Sunteți pe pagina 1din 3

Tema:Serviciul diplomatic al marii britanii 1. Institutiile statale din MB implicate in politica externa 2.

evolutia serviciului diplomatic al MB in jum a doua a sec 20 inc sec 21 3. structura M ! al MB ". repre#entantele diplomatice de peste $otare %. pre&atirea cadrelor diplomatice '. ran&urile diplomatice si modalitatile de remunerare

1(Institutiile politicii externe: )e&ina* declararea ra#boiului si inc$eierea pacii+inc$eierea si rati,icarea tratatelor internationale+numirea ambasadorilor si a altor repre#entanti+ insa in practica ele sunt considerate de ,acto deoarece ele revin cabinetului de ministr-. .arlamentul britanic*are o structura bicamerala+camera lor#ilor si camera comunelor./amera comunelor discuta aprobarea unor le&i+stabilirea bu&etului institutiilor pentru relatii externe+de#bateri in problemele politicii externe.Spre deosebire de &uvern+cabinetul de ministri si mae+ parlamentul are mai putine ,unctii in politica externa 0uvernul si cabinetul sau+din cabinet ,ac parte ministrii &uvernului+un rol important ii revine ministrului si primului ministru de extene care repre#inta or&ane centrale in stabilirea si orientarea politicii externe. 1nul din or&anele de stat privile&iate este .rivate /ouncil+in componenta caruia intra persoane desemnate de re&ina+acest consiliu se intilneste ,oarte rar+ si se intruneste pentru probleme deosebite si este condus de lordul presedinte al consiliului 2r&anul central este M ! care repre#inta statul in relatiile externe+are rolul de a promova relatiile cu restul statelor+de a asi&ura interesele britaniei. 2(evolutia serviciului diplomatic 1333 monar$ul numeste un secretar care sa se ocupe de a,acerile externe.in 1%"0 numeste 2 secretari +in 1342 este intemeiat ,orei&n o,,icul+in a doua jumatate a secolului 20 au re,orme lui bevin in care are loc crearea unui serviciu diplomatic unic5unirea personalului de la ambasada cu cel de la consulat ,ormind o unica structura(+deeasemenea este o,erit dreptul ,emeilor de a participa in cadrul institutiilor politicii externe.cu toate acestea ramin actuale principiile de ba#a a ,unctionarii serviciului diplomatic *nemembru si neparticiparea la activitatea partidelor politice *caracterul concurential al pro,esiei

6a 13 octombrie 17'4 este ,ormata noua structura a M ! +MI8IST)16 9 /!)I62) !:T!)8!+ministrul ,ederatiei si ministrul coloniilor ,ormea#a o structura comuna. M .teac$er se straduie ca sa cree#e structuri alternative+ex.consiliul special al primului ministru. 3(structura M ! M ! are o structura deosebita de celelalte ministere+ast,el exista o asa #isa conducere politica si o conducere permanenta a M !+prima conducere politica ,ormata din membrii &uvernului a,lat la putere care lucrea#a pentru M ! si se sc$imba odata cu sc$imbarea &uvernului si se compune din: * secretarul de stat pentru a,aceri externe5ministru de externe( * doi ministri de stat si doi subsecretari parlamentari de stat in aceiasi ec$ipa cu toate ca nu se sc$imba odata cu sc$imbarea &uvernului intra si subsecretarul de stat care ,ace parte din personalul 5diplomat de cariera( M !+ si repre#inta ,i&ura cea mai importanta dupa ministrul de externe.el are sarcina ca sa asi&ure elementul de continuitate si de experienta in cadrul conducerii politice a ministrului. Subsecretarii de stat parlmentari asi&ura coordonarea actiunilor intre parlament si M !+ministrii de stat unul dintre ei membrual camerei comunelor al doilea al camerei lor#ilor au sarcina ca sa ajute subsecretarul permanent de stat pentru a,aceri externe in problemele economice si sociale si respectiv in c$estiune privind natiunile unite sau con,erinte la nivel inalt. Secretarul de stat dispune de sta,,ul sau si de un secretar particular care treb sa ,ie la curent cu activitatea #ilnica a M !. /onducerea M ! este ,ormata din ' adjuncti ai subsecretarului permanent de stat si din 7 asistenti care le revine sarcina de a indruma si coordona activitatea #ilnica a directiilor. %(cadrele diplomatice .rocesul de democrati#are a aparatului de stat a inceput la s, celui deal 2 ra#biu mondial+in,luentind direct.a#i 1;3 din diplomati sunt absolventi ai ox,ord si cambri&e+70<.principalele cerinte: pre&atirea pro,unda in master de politolo&ie si stiinte umanitare +in &eneral educatie inalta+stabilitate psi$olo&ica. .re&atirea cadrelor diplomatice este una practica+persoana selectata la un post vacant va trece la munca ,iind instruita de colaboratori experimentati .ersoanele diplomatice sunt impartite in 2 cate&orii: *a5mena&eriale( *e5executiva( /ei din a sunt trimisi in misiuni diplomatici pe post de secretar 2 sau 3+cresterea ierar$ica este de 2 ori mai mare ca a celor din 5!(

/!I =I8 / T!02)I !+lucrea#a in misiuni diplomatice si consulare /oncursul: cunostinte &enerale+cunoasterea l.en&le#e+eseu.