Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Transilvania Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Management Financiar-Bancar

PROIECT ECONOMETRIE MONETARA

Student:
Moisa Alexandra

1. Prezentarea societilor
1.1

SNTGN. TRANSGAZ S.A


Societatea a!ional" de Trans#ort $a%e aturale &T'A S$A() S.A. cu un are ca sco#

*nde#linirea strategiei na!ionale sta+ilite #entru trans#ortul, tran%itul interna!ional, dis#eceri%area ga%elor naturale i cercetarea-#roiectarea *n domeniul trans#ortului de ga%e naturale. -om#ania ocu#" statutul de mono#ol natural *n domeniul trans#ortului de ga%e 1

naturale. Acest statut *m#reun" cu #olitica de dividend atractiv", veniturile sta+ile i calitate managementului au fost doar c.teva dintre atuu-urile com#aniiei *n reali%area unui /01 de succes. /01-ul Transga% a fost o #remier" datorit" fa#tului c" a avut cea mai mare valoare a ac!iunilor #use *n v.n%are res#ectiv 23 milioane euro i cea mai mare cerere de ac!iuni din istoria 'om.niei. /nvesti!iile #lanificate sunt asigurate din surse #ro#rii i fonduri structurale. 4intre #roiectele strategice #rioritare *n care 5Transga%5 este im#licat", men!ionam #roiectele de interconectare strategic" a S T cu sistemul de trans#ort al ga%elor naturale din Ungaria, #e ruta Arad 6 S%eged si cu Bulgaria #e direc!ia $iurgiu 6 'usse. Se are *n vedere, de asemenea, i diversificarea #unctelor de im#ort, sens *n care se urm"rete reali%area unui nou #unct de im#ort, *n %ona localit"!ii com#aniei egru 7od", #entru alimentarea cu ga%e naturale a %onei de Sud a 4o+rogei. 5Transga%5 de!ine *n cote egale, al"turi de alte 3 !"ri, 12,289 din ca#italul social al a+ucco /nterna!ional -om#an: ; /-< i este #arte a acestui im#ortant #roiect care are ca sco# creterea siguran!ei energetice a Euro#ei. Aceste #roiecte vor fi cofinan!ate din fonduri euro#ene, cu o sum" total" de 1= mil. euro, *n cadrul 0lanului Euro#ean de 'edresare Economic".

1.>

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
Este o#eratorul de trans#ort i de sistem din 'om.nia, cu un rol c?eie #e #ia!a de

energie electric" din 'om.nia. Administrea%" i o#erea%" sistemul electric de trans#ort i asigur" sc?im+urile de electricitate *ntre !"rile Euro#ei -entrale i de '"s"rit, ca mem+ru al E TS1-E ;'e!eaua Euro#ean" a 1#eratorilor de Trans#ort i Sistem #entru Energie Electric"<. Este res#onsa+il" #entru trans#ortul energiei electrice, func!ionarea sistemului i a #ie!ei, asigurarea siguran!ei Sistemului Electoenergetic energie cu cererea. Transelectrica a fost *nfiin!at" conform 1rdona!ei de guvern nr. 2>8@A1 iulie >BBB ca urmare a se#ar"rii fostei -om#anii a!ionale de Electricitate ;-1 EC< *n #atru entit"!i inde#endente: Transelectrica, Electrica, Didroelectrica i Termoelectrica 6 #entru trans#ortul i dis#eceri%area, distri+u!ia i #roducerea energiei electrice. Astfel, serviciile de trans#ort i de sistem au fost com#let se#arate de activit"!ile de #roducere, distri+u!ie i furni%are. a!ional ;SE <. 4e asemenea re#re%int" #rinci#ala legatur" dintre cererea i oferta de electricitate, ec?ili+rind #ermanent #roduc!ia de

>

4in #unct de vedere te?nic sistemul energetic este unitar, administrat de un singur o#erator, care este Transelectrica. 4in >E august >BB2, Transelectrica este listat" la Bursa de 7alori Bucureti. Transelectrica *i desf"oar" activitatea *n conformitate cu legea Energiei i a legisla!iei secundare, *n #rinci#al Cicen!ele 1#eratorului de Trans#ort i de Sistem, -odul 'e!elei Electrice de Trans#ort, -odului -omercial i -odul de Metering. At.t aciunile Transga% c.t i cele Transelectrica sunt incluse *n #ortofoliul de investiii -ertinvest FT /ndex.

>.

Model l !Ca"ital Assets Pricin#$ %CAPM

0revi%iunea #rofitului alternativelor de ac!iune #e #ia!" este de o im#ortan!" deose+it" #entru un investitor #articular sau #entru un analist economic. >.1.

