Sunteți pe pagina 1din 9

1

Matematici speciale. Probleme

Capitolul I

ECUAŢII DIFERENŢIALE

1. Să de integreze ecuaţia diferenţială de ordinul întâi liniară

y'

y tgx

=

1

cos x

, y(

0

) =

0

Soluţie: Ecuaţia omogenă ataşată este: y'-y tgx = 0 sau

dy =

y

tgx dx

cu

C

.

cos x

sub

soluţia

ln

y

=

-

ln cos

x

+ ln

C sau y

=

pe

y

Pentru

forma

rezolvarea

ecuaţiei

y

=

C(x)

;

avem

 

cos x

1

cos x

neomogene

y' =

considerăm

C'(x)

cos

x

+

C(x)

sin

x

 

cos

2

x

.

Înlocuind în ecuaţie obţinem:

C'(x)

cos

x

+

C(x)

sin

x

C(x)

 

cos

2

x

cos x

tgx =

De unde: C'(x) = 1 şi C(x) = x + C . Soluţia generală a ecuaţiei date

va fi:

y =

x

+

C

.

cos x

Soluţia problemei Cauchy y(0)=0 este C=0. Deci soluţia particulară

a ecuaţiei diferenţiale

y

=

x

.

cos x

2. Să se integreze ecuaţia diferenţială omogenă:

y' =

Soluţie:

2

x + y

2

xy

,

y(

1

) =

0

Folosind substituţia y = xt, y' = t + xt' obţinem succesiv:

xt'

+ = +

t

t

2 1 1 dx t , xt' = , t dt = , = ln
2
1
1
dx
t
, xt'
=
, t dt
=
,
= ln
x
t
t
x
2

+ C

Matematici speciale. Probleme

2

2

de unde y = ln x + C. 2 2 x
de unde
y = ln
x
+ C.
2
2 x

Punând condiţia iniţială y(1) = 0 obţinem C = 0 şi

soluţia particulară cerută este y 2 = 2x 2 ln|x|.

3. Să se integreze ecuaţia diferenţială omogenă generalizată:

( 3x-7 y-3 )y' + 7x-3y-7 = 0 .

Soluţie: Observăm că

δ =

3 − 7 7 − 3
3
7
7
3

=

40

0 .

Sistemul

3

7

− =

3

7

x y − =

x

7

3

y

0

0

are

soluţia x=1, y=0. Substituţia x = 1+u, y = v implică

dy = dv

dx du

şi ecuaţia dată

devine (3u – 7v) v+ 7u – 3v = 0. Facem substituţia v = uz(u), ceea ce conduce la soluţia generală

(z

1

) (z

2

+ 1

)

5

u

7

= C

sau (

y

x + 1

)

2

(y

+ x +)= C

1

5

.

4. Să se integreze ecuaţia diferenţială a lui Bernoulli:

Soluţie: α

= 2

(y'

+

y'-

1

x

y

P(x)y

=

=

-

2

xy

2

,

Q(x)y

y( )

1

=

1

.

α ). Facem substituţia u = y 1-α sau

u=y -1 .

Obţinem

u'

1

1

2

2

− = − 2 x

u

xu

u

u' = −

y'

2

y

sau

y' = −

u'

u

2

.

Ecuaţia

sau

u' + = 2 x

x

u

cu soluţia generală

u =

dată

2 x

2

C

+

3

x

.

devine:

Soluţia

generală a ecuaţiei este

y =

1

2 x

2

C

+

3

x

. Din condiţia iniţială deducem C

=

1

3

,

astfel că soluţia particulară căutată este

y =

3

x

2

x 3 +

1

.

5. Să se integreze ecuaţia diferenţială a lui Riccati:

y'

+

Soluţie: Substituţia

y

2

sin

x

y =

y P

=

+

2 sin

x

1

 

=

2

x

,

y

P

cos

x

cos

1

u

sau

y =

1 1

+

cos

x

u

conduce la ecuaţia

3

Matematici speciale. Probleme

Soluţia generală a acestei ecuaţii diferenţiale este

u =

Deci soluţia generală a ecuaţiei date este

y =

1

3cos

2

x

+

cos x

3

C

cos

3

x

C

cos

x

cos 2

x

3

.

