Sunteți pe pagina 1din 60

AJOFM Constanta

PROIECT CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE


Sesiunea 14.02.2014 12.03.2014

Cursant: .

OPIS DOSAR DE ACHIZITIE PUBLICA


1. Contract de achizitii furnizare produse 2. Instiintare firma S.C. CLEAN 2000 S.R.L. 3. Instiintare firma S.C. IGIENIC STAR S.R.L. 4. Instiintare firma S.C. MASTER CLEAN S.R.L. 5. Raportul procedurii 6. Proces verbal al sedintei de verificare, analiza si evaluare 7. Declaratie privind denumirea si datele de identificare ale ofertantului 8. Proces verbal al sedintei de deschidere 9. Centralizator de oferte 10. Declaratie de confidentialitate si impartialitate 11. Documentatie pentru atribuirea contractului de furnizare 12. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 13. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta 14. Declaratie privind calitatea de participant la procedura 15. Formular de oferta 16. Scrisoare de inaintare 17. Fisa de date 18. Caiet de sarcini 19. Opis formulare 20. Scrisoare de garantie bancara 21. Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii 22. Informatii generale 23. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 24. Model contract de furnizare 25. Invitatie de participare 26. Nota justificativa privind criteriile minime de calificare si selectie referitoare la situatia economica si financiara, precum si la capacitatea tehnica si profesionala pentru atribuirea contractului de furnizare 27. Nota justificativa privind selectarea procedurii de achizitie publica a contractului de furnizare material igienico-sanitare pe anul 2014 28. Nota justificativa privind estimarea valorii contractului de furnizare 29. Decizia de numire a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica 30. Referat de necesitate

BIBLIOGRAFIE
1. Note de curs Expert achizitii publice

2. OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare;

3. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006;

4. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (publicata in Monitorul Oficial nr. 204 din 23

aprilie 2001), modificata prin Legea 286/2006;

5. Legii 2/20 decembrie 1968 prin care localitatea Navodari a fost declarata oras, avnd n subordine administrativ localitatea Mamaia Sat;

6. http://www.anrmap.ro/;

7. http://licitatiiseap.ro/licitatii-publice-formulare/;

8. www.e-licitatie.ro/.

GRUPA DE LUCRU

1. COSTIN IFRIM 2. IULIANA IORDACHE 3. IOANA ICHIM 4. ELVIRA MANEA

5. GEORGE CATALIN TUDORANCEA

CONTRACT DE ACHIZIII - FURNIZARE DE PRODUSE NR. C/464 din 07.04.2014

Art.1. PRILE CONTRACTANTE Prezentul contract a fost incheiat ntre : 1. Autoritatea contractant Primaria Orasului Navodari cu sediul n Str. Dobrogei, Nr. 1, cod fiscal 4618382, cont RO25TREZ 2395 006X XX00 0019, reprezentat prin Primarul Orasului Navodari Nicolae Matei, n calitate de achizitor si 2. Furnizorul S.C. MASTER-CLEAN S.R.L, cu sediul n Navodari, cod fiscal/cod unic de nregistrare RO 96318835 nmatriculat la Registrul Comertului sub nr J40/8118/2002, cont (trezorerie/banc) RO49RNCB0080005630320001, telefon/fax 0341 817 975, reprezentat prin Anton Marin, n funcia de director, n calitate de Furnizor

Art. 2. OBIECTUL I PREUL CONTRACTULUI 2.1. Furnizorul se oblig s furnizeze Hartie igienica gri cu 3 straturi, n data convenita i n conformitate cu obligaiile contractuale 2.2. Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul cuvenit pentru ndeplinirea contractului, n sum de 212.784 lei, din care TVA 41.184 lei.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la data de 07.06.2014 3.2. Furnizorul se oblig s furnizeze i, dup caz, s instaleze i s ntrein produsele, astfel cum este prevzut n prezentul contract, n decurs 30 de zile de la data ncheierii contractului.

Art. 4. MODALITI I TERMENE DE PLAT 4.1. Achizitorul se oblig s efectueze plata ctre furnizor n termen de 30 zile de la data primirii facturii. 4.2. Plata se va efectua prin O.P. 4.3. Plata transportului produselor de la furnizor la beneficiar este suportat de ctre furnizor.

Art. 5. PENALITI 5.1. n cazul n care Achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la data scadent, acesta are obligaia de a plti penaliti n cuantum de 0.1% pe zi de ntrziere. 5.2. n cazul n care din vina sa exclusiv, furnizorul nu reuete s i ndeplineasc obligaiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu 0.1% din preul contractului pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor, respectiv recepia produselor.

Art. 6. OBLIGAIILE PRILOR 6.1. Obligaiile furnizorului sunt urmtoarele: - s predea achizitorului, la destinaia indicat de acesta, produsele ce fac obiectul prezentului contract, respectnd datele din graficul de livrare i termenul stabilit, factura fiscal, certificatul de garanie; - s acorde garanie produselor livrate. 6.2. Obligaiile achizitorului sunt urmtoarele: - dup instalarea i dup recepia produselor, s certifice c acestea au fost livrate parial sau total, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat, pe documentele emise de furnizor pentru livrare; - s plteasc suma de bani ce reprezint valoarea contractului, la termenul pevzut n prezentul contract.

Art. 7. GARANII 7.1. Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract nu prezint vicii ascunse. 7.2. Furnizorul rspunde n perioada de garanie pentru calitatea produselor vndute i de defeciunile bunului. 7.3. Perioada de garanie acordat bunurilor achiziionate este cea declarat n propunerea tehnic sau oferta financiar, care fac parte integrant din contract sub acest aspect; garania este de 2% 7.4. Perioada de garanie a produselor ncepe la data recepiei finale. 7.5. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, telefonic, prin fax, e-mail sau prin pot, orice plngere sau reclamaie intervenit n perioada de garanie. 7.6. La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia sau de a nlocui produsul n 5 zile, pe baza unui proces - verbal ncheiat ntre reprezentanii prilor, fr costuri suplimentare pentru achizitor. 7.7. Dac Furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defeciunea n 5 zile, achizitorul are dreptul de a solicita daune-interese. 7.8. Dac Furnizorul nu i execut obligaiile referitoare la garanii sau dac bunul, n mod repetat, se defecteaz, astfel nct Achizitorul nu l poate utiliza n scopurile avute n vedere la ncheierea contractului, Achizitorul poate considera contractul desfiinat de plin drept, fr a fi necesar intervenia instanelor judectoreti.

Art. 8. ACTIVITATEA DE ASISTEN TEHNIC I SERVICE 8.1. Punerea n funciune, precum i toate operaiunile de ntreinere i service n perioada de garanie vor fi fcute de furnizor sau, n numele i pe cheltuiala furnizorului, de firme de service autorizate de ctre acesta. 8.2. Furnizorul poate acorda asisten tehnic sau service pentru defeciunile care nu-i sunt imputabile, aprute n perioada de garanie i postgaranie, la cererea expres a achizitorului i pe cheltuiala acestuia.

Art. 9. MARCARE I AMBALARE 9.1. Marcarea i ambalarea produselor prevzute n anexele contractului intr n obligaiile furnizorului i se efectueaz conform standardelor, normelor tehnice i documentaiilor de execuie n cazul bunurilor din contract 9.2. Preul ambalajelor nu este inclus n preul produsului. 9.3. Toate materialele de ambalare a produselor i toate materialele necesare proteciei coletelor (palei de lemn, lzi, cutii i foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului. 9.4. Hartie igienica gri cu 3 straturi se va ambala in baxuri a cate 10 bucati fiecare. 9.5. Ambalajele din carton nu sunt restituibile. 9.6. Pentru ambalajele din lemn de tip palet i cele din metal i lemn de tip container, achizitorul are obligaia de a restitui ambalajele n termen de 60 de zile de la primirea produselor pe cheltuiala furnizorului. n situaia n care furnizorul nu i-a ridicat n acest termen ambalajele menionate, acestea rmn de plin drept n proprietatea Achizitorului.

Art. 10. EXPEDIEREA I TRANSPORTUL 10.1. La data predrii produselor se transmit dreptul de proprietate, precum i riscurile. 10.2. La predarea produselor, furnizorul este obligat s anexeze: - certificatul de calitate; - procesul verbal de recepie i documentele aferente - instruciuni de ntreinere. 10.3. Expedierea i transportul cad n sarcina furnizorului. Art. 11. REZILIEREA CONTRACTULUI 11.1. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de una din pri d dreptul prii lezate de a cere rezilierea contractului i de a pretinde daune interese. 11.2. Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul de furnizare, n cel mult 30 de zile de la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.

11.3. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea in contract ndeplinit pn la denunarea unilateral a contractului. 11.4. Rezilierea contractului se poate face din iniaiativa temeinic motivat a uneia dintre pri. 11.5. Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune interese. ncetarea de plin drept a contractului se face fr intervenia instanei judectoreti, fiind o clauz compromisorie de gradul IV.

Art. 12. FORA MAJOR 12.1. Fora major exonereaz de rspundere, partea care o invoc, pe toat durata producerii acesteia. 12.2. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 12.3. Sunt considerate cauze de for major mpejurrile independente de voina prilor, survenite dup ncheierea contractului, imprevizibile i de nenlturat i care atrag imposibilitatea absolut de executare total sau parial a obligaiilor contractuale, astfel cum sunt prevzute de legislaia n vigoare. 12.4. Partea contractant care invoc fora major are obligaia ca n termen de 5 zile de la apariia ei s-o aduc la cunotina celeilalte pri printr-o notificare scris, iar n termen de 10 zile este obligat s remit un document relevant emis de ctre organele competente prin care acestea atest existena unei asemenea situaii. 12.5. Partea care se afl n imposibilitatea eecutrii obligaiilor contractuale din cauza producerii unui eveniment de for major are obligaia de a lua msurile necesare n vederea limitrii consecinelor.

