Sunteți pe pagina 1din 30

RAPORT

Firma:

AUDIT

Denumire/ sediul social: ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN Reprezentantul managementului: ZUS MIRCEA / VERGIL CHITAC Codul EA / ACE / CAE :

Domeniul pentru auditare : PROGRAME DE FORMARE SI PERFECTIONARE

SI SERVICII DE INSTRUIRE

Standard ! a"!i#a$i!:
D! E !"# $001 : 2000% respecti& "R E !"# $001 :2001

Ti" ! a dit ! i:
AUDIT DIAGNOSTIC

A dit:
Auditor se': IVAN FLORIN Data auditului: &' ( &) APR '**+ +anual calitatii &ers: MC,*' Auditor : %%%%%% (im)a *n care se des'asoara auditul: ROMANA

R-. !tat:
O$i-#ti/-!- A dit ! i au 'ost : !denti'icarea gradului de con'ormitate cu cerintele !"# $001 : 2000% A0"-#t- "1.iti/- : B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
1

V6 / 01.06.2005

1. Dorinta conducerii superioare A +, de a a&ea o imagine asupra "+C in relatia cu !"# $001 : 2000 2. -ransparenta auditatilor .. Dorinta auditatilor de a 'i instruiti. /. E'orturile 0++ de a implementa cerintaele !"# $001:2000 si dorinta cadrelor de conducere de a introduce 0++ su) certi'icare. 5. Rigurozitatea% claritatea si modul de prezentare a Compartimentului (ogistica. Di2i# !tati intim"inat- : 1. "uprapunerea altor inspectii cu auditul a condus la mici de&ieri de la program. N-#1n21rmitati : !n urma auditului au 'ost constatate &3 a)ateri de la cerintele "tandardului !"# $001 : 2000. Am clasi'icat aceste a)ateri dupa cum urmeaza : 1. N-#1n21rmitati Ma41r- 1 eindeplinirea totala a cerintelor sau neindeplinirea in proportie mai mare de /02 a su)capitolelor unei cerinte 3 &* N-#1n21rmitati 2. O$0-r/atii 1 eindeplinirea in proportie mai mica de /0 2 din su)capitolele unei cerinte 1 3 O$0-r/atii D-ta!ii a dit a! d1# m-ntati-i: 1. 0isa de e&identa a re&iziilor 3 4ag. 5 este o 'isa% deci nu are ce cauta in +C. 3 4ag. 5 1 0. contine re&izii in 0$.10.2006 56 2. 4ag. 1 contine re'eriri la pagini si re&iziile nu sunt completate. .. Editia mentionata in 7eader este a manualului sau a paginii5 /. 4ag. 1 apare si la Editia 2 si la Editia .. 5. 4ag. . apare la Editia 2 si este apoi mentionata ca pag. . 1 01 tot la Editia 2% dar la Re&. 2. Daca s3a sc8im)at re&izia de ce se renumeroteaza paginile5 6. Declaratia Rectorului pri&ind 4olitica in domeniul calitatii incalca principiul !"# $001 : 2000 pri&ind "+C. Cerinta 1.1. mentioneaza: 9"+C: nu 9asigurarea calitatii:. ;. Cap. 1 1 !ntroducere. <eneralitati. 4ag. 6 / /; 1 se de'inesc ca 9documente utilizate pentru de'inirea si implementarea "+C:: 3 documentele "+C. Adica: Documente utilizate = Documente5
"

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

!n plus% este in contradictie cu Cap. /.2. Cerinte re'eritoare la documentatia "+C si Cap. /.2.2 1 Documentele "+C. >. Cap. 1 1 !ntroducere. <eneralitati. 4ag. 6 / 5; 1 mentioneaza ca 9editiile si re&iziile +C sunt ela)orate de R+C si sunt apro)ate de Rectorul A +,: 1 in contradictie cu Cap. 5.5.1. 1 Responsa)ilitate si comunicare 1 4ag. .. / 5;. $. Cap. 1.1. 1 "copul +C 1 9-itlul manualului re'lecta domeniul sau de aplicare: 56 Adica +C este aplica)il calitatii5 10. Cap. 1.2. 1 Cuprinsul manualului calitatii ar 'i tre)uit sa 'ie ceea ce este mentionat la 4ag. 1 si 2 / 5;. 11. Cap. 1... 1 -ermeni% de'initii% prescurtari 3 mentioneaza ca se 'olosesc de'initiile con'orm !"# $000 : 2000 si apoi la 9-ermeni re'eritori la +anagementul Calitatii: repeta respecti&ele de'initii ?ast'el apare redundanta% c8iar daca uneori termenii sunt nuantati cu cu&antul 9uni&ersitate:@. 12. Cap. 1... 1 -ermeni% de'initii% prescurtari 3 se mentioneaza doar !"# $000 : 2000. Care: "R% D! Aetc5 1.. Cap. 1./. 1 Re'erinte normati&e Aici se 'ace re'erire la normati&e europene% desi normati&ul utilizat si mentionat la Cap. 1 1 !ntroducere. <eneralitati este "R !"# $001 : 2001. 1/. 4olitica generala ?4ag. 11 / 5;@ de'ineste 9misiunea: care este de 'apt 9o)iectul de acti&itate:. 15. Cap. 2.2. 1 #)iectul de acti&itate A +, 1 cooperarea internationala% acti&itatea administrati&a sunt acti&itati suport% B #,!EC-E DE AC-!V!-A-E. !n plus% se introduc atri)utii si responsa)ilitati ale structurii 'inanciar 1 conta)ile% desi eCista capitol special pentru asta ?&ezi Cap. 5.5.@. 0acultatile nu sunt #,!EC-E DE AC-!V!-A-E% ci un ni&el educational% o 'orma de organizare% etc. Cursurile post 3uni&ersitare nu sunt o)iect de acti&itate% ci ceea ce este generic numit 9post 1 productie: sau 9a'ter sale ser&ices:. 16. 4ag. 15 / 5; 1 !nca mai 'ace re'eriri speci'ice la anul 2000% desi se a'la la Editia 2% Re&izia 1 / 10.06.02. 1;. Cap. 2... 1 "tructura organizatorica% responsa)ilitati si competente decizionale 1 Acest capitol produce ruptura dintre 9'unctionalitate: si "+C% ca si cum ar 'i doua c8estiuni separate. Ast'el apare Cap. . 3 matricea de corespondenta care ar tre)ui sa 'ie o AneCa a manualului. "+C tre)uie sa se aplice intregii organizatii666 1>. Cap. /.1. 1 Domeniul "+C u este de'init. "e &or)este doar despre documentatie. Aceeasi con'uzie ca cea mentionata la #)s. 1;. B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
3

