Sunteți pe pagina 1din 90

Rspunderea patrimonial a salariatului

I. Introducere n dreptul muncii

1. Dreptul muncii no iune, obiect, metoda de reglementare.

S emnificaia

termenului munc : Termenul (provenit din limba slavona

monka)1 are mai multe sensuri. Un prim sens principal este acela de activitate productiv (a presta o munca eficient important) dar !i de rezultatul acestei activiti (o munc reu!it de succes). "l doilea sens secundar este de loc de munc (a avea o munc un serviciu o slu#ba), dar i ansamblul lucrtorilor (munc opus capitalului).$ %unca poate fi perceput ca o aciune liber creatoare dar !i ca o obli&aie. 'ri(a social &enerat de apariia !i e)istena !oma#ului ne arat c munca este cel mai important factor de sociali(are. *lobali(area la r+ndul ei prin &ene(a !i mai ales efectele sale d noi semnificaii activitilor profesionale !i produce mutaii profunde pe piaa muncii. Dreptul Muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice referitoare la contractele colectiv i individuale de munc. "!adar dreptul muncii se refer la situaia salariailor care se afl ,ntr-un raport #uridic de munc cu an&a#atorii ,n ba(a ,nc.eierii contractelor individuale de munc. /n conclu(ie dreptul muncii este acea ramur0 de drept care re&lementea(0 drepturile #uridice ce se nasc se modific0 !i se stin& ,n le&0tur0 cu ,nc.eierea e)ecutarea modificarea suspendarea !i ,ncetarea contractului individual de munc0 !i a contractului colectiv de munc0 precum !i raporturile #uridice cone)e acestora. 1unt considerate a fi raporturi #uridice cone)e raporturile ce decur& din raporturile #uridice de munc0 !i anume raporturile #uridice de munc0 privind: ,nfiinarea or&ani(area !i funcionarea or&ani(aiilor sindicale !i patronale precum !i raporturile dintre aceste
1

/n lat. tripalium ,n fr. travail. 2ean 34lissier "lain 1upiot "ntoine 2eammaud 5roit du travail $6e 4dition 5allo( 3aris $778 p. 1.

Rspunderea patrimonial a salariatului

or&ani(aii !i subiectele raportului #uridic de munc0 ,nfiinarea or&ani(area !i funcionarea or&anelor de #urisdicie a muncii pre&0tirea profesional0 !i perfecionarea pre&0tirii profesionale or&ani(area !i disciplina muncii. /n esen0 dreptul muncii este dreptul contractului de munc0 ,ns0 obiectul s0u de re&lementare s-a e)tins de la contractul individual de munc0 la contractul colectiv de munc0 !i ulterior la raporturile #uridice cone)e normele sale re&lement+nd iniial statutul #uridic al salariatului iar apoi !i munca desf0!urat0 de alte cate&orii de persoane care nu lucrea(0 ,n temeiul unor contracte individuale de munc0.

O biectul dreptului muncii ,l constituie relaiile sociale individuale sau colective


re&lementate de le&e ce iau na!tere ,n le&0tur0 cu prestarea unei munci de c0tre o persoan0 fi(ic0 ,n beneficiul unei alte persoane fi(ice sau #uridice care se obli&0 s0 o remunere(e !i s0-i asi&ure condiiile necesare pentru prestarea muncii respective. 5reptul muncii &uvernea(0 ,n principal raporturile #uridice dintre an&a#atori (patroni) !i an&a#ai (salariai). /n ceea ce prive!te obiectul de re&lementare art. 1 din 'odul %uncii stabile!te c acesta re&lementea(: totalitatea raporturilor individuale !i colective de munc: modul ,n care se efectuea( controlul aplicrii re&lementrilor din domeniul raporturilor de munc: precum !i #urisdicia muncii. "!a cum s-a reliefat ,n doctrina de specialitate obiectul de re&lementare al dreptului muncii se circumscrie ,n primul r+nd sferei raporturilor #uridice de munc ce se nasc din ,nc.eierea unui contract de munc.6 /n al doilea r+nd sfera de re&lementare prorpie dreptului muncii cuprinde !i unele raporturi #uridice cone)e (pre&tirea profesional protecia !i i&iena muncii or&ani(area funcionarea !i atribuiile sindicatelor !i patronatelor #urisdicia muncii) denumite astfel pentru c deriv din ,nc.eierea contractului de munc ori sunt &refate pe acesta servind la or&ani(area muncii !i la asi&urarea condiiilor pentru desf!urarea ei.

1anda *.impu "le)andru ;iclea - <5reptul muncii =ditura "ll >ec? >ucure!ti $771 p. @

Rspunderea patrimonial a salariatului

M etoda

de re&lementare folosit0 ,n dreptul muncii respectiv modalitatea

elabor0rii normelor de drept al muncii este mi)t0. Raporturile #uridice sunt re&lementate at+t prin metoda re&lement0rii directe prin norme imperative elaborate de puterea statal0 c+t !i prin metoda e&alit0ii p0rilor prin norme ne&ociate de p0rile raportului #uridic aflate ,n cadrul ne&ocierii ,n po(iii de e&alitate #uridic0. "ceste norme elaborate prin metoda e&alit0ii p0rilor apar ,n urma ne&ocierii contractelor individuale !i colective de munc0. 5reptul muncii este ,n principal un drept ne&ociat de ori&ine convenional0. Totu!i de!i este vorba despre un domeniu privat necesitatea asi&ur0rii unei protecii minimale a salariilor impune intervenia autorit0ii statale pentru a re&lementa ,n mod imperativ anumite drepturi ale salariailor al c0ror nivel minimal nu mai poate fi ,nc0lcat prin ne&ociere.

2. Tr s turi caracteristice ale disciplinei muncii

C aracterul imperativ. =)ist un anumit numr de norme #uridice care formea( ordinea public social. "ceast noiune include drepturile !i obli&aiile re&lementate de le&e de la care prile nu pot dero&a prin voina lor. 'aracterul imperativ este dat !i de natura sanciunilor care se aplic pentru nerespectarea prevederilor le&ale. 5ac ,n civil sanciunile se manifest ,n daune interese ,n drept muncii avem ,n principal sanciuni contravenionale (care repre(int ,n esen plata unor sume de bani ctre stat). Ba e)ecutare se folose!te e)ecutarea ,n natur nu prin ec.ivalent. 'ea mai mare parte a normelor dreptului muncii au caracter imperativ. "stfel actele normative re&lementea(0 o serie de drepturi ale salariailor care nu pot constitui obiect de ne&ociere. 5e asemenea pentru cea mai mare parte din drepturile salariailor le&ea stabile!te un nivel minim sau ma)im dup0 ca( de la care p0rile nu pot dero&a.

Rspunderea patrimonial a salariatului

Toate re&lement0rile cu caracter imperativ din dreptul muncii alc0tuiesc a!a numita ordine public0 social0. "u caracter imperativ normele care re&lementea(0: libertatea muncii: e&alitatea de tratament: dreptul de asociere ,n sindicate !i libertatea sindical0: dreptul salariailor la &rev0: participarea salariailor prin repre(entani la stabilirea condiiilor de munc0: dreptul la informare !i consultare: dreptul la ne&ocierea contractului colectiv de munc0 ,n unit0ile cu cel puin $1 de salariai: dreptul salariailor la odi.n0: dreptul salariailor la formarea profesional0.

C aracterul autonom. "utonomia dreptului muncii ca ramur0 de drept este dat0


,n principal de urm0toarele elemente: i(voarele specifice dreptului muncii: principiile specifice dreptului muncii: te.nici #uridice specifice. C(voarele dreptului muncii sunt formele specifice de e)primare a normelor #uridice de dreptul muncii. C(voarele de drept al muncii sunt acte normative. 3rincipiile dreptului muncii sunt idei &enerale !i comune pentru ,ntrea&a le&islaie a muncii. 5reptului muncii ,i sunt aplicabile o serie de principii &enerale ale sistemului dreptului aplicabile tuturor ramurilor de drept ele fiind principiul le&alit0ii principiul democraiei principiul e&alit0ii ,n faa le&ii. Totu!i pot fi identificate !i principii specifice dreptului muncii ne,n&r0direa dreptului la munc0 !i libertatea muncii e&alitatea de tratament &arantarea drepturilor salariailor. C aracterul evolutiv. Dormele dreptului muncii ,n vi&oare la un moment dat sunt e)presia ec.ilibrului de fore dintre presiunea salariailor !i re(istena patronatului. "cest caracter se verific0 at+t ,n privina normelor cu caracter convenional cuprinse ,n clau(ele contractelor colective !i individuale de munc0 !i ,n re&ulamentele interne elaborate potrivit le&ii cu consultarea repre(entanilor salariailor c+t !i la elaborarea !i adoptarea actelor normative. Be&islaia ,n vi&oare nu #ustific0 a!a numita teorie a drepturilor c+!ti&ate. "stfel ne&ocierea contractelor colective de munc0 porne!te de la nivelul prev0(ut de le&e !i de contractele colective de munc0 ,nc.eiate la nivel superior pentru drepturile salariailor.

Rspunderea patrimonial a salariatului

3. Locul disciplinei n sistemul tiin elor juridice

S istemul de drept rom+n este un sistem unitar

alctuit din ramurile #uridice

distincte. "utonomia fiecrei ramuri de drept este dat de obiectul propriu de re&lementare !i metoda de re&lementare specific. /n funcie de criteriul po(iiei pe care se afl partenerii care ,nc.eie un raport #uridic sistemul de drept rom+n se subdivide ,n dreptul privat !i dreptul public. "ctualmente dreptul muncii este considerat ,n mod unanim de autori ca fiind o ramur a dreptului privat. "stfel din punctul de vedere al po(iiei pe care se situea( participanii la raportul #uridic de dreptul muncii observm o serie de nuanri specifice ,n ceea ce prive!te po(iia an&a#atului fa de an&a#ator. De referim strict la dreptul an&a#atorului de a dispune cu privire la activitatea an&a#atului ceea ce ,i ofer acestuia o po(iie privile&iat. Raporturile dreptului muncii cu celelalte ramuri de drept sunt de interdependen. 5reptul constituional cuprinde norme fundamentale pentru ,ntrea&a activitate #uridic. Cmplicit dispo(iiile dreptului constituional se refer !i la norme caracteristice raporturilor #uridice de munc. "ceste norme au valoare de principii ale dreptului muncii ele contur+nd ,ntrea&a ar.itectur a normelor de dreptul muncii cuprinse ,n alte acte normative. '+t prive!te relaia dreptului muncii cu dreptul administrativ putem aprecia c parte din normele dreptului muncii se re&sesc ,n acte #uridice specifice dreptului administrativ. 5reptul muncii se afl ,n le&tur !i cu dreptul penal mai ales ,n ceea ce prive!te infraciunile de serviciu sau ,n le&tur cu serviciul. 'a ramur de drept privat dreptul muncii ,!i completea( prevederile ori de c+te ori este nevoie cu prevederile dreptului comun pentru toate disciplinele de drept privat !i anume dreptul civil. "ceast completare vi(ea( at+t normele dreptului material c+t !i normele dreptului procesual pentru fiecare materie.

Rspunderea patrimonial a salariatului

4. Izvoarele dreptului muncii

acceptiunea #uridic a noiunii i(voarele de drept nu se refer la esena

dreptului ci la formele specifice ,n care acesta ,!i &se!te e)presia. 3entru a-!i reali(a rolul lor de or&ani(are a vieii sociale normele #uridice sunt e)primate ,n anumite forme proprii dreptului care poart denumirea &eneric de acte normative. 5in punct de vedere material actele normative se definesc ca re&uli abstracte: ele sunt formulate vi(+nd situaii tipice enunate ,n abstracto.

I (voarele dreptului muncii sunt formele de e)primare a normelor #uridice ,n


dreptul muncii. 1istemul le&islatiei muncii este alctuit din ansamblul actelor normative (le&i ordonante .otar+ri ale *uvernului ordine !i instruciuni ale mini!trilor etc.) care re&lementea( relaii sociale ce fac obiectul dreptului muncii. /n principiu le&islaia muncii este unitar, normele ei c+rmuind raporturile #uridice de munc ale tuturor cate&oriilor de salariai. /n cate&oria i(voarelor dreptului muncii trebuie ,ncadrate ,n primul r+nd normele Uniunii =uropene ,n special re&ulamentele care au aceea!i for ca !i le&ile naionale precum !i alte re&lementri transpuse ,n dreptul intern. 1unt de asemenea i(voare conveniile Fr&ani(aiei Cnternaionale a %uncii, !i normele 'onsiliului =uropei ratificate de Rom+nia. 'onsecin a celor ce preced i(voarele dreptului muncii pot fi definite ca acele acte normative care reglementeaz raporturile juridice de munc, inclusiv raporturile juridice grefate de raportul de munc (cele privind pregtirea profesional, securitatea i sntatea n munc, patronatele i sindicatele, jurisdicia muncii .

4.1. Izvoarele interne ale Dreptului Muncii


C(voarele interne se subclasific ,n i(voare comune cu ale celorlalte ramuri de

Rspunderea patrimonial a salariatului

17

drept !i i(voare specifice dreptului muncii. C(voarele comune cu celelalte ramuri de drept includ le&i !i actele nromative subordonate le&ilor. 3entru dreptul muncii constituie i(vor de drept toate cele trei cate&orii de le&i: constituionale or&anice !i ordinare.

C onstituia9 repre(int le&ea fundamental !i


i(vor de

prin urmare cel mai important

drept. =a enumer principalele acte normative sau i(voare de drept

preci(+nd !i or&anul care le emite. 5e!i este principalul i(vor pentru dreptul constitutional 'onstituia este i(vor important !i pentru dreptul muncii deoarece: unele drepturi fundamentale ale cetenilor sunt le&ate de munc !i interesea( dreptul muncii: dreptul de asociere dreptul la securitatea !i sntatea salariailor dreptul la &rev etc. 3rincipiile fundamentale ale dreptului muncii au ca i(vor primar c.iar te)tele constituionale.

n cate&oria le&ilor or&anice care re&lementea( relaiile #uridice de munc se


re&sesc le&ea nr. 1EG din 1GGE (1tatutul funcionarilor publici) le&ea nr. A9H1GG1 (privind sindicatele) iar pe primul loc se situea( le&ea nr. A6 din $9 ianuarie $776 respectiv 'odul %uncii. "ceast le&e a modificat profund ,ntrea&a le&islaie a muncii valabil la momentul apariiei sale. "ctualul cod al muncii cuprinde $GE articole structurate pe treispre(ece titluri care la r+ndul lor cuprind mai multe capitole.

D in cate&oria le&ilor ordinare

ca i(vor al dreptului muncii menionm: le&ea

nr. G7H1GG7 privind protecia muncii le&ea nr. 167H1GG8 privind contractul colectiv de munc le&ea nr. 17EH1GGG privind ,nfiinarea !i or&ani(area Cnspeciei %uncii etc. 5intre actele normative subordonate le&ilor care re&lementea( raporturi #uridice de munc menionm decretele-le&e .otr+rile !i ordonanele &uvernului ordinele !i instruciunile mini!trilor. D ecretele-le&e sunt considerate de autori un i(vor de drept sui generis cu un caracter oarecum .ibrid pentru c de!i nu eman de la or&anismul le&islativ
9

Te)tul revi(uit al 'onstituiei Rom+niei publicat ,n %onitorul Fficial al Rom+niei 3artea C nr. @8@ din 61 octombrie $776

Rspunderea patrimonial a salariatului

11

3arlamentul au totu!i putere de le&e re&lementea( relaii sociale din domneniul le&ii pe care o pot modifica sau ,nlocui. 5ecrete-le&e s-au dovedit necesare pentru asi&urarea continuitii funcionrii puterii publice ,n condiii de cri( c+nd nu a e)istat 3arlament.A 3rintre decrete-le&e care au caracter de i(vor al dreptului muncii amintim: decretul-le&e nr. 19@H1GG7 privind modificarea sau abro&area unor dispo(iii le&ale care limitau libertatea muncii !i decretul-le&e nr. GAH1GG7 privind trecerea la sptm+na de lucru de cinci (ile ,n unitile de stat.

O rdinele

instruciunile !i alte acte normative emise de mini!tri !i conductorii

altor or&ane centrale se emit ,n ,n vederea e)ecutrii le&ilor a ordonanelor !i .otar+rilor *uvernului. "u calitatea de i(voare ale dreptului muncii: Frdinul ministrului muncii !i solidaritii sociale nr. 89H$776 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca: Cnstruciunile de aplicare a Be&ii nr. 6@8H$779 privind bursele private aprobate prin Frdinul %inisterului Iinantelor 3ublice nr. 1@AGH$779 si al %inisterului =ducatiei si 'ercetarii nr. A6@1H$779G: etc.. 5intre ordinele !i instruciunle mini!trilor care constituie i(voare ale dreptului muncii de cea mai mare importan sunt actele emise de %inistrul muncii !i solidaritii sociale.

C a !i ,n situaia altor discipline #uridice

,n literatura #uridic se pune problema

valorii de i(vor de drept a cutumei practicii #udiciare doctrinei de specialitate !i principiilor fundamentale de ramur. 'u privire la cutuma de dreptul muncii autorii au e)primat re(erve fa de includerea ei ,n cate&oria i(voarelor acestei discipline motivat de principiul constituional conform cruia #udectorii se supun numai le&ilor. 3ractica #udiciar are ca !i pentru alte ramuri de drept doar rolul de ,ndrumare ,n ceea ce prive!te aplicarea le&ilor iar deci(iile luate de #udectori nu pot crea norme #uridice.

C ontractele
A

colective sunt i(voare de drept !i se mai numesc contracte

Con 'raiovan <Teoria &eneral a dreptului =ditura %ilitar >ucure!ti 1GG@ p.1EG

Rspunderea patrimonial a salariatului

1$

normative calitate conferit e)pres de 'onstituie <ne&ocierile colective !i contractele colective de munc sunt obli&atorii !i &arantate. 'ontractele colective munc re&lementate de le&ea nr. 16H1GG1 !i apoi de le&ea nr. 167H1GG8 au devenit cea mai important cate&orie de i(voare ale dreptului muncii o cate&orie de i(ovare de natur special deoarece ele nu sunt adoptate de le&iuitor ci sunt re(ultatul ne&ocierii partenerilor la relaiile de munc. 1tabilirea condiiilor de munc se face a!adar pe ba( contractual !i nu ,n puterea le&ii. /n conclu(ie spre deosebire de orice alt contract care produce efecte numai ,ntre prile contractante contractul colectiv de munc este i(vor de drept al muncii.

S tatutele profesionale

!i disciplinare au aprut datorit particularitilor care

caracteri(ea( anumite profesii sau meserii ,n situaia ,n care sunt necesare re&uli de disciplina muncii cu caracter special. Iac parte din aceast cate&orie: 1tatutul cadrelor didactice (le&ea nr. 1$EH1GGE) statutul disciplinar al personalului din unitile de transporturi (decretul nr. 687H1G@8).

R e&ulamentul

de Fr&ani(are !i Iuncionare (RFI) este actul intern al unei

persoane #uridice prin care se stabilesc potrivit prevederilor le&ale structura &eneral a persoanei #uridice compartimentele de lucru atribuiile acestora conlucrarea dintre ele !i raporturile cu conducerea persoanei #uridice respective. RFI se aprob de re&ul de ctre or&anul de conducere al fiecrei persoane #uridice. =l repre(int ,n limitele le&ii un drept de or&ani(are al fiecrui an&a#ator.

R e&ulamentele interioare (RC) care cuprind dispo(iii cu privire la or&ani(area


!i disciplina muncii din unitate nu !i-au pierdut din importan prin adoptarea re&lementrilor privind contractele colective de munc. 'alitatea sa de i(vor de drept deriv din faptul c este emis ,n ba(a prevederilor le&ale !i cuprinde norme de conduit obli&atorie ,n cadrul unitii a cror respectare este &arantat prin msuri de constr+n&ere. Fbli&aia de a ,ntocmi re&ulamentul revine fiecrui an&a#ator ,n parte.

Rspunderea patrimonial a salariatului

16

4.2. Izvoarele interna ionale ale Dreptului Muncii

C onstituie i(voare internaionale de dreptul muncii

,n primul r+nd conveniile

internaionale ratificate de Rom+nia. 3rin efectul ratificrii aceste acte sunt inte&rate sistemului le&isativ rom+n !i se aplic ,n consecin. 'ele mai importante i(voare ale dreptului internaional al muncii sunt conveniile !i recomandrile Fr&ani(aiei Cnternaionale a %uncii (F.C.%.)8. 'ele dou cate&orii de acte nu au ,ns aceea!i for #uridic. Recomandrile de!i sunt supuse e)aminrii autoritilor interne competente nu dob+ndesc prin efectul acestei e)aminri for #uridic. F atare for pot avea doar dispo(iiile adoptate de 3arlament pentru a da urmare unei recomandri.

U n alt i(vor internaional al dreptului muncii poate fi considerat 'onstituia


F.C.%. din cel puin dou motive: ,n primul r+nd pentru c anumite convenii !i recomandri ,!i au sor&intea ,n principiile enunate ,n actul fundamental al FC% !i ,n al doilea r+nd pentru c statele membre sunt obli&ate s respecte aceste principii c.iar dac nu au ratificat conveniile care se refer la problemele respective prin ,nsu!i faptul c sunt membre ale or&ani(aiei.

n ceea ce prive!te Uniunea =uropean

constituie i(voare de dreptul muncii

actele fundamentale ale acestei or&ani(aii: Tratatul de la Roma 'arta privind drepturile sociale fundamentale ale muncitorilor !i Tratatul de la %aastric.t precum !i unele directive re&ulamentele !i alte acte ale 'omunitii care constituie le&islaia
8

Fr&ani(aia Cnternaional a %uncii a fost ,nfiinat la 11 aprilie 1G1G de ctre fostele state beli&erante ,n primul r(boi mondial.

/ntre cele dou r(boaie mondiale FC% ca instituie autonom ,n cadrul 1ocietii naiunilor a acionat pentru promovarea (ilei de munc de E ore reducerea !oma#ului crearea sistemului securitii sociale protecia maternitii ,mbuntirea condiiilor de munc a femeilor !ia tinerilor. 5eclaraia de la 3.iladelp.ia (1G99) adoptat de 'onferina internaional a muncii a completat 'onstituia FC% stabilind ca obli&aie solemn a or&ani(aiei spri#inirea naiunilor lumii pentru elaborarea de pro&rame care s

vi(e(e,mbuntirea conbdiiilor de munc !i prote#area depturilor salariailor. /n conformitate cu prevederile 'onstituiei FC% sunt membre ale or&ani(aiei statele care au semnat actul de ,nfiinare !i cele care fceau parte de drept din or&ani(aie la data de 1 noiembrie 1G9A !i devin membre doar prin formularea unei cereri de admitere statele care devin membre ale FDU cu condiia ca cererea de admitere s fie acceptat de $H6 din dele&aii pre(eni la 'onferina FC% ,n care cererea de admitere este pus ,n discuie.

Rspunderea patrimonial a salariatului

19

secundar. Rom+nia este obli&at s adopte norme de drept intern al muncii cu respectarea re&lementrilor cuprinse ,n conveniile !i recomandrile Fr&ani(aiei Cnternaionale a %uncii pentru c este stat membru precum !i a celor cuprinse ,n re&ulamentele !i directivele Uniunii =uropene.

4.3. Principiile dreptului muncii

C a orice alt ramur a dreptului !i dreptul muncii este fundamentat pe anumite


principii. 3rincipiile dreptului sunt fie idei &enerale !i comune tuturor normelor din sistemul #uridic fie specifice unei sin&ure ramuri de drept. =le sunt re&uli fundamentale ,ntruc+t reflecta ceea ce este esenial !i .otar+tor ,n sistemul dreptului. 3rincipiile pot fi formulate direct ,n articole de le&i speciale ori pot fi deduse pe cale de interpretare. Ji ,n dreptul muncii se ,nt+lnesc doua cate&orii de principii: principii &enerale ale sistemului dreptului !i principii specifice ramurii ,n discutie. 1unt principii &enerale: principiul democraiei: principiul le&alitii: principiul e&alitii ,n faa le&ii: principiul separaiei puterii ,n stat etc. 3rincipiile dreptului muncii idei &enerale !i comune pentru ,ntrea&a le&islaie a muncii privesc toate instituiile acesteia. 'odul %uncii re&lementea( e)pres principiul libertii muncii principiul inter(icerii muncii forate principiul e&alitii de tratament principiul asi&urrii proteciei muncii principiul dreptului la asociere principiul consensualismului !i principiul libertii de mi!care a forei de munc.

