Sunteți pe pagina 1din 34

CAPITOLUL 1 PROBLEME GENERALE PRIVIND OPERAIILE MILITARE DE STABILITATE Aciunile de lupt u !

"#t #tudi te din ntic$it te %i p&n 'n p(e)ent* pent(u ele !iind el +"( te le,i %i p(incipii c (e di(eci"ne ) d"ct(inele* t cticele %i p("cedu(ile utili) te pent(u duce(e "pe( iil"( %i luptei* c&t %i pent(u in#t(ui(e t(upel"('n c"nte.tul #itu iei p"litic"/0ilit (e inte(n i"n le ctu le c&nd d t"(it 0i1l" cel"( de de#cu( 1 (e e#te ,(eu de c"nceput un c"n!lict (0 t de 0pl" (e* c(e%te ("lul ciunil"( ce #e de#!%" ( pent(u 0enine(e pcii %i #i,u( (e #t +ilitii )"n le * (e,i"n le #i c$i ( 0"ndi leA2&nd 'n 2ede(e c lit te R"0&niei de ( in2it t pent(u de( (e l Ali n Eu("/ Atl ntic* 'n c"nc"(d n cu "+iecti2ele p"litice %i n, 1 0entele inte(n i"n le #u0 te de ( n" #t(* #e i0pune c !"(ele (0 te # !ie 'n 0#u( # p (ticipe l "pe( ii 0ultin i"n le* de#!%u( te !ie pe te(it"(iul n i"n l !ie 'n ! ( ce#tui 1 e.ecut&nd "pe( ii de lupt (0 t / pent(u 'ndeplini(e "+li, iil"( de p( (e c"lecti2/ # u "pe( ii de #t +ilit te 3 #u+ e,id O-N-U- %i c"ndu#e ne0i1l"cit de ce #t 4 c"ndu#e de ct(e NATO #u+ 0 nd t ONU # u OSCE "(i #u+ 0 nd t ONU 'n c d(ul un"( #t(uctu(i %i inii ti2e (e,i"n le # u #u+/(e,i"n leIn ce#t c pit"l 2"0 n li) c&te2 #pecte (e!e(it" (e l "pe( iile de #t +ilit te 1.1. Delimitri conceptuale Pent(u #t +ili #peci!icul "pe( iil"( de #t +ilit te e#te nece# ( de e2ideni t c&te2 p (ticul (iti di#tincti2e le ()+"iului 5cl #ic5'n decu(#ul i#t"(iei #peci li%tii 0ilit (i u !"(0ul t c&te2 #ute de de!inii ()+"iuluiA0inti0 un din ele* c (e de#c(ie # (cinile %i #c"pu(ile 'nt(e+uin i 6"(el"( A(0 te 'n ()+"i"Rzboiul este un conflict armat (de durat) ntre dou sau mai mul grupuri, categorii sociale sau state, pentru realizarea unor interese economicei politice " . 7nt(/un ()+"i !"(ele 0ilit (e* #unt de#tin te* 'n #peci l pent(u3 )d("+i(e %i ni0ici(e !"(ei 0ilit (e in 0ice* #i#te0ului de c"nduce(e4 di#t(u,e(e p"teni lului 0ilit (/ec"n"0ic %i ele0entel"( 0 te(i le d pute(e le #t tului in 0ic* c (e 'i pe(0it lupt (0 t4 8 c ptu( (e %i "cup (e te(it"(iului in 0ic 'n 'nt(e,i0e # u " p (te lui* ce#t"( # (cini* 'n 'nt(e,i0e # u 'n p (te* '0piedic in 0icul de i Re li) (e 0 i duce lupt %i 'l "+li, # #e %e)e l 0 # t( t ti2el"( pent(u ccept c"ndiiile p"litice p("pu#e de 'n2in,t"( # u c pitul A#t)i pe l&n, !unci p(incip l pe c (e (0 tele u 2ut/" 'nc di ntic$it te %i p&n 'n u(0 cu ci(c d"u)eci de ni* cee de duce %i c&%ti, ()+"iul* i #/ du, t " n"u de#tin ie* %i nu0e cee de #i,u( 0enine(e pcii %i #t +ilitii (e,i"n le %i ,l"+ le %i de de#cu( 1 ()+"iulOpe( iile de #t +ilit te 5#e e.ecut in c"n!"(0it te cu le,i#l i inte(n i"n l (e!e(it" (e l !"l"#i(e !"(el"( (0 te #i cu "+li, iile #u0 te d R"0&ni pent(u (e li) (e pcii #i #ecu(itii inte(n i"n le * p(ecu0 #i cu le,i#l i inte(n p(i2ind !"l"#i(e !"(el"( (0 te in "pe( ii de p( (e %i 0enine(e "(din c"n#titui"n le *

de inte(2enie 'n #itu ii de u(,en ci2il %i de #p(i1in \ ut"(itil"( pu+lice 59Ope( iile 0ilit (e de #t +ilit te p"t include ele0ente t&t le "pe( iil"( d lupt* c&t %i le cel"( ce nu p(e#upun lupt * de#!%u( te 'n ti0p de p ce* c(i)i p(ecu0 %i 'n #itu ii de ()+"iAce #t c te,"(ie de ciuni 0ilit (e #e de#!%" ( tunci c&nd celel lte 0#u(i lu te u !"#t inc p +ile # dete(0ine '0+unti(e unei #itu ii # u 'ncet (e "#tilitil"( %i (ep(e)int " 0"d lit te e!icient de utili) !"( %i 0enin (e cu !"( - De%i #i0il ( c 0"d de e.ecut (e cu cel din ti0p de ()+"i* "+iecti2ul !in l l "pe( iil"( 0ilit (e de #t +ilit te 'l c"n#tituie '0piedic (e c"n!(unt(ii (0 te %i p("0"2 (e pcii: Sp(e de"#e+i(e de rzboi, c (e e#te 5" c"ntinu (e p"liticii unui #t t cu 0i1l" ce 2i"lente5;* operaiile de stabilitate p(e#upun "angajarea militar pe timp de pace" 'n #c"pul de 0"del 0ediul de #ecu(it te * de '0+untii 'nele,e(e (ecip("c cu lt (i %i de #p"(ii ,( dul de inte("pe( +ilit te cu p (tene(ii din li n # u cu p"teni li p (tene(i de c" liieAlt ,en de "pe( ii de #t +ilit te p"t !i ,ene( te de p (ii un"( c(i)e< 0enin(i %i u #pectul un"( "aciuni de rspuns". A0enin (e #e p" te 0 ni!e#t 'n inte(i"( # u p" te 2i) un p (tene(* 'n 0+ele c )u(i ci"n&ndu/#e p(int(/" (e cie ( pid* de p(e'nt&0pin (e* (e li)&ndu/#e* 'n cel %i ti0p* de#cu( 1 (e !"(ei c (e 0enin #t +ilit te inte(n # u e.te(n- A(e %i #c"pul de p(e2eni ,( 2 (e #itu iei %i p (ii ne2"ii de de#!%u( !"(e 0ult 0 i i0p"(t nteUne"(i* p(e)en !"(el"( e#te nece# ( pent(u (e#pect (e 'nele,e(il"( p"#t c"n!lict # u pent(u p(e2eni(e de,ene((ii c(i)ei 'n ()+"iDe #e0ene * #p(e de"#e+i(e de "pe( iile cl #ice* c (e #e #upun le,itil"( ()+"iului* "pe( iile de #t +ilit te* p(e#upun un #et de (e,uli #peci!ice* denu0ite reguli de angajare, c (e #unt 0ult 0 i (e#t(icti2eSt( te,i Milit ( R"0&niei #u+lini ) c "participarea la operaiile multinaionale de sprijin al pcii, potrivit angajamentelor internaionale, este una dintre misiunile strategice de baz ale orelor !rmate pentru starea de pace " . Operaiile de stabilitate " de regula sunt "de lung durat #i presupunem serie de sc$imbri ale planului de operaie pe timpul desf#urrii acestora %& 'unt aciuni speciale de mic intensitate, desf#urate de fore ale armatei n m de pace, criz #i conflict, n vederea ndeplinirii unor scopuri #i obiecti\ strategice, ce au ca finalitate( prevenirea, descurajarea, limitarea sau lic$idri unor situaii conflictuale cu amploare #i intensitate mai mic, precum #i sprijiniri autoritilor civile n situaii de criz intern. Pent(u 'nele,e c"(ect ce#t ,en de ciuni e#te nece# ( # n li) t #c"pu(ile %i "+iecti2ele "pe( iil"( de #t +ilit te 'n c"nte.tul ,ene( l l ciunile 0ilit (e de #t +ilit te1.2. Scopurile i obiectivele operaiilor de stabilitate Sc"pu(ile %i "+iecti2ele "pe( iil"( 0ilit (e de #t +ilit te 'n 0"d n"(0 l #uni opuse scopurilor si obiectivelor rzboiului, ele u(0(ind t"c0 i #"lui"n ( #itu iil"( de c(i) !( #e 0 i 1un,e l ()+"i* e2it&ndu/#e #t!el l 0ini0 pie(de(ile de 2iei "0ene%ti* di#t(u,e(e de +unu(i %i #u!e(in p"pul iei "(i (educ&ndu/Ie l un ni2el c"n#ide( t (e)"n +il-