V6 / 01.06.2005

1$. Cap. /.2.2. 1 Documentele "+C 3 +entioneaza +C 1 DD ?DD 1 numarul &ersiunii@. ECista di'erite &ersiuni5 "au este &or)a de editii5 Daca este &or)a de editii% atunci cum este posi)il ca +anualul sa ai)a codul +C 1 02 in timp ce 4ag. 5 1 0. / 5; este deEa la Editia /5 3 "e mentioneaza 90ormulare: si separat 9!nregistrari:. 0ormularele sunt documente care de indata ce sunt completate de&in inregistrari. 20. Cap. /.2./. 1 Control documente 1 Contine inseratii de genul 9AAAprocedura tre)uie saAA.:% 9operatiile respecti&e &or tre)ui AAA:. !n +C tre)uie scris cum se 'ace% nu cum ar tre)ui sa se 'aca. 9Cum ar tre)ui: este mentionat in standardul de re'erinta. Ca si la #)s. 1; si 1> tre)uie sa mentionez 'aptul ca "+C se aplica intregii organizatii. !n caz contrar% tre)uie speci'icata eCcluderea. 21. Cap. /.2.5. 1 Controlul inregistrarii. #)ser&atie identica cu #)s. 20. 22. Cap. 5... 1 4olitica A +, re'eritoare la calitate 3 4ag. 2> / 5; !n continuare se 'ac a'irmatii de genul 9ar tre)ui:% 9tre)uie:% 9conducerea uni&ersitatii &a sta)ili proceduri:. !n plus% la o)iecti&e pe termen scurt apare: 3 continuarea actiunilor de implementare. Adica "+C nu este implementat5 Apar mentiuni de genul: 9Conducerea A +, &a proceda la: 1 organizarea "+C in uni&ersitate:. "untem in anul 2006% 4ag. 2$ / 5; este la Editia 2 / Re&izia 1 / 10.06.2002 1 mentiunea respecti&a este inca o c8estiune de &iitor5 2.. Cap. 5./.1. 1 De'inirea o)iecti&elor re'eritoare la calitate 1 4ag. 2$ / 5; nu precizeaza periodicitatea analizei indeplinirii o)iecti&elor. Ce stipuleaza 4"< 3 05% 4"# 1 01 daca nu un mod de e&aluare a cerintelor clientilor5 "ta)ilirea unui +#D DE EVA(BARE A CER! -E(#R C(!E -!(#R nu poate 'i un #)iecti& <eneral% aceasta este o cerinta a standardului !"# $001 : 2000. 2/. Cap. 5... 1 #)iecti&e pe termen scurt. !m)unatatirea "+C tre)uie sa 'ie un o)iecti& 4ER+A E -6 25. Cap. 5... 1 4olitica re'eritoare la calitate. Ce legatura are sta)ilirea procedurilor pentru identi'icarea cerintelor clientilor cu A EDA 05 care este o organigrama5 26. Cap. 5... 1 4ag. 2$ / 5; Conducerea va proceda la: organizarea "+C5 4olitica A +, va tre)ui sa raspunda la urmatoarele intre)ari5 2;. Cap. 5./. 1 4lani'icarea calitatii 4rocedura 4"< 1 12 este mentionata in AneCa .% nu in AneCa 5% aceasta din urma este o organigrama. B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
!

V6 / 01.06.2005

2>. Cap. 5.5.1. 1 Responsa)ilitate si comunicare (a 4ag. .1 / 5; 1 se mentioneaza un Responsa)il al +anagementului ?Director <eneral@ pentru calitate% apoi la 4ag. .. / 5; se mentioneaza Reprezentantul +anagementului pentru Calitate ?Directorul <eneral cu asigurarea calitatii@% urmand ca la Cap. 5.5.2. sa se a'irme ca &a 'i desemnat un reprezentant pentru pro)lemele re'eritoare la calitate care este Directorul <eneral cu asigurarea calitatii care preia responsa)ilitatea reprezentantului conducerii Academiei a&ale in domeniul calitatii. Deci a&em 5 'unctii: 33 Responsa)il al +anagementului ?Director <eneral@ pentru calitateF 33 Reprezentantul +anagementului pentru Calitate ?Director <eneral cu asigurarea calitatii@F 33 Reprezentant pentru pro)leme re'eritoare la calitateF 33 Directorul <eneral cu asigurarea calitatiiF 33 Reprezentantul conducerii Academiei a&ale in domeniul calitatii. Cele de mai sus creeaza con'uzii in atri)uirea si comunicarea responsa)ilitatilor. Cerinta 5.5.2. din !"# $001 : 2000 se re'era la Reprezentantul Conducerii. 2$. Cap. 5.5... 1 "istemul de comunicare interna Capitolul respecti& nu descrie sistemul de comunicare% ci doar cerinte. AneCa 2 mentionata aici nu arata 'luCul in'ormational. .0. (a Cap. 5.6. 3 !n introducere sunt mentionate datele de la 5.6.2. si 5.6... De ce este necesara du)larea in'ormatiei5 .1. Cap. 6.2.2. 1 "e mentioneaza AneCa $ 1 4rogram Anual de !nstruire a 4ersonalului aceasta AneCa nu apare in cuprinsul manualului. .2. Cap. 6.2.2. 1 4ag. .; / 5; 1 se mentioneaza re'erentialul !"# 10 011. Respecti&ul re'erential nu mai este in &igoare. -ot aici este mentionat 9compartimentul de asigurare a calitatii:F acest 9compartiment: nu apare nici in AneCa 1 si nici in AneCa 2. ... Cap. ;.1. 1 4lani'icarea realizarii ser&iciilor A +, 4ag. .> / 5; 1 4rincipalele procese sunt: 3 procese suport si procese logistice5 Clasi'icarea de la 4ag. .> / 5; contra&ine cu 0ig. 1 1 de la 4ag. .> 1 01 / 5;. ./. Cap. ;.2... 1Comunicarea cu clientul 4ag. /1 / 5; 1 nu descrie comunicarea cu clientul% ci doar 'aptul ca sistemul de comunicare tre)uie sa 'ie intr3un 'el sau altul. +A BA(B( -RE,B!E "A DE"CR!E 0A4-E(E A"A CB+ "E 4E-REC% B CB+ AR -RE,B! "A "E 4E-REACA6 .5. Cap. ;... 3 4roiectare si dez&oltare
$

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

!n acest capitol B sunt mentionate metodele prin care A +, acopera cerintele ;... din "R E !"# $001 : 2000% ci se 'ac iar declaratii de genul 9A +, tre)uie:% 9datele de iesire tre)uie:. Cerinta ;... 1 nu este acoperita in manual. .6. Cap. ;.5.1. 1 Controlul pregatirii si realizarii ser&iciilor 4"# 1 02 si 4"# 1 0. nu 'ac parte din +C. .;. Cap. ;.5.1. 1 4ag. /. / 5; 4rogramele Analitice sunt ela)orate de cadrele didactice titulare de disciplina% prin consultarea cadrelor didactice respecti&e5 Care 9respecti&e:5 .>. Cap. ;.5.1. 1 4ag. // / 5; u se speci'ica care sunt acti&itatile cuprinse in "istemul de +onitorizare a Acti&itatilor Didactice. .$. Cap. ;.5./. 1 4roprietatea clientului 94roprietatea ?intelectuala@ a clientului o reprezinta studentul / cursantul care urmeaza sa )ene'icieze de ser&iciile A +,AA.:. ECprimarea este con'uza. Capitolul contine declaratii pri&ind atestarea cunostintelor si pastrarea con'ormitatii produsului ?56@. u sunt e&identiate acti&itatile A +, care conduc la identi'icarea% &eri'icarea% proteEarea si paza proprietatii clientului. u este clar ce anume considera A +, ca 'iind proprietatea clientului. 4rodusul rezultat in urma acti&itatii principale a A +, nu se constituie in diploma de a)sol&ire% 'oaia matricola% ade&erinta de competenta !+# 1 )aza% etc. Acestea sunt do&ezi ale con'ormitatii ser&iciului% B 4R#DB"E. /0. Cap. ;.5.5. 1 4astrarea produsului &ezi o)ser&atiile de mai sus. /1. Cap. >.2.1. 1 E&aluarea satis'actiei clientilor eCterni si interni 1 4ag. /6 / 5; "e mentioneaza 'aptul ca analiza "+C se e'ectueaza anual% in timp ce la Cap. 5.6. se mentioneaza e'ectuarea semestriala. D-ta!ii "-r #-rinta r-2-r-ntia! : )5 )5&5 SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII C-rint- 6-n-ra!- ( RNC &

#rganizatia tre)uie sa sta)ileasca% sa documenteze% sa implementeze si sa mentina un sistem de management al calitatii si sa im)unatateasca continuu e'icacitatea acestuia in con'ormitate cu cerintele acestui "tandard !nternational. PARTIAL INDEPLINIT 3 #rganizatia a sta)ilit% documentat% implementat si mentinut PARTIAL un "istem de +anagement calitatii in con'ormitate cu cerintele acestui "tandard !nternational. B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
6

