Sunteți pe pagina 1din 21

FACULTATEA CONSTRUCTII DE MASINI

CATEDRA: Masini unelte si sisteme de productie - Bistrita


PROIECT TFMU
Prof. coordonator: STUDENT:
Asist. Ing. Radu Adrian Ani Darius Florin
ANUL : IV
Proiect TFMU 1Cuprins
I. ITINERAR TEHNOLOGIC ................................................................................................... 2
II. CALCULUL ADAOSULUI DE PRELUCRARE ................................................................. 5
2.1 Stabilirea parametrilor R
z
si S .............................................................................................................................. 5
2.2 Stabilirea tolerantelor ........................................................................................................................................... 5
2.3 Stabilirea valori erorilor [m] ........................................................................................................................... 6
2.4 Calculul abaterilor spatiale ................................................................................................................................... 6
2.5 Calculul adaosului de prelucrare .......................................................................................................................... 7
2.6 Calculul adaosului de prelucrare nominal [ 2A
p nom
] ............................................................................................ 7
2.7 Calculul diametrului maxim [ d
max i-1
] ................................................................................................................... 8
2.8 Calculul diametrului minim [ d
min i-1
]..................................................................................................................... 8
2.9 Calculul pentru debitare ................................................................................................................................... 9
2.10. Calculul la frezare frontal ........................................................................................................................ 9
2.11. Calculul adaosului de prelucrare minim la frezare ................................................................................ 9
2.12. Calculul adaosului de prelucrare nominal la frezare frontal ................................................................... 9
2.13. Calculul lungimi maxime la frezarea frontal [ l
max
] ............................................................................. 10
III. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA TEHNIC DE TIMP
PENTRU OPERAIA DE STRUNJIRE .................................................................................... 11
A. CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE PENTRU OPERATIA DE STRUNJIRE ....................................... 11
B. NORMA TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERATIA DE STRUNJIRE ................................................... 13
IV. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA TEHNIC DE TIMP
PENTRU OPERAIA DE FREZARE A UNUI CANAL DE PANA ....................................... 14
A. CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE LA FREZAREA UNUI CANAL DE PANA ................................... 14
B. NORMA TEHNIC DE TIMP LA FREZAREA UNUI CANAL DE PANA ..................................................... 15
V. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA TEHNIC DE TIMP
PENTRU OPERAIA DE RECTIFICARE ROTUNDA .......................................................... 16
A. CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE PENTRU OPERATIA DE RECTIFICARE ROTUNDA ............... 16
B. NORMA TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERATIA DE RECTIFICARE ROTUNDA .................................... 18
ANEXE: .................................................................................................................................................................... 19Proiect TFMU 2

I. ITINERAR TEHNOLOGIC

NR.
CRT.
DENUMIRE
OPERATIE
SCHITA DE OPERATIE
MASINA
UNEALTA
S.D.V. OBS.
1.
Debitare

IT 16

Fierastrau
mecanic
-banda

-menghina

-ruleta

2.
Planarea si
centruirea

IT 12

Masina de
planat si
centruit
-freza
cilindro-
frontala
-centruitor
-prisma
-subler

-gaura
de
centrare
A1,6
STAS
1361-83
3.
Strunjirea de
degrosare si
finisare
(capat I )

IT 9

Strung SN
400 x 1000
-cutit cu
placute din
carburi
metalice

-universal si
virful papusei
mobile

-subler


Proiect TFMU 3

4.
Strunjire de
degrosare si
finisare
(capat II)

IT 9

Strung SN
400x1000
-cutit cu
placute din
carburi
metalice

-universal si
virful papusei
mobile

-subler

5.
Frezare canal
de pana

IT 12

Freza
CNC
-freza deget

-menghina

-subler


6
Rectificare

IT 6

Masina de
rectificat
rotund
-piatra
cilindrica
plana

-piesa se
prinde intre
varfuri

-sublerProiect TFMU 4

Nr.
Crt.
Operatie T [m] IT R
z
[m] S [m] [m] c [m]
2Ap
min
[m]
2Ap
nom

[m]
d
max

[mm]
d
nom

[mm]
d
min

[mm]
1. Semifabricat 520 14 125 150 220 0 0 0 28.5355 28.55 28.03
2.
Strunjire de
degrosare
210 12 63 60 13.2 70 1011.7 1531.7 27.0038 27.1 26.89
3.
Strunjire de
finisare
52 9 25 30 5.5 35 320.8 530.8 26.473 26.5 26.448
4. Rectificare 13 6 1,6 4 0.66 0 121 173 26.3 26 25.1Proiect TFMU 5

