro#resul co!st toc"ai )! acest lucru* at5t )! s1era perso!al* c5t $i )! s1era colectiv* s !u accept" li"itele preze!tului $i s !e str( dui" s le dep$i" $i s cre" ceva "ai -u!& Dac !u a" 1i 1cut acest lucru* a" tri $i acu" )! pe$teri& Cu" )"pca%i ideea de a-a!do!are cu schi"-area luaturilor $i rezultatelorR ;e!tru u!ii oa"e!i* a-a!do!area poate avea co!ota%ii !e#ative* i"plic5!d )!1r5!#erea* re!u!%area* e$ecul de a 1ace 1a% di1icult%ilor vie%ii* letar#ia $&a&"&d& Adevrata a-a!do!a( re* totu$i* este u! lucru total di1erit& Nu )!sea"! s accep%i pasiv orice situa%ie )! care e$ti i"plicat $i s !u 1aci !i"ic )! aceast privi!%& Nici !u )!sea"! s !u(%i "ai 1aci pla!uri sau s !u )!trepri!zi ac%iu!i pozitive& A-a!do!area este )!%elepciu!ea si"pl* dar pro1u!d* ce co!st )! a te supu!e "ai de#ra- dec5t a te opu!e cursului vie%ii& 'i!#urul loc )! care pute%i si"%i cursul vie%ii este Clipa de acu"* a$a c a te a-a!do!a )!sea"! a accepta "o"e!tul preze!t !eco!di%io!at $i 1r rezerve& )!sea"! a re!u!%a la orice reziste!% i!ter! 1a% de ceea ce este& Reziste!%a i!ter! )!sea"! a spu!e E!uF la ceea ce e4ist* pri! critic $i !e#ativis" e"o%io!al& Devi!e e4tre" de pro!u!%at "ai ales atu!ci c5!d lucrurile E"er# prostF* adic atu!ci c5!d e4ist u! decala2 )!tre cererile sau a$teptrile ri#ide ale "i!%ii $i re( alitate& Aceasta este prpastia durerii& Dac a%i trit su1icie!t* $ti%i c lucrurile pot E"er#e prostF 1oarte des& Toc"ai )! acele "o"e!te tre-uie s practica%i a-a!do!area* dac dori%i s eli"i!a%i durerea $i su1eri!%a di! via%a dvs& Acceptarea strii preze!te v eli-ereaz i"ediat de ide!ti1icarea cu "i!tea $i ast1el v reco!ecteaz cu Bii!%a& Reziste!%a este "i!tea& A-a!do!area este u! 1e!o"e! pur i!terior& Nu )!sea"! c la !ivel e4terior !u pute%i )!trepri!de !i"ic pe!tru a schi"-a situa%ia& De 1apt* !u situa%ia )! )!tre#i"e tre-uie s o accepta%i atu!ci c5!d v a-a!do!a%i* ci !u"ai "icul se#"e!t !u"it Acu"&

De e4e"plu* dac a%i 1i )"pot"olit u!deva )! !oroi* !u a%i spu!e3 EBi!e* " rese"!ez s 1iu )"pot"olit )! !oroiF& Rese"!area !u este a-a!do!are& Nu tre-uie s accepta%i o situa( %ie de via% i!dezira-il sau !eplcut& Gi !ici !u tre-uie s v "i!%i%i* spu!5!d c !u este !i"ic ru )! a 1i )"pot"olit )! !oroi& Nu& Recu!oa$te%i )! totalitate dori!%a dvs& de a ie$i di! aceast situa%ie& 8 restr5!#e%i ate!%ia la "o"e!tul preze!t* 1r s )l eticheta%i )! !iciu! 1el& Aceasta )!sea"! c !u e4ist o 2udecat critic la adresa Clipei de acu"& Deci !u e4ist reziste!%* !e#ativis" e"o%io!al& Accepta%i calitatea acestui "o"e!t& Apoi trece%i la ac%iu!e $i 1ace%i tot ce pute%i pe!tru a ie$i di! !oroi& O ast1el de ac%iu!e eu o !u"esc pozitiv& Este "ult "ai e1icie!t dec5t ac%iu!ea !e#ativ* care vi!e di! 1urie* disperare sau 1rustrare& ;5! c5!d !u o-%i!e%i rezultatul dorit* co!ti!ua%i s practica%i a-a!do!area* evit5!d etichetarea Clipei de acu"& (e Da%i("i voie s v o1er o a!alo#ie vizual pe!tru a ilustra ceea ce vreau s spu!& Ier#e%i !oaptea pe o potec* )!co!2urat de o cea% deas& Dar ave%i o la!ter! puter!ic* care trece pri! cea% $i creeaz u! spa%iu )!#ust )! 1a%a dvs& Cea%a este situa%ia dvs& de via%* care i!clude trecutul $i viitorulD la!ter!a este preze!%a dvs& co!$tie!tD spa%iul clar di! 1a%a dvs& este Clipa de acu"& Lipsa a-a!do!rii v co!solideaz 1or"a psiholo#ic* scoica si!elui 1als* $i ast1el creeaz u! puter!ic se!ti"e!t de separare& Lu"ea di! 2ur $i "ai ales oa"e!ii )!cep s 1ie per( cepu%i ca o a"e!i!%are& Apare co"pulsia i!co!$tie!t de a(i distru#e pe ceilal%i 2udec5!du(i critic $i !evoia de a co!cura $i a do"i!a& Chiar $i !atura devi!e u! du$"a!* iar percep%iile $i i!terpretrile dvs& su!t #uver!ate de 1ric& Boala "e!tal pe care o !u"i" para!oia este !u"ai o 1or" pu%i! "ai acut a acestei stri !or"ale* dar dis1u!c%io!ale a co!$tii!%ei& Nu !u"ai 1or"a dvs& psiholo#ic* dar $i 1or"a 1izic H corpul dvs& H se )!tresc $i se ri#idizeaz pri! reziste!%& Te!siu!ea cre$te )! di1erite se#"e!te ale corpului* iar corpul ca )!tre# se co!tract& Circula%ia li-er a e!er#iei vie%ii pri! corp* ese!%ial pe!tru o 1u!c%io!are s!toas* este 1oarte redus& E4erci%iile asupra corpului $i a!u"ite 1or"e de terapie 1izic pot 1i utile )! resta-ilirea circula%iei acestei e!er#ii* dar dac !u practica%i a-a!do!area )! via%a de zi cu zi* aceste lucruri !u pot aduce dec5t o a"eliorare te"porar a si"pto"e(lor* deoarece cauza H tiparul reziste!%ei H !u a 1ost dizolvat& E4ist )! dvs& ceea ce r"5!e !ea1ectat de co!di%iile trectoare* care 1or"eaz situa%ia de via% dat* $i !u"ai a-a!do(!5!du(v ave%i acces la el& Este via%a dvs&* )!s$i Bii!%a H care e4ist eter! )! do"e!iul ate"poral al preze!tului& Gsirea acestei vie%i este Esi!#urul lucru !ecesarF despre care vor-ea @isus& ' Dac #si%i c situa%ia dvs& de via% este !esatis1ctoare sau chiar i!tolera-il* !u"ai a-a!do!5!du(v )!tr(o pri" 1az pute%i spar#e tiparul i!co!$tie!t de reziste!% ce perpe( tueaz aceast situa%ie& A-a!do!area este per1ect co"pati-il cu ac%iu!ea* cu i!i%ierea schi"-rii sau cu realizarea o-iectivelor& Dar )! starea de a-a!do!are total o e!er#ie co"plet di1erit* de o calitate di1erit* v a!i" ac%iu!ile& A-a!do!area v reco!ecteaza