Risc l si renta&ilitatea acti nilor TGN si TEL


Am ini!iat calculul ratei #rofitului investi!iei *n ac!iunile T$ i TEC #rin

*nregistrarea #re!ului de desc?idere i de *nc?idere #e o #erioad" de 1B3 %ile. Am a#licat formula ratei renta+ilitatii ;ratei #rofitului< :

+ pdp r= 1 B pB
unde: #1 G #re!ul la sf.ritul %ilei ;#re! de *nc?idere< #B G #re!ul la *nce#utul %ilei ; #re! de desc?idere< d G dividende #latite *n tim#ul #erioadei. 4at fiind fa#tul c"dividende #l"tite nu au existat *n aceast" #erioad",re:ultatele o+!inute au fost : Ta&el 1. Rata "ro'it l i in(estit in acti nile TGN si TEL Rata "ro'it l i in(estiiei

rTGN
B,81H

rTEL
1,12= *n

'enta+ilitatea ac!iunilor TEC este cu mai mare decat renta+ilitatea ac!iunilor T$ #erioada se#tem+rie >B1A-ianuarie >B1=, #recum se #oate o+serva *n ta+elul 1.

4istri+u!ia ratelor #rofitului celor dou" ac!iuni este considerat" o varia+il" aleatoare *n cunoaterea riscului. 'iscul este m"surat #rin a+aterea medie #"tratic" - .
1 ( Rmediej Rij ) I > n

G unde: 'medie J G rata #rofitului #entru ac!iunea )J) r i J G rata %ilnic" a #rofitului #entru ac!iunea )J) n G nr. de %ile din #erioada anali%at"
Ta&el ). Risc l aci nilor TGN *i TEL

Risc l aci nilor TGN B,H=8 TEL 1,B8E

-onform ta+elului >, ac!iunile Transelectrica au un risc mai ridicat ;de1,B8E< dec.t ac!iunile Transga% ;B,H=8<. 4ac" riscul unei investi!ii sau al unui #ortofoliu de investi!ii #are a fi mare, investitorii sunt gata s" acce#te acel risc numai dac" este *nso!it de un #rofit ate#tat mare. Kn acest ca% Kn mod similar o investi!ie cu un #rofit ate#tat mic va fi acce#ta+il" numai dac" are un risc mic. Acesta fiind ca%ul ac!iunilor Transga%, care aduc un #rofit mai mic la un risc sc"%ut. >.> Pre+i l "entr risc Kn continuare am anali%at c.t de mult din #remiu vor cere investitorii astfel *nc.t s" *i asume un risc mai mare. Am calculat #remiul #entru risc, lu.nd ca rat" f"r" risc ;r f< rata tre%oreriei de 3 9. Pre+i l de risc , - r, % r' unde: rJ G rata #rofitului ac!iunii LJ) rf G rata #rofitului f"r" risc 0remiul #entru risc #entru ac!iunea LJ) re#re%int" o com#ensa!ie #entru risc. 7alorile o+!inute *n urma calculelor sunt conform ta+elului urm"tor :
Ta&el .. Pre+i l "entr risc l acti nilor TGN si TEL

Pre+i l "entr risc , TGN TEL

B,22H

1,11=

Ac!iunile TEC aduc o com#ensa!ie #entru risc mult mai mare dec.t ac!iunile T$ , deoarece #re%int" un risc ridicat, *n tim# ce ac!iunile T$ #entru risc . aduc o com#ensa!ie mai sc"%ut"

).. /i(ersi'icarea "orto'oli l i


4ac" un investitor detine dou" ac!iuni ; T$ cele dou" ac!iuni: i TEC<, #rofitul ate#tat de la tot #ortofoliul - rp este o medie #onderat" a valorilor ate#tate ale #rofiturilor #entru fiecare din

r" - 0t#n 1 rt#n 2 0tel 1 rtel


unde:

Mtgn, Mtel G #ro#or!iile din totalul fondurilor investite *n cele > ac!iuniN rtgn , rtel G ratele #rofitului celor > ac!iuniN Mtgn, O Mtel G 1.
Ta&el 3. Rata "ro'it l i a*te"tat de la "orto'oli

Wj
TGN TEL 0,2 0,8

ri
0,718 1,164 0,941

Wj *ri
0,144 0,931

rp

0rofitul ate#tat de la #ortofoliu ;B.E=1< format din actiunile T$ i TEC este mai mic dec. #rofitul ac!iunilor Transelectrica ;1.12=< . Kn continuare am calculat varian!a #ortofoliului 6 # > ;ricul glo+al al #ortofoliului<:
> > > > > p = ; w1 1 + w> > < > = w1> 1> + w> > + > w1w> 1> = w1> 1> + w> > + > w1w> 1> 1 >

>p=;w1+><>1w>>+1>=>1w>+>> 1>
cov;r1 , r> < 1> = 1 > 1 > cov;r , r < 1> = 1 > = 1> 1 > 1 >

1> =

unde: J > G varian!a #rofitului ac!iunii LJ)N J G a+aterea standard a #rofitului ac!iunii LJ) ;riscul ac!iunii<N 3

