Sunteți pe pagina 1din 7

MIJLOACE EXTERNE DE MBOGIRE A VOCABULARULUI mprumuturile de cuvinte s-au realizat i se realizeaz tn permanen.

Ele sunt determinate de vecintatea geografic a unor popoare, amestecul de populaii, relaiile economice, politice i culturale dintre popoare. mprumuturile sunt e !u" #eluri$ a)mprumuturile mai vechi au urmtoarele origini: % sl&'"$ apostol, buche, coaj, cneaz, drag, plug, strana etc. unele dintre aceste cuvinte au devenit arhaisme % m&()i&r"$ belug, beteag, beteug, chin, chip, ginga, hotar, lact, meteug, ora, pild, rva, viclean etc % tur*e&s*"$ balama, basma, baclava, cafea, cacaval, chiftea, dulap, duumea, halva, iaurt, mohair, ptlgea, pilaf, andrama etc % (re*e&s*"$ agonisi, arvun, cort, folos, mtase, omid, prisos, stol, traist, urgie, aerisi, chivernisi, fandosi, lefter, molipsi, politicos, sindrofie, taifas etc !) mprumuturile neologice au i ele diferite origini: % l&tin" "din latina savant): abroga, acvil, cerebel, adnota, dormita, insul, liter, pictor, rege, tezaur etc % it&li&n"$ acont, bariton, basorelief campion, febr, spaghete, pizza, reumatism, sorginte, stindard, teracot etc % #r&n*e+"$ antet, automobil, bacalaureat, certificat, comar, falez, fular, pension etc % ruse&s*"$ combinat, exponat, instructaj, procuratur, transfocator etc % en(le+"$ aut, handicap, marketing, show, stres, weekend, western, break, business, chCOM,UNEREA este mi#locul intern de m!ogire a voca!ularului care const n unirea ori alturarea a dou sau mai multe cuvinte de acelai fel sau diferite din punct de vedere morfologic pentru a forma o unitate le$ical nou. %ompunerea se poate realiza prin: - contopire "unire sau sudare) - alturare - elemente de compunere - a!reviere -. C!mpunere& prin *!nt!pire se realizeaz ntre cuvinte ntregi "e$istente i independent n lim!), care se scriu mpreun i se comport ca un singur cuv&nt: ' !otgros "!ot ( gros), dreptunghi "drept(unghi), scurtcircuit "scurt ( circuit), %&mpulung "c&mpul ( lung) )elavrancea "de la ( *rancea) etc. ' dacorom&n "daco ( rom&n), !inevoitor "!ine ( voitor), atoatetiutor "a ( toate ( tiutor) etc. ' oarecare "oare ( care), altcineva "alt ( cineva) etc. ' altfel "alt ( fel), deodat "de ( odat), rareori "rare ( ori), oriunde "ori ( unde) etc. ' despre "de ( spre), nspre "n ( spre) etc.

' aadar "aa ( dar), deoarece "de ( oare ( ce), nc&t "n ( c&t) etc. Atenie! +,u!stantivele compuse i schim! forma n fle$iune. )e o!icei, fle$ioneaz ultima parte component: --.c.: /un"'!in0" G1D$ /un"'!in0ei + /ac e$cepie de la acest mod de fle$iune cuvinte compuse care au ca ultim element un cuv&nt invaria!il: --.c: *ine'&223 G1D$ *ui'& --.c: *4te'&223 G1D$ *4t!r'& 5. C!mpunere& prin &l"tur&re se realizeaz tot ntre cuvinte ntregi, e$istente i independent n lim!, dar acestea se scriu cu cratim sau n cuvinte separate: in(iner16e#7 #l!&re1 e1*!l07 is1 e1 imine&0"7 (ur&1*&s*"7 pier e1'&r"7 pr!*es1'er/&l7 Al/"1*&18"p& &7 (&l/en1&uriu7 ti*1t&*97 tr!s*1ple!s*97B"ile :er*ul&ne7 Delt& Dun"rii7 G&r& e N!r 7 *in*i+e*i 6i !i7 e pe7 *& s"7 *i 6i etc. Atenie! + 0a prile de vor!ire cu forme fle$ionare se articuleaz numai prima parte component i i schim! forma numai primul termen sau am!ii termeni: *4ine1lup 1 *4inele1lup 1 *4inelui1lup; Delt& Dun"rii 1 Deltei Dun"rii; M&re& Ne&(r" 1 M"rii Ne(re etc + /ac e$cepie de la acest mod de fle$iune cuvintele compuse prin alturare care au ca prim element component un adver!: n!u1n"s*ut 1 n!u1n"s*utul 1 n!u1n"s*utu<ui etc. =. C!mpunere& *u elemente e *!mpunere se realizeaz ntre cuvinte ntregi, independente n lim! i elemente de compunere care nu e$ist independent n lim!: &er!1; &ut!1; /i1; i1; /<!1; (e!1; )em!1; )i r!1; m&*r!1; mi*r!1; m!n!; mul0i1; !m!1; !rt!1; p!li1; pseu !1; tele1; etc. .ceste cuvinte se scriu mpreun i i schim! forma n fle$iune numai cuv&ntul independent: &er!n&'" 1 &er!n&'& 1 &er!n&'ei 1 &er!n&'ele 1&er!n&'el!r >. C!mpunere& prin &/re'iere "prescurtarea unor cuvinte ntregi) se realizeaz prin: + reuniunea unor fragmente de cuv&nt: Centr!#&rm; Centr!*!!p; + alturarea literelor iniiale: O.N.U.7 ?.N.C.@.R. + reunirea unor fragmente de cuv&nt i a unor litere iniiale: TAROM 1ot fi compuse urmtoarele pri de vor!ire: + substantivele! /un"st&re7 (ur"1sp&rt"7 Ate#&n *el M&re et*;

