Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 2 Proiectarea unui zid de sprijin din beton armat tip cornier.

. Zidurile de sprijin reprezinta constructii cu character definitive utilizate pe traseele drumurilor si cailor ferate in zonele de deal si de munte, in lungul canalelor navigabile si bazinelor portuare, la diferite lucrari subterane, etc. Ziduride de sprijin au ca scop principal sustinerea pamantului din amonte, asigurand astfel trecerea pe distanta minima intre doua cote, atunci cand nu exista spatiu pentru asigurarea uni treceri taluzate. Pe langa acestea. Zidurile de sprijin asigura, dupa caz, protectia impotriva eroziunii, degradarilor din inghet, etc. Zidurile de sprijin pot fi de diferite tipuri: - ziduri de sprijin de greutate, - ziduri de sprijin tip cornier, - ziduri de sprijin din elemente prefabricate, gabioane, casoaie, - massive de pamant armat, etc. n cadrul acestei teme se cere proiectarea unui zid de sprijin in varianta zid de sprijin de tip cornier din beton armat. Proiectarea zidului de sprijin cuprinde urmatoarele etape: - predimensionarea zidului de sprijin si a talpii de fundatie - verificarea la rasturnare in jurul punctului !, - verificarea la alunecare pe talpa, - verificarea la presiune pe talpa - armarea zidului de sprijin. "lementele sectiunii sunt determinate in functie de inaltimea totala # a zidului. $alculele se fac pentru un metro liniar de zid. mpingerea activa "a se poate calcula conform relatiei lui %an&ine: 2 He Ea = ' u H 2 ' + k a 2 c H ka 2 H &a(tg2)*+,-2. /nde: , &a , reprezinta coeficientul impingerii active. 0e calculeaza momentul de stabilitate, 10, care se afla adunand toate momentele care actioneaza asupra zidului si momentul de rasturnare, 1%. Pentru a respecta verificarea la rasturnare, raportul dintre momentul de stabilitate, 10, si momentul de rasturnare, 1%, sa fie mai mare sau egal cu ',+. 10 ( "avx2a34'x2'3 42x223 4dx2d3 4ux2u35x26 1% ( "aoxh' MS ',+ MR 7erificarea la alunecarea pe talpa se calculeaza cu formula urmatoare: Ff ',8 Eao /nde: , 9f este forta de frecare , 7 este suma fortelor verticale care actioneaza asupra talpii din beton armat. Pentru a se verifica conditia de alunecare pe talpa raportul dintre forta de frecare, 9 f, si impingerea activa orizontala, "ao, trebuie sa fie mai mare sau egal cu ',8. !ctiunea compisa a fortelor care actioneaza asupra zidului se transmite catre terenul de fundare prin intermediul talpii acestuia. 0e face reducerea tuturor fortelor in raport cu centrul de greutate al

talpii. !dmitand o distributie liniara a presiunilor pe teren, valorile extreme ale acestora sunt date de relatia: N M P= R A W /nde: , : rezultanta fortelor verticale, , 1% momentul de rasturnare, , ! aria suprafetei de rezemare a zidului pe teren; ! ( < x l )m2., , = modulul de rezistenta; = ( <2 x ' - >. Pentru a verifica si a treia conditie, si anume presiunea pe talpa, trebuie ca presiunea maxima si cea minima sa fie mai mici sau egale cu 2+? &Pa. !ria necesara de armature de rezistenta in diferite sectiuni caracteristice se determina in functie de valorile momentului incovoietor, 1',', utilizand relatiile de calcul pentru elementele din beton armat. 1',' ( "ao x h2 /nde: , h2 distanta de la partea superioara a talpii pana la punctu de actiune al impingerii active orizontale, "ao. $riterii constructive - procentul minim pentru armatura de rezistenta este de +@ - barele de rezistenta au diametrul minim de '? mm si se dispun la distante interax de '?,2? cm. - armatura de repartitie ce se dispune in lungul zidului este de minim A-2?.