cu e!er#ia(surs a Bii!%ei* $i dac ceea ce 1ace%i este i!u!dat de Bii!%* aceasta devi!e o cele-rare pli! de -ucurie a e!er#iei vie%ii* care v poart $i "ai ad5!c )! preze!t& ;ri! lipsa de reziste!%* calitatea co!$tii!%ei dvs&* $i di! acest "otiv calitatea tuturor ac%iu!ilor pe care le )!trepri!de%i* cre$te i!1i!it de "ult& Rezultatele vor ve!i de la si!e $i vor re1lecta aceast calitate& A" putea !u"i acest lucru Eac%iu!e de a-a!do!are de si!eF& Nu este o "u!c* a$a cu" !e(a" o-i$!uit !oi cu ea de "ii de a!i& ;e "sur ce tot "ai "ul%i oa"e!i se vor trezi* cuv5!tul "u!c va disprea di! voca-ularul !ostru $i poate c )! locul lui va 1i creat u!ul !ou& Calitatea co!$tii!%ei dvs& di! acest "o"e!t este ele"e!tul deter"i!a!t al viitorului pe care )l ve%i tri& A$a c a-a!do!area este cel "ai i"porta!t lucru pe care )l pute%i 1ace pe!tru a produce schi"-ri pozitive& Orice ac%iu!e pe care o )!trepri!de%i este secu!dar& Nici o ac%iu!e cu adevrat pozitiv !u poate s provi! di!tr(o stare de co!$tii!% di! care lipse$te a-a!do!area& 6!%ele# c daca " a1lu )!tr(o situa%ie !eplcut sau !esatis1ctoare $i accept co"plet "o"e!tul a$a cu" este* !u va e4ista su1eri!% sau !e1ericire& 8oi 1i deasupra acestora& Dar tot !u )!%ele# -i!e de u!de vi!e e!er#ia sau "otiva%ia ac%iu!ii pe!tru producerea schi"-rii* )! co!di%iile )! care !u e4ist o a!u"it cot de !e"ul%u"ireR 6! stare de a-a!do!are* )!%ele#e%i 1oarte clar ce tre-uie 1cut $i trece%i la 1apte* 1c5!d c5te u! lucru pe r5!d $i co!ce!(tr5!du(v asupra 1iecruia& )!v%a%i de la !atur3 o-serva%i cu" se )"pli!e$te 1iecare lucru $i cu" se des1$oar 1ir@ul vie%ii* 1r !e"ul%u"ire sau !e1ericire& De aceea a spus @sus3 ELua%i sea" la cri!ii c5"pului cu" cresc* !u se oste( !esc $i !ici !u torcF& Dac situa%ia dvs& #e!eral este !esatis1ctoare sau !eplcut* separa%i(v de ea chiar )! acest "o"e!t $i a-a!do!a%i(v situa%iei e4iste!te& Aceasta este lu"i!a la!ter!ei care str-ate cea%a& 'tarea dvs& de co!$tii!% )!ceteaz atu!ci s "ai 1ie co!trolat de co!di%ii e4ter!e& Nu "ai ac%io!a%i pe -aza reac%iei $i a reziste!%ei& A!aliza%i datele co!crete ale ac%iu!ii& )!tre-a%i(v3 E;ot s 1ac ceva pe!tru a schi"-a aceast situa%ie* pe!tru a o a"eliora sau a ie$i di! eaRF Dac da* )!trepri!de%i ac%iu!ile potrivite& Co!ce!tra%i(v !u asupra celor +<< de lucruri pe care le ve%i 1ace sau va tre-ui s le 1ace%i la u! "o"e!t dat* ci asupra si!#urului lucru pe care )l pute%i 1ace acu"& Aceasta !u )!sea"! c !u tre-uie s v 1ace%i !iciu! 1el de pla!uri& ;oate c sta-ilirea u!ui pla! de ac%iu!e este lucrul pe care )l pute%i 1ace acu"& Dar asi#ura%i(v c !u )!cepe%i s derula%i )! si!ea dvs& E1il"e "e!taleF* c !u v proiecta%i )! viitor* pierz5!d ast1el Clipa de acu"& Orice ac%iu!e ve%i )!trepri!de* este posi-il s !u )$i arate roadele i"ediat& ;5! c5!d se vor vedea rezultatele H !u v )"potrivi%i situa%iei e4iste!te& Dac !u pute%i )!trepri!de !i"ic $i !ici !u pute%i ie$i di! situa%ie* 1olosi%i situa%ia pe!tru a ptru!de "ai ad5!c )! starea de a-a!do!are* )! Clipa de acu"* )! Bii!%& C5!d ptru!de%i )! aceast di"e!siu!e ate"poral a preze!tului* schi"-area vi!e deseori )! 1eluri ciudate* 1r s 1ie !evoie s 1ace%i "are lucru& 8ia%a devi!e coopera!t* )!cepe s v a2ute& Dac 1actori i!ter!i ca 1rica* vi!ov%ia sau i!er%ia v(au )"piedicat s 1ace%i ceva* ei se vor dizolva )! lu"i!a preze!%ei co!$tie!te&

Nu co!1u!da%i a-a!do!area cu o atitudi!e de tipul ENu " "ai dera!2eaz !i"icF sau ENu )"i "ai pasF& Dac v ve%i uita "ai ate!t* ve%i descoperi c o ast1el de atitudi!e este co!ta"i!at de !e#ativis"* su- 1or"a rese!ti"e!telor ascu!se* ast1el )!c5t !u este deloc o a-a!do!are* ci o reziste!% "ascat& C5!d v a-a!do!a%i* )!drepta%i(v ate!%ia )! i!terior pe!tru a veri1ica dac a "ai r"as vreo ur" de reziste!%& Bi%i 1oarte vi#ile!t 1c5!d acest lucruD alt1el* u! rest de reziste!% poate co!ti!ua s se ascu!d )!tr(u! col% )!tu!ecat* su- 1or"a u!ui #5!d sau a u!ei e"o%ii !erecu!oscute& De la e!er#ia "e!tal la e!er#ia spiritual A(%i a-a!do!a reziste!%ele pare "ai u$or de spus dec5t de 1cut& Tot !u )!%ele# clar cu" s 1ac acest lucru& Dvs& spu!e%i c a-a!do!5!du(" situa%iei* dar pro-le"a "ea r"5!e3 ECu" a!u"eRF 6!cepe%i pri! a accepta c e4ist o reziste!%& Bi%i acolo c5!d se )!t5"pl* c5!d apare reziste!%a& O-serva%i cu" este creat de "i!tea dvs&* cu" aceasta eticheteaz situa%ia* pe dvs& )!$iv sau pe ceilal%i& .r"ri%i procesul "e!tal i"plicat& 'i"%i%i e!er#ia e"o%iei& Asist5!d la apari%ia reziste!%ei* ve%i )!%ele#e c este i!util& Bi45!du(v )!trea#a ate!%ie asupra Clipei de acu"* reziste!%a i!co!$tie!t devi!e co!$tii!% $i acesta este s15r$itul ei& Nu pute%i 1i $i co!$tie!t* $i !e1ericit H $i co!$tie!t* $i !e#ativist& Ne#ativis"ul* !e1ericirea sau su1eri!%a* i!di1ere!t de 1or"* )!sea"! e4iste!%a u!ei reziste!%e* iar reziste!%a este )!totdeau!a i!co!$tie!t& Dar )"i pot co!$tie!tiza se!ti"e!tele de !e1ericireR A%i ale#e s 1i%i !e1ericitR Dac !u dvs& a%i ales acest se!ti"e!t* cu" a aprut elR Care este scopul suR Ce a!u"e )l "e!%i!e )! via%R 'pu!e%i c su!te%i co!$tie!t de se!ti"e!te( le dvs& de !e1ericire* dar adevrul este c v ide!ti1ica%i cu ele $i "e!%i!e%i viu procesul pri!tr(o #5!dire co"pulsiv& Toate acestea su!t procese i!co!$tie!te& Dac a%i 1i co!$tie!t* adic pe depli! preze!t aici $i acu"* tot !e#ativis"ul s(ar dizolva aproape i!sta!ta!eu& Nu ar putea supravie%ui )! preze!%a dvs& Ci doar )! a-se!%a dvs& Nici corpul( durere !u poate supravie%ui "ult ti"p )! preze!%a dvs& 8 "e!%i!e%i vie !e1crlcirot& "iracoacord5!du(i ti"p& Acesta este s5!#ele ei& )!locui%i ti"pul cu o co!$tii!% i!te!s a "o"e!tului preze!t $i ea va "uri& Dar oare chiar dori%i ca ea s "oarR 8(a%i sturat )!tr( adevr de eaR Ci!e a%i 1i 1r eaR ;5! c5!d !u practica%i a-a!do!area* di"e!siu!ea spiritual este u! lucru despre care citi%i* vor-i%i* v e!tuzias"a%i* scrie%i cr%i* )l a!aliza%i* crede%i )! el H sau !u* dup caz& Nu co!teaz& ;5! c5!d !u v ve%i a-a!do!a* ea !u va deve!i o realitate vie )! via%a dvs& C5!d 1ace%i aceasta* e!er#ia pe care o e"a!a%i $i care v co!duce via%a are o 1recve!% vi-ratorie "ult "ai )!alt dec5t e!er#ia "e!tal care !e co!duce lu"ea H e!er#ia care a creat structurile e4iste!te ale civiliza%iei !oastre* politice* sociale $i eco!o"ice* $i care se perpetueaz co!ti!uu pri! siste"ele !oastre educa%io!ale $i "ass("edia& ;ri! a-a!do!are* e!er#ia spiritual ptru!de )! aceast lu"e& Atu!ci !u "ai e4ist su1eri!%* !ici pe!tru dvs&* !ici pe!tru al%i oa"e!i $i !ici pe!tru vreo alt 1or" de via% de pe pla(