1.2.1.Scopurile operaiilor de stabilitate p"t # (e)ulte inclu#i2 din denu0i(e tip"l",ic ce#t"( * i ( !in litile #i #ucce#ul l"( depind in 0"d $"t(&t"( de 2"in c"0 nd 0entel"( p"litice c (e le ,u2e(ne )Sc"pu(ile #peci!ice "pe( iil"( de #t +ilit te p"t !ii ,(up te #t!el3 a). Scopuri pe termen lung =2i)e ) "+iecti2e %i !in liti de lun, pe(#pecti2>3 8 p("0"2 (e pcii4 8 p(e2eni(e c"n!lictel"(4 8 p("0"2 (e %i # l2, (d (e d(eptu(il"( "0ului4 8 (e li) (e unui cli0 t de #ecu(it te 2i +il %i #t +il4 8 p(e)e(2 (e cce#ului li+e( l (e#u(#ele e#eni le4 ) #ecu(i) (e un"( (e,iuni =)"ne> cu (idic t p"teni l de c"n!lict b. Scopuri pe termen mediu =2i)e ) !in liti de et p>3 8 #p(i1ini(e "(, ni) iil"( 0"ndi le # u (e,i"n le 'n 2ede(e #i,u((ii #ecu(itii4 8 p("0"2 (e %i #p(i1ini(e inte(e#el"( n i"n le 2it le4 8 #p(i1ini(e #t tel"( n i"n le 'n p("0"2 (e 2 l"(il"( de0"c( tice4 8 i)"l (e %i #ecu(i) (e un"( #u(#e de (i#c =t( !ic de d(",u(i* te("(i#0* int"le( n* !und 0ent li#0 (eli,i"#>4 * #p(i1in pent(u ut"(itile ci2ile4 8 #p(i1in pent(u n iuni p(ietene* #u0 t p(in t( t te4 c- Scopuri pe termen scurt sau pariale =2i)e ) !in liti inte(0edi (e>3 8 p(e2eni(e %i #t"p (e unui c"n!lict4 8 i0pune(e unui c"(d de p ce4 8 #p(i1in u0 nit (4 8 p("teci c"n i"n lil"( !l i 'n 0ediu "#til4 8 #p(i1in pent(u (ec"n#t(uci #t(uctu(il"( #t t le %i "(dinii c"n#titui"n le4 8 #p(i1in pent(u p(e2eni(e de#t(uctu((ii unui #t t4 8 #p(i1in pent(u lic$id (e u(0(il"( un"( de) #t(e etc1.2.2.Obiectivele operaiilor de stabilitate /'n e#en l"( de(i2 din #c"pu(ile ce !und 0ente ) ce#te "pe( ii %i (ep(e)int " c ntit te de "+iecti2e p"litice =#t( te,ice> cu p(elun,i(e 2ect"(i l 0ilit ( pent(u (e li) (e un"( !in liti c"(e#pun)t" (e ce#t"( "+iecti2e5In p("ce#ul p(e,ti(ii "pe( iil"(* #e #t +ile#c "+iecti2e +ine deli0it te 'n ti0p %i #p iu* unele dint(e ce#te !iind #peci!ice* i ( ltele put&nd 2e !in l "l de#c$i#?@O+iecti2ele di!e( de l " "pe( ie l lt * !iind #t(&n# le, te de tip"l",i d "pe( iil"(* de p(incipiile ,ene( le #peci!ice* p(ecu0 %i de p("cedeele "pe( i"n l c #u+#ec2ente ce#t"( * ele put&nd !i #t(uctu( te #t!el3 8 de#cu( 1 (e ()+"iului4 8 #"lui"n (e c(i)el"(* #ep ( (e p(il"( +eli,e( nte4 8 c""pe( (e 0ultin i"n l 'n #i,u( (e pcii4 : 8 p("teci un"( c"(id" (e de 1ut"( (e4 i 8 p(e2eni(e c"n!lictel"(4 8 'ncet (e "#tilitil"(* de) n, 1 (e !"(el"(4 ) duce(e +eli,e( nil"( l 0 # t( t ti2el"(4

8 i0pune(e unui c"(d de p ce4 8 #up( 2e,$e(e (e#pect(ii p(e2ede(il"( unui c"(d de p ce4 8 p("teci (e!u,i il"( %i pe(#" nel"( depl # te4 8 p("teci (e2eni(ii pe(#" nel"( #t(0ut te4 8 lic$id (e u(0(il"( un"( de) #t(e4 8 c"nt("lul #p iului e(i n4 8 #p(i1inul ut"(itil"( ci2ile 'n (e! ce(e #t(uctu(il"( #t t le4 8 c"n#titui(e un"( c p citi c"0une de p( (e4 8 #i#ten t( n)iiei4 8 #i#ten 'n #t"p (e t( !icului de d(",u(i4 8 c"0+ te(e "(, ni) iil"( %i ciunil"( te("(i#te4 8 #i,u( (e li+e(tii de depl # (e %i n 2i, ie4 8 p("teci inte(2eniei "(, ni) iil"( u0 nit (e4 8 #p(i1ini(e c"0+ te(ii in#u(,enil"(4 8 #p(i1in pent(u (#tu(n (e (e,iunil"( t"t lit (e ntide0"c( tice4 8 # l2 (e %i e2 cu (e nec"0+ t nil"(St +ili(e ce#t"( "+iecti2e #e (e li)e ) de ct(e ! ct"(ii p"litici* n i"n li = ut"(it te de c"nduce(e n i"n l>* c&nd "pe( iile #e de#!%" ( 'n + ) uneideci)ii unil te( le unui #in,u( #t t =din ce 'n ce 0 i ( (>* %i ! ct"(ii p"litici i "(, ni) iil"( inte(n i"n le* c&nd "pe( iile u c"0pune(e 0ultin i"n l %i +ilit (e p(int(/un 0 nd t e0i# de C"n#iliul de Secu(it te l ONU1. . !rincipiile operaiilor militare de stabilitate M"di!ic(ile e#eni le #u!e(ite 'n ulti0ii ni de d"ct(inele 0ilit (e le 0ult"( #t tel"( u c"n#t t t p (ii un"( n"i c"ncepte %i p(incipii c (e le "!e( un p("nun t c ( cte( de!en#i2- In 0 (e 0#u( l #i,u( (e c ( cte(ului de!en#i2 u in!luen t %i p(incipiile #peci!ice ciunil"( 0ilit (e de #t +ilit te* c("( el +"( (e !"#t i0pu# din c"n#ide(entele p"litice #i de n tu( di!e(it 0ult"( dint(e ce#te de ce ()+"iului %i luptei (0 teAce#te p(incipii de(i2 'n 0 (e 0#u( din p(incipiile ()+"iului* c " p(elun,i(e ce#t"( 'n nu0ite c"ndiii 0 i #peci le* deli0it (e %i plic +ilit te l"( !iind !" (te #t(&n# le, t de tip"l",i %i cl #i!ic (e "pe( iil"(AOpe( iile de #t +ilit te #e de#!%" ( dup p(incipii #peci!ice* cu (e#pect (e * 'n !uncie de #itu ie* p(incipiil"( c ( cte(i#tice luptei (0 te5 D"ct(in Ope( iil"( 6"(el"( Te(e#t(e c %i d"ct(inele #t tel"( NATO de!ine#c c p(incipii le "pe( iil"( de #t +ilit te1B pe u(0t" (ele 3 1. .1 De"inirea clar a obiectivului Ace#t p(incipiu 5p(e#upune inte,( (e tutu("( "pe( iil"( pent(u (e li) (e #c"pului #t( te,ic511 %i #e 0 te(i li)e ) 'n3 #t +ili(e pent(u !iec (e ciune 0ilit ( unui "+iecti2 de!init cu cl (it te* c(ui tin,e(e # !ie deci#i2 pent(u #ucce#ul ciunii (e#pecti2e %i c (e # p" t !i tin# # u 'ndeplinit =#t +ilit pe + ) unei n li)e (e li#te #itu iei>E#te p"#i+il c 'n ti0pul unei "pe( ii de 0enine(e pcii p(ile !l te 'n c"n!lict # t ce 0ilit (ii din !"(ele ce 'nce (c # #e inte(pun* #t!el 'nc&t 0 nd tul 0i#iunii # nu p" t !i 'ndeplinit %i 0i#iune # nece#ite !i + nd"n tC"0 nd ntul unei !"(e 0ultin i"n le t(e+uie "s neleag obiectiva strategic