P1> G coeficientul de corela!ie dintre ac!iunile T$ i TECN M1, M> G #onderile ac!iunilor *n #ortofoliu. Ta&el 4. Calc l l (arianei 5risc l i #lo&al6 "orto'oli l i
Abatere standard a profitului Variana profitului !oef" de #orelaie Variana portofoliului p

j
0,847 1,164

j
0,717 1,355

$1
0,219

%j
0.2 0.8

%j
0.04 0.64

0,9&0'

4in ta+elul 3, se o+serv" c" ac!iunile T$

i TEC nu sunt corelate #erfect ;coef. de

corela!ie Q 1<. Acestea sunt corelate #o%itiv, evolu.nd *n acelai sens, ceea ce *nseamna c" de!inerea celor dou" ac!iuni, ale c"ror #rofituri nu se modific" *m#reun" *n armonie #erfect", #rofitul mai mic al uneia #ut.nd fi #ar!ial com#ensat de #rofitul relativ mai mare al celeilalte ac!iuni, re%ult" un #rofit, *n general, re%ona+il, cu un risc redus al #ortofoliului. Alegerea #onderilor ac!iunilor T$ si TEC *n #ortofoliu a fost determinat" de nivelul riscurilor individuale ale titlurilor. Astfel #ro#or!ia cea mai mare a revenit ac!iunilor Transelectrica deoarece au o renta+ilitate ridicata. Astfel riscul glo+al al #ortofoliului a fost mai mic decat riscul individual al ac!iunilor Transelectrica.

).3 Coe'icient l de (olatilitate


-oeficientul BETA al unei actiuni este un indicator de m"surare a volatilit"!ii acesteia com#arativ cu un indice de referin!", re#re%entativ #entru evolu!ia general" a #ie!ei de ac!iuni. /ndicatorul arat" c.t de mult se va corela o ac!iune cu trendul general al #ie!ei i ce riscuri im#lic" com#ania res#ectiv". 0entru a calcula acest coeficient, am luat valorile indicelui de volatilitate al #ie!ei BET #e o #erioad" de 1B3 %ile. 7alorile acestui indice au fost cele de la *nce#utul res#ectiv sf.ritul %ilei ;ve%i anexe<. Urm"torul #as a fost calcularea ratei renta+ilit"!ii medii i a riscului aferent indiceul BET, o+!in.nd urm"toarele valori: Ta&el 7. Rata "ro'it l i "ieei *i risc l "ieei
Rata "ro'it l i 8ET 5rt&. +edie zilnic6 0,047 Risc l 8ET 0,862

A#oi am calculat covarian!a dintre ratele #rofiturilor ; medii i %ilnice< ac!iunilor i ale indicelui BET, du#" urm"toarea formul":

co(ariana 58ET9 ,6 - 5 ri 8ET % r +edi


T$ i TEC, astfel:

8ET

6 1 5 ri , % r +edi ,6

Kn urm"toarea eta#" am calculat coeficientul de corela!ie dintre ind. BET i ac!iunile cov; BET , j < coe'. corelaie 58ET9 ,6 - riscBET R riscj -oeficientul de volatilitate BETA a fost calculat conform formulei:
risc. j R coef .corel ; BET , j < risc.BET coe'. 8ETA Ta&el :. Co(ariana9 coe'icient l de corelaie *i coe'icient l 8ETA Co(ariana Coe'icient de corelaie Coe'icent 8ETA

8ET; TGN 8ET; TEL

B,A== B,AH=

B,=3H B,A21

<9341 <9.=>

Ac!iunile #ortofoliului au B Q S Q 1, ceea ce *nseamn" c" acestea sunt #u!in volatile ;im#lic" un risc sc"%ut<. umite i actiuni defensive, ac!iunile T$ i TEC varia%" mai #u!in dec.t varia%" #ia!a. Kn ca% de recesiune, acestea scad mai #u!in dec.t scade #ia!a, iar *n ca% de cretere economic", ac!iunile cresc mai #u!in dec.t crete #ia!a. Kn vederea conserv"rii ca#italului, ar tre+ui s" ne ax"m #e ac!iunile T$ *ntruc.t acestea au un coeficient Beta su+unitar. i TEC,

A.