II. CALCULUL ADAOSULUI DE PRELUCRARE
2.1 Stabilirea parametrilor R
z
si S
- pentru semifabricat :

R
z
=125 [m]
S=150 [m] (tab. 4.5 pag 217 Picos)
- pentru strunjire de degrosare :

R
z
=63 [m]
S=60 [m] (tab. 4.9 pag 220 Picos)
- pentru strunfirea de finisare :

R
z
=25 [m]
S=30 [m] (tab 4.9 pag 220 Picos)
- pentru rectificare :

R
z
=1,6 [m]
S=4 [m] (tab.4.9 pag 220 Picos)

2.2 Stabilirea tolerantelor
- pentru semifabricat :
T=520 [m] (tab 2.15 pag 170 Picos)
IT=14 (tab. 2.14pag 167 Picos)
- pentru strunjire de degrosare:
T=210 [m]
IT=12
- pentru strunfirea de finisare :
T=52 [m]
IT=9
- pentru rectificare :
T=13 [m]
IT=6

Proiect TFMU 6

2.3 Stabilirea valori erorilor [m]
- pentru semifabricat: =0 [m]; (tab. 1.38 pg. 81 Picos)
- pentru strunjirea de degrosare: =70 [m]; (tab. 1.33 pg. 74 Picos)
- pentru strunjirea de finisare: =35 [m]; (tab. 1.33 pg. 74 Picos)
- pentru rectificare: =0[m].

2.4 Calculul abaterilor spatiale
-pentru semifabricat
sf
= c * l [m] (relaia 4.3 pag 213 Picos)

c
=2 - curb specific (tab 4.6 pag 218 Picos)
l=110 [mm] - lungimea total a piesei

sf
=
c
* l=2 * 110=220 [m]

-pentru strunjirea de degrosare
deg
= k
1
*
sf
[m] (rel. 4.10 pag. 218 Picos)
K
1
=0.06 - coeficient de degroare (tab. 4.8 pag 218 Picos)

sf
=220 [m]

deg
=k
1
*
sf
=0.06 * 220=13.2 [m ]
-pentru strunjirea de finisare
finisare
=k
2
*
sf
[m]
K
2
=0.025 - coeficient de finisare (tab.4.8 pag. 219 Picos)

sf
=220 [m]

finisare
=k
2
*
sf
=0.025*220=5.5 [m]
-pentru rectificare
rect
=k
3
*
sf
[m]
K
3
=0.003 - coeficient de rectificare (tab 4.8 pag 219 Picos)

sf
=220 [m]

rect
=k
3
*
sf
=0.003*220=0.66 [m]Proiect TFMU 7

2.5 Calculul adaosului de prelucrare
( )
2 2
1 1 1 min
2 2 2
i i i i pi
S Rz A c + + + =

(relatie 33 pag 191 Picos)
i-1 ( se refer la operaia precedent )
i - (reprezint operaia curenta )
- pentru semifabricat
Ap
min
= 0 [m]
- pentru strunjire de degroare
2Ap
min
=2(125 +150)+

1011.7 [m]
- pentru strunjirea de finisare
2Ap
min
=2(63 + 60)+

=320.8 [m]
- pentru rectificare
2Ap
min
=2(25 +30)+

121 [m]

2.6 Calculul adaosului de prelucrare nominal [ 2A
p nom
]
2Ap
i nom
= 2Ap
i min
+ T
i-1
(tab 3.3 pag 205 Picos)
- pentru semifabricat
2Ap
i nom
= 0 [m]

- pentru strunjirea de degrosare
2Ap
i nom
= 2Ap
i min
+ T
i-1
= 1011.7 +520 =1531.7 [m]

- pentru strunjirea de finisare
2Ap
i nom
=2Ap
i min
+ T
i-1
= 530.8 [m]

- pentru rectificare
2Ap
i nom
=2Ap
i min
+T
i-1
=121 + 52 =173 [m]
Proiect TFMU 8

2.7 Calculul diametrului maxim [ d
max i-1
]
d
max i-1
= d
i max
+2Ap
i nom

- pentru calculul diametrului maxim inainte de rectificare
d
max i-1
= d
i max
+ 2Ap
i nom
=26.3 +0.173 = 26.473 [mm]

- pentru calculul diametrului maxim inainte de finisare
d
max i-1
=d
i max
+ 2Ap
i nom
=26.473 +0.5308 =27.0038 [mm]

- pentru calculul diametrului maxim inainte de strunjirea de degrosare
d
maxi-1
=d
i max
+2Ap
i nom
= 27.0038+1.5317 =28.5355 [mm].


