Sunteți pe pagina 1din 15

HENRI W ALLON - EVOLUTIA PSIHOLOGICA A COPILULUI

PRE ,FAT A
In cursul ultimilor trei eci !e "ni #si$olo%i" co#ilului " o&tinut ' im#ort"nt" (i ' in)luent" tot m"i m"re* A #rimit m"i #utin !e l" #si$olo%i" tr"!ition"l" !ec"t " contri&uit s"-i mo!i)ice #unctele !e +e!ere, #rinci#iile (i s-o im&(%"te"sc" cu meto!e noi* Intr-"!e+"r, #entru " cuno"(te ,su)letul co#ilului,, " )ost o&li%"t" s" renunte l" !i+i iunile "&str"cte, in c"re intros#ec#" "!ultului (i m"teri"lul s"u +er&"l im#"r#ser" "cti+it"tile #si$ice "le omului* A tre&uit s" inlocui"sc" "n"li " #ur teoretic" " unui continut mint"l ti#, !"r in )on! tot "t"t !e contin%ent (i #ro+i oriu, #e c"t !e neutru (i im#erson"l, cn o&ser+"#i -i e.#eriente re)erito"re l" "!e+"r"te re"li "ri !in "cti+it"te" (i +i"t" co#iilor* In "cee"(i m"sur" in c"re in+esti%"tiile s"le #nte"u )i s))in/enite s"u )"lsi)ic"te !e ' c"rto%r")ie " s#iritului, cn !elimit"ri intemei"te #e ' nomencl"tur" (i #e conce#te c"re i%nore" " rel"tiile s"n sc$im&"rile c"re %enere" " "ctul #si$ic, in "cee"(i m"sur" !i)erentele const"t"te intre com#ort"re" "!ultului (i "cee" " co#ilului, intre com#ort"re" l" !i)eritele +"rste "le co#il"riei, "+e"n s" "r"te, !in et"#" in et"#", "!e+"r"tul #l"n "l +ietii mint"le* CAPITOLUL I

COPILUL (I A0UL TUL


Co#ilul nu (tie !ec"t s"-(i tr"i"sc" co#il"ri"* A!ultului Ii re+ine s-o cuno"sc"* 0"r cine +" in+in%e in "ce"st" cuno(tere, #unctul !e +e!ere "l "!ultului s"u "cel" "l co#ilului1 0"c" omul " ince#ut intot!e"un" #rin " se situ" el insn(i in o&iectele !in s)er" s" !e cuno"(tere, "tri&uin!n-Ie ' e.istent" (i ' "cti+it"te "(" cum Ie consi!er" el, cu "t"t m"i #nternic" tre&uie s" )ie "ce"st" incerc"re cu #ri+ire l" ' )iint" cre"t" !e el (i c"re tre&uie s"-i !e+in" "sem"n"to"re - co#ilul " c"rei !e +olt"re ' su#r"+e%$e" " (i ' in!rum" (i c"rei" "!ese" ii +ine )o"rte %ren s" nu-i "tri&uie moti+e s"u sentimente com#lement"re cu "le s"le* C"te #rile/uri c"te #rete.te, c"te "#"rente /nsti)ic"ri nn %"se(te #entru "ntro#omor)lsmul s"u s#ont"n2 Solicitu!ine" s" este un !i"lo% in c"re omul inIocuie(te #rintr-un e)ort !e sim#"tie intuiti+" r"s#unsurile ne-o&tinute, inter#rete" " cele m"i mici in!icii, cre!e c" #o"te com#let" m"ni)est"rile l"cun"re (i inconsistente, re!uc"n!u-Ie l" un sistem !e re)erinte* 0in ce este mcut "cest sistem1 0in , interesele #e c"re Ie consi!er" "le co#ilului (i c"ror" Ie "tri&uie ' con(tiint" m"i mult s"u m"i #utin o&scur", !in #re!is#o i#i c"re ii #"r c" #romit, !in

o&i(nuinte, !in con+entii mint"le s"u soci"le cu c"re s-" i!enti)ic"t elinsu(i m"i mult s"u m"i #utin, (i, !e "semene", !in "mintiri #"str"te !in #ro#ri" s" co#il"rie* 0"r se (tie c" #rimele no"stre "mintiri +"ri" ii cu +3*rst" c"n! sunt e+oc"te (i c" orice "mintire se m"ni)est" su& intluent" e+olutiei no"stre #si$ice, " !is#o itiilor no"stre (i " situ"tiilor in c"re ne ")l"m* ' "mintire risc" m"i mult s" )ie im"%ine" #re entului !e!it " trecutului, ")"r" num"i !"c" n-" )ost #uternic im#l"nt"t" intr-un com#le. !e im#re/ur"ri o&iecti+ re#er"&ile, cee" ce se int)un#l" r"r c"n! e !e ori%ine in)"ntil"* Ast)el, "!ultul #retin!e c" intele%e su)le tul co#ilului, "simil"n!u-l cu "l s"u* T otu(i, recuno"(te !i)erente intre co#il (i el, !"r Ie re!uce !e cele m"i multe ori l" !i)erente !e %r"!, s"u c"ntit"ti+e* Com#"r"n!u-se cu co#ilul, "!ultul 44 consi!er" cu totul s"u rel"ti+ in"#t in )"t" unor "ctiuni s"u s"rcini, #e c"re el insu(i Ie #o"te e.ecut"* 0esi%ur, "ceste in"#titu!ini #rile/uiesc m"suri c"re, /u!icios "!un"te, +or #ute" sco"te in e+i!ent" #ro#ortii (i ' con)i%ur"tie #si$ic" !i)erite l" co#il (i l" "!ult* Tr"ns)orm"re" co#ilului in +iitorul "!ult nu urme" " ' linie !re"#t", t"r" &i)urc"ri (i t"r" ocoluri* Princi#"lele orient"ri l" c"re co#ilul se su#une in mo! norm"l constituie totu(i ' oc" ie )tec+ent" !e incertitu!ini (i e it"ri* 0"r !Ue "lte oc" ii int)un#l"to"re nu-l o&li%" s" "le"%" intre e)ort s"u renunt"re2 Ele "#"r !in me!iulincon/ur"tor, me!iu constituit !in #erso"ne (i !in lucruri5 m"m" s", ru!ele s"le, intillnirile o&i(nuite s"u neo&i(nuite, (co"l" constituie tot "t"te" cont"cte5 rel"tii (i structuri !i+erse, institutii, #rin c"re el tre&uie s" se inc"!re e !e &un"+oie, s"u nu, in societ"te* Lim&"/ul inter#une intre el (i !orintele lui, intre el (i o"meni, un o&st"col s"u un instrument #e c"re el #o"te )i is#itit, )ie s" Ie ocole"sc", )ie s" Ie i" in st"#"mre, (i in #rimul r"n! o&iectele !in "#ro#iere" lui, cele con)ection"te, ce(c", lin%ur", o"l", $"inele, electricit"te", r"!ioul, te$nicile cele m"i "ncestr"le c" (i cele !e !"t" m"i recent", constituie #entru co#il ' st"n/enire, ' #ro&lem" s"u un "/utor, il in!e#clrte" " s"u 44 "tr"% (i ii mo!ele" " "cti+it"te"2 In )on!, to"te "ceste" re#re int" lume" "!ultilor, #e c"re me!iul i-o im#une (i !e "ici re ult" l" )iec"re e#oc", ' "numit" uni)ormit"te in )orm"ti" lui mint"l"* 0"r nu reiese !e "ici !re#tul "!ultului !e " nu +e!e" in co#il !ec"t cuno(tintele #e c"re el i Ie )urni e" "* 6"i in7 mo!ul in c"re co#ilul Ie "simile" " #o"te s" nu "i&" nici ' "sem"n"re cu )elul in c"re "!ultul insu(i Ie )olose(te* 0"c" "!ultul !e#"(e(te co#ilul, (i co#ilul, in )elullui, 44 !e#"(e(te #e "!ult* Co#ilul "re !is#oni&ilit"ti #si$ice #e c"re un "lt me!iu le-"r )olosi "lt)el* P"n" "cum, numero"se !i)icult"ti in+inse #rin e)ort colecti+ !e c"tre %ru#ele soci"le "u #ermis multor" !intre ele s" i"s" l" i+e"l"* O"re, !"torit" ci+ili "tiei, nu se +or %"si in st"re #otenti"l" l" co#il (i "lte m"ni)est"ri "le r"tiunii (i sensi&ilit"tii1 , CAPITOLUL 8