4.3. 1. Libertatea muncii este garantat prin Constitu ie

P rincipiul libertii muncii este re&lementat ,n art. 6 din 'odul %uncii

iar prin

art. 6E 'onstituia afirm c dreptul la munc nu poate fi ,n&rdit !i c ale&erea profesiei !i ale&erea locului de munc sunt libere. "!adar principiul libertii muncii este formulat ,n actualul cod ,n conformitate cu prevederile constituionale !i ale

Rspunderea patrimonial a salariatului

1A

actelor normative internaionale ,n materie. Doutatea pe care o aduce codul fa de te)tul constituiei const ,n preci(area sanciunii ,mpotriva contractelor de munc ,nc.eiate cu ,nclcarea acestui principiu respectiv nulitatea de drept. Bibertatea muncii cuprinde libertatea de a munci sau de a nu munci adic dreptul de ale&ere a meseriei a activitii sau a locului de munc sau dreptul de a refu(a o munc .

4.3. 2. Interzicerea muncii for ate

P rincipiul inter(icerii muncii forate este re&lementat de art. 9 din cod. "!a
cum prevede codul munca forat repre(int orice munc sau serviciu impus unei persoane sub ameninare ori pentru care persoana nu !i-a e)primat consimm+ntul ,n mod liber. Re&lementarea principiului inter(icerii muncii forate este ampl codul preci(+nd e)pres !i e)cepiile de la aplicabilitatea principiului. "stfel potrivit art. 9 din alin.6 din 'odul %uncii nu constituie munc0 forat0 sau activitate impus de autoritile publice: serviciul militar obli&atoriu: ,ndeplinirea obli&aiilor civile stabilite de le&e: o .otr+re #udectoreasc de condamnare rmas definitiv ,n condiiile le&ii: ,n ca( de for ma#or.

4.3 . 3. Principiul egalit ii de tratament fa de to i salaria ii i angajatorii

C odul

%uncii re&lementea(0 principiul e&alit0ii de tratament fa0 de toi

salariaii !i an&a#aii. 'onstituia Rom+niei consacr0 principiul e&alit0ii ,n faa le&ii !i a autorit0ilor publice f0r0 privile&ii !i discrimin0ri. "stfel prin discriminare se ,nele&e orice difereniere e)cludere sau preferin0 ,ntemeiate pe ras0 culoare se) reli&ie convin&eri politice ascendena naional0 sau ori&ine social0 care are ca efect s0 suprime sau s0 !tirbeasc0 e&alitatea de posibilit0i sau de tratament ,n materie de ocupare a forei de munc0 !i de e)ercitare a profesiei.

Rspunderea patrimonial a salariatului

18

'odul %uncii define!te at+t noiunea de discriminare direct0 c+t !i de discriminare indirect0. 3otrivit art. A alin. 6 din 'odul %uncii: 'onstituie discriminare directa actele !i faptele de e)cludere deosebire restricie sau preferina ,ntemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prev0(ute la alin. ($) care au ca scop sau ca efect neacordarea restr+n&erea ori ,nl0turarea recunoa!terii folosinei sau e)ercit0rii drepturilor prev0(ute ,n le&islaia muncii iar potrivit art. A alin.9: 'onstituie discriminare indirecta actele !i faptele ,ntemeiate ,n mod aparent pe alte criterii dec+t cele prev0(ute la alin. ($) dar care produc efectele unei discrimin0ri directe<. %ai mult codul prevede ,n cate&oria discriminrilor directe !i faptele de e)cludere deosebire restricie sau preferin ,ntemeiate pe unul sau mai multe dintre criterii menionate mai sus.

4.3. 4. Dreptul la condi ii adecvate de munc

P rincipiul proteciei muncii este re&lementat at+t de 'onstituie (art. 6E al. $)


c+t !i de 'odul %uncii (art. 8). /n conformitate cu prevederile codului orice salariat care prestea( o munc beneficia( de condiii de munc adecvate activitii desf!urate de protecie social de securitate !i sntate ,n munc precum !i de respectarea demnitii !i a con!tiinei sale fr nicio discriminare. 'odul %uncii prevede e)pres c tuturor salariailor care prestea( o munc le sunt recunoscute dreptul la plat e&al pentru munc e&al dreptul la ne&ocieri colective dreptul la protecia datelor cu caracter personal precum !i dreptul la protecie ,mpotriva concedierilor nele&ale.

4.3. 5. Dreptul de asociere i liber circula ie

P rincipiul dreptului la asociere re&lementat de cod ,n art. @ este o reflectare a


re&lementrii sindicatelor din 'onstituie (art. G). "stfel at+t salariaii c+t !i

Rspunderea patrimonial a salariatului

1@

an&a#atorii se pot asocia liber pentru aprarea drepturilor !i promovarea intereselor lor profesionale economice !i sociale. 5reptul la asociere st la ba(a dreptului la ne&ociere colectiv pe care de asemenea ,l recunoa!te le&islaia muncii actual. 1alariaii !i an&a#atorii se pot asocia liber pentru aprarea drepturilor lor !i promovarea intereselor profesioanle economice !i sociale. 'odul %uncii &arantea( asocierea libere a an&a#ailor !i an&a#atorilor stabilind c salariaii !i an&a#atorii se pot asocia liber pentru promovarea intereselor lor sociale economice !i profesionale. 1alariaii se pot asocia liber ,n sindicate iar an&a#atorii se pot asocia liber ,n or&ani(aii patronale.

noutate absolut pentru le&islaia muncii de la noi o repre(int

recunoa!terea dreptului cetenilor rom+ni de a se ,ncadra ,n munc ,n statele membre ale Uniunii =uropene precum !i ,n oricare alt stat cu respecarea normelor dreptului internaional al muncii !i a tratatelor bilaterale la care Rom+nia este parte.

4.3. 6. Principiul consensualismului i al bunei-credin e

A rticolul

E din cod re&lementea( principiul consensualismului ,n ceea ce

prive!te prestarea muncii remunerate. Relaiile de munc se ba(ea( pe principiul comnsensualitii !i al bunei credine. Be&ea stabile!te c pentru buna desf!urare a raporturilor demunc participanii la raporturile de munc se vor informa !i se vor consulta reciproc ,n condiiile le&ii !i ale contractelor colective de munc.

B una

credin ,n dreptul muncii se manifest sub forma loialitii la

,nc.eierea contractelor sub forma fidelitii !i colaborrii pe parcursul contractelor individuale sau colective. Boialitatea la ,nc.eierea !i pe parcursul e)ecutrii const ,n obli&aia prilor de a se informa cu privire la modificarea elementelor contractelor de munc. "cest principiu face referire deci la respectarea bunei credine la ,nc.eierea e)ecutarea suspendarea !i ,ncetarea contractelor.

Rspunderea patrimonial a salariatului

1E

4.3. 7. Alte drepturi

conformitate cu prevederile internaionale 'onstituia Rom+niei prevede

e)pres dreptul salariailor la protecie social0 a muncii la securitatea !i i&iena muncii la protecia muncii femeilor !i a tinerilor la instituirea unui salariu minim pe economie la repaus s0pt0m+nal la concediu de odi.n0 pl0tit la protecie ,n ca(ul prest0rii muncii ,n condiii &rele la o durat0 normal0 a (ilei de lucru ,n medie de cel mult E ore la remuneraie e&al0 pentru munc0 e&al0 la asociere ,n sindicate la ne&ocieri colective ,n materie de munc0 !i &arantarea caracterului obli&atoriu precum !i dreptul la &rev0 pentru ap0rarea intereselor profesionale economice !i sociale ,n condiiile le&ii.

P otrivit 'odului muncii salariailor le sunt recunoscute dreptul la plat0 e&al0


pentru munc0 e&al0 dreptul la ne&ocieri colective dreptul la protecia datelor cu caracter personal precum !i dreptul la protecie ,mpotriva concedierilor nele&ale art.8 alin $ din 'odul %uncii. "t+t salariailor c+t !i an&a#atorilor li se recunoa!te dreptul de a se asocia liber pentru ap0rarea drepturilor !i promovarea intereselor profesionale economice !i sociale art. @ din 'odul %uncii. 3entru buna desf0!urare a relaiilor de munc0 participanii la raporturile de munc0 au obli&aia de a se informa !i consulta reciproc ,n condiiile le&ii. 3rintre alte drepturi consfinite de 'onstituia Rom+niei !i de 'odul %uncii se numr: stimularea pre&tirii !i perfecionrii profesionale: &arantarea asocierii libere a salariailor !i an&a#atorilor pt aprarea !i promovarea intereselor sociale !i economice: &arantarea dreptului la &rev pentru aprarea intereselor profesionale economice !i sociale: protecia multilateral a salariailor. Dumrul !i formularea principiilor dreptului muncii pot concorda diferenieri posibile !i fire!ti ,n doctrina #uridic. Iinalitatea lor ca idei diri&uitoare trebuie s

Rspunderea patrimonial a salariatului

1G

apar drept unitar.

II. R spunderea juridic n dreptul muncii 5. No iunea r spunderii juridice

R spunderea #uridic este una dintre instituiile de ba( ale dreptului care ofer
o &arantare a transpunerii ,n practic a principiilor #uridice fundamentale. Rspunderea este instituia #uridic ce are drept scop con!tienti(area persoanei cu privire la consecinele faptelor sale impun+nd luarea unei msuri sancionatorii dac ordinea de drept nu este respectat cu buncredin. /n literatura de specialitate au fost detaliate funciile rspunderii #uridice ca fiind: funcia educaional const+nd ,n procesul de ,nvare a individului s respecte anumite norme de comportament: funcia preventiv pornind de la idea c ameninarea cu o sanciune poate determina persoanele s nu mai ,ncalce le&ea: funcia reparatorie atunci c+nd ,nclcarea le&ii s-a produs !i trebuie reparat pre#udiciul astfel cau(at. Rspunderea #uridic@ ,n drept muncii este ,n unele ca(uri o rspundere ba(at pe risc dar ,n alte ca(uri rspunderea #uridic este o rspundere ba(ata pe culp. Rspunderea ba(at pe culp funcionea( at+t fa de societate c+t !i fa de salariat. 1pre deosebire de dreptul civil formele culpei #oaca un rol foarte important pentru c salaritului trebuie s-i fie aplicat o sanciune re(onabil.

Rspunderea #uridic este ea ,ns!i una din formele rspunderii sociale. " se vedea Kasile 3tulea !orelaia dintre "rspunderea

juridic" i "responsabilitatea social" n "#evista rom$n de drept% nr. 1-1GE9

Rspunderea patrimonial a salariatului

$7

F undamentul

rspunderii #uridice const ,n sv+r!irea faptei inter(is de

normele dreptului. /n funcie de natura #uridic concret a acestui fundament normele codului muncii clasific formele rspunderii #uridice de dreptul muncii ,n: - rspundere disciplinar fie a salariatului care av+nd funcie de conducere nu a luat msurile obli&atorii fie a salariatului care ,n procesul muncii a ,nclcat normele de sntate !i securitate ,n munc: - rspundere patrimonial atunci c+nd prin fapta unuia dintre salariai s-a ,nclcat disciplina muncii dar s-a produs !i un pre#udiciu material an&a#atorului: - rspundere contravenional c+nd salariatul sv+r!e!te o fapt calificat de normele #uridice drept contravenie !i: - rspundere penal c+nd fapta sv+r!it este incriminat drept infraciune. "ceste forme ale rspunderii #uridice nu se e)clud una pe cealalt ele put+nd coe)ista funcie de ,mpre#urrile concrete ale sv+r!irii faptei de ctre salariat.

6. Formele r spunderii juridice


Rspunderea #uridic a salariailor se refer la : rspunderea disciplinar rspunderea patrimonial rspunderea contravenional !i rspunderea penal.

6.1. R spunderea disciplinar


D isciplina muncii repre(int o obli&aie #uridic av+nd caracter de sinte( deoarece ,nsumea( !i re(um ,n esen totalitatea ,ndatoririlor de serviciu asumate de persoana respectiv prin ,nc.eierea contractului individual de munc. 5isciplina poate fi definit ca starea de ordine e)istent ,n desf!urarea procesului de munc re(ult+nd din respectarea ,ntocmai a normelor ce re&lementea( acest proces !i din ,ndeplinirea de ctre toi participani a obli&aiior asumate prin ,nc.eierea contractelor

Rspunderea patrimonial a salariatului

$1

individuale de munc. 5esi&ur c ,n noile condiii economice politice !i sociale din ara noastr rolul disciplinei nu a sc(ut: ea menin+ndu-!i pe deplin actualitatea !i importana sa E. Fbli&ativitatea de respecta disciplina muncii nu apare dec+t din momentul ,nc.eierii contractului individual de munc. 'odul %uncii prevede obli&aia salariatului de a respecta disciplina muncii.G "nsamblul normelor le&ale care definesc abaterile disciplinare stabilesc sanciunile disciplinare !i re&lementea( condiiile de fond !i procedurale pentru aplicarea lor.

R spunderea disciplinar este o rspundere specific dreptului muncii

i(vor+t

din ,nc.eierea contractului individual de munc. =a are caracter intuitu personae deoarece rspunde disciplinar numai salariatul care a sv+r!it cu vinovie o abatere disciplinar neput+nd e)ista o rspundere disciplinar pentru altul sau o transmitere a ei mo!tenitorilor salariatului. Be&ea re&lementea( ,n favoarea an&a#atorului posibilitatea ca atunci c+nd salariatul sv+r!e!te o abatere disciplinar s-l poat sanciona disciplinar. Re(ult ca sv+r!irea unei abateri disciplinare constituie le&al condiia necesar !i suficient pentru a interveni rspunderea disciplinar. "t+t timp c+t admitem faptul c salariaii lucrea( sub autoritatea an&a#atorilor atunci este firesc ca salariaii s respecte o anumit disciplin a muncii a!a cum este ea re&lementat prin normele le&ale ,n vi&oare dar mai ales ,n conformitate cu prevederile re&ulamentului de ordine interioar impus de ana&a#ator. 5in acest motiv titlul LC al codului muncii (Rspunderea #uridic) debutea( cu re&lementarea re&ulamentelor de ordine interioar (art. $A@ art. $8$) !i abia apoi tratea( rspunderea disciplinar pe parcursul art. $86 $8G inclusiv. Biteratura de specialitate17 a stabilit drept elemente constitutive ale abaterii disciplinare:
E G

1anda *.impu "le)andru ;iclea 5reptul muncii =diia a CC-a =ditura "ll >ec? >ucure!ti $771 'odul %uncii art. 6G alin $ lit. b !i lit. c 'ioc.in->arbu Coan op. cit. p. $9G

17

Rspunderea patrimonial a salariatului

$$

obiectul const+nd ,n relaii sociale de munc ordinea !i disciplina la locul de munc: latura obiectiv respectiv aciunea sau inaciunea care duce la ,nclcarea obli&aiilor din contractul individual de munc: subiectul ,ntotdeauna o persoan fi(ic ce are calitatea de salariat: latura obiectiv adic vinovia salariatului care se aprecia( ,n fiecare ca( concret ,n funcie de pre&tirea profesional capacitatea aptitudinile!i e)periena salariatului respectiv. 5oar salariatul poate fi subiect al abaterii disciplinare. /ntr-adevar antrenarea rspunderii disciplinare poate avea loc numai dac fapta socialmente periculoas a fost sav+rsita de o persoan care se afla ,n raporturi de munca cu un an&a#ator ,n ba(a unui contract de munca: ,n lipsa acestui contract nu poate e)ista rspunderea disciplinara. =)istenta unei fapte ilicite constituie conditia necesar pentru e)istena rspunderii disciplinare. Iapta ilicit poate fi sav+rsita ca re&ula la locul de munc ,n cadrul pro&ramului de lucru dar !i ,n afara acestora ,n ane)ele unitii depo(ite etc. Iapta ilicit poate fi sav+r!it !i la locul de munca ,n care o persoan se afl ,n dele&are sau este deta!at.

n conclu(ie la cele

ce preced rspunderea disciplinar poate fi definit ca

aceea form a rspunderii #uridice specific dreptului muncii ce consta ,n sancionarea faptelor de ,ncalcare cu vinovie de ctre orice salariat a normelor le&ale re&ulamentului intern contractului individual !iHsau colectiv de munc ordinelor !i dispo(iiilor le&ale ale conductorilor ierar.ici.

6.2. R spunderea patrimonial

doua form a rspunderii #uridice re&lementat de 'odul %uncii este

rspunderea patrimonial. "ceast form a rspunderii este specific dreptului civil

Rspunderea patrimonial a salariatului

$6

ca drept comun pentru toate ramurile dreptului privat !i implicit !i pentru dreptul muncii. Rspunderea patrimonial ,nltur vec.ea form de rspundere (material) rm+n+nd ,ns o component a instituiei rspunderii #uridice !i const ,n obli&area salariatului care a produs o pa&ub s acopere pre#udiciul cu bunurile sale proprii ,n primul r+nd cu salariul.

P rincipala re&lementare a rspunderii patrimoniale o constituie 'odul %uncii


,n art.$8G-$@A 'odul civil. Rspunderea patrimonial are un caracter reparatoriu !i se ,ntemeia( potrivit art. $@7 alin.1 din 'odul %uncii pe normele !i principiile rspunderii civile contractuale pentru pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina !i ,n le&tur cu munca lor. "!adar rspunderea patrimonial este o form a rspunderii civile11 contractuale care const ,n obli&ativitatea salariailor de a repara pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina !i ,n le&tur cu munca lor1$. Re&lementarea rspunderii patrimoniale de dreptul muncii vi(ea( at+t an&a#aii c+t !i an&a#atorii funcie de situaia concret. Fricare dintre prile contractului individual de munc se face vinovat de producerea unei pa&ube materiale ctre cealalt parte trebuie s acope pre#udiciul cau(at. %ai mult c.iar codul re&lementea( rspunderea solidar a an&a#atorilor !i salariailor terii p&ubi av+nd dreptul de a ,ncasa desp&ubirea de la an&a#atorul salariatului vinovat. 5ac rspunderea an&a#atului !i a an&a#atorului sunt solodare atunci rspunderea salariailor este divi(ibil. "stfel art. $@1 stabile!te c ,n ipote(a ,n care pa&uba a fost produs de mai muli salariai cuantumul rspunderii fiecruia se stabile!te ,n raport cu msura ,n care a contribuit la producerea ei. 5ac msura ,n care s-a contribuit la producerea pa&ubei nu poate fi determinat rspunderea fiecruia se stabile!te proporional cu salariul su net de la data constatrii pa&ubei !i atunci c+nd este ca(ul !i ,n funcie de timpul efectiv lucrat de la ultimul su inventar.

P entru
11 1$

a interveni rspunderea patrimonial a salariailor re&lementat de

Con Traian Jtefnescu Tratat de dreptul muncii vol.C =ditura Bumina Be) >ucure!ti $776 p.8E6 "le)andru ;iclea Rspunderea patrimonial a salariailor ,n Revista de drept comercial nr.@-EH$776 p.8A-179

Rspunderea patrimonial a salariatului

$9

'odul %uncii sunt necesare urmtoarele elemente: - cel care a produs pre#udiciul material s fie salariat al an&a#atorului p&ubit ,n ca( contrar dac nu este salariat c.iar dac ,l pre#udicia( pe an&a#ator material ,n le&atura cu munca lui rspunderea va fi civil cu at+t mai mult dac este cineva din afara unitii. - fapta ilicit personal a salariatului trebuie s fie ,n le&tur cu munca sa. =ste ilicit fapta care ,ncalc obli&iile de serviciu. =ste ,n le&atur cu munca nu numai fapta sv+r!it ,n e)ercitarea propriu-(is a atribuiilor ci !i orice alt fapt care ,ntr-o form sau alta are le&tur cu atribuiile de serviciu. - a treia condiie este ca pre#udiciul (adic modificarea patrimoniului prin fapta ilicit a salariatului modificare care se transpune fie ,n diminuarea activului patrimonial fie intr-o cre!tere a pasivului patrimonial) s fie real cert actual direct !i numai material. "!adar rspunderea patrimonial este una reparatorie ca !i cea civil (contractual sau delictual) ori cea material. =a este patrimonial deoarece salariatul care a produs o pa&ub an&a#atorului va fi obli&at cu bunurile apartin+nd patrimoniului sau16 ,n primul r+nd cu salariul s acopere acel pre#udiciu re,ntre&ind patrimoniul afectat19. Rspunderea patrimonial a salariailor este o forma a rspunderii #uridice care consta ,n obli&atia acestora de a repara pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina !i ,n le&atur cu munca lor.

6.3. R spunderea contraven ional

R spunderea

contravenional constituie o form de rspundere #uridic de

sine stttoare care nu face parte din le&islaia muncii. 'odul %uncii se refer doar la sancionarea anumitor contravenii iar nu la rspunderea contravenional ,n
16

3atrimoniul ca entitate #uridic distinct repre(int totalitatea sau universalitatea drepturilor patrimoniale care apartin unei persoane (Biviu 3op 5reptul de proprietate si de(membramintele sale =ditura Bumina Be) >ucuresti $771 p. 17).
19

'onform art. 1@1E din 'odul civil Fricine este obli&at personal este inut de a ,ndeplini ,ndatoririle sale cu toate bunurile sale mobile !i imobile pre(ente !i viitoare

Rspunderea patrimonial a salariatului

$A

ansamblul ei. =)ist !i o suit de nenumrate alte contravenii re&lementate prin celelalte acte normative aparin+nd le&islaiei muncii. 'odul %uncii nu re&lementea( rspunderea contravenional ci numai anumite contravenii. /n conformitate cu prevederile art. $@8 din 'odul %uncii constituie contravenie urmtoarele fapte: ,nclcarea de ctre an&a#ator a obli&aiei de a ine un re&istru de eviden a salariailor: ,mpiedicarea sau obli&area prin ameninri ori prin violene a unui salariat sau a unui &rup de salariai s participe la &rev ori s munceasc ,n timpul &revei: primirea la munc a unei persoane pentru care nu a fost ,ntocmit contract individual de munc ori stipularea ,n contractul individual de munc a unor clau(e contrare dispo(iiilor le&ale: ,ncadrarea ,n munc a minorilor cu nerespectarea condiiilor le&ale de v+rst sau folosirea acestora pentru prestarea unor activiti cu ,nclcarea prevederilor le&ale referitoare la re&imul de munc al minorilor: ,nclcarea de ctre an&a#ator a dreptului salariailor de a beneficia de (ile libere ,n (ilele de srbtoare le&al: etc. 1ubiectul rspunderii contravenionale de dreptul muncii este ,ntotdeauna an&a#atorul. 5ac se an&a#ea( aceast form de rspundere an&a#atorul va fi obli&at s suporte sanciunea respectiv s plteasc amenda stabilit de inspectorii de munc.

