Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu Medgidia Profesor: Kober Ingrid Alina Clasa a XI-a B tehnician in acti!

itati econo"ice

#isci$line: Marketingul afacerii Planificare operationala Organizarea resurselor umane Contabilitatea evenimetelor si tranzactiilor Contracte economice Asigurari

ANALIZA REZULTATELOR LA TESTELE INIIALE ANUL COLAR 2013 -2014 %& Structura testului - ite"ii folosi'i au facut tri"itere la con'inuturile asi"ilate anterior (i au fost construiti sub for"a celor trei "ari categorii: ite"i obiecti!i ite"i se"i-obiecti!i (i ite"i subiecti!i& Disci li!a Mar)etingul afacerii Planificare o$erationala /rg& resurselor u"ane Contabilitate Contracte econo"ice Asigurari Nr" ele#i i!scrisi *+ *+ *+ *+ *+ *+ Nr" ele#i care au susti!ut testul *, *% %0 *, *, ** &' %, + % %3 %. 3 +.04 N$te $%ti!ute '-()** +-,)** . 1 3 . 0 .+ *-4 % %% 2 , + + *2 **4 *-10 % . 3 , , + %. %%4

T$tal -r$ce!t 2" Re re.e!tarea /ra0ica a !$tel$r $%ti!ute1

40 3' 30 2' 20 1' 10 ' 0 N$te $%ti!ute

&' '-()** +-,)** *-10)00 A2SENTI

3" ANALIZA S3OT1

-UNCTE TARI - Cunoa(terea (i a$licarea no'iunilor 5nsu(ite anterior6 - Accesul la $lanul general de conturi la "onografii contabile6 - Posibilitatea utili7arii surselor infor"atice de infor"are in do"eniul econo"ic6 - 8tili7area fiselor de lucru $use la dis$o7itie de $rofesor6 - Mass-"edia ca sursa alternati!a de i"bogatire a cunostintelor din do"eniul econo"ic& O-ORTUNIT4I -#orin'a unor ele!i de a-si 5"bun=t='i $erfor"an'ele6 -Cre(terea e:igen'ei la e:a"enul de certificare a co"$etentelor $rofesionale6 - Accesul facil la diferite surse de infor"ati!e&

-UNCTE SLA2E - 9:isten'a unor lacune i"$ortante 5n do"eniul teoriei econo"ice6 - ;rec!ente gre(eli de ortografie (i $unctua'ie de e:$ri"are care i"$iedica fluenta unui discurs coerent $e te"e econo"ice6 - #ificultate 5n redactarea lucrarilor6 - <i$sa lucrului la fir"a de e:ercitiu care ar da $osibilitatea trans$unerii in $ractica a notiunilor insusite6 A5ENIN4RI - >c=derea interesului ele!ilor $entru studiu indi!idual6 - #e7interesul unor $=rin'i care nu !or s= co"unice cu (coala (i $rofesorii $entru re"edierea unor dificult='i 5nt="$inate de ele!i6 - >laba constienti7are din $artea ele!ilor in ceea ce $ri!este $osibilitatile reale de $racticare a "eseriei alese&

4" C$!clu.ii) rec$6a!78ri" 58suri 7e a6eli$rare


?e7ultatele ob'inute de cei *+ de ele!i (i "=sura 5n care obiecti!ele de e!aluare stabilite au fost atinse "a duc cu g@ndul c= 5n ceea "ai "are $arte re7ultatele obtinute sunt slabe si "edii& Punctele "inus au fost contabili7ate $rintr-o statistic= cores$un7=toare re7ultand ca $ute" aAunge la re7ultate se"nificati! i"bunatatite& #in $unct de !edere al $erfor"an'elor ele!ilor recunoaste" ca acestea trebuie si $ot fi i"bunatatite& Astfel $ro$un ur"atoarele "asuri de a"eliorare a situatiei scolare a clasei a XI-a B: ?eluarea unor no'iuni de teorie econo"ica6 ;olosirea "etodelor acti!-$artici$ati!e de $redare6 Bn!='area s= fie a:at= $e co"$eten'e $anandu-se accent $e a$licabilitatea $ractica a notiunilor teorectice insusite6 #esf=(urarea unor consulta'ii cu ele!ii care int@"$in= dificult='i & A$licarea unor "etode care s= tre7easc= interesul ele!ilor $entru studiul indi!idual6 ?ece$tarea corect= a "aterialelor utili7ate in $rocesul de $redare-in!atare6 #iscu'ii libere cu ele!ii $entru utili7area adec!at= a !ocabularului cu s$ecific econo"ic 5n diferite situa'ii de co"unicare&