Sunteți pe pagina 1din 4
Registrul bunurilor imobile 0121129024 Capitolul A,B (Verificat , 28.01.2013) Deschis 22.12.2005 Subcapitolul I. Bunul imobil 1.0

Registrul bunurilor imobile 0121129024

Capitolul

A,B (Verificat , 28.01.2013)

Deschis

22.12.2005

Subcapitolul I. Bunul imobil

 • 1.0 Bunul imobilTeren Numărul cadastral0121129.024

Adresamun. Chişinău, or. Durleşti str-la 2,Tineretului, 5

Modul de folosinţăPentru construcţii Suprafaţa0.0685 ha Tipul hotarelorgenerale

 • 1.1 Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral0121129.024.01 Adresamun. Chişinău, or. Durleşti str-la 2,Tineretului, 5 Modul de folosinţăCasă de locuit individuală Suprafaţa163.9 m.p.

 • 1.2 Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral0121129.024.02 Adresamun. Chişinău, or. Durleşti str-la 2,Tineretului, 5 Modul de folosinţăConstrucţie accesorie Suprafaţa29.2 m.p.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

 • 2.1 Bunul imobil0121129.024

Stins

Cota parte1.0 ProprietarulSava Tudor Pavel Domiciliul / Sediul Temeiul înscrieriiTitlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 0121129024 din 30.09.2005

(23417a/05)

Data înregistrării07.12.2005

 • 2.2 Bunul imobil0121129.024

Stins

Cota parte1.0 ProprietarulILESCU VASILE ION Domiciliul / Sediul ProprietarulILESCU LILIANA ANTON, Domiciliul / Sediul Temeiul înscrieriiContract de vînzare/cumpărare nr. 1169 din 17.02.2006 (1386g/06) Data înregistrării20.02.2006

 • 2.3 Bunul imobil0121129.024

Stins

Cota parte1.0 ProprietarulSPÎNU ION ANATOLIE Domiciliul / Sediul Temeiul înscrieriiContract de vînzare/cumpărare nr. 4652 din 27.06.2006 (0100/06/7701) Data înregistrării28.07.2006

Domiciliul / SediulREPUBLICA MOLDOVA, NISPORENI, BOLDUREŞTI Temeiul înscrieriiContract de vînzare/cumpărare nr. 13008 din 11.06.2010 (0101/10/16645) Data înregistrării29.06.2010

2.5

Bunul imobil0121129.024.02

0121129.024.01

Cota parte1.0

ProprietarulGOFMAN RITTA LEONID, (10.10.1947)

 
 

Domiciliul / SediulREPUBLICA MOLDOVA, NISPORENI, BOLDUREŞTI Temeiul înscrieriiDispoziţia Primăriei or. Durleşti nr. 11 din 28.01.2013 (0101/13/3665) Proces verbal de recepţie finală nr. 05/13 din 28.01.2013 (0101/13/3665) Data înregistrării28.01.2013

FERMĂ BOŞCANA

 
2.5 Bunul imobil 0121129.024.02 0121129.024.01 Cota parte 1.0 Proprietarul GOFMAN RITTA LEONID, (10.10.1947) Domiciliul / Sediul
 

Registrul bunurilor imobile 3118100659

Capitolul

A,B (Verificat , 11.08.2008)

Deschis

19.06.2006

Subcapitolul I. Bunul imobil

 

1.0

Bunul imobilTeren Numărul cadastral3118100.659 Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Locul amplasăriieroare plan Modul de folosinţăAgricol Suprafaţa18.0 ha Tipul hotarelorgenerale

1.1

Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral3118100.659.01 Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Modul de folosinţăConstrucţie agricolă, agroindustrială Suprafaţa524.4 m.p.

 

1.2

Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral3118100.659.02 Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Modul de folosinţăConstrucţie agricolă, agroindustrială Suprafaţa1666.73 m.p.

 

1.3

Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral3118100.659.03 Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Modul de folosinţăConstrucţie agricolă, agroindustrială Suprafaţa79.4 m.p.

 

Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Modul de folosinţăClădire administrativă Suprafaţa199.1 m.p.

 • 1.5 Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral3118100.659.05 Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Modul de folosinţăConstrucţie agricolă, agroindustrială Suprafaţa282.5 m.p.

 • 1.6 Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral3118100.659.06 Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Modul de folosinţăConstrucţie agricolă, agroindustrială Suprafaţa869.1 m.p.

