Sunteți pe pagina 1din 93

SISTEME DINAMICE

NOTE DE CURS
OTILIA LUNGU-LECTOR UNIV. DR.
UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACU2
NO#IUNI INTRODUCTIVE


Scopul acestui curs este de a deschide o u# spre o matematic#
modern# bazat# pe idei i concepte noi. Cititorul este cel care va hot#r pn#
unde va nainta n acest edificiu: se poate opri n anticamer#, sau poate
ajunge pn# n cel mai nalt turn.
Sistemele dinamice reprezint# o ramur# a metematicii care studiaz#
procesele n micare. Astfel de procese se reg#sesc n toate ramurile tiin&ei.
De exemplu, micarea planetelor este un sistem dinamic ce a fost studiat de-
a lungul secolelor; schimb#rile climatice, stocurile marilor magazine,
evolu&ia vegeta&iei sunt sisteme dinamice.
Tehnica de lucru ce st# la baza studiului sistemelor dinamice este
modelarea matematic$ a fenomenelor. Prin aceasta se n&elege un
dic&ionar ce realizeaz# o coresponden&# ntre realitate i mul&ime de
obiecte matematice ntre care se stabilesc opera&ii sau reguli.
Un sistem dinamic este alc#tuit dintr-un spa&iu, numit spa&iul fazelor
i din reguli care descriu evolu&ia unui punct n spa&iul fazelor. Un punct din
spa&iul fazelor ne d# informa&ii asupra sistemului la un moment de timp .
Exist# dou# tipuri de sisteme dinamice: discrete i continue.
Sistemele dinamice discrete presupun realizarea de m#sur#tori ale
parametrilor la momente discrete de timp. Evolu&ia lor este descris# prin
ecua&ii de forma ( )
n n
x f x
+1
, unde
n
x reprezint# valoarea variabilei x la
momentul de timp n. O astfel de ecua&ie se numete ecua&ie cu diferen&e .
Ea arat# cum starea sistemului la momentul 1 + n este dat# de o func&ie
f aplicat# st#rii sistemului la momentul n.
Sistemele dinamice continue sunt cele pentru care monitorizarea
deplas#rii n timp se face n mod continuu. Evolu&ia lor este descris# cu
ajutorul ecuatiilor diferen&iale i a sistemelor de ecua&ii diferen&iale.
O importan&# deodebit# n studiul sistemelor dinamice o au condi&iile
ini&iale. nc# din 1687 Sir Isaac Newton publica cele trei principii ale fizicii
clasice care , indirect, spun c# un sistem se poate caracteriza n viitor numai
dac# se cunoate starea lui la un moment dat. Complet deterministe, ele se
bazeaz# pe principiul cauz#-efect: orice se ntmpl# n viitor este determinat
de ceea ce se ntmpl# n prezent, iar ceea ce se ntmpl# n prezent este
efectul a ceea ce s-a ntmplat n trecut. Prin urmare, pentru a prezice ce se
va ntmpla cu un sistem, trebuie s# tim starea lui la un moment dat, altfel
spus, trebuie s# cunoatem condi&iile ini&iale. Acest lucru nseamn# c#
trebuie s# m#syr#m to&i parametrii importan&i care caracterizeaz# acest
3
sistem ntroducem apoi condi&iile ini&iale n ecua&iile care modeleaz#
fenomenul pe care l studiem i ob&inem starea lui peste un anumit timp.
Exist# i unele sisteme, numite sisteme dinamice neliniare a c#ror
evolu&ie n timp nu poate fi prezis#. n cazul acestora mici varia&ii ale
condi&iilor ini&iale produc varia&ii semnificative ale sistemului pe termen
lung. n plus, evolu&ia sistemului depinde att de mult de condi&iile ini&iale,
nct orict de precis ar fi acestea masurate, eroarea se propag# n timp att
de mult, nct este imposibil de corectat. Cel mai cunoscut astfel de sistem
este vremea, care nu poate fi prezis# dect pe perioade mici de timp. Un alt
exemplu este cel al unei bile care se afl# pe vrful unui deal i c#reia i se
aplic# o for&#. Nu se poate prezice exact ce traiectorie va avea.

4
ECUA#II DIFEREN#IALE DE ORDINUL I


1. NO#IUNI GENERALE

Defini&ie. Se numete ecua&ie diferen&ial$ orice ecua&ie de forma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 0 n , x y ,..., x " y , x ' y , x y , x F
n
,
unde: R R D : F
n

+2
este o func&ie dat# ,
R x se numete variabila independent$ a ecua&iei,
R R : y este func&ia necunoscut$ a ecua&iei,
( ) ( ) ( ) x y ,..., x " y , x ' y
n
sunt derivatele de ordin I, II,, n ale func&iei
necunoscute y.
Dac# n ecua&ie ( ) x y
n
apare efectiv, spunem c# ecua&ia are ordinul n.

Defini&ie. Func&ia R R I : se numete solu&ie a ecua&iei
diferen&iale dac# ndeplinete condi&iile:
a) ( ) I C
n
( este de clas# n pe I, adic# este continu# i de n ori
derivabil#);
b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I x , D x ,..., x " , x ' , x , x
n
;
c) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I x , x ,..., x " , x ' , x , x F
n
0 .
Graficul unei solu&ii a ecua&iei diferen&iale ( deci a func&iei ) este o
curb# din
2
R care se numete curb$ integral$.

Defini&ie. Familia de func&ii ( )
n
C ,..., C , C , x y
2 1
, unde
R I x , iar
n
C ,..., C , C
2 1
sunt n constante reale arbitrare constituie
solu&ia general$ a ecua&iei diferen&iale de ordinul n dac# este solu&ie pentru
ecua&ia dat#.
Orice solu&ie care se ob&ine din solu&ia general# prin particularizarea
constantelor se numete solu&ie particular$.
O solu&ie a ecuatiei care nu se poate ob&ine din solu&ia general# prin
particularizarea constantelor se numete solu&ie singular$.
Cnd ncerc#m s# determin#m o solu&ie particular# care s# verifice n
acelai timp una sau mai multe condi&ii suplimentare spunem c# rezolv#m o
ecua&ie diferen&ial$ cu condi&ii ini&iale, sau c# rezolv#m o problem$
Cauchy.
5
Defini&ie. Fiind date numerele
1
0
2
0
1
0 0 0
n
y ,..., y , y , y , x astfel nct
R I x
0
i ( )
1 1
0
2
0
1
0 0 0
+

n n
R D y ,..., y , y , y , x , prin problema Cauchy
pentru ecua&ia diferen&ial# se n&elege problema determin#rii solu&iilor
( ) x y y care s# verifice condi&iile:
( )
( )
( )
( )
( )

'


. y x y
y x " y
y x ' y
y x y
n n 1
0 0
1
2
0 0
1
0 0
0 0
M

Facem precizarea c# problema Cauchy poate s# admit# o solu&ie
unic#, s# nu aib# nici o solu&ie, sau s# admit# o infinitate de solu&ii.

Prezent#m n continuare cteva tipuri de ecua&ii diferen&iale de ordinul
I pentru care se poate determina mul&imea tuturor solu&iilor exprimat# prin
solu&ia general# i, acolo unde este cazul, de solu&ia singular#. Spunem c# se
integreaz$ ecua&ia diferen&ial$.


2. ECUA#II CU DIFEREN#IALE TOTALE EXACTE


Forma general$:
( )
( ) y , x Q
y , x P
' y ,
sau, echivalent,
( ) ( ) 0 + dy y , x Q dx y , x P ,
unde R R D : Q , P
2
sunt func&ii continue pe D cu derivatele
par&iale continue.

Solu&ia general$:
( ) ( )

+
x
x
y
y
C dt t , x Q dt y , t P
0 0
0
,
6
unde ) D ( C Q , P
1
,
x
Q
y
P

, D C , iar ( ) D y , x
0 0
fixat.

Demonstra&ie: n domeniul
2
R D se consider# punctul fixat
( ) D y , x
0 0
i definim cu ajutorul func&iilor ) D ( C Q , P
1
o nou#
func&ie R R D : U
2
prin
( ) ( ) ( )

+
x
x
y
y
dt t , x Q dt y , t P y , x U
0 0
0
.
Calcul#m diferen&iala de ordinul nti a acestei func&ii:
( ) dy
y
U
dx
x
U
y , x dU

.
Avem c#
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). y , x P y , x P y , x P y , x P t , x P y , x P
dt t , x
y
P
y , x P dt t , x
x
Q
y , x P
x
U
y
y
y
y
x
Q
y
P
y
y
+ +

0 0 0
0 0
0
0 0

Analog, ( ) y , x Q
y
U

.
Ob&inem
( ) ( ) ( ) 0 + dy y , x Q dx y , x P y , x dU .
Rezult# de aici c# ( ) C y , x U , adic# ( ) ( )

+
x
x
y
y
C dt t , x Q dt y , t P
0 0
0
.

Exemple.

E1. S# se integreze urm#toarea ecua&ie diferen&ial#:
( ) ( ) 0
2 2
+ + + dy y x dx y x .
Solu&ie: Avem y x P +
2
,
2
y x Q + , 1

y
P
, 1

x
Q
.
Rela&ia ( ) ( )

+
x
x
y
y
C dt t , x Q dt y , t P
0 0
0
este echivalent# cu
7
( ) ( )

+ + +
x
x
y
y
C dt t x dt y t
0 0
2
0
2

care conduce la

( ) ( ) C
y y
y y x x x y
x x

+ + +

3 3
3
0
3
0 0 0
3
0
3
,
sau, echivalent,
C
y
y x
x y
xy
x

,
_

+ +

,
_

+ +
3 3 3 3
3
0
0 0
3
0
3 3
.
Dac# not#m
1
3
0
0 0
3
0
3 3
C
y
y x
x
+ + , ob&inem solu&ia
,
y
xy
x
+ +
3 3
3 3
,unde
1
C C + .

E2. S# se integreze ecuatia diferen&ial#
( ) . y , x , xydy dx y x 0 0 0 2
2
> < + +
S# se determine apoi solu&ia care verific# urm#toarea condi&ie ini&ial#:
( )
2
1
1 y .
Solu&ie: Avem
2
y x P + , xy Q 2 , y
y
P
2

, y
x
Q
2

.
Rela&ia ( ) ( )

+
x
x
y
y
C dt t , x Q dt y , t P
0 0
0
este echivalent# cu
( )

+ +
x
x
y
y
C xtdt dt y t
0 0
2
2
0
,
care conduce la
( ) C
y y
x x x y
x x

+ +

2
2
2
2
0
2
0
2
0
2
0
2
,
sau,
( ) C y x x xy x 2 2 2
2
0 0
2
0
2 2
+ + .
Not#m
1
2
0 0
2
0
2 C y x x + i ob&inem solu&ia
8
+
2 2
2xy x unde
1
2 C C + .
Lu#m aici 1 x i
2
1
y i g#sim c#
2
1
. Prin urmare, solu&ia
general# cu condi&ia ini&ial# dat# este
2
1
2
2 2
+ xy x .


3. ECUA#II DIFEREN#IALE CU VARIABILE SEPARABILE


Forma general$:
( )
( ) y Q
x P
' y ,
sau, echivalent,
( ) ( ) 0 + dy y Q dx x P ,
unde R R : Q , P sunt func&ii continue.

Solu&ia general$:
( ) ( )

+
y
y
x
x
C dt t Q dt t P
0 0
,
sau,exchivalent,
( ) ( )

+ C dy y Q dx x P .

Demonstra&ie: Se observ# c# aceast# ecua&ie este un caz particular de
ecua&ie cu diferen&iale totale exacte, cu 0

y
Q
x
P
.

Exemple

E1. S# se g#seasc# solu&ia general# a ecua&iei
( )
( ) 1
1
2
2

x y
y x
' y .
Solu&ie: Ecua&ia dat# este echivalent# cu
( )
( ) 1
1
2
2

x y
y x
dx
dy
,
9
sau, separnd variabilele,

dx
x
x
dy
y
y
1 1
2 2

.
De aici rezult#
0
1 1
2 2

dx
x
x
dy
y
y
,
care, prin integrare conduce la

C dx
x
x
dy
y
y
1 1
2 2
.
Solu&ia general# este
C
x
y
ln 2
1
1
2
2

.


4. ECUA#II DIFEREN#IALE OMOGENE


Forma general$:
( )
( ) y , x Q
y , x P
' y , sau

,
_

x
y
f ' y ,
unde P i Q sunt func&ii omogene de acelai grad.

Solu&ia general$: se determin# efectunduse schimbarea de func&ie
( ) ( ) x x u x y .
Se ob&ine astfel o ecua&ie diferen&ial# cu variabile separabile.

Demonstra&ie: Din ( ) ( ) x x u x y rezult# c# u x ' u ' y + i u
x
y
.
Acum ecua&ia devine
( ) u f u x ' u + ,
sau, echivalent,
( ) u f u x
dx
du
+ .
10
Separ#m variabilele si ob&inem
( ) u u f
du
x
dx

.
De aici, solu&ia este dat# de
( )

C
u u f
du
x
dx
.
Exemple.
E1. S# se determine solu&ia general# a ecua&iei
2
2 2
3 2 y xy
y x
' y
+


Solu&ie: Cu nota&ia ( ) ( ) x x u x y i cu u x ' u ' y + ob&inem ecua&ia
2
2
3 2
1
u u
u
u x ' u
+

+
echivalent# cu
u
u u
u
x
dx
du

2
2
3 2
1
,
sau, separnd variabilele,
1 3 3
3 2
2 3
2
+
+

u u
u u
x
dx
.
Solu&ia este de forma C u u ln x ln + + 1 3 3
3
1
2 3
.


5. ECUA#II DIFEREN#IALE REDUCTIBILE LA ECUA#II
OMOGENE


Forma general$:

,
_

+ +
+ +

2 2 2
1 1 1
c y b x a
c y b x a
f ' y ,
unde R c , c , b , b , a , a
2 1 2 1 2 1
i f este este de clas#
0
C .

Solu&ia general$:
11
Caz I. Dac#
2
1
2
1
2
1
c
c
b
b
a
a
, atunci
2 1
a a ,
2 1
b b ,
2 1
c c
i ecua&ia este acum ( ) f ' y cu solu&ia general#
( ) C x f y + , R C .
Caz II. Dac#
2
1
2
1
2
1
c
c
k
b
b
a
a
, atunci
2 1
a a ,
2 1
b b i
ecua&ia este
( )

,
_

+ +
+ +

2 2 2
1 2 2
c y b x a
c y b x a k
f ' y .
Se efectueaz# aici schimbarea de func&ie
( ) ( ) x u x y b x a +
2 2

care implic#
2
2
b
a ' u
' y

.
Se ob&ine apoi o ecua&ie cu variabile separabile.

Exemplu. S# se determine solu&ia general# a ecua&iei
y x
y x
' y
2 2
1 3 3
+
+
.
Solu&ie: Ecua&ia este de forma
( )
( ) y x
y x
' y
+
+ +

2
1 3
.
Not#m u y x + i rezult# c# 1 ' u ' y . nlocuim n necua&ie i ob&inem
u
u
' u
2
1 +
,
sau, echivalent,
0
1
2

+ du
u
u
dx .
Integrnd rezult#
C u ln u x + + 1 2 2 .
Avem c# solu&ia general# este C y x ln y x + + + 1 2 2 3 .

12
Caz III. Dac#
2
1
2
1
b
b
a
a
se rezolv# sistemul

'

+ +
+ +
0
0
2 2 2
1 1 1
c y b x a
c y b x a

Fie ( )
0 0
y , x solu&ia acestui sistem.
Se efectueaz# n continuare o schimbare de variabil# precum i o schimbare
de func&ie:
, Y y y
X x x
+
+
0
0

unde X este noua variabil# independent# i Y este noua func&ie necunoscut#.
Avem c# ' Y ' y . Noua ecua&ie ob&inut# astfel este o ecua&ie omogen# ce se
va rezolva cu schimbarea de func&ie ( ) ( ) X X U X Y .

Exemplu. S# se determine solu&ia general# a ecua&iei
3
1
+
+

y x
y x
' y , ( ) ( ) { } 0 3
2 2
+ y x R y , x R D y , x .
Solu&ie: Rezolv#m sistemul

'

+
+ +
0 3
0 1
y x
y x

i g#sim solu&ia

'

2
1
0
0
y
x

Efectu#m schimb#rile

'

+
+
Y y
X x
2
1

i ecua&ia devine
Y X
Y X
' Y
+

.
Not#m UX Y care conduce la U X ' U ' Y + . Ecua&ia este acum
U
U U
X ' U
+
+

1
1 2
2
,
13
sau, cu variabile separate,

dU
U U
U
X
dX
1 2
1
2
+
+
.
Integrnd ob&inem
( )
C
e U U X + 1 2
2 2
, unde R C ,
x
y
U , x X


1
2
1 .


6. ECUA#II DIFEREN#IALE LINIARE DE ORDINUL I


Forma general$:
( ) ( ) x Q y x P ' y + ,
unde R R I : Q , P sunt func&ii continue pe I.
Dac# ( ) 0 x Q spunem c# ecua&ia este liniar# omogen#.
Dac# ( ) 0 x Q spunem c# ecua&ia este liniar# neomogen#.