Art. 13. NCETAREA CONTRACTULUI 13.1. ncetarea prezentului contract intervine n urmtoarele situaii: la expirarea duratei pentru care a fost ncheiat la o dat anterioar celei pentru care a fost ncheiat contractul, cu acordul prilor prin denunare unilateral, conform art. 11.2. n cazul n care opereaz rezilierea la data la care mpotriva furnizorului a fost declanat procedura prevzut de Legea 64/1995 republicat i modificat Art. 14. LITIGII 14.1. Litigiile ce decurg din interpretarea i executarea prezentului contract vor fi soluionate de pri pe cale amiabil. n cazul nesoluionrii lor n acest mod, litigiile vor fi supuse instanelor judectoreti competente. Art. 15. DISPOZIII FINALE 15.1. Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. 15.2. Orice document scris trebuie s fie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.

a) b) c) d) e)

15.3. Comunicrile dintre pri se pot face i prin telefon, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 15.4. Clauzele prezentului contract se completeaz cu reglementrile privind achiziiile publi ce, ale legislaiei civile sau comerciale aplicabile. 15.5. Modificarea prezentului contract poate fi fcut numai n scris, prin acordul prilor, sub forma unui act adiional, care va face parte integrant din contract. 15.5. Prile contractante sunt datoare s-i comunice una alteia orice modificare intervenit pe perioada derulrii contractului, cu privire la datele de identificare. 15.6. Furnizorul se oblig s comunice n scris achizitorului, n termen de 3 zile modificarea contului sau alte date legate de plata produselor. 15.7. Livrarea produselor se va face la adresa indicat de beneficiar, prin recepie cantitativ, calitativ i valoric sau prin autorecepie, pe baza documentelor emise de furnizor. 15.8. Certificatul de calitate i garanie mpreun cu procesul verbal de autorecepie vor nsoi documentul de expediere i factura. 15.9. Proprietatea produselor se transfer de la furnizor la beneficiar la data i locul livrrii, recepia cantitativ, calitativ i valoric. Contractul a fost ncheiat astzi 07.04.2014 la sediul achizitorului, n 2 exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte contractant. Prin semntur prile atest c se afl n posesia unui exemplar.

ACHIZITOR Primaria Navodari


Primar, Matei Nicolae

FURNIZOR S.C. MASTER-CLEAN S.R.L


Director, Anton Marin

Director General Administrativ, Costin Ifrim Director economic, Emilia Achim Sef Serviciu Juridic si Contencios, Paul Matei

Sef Birou Achizitii Publice Expert Achizitii Publice Elena Toma

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI Str.Dobrogei nr.1 cod postal 905700 Tel/fax: 0241.761603 / 0241. 761606 Nr. 326/23.02.2014

Catre, S.C. CLEAN 2000 S.R.L.

Referitor la: Cererea de oferta offline din data de 26.03.2014, ora 12.00 in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect Hartie igienica gri cu 3 straturi .

Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma analizei ofertei depuse la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica prin Cerere de Oferta offline din data de 23.03.2014, pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi, cod CPV: 3376100-2 (rev.2), oferta dumneavoastra a fost acceptabila si conforma prin urmare admisibila, criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut, stabilit astfel: Nr.crt. Denumire oferta Firma ofertanta Pret in lei fara TVA 1 Hartie igienica gri cu 3 straturi S.C. MASTER-CLEAN S.R.L 251.000

Va multumim pentru participare si ramanem incontinuare deschisi colaborarii! Alte informatii la Biroul de Achizitii Publice, persoana de contact: Costin Ifrim, tel.0241760353 int 109. Presedintele comisiei, Costin Ifrim Intocmit, Birou Achizitii Publice

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI Str.Dobrogei nr.1 cod postal 905700 Tel/fax: 0241.761603 / 0241. 761606 Nr. 301/20.02.2014

Catre,

S.C. IGIENIC STAR S.R.L.

Referitor la: Cererea de oferta offline din data de 26.03.2014, ora 16.00 in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect Hartie igienica gri cu 3 straturi. Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma analizei ofertei depuse la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica prin Cerere de Oferta offline din data de 26.03.2014, pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi, cod CPV: 3376100-2 (rev.2), oferta dumneavoastra a fost acceptabila si conforma prin urmare admisibila, criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut, stabilit astfel: Nr.crt. Denumire oferta Firma ofertanta Pret in lei fara TVA 1 Hartie igienica gri cu 3 straturi S.C. MASTER-CLEAN S.R.L 214.000

Va multumim pentru participare si ramanem incontinuare deschisi colaborarii! Alte informatii la Biroul de Achizitii Publice, persoana de contact: Costin Ifrim, tel.0241760353 int 109. Presedintele comisiei, Costin Ifrim

Intocmit, Birou Achizitii Publice

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI Str.Dobrogei nr.1 cod postal 905700 Tel/fax: 0241.761603 / 0241. 761606 Nr. 299/20.02.2014

Catre,

S.C. MASTER-CLEAN S.R.L.

Referitor la: Cererea de oferta offline din data de 26.03.2014, ora 16.00 in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect Hartie igienica gri cu 3 straturi . Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma analizei ofertei depuse la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica prin Cerere de Oferta offline din data de 26.03.2014, pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi, cod CPV: 3376100-2 (rev.2), oferta dumneavoastra a fost declarata castigatoare, avand pretul de 176000 lei fara TVA. Va invitam in data de 07.04.2014, ora 10.00 la sediul Primariei din Navodari, Biroul de achizitii Publice, pentru semnarea contractului de achizitie publica. Alte informatii la Biroul de Achizitii Publice, persoana de contact: Costin Ifrim, tel. 0241760353 int 109.

Presedintele comisiei, Costin Ifrim Intocmit, Birou Achizitii Publice

Primaria Navodari Directia General Administrativa Birou Achizitii Publice Nr. 414/04.04.2014

Aprobat Primar, Nicolae Matei

RAPORTUL PROCEDURII
de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect: Nr. Crt. 1. DENUMIRE PRODUS Hartie igienica gri cu 3 straturi CANTITATE
214.500 BUCATI

Comisia de evaluare numita prin Decizia nr. 262 din data 14.02.2014 compusa din: presedinte: COSTIN IFRIM Director General Administrativ membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM psiholog ELVIRA MANEA inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI- Economist Au procedat in data de 04.04.2014, ora 10.00, la sediul societatii contractante, la deschiderea ofertelor depuse.

CAPITOLUL I
Date specifice procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziie publica . Procedura de atribuire aplicata: Cerere de oferte offline Sursa de finantare: venituri proprii Anuntul de participare a fost publicat cu nr. 640127 in SEAP, documentatia a fost atasata odata cu aceasta.

CAPITOLUL II
Legislatia aplicabila Legislatia nationala aplicata aferenta achizitiilor publice: O.U.G. nr.34/2006; Legea nr. 337/2006; H. G. nr. 925/2006; H.G. nr. 1660/2006; Ordinul 314/12.10.2010; Ordinul 509/2011 al ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie, precum si alte acte normativein vigoare.

CAPITOLUL III
Modul de desfasurare a procedurii de achizitie publica Pana la data limita de depunere a ofertelor, specificata in anuntul de participare, respectiv data de
26.03.2014,ora 16:00, s-au depus la sediul autoritatii contractante un numar de 3 (trei) oferte dupa cum urmeaza:

1. S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. 2. S.C. IGIENIC STAR S.R.L. 3. S.C. CLEAN 2000 S.R.L.

Oferte intarziate: nu au fost Modificari si retrageri de oferte: nu au fost Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul autoritatii contractante, PRIMARIA NAVODARI, Str. Dobrogei, Nr.1,
Biroul Achizitii Publice, camera 7, Navodari, in ziua de 02.04.2014, ora 11.00, in prezenta membrilor comisiei de evaluare, date consemnate in procesul verbal de deschidere cu nr. 391/26.03.2014. Preturile ofertate si citite in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, pentru Hartie igienica gri cu 3

straturi au fost urmatoarele: Nr. Numele ofertantilor Crt. 1. S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. 2. 3. S.C. IGIENIC STAR S.R.L. S.C. CLEAN 2000 S.R.L.

Cantitatea solicitata
21.450 BUCATI 21.450 BUCATI 21.450 BUCATI

Propunere financiara in lei fara tva


171.600 lei

214.000 lei 251.000 lei

CAPITOLUL IV
Analiza si verificarea ofertelor Comisia de evaluare a verificat documentele depuse de ofertanti, in cadrul unei sedinte ulterioare sedintei de deschidere. Evaluarea ofertelor s-a finalizat prin incheierea urmatoarelor procese verbale: 1. Procesul verbal de deschidere cu nr. 391/26.03.2014 2. Proces verbal al sedintei de verificare, analiza si evaluare cu nr. 402/02.04.2014 In urma examinarii si evaluarii documentelor ofertelor depuse, comisia a hotarat: Nr. OFERTA DEPUSA DE: ADMISIBILA Crt. 1. DA S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. 2. 3. S.C. IGIENIC STAR S.R.L. S.C. CLEAN 2000 S.R.L. DA DA

Din fisa de analiza a propunerii tehnice, a procesului verbal al sedintei de verificare, analiza si evaluare cu numarul de inregistrare 402/02.04.2014, operatorii economici: 1. S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. 2. S.C. IGIENIC STAR S.R.L. 3. S.C. CLEAN 2000 S.R.L. a rezultat ca acestia au respectat cerintele caietului de sarcini. Comisia de evaluare a declarat propunerea tehnica conforma cu caietul de sarcini. In urma aplicarii criteriilor de atribuire au rezultat urmatoarele: Nr. Crt. 1. 2. 3. OFERTA DEPUSA DE: S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. S.C. IGIENIC STAR S.R.L. S.C. CLEAN 2000 S.R.L. Ierarhie (LEI fara tva)
171.600 lei

214.000 lei 251.000 lei

In urma aplicarii criteriilor de atribuire mai sus mentionat, astfel cum acesta a fost prevazut in documentatia de atribuire, Comisia de evaluare:

HOTARASTE Ofertantul castigator al contractului de achizitie publica avand ca obiect Hartie igienica gri cu 3 straturi, cu o propunere financiara de 171.600 lei fara tva, este S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. Drept pentru care s-a incheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire, intr-un singur exemplar original azi, 04.04.2014, la sediul autoritatii contractante.