6.4. R spunderea penal

R spunderea penal

ca form a rspunderii #uridice este raportul #uridic penal

de constr+n&ere nscut ca urmare a sv+r!irii unei infraciuni ,ntre stat pe de o parte !i infractor pe de alt parte const+nd ,n dreptul statului ca repre(entant al societii de a tra&e la rspundere pe infractor de a-i aplica sanciunea prev(ut pentru infraciunea sv+r!it !i de a-l constr+n&e s o e)ecute !i ,n obli&aia infractorului de a rspunde pentru fapta sa !i de a se supune sanciunii aplicate urmrindu-se restabilirea ordinii de drept. Be&islaia muncii re&lementea( numai acele infraciuni care pot fi sv+r!ite ,n

Rspunderea patrimonial a salariatului

$8

le&tur cu raporturile de munc. 'odul %uncii re&lementea( pentru prima dat un numr de fapte penale ,n art. $@@-$E7. 1copul re&lementrilor cu privire la rspunderea penal a fost de a pre,nt+mpina anumite de(ec.ilibre sau producerea unor fapte ilicite re(ultate din ,nclcarea unor dispo(iii le&ale din domeniul muncii. /n aceste condiii prin re&lemetarea unor infraciuni ,n 'odul %uncii referitoare la nee)ecutarea unei .otr+ri #udectore!ti privind plata salariilor !i reinte&rarea ,n munc a unui salariat s-au avut ,n vedere relaiile sociale privitoare la drepturile salariailor care se reali(ea( prin intermediul .otr+rilor #udectore!ti precum !i a autoritatea acestor .otr+ri. "rt. $@@ $@E incriminea( ,ns distinct de prevederile codului penal: infraciunea de nee)ecutarea unei .otr+ri #udectore!ti definitive privind plata salariilor ,n termen de 1A (ile de la data cererii de e)ecutare adresate an&a#atorului de ctre partea interesat (care se pedepse!te cu ,nc.isoare de la 6 la 8 luni sau cu amend) !i infraciunea de nee)ecutare a unei .otr+ri #udectore!ti definitive privind reinte&rarea ,n munc a unui salariat (care se pedepse!te cu ,nc.isoare de la 8 luni la 1 an sau cu amend). /n ca(ul acestor infraciuni aciunea penal se pune ,n mi!care la pl+n&erea persoanei vtmate iar ,mpcarea prilor ,nltur rspunderea penal. 5e asemenea constituie infraciune conform art. $E7 din 'odul %uncii nedepunerea de ctre an&a#ator ,n termen de 1A (ile ,n conturile stabilite a sumelor ,ncasate de la salariai cu titlu de contribuie datorat ctre sistemul public de asi&urri sociale ctre bu&etul asi&urrilor pentru !oma# ori ctre bu&etul asi&urrilor sociale de sntate !i se pedepse!te cu ,nc.isoare de la 6 la 8 luni sau cu amend. Rspunderea penal de dreptul muncii nu se re(um doar la infraciunile incriminate ,n 'odul %uncii codul penal partea special cuprin(nd re&lementarea pentru mai multe tipuri de infraciuni ,n le&atur cu serviciu sau care au drept subiect calificat un salariat.

Rspunderea patrimonial a salariatului

$@

III. R spunderea patrimonial n dreptul muncii

7. Defini ia i tr s turile r spunderii patrimoniale


7.1. Defini ia r spunderii patrimoniale

P e parcursul derulrii contractului de munc se poate ,nt+mpla ca una din pri


s provoace celeilalte un pre#udiciu nsc+ndu-se astfel obli&aia de a repara pa&uba produs. Fbli&aiile de reparare a pre#udiciului precum !i procedura de urmat poart denumirea de rspundere patrimonial !i este re&lementat ,n art.$8G-$@A din 'odul %uncii. 3+n la codul ,n vi&oare din $776 i rspunderea patrimonial (denumit atunci material) constituia o form specific de rspundere a salariailor. 'odul %uncii ,n vi&oare a transformat fosta rspundere material ,n rspundere patrimonial i a preci(at ,n plus ,n sens contrar c ea este o varietate a rspunderii civile contractuale respectiv nu mai constituie o rspundere de sine stttoare de drept al muncii i are numai anumite particulariti determinate de specificul raporturilor de munca. "stfel rspunderea patrimonial ,nltur vec.ea form de rspundere rm+n+nd ,ns o component a instituiei rspunderii #uridice !i const ,n obli&area salariatului care a produs o pa&ub s acopere pre#udiciul cu bunurile sale proprii. 1A

C onform

prevederilor art. $8G 'odul %uncii an&a#atorul este obli&at ,n

temeiul normelor !i principiilor rspunderii civile contractuale s ,l desp&ubeasc pe salariat ,n situaia ,n care acesta a suferit un pre#udiciu material din culpa
1A

'onform art. 1@1E din 'odul civil Fricine este obli&at personal este tinut de a ,ndeplini ,ndatoririle sale cu toate bunurile sale

mobile si imobile pre(ente si viitoare.

Rspunderea patrimonial a salariatului

$E

an&a#atorului ,n timpul ,ndeplinirii obli&aiilor de serviciu sau ,n le&tur cu serviciul iar conform art. $@7 salariaii rspund patrimonial ,n temeiul normelor !i principiilor rspunderii civile contractuale pentru pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina !i ,n le&tur cu munca lor. 3rin urmare re&lementarea rspunderii patrimoniale vi(ea( at+t an&a#aii c+t !i an&a#atorii. Fricare dintre prile contractului individual de munc se face vinovat de producerea unei pa&ube materiale ctre cealalt parte trebuie s acope pre#udiciul cau(at.

A adar,

rspunderea patrimonial a salariailor poate fi definit ca o

varietate a rspunderii juridice, care const n obligaia salariailor de a repara pagubele materiale produse angajatorului din vina i n legtur cu munca lor.

7.2. Particularit ile i tr s turile r spunderii patrimoniale

P articularitile

rspunderii patrimoniale ca form a rspunderii civile

contractuale sunt urmtoarele: este condiionat de e)istena !i e)ecutarea contractului individual de munc: are de re&ul ca obiect numai repararea pre#udiciului patrimonial nu !i a celor morale: ca re&ul nu operea( pre(umia de culp: fa de cau(ele de nerspundere patrimonial din dreptul civil (!i comercial) operea( ,n plus !i riscul normal al serviciului: acoperirea pre#udiciului material se reali(ea( de re&ul prin ec.ivalent bnesc (reineri din salariu): ,n ca(ul ,n care pre#udiciul a fost produs de mai muli salariai !i nu se poate stabili &radul de vinovie al fiecruia rspunderea patrimonial individual se stabile!te proporional cu salariul su net:

Rspunderea patrimonial a salariatului

$G

stabilirea rspunderii patrimoniale se reali(ea( ,n absena acordului prilor prin procedura soluionrii conflictelor de drepturi: e)ecutarea silit are un caracter limitat: ,n contractul individual de munc nu se pot cuprinde clau(e de a&ravare a rspunderii salariatului pentru c s-ar ,nclca art. 6E din 'odul %uncii.

T rsturile rspunderii patrimoniale ca form a rspunderii civile contractuale


sunt urmtoarele: - este o rspundere contractual av+nd la ba( un contract individual de munc munc fiind condiionat de e)istena !i e)ecutarea contractului individual de munc fiind foarte important delimitarea persoanelor ,ntre care se pune problema rspunderii patrimoniale. Kor fi supuse unei asemenea rspunderi urmtoarele cate&orii de an&a#ai: cei cu contract de munc pe durat nedeterminat ; cei cu contract de munc pe durat determinat ; cei cu contract de munc cu timp parial: cei cu contract de munc la domiciliu: cei cu contract de ucenicie: cei care se afl ,n deta!are. Du vor putea fi obli&ai s rspund patrimonial urmtorii: elevii !i studenii aflai ,n practic: funcionarii publici: cei care au ,nc.eiat contracte civile de prestri servicii: cei care desf!oar munca de voluntariat: administratorii cu contract de mandat: cen(orii !i lic.idatorii unei societi comerciale: persoanele care se afl ,n dele&aie la o alt unitate pe care o pre#udicia(. Toate aceste cate&orii de persoane dac vor produce pre#udicii vor rspunde conform re&ulilor rspunderii civile delictuale. - este o rspundere individual, e)clu(+nd solidaritatea. /n ca(ul ,n care pre#udiciul a fost produs de mai muli salariai rspunderea se stabile!te pentru fiecare an&a#at ,n funcie de &radul de vinovie !i proporional cu salariul su net de la data constatrii pa&ubei. - la baza rspunderii patrimoniale st vinovia celui n cauz . /n &eneral ca re&ul nu operea( pre(umia de culp.

Rspunderea patrimonial a salariatului

67

- este o rspundere integral, cel vinovat trebuind s acopere at+t dauna efectiv !i actual (damnum emer&ens) c+t !i foloasele nereali(ate (lucrum cessans). 3otrivit re&ulilor rspunderii civile contractuale salariatul va rspunde doar pre#udiciilor prev(ute sau previ(ibile la momentul ,nc.eierii contractului de munc nu !i pentru pre#udiciile neprevi(ibile. - stabilirea rspunderii se face fie pe cale amiabil fie ,n ca( de diver&en prin intermediul instanei de #udecat. Rspunderea patrimonial nu se poate stabili unilateral de ctre an&a#ator. - reglementarea rspunderii patrimoniale se face prin norme imperative, ceea ce ,nseamn c nu se pot insera clau(e de a&ravare a rspunderii salariatului dero&atorii de la le&e. - din punct de vedere al executrii silite rspunderea patrimonial are un caracter limitat efectu+ndu-se de re&ul asupra unei pri din salariul (cel mult o treime de salariul).

7.2. Fundamentul uridic al r spunderii patrimoniale

P rincipala re&lementare a rspunderii patrimoniale o constituie 'odul %uncii


,n art.$8G-$@A i 'odul civil. Rspunderea patrimonial are un caracter reparatoriu !i se ,ntemeia( potrivit art.$@7 alin.1 din 'odul %uncii pe normele !i principiile rspunderii civile contractuale pentru pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina !i ,n le&tur cu munca lor . "!adar rspunderea patrimonial este o form a rspunderii civile 18 contractuale care const ,n obli&ativitatea salariailor de a repara pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina !i ,n le&tur cu munca lor1@. Re(ult c din punct de vedere al modului de aplicare al re&ulilor avem re&ulile &enerale sunt cele din dreptul
18 1@

Con Traian Jtefnescu Tratat de dreptul muncii vol.C =ditura Bumina Be) >ucure!ti $776 p.8E6 "le)andru ;iclea Rspunderea patrimonial a salariailor ,n Revista de drept comercial nr.@-EH$776 p.8A-179

Rspunderea patrimonial a salariatului

61

comun (ce re&lementea( rspunderea civil contractual) i re&ulile speciale prev(ute de 'odul %uncii (trsturi). Du se aplic dispo(iiile rspunderii civile contractuale ,n ca(ul ,n care pre#udiciul a fost produs de salariat printr-o fapt cu caracter infracional. /n acest ca( ca !i ,n situaia ,n care fapta comis de salariat nu se afl ,n le&tur cu munca sa devin aplicabile re&ulile rspunderii civile delictuale. se aplica re&ulile rspunderii civile delictuale 1G.
1E

"tunci c+nd salariatul a

produs an&a#atorului un pre#udiciu printr-o fapt care constituie infraciune urmea( a

8. R spunderea patrimonial si alte forme de r spundere juridic


!.1. R spunderea patrimonial si r spunderea civil

contractual

R spunderea patrimonial este o varietate a rspunderii civile contractuale$7


cu particularitatile determinate de specificul raporturilor #uridice de munca , ,ntruc+t pe de o parte ea preia normele i principiile rspunderii civile contractuale: pe de alta parte ,ns cuprinde i dero&ri de la aceast form a rspunderii #ustificate tocmai de statutul de salariat al celor rspun(tori$1. /ntr-adevar rspunderea patrimonial este o sanciune specific ce intervine pentru sav+rirea unei fapte ilicite cau(atoare de pre#udicii ,n e)ecutarea unui
1E 1G

Con Traian Jtefnescu Rspunderea patrimonial re&lementat prin noul 'od al muncii ,n 5reptul nr. GH$776 p. E "le)andru ;iclea Rspunderea patrimonial a salariailor ,n Revista de drept comercial nr. @-EH$776 p. @8 <Raspunderea civila contractuala este ,ndatorirea debitorului unei obli&atii nascuta dintr-un contract de a repara pre#udiciul cau(at

$7

creditorului sau prin faptul nee)ecutarii lato sensu a prestatiei datorate. 3rin nee)ecutarea lato sensu a obli&atiei se ,ntele&e e)ecutarea ei cu ,nt+r(iere e)ecutarea necorespun(atoare ori nee)ecutarea propriu-(isa totala sau partiala. (Biviu 3op Teoria &enerala a obli&atiilor =ditura Bumina Be) >ucuresti $777 p. 1@@).
$1

" se vedea: Con Traian tefnescu erban >eli&rdeanu 'odul %uncii =ditura Bumina Be) >ucuresti $776 p. 11@-11E

Rspunderea patrimonial a salariatului

6$

contract i are caracter reparator. Dumai c ea ,i are i(vorul nu ,ntr-un contract civil ca ,n ca(ul rspunderii civile contractuale ci ,n contractul individual de munc. "ceast ,mpre#urare e)plic terminolo&ia sa diferit. Totodat trebuia deosebit i de rspunderea material. =)cepie face rspunderea civil a funcionarilor publici (inclusiv a funcionarilor vamali i a comisarilor *r(ii Iinanciare) care nu deriv dintr-un contract civil ci din raporturile de serviciu ale acestora form tipic a raporturilor #uridice de munc $$. /n ca(ul ei ca re&ula nu este vorba de o e)ecutare cu ,nt+r(iere a obli&a iei de munc ori de o nee)ecutare propriu-(is total sau parial ci de o e)ecutare necorespun(toare. Tocmai aceste particulariti ne determin s apreciem c rspunderea patrimonial are un specific propriu care o individuali(ea(: ea repre(int o form distinct de rspundere #uridic proprie salaria ilor (la fel ca i rspunderea disciplinar de altfel).

!.2. R spunderea patrimonial si r spunderea civil delictual

literatura #uridic de specialitate$6 se aprecia( c rspunderea civil

delictual alctuiete dreptul comun al rspunderii civile care intervine atunci c+nd este ,nclcat obli&aia &eneral ce revine tuturor i anume aceea de a nu vtma drepturile altuia prin fapte ilicite. /n sc.imb rspunderea contractual inclusiv cea patrimonial are un caracter special dero&ator: ea intervine ,n situa ia ,n care este ,nclcat o obli&aie concret stabilit printr-un contract pree)istent. 5ar at+t rspunderea civil delictual c+t i cea contractual (deci i cea patrimonial) ia natere ca urmare a ,nclcrii unei obli&aii sav+r irii unei fapte
$$

" se vedea erban >eli&rdeanu 3articularitati ale raspunderii reparatorii a functionarilor vamali si a comisarilor *ar(ii Iinanciare

,n lumina Frdonantelor de ur&enta ale *uvernului nr. G7H$776 si nr. G1H$776 ,n 5reptul nr. 1$H$776 p. 6E.
$6

" se vedea: 'onstantin 1tatescu Iapta ilicita cau(atoare de pre#udicii ca i(vor de obli&atii: ,n 'onstantin 1tatescu 'orneliu

>+rsan 5rept civil. Teoria &enerala a obli&atiilor =ditura "ll 1GG@ p. 1$8-1$@: Biviu 3op op. cit. p. 1G9.

Rspunderea patrimonial a salariatului

66

ilicite prin care s-a creat o pa&ub ,n patrimoniul unei persoane. 3ot fi situa ii c+nd ,n ipote(a producerii unei pa&ube ,n patrimoniul an&a#atorului salariatul vinovat rspunde civil delictual nu patrimonial i anume atunci c+nd fapta pre#udiciabil nu are le&tur cu munca sau cu acel contract ori este urmarea sv+ririi unei infraciuni. F atare rspundere va avea salariatul care fr nicio le&tur cu atribu iile sale de serviciu folosete un bun al an&a#atorului pe care ,l de&radea( sau ,l distru&e. Tot astfel rspunde cel dele&at$9 precum i salariatul temporar$A ,n ipote(a producerii unei pa&ube ,n patrimoniul unitii la care a fost dele&at dup ca( al utili(atorului ,n folosul cruia muncete. /n situatia ,n care pa&uba este urmarea sv+ririi unei infraciuni an&a#atorul p&ubit are posibilitatea s alture aciunea sa recuperatorie celei penale (art. 19 alin. $ din 'odul de procedur penal)$8. "a cum se sublinea( ,n literatura #uridic nu e)ist deosebiri semnificative ,ntre rspunderea contractual i rspunderea civil delictual. Car problema ale&erii uneia dintre cele dou ci este controversat. Totui e)ist i deosebiri (avanta#oase pentru an&a#atorul p&ubit) determinate de ale&erea ca modalitate de de(dunare a rspunderii civile delictuale:rspunderea celui ce a sv+rsit fapta ilicit este inte&ral el fiind inut pentru toate pa&ubele cau(ate at+t pentru cele previ(ibile c+t i pentru cele neprevi(ibile: ,ntr-o atare situatie operea(a solidaritatea celor rspun(tori devenind aplicabil art. 1776 din 'odul civil potrivit cruia ,n ca(ul ,n care delictul sau cvasidelictul este imputabil mai multor persoane aceste persoane sunt inute solidar pentru desp&ubire.

R spunderea civil delictual devine incident nu numai dac inculpatul este


condamnat ci i ,n ca(ul c+nd fapta penal a fost amnistiat a intervenit prescripia

$9 $A $8

" se vedea art. 96-99 din 'odul %uncii. " se vedea art. E@ si urm. din 'odul %uncii. Con Traian tefanescu erban >eli&rdeanu 'odul %uncii p. 11E: Cdem 3re(entare de ansambluM p. @G

Rspunderea patrimonial a salariatului

69

ori decesul fptuitorului$@ s-a dispus ,ncetarea procesului penal ,n ba(a unei le&i speciale de &raiere sau de amnistie ,ntruc+t i ,n aceste ca(uri pa&uba este urmarea unei infractiuni precum i ,n situaia ,n care a intervenit ,nlocuirea rspunderii penale$E. "adar ,n ca(ul ,n care pa&uba produs an&a#atorului este urmarea unei infraciuni intervenia rspunderii civile delictuale este pe deplin #ustificat. Recuperarea pa&ubei se face ,nsa ,n conformitate cu normele specifice rspunderii patrimoniale ,n ca(urile ,n care a intervenit clasarea scoaterea de sub urmrire ,ncetarea urmririi penale ac.itarea sau ,ncetarea procesului penal deoarece fapta nu mai poate fi considerat infraciune i nu poate fi sancionat ca atare. 1e ,nele&e c ,n situaia rspunderii civile delictuale nu sunt aplicabile dispo(iiile 'odului muncii (art. $@7-$@1) privind rspunderea patrimonial.

!.3. R spunderea patrimonial si r spunderea material

R spunderea

material aa cum a fost ea re&lementat de 'odul %uncii

anterior (art. 17$-17G) i cum este prev(ut de Frdonana *uvernului nr. 1$1H1GGE la fel ca rspunderea patrimonial repre(int o form a rspunderii #uridice care const ,n obli&aia celor ,ncadrai de a repara ,n condiiile i limitele prev(ute de le&e pre#udiciul cau(at unitii din vina i ,n le&atur cu munca lor. 5eci i ea este o rspundere contractual ba(at pe culp are un caracter reparator iar cel obli&at la acoperirea pa&ubei este un an&a#at. 5e asemenea ,n ambele situaii suma stabilit pentru acoperirea daunelor se reine ,n rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei ,n cau( din partea an&a#atorului. 5ar ,ntre cele dou cate&orii de rspundere e)ist i deosebiri.

$@

"rt. 17 alin.(1) lit. &) din 'odul de procedur penal. "rt. 17 alin.(1) lit. f) din 'odul de procedura penala combinat cu art. G7-GE din 'odul penal.

$E

Rspunderea patrimonial a salariatului

6A

P rima deosebire const ,n aceea c rspunderea material este o rspundere


limitat: ea privete numai daunele efective ( damnum emergens) nu i foloasele nereali(ate (lucrum cessans) ca ,n ca(ul rspunderii patrimoniale (sau a celei civile contractuale). Rspunderea material este c.iar mai limitat ,n condiiile prev(ute de Frdonana *uvernului nr. 1$1H1GGE astfel : - pentru pa&ubele produse unitii militare ,n procesul pre&tirii pentru lupt militarii rspund material ,n limita a trei solde nete calculate la data constatrii pa&ubei: - membrii formaiunilor de protecie civil precum i comandanii formaiunilor de pre&tire paramilitar a tineretului pentru aprare rspund material ,n limita a trei salarii medii pe economie pentru pa&ubele produse asupra materialelor aflate ,n patrimoniul %inisterului "prrii Daionale date ,n folosin pentru instruire i pentru ,ndeplinirea misiunilor ordonate.

A doua deosebire: stabilirea i recuperarea pre#udiciului ,n cadrul rspunderii


materiale se efectuea( unilateral de ctre an&a#atorul p&ubit dup o procedur special care presupune emiterea deci(iei de imputare dup ca( asumarea an&a#amentului de plat ce constituie titlu e)ecutoriu. "ceasta procedur este e)clus ,n ca(ul rspunderii patrimoniale.

!.4. R spunderea patrimonial si r spunderea pentru daune morale

n urma modificrii art. $8G alin. 1 din 'odul %uncii prin Be&ea nr. $6@H$77@$G
a fost re&lementat e)pres ceea ce pune capt disputelor doctrinare i poate repre(enta un motiv pentru ca #urisprudena s capete un caracter unitar rspunderea an&a#atorului i pentru pre#udiciile morale produse salariailor. 5e altfel i salariaii pot rspunde pentru daune morale ,n situaii re&lementate
$G

3ublicat ,n %onitorul Fficial al Rom+niei 3artea C nr. 9G@ din $A iulie $77@

Rspunderea patrimonial a salariatului

68

prin dispo(iii le&ale speciale astfel: ,n ipote(a ,n care pre#udiciul produs de salariat este consecina unei infraciuni an&a#atorul constituit parte civil este ,n drept s solicite de la acesta repararea daunelor morale potrivit le&ii civile (art. 19 alin. A din 'odul de procedur penal): ,n ca(ul ,n care salariatul ,ncalc dispo(iiile Be&ii nr. 11H1GG1 privind combaterea concurenei neloiale67 cau(+nd daune patrimoniale sau morale an&a#atorului sau acesta este ,n drept s se adrese(e instanei competente cu aciune ,n raspundere civil corespun(toare (art. G): ,n temeiul prevederilor Be&ii nr.61H1GG7 privind societile comercial 61 administratorii acestor societi precum i directorii lor rspun(+nd conform re&ulilor referitoare la mandat (art. 1A$ alin. 1 coroborat cu art. @$) rspund i pentru daune morale: ,n situaia &revei nele&al declarate sau continuate or&ani(atorii &revei rspund ,n temeiul rspunderii civile delictuale drept urmare ei vor rspunde i pentru daune morale6$. 'urtea 'onstituional a decis anterior prin 5eci(ia nr. @$1H$778 (publicat ,n %onitorul Fficial al Rom+niei 3artea C nr. G8$ din 67 noiembrie $778) c art. $8G din 'odul %uncii nu constituie un impediment pentru salariii care se consider discriminai la locul de munc de a se adresa instanelor #udectore ti pe calea dreptului comun pentru a solicita repararea pre#udiciilor morale nepatrimoniale suferite ,n le&tur cu serviciul aa cum prevedea Frdonana *uvernului nr. 16@H$777 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare. 'onform art. 1 alin. $ lit. e din Frdonan principiul e&alitii dintre cet eni al e)cluderii privile&iilor i discriminrii sunt &arantate i ,n ceea ce privete
67

3ublicat ,n %onitorul Fficial al Rom+niei 3artea C nr. $9 din 67 ianuarie 1GG1 modificat ulterior Republicat ,n %onitorul Fficial al Rom+niei 3artea C nr. 1788 din 1@ noiembrie $779 modificat ulterior inclusiv prin Frdonana de ur&en a *uvernului nr. E$H$77@ (publicat ,n %onitorul Fficial al Rom+niei 3artea C nr. 998 din $G iunie $77@)
61
6$

erban >eli&rdeanu op. cit. p. 116

Rspunderea patrimonial a salariatului

6@

e)ercitarea dreptului la munc libera ale&ere a ocupaiei condiii de munc ec.itabile i satisfctoare salariu e&al pentru munc e&al remuneraie ec.itabil i satisfctoare. 'urtea 'onstituional a mai observat prin 5eci(ia nr. 6@GH$779 (publicat ,n %onitorul Fficial al Rom+niei 3artea C nr. G@G din $A octombrie $779) c deoarece te)tul art. $8G din 'odul %uncii preci(ea( c an&a#atorul este obli&at s desp&ubeasc pe salariat ,n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale nu este e)clus posibilitatea salariatului care a suferit pre#udicii morale din culpa an&a#atorului s solicite desp&ubiri ,n temeiul normelor de drept comun referitoare la rspunderea civil delictual.

9. R spunderea patrimonial si obliga ia de restituire

A rt.$@$ din 'odul %uncii are ,n vedere !i situaiile ,n care un salariat a ,ncasat
o sum de bani a primit bunuri sau a beneficiat de servicii din partea an&a#atorului de!i toate acestea nu i se cuveneau. 5e re&ul aceste situaii se petrec ca efect al intervenirii unei erori nefiind nevoie de e)istena vinoviei din partea salariatului beneficiar. 'u toate acestea salariatul care a ,ncasat de la an&a#ator o sum nedatorat este obli&at s o restituie. 5ac a primit bunuri ce nu i se cuveneau i care nu pot fi restituite ,n natur sau i-au fost prestate servicii la care nu era ,ndrept it este obli&at s suporte contravaloarea lor stabili potrivit valorii acestora la data plii.

