Sunteți pe pagina 1din 12

MONOGRAFIE CONTABILA

S.C. COMETA S.R.L.


Operatia 1.
Se
infiinteaza
societatea
comerciala
Cometa
S.R.L.,
microintreprindere avand 2 asociati ce aduc ca aport un capital social
de 3900 lei, fiecare detinand 50% din partile sociale, format din:
Numerar in contul bancar - aport asociat A 1000 lei
Calculator - aport asociat A 950 lei
Utilaj - aport asociat B 1950 lei
a. evidentierea capitalului social conform Actului constitutiv al
societatii:
456 = 1011
A
B

3900
1950
1950

b. varsarea capitalului social subscris:


% = 456A
214
5121

1950
950
1000

Operatia 2.
In luna infiintarii se inregistreaza cheltuieli de constituire in valoare
de 5200 lei, platite din imprumutul acordat in mod egal de catre
asociatii firmei, in valoare de 1600 lei.
a. acordarea imprumutului de catre asociati
5311 = %

1600
456A
456B
800

b. plata cheltuielilor de constituire

800

208 = 5311

5200

Operatia 3.
Societatea achizitioneaza un mijloc de transport in valoare de
3400 lei cu TVA 19%.
% = 401
2133
4426

4046
3400
646

Operatia 4.
Se plateste in numerar chiria catre proprietar pentru spatiul
inchiriat in valoare de 750 lei.
6588 = 5311

750

Operatia 5.
Pentru inceperea activitatii este necesara angajarea a 2 salariati,
stabilindu-se salariul de baza in valoare de 1000 lei pentru fiecare
salariat. La sfarsitul lunii se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu
salariile personalului, retinerile si impozitele aferente, astfel:
a. inregistrarea cheltuielilor cu salariile
641 = 421

1000

b. inregistrarea retinerilor aferente salariilor


421 = %
4372
4312
4313
444

256,114
10
164
70
12,114

c. inregistrarea cheltuielilor unitatii


6451 = 4311.1
6451 = 4311.2

116,65
35

6452 = 4371
6588 = 446.1
635 = 446.2

25
3,75
10

Operatia 6.
Se achizitioneaza materii prime in valoare de 14965 lei cu TVA
19%.
% = 401
301
4426

17808,35
149,65
2843,35

Operatia 7.
Se cumpara documente cu regim special pentru consumul
current in valoare de 75 cu TVA 19%.
% = 401
601
4426

89,25
75
14,25

Operatia 8.
Se primesc comenzi pentru produse in valoare de 11500 lei. Dupa 8
zile se livreaza produsele fabricate emitandu-se factura fiscala.
a. inregistrarea darii in consum a materialelor necesare
601 = 301

7940

b. receptionarea produselor finite la pretul prestabilit


345 = 711
c. inregistrarea vanzarii catre clienti

11500

411 = %
13685
701
11500
4426
2485
d. inregistrarea descarcarii de gestiune a produselor finite
711 = 345

11500

Operatia 9.
Se incaseaza in banii prin cont banacar.
5121 = 411

13685

Operatia 10.
Se platesc salariile si factura cu documentele cu regim special
din casa.
% = 5311
421
401

484,843
395,593
89,95

Operatia 11.
Se platesc datoriile aferente salariilor si 5000 lei,suma partiala
din factura de materii prime prin contul bancar pentru care banca a
retinut un comision de 15 lei.
% = 5121
4311.1
4311.2
4371
4372
444
446.1
446.2
401
6588
Operatia 12.