CU6 sA FIE STU0IAT COPILUL1


6"re" !i)icult"te " o&ser+"rii #ure c" instnunent !e cuno"(tere este c" noi utili "m un t"&el !e re)erinte !e cele m"i multe ori in mo! "utom"t, "mt !e ilo%ic", instincti+" (i in!is#ens"&il" este )olosire" s"* C"n! e.#eriment"m, insu(i mo!ul !e e.#eriment"re o#ere" " tr"ns#unere" )"#tului in sistemul c"re, ne +" #ermite s"-l inter#ret"m* 0"c" este +or&" !e o&ser+"re, )ormul" #e c"re ' !"m )"#telor cores#un!e "!ese" cu r"#orturile no"stre cele m"i su&iecti+e )"t" !e re"lit"te, cu notiunile #r"ctice )olosite !e noi in(ine in +i"t" no "str" curent"* Ast)el este )o"rte %reu s" o&ser+"m co#ilul 5t"r" s"-i "tri&uim ce+" !in sentimentele s"u intentiile no"stre* ' mi(c"re nu este ' mi(c"re, ci cee" ce ni se #"re c" e.#rim" "ce"st" mi(c"re* (i, cu e.ce#ti" !o&"n!irii unei m"ri e.#eriente, noi inre%istr"m semni)ic"ti" #resu#us", omit)ul!, m"i mult s"u m"i #u#n, in!ic"re" %estului insu(i* Orice e)ort !e cuno"(tere (i !e inter#ret"re (tiinti)ic" " const"t tot!e"un" in lnlocuire" " cee" ce este re)erint" instincti+" s"u e%ocentric" #rintr-un "lt t"&el cu termeni !e)initi in mo! o&iecti+* 0e"lt)el s-" int"m#l"t "!ese" c" "ceste t"&ele, lu"te !in sisteme !e cuno"(tere "nterior constituite, s" se )i !o+e!it insu)iciente #entru nou" or!ine " )"#telor in stu!iu9 "st)el s-" #roce!"t in #si$olo%ie cu re)erinte lu"te !in "n"tomie, #resu#un"n!u-se c" orice m"ni)est"re mint"l" se !"tore" " "cti+it"ti/ unui "numit or%"n s"u unui "numit com#onent "l "cestui"* Este im#ort"nt "("!"r s" !e)inim m"i int"i corect, l" orice o&iect su#us o&ser+"rii, c"re este t"&elul !e re)erint" cores#un "tor sco#ului cercet"rii* Pentru oricine stu!i" " co#ilul, "cest t"&el constituie incontest"&il cronolo%i" !e +olt"rii s"le* Toti o&ser+"torii "u "+ut %ri/" s" note e #entru )iec"re !in )"#tele inre%istr"te +"rst" co#ilului in luni (i in ile, c" (i cum "r )i #ostul"t c" or!ine" in c"re "#"r m"ni)est"rile, succesi+e "le "cti+it"tii co#ilului "re un )el !e +"lo"re e.#lic"ti+"* Intr-"!e+"r, e.#erient" " +eri)ic"t: c" "ce"st" or!ine este "cee"(i l" )iec"re co#il* CAPITOLUL 3 FACTORII 0E;VOLTARII PSIHICE 0e +olt"re" #si$ic" " co#ilului #re int" contr"!ictii, )ire(ti #entru orice !e +olt"re, !"r c"re "ici #une #ro&leme im#ort"nte, !"torit" "m#lo"rei (i !i+ersit"tii con!itiilor s"le* Ince#"n! cu su%"rul, !e l" un st"!iu #u#n su#erior celui !e #"r" itism, !e +olt"re" tin!e s#re un ni+el in r"#ort cu c"re com#ort"mentul celorl"lte s#ecii "nim"le nu-i !ec"t ' #rim" )" ", c"ci moti+ele c"re #ot "#"re" !in lm#re/ur"ri n"tur"le sunt l" om !e#"(ite !e cele c"re #ro+in !e l" ' societ"te cu )orme com#le.e (i inst"&ile* $rlluent" #e c"re societ"te" #o"te s-o e.ercite #resu#une #entru in!i+i! ' tot"lit"te !e -"#titu!ini e.trem !e

!i)erenti"te, " c"ror )onn"re !e#in!e !e s#ecie* Ast)el, l" co#il, se in)runt" (i se in)luente" " reci#roc )"ctori !e ori%ine &iolo%ic" (i soci"l"* In tim# ce l" )iec"re et"#" se re"li e" " un ec$ili&ru st"&il intre #osi&ilit"tile "ctu"le (i con!itiile !e +i"t" cores#un "to"re, i(i )"c "#"riti" (i unele sc$im&"ri " c"ror c"u " este str"m" "cestui e.c4usi+ r"#ort )tmction"l* C"u " "ce"st" este or%"nic"* In !e +olt"re" in!i+i!ului, )tmcti" se tre e(te o!"t" cu cre(tere" or%"nului, i"r or%"nul ' #rece!e "!ese" cu mult tim# in"inte* C$i"r !e l" n"(tere, celule sistemului ner+o"se sunt tot "t"t !e numero"se c"t +or )i (i m"i t"r iu, !"c" unele se !istru% in cursul +ietii, nu m"i sunt inlocuite* Unii #si$olo%i "u cre ut c" #ot s-o "#lice l" !e +olt"re" in!i+i!ului in r"#orturile s"le cu e+oluti" ci+ili "tiilor um"ne, e.#lic"n! "st)el "sem"n"rile c"re s-"r o&ser+" l" +"rstele succesi+e "le co#ilului, intre )onnele com#ort"mentului s"u (i suit" !e #r"ctici s"u !e cre!inte #rin c"re "u trecut societ"tile omene(ti* Anumite /ocuri r" &oinice "le co#ilului, !e e.em#lu, in+enti" s"u m"i, cur"n! rein+enti" "rcului (i " s"%etiIor "r )i ' reminiscent" " e#ocilor trecute* Tot ' reminiscent" "r )i cee" ce s-" numit ment"lit"te" m"%ic " " co#ilului, "!ic" cre!int" s" in #utere" +ointei "su#r" lucrurilor (i "su#r" e+enimentelor, )ie !irect, )ie m"i cur"n! #rin interme!iul, unor simul"cre s"u )onnule* Asimil"re" intre onto- (i )ilo%ene " " int"m#in"t o&iectii c$i"r #e terenul s"u !e ori%ine, "cel" "l em&rio%ene ei* Ace"st" "simil"re nu este !e"lt)el un "r%ument neces"r #entru /usti)ic"re" tr"ns)ormismului* 0e ce sc$im&"rile "!use !e trecere" !e l" ' s#ecie l" "lt" n-"r in)luent" tot "t"t !e mult "su#r" et"#elor cre(terii, c" (i "su#r" c"r"cterelor "nim"lului "!ult1 0"re rec"#itul"re " trecutului n-"r*