Model l ?ENSEN;MERTON;@ENRIASSON

..1. Prezentarea seriilor de date tilizate Bn +odel


..1.1.Prezentarea 'ond l i ad+inistrat "ri(at ; CT IndeD -ertinvest FT /ndex este un fond de ac!iuni de ti# index, ce urm"rete re#roducerea structurii indicelui BET-FT. Fondul are la +a%" dis#ersia riscului, investind *n cele mai

lic?ide >3 de com#anii listate la Bursa de 7alori Bucureti, inclusiv S/F-urile, corel.ndu-i structura *n #ro#or!ie de minimum HB9 cu cea a indicelui BET-FT. Fondul -ertinvest FT /ndex se adresea%" #ersoanelor fi%ice i Juridice care doresc s" +eneficie%e de randamentul indicelui BET-FT, f"r" a aloca tim# i +ani unor activit"!i s#ecifice investirii direct #e +urs" ;urm"rirea #ie!elor, desc?iderea de cont la un SS/F, lansarea de ordine de tran%ac!ionare, etc<. 4urata recomandat" a investi!iei *n acest fond este de minimum 3 ani, #entru a o+!ine #erforman!e relevante i #entru a atenua eventualele evolu!ii nefavora+ile #e termene mai scurte. 0erforman!e sunt evaluate *n conformitate cu standardele $/0S. Fondul #erce#e un comision de 19 din suma investit", *n sco#ul asigur"rii unei distri+u!ii de calitate a acestui fond. Kn ca%ul su+scrierilor efectuate #rin internet, acest comision se reduce la B.39 din suma investit". Aceste comisioane sunt vala+ile #entru sumele investite mai mici de AB BBB '1 . 0entru sumele ce de#"esc acest #rag, comisionul de su+scriere este B. -omisioanele de r"scum#"rare varia%" *ntre B i 39, *n func!ie de durata de!inerii unit"!ilor de fond r"scum#"arate. 4u#" ase luni de de!inere ;1HB %ile<, unit"!ile de fond -ertinvest FT /ndex #ot fi r"scum#"rate f"r" comision de r"scum#"rare. .
Str ct ra 'ond l i CT IndeD

Structura fondului (T )nde* la data 2014-02-04


Actiuni cotate Actiuni necotate Alte OP !" Alte #alori $o%iliare ont curent, &u$e in tran&it 'e(o)ite %ancare &i certificate de de(o)it H 96,68 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,53 % 2,80 % 1.546.191,10 0,00 0,00 0,00 8.435,91 44.732,30

O%li*atiuni A#ti+ net re&tere &a(ta$anala +O, !restere fata de &1"1 re&tere 12 luni -.+ !restere 1 luni /0N re&tere 12 luni .S' ,u$ar in#e&titori /itluri in circulatie /otal acti#e /otal c0eltuieli Valoarea la 1i a unitatii de in+estitie

0,00 %

0,00 1",'9"494,-, -2,68 . ,9, 9,42 11,'& 8,92 68,00 14.330,37 1.599.359,31 19.864,46 110,

..1.) As"ecte conce"t ale "ri(ind indicele 8ET ; Buc?arest Exc?ange Trading T /ndex< /ndicele BET a fost lansat la data de 1E Se#tem+rie 1EE8 cu o valoare de start de 1.BBB #uncte, fiind #rimul indice de%voltat de B7B. /ndicele BET re#re%int" indicele de referin!" al B7B, a c"rui metodologie #ermite acestuia s" constituie dre#t activ su#ort #entru instrumente financiare derivate ;futures, o#tions, etc< i #roduse structurate ;Marrante, certificate, etc<. /ndicele BET este un indice de #re!uri #onderat cu ca#itali%area free-floatului a celor mai lic?ide societ"!i listate la B7B. um"rul societ"!ilor incluse *n coul indicelui BET este de 1B societ"!i, fiind #osi+il ca num"rul acestora s" creasc" *n viitor ca urmare a list"rii la B7B de noi societ"!i re#re%entative #entru sectoarele din economia na!ional". /ndicele BET este un indice de #re!uri #onderat cu ca#itali%area +ursier" a societ"!ilor incluse *n coul indicelui, aJustat" *n conformitate cu #rinci#iile #re%entate *n acest document. -alculul i diseminarea c"tre #u+lic a indicelui BET *n moneda na!ional" ;'1 < se efectuea%" *n tim# real de c"tre B7B, *n fiecare %i de tran%ac!ionare a B7B. ..1.) As"ecte conce"t ale "ri(ind RO8OR ;'omanian /nter+anU 1ffer 'ate< '1B1' este rata medie a do+.n%ii #entru creditele *n lei acordate #e #ia!a inter+ancar" i este sta+ilit" de c"tre B '. 'ata '1B1' #entru fiecare scaden!V este calculat" de *m#uternicit ca medie aritmetic" a ultimelor rate cotate de fiecare #artici#ant la fixing #entru de#o%itele #lasate *ntrun interval de 13 minute *nainte de fixing du#" eliminarea extremelor. 'ata cotata de c"tre un #artici#ant #entru fixing re#re%intV rata la care sunt oferite de#o%ite *n '1 unui alt

#artici#ant tim# de 13 minute de la #u+licarea ratelor '1B/4 i '1B1' de c"tre *m#uternicit.