(politico " militar), s+"si stabileasc un set de obiective operaional adecvate #i s se asigure c ndeplinirea obiectivului strategic #i a ce$ operaionale contribuie substanial la realizarea unitii de efort",-. 1. .2 #nitatea de e"ort / Unit te de e!"(t 'n "pe( iile de #t +ilit te e%ti t&t #i0il (* c&t %i di#tinct c !"(0* ! de unit te de c"0 nd #"ci t c "pe( iile 0ilit (e de #t +ilit teU(0(i(e (e li)(ii unitii de e!"(t 'n "(ice "pe( ie* e#te un p(incipiu + de(i2 din p(incipiul unitii de c"0 nd %i l unitii ci"n le- Ace#t p(inci% (#punde ne2"ii de #i,u( di(eci"n (e tutu("( 0i1l" cel"( #p(e 'ndeplinii unui el c"0unRe li) (e p(incipiului unitii de e!"(t 'n c d(ul de #t +ilit te* e pe c&t de i0p"(t nt* pe t&t de ,(eu de (e li) t- Di!icult te (e)ult din 2 (iet nu0(ului de ! ct"(i p (ticip ni* !" (te di2e(%i* p(ecu0 "(, ni) ii inte(n i"0 lte #t te* d ( %i di2e(#e in#tituii le #t tului (e#pecti2 %i "(, ni) ne,u2e(n 0ent le ce ci"ne ) pe te(it"(iul (e#pecti2'n c d(ul !"(el"( 0ultin i"n le* unit te de e!"(t e#te (e li) t pe + c"n#en#ului 'nt(e p (tene(i1; p(in A plic (e p(incipiului ut"(itii unict c"0 nd ntului* int(/un cli0 t de c""pe( (e 'nt(e p (tene(i5 1. . . Sigurana operaiilor Se (e li)e ) pe + ) d(eptului l ut" p( (e '0p"t(i2 ciunil"( "#tileP(incipiul #i,u( nei e#te i0pu# de nece#it te de nu pe(0ite ciun "#tile 2 nt 1e p"litice* 0ilit (e* in!"(0 ti2e # u de lt n tu('n + ) ce#tui p(incipiu* #e (e li)e ) li+e(t te de ciune p(in (educi (i#cu(il"( %i 2ulne( +ilitil"( ! de ciunile "#tile* p("2"c (e # u (e li) #u(p(inde(ii- 'n "(ice "pe( ie 0ultin i"n l de ce#t tip* p(incip l ,(i1 c"0en)ii* #u+lini t 'n t" te d"cu0entele de pl ni!ic (e %i c"nduce(e e# dreptul esenial la autoaprare mpotriva oricrui act sau intenie ostil la adresaforei sau membrilor ei. Aciunile de#!%u( te 'n + ) ce#tui d(ept #e e.tind #up( "(ic(ei pe(#" ne* ele0ent # u ,(up "#til "pe( iei- T(e+uie e2it te "(ice c"0p("0i#u(i # u e)it(i* i ( !"(ele de#tin te (e li)(ii #i,u( nei t(e+uie3 "s fie n orice moment gata s contracareze orice aciune ce ar putea afecta unitile sau ar primejdui operaia",%. Adii"n l d(eptului l ut" p( (e* p(incipiul #i,u( nei "pe( iil"( t(e+uie # 'n#"e #c %i # !ie 'n teni tutu("( 0e0+(il"( #i c"0p"nentel"( 6"(ei Multin i"n le* de l c"0 nd ni %i pl ni!ic t"(i p&n l e.ecut ni p(ecu0 %i l t"i ceil li ct"(i ce 'n#"e#c %i c"nt(i+uie l #ucce#ul "pe( iei1. .$. %estricionarea P(incipiul (e#t(iciei p(e#upune plic (e tutu("( c p citil"( 0ilit (e %i 0#u(il"( !e(ente l"(* cu (eine(e #i p(uden c"(e#pun)t" (e !iec(ei #itu ii 'n p (teRe#t(ici (ecl 0 (e li) (e unui ec$ili+(u #t(ict 'nt(e "+iecti2ele p"litice* c"nduce(e "pe( iil"( #i nece#it te #i,u((ii unei p("tecii e!iciente !"(eiReine(e * p(e#upune 'n cel %i ti0p (eine(e 'n !"l"#i(e !"(ei* i ( 'n c )ul 'n c (e c"ndiiile evidente " cer, utilizarea forei trebuie realizat cu maro tentie %i nu0 i c ulti0 in#t nO c$e#tiune de 0 (e i0p"(t n 'n plic (e p(incipiului (e#t(iciei* " (ep(e)int 0"dul cu0 #e 'nt"c0e#c* #e det li )* #e cun"#c %i #e plic 5Re,ulile de n, 1 (e5-1C 'n c d(ul ce#t"( "pe( ii* (e,ulile de n, 1 (e #unt 0ult 0 i

0nunite* 0 i (e#t(icti2e %i 'n cel %i ti0p 0 i #en#i+ile l c"n#ide(entele de n tu( p"litic1. .&. Pe(#e2e(ent 5P(e#upune p(e,ti(e pent(u plic (e %i !"l"#i(e c"n#t nt* pent(u un ti0p 'ndelun, t !"(el"(* 'n !uncie de 0i#iune p(i0it #i e2"luiile p"litic"/0ilit ii din )"n-51D Ace#t p(incipiu #e t( n#pune 'n p( ctic p(in di#p"ni+ilit te de de#! %u(# 'n 0"d c"n#t nt %i ec$ili+( t t" te c p citile 0ilit (e di#p"ni+ile pe te(0en lun, 'n #p(i1inul (e li)(ii #c"pu(il"( #t( te,ice p("pu#e- A% dup cu0 p( ctic . de0"n#t( t/"* unele "pe( ii nece#it ni de )ile pent(u (e li) (e !'n litil"i d"(ite"!desea rbdarea, meticulozitatea #i insistena n urmrirea scopurilor i obiectivelor strategice at+t c+t este necesar pentru ndeplinirea lor este una din principalele condiii de realizare a succesului". 1-9-E- Le,iti0it te P(incipiul le,iti0itii #e (e!e( l #t (e + ) t pe pe(cepi unui #enti0ent de le, lit te* 0"( lit te %i d(ept te din p (te unei udiene #peci!ice =de (e,ul cl # p"litic* 0 ## / 0edi %i "pini pu+lic> din ( p (ticip nt cu e!ecti2e 0ilit (e l "pe( ie* p"pul iei din )"n de "pe( ii %i 'n ,ene( l p"pul iei@ #t tului unde #e de#!%" ( "pe( i * %i nu 'n ulti0ul (&nd !"(el"( 0ilit (e E#te edi!ic t"( 'nde0nul unui "!ici l 0ilit ( 0e(ic n d(e# t #"ld il"( din 6"( 0ultin i"n l #t i"n t 'n B"#ni / Fe(e,"2in c (e #pune 3 5<G loc de a g+ndi asupra aciunilor de lupt, trebuie s v g+ndii s creai un comitet politic, un centru de operaii civil " militare pentru a realiza interfaa cu organizaiile internaionale #i de voluntari n locul centrului de operaii de lupt sau sprijin de joc, acesta devenind punctul central al operaiunilor ce le desf#urai". 'plicarea acestor principii #i,u( c"ndiii de #ucce# %i 0ini0 li)e ) pie(de(ile* i ( i,n"( (e l"( c(e%te (i#cu(ile de nu (e li) "+iecti2ele p"litice #t +ilite- 1.$. (aracteristicile i tipologia operaiilor de stabilitate Pu+lic iile 0ilit (e de #peci lit te %i (e#pecti2 d"ct(inele 0ilit (e ci"n le le di!e(it"( #t te %i c" liii "!e( " l (, 2i)iune #up( 0"dului 'n c (e inte(e#ele %i "+iecti2ele p"litice deli0ite ) tipu(ile "pe( iil"( de #t +ilit tePent(u pute cl #i!ic "pe( iile de #t +ilit te # n li)0 c&te2 c ( cte(i#tici #peci!ice le ce#t"( 1.$.1. (aracteristicile operaiilor de stabilitate 6"(ele (0 te e.ecut "pe( ii de #t +ilit te 'nt(/un 0ediu din 0ic- Ope( iile de #t +ilit te #unt* de (e,ul* nelini (e %i #e e.ecut de#e"(i 'n ( i" ne de "pe( ii e.te(i" (e- Ade#e"(i nece#it c"ncent( (e de !"(e- C"0 nd nii n li)e ) !lec (e 0i#iune %i d pte ) c d(ul "pe( i"n l* ele0entele #c$e0ei<p("iectului "pe( i"n l %i ! ct"(ii METT/TC =Mi##i"n*Ene0H? Te(0in nd Ie t$e(* T(""pe# nd #upp"(t 2 il +le* Ti0e 2 il +le nd Ci2il c"n#ide( ti"n#<Mi#iune* In 0ic* Te(en %i c"ndiii 0ete"* T(upe %i #p(i1in di#p"ni+il* Ti0pul l di#p")ii %i c"n#ide( ii (e!e(it" (e l p"pul i Ci2il> pent(u c"(e#punde #itu iei c"n!lictu leT"tu%i* #t +ili(e ciunil"( 0ilit (e nece# (e pent(u 'ndeplini(e #c"pu(il"( p"litice