5309,807
116,65
35
25
5
4312
58,35
4313
35
6,057
3,75
10
5000
15

Se cumpara obiecte de inventar in valoare de 283 lei cu TVA 19%


si se dau in consum in momentul intrarii in unitate.
% = 401
301
4426

336,77
283
53,77

601 = 301

283

Operatia 13.
Datorita cresterii activitatii se decide incheierea unui nou contract
de munca, noul angajat avand salariul de baza in valoare de 250 lei.
a. inregistrarea cheltuielilor cusalariile
641 = 421

750

b. inregistrarea retinerilor aferente salariilor


421 = %
4372
4312
4313
444

156,6105
7,5
87,525
52,5
9,0855

c. inregistrarea cheltuielilor unitatii


6451
6451
6452
6588
635

=
=
=
=
=

4311.1 174,975
4311.2 252,5
4371
37,5
4461
5,625
4462
15

Operatia 14.
Se incaseaza dobanda pentru disponibilul din cont in valoare de
16 lei.
5121 = 768

16

Operatia 15.
Se depune suma de 1000 lei in contul de la banca.

5121 = 5311

1000

Operatia 16.
Se achizitioneaza o casa de marcat in valoare de 840 lei cu TVA
19% si se achita furnizorului din disponibilul bancar.
% = 401
2131
4426

999,6
840
159,6

401 = 5121

999,6

Operatia 17.
Se factureaza prestarea de servicii pentru transport intern pe
ruta Bucuresti - Cluj Napoca in valoare de 1047,2 lei.
411 = %
704
4427

1047,2
880
167,2

Operatia 18.
Se inregistreaza amortizarea integrala
constituire in valaore de 520 lei.
681 = 2801
2081 = 208

a cheltuielilor

de

520
520

Operatia 19.
Se regularizeaza conturile de TVA.
4427 = 4426
4424 = 4426

2352,2
1364,77

Operatia 20.
Se inchid conturile
determinarii rezultatului.

de

venituri

a. inchiderea conturilor de cheltuieli

si

cheltuieli

in

vederea

121 = %
601
635
641
6451
6452
6588
681

11309
8298
25
12,50
379,125
62,5
774,375
520

b. inchiderea conturilor de venituri


% = 121
701
704
768

12396
11500
880
16

Operatia 21.
Calculul si inregistrarea impozitului pe venit.
a. calculul impozitului pe venit
Veniturile trimestriale ale societatii sunt in valoare de 12396 lei.
Pentru calculul impozitului pe venit trebuie sa se aiba in vedere faptul
ca s-a achizitionat o casa de marcat in valoare de 840 lei si s-a incheiat
un contract de munca cu un nou angajat, asigurand astfel cresterea cu
50% a fortei de munca.
Venit impozabil = 12396-840 = 11556 lei
Cota de 1,5% = 11556 x 1,5% = 173,34 lei
Reducere 20% = 173,34 x 20% = 34,668 lei
Impozit pe venit = 173,34 34,668 = 138,672 lei
b. inregistrarea impozitului pe venit
691 = 441
121 = 691

138,672
138,672

Operatia 22.
Profitul net in suma de 948,328 lei se repartizeaza astfel
- rezerve legale : 47,4164 lei
- dividende : 60,9116 lei
- surse proprii de finantare : 840 lei
129 = %

948,328

106
457

456 Decontari cu asociatii privind capitalul


Explicata

Debit

Credit

(1011) 3900
Rulaje

3900

3900 (214)
1600 (5311)
5500

Total sume

3900

5500

Sold final

1600

887,4164
60,9116

1011 Cap soc subscris nevarsat


Explicata

Debit

Credit

(1012) 3900

3900 (456)

Rulaje

3900

3900

Total sume

3900

3900

Sold final
214 Mobilier,aparatutra birotica

1012 Cap soc subscris varsat


Explicata

Debit

Credit

Explicata

Debit

3900 (1012)