V6 / 01.06.2005

#rganizatia tre)uie : a@ sa identi'ice procesele necesare sistemului de management al calitatii si aplicarea acestora in intreaga organizatie ?a se &edea 1.2@% PARTIAL INDEPLINIT ( u sunt identi'icate clar procesele de management si aplicarea acestora in intreaga organizatie )@ sa determine succesiunea si interactiunea acestor procese%

PARTIAL INDEPLINIT ( u sunt documentate intr3o sc8ema a proceselor care sa e&identieze clar procesele operationale si coneCiunea lor cu cele de management % analiza si im)unatatire continua. c@ sa determine criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea cat si controlul acestor procese sunt e'icace% PARTIAL INDEPLINIT 1 u toate procesele au indicatori de per'ormanta sta)iliti d@ sa se asigure de disponi)ilitatea resurselor si in'ormatiilor necesare pentru a sustine operarea si monitorizarea acestor procese% INDEPLINIT ( 4rin analize operati&e saptamanale% lunare si intalniri ale conducerii% resursele necesare sunt identi'icate% plani'icate si distri)uite. "e utilizeaza metoda )ugetarii. e@ sa monitorizeze% sa masoare si sa analizeze aceste procese si u toate procesele sunt monitorizate

PARTIAL INDEPLINIT ,

'@ sa implementeze actiuni necesare pentru a realiza rezultatele plani'icate si im)unatatirea continua a acestor procese. INDEPLINIT #rganizatia tre)uie sa administreze aceste procese in con'ormitate cu cerintele acestui "tandard !nternational. PARTIAL INDEPLINIT ( Vezi o)ser&atiile de mai sus Atunci cand o organizatie decide sa utilizeze procese din a'ara ei% procese care in'uenteaza con'ormitatea produsului cu cerintele% organizatia tre)uie sa se asigure de controlul asupra unor ast'el de procese. Controlul asupra unor asemenea procese eCterne tre)uie sa 'ie identi'icat in cadrul sistemului de management al calitatii. B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
/

V6 / 01.06.2005

#-A 1 4rocesele necesare pentru sistemul de management al calitatii mentionate mai sus ar tre)ui sa includa procesele de management% de asigurare a resurselor% de realizare a produsului si de masurare. )5' )5'5& C-rint- r-2-rit1ar- !a d1# m-ntatiG-n-ra!itati

Documentatia sistemului de management al calitatii tre)uie sa includa: a@ declaratii documentate ale politicii re'eritoare la calitate si ale o)iecti&elor calitatii% PARTIAL INDEPLINIT ( Vezi o)ser&atiile de la analiza documentatiei )@ un manual al calitatii%

INDEPLINIT ( "e utilizeaza +C 3 02 c@ proceduri documentate cerute in acest "tandard !nternational

INDEPLINIT 1 Cele 6 proceduri cerute de standard sunt documentate d@ documente necesare organizatiei pentru a se asigura de e'icacitatea plani'icarii% operarii si controlului proceselor sale si PARTIAL INDEPLINIT ( Vezi o)ser&atiile de la analiza documentatiei e@ inregistrari cerute de acest "tandard !nternational ? a se &edea /.2./@.

INDEPLINIT #-A 1 1 Acolo unde termenul 9procedura documentata: apare in acest "tandard !nternational% aceasta inseamna ca procedura este sta)ilita% documentata% implementata si mentinuta. #-A 2 1 Amploarea documentatiei sistemului de management al calitatii poate sa di'ere de la o organizatie la alta in 'unctie de : a@ marimea organizatiei si tipul acti&itatilor% )@ compleCitatea proceselor si interactiunea acestora si c@ competenta personalului. #-A . 1 Documentatia poate 'i in orice 'orma sau pe orice mediu suport. PARTIAL INDEPLINIT ( Vezi o)ser&atiile de la analiza documentatiei )5'5' Man a! ! #a!itatii ( RNC ' B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
#

V6 / 01.06.2005

#rganizatia tre)uie sa sta)ileasca si sa mentina un manual al calitatii care sa includa a@ domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii% inclusi& detalii si Eusti'icari ale oricaror eCcluderi ?a se &edea 1.2@% )@ procedurile documentate sta)ilite pentru sistemul de management al calitatii sau o re'erire la acestea si c@ o descriere a interactiunii dintre procesele sistemului de management al calitatii. NEINDEPLINIT ( Vezi o)ser&atiile de la analiza documentatiei )5'57 C1ntr1! ! d1# m-nt-!1r ( RNC 7

Documentele cerute de sistemul de management al calitatii tre)uie controlate.!nregistrarile sunt un tip special de documente si tre)uie contolate con'orm cerintelor de la /.2./. -re)uie sta)ilita o procedura documentata care sa de'ineasca controlul necesar pentru a@ a apro)a documentele% inainte de emitere% in ceea ce pri&este adec&area acestora% )@ a analiza% a actualiza% daca este cazul% si a apro)a documentele% c@ a se asigura ca sunt identice modi'icarile si stadiul re&izuirii curente ale documentelor% d@ a se asigura ca &ersiunile rele&ante ale documentelor aplica)ile sunt disponi)ile la punctele de utilizare% e@ a se asigura ca documentele raman lizi)ile si identi'ica)ile cu usurinta% '@ a se asigura ca documentele de pro&enienta eCterna sunt identi'icate si distri)utia lor este controlata si g@ a pre&eni utilizarea neintentionata a documentelor perimate si a le aplica o identi'icare adec&ata daca sunt pastrate indi''erent in ce scop PARTIAL INDEPLINIT ( Vezi o)ser&atiile de la analiza documentatiei. Documentatia nu este la zi% eCista con'uzii intre editii si re&izii pe pagini )5'5) C1ntr1! ! inr-6i0trari!1r ( RNC )

!nregistrarile tre)uie sta)ilite si mentinute pentru a 'urniza do&ezi ale con'ormitatii cu cerintele si ale 'unctionarii e'icace a sistemului de management al calitatii. !nregistrarile tre)uie sa ramana lizi)ile% identi'ica)ile si regasi)ile cu usurinta. -re)uie sta)ilita o procedura documentata care sa de'ineasca controlul necesar pentru identi'icarea% depozitarea% proteEarea% regasirea% durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor. PARTIAL INDEPLINIT ( Vezi o)ser&atiile de la analiza documentatiei. "e 'olosesc 'rec&ent inregistrari identice pe 'ormulare di'erite. 3 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
9

V6 / 01.06.2005

35&

An6a4am-nt ! mana6-m-nt ! i

+anagementul de la cel mai inalt ni&el tre)uie sa prezinte do&ezi ale angaEamentului sau pentru dez&oltarea si implementarea sistemului de management al calitatii precum si pentru im)unatatirea continua a e'icacitatii acestuia prin a@ comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satis'acerii cerintelor clientilor% precum si a celor de reglementare% INDEPLINIT )@ sta)ilirea politicii re'eritoare la calitate%

PARTIAL INDEPLINIT , Declaratia Rectorului pri&ind 4olitica in domeniul calitatii incalca principiul !"# $001 : 2000 pri&ind "+C. Cerinta 1.1. mentioneaza: 9"+C: nu 9asigurarea calitatii:. c@ a se asigura de 'aptul ca sunt sta)ilite o)iecti&ele calitatii%

INDEPLINIT , d@ conducerea analizelor e'ectuate de management si

INDEPLINIT ( e@ a se asigura de disponi)ilitatea resurselor

INDEPLINIT 35' Ori-ntar- #atr- #!i-nt

+anagementul de cel mai inalt ni&el tre)uie sa se asigure ca cerintele clientului sunt determinate si satis'acute in scopul cresterii satis'actiei clientului ?a se &edea ;.2.1 si >.2.1@. INDEPLINIT 357 P1!iti#a r-2-rit1ar- !a #a!itat-

+anagementul de la cel mai inalt ni&el tre)uie sa se asigure ca politica re'eritoare la calitate a@ este adec&ata scopului organizatiei% INDEPLINIT

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

10

)@ include un angaEament pentru satis'acerea cerintelor si pentru im)unatatirea continua a e'icacitatii sistemului de management al calitatii% INDEPLINIT c@ asigura un cadru pentru sta)ilirea si analizarea o)iecti&elor calitatiiF

INDEPLINIT d@ este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei si

INDEPLINIT e@ este analizata pentru adec&area ei continua.