P rin aceste dispo(iii a fost re&lementat obli&aia de restituire pe care o au


fa de an&a#ator ,n ipote(ele artate salariaii. "ceast obli&aie apare ca o instituie distinct de rspunderea patrimonial c.iar dac procedura pentru re,ntre&irea patrimoniului an&a#atorului este aceeai. Rspunderea patrimonial propriu-(is se ,ntemeia( pe o fapt sv+rita cu vinovie pe c+nd obli&aia de restituire are la

Rspunderea patrimonial a salariatului

6E

ba( plata lucrului nedatorat ,mbo&irea fr #ust cau(.

O bli&aia de restituire se supune principiilor civile de drept comun

,n msura

,n care prin 'odul muncii nu se dispune altfel. Deimplic+nd vinovia salariatului obli&aia de restituire instituit de art. $@$ din 'odul muncii nu atra&e rspunderea patrimonial a salariatului. 1pre deosebire de rspunderea patrimonial a salariatului care presupune culpa acestuia obli&aiei de restituire ,i este specific caracterul neculpabil al na!terii sale. Fbli&aia de restituire a sumelor necuvenite se fundamentea( pe instituia plii nedatorate ,n vreme ce obli&aia de restituire a bunurilor necuvenite sau a contravalorii serviciilor primite necuvenit se ,ntemeia( pe ,mbo&irea fr #ust cau(. 1unt incidente dispo(iiile art. $@$ din 'odul muncii privind obli&aia de restituire a salariatului numai ,n ca(ul ,n care predarea bunurilor respectiv prestarea serviciilor s-au aflat ,n le&tur cu munca salariatului. /n ca( contrar an&a#atorul va u(a de calea dreptului comun. 3ersoanele crora le este imputabil plata ctre salariat a sumelor nedatorate respectiv predarea bunurilor sau prestarea serviciilor necuvenite vor rspunde patrimonial ,n subsidiar fa de obli&aia de restituire ce incumb salariatului. 5ac ,ns salariatul care a ,ncasat nele&al sumele de bani sau a primit nele&al bunurile ori serviciile a fost de rea-credin obli&aia sa de restituire va ,mbrca forma rspunderii patrimoniale. /n ca(ul ,n care salariatul cruia ,i incumb obli&aia de restituire este de bun-credin #ustific+nd nerestituirea la timp el nu poate fi obli&at la plata de dob+n(i penaliti sau actuali(area creanei. /n sc.imb plata acestor accesorii poate fi solicitat pe calea rspunderii patrimoniale de la salariatul vinovat de efectuarea plii nedatorate. Totu!i salariatul obli&at la restituire va rspunde de sumele accesorii de la data punerii ,n ,nt+r(iere sau de la data la care se afl ,n ,nt+r(iere. /n ceea ce-l prive!te pe salariatul de rea-credin acesta va rspunde pentru accesorii de la data la care a devenit de rea-credin care de re&ul este c.iar data primirii sumei necuvenite. 1e va na!te obli&aia de restituire nu numai ,n ca(ul ,n care an&a#atorul este

Rspunderea patrimonial a salariatului

6G

proprietarul bunurilor predate necuvenit sau furni(orul serviciilor prestate necuvenit ci !i ,n toate ca(urile ,n care an&a#atorul trebuie s suporte contravaloarea bunurilor sau a serviciilor respective c.iar dac nu sunt ale sale respectiv nu este el furni(orul. 1alariatul obli&at la restituire poate pretinde de la an&a#ator c.eltuielile necesare !i utile fcute cu bunul ,ns nu !i c.eltuieli de depo(itare. Restituirea bunurilor se face ,n natur iar ,n ca( de imposibilitate prin ec.ivalent. /n ca(ul ,n care nu e)ist stabilit un termen le&al pentru restituire salariatul de bun-credin nu este de drept ,n ,nt+r(iere. 5e aici decur&e ,n primul r+nd conclu(ia c persoanele care se fac vinovate de plata sumelor nedatorate de predarea fr drept a bunurilor ori de prestarea serviciilor necuvenite vor rspunde ,n subsidiar pentru pre#udiciul cau(at. /n al doilea r+nd c+nd persoana beneficiar este de rea-credin c+nd deci are vinovie proprie nu sunt incidente numai re&ulile obli&aiei de restituire ci i cele ale rspunderii patrimoniale.

P otrivit dispo(iiilor le&ale menionate

obli&aia de restituire poate interveni

,n trei ipote(e: c+nd beneficiarul a ,ncasat sume nedatorate: c+nd a primit bunuri care nu i se cuveneau care nu mai pot fi restituite ,n natur sau c+nd i s-au prestat servicii la care nu era ,ndreptit. 5esi&ur aceste ipote(e se pot reali(a ,ntr-o multitudine de ca(uri. "stfel sunt supuse restituirii sumele necuvenite cu titlu de drepturi bneti decur&+nd din e)ecutarea contractului individual de munc : salarii sporuri premii indemni(aii in ca( de dele&are sau detaare etc. inclusiv indemni(aiile de asi&urri sociale de sntate. Trebuie restituit contravaloarea bunurilor predate nele&al (ca(aramament uniforme ec.ipament de protecie sau de lucru unelte scule dispo(itive etc.). =ste de menionat c prin dero&are de la re&ula aplicabil rspunderii patrimoniale beneficiarul are obli&aia s restituie mai ,nt+i ,n natur bnunurile i numai dac acest lucru nu este posibil este obli&at s plteasc contravaloarea lor.

Rspunderea patrimonial a salariatului

97

3lata serviciilor de care a beneficiat fr drept cel ,n cau( fr s fi avut o vin ,n le&tur cu aceasta se poate referi la ca(area &ratuit sau la tarife inferioare c.eltuieli de ,ntreinere transport &ratuit ori cu tarife reduse cu autove.iculele unitii ori ,nc.iriate tic.ete de mas etc.

T rebuie

preci(at c obli&aia de restituire ,n le&atura cu contravaloarea

bunurilor sau serviciilor necuvenite la care se refer art. $@$ din 'odul %uncii privete e)clusiv bunurile predate i serviciile prestate de ctre an&a#ator unui salariat al lui numai dac o atare predare respectiv prestare era ,n le&tur cu munca acelui salariat. 5ac nu e)ist nicio le&atur cu munca a acelor bunuri sau servicii atunci nu mai este vorba de o rspundere patrimonial ,n sensul dreptului muncii66.

66

" se vedea 1anda *.impu "le)andru iclea op. cit. p. 877.

Rspunderea patrimonial a salariatului

91

IV. R spunderea patrimonial a salariatului

10. R spunderea patrimonial a salariatului fa de angajator


1".1. #oiunea r spunderea patrimonial a salariatului fa de an$a ator

doua form a rspunderii #uridice re&lementat de 'odul %uncii este

rspunderea patrimonial. "ceast form a rspunderii este specific dreptului civil ca drept comun pentru toate ramurile dreptului privat !i implicit !i pentru dreptul muncii rm+n+nd ,ns o component a instituiei rspunderii #uridice !i const ,n obli&area salariatului care a produs o pa&ub s acopere pre#udiciul cu bunurile sale proprii ,n primul r+nd cu salariul. Rspunderea patrimonial are un caracter reparatoriu !i se ,ntemeia( potrivit art.$@7 alin.1 din 'odul muncii pe normele !i principiile rspunderii civile contractuale pentru pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina !i ,n le&tur cu munca lor ."!adar rspunderea patrimonial este o form a rspunderii civile69 contractuale care const ,n obli&ativitatea salariailor de a repara pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina !i ,n le&tur cu munca lor6A. "stfel rspunderea patrimonial a salariailor poate fi definit ca o varietate a
69 6A

Con Traian Jtefnescu Tratat de dreptul muncii vol.C =ditura Bumina Be) >ucure!ti $776 p.8E6 "le)andru ;iclea Rspunderea patrimonial a salariailor ,n Revista de drept comercial nr.@-EH$776 p.8A-179

Rspunderea patrimonial a salariatului

9$

rspunderii #uridice care const ,n obli&aia salariailor de a repara pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina i ,n le&tur cu munca lor. 1copul rspunderii salariailor este de a apra patrimoniu an&a#atorului de a preveni producerea altor pa&ube. 1alariatul rspunde patrimonial numai dac sunt ,ntrunite cumulativ urmtoarele condiii68: - persoana vinovat de producerea pre#udiciului trebuie s aib calitatea de salariat deci s aib un contract individual de munc ,nc.eiat cu an&a#atorul p&ubit : - fapta ilicit !i personal a salariatului sv+r!it ,n le&tura cu munca sa : - pre#udiciul material suferit de an&a#ator (pre#udiciul constituie o modificare a patrimoniului ,n sens ne&ativ const+nd ,n diminuarea activului sau ,n cre!tera pasivului) : - repararea pre#udiciului se face numai prin ecivalent bnesc : - pre#udiciul s nu fi fost reparat la data la care an&a#atorul solicit acoperirea faptei : - s e)iste raport de cau(alitate ,ntre fapta ilicit !i pre#udiciu cau(at : - fapta s fi fost sv+rit cu vinovie care const ,n atitudinea psi.ic a persoanei fi(ice fa de fapta sa i f de consecineleei p&ubitoare. 3resupune discernm+ntul autorului dar !i voina liber ,n desf!urarea conduitei sale. /n cadrul rspunderii patrimoniale distincia ,ntre formele de vinovie !i &radele culpei nu are relevn practic. 1alariatul rspunde patrimonial c.iar !i pentru cea mai u!oar culp a sa.

1".2. %nele condtii ale r spunderii patrimonial a salariatului

C ondiii ale rspunderii patrimoniale sunt urmtoarele:


salariatul rspunde at+t pentru pre#udiciul efectiv c+t !i pentru beneficiul nereali(at: salariatul nu rspunde dec+t pentru pre#udiciul material nu !i pentru
68

Con Traian Jtefnescu Tratat de dreptul muncii vol.C =ditura Bumina Be) >ucure!ti $776

Rspunderea patrimonial a salariatului

96

pre#udiciul moral (care const ,n le(area ima&inii) Raportul de cau(alitate ,ntre fapta ilicit !i pre#udiciul material trebuie s e)iste un e)-cau(al ,ntre fapta salariatului !i pre#udiciul produs an&a#atorului su. 5e reinut c sunt ipote(e ,n care re(olvarea problemei rspunderii materiale poate s aib loc dup ,ncetarea contractului de munc dar calea este tot a le&islaiei muncii pentru c prin ipote(a pre#udiciului s-a produs datorit e)istenei contractului respectiv. Kinovia trebuie s e)iste ,ntotdeauna rspunderea patrimonial este prin e)celen subiectiv ,ntemeiat pe culpa salariatului indiferent de &radul ei. =ste e)clus deci c ,n ca(ul rspunderi patrimoniale s poat e)ista o rspundere pentru fapta altuia ori o a!a-numit rspundere obiectiv cum poate e)ista ,n dreptul civil.

A coperirea pre#udiciului produs de salariat ridic noile condiii

dificulti de

interpretare !i e)ist opinii diferite ,n literatura #uridic. /n primul r+nd acoperirea prejudiciului s-ar putea face pe cale amiabil adic prin acordul prilor salariatul recunoa!te c el a produs pre#udiciul !i printr-un acord ,ntre pri se stabile!te suma care trebuie pltit de salariat cantitatea reinerilor din salariu !i se trece la reineri efective din salariu. 1unt obiecii la aceast opinie consider+ndu-se c din moment ce contractul de munc stabile!te c an&a#atorul poate s treava la reineri din salariul celui care l-a p&ubit ,nseamn c s-ar ,nclca un drept al salariatului care nu ,!i poate vedea diminuarea salariului prin reineri dec+t e)clusiv pe ba(a unei .otr+ri #udectore!ti. 3rin urmare acordul pe care salariatul !i l-ar da recunosc+ndu-!i vina ar ,nclca art. 6E din 'odul %uncii (care inter(ice ca ,n orice form salariatul s renune sau s-!i diminue(e din drepturile sale).

O a doua cale este aceea a angajamentului de plat luat de ctre salariat n


scris care fr a fi titlu e)ecutoriu a!a cum era ,n ba(a vec.iului 'od al %uncii totu!i s-ar putea pe ba(a lui trece la reineri din salariu fiind vorba de o recunoa!tere

Rspunderea patrimonial a salariatului

99

unilateral de ctre salariat a faptului c a sv+r!it pa&ub cu vinovie !i a valorii ei. Ji ,n acest ca( se obiectea( ,n temeiul acelora!i ar&umente: ,n mod necesar .otr+re #udectoreasc !i ,n niciun ca( s nu se ,ncalce art 6E din 'odul %uncii. 5ac nici una din aceste ci nu este aplicabil prin urmare nu se a#un&e la niciun acord nici salariatul nu ,!i asum un an&a#ament scris rm+ne calea instanei #udectore!ti an&a#atorul urmea( a se adresa instanei !i s fac el proba ,n instan a pre#udiciului fptuitorului a vinoviei acestuia. 5ac pa&uba a fost produs de mai muli salariai !i nu se poate stabili &radul de vinovie al fiecruia e)ist o metod special rspunderea fiecruia se stabile!te ,n raport cu salariul su net.

R epararea

efectiv a pre#udiciului se face prin ec.ivalent bnesc prin

modalitatea reinerilor din salariu ,n rate lunare. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net fr a putea dep!i ,mpreun cu celelalte reineri pe care le-ar avea cel ,n cau( #umtate din salariul respectiv. /n ca(ul ,n care contractul individual de munc ,ncetea( ,nainte ca salariatul s ,l fi desp&ubit pe an&a#ator !i cel ,n cau( se ,ncadrea( la un alt an&a#ator ori devine funcionar public reinerile din salariu se fac de ctre noul an&a#ator sau noua instituie ori autoritate public dup ca( pe ba(a titlului e)ecutoriu transmis ,n acest scop de ctre an&a#atorul p&ubit. 5ac persoana ,n cau( nu s-a ,ncadrat ,n munc la un alt an&a#ator ,n temeiul unui contract individual de munc ori ca funcionar public acoperirea daunei se va face prin urmrirea bunurilor sale ,n condiiile 'odului de procedur civil. /n ca(ul ,n care acoperirea pre#udiciului prin reineri lunare din salariu nu se poate face ,ntr-un termen de ma)imum 6 ani de la data la care s-a efectuat prima rat de reineri an&a#atorul se poate adresa e)ecutorului #udectoresc ,n condiiile 'odului de procedur civil. 5in punct de vedere al condiilor de form instrumentul pentru recuperarea sumelor cu care an&a#atorul a fost pre#udiciat de ctre salariai se nume!te deci(ie de imputare !i trebuie s respecte acelea!i ri&ori le&ale ca !i deci(ia de sancionare.

Rspunderea patrimonial a salariatului

9A

11. Formele r spundereii patrimonial a salariatului


11.1. R spunderea unipersonal

C a o trstur caracteristic a rspunderii patrimoniale

aceasta este de re&ula

o rspundere personal sau individual. 5e cele mai multe ori rspunderea se stabileste ,n sarcina unui sin&ur salariat care este vinovat de producerea pa&ubei prin fapta sa proprie. "ceasta constituie forma tipic a rspunderii patrimoniale.

11.2. R spunderea con unct

E )ist ,ns i situaii ,n care un sin&ur pre#udiciu

este cau(at din vina mai

multor salariai. /n aceste ca(uri fptuitorii au de re&ul o rspundere con#unct. 'odul muncii prevede ,n art. $@1: '+nd pa&uba a fost produs de mai muli salariai cuantumul rspunderii fiecaruia se stabilete ,n raport de msura ,n care a contribuit la producerea ei. 5ac msura ,n care s-a contribuit la producerea pa&ubei nu poate fi determinat rspunderea fiecruia se stabilete proporional cu salariul su net de la data constatrii pa&ubei i atunci c+nd este ca(ul i ,n funcie de timpul efectiv lucrat de la ultimul su inventar.

R spunderea

con#unct este tot o rspundere personal ea repre(int o

multitudine de rspunderi individuale ale unor persoane cu vinovii concurente ,n producerea pre#udiciului unic. %sura ,n care fiecare persoan a contribuit la producerea pa&ubei este determinat at+t de fapta ilicit ,n sine e)aminat sub aspectul le&turii de cau(alitate cu pre#udiciul c+t i de &radul vinoviei. /n practic apare deseori evident c la producerea pre#udiciului contribuia fptuitorilor

Rspunderea patrimonial a salariatului

98

nu ar putea fi e&al. 5e e)mplu dac o ec.ip cau(ea( o pa&ub prin e)ecutarea defectuoas a unor operaiuni eful ec.ipei care a condus lucrarea are o contribuie mai mare la producerea pa&ubei dec+t salariaii din subordinea sa. Totui ,n fapt determinarea proporiei ,n care fiecare a contribuit e)primarea ei ,ntr-o sum precis ,nt+mpin dificulti astfel ,nc+t se recur&e la procedeul subsidiar indicat in art. $@1 'odul %uncii i anume stanilirea rspunderii proporional cu salariul. "cest criteriu are el ,nsui o ba( obiectiv deoarece importana atribuiilor se numr printre elementele care #ustific diferenierea salariilor. /n ca(ul pa&ubelor constatate ,ntr-o &estiune ,n care manipularea bunurilor se face colectiv sau ,n sc.imburi succesive fr predare ,ntre sc.imburi desp&ubirea se reparti(ea( proporional at+t cu salariul c+t i cu timpul lucrat de fiecare de la ultima inventariere ,n &estiunea ,n care s-a produs pa&uba 6@. i aceast rspundere denumit uneori colectiv este o rspundere con#unct ea av+nd ca trstur specific o pre(umie de participare culpabil a tuturor membrilor colectivului de &estionri la producerea pa&ubei pre(umie care ,ns poate fi rsturnat de oricare dintre ei. Un e)emplu tipic pentru ca(urile ,n care poate interveni aceast form de rspundere ,l constituie &estiunea unitilor cu autoservire. 1-a decis c o atare rspundere nu este aplicabil persoanelor care nu au dreptul s ia nicio msur privind &estiunea ci e)ecut numai operaii fi(ice din dispo(iia i suprave&.erea altor persoane de re&ul &estionari. /n sc.imb pre(umia de culp operea( i cu privire la cei care lucrea( la preambalarea i c+ntrirea mrfurilor6E. "lturi de &estionari rspund i ali an&a#ai dac acetia au folosit ,n procesul muncii bunurile constatate lips iar activitatea se desfura ,n sc.imburi fr a se face predarea bunurilor pe ba( de proces-verbal.

6@

"rt. $@ alin.($) din Be&ea nr. $$H1GG8. Rspunderea colectiv nu operea( ,n ca(ul ,n care pa&uba a fost cau(at unit ii printr-o

fapt ce constituie infraciune: ,n aceast ipote( rspunderea celor vinova i se stabile te potrivit le&ii penale.
6E

" se vedea 'ule&erea de deci(ii pe anul 1G@@ p. 1A$

Rspunderea patrimonial a salariatului

9@

11.2. R spunderea su&sidiar


5ei 'odul muncii actual (spre deosebire de cel anterior art. 17G alin. A1) nu o mai re&lementea( ea este posibil ,n temeiul art. $@$ din acelai 'od care reiterea( normele i principiile plii lucrului nedatorat (art. GG$ GG6: art. 17G$ din 'odul civil).6G

R spunderea subsidiar este tot o form specific a rspunderii pentru fapta


proprie. 3rin urmare sub raportul condiiilor sale de e)isten ea este supus re&ulilor &enerale referitoare la rspunderea patrimonial indisolubil fie cu rspunderea unei alte persoane care a produs direct pa&uba sau ,n ali termeni a crei fapt constituie cau(a direct principal a producerii pre#udiciului fie cu obli&aia unei alte persoane fi(ice sau #uridice fa de unitate. i tot astfel ,ntruc+t sub raport cau(al rolul faptei pe care se ,ntemeia( rspunderea subsidiar este secundar i din punct de vedere temporal ea intervine ulterior rspunderii principale numai ,n msura ,n care aceasta nu a produs efecte inte&ral sau par ial. /n sf+rsit dac s-ar dovedi c nu sunt ,ntrunite condiiile de e)isten ale rspunderii (obli&aiei) principale rspunderea subsidiar nu ar mai putea fi nici ea posibil. 5eci e)ist o atare rspundere ,n ca(urile ,n care salariatul a determinat prin fapta sa ilicit plata unei sume nedatorate predarea unui bun sau prestarea unui serviciu necuvenit ctre un alt salariat sau un ter iar recuperarea de la acetia a sumei nele&al pltite a contravalorii bunului ori a serviciului nele&al prestat nu mai este posibil din diferite motive (insolvabilitatea dispariia sau decesul beneficiarului ,mplinirea termenului de prescripie etc.).

I ntervenia rspunderii subsidiare se impune pentru considerente de ec.itate


6G

" se vedea erban >eli&rdeanu 1ituatiile care pot atra&e raspunderea patrimoniala a salariatilor fata de an&a#atorii lor

pre#udiciati de terti debitori ai acestora din urma prin nee)ecutarea contractelor ,nc.eiate ori prin nerespectarea obli&atiei de restituire ,n 5reptul nr. 11H$778 p. A9.

Rspunderea patrimonial a salariatului

9E

fiind evident c trebuie s fie prioritar obli&aia beneficiarului de a restitui ceea ce a primit fr drept i numai dac patrimoniul an&a#atorului nu va putea fi re,ntre&it s rspund cei care prin fapta lor au ,nlesnit diminuarea acestuia. 3entru identitate de raiune rspunderea subsidiar ,i are aplicare i ,n situaia ,n care beneficiar al sumei pltite necuvenit al unui bun sau serviciu nele&al predat i respectiv prestat este o ter persoan (fi(ic sau #uridic). 'aracterul subsidiar al rspunderii patrimoniale impune conclu(ia c ori de c+te ori s-ar stabili c beneficiarii pl ilor al bunurilor ori serviciilor nu au ,n realitate o atare obli&aie ,ntruc+t acestea li se cuvenea ,n mod le&al nici aceast rspundere nu poate sub(ista. ' trebuie mai ,nt+i urmrit autorul direct al pa&ubei i doar ,n ca(ul insolvabilitii acestuia se poate pi la recuperarea conform art. $@7 din 'odul %uncii de la salariaii vinovai de ,nlesnirea crerii pa&ubei re(ult indubitabil din cea mai important condiie a rspunderii patrimoniale: pre#udiciul. 3entru ca el s fie apt s atra& rspunderea trebuie s fie cert. Fr caracterul su de certitudine se capt abia la momentul constatrii fr ec.ivoc a insolvabilitii totale sau par iale a debitorului iniial.97 1-a decis c ,n ca(ul ,n care desp&ubirea deriv din fapta penal comis de un salariat rspunderea altei persoane din ne&li#ena creia s-a produs infraciunea este subsidiar ,n sensul c este inut s desp&ubeasc unitatea ,n limita valorii pa&ubei rmase neacoperite de autorul direct al ei din momentul constatrii insolvabilit ii acestuia. Re(ult c o aciune ,n pretenii formulat de ctre an&a#ator ,mpotriva altor persoane dec+t autorul faptei penale persoane despre care se pretinde c prin ne&li#ena lor au fcut posibil sv+rirea infraciunii este admisibil ,n condiiile menionate. Cntr-o atare aciune instana trebuie s verifice dou aspecte: dac persoana vinovat de sv+rirea infraciunii i obli&at la desp&ubiri este insolvabil i ,n ca( afirmativ dac p+r+ii prin ne,ndeplinirea atribuiilor de serviciu au fcut
97

erban >eli&rdeanu op. cit. p. AA.