2.8 Calculul diametrului minim [ d
min i-1
]
d
min i-1
= d
nom i-1
T
i-1
(tab. 3.3 pag 205 Picos)


- pentru calculul diametrului minim inainte de rectificare
d
min i-1
= d
nom i-1
T
i-1
=26.5 - 0.052 = 26.448 [mm]

- pentru calculul diametrului minim inainte de strunjirea de finisare
d
min i-1
= d
nom i-1
T
i-1
= 27.1 0.21 = 26.89 [mm]

- pentru calculul diametrului minim inainte de strunjirea de degrosare
d
min i-1
= d
nom i-1
T
i-1
= 28.55 0.52 = 28.03 [mm]


Proiect TFMU 9


2.9 Calculul pentru debitare
L
pies
= 110 0,1 [mm]
d
nom sf
= 26.012 [mm] => d
STAS
=
3 . 0
9 . 0
28
+

| [mm] (tab. 4.1 pag. 214 Picos)


=d
STAS
* 0.01 = 28 * 0.01 = 0.28 [m]
= 100 = alegem 150 [m] (tab.1.38 pag. 81 Picos)
Rz+S = 200 [m] (tab. 4.11 pag. 221 Picos)
T = 870 [m] IT = 14

2.10. Calculul la frezare frontal
T = 210 [m] (tab. 2.15 pag. 170 Picos)
= 320 [m] (tab.1.33 pag. 74 Picos)

2.11. Calculul adaosului de prelucrare minim la frezare
2Ap
i min
= 2 ( Rz
i-1
+ S
i-1
+
i-1
+
i
)
2Ap
i min
= 2 (200 + 0.28 + 320 ) = 1040.56 [m]

2.12. Calculul adaosului de prelucrare nominal la frezare frontal
2Ap
i nom
= 2Ap
i min
+T
i-1

2Ap
i nom
= 1040.56 + 870 = 1910.56 [m]


Nr.
Crt.
Operatie
prelucrare
IT
T
[m]
Rz+S
[m]

[m]

[m]
2Ap
i min

[m]
2Ap
nom

[m]
L
max

[mm]
L
nom

[mm]
L
min

[mm]
1 Debitare 14 870 200 0.28 150 - - - 110 -
2
Frezare
frontal
12 210 - - 320 1040.56 1910.56 112.01 112.1 111.23

Proiect TFMU 10

2.13. Calculul lungimi maxime la frezarea frontal [ l
max
]
L
max
= L
max
+ 2Ap
nom
L
max
= 110.1 + 1.91= 112.01 [m]
L
nom
=

214,7[m]
L
min i
= L
nom i
T
i-1
L
min i
= 112.1 - 0.87 =111.23[m]Proiect TFMU 11

III. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA
TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERAIA DE
STRUNJIRE


A. CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE PENTRU OPERATIA DE
STRUNJIRE

Tronsonul prelucrat:
] [ 5 . 20 ] [ 19 mm l mm D = =|a. Scula aschietoare
-cuit drept pentru degroare STAS 6376-80 (tab. 6.2 pag. 89 Vlase)
Material: P; ; _ = 70 ; H = 20 [mm] ; B = 20 [mm] ; R = 1 [mm]

b. Adncimea de aschiere
t= 3 [mm] - pe diametru

c. Stabilirea avansului
s= 0.4 0.5 [mm/rot] ( tab. 9.1 pag. 156 Vlase)
K = 0.75 0.85 ;
S = 0.5 * 0.8 = 0.4 [mm/rot]


Proiect TFMU 12

d. Masina unealt
SN 400 x 1000 (tab. 10 pag.264 Vlase)
h=400...750 [mm];
L=1000...1500 [mm];
N=7.5 [kW].

e. Durabilitatea economic a sculei aschietoare
T
ec
= 90 [min] (tab. 9.10 pag.161 Vlase)

f. Uzura admisibil a sculei aschietoare
h

= 1 1.4 => h

= 1.2 [mm] (tab. 9.11 pag.161 Vlase)g. Viteza de aschiere si turatia piesei
v = 189 [m/min] ( tab.9.25 pag. 174 Vlase )
k
r
= 0.52 [daN/mm
2]
- in funtie de rezistenta otelului
k
1
= 0.86 (tab.9.40 pag. 188 Vlase )

v
c
= v * k
r
* k
1
= 189 * 0.52 * 0.86 = 84.52 [m/min]

960
28
52 . 84 1000 1000
=

=
t t D
v
n
c
[rot/min]
n
r
=955 [rot/min]