P ARTEA A 0OUA ACTIVIT A TILE COPILULUI (I EVOLUTIA SA 6INTALA CAPITOLUL <

ACTUL (I ,EFECTUL,
Printre tr"s"turile #si$o-)i iolo%ice c"re m"rc$e" " )iec"re et"#" " !e +olt"rii s"le, e.ist" un )el !e "cti+it"te cu c"re se ocu#" co#ilul, "cti+it"te c"re l" r"n!ul s"u !e+ine un )"ctor "l e+olutiei mint"le* Prin ce mi/lo"ce1 Aceste" sunt !i+erse (i se sc$im&" cu sistemele !e com#ort"ment intr"te in /oc, cu stimulentii, interesele, )tmctiile, "ltern"ti+ele c"re i(i )"c "#"riti"* Celui m"i %ener"l (i element"r ti# Ii cores#un! c4"si)ic"rile #e c"re Ie #utem )"ce in r"#orturile !intre "ct (i e)ectul s"u*

Cee" ce moti+e" " un "ct #o"te s" "#"rtI0" unei s#ecii s"u unui ni+el +"ri"&il* Cel m"i element"r "ct n-"r "+e" inc" un moti+ !e n"tur" #si$ic", n-"r "+e" "lt" r"tiune !e " se #ro!uce !ec"t )"#tul c" re#re int" "cti+it"te" or%"nelor cores#un "to"re* AT )i un" !in m"ni)est"rile )unction"le "+"n! un sco# in ele insele, "su#r" )rec+entei c"ror" C$"rlotte =u$ler " insist"t in stu!iul #rimei +"rste " co#ilului* 0esi%ur, este %reu !e ")irm"t cu to"t" ri%o"re" c" un "ct s"u c" ' sim#l" mi(c"re nu "u un cores#on!ent #si$ic* 0e "cee", se "!mite "!ese" c" %estul )unction"l este !u&l"t !e ' "numit" #l"cere c"re, "r )i le%"t" !e e.ercit"re" )unctiei res#ecti+e* Notiune" "ce"st" ins" nu e "mt !e sim#l" c"t s-"r #"re" l" #rim" +e!ere* Nu e.ist" #l"cere l"r" un )el !e con(tiint" "l c"rei %r"! (i " c"rei n"tur" "r )i neces"r, in consecint", s" Ie !etermin"m* T otu(i, in"inte" %estului urm"nt #entru el ins(i, se #"re c" e.ist" %esturile "#"rtI0"n! e)ectelor !in"mo%enice "le su)erintei (i "le &unei !is#o itii, " c"ror "ltern"nt" cu somnul constituie com#ort"mentul +i i&il "l noului n"scut* Aceste %esturi n-"r #ute" )i !e"lt)el !isoci"te !e st"nle ")ecti+e c"re Ie cores#un!, cum "r #ute" )i se#"r"t" ' e.#resie !e cee" ce e.#rim"* Sunt le%"te !e "ceste st"n #rin ins(i e.istent" lor, un )eI !e reci#rocit"te ime!i"t", (i se con)un!" m"i int"i tot"l cu ele* 0"r nu #"r " )i inc" cee" ce ne #utem im"%in" m"i #rimiti+ c" )unction"re* Locul "cor!"t in)luentei e)ectuIui "su#r" #ro%resului mint"l este "st" i )o"rte m"re* Prin "ce"st" in)luent" e.#lic" T$orn!i>e in+"t" #rin e.ercitii* 0"c" t"ton"nIe ince#utului "u )ost urm"te !e ' mi(c"re s"u !e ' con!uit" &ine "!"#t"te, inse"mn" c" s-" e)ectu"t ' selectie intre #rimeIe incerc"n, selectie c"re " elimin"t tot ce nu er" "!ec+"t situ"tiei, tot ce er" ' ero"re* E)ectul )"+or"&il "ntrene" " re#etiti" %estului utiI, i"r e(ecul, su#rim"re" %estului !"un"tor* Ast )el, "nim"lul intr(!us intr-un l"&irint reu(e(te s" e+ite locurile l"r" ie(ire* intr-o "lt" e.#erient" cu "s#ect tot"l !i)erit, co#ilul o&li%"t s" re"ctione e I" )iec"re !in cu+intele enunt"te in )"t" lui #rintr-o ci)r" I" "le%ere" s" retine !e #re)erint" "soci"tille "r&itr"re urm"te !e ' "#ro&"re " e.#eriment"torului* ill con!itiile curente "le +ietii, c" urile c"n! e)ectul #o"te s"-(i in!e#line"sc" rolul sunt numero"se* C"teo!"t" este )iir" im#ort"nt" (i s"u +rem s" e+it"m* Su& "cest "s#ect "(te#t"re" este c$i"r "!ese" urm"nt"* E inte%r"t" in multe !in "ctiunile no"stre c" un stimulent, c" un "+ertisment, c" un in%re!ient neces"r s"u o&i(nuit, " c"rll e.istent" simtim uneori ne+oi" s-o +eri)ic"m, cu orice #re2* Su)erint" este un e)ect, #rintre multe "ltele, c"re !iri/e" " "cti+it"te" no"str" (i-i )i.e" " re ult"teIe* 0e l" im#resiiIe c"re into+"r"(esc e.ercit"re" unei )unctiuni, #"n" l" criteriile c"re !iri/e" " in!e#linire" unei s"rcini, cee" ce s" numit le%e" e)ectului, " I"r%it consi!er"&il !omeniul "celor re"ctii circul"re, #rinci#iul #rimeIor e.ercitii s#ont"ne I" c"re se "n%"/e" " co#ilul mic* in c"m#ul e.#erientelor #osi&ile, "ce"st" le%e #rile/uie(te "cte concrete !e in+esti%"tie (i "c$i ition"re* E" )"ce s" se urm"re"sc", !in et"#" in et"#", ' munc" continu" !e i!enti)ic"re )unction"l" (i o&iecti+"*