!et& 'pre deose-ire de e!er#ia "e!tal* ea !u polueaz p"5!tul $i !u este supus le#ii polarit%ilor* care i"pu!e 1aptul ca !i"ic s !u e4iste 1r opusul su* c !u poate e4ista -i!e 1r ru& Cei care 1u!c%io!eaz pe -aza e!er#iei "e!tale $i care reprezi!t )!c "area "a2oritate a popula%iei de pe ;"5!t r"5! )! a1ara co!$tie!tizrii e4iste!%ei acestei e!er#ii spirituale& Ea %i!e de o ordi!e di1erit a realit%ii $i va crea o lu"e di1erit c5!d u! !u"r su1icie!t de oa"e!i se vor a-a!do!a pe si!e $i se vor eli-era ast1el de !e#ativis"& Dac ;"5!tul va supravie%ui* aceasta va 1i e!er#ia care )l va locui& La aceast e!er#ie s(a re1erit @sus atu!ci c5!d a 1cut acele 1ai"oase a1ir"a%ii pro1etice )! ;redica de pe Iu!te3 EBerici%i cei -l5!ziD c aceia vor "o$te!i p"5!tulF& O preze!% t( cut* dar i!te!s va dizolva tiparele i!co!$tie!te ale "i!%ii& Ele "ai r"5! active u! ti"p* dar !u v vor "ai co!duce via%a& Co!di%iile e4ter!e crora le opu!ea%i reziste!% ti!d $i ele s se schi"-e sau s dispar rapid pri! a-a!do!are& Acesta este u! puter!ic i!stru"e!t de tra!s1or"are a situa%iilor $i a oa"e!ilor& Dac co!di%iile !u se schi"- i"ediat* acceptarea Clipei de acu" v va per"ite s v ridica%i deasupra lor& Oricu"* su!te%i li-er& A-a!do!area )! rela%iile perso!ale Dar cu" r"5!e cu oa"e!ii care vor s " 1oloseasc* s " "a!ipuleze sau s " co!trolezeR Tre-uie s " a-a!do!ez lorR Bii!d izola%i de Bii!%* ei )!cearc )! "od i!co!$tie!t s($i tra# e!er#ia $i puterea de la dvs& Este adevrat c !u"ai o persoa! i!co!$tie!t va )!cerca s(i 1oloseasc sau s(i "a!ipuleze pe ceilal%i* dar la 1el de adevrat este c !u"ai o persoa! i!co!$tie!t poate 1i 1olosit $i "a!ipulat& Dac v opu!e%i sau v )"potrivi%i co"porta"e!tului i!co!$tie!t al altor persoa!e* deve!i%i $i dvs& i!co!$tie!t& Dar a-a!do!area !u )!sea"! s le per"ite%i u!or persoa!e i!co!$tie!te s v 1oloseasc& Deloc& Este per1ect posi-il s spu!e%i u! E!uF 1er" $i clar u!ei persoa!e sau s #si%i ie$irea di!tr(o situa%ie pstr5!du( v )! acela$i ti"p starea de lips de reziste!% i!ter! co"plet& C5!d spu!e%i E!uF u!ei persoa!e sau u!ei situa%ii* lsa%i(l s vi! !u di!tr(o reac%ie* ci di! i!tui%ie* di! co!$tii!%a clar a ceea ce este -i!e $i a ceea ce este ru pe!tru dvs& )! "o"e!tul respectiv& Lsa%i(l s 1ie u! E!uF care !u provi!e di!tr(o reac%ie* li-er de orice !e#ativis" $i care !u "ai creeaz su1eri!%& '(a creat o situa%ie !eplcut la locul de "u!c& A" )!cercat s " a-a!do!ez* dar )"i este i"posi-il& Apare "ereu 1oarte "ult reziste!%& Dac !u v pute%i a-a!do!a* 1ace%i ceva i"ediat3 e4pri"a%i(v pu!ctul de vedere sau 1ace%i ceva pe!tru a schi"-a situa%ia H sau ie$i%i di! ea& Asu"a%i(v respo!sa-ilitatea pe!tru via%a dvs& Nu v polua%i Bii!%a i!terioar* 1ru"oas $i strlucitoare $i !ici ;"5!tul cu !e#ativis"& Nu(i da%i !e1ericirii* i!di1ere!t de 1or"a ei* u! lca$ )! i!teriorul dvs& Dac !u pute%i 1ace !i"ic* de e4e"plu* dac su!te%i )! )!chisoare* atu!ci ave%i dou posi-ilit%i3 reziste!%a sau a-a!do!area* )!l!%uirea sau eli-erarea i!terioar de co!di%iile e4ter!e& 'u1eri!%a sau pacea i!terioar&

Lipsa de reziste!% tre-uie practicat $i )! co"porta"e!tul e4terior )! via%* ca* de e4e"plu* lipsa reziste!%ei la viole!%* sau este u! lucru care %i!e !u"ai de via%a i!terioarR Nu tre-uie s v preocupe dec5t aspectul i!terior& Acesta este pri!cipal& Desi#ur* el va tra!s1or"a $i co"porta"e!tul dvs& e4terior* di! rela%ii $&a&"&d& Rela%iile dvs& se vor schi"-a pro1u!d pri! a-a!do!are& Dac !u pute%i accepta ceea ce este* pri! deduc%ie* !u ve%i putea accepta pe !i"e!i a$a cu" este& )l ve%i evalua* critica* eticheta* respi!#e sau ve%i )!cerca s )l schi"-a%i& Iai "ult* dac tra!s1or"a%i "ereu Clipa de acu" )!tr(u! "i2loc pe!tru ati!#erea u!ui scop viitor* ve%i tra!s1or"a 1iecare persoa! pe care o )!t5l!i%i sau cu care i!tra%i )! rela%ie )!tr(u! "i2loc pe!tru ati!#erea u!ui scop& Rela%ia H 1ii!%a u"a! H va avea atu!ci o i"porta!% secu!dar pe!tru dvs& sau !iciu!a& Ceea ce pute%i o-%i!e di! rela%ie este pe pri"ul loc H u! c5$ti# "aterial* u! se!ti"e!t de putere* plcere 1izic sau o 1or" de #rati1icare a si!elui 1als& Da%i("i voie s v e4e"pli1ic "odul )! care 1u!c%io!eaz a-a!do!area )! rela%iile u"a!e& C5!d v a1la%i i"plicat )!tr(o ceart sau )!tr(o situa%ie co!1lictual* poate cu parte!erul sau cu o persoa! apropiat* )!cepe%i pri! a o-serva c5t de de1e!siv deve!i%i c5!d v este atacat pozi%ia sau pri! a si"%i 1or%a a#resiu!ii )! ti"p ce ataca%i pozi%ia celuilalt& O-serva%i c5t de ata$at su!te%i de perspectiva $i opi!iile dvs& 'i"%i%i e!er#ia "e!tal( e"o%io!al di! spatele !evoii dvs& de a avea dreptate $i de a(i dovedi celuilalt c #re$e$te& Aceasta este e!er#ia "i!%ii co!duse de $i!ele 1als& O co!$tie!tiza%i recu!osc5!d(o* si"%i!d(o c5t pute%i de "ult& Apoi* )!tr(o zi* )! "i2locul u!ei certe* v ve%i da -rusc sea"a c ave%i posi-ilitatea de a ale#e $i c pute%i hotr) s v a-a!do!a%i propriile reac%ii H !u"ai ca s vede%i ce se )!t5"pl& 8 a-a!do!a%i& Nu vreau s v a-a!do!a%i reac%ia !u"ai ver-al* spu!5!d3 EBi!e* tu ai dreptateF* cu o privire care spu!e3 E'u!t deasupra acestei i!co!$tie!te copilre$tiF& Aceasta !u ar )!se"!a dec5t s deplasa%i reziste!%a la u! alt !ivel* "i!tea $i $i!ele 1als 1ii!d )!c la co!ducere $i recla"5!du($i superioritatea& Eu " re1er la a-a!do!area )!tre#ului c5"p e!er#etic "e!tal(e"o%io!al di! i!terior* care lupta pe!tru putere& 'i!ele 1als este viclea!* a$a c tre-uie s 1i%i 1oarte vi#ile!t* 1oarte preze!t $i co"plet si!cer cu dvs& )!$iv pe!tru a vedea dac a%i a-a!do!at )!tr(adevr ide!ti1icarea cu o pozi%ie "e!tal $i v(a%i eli-erat de "i!te& Dac v si"%i%i -rusc 1oarte u$or* clar $i pro1u!d )"pcat* acesta este u! se"! i!(co!1u!da-il c )!tr(adevr v(a%i a-a!do!at& Apoi o-serva%i ce se )!t5"pl cu pozi%ia "e!tal a celuilalt* dac !u o "ai e!er(#iza%i pri! reziste!%& C5!d ide!ti1icarea cu pozi%iile "e!tale a 1ost eli"i!at* )!cepe adevrata co"u!icare& Dar ce pute%i spu!e despre lipsa de reziste!% )! 1a%a viole!%ei* a a#resiu!ii $i a altor lucruri ase"!toareR Lipsa de reziste!% !u )!sea"! !eaprat s !u 1ace" !i"ic* )! se!sul ei co"plet* )!sea"! c !icio Eac%iu!eF !u este decla!$at de o reac%ie& Nu uita%i )!%elepciu!ea