. Din condiţia

Cauchy y(0)=-2 rezultă C = 0 şi deci soluţia particulară căutată este

y =−

2

cos

x

.

6. Să se integreze ecuaţia diferenţială de tip Clairaut:

y = xy' + y'

2

Soluţie: Notând y´= p ecuaţia devine y = xp + p 2 . Derivând în raport

cu x şi ţinând seama de notaţia făcută, obţinem

p = p + x

dp

dx

+ 2 p

dp

dx

sau

dp

dx

(x

+ 2

p)

= 0

.

Soluţia generală este y = Cx + C 2 , iar soluţia singulară este

x=-2p, y = -p 2 sau

y =−

2

x

4

.

7. Să se integreze ecuaţiile diferenţiale liniare de ordin superior cu coeficienţi constanţi omogene:

a) y

b) y

y

d) y

e)

f) y

y

c)

''

(4)

(3)

-

(3)

(

(

4

5

)

)

y =

6

+

y(

0

+

11

+

y = 0

4

3

+

5

0

)

=

6

=

0

y

=

,

0

0

2

,

''

y

y

' '

''

4

y

'

y

y

3

'

y

y

(

3

)

=

y

− =

0

Soluţie :

y (

'

0

)

=

0

a) Ecuaţia caracteristică r 2 –1=0 are rădăcinile reale şi distincte r 1 = -1,

r 2 =1. Soluţia generală este y = C 1 e -x +C 2 e x . Din condiţiile iniţiale obţinem C 1 = C 2 =1 şi deci soluţia particulară este y = e -x + e x .

b) Ecuaţia caracteristică r 4 – 5r 2 + 4= 0 are rădăcinile reale distincte

r 1 =-2, r 2 = -1, r 3 =1, r 4 =2. Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este

y= C 1 e -2x + C 2 e -x + C 3 e x + C 4 e 2x .

Matematici speciale. Probleme

4

c) Ecuaţia caracteristică r 3 -6r 2 +11r – 6 = 0 are rădăcinile reale

distincte r 1 =1, r 2 =2, r 3 =3. Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este

y = C 1 e x + C 2 e 2x + C 3 e 3x .

d) Ecuaţia caracteristică r 3 - 3r 2 +3r – 1 = 0 are rădăcinile reale

multiple: r 1 =r 2 =r 3 =1. Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este

y = (C 1 + C 2 x + C 3 x 2 )e x .

e) Ecuaţia caracteristică r 4 -1=0 are rădăcinile r 1 = -1, r 2 = 1, r 3 = -i,

r 4 =i. Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este

y = C 1 e -x + C 2 e x + C 4 cosx + C 5 sinx.

f) Ecuaţia caracteristică

r 5 + 4r 3 = 0 are rădăcinile r 1 = r 2 = r 3 = 0,

r 4 =-2i, r 5 = 2i. Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este

y = C 1 + C 2 x + C 3 x 2 +C 4 cos2x + C 5 sin2x.

8. Să se integreze ecuaţiile diferenţiale liniare de ordin superior cu coeficienţi constanţi neomogene:

a) y

b) y

''

(4)

5

'

+

6

y

y

(3)

y

=

y

'

6

+ =

2

x

y

10

e

x

x

+

2

Soluţie: a) Ecuaţia caracteristică a ecuaţiei omogene este r 2 -5r + 6=0 cu rădăcinile r 1 = 2, r 2 = 3. Soluţia generală a ecuaţiei omogene este y h = C 1 e 2x + C 2 e 3x . Deoarece r=0 nu este rădăcină a ecuaţiei caracteristice căutăm soluţia particulară sub forma y p = Ax 2 +Bx + C. Înlocuind y p în ecuaţia neomogenă obţinem:

2A - 10Ax - 5B + 6Ax 2 + 6Bx + 6C 6x 2 – 10x + 2 de unde rezultă A=1, B=C=0 şi deci y p =x 2 . Soluţia generală (y = y h +y p ) este:

y = C 1 e x + C 2 e 3x + x 2 .

b) Ecuaţia caracteristică r 4 -r 3 -r+1=0 are rădăcinile

r

1

=

r

2

= 1

,r

3 4

,

1 3 = − ± i 2 2
1
3
= − ±
i
2 2

şi deci

5

Matematici speciale. Probleme

y

h

=

C e

1

x

+

C xe

2

x

+

e

x

2

(C

3

cos

3 3 x + C sin 2 4 2
3
3
x
+
C
sin
2 4
2

x)

.