..).Testarea a&ilitilor de selecie *i a&ilitilor de ti+in# Kn cadrul o#era!iunilor de testare ale a+ilit"!ilor managerului, am luat *n considerare #e #erioada 1ctom+rie >B1A-/anuarie >B1= ;1B3 %ile< urm"toarele serii de date: W indicele BETN W fondul FT /ndex - fond administrat #rivatN W '1B1' - la A luni. Am ini!iat anali%a a+ilit"!ilor managerului de #ortofoliu #rin conversia #re!urilor, at.t ale indicelui BET c.t i ale fondului Ftindex, *n rate ale #rofiturilor %ilnice din #erioada anali%at", astfel Si+"le Ret rn
Rt = pt pt 1 1BB9 pt 1

Lo# Ret rn

pt pt 1 pt 1BB9 Rt = ln p 1BB9 pt 1 t 1 p Rt = ln t 1BB9 pt 1 Rt =


unde: #t G #reul de la tim#ul Lt) N 't G rata #rofitului la momentul Lt) N ln G logaritm natural. Cog return-urile sunt cunoscute ca log #reuri negative i sunt inter#retate ca fiind rate com#use continue. Kn modelul de anali%" am utili%at aceste rate #entru a vedea #rofiturile aduse de fondul de investiii #recum i #rofiturile aduse de indicele de evoluie a #ie ei *n #erioada octom+rie >B1A-ianuarie >B1=. Kn continuare anali%ei am o+inut '1B1' 6 ul #e 1> luni i am calculat *m#reun" cu rata sim#l" a #rofitului #ortofoliului i rata sim#l" a #rofitului fondului ;variaii #rocentuale< excesul de #rofit al #ieei i excesul de #rofit al fondului FT /ndex.

1B

Excesul de #rofit al #ieei l-am determinat #rin diferen" *ntre rata #rofitului ind. BET i rata #rofitului la '1B1' . Excesul de #rofit al fondului l-am o+inut #rin diferen" *ntre rata #rofitului FT index i rata '1B1'.;con'or+ aneDei o(er(ie0<. Am a#licat regresia #e datele calculate i am o+inut: EDces "orto'oli l i - ;<9<<7 ;<9<:> 1 EDces "ia. Aceast" egalitate indic" fa#tul c" renta+ilitatea al #ortofoliului se afl" cu mult su+ valoarea renta+ilit"ii #ieei, ceea ce inseamn" c" nu este foarte renta+il #entru investitori. Gra'ic 1.
E+olutia #o2parati+a a rentabilitatii (T.inde* si a pietei finan#iare 3ET in /o2ania
3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1 -1,00% -2,00% -3,00% 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 1-/ 2/-inde3

Kn graficul de mai sus se o+serv" cum a rata #rofitului FT /ndex *n #aralel cu rata renta+ilit"ii #ieei financiare #e #arcursul celor 1B3 %ile anali%ate. Excesul #ortofoliului a *nregistrat variaii *ntre limitele de O 1,3 9 i 6 A 9, iar excesul #ie ei financiare a variat *ntre ->,3 9 i 1,H 9. Model l !Al'a l i ?ensen$ Sco#ul utili%"rii acestui model a fost de a testa a+ilit" ii de selecie a aciunilor care aduc #rofit #este #rofitul #ieei. Se va determina dac" W managerul fondului de investiii FT /ndex are asemenea a+ilit"i sau nuN

11

W A+ilitatea managerului FT /ndex de a crete #rofitul #ortofoliului #rin #revi%iunea cu succes a #re!urilor viitoare ale ac!iunilorN W A+ilitatea managerului de #ortofoliu de a minimi%a, #rin diversificare &eficient") a &riscului neate#tat) de ac!ionarii #ortofoliului. Modelul de anali%" este urm"torul

Rjt Rft = j + j;Rmt Rft<+ ujt


unde: 'Jt G rata #rofitului aciunii J la momentul Lt)N 'ft G rata #rofitului f"r" risc la momentul Lt) N XJ G alfa lui YensenN uJt G termenul de eroare. Kn aneDa Lo# Ret rn ?ensen, am calculat excesul de #rofit al fondului i al #ieei financiare #e +a%a ratelor com#use ale #rofiturilor ;variaii a+solute ale ind. BET i ale FT /ndex<. A#lic.nd regresia asu#ra acestor re%ultate am o+inut urm"toarea egalitate: EDces "orto'oli - ;<9<<=:: 2 <9>:>13. 1 EDces Pia

'e%ultatul indic" fa#tul c" renta+ilitatea fondului FT /ndex #rin rate com#use este su#erioar" renta+ilit"ii #ieei financiare. 4e asemenea E, - ; <9<<=:: este negativ" i nesemnificativ diferit" de B ceea ce *nseamn" c" se acce#t" i#ote%a DB G LManagerul #ortofoliului nu deine a+ilit"i de selecie). -u alte cuvinte acesta nu reuete s" #revi%ione%e #reurile viitoare ale aciunilor FT /ndex i nu minimi%ea%" riscul neate#tat de investitori. Model l Merton % @enriFsson Sco#ul acestui model este de a determina dac" managerul fondului administrat #rivat are are a+ilit"i de #rogramare o#erativ" Ltiming a+ilit:). Modelul de anali%" este