COMISIA DE EVALUARE presedinte: COSTIN IFRIM Director General Administrativ membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM Psiholog ELVIRA MANEA Inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA Inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI - Economist

Primaria Orasului Navodari Departamentul Aprovizionare Nr.402/02.04.2014 Director General Administrativ, Ifrim Costin Director economic, Emilia Achim Sef Serviciu Juridic si Contencios, Paul Matei

Aprobat Primar, Nicolae Matei

PROCES-VERBAL
al sedintei de verificare, analiza si evaluare ncheiat astzi 02.04.2014 cu ocazia concluzionrii verificrii, analizei i evalurii documentelor de calificare i ofertelor depuse n vederea atriburii contractului de achiziie public, avnd ca obiect: Nr. Ctr. OBIECT PRINCIPAL 1. DENUMIRE PRODUSE Hartie igienica gri cu 3 straturi CANTITATE 21.450 Bucati

Cod CPV: 33761000-2 Hartie igienica gri cu 3 straturi Procedura de atribuire este: Cerere de Oferte offline Comisia de evaluare numita prin Decizia nr. 331/14.02.2014, compusa din: presedinte: COSTIN IFRIM Director General Administrativ membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM psiholog ELVIRA MANEA inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI- Economist a procedat n perioada 02.04.2014, la sediul autoritii contractante, la verificarea, analiza i evaluarea documentelor de calificare i ofertelor depuse ale celor trei operatori economici. 1. Legislatia nationala aplicata aferenta achizitiilor publice: O.U.G. nr. 34/2006; Legea nr. 337/2006; H.G. nr. 925/2006; H.G. nr. 1660/2006; Ordin 314/2004 al ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie; Legea nr. 346/2004 privind infiintarea si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, precum si alte acte normative in vigoare. Preedintele comisiei de evaluare declar deschis edina concluzionrii de verificare, analiz i evaluare dnd citire componenei comisiei i invit membrii acesteia s verifice, analizeze i evaluaze documentele de calificare i ofertele tehnice, precum i toate documentele primite conform clarificrilor solicitate daca este cazul. Presedintele comisiei de evaluare declara cei trei operatori economici participanti in vederea atribuirii contractului de achizitie publica pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi, eligibili, drept pentru care membrii

comisiei sunt rugati sa analizeze si sa evalueze propunerea tehnica pentru fiecare operator economic, se constata urmatoarele: Nr. Crt. 1 Hartie igienica Cerinte tehnice ofertate gri cu 3 straturi S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. 21.450 bucati. Conform cu cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini 2 S.C. IGIENIC STAR S.R.L. 21.450 bucati. Conform cu cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini 3 S.C. CLEAN 2000 S.R.L. 21.450 bucati. Conform cu cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini In urma verificarii, analizei si evaluarii documentelor ce alcatuiesc propunerea tehnica depusa pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi, cei trei operatori economici: 1. S.C. MASTER-CLEAN S.R.L 2. S.C. CLEAN 2000 S.R.L 3. S.C. IGIENIC STAR S.R.L, Comisia de evaluare constata indeplinirea tuturor cerintelor solicitate in Fisa de date si a Caietului de Sarcini.Verificarea, analiza si evaluarea Hartie igienica gri cu 3 straturi, se regasesc si in Fisa de analiza a ofertei tehnice. Fisa de analiza a ofertei tehnice face parte integranta din prezentul process verbal al sedintei de verificare, analiza si evaluare. Presedintele comisiei roaga membrii comisiei de evaluare sa dea citire documentelor ce alcatuiesc propunere financiara depusa de cei trei operatori economici pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi. Comisia de evaluare da citire preturilor pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi din propunerea financiara, dupa cum urmeaza: Nr. Crt. 1 2 3 Nume ofertant S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. S.C. IGIENIC STAR S.R.L. S.C. CLEAN 2000 S.R.L. Hartie igienica gri cu 3 straturi 21.450 bucati. 21.450 bucati. 21.450 bucati. Propunere financiara in lei fara TVA 171.600 214.000 251.000 Nume ofertant

Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de verificare,evaluare si analiza, urmand ca membrii comisiei sa se intruneasca in data de 04.04.2014 ora 10:00 pentru a intocmi raportul de atribuire. Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-verbal, intr-un singur exemplar original. COMISIA DE EVALUARE presedinte: COSTIN IFRIM Director General Administrativ membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM psiholog ELVIRA MANEA inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI- Economist

Primaria Navodari Directia General Administrativa Birou Achizitii Publice Nr. 401/02.04.2014

DECLARAIE
privind denumirea si datele de identificare ale ofertantului

In conformitate cu O.U.G nr. 34 art. 69^2 alin.(2) cu modificri si completri ulterioare si in conformitate cu Invitaia de participare nr. 356789/08.01.2014 publicata in S.E.A.P, declar pe propria rspundere faptul ca denumirea si datele de identificare ale ofertanilor, la procedura de atribuire prin cerere de oferta offline in vederea ncheierii contractului de furnizare pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi gri, cu deschidere in data de 02.04.2014, ora 1100, sunt prezentate in tabelul urmtor: Nr. Denumirea ofertantului crt. 1. Date de identificare Date de contact

S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. Cod fiscal: RO 96318835 Telefon: 0241 323 249 Adresa sediu social: Fax: 0341 817 975 str. Baba Novac, nr. 55 e-mail: office.master@yahoo.com Constanta S.C. IGIENIC STAR S.R.L. Cod fiscal: RO 76218866 Telefon: 0241 611 745 Adresa sediu social: Fax: 0241 646 842 str. Portitei, nr. 24 e-mail: igienic@yahoo.com Constanta Cod fiscal: RO 54424572 Telefon: 0341 213 631 Adresa sediu social: Fax: 0341 213 665 str. Cerbului nr. 18 e-mail: clean2000@gmail.com Constanta

2.

3.

S.C. CLEAN 2000 S.R.L.

Preedinte Comisie de evaluare Costin Ifrim

Primaria Orasului Navodari Departamentul Aprovizionare Nr. 391/26.03.2014 Director General Administrativ, Ifrim Costin Director economic, Emilia Achim Sef Serviciu Juridic si Contencios, Paul Matei

Aprobat Primar, Nicolae Matei

PROCES-VERBAL
al sedintei de deschidere

Incheiat astazi 26.03.2014 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de achizitie publica prin Cerere de Oferta, avand ca obiect: Nr. Ctr. DENUMIRE PRODUSE CANTITATE 21.450 Bucati.

OBIECT 1. Hartie igienica gri cu 3 straturi PRINCIPAL Cod CPV : 33761000-2 Procedura de atribuire este: Cerere de Oferta offline

Comisia de evaluare numita prin Decizia nr. 331/14.02.2014, compusa din: presedinte: COSTIN IFRIM Director General Administrativ membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM psiholog ELVIRA MANEA inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI- Economist a procedat astazi 26.03.2014 ora 12:00 la sediul autoritatii contractante din Str. Dobrogei, Nr. 1, Camera 7, Birou Achizitii Publice, la deschiderea ofertelor depuse. Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu: 1. Legislatia nationala aplicata aferenta achizitiilor publice: O.U.G. nr. 34/2006; Legea nr. 337/2006; H.G. nr. 925/2006; H.G. nr. 1660/2006; Ordin 314/2004 al ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie; Legea nr. 346/2004 privind infiintarea si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, precum si alte acte normative in vigoare.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si invita membrii acesteia sa confirme declaratiile de confidentialitate, impartialitate si disponibilitate, care se anexeaza prezentului process verbal de deschidere. Denumirea/numele candidatilor/ofertantilor: - in termenul limita de depunere a ofertelor au depus oferta urmatorii: - S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. cu nr. de inregistrare 299 din data de 20.02.2014. - S.C. IGIENIC STAR S.R.L. cu nr. de inregistrare 301 din data de 20.02.2014 - S.C. CLEAN 2000 S.R.L. cu nr. de inregistrare 326 din data de 23.02.20014. Se trece la deschidere ofertei. Toti participantii la sedinta de deschidere recunosc integritatea plicurilor care contin ofertele. Se consemneaza lista documentelor de eligibilitate si calificare depuse de operatorul economic si se constata cele prevazute in tabelul nr.1 din Anexa 1. Anexa 1, face parte parte din prezentul proces verbal al sedintei de deschidere. Presedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce contin: - propunerile tehnice Din propunerile tehnice se constata ca produsele au fost ofertate astfel: Conform Anexa 1, table 2. Anexa 1, face parte integranta din prezentul proces verbal al sedintei de deschidere. Se deschide oferta financiara si pretul total ofertat este trecut in tabel 2 din anexa 1. Anexa 1 face parte integranta din prezentul proces verbal al sedintei de deschidere. Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de deschidere urmand ca membrii comisiei sa analizeze in detaliu ofertele depuse in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si a legislatiei care reglementeaza achizitiile publice in vigoare, in final, stabilindu-se ofertele castigatoare. Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal, in 1(unu) exemplar original, dupa semnare urmand a fi trimis ofertantului. COMISIA DE EVALUARE presedinte: COSTIN IFRIM Director General Administrativ membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM psiholog ELVIRA MANEA inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI- Economist REPREZENTANTII OFERTANTILOR S.C. MASTER-CLEAN S.R.L S.C. IGIENIC STAR S.R.L.. S.C. CLEAN 2000 S.R.L.