Solu&ia general$:
( )
( )
( )
[ ]. dx e x Q C e y
dx x P dx x P


+Demonstra&ie: Se folosete metoda varia&iei constantelor a lui Lagrange
care const# din urm#toarele dou# etape:
Se determin# solu&ia general# a ecua&iei liniare omogene
( ) 0 + y x P ' y .
Aceasta este echivalent# cu ecua&ia cu variabile separabile
( )dx x P
y
dy
.
Solu&ia acestei ecua&ii este
( )
C
dx x P
e e y

, R C .
Not#m
1
C e
C
.
Se consider# c# ( ) x C C
1 1
i determin#m ( ) x C
1
astfel ca func&ia
( )
1
C e y
dx x P


s# verifice ecua&ia diferen&ial# liniar# neomogen#
14
( ) ( ) x Q y x P ' y + .
Pentru aceasta calcul#m

( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
1 1
1 1 1
C x P x ' C e
e . x ' C C . x P e ' C e ' y
dx x P
dx x P dx x P dx x P

+nlocuim n ecua&ia neomogen# i ob&inem
( )
( )
( ) x Q e . x ' C
dx x P

1
,
adic#
( )
( )
( ) x Q e x ' C
dx x P

1
.
Prin urmare
( ) ( )
( )
2 1
C dx e x Q . x C
dx x P
+


.
De aici se ob&ine imediat solu&ia general#.

Exemplu. S# se determine solu&ia general# a ecua&iei
0 > x , x
x
y
' y .
Solu&ie: Avem ( )
x
x P
1
, ( ) x x Q
Calcul#m
( ) x ln x ln dx
x
dx x P
x

>

0
1

i
( )
( )x dx
x
x dx xe dx xe dx e x Q
x
ln
x ln
dx x P
1
1
.
nlocuind n expresia solu&iei generale g#sim
( ) R C , x C x y + .
15
7. ECUA#II DIFEREN#IALE DE TIP BERNOULLI


Forma general$:
( ) ( )

y x Q y x P ' y + ,
unde R R I : Q , P sunt func&ii continue pe I i { } 1 0, R .Solu&ia general$: se determin# efectund schimbarea de func&ie
( ) ( ) x y x z

1
.
n felul acesta ecua&ia diferen&ial# de tip Bernoulli se reduce la o ecua&ie
diferen&ial# liniar# de ordinul I avnd func&ia necunoscut# z.

Demonstra&ie: mp#r&im ecua&ia tip Bernoulli prin

y i ob&inem
(*)
( )
( ) x Q
y
x P
y
' y
+
1
.
Not#m ( ) ( ) x y x z

1
i prin derivare g#sim c#
( ) ' y y ' z


1 ,
sau, echivalent,
( )

y
' y
' z 1 .
nlocuim n (*) i rezult# ecua&ia
( ) ( ) x Q z x P ' z +
1
1

care este o ecua&ie diferen&ial# liniar# de ordinul I avnd func&ia necunoscut#
z.

Exemplu. S# se determine solu&ia general# a ecua&iei
y
x
x
y
' y
2 2
2
.
Solu&ie: Avem 1 . nmul&im ecua&ia cu y i avem
2 2
1
2
2
x
y
x
' yy .
16
Not#m z y
2
i rezult# imediat c#
2
2
z
' yy . nlocuim n rela&ia de mai sus
i ob&inem
2
1
x z
x
' z ,
care este este o ecua&ie diferen&ial# liniar# de ordinul I avnd func&ia
necunoscut# z i n care ( )
x
x P
1
i ( )
2
x x Q . Solu&ia general# este

,
_

+
2
2
x
C x z
i de aici, &innd seama c# z y
2
, rezult#

,
_

+
2
2
2
x
C x y .


8. PUNCTE FIXE ALE ECUA#IILOR DIFEREN#IALE LINIARE
DE ORDIN I DE FORMA ( ) x f x

, unde ( ) t ' x x

, ( )
0 0
x t x


n planul

,
_


x , x , starea ini&ial#
0
x este un punct care se mic# pe
traiectoria corespunz#toare lui cu viteza ( ) x f x

atunci cnd timpul t


crete.

Defini&ie. Un punct x se numete punct fix ( punct critic, sau punct
de echilibru) dac# este solu&ie a ecua&iei 0

x , sau, echivalent, dac#


verific# ( ) 0 x f .

Exemplu. Ecua&ia ( ) x a kx x

(ecua&ia logistic#) are dou# puncte


fixe: 0
1
x i a x
2
.

17
Defini&ie. Dac# punctele de pe o traiectorie se apropie de un punct fix
cnd t tinde la infinit, adic#
( ) x t x lim
tatunci spunem c# punctul fix este atractor.

Defini&ie. Dac# punctele de pe traiectorie se dep#rteaz# de un punct
fix cnd t tinde la infinit, atunci punctul fix se numete repulsor .Condi&ia ca un punct fix x s$ fie atractor: ( ) 0 < x ' f .
Condi&ia ca un punct fix x s$ fie repulsor: ( ) 0 > x ' f .

Exemple.
E1) ax x

.

Punctul fix este 0 x .
Avem c# ( ) ax x f i ( ) a x ' f , deci ( ) a ' f 0 .
Prin urmare, dac# 0 < a , 0 x este atractor, iar dac# 0 > a , 0 x este
repulsor.

E2) ( ) bx a x x

, 0 > b , a .

Rezolvnd ecua&ia ( ) 0 bx a x ob&inem dou# solu&ii, deci dou# puncte
fixe: 0
1
x i
b
a
x
2
.
Avem c# ( ) bx a x ' f 2 . G#sim c# ( ) 0 0 > a ' f i
0 <

,
_

a
b
a
' f . Rezult# c# 0
1
x este repulsor i
b
a
x
2
este
atractor.

E3) 1
2

x x
18
Rezolvnd ecua&ia 0 1
2
x ob&inem dou# solu&ii, deci dou# puncte
fixe: 1
1
x i 1
2
x .
Avem c# ( ) x x ' f 2 . Ob&inem c# ( ) 0 2 1 > ' f , deci 1
1
x este
repulsor i ( ) 0 2 1 < ' f , deci 1
2
x este atractor.


19
ECUA#II DIFEREN#IALE LINIARE DE ORDINUL n


1. ECUA#II CU COEFICIEN#I VARIABILI

a) ECUA#II OMOGENE


Forma general$:
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
1
1
1 0
+ + + +

x y x a x ' y x a ... x y x a x y x a
n n
n n

unde ( ) ( ) x a ,..., x a
n 0
sunt func&ii continue pe un interval R I , i
( ) 0
0
x a , I x .
( ) ( ) x a ,..., x a
n 0
se numesc coeficien&ii ecua&iei.
R I x se numete variabil$ independent$.
R R I : y este func&ia necunoscut$.

Determinarea solu&iei generale.
Se poate demonstra imediat c# dac#
n
y ,..., y , y
2 1
sunt n solu&ii ale
ecua&iei, atunci i func&ia
n n
y C ... y C y C y + + +
2 2 1 1
, n , i , R C
i
1
este solu&ie a ecua&iei date.
Solu&ia y definit# mai sus con&ine n constante oarecare. Din acest
motiv este posibil ca n anumite condi&ii aceast# func&ie s# fie solu&ia
general$ a ecua&iei date.
n cele ce urmeaz# determin#m condi&iile pe care trebuie s# le
ndeplineasc# solu&iile
n
y ,..., y , y
2 1
pentru ca func&ia y s# reprezinte exact
solu&ia general#.

Defini&ie. Spunem c# func&iile ( ) R I , I C y ,..., y , y
n

0
2 1
sunt
liniar independente pe intervalul I dac# din rela&ia
( ) ( ) ( ) 0
2 2 1 1
+ + + x y C ... x y C x y C
n n
, n , i , R C
i
1 , I x
rezult#
0
2 1

n
C ... C C .

20

Defini&ie. Spunem c# func&iile ( ) R I , I C y ,..., y , y
n

0
2 1
sunt
liniar independente pe intervalul I dac# exist# n numere reale
n
C ,..., C , C
2 1

nu toate nule astfel nct ( ) ( ) ( ) 0
2 2 1 1
+ + + x y C ... x y C x y C
n n
, I x .

Defini&ie. Fie func&iile ( ) R I , I C y ,..., y , y
n
n

1
2 1
. Se numete
determinantul lui Wronski sau wronskianul func&iilor
n
y ,..., y , y
2 1

expresia
( )
( ) ( ) ( ) 1 1
2
1
1
2 1
2 1
2 1

n
n
n n
n
n
n ,
y y y
' y ' y ' y
y y y
y ,..., y y W
L
M M M M
K
K
.

Teorem$. Dac# func&iile ( ) R I , I C y ,..., y , y
n
n

1
2 1
sunt liniar
dependente pe I, atunci ( ) 0
2 1

n ,
y ,..., y y W , I x .
Demonstra&ie: Avem c# func&iile
n
y ,..., y , y
2 1
sunt liniar dependente.
Conform defini&iei exist#
n
C ,..., C , C
2 1
nu to&i nuli, astfel nct
( ) ( ) ( ) 0
2 2 1 1
+ + + x y C ... x y C x y C
n n
. Derivm succesiv aceast# egalitate
pn# la ordinul 1 n i ob&inem sistemul:
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

'

+ + +
+ + +
+ + +

0
0
0
1 1
2 2
1
1 1
2 2 1 1
2 2 1 1
x y C ... x y C x y C
x ' y C ... x ' y C x ' y C
x y C ... x y C x y C
n
n n
n n
n n
n n
M

Acesta este un sistem liniar i omogen de n ecua&ii i n necunoscute nu toate
nule
n
C ,..., C , C
2 1
. Prin urmare, determinantul sistemului trebuie s# fie nul,
adic# 0 W .

Teorem$. Func&iile ( ) R I , I C y ,..., y , y
n
n

1
2 1
sunt liniar
independente dac# i numai dac# ( ) 0
2 1

n ,
y ,..., y y W , I x .
21
Demonstra&ie: Dac# func&iile
n
y ,..., y , y
2 1
sunt liniar independente,
conform defini&iei date mai sus din ( ) ( ) ( ) 0
2 2 1 1
+ + + x y C ... x y C x y C
n n

rezult# 0
2 1

n
C ... C C . Deci sistemul trebuie s# admit# o unic#
solu&ie i anume solu&ia banal#. Cum sistemul este liniar i omogen acest
lucru este posibil dac# i numai dac# 0 W .

Defini&ie. Spunem c# solu&iile ( ) R I , I C y ,..., y , y
n
n

2 1
ale
ecua&iei diferen&iale liniare i omogene
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) 0
1
1
1 0
+ + + +

y x a ' y x a ... y x a y x a
n n
n n
, ( ) 0
0
x a ,
( ) n , i , I C a
i
0
0

formeaz# un sistem fundamental de solu&ii dac# ( ) 0
2 1

n ,
y ,..., y y W ,
I x .

Teorem$. Dac# ( ) R I , I C y ,..., y , y
n
n

2 1
este un sistem
fundamental de solu&ii ale ecua&iei diferen&iale liniare omogene
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) 0
1
1
1 0
+ + + +

y x a ' y x a ... y x a y x a
n n
n n
, ( ) 0
0
x a ,
( ) n , i , I C a
i
0
0

atunci solu&ia general# pe intervalul I este dat# de func&ia
n n
y C ... y C y C y + + +
2 2 1 1
, n , i , R C
i
1 .


b) ECUA#II NEOMOGENE


Forma general$:
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x f x y x a x ' y x a ... x y x a x y x a
n n
n n
+ + + +

1
1
1 0

unde ( ) ( ) ( ) x f , x a ,..., x a
n 0
sunt func&ii continue pe un interval R I i
( ) 0
0
x a , I x .
( ) ( ) x a ,..., x a
n 0
se numesc coeficien&ii ecua&iei.
R I x se numete variabil$ independent$.
R R I : y este func&ia necunoscut$.


22
Teorem$. Dac# ( ) R I , I C y ,..., y , y
n
n

2 1
formeaz# un sistem
fundamental de solu&ii pentru ecua&ia diferen&ial# liniar# omogen#
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) 0
1
1
1 0
+ + + +

y x a ' y x a ... y x a y x a
n n
n n

iar
p
y este o solu&ie particular# a ecua&iei liniare neomogene
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x f x y x a x ' y x a ... x y x a x y x a
n n
n n
+ + + +

1
1
1 0
,
atunci solu&ia general# a ecua&iei liniare neomogene este dat# de func&ia
p n n
y y C ... y C y + + +
1 1
.
Demonstra&ie: n ecua&ia dat# efectu#m schimbarea de func&ie
z y y
p
+
unde z este noua func&ie necunoscut#, iar
p
y este o solu&ie particular# a
ecua&iei liniare neomogene.
Ob&inem
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( ) x f z a ... z a z a y a ... y a y a
n
n n
p n
n
p
n
p
+ + + + + + +
1
1 0
1
1 0
.
'innd seama c#
p
y este o solu&ie particular# avem
( ) ( )
( ) x f y a ... y a y a
p n
n
p
n
p
+ + +
1
1 0
.
Rezult# c#
( ) ( )
0
1
1 0
+ + +

z a ... z a z a
n
n n
.
Avem astfel o ecua&ie liniar# omogen# n care necunoscuta este func&ia z.
Pentru aceast# nou# ecua&ie avem un sistem fundamental de solu&ii
n
y ,..., y , y
2 1
. Aadar solu&ia general# este
n n
y C ... y C z + +
1 1
, n , i , R C
i
1 .
'inem acum seama de substitu&ia z y y
p
+ i ob&inem solu&ia general# a
ecua&iei ini&iale de forma
p n n
y y C ... y C y + + +
1 1
.

Observa&ie. Determinarea unei solu&ii particulare a ecua&iei
diferen&iale liniare neomogene este o problem# dificil#, a c#rei nerezolvare
conduce la imposibilitatea determin#rii solu&iei generale.
Dac# ns# se cunoate un sistem fundamental de solu&ii pentru ecua&ia
diferen&ial# liniar# omogen# ataat#, atunci solu&ia general# a ecua&iei
diferen&iale liniare neomogene se poate determina prin metoda varia&iei
constantelor a lui Lagrange. Aceast# metod# presupune urm#toarele etape:
23
i) Dac# se cunoate un sistem fundamental de solu&ii pentru ecua&ia
diferen&ial# liniar# omogen# ataat#,
n
y ,..., y , y
2 1
, se scrie solu&ia general# a
acesteia sub forma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+ + +
n
i
i i n n
x y x C x y x C ... x y x C x y x C y
1
2 2 1 1

ii) mpunem condi&ia ca func&iile ( ) ( )
( )
( ) x y ,..., x ' ' y , x ' y
n 1
s# nu
con&in#
n
' C ,..., ' C , ' C
2 1
. Pentru aceasta calcul#m
( ) ( ) ( ) ( ) ( )


+
n
i
i i
n
i
i i
x ' y x C x y x ' C x ' y
1 1
.
Impunem
( ) ( ) 0
1

n
i
i i
x y x ' C
Rezult#
( ) ( ) ( )

n
i
i i
x ' y x C x ' y
1

i apoi
( ) ( ) ( ) ( ) ( )


+
n
i
i i
n
i
i i
x ' ' y x C x ' y x ' C x ' ' y
1 1
.
Impunem
( ) ( ) 0
1

n
i
i i
x ' y x ' C .
Rezult#
( ) ( ) ( )

n
i
i i
x ' ' y x C x ' ' y
1
.
Analog
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )


+
n
i
n
i i
n
i
n
i i
n
x y x C x y x ' C x y
1
1
1
2 1
.
Impunem
( )
( )
( ) 0
1
2

n
i
n
i i
x y x ' C .
Rezult#
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )

+
n
i
n
i i
n
i
n
i i
n
x y x C x y x ' C x y
1 1
1
.


24
iii) Impunem condi&ia ca func&ia y mpreun# cu derivatele sale
( ) n
y ,..., ' ' y , ' y s# verifice ecua&ia diferen&ial# liniar# neomogen#.
Ob&inem

sau, echivalent,
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( ). x f y x ' C x a
x y x a x ' y x a ... x y x a x y x a x C
n
i
n
i i
i n i n
n
i
n
i
n
i
i
+
+ + + +

1
1
0
1
1
1 0
1

Avem ns# c#
n
y ,..., y , y
2 1
sunt solu&ii; aceasta implic#
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
1
1
1 0
+ + + +

x y x a x ' y x a ... x y x a x y x a
i n i n
n
i
n
i
,
n , i 1 .
Rezult#
( ) ( )
( )
( ) x f y x ' C x a
n
i
n
i i

1
1
0

i de aici
( )
( )
( )
( )
.
x a
x f
y x ' C
n
i
n
i i
0
1
1


iv) Se rezolv# sistemul
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )

'

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +


0
1 1
2 2
1
1 1
2 2
2 2
2
1 1
2 2 1 1
2 2 1 1
2 2 1 1
0
0
0
0
a
x f
y ' C ... y ' C y ' C
y ' C ... y ' C y ' C
' ' y ' C ... ' ' y ' C ' ' y ' C
' y ' C ... ' y ' C ' y ' C
y ' C ... y ' C y ' C
n
n n
n n
n
n n
n n
n n
n n
n n
M
cu necunoscutele ' C ,..., ' C , ' C
n 2 1
.

v) Se integreaz# solu&iile de la iv) i se ob&in expresiile pentru
n
C ,..., C , C
2 1
.