INDEPLINIT 35) P!ani2i#ar35)5& O$i-#ti/-!- #a!itatii +anagementul de la cel mai inalt ni&el tre)uie sa se asigure ce o)iecti&ele calitatii% inclusi&e acelea necesare pentru indeplinirea cerintelor re'eritoare la produs G a se &edea ;.1 a@H% sunt sta)ilite pentru 'unctiile rele&ante si la ni&elurile rele&ante ale organizatiei. #)iecti&ele calitatii tre)uie sa 'ie masura)ile si in concordanta cu politica re'eritoare la calitate. INDEPLINIT 35)5' P!ani2i#ar-a 0i0t-m ! i d- mana6-m-nt a! #a!itatii ( RNC 3 +anagementul de la cel mai inalt ni&el tre)uie sa se asigure ca: a@ plani'icarea sistemului de management al calitatii este e'ectuata in scopul indeplinirii cerintelor pre&azute la /.1 precum si a o)iecti&elor calitatii si PARTIAL INDEPLINIT 3 #rganizatia a sta)ilit% documentat% implementat si mentinut PARTIAL un "istem de +anagement calitatii in con'ormitate cu cerintele acestui "tandard !nternational. VEI! "! R C 1 )@ integritatea sistemului de management al calitatii este mentinuta atunci cand sc8im)arile sistemului de management al calitatii sunt plani'icate si implementate. NEINDEPLINIT ( B eCista do&ezi concludente ca integritatea s3a pastrat in conditiile sc8im)arii DAJ si RAJ B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
11

V6 / 01.06.2005

3535 3535&

R-0"1n0a$i!itat-8 a t1ritat- 0i #1m ni#arR-0"1n0a$i!itat- 0i a t1ritat-

+anagementul de la cel mai inalt ni&el tre)uie sa se asigure ca responsa)ilitatile si autoritatile sunt de'inite si communicate in cadrul organizatiei. INDEPLINIT 3535' R-"r-.-ntant ! mana6-m-nt ! i ( RNC +

+anagementul de la cel mai inalt ni&el tre)uie sa numeasca un mem)ru al managementului care% in a'ara altor responsa)ilitati% tre)uie sa ai)a responsa)ilitate si autoritate pentru a@ a se asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt sta)ilite% implementate si mentinute% )@ a raporta managementului de la cel mai inalt ni&el despre 'unctionarea sistemului de management al calitatii si despre orice necessitate de im)unatatire si c@ a se asigura ca este promo&ata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientului. #-A 1 Responsa)ilitatea reprezentantului managementului poate sa includa legatura cu parti eCterne in aspecte re'eritoare la sistemul de management al calitatii. PARTIAL INDEPLINIT ( ECista con'uzii intre titulaturi : DAJ% D<AJ% Reprezentant% Responsa)il% etc. u sunt disponi)ile do&ezi ale 'aptului ca Reprezentantul +anagementului s3a asigurat ca procesele necesare sunt sta)ilite% inmplementate si mentinute. RAJ numiti nu au competentele necesare ? lipsa cali'icare in +anagementul Calitatii @ 35357 C1m ni#ar- int-rna ( OBS&

+anagementul de la cel mai inalt ni&el tre)uie sa se asigure ca% in cadrul organizatiei% sunt sta)ilite procese adec&ate de comunicare si ca aceasta comunicare se re'era la e'icacitatea sistemului de management al calitatii. PARTIAL INDEPLINIT 1 Comunicarea se re'era la e'icacitatea "+C pe actul didactic numai. u eCista inregistrari al comunicarii e'icacitatii "+C pe toate acti&itatile A +,. 35+ 35+5&5 Ana!i.a -2-#t ata d- mana6-m-nt ( OBS ' G-n-ra!itati
1"

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

+anagementul de la cel mai inalt ni&el tre)uie sa analizeze la inter&ale plani'icate sistemul de management al calitatii din organizatie% pentru a se asigura ca este in continuare corespunzator% adec&at si e'icace. Aceasta analiza tre)uie sa includa e&aluarea oportunitatilor de im)unatatire si necesitatea de sc8im)are in sistemul de management al calitatii% inclusi&e politica re'eritoare la calitate si o)iecti&ele calitatii. -re)uie mentinute inregistrari ale analizelor e'ectuate de management ? a se &edea /.2./@. INDEPLINIT 35+5'5 E!-m-nt-!- d- intrar- a!- ana!i.-i Elementele de intrare ale analizei e'ectuate de management tre)uie sa includa in'ormatii re'eritoare la : a@ rezultatele auditurilor% )@ 'eed)acK3ul de la client% c@ per'ormanta proceselor si con'ormitatea produsului% d@ stadiul actiunilor correcti&e si pre&enti&e% e@ actiuni de urmarire de la analizele e'ectuate de management anterior% '@ sc8im)ari care ar putea sa in'luenteze sistemul de management al calitatii si g@ recomandari pentru im)unatatire. PARTIAL INDEPLINIT 1 Elementele urmarite sunt strict operati&e si de cele mai multe ori se re'era numai la actul didactic. 35+575 E!-m-nt-!- d- i-0ir- a!- ana!i.-i Elementele de iesire ale analizei e''ectuate de management tre)uie sa includa orice decizii si actiuni re'eritoare la a@ im)unatatirea e'icacitatii sistemului de management al calitatii si a proceselor sale% )@ im)unatatirea produsului in raport cu cerintele clientului si c@ necesitatea de resurse. PARTIAL INDEPLINIT 1 Elementele urmarite sunt strict operati&e si de cele mai multe ori se re'era numai la actul didactic. + MANAGEMENTUL RESURSELOR +5& A0i6 rar-a r-0 r0-!1r #rganizatia tre)uie sa determine si sa puna la dispozitie resursele necesare a@ pentru a implementa si mentine sistemul de management al calitatii si pentru a im)unatatii continuu e'icacitatea acestuia si B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
13

V6 / 01.06.2005

INDEPLINIT )@ pentru a creste satis'actia clientului prin indeplinirea cerintelor sale. INDEPLINIT +5' R-0 r0- man- ( OBS 7 +5'5& G-n-ra!itati 4ersonalul care e'ectueaza acti&itati care in'luenteaza calitatea produsului tre)uie sa 'ie competent din punct de &edere al studiilor% al instruirii% al a)ilitatilor si al eCperientei adec&ate. INDEPLINIT +5'5' C1m"-t-nta8 #1n0ti-nti.ar- 0i in0tr ir#rganizatia tre)uie a@ sa determine competenta necesara pentru personalul ce des'asoara acti&itati care in'luenteaza calitatea produsului% PARTIAL INDEPLINIT 1 RAJ numiti nu au competenta necesara des'asurarii acti&itatii in "+C. )@ sa 'urnizeze instruirea sau sa intreprinda alte actiuni pentru a satis'ace aceste necesitati% PARTIAL INDEPLINIT 1 4rogramul de instruire nu cuprinde instruire re'eritoare la +anagementul Calitatii% normati&e europene in managementul calitatii% audit intern% etc. c@ sa e&alueze e'icacitatea actiunilor intreprinse% INDEPLINIT d@ sa se asigure ca personalul sau este constient de rele&anta si importanta acti&itatilor sale si de modul in care contri)uie la realizarea o)iecti&elor calitatii si INDEPLINIT e@ sa mentina inregistrari adec&ate re'eritoare la studii% instruire% a)ilitati si eCperienta ? a se &edea /.2./@ INDEPLINIT B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
1!