Deoarece r=1 este rădăcină dublă a ecuaţiei caracteristice soluţia

particulară va avea forma y p = Ax 2 e x . Rezultă

A =

1

6

şi

y

p

generală a ecuaţiei neomogene (y = y h +y p ) este:

y

=

C e

1

x

+

C xe

2

x

+

e

x

2

(C

3

cos

3 3 1 x + C sin x) + 4 2 2 6
3
3
1
x
+
C
sin
x)
+
4
2
2
6

1

6

2

=

2

x

x

x e .

e

x

iar soluţia

9. Să se integreze ecuaţia de tip Euler:

2

x

y'' 2xy' + 2y = x

Soluţie:

Folosim

substituţia

x=e t .

Avem

y '=

e t

dy

dt

şi

y

' ' =

e

2 t

(

d

2

y

dy

dt

2

dt

).

Ecuaţia

dată

devine:

d 2

dt

2 y 3

dy

dt

omogenă ataşată acestei ecuaţii are soluţia generală

y

+ 2 =

y

h

=

C e

1

e

t

.

t

+

Ecuaţia

C e 2

2

t

, iar

soluţia particulară

este

y = C e

1

t

+ C e

2

2 t

y

p =−

t

te .

Deci soluţia generală a ecuaţiei neomogene

te

t

sau

y =

C x

1

+

C x

2

2

xln

x .
x
.

10. Să se integreze ecuaţia diferenţială prin metoda variaţiei constantelor

y''+ y = tgx

Soluţie: Ecuaţia caracteristică a ecuaţiei omogene este r 2 +1=0 cu rădăcinile r 1 = -i şi r 2 = i. Soluţia y h = C 1 cosx + C 2 sinx. Considerăm soluţia sub forma y=C 1 (x)cosx + C 2 (x)sinx (variaţia constantelor sau a lui Lagrange). Constantele C 1 (x) şi C 2 (x) verifică sistemul:


C' (x)

1

cos

x

+

C' (x)

2

sin

-C' (x)

1

sin

x

+

C' (x)

2

cos

x

x

=

=

0

tgx

Matematici speciale. Probleme

6

Soluţia sistemului este:

C (x)

1

=

sin

x

ln

⎛ x + π ⎞ tg ⎜ ⎟ ⎝ 2 4 ⎠
⎛ x + π ⎞
tg ⎜
2
4

şi C 2 (x) = -cosx.

Soluţia generală a ecuaţiei neomogene dată va fi:

y

=

C

1

cos

x

+

C

2

sin

x

cos

x

ln

⎛ x + π ⎞ tg ⎜ ⎟ . ⎝ 2 4 ⎠
⎛ x + π ⎞
tg ⎜
.
2
4

11. Să se rezolve sistemul de ecuaţii diferenţiale:

x

y

'

' =

=− 3 x

x

y

y

, x

=

x(t) ş(t)y

=

y(t)

Soluţie: Sin ecuaţia a doua x = y' + y, x' = y''+ y'. Înlocuind în prima ecuaţie obţinem y'' + 4y' + 4y = 0. Ecuaţia caracteristică r 2 + 4r +4= 0 are rădăcinile r 1 = r 2 = -2. Soluţia generală este x(t) = (C 1 +C 2 -C 2 t)e -2t şi y(t) = (C 1 + C 2 t) e -2t .

12. Să se integreze sistemul simetric de ecuaţii diferenţiale:

 

dx 1 dx

=

2

=

dx

3

x

3

x

2

x

1

x

3

x

2

 

x

1

Soluţie:

 

Sistemul dat poate fi scris sub forma:

dx

1

=

dx

2 dx

= 3

=

dx

1

+

dx

2

+

dx

3

=

x dx

1

1

+

x dx

2

2

+

x dx

3

3

x

3

x

2

x

1

x

3

x

2

x

1

0

 

0

.