CAPITOLUL ? -OCUL S-" s#us c" /ocul este "cti+it"te" #ro#rie " co#ilului (i cmn "!ese" "cest" !e#une ' silint" m".im" in /oc, unii "utori, c" W* Stem, "u +or&it !e /ocuri serio"se* 0u#" C$* =u$ler, /ocul "r )i ' et"#" " e+olutiei tot"le " co#ilului, !escom#us", l" r"n!ul ei, in #erio"!e succesi+e* 0e )"#t, /ocul se con)un!" cu intre"%" s" "cti+it"te, "mt tim# !it r"m"ne s#ont"n" (i nu i se im#un o&iecti+ele !e c"tre !isci#linele e!uc"ti+e* in #rimul st"!iu se situe" " /ocurile #ur )imction"l, "#oi /ocurile !e )ictiune, !e "c$i itie (i !e con)ection"re* in #rimul r"n! este ' o!i$n" (i "st)el se o#une "cti+it"tii serio"se " muncii* Acest contr"st ms" nu #o"te e.ist" l" co#il, c"re nu munce(te inc" (i #entru c"re /ocul este intre"%" s" "cti+it"te* E &ine to(i s" e."min"m !"c" "cti+it"te" c"re recree" " nu "re +reo "sem"n"re cu "cti+it"te" co#ilului* in )on!, /ocul, cmn "r )i "nmnite com#etitii s#orti+e s"u c$i"r unele "ctiuni !es)ii(ur"te i ol"t, ins" li&er, nu constituie ' "cti+it"te c"re nu "r recl"m" e)ort, in o#o itie cu tru!" ilnic", c"ci se int"m#I" s" ce"r" (i s" !e%"/e c"ntit"ti !e ener%ie mult m"i m"ri !e!it "r cere ' munc" o&li%"torie* -ocul nu utili e" " nmn"i )ortele l"s"te t"r" intre&uint"re !e c"tre munc"* in s#eci"l, /ocul nu const" intot!e"un" in rest"&ilire" ec$ili&rului intre "#titu!ini )olosite ine%"l5 e.ercitii motrice !u#" ' munc" intelectu"I", l" un muncitor intelectu"l9 recre"tii intelectu"le !u#" ' munc" m"nu"l", l" un muncitor m"nu"l* 0im#otri+", !es)ii(ur"re" ocu#"tiilor intelectu"le #o"te s" !e +oite %ustul recre"tii-or intelectu"le (i e.ercit"re" curent" " mi(c"rilor #ro)esion"le #o"te !ecl"n(" %ustul #entru s#ort* 0u#" ' munc" intelectu"l", o!i$n" #o"te s-o constituie ' #"rti!" !e ("$9 !u#" ' munc" )i ic", o!i$n" nu este tot!e"un" ' Iectur", )ie (i !istr"cti+"* 6"i mult inc", ' Iectur" m"i %re" #o"te e+entu"l s" ser+e"sc" c" recre"re !u#" ' "lt" Iectur", cu con!iti" s" nu se inte%re e c" #rim" intr-un "nmne %en !e munc", ci s" )ie ' lectur" in ")"r" s"rcinilor o&li%"torii* Nu e.ist" "cti+it"ti oric"t !e %rele "r )i, c"re s" nu #o"t" constitui un moti+!e /oc* 6ulte /ocuri urm"resc !i)icult"te" #entru e" ins"(i* Temele #ro#use !e /oc nu tre&uie s" "i&" "lt" /usti)ic"re !ec"t /ocul insu(i* S-" #utut "#lic" /ocului !e)initi" !"t" !e @"nt "rtei5 ,,' )in"lit"te t"r" sco#,, ' re"li "re c"re tin!e s" se re"li e e nmn"i #e sine* in!"t" ce ' "cti+it"te !e+ine utilit"r" (i se su&or!one" " c" un mi/loc unui sco#, e" l(i #ier!e "tr"cti" (i c"r"cterul !e /oc* O#o iti" !intre "cti+it"te" lu!ic" (i )imcti" re"lului #o"te "r"t" in ce )el "cti+it"te" co#ilului se "se"m"n" cu /ocul* Prin )imcti" re"lului, "ctele se inte%re" " in "ns"m&lul con!itiilor !"torit" c"ror" !e+in e)ic"ce5 *con!itii e.terio"re, c"re Ie #ermit s" #"rtici#e l" !es)ii(ur"re" e+enimentelor #entru " Ie

mo!i)ic"9 con!itii mint"le, c"re Ie )"c utile m urm"rire" unui sco#, " unei con!uite, " solution"rii unei #ro&leme* 0e"lt)el, !eose&ire" nu e !ec"t #ro+i orie, !ici locul, mi/lo"cele (i termenul oric"rei re"li "ri nu se #ot %"si, m !e)initi+, !ec"t m lume" e.terio"r"* Circuitul o#er"tiilor ms" - s"u seri" inte%r"rilor - c"re Ie "!uc m "ce"st" lume, #ot )i !e !i)erite lun%imi, m"i mult s"u m"i #utin !e +olt"te, o#er"tiile mint"le cele m"i m"lte )iin! le%"te !e )uncti" centrilor ner+o(i su#eriori, c"ror" Ie sunt intim inte%r"te )unctiile !e ni+el in)erior, mce#"n! cu mse(i )unctiile +e%et"ti+e* et"#ele !e !e +olt"re "le co#ilului sunt m"rc"te )iec"re #rin e.#lo i" !e "cti+it"ti c"re #entru un tim#, #"r s"-i st"#"ne"sc" "#ro"#e m mtre%ime (i "le c"ror e)ecte #osi&ile Ie urm"re(te neo&osit* Ele Ii /"lone" " e+oluti" )unction"l" (i unele !in tr"s"turile lor "r #ute" )i retinute c" ' !o+"!" c"#"&il" s" !esco#ere s"u s" m"so"re "#titu!ine" cores#un "to"re* -ocurile c"ror" col"&or"re" !intre co#ii s"u tr"!iti" Ie-"u !"t ' )orm" &ine !e)init", "r #ute" ser+i !re#t teste* 0e l" ' +"rst" l" "lt", "ceste /ocuri semn"li e" " "#"riti" )unctiilor celor m"i !i+erse5 )unctii sen ori"l-motrice, cu #ro&ele CAPITOLUL A 0ISCIPLINELE 6INT ALE Intre A (i B "ni este #osi&il s" sustr"%em co#ilul !e l" ocu#"tiile s"le s#ont"ne, #entru "-I su#une l" "lte ocu#"tii* AIm !"t", munc" #ro!ucti+", c$i"r ce" !in u in", #ute" mce#e #entru el, l" "ce"st" +"rst", cum este c" ul mc" m "numite t"ri coloni"le* In "ce"sm #erio"!" !e +"rst" co#ilul i" cont"ct cu !isci#linele !in (co"l", c"re #resu#un m mo! ine+it"&il ' #utere cores#un "to"re !e "uto!isci#lin"* Intr-"!e+"r, "cti+it"te" ce" m"i element"r" nu cuno"(te "lt" !isci#lin" m ")"r" !e "cee" " necesit"tilor e.terio"re su& controlul e.clusi+ "l lm#re/ur"rilor #re ente* In c" ul unei n(#otri+iri mtre ' re"ctie (i e.i%entele situ"tiei, con!uit" se sc$im&" #"n" l" re"li "re" unei "como!"ri s"tisrnc"to"re* Ast)el nu e.ist" "utom"tism s"u re)le., oric"t !e ri%i!e "r #"re", c"re s" nu )i )ost !etermin"te !e e.cit"nti cores#un "tori (i c"re s" nu )ie mo!i)ic"&ile m "cee"(i m"sur"* E ce+" "r&itr"r s" )"cem !eose&ire" mtre re"ctiile or%"nismului (i con!itiile e.teme "le "cestor re"ctii* 0isci#linele "ctiunii se su#un unei "numite interiori "ri i"r "#"r"tul lor )unction"l !e+ine "t"t !e com#le. mc"t "cti+it"te" s" s"u, m"i &ine is, "cti+it"tile s"le !i+erse #ot "#"re", m multe c" uri, e.ercit"n!u-se in!e#en!ent )"t" !e im#re/ur"ri s"u "+"n! un sco# ( sine* Am "r"t"t c" (i /ocul r"s#un!e e.ercit"rii )unctiunilor #entru ele msele* In ce #ri+e(te in!e#en!ent" )"t" !e im#re/ur"ri, e" nu semni)ic" mc" !ec"t lnlocuire" necesit"tilor "ctu"le #rin necesit"ti mtemei"te #e "ntici#"ri s"u con+entii* Intr"!e+"r, l" co#il )unctiile #e c"le !e "#"ritie se e.ercit" m"i m7, t"r" "lt o&iect, m ")"r" !e ele msele* A#"re ms" momentul c"n! )unctiile +or #ute" s" se su&or!one e unor