V6 / 01.06.2005

+57 In2ra0tr #t ra #rganizatia tre)uie sa determine% sa puna la dispozitie si sa mentina in'rastructura necesara pentru a realiza con'ormitatea cu cerintele produsului. !n'rastructura include% dupa cum este cazul% a@ cladiri% spatiu de lucru si utilitati associate% )@ ec8ipament pentru procese ?atat 8ardLare% cat si so'tLare@ si c@ ser&icii support ? cum sunt cele de transport sau de comunicare@. INDEPLINIT +5) M-di d- ! #r #rganizatia tre)uie sa determine si sa conduca mediul de lucru necesar pentru a realiza con'ormitatea cu cerintele produsului. INDEPLINIT 9 REALIZAREA PRODUSULUI 95& P!ani2i#ar-a r-a!i.arii "r1d 0 ! i #rganizatia tre)uie sa plani'ice si sa dez&olte procesele necesare pentru realizarea produsului. 4lani'icarea realizarii produsului tre)uie sa 'ie compati)ila cu cerintele pentru celelalte procese ale sistemului de management al calitatii ? a se &edea /.1@. INDEPLINIT (a plani'icarea realizarii produsului organizatia tre)uie sa determine% dupa caz% urmatoarele: a@ o)iecti&ele calitatii si cerintele pentru produsF INDEPLINIT )@ necesitatea de a sta)ili procese% documente si de a aloca resurse speci'ice produsuluiF PARTIAL INDEPLINIT ( de per'ormanta u toate procesele sunt sta)ilite si descrise cu parametrii
1$

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

c@ acti&itatile cerute de &eri'icare% &alidare% monitorizare% inspectie si incercare speci'ice produsului precum si criteriile pentru acceptare a produsuluiF INDEPLINIT d@ inregistrarile necesare pentru a 'urniza do&ezi ca procesele de realizare si produsul rezultat satis'ac cerintele ? a se &edea /.2./@. INDEPLINIT Elementele de iesire ale acestei plani'icari tre)uie sa 'ie intr3o 'orma adec&ata metodei de operare a organizatiei. INDEPLINIT #-A 1 1 "e poate 'ace re'erire la un document care speci'ica procesele sistemului de management al calitatii ?inclusi& procesele de realizare a produsului@ si resursele care se aplica unui anumit produs% proiect sau contract% ca 'iind un plan al calitatii. #-A 2 1 Deasemenea% organizatia poate sa aplice la dez&oltarea proceselor de realizare a produsului cerintele precizate la ;... 95' Pr1#-0- r-2-rit1ar- !a r-!atia # #!i-nt ! 95'5& D-t-rminar-a #-rint-!1r r-2-rit1ar- !a "r1d 0 #rganizatia tre)uie sa determine a@ cerintele speci'icate de catre client% inclusi&e cerintele re'eritoare la acti&itatile de li&rare si post3li&rare%

INDEPLINIT )@ cerintele nespeci'icate de catre client% dar necesare pentru utilizarea speci'icata sau intentionata atunci cand aceasta este cunoscuta%

INDEPLINIT c@ cerintele legale si de reglementare re'eritoare la produs si

INDEPLINIT d@ orice alte cerinte suplimentare determinate de organizatie

INDEPLINIT B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
16

V6 / 01.06.2005

95'5' Ana!i.a #-rint-!1r r-2-rit1ar- !a "r1d 0 #rganizatia tre)uie sa analizeze cerintele re'eritoare la produs. Aceasta analiza tre)uie 'acuta inainte de angaEamentul organizatiei de a li&ra un produs clientului ?de eCemplu transmiterea de o'erte% acceptarea unor contracte sau a unor comenzi% acceptarea unor modi'icari ale contractelor sau comenzilor@ si tre)uie sa se asigure ca a@ cerintele re'eritoare la produs sunt de'inite% INDEPLINIT )@ cerintele din contract sau la comanda care di'era de cele eCprimate anterior sunt rezol&ate si INDEPLINIT c@ organizatia are capa)ilitatea sa indeplineasca cerintele de'inite. INDEPLINIT -re)uie mentinute inregistrari ale rezultatelor analizei si ale actiunilor aparute in urma analizei ?a se &edea /.2./@. INDEPLINIT , Atunci cand clientul 'urnizeaza o declaratie nedocumentata a cerintelor% cerintele clientului tre)uie con'irmate de organizatie inaintea acceptarii lor. INDEPLINIT Atunci cand cerintele re'eritoare la produs sunt modi'icate% organizatia tre)uie sa se asigure ca documentele rele&ante sunt amendate si ca personalul implicat este constientizat cu pri&ire la modi'icarea cerintelor. INDEPLINIT #-A 1 !n unele situatii% cum sunt &anzarile prin internet% nu este practica o analiza o'iciala pentru 'iecare comanda. !n sc8im)% analiza poate lua in considerare alte in'ormatii rele&ante re'eritoare la produs% cum sunt catalogate sau materiale pu)licitare. 95'57 C1m ni#ar-a # #!i-nt !

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

1/

#rganizatia tre)uie sa determine si sa implementeze modalitati e'icace pentru comunicarea cu clientii in legatura cu a@ in'ormatii despre produs% INDEPLINIT )@ tratarea cererilor de o'erta% a contractelor sau comenzilor% inclusi&e amendamentele la acestea si INDEPLINIT c@ 'eed)acK3ul de la client% inclusi& reclamatiile acestuia. INDEPLINIT 957 Pr1i-#tar- 0i d-./1!tar-

;...1 4lani'icarea proiectarii si dez&oltarii #rganizatia tre)uie sa plani'ice si sa controleze proiectarea si dez&oltarea produsului. 4e durata plani'icarii proiectarii si dez&oltarii% organizatia tre)uie sa determine a@ etapele proiectarii si dez&oltarii% )@ analiza% &eri'icarea si &alidarea care sunt adec&ate 'iecarei etape de proiectare si dez&oltare si c@ responsa)ilitatile si autoritatea pentru proiectare si dez&oltare. #rganizatia tre)uie sa tina su) control inter'etele dintre grupuri implicate in proiectare si dez&oltare pentru a se asigura o comunicare e'icace si o desemnare clara a responsa)ilitatilor. Elementele de iesire ale plani'icarii tre)uie actualizate% dupa cum este cazul% pe masura ce proiectarea si dez&oltarea e&olueaza. INDEPLINIT ;...2 Elemente de intrare ale proiectarii si dez&oltarii Elementele de intrare legate de cerintele re'eritoare la produs tre)uie determinate si tre)uie mentinute inregistrari ? a se &edea /.2./@. Aceste elemente de intrare tre)uie sa includa a@ cerinte de 'unctionare si per'ormanta% )@ cerinte legale si ale reglementarilor aplica)ile% c@ atunci cand este aplica)il% in'ormatii deri&ate din proiecte similare anterioare si d@ alte cerinte esentiale pentru proiectare si dez&oltare. B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
1#

V6 / 01.06.2005

Aceste elemente de intrare tre)uie sa 'ie analizate% pentru a sta)ilii daca sunt adec&ate. Cerintele tre)uie sa 'ie complete% 'ara am)iguitati si necontradictorii. INDEPLINIT ;.... Elemente de iesire ale proiectarii si dez&oltarii Elementele de iesire ale proiectarii si dez&oltarii tre)uie 'urnizate intr3o 'orma care sa permita &eri'icarea in raport cu elementele de intrare ale proiectarii si dez&oltarii si tre)uie apro)ate inainte de eli)erarea acestora. Elementele de iesire ale proiectarii si dez&oltarii tre)uie a@ )@ c@ d@ sa satis'aca cerintele cuprinse in elementele de intrare ale proiectarii si dez&oltarii% sa 'urnizeze in'ormatii cuprinzatoare pentru apro&izionare% pentru productie si pentru 'urnizarea ser&iciului% sa contina sau sa 'aca re'erire la criterii de acceptare a produsului si sa speci'ice caracteristicile produsului care sunt esentiale pentru utilizarea sigura si corecta a acestuia.