pro1u!d care st la -aza practicrii artelor "ar%iale )! Orie!t3 !u te opu!e 1or%ei adversarului& Cedeaz ca s )!vi!#i& 'pu!5!d acest lucru* Ea !u 1ace !i"icF c5!d v a1la%i )!tr(o stare de preze!% i!te!s este u! 1actor de tra!s1or"are $i vi!decare 1oarte puter!ic pe!tru situa%ii $i oa"e!i& )! taois"* e4ist u! ter"e! !u"it Qu Qei* care este de o-icei tradus pri! Eactivitate 1r ac%iu!eF sau Ea sta li!i$tit* 1r s 1aci !i"icF* 6! Chi!a a!tic* acest lucru era co!siderat u!a di!tre cele "ai "ari realizri sau virtu%i& Este radical di1erit de i!activitatea di! starea o-i$!uit de co!$tii!% sau "ai cur5!d de i!co!$tie!%* care vi!e di! 1ric* i!er%ie sau i!decizie& Adevrata Eactivitate 1r ac%iu!eF i"plic lipsa de reziste!% $i vi#ile!% i!te!s& ;e de alt parte* dac se i"pu!e o ac%iu!e* !u ve%i "ai reac%io!a )! virtutea "i!%ii co!di%io!ate* ci ve%i rspu!de situa%iei di! preze!%a co!$tie!t& )! aceast stare* "i!tea este li-er de co!cepte* i!clusiv de co!ceptul !o!viole!%ei& A$a c* ci!e poate prezice ce ve%i 1aceR E#o(ul crede c puterea dvs& st )! reziste!%a pe care o opu!e%i* c5!d de 1apt reziste!%a v izoleaz de Bii!%* si!#urul sediu al puterii adevrate& Reziste!%a este sl-iciu!e $i 1ric de#hizat )! putere& Ceea ce $i!ele 1als& vede drept sl-iciu!e este Bii!%a dvs& )! puritatea* i!oce!%a $i puterea sa& Ceea ce este vzut ca putere este sl-iciu!e& Ast1el* $i!ele 1als are u! "od de e4iste!% co!ti!uu reziste!t $i 2oac roluri co!tra1cute pe!tru a ascu!de acea Esl-iciu!eF care este de 1apt puterea dvs& ;5! c5!d !u apare a-a!do!area* rolurile i!co!$tie!te co!stituie cea "ai "are parte a i!terac%iu!ilor u"a!e& )! a-a!do!are* !u "ai ave%i !evoie de aprrile $i "$tile si!elui 1als& Deve!i%i 1oarte si"plu* 1oarte real& EAcest lucru este periculosF* spu!e $i!ele 1als& E8ei su1eri& 8ei 1i vul!era-il&F Ceea ce $i!ele 1als !u $tie* desi#ur* este 1aptul c !u"ai pri! re!u!%area la reziste!%* deve!i!d Evul!era-ilF* v pute%i descoperi i!vul!era-ilitatea adevrat $i ese!%ial& Tra!s1or"area -olii )! treapt spiritual superioar Dac o persoa! este #rav -ol!av $i )$i accept total co!di%ia* a-a!do!!du(se -olii* !u )$i a-a!do!eaz dori!%a de a se 1ace -i!eR Hotr5rea de a lupta cu -oala !u ar "ai e4ista* !u(i a$aR A-a!do!area )!sea"! acceptarea i!terioar a strii de 1apt 1r rezerve& 8or-i" despre via%a dvs& H despre acest "o"e!t H !u despre co!di%iile sau circu"sta!%ele vie%ii dvs&* !u despre ceea ce eu a$ !u"i situa%ia dvs& de via%& A" "ai vor-it de2a despre asta& 6! privi!%a -olii* acesta este se!sul su& Boala 1ace parte di! situa%ia dvs& de via%& ;ri! ur"are* are u! trecut $i u! viitor& Trecutul $i viitorul 1or"eaz u! co!ti!uu" !e)!trerupt* cu e4cep%ia cazului )! care puterea salvatoare a Clipei de acu" este activat pri! preze!%a co!$tie!t& Dup cu" $ti%i* )! spatele di1eritelor co!di%ii care 1or"eaz situa%ia dvs& de

via% $i care e4ist )! ti"p* se a1l u! lucru "ai pro1u!d* "ai i"porta!t3 via%a dvs&* Bii!%a di! Clipa de acu" ate"poral& Deoarece !u e4ist pro-le"e )! Clipa de acu"* !u e4ist !ici -oal& Credi!%a )!tr(o etichet pe care ci!eva o ata$eaz co!di%iei dvs& "e!%i!e situa%ia pe loc* )i d putere $i o tra!s1or" di!tr(u! dezechili-ru te"porar )!tr(o realitate apare!t solid& )i d !u !u"ai realitate $i soliditate* ci $i o co!ti!uitate )! ti"p* pe care !u o avea )!ai!te& Co!ce!tr5!du( !e pe acest "o"e!t $i 1eri!du(!e s etichet" "e!tal situa%ia* -oala este redus la u!ul sau "ai "ul%i 1actori* precu"3 durerea 1izic* sl-iciu!ea* disco!1ortul sau !eputi!%a& Acestea su!t co!di%iile crora v a-a!do!a%i H acu"& Nu v a-a!do!a%i ideii de E-oalF& Lsa%i su1eri!%a s v 1or%eze s tri%i )! preze!t* )!tr(o stare de i!te!s preze!% co!$tie!t& Bolosi%i(o pe!tru ilu"i!are& A-a!do!area !u tra!s1or" ceea ce e4ist de2a* cel pu%i! !u )! "od direct& A-a!do!area v tra!s1or" pe dvs& C5!d dvs& v(a%i schi"-at* se schi"- $i lu"ea dvs& )! )!tre#i"e* pe!tru c lu"ea este o si"pl re1lectare& A" vor-it despre acest lucru "ai devre"e& Dac v(a%i uitat )! o#li!d $i !u v(a plcut ce a%i vzut* ar tre-ui s 1i%i !e-u! ca s ataca%i i"a#i!ea di! o#li!d& Este e4act ceea ce 1ace%i c5!d v a1la%i )!tr(o stare de !eacceptare& Gi* desi#ur* dac ataca%i i"a#i!ea* v atac $i ea la r5!dul ei& Dac accepta%i i"a#i!ea i!di1ere!t care este aceasta* dac ave%i o atitudi!e priete!oas 1a% de ea* !u poate s !u devi! $i ea priete!oas cu dvs& @at cu" schi"-a%i lu"ea& Nu -oala este pro-le"a& Dvs& su!te%i H at5ta ti"p c5t "i!tea $i si!ele 1als de%i! co!trolul& C5!d su!te%i -ol!av sau ave%i u! ha!dicap* !u si"%i%i c a%i e$uat )!tr(u! a!u"it 1el* !u v si"%i%i vi!ovat& Nu da%i vi!a pe via% pe!tru c v(a 1cut o !edreptate* dar !u da%i vi!a !ici pe dvs& Toate acestea )!sea"! reziste!%& Dac ave%i o -oal #rav* 1olosi%i(o pe!tru a pro#resa spiritual& Bolosi%i orice lucru EruF care vi se )!t5"pl pe!tru a v dezvolta spiritual& Retra#e%i ti"pul di! -oal& Nu )i da%i !ici trecut* !ici viitor& Lsa%i(o s v 1or%eze s deve!i%i i!te!s co!$tie!t de "o"e!tul preze!t H $i o-serva%i ce se )!t5"pl& Deve!i%i u! alchi"ist& Tra!s1or"a%i "etalul o-i$!uit )! aur* su1eri!%a )! co!$tii!%* dezastrul )! pro#res spiritual& 'u!te%i #rav -ol!av $i acu" a%i deve!it 1urios pe!tru tot ceea ce v(a" spusR Atu!ci acesta este u! se"! clar c -oala a deve!it o parte di! se!ti"e!tul dvs& de ide!titate $i c acu" v apra%i ide!titatea H $i -oala& 'tarea etichetat ca E-oalF !u are !i"ic de(a 1ace cu 1ii!%a dvs& adevrat& C5!d apar dezastrele 6! ce prive$te "a2oritatea )!c i!co!$tie!t a popula%iei* !u"ai o situa%ie(li"it are pote!%ialul de a spar#e coa2a dur a si!elui 1als $i de a o 1or%a s se a-a!do!eze $i ast1el s($i trezeasc co!$tii!%a& O situa%ie(li"it apare atu!ci c5!d* pri!(tr(u! dezastru* o revolt de propor%ii* o pierdere sau o su1eri!% i"porta!t* )!trea#a dvs& lu"e este distrus $i )$i pierde se!sul& Este o )!t5l!ire cu "oartea* 1izic sau psiholo#ic& Ii!tea $i si!ele