d"(ite p" te !' 0 i di!icil dec&t 'n #itu iile 'n c (e #unt nece# (e "pe( ii cl #ice ="!en#i2e %i de!en#i2e>De #e0ene * !in lit te ciunil"( 0ilit (e p" te !' l !el de di!icilPe ti0pul "pe( iil"( de #t +ilit te* c"0 nd nii e2 lue ) pe(0 nent #itu i 'n ( p"(t cu plic (e %i inte((el i"n (e ! ct"(il"( METT/TC- Une"(i 5in 0icul5 p" te !i (ep(e)ent t de " #e(ie de 0enin(i 0+i,ue # u de d2e(# (i p"teni liMi#iune !"(ei #e p" te #c$i0+ d c #itu i de2ine 0 i 0ult # u 0 i puin #t +il- A#t!el* " 0i#iune p" te c"n#t 'nt(/un +(ie!in, cu !"(ele n iunii , )d* 'nt(/un #c$i0+ de e.pe(ien 'nt(e 0ilit (i* d ( p" te !i %i di!icil* de e.ecut (e "pe( iil"( de lupt pent(u 'ndeplini(e un"( 0i#iuni de i0pune(e pciiSt +ilit te p" te !i 0enin t din 0 i 0ulte 0"ti2e* i ( un in 0ic p" te !i,(eu de de!init %i de i)"l t- In !uncie de de#!%u( (e "pe( iei* c"0ple.it te 0i#iunii #e p" te #c$i0+ ( pid6 ct"(ul ti0p di!e( #u+#t ni l 'n "pe( iile de #t +ilit te- O+iecti2ele un# "pe( ii de #t +ilit te e#te p"#i+il # nu #e p" t (e li) 'nt(/un ti0p #cu(t- Succe#i ce(e* de#e"(i* pe(#e2e(en %i n, 1 (e pe te(0en lun,- 'ndeplini(e 0i#iunii p" l du( ni* 'n #c$i0+* "pe( iile )ilnice p"t nece#it (e cii ( pide l c"ndiiiJ #c$i0+t" (eC"n#ide(entele civile #unt de"#e+it de i0p"(t nte- P"pul i ci2il* ,u2e(nu n iunii , )d* "(, ni) iile ne,u2e(n 0ent le %i "(, ni) iile inte(n i"n le p" in!luen 0ult (e li) (e #t +ilitiiOpe( iile de #t +ilit te #unt c"0ple.e %i #"licit 0 i 0ult unitile ? #u+unitileAde#e"(i* "pe( iile de #t +ilit te nece#it lide(i cu +ilit te !i)ic %i 0ent li pent(u t(ece de l "pe( ii nec"0+ t nte l "pe( ii de lupt %i in2e(#Ope( iile de #t +ilit te 1ut l (e#t +ili(e le,ii %i "(dinii 'n )"nele d! c"n!lictT"tu%i* #i0pl p(e)en !"(el"( armate nu , ( nte ) 'nt"tde un #t +ilit te Une"(i "pe( iile "!en#i2e # u de p( (e p"t !i nece# (e pentn 'n!(&n,e(e unui in 0ic c (e #e "pune unei "pe( ii de #t +ilit te- A+ilit t !"(el"( (0 te de #t +ili) " c(i) e#te di(ect le, t de 0"dul cu0 e#te pe(cepui c p cit te l"( de t c %i de #e p( * dup nece#iti1.$.2. )ipuri de operaii de stabilitate 6"(ele (0 te p"t e.ecut "pe( ii de #t +ilit te 'n inte "#tilitil"(* 'i #itu ii de c(i)* pe ti0pul "#tilitil"( %i dup "#tiliti- naintea ostilitfib "pe( iile de #t +ilit te #unt c"ncent( te #up( de#cu( 1(ii # u p(e2eni(iiK c"n!lictului- /n situaii de criz, ele p"t #"lui"n un c"n!lict p"teni l # u p"l p(e2eni e#c l d (e Pe timpul ostilitilor, ele p"t 1ut l '0piedec (e ,ene( li)(ii c"n!lictului %i p"t c"(d #i#ten %i 'ncu( 1 p (tene(ii- 0up ostiliti, "pe( iile de #t +ilit te p"t #i,u( un 0ediu de #ecu(it te c (e pe(0ite ut"(itil"( ci2ile # p(ei c"nt("lul6"(ele (0 te p"t e.ecut 1B tipu(i de "pe( ii de #t +ilit te3 8 In #p(i1inul pcii4 8 Ap( (e inte(n cu #p(i1in e.te(n4 8 A#i#ten 'n p("+le0e de #ecu(it te4 8 A#i#ten u0 nit ( %i ci2ic4 8 Sp(i1inul in#u(,enil"(4 8 Sp(i1inul "pe( iil"( ntid(",4

8 C"0+ te(e te("(i#0ului4 8 Ope( ii de e2 cu (e nec"0+ t nil"(4 8 C"nt("lul (0 0entel"(4 8 De0"n#t( i de !"(- a) Operaii in sprijinul pcii Ope( iile pent(u p ce cup(ind Operaii de meninere a pcii i Operaii de impunere a pcii e.ecut te pent(u #p(i1inul e!"(tu(il"( dipl"0 tice depu#e pent(u p(e2eni(e c"n!lictel"(* #t +ili(e %i 0enine(e pcii- Se p" te t(ece* de e.e0plu* de l " "pe( ie unil te( l unui #t t # u de l " c" liie 0ultin i"n l l " c" liie c"ndu# de N iunile Unite* de l "pe( ii de lupt l "pe( ii nec"0+ t nte %i de l c"nt("lul 0ilit ( l cel ci2il- In 0"d n"(0 l* !"(ele (0 te nu ( t(e+ui # t(e c de l un ("l l "pe( il"( pent(u p ce l ltul dec&t d c e.i#t " #c$i0+ (e de 0 nd t # u " deci)ie p"litic* cu e.ecut (e 0"di!ic(il"( c"(e#pun)t" (e le #t(uctu(ii !"(ei (e,ulil"( de n, 1 (e %i le lt"( #pecte le 0i#iunii1peraiile de meninere a pcii Se e.ecut cu c"n#i00&ntul tutu("( p(il"( i0p"(t nte i0plic te int(/" di#putEle #unt 0enite # ut"(i)e)e %i # ! cilite)e i0ple0ent (e 'ncet(ii !"cului* (0i#tiiului # u lt"( #e0ene 'nele,e(i %i # #p(i1ine e!"(tu(ile dipl"0 tice de#tin te 1un,e(ii l unele 'nele,e(i p"litice pe te(0en lun,- De(e,ul* i0plic "+#e(2 (e* 0"nit"(i) (e # u #up( 2e,$e(e %i #i#ten p(il"( !l te 'n di#putPent(u (e li) (e "+iecti2el"(* !"(ele (0 te c (e e.ecut ce#te "pe( ii #e + )e ) pe le,iti0it te (ecun"#cut de t"i +eli,e( nii %i de "(, ni) iile inte(n i"n le # u (e,i"n le- Ele !"l"#e#c !"( # u 0enin (e cu !"l"#i(e !"(ei nu0 i pent(u #e p( # u c ulti0 #"luieOperaiile de impunere a pcii 'n c d(ul ce#t"( "pe( ii #e plic !"( 0ilit ( # u 0enin (e cu !"l"#i(e !"(ei* de (e,ul* c u(0 (e ut"(i)(ii inte(n i"n le de i0pune (e#pect (e #"luiil"( # u # nciunil"( 0enite # 0enin # u # in#t u(e)e p ce %i "(dine Sp(e de"#e+i(e de 0enine(e pcii* i0pune(e pcii nu nece#it c"(dul tutu("( p(il"(- Ope( iile de ce#t ,en includ* 'n 0"d n"(0 l* un # u 0 i 0ulte din cele % #e "pe( ii #u+"(d"n te3 8 #ep ( (e !"( t +eli,e( nil"(4 8 #t +ili(e %i #up( 2e,$e(e )"nel"( p("te1 te4 8 # nci"n (e %i i0pune(e )"nei inte()i#e<pe(icul" #e4 8 inte()ice(e 0i%c(ii<depl #(ii # u #i,u( (e ce#t"( 4 8 in#t u( (e %i 0enine(e "(dinii4 8 p("teci #i#tenei u0 nit (eb) 'prarea intern cu "ore strine din a"ar *+,D) 6ID 'n#e 0n p (ticip (e #t(uctu(il"( ci2ile %i 0ilit (e le unui ,u2e(n l p(",( 0ele plic te de lt ,u2e(n pent(u eli+e( (e %i p("teci n iunii # le '0p"t(i2 #u+2e(#iunii* ne(e#pect(ii le,il"( %i in#u(,enei- Ace #t i0plic t" te ele0entele pute(ii n i"n le %i p" te p(e 'n t" t , 0 "pe( iil"( 0ilit (e- E p("0"2e ) #t +ilit te * 1ut&nd " n iune , )d # #t +ile #c %i # p#t(e)e ! cilitile c (e (#pund ne2"il"( p"p"(ului #uC te,"(iile "pe( iil"( 6ID #unt3

