Sunteți pe pagina 1din 2

Lostria prezentare general

Povestirea Lostria de Vasile Voiculescu (1884-1963) face parte din volu ul !u"ire a#ica $ ap%rut postu (19&') $ a(adar se )ncadrea*a )n pro*a conte poran%+ ,ste o povestire fantastic%$ deoarece ) "ina planul real cu cel fa"ulos (i este o povestire )n ra a$ )ntrucat )ntrea#a aciune se su"ordonea*% le#endei despre t-n%rul .li an (i Lostria fer ecat% $ pe care pescarii de pe alul /istriei o povestesc de #enraii$ ) "o#aind-o an de an cu noi 0 adaosuri (i scornituri 1 $ dup% )nc2ipuirile oa enilor care erau ereu avi*i de 0 )nt- pl%ri de dincolo de fire 1 + 3aratorul o niscient (i naraiunea la persoana ! definesc perspectiva narativ% a povestirii+ 4i pul narativ este cronolo#ic$ situ-ndu-se )ntr-un plan al trecutului$ iar spaiul narativ ) "in% realul cu i a#inarul+ 5odalitatea narativ% se re arc% $ a(adar$ prin a"sena %rcilor for ale ale naratorului $ de unde reiese distanarea acestuia de eveni ente+

Construcia subiectului
!ncipitul povestirii il constituie superstiia popular% (eres) c% diavolul ia diverse infai(%ri pentru a atra#e oa enii ca s%-i distru#%+ .ciunea$ caracteri*at% prin )nl%nuirea )nta pl%rilor$ de"utea*% )n plin fa"ulos$ cu povestirea le#endei populare despre 0 dracul din "alt% 1 )ntruc2ipat de o lostri% uria(% care 0 a ade enit ult% lu e 1 $ de la pescari iscusii la copii ne(tiutori (i care $ furai de str%lucirea ei$ s-au )necat )n apele /istriei$ )ntruc-t ea era ai ales 0 nes%tul% de carne de o 1+ .ceast% le#end% poate fi considerat% prolo#ul naraiunii+ 6 "inat cu planul fa"ulos$ se anifest% )nca de la )nceput (i planul real $ repre*entat de satul de pescari de pe alul /istriei+ 4-n%rul .li an$ fascinat de lostri%$ n%d%7duia c% la un o ent dat 0 o s%-i ca*%-n -ini 1 (i reu(e(te s-o prind% o dat% )n undi% 0 nu ai o clipa 1+ .lt% dat%$ .li an a )ncolit-o (i a reu(it s% o prind% )n "rae $ dar s%l"%ticiunea 0 i-a sc%pat din -ini ca o s%#eat% lic%ritoare 1+ 8l%c%ul a r% as acolo 0 "ui ac$ cu #ura c%scata (i de atunci nu i-a ai ie(it din carnea "raelor o de* ierdare$ ii si ea ereu povara (i for a )n -inile nedi"ace (i )n sufletul tul"urat 1+ 9ealul se ) plete(te cu fa"ulosul$ a "iia pescarului fiind du"lat% de cura7ul (i vite7ia fl%c%ului+ :a un 8%t-8ru os din "as e $ .li an$ care 0 era fru os (i voinic 1 (i 0 nu (tia de frica ni %nui 1 $ s-a 7urat s% prind% lostria vie (i nu (i-a ai #%sit odi2n%$ 0 *i$ noapte cerceta scor"urile ca un ne"un$ aler#a$ -nca$ tr%ia nu ai pe prundi(uri (i )n ap% 1+ ;in c-nd )n c-nd$ lostria se ar%ta (i fl%c%ului )i er#ea "ine$ 0 apele se supuneau ascultatoare 1+ ;ispariia ai )ndelun#at% a lostriei )l c2inuia (i 0 de at-ta *"uciu (i aler#%tur% se topea 1+ 6n plan real$ pri av%ra /istria (i-a rev%rsat apele $ nu ai lostria nu ar%ta+ La un o ent dat $ ea se ive(te 0 ai -ndr%$ ai vicleana 1 ca oric-nd $ iar t-n%rul )(i rec%p%t% fora i )ncrederea+ .li an recur#e la strate#ii diferite pentru a prinde lostria $ ) plete(te din nuiele 0 cotete 1 $ dar totul e )n *adar (i el se )ncredinea*% c% 0 nu e lucru curat 1+ 8l%c%ul pleac% dintr-un sat 0 sal"atec de pe 3ea#ra 1 $ la un vraci "%tr-n$ 0 are desc-nt%tor de pe(ti $ un fel de st%p-n al apelor 1 $ care ii confecionea*a o lostri% din le n 0 aido a de (uie (i de fru oas% ca cea din /istria 1+ La ora )nt-lnirii du2urilor $ )n ie* de noapte$ 0 cu luna )n p%trar 1 .li an intr% )n r-u cu lostria vr%7it%$ spune desc-ntecul )nv%at de la vr%7itor$ prin care se leapad% de lu ea lui ;u ne*eu (i d% dru ul 0 papu(ii cu c2ip de lostri% 1 in /istria+ Pactul dintre fl%c%u (i diavol tri ite la 8aust (i 5efisto ( itul faustian al lui <oet2e) av-nd aceea(i aspiraie a ) plinirii idealului )n iu"ire (i$ )n acela(i ti p$ setea de a ie(i din li itele condiiei u ane+