R"t % R't - ? 2 1 C t 2 d 1 Cdt 2


unde: Fut G x u#, max ZB, 'mt 6 'ft[N

"t

1>

Fdt Gx doMn, min ZB, 'mt 6 'ft[N u#t G termenul de eroare, random ;'#t 6 'ft< G #rofitul *n exces al fondului # #este rata f"r" risc, 'f ;'mt 6 'ft< G #rofitul *n exces al #ortofoliului de #ia!", 'm, #este 'f Acest model #re%in" avantaJul c" se#ar" cele dou" ti#uri de a+lit"i. Kn a#licarea modelului, am calculat coeficienii Fu# si FdoMn, ca fiind maximul res#ectiv minimul dintre renta+ilit"!ile fondului FT /ndex i cele ale #ie!ei financiare. A#oi am a#licat regresia #e valorile minime i maxime i renta+ilitatea fondului. 4in regresie am o+!inut E, - <9<733.= , #o%itiv" *ns" nesemnificativ diferit" de B, managerul neav.nd a+ilit" i de selecie. 7alorile - <9:7:44 G 19<41>. - d , indic.nd fa#tul c" managerul nu are a+ilit" i de #rogramare o#erativ". 0entru a demonstra fa#tul c" i d sunt statistic diferii unul de cel"lalt am af"cut testul Student i am o+inut d -

- 19313::.77>

19>=.<.:3:1 - tSt

dent

. Aceasta

indic" fa#tul c" diferena coeficienilor nu este semnificativ diferit" de %ero, managerul fondului nu are a+ilit"i de #rogramare o#erativ". Managerul se afl" *n #ostura de LmarUet timer), acesta nu cum#"r" atunci c.nd aciunile sunt su+evaluate i nu nici nu vinde atunci c.nd aciunile sunt su#raevaluate. Kn conclu%ie, investitorii fondului FT /ndex, nu c.tiga din acest #ortofoliu datorit" deci%iilor ne#otrivite #e care administratorul le ia at.t *n ceea ce #rivete selec!ia ac!iunilor #rofita+ile c.t i *n ceea ce #rivete alegerea momentului o#ortun #entru v.n%area res#ectiv cum#"rarea ac!iunilor.

=.

Staionaritate i a tocorelaie

0entru testarea sta!ionarit"!ii se verific" *n #rimul r.nd dac" o serie nu are se%onalitate i este omogen" *n tim#, #rin utili%are unor teste individuale a#licate asu#ra unei singure autocorelaii i a unui teste glo+al al mai multor autocorelaii. Kn anali%a seriilor de date a indicilor BET res#ectiv a fondului FT /ndex, *ntr-o #rim" eta#" am transformat cele dou" serii *n date staionare.

1A

0entru seria indicilor BET am calculat varia+ila tim# ;ti<, a#oi am decalat seria cu o unitate de tim# 6 :t-1. Kn continuare am calculat regresia dintre seria Bet la momentul t si seria Bet la momentul t-1, cu datele o+inute am calculat ulterior yt = 1014,494 +0,804 yt 1. Bet teoretic l-am o+inut folosind datele din regresia dintre : t si varia+ila tim#. Bet teoretic re#re%int" aJustarea autoregresiv" a indicelui BET. BET teo = !18!,4"# 0,$1!9ti. Kn graficul > se o+serv" c" at.t indicele Bet *n valori a+solute c.t i aJustarea autoregresiv" a acesteia au evoluat aceea i tendin" de evoluie. -ea mai favora+il" evoluie a acestora a fost *nregistrat" *n cea de a =2 6 a %i de tran%ac ionare ; BET G 3.AA2,>3 lei < res#ectiv *n cea de a == 6a %i cu o valoare BET teo G 3>=3,2= lei. Grafi# "

/ndividual indicele a evoluat *ntre valori cu#rinse *ntre 3.BBB lei res#ectiv 3.A3B de lei, iar *n cea de a H=- a %i de tran%acionare a *nregistrat o valoare foarte sc"%ut" de 3.B8H,2E de lei.
Grafi# &"

1=

'egresiei dintre seria la momentul t i #erioada de tim# arat" c" modelul linear ex#lic" >= 9 din variaia BET *n funcie de tim# iar intensitatea legaturii dintre cele dou" varia+ile este mic". Kn ceea ce #rivete seria fondului FT /ndex , du#" ce am calculat varia+ila tim# i :t-1, am o+inut : teoretic i FT teoretic: yteo =7,8729 +0,9049 yt-1 i XTteo= 82,82 + 0,0047ti. Evoluia com#arativ" a fondului FT *n valori a+solute i a aJustarii autoregresivea a acestuia am sinteti%at-o *n graficul =. Kn cea de a 3E- a %i de tran%ac ionare fondul FT a *nregistrat o valoare de H2,13 lei . 0e #arcursul celor 1BH %ile de tran%ac ionare am+ele varia+ile au evoluat *n mod similar.