#p(i1in indi(ect4 8 #p(i1in di(ect =!( # i0plice "pe( iile de lupt>4 8 "pe( ii de lupt pent(u #p(i1inul e!"(tu(il"( n iunii , )d- Sprijinul indirect Ace#t p" te c"n#t 'n p(",( 0e de #i#ten #ecu(itii* e.e(ciii 0ultin i"n le %i #c$i0+ de e.pe(ien- Sp(i1inul indi(ect 'nt(e%te le,iti0it te %i p(i"(it te ,u2e(nului 'n +"(d (e p("+le0el"( inte(neSprijinul direct (care nu include operaii de lupt) Sp(i1inul di(ect =neinclu)&nd "pe( ii de lupt> !"l"#e%te !"(ele 0ilit (e pent(u #i,u( #i#ten di(ect p"pul iei ci2ile # u (0 tei n iunii , )d- Sp(i1inul di(ect include "pe( ii ci2ili/0ilit (i =COM>* t( n#0ite(e de in!"(0 ii %i l",i#tic Sp(i1inul di(ect nu i0plic =de (e,ul> t( n#!e(ul de (0e %i te$nic<ec$ip 0ent # u in#t(ui(e !"(el"( 0ilit (e l"c leOperaii de lupt Ope( iile de lupt includ ciunile "!en#i2e %i de p( (e e.ecut te de !"(ele (0 te pent(u #p(i1ini lupt n iunii , )d '0p"t(i2 in#u(,enil"( # u te("(i%til"(In 0"d n"(0 l* 'nt(e+uin (e !"(el"( (0 te 'n operaiile de lupt e#te " 0#u( te0p"( (Sc"pul l"( e#te de #i,u( un 0ediu de #ecu(it te 'n c (e p(",( 0ele de de)2"lt (e # p" t !i plic te* (e#pect&ndu/#e 'n cel %i ti0p d(eptu(ile %i de0nit te p"p"(uluiSp(i1inul c"(d t c"nt( in#u(,enel"( 1ut ,u2e(nele , )d # #e "cupe de d"u ,(upu(i p(incip le3 in#u(,enii %i p"p"(ul- 6"(ele (0 te 1ut ,u2e(nele , )d # p("te1e)e p"p"(ul '0p"t(i2 2i"lenei in#u(,enil"( %i #/i #ep (e de c"nt("lul in#u(,ent- Ace#te ciuni nece#it pe(#u #iune* u(0(i(e %i di#t(u,e(e pent(u neut( li) c"nduce(e %i "(, ni) (e in#u(,enil"(- Sc"pul e#te de inte()ice "(, ni) iil"( in#u(,ente #u(#ele de pe(#"n l* +unu(i 0 te(i le* !"ndu(i %i in!"(0 ii- C u) !und 0ent l cti2itil"( in#u(,ente e#te in# ti#! ci l (, (#p&ndit ! de c"ndiiile etnice* (eli,i" #e* p"litice* #"ci le # u ec"n"0ice e.i#tente 'n (&ndul unei 0 (i p(i p"pul iei- Pent(u c !"( 0ultin i"n l # !iee!icient 'n #p(i1inul c"(d t c"nt( in#u(,enil"(* ,u2e(nul , )d t(e+uie #/%i "(, ni)e)e # u #/%i (e2i)ui #c p"litic ct(e p (te ne0ulu0it p"pul iei6"(ele 0ultin i"n le 1ut p"lii * !"(ele p ( 0ilit (e %i 0ilit (e ale L ,u2e(nului , )d # e.ecute c"nt( in#u(,en * #ecu(it te )"nei # u "pe( iile de #ecu(it te l"c l- Ele #i,u( c"n#ilie(e %i #i#ten 'n ,#i(e * di#pe(# (e c ptu( (e %i di#t(u,e(e !"(el"( in#u(,ente- 6"(ele (0 te pun ccentul pe 1 p(e,ti(e !"(el"( n i"n le* #t t le %i l"c le pent(u e.ecut !unciile de p( (e e#eni le- Sc"pul l"( e#te de #i,u( un 0ediu de #ecu(it te 'n c (e p(",( 0ele de de)2"lt (e # p" t !' plic te* (e#pect&ndu/#e 'n cel %i ti0p d(eptu(ile %i de0nit te p"p"(uluic) 'sistena de securitate A#i#ten de #ecu(it te #e (e!e( l un ,(up de p(",( 0e c (e #p(i1in "+iecti2ele %i p"liticile p(in #i,u( (e p(in #u+2enie* '0p(u0ut* c(edit # u 2&n)(i de (tic"le de p( (e* p(e,ti(e 0ilit ( %i lte #e(2icii le, te de p( (e* pent(u n iunile #t(ine6"(ele (0 te #p(i1in e!"(tu(ile de #i#ten de #ecu(it te p(in ec$ipe de in#t(ucie<p(e,ti(e 0ilit (* pe(#"n l %i p(e,ti(e pent(u #p(i1inul 'nt(eine(ii %i

cti2iti 'n(udite* cu0 ( !i "pe( ii u0 nit (e de de0in (ed) 'sisten umanitar i civic *-(') FCA #unt cti2iti pl ni!ic te cu li0ite de +u,et #peci!ice %i #e c"(d 'n u(0t" (ele #itu ii3 8 'n,(i1i(e 0edic l* #t"0 t"l",ic %i 2ete(in ( pent(u )"nele (u( le le unei (i4 8 c"n#t(ui(e #i#te0el"( ele0ent (e de t( n#p"(t de #up( ! 4 8 c"n#t(ui(e in#t l iil"( # nit (e de + )4 8 c"n#t(ui(e ele0ent ( %i (ep ( (e ! cilitil"( pu+lice4 8 cti2iti #peci!ice le, te de detect (e %i 'nltu( (e 0inel"(* inclu)&nd educ (e * p(e,ti(e %i #i#ten te$nice>Sp(i1inul insurgenilor Pe + ) deci)iil"( "(, ni#0el"( de #ecu(it te inte(n i"n le # u (e,i"n le* !"(ele 0ultin i"n le #p(i1in in#u(,enele ce #e "pun (e,i0u(il"( c (e 0enin inte(e#ele # u #t +ilit te (e,i"n l- De (e,ul* ce#te 0i#iuni le p(i0e#c ARSO6 =!"(ele pent(u "pe( ii #peci le>- 6"(ele (0 te c (e #p(i1in in#u(,ene p"t #i,u( #p(i1in l",i#tic %i de in#t(ucie* d ( 'n 0"d n"(0 l nu de#!%" ( "pe( ii de lupt") Sprijinul operaiilor antidrog 'n #itu i 'n c (e t( !icul de d(",u(i #e decl ( 0enin (e l d(e# #ecu(itii inte(n i"n le* p(in e.tinde(e* ce #t e#te " 0enin (e %i l d(e# #t +ilitii n iunil"( p(ietene- 6"(ele (0 te p"t !i 'nt(e+uin te 'n di!e(ite "pe( ii pent(u #p(i1inul lt"( ,enii (e#p"n# +ile pent(u detect (e * de)"(, ni) (e * inte()ice(e %i di#t(u,e(e d(",u(il"( ilicite %i in!( #t(uctu(ii =pe(#"n l* + ) 0 te(i l %i #i#te0e de di#t(i+uie> entitil"( t( !ic nte de d(",u(i ilicite- 6"(ele (0 te nu #e n, 1e ) 'n ciuni di(ecte pe ti0pul "pe( iil"( ntid(",Sp(i1inul "pe( iil"( ntid(", c"n#t 'n3 8 Detect (e %i 0"nit"(i) (e4 8 Sp(i1inul n iunii , )d4 8 C"0 nd* c"nt("l* c"0unic ii %i c"0pute(e4 ) In!"(0 ii* pl ni!ic (e* #p(i1inul #e(2iciil"( 'n lupt* #p(i1inul in#t(ui(ii e!ecti2el"( %i p(e,ti(ii !"(ei u0 ne4 8 Ce(cet (e* de)2"lt (e %i c$i)ii"n (e4 8 Recun" %te(e,> (ombaterea. lupta /mpotriva terorismului Te("(i#0ul e#te !"l"#i(e c lcul t 2i"lenei !( le,e # u 0enin(ii cu!"l"#i(e 2i"lenei !( le,e pent(u p("2"c te 0 <!(ic - El inteni"ne ) #i c"n#t(&n, # u # inti0ide)e ,u2e(nele # u #"cietile- Te("(i%tii u(0(e#c* de "+icei* "+iecti2e p"litice* (eli,i" #e # u ide"l",ice- In 0icii c (e nu p"t c"ncu( ci !"(ele (0 te 'n 0"d c"n2eni"n l (ecu(, de#e"(i l t ctici te("(i#te- At cu(ile te("(i#te c(ee ) de#e"(i un e!ect di#p("p"(i"n t* c$i ( %i #up( cel"( 0 i c p +ile !"(e c"n2eni"n le- T ctic te("(i#t 0e(,e de l incendie(i p&n M 'nt(e+uin (e (0el"( de di#t(u,e(e 'n 0 # =NMD>- T ctic te("(i#t c"n#t 'n3 8 Incendie(i4 8 S +"t 14 8 Detu(n(i4