Rspunderea patrimonial a salariatului

9G

posibil sv+rirea acelei infraciuni. Cpote(e ale rspunderii patrimoniale subsidiare sunt re&lementate prin le&i speciale. 5e e)emplu potrivit art. 67 din Be&ea nr. $$H1G8G rspunde ,n limita valorii pa&ubei rmase neacoperite de autorul ei direct cel vinovat de: ,ncadrarea sau trecerea unei persoane ,n funcia de &estionar sau din subordinea &estionarului fr avi(ul prev(ut la art. @ al le&ii menionate : neluarea msurilor necesare pentru stabilirea i acoperirea pa&ubelor ,n &estiune : neefectuarea inventarierilor la termenele i ,n condiiile le&ii ,n situaia ,n care prin aceasta a contribuit la cau(area pa&ubei etc.. Un alt ca( de rspundere subsidiar este re&lementat de art. $1 alin. ($) din Be&ea nr. 918H$771 privind venitul minim &arantat. 3otrivit acestui te)t ,n ipote(a ,n care nu se pot recupera inte&ral sau parial de la beneficiari sumele pltite necuvenit cu titlu de a#utor social ,n termen de cel mult 6 ani de la efectuarea pl ii acestea vor fi recuperate ,n condiiile 'odului %uncii de la persoanele vinovate de efectuarea plii pe o perioada de cel mult 6 ani.

rspundere subsidiar revine i primarului care e)ercit+nd funcia de

ordonator principal de credite a pus ,n e)ecutare o .otar+re a consiliului local de ma#orare ile&al a salariilor personalului primriei. Rspunderea sa devine deci incident numai ,n msura ,n care pa&uba nu poate fi recuperat de la beneficiarii sumelor necuvenit ,ncasate.91

11.3. R spunderea solidar

n principiu

rspunderea patrimonial nu este solidar. 5e la aceast re&ul

sunt prev(ute unele e)cepii. "stfel Be&ea nr. $$H1G8G prevede c persoana cu funcie de conducere precum i orice alt salariat care se face vinovat de ,ncadrarea trecerea sau meninerea ,n funcia de &estionar a unei persoane fr respectarea condiiilor de v+rst antecedente penale rspunde inte&ral pentru pa&ubele cau(ate
91

" se vedea erban >eli&rdeanu nota la dec. nr. 118GH$777 a 'urtii 1upreme de 2ustitie ,n 5reptul nr. 11H$777 p. 187-181.

Rspunderea patrimonial a salariatului

A7

de &estionar ,n solidar cu acesta. "ceeai rspundere o are i cel vinovat de nerespectarea dispo(iiilor le&ale privind constituirea &araniilor de ctre &estionar ,n limita &araniei neconstituite. Tot astfel art. 16 alin. A din Frdonana *uvernului nr. 11GH1GGG privind controlul intern i controlul financiar preventiv dispune c persoanele ,n drept s e)ercite controlul financiar preventiv propriu rspund pentru le&alitatea pentru re&ularitatea i pentru ,ncadrarea ,n limitele an&a#amentelor bu&etare aprobate ,n privina operaiunilor pentru care au acordat vi(a de control financiar preventiv propriu. Iiind de strict interpretare aplicarea solidaritii cu privire la rspunderea patrimonial av+nd ,n vedere ca(urile ,n care pa&uba nu este urmarea unei infraciuni c+nd se aplic rspunderea civil delictual nu poate fi e)tins la alte ca(uri dec+t cele prev(ute e)pres i limitativ de le&e nici ,n mod direct nici pe o cale ocolit cum ar fi imputarea ,ntre&ii valori a pa&ubei separat fiecreia dintre persoanele considerate ,n culp. /n ba(a re&ulilor de drept comun 9$ ,n ca(urile de rspundere solidar artate mai sus an&a#atorul este ,ndreptit s urmreasc oricare dintre persoanele vinovate pentru ,ntre&ul pre#udiciu. 'el care a acoperit inte&ral pa&uba se poate ,ndrepta pe calea unei aciuni ,n re&res ,mpotriva celorlalte persoane vinovate pentru cotele ce le revin i care se determin tin+ndu-se seama de re&ulile rspunderii con#uncte prev(ute la art. $@ din Be&ea nr. $$H1G8G i art. $@1 din 'odul %uncii.96

9$ 96

"rt. 176G i urm. din 'odul civil. erban >eli&rdeanu Rspunderea material a an&a#atorilor ,n le&tura cu &estionarea bunurilor or&ani(a iilor socialiste ,n

Revista rom+n de drept nr. 6H1G@7 p. 1@.

Rspunderea patrimonial a salariatului

A1

V. Elementele r spunderii patrimonial a salariatului

P entru e)istena rspunderii patrimoniale este necesar ,ndeplinirea cumulativ


a urmtoarelor condiii: calitatea de salariat: cel vinovat de pre#udiciu trebuie s se afle ,ntr-un raport #uridic de munc cu an&a#atorul pe care l-a pre#udiciat: fapta ilicit: pentru ca aciunea uman s repre(inte o condiie a rspunderii patrimoniale trebuie s fie le&at de munca prestat nu numai ,n cadrul e)ercitrii atribuiilor de serviciu: prejudiciul: an&a#area rspunderii patrimoniale este condiionat de e)istena unui pre#udiciu. 3re#udiciu este definit ca fiind o diminuare a patrimoniului unei persoane ca efect al sv+r!irii unei fapte ilicite. =l trebuie s fie real !i cert: s fie cau(at direct an&a#atorului i s fie material: raportul de cauzalitate ntre fapt i prejudiciu: trebuie s e)iste o le&tur ,ntre fapt !i pre#udiciu acesta din urm trebuind s fie consecina faptei ilicite: vinovia salariatului: rspunderea patrimonial presupune cu necesitate

Rspunderea patrimonial a salariatului

A$

e)istena vinoviei autorului faptei ilicite cau(atoare de pre#udiciu. Du are importan &radul vinoviei rspun(+ndu-se c.iar !i pentru culpa u!oar. 1arcina dovedirii vinoviei revine ,ntotdeauna an&a#atorului e)cepiile fiind e)pres !i limitativ prev(ute de le&e. =)ist situaii ,n care de!i salariatul prin fapta sa a produs un pre#udiciu nu va putea fi obli&at la desp&ubiri. 'au(ele de nerspundere patrimonial sunt: fora ma#or: ca(ul fortuit: e)ecutarea ordinului le&al de serviciu: riscul normal al serviciului.

12. Calitatea de salariat

P entru an&a#area rspunderii patrimoniale ,n condiiile dreptului muncii este


necesar e)istena unui contract individual de munc ,ntre autorul pa&ubei !i persoana p&ubit indiferent de tipul acestuia. Re(ult c pentru e)istena rspunderii patrimoniale persoana vinovat de producerea pre#udiciului trebuie s aib calitatea de salariat deci s aib un contract individual de munc ,nc.eiat cu an&a#atorul p&ubit. =)ist totui i unele e)cepii ca de e)emplu rspunderea patrimonial a ucenicilor la locul de munc a celor care sunt pri ,ntr-un contract de calificare sau de adaptare salariaii deta!ai fa de an&a#atorul cesionar i ,n ca(ul a contractului cu munca la domiciliu Totu!i c.iar !i ,n ca(ul acestui din urm contract se pot reine pre#udicii ale salariatului apte s atra& rspunderea patrimonial a acestuia de pild cu oca(ia predrii re(ultatului muncii a ridicrii drepturilor salariale.99 /n situaia ,n care o persoan prestea( munca pentru an&a#ator fr a avea !i calitatea de salariat c.iar dac produce un pre#udiciu ,n dauna an&a#atorului prin sv+r!irea unei fapte ,n le&tur cu munca sa cel vinovat va rspunde civil fr a fi
99

Kaleriu Nanfir Rspunderea patrimonial a salariailor !i funcionarilor publici =ditura Tribuna =conomic >ucure!ti $77A p. @$

Rspunderea patrimonial a salariatului

A6

incidente normele specifice din 'odul muncii. 5ac ,ns an&a#atorul a fost p&ubit de salariatul unui alt an&a#ator ,n cadrul ,ndeplinirii unor atribuii de serviciu nu se pot cere desp&ubiri de la salariatul respectiv dec+t ,n situaia ,n care cel ,n cau( era deta!at la an&a#atorul p&ubit (!i rspunderea sa va fi de drept al muncii). "dministratorii societilor comerciale dac au produs un pre#udiciu rspund potrivit re&ulilor de la mandatul comercial iar nu conform normelor din 'odul muncii. /n conclu(ie cel care a produs pre#udiciul material trebuie s fie salariat al an&a#atorului p&ubit ,n ca( contrar dac nu este salariat c.iar dac ,l pre#udicia( pe an&a#ator material ,n le&atur cu munca lui rspunderea va fi civil cu at+t mai mult dac este cineva din afara unitii: dac an&a#atorul a fost p&ubit de salariatul unui alt an&a#ator ,n cadrul ,ndeplinirii unor atribuii de serviciu nu se pot cere desp&ubiri direct de la salariatul respectiv dec+t dac cel ,n cau( era detaat la an&a#atorul p&ubit ca( ,n care rspunderea va fi patrimonial (cea din codul muncii).

13. Fapta ilicit


13.1. Fapta ilicit sv'rit (n le$tur cu munca sa
/n accepiunea art. $@7 alin. (1) din 'odul muncii fapta ilicit cau(atoare de pre#udicii susceptibil s atra& rspunderea patrimonial a salariatului este orice fapt comisiv sau omisiv sv+r!it ,n e)ercitarea atribuiilor de serviciu sau aflat ,n le&tur cu atribuiile de serviciu ale salariatului. Iapta pre#udiciabil care atra&e rspunderea patrimonial a salariatului trebuie deci s fie sv+r!it ,n le&tur cu munca. 1fera noiunii este mai lar& dec+t cea a noiunii de fapt sv+r!it ,n e)ecutarea muncii cuprin(+nd !i absenele pre#udiciabile de la locul de munc

Rspunderea patrimonial a salariatului

A9

precum !i orice alte fapte omisive ,n raport cu obli&aiile de serviciu.9A

P entru

stabilirea rspunderii patrimoniale

caracterul ilicit al faptei se

anali(ea( ,n raport cu obli&aiile de serviciu a!a cum re(ult ele din le&e din contractul individual de munc re&ulamentul intern. 1e consider fapt ,n le&tur cu munca !i orice alt fapt care ,ntr-o form sau alta are le&tur cu atribuiile de serviciu nu numai e)ercitarea propriu-(is a atribuiunilor de serviciu. /n ca(ul ,n care fapta pre#udiciabil nu este ,n le&tur cu atribuiile de serviciu cum ar fi situaia ,n care salariatul folose!te ,n interes personal un bun al an&a#atorului ceea ce conduce la distru&erea sau de&radarea acestuia salariatul nu va rspunde ,n ba(a dispo(iiilor 'odului muncii privind rspunderea patrimonial ci ,n ba(a dispo(iiilor privind rspunderea civil delictual. Du sunt incidente re&ulile din 'odul muncii privind rspunderea patrimonial a salariatului ci re&ulile dreptului civil ,n ca(ul ,n care salariatul sv+r!e!te fapta pre#udiciabil ,n timpul pro&ramului de lucru dar fr le&tur cu atribuiile de serviciu.98 5ovada faptei ilicite a salariatului trebuie fcut de an&a#ator care se va raporta la sarcinile !i atribuiile de serviciu ale salariatului. /n cadrul rspunderii patrimoniale re&ula o constituie rspunderea unipersonal adic salariatul vinovat rspunde individual pentru pre#udiciul cau(at prin fapta sa. Rspunderea patrimonial este e)clus ori de c+te ori se constat e)istena unor cau(e care potrivit le&ii ,nltur caracterul ilicit al faptei salariatului respectiv.

13.1. )auze care (nltur caracterul ilicit al faptei

O ri de c+te ori se constat e)istena unor cau(e care ,nltur caracterul ilicit al
faptei salariatului rspunderea patrimonial a lui este e)clus. 5enumite cau(e de e)onerare sau de neresponsabilitate ele se ,nt+lnesc ,n toate formele rspunderii dar
9A 98

"le)andru ;iclea Rspunderea patrimonial a salariailor ,n Revista de drept comercial nr. @-EH$776 p. EA-E8 Con Traian Jtefnescu Tratat de dreptul muncii vol. C =ditura Bumina Be) >ucure!ti $776 p. 8GA-8G8

Rspunderea patrimonial a salariatului

AA

coninutul lor pre(int totui unele deosebiri de la o cate&orie la alta. 3otrivit 'odului muncii la art.$@7 alin.$ salariaii nu rspund de pa&ubele provocate de fora ma#or sau de alte cau(e neprev(ute !i care nu puteau fi ,nlturate !i nici de pa&ubele care se ,ncadrea( ,n riscul normal al serviciului "stfel salariatul care a produs un pre#udiciu prin fapta sa personal ,n le&tur cu munca nu va rspunde patrimonial dac a intervenit una din urmtoarele cau(e: executarea unui ordin legal de serviciu: se consider c e)ecutarea unui ordin le&al ,n fond sau ,n aparen nu atra&e rspunderea patrimonial dac s-a produs o pa&ub. "ceast situaie este normal deoarece salariatul primind un ordin nu are dreptul de a-l cen(ura sub aspectul utilitii !i oportunitii lui. 1e poate considera c e)ecutarea unui ordin de serviciu nele&al ar atra&e ,ntotdeauna rspunderea disciplinar i implicit rspunderea patrimonial dac s-a produs o pa&ub deoarece prin re&lementarea disciplinei muncii s-a avut ,n vedere numai ordinele le&ale de serviciu. 1ituaia se sc.imb atunci c+nd este vorba de un ordin ile&al sub aspectul coninutului sau al formei c+nd ducerea la ,ndeplinire a acestuia atra&e rspunderea pentru eventualele pa&ube cau(ate. 5ac ordinul este vdit ile&al fie numai sub aspectul coninutului su fie mai ales atunci c+nd ordinul ile&al ,n coninut este dat de un or&an necompetent i ,n alt form dec+t cea prev(ut de le&e salariatul care l-a e)ecutat nu va putea fi aprat de rspundere. '.iar ordinul emis de or&anul competent i ,n formele prescrise de le&e trebuie considerat totu i vdit ile&al sub aspectul coninutului ori de c+te ori apare inadmisibil ca cel cruia i-a fost adresat s nu fi observat ile&alitatea lui. "cordul an&a#atorului se aseamn cu ordinul de serviciu constituind o cau( de e)onerare ,n ca(ul c+nd acesta prin or&anele sale autori(ea( un salariat s procede(e la aciuni care au drept efect diminuarea patrimoniului unitii. 'a i ,n ca(ul ordinului de serviciu acordul unitii e)onerea( de rspundere numai dac nu este vdit ile&al. 1pre deosebire de ordinul de serviciu care poate emana de la oricare

Rspunderea patrimonial a salariatului

A8

superior ierar.ic ,n ca(ul acordului an&a#atorului consimm+ntul poate fi dat numai de persoana care are calitatea de or&an al persoanei #uridice. 5e asemenea acordul repre(int o ,ncuviinare pe c+nd ordinul de serviciu obli& la e)ecutarea lui.
starea de necesitate : 'odul penal o definete ca ,mpre#urarea ,n care

autorul sav+rete fapta pentru a salva de la un pericol iminent i care nu putea fi ,nlaturat altfel viaa inte&ritatea corporal sau sntatea sa a altuia sau un bun important al su ori al altuia sau un interes public 9@. 5e vreme ce starea de necesitate e)onerea(a de raspundere ,n forma cea mai &rava a acesteia este incontestabil ca ea ,si are aplicare si ,n cadrul raspunderii patrimoniale. /n situaia ,n care un salariat a sv+r!it o fapt pentru salvarea de la un pericol iminent care nu putea fi ,nlturat altfel a vieii sale sntii sau inte&ritii corporale sale sau a altei persoane a unui bun important al su ori al altuia ori interes public nu rspunde patrimonial dac prin sv+r!irea faptei respective a cau(at un pre#udiciu. 5ac salariatul putea s prevad c pa&uba re(ultat din sv+r!irea faptei sale este mai mare dec+t cea pe care ,ncearc s o salve(e va rspunde patrimonial deoarece cau(a de nerspundere nu operea(. Totu!i dac salariatul a putut ,n mod verosimil s cread c prin fapta sa evit o vtmare mai &rav el beneficia( de e)onerare datorit strii de necesitate c.iar dac ,n final s-ar stabilii c pre#udiciul cau(at prin intervenia sa este mai mare dec+t cel a crei evitare a urmrit-o9E. fora major i cazul fortuit: potrivit art. $@7 alin.$ din 'odul muncii salariaii nu rspund de pa&ubele provocate de for ma#or sau de alte cau(e care nu puteau fi ,nlturate. 5esi&ur ca ,n r+ndul acestora se numr i ca(ul fortuit. riscul normal al serviciului: prin risc al serviciului se ,nele&e pierderea re(ultat din activitatea normal de serviciu care nu poate fi imputat unui anumit salariat. 3roducerea riscului trebuie s se pre(inte ca un fenomen normal ,n raport cu
9@
9E

"rt. 9A alin.($) din 'odul penal. 3otrivit art.9A alin.$ din 'odul 3enal nu este ,n stare de necesitate persoana care ,n momentul ,n care a sv+r!it fapta !i-a dat

seama c pricinuie!te urmri vdit mai &rave dec+t cele care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era ,nlturat

Rspunderea patrimonial a salariatului

A@

,mpre#urri concrete fie datorit condiiilor e)istente la anumite locuri de munc fie datorit naturii intrinseci a unor anumite materiale supuse procesului muncii. Riscul ca element aleatoriu poate fi implicat i ,n anumite ac iuni cum ar fi: producerea i comerciali(area unor bunuri care au caracter de noutate e)perimentarea pentru prima dat a unor procedee de fabricaie etc. Re&lementarea riscului normal al serviciului ca o cau( de e)onerare rspunde deopotriv principiului ec.itii i interesului de a nu fr+na iniiativele utile ,n procesul de producie.

R iscul

normal al serviciului poate fi : risc normat !i risc nenormat. Riscul

normat cuprinde pierderile inerente procesului de producie ce se ,ncadrea( ,n limitele prev(ute de le&e. Re&lementri privind riscul normat sunt cuprinse ,n: normele de perisabilitate care stabilesc sub forma unor procente pierderi materiale admisibile ,n operaiunile de transport manipulare prelucrare depo(itare etc.: normele i normativele de consum prin care se determin consumurile specifice de materii prime combustibil ener&ie etc.: normele de u(ur la mi#loacele fi)e e)primate prin durata de serviciu normal a acestora: limitele ma)ime de pierderi te.nolo&ice adic limitele ma)ime de rebuturi sau produse declasate care sunt inerente te.nolo&iei utili(ate.

R iscul nenormat intervine c+nd pierderile sunt ne,nsemnate


situaia pierderilor care

acceptabile pentru

activitatea desf!urat ,n ca(ul celor care e)ecut o obli&aie de dili&en sau ,n de!i dep!esc limitele normale nu s-au produs totu!i din
9G

cau(a vinoviei vreunei persoane.

/n unele dintre situaii dei pierderile nu au

putut face obiectul normrii totusi tin+ndu-se seama de la ca( la ca( de specificul activitatii respective (volumul foarte mare de operaii ritm accelerat durata timpului peste cel normal folosirea unor unelte u(ate ,nvec.ite etc.) este posibil sa se aprecie(e c unele scapari accidentale care produc pa&ube de o pondere relativ
9G

"le)andru ;iclea "ndrei 3opescu %arioara ;ic.indelean 'onstantin Tufan Fvidiu ;inca 5reptul muncii =ditura Rosetti

>ucure!ti $779 p.@7E

Rspunderea patrimonial a salariatului

AE

ne,nsemnat ,n aport cu lucrrile efectuate nu sunt imputabile deoarece operea( cau(a de e)onerare a riscului normal al serviciului. 5e asemenea unele cate&orii de personal de e)emplu consilierii #uridici i medicii - datorit specificului muncii loc ,i asum obli&aii de dili&en nu de re(ultat. Iaptul c munca desfurat de aceste cate&orii de personal nu a dus la re(ultatul urmrit nu atra&e prin sine ,nsi rspunderea ci este necesar s se fac dovada c cel ,n cau(a a acionat cu o &rav culp profesional cu total i&norare sau nesocotire a normelor i cunotinelor din profesia respectiv. /n sf+rit c.iar dac pentru anumite bunuri e)ist norme care stabilesc pierderi admisibile lipsurile peste norm nu sunt imputabile dac nu se datorea( vinei cuiva. 'onclu(ia se spri#in pe principiile fundamentale ale rspunderii i pe dispo(iiile 'odului muncii.

14. Prejudiciul

P roducerea unei pa&ube ,n patrimoniul an&a#atorului de ctre un salariat de al


su este de esena rspunderi patrimoniale. 3re#udiciul repre(int acea modificare a patrimoniului din cau(a faptei ilicite a salariatului care const fie ,ntr-o diminuare a activului fie ,ntr-o cre!tere a pasivului patrimonial. /n coninutul su intr at+t pa&uba efectiv c+t i beneficiul nereali(at. Cne)istena pre#udiciului sau imposibilitatea dovedirii lui conduce la e)onerarea de rspundere a celui ,n cau(. 3entru a da natere rspunderii pre#udiciul trebuie s ,ntruneasc cumulativ anumite trsturi : s fie real adic s fi efectiv nu doar nominal ceea ce ,nseamn c salariatul rspunde numai pentru valorile efectiv pierdute din patrimoniul an&a#atorului iar nu !i pentru valorile stabilite ca pierdere numai sub aspect nominal : s fie cert at+t ,n privina e)istenei c+t !i ,n privina evalurii sale el trebuind s fie evaluat precis ,ntr-o sum de bani. Du este cert !i deci nu este

Rspunderea patrimonial a salariatului

AG

susceptibil de reparare pre#udiciul eventual. Du i se poate repro!a un pre#udiciu salariatului care efectuea( o plat ,n numele an&a#atorului fr aprobrile care trebuiau obinute dac plata efectuat repre(int contraprestaia unei prestaii de care a beneficiat an&a#atorul. 5ac plata era neeconomic sau neoportun de!i le&al salariatul va rspunde patrimonial pre#udiciul fiind cert. =vident salariatul va rspunde !i ,n ca(ul ,n care plata fcut este ile&al. 5ovada certitudinii pre#udiciului cade ,n sarcina an&a#atorului fiind necesar ca din actele de constatare a pa&ubei sau din alte probe s re(ulte fr dubiu ,ntinderea cuantumului pa&ubei : s fie actual cu certitudine : s fie cauzat direct angajatorului pre#udiciul poate fi produs ,n patrimoniul an&a#atorului direct printr-o fapta ilicita ,n le&atura cu e)ecutarea contractului de munca si indirect, c+nd ,n calitatea sa de comitent an&a#atorul este c.emat sa despa&ubeasca un tert pentru daunele produse acestuia de catre salariat printr-o fapta sav+rsita cu prile#ul e)ecutarii atributiilor de serviciu. 5ac salariatul produce un pre#udiciu unui ter care nu se afl ,n relaii contractuale cu an&a#atorul fa de ter va rspunde an&a#atorul ,n calitate de comitent pentru fapta prepusului ,n condiiile dreptului comun al rspunderii civile delictuale. /n aciunea de re&res a an&a#atorului comitent ,mpotriva salariatului prepus urmea( a se aplica dispo(iiile de drept comun ale rspunderii civile delictuale iar nu dispo(iiile 'odului muncii. 5ac ,ns ,ntre an&a#ator !i terul pre#udiciat e)ist relaii contractuale an&a#atorul va rspunde pe temei contractual urm+nd ca aciunea ,n re&res ,mpotriva salariatului su s se ,ntemeie(e pe dispo(iiile dreptului comun dar cu specificul re&lementrii rspunderii patrimoniale din 'odul muncii s fie material, repararea pre#udiciului se face numai prin ec.ivalent bnesc (prin calculul !i plata unor desp&ubiri bne!ti) potrivit art. $@6 alin.1. Du se de re&ul un pre#udiciu este cert ,n msura ,n care este !i actual !i un pre#udiciu viitor trebuie luat ,n considerare dac urmea( s se produc

Rspunderea patrimonial a salariatului

87

pot acord desp&ubiri pentru daune morale suferite pentru pre#udiciul cau(at A7: s nu fi fost reparat prejudiciul, aceast condiie raport+ndu-se evident la data la care an&a#atorul solicit repararea lui. =valuarea pre#udiciuluiA1 se face ,n funcie de normele speciale iar ,n lipsa acestora evaluarea se face potrivit normelor dreptului civil ,n raport cu preurile e)istente la momentul ,n care se reali(ea( acordul prilor ori ,n momentul sesi(rii instanei de ctre cel p&ubit.

dreptul comun evaluarea se efectuea(a ,n raport cu preul ,n vi&oare

(e)istent) ,n momentul ,n care instanta #udectoreasc pronun .otar+rea de stabilire a desp&ubirilor av+nd la ba(a principiul reparrii inte&rale a pre#udiciului . 5eoarece rspunderea patrimonial are loc ,n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale ,nseamna c an&a#atorului i se cuvin deosebit de creana propriu-(isa i dob+n(i.A$ 5e asemenea este admisibila at+t actuali(area creanelor ,n functie de indicele de inflaie c+t i stabilirea prin contractele colective iHsau individuale de munc a unor clau(e de e)onerare sau de limitare a rspunderii. Du sunt posibile ,nsa clau(ele de a&ravare a rspunderii: acestea vor fi nule de drept av+nd ,n vedere c art. 6E din 'odul muncii dispune: 1alariaii nu pot renuna la drepturile lor recunoscute prin le&e. Frice tran(acie prin care se urmrete renunarea sau limitarea drepturilor recunoscute de le&e salariailor este lovit de nulitate. 3entru evaluarea pa&ubelor cau(ate prin de&radari de bunuri se pot avea ,n vedere mai multe ipote(e. 5aca bunul poate fi reparat sau condiionat se iau ,n calcul c.eltuielile efectuate ,n acest scop. /n ca(ul c+nd bunul poate fi valorificat cu pre
A7

Du ,nseam c prin fapta sa salariatul nu ar putea produce an&a#atorului un pre#udiciu moral sauH!i moral. Dumai c le&iuitorul nu

a ,neles s re&lemente(e ca posibil rspunderea salariatului !i pentru pre#udiciul moral produs an&a#atorului su.
A1 A$

Dicolae Koiculescu 5reptul muncii. Re&lementri interne !i comunitare =ditura Rosetti >ucure!ti $776 'onform art. 17EE i urmtoarele din 'odul civil coroborate cu dispo(i iile referitoare la dob+nda cuvenit ,n raporturile #uridice

civile ale F.*. nr. GH$777 privind nivelul dob+n(ii le&ale pentru obli&a iile bne ti modificat i completat prin Be&ea nr. 6A8H$77$ i Be&ea nr. 9$$H$77$

Rspunderea patrimonial a salariatului

81

redus la evaluarea pa&ubei se ia ,n considerare diferena dintre preul bunului respectiv i preul ce se obine prin valorificarea lui. 5ac bunul obinut prin reparare sau recondiionare este de calitate inferioar la c.eltuielile efectuate pentru aceste lucrri se adau& diferena dintre preul respectiv i pretul bunului reparat sau recondiionat. /n ipote(a ,n care bunul de&radat poate fi utili(at numai ca materie prim pentru producerea altui bun se ia ,n calcul diferena pre ului bunului i pre ul materiei prime pe care a ,nlocuit-o. /n toate ca(urile la evaluarea pa&ubelor se ine seama de &radul de u(ur real a bunului respectiv. 3re#udiciul cau(at prin servicii prestate necuvenit respectiv prin folosirea nele&al a bunurilor an&a#atorului se stabilete ,n raport cu tarifele le&ale aplicabile prestrilor de servicii efectuate pentru populaie.