25
Exemplu. S# se determine solu&ia general# a ecua&iei
3 2
2 2 x y ' xy ' ' y x + ,
*
R x ,
tiind c# ecua&ia omogen# ataat# are solu&iile
2
2 1
2x y , x y .
Solu&ie: Calcul#m wronskianul
( ) . R x , x
x
x x
y , y W
*
0 2
4 1
2
2
2
2 1

Rezult# c#
2 1
y , y formeaz# un sistem fundamental de solu&ii i n consecin&#
solu&ia general# a ecua&iei omogene este
2
2 1 2 2 1 1
2x C x C y C y C y
o
+ + .
Determin#m n continuare o solu&ie particular# prin metoda varia&iei
constantelor. Pentru aceasta consider#m
( ) ( )
2
2 1
2x x C x x C y
p
+ ,
unde vom determina ( ) x C
1
i ( ) x C
2
rezolvnd sistemul
( ) ( )
( ) ( ) ( )

'

+
+
2
3
2
2 1
2
2 1
2
0 2
x
x
' x x ' C ' x x ' C
x x ' C x x ' C

echivalent cu
( ) ( )
( ) ( )

'

+
+
x x x ' C x ' C
x x ' C x x ' C
4
0 2
2 1
2
2 1

Solu&ia este

'


2
1
2
1
' C
x ' C

i de aici,

'

+
+
2 2
1
2
1
2
2
k
x
C
k
x
C
26
Ob&inem c# solu&ia particular# este
2
2 1
3
2
2 1
2
2
2
2
2 2
x k x k
x
x k
x
x k
x
y
p
+ +

,
_

+ +

,
_

+ .
Acum putem scrie solu&ia general# a ecua&iei neomogene:
( ) ( )
.
x
x x
x
x k C x k C
x k x k
x
x C x C y y y
p o
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2 1
3
2
2 2 1 1
2
2 1
3
2
2 1
+ +
+ + + +
+ + + + +
2. ECUA#II CU COEFICIEN#I CONSTAN#I

a) ECUA#II OMOGENE


Forma general$:
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) 0
1
1
1 0
+ + + +

x y a x ' y a ... x y a x y a
n n
n n

unde
n
a ,..., a
0
sunt constante reale cu 0
0
a
n
a ,..., a
0
se numesc coeficien&ii ecua&iei.
R I x se numete variabil$ independent$.
R R I : y este func&ia necunoscut$.

Observa&ie. Aceast# ecua&ie este un caz particular de ecua&ie
diferen&ial# liniar# omogen# cu coeficien&i variabili, n sensul c# acum
coeficien&ii ecua&iei nu mai sunt func&ii ce depind de variabila x , ci sunt
constante reale. Prin urmare toate rezultatele din paragraful precedent r#mn
valabile.

Solu&ia general$. Pentru determinarea solu&iei generale, avem nevoie de un
sistem fundamental de solu&ii. n acest scop vom folosi metoda lui Euler
care const# n a c#uta solu&ii de forma
R x , e y
rx
,
unde r este o constant# real# .
27
Impunem condi&ia ca func&ia R x , e y
rx
s# fie solu&ie a ecua&iei
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) 0
1
1
1 0
+ + + +

x y a x ' y a ... x y a x y a
n n
n n

i &inem seama n calcule de faptul c#
( )
n , k , e r y
rx k k
0 .
Ob&inem
. e a re a ... e r a e r a
rx
n
rx
n
rx n rx n
0
1
1
1 0
+ + + +


mp#r&im aceast# rela&ie prin 0
rx
e i g#sim
. a r a ... r a r a
n n
n n
0
1
1
1 0
+ + + +


Aceasta este o ecua&ie algebric# de ordin n cu necunoscuta r i care se
numete ecua&ia caracteristic$ ata'at$ ecua&iei omogene.
Ecua&ia caracteristic# are n r#d#cini ,
n
r ,..., r , r
2 1
. n func&ie de natura
lor )reale sau nu, simple sau multiple= se construiete sistemul fundamental
de solu&ii cu ajutorul c#ruia se va scrie solu&ia general# a ecua&iei.

i) Ecua&ia caracteristic$ are r$d$cini reale 'i distincte

Teorem$. Dac# ecua&ia caracteristic# ataat# unei ecua&ii liniare
omogene admite n r#d#cini reale i distincte
n
r ,..., r , r
2 1
, atunci solu&ia
general# a ecua&iei liniare omogene este
x r
n
x r x r
n
e C ... e C e C y + + +
2 1
2 1
, , R x n , i , R C
i
1 .
Demonstra&ie. Conform metodei Euler, dac# ecua&ia caracteristic# are
r#d#cinile
n
r ,..., r , r
2 1
, atunci ecua&ia diferen&ial# liniar# omogen# admite
solu&iile
x r
n
x r x r
n
e y ,..., e y , e y
2 1
2 1
.
Demonstr#m c# acestea formeaz# un sistem fundamental de solu&ii. Pentru
aceasta trebuie ca wronskianul lor s# fie nenul.
28
( )
( ) ( ) ( )
( ) 0
1 1 1
1
1 1
2
1
1
2 1
1 1
2
1
1
2 1
1 1
2
1
1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1

<n j i
i j
x r x r x r
n
n
n n
n x r x r x r
x r n
n
x r n x r n
x r
n
x r x r
x r x r x r
n
n
n n
n
n
n
r r e ... e e
r r r
r r r
e ... e e
e r e r e r
e r e r e r
e e e
y y y
' y ' y ' y
y y y
y ,..., y , y W
n
n
n
n
n
L
M L M M
L
L
L
M L M M
L
L
L
M L M M
L
L

Prin urmare,
n
y ,..., y , y
2 1
formeaz# un sistem fundamental de solu&ii, iar
solu&ia general# este de forma
n n
y C ... y C y C y + + +
2 2 1 1


Exemplu. S# se g#seasc# solu&ia general# a ecua&iei
( ) ( )
0 30 11
2 3
+ ' y y y .
Solu&ie. Ecua&ia caracteristic# este
0 30 11
2 3
+ r r r
i are solu&iile 6 5 0
3 2 1
r , r , r . Un sistem fundamental de solu&ii este
x x x
e y , e y , e y
6
3
5
2
0
1
,
iar solu&ia general# este
x x x
e C e C e C y
6
3
5
2
0
1
+ + , R C , C , C
3 2 1
.
29

ii) Ecua&ia caracteristic$ are r$d$cini reale 'i multiple

Teorem$. Dac# ecua&ia caracteristic# ataat# unei ecua&ii liniare
omogene admite r#d#cina real#
1
r r multipl# de ordin k (adic#
k
r ... r r
2 1
), n k 2 , atunci func&ia
x r k
k
x r x r x r
e x C ... e x C xe C e C y
1 1 1 1
1 2
3 2 1

+ + + +
este solu&ie a ecua&iei date.

Teorem$. Dac# ecua&ia caracteristic# ataat# unei ecua&ii liniare
omogene admite r#d#cina real#
1
r r multipl# de ordin k (adic#
k
r ... r r
2 1
), n k 2 , iar
n k k
r ... r r
+ + 2 1
, atunci solu&ia
general# a ecua&iei este
x r
n
x r
k
x r k
k
x r x r x r
n k
e C ... e C e x C ... e x C xe C e C y + + + + + + +
+
+

1 1 1 1 1
1
1 2
3 2 1
,
cu n , i , R C , R x
i
1 .

Teorem$. Dac# ecua&ia caracteristic# ataat# unei ecua&ii liniare
omogene admite r#d#cinile reale
n
r ... r r
2 1
cu ordinele de
multiplicitate respectiv
m
p ,..., p , p
2 1
, unde n p ... p p
m
+ + +
2 1
, atunci
solu&ia general# a ecua&iei este
x r p
mp
x r
m
x r
m
x r p
p
x r x r
x r p
p
x r x r
m m
m
m m
e x C ... xe C e C
e x C ... xe C e C
e x C ... xe C e C y
1
2 1
1
1 22 21
1
1 12 11
2 2
2
2 2
1 1
1
1 1

+ + + +
+
+ + + +
+ + +
L L L L L L L L L L L L L

unde
m ij
p , j , m , i , R C , R x 1 1 .

Exemplu. S# se g#seasc# solu&ia general# a ecua&iei
( ) ( ) ( )
0 6 17 17 7
2 3 4
+ + y ' y y y y .
Solu&ie. Ecua&ia caracteristic# este
0 6 17 17 7
2 3 4
+ + r r r r
i are solu&iile 3 2 1
4 3 2 1
r , r , r r . Un sistem fundamental de solu&ii
este
30
x x x x
e y , e y xe y , e y
3
4
2
3
1
2
1
1
,
iar solu&ia general# este
x x x x
e C e C xe C e C y
3
4
2
3 2 1
+ + + , R C , C , C , C
4 3 2 1
.


iii) Ecua&ia caracteristic$ are r$d$cini complexe distincte


Teorem$. Dac# ecua&ia caracteristic# ataat# unei ecua&ii diferen&iale
liniare omogene are r#d#cinile complexe distincte

'


+
1 1 1
1 1 1


i r
i r
,

'


+
2 2 2
2 2 2


i r
i r
,...,

'


+
m m m
m m m
i r
i r


,
cu n m 2 , atunci ecua&ia diferen&ial# liniar# omogen# are solu&ia general#
( )
( )
( ) , e x sin C x cos C
...... .......... .......... .......... ..........
e x sin C x cos C
e x sin C x cos C y
x
m m m m
x
x
m
+ +
+
+ +
+
2
1
2 2 2 2
1 1 1 1


cu m , i , R C , C , R x
i i
1 .
Demonstra&ie. Corespunz#tor r#d#cinii
1 1 1
i r + avem solu&ia
( )
( ) x sin i x cos e e e e y
x x i x x i
1 1 1
1 1 1 1 1


+
+
,
iar corspunz#tor r#d#cinii
1 1 1
i r avem solu&ia
( )
( ) x sin i x cos e e e e y
x x i x x i
1 1 1
1 1 1 1 1
.
Analog avem solu&iile
m m
y , y ,..., y , y
2 2
corespunz#toare r#d#cinilor
m m
r , r ,..., r , r
2 2
.
Se poate verifica imediat c# toate aceste solu&ii formeaz# un sistem
fundamental de solu&ii deoarece wronskianul lor este nenul.
Aceste solu&ii au dezavantajul c# sunt din mul&imea numerelor
complexe, iar n practic# ne intereseaz# de obicei numai solu&iile reale. De
aceea vom construi un sistem fundamental de solu&ii format numai din
func&ii reale. Pentru aceasta fie func&iile:

31

'

i
y y
z
y y
z
2
2
1 1
1
1 1
1
,

'

i
y y
z
y y
z
2
2
2 2
2
2 2
2
,...,

'

i
y y
z
y y
z
m m
m m
m
2
2
1
.
nlocuind n aceste expresii func&iile
m m
y , y ,..., y , y , y , y
2 2 1 1
ob&inem
func&iile

'

1 1
1 1
1
1

sin e z
cos e z
x
x
,

'

2 2
2 2
2
2

sin e z
cos e z
x
x
, ...,

'

m
x
m
m
x
m
sin e z
cos e z
m
m

,
care reprezint# un sistem fundamental de solu&ii.
Prin urmare solu&ia general# a ecua&iei este de forma
m m m m
z C z C ... z C z C z C z C y + + + + + +
2 2 2 2 1 1 1 1
.

Exemplu. S# se g#seasc# solu&ia general# a ecua&iei
( )
0 2 2
2
+ + y ' y y .
Solu&ie. Ecua&ia caracteristic# este
0 2 2
2
+ + r r
i are solu&iile i r , i r + 1 1
2 1
. Un sistem fundamental de solu&ii este
, x sin e y , x cos e y
x x

2 1

iar solu&ia general# este
x sin e C x cos e C y
x x
+
2 1
, R C , C
2 1
.


iv) Ecua&ia caracteristic$ are r$d$cini complexe multiple


Teorem$. Dac# ecua&ia caracteristic# ataat# ecua&iai liniare omogene
admite r#d#cina complex# i r + multipl# de ordin k, atunci func&ia
x sin e x C x cos e x C
... x sin xe C x cos xe C x sin e C x cos e C y
x k
k
x k
k
x x x x
1 1
2 2 1 1

+ +
+ + + +

este solu&ie a ecua&iei date.

Exemplu. S# se g#seasc# solu&ia general# a ecua&iei
( ) ( )
0 2 2
3 5
+ + ' y y y .

'

32
Solu&ie. Ecua&ia caracteristic# este
0 2 2
3 5
+ + r r r
i are solu&iile i r r r r , r t
5 4 3 2 1
0 . Un sistem fundamental de
solu&ii este
x sin xe y , x cos xe y , x sin e y , x cos e y , e y
x x x x x 0
5
0
4
0
3
0
2
0
1

iar solu&ia general# este
x sin x C x cos x C x sin C x cos C C y
5 4 3 2 1
+ + + + ,
R C , C , C , C , C
5 4 3 2 1
.

v) Concluzii

Observa&ie. Dac# ecua&ia caracteristic# ataat# ecua&iei diferen&iale
liniare omogene cu coeficien&i constan&i are r#d#cini de mai multe tipuri,
atunci pe baza teoremelor enun&ate la paragrafele i), ii), iii), iv), fiecare din
aceste r#d#cini are contribu&ia sa la solu&ia general# a ecua&iei date. Num#rul
constantelor arbitrare care se introduc n solu&ia general# este egal cu ordinul
ecua&iei diferen&iale.

Algoritm de rezolvare a unei ecua&ii diferen&iale liniare omogene de
grad n cu coeficien&i constan&i:
1. Se scrie ecua&ia caracteristic# ataat# ecua&iei date.
2. Se rezolv# ecua&ia caracteristic#.
3. Se scrie un sistem fundamental de solu&ii al ecua&iei diferen&iale,
format din func&iile:
i)
x r
k
e , pentru fiecare r#d#cin# real# simpl#
k
r determinat# la 2;
ii)
x r
k
e ,
x r
k
xe ,
x r
k
e x
2
,...,
x r k
k
e x
1
, pentru fiecare r#d#cin# real# de
multiplicitate 1 > k ;
iii) x cos e
k
x
k

, x sin e
k
x
k

, pentru fiecare pereche simpl# de


r#d#cini complexe
k k k
i r t ;
iv) x cos e
k
x
k

, x cos xe
k
x
k

,..., x cos e x
k
x s
k

1

x sin e
k
x
k

, x sin xe
k
x
k

, ..., x sin e x
k
x s
k

1
, pentru fiecare
pereche de r#d#cini complexe
k k k
i r t de multiplicitate 1 > s .
4.Se scrie solu&ia general# ca fiind o combina&ie liniar# a solu&iilor de la3.


33

b) ECUA#II NEOMOGENE

Forma general$:
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) x f x y a x ' y a ... x y a x y a
n n
n n
+ + + +

1
1
1 0

unde
n
a ,..., a
0
sunt constante reale cu 0
0
a i R R I : f este o
func&ie continu# pe I.
n
a ,..., a
0
se numesc coeficien&ii ecua&iei.
R I x se numete variabil$ independent$.
R R I : y este func&ia necunoscut$.

Solu&ia general$ se determin# dup# urm#torul algoritm:
1) Se determin# solu&ia general#
o
y a ecua&iei diferen&iale liniare
omogene asociate.
2) Se determin# o solu&ie particular#
p
y a ecua&iei diferen&iale liniare
neomogene.
3) Se scrie solu&ia general# a ecua&iei diferen&iale liniare neomogene ca
fiind suma celor dou# solu&ii de la 1) i 2):
p o
y y y + .

Observa&ie. Cum punctul 1) al acestui algoritm a fost descris n
paragraful precedent, r#mne s# vedem tehnicile prin care se poate
determina solu&ia particular#
p
y .

b1) Solu&ii particulare determinate de forma membrului drept, ( ) x f

Principiul ce st# la baza tehnicilor ce vor fi enun&ate s-ar putea descrie prin
proverbul Ce nate din pisic# oareci m#nnc#.

i) ( ) ( ) x P x f
m
( polinom de grad m n nedeterminata x)

i1) Dac# 0 r nu este r#d#cin# a ecua&iei caracteristice ataate ecua&iei
omogene, atunci se caut# o solu&ie particular# de forma
( ) x Q y
m p
,
34
unde ( ) x Q
m
este un polinom de grad m n x ai c#rui coeficien&i se vor g#si
prin metoda identific#rii coeficien&ilor, impunndu-se condi&ia ca
p
y
propus# s# verifice ecua&ia neomogen#.

i2) Dac# 0 r este r#d#cin# multipl# de ordin k a ecua&iei caracteristice
ataate ecua&iei omogene, atunci se caut# o solu&ie particular# de forma
( ) x Q x y
m
k
p
,
unde ( ) x Q
m
se determin# ca la i1).

ii) ( ) ( ) x P e x f
m
x


ii1) Dac# r nu este r#d#cin# a ecua&iei caracteristice ataate ecua&iei
omogene, atunci se caut# o solu&ie particular# de forma
( ) x Q e y
m
x
p

,
unde ( ) x Q
m
se determin# ca la i1).

ii2) Dac# r este r#d#cin# multipl# de ordin k a ecua&iei caracteristice
ataate ecua&iei omogene, atunci se caut# o solu&ie particular# de forma
( ) x Q e x y
m
x k
p

,
unde ( ) x Q
m
se determin# ca la i1).

iii) ( ) ( ) ( ) ( ) x sin x Q x cos x P e x f
m m
x

+

iii1) Dac# i r + nu este r#d#cin# a ecua&iei caracteristice ataate
ecua&iei omogene, atunci se caut# o solu&ie particular# de forma
( ) ( ) ( ) x sin x Q x cos x P e y m
*
m
* x
p

+ ,
unde ( ) ( ) x Q , x P m
*
m
*
se determin# ca la i1).

iii2) Dac# i r + este r#d#cin# multipl# de ordin k a ecua&iei
caracteristice ataate ecua&iei omogene, atunci se caut# o solu&ie particular#
de forma
( ) ( ) ( ) x sin x Q x cos x P e x y m
*
m
* x k
p

+ ,
unde ( ) ( ) x Q , x P m
*
m
*
se determin# ca la i1).
35

b2) Solu&ii particulare determinate prin metoda varia&iei constantelor

Algoritm de rezolvare.
1) Se scrie ecua&ie liniar# omogen# asociat#.
2) Se scrie ecua&ia caracteristic# ataat# ecua&iei de la punctul 1).
3) Se rezolv# ecua&ia caracteristic# i se scrie un sistem fundamental de
solu&ii,
n
y ,..., y , y
2 1
.
4) Se scrie solu&ia general# a ecua&iei de la 1) sub forma
n n
y C ... y C y C y + + +
2 2 1 1
.
5) n expresia solu&iei de la 4) se nlocuiesc constantele
n
C ,..., C , C
2 1
cu
func&ii derivabile, respectiv, ( ) ( ) ( ) x C ,..., x C , x C
n 2 1
, cu I x :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x y x C ... x y x C x y x C y
n n
+ + +
2 2 1 1
.
6) Se rezolv# sistemul
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )

'

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +


0
1 1
2 2
1
1 1
2 2
2 2
2
1 1
2 2 1 1
2 2 1 1
2 2 1 1
0
0
0
0
a
x f
y ' C ... y ' C y ' C
y ' C ... y ' C y ' C
' ' y ' C ... ' ' y ' C ' ' y ' C
' y ' C ... ' y ' C ' y ' C
y ' C ... y ' C y ' C
n
n n
n n
n
n n
n n
n n
n n
n n
M
cu necunoscutele ' C ,..., ' C , ' C
n 2 1
.
7) Se integreaz# solu&iile de la 6) i se ob&in expresii de forma
( ) ( )
1 1 1
k x h x C + , ( ) ( )
2 2 2
k x h x C + , , ( ) ( )
n n n
k x h x C + ,
unde
n
k ,..., k , k
2 1
sunt n constante arbitrare.
8) Se nlocuiesc func&iile din 7) n solu&ia de la 5) i se ob&ine astfel
solu&ia general#.