moti+e etero%ene9 "tunci se "nunt" +"rst" muncii (i ce+" nou "#"re m com#ort"ment* In e#oc" e.ercitiilor #ur )unction"le, com#ort"mentul se c"r"cteri e" " #rin inerti" s"* Co#ilul este cu totul su&or!on"t ocu#"tiilor !e moment (i nu "re "su#r" lor nici ' #utere, nici !e sc$im&"re, nici !e )i."re* Re ult" !e "ici !ou" e)ecte contr"rii, !"r c"re #ot )i simult"ne 5 #erse+erent" (i inst"&ilit"te"* Acti+it"te" c"re il st"#"ne(te este urm"rit" m mo! i ol"t, re#et)ul!u-se s"u e#ui "n!u-se m #ro#riile s"le "m"nunte, !"r t"r" s" se e.tin!" m "lte !omenii, cu e.ce#ti" unei !i%resiuni mt)un#l"to"re s"u !e rutin"* 0"c" e" se tr"ns)orm", ' )"ce #rin su&stituire, )ie c", ne-m"i m"ni)est"n! interes, !in c"u " monotoniei s"le, l"s" c"m# li&er #rimei ocu#"tii #re ent"te, )ie c" ' le%"tur" "cci!ent"l" ' o&li%" s" se tr"ns)orme com#let m "lt", )ie, m s)iir(it, c" ce!e" " &rusc m )"t" "tr"ctiei unei im#re/ur"ri ne#re+" ute, unei stimul"ri sur#rin "to"re s"u "tr"cti+e* Ast)el se e.#lic" "s#ectul contr"!ictoriu "l co#ilului5 c"n! "&sor&it !e cee" ce )"ce, mc"t #"re str"in, in!i)erent l" tot ce-Imcon/o"r", c"n! "tr"s !e inci!entele cele m"i neinsemn"te (i t"r" nici ' "mintire "#"rent" " momentului #rece!ent* 0"r, su& "+"l"n(" !i+ersiunilor, "ce(i tem" #o"te #ersist" (i se #o"te m"ni)est" )ie #rin re#etitii, intermitente, )ie "mestec"n!u-se cu temele urm"to"re (i unin!u-Ie mtr-un mo! m"i mult s"u m"i #utin coerent* PARTEA A TRElA NIVELE FUNCTIONALE , CAPITOLUL B AL TERNANTELE FUNCTIONALE ,, Pentru noul n"scut, "ltem"nt" se st"&ile(te m"i m7 mtre somn, consi!er"t !e unii ' mto"rcere nost"l%ic" l" lini(te" e.istentei "mniotice (i "#etitul "liment"r* Perio"!ele !e somnolent" sunt, l" ince#ut, cele m"i #uternice* In #rimele s"#t"m"m, "ceste #erio"!e "r cu#rin!e, !u#" C$* =u$ler, 84 !e ore !in nictemer, cu tim#ul, ele se concentre" " m momente !in ce m ce m"i !istincte (i m"i !ist"nt"te* In "#ro#iere" +"rstei (col"re, s#re ? s"u A "ni, ele se re!uc, !e o&icei, l" ' sin%ur" #erio"!", !"r " c"rei !ur"t" tre&uie s" )ie e%"l" cel #utin cu ce" " #erio"!ei !e +e%$e* Pe urm", tim#ul !e somn sc"!e tre#t"t9 l" "!ult, "!ese" este (tir&it !e insomnii, mtr-o m"sur" m"i m"re s"u m"i mic"* L" &"tr"m, #ot s" re"#"r" "ltem"nte, m"i mult s"u m"i #utin )rec+ente, !e "!ormire (i !e +e%$e* Aceste" nu se !"tore" ", c" l" co#il, unor ne+oi s#orite !e rest"ur"re s"u !e inst"ur"re &io-#si&ic", ci !e)icientei cresc"n!e " mi/lo"celor )i iolo%ice, m (#eci"l " circul"tiei, !e un!e +ine ,c4"u!ic"ti" intermitent", " creierului* Intre me!iu (i cel c"re !o"rme, cont"ctele !esi%ur su& ist", mce#"n! cu res#ir"ti" (i cu cerintele re%lement"rii termice ulterior, #e m"sur" ce e+oluti"

)unction"Hi )"+ori e" " cont"ctele "ceste" su& ist" #rin intenne!iul stimulilor e.temi (i "l sen "tiilor, "l im"%inilor s"u i!eilor, #e c"re "ee(ti stimuli Ie #ot e+oc"*
CAPITOLUL 8 DOMENIILE FUNCTIONALE : STADII ~I TIPURI

Cee" ce )"ce c" "ce"st" o#er"tie s" )ie m"i neees"r" (i toto!"t" m"i !i)icil", este )"#tul c" !e +olt"re" co#ilului "re m"i "les l" ince#ut ' "semene" r"#i!it"te, !i+ersele s"le m"ni)est"ri se su#r"#un intr-un "semene" mo! inc"t "!ese" "cee"(i #erio"!" #re int" in #ro#ortie, !e"lt)el +"ri"&il", un stil com#o it* In!i+i!u"lit"te" ins" " sistemelor "st)el /u.t"#use #o"te )i con)inn"t" cu "/utorul #"tolo%iei* Unele st"%n"ri "le !e +olt"rii #si$ice im#un ti#ul cores#un "tor !e com#ort"ment tuturor re"ctiilor su&iectului* Aceste re"ctii sunt o#rite succesi+ l" "cel"(i ni+el* Re ult" !e "ici nu num"i uni)ormit"te" lor, !"r (i )"#tul c" #ot "tin%e un )el !e #er)ectiune )onn"l", c"re !e o&icei nu este !e &un "u%ur* Orice

+irtuo it"te #"rti"l", in cursul !e +olt"rii, tre&uie s" ne )"e" s" ne %"n!im l"

' "cti+it"te c"re "r continu" s" se e.ercite mereu in mo! i ol"t, ne-#ut"n! s" se

inte%re e in sistemele consecuti+e, c"re "r tre&ui s" "#"r" in c" ul unei e+olutii nonn"le* Intr-"!e+"r, in %ener"l, el"&or"re" unei +irtuo it"ti, in!"t" ce #re%"te(te "#"riti" urm"to"rei, )"ce e" "ce"st" s" )ie c"#t"t", )"son"t" in +e!ere" unor ne+oi c"re ii sunt s#eci)ic str"ine (i, in consecint", c"r"cterele s"le #ro#rii !e+in "!ese" limit"te (i trunc$i"te* Aceste c"r"ctere nu-(i #ot re%"si e+entu"l li&er" lor m"ni)est"re !ec"t in /oc s"u in "cti+it"te" estetic", c"#"&ile uneori s" restituie )unctiilor, #e c"re )olosint" s"u e+oluti" in!elun%"t" Ie-"u "ser+it, e.ercit"re" s"u e.#resi" li&er"* 0u#" momentul (i l" ni+elul l" c"re se #ro!uce, st"%n"re" !e +olt"rii #si$iee #o"te )i m"si+" s"u, !im#otri+", ineom#"ti&il" eu ' "numit" !i+ersit"te )unction(", in c"re se ")inn" totu(i ' !omin"nt" "P"rtin"n! "!ese" unei #erio"!e trecute* In #rimul c" , "cel" "l i!iotiei, to"te m"ni)est"rile "cti+it"tii "#"rtin in mo! uni)onn "celui"(i st"!iu, intruc"t nu #ot s" se "!"#te e unor im#re/ur"ri s"u stimul"ri c"re nu sunt in str"ns" le%"tur" cu ele insele* C"n!, !im#otri+", !i)erentiere" )unctiilor " r"m"s #osi&il", com#ort"mentul !e#"(e(te limitele "!ultului !"r #o"te s" se m"ni)este #rintr-un "numit ti# !e e)ecte, "st)el com#ort"mentul este m"rc"t !e e.cesul #ersist "l unei )unctiuni, c"re n-" #utut !e#"(i st"!iul lu!ic (i c"re i(i %"se(te sin%ur" r"tiune !e "cti+it"te in e" ins"(i, cum "r )i !e&ilul e."%er"t (i li#s" !e lo%ic" +er&"l" " unor !e&ili mint"li* Alteori e)ectul #"re m"i !i)u * T o"te "ctiunile su&iectului, !e e.em#lu, #re int" un c"r"cter in)"ntil, )ie c" moti+"rile lor #"r c" nu cores#un! intereselor #ro#rii +"rstei, )ie c" )"ctur" (i )onnul" "cestor "cte #"stre" " ' )i ionomie c"re "r"t" ' con(tiint" inc" #ueril" !es#re sine* 0"r insu)icient" este "!ese" m"i !iscret" (i