Grafi# 4

13

Kn funcie de varia+ila tim#, fondul de investiii FT /ndex i aJustarea liniar" a acestuia a avut o evoluie favora+il", trendul situ.ndu-se *ntre valori de HB de lei res#ectiv H2 de lei. Grafi# ,

Kn continuarea anali%ei am utli%at seriile de date BET si FT /ndex #entru calculul coeficienilor de autocorelaie rU. -u aJutorul coeficienilor am a#licat testele \ a lui B1F0ierce i CJung-Box #entru testarea nestaionarit"ii.
% r> &B = n;n + >< j j =1 n j

12

rj> &B = n;n + >< j= 1 n j


%

' = n r%>
% =1

' = n r
%=1

> %

1 n ( yt y )( yt % y ) n t = % +1 r% = 1 n ( yt y ) > n t =1

1n ( yt y ) ( yt % y ) n t= %+ 1 r% = n 1 ( yt y ) > n t= 1

0entru seria indicilor BET am a#licat testul de %gomot al+, utili%.nd lege # cu %=1( grade de li+ertate. Cegea aduce > i#ote%e r% 0, DB: r1 = r# =)=1( = 0, D1: exist" cel #u!in un % = 1,1(. Cegea # #resu#une o+inerea inversului #ro+a+ilit"ii celor 12 corelaii

utili%ate. Astfel #entru #ro+a+ilitatea = !*, #entru cele 12 decalaJe am o+inut #= >2,>E2>A. 'e%ultatele: 2 = )79)>7). i 2 = )79)>7). G G L8 &et - - ,941 H &et - )7:93:43

arat" c" se infirm" i#ote%a DB, deci exist" cel #uin un coeficient de ordinul U care este seminificativ diferit de B. /#ote%a D1 demonstrea%" c" seria indicilor BET este nestaionar". Ulterior am calculat coeficienii de autocorelaie de ordinul U G 1,12. -onform corelogramei din graficul 2, se o+serv" c" maJoritatea coeficien ilor au de#"it limita su#erioar" a decalaJului de OB,1HE, ating.nd un nivel maxim de B,H ;coeficientul de ordinul 1<. Cimita inferioar" nu a fost atins" de nici unul dintre coef. de autocorela ie. -ea mai sc"%ut" valoare, care a tins s#re limita inferioar", a *nregistrat-o r12 G -B,BH>.
Grafi# 4"

18

!orelo5ra2a de#alajelor indi#ilor 3ET


1,0 0,8 0,6 coef. de autocorelatie 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

coef.

li$ inf.

li$.&u(.

decala4e

0entru seria indicilor FT am a#licat testul de %gomot al+, utili%.nd lege # cu %=1( grade de li+ertate. Cegea aduce > i#ote%e r% 0, DB: r1 = r# =)=1( = 0, D1: exist" cel #u!in un % = 1,1(. Cegea # #resu#une o+inerea inversului #ro+a+ilit"ii celor 12 corelaii

utili%ate. Astfel #entru #ro+a+ilitatea = !*, #entru cele 12 decalaJe am o+inut #= >2,>E2>A. 'e%ultatele: 2 =)79)>7). i 2 = )79)>7). G G L8 Dt - 4 4,,, H Dt - 3<<9=)41

arat" c" se infirm" i#ote%a DB, deci exist" cel #u in un coeficient de autocorelaie al seriei FT /ndex care este seminificativ diferit de B. /#ote%a D1 demonstrea%" c" seria fondului de investiii este nestaionar". A#oi am calculat coeficienii de autocorelaie de ordinul U G 1, 12. -onform corelogramei din graficul 8, se o+serv" c" maJoritatea coeficienilor au de#"it limita su#erioar" a decalaJului de OB,1HE, ating.nd un nivel maxim de B,HE ;coeficientul de ordinul 1<. -ea mai sc"%ut" valoare, care a tins s#re limita inferioar", a *nregistrat-o r 12 G -B,1>A. Cimita inferioar" nu a fost atins" de nici unul dintre coef. de autocorelaie.
Grafi# '

1H

!orelo5ra2a de#alajelor fondului (T )nde*


1,0 0,8 0,6 coef. de autocorelatie 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

coef.

li$ inf.

li$.&u(.