36
SISTEME DE ECUA#II DIFEREN#IALE DE ORDINUL I


1. NO#IUNI GENERALE

Forma general$:
(1)
( )
( )
( )

'

n n n
n
n
y ,..., y , y , x f ' y
y ,..., y , y , x f ' y
y ,..., y , y , x f ' y
2 1
2 1 2 2
2 1 1 1
M

unde R R : f
n
i

+1
, n , i 1 , R x este variabila independent# a
sistemului, iar func&iile R R : y ,..., y , y
n

2 1
sunt func&iile necunoscute.
O alt# form# a sistemului (1) este cea vectorial$:
(2) ( ) y , x f ' y ,
unde ( )
n
n n
f ,..., f , f f , R R : f
2 1
1

+
i
n
R R : y ,
( )
n
y ,..., y , y y
2 1
.
Dac# n sistemul (1) variabila independent# x nu apare explicit n nici
una din func&iile
n
f ,..., f , f
2 1
, atunci spunem c# sistemul este autonom. n
caz contrar spunem c# sistemul este neautonom.
Forma general# a unui sistem autonom este
(3) ( ) y f y
unde
n
R R : y i
n n
R R : f .

Defini&ie. Fiind date numerele R I y ,..., y , y , x
n

0 0
2
0
1 0
, prin
problema Cauchy ataat# sistemului autonom (3) se n&elege problema
determin#rii solu&iei
n
R R : y , ( )
n
y ,..., y , y y
2 1
care verific#
condi&iile ini&iale ( )
0
0 i i
y x y , n , i 1 .


37
2. SISTEME DE ECUA#II DIFEREN#IALE DE ORDINUL I
LINIARE OMOGENE CU COEFICIEN#I VARIABILI


Forma general$:
(4)
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

'

+ + +
+ + +
+ + +
n nn n n n
n n
n n
y x a ... y x a y x a ' y
y x a ... y x a y x a ' y
y x a ... y x a y x a ' y
2 2 1 1
2 2 22 1 21 2
1 2 12 1 11 1
M

unde ( ) , R I , n , j , i , I C a
ij
1
0
I x este variabila independent#, iar
R I : y
i
, n , i 1 sunt func&iile necunoscute.
O form# echivalent# a sistemului (4) este
(5) ( )

n
j
i ij i
y x a ' y
1
, n , i 1 ,
sau, forma matriceal#
(6) ( )Y x A ' Y ,
unde
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

,
_

x a x a x a
x a x a x a
x a x a x a
x A
nn n n
n
n
L
M M M M
L
L
2 1
2 22 21
1 12 11
,

,
_

n
y
y
y
Y
M
2
1
,

,
_

' y
' y
' y
' Y
n
M
2
1
.

Teorem$. Dac# sistemul de ecua&ii (6) admite n solu&ii particulare

,
_

n
y
y
y
Y
1
12
11
1
M
,

,
_

n
y
y
y
Y
2
22
21
2
M
, ,

,
_

nn
n
n
n
y
y
y
Y
M
2
1

atunci i o combina&ie liniar# a acestora
n n
Y C ... Y C Y C Y + + +
2 2 1 1

este solu&ie a sistemului (6), unde
n
C ,..., C , C
2 1
sunt n constante arbitrare.

38
Demonstra&ie. Deoarece
n
Y ,..., Y , Y
2 1
sunt solu&ii ale sistemului (6)
rezult# c#
( )
1 1
Y x A ' Y , ( )
2 2
Y x A ' Y ,, ( )
n n
Y x A ' Y .
nlocuind acestea n
' Y C ... ' Y C ' Y C ' Y
n n
+ + +
2 2 1 1

g#sim
( ) ( ) ( )
( )( ) ( )Y x A Y C ... Y C Y C x A
Y x A C ... Y x A C Y x A C ' Y
n n
n n
+ + +
+ + +
2 2 1 1
2 2 1 1

Prin urmare, Y este solu&ie a sistemului.dat.

Defini&ie. Spunem c# func&iile vectoriale

,
_

n
y
y
y
Y
1
12
11
1
M
,

,
_

n
y
y
y
Y
2
22
21
2
M
, ,

,
_

nn
n
n
n
y
y
y
Y
M
2
1

sunt liniar dependente pe intervalul R I dac# exist# n constante reale
n
,..., ,
2 1
nu toate nule astfel nct
( ) ( ) ( ) O x Y ... x Y x Y
n n
+ + +
2 2 1 1
, I x .
Defini&ie. Spunem c# func&iile vectoriale

,
_

n
y
y
y
Y
1
12
11
1
M
,

,
_

n
y
y
y
Y
2
22
21
2
M
, ,

,
_

nn
n
n
n
y
y
y
Y
M
2
1

sunt liniar independente pe intervalul R I dac# egalitatea
( ) ( ) ( ) O x Y ... x Y x Y
n n
+ + +
2 2 1 1

implic# 0
2 1

n
... .


39
Defini&ie. Fie func&iile vectoriale

,
_

n
y
y
y
Y
1
12
11
1
M
,

,
_

n
y
y
y
Y
2
22
21
2
M
, ,

,
_

nn
n
n
n
y
y
y
Y
M
2
1
.
Numim determinantul lui Wronski sau wronskianul func&iilor
n
Y ,..., Y , Y
2 1
expresia
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) x y x y x y
x y x y x y
x y x y x y
Y ,..., Y , Y W
nn n n
n
n
n
L
M M M M
L
L
2 1
2 22 12
1 21 11
2 1
.

Teorem$. Dac# func&iile vectoriale ( ) I C Y ,..., Y , Y
n
0
2 1
formeaz# un
sistem liniar dependent pe I, atunci ( ) 0
2 1

n
Y ,..., Y , Y W pe I.

Teorem$. Func&iile vectoriale ( ) I C Y ,..., Y , Y
n
0
2 1
formeaz# un
sistem liniar independent pe I, dac# i numai dac# ( ) 0
2 1

n
Y ,..., Y , Y W pe I.

Defini&ie. O mul&ime de solu&ii ( ) I C Y ,..., Y , Y
n
0
2 1
a sistemului
liniar omogen ( )Y x A ' Y se numete sistem fundamental de solu&ii dac#
( ) 0
2 1

n
Y ,..., Y , Y W pe I.

Defini&ie. Matricea
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

,
_

x y x y x y
x y x y x y
x y x y x y
x U
nn n n
n
n
L
M M M M
L
L
2 1
2 22 12
1 21 11

se numete matricea fundamental$ de solu&ii a sistemului ( )Y x A ' Y .

40
Teorem$. Dac# ( ) I C Y ,..., Y , Y
n
0
2 1
este un sistem fundamental de
solu&ii pentru sistemul ( )Y x A ' Y atunci solu&ia general# este dat# de
n n
Y C ... Y C Y C Y + + +
2 2 1 1

unde
n
C ,..., C , C
2 1
sunt n constante arbitrare.


3. SISTEME DE ECUA#II DIFEREN#IALE DE ORDINUL I
LINIARE NEOMOGENE CU COEFICIEN#I VARIABILI


Forma general$:
(7)
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

'

+ + + +
+ + + +
+ + + +
x f y x a ... y x a y x a ' y
x f y x a ... y x a y x a ' y
x f y x a ... y x a y x a ' y
n n nn n n n
n n
n n
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21 2
1 1 2 12 1 11 1
M

unde ( ) , R I , n , j , i , I C f , a
i ij
1
0
I x este variabila independent#,
iar R I : y
i
, n , i 1 sunt func&iile necunoscute.
O form# echivalent# a sistemului (7) este forma matriceal#
(8) ( ) ( ) x F Y x A ' Y + ,
unde
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

,
_

x a x a x a
x a x a x a
x a x a x a
x A
nn n n
n
n
L
M M M M
L
L
2 1
2 22 21
1 12 11
,

,
_

n
y
y
y
Y
M
2
1
,

,
_

' y
' y
' y
' Y
n
M
2
1
,
( )
( )
( )
( )

,
_

x f
x f
x f
x F
n
M
2
1
.


41
Teorem$. Dac# se cunoate un sistem fundamental de solu&ii
( ) I C Y ,..., Y , Y
n
1
2 1
pentru sistemul omogen asociat, ( )Y x A ' Y , iar
p
Y este o solu&ie particular# a sistemului neomogen ( ) ( ) x F Y x A ' Y + ,
atunci solu&ia general# a sistemului neomogen este
p n n
Y Y C ... Y C Y C Y + + + +
2 2 1 1

cu n , i , R C
i
1 .

Observa&ie. Determinarea solu&iei generale pentru sistemul neomogen
este condi&ionat# de cunoaterea unei solu&ii particulare a acestuia.
Dac# nu se cunoate o solu&ie particular#, dar se cunoate un sistem
fundamental de solu&ii pentru sistemul omogen asociat, atunci se poate
determina solu&ia general# a sistemului neomogen prin metoda varia&iei
constantelor a lui Lagrange, ce const# din urm#torul
Algoritm .
1) Dac# se cunoate un sistem fundamental de solu&ii
( ) I C Y ,..., Y , Y
n
1
2 1
pentru sistemul omogen asociat, se scrie solu&ia
general# a acestuia :
n n
Y C ... Y C Y C Y + + +
2 2 1 1
.
2) n expresia solu&iei de la pct.1) se nlocuiesc constantele
n
C ,..., C , C
2 1

cu func&iile ( ) ( ) ( ) x C ,..., x C , x C
n 2 1
i se ob&ine solu&ia de forma
( ) ( ) ( )
n n
Y x C ... Y x C Y x C Y + + +
2 2 1 1
.
3) Impunem condi&ia ca solu&ia Y de la 3) s# verifice sistemul neomogen
( ) ( ) x F Y x A ' Y + . Se ob&ine
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x F Y x A x C ' Y x C Y x ' C
n
i
i i
n
i
i i
n
i
i i
+ +

1 1 1
,
sau, echivalent
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x F Y x A ' Y x C Y x ' C
n
i
i i i
n
i
i i
+

1 1
.
Reamintim c# aici n , i , Y
i
1 sunt solu&ii ale sistemului omogen
( )Y x A ' Y , deci
( ) n , i , Y x A ' Y
i i
1 .
Rezult# sistemul
42
( ) ( ) x F Y x ' C
n
i
i i

1
.
4) Se rezolv# sistemul ob&inut la 3) n care necunoscutele sunt func&iile
( ) ( ) ( ) x ' C ,..., x ' C , x ' C
n 2 1
. Preciz#m c# acest sistem are solu&ie unic#
deoarece ( ) 0 x W , ntruct ( ) I C Y ,..., Y , Y
n
1
2 1
formeaz# un
sistem fundamental de solu&ii.
5) Se integreaz# solu&iile ( ) ( ) ( ) x ' C ,..., x ' C , x ' C
n 2 1
g#site la 4) i se
ob&in expresii de forma
( ) ( ) n , i , k x g x C
i i i
1 + .
6) Se scrie solu&ia general#
( ) ( ) ( ) ( )
n n n
Y x g k ... Y x g k Y + + + +
1 1 1
.


4. SISTEME DE ECUA#II DIFEREN#IALE DE ORDINUL I
LINIARE OMOGENE CU COEFICIEN#I CONSTAN#I


Forma general$:

'

+ + +
+ + +
+ + +
n nn n n n
n n
n n
y a ... y a y a ' y
y a ... y a y a ' y
y a ... y a y a ' y
2 2 1 1
2 2 22 1 21 2
1 2 12 1 11 1
M

unde , n , j , i , R , a
ij
1 iar R I : y
i
, n , i 1 sunt func&iile necunoscute.
O form# echivalent# a sistemului de mai sus este forma matriceal#
AY ' Y ,
unde

,
_

nn n n
n
n
a a a
a a a
a a a
A
L
M M M M
L
L
2 1
2 22 21
1 12 11
,

,
_

n
y
y
y
Y
M
2
1
,

,
_

' y
' y
' y
' Y
n
M
2
1
.43
Solu&ia general$.
Pentru a g#si solu&ia general# a acestui sistem cu n ecua&ii i n
necunoscute vom utiliza metoda lui Euler( a ecua&iei caracteristice) pe
care o vom descrie n cele ce urmeaz#.
Se caut# solu&ia de forma
(*)

,
_

'

rx
n
rx
rx
rx
n n
rx
rx
e
e
e
Y
e y
e y
e y

M M
2
1
2 2
1 1
,
unde n , i , , r
i
1 sunt constante reale sau complexe.
nlocuind n sistemul dat func&iile
i
y din (*) se ob&ine urm#torul
sistem liniar omogen
( )
( )
( )

'

+ + +
+ + +
+ + +
0
0
0
2 2 1 1
2 2 22 1 21
1 2 12 1 11
n nn n n
n n
n n
r a ... a a
a ... r a a
a ... a r aM

cu necunoscutele n , i , , r
i
1 .
( O form# echivalent# a acestui sistem este ( ) 0 rI A , unde I este
matricea unitate de ordin n i

,
_

M
2
1
)
Pentru ca acest sistem s# aib# solu&ii nenule trebuie ca determinantul
s#u s# fie nul, adic#
( ) .
r a a a
a r a a
a a r a
rI A det
nn n n
n
n
0
2 1
2 22 21
1 12 11


L
M L M M
L
L

44
Defini&ie. Expresia ( ) rI A det se numete polinom caracteristic,
iar ecua&ia ( ) 0 rI A det se numete ecua&ie caracteristic$.
R#d#cinile ecua&iei caracteristice se numesc valori proprii ale
matricei A , iar solu&iile sistemului corespunz#toare unei valori proprii
k
r ,
se numesc vectori proprii.

Vom determina un sistem fundamental de solu&ii ale sistemului dat , n
func&ie de natura valorilor proprii.

a) Dac# ecua&ia caracteristic$ are r$dacini reale distincte ( valori
proprii reale distincte) R r ... r r
n

2 1
, atunci se ob&in vectorii proprii
corespunz#tori, respectiv,

,
_

1
21
11
n

M
,

,
_

2
22
12
n

M
, ,

,
_

nn
n
n

M
2
1
.
Un sistem fundamental de solu&ii este dat de

,
_

1
21
11
1
1
n
x r
e Y

M
,

,
_

2
22
12
2
2
n
x r
e Y

M
,,

,
_

nn
n
n
x r
n
n
e Y

M
2
1

i solu&ia general# a sistemului este
n n
Y C ... Y C Y C Y + + +
2 2 1 1
, n , i , R C
i
1 .

Exemplu. S# se determine solu&ia general# a sistemului

'


+
2 1 2
2 1 1
2
2 2
y y ' y
y y ' y

Solu&ie: Avem c#

,
_

1 2
2 2
A .
Ecua&ia caracteristic# este

45
0
1 2
2 2

r
r

i are r#d#cinile 2 3
2 1
r , r , care sunt valorile proprii. Vectorii proprii se
determin# rezolvnd pe rnd sistemul
( )
( )

'

+
+
0 1 2
0 2 2
2 1
2 1


r
r

pentru 3
1
r r , respectiv 2
2
r r . Ob&inem astfel vectorii proprii
corespunz#tori celor dou# valori proprii:

,
_

,
_

2
1
1
2
2 1
, .
Sistemul fundamental de solu&ii este format din
x
e Y
3
1
1
2

,
_

i
x
e Y
2
2
2
1

,
_

,
iar solu&ia general# este
x x
e C e C Y
2
2
3
1
2
1
1
2

,
_

,
_

.

b) Dac# ecua&ia caracteristic$ admite r$dacini complexe (valori
proprii complexe) i r
,
t
2 1
, atunci vectorii proprii corespunz#tori sunt

,
_

n
A
A
A
M
2
1
i

,
_

n
A
A
A
M
2
1
,
iar sistemul admite solu&ii de forma
( )x i
n
e
A
A
A
Y
+

,
_

M
2
1
1
i
( )x i
n
e
A
A
A
Y

,
_

M
2
1
2
.