1als* creatorul acestei lu"i* i!tr )! colaps& Di! ce!u$ile vechii lu"i poate lua !a$tere o !ou lu"e& Desi#ur* !u e4ist !icio #ara!%ie c o situa%ie(li"it va reu$i aceast tra!s1or"are* dar pote!%ialul e4ist "ereu& Reziste!%a u!or persoa!e 1a% de starea de 1apt chiar se i!te!si1ic )!tr(o ase"e!ea situa%ie $i devi!e ast1el o co-or5re )! iad& La al%ii* poate e4ista !u"ai o a-a!do!are par%ial* )!s chiar $i aceasta le va da o a!u"it pro1u!zi"e $i li!i$te care !u e4istau )!ai!te& ;r%i di! carapacea si!elui 1als su!t distruse* $i acest lucru per"ite u!or "ici -re$e de li!i$te $i e!er#ie a1late )! spatele "i!%ii s strluceasc pri! ea& 'itua%iile(li"it au produs "ulte "iracole& Au e4istat cri"i!ali co!da"!a%i la "oarte ce( $i a$teptau e4ecu%ia* care* )! ulti"ele ore ale vie%ii lor* au trit lipsa si!elui 1als* -ucuria $i li!i$tea pro1u!d aduse de aceasta& Reziste!%a i!ter! 1a% de situa%ia )! care s(au trezit a deve!it at5t de i!te!s* )!c5t le(a produs o su1eri!% i!suporta-il* 1r s "ai ai- )!cotro s 1u# sau ceva de 1cut pe!tru a scpa de ea* !ici "car u! viitor proiectat de "i!te& Ast1el* au 1ost 1or%a%i s accepte co"plet i!accepta-ilul& Au 1ost 1or%a%i s se a-a!do!eze situa%iei& Au putut s i!tre )! starea de #ra%ie care vi!e odat cu "5!tuirea3 eli-erarea total de trecut& Desi#ur* !u situa%ia(li"it 1ace loc "iracolului strii de #ra%ie $i "5!tuirii* ci actul a-a!do!rii& A$a c* ori de c5te ori apare u! 1el sau altul de dezastru sau o situa%ie se E)!rut%e$teF e4tre" de "ult H -oal* ha!dicap* pierderea casei sau a averii ori a u!ei ide!tit%i sociale* ruperea u!ei rela%ii perso!ale* "oartea sau su1eri!%a u!ei persoa!e apropiate sau chiar i"i!e!%a propriei "or%i H #5!di%i(v c "ai e4ist o perspectiv* c su!te%i la u! pas de u! lucru i!credi-il3 o tra!s1or"are alchi"ic co"plet a "etalului o-i$!uit de durere $i su1eri!% )! aur& Acesta este pasul !u"it a-a!do!are& Nu vreau s spu! c ve%i 1i 1ericit )! ast1el de situa%ii& Nu ve%i 1i& Dar 1rica $i durerea se vor tra!s1or"a )! pace i!terioar $i li!i$te* care vi! di!tr(u! loc 1oarte pro1u!d H di! Ne"a(!i1est& Este Epacea lui Du"!ezeu care dep$e$te orice )!%ele#ereF& Co"parativ cu ea* 1ericirea este u! lucru destul de super1icial& Cu aceast pace radia!t vi!e co!$tii!%a H !u la !ivel "e!tal* ci )! i!terior* la !ivelul Bii!%ei H a 1aptului c su!te%i i!destructi-il* !e"uritor& Aceasta !u este o credi!%& Este o certitudi!e a-solut* care !u are !evoie de dovezi e4ter!e di!tr(o surs secu!dar& Tra!s1or"area su1eri!%ei )! pace A" citit despre u! 1ilozo1 stoic di! Grecia a!ticD la auzul ve$tii c 1iul su a "urit )!tr( u! accide!t* el a rspu!s3 EGtia" c !u este !e"uritorF& Aceasta este a-a!do!areR Dac da* !u("i doresc a$a ceva& E4ist a!u"ite situa%ii )! care a-a!do!area pare arti1icial $i i!u"a!& @zolarea de propriile se!ti"e!te !u este a-a!do!are& Dar !u $ti" care a 1ost starea sa i!terioar c5!d a spus aceste cuvi!te& )! a!u"ite situa%ii e4tre"e* poate 1i i"posi-il s v accepta%i preze!tul& Dar )!totdeau!a ave%i o a doua $a!s de a v a-a!do!a&

;ri"a ocazie este s v a-a!do!a%i )! 1iecare "o"e!t realit%ii preze!te& Gtii!d c !u poate 1i a!ulat ceea ce e4ist H pe!tru c e4ist de2a H spu!e%i EdaF la ceea ce e4ist sau accepta%i ceea ce !u e4ist& Atu!ci 1ace%i ce tre-uie s 1ace%i* ceea ce v cere situa%ia& Dac r"5!e%i )! aceast stare de acceptare* !u "ai crea%i !e#ativis"* su1eri!% $i !e1ericire& Tri%i )!tr(o stare a lipsei de reziste!%* o stare de #ra%ie $i lu"i!* li-er de orice te!siu!e& Ori de c5te ori !u pute%i 1ace acest lucru* ori de c5te ori pierde%i aceast $a!s H 1ie pe!tru c !u crea%i su1icie!t preze!% co!$tie!t pe!tru a )"piedica u! tipar de reziste!% ha-itual $i i!co!$tie!t s apar* 1ie pe!tru c starea este at5t de di1icil* )!c5t este a-solut i!accepta-il pe!tru dvs& H crea%i o 1or" de durere* o 1or" de su1eri!%& ;oate c vi se pare c situa%ia creeaz su1eri!%a* dar )! ulti" i!sta!% lucrurile !u stau a$a H reziste!%a dvs& este cea care creeaz su1eri!%a& Acu" ave%i o a doua $a!s de a v a-a!do!a3 dac !u pute%i accepta ceea ce se a1l a1ar* atu!ci accepta%i ceea ce se a1l )! i!terior& Dac !u pute%i accepta co!di%iile e4ter!e* ac( cepta%i co!di%iile i!ter!e& Adic3 !u v opu!e%i durerii& Lsa%i(o s e4iste& A-a!do!a%i(v su1eri!%ei* disperrii* 1ricii* si!#urt%ii sau oricrei 1or"e )"-rcate de su1eri!%& Bi%i "artorul ei* 1r s o eticheta%i "e!tal& 6"-r%i$a%i(o& Apoi ve%i vedea cu" "iracolul a-a!do!rii tra!s1or" su1eri!%a pro1u!d )! pace pro1u!d& Aceasta este cruci1icarea dvs& Lsa%i(o s devi! )!vierea $i )!l%area dvs& Nu )!%ele# cu" se poate a-a!do!a ci!eva su1eri!%ei& A$a cu" a%i artat* su1eri!%a este re1uzul a-a!do!rii& Cu" !e pute" a-a!do!a lipsei a-a!do!riiR .ita%i de a-a!do!are pe!tru "o"e!t& C5!d durerea este pro1u!d* orice discu%ie despre a-a!do!are vi se va prea oricu" i!util $i lipsit de se!s& C5!d durerea este pro1u!d* este 1oarte pro-a-il s si"%i%i o dori!% puter!ic de a 1u#i de ea* )! loc s v a-a!do!a%i ei& Nu dori%i s si"%i%i ceea ce si"%i%i& Ce ar putea 1i "ai !or"alR Dar !u e4ist scpare* ie$ire& E4ist "ulte evadri 1alse H "u!ca* -utura* dro#urile* 1uria* proiec%ia* repri"area $&a&"&d& H dar ele !u v vor eli-era de durere& 'u1eri!%a !u scade )! i!te!sitate c5!d o 1ace%i s devi! i!co!$tie!t& C5!d !e#a%i durerea e"o%io!al* tot ceea ce 1ace%i sau #5!di%i* i!clusiv rela%iile dvs&* devi! co!ta"i!ate de ea& O di1uza%i* ca s spu! a$a* su- 1or"a e!er#iei pe care o e"a!a%i* iar ceilal%i o detecteaz su-li"i!al& Dac su!t i!co!$tie!%i* se pot si"%i o-li#a%i s v atace sau s v r!easc )!tr(u! 1el sau )i pute%i r!i dvs&* proiect5!d i!co!$tie!t durerea dvs& asupra lor& 8e%i atra#e $i "a!i1esta tot ceea ce corespu!de strii dvs& C5!d !u e4ist scpare* e4ist totu$i o cale de a-ordare a pro-le"ei& A$a c !u )!toarce%i spatele durerii& )!1ru!ta%i(o& 'i"%i%i(o co"plet& Tri%i(o H !u v #5!di%i la ea9 E4pri"a%i( o* dac este !evoie* dar !u crea%i u! sce!ariu "e!tal )! 2urul ei& Acorda%i toat ate!%ia se!ti"e!tului* !u persoa!ei* eve!i"e!tului sau situa%iei care pare s o 1i produs& Nu lsa%i "i!tea s 1oloseasc durerea pe!tru a v crea )! 2urul ei o ide!titate de victi"& Co"pti"i!du(v $i spu!5!du(le altora povestea dvs&* ve%i r"5!e -locat )! su1eri!%&