cu mm"ri m"i intennitente* Po"te )i c$i"r susce#ti&il" !e com#ens"tie s"u !e su#r"-com#ens"tie (i s" constituie un stimulent #entru " #ro+oc" "ctiuni !e lnlocuire* Ar #ute" s" re ulte !in "ce"st" ' su#eriorit"te e)ecti+"* 0"c" !in "numite #uncte !e +e!ere "ceste "ctiuni !e lnlocuire #ot s"-i im&o%"te"sc" )uncti", nu-i su#rim" toto!"t" (i )r"%ilit"te" s" intern", !esco#erit" uneori &rusc !e momente !e sur#ri " s"u !e in)luente !e#rim"nte s"u num"i !e o&ose"l"* Oricum, ec$ili&rul #e c"re se intemei" " com#ort"mentul )iec"rui" #o"te )i +"ri"t* Nimic nu ne-"r #ute" "r"t" mi &ine structur", c"lit"tile (i !e)ectele "cestui com#ort"ment !ec"t o&ser+"re( l" co#il " com#onentelor (i " rel"tiilor lor

mutu"le !est"(ur"te in tim#* In %ener"l, o&ser+"re" tre&uie s" !uc" l"

'

cuno"(tere m"i e.tins" " sc$im&urilor (i " "!"#t"rilor reci#roce !e c"re sunt susce#ti&ile !i)eritele !omenii )unction"le* CAPITOLUL C
AFECTIVIT A TEA

Stri%"tul noului-n"scut "#"rut #e lume, stri%"t !e !is#er"re, !u#" Lucretiu, ill )"t" +ietii c"re ince#e, stri%"t !e !urere, !u#" Freu!, in momentul c"n! se se#"r" !e or%"nismul m"tern, nu illse"mn" "ltce+" #entru )i iolo% !ec"t un s#"sm "l %lotei, c"re se #ro!uce o!"t" cu #rimele retle.e res#ir"torii* 6oti+"re" s" #si$olo%ic" #rin #resentiment s"u re%ret "re, intr-"!e+"r, un c"r"cter mitic, !"r (i re!ucere" s" l" un sim#lu )enomen muscul"r nu-i !ec"t ' "&str"ctie* Stri%"tul "cest" "#"rtine unui intre% com#le. +it"l, este le%"t !e s#"sm, !"r (i !e un "ns"m&lu ,!e con!itii (i im#resii simult"ne, e.#rim"te "t"t #rin s#"sm, c"t (i #rin stri%"t* In "cest st"!iu element"r, e+i!ent, nu #utem )"ce !istinctie intre m"ni)est"re e.terio"r" (i c"u "* 6"i #recis inc", nu este #osi&il s" !eose&im in s#"sm mi(c"re" (i sensi&ilit"te", !u#" cum m"i t"r iu nu este #o si&il s" !eose&im sensi&ilit"tile !e

mi(c"rile !e ti# m"i e+olu"t, "#"rtin"n! unui circuit m"i l"r% (i m"i !i)erenti"t* *
S#"smul irisului nu se #ro!uce t"r" ' su)erint", c"rei" Ii #une c"#"t num"i #"r"li "n! irisul* S#"smul intestinului #ro+o"c" colici "t"t !e )rec+ente ill tim#ul !i%estiei l" su%"r, colici c"re #ro+o"c" stri%"te, !esi%ur #rin e.tensi" )i iolo%ic" " )enomenului !e s#"sm l" "#"r"tul res#ir"tor, !i)erentiere" stri%"tului c" sim#lu mi/loc !e e.#resie, t"r" su#ort !irect cu cee" ce e.teriori e" ", ne-#ut"n! s" "#"r" !ec"t m"i 7 iu* Gener"li "re" s#"smului l" to"te +iscerele 5 eso)"%, "r& ore res#ir"tor, circul"tie, "re !re#t e)ect "n.iet"te"* Anumite s#"sme, c" in or%"smul +eneri"n, #ot !" n"(tere #l"cerii* 0"r, "!ese", s#"smele "tin% limit" su)erintei, #l"cere" )iin! cu "t"t m"i +ie, cu c"t sunt m"i "#ro#("te !e su)erint", i"r stimul"re" #l"cerii )iin! uneori c"ut"t" in e.cit"ri !urero"se* Intre "n.iet"te (i e.cit"re" %enit"l" #o"te !e"lt)el s" e.iste con)u ie s"u trecere !e l" un" l" "lt"*

0orint" erotic" )ii e" " "n.iet"te" 9 ' st"re !e "n.iet"te, c$i"r !e nelini(te mel"ncolic"9 e+entu"l se !estr"m" in #r"cticile erotice* Pl"cere" s"u s"tis)"cere" #"r s" into+"r"(e"sc" s#"smele in c"re "re loc ' tensiune e.cesi+"* Ast)el su%$iturile !e #l"ns re#re int" ' lic$i!"re o&i(nuit" " "n.iet"tii, m"i #utin e.ce#tion"l" !ec"t s#"smul +eneri"n* R"sul nest"#"mt #o"te )i (i el re ol+"re" unei "(te#t"ri s"u " unei constr"n%eri #relun%ite, i &ucnire" unei ener%ii st"#"mte (i "cumul"te* C$i"r (i r"sul sim#lu este ' c"sc"!" !e %u!uiri, #rin c"re se ince"rc" s" se !esc"rce tensiune" mu(c$ilor (i c"re !e o&icei ii mole(e(te, su#rimeln!u-Ie orice c"#"cit"te !e e)ort* In o#o itie cu su%$iturile !e #l"ns, r"sul se #ro!uce intr-o m"i m"re m"sur" in mu(c$ii stri"ti "i sc$eletului, !ec"t in "cei" "i +iscerelor, i"r c"u " s" o&i(nuit" #"re " se %"si m"i #utin in ri!ic"re" tensiunii, c"t in co&or"re" #r"%ului !e"su#r" c"rm" tensiune" este cu#rins"* Emotiile const"u in #rimul reln! in sisteme !e "titu!ini c"re r"s#un! )iec"re unei "numite situ"tii* Atitu!inile (i situ"ti" cores#un "to"re se im#lic" reci#roc, constituin! un )el %lo&"l !e " re"ction", !e ti# "r$"ic, (i )tec+ent l" co#il* Se e)ectue" " "tunci ' tot"li "re in!i+i " intre !is#o itiile #si$ice, orient"te to"te in "cel"(i sens, (i inci!entele e.terio"re* Re ult" !e "ici c" "!ese" emoti" este "cee" c"re !" tonul re"lului !"r, in+ers, (i inci!entele e.terio"re !o&eln!esc ' #utere !esi%ur tot "t"t !e m"re !e " ' !e l"ntui*lntr-"!e+"r, emoti" este un )el !e #re+enire c"re !e#in!e m"i mult s"u m"i #utin !e tem#er"mentul (i !e $"&itu!inile su&iectului* 0"r "ce"st" #re+enire, centr"li eln! in /urul ei, t"r" !eose&ire, to"te im#re/ur"rile re"lit"tii, reunite in "cel moment, con)er" )iec"rei" !in ele, c$i"r int"m#l"to"re, #utere" !e " rein+i" emoti" m"i t"r iu, cum "r )"ceo intre"%" situ"tie* Prin sincretismul (i e.c4usi+ismul s"u cu #ri+ire l" orice orient"re !i+er%ent", #rin intensit"te" interesului s"u (i " im#resiei s"le, emoti" este intru totul "#t" s" #ro+o "ce re)le.e con!ition"te*