46
Mai mult, sistemul admite i solu&iile
2
2 1
1
Y Y
Y
~
+
i
i
Y Y
Y
~
2
2 1
2

i
folosind formula lui Euler g#sim solu&iile
( )
( )
( )

,
_

x i
n
x i
x i
x
~
e A Re
e A Re
e A Re
e Y

M
2
1
1
i
( )
( )
( )

,
_

x i
n
x i
x i
x
~
e A Im
e A Im
e A Im
e Y

M
2
1
1
.

Exemplu. S# se determine solu&ia general# a sistemului

'


+
2 1 2
2 1 1
2
2
y y ' y
y y ' y

Solu&ie: Avem c#

,
_

1 2
2 1
A .
Ecua&ia caracteristic# este

0
1 2
2 1r
r

i are r#d#cinile i r , i r 2 1 2 1
2 1
+ , care sunt valorile proprii.
Vectorii proprii corespunz#tori sunt

,
_

i
1
i

,
_

i
1

iar solu&ia general# este
( )
( )
( )
( )

,
_

,
_


ix
ix
x
ix
ix
x
ie Im
e Im
e C
ie Re
e Re
e C Y
2
2
2
2
2
1
1 1
.

c) Dac# ecua&ia caracteristic$ admite r$dacin$ multipl$ de ordin k
k
r ... r r
2 1
i p este rangul matricei rI A atunci:
i) dac# k n p , se pot ob&ine k vectori proprii liniar
independen&i i n acest caz solu&ia sistemului se ob&ine direct;
ii) dac# k n p > , pentru ob&inerea tuturor solu&iilor este
necesar s# c#ut#m solu&iile sistemului n forma
47
( )
( )
( )

,
_

x Q
x Q
x Q
e Y
n
x r
M
2
1
1
,
unde ( ) ( ) ( ) x Q ,..., x Q , x Q
n 2 1
sunt polinoame de grad cel mult 1 k ai c#ror
coeficien&i se determin# prin identificare folosind metoda coeficien&ilor
nedetermina&i.


5. SISTEME DE ECUA#II DIFEREN#IALE DE ORDINUL I
LINIARE NEOMOGENE CU COEFICIEN#I CONSTAN#I

Forma general$:
( )
( )
( )

'

+ + + +
+ + + +
+ + + +
x f y a ... y a y a ' y
x f y a ... y a y a ' y
x f y a ... y a y a ' y
n n nn n n n
n n
n n
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21 2
1 1 2 12 1 11 1
M

unde , n , j , i , R , a
ij
1 R I x , ( ) I C f
i
0
, n , i 1 iar R I : y
i
,
n , i 1 sunt func&iile necunoscute.
O form# echivalent# a sistemului de mai sus este forma matriceal#
( ) x F AY ' Y + ,
unde

,
_

nn n n
n
n
a a a
a a a
a a a
A
L
M M M M
L
L
2 1
2 22 21
1 12 11
,

,
_

n
y
y
y
Y
M
2
1
,

,
_

' y
' y
' y
' Y
n
M
2
1
, ( )
( )
( )
( )

,
_

x f
x f
x f
x F
n
M
2
1
.


48
Solu&ia general$.
Este de forma
p O
Y Y Y + ,
unde
O
Y este solu&ia sistemului omogen asociat, iar
P
Y este o solu&ie
particular# care se determin# prin metoda varia&iei constantelor descris# n
paragraful 3.


49
SISTEME DINAMICE. CONCEPTE DE BAZ


Fie X un spa&iu topologic. Consider#m c# punctele lui X
caracterizeaz# st#rile unui fenomen i numim X spa&iul fazelor sau spa&iul
st$rilor.
Not#m cu
X
X mul&imea aplica&iilor spa&iului n el nsui i fie T
spa&iul R sau Z.

Defini&ie. Numim sistem dinamic o func&ie continu#
X
X T : , ( )
t
t
pentru care T t , aplica&ia X X :
t
este un homeomorfism cu
propriet#&ile:
i)
X
I
0
( aplica&ia identic# a lui X);
ii)
s t s t
o
+
.

Observa&ie. Dac# R T , sistemul se numete sistem dinamic
continuu.
Dac# Z T , se numete sistem dinamic discret.

Defini&ie. Se numete curent aplica&ia
X X T : , ( ) ( ) x x , t
t

i se interpreteaz# ca fiind micarea n timp a punctelor lui X.

Defini&ie. Spa&iul X T se numete spa&iul fazelor extins.

Defini&ie. Numim orbit$ cu originea n X x
0
o submul&ime
ordonat# a spa&iului X:
( ) ( ) { } T t , x x : X x x
t

0 0
.

Observa&ie. Pentru 0 t , not#m cu ( )
0
x
+
orbita pozitiv$.
Pentru 0 t , not#m cu ( )
0
x

orbita negativ$.
Este evident c# ( ) ( ) ( )
0 0 0
x x x
+
.

50
Defini&ie. Un punct X x
0
este punct de echilibru (punct fix)
pentru un sistem dinamic dac# ( )
0 0
x x
t
, T t .

Defini&ie. Un ciclu (o orbit$ periodic$) este o orbit# L pentru care
orice punct L x satisface ( ) ( ) x x
t T t

+
0
, pentru T t , 0 > t .
Valoarea
+
R T
0
( sau N T
0
) se numete perioada ciclului.

Fie o func&ie vectorial#
k
R R : x , ( ) t x x i not#m cu

x
derivata lui x n raport cu t. Fie de asemeni un cmp de vectori
k k
R R : f .

Teorem$. Consider#m sistemul de ecua&ii diferen&iale
( ) x f x


a c#rui solu&ie ( ) t x x corespunz#toare condi&iei ini&iale
0
x exist# i este
unic# pentru orice
k
R x
0
i R t . Atunci sistemul dinamic continuu
ataat se definete prin ( ) ( )
0 0
x , t x x
t
i are spa&iul fazelor
k
R .

Fie
k
R D ,
k
R D : f i un ir de puncte { }
n
x , N n care
verific# ( )
n n
x f x
+1
, x x
0
,
k
R x .

Teorem$. Rela&ia de recuren&# ( )
n n
x f x
+1
, x x
0
,
k
R x
definete un sistem dinamic discret n mul&imea D dac# oricare ar fi D x
exist# pentru ecua&ia dat# o solu&ie { } D x
n n

0
, x x
0
definit# pentru
orice 0 n .

Observa&ie. Orbitele unui sistem dinamic discret sunt iruri de puncte
n spa&iul fazelor:
( ) ( ) { } { }
0 0 0 0
+

n n n
n
x x f x : orbita pozitiv#;
( ) { }

0
0 n n
x x : orbita negativ#.

O problem# important# relativ la un sistem dinamic este
predictibilitatea n viitor a fenomenului descris de sistemul dinamic. De cele
51
mai multe ori, n cazul sistemelor deterministe predictibilitatea este
satisf#cut# dac# sistemul dinamic este bine definit i are anumite calit#&i. Un
rol important l joac# stabilitatea solu&iilor.


SISTEME DINAMICE CONTINUE

1. GENERALIT#I

Consider#m un sistem dinamic continuu a c#rui comportare n timp
este descris# de sistemul autonom
( ) x f x

, ( )
n
n
R x ,..., x , x x
2 1
, ( )
n
n
R f ,..., f , f f
2 1
,
avnd condi&ia ini&ial# ( )
0
0 x x .

Defini&ie. O solu&ie a acestui sistem este o func&ie ( ) t care verific#
( ) ( ) ( ) t f t

i ( )
0
0 x .
Ea se mai numete i curb$ integral$.

Defini&ie. Imaginea geometric# a unei solu&ii se numete orbit$ sau
traiectorie.

Observa&ie. Pentru orice curb# ( ) t x , derivata ( ) t x

este vectorul
tangent la curb#. De aceea, dac# ( ) t x este o solu&ie a sistemului
( ) ( ) t x f x

, atunci ea este tangent# la cmpul vectorial determinat de f.


Prin urmare vom spune c# f determin# un curent al solu&iilor.
Putem s# gndim solu&ia ( ) t ca fiind o func&ie care ne d# evolu&ia n
timp a unui anumit punct x. Dac# vom considera mpreun# toate solu&iile,
ob&inem o func&ie ( ) x , t care ne d# evolu&ia n timp a tuturor punctelor x.
Aceasta este curentul.

52
Defini&ie. Fie dat sistemul ( ) x f x

, ( )
0
0 x x pentru care n fiecare
punct x avem o solu&ie ( ) t
x
cu ( )
0
0 x
x
. Mul&imea acestor solu&ii
determin# o func&ie
n n
R R R : , ( ) ( ) x , t x , t

astfel nct
( ) ( ) x , t f
t


i ( )
0 0
0 x x , .
Aceast# func&ie se numete curent.

Propriet$&i. Curentul generat de un sistem dinamic continuu are
dou# propriet#&i remarcabile:
1) ( ) ( ) ( )
0 0
x , s , t x , s t + . Practic, aceast# proprietate este
evident#: pozi&ia unui punct
0
x dup# un timp s t + este aceeai ca i atunci
cnd urm#rim pozi&ia punctului dup# timpul t, iar apoi, pozi&ia acestui nou
punct dup# timpul s.
2) Pentru orice punct t, aplica&ia ( ) , t este inversabil# cu inversa
( ) , t : ( ) ( )
0 0
x x , t , t .

Exist# dou# maniere prin care putem nota i putem n&elege curentul
( ) x , t :
a) Alegem un punct x i studiem evolu&ia sa n timp; n acest caz not#m
curentul prin ( ) t
x
.
b) Alegem un moment de timp t i studiem ce se ntmpl# cu punctele x
la acest moment; n acest caz, not#m curentul cu ( ) x
t
.


2. STABILITATEA SOLU#IILOR

Consider#m un sistem dinamic continuu a c#rui comportare n timp
este descris# de sistemul autonom
( ) x f x

, ( )
n
n
R x ,..., x , x x
2 1
, ( )
n
n
R f ,..., f , f f
2 1
,
cu
1
C f .
53
Pentru
n
R x
0
, fluxul
n n
R R :
+1
se definete prin
( ) ( )
0 0
x , t x
t
i este solu&ia sistemului dat care trece prin
0
x la
momentul 0 t .
Fie ( ) t x o solu&ie a sistemului.

Defini&ie. Solu&ia ( ) t x este stabil$ dac# pentru orice 0 > dat,
exist# ( ) 0 > astfel nct pentru orice alt# solu&ie ( ) t y care satisface
( ) ( ) <
0 0
t y t x , avem ( ) ( ) < t y t x pentru orice
0
t t > , R t
0
.

Cu alte cuvinte, solu&ia ( ) t x este stabil# dac# solu&iile care pleac# de
lng# ea la un timp dat, r#mn aproape de ea la to&i timpii urm#tori.
O solu&ie care nu este stabil# se numete instabil$.

Defini&ie. Solu&ia ( ) t x este asimptotic stabil$ dac# este stabil# i
pentru orice alt# solu&ie ( ) t y exist# o constant# 0 > b astfel nct dac#
( ) ( ) b t y t x <
0 0
, atunci ( ) ( ) 0

t y t x lim
t
.

Cu alte cuvinte, solu&ia ( ) t x este asimptotic stabil# dac# solu&iile
nvecinate nu neap#rat r#mn aproape de ea, dar converg la ( ) t x pentru
t .

3. PUNCTE DE ECHILIBRU.
STABILITATE. CLASIFICARE


Defini&ie. Fie sistemul ( ) x f x

, ( )
n
n
R x ,..., x , x x
2 1
,
( )
n
n
R f ,..., f , f f
2 1
. Un punct
n
R * x cu proprietatea c#
( ) 0 * x f se numete punct de echilibru sau punct fix al sistemului.

Observa&ie. Din ( ) 0 * x f rezult# 0

* x , adic# * x are viteza 0.


De aici avem i denumirea de punct fix.

54
O problem# practic# important# este aceea a comport#rii unui sistem
dinamic n vecin#tatea unei st#ri de echilibru. Dac# sistemul revine la
aceast# stare dup# ce a fost supus unor perturba&ii mici, atunci el se
numete stabil; dac# nu revine, se numete instabil. Uneori, sistemele
instabile pot conduce la catastrofe.
Intuitiv, spunem c# punctul de echilibru * x este stabil dac# orice
solu&ie a sistemului care la momentul
0
t pleac# dintr-un punct suficient
de apropiat de * x r#mne ntr-o vecin#tate a lui * x pentru orice
0
t t > .

Defini&ie. Un punct fix * x al unui sistem dinamic ( ) x f x

se
numete stabil dac# pentru orice vecin#tate ( ) * x U exist# o vecin#tate
( ) ( ) * x U * x V astfel ca orice solu&ie ce pleac# din ( ) * x V s# r#mn#
n ( ) * x U , pentru orice 0 t .

Defini&ie. Un punct fix * x al unui sistem dinamic ( ) x f x

se
numete asimptotic stabil dac# este stabil i dac# exist# o vecin#tate
( ) * x U astfel nct ( ) 0

* x x lim
t
t
, ( ) * x U x .

Not#m ( ) r , x B bila centrat# ntr-un punct
n
R x i de raz# r.

Defini&ie. Spunem c# punctul de echilibru * x este stabil dac#
( ) > , 0 astfel nct dac# ( ) *, x B x atunci
( ) ( ) *, x B x
t
pentru orice 0 t .
Dac# n plus avem ( ) 0

* x x lim
t
t
, spunem c# punctul de
echilibru * x este atractiv.
Dac# n plus avem ( ) 0

* x x lim
t
t
, spunem c# punctul de
echilibru * x este repulsiv.
Un punct de echilibru care este stabil i atractiv se numete
asimptotic stabil.

Teorem$. Fie
n
R W o mul&ime deschis# i
n
R W : f o
func&ie continuu diferen&iabil#. Presupunem c# * x este un punct de
55
echilibru stabil pentru sistemul dinamic ( ) x f x

. Atunci ( ) * x Df nu
are valori proprii cu partea real$ pozitiv$, unde
( ) ( )
n , j , i
j
i
* x
x
f
* x Df
1

,
_


este Jacobianul lui f n punctul * x .

Teorem$. Fie sistemul dinamic ( ) x f x

. Presupunem c#
toate valorile proprii ale lui ( ) * x Df au partea real$ strict negativ$.
Atunci punctul de echilibru * x al sistemului dat este asimptotic stabil.

Exemplu 1 . Fie sistemul
( )

'

2 2
2 2 3
1
y x y x y
y x x

S# se determine punctele de echilibru i dac# acestea sunt stabile sau
instabile.
Solu&ie: Punctele de echilibru se g#sesc rezolvnd sistemul
( )

'

+

0 2 2 3
0 1
2 2
y x y x
y x
.
Ob&inem astfel urm#toarele puncte de echilibru:
( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 4 1 0 0 0 , , , , , , , .
Avem c#
( )

,
_

y x
x y
y , x Df
4 2 2 3
1
.
De aici rezult# c#
( )

,
_

2 3
0 1
0 0, Df .
Aceasta are valorile proprii -1 i -2. Deci ( ) 0 0, este asimptotic stabil.
Pentru celelalte 3 puncte, Jacobienii ( ) ( ) ( ) 1 1 1 4 1 0 , Df , , Df , , Df au
cte o valoare proprie negativ# i una pozitiv#. Prin urmare, aceste
puncte de echilibru sunt instabile.

56
Exemplu 2. Fie sistemul

'

,
_

x y
x x a y x
3
3
1
, 0 > a .
S# se determine punctele de echilibru i dac# acestea sunt stabile sau
instabile.
Solu&ie: Punctele de echilibru se g#sesc rezolvnd sistemul

'

,
_

+
0
0
3
1
3
x
x x a y

Este evident c# singurul punct de echilibru este ( ) 0 0, .
Avem c#
( )
( )

,
_

0 1
1 1
2
x a
y , x Df
i
( )

,
_

0 1
1
0 0
a
, Df .
Ecua&ia caracteristic# este
0
1
1

a
,
sau, echivalent
0 1
2
+ + a .
Valorile proprii sunt
4
2
2 1
t a a
,
.
Cum 0 > a , rezult# c# 0
2 1
<
,
, deci ( ) 0 0, este asimptotic stabil.

Exemplu 3. S# se arate c# ( ) 0 0, este punct de echilibru asimptotic
stabil pentru sistemul

'

+ +
+

2 2
2
8 3 2 4 2
4 5 2
y xy x y x y
xy x y x x

57

Defini&ie. Dac# ( ) * x Df nu are valori proprii cu partea
real$ 0, punctul de echilibru * x se numete hiperbolic.

Defini&ie. Dac# ( ) * x Df are toate valorile proprii cu partea
real$ strict negativ$, punctul de echilibru * x se numete absorbant
(atractor).

Defini&ie. Dac# ( ) * x Df are toate valorile proprii cu partea
real$ strict pozitiv$, punctul de echilibru * x se numete surs$.

Defini&ie. Dac# ( ) * x Df are unele valorii proprii cu partea
real$ strict pozitiv$ 'i alte valori proprii cu partea real$ strict
negativ$, punctul de echilibru * x se numete 'a.

Defini&ie. Dac# ( ) * x Df are valori proprii cu partea real$ 0,
punctul de echilibru * x se numete centru.

Observa&ie. Un punct absorbant este asimptotic stabil i deci
este i stabil.
Un punct surs$ este instabil.
Un punct 'a este instabil.

Observa&ie. O proprietate important# a punctelor * x absorbante
este urm#toarea: solu&iile nvecinate lui * x tind exponen&ial c#tre * x .
Aceast# proprietate este precizat# n urm#toarea teorem#.