15. Raportul de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciu

3entru a e)ista rspunderea patrimonial pre#udiciul produs ,n patrimoniul an&a#atorului trebuie s fie efectul faptei ilicite sv+r!ite de salariat ,n le&tur cu munca sa.

Prin raport de cau(alitate se ,ntele&e le&tura necesar dintre dou fenomene


dintre care unul (cau(a) ,l precede i ,l determin pe cellalt (efectul). "ciunea cau(ei este de obicei posibil numai ,n anumite condiii: acestea nu se confund ,nsa cu fenomenul numit cau( ci numai ,l ,nsoesc pentru c sin&ure nu pot determina efectul. /n ca(ul c+nd condiia nu este indispensabil pentru producerea efectului ci numai ,nt+mplatoare ea poart denumirea de prile#. 1pre deosebire de acesta condiia care creea( posibilitatea concret i cert pentru sav+r irea faptei care produce direct pre#udiciul poate fi considerat ea ,nsi ca av+nd un rol cau(al i poate fundamenta stabilirea rspunderii materiale ,n sarcina autorului ei. %ai trebuie artat c efectul este &enerat de o sin&ur sau mai multe cau(e i c acestea pot fi

Rspunderea patrimonial a salariatului

8$

principale sau secundare directe sau indirecte concomitente sau succesive. in+nd seama de aceast situaie determinarea raportului de cau(alitate ca o condiie a rspunderii #uridice este adeseori anevoioas. /n comple)itatea raporturilor dintre fenomene care se desfoar dup le&i obiective este necesar un efort de selecie i de &radaie spre a stabili ,n fiecare ca( concret fapta sau faptele care au putut determina transformarea posibilitii pre#udiciului ,n realitate.

16. Vinov ia

V inovia repre(int elementul subiectiv al rspunderii patrimoniale

pe c+nd

celelalte conditii ale acesteia e)aminate p+na acum au caracter obiectiv. =a const ,n atitudinea salariatului fa de consecinele ne&ative ale faptei sv+r!ite implic+nd contiina mai clar sau mai difu( a ,nclcrii unor relaii sociale. Kinovia presupune at+t discernam+ntul autorului deci capacitatea sa de a-i repre(enta le&tura dintre fapt i re(ultatul ne&ativ ilicit antisocial al acesteia c+t i voina liber ,n desfurarea conduitei sale. "ptitudinea omului de a ale&e contient scopurile propuse i aciunile adecvate pentru atin&erea lor este condiionat din punct de vedere social ,ntruc+t asupra ei acionea(a un comple) de factori variabili privind formarea educarea i de(voltarea fiecrei persoane competent ,ntr-o anumit profesie etc. 1alariatul rspunde patrimonial ,n temeiul dispo(iiilor 'odului muncii indiferent de forma de vinovie: culp direct sau indirect impruden sau ne&li#en. *radul de vinovie are relevan doar ,n ca(ul ,n care fapta este imputabil mai multor persoane. /n acest ca( fiecare va participa la repararea pre#udiciului ,n raport cu msura ,n care a contribuit la producerea lui adic ,n raport cu &radul vinoviei.A6 "v+nd ,n vedere dispo(iiile cu caracter &eneral coninute ,n art. $E@ din 'odul
A6

"le)andru ;iclea Rspunderea patrimonial a salariailor ,n Revista de drept comercial nr. @-EH$776 p. @1@-@1E

Rspunderea patrimonial a salariatului

86

muncii spre deosebire de dreptul comun nu va opera pre(umia de culp ,n sarcina salariatului. =)ist o sin&ur e)cepie de la aceast re&ul !i anume situaia &estionarului pre(umat vinovat ,n ca( de lips ,n &estiune. 5esi&ur pre(umia este relativ &estionarul fiind ,ndreptit s o rstoarne prin probarea ine)istenei lipsurilor sau a unor cau(e care e)clud culpa sa. 1-a artat c va fi incident pre(umia de culp prin analo&ie !i ,n ca( de lips de numerar ,n cas. *estionarul se poate servi !i de alte mi#loace de prob ,n afara actelor menionate numai dac imposibilitatea pre(entrii actelor nu se datorea( vinei sale ci unor ,mpre#urri obiective inclusiv forei ma#ore.

S tabilirea vinoviei implic o comparaie cu modul ,n care persoana ,n cau(


trebuie s acione(e pentru a rspunde cerinelor le&ii. 5esi&ur c vinovia nu se poate determina av+ndu-se ,n vedere un etalon sau un model social abstract. =a trebuie stabilit ,n mod concret de la ca( la ca( prin luarea ,n considerare a tuturor ,mpre#urarilor ,n care s-a produs faptul duntor a tuturor factorilor obiectivi i subiectivi care l-au &enerat. 1arcina dovedirii culpei revine an&a#atorului potrivit unei dispo(iii de ordin &eneral aplicabil ,n raporturile de munc art. $E@ din 'odul muncii.

Rspunderea patrimonial a salariatului

89

VI. Recuperarea prejudiciului cauzat de salariat

17. Principalele modalit i de stabilire a prejudiciului

P rincipalele

modaliti de stabilire !i recuperare a pre#udiciului produs

an&a#atorului ,n ca(ul rspunderii patrimoniale sunt ,nvoiala prilor i aciunea ,n #ustiie. Be&iuitorul a ,nlturat posibilitatea stabilirii rspunderii patrimoniale sauH!i a obli&aiei de restituire a salariatului pe calea emiterii unei deci(ii de imputare. 'a urmare a sv+r!irii unei fapte prin care s-a cau(at un pre#udiciu prile pot re(olva pe cale amiabil prin ,nc.eierea unui acord scris din care s re(ulte ,n mod ne,ndoielnic: reconoa!terea salariatului c a produs o pa&ub an&a#atorului descrierea pa&ubei cuantumul acestei pa&ube modalitatea de recuperare "cordul de plata nu se constituie titlu e)ecutoriu !i drept urmare ,n ba(a lor nu se pot face reineri din drepturile salariale pentru acoperirea pa&ubei. 1in&ura posibilitate de a reine cu titlu de daune din drepturile salariale pentru acoperirea pa&ubei o constituie .otr+rea #udectoreasc definitiv !i irevocabil. /n situaia ,n care prile nu se ,nele& c+nd salariatul nu recunoa!te producerea

Rspunderea patrimonial a salariatului

8A

pa&ubei ori nu este de acord cu cuantumul acesteia refu( desp&ubirea sin&ura cale o repre(int sesi(area instanei competente.

17.1. *nvoiala prilor


1alariaii rspun(+nd patrimonial ,n temeiul normelor i principiilor

rspunderii civile contractuale pentru pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina i ,n le&atur cu munca lor (art. $@7 alin. 1 din 'odul muncii) nimic nu le ,mpiedic pe cele dou pri ale contractului s convin prin bun ,nvoial asupra ,ntinderii desp&ubirii i reparrii pre#udiciului. "n&a#area rspunderii patrimoniale prin ,nvoiala prilor nu ,ncalc normele le&ale ,n vi&oare respectiv dispo(iiile art.189 din 'odul muncii care prevd c nicio reinere din salariu nu poate fi operat ,n afara ca(urilor !i condiiilor prev(ute de le&e. 3otrivit principiului libertii contractuale prile pot conveni de comun acord asupra modalitilor de e)ecutare !i de stin&ere a obli&aiilor lor reciproce. /i este permis salariatului s consimt de bun voie la recuperarea eventualelor daune cau(ate de el fr s a!tepte vreo sentin #udectoreasc ,n acest sens conclu(ie la care a a#uns !i 'urtea 'onstituional prin 5eci(ia nr. $9H$776 menion+ndu-se faptul c prevederile art.189 din 'odul %uncii vi(ea( doar situaiile ,n care salariatul nu acoper de bun voie pa&uba cau(at an&a#atorului.

A cordul

de voin (animus solvendi) al prilor este susinut de mai multe

ar&umenteA9: conform art. $GA alin 1 te(a a CC-a din 'odul %uncii dispo(iiile sale se ,ntre&esc cu cele ale le&islaiei civile (care permit plata prin bun ,nvoial): acionea( principiul simetriei #uridice de vreme ce oricare din pri ,n lipsa acordului se poate adresa instanei de #udecat pentru satisfacerea preten iilor pe care le are fa de cealalt parte:
A9

" se vedea Con Traian 1tefanescu Tratat de dreptul muncii p. A7A-A78

Rspunderea patrimonial a salariatului

88

din moment ce c.iar efectele nulitii contractului de munca se pot produce conform art. A@ alin. 8 din 'od prin acordul prilor tot astfel se poate a#un&e i la acoperirea pre#udiciului produs de o parte celeilalte: acoperirea pre#udiciului prin ,nvoiala prilor pre(int mai multe avanta#e inclusiv cel c astfel se evita un proces. "cordul prilor trebuie consemnat ,ntr-un ,nscris (art. 1@7A din 'odul civil) deoarece pre,nt+mpin un proces ce poate s se nasc (art. 1@79 din 'odul civil). 5in ,nvoiala lor ,ns indiferent de denumirea ei ,ntele&ere act aditional convenie etc. trebuie s re(ulte ne,ndoielnic: recunoaterea salariatului c a produs o pa&ub an&a#atorului su inclusiv prin ,ncasarea unei sume nedatorate : descrierea pa&ubei (,n ce const) : cuantumul acestei pa&ube i modul de stabilire : cile de recuperare a pre#udiciului (acoperirea acestuia printr-o sin&ur plat i la ce dat sau prin plata acestuia ,n rate la salariu ori la diferite alte date). 5esi&ur c ,nvoiala trebuie semnat de ambele pri i ,nre&istrat la an&a#ator. Dici ,nvoiala prilor i nici an&a#amentul de plat nu constituie titluri e)ecutorii i drept urmare ,n ba(a lor nu se pot face re ineri ,n rate lunare din drepturile salariale pentru acoperirea pa&ubei, ci numai ,n ba(a unei .otar+ri #udectoreti definitive i irevocabile. 5ar nu e)ista niciun obstacol le&al ca prin ,nvoiala prilor (,nele&ere act adiional la contractul individual de munc etc.) sau prin an&a#amentul de plat salariatul s se obli&e de bun voie s plteasc el direct din salariul primit sumele necesare acoperirii inte&rale a pa&ubei.

N ici

,nvoiala prilor !i nici an&a#amentul de plat nu constituie titlu fiind nevoie de o .otr+re

e)ecutoriu care s permit reineri din salariu

#udectoreasc definitiv !i irevocabil. 1alariatul poate ,ns s se obli&e de bun voie s plteasc el direct sau din salariu sumele respective p+n la acoperirea inte&ral a pa&ubei.

Rspunderea patrimonial a salariatului

8@

5e reamintit este ca potrivit art. 18 din 5ecretul nr. 18@H1GAE prescrip ia se ,ntrerupe nu numai prin recunoaterea dreptului ,ncalcat ci i printr-un act ,nceptor de e)ecutare.

17.2. +ciunea (n ustiie

situatia ,n care prile nu se ,nele& c+nd salariatul nu recunoate

producerea pa&ubei ori nu este de acord cu cuantumul acesteia sau ,nclc+nd ,nvoiala prilor ori an&a#amentul asumat refu( desp&ubirea sin&ura cale aflat la ,ndem+na an&a#atorului p&ubit este aceea de a sesi(a instana competent (tribunalul de la sediul ori domiciliul su). "ceeai cale este sin&ura posibil i ,n ipote(a ,n care fapta ilicit cau(atoare a pre#udiciului este urmarea unei infraciuni sau nu are le&tur cu munca celui ,n cau(a incidente devenind astfel re&ulile de la rspunderea civil delictual. =ste evident c ,n lipsa ,nvoielii prilor sau a an&a#amentului de plat al salariatului vinovat aciunea respectiv este una ,n reali(area dreptului deoarece an&a#atorul urmrete obli&area salariatului la repararea pre#udiciului. 5esi&ur c ,n ca(ul rspunderii patrimoniale este vorba de un conflict de drepturi ce privete e)ecutarea contractului individual de munc AA. Termenul de sesi(are a instanei este de 6 ani de la data na!terii dreptului la aciune. 'odul %uncii statornicind c termenul cur&e de la data na terii dreptului la aciune face aplicarea dispo(iiilor dreptului comun. /ntr-adevar art. @ alin. 1 din 5ecretul nr. 18@H1GAE dispune: prescripia ,ncepe s cur& de la data c+nd se nate dreptul la aciune... iar potrivit cu art. 1EE8 din 'odul civil Dicio prescrip ie nu
AA

/n sensul prev(ut de art. $9E alin. $ din 'odul %uncii i de art. A art. 8@ lit. a i art. 8E lit. a din Be&ea nr. 18EH1GGG pentru

soluionarea conflictelor de munc

Rspunderea patrimonial a salariatului

8E

poate ,ncepe a cur&e mai ,nainte de a se nate aciunea supus acelui mod de stin&ere. "ceasta este re&ula &eneral. /n ca(ul aciunii ,n rspundere pentru pa&ubele cau(ate prin fapte ilicite ,ns devine aplicabil art. E din 5ecretul nr. 18@H1GAE care prevede c: 3rescripia dreptului la aciunea ,n repararea pa&ubei pricinuit prin fapta ilicit ,ncepe s cur& de la data c+nd p&ubitul a cunoscut sau trebuia s cunoasc at+t pa&uba c+t i pe cel ce rspunde de ea. "a fiind ,n pre(ent termenul ,n cadrul cruia poate fi stabilit rspunderea patrimonial cu a#utorul instanei de #udecat nu este unul obiectiv ci unul subiectiv: el ,ncepe s cur& nu de la data producerii pa&ubei ci de la data la care repre(entantul le&al al an&a#atorului a luat cunotin c s-a produs pre#udiciul prin nota de pre(entare referat proces-verbal etc.

n dreptul muncii salariatul beneficia( de un re&im special de protecie

suma

stabilit pentru acoperirea daunelor put+nd fi reinut nu dintr-o dat ci prin rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei ,n cau( din partea an&a#atorului la care este ,ncadrat ,n munc. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net fr a putea dep!i ,mpreun cu celelalte reineri #umtate din salariul respectiv. /n stabilirea cuantumului ratelor se au ,n vedere salariul de ba( indemni(aiile sporurile precum !i alte adaosuri. /n ca(ul ,n care acoperirea prin rate lunare nu se poate face ,n termen de 6 ani de la data la care s-a efectuat prima rat an&a#atorul se va putea adresa e)ecutorului #udectoresc ,n condiiile 'odului de procedur civil. 5ac contractul de munc ,ncetea( ,nainte ca salariatul s fi desp&ubit pe an&a#ator !i cel ,n cau( se an&a#ea( la alt an&a#ator ori devine funcionar public reinerile din salariu se fac de ctre noul an&a#ator sau noua instituie sau autoritate public dup ca( pe ba(a titlului e)ecutoriu transmis ,n acest scop de ctre an&a#atorul desp&ubit. /n ca(ul ,n care salariatul debitor nu s-a ,ncadrat ,n munc la un alt an&a#ator recuperarea daunei se va face prin urmrirea bunurilor sale ,n condiiile 'odului de

Rspunderea patrimonial a salariatului

8G

procedur civil. /n ca(ul ,n care acoperirea pre#udiciului prin reineri lunare din salariu nu se poate face ,ntr-un termen de ma)imum trei ani de la data la care s-a efectuat prima rat de reineri an&a#atorul se poate adresa e)ecutorului #udectoresc ,n condiiile 'odului de procedur civil. /n fata instantei an&a#atorul va trebui s dovedeasc: persoana ,mpotriva creia a pornit aciunea este cea care a produs pa&uba: e)istena raportului #uridic de munc dintre pri: e)istena pre#udiciului ,nre&istrat ca atare ,n actele contabile ale an&a#atorului: producerea pa&ubei de ctre salariat din vina i ,n le&atur cu munca lui.

18. Modalit i de recuperare a prejudiciului

n mod normal

salariatul rspun(tor urmea( s acopere pre#udiciul cau(at de

bun voie fr s fie silit de an&a#atorul p&ubit sau de or&anul de e)ecutare. 5ac nu o va face atunci intervine e)ecutarea silit. 'alea obinuit de e)ecutare o repre(int reinerile din drepturile salariale. /n anumite situaii va interveni i urmrirea silit asupra bunurilor. Repararea propriu-(is a pre#udiciului cau(at de salariai se face prin modalitatea reinerilor din salariu ,n rate lunare. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net fr a putea dep!i ,mpreun cu celelalte reineri pe care le-ar avea cel ,n cau( #umtate din salariul respectiv. 5in punct de vedere al condiilor de form instrumentul pentru recuperarea sumelor cu care an&a#atorul a fost pre#udiciat de ctre salariai se nume!te deci(ie de imputare !i trebuie s respecte acelea!i ri&ori le&ale ca !i deci(ia de sancionare.

1!.1. Reinerile din drepturile salariale

Rspunderea patrimonial a salariatului

@7

P otrivit art. $@6 alin. 1 din 'odul

%uncii, suma stabilit pentru acoperirea

daunelor se reine ,n rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei ,n cau( din partea an&a#atorului la care este ,ncadrat ,n munca. 5in dispo(iiile art. $@6 din 'odul %uncii re(ult c ,n dreptul muncii re&ula este repararea prin ec.ivalent a pre#udiciului spre deosebire de dreptul comun unde operea( re&ula reparrii ,n natur a pre#udiciuluiA8. "stfel reinerea din salariu re&lementat de 'odul %uncii este o form de compensaie le&al ce implic anumite particulariti ,n raport cu compensaia re&lementat de 'odul 'ivil. "stfel o prim particularitate se refer la condiia constatrii creanei an&a#atorului printr-o .otr+re #udectoreasc definitiv !i irevocabil. Un al doilea aspect specific prive!te cuantumul compensaiei care este limitat la o treime din salariu. "v+nd ,n vedere c reinerile efectuate de an&a#atorul p&ubit repre(int o form a compensaiei le&ale orice contestaie a salariatului ,n le&tur cu aceast c.estiunea ,mbrac forma unui liti&iu de munc. 5ar aceste retineri sunt posibile ,n temeiul art. 189 alin. $ din acelasi 'od numai dac datoria salariatului este scadent lic.id i e)i&ibil i a fost constatat ca atare printr-o .otr+re #udectoreasc definitiv i irevocabil. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net fr a putea depsi ,mpreun cu celelalte reineri #umtate din salariu (art. $@E alin. $). "v+nd ,n vedere e)primarea le&iuitorului se poate deduce c procentul de reinere se raportea( la salariul net alctuit din salariul de ba( sporuri adaosuri !i indemni(aii. 3rin urmare alte sume care constituie venituri salariale cum ar fi prime compensaii nu vor face obiectul reinerilor. 1e poate observa c te)tul art. $@6 din 'odul muncii ofer o soluie diferit de cea coninut ,n art. 97G 'od procedur civil conflictul dintre cele dou dispo(iii le&ale fiind tran!at ,n favoarea aplicabilitii

A8

Con Traian Jtefnescu Rspunderea patrimonial re&lementat prin noul 'od al muncii ,n 5reptul nr. GH$776 p. 1G

Rspunderea patrimonial a salariatului

@1

dispo(iiilor din 'odul muncii ca le&e special ,n materie.A@

S umele datorate de salariat pot fi ac.itate !i de o ter persoan

cu titlu oneros

sau ca o &ratificaie pentru salariat ,ns numai ,n ca(ul ,n care e)ist o convenie de plat ,ntre an&a#ator !i salariat nu !i atunci c+nd recuperarea pre#udiciului se efectuea( prin reineri din salariu. 3str+nd aceea!i premis a e)istenie unei convenii de plat recuperarea pre#udiciului se poate face !i prin compensaie ,n ca(ul care !i salariatul are ,mpotriva an&a#atorului o crean cert lic.id !i e)i&ibil. =ste posibil !i cedarea de ctre an&a#ator a creanei ,mpotriva salariatului ,ns darea ,n plat nu este posibil ,ntruc+t obiectul creanei fiind o sum de bani e)ecutarea ,n natur este ,ntotdeauna posibil. 5e re&ul nici confu(iunea nu poate opera av+nd ,n vedere c ,n principiu nu este posibil ,ntrunirea celor dou caliti opuse. 3rin e)cepie ,n ca(ul ,n care an&a#atorul este !i printe al salariatului minor va opera confu(iunea ,n ipote(a ,n care an&a#atorul ar trebui s rspund pentru salariat ,n calitate de printe pentru fapta minorului ,n temeiul art. 1777 alin. $ 'od 'ivil. /ns efectele confu(iunii sunt doar temporare dac an&a#atorul printe ,nele&e s e)ercite aciunea ,n re&res ,mpotriva salariatului minor. 'odul %uncii mai prevede ca: ,n ca(ul ,n care contractul individual de munca ,ncetea(a ,nainte ca salariatul sa ,l fi despa&ubit pe an&a#ator si cel ,n cau(a se ,ncadrea(a la un alt an&a#ator ori devine functionar public retinerile din salariu se fac de catre noul an&a#ator sau noua institutie ori autoritate publica dupa ca( pe ba(a unui titlu e)ecutoriu transmis ,n acest scop de catre an&a#atorul pa&ubit

E )ecutarea silit re&lementat de art. $@9 alin. (1) din 'odul muncii este o
poprire simplificat av+nd ca pri: an&a#atorul iniial (creditorul) an&a#atorul subsecvent (terul poprit) !i salariatul (debitorul). 1pre deosebire de e)ecutarea de drept comun aceast form de e)ecutare se reali(ea( fr intervenia e)ecutorului
A@

Kaleriu Nanfir Rspunderea patrimonial a salariailor !i funcionarilor publici =ditura Tribuna =conomic >ucure!ti $77A p.