ANEXA 1 a Procesului-Verbal al sedintei de deschidere nr.391/26.03.2014 tabel nr.1 Nr. DENUMIRE DOCUMENTE S.C. MASTER- S.C. IGIENIC Crt. tabel nr.1 CLEAN S.R.L. STAR S.R.L. 1 Scrisoare de inaintare DA DA 2 Garania de participare DA DA 3 Declaratie de IMM DA Situatia personala a candidatului 4 Declaratia privind neincadrarea DA DA in dispozitiile prevederilor art.180 si art.181/OUG34/2006. Formularul nr.1 5 Cerinta nr.2 DA DA -Declaratie pe propria raspunde privind neincadrarea in dispozitiile art.69`1 (evitarea conflictului de interese) din OUG34/2006. Formularul nr. 7 6 Cerinta nr. 3 DA DA -Certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata. 1. Certificatul de atestare fiscal privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate,pensii,somaj) 2. Certificatul de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor catre Bugetul Local eliberat de Primarii-Directia taxe si impozite locale 7 Cerinta nr.4 DA DA -Certificat privind calitatea de participant la procedura. Conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 Formula nr.6 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 8 Certificat constatator emis,de DA DA Oficiul Registrului Comertului,din care sa rezulte obiectul de activitate. 9 Persoane fizice/juridice straine: DA 1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridical,in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident. 2. Documente emise in alte DA

S.C. CLEAN 2000 S.R.L. DA DA DA DA

DA

DA

DA

DA

DA

state, depuse de persoanele juridice straine se prezinta in traducere autorizata si legalizata impreuna cu documentele in original sau in copie conform cu originalul

tabel nr.2 Nr. Crt. 1 2 3 Nume ofertant S.C. MASTER-CLEAN S.R.L. S.C. IGIENIC STAR S.R.L. S.C. CLEAN 2000 S.R.L. Propunere tehnica DA DA DA Propunere financiara in lei fara TVA 176.000 177.500 178.000

presedinte: COSTIN IFRIM Director General Administrativ membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM psiholog ELVIRA MANEA inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI- Economist REPREZENTANTII OFERTANTILOR S.C. MASTER-CLEAN S.R.L S.C. IGIENIC STAR S.R.L.. S.C. CLEAN 2000 S.R.L.

CENTRALIZATOR OFERTE

Nr. crt. 1.

Denumire produs

Cantitate

Pret unitar Prt unitar Valoare Valoare fara tva (lei) cu tva (lei) totala fara tva totala cu tva (lei) (lei) 0.8 0.992 171.600 212.784

S.C.

MASTER- 214.500 bucati CLEAN S.R.L. S.C. IGIENIC STAR 214.500 bucati S.R.L. S.C. S.R.L. CLEAN 2000 214.500 bucati

2.

0.998

1.237

214.000

265.360

3.

1.17

1.451

251.000

311.240

Mentionam ca toate preturile sunt DDP( transportul este asigurat de catre furnizor cu toate taxele incluse) Total oferte: 636.600 lei fara tva; 789.384 lei cu tva, din care tva 152.784 lei

DECLARAIE de confidenialitate si imparialitate

Subsemnatul(a)............................................................membru n comisia de evaluare/juriul pentru achizitia de .................................... Cod CPV:.................. la Cererea de Oferta oflline, n data de 03.04.2014, ora 12.00 organizat de Primaria Orasului Navodari, jud. Constanta. in temeiul art.75 din HG nr.925/2006. declar pe proprie rspundere, sub sanciunea falsului in declaraii urmatoarele:
a) nu dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre

ofertanti/concurenti/candidai sau subcontractanti


b) nu fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre

ofertani/concurenti/candidai sau subcontractani;


c) nu am calitatea de so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac

parte din consiliul de administraie/organul dc conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai;
d) nu am nici un interes de natur s afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de

verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Totodata, ma angajez ca voi pastra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor/candidaturilor, precum si asupra altor informaii prezentate de ctre operatorii economici a cror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale, precum si asupra lucrrilor comisiei de evaluare/juriului. Ineleg ca in cazul in care voi divulga aceste informaii sunt pasibil de incalcarea prevederilor OUG nr.34/2006, a legislaiei civile si penale.

Data

Semntura,

Primaria Orasului Navodari Str. Dobrogei, Nr.1 Tel/fax: 0241.761603 / 0241761606 Aprobat Primar, Nicolae Matei Director General Administrativ, Costin Ifrim

DOCUMENTATIE
Pentru atribuirea contractului de furnizare

COD CPV: 33761000-2

PROCEDURA: ACHZITIE PUBLICA PRIN CERERE DE OFERTA STRUCTURA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE: Sectiunea I - Fisa de date a achizitiei

Sectiunea II - Caiet de sarcini Sectiunea III - Model formulare Sectiunea IV - Propunere de contract Sectiunea V - Nota justificatica privind selectarea procedurii de achizitie - Nota justificativa privind estimarea valorii contractului de furnizare - Nota privind criteriile minime de calificare si selectie - Declaratie pe propria raspundere conf.art.33^1 din OUG nr.34/2006 - Decizie

Formular nr. 7 Operatorul Economic ......................................... (denumirea/numele)

DECLARATIE
Privind neincadrarea in prevederile art 69 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul, ............................................. (denumirea operatorului economic) reprezentat imputernicit al ............................................................ in calitate de candidat /ofertant/ofertant asociat/subcontractant al candidatului/ofertantului, la procedura de ....................................... (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ................................................, cod CPV .............................. la data de ...................(zi/luna/an), organizata de .......................................................... (denumirea autoritatii contractante) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 69 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu am actionari personae care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusive sau acre se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art 69 lit a), cu personae ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Inteleg in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul min declaratii.

Data completarii ...................................................

Operator economic ................................................... (semnatura autorizata)

Operator Economic .......................... (denumirea)

Formular nr. 8

CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta I. Subsemnatul/Subsemnaii, ........................., reprezentant/reprezentani legali a/lai ............................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie public organizat de ............................., n calitate de autoritate contractant, cu nr. .......................... din data de ........................, certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificam prin prezenta, n numele ................................., urmtoarele : 1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat; 2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achizitie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin; 3. fiecare semnatur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor continui de ofert; 4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achizitie public sau ar putea oferta, ntrunind condiile de participare; 5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia; 6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legatur cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din ntelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate n oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor. III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declaram c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea. Data completarii ....................... Ofertant,
........................................................ (nume si prenume, semnatura autorizata si stampila)

Formular nr. 6 Operatorul Economic ......................................... (denumirea/numele)

DECLARATIE
Privind calitatea de participant la procedura 1. Subsemnatul, reprezentant, imputernicit al ........................................................................... (denumire operatorului economic), decla pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice ca, la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare ........................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect........................ (denumirea produsului si codul CPV), la data de ...................(zi/luna/an), organizata de .................................................(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: in nume propriu ca asociat in cadrul asociatiei....................... ca subcontractant al ..................................... (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declar ca: nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici nu sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari in prezenta declarative la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/inceheierea acordului-cadru sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de furnizare. 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orie informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenat declarative. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte personae juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai............................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii ...................................................

Operator economic ................................................... (semnatura autorizata)

Formular nr.4 .................................................... (denumirea/numele ofertantului) FORMULAR DE OFERT Ctre ............................................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat , s furnizm/s nchiriem cu op iune de cumprare/ s nchiriem fr opiune de cump rare /s furnizm n sistem leasing cu opiune de cumprare/s furnizm n sistem leasing fr opiune de cumprare (se elimin opiunile neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de .................................................... platibil dup recepia produselor, (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) n rate lunare/ trimestriale (se elimin opiunile neaplicabile), la care se adaug TVA n valoare de ....................................................... (suma n litere i n cifre, precum i moneda) 2. Ne angaj m ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizm produsele n graficul de timp anexat. 3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ........................ zile, (durata n litere i cifre) respectiv pn la data de ............................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi, i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare) |_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |_| nu depunem ofert alternativ. 6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert primit.

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume i semntur), n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului

economic)

Formularul nr. 9

OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu )

Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedura) pentru atribuirea contractului _____________________________________ (denumirea contractului de achizitie publica), noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) va transmitem alaturat urmatoarele: 1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 2. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ______copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. Data completarii ............................

Ofertant,

........................................................ (nume si prenume, semnatura autorizata si stampila)

FISA DE DATE

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG 34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNTE DE CONTACT PRIMARIA ORASULUI NAVODARI Adresa: str. Dobrogei nr. 1, Navodari, jud.Constanta, cod postal 905700, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii publice. Tel : 0241760353 int. 129, In atentia: email: , Adresa profilului cumparatorului(URL): www.e-licitatie.ro. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor: 3 I. 2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) Structura funcional cu activitate permanenta, constituit din primar, viceprimar, secretarul unitaii administrativ-teritoriale i aparatul de specialitate al primarului, avnd drept scop soluionarea problemelor curente ale colectivitii locale. AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANE: NU SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta Hartie igienica gri cu 3 straturi II.1.2) Tipul contractului si locul de executare, de livrare a produselor sau prestare a serviciilor Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: Primaria Orasului Navodari II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei Hartie igienica gri cu 3 straturi 214.500 bucati Operatorul economic va livra marfa conform specificatiilor din Caietul de sarcini II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) CPV: 33761000-2 (Rev.2) II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu II.1.7) Impartire in loturi Nu II.1.8) Vor fi acceptate variante Nu II.2) Cantitatea sau domeniul contractului II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul Hartie igienica gri cu 3 straturi 214.500 bucati Valoarea estimate fara TVA: 171.000 lei II.2.2) Optiuni Nu II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE incepand de la data atribuirii contractului, 60 de zile II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI II.4.1) Ajustarea pretului contractului Nu SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare Da 1. Potrivit art. 43^1 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cuantumul Garantiei de Participare mentionat in Invitatia de Participare este in suma fixa de 3432 lei si nu depaseste 2% din valoarea estimate a contractului de furnizare sau leu/alta valuta la cursul afisat de BNR cu trei zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Cont A.C. RO25 TREZ 2395 006X XX00 0019, deschis la TREZ. NAVODARI 3. Periada de valabilitate: 90 zile. 4. Mod de constituire: prevederile art. 86 din H.G. 925/2006, anume 4.1. Scrisoare de garantie bancara (original), completare formular nr. 11; 4.2. Ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor; 4.3. Numerar la caseria autoritatii contractante din: Navodari, str. Dobrogei, nr.1: 4.4 A unei file CEC cu conditia confirmarii acesteia de catre banca, pana la data deschiderii ofertelor; 4.5 Prin virament bancar s-au printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari prezentat in original, in cuantumul prevazut si pentru perioada prevazuta in D.A. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. 5. Restituirea: Garantia de participare se restituie in urma transmiterii unei solicitari scrise de catre ofertant, insa numai cu respectarea termenilor din art. 8 din H.G. nr. 925/2006. In masura in care CNSC respinge contestatia ofertantului ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din Garantia de participare in raport cu valoarea estimate suma calculate in temeiul art. 278^1 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 34/2006. Aceasta fiind in suma de: 600,00 lei. 6. Pentru Operatorul economic care se incadreaza in categoria IMM-urilor, Garantia de participare se reduce cu 50% in conf. cu art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Garantia de participare se prezinta impreuna cu dovada (original/copie lizibila) privind incadrarea in categoria IMM-urilor. 7. Ofertele neinsotite de dovada constituirii Garantiei de participare vor fi response conf. prev. art. 33 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 925/2006. III.1.1.b) Garantia de buna executie