8 C ptu((i4 8 A# #in te4 8 Rpi(i4 8 Lu(i de "#t tici4 8 6 (#e4 8 Rni(e<0util(i4 8 B"0+ (d 0ente-6"(ele (0 te e.ecut* 'n 0"d "+i%nuit* "pe( ii pent(u de#cu( 1 (e # u 'n!(&n,e(e ce#t"( t cu(iOpe( iile "!en#i2e #unt c te,"(i#ite d(ept contraterorism\ "pe( iile de!en#i2e #unt antiterorism. 2ontraterorismul C"nt( te("(i#0ul 'n#e 0n 0#u(ile "!en#i2e lu te pent(u p(e2eni* : de#cu( 1 %i (#punde te("(i#0ului- 6"(ele 0ultin i"n le p (ticip l t" te ciunile c"nt( te("(i#0ului* inclu)&nd l"2itu(i %i ( idu(i '0p"t(i2 "(, ni) iil"( %i ! cilitil"( te("(i#te- C"nt( te("(i#0ul e#te " 0i#iune #peci!ic pent(u !"(ele#elect te pent(u "pe( ii #peci le c (e "pe(e ) #u+ c"nt("lul<c"nduce(e di(ect unui c"0 nd 0ent "pe( i"n l 0ultin i"n lAntiterorismul Antite("(i#0ul p(e#upune 0#u(ile de!en#i2e !"l"#ite pent(u (educe 2ulne( +ilit te indi2i)il"( %i p("p(ietii ! de t cu(ile te("(i#te- Actele de te("(i#0 '0p"t(i2 #t tel"( # u un"( c"0uniti inte(n i"n le p"t 2e un i0p ct #t( te,ic- C"0 nd nii c"0 nd 0entel"( 0ultin i"n le i u 0#u(ile de #ecu(it te nece# (e pent(u 'ndeplini(e 0i#iunii %i p("teci !"(ei '0p"t(i2 te("(i#0uluiS"ld ii #unt de#e"(i 0 i 2ulne( +ili c&nd #unt 'n ! ( 0i#iunii %i 'n l"cu(ile de (ec(ee(e- C"0 nd nii i u t" te 0#u(ile pent(u (educe l 0ini0u0 2ulne( +ilit te !"(el"( l"( ! de c(i0e %i lu(i de "#t ticiAciunile tipice ntite("(i#0 #unt3 8 c""(d"n (e cu plic (e le,ii pe pl n l"c l4 8 0pl # (e %i 'nt(i(e ! cilitil"(4 8 ciuni de #ecu(it te !i)ic 0enite # p(e2in cce#ul # u p("pie(e ne ut"(i) t de ! ciliti4 8 ciuni de p(e2eni(e c(i0ei %i de #ecu(it te !i)ic c (e # p(e2in !u(tul de (0e* 0uniii* c(i de identit te %i lte 0 te(i le4 8 #i,u( (e p("teciei '0p"t(i2 NMD0) Operaii de evacuare a necombatanilor *12O) P(in NEO #e #i,u( 0ut (e nec"0+ t nil"( ci2ili din )"ne %i %e)(i 0enin te 'n )"ne #i,u(e- Ele p"t include t&t cetenii n iunii , )d c&t %i cetenii unei te(e (iNEO #e e.ecut 'n 0edii pe(0i#i2e* ne#i,u(e # u "#tile- De (e,ul* nu e#te nece# ( " i0plic (e 0ilit ( di(ect 'n ce#te e2 cu(i- NEO #p(i1inite de " !"( 0ilit ( #unt inii te* 'n 0"d n"(0 l* c&nd #itu i l"c l #/ dete(i"( t* i (#ecu(it te cel"( e2 cu i e#te ne#i,u( # u 0ediul e#te "#til- Ace#te tipu(i de NEO #unt e.ecut te* de (e,ul* cu " 2e(ti) (e<'n%tiin (e 0ini0i) (ontrolul armamentelor

6"(ele 0ultin i"n le e.ecut* 'n 0"d n"(0 l* "pe( ii pent(u c"nt("lul (0el"( 'n #p(i1inul t( t tel"( pent(u c"nt("lul (0 0entel"( %i ,eniil"(@ 'n#(cin te cu i0pune(e (e#pect(ii un"( pl !" ne de 'n (0 (e- 6"(ele (0 te p"t p (ticip l l"c li) (e * c ptu( (e %i di#t(u,e(e (0el"( de ni0ici(e 'n 0 # =NDM> dup "#tiliti- Alte ciuni includ e#c"(t (e li2((il"( de (0 0ente %i 0 te(i le pe(icul" #e =cu0 ( !i u( niul '0+",it>* in#pect (e %i 0"nit"(i) (e in#t l iil"( de p("ducie %i de dep")it (e %i p(e,ti(e !"(el"(6"(ele (0 te p"t e.ecut c"nt("lul (0 0entel"( pent(u p(e2eni e#c l d (e unui c"n!lict %i (educe(e in#t +ilitii- Ace#t p" te include de) (0 (e 0 nd t t +eli,e( nil"( c p (te unei PO- Adun (e * dep")it (e %i di#t(u,e(e 0uniiil"( %i #i#te0el"( de (0 0ente c"n2eni"n le p"t de#cu( 1 +eli,e( nii # (ei "#tilitile- Unele c p +iliti le !"(el"( 0ultin i"n le* cu0 i !i cele de ,eniu & %i pent(u de) 0"(# (e 0uniiil"( =nee.pl"d te> #unt !" (te p"t(i2ite pent(u ce#te "pe( iii) Demonstraia de "or 6"(ele 0ultin i"n le e.ecut de0"n#t( ii de !"( din t(ei 0"ti2e3 pentn /i #p(i1ini %i /i (e #i,u( pe li i* pent(u /i de#cu( 1 pe ,(e#"(ii p"teni li 1i pent(u /%i #p"(i p("p(i in!luen 'n )"n de inte(e#- P(e)en un"( !"(e pute(nicO #e0n le ) p"teni lil"( ,(e#"(i 2"in p"litic de !"l"#i(e ce#t"( De0"n#t( i de !"( i0plic c"ncent( (e * de#!%u( (e * c(e%te(e #t(ii d! p(e,ti(e pent(u lupt !"(el"(* # u " de0"n#t( ie c p citii l"( "pe( i"n le i (e,iuneO de0"n#t( ie de !"( e!icient t(e+uie # de0"n#t(e)e c p cit te d! e.ecut (e 0i#iunii %i de #u#ine(e- De%i lupt (e l nu e#te de d"(it* de0"n#t( iile de !"( p"t e#c l d ( pid %i ne %tept t- Unitile c (e u p(i0it 0i#iuni de de0"n#t( ie de !"( p(e#upun c lupt e#te p("+ +il %i #e p(e,te#c c"(e#pun)t"(. . 3 Tipu(ile de ciuni 0ilit (e de #t +ilit te ccept te de ,&ndi(e 0ilit ( ("0&ne #c nu #e de"#e+e#c #e0ni!ic ti2 de cele p(e)ent te 'n d"ct(inele #t tel"( 0e0+(e N-A-T-O- Cu t" te ce#te * p(ecie)* c ne 2enit p(e)en 'n d"ct(in 0ilit ( "sprijinului insurgenilor" d(ept tip de ciune 0ilit (* l c (e # p (ticipe !"(ele (0 tei ("0&ne- Ap(ecie) c " ciune de in#u(,en # u " (e+eliune e#te " 0i%c (e "(, ni) t* 2&nd d(ept #c"p (#tu(n (e ,u2e(nului dint(/" nu0it (* p(in utili) (e 0i1l" cel"( #u+2e(#i2e %i p(in lupt (0 tR"0&ni nu p(i2e%te nici un #t t d(ept in 0ic* "( #p(i1inul in#u(,enil"( e#te de dep (te un ct in 0ic l ! de "(ice #t t* indi!e(ent #u+ ce 0 nd t #/ ( pute de#!%u( ciune - Sp(i1inul in#u(,enil"(* de%i !"l"#it pe #c ( l (, de ct(e 0ulte din pute(ile (e,i"n le %i c$i ( ,l"+ le* nu #e 'n#c(ie 'n 0"d cl ( 'n c te,"(i ciunil"( de #t +ilit te* de" (ece p(in #c"pu(ile u(0(ite nu 2i)e ) nici de#cu( 1 (e ()+"iului %i 0enine(e pcii* nici (e)"l2 (e c"n!lictului %i nici #p(i1inul ut"(itil"( ci2ile* ci* di0p"t(i2* c"ncu( l de#t +ili) (e #itu iei inte(ne unui nu0it #t tOpe( iile 0ilit (e de #t +ilit te #unt i0p"(t nte din cel puin d"u 0"ti2e3 'n p(i0ul (&nd* 'n Eu("p p"#i+ilit te #t tel"( de /%i 'ndeplini "+iecti2ele n i"n le