Recalcularea vitezei reale pe baza turaiei reale a maini
84
1000
955 28
1000
=

=

=
t t
r
r
n D
v [m/min]

h. Verificarea puteri
275 . 2
8 . 0 6000
84 130
6000
=

=
q
r z
r
v P
N [kW]
P
z
= 130 (tab. 9.95 pag. 174 Vlase)
q =0.8

Proiect TFMU 13

B. NORMA TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERATIA DE STRUNJIRE

a. Timp de baza [T
b
]
2 . 0 3
955 4 . 0
3 8 . 1 5 . 20
2 1
=

+ +
=

+ +
= i
n s
l l l
T
b
[min]
treceri
t
A
i
p
3
5 . 1
5 . 4
= = =
l
1
, l
2
lungimea de intrare/iesire a sculei din semifabricat;
( ) 8 . 1 25 , 1
747 , 2
5 . 1
2 5 . 0
1
= + = + =
_ tg
t
l [mm]
3 5 1
2
= = l [mm] (tab. 12.1 Vlase)

b. Timp de prindere si desprindere a semifabricatului [T
a
]
t
p-d
= 0.23 [min] (tab. 12.9 pag. 351 Vlase)
c. Timpi auxiliari
t
a1
= 0.03+0.03+0.02+0.03=0.11 [min] (tab. 12.21 pag. 361 Vlase)
t
a2
= 0.04+0.05+0.07=0.16 [min] (tab. 12.22 pag. 362 Vlase)
t
a2
= 0.16 [min]
43 . 0 16 . 0 16 . 0 11 . 0
3
1
= + + = =

= i
ai a
t T [min]
d. Timp de deservire tehnica organizatoric
T
dt
= T
b
* 2/100 = 0.2 * 0.02 = 0.004 [min]
e. Timp de deservire organizatoric
( ) 0063 . 0 100
0
= + =
a b d
T T T [min]
f. Timp de odihna si necesitati firesti
T
on
= (T
b
+T
a
) * 3.5/100 = 0.022 [min]
6623 . 0 022 . 0 0063 . 0 004 . 0 43 . 0 2 . 0
0
= + + + + = + + + + =
on d dt a b n
T T T T T T
[min]

Proiect TFMU 14

IV. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA
TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERAIA DE
FREZARE A UNUI CANAL DE PANA

A. CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE LA FREZAREA UNUI CANAL DE
PANA

Canal de pana prelucrat:
] [ 3 ] [ 12 ] [ 6 mm h mm l mm b = = =a. Scula aschietoare
-freza deget: R216.34-16050-AK32P (catalog scule aschietoare SANDVIK)
z
n
= 4 dinti; d
s
= 6 mm; l
2
=57 mm; r

= 0.5 mm; a
p max
= 10 mm

b. Adncimea de aschiere, numarul de treceri
t= 1 [mm]
treceri
t
A
i
p
3
1
3
= = =

c. Stabilirea vitezei de aschiere, avansului
v
a
= 135 [m/min]
s
d
= 0.014 [mm / dinte] (catalog scule aschietoare SANDVIK)


Proiect TFMU 15

d. Viteza de avans si turatia frezei
7162
6
135 1000 1000
=

=
t t
s
a
d
v
n [rot/min]
072 . 401 4 014 . 0 7162 = = = z s n v
d s
[mm/min]


B. NORMA TEHNIC DE TIMP LA FREZAREA UNUI CANAL DE PANA

e. Timp de baza [Tb]
05 . 0 3
072 . 401
3 5 12
2 1
=
+ +
=
+ +
= i
v
l l l
T
s
b
[min]
( ) ( ) ( ) 5 76 . 2 1 6 1 3 5 . 0
1
= + = + = t d t l
s
[mm]
3 5 2
2
= = l [mm]

f. Timp operativ incomplet
T
opi
= 1.3 [min] (tab. 11.17 pag. 237 Vlase)
K
1
= 1.25 (tab. 11.82 pag. 284 Vlase)

r
= 80 [daN/mm
2
]
625 . 1 3 . 1 25 . 1 = =
calc opi
T [min]
g. Timp de prindere si desprindere a piesei
t
a
= 0.66 [min] (tab. 11.88 pag. 285 Vlase)
T
pi
=20 [min] (tab. 11.94 pag. 293 Vlase)
h. Timp de deservire
( )
[min] 285 . 2
[min] 2285 . 0 100 10
= + =
= + =
calc opi a op
calc opi a d
T t T
T t T

i. Timp de odihna si necesitati firesti
( ) 2285 . 0 100 10 = + =
calc opi a on
T t T [min]
812 . 2
1000
20
2285 . 0 2285 . 0 285 . 2 05 . 0
1000
= + + + + = + + + + =
pi
on d op b n
T
T T T T T [min]