+ adjectivele! /ine*un!s*ut7 (&l/en1&r"miu et*; + pronumele! &lt*ine'&7 *ee& *e7 ni*iunul et*; + numeralele! unspre+e*e; n!u"+e*i 6i n!u"7 *4te !i7 e !u" !ri et*; + verbele! & /ine'!i7 & /ine*u'4nt& et*; + adverbele! e'reme7 is1 e1 imine&0" et*; + prepoziiile! inspre7 e I& , e pe et*; + conjunciile! e!&re*e7 *& s, *i i et*; + interjeciile! )! !r!n*1tr!n*9 ti*1t&*9 et*. eeseburger, steward, stewardes etc.

MIJLOACE INTERNE DE IMBOGATIRE A VOCABULARULUI DERIVAREA -. Deri'&re& *u pre#iBe ,re#iBele sunt sunetele sau grupul de sunete adugate naintea rdcinii pentru a forma un cuv&nt nou: str"!un, necinstite, incapa!il, <mpduri, <nnoda, e+apro!a, reaeza Cl&si#i*&re$ + )up vechimea lor, prefi$ele se pot clasifica: "prefixe vechi #motenite sau mprumutate$! <n1; es1; str"1; ne1; r"+1; et*. "prefixe neologice #noi$! &1; &nte1; *!n1; im1; in; inter1; ultr&1; et*. + )in punct de vedere al sensului, prefi$ele sunt: - prefixe negative " care neag sensul cuv%ntului! ne- in- ineimportant, incomplet, ireal - prefixe care exprim ideea de repetiie! r&s1; r"+1; re- r"stlmci, r"+g&ndi, rescrie - prefixe cu sensul &fr&, &lipsit de& " cu ajutorul crora se formeaz antonimele cuvintelor de baz! des- dez- de- aescompune, e+orientat, e!loca, &normal - prefixe cu sens de superlativ! ultr&1; supr&; 1eBtr&1; )iper1; &r)i1; pre&1; super1; ultr&modern, supr&dimensionat, eB0r&plat, )ipercorect, &r)iplin, pre&frumoas, superelegant. "prefixe cu sensul '& nainte&! &nte1; pre1; &nte!elic, prenume "prefixe cu sensul &dup&! p!st1; p!st!elic "prefixe cu sensul & mpreun cu&! *!n1; *!m1; *!1; *!nlucrare, *!mpatriot, *!operare