INDEPLINIT ;.../ Analiza proiectarii si dez&oltarii Analizele sistematice ale proiectarii si dez&oltarii tre)uie e''ectuate in con'ormitate cu modalitatile plani'icate ?a se &edea ;...1@% in etape adec&ate pentru a@ a e&elua capa)ilitatea rezultatelor proiectarii si dez&oltarii de a satis'ace cerintele si )@ a identi'ica orice pro)leme si a propune actiuni necesare. 4articipantii la ast'el de analize tre)uie sa includa reprezentanti ai 'unctiilor interesate de etapele proiectarii si dez&oltarii care sunt analizate. -re)uie mentinute inregistrarile rezultatelor analizelor si ale oricaror actiuni necesare ?a se &edea /.2./@. INDEPLINIT ;...5 Veri'icarea proiectarii si dez&oltarii Veri'icarea tre)uie e'ectuata in con'ormitate cu modalitatile plani'icate ? a se &edea ;...1@ pentru a se asigura ca elementele de iesire ale proiectarii si dez&oltarii au satis'acut cerintele cuprinse in elementele de intrare ale proiectarii si dez&oltarii. -re)uie mentinute rezultatele &eri'icarii si ale oricaror actiuni necesare ? a se &edea /.2./@. B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
19

V6 / 01.06.2005

INDEPLINIT

;...6. Validarea proiectarii si dez&oltarii Validarea proiectarii si dez&oltarii tre)uie e'ectuata in con'ormitate cu modalitatile plani'icate ? a se &edea ;...1@% pentru a se asigura ca produsul rezultat este capa)il sa satis'aca cerintele pentru aplicari speci'icate sau utilizari intentionate% atunci cand sunt cunoscute. #ri de cate ori este realiza)il% &alidarea tre)uie 'inalizata inainte de li&rarea sau implementarea produsului. -re)uie mentinute inregistrarile rezultatelor &alidarii si ale oricaror actiuni necesare ? a se &edea /.2./@. INDEPLINIT ;...;. Controlul modi'icarilor in proiectare si dez&oltare +odi'icarile in proiectare si dez&oltare tre)uie identi'icate si tre)uie mentinute inregistrari. +odi'icarile tre)uie analizate% &eri'icate si &alidate% dupa caz si apro)ate inainte de implementarea lor. Analiza modi'icarilor in proiectare si dez&oltare tre)uie sa includa e&aluarea e'ectului modi'icarilor asupra partilor componente si a produsului deEa li&rat. -re)uie mentinute inregistrari ale rezultatelor analizei modi'icarilor si ale oricaror actiuni necesare ? a se &edea /.2./@. INDEPLINIT 95)5 A"r1/i.i1nar95)5&5 Pr1#-0 ! d- a"r1/i.i1nar#rganizatia tre)uie sa se asigure ca produsul apro&izionat este con'orm cu cerintele de apro&izionare speci'icate. -ipul si amploarea controlului aplicat 'urnizorului si produsului apro&izionat tre)uie sa depinda de e'ectul produsului apro&izionat asupra realizarii ulterioare a produsului sau asupra produsului 'inal. INDEPLINIT #rganizatia tre)uie sa e&alueze si sa selecteze 'urnizorii pe )aza capa)ilitatii acestora de a 'urniza un produs in concordanta cu cerintele organizatiei. -re)uie sta)ilite criteriile de selectie% de e&aluare si de ree&aluare. -re)uie mentinute inregistrari ale rezultatelor e&aluarilor si ale oricaror actiuni necesare rezultate din e&aluare ? a se &edea /.2./@.
"0

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

INDEPLINIT

95)5'5 In21rmatii "-ntr a"r1/i.i1nar!n'ormatiile pentru apro&izionare tre)uie sa descrie produsul de apro&izionat inclusi&e% atunci cand este cazul% a@ cerinte pentru apro)area produsului% procedurilor% proceselor si ec8ipamentelor% INDEPLINIT )@ cerinte pentru cali'icarea personalului si INDEPLINIT c@ cerinte pentru sistemul de management al calitatii. INDEPLINIT #rganizatia tre)uie sa se asigure ca cerintele de apro&izionare speci'icate sunt adec&ate% inainte de comunicarea acestora catre 'urnizor. INDEPLINIT 95)575 V-ri2i#ar-a "r1d 0 ! i a"r1/i.i1nat #rganizatia tre)uie sa sta)ileasca si sa implementeze inspectia sau alte acti&itati necesare pentru a se asigura ca produsul apro&izionat satis'ace cerintele de apro&izionare speci'icate. INDEPLINIT Atunci cand organizatia sau clientul acesteia intentioneaza sa des'asoare &eri'icarea la 'urnizor% organizatia tre)uie sa speci'ice% in in'ormatiile pentru apro&izionare% intelegerile a&ute in &edere la &eri'icare si metoda de eli)erare a produsului. NU ESTE CAZUL 9535 Pr1d #ti- 0i 2 rni.ar- d- 0-r/i#ii 9535&5 C1ntr1! ! "r1d #ti-i 0i a! 2 rni.arii 0-r/i#i ! i

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

"1

#rganizatia tre)uie sa plani'ice si sa realizeze productia si 'urnizarea de ser&icii in conditii controlate. Conditiile controlate tre)uie sa includa% dupa caz a@ disponi)ilitatea in'ormatiilor care descriu caracteristicele produsului% INDEPLINIT )@ disponi)ilitatea instructiunilor de lucru% daca sunt necesare% INDEPLINIT 1 A-E -!E -#-B"! (A 4#"!,!(A DB,(ARE A 4R#CEDBR!(#R CB +E-#D#(#<!! "AB RE<B(A+E -E "AB <7!DBR! ? EC: 4rocedura re'eritoare la relatii 4u)lice nu 'ace altce&a decat sa du)leze R4 1 si R4 1.1 @ c@ utilizarea ec8ipamentului adec&at% INDEPLINIT d@ disponi)ilitatea si utilizarea dispoziti&elor de masurare si monitorizare% INDEPLINIT e@ implementarea monitorizarii si masurarii si INDEPLINIT '@ implementarea acti&itatilor de eli)erare% li&rare si post3li&rare. INDEPLINIT 9535'5 Va!idar-a "r1#-0-!1r d- "r1d #ti- 0i d- 2 rni.ar- d- 0-r/i#ii INDEPLINIT 953575 Id-nti2i#ar-a 0i tra0a$i!itatAtunci cand este cazul% organizatia tre)uie sa identi'ice produsul 'olosind miEloace adec&ate pe durata realizarii produsului. #rganizatia tre)uie sa identi'ice stadiul produsului in raport cu cerintele de masurare si monitorizare. Atunci cand trasa)ilitatea este o cerinta% organizatia tre)uie sa tina su) control si sa inregistreze identi'icarea unica a produsului ? a se &edea /.2./@. INDEPLINIT B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
""