Nu III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante FONDURI BUGETARE III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.1.5) Legislatia aplicabila a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii, aprobata cu modificari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din ordonanta de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; c) Pentru consultarea complete a legislatiei in material achizitiilor publice se acceseaza site-ul www.anrmap.ro/sectiunea Legislatie. III.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.2. Situatia personala a candidatului sau ofertantului Cerinta nr. 1 Declaratie conf. art. 180 ; - Se va complete formularul nr.1, Sectiunea - Formulare in original. Declaratia va fi prezentata si de catre asociati si/sau tertii sustinatori daca exista. Tertul sustunatar are obligatia de a completa, semna si prezenta declaratia privind neincadrarea in dispozitii prevederile art 180. Cerinta nr. 2 Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69 indice 1(evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, Formularul nr. 7 din sectiunea - Formulare in original. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante. Comisia de evaluare: presedinte: COSTIN IFRIM Director General Administrativ membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM psiholog ELVIRA MANEA inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI- Economist Contractul de furnizare va fi semnat din partea Autoritatii contractante, Primaria Navodari, de urmatoarele personae: 1. Primar Nicolae Matei; 2. Director general administrativ Costin Ifrim 3. Director Economic Emilia Achim; 4. Sef serviciu Juridic si contencios Paul Matei. Cerinta nr. 3 Certificate contestatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.

3.1. Certificatul de atestare fiscal privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat. Din aceasta sa reiasa obligatiile exigibile la data corelata cu termenul legal al scadentei de plata, fiind solicitat pentru a demonstra ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se prezinta in oricare dintre formele: - original; - copie legalizata; - copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. 3.2. certificatul de atestare fiscal privind taxa platelor si impozitelor catre Bugetul Local eliberat de Primarii-Directuia de taxe si impozite locale; Din acesta sa reiasa obligatiile exigibile la data corelata cu termenul legal al scadentei de plata, fiind solicitat pentru a demonstra ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anteriaore celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se prezinta in oricare dintre formele: - original; - copie legalizata; - copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Operatorii economici pot depune o declarative pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4), (5), (6) din HG 925/2006, cu modificari si completari ulterioare. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii. Se va tine cont de sistemul de plati international, se vor aplica prevederile art. 182 din OUG nr. 34/2006. Cerinta nr. 4 Certificate privind calitatea de participarela procedura. Conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independent. Se va completa si prezenta formularul nr. 8. Cerinta nr. 5 Declaratie privind calitatea de participant la procedura . se va complete si prezenta formularul 6. III.2.3. Standard de asigurare a calitatii si de protectia mediului Modalitate de indeplinire Document emis de organism independente prin care se atesta sistemul de management al calitatii prezentat in forma copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul insotita de certificatul original pentru conformitate. III.2.4) Contracte rezervate Nu III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) PROCEDURA IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline IV.1.1.b) Tipul procedurii Cerere de oferta IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.2.1) Criteriul de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.2) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidature/proiectul sau cererea de participare Romana IV.3.3) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor) 90 zile IV.4) PREZENTAREA OFERTEI IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 1. Documentatia intocmita de catre ofertant trebuie sa raspunda clar, concis si punctual tuturor cerintelor solicitate din caietul de sarcini. Nerespectarea oricarei cerinte din fisa de date si caietul de sarcini, constituie motiv pentru respingerea ofertei ca neconforma. 2.Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii Hartie igienica gri cu 3 straturi cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini, odata cu livrarea. 3. Declaratia pe propria raspundere prin care operatorul economic admis se obliga sa livreze Hartie igienica gri cu 3 straturi in termen de 30 zile de la data semnarii contractului de furnizare. Nota: Ofertele care se incadreaza in prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006 sund declarate neconforme. Ofertantii sunt obligati sa numeroteze, sa semneze si sa stampileze fiecare pagina a ofertei. IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare Se completeaza formularul din sectiunea Formulare a documentatiei de elaborare a ofertei, dupa cum urmeaza: Formularul nr.4 Formular de oferta pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi (pret/buc, fara TVA) propunerea financiara va fi evaluata cu pretul total fara TVA. Propunerea financiara se exprima in lei. Pretul propunerii financiare trebuie sa acopere toate costurile descrise in caietul de sarcini Nota: Ofertantii sunt obligati sa numeroteze, sa semneze si sa stampileze fiecare pagina a ofertei IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei Cerinte obigatorii: - Adresa la care se depune oferta: Primaria Orasului Navodari, str.Dobrogei, nr.1, Biroul Achizitii Publice, Camera 7, tel.0241760353; - Numar de exemplare: 1 original si 1 copie. - Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc. - Fiecare pagina a ofertei trebuie sa fie numerotata si semnata de catre ofertant, ofertantul avand obligatia de a anexa si un opis al documentelor prezentate. - Documentele originale care nu pot fi depuse in oferta original vor fi depuse in copie, semnate si stampilate in original de catre conducatorul firmei ofertante. Originalele acestor documente vor fi prezentate inn timpul sedintei de deschidere pentru confruntare. - Oferta care este depus/transmis la o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit n anunul de participare, sau care este primit de ctre autoritatea contractant dup expirarea datei/orei limit pentru depunere se returneaz nedeschis. - Data/ora limit pentru depunerea ofertei: 26.03.2014/16.00 - Deschiderea ofertei: o Ora: 11.00 ora local a Romniei o Data: 02.04.2014 o Locul deschiderii ofertelor: sediul Primaria Orasului Navodari, str.Dobrogei, nr.1, Biroul Achizitii Publice, Camera 7. - Participanii la edina de deschidere trebuie s prezinte o mputernicire scris din partea ofertantului prin care acesta din urm l angajeaz s-l reprezinte

V. CLAUZE CONTRACTUALE 1.Furnizorul se oblig s furnizeze Hartie Igienican data convenita i n conformitate cu obligaiile contractuale 2. Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul cuvenit pentru ndeplinirea contractului, n sum de 212.784 lei, din care TVA 41.184 lei. 3. Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la data de 02.06.2014 4. Furnizorul se oblig s furnizeze i, dup caz, s instaleze i s ntrein produsele, astfel cum este prevzut n prezentul contract, n decurs 60 de zile de la data ncheierii contractului. 5. n cazul n care Achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la data scadent, acesta are obligaia de a plti penaliti n cuantum de 0.1%/zi de ntrziere. 6. n cazul n care din vina sa exclusiv, furnizorul nu reuete s i ndeplineasc obligaiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu 0.1.% din preul contractului pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor, respectiv recepia produselor. 7. Obligaiile furnizorului sunt urmtoarele: - s predea achizitorului, la destinaia indicat de acesta, produsele ce fac obiectul prezentului contract, respectnd datele din graficul de livrare i termenul stabilit, factura fiscal, certificatul de garanie; - s acorde garanie produselor livrate. 8. Obligaiile achizitorului sunt urmtoarele: - dup instalarea i dup recepia produselor, s certifice c acestea au fost livrate parial sau total, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat, pe documentele emise de furnizor pentru livrare; - s plteasc suma de bani ce reprezint valoarea contractului, la termenul pevzut n prezentul contract. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu VI.2) CAI DE ATAC VI.2.1) Organismul competent pentru caile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str.Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, cod postal 030084, Romania, tel. 0213104641, email: office@cnsc.ro, fax 0213104642, adresa internet: http://www.cnsc.ro. VI.2.2) Utilizarea cailor de atac Termenele de executare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 ali. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. VI.2.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Serviciul juridic si contecios administrativ al Primariei Orasului Navodari Adresa postaal: Str. Dobrogei nr. 1, Navodari, jud. Constanta, cod postal 905700, Romania, tel/fax.0241761606, email: juridic@primarianavodari.ro

Primaria Orasului Navodari Str. Dobrogei, Nr.1 Tel/fax: 0241.761603 / 0241761606 Aprobat Primar, Nicolae Matei Director General Administrativ, Costin Ifrim

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii, pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica, de catre fiecare ofertant. Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice, ale fiecarei parti componente ale produsului ofertat. In acest sens orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din caietul de sarcini. Ofertele cu detalii tehnice si caracteristici care nu corespund solicitarilor prevazute in caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