"prefixe cu sensul & mpotriv&! &nti1; *!ntr&1; &ntirz!oinic, *!ntr&indicat "prefixe cu sensul &sub limit&! )ip!1; su/1C )ip!glicemie, su/cutanat "prefixe care sugereaz corelaia! inter- interdisciplinar, inrerreligios, internaional "prefixe cu sensul & nuntru&! intr&1 intr&muscular, intr&vilan "prefixe cu sensul &peste&! tr&ns1 tr&nsoceanic, tr&nsport "prefixe cu sensul &pentru&! pr!1; pr!nume Atenie! 1entru a denumi camera de ateptare situat naintea unei alte camere, a unui !irou, se folosete cuv&ntul &nti*&mer", care a fost mprumutat cu acest prefi$ "anti-) din lim!a italian i s-a fi$at n lim!a rom&n n aceast form: e$: Ei ateptau n anticamer, ca s fie primii pentru un interviu. Du/l& pre#iB&re const n adugarea naintea rdcinii sau a cuv&ntului de !az a dou prefi$e: pdure - "a) <mpduri - "a) rempduri frunz - "a) <nfrunzi - <nfrunzit - nenfrunzit Atenie! + . nu se confunda prefi$ele cu elementele de compunere, numite i pre#<B!i e$ &er!1; &ut!; /i1; /i!; i1; (e!1; )em!1; )ip!1 Dre#erit!r l& *&iE; )i r!1; m&*r!1; mi*r!1; m!n!1; mul0i1; !m!1; !rt!1; p!li; pseu !; tele1; et*. 5. Deri'&re& *u su#iBe ?u#iBele sunt sunetele sau grupurile de sunete adugate dup rdcin pentru a forma un cuv&nt nou: !uni* "!un(ic) frunzi6 "frunz(i) %lasificarea sufi$elor se poate face: a) din punct de vedere semantic "al sensului), deoarece sufi$ele pot da sensuri noi cuvintelor derivate: - diminutivale, care formeaz cuvinte ce denumesc o!iecte sau nsuiri considerate de vor!itor mai mici dec&t cele o!inuite: 1&6 "copil&6), -cioar" "mes*i!&r"), -el "!ieel), -i*" "rmuri*"), 1i!&r" "!olnvi!&r"), -ule0 "ursule0), -u6 "!e!elu6), - u0" "csu0") etc. - augmentative, care formeaz cuvinte ce denumesc o!iecte sau nsuiri considerate de vor!itor mai mari dec&t cele o!inuite: - &n "!iet&n), 1&n ru "copil&n ru), - !&ie "cs!&ie), 1!i "mtur!i, !iet!i) etc.

- pentru denumirea unei colectiviti "a#ut la formarea unor su!stantive colective): 1 "rie "ruf"rie) 1"r&ie "fum"r&ie), -et "!rdet), 1ime "tinerime), -i6 "tufi6), 1i6te "porum!i6te) etc. - pentru denumirea agentului "autor al aciunii sau meseria): - &(iu "camion&(iu), -&r "fier&r), -&6 "cos&6), -er "oier), 1ist "fochist), 1t!r "#udect!r) etc. - pentru denumirea nsuirii #sufixe adjectivale$ " &l "sptm&n&l), 1&r "inel&r), 1&6 "mrgin&6), -&t "pistrui&t), 1/il "locui/il) - iu "auriu), 1*i!s "m&nc*i!s), 1!s "lemn!s) etc. - pentru denumirea instrumentului! " &r "cenu&r), -"t!r "toc"t!r) - ni0" "zaharni0") etc. - pentru denumirea unei noiuni abstracte! - &n0" "cutez&n0"), 1"rie "copil"rie), "t&te "singur"t&te), -e&l" "gree&l"), - ie "sclavie), 1ime "isteime), -in0" "folosin0"), 1ism "huliganism), 1ur" "arsur") etc. "pentru indicarea modalitii #sufixe adverbiale$! -e6te "lume6te), 1i6 "grpi6), -46 "tr46) etc. b$ din punct de vedere morfologic, deoarece unele sufi$e sunt specifice anumitor pri de vor!ire: - substantivale! 1&r "cronic&r), -"m4nt "#ur"m4nt), -"t&te "!un"t&te), -"tur" "nv"tur"), -e&l" "amee&l"), -e&0" "dulce&0") etc. - adjectivale! -&l "anu&l), -&6 "nevoi&6), 1/il "locui/il), -*i!s "m&nc*i!s), 1es* "prietenes*), 1iu "cenuiu), 1ui "gl!ui), 1uriu "fumuriu), 1!s "lemn!s) etc. - verbale! 1"i "!eh"i), -"ni "cln"ni), 1i+& "ironi+&), 1ui "a !u!ui) etc. - adverbiale! 146 "t&r&6), -e6te "rom&ne6te), 1i6 "piepti6) etc. Atenie! ,e pot forma serii derivate atunci c&nd !aza unui cuv&nt derivat este un alt derivat "du!la sufi$are): grdin ( sufi$ul -ar 2 grdinar ( sufi$ul "ie 2 grdin"r3e !ute ( sufi$ul -oi 2 !utoi ( sufi$ul "a ( !utoia !ute ( sufi$ul 1!i 2 !utoi ( sufi$ul a 2 !ut!ia =. Deri'&re& p&r&sinteti*" Deri'&tele p&r&sinteti*e sunt cuvintele formate n acelai timp cu sufi$ i cu prefi$: mpdurit 2 m ( pdur ( it ..............prefi$ radical sufi$ Atenie! + Deri'&re& re(resi'" const n eliminarea unui sunet sau a unui grup de sunete de la sf&ritul unui cuv&nt pentru a forma cuvinte noi. alint 4 "a) alinta pr 4 par prun 4 prun ndemn 4 "a) ndemna cuget 4 "a) cugeta #oc 4 "a) #uca c&nt "su!st.) 4 c&ntec desc&nt "su!st.) 4 desc&ntec etc. ?C:IMBAREA VALORII GRAMATICALE s&u CONVER?IUNEA este un mi#loc intern de m!ogire a voca!ularului care const n formarea unui cuv&nt nou prin trecerea de la o parte de vor!ire la alta.