Deoarece este i"posi-il s scpa%i de se!ti"e!t* si!#ura posi-ilitate de a(+ schi"-a este s v ad5!ci%i )! elD alt1el* !i"ic !u se va schi"-a& A$a c acorda%i ate!%ie depli! se!ti"e!telor $i a-%i!e%i(v de la etichetarea lor "e!tal& ;e "sur ce v ad5!ci%i tot "ai "ult )! se!ti"e!t* 1i%i e4tre" de ate!t& La )!ceput* vi se va prea u! loc )!tu!ecat $i teri1ia!t* iar* c5!d ve%i si"%i dori!%a i!te!s de a 1u#i* o-serva%i(o 1r s(i da%i curs& Co!ti!ua%i s v co!ce!tra%i ate!%ia asupra durerii* co!ti!ua%i s si"%i%i durerea* 1rica* #roaza* si!#urtatea H se!ti"e!tul* oricare ar 1i el& R"5!e%i vi#ile!t* r"5!e%i preze!t H preze!t cu toat Bii!%a* cu 1iecare celul a corpului& Bc5!d acest lucru* aduce%i o raz de lu"i! )! )!tu!eric& Aceasta este 1lacra co!$tii!%ei voastre& 6! acest stadiu* !u "ai este !evoie s v 1ace%i #ri2i )! le#tur cu a-a!do!area& Aceasta s( a produs de2a& Cu"R Ate!%ia depli! este acceptare depli!* este a-a!do!are& Acord5!( du(i ate!%ie depli!* 1olosi%i puterea Clipei de acu"* care este puterea preze!%ei dvs& Niciu! rest ascu!s de reziste!% !u poate supravie%ui )! ea& ;reze!%a eli"i! ti"pul& Br ti"p* su1eri!%a $i !e#ativis"ul !u pot supravie%ui& Acceptarea su1eri!%ei este o cltorie )! "oarte& Co!1ru!tarea cu durerea pro1u!d* acceptarea ei* "utarea ate!%iei asupra ei )!sea"! a "uri co!$tie!t& C5!d a%i "urit de aceast "oarte* realiza%i c !u e4ist "oarte H $i c !u ave%i de ce s v te"e%i& Nu"ai $i!ele 1als "oare& @"a#i!a%i(v o raz de soare care a uitat c este o parte i!separa-il a soarelui $i se pcle$te si!#ur* 1c5!du(se s cread c tre-uie s lupte pe!tru supravie%uire* s creeze $i s se a#ate de o ide!titate di1erit de cea a soarelui& Ioartea acestei iluzii !u ar 1i i!credi-il de eli-eratoareR 8 dori%i o "oarte u$oarR A%i pre1era s "uri%i 1r durere* 1r a#o!ieR Atu!ci lsa%i trecutul s "oar )! 1iecare "o"e!t $i per"ite%i lu"i!ii preze!%ei dvs& s alu!#e pri! strlucirea ei $i!ele #reoi* le#at de ti"p* care credea%i c su!te%i Edvs&F& ' Calea crucii E4ist "ulte relatri despre oa"e!i care spu! c l(au #sit pe Du"!ezeu pri! su1eri!% pro1u!d $i e4ista$i e4presia cre$ti! E calea cruciiF* care* presupu!* se re1er la acela$i lucru& Gi !oi vor-i" despre acela$i lucru& 'tricto se!so* ei !u l(au #sit pe Du"!ezeu pri! su1eri!%a lor* deoarece su1eri!%a i"plic reziste!%& L(au #sit pe Du"!ezeu pri! a-a!do!are* pri! acceptarea total a strii de 1apt* pozi%ie pe care au 1ost 1or%a%i s o adopte pri! su1eri!%a lor i!te!s& ;ro-a-il c la u! a!u"it "o"e!t $i(au dat sea"a c su1eri!%a este creat de ei&

De ce este a-a!do!area echivale!t cu #sirea lui Du"!ezeuR Deoarece reziste!%a este i!separa-il de "i!te* re!u!%area la reziste!% H a-a!do!area H este s15r$itul do"i!a%iei "i!%ii ca stp5!* s15r$itul i"postorului care se ddea drept Edvs&F* al e#o(ului& Toate aprecierile $i tot !e#ativis"ul se dizolv& Lu"ea Bii!%ei* care a 1ost ascu!s de "i!te* se deschide )! acel "o"e!t& Brusc* apare o "are li!i$te )! dvs&* u! se!ti"e!t i!co"prehe!si-il de pace& Gi )! aceast pace se a1l o -ucurie pro1u!d& @ar )! aceast -ucurie se a1l iu-irea& )! ce!trul tuturor se a1l sacrul* i!co"e!sura-ilul* cel ce !u poate 1i !u"it& Nu !u"esc acest lucru #sirea lui Du"!ezeu3 Cu" a" putea vreodat #si ceea ce !u a" pierdut* )!s$i ese!%a vie%ii care e4ist )! dvs&R Cuv5!tul Du"!ezeu este li"itativ !u !u"ai di! cauza "iilor de a!i de percep%ie $i 1olosire #re$ite* dar $i di! cauz c i"plic e4iste!%a u!ei alte e!tit%i )! a1ara dvs& Du"!ezeu este Bii!%a )!s$i* !u o 1ii!%& Aici !u poate e4ista o rela%ie aute!tic su-iect(o-iect* !u e4ist dualitate* dvs& $i Du"!ezeu& Realizarea lui Du"!ezeu este cel "ai !atural lucru di! lu"e& .i"itor $i i!co"prehe!si-il !u este 1aptul c )l pute%i co!$tie!tiza pe Du"!ezeu* ci c !u su!te%i co!$tie!t de Du"!ezeu& Calea crucii pe care a%i "e!%io!at(o "ai devre"e este vechea cale a ilu"i!rii $i p5! de cur5!d a 1ost si!#ura& Dar !u o respi!#e%i $i !u )i su-esti"a%i e1icacitatea& Ea )!c "ai 1u!c%io!eaz& Calea crucii este o i!versare co"plet& Ea )!sea"! c lucrul cel "ai ru di! via%a dvs&* crucea* se tra!s1or" )! cel "ai -u! lucru care vi s(a )!t5"plat vreodat* 1or%5!du(v s dep$i%i lu"ea 1or"al* s deve!i%i Du"!ezeu H pe!tru c $i Du"!ezeu este u! !o!( lucru& 6! acest "o"e!t* pe!tru "a2oritatea i!co!$tie!t a oa"e!ilor* calea crucii este )!c si!#ura cale& Ei se vor trezi !u"ai pri!tr(o su1eri!% supli"e!tar* iar ilu"i!area ca 1e!o"e! colectiv va 1i* lucru predicti-il* precedat de tra!s1or"ri pro1u!de& Acest proces re1lect 1u!c%io!area a!u"itor le#i u!iversale ce #uver!eaz dezvoltarea co!$tii!%ei $i ast1el au 1ost prezise de u!ii prezictori& Este descris* pri!tre alte locuri* )! Cartea Revela%iei sau Apocalipsa* "ascat de o si"-olistic o-scur $i u!eori i"pe!etra-il& Aceast su1eri!% !u este produs de Du"!ezeu* ci de oa"e!i se"e!ilor lor $i chiar lor )!$i$i* dar $i de u!ele "suri de aprare pe care ;"5!tul* care este u! or#a!is" i!teli#e!t* le va lua pe!tru a se prote2a de atacul viole!t al !e-u!iei u"a!e& Totu$i* e4ist azi u! !u"r di! ce )! ce "ai "are de oa"e!i )! via% a cror co!$tii!% este su1icie!t de evoluat pe!tru a !u "ai avea !evoie de su1eri!% supli"e!tar )!ai!te de a ati!#e ilu"i!area& ;oate c $i dvs& su!te%i u!ul di!tre ei& Ati!#erea ilu"i!rii pri! su1eri!% H calea crucii H )!sea"! a 1i 1or%at s i!tri )! )"pr%ia cerurilor )"potrivi!du(te& 6! 1i!al* v a-a!do!a%i pe!tru c !u "ai pute%i )!dura su1eri!%a* dar su1eri!%a ar putea co!ti!ua "ult ti"p p5! s se )!t5"ple acest lucru& @lu"i!area aleas co!$tie!t )!sea"! re!u!%area la ata$a"e!tul 1a% de trecut $i viitor $i