V6 / 01.06.2005

#-A 1 !n unele sectoare industriale% managementul con'iguratiei este un miEloc prin care sunt mentinute identi'icarea si trasa)ilitatea. 9535)5 Pr1"ri-tat-a #!i-nt ! i #rganizatia tre)uie sa trateze cu griEa proprietatea clientului pe perioada in care aceasta se a'la su) controlul organizatiei sau este utilizata de organizatie. #rganizatia tre)uie sa identi'ice% sa &eri'ice% sa proteEeze si sa puna in siguranta proprietatea clientului pusa la dispozitie pentru a putea 'i utilizata sau incoporata in produs. Daca proprietatea clientului este pierduta% deteriorata sau inapta pentru utilizare% acest lucru tre)uie raportat clientului si tre)uie mentinute inregistrari ? a se &edea /.2./@. INDEPLINIT 1 Atentie totusi la utilizarea de'inirea proprietatii clientului si la descrierea in documentatia utilizata a modului cum sunt indeplinite cerintele standardului. #-A 1 4roprietatea clientului poate include proprietatea intelectuala. 953535 Pa0trar-a "r1d 0 ! i #rganizatia tre)uie sa pastreze con'ormitatea produsului pe parcursul procesarii interne si al li&rarii la destinatia intentionata. Aceasta pastrare tre)uie sa includa identi'icarea% manipularea% am)alarea% depozitarea si proteEarea. 4astrarea tre)uie aplicata% de asemenea% partilor componente ale produsului. INDEPLINIT 95+5 C1ntr1! ! di0"1.iti/-!1r d- ma0 rar- 0i m1nit1ri.ar- ( OBS )

#rganizatia tre)uie sa determine si masurarile care tre)uie e'ectuate si dispoziti&ele de masurare si monitorizare necesare pentru a 'urniza do&ezi ale con'ormitatii produsului cu cerintele determinate ? a se &edea ;.2.1@. INDEPLINIT #rganizatia tre)uie sa sta)ileasca procesele prin care sa se asigure ca monitorizarile si masurarile pot 'i e''ectuate si ca sunt e''ectuate intr3un mod care este in concordanta cu cerintele de monitorizare si masurare. Atunci cand este necesar sa se asigure rezultate &alide% dispoziti&ele de masurare tre)uie a@ etalonate sau &eri'icate% la inter&ale speci'icate% sau inainte de intre)uintate 'ata de etaloane de masura trasa)ile pana la etaloane internationale sau nationaleF atunci cand ast'el de etaloane nu eCista% )aza utilizata pentru etalonare sau &eri'icare tre)uie inregistrataF B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
"3

V6 / 01.06.2005

INDEPLINIT

)@ aEustare sau reaEustare% dupa cum este necesarF INDEPLINIT c@ identi'icate pentru a permite determinarea starii de etalonareF INDEPLINIT d@ puse in siguranta impotri&a aEustarilor care ar putea in&alida rezultatul masurariiF INDEPLINIT e@ proteEate in timpul manipularii% intretinerii si depozitatii impotri&a degradarilor si deteriorarilor. INDEPLINIT !n plus% organizatia tre)uie sa e&alueze si sa inregistreze &aliditatea rezultatelor masurarilor anterioare atunci cand ec8ipamentul este gasit necon'orm cu cerintele. #rganizatia tre)uie sa intreprinda actiuni adec&ate asupra ec8ipamentului si a oricarui produs a'ectat. -re)uie mentinute inregistrari re'eritoare la rezultatele etalonarii si &eri'icarii ? a se &edea /.2./@. INDEPLINIT Atunci cand este utilizat pentru monitorizarea si masurarea cerintelor speci'icate tre)uie con'irmata capa)ilitatea so'tLare3ului pentru calculator de a satis'ace utilizarea intentionata. Con'irmare tre)uie 'acuta inainte de prima utilizare si recon'irmarea dupa cum este necesar. OBSERVATIE ( Ar tr-$ i d-#i0 da#a #-rinta 0tandard ! i ar- a"!i#a$i!itat- in #adr ! ANMB :5 MASURARE8 ANALIZA SI IMBUNATATIRE :5& G-n-ra!itati #rganizatia tre)uie sa plani'ice si sa implementeze procesele necesare de monitorizare% masurare% analiza si im)unatatire PARTIAL INDEPLINIT 1 u toate procesele au 'ost identi'icate. B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
"!

V6 / 01.06.2005

a@ pentru a demonstra con'ormitatea produsului% INDEPLINIT )@ pentru a se asigura con'ormitatea sistemului de management al calitatii si NEINDEPLINIT 1 $001 : 2000. u au eCistat audituri interne in care sa se utilizeze ca re'erential !"#

c@ pentru a im)unatati continuu e'icacitatea sistemului de management al calitatii. PARTIAL INDEPLINIT 1 u toate procesele au 'ost de'inite . Aceasta tre)uie sa includa determinarea metodelor aplica)ile% inclusi&e a te8nicilor statistice% precum si amploarea utilizarii lor. INDEPLINIT :5' M1nit1ri.ar- 0i ma0 rar:5'5& Sati02a#tia #!i-nt ! i #rganizatia tre)uie sa monitorizeze in'ormatiile re'eritoare la perceptia clientului asupra satis'acerii% de catre acesasta% a cerintelor sale% ca una dintre modalitatile de masurare a per'ormantei sistemului de management al calitatii. +etodele pentru o)tinerea si 'olosirea acestor in'ormatii tre)uie determinate. INDEPLINIT :5'5' A dit Int-rn ( RNC 9 #rganizatia tre)uie sa e'ectueze audituri interne la inter&ale plani'icate pentru a determina daca sistemul de management al calitatii a@ este con'orm cu modalitatile plani'icate ? a se &edea ;.1@% cu cerintele acestui "tandard !nternational si cu cerintele sistemului de management al calitatii sta)ilit de catre organizatie si )@ este implementat si mentinut in mod e'icace. -re)uie plani'icat un program de audit% luand in considerare starea si importanta proceselor si zonelor care tre)uie auditate% precum si rezultatele auditurilor precedente. -re)uie de'inite criteriile% domeniul de aplicare 'rec&enta si metodele auditului. "electarea auditurilor si modul de e'ectuare al auditurilor tre)uie sa asigure o)iecti&itatea si impartialitatea procesului de audit. Auditorii nu isi &or audita propria lor acti&itate. B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
"$

V6 / 01.06.2005

Responsa)ilitatile si cerintele pentru plani'icarea si e'ectuarea auditurilor% pentru raportarea rezultatelor mentinerea inregistrarilor ? a se &edea /.2./@ tre)uie de'inite intr3 o procedura documentata. +anagementul responsa)il pentru zona auditata tre)uie sa se asigure ca sunt intreprinse% 'ara intarziere neEusti'icata% actiuni pentru eliminarea necon'ormitatilor detectate si a cauzelor acestora. Acti&itatile de urmarire tre)uie sa includa &eri'icarea actiunilor intreprinse si raportarea rezultatelor acestora ? a se &edea >.5.2@. NEINDEPLINIT ( u eCista inregistrari pri&ind des'asurarea unui audit intern pentru a determina daca sistemul de management al calitatii este con'orm AA..% cu cerintele acestui "tandard !nternational 9 :5'57 M1nit1ri.ar-a 0i ma0 rar-a "r1#-0-!1r #rganizatia tre)uie sa aplice metode adec&ate pentru monitorizarea si% acolo unde este aplica)il masurarea proceselor sistemului de management al calitatii. Aceste metode tre)uie sa demonstreze capa)ilitatea proceselor de a o)tine rezultatele plani'icate. Atunci cand rezultatele plani'icate nu sunt o)tinute% tre)uie intreprinse corectii si actiuni correcti&e% dupa cum este adec&at% pentru a se asigura con'ormitatea produsului. PARTIAL INDEPLINIT 1 4rocesele nu au 'ost descrise si nu au sta)ilit parametrii de per'ormanta. :5'5) M1nit1ri.ar-a 0i ma0 rar-a "r1d 0 ! i #rganizatia tre)uie sa monitorizeze si sa masoare caracteristicile produsului% pentru a &eri'ica daca sunt satis'acute cerintele re'eritoare la produs. Aceste acti&itati tre)uie e''ectuate in etapele corespunzatoare ale procesului de realizare a produsului in con'ormitate cu modalitatile plani'icate ? a se &edea ;.1@. Do&ezile con'ormitatii cu criteriile de acceptare tre)uie mentinute. !nregistrarile tre)uie sa indice persoana ?persoanele@ care autorizeaza eli)erarea produsului ? a se &edea /.2./@. Eli)erarea produsului si li&rarea ser&iciului nu tre)uie sa se produca pana cand modalitatile plani'icate ? a se &edea ;.1@ nu au 'ost 'inalizate in mod corespunzator% cu eCceptia cazurilor in care s3a apro)at alt'el de o autoritate rele&anta sau% acolo unde este aplica)il% de client. INDEPLINIT :57 C1ntr1! ! "r1d 0 ! i n-#1n21rm ( OBS 3 B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
"6