-. ?u/st&nti'ul <6i poate schim!a valoarea morfologic n: a$ adverb! " )oamna aceasta a fost ploioas. - substantiv )oamna se coc fructele. - adverb b$ adjectiv! 56oe, fii brbat!& 5. A Fe*ti'ul i poate schim!a valoarea morfologic n: a$ substantiv - prin articulare cu articol hotr&t, nehotr&t sau demonstrativ: *rumosuldin natur este impresionant. - substantiv El este un binevoitor+ " substantiv ,el harnic nva zilnic. - substantiv b$ adverb " c&nd determin un ver! "nu un ver! copulativ personal): El scrie frumos+ " adverb Este frumos s-i a#ui pe ceilali. - adverb =. ,r!numele pers!n&l i poate schim!a valoarea morfologic n: a) substantiv - pronumele personal de persoana 7, singular, n nominativ poate deveni su!stantiv prin articulare cu articol hotr&t: /iecare i are eul su. 8 substantiv !) pronume reflexive " pronumele personal de persoanele 7 i a 7i-a, singular i plural la dativ i acuzativ, forme neaccentuate: Ea m ceart. - pronume personal Eu m duc. - pronume reflexiv >. Unele pr!nume ne)!t"r4te7 substantive! Este la mi#loc un ceva+ El a a#uns un nimic, #un nimeni$ 9i-a zis n sinea lui. ne(&ti'e s&u re#leBi'e pot deveni prin articulare

G. ,r!numele p!sesi'e7 em!nstr&ti'e7 ne)!t"r4te7 inter!(&ti'e7 rel&ti'e7 ne(&ti'e 6i e <nt"rire i schim! valoarea morfologic n adjective pronominale! %rile mele sunt acolo. - adj+pron+posesiv 1oeziile acestea sunt interesante. - adj+pron+ demonstrativ *iecare copil nva zilnic. - adj+pron+ nehotr%t ,e, poezie recii: - adj+pron+interogativ ,pune-mi - ce poezie recii. - adj+pron+relativ .iciun elev nu lipsete astzi. - adj+ pron+ negativ El nsui a scris aceast poezie. - adj+ pron+ de ntrire H. Numer&lul i poate schim!a valoarea morfologic n substantiv, prin articulare: .m luat un zece la istorie. )reiul n-a fost trecut n catalog.

I. Ver/ul i poate schim!a valoarea morfologic n: a$ substantiv /ersul pe #os este sntos. b$ adjectiv " din participiu i gerunziu acordat 1oezia recitat era foarte lung. ,e vedeau courile fumeg%nde+ c$ adverb " din participiu *or!ete rstit+ ;. A 'er/ul poate deveni: a$ substantiv - prin articulare sau alturarea unui ad#ectiv 0inele fcut aduce alt bine+ b$ prepoziie cu regim de genitiv El privete nainte+ - adverb .m sosit la coal naintea colegilor mei. - prepoziie c$ adjectiv <ata era un !r!at bine+ J. Unele interFe*0ii pot deveni substantive! .re un of+ 7-am ascultat oful+