De aici rezultă că d(x 1 +x 2 +x 3 ) = 0 şi x 1 dx 1 + x 2 dx 2 + x 3 dx 3 = 0. Soluţia generală va fi formată din două integrale prime: x 1 +x 2 +x 3 = C 1 şi

x

2

1

+

x

2

2

+

x

2

3

=

C .

2

13. Să se integreze ecuaţia diferenţială cu derivate parţiale de

ordinul întâi liniare:

∂ u ∂ u ∂ u + + x = 0 , u = x
u
∂ u
u
+
+ x
= 0
,
u
=
x
x .
x 1 x
2
3
1
2
x
∂ x
∂ x
x
= 1
3
1
2
3
dx
1 dx
dx
Soluţie: Sistemul caracteristic
2
3
=
=
are integralele prime
x
x
x
1
2
3
distincte:
x
= C
şi
x
= C
.
x 1
x 2
3
1
3
2

7

Matematici speciale. Probleme

Soluţia generală a ecuaţiei este:

u =

Φ( x

− 1
1
x , 3
x
,
3
x − x 2 3
x
x
2
3

).

de unde x 1 = (1+C 1 ) 2 ,

x 2 = (1+C 2 ) 2 . Cu ajutorul condiţiei Cauchy obţinem u = (1+C 1 ) 2 – (1-C 2 ) 2 . Înlocuind pe C 1 şi C 2 găsim soluţia ecuaţiei date:

Pentru x 3 =1 obţinem

x

1

1 =

C ,

1

Pentru x 3 =1 ob ţ inem x 1 − 1 = C , 1 x
x 2
x
2

1 =

C ,

2

2 2 u = 1+ ( x − x ) − 1+ ( x −
2
2
u
= 1+
(
x
x
)
− 1+
(
x
x
)
.
1
3
2
3

14. Să se integreze ecuaţia diferenţială cu derivate parţiale cvasiliniară:

∂ u ∂ u 2 2 2 2 x u + 2 x u =
∂ u
u
2
2 2
2 x u
+
2 x u
= u
-x -x
u
= x .
2 ,
1
2
1
1
∂ x
x
x
= 1
2
1
2

Soluţie: Sistemul caracteristic este:

dx

1

dx

2

du

=

=

2

x u

1

2

x u

2

u

2

x

2

1

x

2

2

Din primele două ecuaţii găsim următoarea integrală primă:

Scriem sistemul caracteristic sub forma:

dx

1

=

dx

2

=

2 u du

 
 

2

2 2

x

1

x

2

u

x

1 x

2

x

1

x

2

= C .

1

Alegând combinaţia integrabilă 2x 1 , 2x 2 , 1 sistemul de mai sus poate fi scris astfel:

2 x dx

1

1

2 x dx

2

2

2

u du

2

x dx

1

1

+

2

x dx

2

2

+

2

u du

2 x

2

1

x

2

1

+

x

2

2

+

u

2

=

=

 
 

2

2

2

2

2

u

x

1

x

2

 

2

2

2

dx

1

=

d(x

1

+

x

2

+

u

 

)

 

2

 

2

2

 

,

x 1 u

x

1

x

2

+

+

 
 

2

2

2

 

x

1

+

x

2

+

u

= C .

2

 

2 x

=

sau (prima şi ultima):

şi integrala primă:

x

1

Soluţia generală a ecuaţiei date este:

u =

Φ ⎛ ⎜ x

x

x

2

1

+

x

2

2

+

u

2

1

2

,

x

1

⎟ ⎟

.

Matematici speciale. Probleme

8

Pentru x 2 =1,

u

x 2

=

1 =

x 1 obţinem:

x

1

= C

1

şi

2

x

2

1

+ 1

x

1

=

C

2

Înlocuind x 1 cu C 1 obţinem între C 1 şi C 2 relaţia:

2

2

C

1

+

1

C

1

= C

2

Revenind la valorile lui C 1 şi C 2 din cele două integrale prime obţinem:

2

 

2

1

 

2

2

2

x

1

+

=

x

1

+

x

2

+

u

 

x

1

 

x

1

de unde soluţia generală a ecuaţiei cvasiliniare date:

u

2 =

x

2

1

x

2

2

+ 1.