CAPITOLUL 4' ACTUL 6OTOR 6i(c"re" ince#e c$i"r !in, #erio"!" )oet"l"* Intr-"!e+"r, in onto%ene " )unctiile se sc$ite" " o!"t" cu !e +olt"re" tesuturilor (i " or%"nelor cores#un "to"re, in"inte !e " #ute" s" se /usti)ice #rin )unction"re* A&i" c"tre lun" " #"tr" " s"rcinii, m"m" #erce#e #rimele !e#l"s"ri "cti+e "le co#ilului* 6in>o7s>i D!in ;uric$E " stu!i"t et"#ele succesi+e "le motilit"tii #ren"t"le, #e )oetu(i !e !i)erite +"rste, mentinuti in +i"t" c"t m"i mult tim# #osi&il* 0e(i "ce"st" motilit"te se "ltere" " re#e!e o!"t" cu stin%ere" +it"lit"tii, el " #utut recuno"(te c" e" este constituit" !in sisteme m"i mult s"u m"i #utin e.tinse !e %esturi (i !e "titu!ini, ms" susce#ti&ile !e intermitente (i !e +"ri"tii, !"t )iin! c"

e.cit"ti" r"m"ne "cee"Fi* 0eterminismul "cestei motilit"ti este !eci inconst"nt, cee" ce se e.#li!i, )lir" in!oi"l", #rin )"#tul c" structurile "n"tomice (i )unction"le n-"u "/uns l" m"turit"te* Circuitul in c"re se #ro#"%" stimulul nu "re inc" contururi #recise (i l"s" stimulul s" se !i)u e e (or in "lte circuite (i "ceste" insu)icient !i)erenti"te* In "cel"Fi tim# re"cti", !e(i "!ese" #re" e.tensi+", #"stre" " un c"r"cter #"rti"l, !in c"u " li#sei !e coor!on"re intre !i)eritele !omenii s"u sisteme "le or%"nismului, c"re nu constituie 0ici el !ec"t un "ns"m&lu t"r" coe iune* V"ri"&ilit"te" re ult"t" !e "ici este o#us" celei c"re se +" o&ser+" intr-o or%"ni "re com#le." (i m"i com#let" " sistemului ner+os* In c" ul !e )"t", e" "re un c"r"cter int"m#l"tor s"ll, eel #utin, re)lect" )luctu"tii )o"rte %ener"le in !is#o itiile or%"nice*
CAPITOLUL 11

CUNOA(TEREA Ince#uturile +or&irii l" co#il coinci! cu un #ro%res e+i!ent "l c"#"cit"tiIor s"le #r"ctice, cee" ce " mcut !eose&it !e i &ito"re com#"r"ti" com#ort"mentului s"u cu "cel" "l m"imutei* Ast)el =out"n, cel !intiii (i "ltii !u#" el, in s#eci"l @ello% (i soti" s", "u cre"t #entru un co#il (i un #ui !e m"imut" situ"tii i!entice (i c$i"r i-"u l"s"t s" con+ietui"sc" (i s" )ie e!uc"ti im#reun", in"inte (i !u#" +"rst" !e "#"ritie " +or&irii l" co#il* In #erio"!" !e ince#ut, s-"u inre%istr"t re"ctii )o"rte "n"lo"%e* 0"r o!"t" cu "#"riti" +or&irii, co#ilul se !ist"nte" " r"#i! !e to+"r"(ul s"u* 0e #il!", !"c" sunt "(e "ti in )"t" unor cutii "lini"te, !intre c"re un" contine un "liment !ulce, !res"/ul #entru " %"si )lir" %re(e"l" "cest "liment ince#e #rin " !" re ult"te "sem"n"to"re* 0"c" ins" or!ine" cutiilor este sc$im&"t", m"imut", !e orient"t", s"+"r(e(te num"i incerc"n l" int"m#l"re, in tim# ce co#ilul, !in momentul "#"ritiei +or&irii, (tie s" recuno"sc" )o"rte r"#i! mo!ul in c"re e or!ine" " )ost mo!i)ic"t"* E+i!ent, lim&"/ul este inc" #re" inci#ient c" s" ne con)ere !re#tul !e " "!mite i#ote " unei !is#o itii interio"re s"u " unei "n"li e mint"le o"rec"re* 6"i cur"n! este +or&" !e "#titu!ine" !e " im"%in", intre o&iectele #erce#ute, ' !e#l"s"re, ' tr"iectorie, ' !irectie, c"re nu e.ist"* Ace"st" "#titu!ine nu este #osi&il" !ec"t !"c" +" uI, in loc !e " )i tot"l "&sor&it !e o&iecte, Ie !istri&uie #e un c"m# im"%in"r !e #o itii st"&ile (i soli!"re* F"r" "ce"st" "#titu!ine nu #utern s" ne re#re ent"m ' or!ine o"rec"re, s" re"li "m ' inseriere* 0e "ce"st" "#titu!ine !e#in!e (i #osi&ilit"te" !e " or"n!ui #"rtile succesi+e "le +or&irii* Pier!ere" unei" nu se #ro!uce )lir" #ier!ere" celel"lte* Un ")" ic nu (tie s" in!ice !irectiile5 sus, /os, !re"#t", st"n%" etc*, !"c" tine oc$ii inc$i(i* 0u#" Siec>m"nn,