Teorem$. Fie * x un punct absorbant pentru sistemul dinamic
( ) x f x

, cu
n n
R R W : f . Presupunem c# toate valorile proprii
au partea real# mai mic# dect 0 > c , c . Atunci exist# o vecin#tate
W U , cu U * x astfel nct:
a) ( ) x
t
este definit n U pentru U x i 0 > t ;
b) ( ) * x x e * x x
tc
t
<

, U x i 0 t ;
c) 0 > , constant, astfel ca ( ) * x x e * x x
tc
t
<

,
U x i t .
58

Observa&ie. n cazul unui punct absorbant, toate traiectoriile se
ndreapt# spre interiorul sferelor din jurul lui * x .


4. LINIARIZARE


Am v#zut c# sistemele liniare au o tehnic# precis# de rezolvare i
un algoritm bine definit. Prin urmare ne intereseaz# cum se poate
liniariza un sistem dinamic neliniar.
Fie sistemul
( ) x f x

, ( )
n
n
R x ,..., x , x x
2 1
, ( )
n
n
R f ,..., f , f f
2 1
.
Avem c# ( ) * x Df este Jacobianul lui f evaluat n punctul de echilibru
* x .
Dezvolt#m pe f n serie Taylor n jurul lui * x . Sistemul devine
( ) ( )
2
x O x * x Df x +

.
Astfel, sistemului neliniar ( ) x f x

i asociem sistemul liniar


( )x * x Df x

.
Acesta este un sistem liniar cu coeficien&i constan&i, omogen, pe
care l-am studiat deja n capitolul precedent. Reamintim c# rezolvarea sa
se face g#sind valorile i vectorii proprii ai matricei ataate.

Problema care apare acum este legat# de modul n care portretul
fazic al unui sistem neliniar coincide sau este asem#n#tor cu cel al
sistemului liniar ob&inut prin liniarizare.
Acest aspect este rezolvat de o teorem# celebr# cunoscut# sub
denumirea de teorema Hartman-Grobman.

Teorema Hartman-Grobman. Fie * x un punct de echilibru al
sistemului neliniar ( ) x f x

, c#ruia i corespunde punctul de echilibru


^ x al sistemului liniar ataat.
i) Dac# ^ x este punct hiperbolic al sistemului liniar, atunci
solu&iile sistemului neliniar n vecin#tatea lui * x se
59
comport# asem#n#tor cu solu&iile sistemului liniar n
vecin#tatea lui ^ x .
ii) Dac# ^ x nu este un punct hiperbolic pentru sistemul
liniar, atunci nu se pot trage concluzii pentru sistemul
neliniar n vecin#tatea lui * x .

Observa&ie. n cazul i) spunem c# fluxurile celor dou# sisteme (
neliniar i liniar asociat) sunt topologic echivalente.
n cazul ii) spunem c# n vecin#tatea punctului de echilibru avem o
bifurca&ie.


4. SISTEME DINAMICE UNIDIMENSIONALE

Forma general$:
( ) ( ) R x , x x , x f x

0
0
.

Defini&ie. Un punct de echilibru * x al unui sistem dinamic
unidimensional se numete stabil, dac# ( ) 0 0 > > ,
astfel nct pentru < * x x
0
s# avem ( ) < * x t x , R x ,
0 > t .
Dac# * x nu este stabil spunem c# este instabil.

Practic: Dac# ( ) 0 < * x ' f , atunci * x este stabil.
Dac# ( ) 0 > * x ' f , atunci * x este instabil.

Defini&ie. Un punct de echilibru * x al unui sistem dinamic
unidimensional se numete asmptotic stabil dac# este stabil i n plus
exist# 0 > , astfel nct pentru orice
0
x cu < * x x
0
s# avem c#
solu&ia ( ) t x a ecua&iei verific#
( ) * x t x lim
t


.

Teorem$. Un punct * x este un punct de echilibru asimptotic
stabil pentru sistemul dinamic unidimensional
( ) ( ) R x , x x , x f x

0
0

60
dac# i numai dac# exist# 0 > astfel nct pentru < * x x s#
avem ( ) ( ) 0 < x f * x x .

Practic: Un punct * x este un punct de echilibru asimptotic
stabil pentru sistemul dinamic unidimensional
( ) ( ) R x , x x , x f x

0
0

dac# 0 > f la stnga lui * x i 0 < f la dreapta lui * x .

Exemplu 1. S# se studieze stabilitatea punctelor de echilibru
corspunz#toare urm#torului sistem dinamic:
3 4
2
+

x x x
Solu&ie: Rezolvnd ecua&ia 0 3 4
2
+ x x ob&inem 2 puncte
de echilibru: 1
1
* x i 3
2
* x .
Avem c#:
( ) ( ) 0 2 1
1
< ' f * x ' f , deci 1
1
* x este stabil.
( ) ( ) 0 3
2
> ' f * x ' f , deci 3
2
* x este instabil.
n plus, ( ) 0 1 >
S
f i ( ) 0 1 <
d
f , prin urmare 1
1
* x este asimptotic
stabil.

Exemplu 2. S# se studieze stabilitatea punctelor de echilibru
corspunz#toare urm#torului sistem dinamic:
x e x
x
+


Solu&ie: Sistemul are un singur punct de echilibru deoarece ecua&ia
0 + x e
x
are o solu&ie unic#. Cum ( ) 0 1> +
x
e x ' f , pentru orice
R x ob&inem c# punctul de echilibru este instabil.5. SISTEME DINAMICE LINIARE PLANARE (N
2
R ).
PUNCTE DE ECHILIBRU

Studiem n cele ce urmeaz# un caz particular frecvent ntlnit n
practic# i anume sistemele dinamice din
2
R . Vom face o clasificare
mai detaliat# a punctelor de echilibru.
61

Un sistem dinamic liniar n
2
R este de forma
2
22 1 21 2
2 12 1 11 1

'

+
+

x a x a x
x a x a x
.
O form# echivalent# este cea matriceal#
AX X

,
unde
( )
( )

,
_

t x
t x
X
2
1
,
2 2
M A ,

,
_

22 21
12 11
a a
a a
A .

Dac# 0 A det , atunci sistemul are un singur punct de echilibru i
anume ( ) ( ) 0 0
2 1
, * x *, x * x .
Dac# 0 A det , atunci punctele fixe sunt * x pentru care 0 * Ax .
Dac# not#m ( ) { } 0
2
Ax : R x A N , atunci ( ) A N * x este punct
de echilibru.

Exemplu. S# se g#seasc# punctele de echilibru ale sistemului
AX X

,
_

2 4
1 2
A .
Solu&ie: Avem c# 0 A det , iar ecua&ia 0 AX conduce la

,
_

,
_

,
_

0
0
2 4
1 2
2
1
x
x

adic# 0 2
2 1
x x , sau 2
2
x . Ob&inem c#

,
_

2
X . Deci ( ) A N
este spa&iul generat de vectorul

,
_

2
1
. Geometric, ( ) A N este dreapta
1 2
2x x . Toate punctele acestei drepte sunt puncte fixe pentru sistemul
dat.


Consider#m acum c# ecua&ia caracteristic# a sistemului este
( ) 0 I A det , iar valorile proprii sunt
2 1
, .
62
Clasific#m punctele de echilibru n
2
R pe baza valorilor proprii.

a) Dac# 0
2 1 2 1
, R , i ( ) 0
2 1
> sgn , punctul de echilibru
se numete nod.
i) Dac# 0
1
> , 0
2
> , avem nod instabil (surs$) .
ii) Dac# 0
1
< , 0
2
< , avem nod stabil (atractor).

b) Dac# 0
2 1 2 1
, R , i ( ) 0
2 1
< sgn , punctul de echilibru
se numete punct 'a ( care este n mod evident, instabil).

c) Dac# C ,
2 1
, i +
1
, i
2
, R , , punctul de
echilibru se numete focar.
i) Dac# 0 < , avem focar stabil.
ii) Dac# 0 > , avem focar instabil.
d) Dac# C ,
2 1
, i +
1
, i
2
, R i 0 (
adic# i
1
i i
2
, punctul de echilibru este centru.
e) Dac# una din valorile proprii este 0, punctul de echilibru se numete
degenerat.


6. EXEMPLU DIN ECOLOGIE DE SISTEM DINAMIC PLANAR:
ECUA#IILE LOTKA-VOLTERA


O veche i constant# preocupare a oamenilor de tiin&# este estimarea
i predic&ia evolu&iei n timp a num#rului indivizilor diverselor specii de
vie&uitoare care sunt importante fie ca hran#, fie pentru asigurarea
echilibrului ecologic.

nc# din prima jum#tate a secolului al XIX-lea, fenomenele legate de
dinamica popula&iilor au fost modelate prin ecua&ii i sisteme de ecua&ii
diferen&iale .

Modelele biologice mai complexe i mai realiste iau n considerare i
interac&iunea dintre specii, mai ales n cazul n care unele specii (prad#)
servesc drept hran# pentru altele (r#pitori).
63

Studiind datele asupra evolu&iei popula&iilor piscicole din Marea
Adriatic#, Volterra i Lotka au propus ca model matematic pentru
evolu&ia popula&iilor a dou# specii (prad# i r#pitori) un sistem de ecua&ii
diferen&iale ce le poart# numele. Vom descrie n continuare n ce const#
acest model.

Model prad$-r$pitor

Avem la dispozi&ie 2 popula&ii:
o specie de r#pitori avnd ( ) t y indivizi la momentul de timp t;
o specie prad# avnd ( ) t x indivizi la momentul de timp t.
Presupunem c# cele dou# popula&ii convie&uiesc ntr-o zon# dat#,
limitat#, astfel nct indivizii r#pitori se hr#nesc numai cu indivizi
din specia prad#, iar acetia la rndul lor cu resursele zonei n care
tr#iesc.
Rata de cretere a speciei x n lips# de r#pitori este A. n
prezen&a r#pitorilor ns#, specia x scade propor&ional cu num#rul de
r#pitori:
( )x By A Bxy Ax x

, 0 > B , A .
n lips# de prad# popula&ia r#pitorilor scade cu rata D. n
prezen&a pradei, popula&ia r#pitorilor crete propor&ional cu popula&ia
pradei:
( )y D Cx Cxy Dy y +

, 0 > D , C .
Se ob&ine astfel un sistem dinamic planar:
( )
( )

'

y D Cx y
x By A x

O form# mai simpl# a acestui sistem este
( )
( )

'

y x y
x y x
1
1
, 0 > .
Acestea sunt ecua&iile Lotka-Volterra prad$-r$pitor.


64

7. MUL#IMI INVARIANTE. MUL#IMI LIMIT

Defini&ie. Mul&imile invariante sunt regiuni din spa&iul fazelor
care con&in orbite complete, adic#, dac# acestea con&in un singur punct al
unei orbite, atunci con&in ntreaga orbit#.

Defini&ie echivalent$. O mul&ime M este invariant$ dac# orice
curent care pleac# din M r#mne n ntregime n M odat# cu evolu&ia
timpului t.

Dac# se consider# ( ) x o traiectorie care trece prin x, (mai precis,
pentru care liniile de curent trec prin x) , atunci au loc urm#toarele
propriet$&i:
a) M este invariant# dac# i numai dac# ( ) M x , M x .
b) M este invariant# dac# i numai dac# M R
n
este invariant#.
c) Dac# { }
i
M este o mul&ime num#rabil# de mul&imi invariante,
atunci
U
i
i
M i
I
i
i
M sunt de asemenea mul&imi invariante.

Defini&ie. Fie un sistem dinamic continuu descris de ecua&ia
( ) x f x

, ( )
n
n
R x ,..., x , x x
2 1
, ( )
n
n
R f ,..., f , f f
2 1
.
Mul&imea
n
R B se numete invariant$ pentru sistemul dinamic
dac# ( ) B x
t
pentru orice B x i orice R t .

Observa&ie. Avem c# punctul de echilibru este o mul&ime
invariant#.

Defini&ie. Mul&imile limit$ sunt regiuni din spa&iul fazelor care atrag
sau resping traiectorii, deci regiuni spre care tind toate orbitele.

Defini&ie. Se numete mul&ime -limit$ a lui
0
x , o mul&ime notat#
( )
0
x care reprezint# mul&imea tuturor punctelor spre care tind toate
liniile de curent n timpul viitor:
( ) ( ) { } x x , t , R t : R x x
n
t n n
n
+
0 0
.

65
Defini&ie. Se numete mul&ime -limit$ a lui B , o mul&ime notat#
( ) B i definit# prin
( ) ( ) { } x y , B y , t , R t : R x B
n
t n n
n
+ .

Defini&ie. Se numete mul&ime -limit$ a lui
0
x , o mul&ime notat#
( )
0
x care reprezint# mul&imea tuturor punctelor spre care au tins toate
liniile de curent n timpul trecut:
( ) ( ) { } x x , t , R t : R x x
n
t n n
n

0 0
.

Defini&ie. Se numete mul&ime -limit$ a lui B , o mul&ime notat#
( ) B i definit# prin
( ) ( ) { } x y , B y , t , R t : R x B
n
t n n
n
.

Observa&ie. Mul&imile ( )
0
x i ( )
0
x sunt mul&imi invariante.

Teorem$. Fie
n
R B o mul&ime m#rginit#. Atunci ( ) B este
nchis#, iar dac# ( )
U
0 t
t
B este m#rginit#, atunci ( ) B este invariant#.

Defini&ie. Un ciclu limit$ al unui sistem dinamic continuu este o
orbit# nchis# astfel nct ( ) x , sau ( ) x pentru orice
x .

O categorie special# de orbite este aceea pentru care mul&imile
-limit$ 'i -limit$ coincid. Acestea se numesc orbite homoclinice.
O orbit# pentru care mul&imile -limit$ 'i -limit$ sunt
diferite se numete orbit$ heteroclinic$.66
6. MUL#IMI ATRACTIVE. ATRACTORI. BAZINE DE
ATRAC#IE


Defini&ie. O mul&ime nchis# i invariant#
n
R A se numete
mul&ime atractiv$ dac# exist# o vecin#tate U a lui A astfel nct
( ) U U
t
i ( ) A U
t
t

>
I
0
.

Defini&ie. O mul&ime compact# i pozitiv invariant#
n
R B se
numete absorbant$ dac# exist# o submul&ime m#rginit# U a lui
n
R cu
proprietatea B U i exist# 0 >
U
t astfel nct ( ) B U
t
,
U
t t > .

Defini&ie. Bazinul de atrac&ie al unei mul&imi atractive
n
R A este dat de ( )
I
0 t
t
U , unde U este orice mul&ime deschis# care
satisface condi&iile din defini&ia de mai sus.

Defini&ie. O mul&ime nchis# i invariant#
n
R A se numete
topologic tranzitiv$ dac# pentru orice dou# mul&imi deschise
n
R V , U exist# R t astfel nct ( ) V U
t
.

Defini&ie. Un atractor este o mul&ime atractiv# i topologic
tranzitiv#.

Teorema urm#toare ne d# o determinare complet# a
comportamentului asimptotic n cazul fluxurilor din plan.

Teorema Poincare-Bendixon. Fie un sistem dinamic continuu
planar i
2
R M o regiune pozitiv invariant# care con&ine un num#r
finit de puncte fixe. Consider#m M p i mul&imea ( ) p . Atunci una
din urm#toarele afirma&ii este adev#rat#:
i) ( ) p este punct de echilibru;
ii) ( ) p este o orbit# nchis#;
iii) ( ) p const# dintr-un num#r finit de puncte { }
j
p i orbite cu
( )
i
p i ( )
j
p .
67
8. SOLU#II PERIODICE


Solu&iile periodice ale unui sistem dinamic continuu au un rol
important n studiul comportamentului fenomenului descris de sistem.

Fie un sistem dinamic descris prin ecua&ia
( ) x f x

, ( )
n
n
R x ,..., x , x x
2 1
, ( )
n
n
R f ,..., f , f f
2 1
.

Defini&ie. O solu&ie x a unui sistem dinamic se numete solu&ie
periodic$ dac# exist# un num#r 0 > T astfel nct
( ) ( ) t x T t x +
pentru toate valorile lui t pentru care solu&ia este definit#.
Cel mai mic num#r T cu aceast# proprietate se numete perioad$
fundamental$.
n spa&iul fazelor, o solu&ie periodic# este reprezentat# pritr-o curb#
nchis#.

Defini&ie. Orbita corespunz#toare unei solu&ii periodice se numete
orbit$ periodic$.

Defini&ie. Se numete distan&$ de la un punct
n
R x la expresia
( ) ( ) { } 0
0
t , x x min , x d
t
,
unde
0
x este un punct oarecare fixat.

Defini&ie. Numim vecin$tate a lui mul&imea
( ) ( ) { } < , x d , R x , N
n
.

Defini&ie. Orbita periodic# este stabil$ dac# 0 > ,
( ) 0 > , astfel nct dac# ( ) , N x , atunci ( ) N x
t
, 0 t .

Defini&ie. Orbita periodic# este asimptotic stabil$ dac# este
stabil# i n plus ( ) ( ) 0

, x d lim
t
t
.

68
Orbita periodic# privit# ca mul&ime de puncte poate atrage punctele
nvecinate. Mai precis, traiectoriile prin aceste puncte se apropie de orbita
periodic#.
SISTEME DINAMICE DISCRETE


1. ECUA#IA LOGISTIC

Fie ( ) t N num#rul de indivizi ai unei specii la un moment de timp t.
Not#m k rata de cretere a popula&iei. Cnd 0 > k , popula&ia crete, iar cnd
0 < k , popula&ia scade.
Avem:
( ) ( ) ( ) t kN t N t N +1
sau, echivalent,
( ) ( )( ) 1 1 + + k t N t N .
De aici rezult#: pentru 0 t , ( ) ( )( ) 1 0 1 + k N N
pentru 1 t , ( ) ( )( ) 1 1 2 + k N N
M
pentru n t , ( ) ( )( ) 1 1 + k n N n N .
Am g#sit astfel
( ) ( )( )
n
k N n N 1 0 + .
Prin urmare, pentru 1 > k avem o cretere exponen&ial# a popula&iei, iar
pentru 1 < k , avem o sc#dere exponen&ial#.