Probleme propuse. Să se integreze ecuaţiile diferenţiale:

2 1 . y ' + y = 2 x + 2 , y( 0
2
1
.
y ' +
y
=
2
x
+
2
,
y(
0
)
=−
3
2
x
− 1
2
3
2
.
y ' +
y
=
x
x
3
.
ydx
+
(
2
xy
x
)
dy
2
2
4
.
2
x
y
'
=
4
xy
y
,
y(
1
)
=
1
3
x
4
y
+
7
5
.
y ' =
4
x
5
y
+
11
6
.
(
3
x
+
3
y- 1 )dx
+
(x
+ +
y
1
)dy
=
0
2
2
7
.
xy
'
+ =−
y
x
y
,
y(
1
)
=
1
4
2
a
2
8
.
y
' +
y
+
y
+
=
0 ,
y
=
2
p
x
x
x
1
9
.
y
=
xy
'
+
y '
2
10
. y
=
(
1
+
y ' )x
+
y
'
11
. a)
y
''
+
2
y
'
+ y =
0
,
y(
0
)
=
0
,
y ' (
(3)
b)
y
y
''
+ y −
'
y
=
0
(
4
)
(3)
c)
y
+
2 y
+
3
y
''
+
2
y
'
+ y =
0
(
5
)
d)
y
+
y ''
=
0

0

) =

1

9

Matematici speciale. Probleme

12 . a) y'' − y' − 2 y = 2 x + 3 (
12
. a) y''
y'
2
y
=
2
x
+
3
(
3 )
b) y
y''
=
x,
y(
1
)
=
1
,y'(
1
)
=
0
,y'(
1
)
=−
1
c) y''
7
y'
+
6
y
=
sin
x
+
3cos
x
x
d) y''
2
y'
+
2
y
=
2
e
cos
x
(
)
2
x
-x
e) 4
y
16
y
=
6
e
+
e
+
3cos 2
x
+
2 sin 3
x
13 .
a) x
2 y''
xy'
+
y
=
2
x,
y(
1
)
=
0
,
y'(
1
)
=
1
3
(
3
)
2
b) x
y
+
3
x y''
+
xy'
y
=
x,
y(
1
)
=
y'(
1
)
=
y''(
1
)
=
0
1
14 .
a) y
' ' −
y
=
cos x
1
x
b) y
''
2
y
'
+ y =
e
x
⎧ x'
=− 2 x − y +
sin
t
15
.
a)
,
x
=
x(t)
,
y
=
y(t)
.
y'
=
4
x
+
2
y
+
cos
t
⎧ x'
= y
+
z
= x(t), y
x
=
=
y(t), z
=
z(t)
b)
y'
z
+
x
,
.
= x(
0
)
=
1
,
y(
0
)
=
1
,
z(
0
)
=
0
z'
x
+
y
dx
dx
dx
1
2
3
16. a)
= =
x (
x
− x
)
x
(
x
− x
)
x
(
x
− x
)
1
2
3
2
3
1
3
1
2
dx
1 dx
2 dx
3
b)
=
=
2
2 2
x
x
x
2 x x
2
x x
1
2
3
1
2
1
3
dx
1 dx
2 dx
2
c)
=
=
x
2
2
1 x
2 x
x
2 +
x
x
2 +
2
1
3
∂ u ∂ u ∂ u 17 . x (x − x ) + x
u
u
u
17
.
x (x
x
)
+
x (x
x )
+
x (x
x
)
1
2
3
2
3
1
3
1
2
x
x
x
1
2
3
u
u
3
18
.
a) x
− x
= u,
u
= x
1
2
1
x
x
x
=
x
1
2
1
2
u
u
b) x u
+ x u
=− x x ,
u
= x
1
2
1
2
1
x
x
x
=
2
1
2
2

= 0