=dat% vra7a f%cut%$ fl%c%ul adoar e ad-nc (i lini(tit pentru pri a oar% dup% ult% vre e$ p-n% c-nd l-au tre*it oa enii $ )ntruc-t /istria 0 venise sodo din al )n al $ c%r-nd sf%r- %turi de sate la vale cu case$ oa eni (i vite 1+ 8a"ulosul se su#erea*a cu su"tilitate )n firul epic al povestirii+ .li an se pre#ate(te s% se arunce )n valuri ca s% salve*e o faptura o eneasc% ce 0 a"ia se ai inea cu a andou% -inile de o r% %(i% de car % 1+ ,ra o fat% le(inat% $ dar care )(i venise nu ai dec-t )n fire (i nu )n#2iise deloc ap%+ =a enii priveau cu ui ire cu 2ainele i se *v-ntar% cu repe*iciune $ p%rul era ca ni(te 0 (uvoaie pl%vite resfirate 1$ oc2ii ei 0 erau ari$ rotun*i$ dar reci ca de sticla 1 $ iar dinii 0 ascuii ca la fiare 1+ .li an a luat fata cu el acas% $ )ntre ei n%sc-ndu-se $ ca )n "as ele populare$ 0 o dra#oste cu nu se ai po enise pe elea#urile acelea 1+ ,i au petrecut c-teva s%pt% -ni ) preun% 0 pierdui de fericire 1$ st-rnind alte *vonuri$ ca 0 fata ar su#e san#ele fl%c%ului ca o stri#oaie 1$ dar .li an era 0 ai s%n%tos $ ai voinic $ ai fru os (i ai "un 1 ca niciodata 0 (i nu le p%sa de ni ic 1+ Lostria ap%ruse din nou (i plutea 0 )n v%*ul tuturor 1 dar .li an nu se sinc2isea$ )i ie(ise din inte (i era "ucuros ca 0 o /istri% u flat% de fericiri 1+ 8antasticul este reali*at din ele ente reale (i fa"uloase$ care co pun )nta pl%rile ce devin decisive pe firul naraiunii+ 8l%c%ul vrea s% se )nsoare cu fata$ careia el )i pusese nu ele de !leana$ ca-n "as ele populare$ dar$ cand )i spuse de nunta$ ea 0 2o2oti ne"une(te 1 pentru c% 0 nu-i ardea nici de popa$ nici de "iseric% 1$ spun-nd ironic c% 0 nu pentru asta venise ea pe lu e 1+ 6ntr-o *i$ a a fetei$ 0 o fe eie voinic%$ iute (i (tulu"atic% 1 a venit s%-(i ia fata acas% $ 0 la !*voarele /istriei aurii $ unde spunea c--(i are rosturile 1 (i $ pana ce .li an s% se de* eticeasc%$ fe eia 0 cu prada era departe 1 + .li an a c%utat-o ulta vre e $ dar )n *adar$ nici vraciul nu ai era de #%sit$ nu ai un o(nea#$ trecut de suta de ani$ )(i ai a intea c%$ atunci cand era el copil $ satul le alun#ase cu pietre $ 0 pentru ultele "leste %ii (i r%ut%i ce s%v-r(eau cu a7utorul >atanei 1+ >up%rat peste %sura$ fl%c%ul 0 s-a )nc2is )n el (i )n casa 1 $ devenind neputincios (i 0 oale ca o c-rp% 1+ 6n plan real $ o fat% ai )ndr%*nea% din sat l-a ) "ro"odit u(or$ s-a lo#odit cu el$ fi?-ndu-se (i nunta+ 6n noaptea de dinaintea nunii plouase $ iar .li an visea*% c% 0 se )nsura cu lostria 1 (i c% l cununa 0 "%tr-nul vr%7itor 1+ . doua *i$ )n ti pul osp%ului$ pe .li an )l anun% un copil c% a ap%rul din nou lostria iraculoasa care e 0 ai are (i ai fru oas% ca p-n% acu 1+ /ui ac de "%utur%$ .li an se tre*e(te "rusc$ ca dintr-un so n ad-nc (i fu#e spre /istria 0 ca scos din ini 1 stri#-nd @ 0 a*i nu ai scapa A = %n-nc de nunta ea A 1+ V%*-nd lostria$ c2ipul lui .li an s-a lu inat 0 de o "ucurie nefireasc% 1+ 9-ul era )nvol"urat$ dar fl%c%ul stri#a ca s% )na"u(e vuietul apelor @ 0 !at%$ vin A 1$ )ntalnirea fiind ancorat% )n plan fa"ulos+ !ntr-nd )n apele vi7elioase$ .li an prinse lostria )n "rae (i 0 se c%*nea s% o apere$ ad%postind-o ca pe un copil cu "raele 1$ apoi se cufunda cu ea )n valuri $ care 0 s-au pecetluit deasupra lui pentru totdeauna 1+ 8inalul ilustrea*% ra a care )ncadrea*% povestirea+ 6nta plarea este o poveste popular%$ o le#end% care a r% as vie (i ereu l%dioa% $ i "o#ait% an de an cu noi 0 adaosuri (i scornituri 1$ dupa )nc2ipuirile oa enilor ce erau ereu avi*i de 0 )nta pl%ri de dincolo de fire 1+ 8inalul este tra#ic %i desc2is interpret%rii cititorului$ care poate percepe #estul fl%c%ului )n sens tote ic$ ca pe )ntoarcerea o ului la ori#ini$ ori s% considere c% o ul este devorat de propriul sau ideal $ spre care aspir% necontenit+