co!ce!trarea asupra preze!tului& )!sea"! a ale#e s r"5i )! starea de preze!%* $i !u )! ti"p& )!sea"! a spu!e EdaF strii de 1apt& Atu!ci !u "ai ave%i !evoie de durere& De c5t ti"p crede%i c ve%i avea !evoie )!ai!te de a putea spu!e3 ENu voi "ai crea durere* !u voi "ai crea su1eri!%FR De c5t durere "ai ave%i !evoie )!ai!te de a putea 1ace aceast ale#ereR Dac crede%i c ave%i !evoie de "ai "ult ti"p* ve%i pri"i "ai "ult ti"p H $i "ai "ult durere& Ti"pul $i durerea su!t i!separa-ile& ;uterea de a ale#e Ce se )!t5"pl cu to%i ace$ti oa"e!i care apare!t vor s su1ereR A" o priete! al crei parte!er este a#resiv 1izic $i care a avut o rela%ie a!terioar de acela$i 1el& De ce ale#e ast1el de -r-a%i $i de ce acu" re1uz s ias di! aceast situa%ieR De ce at5t de "ul%i oa"e!i ale# e1ectiv su1eri!%aR 6"i dau sea"a c ver-ul a ale#e este u!ul di!tre ter"e!ii 1avori%i ai adep%ilor cure!tului NeQ A#e* dar )! acest co!te4t !u este 1olosit 1oarte corect& Este o eroare s spu!e" c ci!eva )$i Eale#eF o rela%ie dis1u!c%io!al5 sau orice alt situa%ie !e#ativ de via%& Ale#erea i"plic co!$tii!% H u! #rad )!alt de co!$tii!%& Br ea* !u ave%i posi-ilitatea de a ale#e& Ale#erea )!cepe )! "o"e!tul )! care scpa%i de ide!ti1icarea cu "i!tea $i de tiparele sale co!di%io!ate* )! "o"e!tul )! care deve!i%i preze!t& ;5! c5!d !u a2u!#e%i )! acest pu!ct* !u su!te%i co!$tie!t* di! pu!ct de vedere spiritual& Adic su!te%i 1or%at s #5!di%i* s si"%i%i* s ac%io!a%i )! a!u"ite 1eluri* )! 1u!c%ie de co!di%io!area "e!tal& Acesta este "otivul pe!tru care @sus a spus3 E@art(i* Doa"!e* c !u $tiu ce 1acF& Acest lucru !u are !icio le#tur cu i!teli#e!%a* )! se!sul co!ve!%io!al al cuv5!tului& A" )!t5l!it "ulte persoa!e i!teli#e!te $i 1oarte educate care erau )! acela$i ti"p total i!co!$tie!te* adic co"plet ide!ti1icate cu "i!tea lor& De 1apt* dac dezvoltarea "e!tal $i -a#a2ul "ai "are de cu!o$ti!%e !u este co!tra-ala!sat de o dezvoltare corespu!ztoare a co!$tii!%ei* pote!%ialul !e1ericirii $i dezastrului este 1oarte "are& ;riete!a dvs& este -locat )!tr(o rela%ie cu u! parte!er a-uziv $i !u este pe!tru pri"a oar& De ceR Nu are posi-ilitatea de a ale#e& Ii!tea* co!di%io!at 1ii!d de trecut* )!cearc "ereu s recreeze ceea ce $tie $i )i este 1a"iliar& Chiar dac este dureros* cel pu%i! este 1a"iliar& Ii!tea ader )!totdeau!a la cu!oscut& Necu!oscutul este periculos* pe!tru c !u are !iciu! co!trol asupra lui& Acesta este "otivul pe!tru care "i!tea ur$te $i i#!or preze!tul& Co!$tii!%a "o"e!tului preze!t creeaz o -re$ !u !u"ai )! 1lu4ul #5!dirii* ci $i )! coti!uu("ul trecut(viitor& Niciu! lucru cu adevrat !ou $i creativ !u poate ptru!de )! aceast lu"e dec5t pri! aceast -re$* pri! acest spa%iu li-er al posi-ilit%ii i!1i!ite& A$a c priete!a ta* ide!ti1ic5!du(se cu "i!tea* poate recrea u! tipar )!v%at )! trecut* )! care i!ti"itatea $i viole!%a su!t le#ate i!separa-il& Alter!ativ* ea poate pu!e )! aplicare u! tipar "e!tal )!v%at )! copilria ti"purie* co!1or" cruia ea este lipsit de valoare $i "erit s 1ie pedepsit& Este posi-il $i s triasc o parte i"porta!t di! via% pri! corpul( du(rere* care caut "ereu "ai "ult durere cu care s se ali"e!teze& ;arte!erul ei are $i el tiparele sale i!co!$tie!te* care le co"pleteaz pe ale ei& Desi#ur* ea )$i creeaz si!#ur

situa%ia* dar ci!e sau ce este cel care a creat(oR .! tipar "e!tal(e"o(%io!al di! trecut* !i"ic "ai "ult& De ce s 1ace" di! el u! euR Dac )i ve%i spu!e c $i(a ales si!#ur starea sau situa%ia* )i ve%i )!tri starea de ide!ti1icare cu "i!tea& Dar este tiparul su "e!tal adevrata ei perso!alitateR Este $i!ele ei adevratR Este ide!titatea ei adevrat derivat di! trecutR Arta%i(i priete!ei cu" s devi! o preze!% care )$i o-serv #5!durile $i e"o%iile& 8or-i%i(i despre corpul(durere $i despre cu" se poate eli-era de el& )!v%a%i(o arta co!$tie!tizrii corpului i!terior& Arta%i(i pe viu se"!i1ica%ia preze!%ei& @"ediat ce va 1i capa-il s acceseze puterea preze!tului $i ast1el s rup le#tura cu trecutul ei co!di%io!at* va avea posi-ilitatea de a ale#e& Ni"e!i !u ale#e dis1u!c%io!alitatea* co!1lictul* durerea& Ni"e!i !u ale#e !e-u!ia& Ele se )!t5"pl pe!tru c !u ave%i su1icie!t preze!% pe!tru a dizolva trecutul* !u ave%i su1i( cie!t lu"i! pe!tru a alu!#a )!tu!ericul& Nu su!te%i aici )! totalitate& Nu v(a%i trezit co"plet )!c& @!tre ti"p* "i!tea co!di%io!at v co!duce via%a& 'i"ilar* dac su!te%i u!ul di!tre cei "ul%i care au pro-le"e cu pri!%ii* dac "ai !utri%i )!c rese!ti"e!te )! le#tur cu u! a!u"it lucru pe care l(au 1cut sau !u l(au 1cut* atu!ci )!c "ai crede%i c au avut posi-ilitatea de a ale#e H c ar 1i putut s se co"porte di1erit& )!totdeau!a !i se pare c oa"e!ii au avut posi-ilitatea de a opta* dar aceasta este o iluzie& At5ta ti"p c5t "i!tea dvs& cu tiparele ei co!di%io!ate v co!duce via%a* at5ta ti"p c5t su!te%i "i!tea dvs&* ce op%iu!i ave%iR Niciu!a& Nici "car !u su!te%i acolo& 'tarea de ide!ti1icare cu "i!tea este e4tre" de dis1ii!c%io!al& Este o 1or" de !e-u!ie& Aproape toat lu"ea su1er de aceast -oal* )! di1erite #rade& )! "o"e!tul )! care realiza%i acest lucru* !u "ai pute%i avea rese!ti"e!te& Cu" a%i putea 1i suprat pe -oala cuivaR 'i!#ura reac%ie potrivit este co"pasiu!ea& Aceasta )!sea"! c !i"e!i !u este respo!sa-il pe!tru actele saleR Nu("i place aceast idee& Dac su!te%i co!dus de "i!te* de$i !u ave%i posi-ilitatea de a ale#e* ve%i su1eri totu$i co!seci!%ele i!co!$tie!%ei dvs& $i ve%i crea su1eri!%e supli"e!tare& 8e%i duce povara 1ricii* a co!1lictelor* a pro-le"elor $i a durerii& 'u1eri!%a ast1el creat v va 1or%a* )! 1i!al* s ie$i%i di! starea de i!co!$tie!%& Ceea ce spu!e%i despre ale#ere este vala-il $i pe!tru iertare* presupu!& Tre-uie s 1ii total co!$tie!t $i s te a-a!do!ezi )!ai!te de a putea ierta& E@ertareaF este u! ter"e! 1olosit de /&<<< de a!i* dar "a2oritatea oa"e!ilor au o i"a#i!e 1oarte li"itat despre se"!i1ica%ia ei& Nu pute%i ierta )!tr(adevr pe ci!eva at5ta ti"p c5t se!ti"e!tul dvs& de ide!titate deriv di! trecut& Nu"ai av5!d acces la puterea preze!tului* care este puterea proprie* poate e4ista iertare aute!tic& Acest lucru las trecutul 1r !icio putere& C5!d realiza%i )! ad5!cul su1letului c !iciu! lucru pe care l(a%i 1cut vreodat sau care v(a 1ost 1cut !u poate ati!#e c5tu$i de pu%i! ese!%a radia!t a 1ii!%ei dvs& adevrate* )!tre#ul co!cept al iertrii devi!e i!util& Gi cu" a2u!# la aceast co!$tie!tizareR

