Sunteți pe pagina 1din 2

1. Sistemul institutiilor si organelor care asigura executarea masurilor de siguranta si a masurilor preventive. 2.

Scopul si sarcinile insitutiilor carea asigura executarea pedepselor penale. 3. Tipurile si destinatia institutiilor penitenciare. 4. Controlul asupra activitatii intitutiilor si organelor care asigura executarea pedepselor penale. Institutiile si organele in atributiile de baza: Institutiile si organele care au ca functie de baza executarea pedepselor penale. 1. organul de probatiune asigura executarea 2. executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate 3. pedepsei retragerii gradului militar sau special, a gradului de calificare (clasificare) si a distinctiilor de stat Pedepsei muncii neremunerate in folosul comunitatii, hotaririlor privind condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Hotaririlor privind inlocuirea partii neexecutate din pedeapsa cu o pedeapsa mai blinda. Hotaririlor privind eliberarea de pedeapsa a minorilor. Hotaririlor privind aminarea executarii pedepsei aplicate femeilor gravide si femeilor care au copii in virsta de pina la 8 ani. Pedepselor aplicate persoanelor juridice, altele decat pedeapsa amenzii. De catre executorii judecatoresti este asigurata executarea pedepsei amenzii aplicate persoanelor fizice sau juridice. De catre penitenciare se asigura executarea: pedepsei inchisorii si detentiunii pe viata. Pedepsei amenzii aplicate condamnatilor care executa pedeapsa inchisorii sau detentiunii pe viata. La al doilea grup se refera organele pentru care executarea pedepselor apare ca o functie suplimentara la atributiile lor de baza. Instanta de judecata Administratia organizatiei in care activeaza condamnatul. Comandantul unitatii militare asigura executarea. Organul imputernicit in conformitate cu legea sa anuleze dreptul de a exercita o anumita activitate sau de a ocupa o anumita functie. Persoana oficiala sau organul corespunzator care a conferit grad militar sau special, titlu special grad de calificare, clasificare si distinctiile de stat. Conform art. 174 Cod de executare institutiile si organele care asigura executarea masurior de siguranta sunt: a. executarea masurior de constringere cu caracter medical se asigura de catre institutiile curative specializate b. executarea hotaririlor judecatoresti privind aplicarea masurilor de constringere cu caracater medical alcoolicilor si narcomanilor condamnati care executa pedeapsa inchisorii sau detentiunii pe viata se asigura de catre penitenciare c. executarea hotaririlor judecatoresti privind aplicarea masurilor de constringere cu caracter educativ se asigura de catre organul de probatiune in a carui raza teritoriala se afla domiciliul minorilor, de catre institutia speciala de invatamint si de reeducare sau de catre institutia curativa si de reeducare. Executarea hotaririlor privind expulzarea cetatenilor straini si a apatrizilor se asigura de catre organele afacerilor interne. Executarea hotaririlor privind confiscarea speciala se asigura de catre executorii judecatoresti. Executarea masurilor preventive conform art. 175 CdExecutare este asigurat de catre organele statului in felul urmator: Respectarea obligatiei de a nu parasi tara. Executarea garantiei personale Executarea ridicarii provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de transport Transmiterea sub supraveghere a militarului Transmiterea de sub supraveghere a minorului, organul afacerilor interne.

Arestarea preventiva se asigura de catre penitenciare.