#t( te,ice utili)&nd c"e(cii e#te din ce 0 i (edu#* #in,u(ele c"n!licte c (e u 2ut l"c dup cel de/ l d"ile ()+"i 0"ndi l* t&t cele din #p iul e./#"2ietic =din T( n#ni#t(i %i din C uM )>* c&t %i cele din #p iul e./iu,"#l 2* 2&nd un c ( cte( l"c l %i li0it t- C(e#c 'n# c"nc"0itent p"nde(e %i i0p"(t n #"luiei de de#cu( 1 (e ,(e#iunii 'ndeplinite de in#t(u0entul 0ilit ( de pute(e l #t tel"( %i de utili) (e l ce#tui 'n #c"pul ,e#ti"n(ii c(i)ei* l e2it(ii ()+"iului %i 0enine(ii pcii- A+#"lut t" te d"ct(inele 0ilit (e #t( te,ice =0 te(i li) te 'n #t( te, 0ilit (e> le 0 (il"( pute(i = t&t pute(i (e,i"n le* c&t %i 0"ndi le> #unt d"ct(ine d p( (e* cee ce ! ce c cel puin te"(etic ()+"iul de 0 (e 0pl" (e* l ni2e c"ntinent l "(i l unui te t(u de ciuni 0ilit (e* # !ie i0p("+ +ilIn 0 n ,e0entul "(i ,e#ti"n (e c(i)ei p"litic"/0ilit (e #e c"(d c"n#ecin " i0p"(t nt %i un ("l c(e#c&nd ciunil"( 0ilit (e de #t +ilit teIn ce#t c"nte.t 2"0 n li) p"#i+ilitile de p (ticip (e 0 (il"( uniti unitil"( de ( c$ete %i (tile(ie nti e(i n l ciunile 'nt(ep(in#e pent(u #i,u( (e #t +ilitiiCAPITOLUL P CONSIDERAII PRIVIND PARTICIPAREA UNITQILOR DE ARTILERIE RI RACFETE ANTIAERIENE LA OPERAIILE DE STABILITATE Ri#cu(ile (e,i"n le # u 0"ndi le %i 0enin (e l d(e# #ecu(itii it tel"( p(ecu0 %i #ecu(itii 0"ndi le #e (#p&nde#c t"t 0 i 0ult pe c le e(ului* d)&nd c(e (e de)"(dinii e(iene"'peciali#tii militari sunt unanimi n aprecierea rolului, locului #i mportanei dimensiunii verticale " aeriene #i antiaeriene " a aciunilor militare, tpreciere confirmat de desf#urarea conflictelor armate din ultimul sfert de tac"-2.1. 4ocul i rolul structurilor de artilerie i rac0ete antiaeriene /n operaiile de stabilitate Indi!e(ent de n tu( c"n!lictului / te(it"(i l* etnic # u (eli,i"# / #t tele nplic te u !"l"#it de "+icei t" te c te,"(iile de !"(e le (0 tei* 'n c d(ul c("( * 'i1l" cele de 0enin (e e(i n %i de (ip"#t nti e(i n le/ u (e2enit un ("l e"#e+it de i0p"(t nt- Sunt ,(eu de ,#it 'n p(e)ent #t te c (e # nu di#pun de 'i1l" cel"( de t c e(iene %i* 'nt(uc&t* "pe( iile de #t +ilit te p"t !i de#!%u( te 'n (ice )"n ,l"+ului p0&nte#c "ore de aprare antiaerian vor "i "olosite /n nele operaii de stabilitate /n special pentru protecia antiaerian a ropriilor trupe. C"n#ide(0 c ("lul (tile(iei %i ( c$etel"( nti e(iene 'n unele "pe( ii de +ilit te ( pute !i dete(0in t de c"0pen# (e un"( #e(2ituti 'n 'nt(e+uin (e <i iei de 2&nt" (e/inte(cept (e3 8 p"#i+ilitile 0ult 0 i 0 (i de c"0+ te(e l 'nli0i 0ici %i !" (te 0ic* di#pun&ndu/#e 'n i0edi t p("pie(e # u l di#t n 2 (i +il ! de "+iecti2ele p( te nti e(i n4 8 p"#i+ilit te de duce ciuni de lupt de lun, du( t4

8 duce(e ciunil"( de lupt 'n "(ice c"ndiii de ti0p* #t (e 2(e0ii %i n"ti0p4 # 8 nu nece#it e.i#ten in!( #t(uctu(ii di#p")iti2el"( de lupt p(e,tit dii ti0pAp( (e e(i n* 'n c"ncepi #peci li%til"( 0ilit (i #t(ini* p(e#upunt #up( 2e,$e(e c"ntinu %i ci(cul ( #p iului e(i n* identi!ic (e %i dete(0in (e 'n #p iu p")iiei "(ic(ui 0i1l"c de ce(cet (e %i t c e(i n* 'n%tiin (e "p"(tune t(upel"( %i 2ect"(il"( cti2i %i ni0ici(e 0i1l" cel"( de t c e(i n 'n inte ce#te #/%i 'ndepline #c 0i#iune P"t(i2it ce#tei c"ncepii* p( (e e(i n include* 'n cel %i ti0p* ti 0#u(i de p( (e cti2* c&t %i 0#u(i de p( (e p #i2- Ap( (e e(i n ctI #e e.ecut 'n #c"pul ni0ici(ii 0i1l" cel"( de t c e(i n # u l (educe(ii e!ic citi ciunil"( ce#t"( %i p(e#upune " (ip"#t< ciune inte,( t 2i iei de 2&nt" (e ( c$etel"( %i (tile(iei nti e(iene* p(ecu0 %i 0i1l" cel"( de ( di"l"c ie %i dt ()+"i elect("nic- Ap( (e e(i n p #i2 #e e.ecut 'n #c"pul (educe(ii e!ectel"i l"2itu(il"( e(iene in 0ice %i include 0#u(i de de(ut (e %i induce(e 'n e(" (e p(ecu0 c"pe(i(e * #cunde(e * 0 #c (e * c 0u!l (e %i utili) (e 0en 1(il"( tic p("tecie pe(#"n lului %i te$nicii de luptE#en p((ii e(iene " (ep(e)int 'n ccepiune cel"( %i #peci li#t 0ilit (i* ciune %i lupt !"(el"( %i 0i1l" cel"( #peci li) te de#tin te p((- t(upel"(* "+iecti2el"( p"litic"/0ilit (e %i ec"n"0ice* 2 l"(il"( n i"n le p(ecu0 p"pul iei %i +unu(il"( ei '0p"t(i2 ce(cet(ii %i l"2i(ii din e( de ct(e un ,(e#"i e.te(n'n c d(ul N-A-T-O-* p( (e e(i n e#te de!init c "ansamblul msurilor concepute pentru anularea sau reducerea eficacitii unei aciuni aeriene inamice". L ni2elul Ali nei N"(d / Atl ntice %i l (il"( 0e0+(e #e di#tin,3 " c"ncepie de p( (e e(i n / inte,( t l ni2el N-A-T-O-* unde !iec (e ( p (ticip cu !"(e %i 0i1l" ce #t +ilite* %i " c"ncepie de p( (e e(i n l ni2el n i"n l* c (e #e (e li)e ) cu !"(ele inte,( te # u neinte,( te- T"t"d t* #e (e0 (c c"0p ti+ilit te cel"( d"u c"ncepii* c (e enun + ) p((ii )"nei Ali nei N"(d / Atl ntice* #t!el3 "prile, acion+nd fie individual, fie mpreun, vor menine #i mri capacitatea lor individual #i colectiv de rezisten n faa unui atac armat"-3 In c"nc"(d n cu c ( cte(ul indi#pen# +il %i !e(0 l p((ii c"lecti2e* 'nc de l c"n#titui(e Ali nei* (ile 0e0+(e u p (cu(#* 'n et pe #ucce#i2e* p(",( 0e #e(i" #e de i0ple0ent (e p((ii nti e(iene 'nt(/un #i#te0 inte,( t* c (e #i,u(* 'n p(e)ent* t&t inte(c"nect (e * c""(d"n (e %i c"nduce(e 0i1l" cel"( de p( (e e(i n n i"n le dup " c"ncepie %i pl n unice* c&t %i p"#i+ilit te #i#te0el"( p("p(ii de ci"n independent* 'n c ) de nece#it te # u l $"t(&(e "(, nel"( de c"nduce(e n i"n leSt(uctu(ile "(, ni) t"(ice le t(upel"( de p( (e nti e(i n* din c d(ul #t tel"( 0e0+(e le N-A-T-O- di!e(* c denu0i(e* de l ( l (* e.i#t&nd3 +(i,)i %i di2i)i" ne de ( c$ete nti e(iene %i n"du(i ( di"te$nice / 'n It li 4 (e,i0ente de ( c$ete nti e(iene %i ( di"te$nice / 'n Ge(0 ni 4 di2i)i" ne %i + te(ii de ( c$ete %i (tile(ie nti e(i n* cent(e %i p"#tu(i de ( di"l"c ie / 'n G(eci 4 + )e de ( c$ete