decala4e

Kn continuare am verificat dac" seriile de date BET si FT /ndex sunt #rocese de trend stationar ; TS0- trend stationar: #rocess < sau #rocese de trend nestaionar ; 4S0 6 difference stationar: #rocess <. 0ractic am testat *nc" o dat" nestaionaritatea celor > serii. 0entru seria BET am efectuat regresia 6t 7 f8 6t.1, ti 9 , adic" seria *n funcie de seria din momentul t-1 i varia+ila tim#. 'e%ultatul o+inut yt=101#,(#+0,80!+yt 1 + 0,00419ti , ultimul coeficient B,BB=1E este nesemnificativ diferit de B ceea ce indic" fa#tul c" varia+ila tim# nu are o influen" im#ortant" asu#ra seriei i se elimin" din regresie. Kn urma a#lic"rii cele de a >-a regresii ; :t G f5 6t-1 7 7 se o+ine yt = 1014,5+0,80*yt-1 . Ultimul coeficient ; B,H< este de asemenea a#ro#iat de B, seria BET fiind nesta ionar" de ti#ul 4S0. Acest fa#t im#lic" calcularea diferenelor de ordinul 1 #entru a vedea cum evoluea%" seria BET *ntre momentul t i t-1. 'e%ultatele calculate se o+serv" *n graficul H.
Grafi# -

4iferenele de ordinul 1 ale seriei BET au variaii de ] 1>B lei *n cele 1BH %ile de trans%acionare.

1E

-onform graficului urm"tor, seriile BET de la o #erioad" la alta de tim# sunt relativ corelate *ntre ele. -ea mai #uternic" corelaie se o+serv" *n Jurul valorilor de 313B res#ectiv 3>3B de lei.
Grafi# 9
!ore la ia se ria l: dintre 3ET t i 3ET t.1
5.400,00 5.350,00 5.300,00 1-/ t 5.250,00 5.200,00 5.150,00 5.100,00 5.050,00 5.000,00 5.000,00

5.050,00

5.100,00

5.150,00

5.200,00 1-/ t-1

5.250,00

5.300,00

5.350,00

5.400,00

0entru seria FT /ndex am efectuat regresia 6t 7 f8 6t.1, ti 9 , adic" seria *n funcie de seria din momentul t-1 i varia+ila tim#. 'e%ultatul o+inut yt= 8,098+ 0,90+yt 1 + 0,00#1ti , ultimul coeficient B,BB>1 este nesemnificativ diferit de B ceea ce indic" fa#tul c" varia+ila tim# nu are o influen" im#ortant" asu#ra seriei i se elimin" din regresie. Kn urma a#lic"rii cele de a >-a regresii ; : t G f5 6t-1 7 7 se o+ine yt = 1014,5+0,80*yt-1 . Ultimul coeficient ; B,H< este de asemenea a#ro#iat de B, seria BET fiind nesta ionar" de ti#ul 4S0. Acest fa#t im#lic" calcularea diferenelor de ordinul 1 #entru a vedea cum evoluea%" seria FT /ndex *ntre momentul t i t-1.
Grafi# 10

-onform graficului 1B, se o+serv" c" diferenele de ordinul 1 ale seriei FT /ndex au variaiicu#rinse *ntre ->,= lei i 1,H lei, *n #erioada anali%ata. Seriile FT /ndex de la o #erioad" la alta de tim# sunt relativ corelate *ntre ele. -ea mai #uternic" corelaie se o+serv" *n Jurul valorilor de H=,3 res#ectiv H2 lei.

>B

Grafi# 11
!orela ia seria l: dintre (T inde * t i (T inde * t.1
87,000 86,000 85,000 (T t 84,000 83,000 82,000 81,000 80,000 79,000 79,000

80,000

81,000

82,000

83,000 (T t.1

84,000

85,000

86,000

87,000

4. Concl zii

4in anali%a reali%at" *n #re%enta lucrare am ar"tat c" aciunile #ortofoliului FT /ndex, format din titlurile T$ i TEC sunt mai #uin volatile dec.t #iaa, au renta+ilitate mai mare i #re%ena lor *n #ortofoliu reduc riscul glo+al. 4in #unct de vedere al administratorului de #ortofoliu, acesta nu are a+ilit" i de selecie a aciunilor care sunt #rofita+ile #entru investitor si nu cunoate momentul o#ortun de van%are i cum#"rare a acestora. Am demonstrat de asemenea c" seriile indicelui BET i ale fondului FT /ndex nu sunt staionare, #re%ent.nd diferene relativ mari de la o #erioad" la alta de tim#.

>1

/nvestitorii *n acest #ortofoliu ar tre+ui s" se +a%e%e mai mult #e #ro#riile deci%ii, influenate de evoluiile de #ia" i mai #uin #e a+ilit"ile managerului de #ortofoliu.

8I8LIOGRAIIE 1. >. A. =. -ursurile i seminariile de la disci#lina Econometrie Financiar" MMM.certinvest.ro MMM.+v+.ro MMM.+nro.ro

>>