cu oc$ii !esc$i(i, ")" icul "r"t" un o&iect, nu ' !irectie5 #l")onul s"u cerul, #"rc$etul, m"n" c"re tine &riciul, ce" c"re nu scrie etc* CAPITOLUL 12 PERSOANA In !e +olt"re" co#ilului, se )orme" " (i #erso"n" s", i"r tr"ns)orm"cile #e c"re "ce"st" Ie inre%istre" ", "!ese" ne-Iu"te in consi!er"re, "u !im#otri+" ' in)"ti("re (i un ritm "ccentu"t* Intre et"#ele c"re #rece! s"u c"re urme" ", tot!e"un" ce" c"re " retinut "tenti" este et"#" cores#un "to"re cri ei !e #u&ert"te, c"n! se termin" co#il"ci", #entru c" re#re int" tocm"i ' cri " !e con(tiint" (i !e retlectie* 0"r e+oluti" #erso"nei i(i "re ori%ine" in #erio"!" s" ")ecti+" ce m"rc$e" " #rimele ince#uturi "le +ietii #si$ice* 0esi%ur, "ce"st" e+olutie " )ost #ro)un! intluent"t" !e re"ctiiGe l"tente s"u !e re"ctiile "nterio"re "le +ietii neuro+e%et"ti+e5 ec$ili&rul +iscer"l !in #rimele s"#t"m"ni (i !in #rimele luni #o"te s" oriente e &" ele #ro)un!e "le +iitorului com#ort"ment* C"t #ri+e(te cele !int"i lu"ci !e cont"ct !intre su&iect (i me!iulincon/ur"tor, "ceste" sunt !e n"tur" ")ecti+", "!ic" emotiiGe* Cont"ctul emoti+ st"&ilit re#re int" in re"lit"te un )el !e cont"%iune mimetic ", " c"rei consecintA este m"i intm nu sim#"ti", ci #"rtici#"re"* Su&iectuI este st"#"nit cu totuI !e emoti" s" 9 este unit, conto#it, !"torit" ei, cu situ"tiile cores#un "to"re, "!ic" cu "m&i"nt" um"n" !in c"re re ult" !e cele m"i multe ori situ"tiile emotion"le* Alien"n!u-se "st)el, su&iectuI este inc"#"&il in "ceste situ"tii s" se consi!ere #e el ins(i !eose&it !e )iec"re !in ele (i o"recum !eose&it !e "lt" #erso"n"* Nu m"i este +or&" !e " (ti, !u#" #roce!eul +ec$ii #si$olo%ii intros#ecti+e, cum #o"te trece in!i+i!ul !e l" cuno(tere" s" #ro#rie l" "cee" " unui "lt in!i+i!, ci !im#otri+" cum +" elimin" el, !in re"ctiile c"re-l inter)ere" " cu me!iul, cee" ce nu-i "#"Hine, cee" ce-i #ro+ine !in ")"r"* Co#ilul tre&uie s" re"li e e !i)erentierile neces"re in e.#erient" s" re"l", i"r nu s" )"c" e)ortul !e "-i !" ' !e!u&l"re #ur i#otetic"*

CONCLU;II PERIOA0ELE SUCCESIVE ALE COPILARIEI V"rst" unui co#il re#re int" num"ruI !e ile, !e luni, !e "ni c"re-l se#"r" !e n"(tere* ,,Perio"!ele co#il"ciei, "u ele ' semni)ic"tie !i)erit"1 0u#" m"i multi "utori, e.ist" continuit"te in !e +olt"re" #si$ic" ince#"n! cu "numite !"te element"re, !e e.em#lu, sen "tiile s"u sc$emele motom* Cu "/utorul im#re/ur"ruor (i "l e.#erientei, "ceste" se or"n!uiesc (i se com&in" in sisteme,

c"re !esc$i! "cti+it"tii su&iectului un c"m# !in ce in ce m"i +"st* Com#lic"re" sistemelor )i.e" " or!ine" lor !e succesiune* Ritmul lor !e !e +olt"re este, #r"ctic, "cel"(i l" top in!i+i ii, c"ci in "cee"(i s#ecie sistemele se "se"m"n" m"i mult !ec"t !i)enl, i"r con!itiile )un!"ment"le "le me!iului sunt i!entice* E.ist" !eci coinci!ent)t e."ct" intre ni+elul !e e+olu#e (i +"rst" co#ilului* Succesiune" #erio"!elor re#re int" succesiune" #ro%reselor* Fiec"re moment "l co#il"riei este un moment "l "!"u%irii c"re se re"li e" " ilnic* Perio"!ele !e +"rst" "le co#ilului (i "cele" "le co#il"riei nu sunt !ec"t unul (i "cel"(i lucm* Pentru "l# "utori, sistemele +ietii #si$ice nu re#re int" num"i &" e su#r"#use intre ele #rin com&in"re" !e elemente !e+enite tre#t"t m"i or%"ni "te, !"r totu(i comune tuturor "cestor &" e* E.ist" momente "le e+olu#ei #si$ice c"n! con!i#ile sunt !e "semene" n"tur" inc"t ' or!ine nou" !e )"#te !e+ine #osi&il"* Ace"st" or!ine nu !istru%e )ormele #rece!ente !e +i"t" s"u !e "cti+it"te !in c"re #ro+ine, !"r o!"t" cu e" "#"re un mo! !i)erit !e !etermin"re, c"re re%lemente" " (i !iri/e" " !etermin"rile m"i element"re "le sistemelor "nterio"re* Un e.em#lu 44 constituie inte%r"rile #ro%resi+e o&ser+"te intre )unc#ile ner+o"se* C" s" se #ro!uc", "ceste mut"#i cer #erio"!e !e l"tent)t9 ele )"c !iscontinu" cre(tere", ' im#"rt in et"#e s"u #erio"!e, c"re nu m"i cores#un!, in )iec"re moment, cu insum"re" ilelor lunilor (i "nilor* ' succesiune m"i mult s"u m"i #utin in!elun%"t" !e +"rste cronolo%ice se #o"te inc"!r" in !ur"t" "celei"(i +"rste )unc#on"le* Nu m"i e.ist" "sem"n"re intre #erio"!ele !e +"rst" "le co#ilului (i "cele" "le co#il"riei* Aceste treceri !e l" ' +6st" l" "lt" nu sunt im#ro+i "te !e )iec"re in!i+i!* Ele sunt ins"(i r"#une" !e " )i " co#il"riei, c"re tin! l" re"li "re" "!ultului, c" e.em#l"r "l s#eciei* L" momentul o#ortun, "ceste treceri sunt %r"+"te in !e +olt"re" c"re tre&uie s" Ie con!uc" l" "ce"st" re"li "re* F"r" in!oi"l", incit"tiile me!iului sunt in!is#ens"&ile #entru c" "ceste sc$im&"ri s" se m"ni)este (i cu c"t m"i mult se ri!ic" ni+elul )unc#e( cu "t"t m"i mult e" su)er" !etermin"rile lor5 c"te "cti+it"ti te$nice (i intelectu"le se !es(o"r" con)orm lim&"/ului, c"re este #entru )iec"re "cel" "I me!iului s"ul 0"r +"ri"&ilit"te" continutului in r"#ort cu "m&i"nt" nu "test" !ec"t (i m"i mult i!entit"te" )unc#ei, c"re n-"r e.ist" t"r" un "ns"m&lu !e con!itii "I c"rui su#ort este or%"nismul* El tre&uie s" !uc" )unc#" l" m"turi "re, #entru c" me!iul s" ' tre e"sc"* Ast)el, l" co#il, momentul m"rilor mut"tii #si$ice este m"rc"t #rin !e +olt"re" et"#elor &iolo%ice* Totu(i succesiune" #ro%reselor, in ,r"#ort cu ni+elele )unc#ei, #"re unor" c" "nule" " !eose&irile !intre #erio"!e* Intr-"!e+"r, e si%ur c" ' !i)icult"te nu este re ol+"t" simult"n #entru to"te #l"nurile !e "cti+it"te mint"l"9 solu#" %"sit" Ie este "#lic"t" r"n! #e r"n!, i"r c"n! se "#lic" unor "cti+it"# m"i "&str"cte s"u m"i com#le.e, se inmm#l" c" "lt" "cti+it"te m"i e+olu"t" s-o )i lnlocuit l" ni+elul celor sim#le s"u concrete* A i!enti)ic" +"rst" (i #ro%resul n-"r insemn" o"re s" )un o&li%"# " intruni in "cel"(i moment m"i multe +"rste !i)erite1

Perio"!ele simult"n reunite )iin! !i+erse( n-"r m"i e.ist" "("!"r niei un #r"%* c"re s" eores#un!" +cllstelor sueeesi+e* T otu(i( #l"nurile !e "cti+it"te su& ist" (i orie"re "r )i im&in"re" #ro%reselor (i " )ormelor !u#" ni+elele )une#on"le, r"m"n unele %ru#uri eu not" lor !istinet", eu orient"re" lor s#eci)ic " (i c"re
re#re int" ' et"#" ori%/n"l" In !e +olt"re" eo#ilului*