C5!d v a-a!do!a%i strii de 1apt $i deve!i%i total preze!t* trecutul )!ceteaz s "ai ai- vreo putere& Nu "ai ave%i !evoie de el& ;reze!%a este cheia& Clipa de acu" este cheia& Cu" voi $ti c "(a" a-a!do!atR C5!d !u ve%i "ai si"%i !evoia s pu!e%i aceast )!tre-are& Cupri!s ;re1a%a editoruluiJJJJJJJJ& Cuv5!t )!ai!teJJJJJJJJJ& Iul%u"iri JJJJJJJJJJ& @!troducere JJJJJJJJJJ Capitolul + Nu su!te" totu!a cu "i!tea !oastrJJ&& Cel "ai "are o-stacol )! calea ilu"i!riiJJJJJJJJJ& Eli-erarea de "i!tea !oastrJJJJ&& @lu"i!area3 dep$irea #5!durilor JJJ& E"o%ia3 reac%ia corpului la activitatea "i!%iiJJJJJJ&& Capitolul / Co!$tie!tizarea3 calea eli-errii de durereJJJJJJ&& Nu "ai crea%i durere )! preze!t JJJ&& Durerea trecut3 dizolvarea corpului(durere && @de!ti1icarea si!elui 1als cu corpul(durere J Ori#i!ea 1ricii JJJJJJJJ& )!cercarea si!elui 1als de a ati!#e starea de )"pli!ireJJJJJJJJ&&

Capitolul , ' ptru!de" $i "ai ad5!c )! Clipa de acu" Nu v cuta%i $i!ele )! "i!te JJJJ& ;u!e%i capt iluziei ti"puluiJJJJ&& Ni"ic !u e4ist )! a1ara Clipei de acu" J& Cheia di"e!siu!ii spiritualeJJJJ&& Cu" a2u!#e" la puterea Clipei de acu" J& Re!u!%area la ti"pul psiholo#ic JJJ& Ne-u!ia ti"pului psiholo#ic JJJJ& Ne#ativis"ul $i su1eri!%a )$i au rdci!ile )! ti"pul psiholo#ic JJJJJJ Descoperirea vie%ii di!colo de situa%ia de via% JJJJJJJJJ& Toate pro-le"ele su!t iluzii ale "i!%ii J&& .! pas uria$ )! evolu%ia co!$tii!%eiJJ&& Bucuria de a triJJJJJJJ&& Capitolul = 'trate#ii ale "i!%ii de evitare a Clipei de acu" JJJJJJJ&& ;ierderea Clipei de acu"3 iluzia 1u!da"e!talJJJJJJ& 'tarea o-i$!uit de i!co!$tie!% $i i!co!$tie!%a pro1u!dJJJJJ& Ce caut eiR JJJJJJJJ&&

Dizolvarea strii de i!co!$tie!% o-i$!uit && Eli-erarea de !e1ericire JJJJJ&& Oriu!de v(a%i a1la* 1i%i co"plet preze!t J&

'copul i!terior al cltoriei vie%ii JJJ Trecutul !u poate supravie%ui dac su!te%i preze!tJJJJJJ& Capitolul ? 'tarea de preze!% JJJJJJJ& Nu este ceea ce crede%i JJJJJ& 'e!sul ezoteric al Ea$teptriiFJJJJ Bru"use%ea se ive$te )! li!i$tea preze!%eiJ Ati!#erea co!$tii!%ei pureJJJJJ Cristos3 realitatea preze!%ei dvs& divi!e J& Capitolul 7 Corpul i!terior JJJJJJJJ& Bii!%a este $i!ele dvs& pro1u!d JJJ&& ;rivi%i di!colo de cuvi!te JJJJJ Descoperirea propriei realit%i i!vizi-ile $i i!destructi-ile JJJJJJJ Co!ectarea cu corpul i!teriorJJJJ Tra!s1or"area pri! i!ter"ediul corpului J Ru#ciu!e pe!tru corp JJJJJ&& Rdci!i i!terioare ad5!ciJJJJJ )!ai!te de a i!tra )! corp* iartJJJ&&

Le#tura cu !e"a!i1estulJJJJJ )!ceti!irea procesului de )"-tr5!ireJJ Borti1icarea siste"ului i"u!itarJJJ& Lsa%i respira%ia s v co!duc pri! corp J Bolosirea creativ a "i!%iiJJJJJ Arta de a asculta JJJJJJJ& Capitolul > ;or%i ctre lu"ea !e"a!i1est5JJJJ& ' ptru!de" $i "ai ad5!c )! corpJJ&& 'ursa chi(ului JJJJJJJJ 'o"!ul 1r viseJJJJJJJ& Alte por%iJJJJJJJJJ& Li!i$tea JJJJJJJJJ&& 'pa%iulJJJJJJJJJJ Adevrata !atur a spa%iului $i a ti"pului && Ioartea co!$tie!t JJJJJJ&& Capitolul Y Rela%ii evoluate JJJJJJJJ& ;tru!de%i )! Clipa de acu"* oriu!de v(a%i a1laJJJJJJJ Rela%ii de iu-ireSurJJJJJJ&& Depe!de!%a $i cutarea ple!itudi!ii JJ& De la depe!de!% la rela%ii ilu"i!ate JJ

Rela%iile ca 1or" de practic spiritual J& De ce 1e"eile su!t "ai aproape de ilu"i!are JJJJJJJJ Dizolvarea corpului(durere 1e"i!i! colectiv JJJJJJJJJ& Re!u!%area la rela%ia cu si!eJJJJ& Capitolul 0 Di!colo de 1ericire $i !e1ericire se a1l pacea JJJJJJJJ&& Bi!ele superior di!colo de -i!e $i de ru J '15r$itul dra"ei vie%ii dvsJJJJJ E1e"eritatea $i ciclurile vie%ii JJJ&& Bolosirea $i a-a!do!area !e#ativis"ului J Natura co"pasiu!iiJJJJJJ&& 'pre o ordi!e di1erit a realit%iiJJJ& Capitolul +< 'e!sul a-a!do!riiJJJJJJJ& Acceptarea preze!tuluiJJJJJ&& De la e!er#ia "e!tal la e!er#ia spiritual && A-a!do!area )! rela%iile perso!aleJJ&& Tra!s1or"area -olii )! treapt spiritual superioarJJJJJJ C5!d apar dezastreleJJJJJJ&

Tra!s1or"area su1eri!%ei )! paceJJJ& Calea cruciiJJJJJJJJ&& ;uterea de a ale#e(JJJJJ& Editor3 Gr& Arse!e C.RTEA 8ECHE ;.BL@'H@NG str& arh& @o! Ii!cu ++* Bucure$ti tel&S1a43 K</+O///&?>&/7* K</+O///&=>&7? i!ter!et3 QQQ&curteaveche&ro e("ail3 redactiefcurteaveche&ro