Credit

(456/A) 950

Rulaje

3900

Rulaje

950

Total sume

3900

Total sume

950

Sold final

3900

Sold final

5121 Conturi curente la banci in lei

2131 Echipamente tehnice


Explicata

Debit

Rulaje

(456/B) 1950
(401) 840
2790

Total sume

2790

Sold final

950

Credit

2790

Explicata

Debit

Credit

Rulaje

(456/A) 1000
(411) 11500
(678) 16
(5311) 1000
13516

5309,807 (4311,
4371,4372,4312,
4313,444,446,401,6588)
999,6 (401)
6309,407

Total sume

13516

6309,407

Sold final

7206,593

5311 Casa in lei


Explicata

Debit

Credit

1600
(411) 2185

Sold final

Rulaje

3785

520 (208)
750 (6588)
484,843 (421,401)
1000 (5121)
2754,843

Total sume

3785

2754,843

Sold final

208 Alte imobilizari necorporale


Explicata

Debit

Credit

(5311) 520

520 (2801)

Rulaje

520

520

Total sume

520

520

1030,157

401 Furnizori
Explicata

Debit

2133 Mijloace de transport

Credit

(5311) 892,500
4046 (2133, 4426)
(5121) 5000
17808,35 (301, 4426)
4426 TVA
(5121)
999,6deductibila
89,25 (601, 4426)
Explicata
Debit
336,7700Credit
(301, 4426)
999,6
(2122,
4426)
(401) 646
2352,2
(4427)
Rulaje 641 Cheltuieli
6088,8500
23279,97
cu
salariile
personalului
(401)
2843,35
1364,77
(4424)
4372 Contrib pers. la fondul de somaj
(401)
14,25
Explicata
Debit
Credit
Total
sume
6088,8500
23279,97
Explicata
Debit
Credit
(401)
53,77
(421)
500
1250
(121)
Sold final
17191,12
(5121)
10
10 (421)
(401)
159,6
(421) 750
15(421)
Rulaje
3716,97
3716,97
Rulaje
1250
1250
Rulaje
10
25
Total sume
3716,97
3716,97
Total
sume
1250
1250
Total
10
25
Sold sume
final
Sold
final
Sold final
15

Explicata

Debit

Credit

(401)3400

6588
Alte cheltuieli
dedatorate
exploatare
421 Personal
-3400
salarii
Rulaje

Debit
Credit
Debit
Credit
3400
(5311) 750
774,375
(121)
(4372,4312,4313,
500
(641)
Sold final
4312 Contrib.
pers. la asig de san. 3400
(446)
3,75
444)
2561,14
750 (641)
Explicata
Debit
Credit
(5121)
15
(5311)
395,593
(446)
5,625
(4372,4312,4313,
(5121) 1640
1640 (421)
Rulaje
774,375
774,375
444)156,6105
1750
(421)
Rulaje
656,6105
1640
1250
3390
Total sume
774,375
774,375
Explicata
Explicata
Total sume

Total
Sold sume
final
Sold final

656,6105
1640
593,3895
3390

1250
3390

4313 Contrib. pers. la fd. asig. san.


Explicata

444 Impozitul pe profit

Debit

Credit

(5121) 700

Rulaje

Rulaje

700

700 (421)
1050 (421)
1050

Total sume

700

1050

Sold final

1050

Explicata

Debit

Credit

(5121) 6,057
6,057

6,057 (421)
9,0855 (421)
15,1425

Total sume

6,057

15,1425

Sold final

6,057

6451 Cheltuieli privind contr. unit. la asig. soc.

4311 Contrib. unitatii la asig.san.

Explicata

Debit

Credit
379,125 (121)

Rulaje

(4311.1) 16,6500
(4311.2) 35
(4311.1) 174,975
(4311.2) 52,5
379,125

379,125

Rulaje

Total sume

379,125

379,125

Sold final

6452 Cheltuieli privind contrib.unit.pt. aj. de somaj


Explicata
Debit
Credit

Explicata

Debit

Credit

(5121) 116,65
(5121) 35
151,65

116,65 (6451)
35 (6451)
174,975 (6451)
52,5 (6451)
379,125

Total sume

151,65

379,125

Sold final

227,475

635 Che. cu alte impozite si taxe


Explicata

Debit

Credit
25(121)

25

62,5 (121)