V6 / 01.06.2005

#rganizatia tre)uie sa se asigure ca produsul care nu este con'orm cu cerintele produsului este identi'icat si tinut su) control pentru a pre&eni utilizarea sau li&rarea neintentionate. Controlul% precum si responsa)ilitatile si autoritatile a'erente pentru tratarea produsului necon'orm tre)uie de'inite intr3o procedura documentata. INDEPLINIT #rganizatia tre)uie sa trateze produsul necon'orm prin una sau mai multe dintre urmatoarele metode: a@ prin intreprinderea unor actiuni de eliminare a necon'ormitatii detectateF INDEPLINIT )@ prin autorizarea utilizarii lui% a eli)erarii sau acceptarii cu derogare dupa 'a)ricatie data de o autoritate rele&anta si% acolo unde este aplica)il% de catre clientF INDEPLINIT c@ prin intreprinderea unei actiuni care sa impiedice aplicarea sau utilizarea intentionata initial. INDEPLINIT !nregistrarile re'eritoare la natura necon'ormitatilor si la orice actiuni ulterioare intreprinse% inclusi& derogarile o)tinute% tre)uie mentinute ? a se &edea /.2./@. PARTIAL INDEPLINIT 1 "e utilizeaza 'ormulare di'erite pentru a inregistra necon'ormitatile. Rapoartele nu sunt numerotate% nu sunt cumulate% nu se poate &edea clar tpologia cazuistica sintetizata a necon'ormitatilor. Atunci cand produsul necon'orm este corectat tre)uie supus unei re&eri'icari pentru a demonstra con'ormitatea cu cerintele. INDEPLINIT Atunci cand produsul necon'orm este detectat dupa li&rare sau dupa ce utilizarea sa a inceput% organizatia tre)uie sa intreprinda actiuni corespunzatoare e'ectelor% sau potentialelor e'ecte ale necon'ormitatii. INDEPLINIT :5) Ana!i.a dat-!1r

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

"/

#rganizatia tre)uie sa determine% sa colecteze si sa analizeze datele corespunzatoare% pentru a demonstra adec&area si e'icacitatea sistemului de management al calitatii si pentru a e&alua unde se poate aplica im)unatatirea continua a e'icacitatii sistemului de management al calitatii. Aceasta tre)uie sa includa date rezultate din acti&itatile de masurare si monitorizare sau din alte surse rele&ante. Analiza datelor tre)uie sa 'urnizeze in'ormatii re'eritoare la a@ satis'actia clientului ? a se &edea >.2.1@% INDEPLINIT )@ con'ormitatea cu cerintele re'eritoare la produs ? a se &edea ;.2.1@ INDEPLINIT c@ caracteristicile si tendintele proceselor si produselor inclusi& oportunutatile pentru actiuni pre&enti&e si PARTIAL INDEPLINIT d@ 'urnizori. INDEPLINIT :53 Im$ natatir:535& Im$ natatir- #1ntin a ( RNC : #rganizatia tre)uie sa3si im)unatateasca continuu e'icacitatea sistemului de management al calitatii% prin utilizarea politicii re'eritoare la calitate% a o)iecti&elor calitatii% a rezultatelor auditurilor% a analizei datelor a actiunilor corecti&e si pre&enti&e si a analizei e'ectuate de management. PARTIAL INDEPLINIT 1 Vezi si R C ; :535' A#ti n- #1r-#ti/a ( RNC ; #rganizatia tre)uie sa actioneze pentru a elimina cauza necon'ormitatilor in scopul de a pre&eni reaparitia acestora. Actiunile corecti&e tre)uie sa 'ie adec&ate e'ectelor necon'ormitatilor aparute. -re)uie sta)ilita o procedura documentata pentru a de'ini cerintele pentru a@ analiza necon'ormitatilor ?inclusi&e a reclamatiilor clientilor@% )@ determinarea cauzelor necon'ormitatilor% c@ e&aluarea necesitatilor de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca necon'ormitatile nu reapar% B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
"#

V6 / 01.06.2005

d@ determinarea si implementarea actiunii necesare% e@ inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse ? a se &edea /.2./@ si '@ analiza actiunii corecti&e intreprinse. NEINDEPLINIT 1 Actiunile corecti&e nu sunt intotdeauna inregistrate% nu se pot &edea ce s3a intamplat cu actiunile corecti&e neimplementate sau implementate partial ? &ezi Raport pri&ind situatia inlaturarii necon'ormitatilor din auditul intern la Catedra de "tiinte socio3umane si comportamentale din 200.% 200/%2006 @ :5357 A#ti n- "r-/-nti/a ( RNC &* #rganizatia tre)uie sa determine actiuni pentru a elimina cauzele necon'ormitatilor potentiale in &ederea pre&enirii aparitiei acestora. Actiunile pre&enti&e tre)uie sa 'ie adec&ate e'ectelor pro)lemelor potentiale. -re)uie sta)ilita o procedura documentata pentru a de'ini cerintele pentru: a@ )@ c@ d@ e@ determinarea necon'ormitatilor potentiale si a cauzelor acestora% e&aluarea necesitatii de actiuni pentru a pre&eni aparitia necon'ormitatilor% determinarea si implementarea actiunii necesare% inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse ?a se &edea /.2./@ si analiza actiunii pre&enti&e intreprinse.

PARTIAL INDEPLINIT 1 4rocedura trateaza numai actiunile ce se pot naste in urma auditului intern si deci nu este sta)ilit cum se procedeaza in alte cazuri. u sunt disponi)ile inregistrari ale actiunilor pre&enti&e ? RA4 @ si nici do&ezi ale analizei actiunii pre&enti&e intreprinse.

C1n#! .ii: "istemul de +anagement al Calitatii din cadrul A +, este documentat cu erori% nu este implementat complet si nu 'unctioneaza e'icient. Cauzele care au condus la o ast'el de situatie sunt% dupa cum urmeaza : A)ordarea din start a "+C ca 'iind o c8estiune di'erita de 'unctionalitatea A +,F (ipsa de instruire in conceptele si principiile +anagementului Calitatii a personalului implicatF Construirea unei documentatii a&and ca re'erential !"# $001 : 1$$/ si !"# $002 : 1$$/F (ipsa instrurii in ceea ce pri&este sc8im)arile necesare pentru trecerea la !"# $001 : 2000F Btilizarea unor g8iduri de audit perimate. B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o
"9

V6 / 01.06.2005

Auditor se': IVAN FLORIN "emnatura: Data raportarii: &;5*)5'**+

Auditor: N / A "emnatura: N / A

V6 / 01.06.2005

B-dul Al. Lapusneanu 113, et. 1, Constanta 900396 ROMANIA Telephone 00!0 "!1 !## 63$ %a& 00!0 "!1 !## 636 '(a)l o**)+e,-oo*e.s..o

30

S-ar putea să vă placă și