Consider#m acum c# popula&ia este limitat# de un maxim L. Ob&inem:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t N L t kN t N t N +1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t N L t kN t N t N + +1
( ) ( ) ( )

,
_

+ + t N
k
L t kN t N
M
3 2 1
1
1
69
( ) ( ) ( ) ( ) t N M t kN t N +1
mp#r&im aceast# rela&ie prin M:
( ) ( )
{
( ) ( ) t N M
M
t N
k
M
t N
n
n
x
x

+
+
43 42 1
1
1

Am ob&inut

{
( )
{
M
M
t N
kx x kM x
M
n n n

+

1
,
sau, echivalent,
( )
n n n
x x x
+
1
1

Aceasta este ecua&ia logistic$ i reprezint# o ecua&ie cu diferen&e care
descrie un sistem dinamic discret.

n general, un sistem dinamic discret este modelat printr-o rela&ie de
recuren&# de forma
( )
n n
x f x
+1
,
unde x x
0
,
k
R x , iar
k k
R R D : f o func&ie continu#.2. PUNCTE FIXE


(i n cazul sistemelor dinamice discrete o importan&# deosebit# se d#
stabilit#&ii /instabilit#&ii punctelor fixe.

Defini&ie. Fie sistemul dinamic
( )
n n
x f x
+1
,
unde x x
0
,
k
R x , iar
k k
R R D : f o func&ie continu#.Un punct
D * x care verific# rela&ia ( ) * x * x f se numete punct fix al
sistemului.

70
Vom studia n cele ce urmeaz# aspecte legate de stabilitatea punctelor
fixe pentru sisteme dinamice discrete modelate printr-o rela&ie de recuren&#
de ordinul I n cazul n care R R : f .

Defini&ie. Fie sistemul dinamic
( )
n n
x f x
+1
,
unde x x
0
, R x , iar R R D : f o func&ie continu#. Punctul fix
* x este stabil dac# pentru orice 0 > , exist# 0 > astfel nct dac#
< * x x
0
, atunci ( ) < * x x f
n
0
pentru orice 0 > n . Dac# * x nu
este stabil atunci el este instabil.

Defini&ie. Punctul fix este repulsor dac# exist# 0 > astfel nct
dac# < < * x x
0
0 , atunci ( ) * x x * x x f >
0 0
.

Defini&ie. Punctul fix * x este atractor( asimptotic stabil) dac# este
stabil i dac# exist# 0 > astfel nct dac# < * x x
0
atunci
* x x lim
n
n


.
Dac# , atunci * x este global asimptotic stabil.

Teorem$. Fie * x un punct fix al sistemului dinamic discret
( )
n n
x f x
+1
,
unde x x
0
, R x , iar R R D : f o func&ie continuu diferen&iabil#
n * x .
a) Dac# ( ) 1 < * x ' f atunci * x este asimptotic stabil (atractor).
b) Dac# ( ) 1 > * x ' f atunci * x este instabil.
c) Dac# ( ) 1 * x ' f i :
i) dac# ( ) 0 * x " f , atunci * x este instabil;
ii) dac# ( ) 0 * x " f i ( ) 0 > * x ' " f , atunci * x este instabil;
iii) dac# ( ) 0 * x " f i ( ) 0 < * x ' " f , atunci * x este
asimptotic stabil;
d) Dac# ( ) 1 * x ' f i
71
i) dac# ( ) ( ) ( ) 0 3 2
2
< * x " f * x ' " f atunci * x este
asimptotic stabil;
ii) dac# ( ) ( ) ( ) 0 3 2
2
> * x " f * x ' " f atunci * x este
instabil.3. PUNCTE PERIODICE


Defini&ie. Fie sistemul dinamic
( )
n n
x f x
+1
,
unde x x
0
,
k
R x , iar
k k
R R D : f o func&ie continu#. Un punct
D * x care este un punct fix pentru
n
f ( adic# ( ) * x * x f
n
) se
numete punct periodic de perioad# n.
Spunem c# n este prima perioad$ a lui * x dac# ( ) * x * x f
m
,
n m< 1 .
Mul&imea ( ) ( ) ( ) { } * x f ,..., * x f , * x f *, x
n 1 2
se numete orbit$
periodic$ de perioad# n a sistemului dat .

Defini&ie. Un punct D x se numete asimptotic la dreapta unui
punct periodic * x de perioad# n dac# ( ) * x x f lim
nk
k


, ( adic# secven&a
( ) ( ) ( ),... x f , x f , x f , x
k k k 3 2
converge la * x ).
Mul&imea tuturor punctelor asimptotice la dreapta se numete
mul&ime stabil$ i se noteaz# cu ( ) * x W
+
.

Teorem$. Dac#
1
* x i
2
* x sunt dou# puncte periodice distincte,
atunci mul&imile lor de stabilitate ( )
1
* x W
+
i ( )
2
* x W
+
sunt disjuncte.

Defini&ie. Spunem c# * x este un atractor dac# exist# o vecin#tate U
a lui * x astfel nct ( ) * x W U
+
.

72
Defini&ie. Un punct D x se numete asimptotic la stnga unui
punct periodic * x de perioad# n dac# ( ) * x x f lim
nk
k


,
Mul&imea tuturor punctelor asimptotice la stnga se numete mul&ime
instabil$ i se noteaz# cu ( ) * x W

.

Teorem$. Dac#
1
* x i
2
* x sunt dou# puncte periodice distincte,
atunci mul&imile lor de instabilitate ( )
1
* x W

i ( )
2
* x W

sunt disjuncte.

Defini&ie. Spunem c# * x este un atractor dac# exist# o vecin#tate U
a lui * x astfel nct ( ) * x W U

.

Teorem$. Fie * x un punct periodic de prim# perioad# k pentru
sistemul dinamic discret
( )
n n
x f x
+1
,
unde x x
0
, R x , iar R R D : f o func&ie continuu diferen&iabil#
a) Dac# ( ) ( ) 1 < * x ' f
k
exist# un interval deschis U care l con&ine pe
* x astfel nct ( ) * x W U
+
.
b) Dac# ( ) ( ) 1 < * x ' f
k
exist# un interval deschis U care l con&ine pe
* x astfel nct ( ) * x W U

.

Teorem$. Fie * x un punct periodic al lui f cu prima perioad# k, unde
R R D : f continu# i diferen&iabil# i ( )
n n
x f x
+1
descriu un
sistem dinamic.
a) Dac# ( ) ( ) 1 < * x ' f
k
atunci * x este punct periodic atractor.
b) Dac# ( ) ( ) 1 > * x ' f
k
atunci * x este punct periodic repulsor.

Teorem$. Fie sistemul dinamic
( )
n n
x f x
+1
,
unde x x
0
,
k
R x , iar
k k
R R D : f o func&ie continu# i
diferen&iabil#. Fie de asemenea un punct periodic * x de prim#
perioad# n.
73
a) Dac# toate valorile proprii ale matricei Jacobiene ( ) * x df
n
au
modulul mai mic dect 1, atunci * x este atractor.
b) Dac# toate valorile proprii ale matricei Jacobiene ( ) * x df
n
au
modulul mai mare dect 1, atunci * x este repulsor.
4. SISTEME DINAMICE DISCRETE UNIDIMENSIONALE DE
ORDIN I

a) SISTEME LINIARE

Forma general$.
Consider#m un sistem dinamic discret unidimensional a c#rui
evolu&ie n timp este caracterizat# de ecua&ia
b ax x
t t
+
+1
,
unde a, b sunt constante n raport cu t.
Not#m cu ( ) 0
0
x x valoarea variabilei x la momentul ini&ial de timp
0 t .
Determinarea solu&iei. Pentru aceasta avem:
b ax x +
0 1

b ab x a b ax x + + +
0
2
1 2

b ab b a x a b ax x + + + +
2
0
3
2 3

M
( ) 1
1
1
1
0 0

+ + + + + a ,
a
a
b x a a ... a b x a x
t
t t t
t

Dac# 1 a ob&inem:
b x x +
0 1

b x x +
1 2

M
b x x
t t
+
1

i din acestea rezult# c#
bt x x
t
+
0
.
74
n consecin&# am g#sit
($)

'

1
1
1
1
0
0
a , bt x
a ,
a
a
b x a
x
t
t
t
,
sau, echivalent,

'

,
_

1
1
1 1
0
0
a , bt x
a ,
a
b
a
b
x a
x
t
t

Aadar, dac# este precizat# condi&ia ini&ial# atunci traiectoria sistemului
dinamic este unic determinat#.

Puncte fixe.
Defini&ie. Un punct fix al ecua&iei b ax x
t t
+
+1
este o valoare
R * x care verific# b * ax * x + .

Din defini&ie ob&inem c# ( ) b a * x 1 , ceea ce conduce la solu&ia
1
1

a ,
a
b
* x . Dac# 1 a atunci avem b * x * x + , rela&ie ce este
adev#rat# dac# i numai dac# 0 b .
Am g#sit astfel

'


. b , a , x
a ,
a
b
* x
0 1
1
1
0

nlocuin n solu&ia ($) rezult#:
( )

'

+
+

. a , bt x
a *, x * x x a
x
t
t
1
1
0
0

n concluzie, solu&ia unui sistem dinamic discret liniar unidimensional se
poate exprima cu ajutorul varia&iei condi&iei ini&iale
0
x de la punctul de
echilibru * x .

Teorema de existen&$ a punctelor fixe. Ecua&ia b ax x
t t
+
+1

admite un punct fix dac# i numai dac# { } 1 a sau { 1 a i } 0 b .

75
Teorema de unicitate a punctelor fixe. . Ecua&ia b ax x
t t
+
+1

admite un punct fix unic dac# i numai dac# { } 1 a .
b) SISTEME NELINIARE


Fie un sistem dinamic discret unidimensional caracterizat de ecua&ia
( )
t t
x f x
+1
, unde R R : f este o func&ie diferen&iabil#.
Not#m ( ) 0
0
x x valoarea variabilei x la momentul de timp 0 t .
Determin#m solu&ia acestui sistem.
( )
0 1
x f x
( ) ( ) ( ) ( )
0
2
0 1 2
x f x f f x f x
M
( )
0
x f x
n
n
.
Vrem acum s# g#sim modalitatea prin care un sistem neliniar se poate
aproxima cu unul liniar.
Pentru aceasta vom considera dezvoltarea n serie Taylor a lui
( )
t t
x f x
+1
n jurul punctului de echilibru * x :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x R ... * x ' ' f * x x
!
* x ' f * x x
!
* x f x f x
n t t t t
+ + + +
+
2
1
2
1
1
1
Siniarizarea sistemului se face dac# se vor p#stra doar primii 2 termeni din
dezvoltare, adic#
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4 4 4 3 4 4 4 2 1 3 2 1
b a
t t t
* x ' f * x * x f * x ' f x * x ' f * x x
!
* x f x + +
+
1
1
1
.


5. SISTEME DINAMICE DISCRETE MULTIDIMENSIONALE
DE ORDIN I

a) SISTEME LINIARE

Forma general$:
76
B Ax x
t t
+
+1
,
unde variabila
n
t
R x este un vector n-dimensional, ( ) R M A
n n
i
( ) R M B
n 1
. Not#m ( ) 0
0
x x .

Determinarea solu&iei:
B Ax x +
0 1

B AB x A B Ax x + + +
0
2
1 2

M
( )

+
+ + + + +
+ + + +
1
0
0
1 2
0
1
0
t
i
i t
t
n
t
t t
t
A B x A
A ... A A I B x A
B AB ... B A x A x

Avem ns# c#
( ) ( ) ( ) ( )
t t
t
i
t i i
t
i
i
A I A ... A A ... A I A A A I A + + + + +

1
0
1 1
1
0

adic#,
( )
t
t
i
i
A I A A I

1
0
.
De aici rezult# imediat c#
( )( )


1
0
1
t
i
t i
A I A I A , dac# ( ) 0 A I det .
nlocuind acum n expresia lui
t
x ob&inem
( )( ) [ ]
( ) ( ) [ ]
( ) ( )
( ) [ ] ( ) . A I B A I B x A
A I BA A I B x A
A I A A I B x A
A I A I B x A x
t
t t
t t
t t
t
1 1
0
1 1
0
1 1
0
1
0


+
+
+
+
77
Punct fix
Defini&ie. Un punct fix al sistemului B Ax x
t t
+
+1
este un vector
n
R * x cu proprietatea B * Ax * x + .
Din defini&ie ob&inem c# ( ) B A I * x , de unde rezult#
( )
1
A I B * x ,
dac# ( ) 0 A I det .

nlocuind acum n solu&ia g#sit# mai sus rezult#
( ) * x * x x A x
t
t
+
0
.

Teorem$. Un punct fix al sistemului B Ax x
t t
+
+1
este unic dac#
( ) 0 A I det .

Stabilitatea punctelor de echilibru depinde de valorile proprii ale
matricei A, dup# cum vom descrie n continuare.

Teorem$. Consider#m sistemul B Ax x
t t
+
+1
cu ( ) 0 A I det i
n care matricea A are n valori proprii reale
n
,..., ,
2 1
. Atunci,
( )
1
A I B * x este un punct fix global stabil dac# i numai dac# 1 <
i
,
n , i 1 .
Dac# A are
2
n
perechi de valori proprii complexe
2 2
2 2 1 1 n n
, ,..., , , , , atunci ( )
1
A I B * x este un punct fix global
stabil dac# i numai dac# 1 <
i i
,
2
1
n
, i .
Dac# A nu are valori proprii de modul 1 atunci ( )
1
A I B * x este
punct fix hiperbolic.

Caz particular: Sisteme bidimensionale

Forma general$:
78

'

+
+
+
+
t t t
t t t
dy cx y
by ax x
1
1

O form# echivalent# este cea matriceal#:
t t
AX X
+1

unde

,
_

t
t
t
y
x
X ,

,
_

d c
b a
A .
Punctele fixe se determin# rezolvnd sistemul

'

+
+
dy cx y
by ax x

Stabilitatea se studiaz# &innd seama de teorema anterioar#.
Exemplu. Se d# sistemul

'

+
+
3
2
1
1
t
t
t t
x
y
y x

S# se studieze stabilitatea punctelor fixe.
Solu&ie: Determin#m punctele fixe rezolvnd sistemul

'

3
2
x
y
y x

Ob&inem un punct fix unic ( ) 0 0, .
Forma matriceal# a sistemului este
t t
AX X
+1
, unde

,
_

t
t
t
y
x
X ,

,
_

0
3
1
2 0
A .
G#sim valorile proprii ale matricei A rezolvnd ecua&ia caracteristic#
0
3
1
2

.
79
Ob&inem
3
2
2 1
i
,
t i cum 1
2 1
<
,
rezult# c# ( ) 0 0, este un punct fix
stabil.


b) SISTEME NELINIARE

Forma general$:
( )
t t
x x
+1
,
unde
n n
R R : diferen&iabil#.
Echivalent, putem scrie:
( )
( )
( )

'
+
+
+
. x ,..., x , x x
x ,..., x , x x
x ,..., x , x x
nt t t n nt
nt t t t
nt t t t
2 1 1
2 1 2 1 2
2 1 1 1 1
M

Defini&ie. Spunem c#
n
R * x este un punct fix pentru sistemul
( )
t t
x x
+1
dac# ( ) * x * x .
Avem c# sistemul liniar aproximeaz# comportarea sistemului neliniar
ntr-o vecin#tate a punctului de echilibru. Prin urmare suntem preocupa&i de
liniarizarea sistemului n discu&ie.
Dezvolt#m n serie Taylor ( )
t i
x , n , i 1 n jurul punctului fix * x :
( ) ( ) ( )

+
+ + +
n
j
n j jt i t i it
R ... * x x * x x x
1
1
,
unde ( ) ( ) * x
x
* x
jt
i
j
i


.
Ob&inem astfel liniarizarea ecua&iei n jurul lui * x :
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+
+ + + +
n
j
j
j
i i nt
n
i t i t i it
* x * x * x x * x ... x * x x * x x
1
2
2
1
1
1
i apoi liniarizarea sistemului n jurul lui * x :
80
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

,
_

,
_

,
_

,
_

+
+
+
n
j
j
j
n n
n
j
j
j
n
j
j
j
nt
t
t
n
n n n
n
n
nt
t
t
* x * x * x
* x * x * x
* x * x * x
x
x
x
* x * x * x
* x * x * x
* x * x * x
x
x
x
1
1
2 2
1
1 1
2
1
2 1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1 2
1 1
M
M
L
M M M M
L
L
M

n aceast# manier# sistemul neliniar a fost aproximat local (n jurul pozi&iei
de echilibru) cu un sistem liniar de forma
B Ax x
t t
+
+1
,
unde ( ) * x D A este matricea Jacobian# a lui ( )
t
x n * x i
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

,
_

n
j
j
j
n n
n
j
j
j
n
j
j
j
* x * x * x
* x * x * x
* x * x * x
B
1
1
2 2
1
1 1
M
.
Valorile proprii ale matricei ( ) * x D A determin# comportarea local# a
sistemului neliniar.

Teorem$. Dac# matricea ( ) * x D A are toate valorile proprii cu
modulele mai mici dect 1, atunci * x este un punct fix stabil.
Dac# matricea ( ) * x D A are toate valorile proprii cu modulele
mai mari dect 1, atunci * x este un punct fix instabil.