1. Tipul produselor care fac obiectul prezentei achizitii:

Nr. crt 1

Denumire produs
Hartie igienica gri cu 3 straturi

UM
bucati

Cantitate 214.500

2. In propunerea financiara va fi prezentat pretul unitar pentru fiecare produs, iar in propunerea tehnica se vor prezenta caracteristicile tehnice ale fiecarui produs ofertat. 3. Ofertantii vor depune mostre pentru produsele ofertate. Mostrele se vor prezenta in ambalaj original si trebuie sa indeplineasca toate cerintele minime obligatorii din prezentul caiet de sarcini. Ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, va livra produsele conform mostrelor prezentate. 4. Durata contractului de furnizare este de 2 luni si include termenul necesar efectuarii platii ultimei facturi. 5. Produsele vor fi livrate intr-o singura transa, la 30 zile de la incheierea contractului. 6. Furnizorul va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului. 7. Receptia cantitativa a produselor se va face la livrarea acestora la sediul beneficiarului din Navodari, str. Dobrogei nr. 1 produsele cu deficiente sau lipsa vor fi inlocuite sau completate, dupa caz, in termen de 48 ore de la data receptiei cantitative. Receptia se finalizeaza prin incheierea unui Proces verbal de receptie semnat de ambele parti. 8. In cadrul contractului, platile se vor face in baza facturilor fiscale emise dupa efectuarea receptiei produselor fara obiectii, cu OP, in termen de 30 de zile de la emiterea acestora. Caracteristici tehnice ale produselor achizitionate: Nr. Crt. 1 Denumire produs Hartie igienica gri cu 3 straturi Caracteristici tehnice UM Cantitate

Hartie igienica gri cu 3 straturi pe rola; 100% din celuloza pura, nu din hartie bucati reciclata; Culoare gri;

214.500

Pretaiata si gofrata pe toata suprafata; Inaltime rola (latime foaie):98 mm; Lungime foaie:11.5 12.5 cm; Dimensiuni rola: 17 19 m de Hartie igienica gri cu 3 straturi; Nr. foi: 150; Diametru interior tub rola: 4 4.5 cm; Diametru exterior rola: 11 12.5 cm; Nr. straturi hartie: 3; Testate dermatologic; Biodegradabila; Ambalare: 10 buc / bax.

9. Locul de livrare al produsului: furnizarea produselor se va face la sediul achizitorului din Navodari, str. Dobrogei, nr. 1, la magazia institutiei. 10. Operatorul economic va face dovada conformitatii calitatii conform CE, odata cu livrarea pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi . Se vor prezenta certificate de calitate, de garantie, declaratii de conformitate. 11. Operatorul economic va face oferta pentru toate produsele din cadrul caietului de sarcini. Nu sunt acceptate oferte partiale sau alternative. Operatorul economic trebuie sa asigure transportul produselor pana la beneficiar in mod gratuit. Termen de livrare: 30 zile de la semnarea contractului; 12. Termen de garantie al produsului: minim 12 luni de la receptie pentru toate produsele solicitate in prezentul caiet de sarcini. 13. Preturile din oferta vor fi exprimate in lei, fara TVA, vor fi ferme si nu vor fi modificate la incheierea contractului si nici ulterior 14. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Sef Birou Achizitii Publice, Expert Achizitii Publice Elena Toma

Intocmit, Birou Achizitii Publice, Marioara Voda

OPIS FORMULARE
CUPRINS

Formularul nr.1. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si art.181; Formularul nr.2. Scrisoarea de Inaintare Formularul nr.3. Centralizator oferte Formularul nr.4. Formularul de Oferta; Formularul nr.5. Informatii generale; Formularul nr.6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Formularul nr.7. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69`1; Formularul nr.8. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Formularul nr. 9, Scrisoare de inaintare Formularul nr. 10, Declaratie incadrare in categoria IMM; Formularul nr. 11, Scrisoare de garantie bancara pentru participare

BANCA ...................................... (denumire, sediu, telefon, fax)

Formular nr. 11

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR NR. ____________


pentru participarea cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie

n cazul n care ofertantul a naintat .....................................oferta sa, datat , n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie de ., v facem cunoscut c noi garantm n favoarea ................................., pentru suma de , sum pe care ne angajm s o pltim la prima dumneavoastr cerere scris i fr alt procedur, n cazul n care ofertantul se afl ntr-una dintre situaiile urmtoare: - revoc oferta n perioada de valabilitate a acesteia; - fiind declarat ctigtorul procedurii, refuz s semneze contractul n termenul stabilit; - fiind declarat ctigtorul procedurii, nu constituie garania de bun execuie a contractului; Prezenta garanie este valabil pn la data de i devine nul n cazul neacceptrii ofertei depuse sau dac contractul a fost ncheiat de un alt ofertant. Valabilitatea garaniei poate fi extins, n cazul n care este ...................................................................., cu acordul prealabil al ofertantului. necesar, la solicitarea

Dac pn la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanie, nu s-a primit la ghieele bncii, din partea ......................................................................... nici o cerere scris de executare, n strict conformitate cu termenii i condiiile specificate mai sus, aceast scrisoare de garanie bancar devine, n mod automat, nul i neavenit, indiferent dac este sau nu restituit.

__________________________ (denumirea bncii) Director,

Formular nr. 10

DECLARAIE
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii

I. Datele de identificare ale ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ________________________________________________________ Adresa social_______________________________________________________________ sediului

Cod unic de nregistrare______________________________________________________________ Numele i ____________________________________________________________________


(Preedintele Consiliului de Administraie, Director general sau echivalent)

funcia

II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa nr. 6 la procedur. ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 la procedur, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 la procedur, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1 Exerciiul financiar de referin2 Numrul mediu anual Cifra de afaceri anual net de salariai (mii lei/mii )

Active totale (mii lei/mii )

Important: Precizai dac, fa de Nu exerciiul financiar anterior, datele Da (n acest caz se va completa i se va financiare au nregistrat modificri care ataa o declaraie referitoare la exerciiul determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o financiar anterior) alt categorie (respectiv micro-

Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Ordonana Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii. 2 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai, respectiv pentru anul 2010.
1

ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare). Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal /mputernicitul operatorului economic3

Numele........................................................... Funcia:.......... Semntura ...................................................... Data semnrii:........

tampila

Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceeai persoan(reprezentant legal sau mputernicit)

Formular nr. 5 Operator economic .................................. (denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE
1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ................................... (numrul nmatriculare/inregistrare, data) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1. Activit i CAEN pentru care exist autorizare ..................................(se va solicita dup caz, certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achiziie) Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: 1.______________________________________________________ _ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________ 4._______________________________________________________ 8. Principala pia a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Cifra de afaceri anual (la 31 dec.) lei Cifra de afaceri anual (la 31 dec.) echivalent euro

Anul 1.............. 2............. 3.............. Media anual :

Operator economic, .................................. (semntur autorizat)

OPERATORUL ECONOMIC --------------------------------------

Formular nr. 1

DECLARATIE
pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art. 181 din O.U.G. Nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Subsemnatul..reprezentant imputernicit al (denumirea operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiuni de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respective in ultimii ani nu am fost condamnat prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul..reprezentant imputernicit al (denumirea operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect . (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV , la data de . (zi/luna/an), organizata de..(denumirea autoritatii contractante), declar pe proprie raspundere ca: a) Nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; b) Mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele component ale bugetului general consolidate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata; c) In ultimii 2 ani mi-am indeplinit sau nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractual, din motive imputabile subemnatului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarului acestuia; d) Nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; e) Nu prezit informatii false sau prezit informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasta declarative nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data completarii: .. Operatorul economic (semnatura autorizata)

Model contract de furnizare

Contract

de

furnizare

nr.______________data_______________ 1. Prile contractante n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public , a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse,
Intre Autoritatea contractant Primaria Orasului Navodari cu sediul n Str. Dobrogei, Nr. 1, cod fiscal 4618382, cont RO25TREZ 2395 006X XX00 0019, reprezentat prin Primarul Orasului NAvodari Nicolae Matei, n calitate

de achizitor, pe de o parte,
Si Furnizorul ., cu sediul n .., cod fiscal/cod unic de nregistrare . nmatriculat la Registrul Comertului sub nr. ., cont (trezorerie/banc) ., telefon/fax ., reprezentat prin ., n funcia de ., n calitate de furnizor, pe de alt parte.

2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a. contract prezentul contract i toate anexele sale; b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le furnizeze achizitorului; e. servicii - servicii aferente livrrii produselor, respectiv activitile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnic n perioada de garanie i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor i serviciilor poate fi distinct de naionalitatea furnizorului; g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele; h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2000 Camera Internaional de Comer (CIC); i. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)

3. Interpretare 3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul i preul contractului 4.1. - Furnizorul se oblig s s furnizeze i, dup caz, s instaleze i s ntrein .................................... ..................n perioada/perioadele (denumirea produselor i cantitile) convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de furnizare ................................ . (denumirea produselor) 4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul produselor livrate i al serviciilor accesorii prestate, pltibil furnizorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................ ............... 6. Documentele contractului 6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin): a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnic i propunerea financiar; c) graficul de ndeplinire a contractului; d) graficul de pli; e) garania de bun execuie, dac este cazul; f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)

pn la

7. Obligaiile principale ale furnizorului 7.1 Furnizorul se oblig s predea/s pun la dispoziia achizitorului, i dup caz, s instaleze................................................. (denumirea produselor i cantitatea), produsele definite n prezentul contract. 7.2- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic. 7.3 - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n perioadele/la datele prevzute prin graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic, anex la contract. 7.4 - Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 8. Obligaiile principale ale achizitorului 8.1 -Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n prezentul contract. 8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit. 8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat).

8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dup ce achizitorul i onoreaz obligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil.