$E1

Rspunderea patrimonial a salariatului

@$

#udectoresc. /n acest sens pot fi invocate dispo(iiile alin. (1) care re&lementea( transmiterea direct a titlului e)ecutoriu de la un an&a#ator la altul precum !i dispo(iiile alin. ($) al aceluia!i articol care trimit la dispo(iiile dreptului comun al e)ecutrii silite numai ,n ipote(a ,n care debitorul nu mai are calitatea de salariat. /ntruc+t reinerea efectuat de an&a#atorul cruia i s-a transmis titlul e)ecutoriu este o form de e)ecutare silit - o poprire simplificat - re(ult c orice contestaie a salariatului ,n le&tur cu modul ,n care se fac reinerile va avea natura #uridic a unei contestaii la e)ecutare. Doul an&a#ator cruia i s-a transmis titlul e)ecutoriu nu poate refu(a reinerile din salariul debitorului titlul e)ecutoriu fiindu-i opo(abil ca urmare a dispo(iiilor art. 1@9 alin. (1) din 'odul %uncii. 5ac totu!i refu( s efectue(e reinerile fostul an&a#ator se poate adresa instanei cu o aciune ,n obli&aie de a face ,mpotriva noului an&a#ator !i ,n desp&ubiri pentru pa&ubele ce i s-ar cau(a prin lipsa reinerilor.

1!.2. %rmrirea silit asupra &unurilor

D ac

reinerile din drepturile salariale repre(int re&ula pentru acoperirea

pa&ubelor cau(ate an&a#atorilor de ctre salariai urmrirea silit a bunurilor repre(int e)cepia. "ceast din urm modalitate este posibil ,n urmtoarele situaii: c+nd ,n urma ,ncetrii contractului de munca cel ,n cau(a nu s-a ,ncadrat la un alt an&a#ator ori nu a devenit funcionar public (art. $@9 alin. $): c+nd &estionarul a cau(at o pa&ub ,n &estiune la locul sau de munca i aceasta nu se acoperi inte&ral ,n termen de o lun de la obinerea titlului e)ecutoriu definitiv an&a#atorul se va desp&ubi din &arania ,n numerar constituit ,n favoarea saAE. 5ac pa&ubele ,n &estiune nu pot fi acoperite din &arania ,n numerar se vor lua msuri de asi&urare i de urmrire asupra oricror bunuri aparin+nd &estionarului i
AE

"rt. 18 alin. 6 din Be&ea nr. $$H1G8G privind an&a#area &estionarilor constituirea de &arantii si raspunderea ,n le&atura cu

&estionarea bunurilor a&entilor economici autoritatilor sau institutiilor publice.

Rspunderea patrimonial a salariatului

@6

persoanelor rspun(toare ,n acest ca( fiind aplicabile dispo(iiile le&ale cu privire la e)ecutarea silit a creanelor banesti: c+nd acoperirea pre#udiciului prin reineri lunare din salariu nu se poate face ,ntr-un termen de ma)imum trei ani de la data la care s-a efectuat prima rat de reineri. /n acest ultim ca( an&a#atorul se poate adresa e)ecutorului #udectoresc ,n condiiile 'odului de procedur civil. 5up e)pirarea termenului de trei ani de reineri lunare din salariu an&a#atorul va beneficia de un nou termen de trei ani pentru a se putea adresa e)ecutorului #udectoresc cu o cerere de e)ecutare silit. /n le&tur cu art. $@A din 'odul muncii se pot pune ,n discuie dou interpretri. /ntr-o prim interpretare an&a#atorul se poate adresa e)ecutorului #udectoresc ,n condiiile 'odului de procedur civil c.iar de la ,nceput dup prima rat de reineri ,n ca(ul ,n care se poate aprecia c termenul de trei ani de reineri nu va acoperi valoarea pre#udiciului. 'u alte cuvinte instana #udectoreasc investit cu cererea de ,ncuviinare a e)ecutrii silite ar trebui s estime(e ,n funcie de detaliile concrete ale speei inclusiv cuantumul salariului mrimea pre#udiciului calificarea salariatului dac termenul de trei ani va fi suficient pentru acoperirea pre#udiciului prin reineri din salariu !i s decid ,n consecin. /n spri#inul acestei soluii pot fi invocate mai multe ar&umente. "stfel un prim ar&ument este impus de necesitile practice: un pre#udiciu foarte mare sau un salariu &revat la ma)imul admis de le&e. "l doilea ar&ument decur&e din principiul ec.itii care reclam o soluie identic at+t pentru salariatul care nu mai lucrea( !i care astfel poate fi urmrit silit potrivit 'odului de procedur civil c+t !i pentru salariatul care ,!i continu activitatea. "l treilea ar&ument decur&e din principiul celeritii ca principiu de ba( ,n materie comercial care reclam repararea de ur&en a pre#udiciului pentru a nu se pune ,n pericol activitatea an&a#atorului. "l patrulea ar&ument decur&e din interpretarea &ramatical a te)tului art. $@A care nu instituie nici o pro.ibiie pentru an&a#ator de a se adresa e)ecutorului #udectoresc !i folose!te timpul pre(ent iar nu trecut ,n

Rspunderea patrimonial a salariatului

@9

privina predicatului - Onu se poate faceO. /n sf+r!it soluia contrar ar fi de natur s-i ,ncura#e pe salariaii de rea-credin care ,n termenul de 6 ani !i-ar putea produce insolvabilitatea !i corespun(tor pe an&a#ator s declan!e(e demersuri penale ,mpotriva salariailorAG. /ntr-o alt interpretare an&a#atorul nu se va putea adresa e)ecutorului #udectoresc dec+t dup ce s-au efectuat reineri timp de trei ani fr ca pre#udiciul s fi fost acoperit. "cest ultim punct de vedere este ,ntemeiat fiind susinut de mai multe ar&umente. "stfel ,n primul r+nd se poate observa c aprecierea iniial referitoare la imposibilitatea recuperrii pre#udiciului prin reineri lunare timp de trei ani este incert ,ntruc+t nu se poate !ti la acest moment care va fi ,n viitor salariul salariatului !i implicit care va fi ba(a de calcul a ratei lunare. /n al doilea r+nd interpretarea &ramatical a te)tului art. $@A impune aceea!i soluie. "dic utili(area de ctre le&iuitor a timpului pre(ent s-a reali(at ,n ba(a normelor de te.nic le&islativ coninute ,n art. 6A alin. ($) din Be&ea nr. $9H$777 privind normele de te.nic le&islativ pentru elaborarea actelor normative. "stfel aceste norme recomand folosirea timpului pre(ent forma afirmativ ceea ce ,nsemn c e)primarea utili(at ,n art. $@A se refer la momentul de dup trecere celor trei ani de reineri. /n al treilea r+nd referirea la termenul de trei ani are menirea de a fi)a momentul de la care ,ncepe s cur& termenul de trei ani de reineri. /n al patrulea r+nd aceast soluie este ec.ilibrat fiind concordant cu re&ulile economiei sociale de pia fiind o adaptare la specificul realitilor actuale fa de re&lementrile vec.iului cod al muncii care instituiau ca unic modalitate de recuperare a pre#udiciului reinerea din salariu. /n al cincilea r+nd recur&erea imediat la re&ulile dreptului comun al e)ecutrii silite nu a fost prev(ut de le&iuitor nici pentru funcionarii publici. Fr principiul e&alitii de tratament #uridic reclam aceea!i soluie.87

AG

5iana 'rumpn "specte privind modalitatea de stabilire !i recuperare a daunei cau(ate de salariat an&a#atorului su ,n Revista

rom+n de dreptul muncii nr. 6H$77A p. 17@-17E


87

Con Traian Jtefnescu Rspunderea patrimonial re&lementat prin noul 'od al muncii ,n 5reptul nr. GH$776 p. 66-69

Rspunderea patrimonial a salariatului

@A

"plicarea dispo(iiilor art. $@A din 'odul muncii cu efectul am+nrii timp de trei ani a pornirii e)ecutrii silite potrivit 'odului de procedur civil este obli&atorie pentru an&a#ator c.iar dac se poate estima c fa de cuantumul pre#udiciului termenul de trei ani nu va fi suficient pentru acoperirea acestuia. 3ractic termenul de trei ani are natura #uridic a unui termen de &raie. "v+nd ,n vedere c ,n termenul de trei ani de reineri lunare nu se aplic procedura dreptului comun al e)ecutrii silite precum !i specificul instituiilor ,n acest interval nu se pot lua nici msuri asi&urtorii: sec.estrul asi&urtor sec.estrul #udiciar !i poprirea asi&urtorie. 5ispo(iiile art. $@A din 'odul muncii fa de caracterul lor favorabil urmea( a se aplica nu numai ,n ca(ul rspunderii patrimoniale a salariatului ci !i ,n privina salariailor militari ,n ca(ul rspunderii funcionarilor publici !i ,n ca(ul obli&aiei de restituire a unei sume primite necuvenit.

Rspunderea patrimonial a salariatului

@8

VII. Concluzii

19. Reglementarea juridic a r spunderii patrimoniale

I nstituia

rspunderii salariatului pentru pre#udicii aduse an&a#atorului ,n

le&atura cu munca este fundamental diferit tratat de re&lementarea actual &eneral fa de cea anterioar. 1ediul actual al materiei rspunderii patrimoniale ,l re&sim ,n art. $8G - art. $@A din 'odul %uncii care tratea( concomitent at+t rspunderea patrimonial a an&a#atorului fa de salariat c+t i rspunderea patrimonial a salariatului fa de an&a#ator aici urm+nd s abordm doar aceasta din urma relaie de rspundere.

1,.1. Deose&iri (ntre actualul i fostul )od al Muncii- privind rspunderea salariatului

P rincipalele deosebiri dintre cele dou re&lementri (fostul i actualul 'od al


%uncii) re(id ,n urmtoarele aspecte. 5ac vec.iul 'od instituia o forma special de rspundere rspunderea

Rspunderea patrimonial a salariatului

@@

material actualul 'od elimin acest tip de rspundere ,n favoarea celei de drept comun adica ,n condiiile le&ii civile ,n principal ale 'odului civil. Rspunderea material vi(a ca ,ntindere numai pre#udiciul efectiv (damnum emer&ens) nu i c+ti&ul nereali(at (lucrum cessans) mai puin ,n situa ia ,n care fapta salariatului ,n e)ecutarea contractului de munc constituia infrac iune ,n vreme ce rspunderea civil contractual aplicabil acum i salariailor cuprinde at+t pre#udiciul efectiv c+t i c+ti&ul nereali(at al an&a#atorului c.iar dac fapta nu are i relevan penal. Rspunderea material se putea stabili numai prin emiterea unei deci(ii de imputare sau prin dareaHluarea unui an&a#ament de plat nu i prin acionarea ,n #udecat a celui pretins vinovat pe c+nd rspunderea civil are ca instrument numai aciunea civil aici aciunea ,n pretenii ,ntemeiate pe contractul individual de munc. /n ca(ul rspunderii materiale nu se putea proceda la e)ecutarea silit mobiliar sau imobiliar c+t timp debitorul avea calitatea de salariat independent de an&a#ator sau c.iar calitatea de pensionar ,ntrucat titlul se transmitea noului an&a#ator respectiv casei de pensii la care era ,nre&istrat debitorul pentru continuarea urmririi speciale recuperatorii ,n vreme ce rspunderea civil confera an&a#atorului i posibilitatea urmririi silite mobiliare i imobiliare indiferent de situa ia debitorului ,n planul raporturilor de munc. Totui c.iar dac ,i proclam apartenena la dreptul civil ,n materia rspunderii salariatului noul 'od dero& de la acesta atunci c+nd prevede c e)ecutarea silit a bunurilor debitorului se poate petrece numai c+nd debitorul nu mai este salariat sau funcionar public fr ,ns ca recuperarea s dure(e mai mult de 6 ani ceea ce constituie ,n fapt o aplicare ,n continuare a principiului rspunderii materiale potrivit cu care salariatul rspunde cu salariul asist+nd ,n acest mod - c.iar dac ne aflm pe tr+mul rspunderii civile - la o rspundere civil limitat sau secvenionat ,n intervalul de trei ani amintit.

Rspunderea patrimonial a salariatului

@E

'eea ce nu reiese limpede din te)tul noului 'od este aspectul dac perioada de trei ani ,n care se tempori(ea( aplicarea dreptului civil ,n privina posibilit ii de e)ecutare silit prin urmrirea mobilelor i imobilelor este obli&atorie sau dac ,n ca(ul ,n care - dup estimrile creditorului (an&a#atorului) - pre#udiciul nu se poate recupera ,n trei ani av+nd ,n vedere cuantumul considerabil ,n raport de plafonul le&al sesi(abil din salariul net lunar ,n acest ca( tempori(area este facultativ.

F a de caracterul protecionist al prevederii vi(ate

considerm c aplicarea sa

este obli&atorie c.iar dac recuperarea complet prin reinerea din salariu este ineficient ,n trei ani cu urmarea ca indiferent de cuantum se va proceda timp de trei ani la urmrirea salariului i numai apoi i la urmrirea altor sume sau a bunurilor mobile i imobile. /n acest conte)t aa cum am anticipat mai sus o situaie o poate constitui i cea a pensionrii debitorului ca( ,n care aplic+nd principial le&ea vom constata o inec.itate prin aceea c la pensionare debitorul poate fi e)ecutat silit i asupra bunurilor corporale mobile sau imobile. 'a urmare ,n unele ca(uri se a#un&e la parado)ul ca un pensionar pentru invaliditate sau pentru limit de v+rst i deci o persoan cu potenial productiv sc(ut a#uns astfel fr voia sa (obiectiv) poate fi e)ecutat silit ,n condiii mai drastice dec+t ale unui debitor care salariat fiind de pild ,i i pre(int demisia i care deci ,ntr ,n sfera normei ,n discuie atunci c+nd vrea deci ,n mod subiectiv. "ici este notabil c o astfel de rspundere (civil dar aplicat nerestricionat) opera i sub imperiul vec.iului 'od ,n privina an&a#ailor pe ba(a de contract civil de prestri de servicii precum i a administratorilor contabililor i &estionarilor instituiilor i autoritilor publice re&iilor autonome i companiilor naionale la care participarea statului era ma#oritar i ,n alte ca(uri care ,ns nu le abordm aici. Du ,n ultimul r+nd ,n cadrul rspunderii materiale e)ista o dubl condiionare din perspectiva termenelor respectiv termenul de emitere a deci(iei de imputare era de 87 de (ile de la data c+nd cel ,n drept s emit deci(ia a luat cuno tin de

Rspunderea patrimonial a salariatului

@G

producerea pa&ubei fr ,ns a depi 6 ani de la data producerii pa&ubei ,n vreme ce ,n cadrul actual recuperarea pa&ubei se reali(ea( ,n termenul special de 6 ani ec.ivalent cu cel &eneral de prescripie fr s mai fie condiionat de un termen de concreti(are formal a demersului recuperator.

relaie cu termenul de emitere a deci(iei de imputare sub vec.ea

re&lementare se afla i o rspundere subsidiar - nelimitat ,n timp i c+t prive te sfera subiectiv81 a celui care trebuia s ia msura emiterii deci(iei i care nu a procedat astfel respectiv a celui care v(+nd c pre#udiciul nu a fost recuperat din vina celui care a omis s emit deci(ia nu a procedat la responsabili(area acestuia. "ctualul 'od al %uncii nu menine acest sistem de transmitere succesiv de drept a rspunderii patrimoniale p+n la recuperarea pre#udiciului cu consecin a ca rspunderea ,ncetea( la prescrierea dreptului an&a#atorului la aciune ,mpotriva salariatului vinovat respectiv dup 6 ani de la naterea dreptului la aciunea recuperatorie. 5ac privim fr pre#udeci principiul subsidiaritii de drept i sine die a rspunderii pentru pa&ube aduse unitii din vec.ea re&lementare observm c acesta inte&ra astfel de fapt o rspundere personal pentru fapta proprie a celui vinovat de neluarea msurii recuperatorii aa ,nc+t prea bine ,ntemeiat ceea ce nu a determinat le&iuitorul noului 'od s ,l preia ,n te)tul actual. F prevedere ,ns care se ,nscrie ,n acelai cadru al transmiterii rspunderii patrimoniale fr s fie similar cu cea e)pus dar fiind asociat cu aceasta este continut de art. $8G alin. 6 care tratea( despre obli&aia persoanei vinovate de producerea unui pre#udiciu adus unui salariat pentru care a operat rspunderea an&a#atorului de a acoperi din patrimoniul propriu pre#udiciul ,n cadrul unei aciuni ,n re&res formulate de an&a#ator.
81

"ceasta se petrecea ,n ideea c or&ani(area social-#uridic de atunci implica o rspundere absolut a celui vinovat de

afectarea ne&ativ a patrimoniului an&a#atorului adic - ,n definitiv - a poporului proprietar comun i &eneral a a ,nc+t o limitare ,n timp presupunea o infirmare a ideolo&iei pe care se fonda societatea public de la momentul respectiv.

Rspunderea patrimonial a salariatului

E7

Ir a de(volta aspecte precum termenul de prescripie calculul acestuia dac aciunea ,n re&res este obli&atorie mai cu seam ,n sectorul privat dac rspunderea fa de an&a#ator ,n aceste ca(uri intervine independent de culp (de &radul acesteia) dac aceast situaie privete doar pe salariaii cu funcie de conducere ori i pe cei cu funcie de e)ecuie sau dac aciunea pre(int facilitile le&ale ale conflictelor de munc (,n forma conflictelor de drepturi) credem c o astfel de prevedere care e)prim e)pres principiul re&resului an&a#atorului ,mpotriva salariatului vinovat de luarea unei msuri care a afectat patrimonial un alt salariat i pe cale de consecin an&a#atorul este binevenit ,n conte)tul relaiilor de munc pe palierul subordonrii ierar.ice dac este corect aplicat8$. "ceast rspundere a salariatului pentru pre#udiciul acoperit de an&a#ator nu privete situaia ,n care an&a#atorul rspunde pecuniar (civil sau comercial) ,n activitatea sa curent ci numai situaia ,n care an&a#atorul a rspuns ,n cadrul rspunderii patrimoniale de dreptul muncii adic numai pentru situaia ,n care a rspuns ,n faa unui salariat al su. "ltminteri dac an&a#atorul a rspuns fa de un ter ,n afara raporturilor de munc cu un salariat ne re&asim pe tr+mul rspunderii patrimoniale directe a salariatului pentru fapta sa. 3e de alt parte revenind la formele de recuperare anterioare men ionabil este c an&a#amentul de plat nu era dublu condiionat ba c.iar dac privim e)tins ,n ca(ul ,n care acesta provenea de la salariat dup termenul de prescripie 86 acesta era totui valabil ,ns nu i ca titlu e)ecutoriu89.

n fine
8$

privind termenul de prescripie a rspunderii norma vec.e cuno tea o

distincie ,ntre rspunderea pentru pre#udiciul material ,n &eneral i cea pentru


5e pild se poate ca o astfel de prevedere s pre(inte i reversul su acela ca salaria ii cu func ie de conducere s fie

reticeni ,n luarea unor msuri disciplinare dac nu c.iar s escamote(e unele situa ii de rspundere disciplinar a salariailor pentru bunul motiv c acetia sunt pasibili de o respon(abili(are ,n ca(ul ,n care salariatul sanc ionat ob ine c+ti& de cau( ,n urma contestaiei ,mpotriva actului de sancionare
86 89

"ceasta apare astfel ca o obli&aie natural fr sanciune corespun(toare. Iiind ,n fapt un contract unilateral ,n condiiile dreptului comun iar nu ale 'odului %uncii din acea vreme.

Rspunderea patrimonial a salariatului

E1

pre#udiciul material ,n special. "cesta din urm este cunoscut ,n literatura de specialitate sub sinta&ma obli&aia de restituire a salariului i este ,nso it de un termen de prescripie de 1 an de la data primirii sumelor sau bunurilor ori de c+nd a beneficiat de servicii nedatorate. "ceast distincie nu o re&sim ,n norma ,n vi&oare ast(i c.iar dac tratamentul deosebit al termenului de prescripie a fost fundamentat socotim pe o mai facil descoperire a pre#udiciului prin verificrile contabile sau pe o aten ie sporit astfel determinat pentru &estionarea i urmrirea patrimoniului prin acte de voin ale an&a#atorului. Fricum credem c nimic nu poate fi esenial criticat ,n le&atur cu unificarea termenelor de prescripie poate i pentru c acestea sunt mai uor de OadministratO.

1,.1. +semnri (ntre re$lementrile actualului i fostului )od al Muncii- privind rspunderea salariatului

C .iar

dac e)ist deosebiri eseniale ,ntre cele dou forme de rspundere

dintre care supravietuiete numai cea civil urmare a asimilrii dreptului muncii ,n cel civil ,n materia rspunderii patrimoniale cu menionatele corecii fapt care produce o decdere a an&a#atorului din po(iia sa privile&iat i o ase(are pe picior de e&alitate a prilor raportului #uridic de munc 8A re&lementrile vec.iului i actualului 'od al %uncii. 3unerea ,n e)ecutare potrivit le&ii a titlului care d dreptul an&a#atorului la recuperarea pre#udiciului este limitat ,n varianta popririi din salariu de plafonul de 1H6 din salariul net fr ca ,mpreun cu celelalte reineri ale salariatului s depeasc 1H$ din acesta.
8A

e)ista i asemnri ,ntre

Urmea( ca prile sunt e&ale at+t la ,nc.eierea contractului dar i ,n situa ia rspunderii ,ntemeiate pe contractul de

munc.

Rspunderea patrimonial a salariatului

E$

/n niciuna dintre re&lementri nu se re&ete dreptul an&a#atorului la daune morale i deci nici obli&aia corelativ aa ,nc+t subliniem c salariatul rspunde numai pentru pre#udicii materiale.

A mbele re&lementri cuprind clau(e e)oneratoare


neprev(ute i insurmontabile i pierderile te.nolo&ice.

care sunt relativ similare i cau(ele

privesc fora ma#or (cau(a &eneral de e)onerare de rspundere)

/n ca( de coparticipare la producerea unui pre#udiciu rspunderea material era ,ntotdeauna con#unct (mai puin ,n ca(ul &estionrilor) i - dac nu se putea stabili partea de culp a fiecrui salariat - rspunderea opera potrivit principiului proporionalitii respectiv fiecare salariat acoperea pa&uba proporional cu salariul sau net de la data constatrii iar - dac era ,n discuie rspunderea &estionarilor - se lua ,n calcul i timpul lucrat anterior producerii faptei pre#udiciabile aspecte re&site i ,n noul 'od. 1ubro&area contravalorii ,n e)presie bneasc a bunului primit ,n mod ne#ustificat dac bunul nu mai e)ist sau a fost ,nstrinat unui ter de bun-credin este o caracteristic a ambelor 'oduri.

R spunderea

civil astfel pre(entat cu anumite caracteristici poate fi

denumit pentru distincie de dreptul comun c.iar dac oarecum criticabil ca asociere rspunderea civil de dreptul muncii. "adar rspunderea civil de dreptul muncii pre(int o serie de caracteristici care produc efecte specifice: este o rspundere special se poate an&a#a numai ,n msura ,n care autorul faptei este ,ncadrat ,n munc ,n ba(a unui contract individual de munc: este o rspundere inte&ral ,n sensul c persoana sancionat este obli&at s repare at+t pre#udiciul efectiv !i actual c+t !i cel nereali(at: este o rspundere limitat sub aspectul e)ecutrii silite efectu+ndu-se numai asupra unei pri din salariu: are ca temei vinovia celui ,n cau( ,ntruc+t an&a#area rspunderii se face

Rspunderea patrimonial a salariatului

E6

pentru pre#udiciul suferit din culpa an&a#atorului sau pentru pa&ubele produse an&a#atorului din vina salariailor !i ,n le&tur cu munca lor: este o rspundere individual e)clu(+nd ,n principiu solidaritatea. /n ca(ul ,n care pre#udiciul a fost produs de mai muli salariai dar nu se poate stabili proporia ,n care fiecare a contribuit la producerea acestuia rspunderea patrimonial se stabile!te proporional cu salariul su net de la data constatrii pa&ubei !i atunci c+nd este ca(ul !i ,n funcie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar ,n situaia celor care au calitatea de &estionari: recuperarea pre#udiciul cau(at se face de re&ul prin ec.ivalent bnesc: este &uvernat de norme le&ale cu caracter imperativ.