Defini&ie. Dac# matricea ( ) * x D A nu are valori proprii de
modul egal cu 1, atunci * x este un punct fix hiperbolic.

81
Sisteme neliniare bidimensionale de ordin I

Fie un sistem de forma
( )
( )
.
y , x g y
y , x f x
t t t
t t t

'

+
+
1
1

Punctele fixe se determin# rezolvnd sistemul
( )
( )
.
y y , x g
x y , x f

'


Se studiaz# stabilitatea punctelor fixe cu ajutorul matricei Jacobiene
( )

,
_

x
g
x
g
y
f
x
f
y , x J .
Exemplu. S# se studieze stabilitatea punctelor fixe corespunz#toare
urm#torului sistem dinamic.

'

+

+
+
xy y y
y x x
t
t
2
1
2
1

Solu&ie: Rezolv#m sistemul

'

+

xy y y
y x x
2
2

i ob&inem punctele fixe ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 0 0 , , , , , .
Pentru studiul stabilit#&ii construim matricea Jacobian#
( )

,
_

x y y
x
y , x J
2
1 2
.
( )

,
_

0 0
1 0
0 0, J . Ecua&ia caracteristic# este 0
0
1

, iar valorile
proprii sunt 1 0
2 1
<
,
. Deci ( ) 0 0, este punct fix stabil.
( )

,
_

1 0
1 2
0 1, J . Ecua&ia caracteristic# este 0
1 0
1 2

, iar
valorile proprii sunt 1
1
i 2
2
. Deci ( ) 0 1, este punct fix instabil.
82
( )

,
_3 2
1 2
2 1, J . Ecua&ia caracteristic# este 0
3 2
1 2

,
iar valorile proprii sunt
2
31 1
2 1
i
,
t
. Cum 1
2 1
>
,
avem c# ( ) 2 1,
este punct fix instabil.6. SISTEME DINAMICE DISCRETE LINIARE
UNIDIMENSIONALE DE ORDIN II

Forma general$:
0
1 2
+ + +
+ +
c bx ax x
t t t
,
unde R x
t
, R c , b , a , iar condi&iile ini&iale ( )
1 0
x , x sunt date.
Pentru rezolvare not#m
t t
y x
+1
. Ob&inem astfel sistemul dinamic liniar
bidimensional de ordin I :

'

+ + +

+
+
, c bx ay y
y x
t t t
t t
0
1
1

sau, echivalent,

'

+
+
. c bx ay y
y x
t t t
t t
1
1

Matriceal,

,
_

,
_

,
_

,
_

+
+
c y
x
a b y
x
t
t
t
t
0 1 0
1
1
.
Astfel, sistemul unidimensional de ordinul II s-a transformat ntr-un sistem
bidimensional de ordin I a c#rui rezolvare se face conform paragrafului 5.7. SISTEME DINAMICE DISCRETE LINIARE
UNIDIMENSIONALE DE ORDIN III

Forma general$:
0
1 2 3
+ + + +
+ + +
d cx bx ax x
t t t t
,
83
unde R x
t
, R d , c , b , a , iar condi&iile ini&iale ( )
2 1 0
x , x , x sunt date.
Pentru rezolvare not#m

'

+ +
+
t t t
t t
z y x
y x
1 2
1
.
Se ob&ine astfel sistemul

'

+ + + +

+
+ +
+
, d cx by az z
z y x
y x
t t t t
t t t
t t
0
1
1 2
1

sau, echivalent,

'

+
+ +
+
. d cx by az z
z y x
y x
t t t t
t t t
t t
1
1 2
1

Matriceal,

,
_

,
_

,
_

,
_

+
+
+
d z
y
x
a b c z
y
x
t
t
t
t
t
t
0
0
1 0 0
0 1 0
1
1
1
.
Aadar sistemul de ordin 3 s-a transformat ntr-un sistem tridimensional de
ordin I care se va analiza conform celor descrise n paragraful 5.

84

ELEMENTE DE TEORIA BIFURCA#IEI


P#trundem n cele ce urmeaz# n tainele unei teorii vaste dar elegante
cu un mare num#r de aplica&ii i consecin&e n lumea real#.
Presupunem c# avem un sistem dinamic a c#rui evolu&ie depinde de
anumi&i parametri. n general, modific#ri mici ale parametrilor conduc la
modific#ri mici ale variabilelor. Exist# ns# i situa&ii n care mici schimb#ri
ale parametrilor conduc la schimb#ri dramatice ale variabilelor. De
asemenea, cnd parametrii variaz# un punct fix se poate modifica. Aceste
evenimente sunt manifest#ri ale bifurca&iilor.
Cnd studiem bifurca&iile avem nevoie de sisteme dinamice care
con&in parametri, adic# sisteme de forma
( ) , x f x
n n

+1

n caz discret, sau
( ) , x f x


n caz continuu, unde este un parametru real.

Problema este dac# atunci cnd variem exist# valori ale acestui
parametru pentru care se ntmpl# schimb#ri calitative extraordinare.
Exist# dou# categorii de bifurca&ii:
i) bifurca&ii locale: reprezint# schimb#ri calitative care au loc ntr-o
mic# vecin#tate din spa&iul fazelor. De exemplu, un obiect i poate
schimba stabilitatea sau chiar poate s# dispar#. ns# n afara unei
vecin#t#&i a acestui obiect nu sunt schimb#ri majore;
ii) bifurca&ii globale: implic# schimb#ri calitative n structura orbitei
sistemului dinamic f#r# nici o restric&ie n spa&iul fazelor. Dei sunt
cele mai fascinante sunt i cel mai greu de studiat.

O alt# problem# esen&ial# este cum afl#m dac# are loc o bifurca&ie.
Este tiut c# dac# un punct fix este hiperbolic, atunci, &innd seama de
teorema Hartman-Grobman, comportarea sistemului dinamic n vecin#tatea
acestui punct este simpl#, n sensul c# schimb#ri majore ale parametrilor nu
vor perturba esesn&ial structura orbitei. Drept urmare, schimb#rile calitative
din vecin#tatea unui punct fix au loc numai dac# acesta este nehiperbolic. n
acest caz punctul fix i poate schimba tipul de stabilitate, unul sau mai
multe puncte fixe pot s# apar#, sau s# dispar#.
85
n concluzie hiperbolicitatea punctelor fixe este foarte important# n
teoria bifurca&iilor: toate punctele de bifurca&ie sunt puncte nehiperbolice.
n acest sens reamintim urm#toarele defini&ii:
Defini&ie. Un punct fix * x al sistemului dinamic continuu ( ) , x f x


este hiperbolic dac#
( ) 0

* *, x
x
f
.
Defini&ie. Un punct fix * x al sistemului dinamic discret
( ) , x f x
n n

+1
este hiperbolic dac# nici una din valorile proprii ale matricei
Jacobiene ( ) f D n punctul * x nu se afl# pe cercul unitate.


1. BIFURCA#IA *A-NOD

Defini&ie. Acel tip de bifurca&ie n care de o parte a valorii parametrului
nu avem nici un punct fix iar de cealalt# parte avem dou# puncte fixe se
numete bifurca&ie 'a-nod.


a) Consider#m sistemul dinamic continuu unidimensional
2
x x

, R , R x .

Punctele fixe sunt date de ecua&ia
0
2
x
care reprezint# o parabol# n planul ( ) x , .
- Dac# 0 < nu exist# puncte fixe, deoarece egalitatea
2
x nu are
sens.
- Dac# 0 exist# un singur punct fix : ( ) ( ) 0 0, * *, x .
- Dac# 0 > exist# dou# puncte fixe t
2 1,
* x .

Studiem acum stabilitatea punctelor fixe.
- Dac# 0 > , avem c# matricea Jacobian# este o matrice 1 1 dat# de
x
x
f
2

. Valoarea proprie ( ) x 2 are urm#toarele semne:


86
( )

'


< >
> <

0 0
0 0
0 0
2
x . pt ,
x . pt ,
x . pt ,
x
Prin urmare, stabilitatea celor dou# puncte fixe t
2 1,
* x este dat# de
( ) x 2 : punctul fix corespunz#tor lui 0 > x este stabil i atractor, iar
punctul fix corespunz#tor lui 0 < x este instabil i repulsor.
- Dac# 0 , ( ) ( ) 0 0, * *, x este un punct de bifurca&ie, iar valoarea
0 este valoare de bifurca&ie .


O caracterizare foarte la ndemn# i uor de eviden&iat (dei pu&in
cam plastic#) este aceea c# bifurca&iile a-nod sunt puncte n care curbele
solu&iilor au form# de U pe direc&ia parametrului.

b) Consider#m acum un sistem dinamic continuu unidimensional
( ) , x f x


unde R x i ( ) x .
Condi&ia ca * x s# fie un punct de bifurca&ie a-nod este dat# de
( )
( )

'

0
0
2
2
* x
dx
d
* x
dx
d


Exemplu:
3
x x x +


Punctele critice se g#sesc rezolvnd ecua&ia 0
3
+ x x , adic#
3
x x
Avem ( )
2
3 1 x x ' . Rezult#
3
1
2 1
t
,
* x .
De asemenea, ( ) x x ' ' 6 i ( ) 0 3 2
2 1
m
,
* x ' ' .
Avem dou# puncte de bifurca&ie:
( )

,
_

3
1
3
9
2
1 1
, * x , * i ( )

,
_


3
1
3
9
2
2 2
, * x , * .

Este posibil ca plecnd de la ecua&ia ( ) 0 , x f s# nu putem
determina ( ) x . n aceste condi&ii avem nevoie de alte tehnici de studiu.
87
Dac# nu putem g#si expresii explicite pentru punctele fixe putem
totui preciza dac# avem de-a face cu puncte de bifurca&ie a-nod cu ajutorul
urm#toarei propozi&ii.

Propozi&ie. Fie un sistem dinamic continuu ( ) , x f x

. Exist# o
bifurca&ie a-nod dac# sunt ndeplinite simultan urm#toarele condi&ii:


Demonstra&ie: Fie ( ) x i ( ) * x *, punct de bifurca&ie. Efectu#m
substitu&ia

'*
* x x X


care implic#

'

+
+
*
* x X x


Acum ecua&ia ( ) , x f x

devine
( ) * *, x X f X + +

.
Aceast# ecua&ie are drept punct de bifurca&ie ( ) ( ) 0 0, , X . F#r# s# pierdem
generalitatea g#sim drept bifurca&ie ( ) ( ) 0 0, x , .
Avem c# ( ) 0 0 0 , f i ( ) 0 0 . Rezult# ( ) ( ) 0 x , x f .
Deriv#m aceast# rela&ie n raport cu x:
(#) ( ) ( ) ( ) ( ) 0

x
x , x
f
x , x
x
f

.
De aici ob&inem

f
x
f
x
.
( )
( )
( )

'

0 0 0
0 0 0
0 0 0
2
2
,
x
f
,
f
,
x
f

88
Pentru ca ( ) 0 0 ' trebuie ca

Aceste rela&ii ne indic# faptul c# 0 * x este un punct fix nehiperbolic.
Dac# mai deriv#m nc# o dat# n raport cu x rela&ia (#) rezult#
( ) ( ) ( ) 0 0 0 0 0 0 0
2
2
2
2

,
x
,
f
,
x
f


care conduce la ( ) 0 0 0
2
2

,
x
f
i astfel demonstra&ia este ncheiat#.

Teorem$. Fie sistemul dinamic continuu ( ) , x f x

cu f continu# cu
derivatele par&iale continue n punctul ( ) * x *, . Dac# au loc simultan
rela&iile:
i) ( ) 0 * *, x f ( condi&ia ca ( ) * x *, s# fie punct fix);
ii) ( ) 0

* *, x
x
f
( condi&ia ca ( ) * x *, s# fie punct nehiperbolic);
iii) ( ) 0

* *, x
f

( prima condi&ie de genericitate);


iv) ( ) 0
2
2

* *, x
x
f
(a doua condi&ie de genericitate),
atunci sistemul are o bifurca&ie a-nod n punctul ( ) * x *, .

Exemplu 1.
x
e x x


i) ( ) 0 , x f implic# 0
x
e x .
ii) 0

x
f
implic# 0 1 +
x
e , adic# 0 x i din i) 1 .
iii) 0 1

f
.
iv) 0
2
2

x
e
x
f
.
n concluzie ( ) ( ) 0 1, * x *, este punct de bifurca&ie a-nod.
( )
( )

'

0 0 0
0 0 0
,
f
,
x
f

89
Exemplu 2.
x
e x x


i) ( ) 0 , x f implic# 0
x
e x

.
ii) 0

x
f
implic# 0 1 +
x
e

.
iii) 0 1 +

x
xe
f

.
iv) 0
2
2
2

x
e
x
f

.
Rezolv#m sistemul

'

0 1
0
x
x
e
e x


i ob&inem

1
x care nlocuit n ecua&ia a dou# conduce la ecua&ia
0 1
2
1


e
.
Pentru a g#si num#rul de r#d#cini reale ale ecua&iei folosim irul lui Roll.
Not#m ( ) 1
2
1


e g .
Avem c# ( ) ( )
2 1
2 1
2
e ' g . Rezolvnd ecua&ia ( ) 0 ' g ob&inem
2
1
2 1
t
,
. n plus, mai avem:
( ) 0
1
> g , ( ) 0
2
> g , ( ) 1

g lim , ( )

g lim


Ob&inem astfel c# g are dou# r#d#cini la care corespund dou# puncte de
bifurca&ie a-nod.

2. BIFURCA#IA TRANSCRITIC


Defini&ie. Acel tip de bifurca&ie n care la o schimbare a valorilor
parametrului are loc o schimbare a tipului de stabilitate a punctelor fixe se
numete bifurca&ie transcritic$.

Exemplu: Fie sistemul ( )
2
x x , x f x

, R , R x .
90
Punctele fixe sunt date de ecua&ia ( ) 0 , x f , sau, ecivalent 0
2
x x . Se
ob&in astfel dou# puncte fixe: 0
1
* x i
2
* x .
Pentru 0 < , 0
1
* x este stabil i
2
* x este instabil.
Pentru 0 > , 0
1
* x este instabil i
2
* x este stabil.
Pentru ( ) ( ) 0 0, , x , cele dou# puncte se unesc ntr-unul singur, care, din
punct de vedere al stabilit#&ii este semistabil.
Avem aadar o schimbare a tipului de stabilitate pentru valoarea de
bifurca&ie 0 .

Teorem$. Fie ( ) , x f f , R R : f
2
o func&ie continu# cu
derivatele par&iale pn# la ordinul 3 continue n punctele fixe ( ) * *, x . Dac#
au loc rela&iile
( )
( )
( )
( )
( )

'

0
0
0
0
0
2
2
2
* *, x
x
f
* *, x
x
f
* *, x
f
* *, x
x
f
* *, x f


atunci sistemul ( ) , x f x

are o bifurca&ie transcritic# n ( ) * *, x .Exemplu. ( ) 1 +

x x ln , x f x
( ) 0 , x f implic# 0 1 + x x ln .
0

x
f
implic# 0 1 +
x

.
0

f
implic# ( ) ( ) 1 1 1 1 0 , * x *, x x ln .
0
2 2
2

x x
f
.
91
0
1
2
2

x x
f

.
Conform teoremei anterioare avem c# ( ) ( ) 1 1, * x *, este punct de
bifurca&ie transcritic#.3. BIFURCA#IA PITCHFORK SUPERCRITIC

Defini&ie. Bifurca&ia pitchfork supercritic$ este acel tip de bifurca&ie n
care de o parte a valorii de bifurca&ie avem un singur punct fix iar de cealalt#
parte apar nc# dou#, iar tipul de stabilitate al primului se modific#.

Exemplu. Fie sistemul ( )
3
x x , x f x

, R , R x .
Punctele fixe sunt 0
1
* x i t
3 2,
* x . Stabilitatea lor depinde de
expresia
2
3x
x
f

.
Pentru 0 < avem un singur punct fix 0
1
* x care este stabil: 0 <

x
f
.
Pentru 0 > punctele fixe sunt 0
1
* x i t
3 2,
* x .
0
1
* x este instabil: ( ) 0 0 >

,
x
f
.
t
3 2,
* x sunt stabile: ( ) 0 2 < t

,
x
f
.


4. BIFURCA#IA PITCHFORK SUBCRITIC

Defini&ie. Bifurca&ia pitchfork subcritic$ este acel tip de bifurca&ie n
care din trei puncte fixe r#mne unul singur, iar tipul de stabilitate al
acestuia se schimb#.

Exemplu. Fie sistemul ( )
3
x x , x f x +

, R , R x .
92
Punctele fixe sunt 0
1
* x i t
3 2,
* x . Stabilitatea lor depinde de
expresia
2
3x
x
f
+

.
Pentru 0 < avem 3 puncte fixe: 0
1
* x i t
3 2,
* x .
0
1
* x este stabil: ( ) 0 0 <

,
x
f
.
t
3 2,
* x sunt instabile : ( ) 0 2 > t

,
x
f

Pentru 0 > avem un singur punct fix: 0
1
* x care este instabil:
( ) 0 0 >

,
x
f
.

Teorem$. Fie sistemul ( ) , x f x

cu f continu# cu derivatele par&iale


pn# la ordinul 4 continue n vecin#tatea punctului de bifurca&ie ( ) * x *, .
Dac# au loc rela&iile
( )
( )
( )
( )
( )
( )

'

0
0
0
0
0
0
3
3
2
2
2
* *, x
x
f
* *, x
x
f
* *, x
x
f
* *, x
f
* *, x
x
f
* *, x f


atunci sistemul admite o bifurca&ie Pitchfork n punctul ( ) * x *, .93