(se va indica un termen cert)

9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu i ndeplinete obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

9.2- n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de ............... de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual ..........din plata neefectuat.
(se precizeaz aceeai cot procentual prevazut la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese. 9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului. Clauze specifice 10. Garania de bun execuie a contractului 10.1 - Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului nainte de data de.......,.n cuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea executrii contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)

10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul de ncepere a contractului, numai dup ce furnizorul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiil e asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie ............. n termen de ................... de la ndeplinirea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)

10.5 - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului. 11. Recepie, inspecii i teste 11.1 - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract. 11.2 - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la prezentul contract. (2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor. 11.3 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia final a produselor.
(se precizeaz destinaia final a produselor)

11.4 - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul fr a modifica preul contractului are obligaia: a) de a nlocui produsele refuzate; sau b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor tehnice. 11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final. 11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor sau altor

obligaii prevzute n contract. 12. Ambalare i marcare 12.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final. (2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare, unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de manipulare grea n toate punctele de tranzit. 12.2 - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele suplimentare.
(se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruciuni ulterioare cerute de ctre achizitor)

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului. 13. Livrarea i documentele care nsoesc produsele 13.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de achizitor, respectnd: a) datele din graficul de livrare i b) termenul comercial stabilit. 13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, att achizitorului, ct i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcare. (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele.
(se precizeaz documentele care vor nsoi produsele)

13.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 13.4 - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile clauzelor de recepie produselor. 14.. Asigurri 14.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n funcie de termenul comercial de livrare convenit.
(se precizeaz termenul comercial de livrare)

15. Servicii 15.1 - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului. 15.2.- Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu condiia ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie asumat prin contract.
(se precizeaz perioada de timp convenit pentru prestarea serviciilor)

16. Perioada de garanie acordat produselor 16.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta c toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului cnd proiectul i/sau materialul este cerut n mod expres de ctre achizitor) sau oricrei alte aciuni sau omisiuni a furnizorului i c acestea vor funciona la parametrii solicitai, n condiii normale de funcionare. 16.2 - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n propunerea tehnic.
(se precizeaz perioada de garanie acordat produselor)

(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i instalarea acestora la destinaia final. 16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie. 16.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocui

produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte beneficiaz de o nou perioad de garanie care decurge de la data nlocuirii produsului.
(se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului)

16.5 - Dac furnizorul, dup ce a fost n tiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe cheltuiala furnizorului i fr a aduce niciun prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa de furnizor prin contract. 17. Ajustarea preului contractului 17.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 17.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare) 1

18. Subcontractani 18.1 - Furnizorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 18.2 - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai. (2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care i ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. 18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificat achizitorului i nu va determina schimbarea preului contractului. 19. ntrzieri n ndeplinirea contractului 19.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare. 19.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaia de a notifica achizitorul n timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se va face cu acordul prilor, prin act adiional. 19.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti furnizorului. 20. Fora major 20.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 20.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este


2

ferm n cazul contractelor care presupun i servicii accesorii furnizrii

20.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 20.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 20.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare. 20.6 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. 21. Soluionarea litigiilor 21.1 - Achizitorul i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 21.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)

22. Limba care guverneaz contractul 22.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 23. Comunicri 23.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 23.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 24. Legea aplicabil contractului 24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au neles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor, ................................ (semntur autorizat) LS

Furnizor, .............................. (semntur autorizat) LS

Primaria Orasului Navodari Str. Dobrogei, Nr.1 Tel/fax: 0241.761603 / 0241761606 Aprobat Primar, Nicolae Matei Director General Administrativ, Costin Ifrim

Invitatie de participare
la procedura de Cerere de Oferta pentru achizitionarea de Hartie igienica gri cu 3 straturi

1. DENUMIRE, ADRESA SI PUNCTE DE CONTACT PRIMARIA NAVODARI, cod fiscal 4618382, Str. Dobrogei, Nr.1, telefon 0241761603, fax: 0241760353. 2. Procedura de atribuire aplicata: Cerere de Oferta offline 3. Locul de livrare al produselor: La sediul autoritatii contractante/Primaria Orasului Navodari, persoana de contact: Magaziner Ioana Tudor 4. Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta: a) Hartie igienica gri cu 3 straturi cod CPV: 33761000-2 b) Valoarea estimate a achizitiei publice este de: 171.600 fara TVA 5. Se va depune oferta pentru: Nr. Ctr. OBIECT PRINCIPAL 1. DENUMIRE PRODUSE Hartie igienica gri cu 3 straturi CANTITATE 214.500 Bucati

6. Durata contractului: a) Durata in luni: 2 luni, sau in zile: 60 de zile de la atribuirea contractului. b) Termenul de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului 7. Se interzice depunerea ofertelor alternative. a) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei se poate obtine de la sediul autoritatii contractante sau de pe www.e-licitatie.ro

b) Documentatia este disponibila pe www.e-licitatie.ro 8. a) Data limita pentru depunerea ofertelor: 26.03.2014,ora 16:00 b) Adresa la care trebuie transmise sau depuse ofertele este: PRIMARIA Orasului NAVODARI, Str. Dobrogei, Nr. 1, Biroul Achizitii Publice, camera 7. c) Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana 9. a) Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: reprezentantii autorizati ai ofertantilor. b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 02.04.2014, orele 11:00 la PRIMARIA NAVODARI, Str. Dobrogei, Nr. 1, Compartimentul Achizitii Publice, camera 7. 10. Garantia de participare: 10.1. Potrivit art. 43`1 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cuantumul G.P. mentionat in I.P. este in suma fixa de 3432 lei si nu depaseste 2% din valoarea estimata a contractului de frunizare sau leu/alta valuta in cursul afisat de BNR cu 3 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. 10.2. Cont A.C RO25TREZ2395006X XX00 0019; deschis laTrezoreria NAVODARI. 10.3. Perioada de valabilitate: 90 zile. 10.4. Mod deconstituire: prevederile art. 86 din H.G. nr. 925/2006, anume: 10.4.1. Scrisoare de garantie bancara(original), completare Formular nr.12; 10.4.2 .Ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor; 10.4.3. Numerar la casieria autoritatii contractante din: Navodari, Serviciul taxe si impozite; 10.4.4. A unei file CEC cu conditia confirmarii acesteia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor; 10.4.5. Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari prezentat in original, in cuantumul prevazut si pentru perioada prevazuta in D.A.G.P. trebuie sa fie irevocabila. 10.5. Restituirea: G.P se restituie in urma transmiterii unei solicitari scrise de catre ofertant: insa, numai cu respectarea termenilor din art. 88 din H.G. nr. 925/2006. In masura in care CNSC respinge contestatia ofertantului ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din G.P in raport cu valoarea estimate suma calculate in temeiul art. 278`1alin(1). lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006. Aceasta fiind in suma de: 171.600 lei. 10.6. Pentru Op. ec. care se incadreaza in categoria IMM-urilor, G.P se reduce cu 50% in conf. cu art.16 alin (2) din Legea nr. 336/2004, G.P se prezinta impreuna cu dovada (original/copie lizibila) privind incadrarea in categoria IMM. 10.7. Ofertele neinsotite de dovada constituirii G.P vor fi respinse conf. prev. art. 33 alin (3) lit. b) din H.G. nr. 925/2006. 11. Principalele modalitati de finantare si plata: Bugetul local 12. Legislatia aplicabila a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune

de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; c) Ordin 314/2010 al ANRMAP privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independent; Ordin 509/2011 al ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie; d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; e) Alte reglementari legislative in domeniul achizitiilor publice conform ANRMAP www.anrmap.ro: Legislatia nationala si europeana aplicabila in material achizitiilor publice poate fi consultata pe site-ul official al ANRMAP: www.anrmap.ro, Sectiunea Legislatie. 13. Conditii de participare/Situatia personala a candidatului sau ofertantului. Cerinta nr. 1 - Declaratie conf. art. 180 - Se va complete Formularul nr.1, SectiunaFormulare - in original. Declaratia va fi prezentata si de catre asociatii si/sau tertii sustinatori daca exista.Tertul sustinator are obligatia de a complete, semna si prezenta Declaratia privind neincadrarea in dispozitiile prevederilor art.180. Cerinta nr. 2 - Declaratie pe propria raspunde privind neincadrarea in dispozitiile art. 69`1 (evitarea conflictului de interese) din OUG34/2006. Formularul nr.7 din SectiunieaFormulare in original. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, Comisia de evaluare: membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM psiholog ELVIRA MANEA inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI- Economist Contractul de furnizare va fii semnat din partea Autoritatii Contractante, PRIMARIA Orasului NAVODARI, de urmatoarele personae: - Primarul NICOLAE MATEI, - Director General Administrativ COSTIN IFRIM, - Directorul economic EMILIA ACHIM, - Seful Serviciului Juridic si Contencios PAUL MATEI. Cerinta nr. 3 - Certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata. 3.1. Certificatul de atestare fiscal privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat: Din acesta sa reiasa obligatiile exigibile la data corelata cu termenul legal al scadentei de plata, fiind solicitat pentru a demonstra ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se prezinta in oricare dintre formele: - original; - copie legalizata;

- copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. 3.2. Certificatul de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor catre Bugetul Local eliberat de Primarii - Directia taxe si impozite locale: Din acesta sa reiasa obligatiile exigibile la data corelata cu termenul legal al scadentei de plata, fiind solicitat pentru a demonstra ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se prezinta in oricare dintre formele: - original; - copie legalizata; - copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Operatorii economici pot depunde o declarative pe proprie raspundere potrivit art.11alin. (4), (5), (6) din HG nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii. Se va tine cont de sistemul de plati international, se vor aplica prevederile art.182 din OUG 34/2006. 14. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Cerinta nr. 1 - Certificat constatator emis, de Oficiul Registrului Comertului valabil la data deschiderii ofertei Cerinta nr. 2 - Persoane fizice/juridice straine: 1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident. 2. Documente emise in alte state, depuse de persoanele juridice straine se prezinta in traducere autorizata si legalizata impreuna cu documentele in original sau in copie conform cu originalul a acestora. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus la oferta (daca initial nu a fost prezentat in aceasta forma).

15. Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii Modalitatea de indeplinire cerintelor mentionate Cerinta nr. 1. Operatorul economic va furniza Se va completa formularul nr. 5 din sectiunea informatii despre obiectul de activitate, coduri formulare CAEN, principal piata de desfacere a produselor,cifra de afaceri. 16. Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din Fisa de date si Caietul de Sarcini, unde vor fi cuprinse toate elementele component ale Hartiei igienice gri cu 3 straturi.

1. Documentatia intocmita de catre ofertant trebuie sa raspunda clar, concis si punctual tuturor cerintelor solicitate in Caietul de Sarcini. Nerespectarea oricarei cerinte din Fisa de Date si Caietul de Sarcini, constituie motiv pentru respingerea ofertei ca neconforma. 2. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii Hartiei igienice gri cu 3 straturi cu cerintele prevazute in Caietul de Sarcini, odata cu livrarea. 17. Modul de prezentare a propunerii financiare Se va completa Formularul de Oferta pentru Hartie igienica gri cu 3 straturi- Formularul nr. 4 -Propunerea financiara se va exprima in lei, va cuprinde pretul unitar cu si fara TVA, valoarea totala cu si fara TVA. Pretul propunerii financiare trebuie sa acopere toate costurile descrise in caietul de sarcini. Formularul de Oferta respecta intocmai formatul solicitat in Documentatia de atribuire. 18. Corectarea Erorilor; Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: - Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se ia in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator - Oferta financiara poate fi corectata de catre Comisia de evaluare, numai cu acceptul ofertantului, in caz de eroare aritmetica. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerate neconforma - La analizarea ofertei, Comisia de evaluare va tine cont de pretul final al ofertei, dupa corectia erorilor aritmetice. Nota: Ofertantii sunt obligati sa numeroteze, sa semneze si sa stampileze fiecare pagina a ofertei. 19. Perioada minima pe parcursul caruia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta. Valabilitatea ofertei: 90 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 20. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare produse va fi: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

AVIZAT, Sef Birou Achizitii Publice Expert Achizitii Publice Elena Toma

Intocmit, Birou Achizitii Publice, Marioara Voda

Primaria Orasului Navodari Directia General Administrativa Birou Achizitii Publice Nr.284/18.02.2014

Aprobat Primar, Nicolae Matei

Director General Administrativ, Costin Ifrim

NOTA JUSTIFICATIVA
privind criteriale minime de calificare si selectie referitoare la situatia economica si financiara, precum si la capacitatea tehnica si profesionala pentru atribuirea contractului de furnizare Atribuirea contractului de furnizare, avand ca obiect Hartie igienica gri cu 3 straturi ce are in vedere si respectarea urmatoarelor prevederi legale: -art. 176 lit. c), d) si e) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrarii publice si a contractelor de concesiune de servicii. -art. 7 din H.G. nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. -art.198 alin (10) lit. b) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,pentru aplicarea procedurii de atribuire Cererea de oferta a contractului de achizitie publica de furnizare de produse igieno-sanitare, respective Hartie igienica gri cu 3 straturi, avand cod CPV : 33761000-2 Hartie igienica gri cu 3 straturi. Consideram necesar ca operatorii economici interesati de procedura de atribuire ce urmeaza a fi admisi,sa indeplineasca cerintele minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara, precum si la capacitatea tehnica si/sau profesionala, conditii care sa garanteze o buna experienta profesionala. Pentru a ne asigura ca obtinem bunurile solicitate la nivel calitativ ce ne este necesar si cu dimensiunile, aspecutul etc. de care avem nevoie, dar si pentru a asigura transparent, egaliatea de sanse, libera concurenta si toate principiile ce au fost luate in calcul din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare, s-au stabilit conditii minime si neexclusiviste, acestea fiind dezvoltate in fisa de date a achizitiei si in caietul de sarcini. Intocmit, Biroul Achizitii Publice Expert Achizitii Publice Elena Toma

PrimariaOrasului Navodari Directia General Administrativa Biroul Achizitii Publice Nr.283/18.02.2014

Aprobat Primar, Nicolae Matei

Director General Administrativ, Costin Ifrim Director economic, Emilia Achim Sef Serviciu Juridic si Contencios, Paul Matei

NOTA JUSTIFICATIVA
Privind selecatarea procedurii de achizitie publica a contractului de furnizare materiale igienico sanitare pe anul 2014

Categoria de produse: Hartie igienica gri cu 3 straturi Codul de clasificare: 33761000-2 Valoarea estimate a achizitiei: 171.600 lei fara tva Procedura de achizitie publica selectata si aplicata: cerere de oferta offline Temei legal: In temeiul art. 124 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, 6. Justificarea achizitiei: potrivit motivatiei exprimate in referatul de necesitate si a Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca stabileste la art. 15 alin. 1 ca, pentru prevenirea bolilor profesionale, angajatorul va acorda lucratorilor materiale igienico - sanitare, obligatoriu si gratuit. Neindeplinirea acestei obligatii legale constituie, conform prevederilor aceleiasi legi, contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3.000 si 6.000 lei. 7. In conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice din O.U.G. nr. 34/2006, Legea nr. 337/2006, H.G. nr. 925/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, propunem urmatoarea comisie de evaluare: 1. 2. 3. 4. 5. presedinte: COSTIN IFRIM Director General Administrativ membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM psiholog ELVIRA MANEA inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI- Economist In baza celor aratate mai sus, rugam dispuneti. AVIZAT, Sef Birou Achizitii Publice Expert Achizitii Publice Elena Toma Intocmit, Birou Achizitii Publice, Marioara Voda

Primaria Orasului Navodari Directia General Administrativa Biroul Achizitii Publice Nr. 279/17.02.2014

Aprobat Primar, Nicolae Matei

Director General Administrativ, Costin Ifrim

Nota justificativa privind estimarea valorii contractului de furnizare


In conformitate cu referatul nr. 251/14.2.2014 emis de Departamentul de Aprovizionare, din cadrul Primariei Orasului Navodari, avand ca obiect necesitatea achizitionarii de Hartie igienica gri cu 3 straturi pentru asigurarea sanatatii si a igienei in cadrul sistemelor de invatamant, s-a prevazut o estimare a valorii dupa cum urmeaza: Ctr. DENUMIRE PRODUS Nr. 1 Hartie igienica gri cu 3 straturi Cantitate 214.500 bucati Valoare estimate in lei 171.600 lei fara tva

Preturile utilizate pentru determinarea valorii estimate sunt luate de pe internet si de la societatile specializate care furnizeaza acest tip de produs. www.elicitatie.ro ; www.dpap.ro ; www.igienaphs.ro

Intocmit, Sef Birou Achizitii Publice Expert Achizitii Publice Elena Toma

Primaria Orasului Navodari Str. Dobrogei, Nr.1 Tel/fax: 0241.761603 / 0241761606 Nr. 262/14.02.2014

DECIZIA

n temeiul Legii 2/20 decembrie 1968 prin care localitatea Navodari a fost declarata oras, avnd n subordine administrativ localitatea Mamaia Sat.
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (publicata in Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001) Modificata prin Legea 286/2006 .

- art. 71 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contract elor de concesiune de servicii, cu modoficrile i completrile ulterioare, In scopul incheierii unui contract de furnizare de produse igieno-sanitare pentru institutiile de invatamant din orasul Navodari prin selectarea procedurii de achizitie publica Cerere de Oferta. Primarul Orasului Navodari DECIDE: Art. 1 Se constituie comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziie public Contractul de Furnizare prin procedura Cerere de Oferta Offline, avand ca principal cod CPV : 33761000-2 Hartie igienica gri cu 3 straturi, avand urmatoarea componenta: presedinte: COSTIN IFRIM Director General Administrativ membri: IULIANA IORDACHE Economist IOANA ICHIM psiholog ELVIRA MANEA inginer GEORGE CATALIN TUDORANCEA inginer membri supleanti: CODRIN POPESCU - Arhitect ROBERT MATEI- Economist Art. 2 - Membrii mai sus mentionati intocmesc procese-verbale si de specialitate si de atribuire cu privire la indeplinirea eligibilitatii documentelor de selectie si de calificare, a conditiilor tehnice, precum si a propunerii financiare ale ofertelor depuse in raport cu cerintele impuse prin Documentatia de Atribuire. Art. 3 Compartimentul de Achizitii Publice rspunde de aducerea la ndeplinire a prezentei decizii. PRIMAR, NICOLAE MATEI

Departamentul Administrativ Nr. 251/14.02.2014 Aprobat Primar, Nicolae Matei Avizat Disponibil, Director economic, Emilia Achim Director General Administrativ, Costin Ifrim

REFERAT DE NECESITATE
Va rugam sa aprobati achizitionarea urmatoarelor material igienico-sanitare:

Nr. Cantitate crt. Denumire/produs/serviciu U/M

Pre estimat

Data la care devine necesar

PRODUSE 1. Hartie igienica gri cu 3 straturi


214.500

bucati

171.600

30.06.2014

Justificarea achiziiei: Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca stabileste la art. 15 alin. 1 ca, pentru prevenirea bolilor profesionale, angajatorul va acorda lucratorilor materiale igienico sanitare, obligatoriu si gratuit. Neindeplinirea acestei obligatii legale constituie, conform prevederilor aceleiasi legi, contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3.000 si 6.000 lei. Pentru grupurile sanitare, vestiarele sau sala de mese din cadrul firmei, angajatorul este obligat sa asigure si sa distribuie permanent: Hartie igienica gri cu 3 straturi, dezinfectant, spray-uri pentru curatenie, maturi, lavete, nominalizate pe sortimente si cantitati lunare, conform unei altei anexe la contractul colectiv de munca. Declaram pe proprie raspundere ca produsele comandate se utilizeaza pentru scopul pentru care se achizitioneaza, in caz contrar ne obligam sa suportam consecintele.

VIZA Sef departament Administrativ Ion Alexe

Solicitant, Valentin Barbu