20. Studii de caz privind r spunderea patrimonial a salaria ilor


2".1. .pea I
1ub dosar nr.6@$9H$778 s-a ,nre&istrat pe rolul Tribunalului 1ibiu aciunea de dreptul muncii formulat de reclamanta 1.'. R5 1.". >ucure!ti ,n contradictoriu cu p+r+ta C. 5. av+nd ca obiect obli&area p+r+tei la plata: - sumei de @$A$ 81 Ron sum actuali(at cu indicele de inflaie p+n la plata efectiv repre(ent+nd pre#udiciu creat de p+r+t ,n patrimoniul reclamantei: - c.eltuielilor de #udecat. Reclamanta ,n motivarea aciunii arat c la data de 7A.1$.$77A ,n urma inventarului reali(at la unitatea nr. $$ s-a constatat un minus ,n &estiune de 81A$ 1G lei iar p+r+ta care ,ndeplinea funcia de &estionar a motivat ,n nota e)plicativ c minusul de inventar se datorea( ,mpre#urrii c din ne&li#en a pierdut mrfurile. 3+r+ta s-a an&a#at s acopere pre#udiciul sens ,n care la data de 7@.1$.$77A a ac.itat

Rspunderea patrimonial a salariatului

E9

suma de 1777 lei iar la data de 16.1$.$77A a ac.itat suma de 1777 lei. Ba data de 7A.71.$778 s-a efectuat un nou inventar !i s-a constat un nou minus ,n &estiune ,n cuantum de 6177 91 lei. 3+r+ta a semnat cele dou procese-verbale de inventar recunosc+nd astfel minusul creat ,n patrimoniul reclamantei. Ia de cele pre(entate ,n esen reclamanta solicit admiterea aciunii a!a cum a fost formulat cu c.eltuieli de #udecat. Ba termenul de #udecat din data de $G iunie $778 instana constat din oficiu necompeten teritorial a instanei sesi(ate ,ntemeiat pe prevederile art.$E9 alin $ din 'odul %uncii care stabile!te c cererile ,n materia conflictelor de munc se adresea( trebunalului ,n a crei circumscripie reclamantul ,!i are domiciliul sau re!edina ,n ca(ul salariailor sau celor care au avut calitatea de salariai sindicatelor ori dup ca( sediul ,n ca(ul an&a#atorilor. "v+nd ,n vedere c reclamanta are sediul ,n municipiul >ucure!ti instana de #udecat constat c este competent s soluione(e cau(a Tribunalul %unicipiului >ucure!ti !i pe cale de consecin ,n ba(a art.1AE '.proc.civ. va declina competena de soluionare a cau(ei instanei competente respectiv Tribunalului %unicipiului >ucure!ti.

2".2. .pea II
3rin 1entina civil nr. $A1 din data de 1A.7$.$77@ pronunat de Tribunalul 1ibiu a fost respins aciunea de dreptul muncii formulat de reclamanta 1.'.T.%. 1.". 1ibiu ,n contradictoriu cu p+r+tul T. R. " 1entina civil nr.$A1 din data de 1A.7$.$77@ pronunat de Tribunalul 1ibiu a fost recurat iar prin 5eci(ia civil nr.EAGH$1.78.$778 pronunat de 'urtea de "pel "lba-Culia a fost admis recursul declarat de reclamant sentina a fost casat !i trimis cau(a spre re#udecare Tribunalului 1ibiu. Fbiectul cau(ei este obli&area p+r+tului la plata sumei de 6A$8G lei repre(ent+nd cHv fran!i( conform contractului de asi&urare '"1'F ,nc.eiat cu 1.'.

Rspunderea patrimonial a salariatului

EA

'.3.T 1.".1ibiu Re#udec+nd cau(a instana constat c reclamanta ,n susinerea aciunii arat c p+r+tul conductor auto titular pe autocarul cu nr.de ,nmatriculare 1>-171@E a produs un accident de circulaie la data de 79.78.$778 pe autostrada % A ?m AG Un&aria. 'au(a principal a accidentului a fost neatenia ,n conducere !i neadapatarea vite(ei la condiiile de mediu. /n urma accidentului s-a produs avarierea &rav a autocarului care a fost reparat valoarea reparaiei fiind de 18G 79@ G8 lei suma acordat de societatea de asi&urare fiind de 191 7@E lei diferena de 6A.$8G lei urm+nd s fie acoperit de p+r+t datorit condiiilor de asi&urare stipulate ,n contractul de asi&urare '"1'F sum ce repre(int fran!i(a pe care o suport cel vinovat de producerea accidentului. 5in probatoriul administrat ,n cau( instana reine urmtoarele: 3+r+tul a fost an&a#atul societii reclamante ,n calitate de conductor auto. Ba data de 78.78.$778 s-a ,ntocmit Raportul de accident din coninutul cruia instana reine c ,n data de 79.78.$778 ora $.77 pe autostrada %A ?m AG Un&aria p+r+tul care conducea autocarul marca Kolvo aparin+nd 1.'. T.%. 1.". 1ibiu care efectua cursa le&al Rom+nia-*ermania a fost implicat ,ntr-un eveniment rutier autocarul a fost avariat. Kinovat de producerea accidentului conc.ide Raportul este p+r+tul care a dat dovad de neatenie ,n conducerea autocarului !i neadaptarea vite(ei la condiiile de mediu. 1.'. '.3.T 1.".1ibiu propune pentru desp&ubire suma de 18G 79@ G8 lei din care s-a reinut fran!i(a de $7P conform condiiilor de asi&urare respectiv suma de 6A $8G lei rm+n+nd de plat suma de 191 7@E lei. 'ontractul de asi&urare a fost depus la fila G din dosarul cau(ei din cuprinsul cruia instana reine c perioada de asi&urare a autocarului implicat ,n accidentul de circulaie este cuprins ,ntre 7$.17.$77A-71.$7.$778 iar prin "ctul aiional nr.E@7H11.71.$778 (fila $E) prile contractului au stabilit ,ncep+nd cu data de 17.71.$778 ca asi&uratorul s aplice asi&uratului ,n ca(ul avarierii autove.iculelor o fran!i( de $7P din cuantumul

Rspunderea patrimonial a salariatului

E8

desp&ubirii. Ba dosarul cau(ei s-au depus acte care dovedesc costul reparaiilor la autocar !i dove(ile referitoare la operaiunile efectuate cu autocarul implicat ,n acciden (filele 81 8$). Ba fila 88 din dosar s-a depus o adeverin de constatare a accidentului care menionea( prile implicate ,n accident avariile suferite de autocar act necesar pentru trecerea &raniei statului un&ar de ctre autocar ,n vederea ,nceperii procedurii de recuperare a daunelor !i care nu poate fi folosit ca dovad a vinov,iei p+r+tului ,n producerea accidentului. "nali(+nd probatoriul administrat ,n cau( instana constat ca ne,ntemeiat aciunea societii pentru urmtoarele considerente: =)istena unei rspunderi #uridice impune ,ndeplinirea cumulativ a unor condiii fr de care aceasta este de neconceput. Rspunderea patrimonial a persoanelor an&a#ate presupune ,n mod necesar ,ntrunirea cumulativ !i e)clusiv a urmtoarelor condiii:calitatea de persoan ,ncadrat ,n munc fapta ilicit a persoanei ,ncadrate ,n munc ,n le&tur cu munca ei pre#udiciul cau(at unitii raportul de cau(alitate ,ntre fapta ilicit !i pre#udiciu vinovia persoanei ,ncadrate. Un prim ar&ument se refer la faptul c ,n cadrul rspunderii patrimoniale caracterul ilicit al faptei este ,nlturat de anumite cau(e printre care riscul normal al serviciului fora ma#or ca(ul fortuit etc. astfel ,nc+t anali(+nd ,mpre#urrile ,n care s-a produs evenimentul rutier care a determinat avarierea autocarului condus de p+r+t instana consider c acesta a fost determinat de for ma#or deoarece indiferent de manevra pe care o efectua autocarul acesta ar fi fost avariat fie prin intrarea ,n coli(iune cu autorturismul care nu a respectat re&ulile dep!irii !i care foarte posibil s se fi soldat cu victime av+nd ,n vedere mrimea dintre cele dou autove.icule fie prin manevra pe care a efectuat-o. "!a fiind instana constat c ,n cau( sunt incidente prevederile art.$@7 alin.$ '.%. potrivit crora salariaii nu rspund de pa&ubele provocate de fora ma#or sau de alte cau(e care nu puteau fi ,nlturate.

Rspunderea patrimonial a salariatului

E@

Un alt ar&ument care pledea( pentru ,nlturarea rspunderii patrimoniale a p+r+tului provine de lipsa unei condiii !i anume acea a vinoviei. Kinovia este e)presia unei stri subiective constituind atitudinea psi.ic a persoanei ,ncadrate autoare a faptei ilicite p&ubitoare fa de aciunea ori inaciunea ei !i de consecinele acesteia deci ,n ultima anali( fa de interesele unitii astfel ,nc+t lipsind dou din cerinele antrenrii rspunderii patrimoniale !i anume caracterul ilicit al faptei !i vinovia p+r+tul nu rspunde !i pe cale de consecin aciunea reclamantei va fi respins cu obli&area acesteia ,n temeiul prevederilor art.$@9 '.pr.civ. la suportarea c.eltuielilor de #udecat af+ndu-se ,n culp procesual pentru declan!area acestui conflict de drepturi.

2".3. .pea III


1ub dosar nr.61GGH$778 s-a ,nre&istrat pe rolul Tribunalului 1ibiu aciunea de dreptul muncii formulat de reclamanta 1.'.=sarom Rom+nia 1.R.B.1ibiu ,n contradictoriu cu p+r+tul 3etcu >rutus av+nd ca obiect obli&area p+r+tului la plata: - sumei de $$G1 lei repre(ent+nd cHv mrfii e)pirate aflate ,n stocul reclamantei - c.eltuielilor de #udecat. Reclamanta ,n motivarea aciunii arat ,n esen c p+r+tul nu !i-a ,ndeplinit obli&aiile de serviciu stabilite prin contractul individual de munc ceea ce a determinat producerea unei pa&ube ,n cuantum de $$G1 lei drept pentru care ,n ba(a principiilor ce &uvernea( rspunderea patrimonial re&lementat de le&islaia muncii solicit admiterea aciunii a!a cum a fost formulat cu obli&area p+r+tului la suportarea c.eltuielilor de #udecat. Ba fila $8 din dosarul cau(ei reclamanta a depus un act din cuprinsul cruia instana reine c aceasta ,nele&e s renune la #udecarea cau(ei ,n ba(a art.$98 '.proc.civ. Ia de coninutul acestui act instana constat c ,n cau( sunt incidente prevederile art.$98 alin.1 '.proc.civ. potrivit crora reclamantul poate s renune

Rspunderea patrimonial a salariatului

EE

oric+nd la #udecat fie verbal ,n !edin fie prin cerere scris !i pe cale de consecin manifestarea de voin a reclamantei fiind e)pres fr ec.ivoc instana de #udecat se va desesi(a de la #udecarea cau(ei.

2".4. .pea I/
1ub 5osar nr. $691HEAH$77@ ' s-a ,nre&istrat pe rolul Tribunalului 1ibiu aciunea de dreptul muncii formulat de reclamanta 1.'. T.'. 1.R.B. 1ibiu ,n contradictoriu cu p+r+tul '. D. av+nd ca obiect obli&area acestuia din urm la plata sumei de 176G 86 lei !i 91A euro sau ec.ivalentul ,n lei la data plii repre(ent+nd pre#udiciu cau(at ,n patrimonial societii prin folosirea cardurilor KC1" =URF1Q=BB !i 3=TRF% fr a avea #ustificare pe decont. /n susinerea aciunii reclamanta ,nvederea( instanei de #udecat c p+r+tul a fost an&a#at al societii ,n perioada 7A.17.$77A-19.1$.$778 perioad ,n care acesta a desf!urat activitate de conductor auto pe autotractorul >-166E$EH11.7GH1>-T"R. 3entru buna desf!urare a activitii de conductor auto acesta ridica ,nainte de fiecare plecare ,n curs internaional o sum ce repre(nta avans de deplasare pentru a acoperi c.eltuielile ce apar pe parcurs cu titlu de diurn av+nd la dispo(iie !i carduri pentru a fi utili(ate la alimentarea cu combustibil !i alte c.eltuieli oca(ionate de curs. 1umele utili(ate pe timpul deplasrii treabuiau #ustificate cu acte. 1ocietatea arat c pentru perioada 18.11.$778-1$.1$.$778 s-a descoperit cu oca(ia verificrii desf!urtoarelor primite de pe cardurile KC1" =URF1Q=BB !i 3=TRF% !i a deconturilor p+r+tului faptul c acesta a efectuat c.eltuieli suplimentare care nu aveau #ustificri."v+nd ,n vedere aceast situaie reclamanta constat c a fost pre#udiciat cu suma de 176G 86 lei !i 91A euro drept pentru care ,n temeiul art.$@7 '.%. solicit admiterea aciunii !i pe cale de consecin obli&area p+r+tului la suportarea unei desp&ubiri care s acopere pre#udiciul creat ,n patrimonial societii. 3+r+tul le&al citat nu s-a pre(entat ,n instan !i nici nu !i-a formulat aprare. 5in actele !i lucrrile dosarului instana reine urmtoarele:

Rspunderea patrimonial a salariatului

EG

3+r+tul a fost an&a#at al societii reclamante ,n ba(a contractului individuale de munc nr.619979H$7.17.$778 ,n calitate de !ofer contract ,nc.eiat pe durat nedeterminat ,ncep+nd cu data de 76.17.$778. 3rin 5eci(ia depus la dosar la fila A raportul de munc al p+r+tului a ,ncetat ,n ba(a art.AA lit.b '.%.. Ba dosarul cau(ei s-au depus acte din care re(ult sumele utili(ate de p+r+t !i nedecontate de acesta conform procedurii stabilite de societate. 5in probatoriul administrat ,n cau( instana constat temeinicia aciunii formulate de reclamant pentru urmtoarle considerente: 3otrivit art. 1 din Be&ea nr. E$ din $9 decembrie 1GG1 a contabilitii 1ocietile comerciale societileH companiile naionale re&iile autonome institutele naionale de cercetare-de(voltare societile cooperatiste !i celelalte persoane #uridice au obli&aia sa or&ani(e(e !i s conduc contabilitatea proprie respectiv contabilitatea financiar potrivit pre(entei le&i !i contabilitatea de &estiune adaptat la specificul activitii. Raportat la prevederile le&ale mai sus menionate fiecare societate ,!i stabile!te o anumit procedur menit s asi&ure o eviden !i un control asupra sumelor utili(ate de salariai ,n care sens toate sumele trebuie #ustificate prin documente (facturi c.itane etc) ,n ca( contrar sumele respective repre(int un pre#udciu adus de salariat societii. /n acest conte)t ne#ustificarea sumelor utili(ate c.iar dac acestea au vi(at c.eltuieli necesare efecturii cursei repre(int pre#udiciu pentru societate drept pentru care se antrenea( rspunderea civil-contractual a salariatului ,n conformitate cu prevederile art.$@7 '.%. "!a fiind instana constat c p+r+tul nu a #ustificat sumele utili(ate de pe cele trei cate&orii de carduri drept pentru care fiind ,ntrunite ,n mod cumulativ cerinele rspunderii patrimoniale ,ntemeiate pe un raport de munc instana va admite aciunea a!acum a fost formulat.

2".4. .pea /
1ub 5osar nr.EGGHEAH$77@ s-a ,nre&istrat pe rolul Tribunalului 1ibiu aciunea de dreptul muncii formulat de 1.'. ".1. 1.R.B.1ibiu ,n contradictoriu cu p+r+ta %.

Rspunderea patrimonial a salariatului

G7

%. av+nd ca obiect: - obli&area p+r+tei la plata sumei de $@E@ euro cu titlu de desp&ubiri pentru pre#udiciul cau(at societii: - obli&area p+r+tei la plata sumei de 1777 euro cu titlu de desp&ubire repre(ent+nd cHv permis so&&iorno - obli&area p+r+tei la plata c.eltuielilor de #udecat. Reclamanta ,n susinerea aciunii arat c p+r+ta a desf!urat activitate de a&ent de turism ,n cadrul societii ,n temeiul contractului de munc nr.916777H$8.71.$779 neav+nd un loc de munc fi) drept pentru care a fost dele&at la a&enia Cn&olstadt (*ermania) pe postul de !ef a&enie. 3e perioada dele&rii p+r+ta nu a respectat prevederile pct.16 din sarcinile de serviciu referitoare la verificarea (ilnic a deconturilor !i urmrirea depunerii (ilnice la banc a sumelor de bani re(ultai din ,ncasri favori(+nd astfel sustra&erea de sume de bani din ,ncasrile firmei de ctre an&a#ai. "ceast situaie a determinat producerea unei pa&ube ,n valoare de 1A.G$A euro din care $@E@ euro revin p+r+tei. Referitor la cel de-al doilea capt de cerere reclamanta arat c p+r+tei i s-a eliberat la data de 7A.71.$77@ un permis nominal so&&iorno pentru care societatea a ac.itat suma de 177 euro. /n continuare societatea arat c de!i a somat ,n nenumrate r+nduri p+r+ta s ac.ite sume ce repre(int pre#udiciu creat aceasta a refu(at cu rea credin plata acestei sume. Reclamanta solicit admiterea aciunii a!a cum a fost formulat. 3rin ,nt+mpinare p+r+ta solicit respin&erea aciunii ca fiind ne,ntemeiat obli&+nd reclamanta la suportarea c.eltuielilor de #udecat. 3+r+ta susine c pre#udiciul nu a e)istat niciodat a!a cum prevd dispo(iiile art.$@1 '.%. 3+r+ta arat c din coninutul Referatului nr. data de 79.11.$778 re(ult c vinovat de producerea pa&ubei se face numitul Q. '. an&a#at ca a&ent ,mpotriva cruia reclamanta a formulat pl+n&ere penal la or&anele competente din *ermania. 3+r+ta susine c prin dele&area sa la a&enia de *ermania a preluat atribuiile salariatei 3. ". 1. care desf!ura activitate ,n departamentul contabilitate. 'a atare nu

Rspunderea patrimonial a salariatului

G1

a desf!urat activitate ca !ef de a&enie. 3+r+ta susine c ,n calitate de personal deta!at la biroul contabilitate nu avea sarcina de a verifica (ilnic deconturile !i urmrirea depunerii (ilnice la banc a sumelor de bani ,ntruc+t o asemenea atribuiune nu este prev(ut ,n 1arcini de serviciu pe durata dele&aiei. /n continuare p+r+ta arat c prin sentina pronunat de 2udectoria Cn&olstadt din data de $9.71.$77@ dos.1@9$AH$778 s-a dispus condamnarea numitului Q. '. la pedeapsa ,nc.isorii cu suspendarea e)ecutrii pentru sv+r!irea infraciunii de delapidare pe o perioad de 6 ani aceea!i instan constat+nd c pre#udiciul cau(at de ctre acesta este de 8777 euro suma ce urmea( a fi ac.itat societii. Referitor la cel de-al doilea petit p+r+ta arat c nu a solicitat eliberarea permisului so&&iorno drept pentru care nu datorea( aceast sum. 5in probatoriul administrat ,n cau( instana reine urmtoarele: 3otrivit contractului individual de munc depus la fila 9 din dosarul cau(ei p+r+ta a fost an&a#at cu contract de munc pe durat nedeterminat ,ncep+nd cu data de 1$.71.$779 ,n calitate de a&ent turism. Ba data de 18.7@.$778 p+r+ta a primit sarcinile de serviciu(fila E) pentru postul pe care aceasta ,l deine respectiv !ef a&enie. 3rin Referatul nr. 8A68AA1 din data de 79.11.$778 s-a constatat o &estionare defectuoas a deconturilor biletelor v+ndute de a&enie vinovat de producerea pa&ubei fiind a&entul Q. '. care a fost acionat ,n #udecat !i cruia societatea i-a desfcut contractul de munc. 5in nota e)plicativ luat p+r+tei %. %. instana reine c pe perioada dele&rii acesteia la a&enia Cn&olstadt !i-a desf!urat activitatea sin&urul a&ent Q. '. iar deconturile nu au fost urmrite de p+r+t ,ntruc+t nu a fost instruit corespun(tor. 5e asemenea p+r+ta afirm c pe perioada dele&rii nu a sesi(at deconturi depuse cu ,nt+r(iere foarte mari la contabilitate aceste ,nt+r(ieri s-au sesi(at ,n momentul ,n care a ,nceput cercetarea ,ntre&ii activiti a lui Q. '. pre#udiciul s-a constatat la data ,ncetrii activitii acestuia.

Rspunderea patrimonial a salariatului

G$

Ba dosarul cau(ei s-au depus liste ale deconturilor care nu au fost decontate !i care repre(int pre#udiciu pentru reclamant !i nota de constatare cu privire la deconturile de la a&entul Q. '. din perioada 1A.17.$77A8-$6.7G.$778 din coninutul creia re(ult c a&entul Q. '. se face vinovat de producerea unei pa&ube de 61.918 EG euro ,n patrimoniul societii. Ba dosarul cau(ei s-a depus 1entina pronunat de Tribunalul de prim instan din Cn&olstadt din data de $1 ianuarie $77@ ,n ba(a creia Q. '. este vinovat de sustra&ere neloial iar pentru fapta sv+r!it a fost condamnat la 8 luni privare de libertate. Ba fila 16 din dosarul cau(ei s-a depus 5ispo(iia de plat e)tern din data de $A.71.$77@ ,n ba(a creia societatea reclamant a efectuat plata persmiselor so&&iorno pentru mai multe persoane. 5in probatoriul administrat ,n cau( instana constat c aciunea reclamantei este ne,ntemeiat pentru urmtoarele ar&umente: 3otrivit art.$@7 alin.1 '.%. salariaii rspund patrimonial ,n interesul normelor !i principiilor rspunderii civile contractuale pentru pa&ubele materiale produse an&a#atorului din vina !i ,n le&tur cu munca lor. 3entru a fi antrenat aceast form a rspunderii #uridice trebuie ,ntrunite ,n mod cumulativ cerinele ce se desprind din interpretarea art.$@1 alin.1 '.%. !i anume calitatea de salariat la an&a#atorul p&ubit a celui care a produs pa&uba fapta ilicit !i personal a salariatului sv+r!it ,n le&tur cu munca sa pre#udiciul cau(at patrimoniului an&a#atorului raportul de cau(alitate ,ntre fapta ilicit !i pre#udiciu vinovia. Cnstana constat din anali(a actelor depuse la dosar c p+r+ta a fost dele&at la a&enia Cn&olstadt pe postul de contabil !i nu avea atribuiuni prin a cror e)ercitare ar fi putut determina producerea vreunui pre#udiciu societii. 3+r+ta nu a sv+r!it nici o fapt care s aib le&tur cu munca sa !i s determine producerea vreunei pa&ube ,ntruc+t ,n cadrul rspunderii patrimoniale rspunderea este personal pentru fapta proprie iar ,n dreptul muncii nu se cunoa!te rspunderea pentru fapta altuia.

Rspunderea patrimonial a salariatului

G6

Referitor la pre#udiciu instana constat c acesta nu ,ntrune!te trsturile specifice !i anume s fie cau(at ,n patrimoniul an&a#atorului-reclamant ,n cau(direct printr-o fapt ilicit a p+r+tei ,n le&tur cu e)ecutarea contractului de munc. 3re#udiciul a fost produs de a&entul de turism Q. '. despre a crei activitatea defectuoas societatea a avut cuno!tin. Referitor la pre#udiciul cau(at societii prin plata de ctre aceasta a cHv permisului so&&iorno instana constat c aceast pretenie este ne,ntemeiat deoarece reclamanta nu a depus documente #ustificative ale activitii desf!urate pentru obinerea acestui permis. Ia de cele ce preced instana constat c nu sunt ,ntrunite ,n mod cumulativ cerinele pentru antrenarea rspunderii patrimoniale a p+r+tei drept pentru care instana va respin&e aciunea ca fiind ne,ntemeiat.

S-ar putea să vă placă și