 • 1.7 Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral3118100.659.07 Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Modul de folosinţăConstrucţie agricolă, agroindustrială Suprafaţa1638.0 m.p.

 • 1.8 Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral3118100.659.08 Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Modul de folosinţăConstrucţie agricolă, agroindustrială Suprafaţa1048.8 m.p.

 • 1.9 Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral3118100.659.09 Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Modul de folosinţăConstrucţie agricolă, agroindustrială Suprafaţa1379.5 m.p.

 • 1.10 Bunul imobilConstrucţie Numărul cadastral3118100.659.10 Adresar-nul Criuleni, com. Boşcana, extravilan Modul de folosinţăConstrucţie agricolă, agroindustrială Suprafaţa1242.59 m.p.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

 • 2.1 Bunul imobil3118100.659 Cota parte1.0 ProprietarulAdministraţia publică locală Domiciliul / Sediul Temeiul înscrieriiLegea nr. 981-XIV din 11.05.2000 Data înregistrării13.07.2006

  • 2.143 Bunul imobil3118100.659.01

3118100.659.02

3118100.659.03

3118100.659.04

3118100.659.10

3118100.659.06

3118100.659.07

3118100.659.08

3118100.659.09

3118100.659.05

Cota parte1/2

ProprietarulBĂNĂRESCU ANATOLIE VLADIMIR,

Stins

Domiciliul / Sediul Temeiul înscrieriiContract de vînzare/cumpărare nr. 5884 din 27.03.2012 (3101/12/31223) Data înregistrării28.12.2012

 • 2.144 Bunul imobil3118100.659.01

3118100.659.02

3118100.659.03

3118100.659.04

3118100.659.10

3118100.659.06

3118100.659.07

3118100.659.08

3118100.659.09

3118100.659.05

Cota parte1/2

ProprietarulGOFMAN LUDMILA ION

Stins

Domiciliul / Sediul Temeiul înscrieriiContract de vînzare/cumpărare nr. 5844 din 27.03.2012 (3101/12/31252) Data înregistrării28.12.2012

 • 2.145 Bunul imobil3118100.659.01

3118100.659.02

3118100.659.03

3118100.659.04

3118100.659.10

3118100.659.06

3118100.659.07

3118100.659.09

3118100.659.05

Cota parte100 %

ProprietarulSTERLEŢCAIA MARIA PETRU, (01.05.1921)

Domiciliul / SediulREPUBLICA MOLDOVA, EDINEŢ, CUPCINI Temeiul înscrieriiAcord de rezoloţiune a contractului de vînzare - cumparare nr. 5796 din 29.05.2013 (3101/13/53285) Contract de vînzare/cumpărare nr. 1182 din 14.05.2008 (3101/13/53285) Contract de vînzare/cumpărare nr. 1183 din 14.05.2008 (3101/13/53285) Contract de vînzare/cumpărare nr. 14/3658 din 23.12.2006 (3101/13/53285) Contract de vînzare/cumpărare nr. 14/3659 din 23.12.2006 (3101/13/53285) Contract de vînzare/cumpărare nr. 14/3660 din 23.12.2006 (3101/13/53285) Contract de vînzare/cumpărare nr. 2145 din 22.08.2008 (3101/13/53285) Contract de vînzare/cumpărare nr. 2994 din 31.12.2008 (3101/13/53285) Contract de vînzare/cumpărare nr. 3624 din 11.12.2007 (3101/13/53285) Contract de vînzare/cumpărare nr. 4069 din 26.11.2007 (3101/13/53285) Contract de vînzare/cumpărare nr. 4071 din 26.11.2007 (3101/13/53285) Data înregistrării31.05.2013

 • 2.146 Bunul imobil3118100.659.08 Cota parte100 % ProprietarulSTERLEŢCAIA MARIA PETRU, (01.05.1921) Domiciliul / SediulREPUBLICA MOLDOVA, EDINEŢ Temeiul înscrieriiContract de vînzare/cumpărare nr. 14/3660 din 23.12.2006 (3101/13/53285) Data înregistrării31.05.2013

2.144 Bunul imobil3118100.659.01 3118100.659.02 3118100.659.03 3118100.659.04 3118100.659.10 3118100.659.06 3118100.659.07 3118100.659.08 3118100.659.09 3118100.659.05 Cota parte1/2 ProprietarulGOFMAN LUDMILA

INTREPRINDEREA DE STAT "CADASTRU"