Proiect TFMU 16

V. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA
TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERAIA DE
RECTIFICARE ROTUNDA

A. CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE PENTRU OPERATIA DE
RECTIFICARE ROTUNDA

Tronsonul prelucrat:
] [ 5 . 20 ] [ 18
05 . 0
08 . 0
mm l mm D = =
+

|


a. Scula aschietoare
-piatra cilindrica plana 300x40x75 STAS 601/1-84
Proprietati: material abraziv: En, granulatia: 40, duritatea: K, liant: C

b. Stabilire adaos de prelucrare
A
p
= 0.173 [mm]

c. Masina unealt
WMW 500 (tab. 10.11 pag.228 Vlase)
-distanta intre varfuri=500 [mm];
-inaltime varfuri=125 [mm];
-diametrul pietrei=500 [mm];
-latimea pietrei=50 [mm]

Proiect TFMU 17


d. Durabilitatea economic a sculei aschietoare
T
ec
= 5 [min] (tab. 9.145 pag.183 Vlase)

e. Stabilirea numarului de treceri si a avansului longitudinal
treceri
t
A
i
p
6 7 . 5
015 . 0 2
173 . 0
2
~ =

=
t=0.015 [mm] (tab. 9.148 pag.184 Vlase)
s
1
= (0.3...0.7)B = 0.5 * 40 =20 mm/rot;

f. Viteza de aschiere si turatia piesei
v = 28 [m/sec]
5 . 1782
300
28 60000 60000
=

=
t t D
v
n [rot/min]
n
m.u.
=1900 [rot/min]

Recalcularea vitezei de aschiere reale pe baza turaiei reale a maini:
845 . 29
60000
1900 300
60000
. .
=

=

=
t t
u m
r
n D
v [m/sec]

g. Viteza de avans (circular) a piesei
v
s
= 16 [m/min] (tab. 9.152 pag. 186 Vlase)
9 . 282
18
16 1000 1000
=

=
t t d
v
n
s
p
[rot/min]
n
pm.u.
= 250 [rot/min]
137 . 14
18
16 1000
1000
. .
=


=

=
t
t
u pm
sreal
n d
v [m/min]

h. Viteza longitudinala a mesei
v
1
= s
1
* n
pm.u.
= 20*100=2000 [mm/min] = 2 [m/min]
i. Verificarea puteri
N
e
= 3.2 [kW] (tab. 9.154 pag. 189 Vlase)
k
1
= 0.9, k
2
= 0.9 (tab. 9.154 pag. 189 Vlase)
N
r
= N
e
* 0.9 * 0.9 =2.592 [kW]

Proiect TFMU 18

B. NORMA TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERATIA DE RECTIFICARE
ROTUNDA

j. Timp de baza [T
b
]
5 . 0 =
b
T [min] (tab. 11.122 pag. 323 Vlase)
k. Timpi auxiliari
t
a1
= 0.16 [min] (tab. 11.133 pag. 329 Vlase)
t
a2
= 0.84 [min] (tab. 11.133 pag. 329 Vlase)
t
a2
= 0.26 [min] (tab. 11.134 pag. 330 Vlase)
26 . 1 26 . 0 84 . 0 16 . 0
3
1
= + + = =

= i
ai a
t T [min]
l. Timp de deservire organizatoric
( ) ( ) 1564 . 0
100
5 . 1
26 . 1 5 . 0
5
5 . 0 3 . 1
100
5 . 1
1
= + +

= + +

=
a b
ec
b dt
dt
T T
T
T t
T [min]
(rel. 11.136 pag. 331 Vlase)
t
dt1
=1.3 [min]
m. Timp de odihna si necesitati firesti
T
on
= (T
b
+T
a
) * 3/100 = 0.0528 [min]
j. Timp de pregatire - incheiere
T
pi1
= 6 [min] (tab. 11.138 pag. 331 Vlase)
T
pi2
= 7 [min] (tab. 11.138 pag. 331 Vlase)
T
pi
= 13 [min]

0992 . 2
1000
13
0528 . 0 1564 . 0 26 . 1 5 . 0
1000
= + + + + = + + + + =
pi
on dt a b n
T
T T T T T [min]


Proiect TFMU 19

ANEXE:

Freza deget |16Proiect TFMU 20

Parametrii tehnologici pentru frezare