Rulaje

(4371) 25
(4371) 37,5
62,5

62,5

Rulaje

(4426) 10
(4426) 15
25

Total sume

62,5

62,5

Total sume

25

Sold final

Sold final

4371 Contrib unit. la ajutorul de somaj


Explicata

25

Debit

Credit

(5121) 25
Rulaje

25

25 (6452)
25 (6452)
62,5

Total sume

25

62,5

Sold final

25

Explicata

(5121)
Debit10

Rulaje

(711) 11500
13,75
11500

Total sume
Sold final

13,75
11500
20,625

Debit

Credit

Rulaje

(401)14965
(401) 283
15248

7940 (601)
283 (601)
8223

Total sume

15248

8223

Sold final

446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate


Explicata
Debit
Credit
(5121)
3,75 finite
345
Produse

301 Materii prime


Explicata

3,75 (658)
10
(635)
Credit
5,625 (658)
11500
(711)
15 (635)
34,375
11500
34,375
11500

7025

601 Cheltuieli cu materiile prime


Explicata
Explicata
Rulaje
Total sume
Rulaje
Sold final
Total sume
Sold final

Debit
(401)411
75 Clienti
(301) 7940
Debit
(301) 283
(701,4427)
8298 13685
(411) 1047,2
8298
14732,2
14732,2

Credit
8298 (121)
Credit
13685
8298(5311,5121)
8298
13685
13685
1047,2

701 Venituri din vanzarea produselor finite


Explicata

Debit

Credit

(121) 11500

11500 (411)

Rulaje

11500

11500

Total sume

11500

11500

Sold final

Explicata

Debit

Credit

(4426)23.522.000
Rulaje

23.522.000

21.850.000(411)
1.672.000(411)
23.522.000

Total sume

23.522.000

23.522.000

Sold final

768 Alte venituri financiare


Explicata

4427 TVA colectata

704 Venituri din lucrari ex. si servicii prestatee

Debit

Credit

Explicata

Debit

Credit

(121) 16

16 (5121)

(121) 880

880 (411)

Rulaje

16

16

Rulaje

880

880

Total sume

16

16

Total sume

880

880

Sold final

Sold final

2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire


Explicata

4424 TVA de recuperat

Debit

Credit

(280) 520

520 (681)

Rulaje

520

520

Rulaje

1364,77

Total sume

520

520

Total sume

1364,77

Sold final

Explicata

Debit

Credit

(4426) 1364,77

Sold final

1364,77

691 Cheltuili cu impozitul pe profit

121 Profit si pierdere


Explicata

Debit

Credit
12396 (701,
704,768)

Rulaje

(601,635,641,6451,
6452,658,681)
11309
(691)138,672
11447,672

Total sume

11447,672

12396

Sold final

948,328

12396

Explicata

Debit

Credit

(441) 138,672

138,672 (121)

Rulaje

138,672

138,672

Total sume

138,672

138,672

Sold final

129 Repartizarea profitului


Explicata

441 Impozitul pe profit


DebitRezerve
106

Explicata
Credit

Explicata

Debit

Credit
138,672
(691)

Rulaje

887,4164
(129)
138,672

Rulaje
- amortizarile si provizioanele
887,4164
Total
sumede expl. privind
138,672
681
Che.
Total
sume
887,4164
Sold
final
138,672
Explicata
Debit
Credit
Sold final
887,4164
(2801) 520
520 (121)
Rulaje

520

520

Total sume

520

520

Sold final

Debit

Credit

(457,106) 948,328
457
Dividende de plata
Rulaje
948,328
Explicata
Debit
Credit
Total sume
948,328
60,9116 (129)
Sold final
948,328
Rulaje 711 Variatia- stocurilor
60,9116
Explicata
Debit
Credit
Total sume
60,9116
(345)
11500
11500
(345)
Sold final
60,9116
Rulaje

11500

11500

Total sume

11500

11500

Sold final