nti e(iene %i + te(ii de (tile(ie nti e(i n* cent(e ( di"te$nice / 'n Tu(ci Mi#iunile ce#t"( #t(uctu(i #unt #e0nt" (e* d ( c"0pune(e %i p"#i+ilitile de lupt #unt di!e(ite* ele depin)&nd de c ntit te %i c lit te te$nicii din d"t (e* de ,( dul de #i,u( (e te$nic* p(ecu0 %i de ! cilitile l",i#ticeT(upele de p( (e e(i n le #t tel"( 0e0+(e le N-A-T-O- #unt inclu#e 'nt(/un #i#te0 inte,( t =uni!ic t> ut"0 ti) t* c (e (e 'n (e#p"n# +ilit te te(it"(iul* #p iul e(i n %i peie te(it"(i le le (il"( p (ticip nte %i le un"( (i neut(eB ) p((ii e(iene* 'n unele (i 0e0+(e p (in&nd N-A-T-O- din Eu("p %i 'n t" te (ile c (e u p (inut !"#tului T( t t de l V (%"2i * " c"n#tituie ( c$etele %i tunu(ile nti e(iene* 2i" nele de 2&nt" (e / inte(cept (e* i ( 'n c d(ul cel"(l lte )"ne* c %i 'n #i#te0ul !( nce) =n i"n l> de p( (e e(i n " c"n#tituie 2i" nele de 2&nt" (e/inte(cept (e* ( c$etele nti e(iene !iind !"l"#ite nu0 i pent(u p( (e c pit lel"( %i un"( "+iecti2e i)"l te dint(e cele 0 i i0p"(t nteAIn n"ile c"ndiii ,e"#t( te,ice %i ,e"p"litice* #e 0 ni!e#t " c(e%te(e p(e"cup(il"( #t tel"( cent( l %i e#t/eu("pene* inclu#i2 le cel"( din N-A-T-Opent(u de)2"lt (e %i* 'n #peci l* 0"de(ni) (e p((ii l"( e(iene* 'n)e#t(&nd/" pe(0 nent cu 2i" ne de 2&nt" (e/inte(cept (e* c"0ple.e de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene* #t ii de ( di"l"c ie %i #i#te0e ut"0 ti) te c"nduce(ii ciunil"( /t" te cu te$n"l",ie pe(!"(0 nt* t&t de p("ducie p("p(ie* c&t %i din i0p"(t2.2. +undamentri ci"n te ale participrii aprrii antiaeriene la operaiile de stabilitate 2.2.1. (onceptul de /ntrebuinare a aprrii antiaeriene In c d(ul NATO 6"(ele de Ap( (e Anti e(i n #unt p (te Si#te0ului Inte,( t de Ap( (e Ae(i n =IADS> %i cup(ind di!e(ite uniti de !"c* de l ( c$ete #"l/ e( =SAMP;> cu ( ) !" (te #cu(t* p&n l cele cu ( ) !" (te lun,* Si#te0e de Ap( (e Ae(i n P"(t +ile =MANPADS> %i #i#te0e de tunu(i- T" te !"(ele p((ii nti e(iene t(e+uie # i+ c p cit te # de#c"pe(e* identi!ice* u(0(e #c %i n, 1e)e lupt cu " , 0 l (, de 0i1l" ce e(iene "#tileIn c"ntinu (e 2"0 n li) c&te2 p("+le0e #peci!ice t(upel"( de p( (e nti e(i n 'n c"nte.tul c"ncepiei NATO3 a). Stabilirea !rioritilor 'prrii 'eriene. C"0 nd ntul 6"(ei Ali te 'nt(unite =COMA76> dete(0in p(i"(itile de p( (e e(i n- El identi!ic p(i"(itile # le de p( (e e(i n pe + ) (ec"0 nd(il"( C"0 nd ntului C"0p"nentei Ae(iene 6"(ei 'nt(unite =76ACC> %i 'n #t(&n# c""(d"n (e cu C"0 nd nii C"0p"nentel"( te(e#t(e %i 0 (iti0e* !"l"#ind p t(u c(ite(ii3 1>- P("+ +ilit te de t cP>- O+iecti2 # u S"n I0p"(t nt9>- Vulne( +ilit te l t c;>- G( dul de (e! ce(e "+iecti2ului # u )"neib). 'prarea obiectivului . zonei vitale. S"nele 2it le #e c"0pun din ,(up(i de "+iecti2e 2it le- 6"(ele p((ii nti e(iene (ep (ti) te # 'ndepline #c ce #t 0i#iune 2"( c""pe( 'nde p(" pe cu c"0 nd nii "+iecti2el"( 2it le din c d(ul )"nei* pent(u "pti0i) p( (e

cti2 cel"( "+iecti2e- C"0 nd ntul #t(uctu(ii de p( (e nti e(i n 2 'n%tiin #t tul 0 1"( l e% l"nului #upe(i"( de#p(e "(ice ! ct"(i li0it t"(i c (e p"t '0piedic e.ecut (e cu #ucce# 0i#iunii # le de p( (e nti e(i n- C&nd c"0 nd ntul %i/ 'nc$ei t di#pune(e !"(el"( de p( (e nti e(i n* 2 t(i0ite un R p"(t de c"pe(i(e =COVREP> ct(e ,eni de c"nt("lc>- 'prarea punctual. Unitile de p( (e nti e(i n #e 2"( p")ii"n l " #e0ene dep(t (e ! Ie "+iecti2ul p( t* #t!el 'nc&t # pe(0it de#c$ide(e !"cului %i di#t(u,e(e it c t"(ului 'n inte c ce#t #/%i l n#e)e 'nc(ctu( de lupt- D c !"(ele de ip( (e nti e(i n cu ( ) #cu(t de ciune #unt #in,u(ele !"(e de p( (e tnti e(i n* ele 2"( !i p")ii"n te de/ lun,ul cil"( p("+ +ile de p("pie(e pent(u 0(i ,( dul de c"pe(i(e %i #i,u( p( (e 'n d&nci0e- O c"pe(i(e ec$ili+( t 2 t(e+ui (e li) t d c cile de p("pie(e p("+ +ile le in 0icului nu #unt p(e2i)i+iled). 5ona de aprare contra rac0etelor. P"#i+ilitile )"nei de p( (e c"nt( ( c$etel"( t(e+uie # #i,u(e c"nt( c ( (e 0enin(ii cu ( c$ete + li#tice cu ( ) #cu(t* 0edie %i inte(0edi ( de ciune c %i ( c$etel"( de c(" )ie( %i lt"( 0i1l" ce e(iene #"!i#tic te c 2i" nele !( pil"t- O )"n de p( (e c"nt( ( c$etel"( e!icient pe(0ite C"0 nd ntului 6"(ei Ali te 'nt(unite # (e li)e)e 0 ne2( +ilit te Unitile de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene t(e+uie # i+ " c p cit te de 0 ne2( ( pid %i 0"+ilit te (idic t 'n inte(i"(ul te t(ului pent(u p("te1 !"(ele p("p(ii* 0i1l" cele %i )"nele i0p"(t nte pent(u C"0 nd ntul 6"(ei Ali te 'nt(unite* de un t c e.ecut t cu 2i" nele in 0ice* ( c$etele de c(" )ie( # u + li#ticee). !rincipiile de angajare /n lupt a structurilor de artilerie i rac0ete antiaeriene. P(incipiile c (e di(eci"ne ) pl ni!ic (e %i p")ii"n (e !"(el"( p((ii nti e(iene #unt3 8 #p(i1inul (ecip("c4 8 #up( pune(e !"cu(il"(4 8 ec$ili+( (e !"cu(il"(4 8 'nt(i(e c"pe(i(ii4 8 n, 1 (e ti0pu(ie 'n lupt4 8 p( (e 'n d&nci0e Aplic (e un"( # u lt"( dint(e ce#te p(incipii 'nt(/" #itu ie d t depinde de ce #itu ie"). (ontrolul emisiilor electromagnetice. 'n "pe( iile de #t +ilit te e0i#iile elect("0 ,netice 2"( !i inte pent(u #up( 2e,$e(e* inte(cepie %i n li) 2&nd c (e)ult t un 2 nt 1 t ctic di#tinct pent(u in 0ic* (e)ult t din n li) ce#t"( e0i#ii- 6"(ele de p( (e nti e(i n t(e+uie # !"l"#e #c 'nt(e,ul #pect(u elect("0 ,netic 'n #p(i1inul "pe( iil"( 6"(ei Ali te 'nt(unite %i # inte()ic p"teni lului in 0ic # i+ c p cit te de e.pl" t ce#t luc(u* p(in !"l"#i(e unui p(",( 0 ec$ili+( t de 0#u(i de c"nt("l e0i#iil"( elect("0 ,netice2.2.2. 26ecutarea operaiilor de ctre "orele aprrii antiaeriene

Si#te0ele de p( (e nti e(ien #unt e#eni le pent(u e.ecut (e "pe( iil"( de p( (e e(i n e!iciente- 6"(ele de p( (e nti e(i n cu de#!%u( (e l"( "pe( i"n l !le.i+il* p"t #i,u( p( (e nti e(i n )i %i n" pte 'n "(ice c"ndiii 0ete" "+iecti2el"( i0p"(t nte # u )"nel"( #peci!ic te %i #e p"t 0 ne2( ( pid* pent(u #i,u( p( (e nti e(i n un"( "+iecti2e %i )"ne n"i pe 0#u( #c$i0+(ii #itu iei2.2. . %egulile de angajare =ROEPE> Di(ecti2 pent(u i0ple0ent (e !"(ei C"nceptului St( te,ic l Ali nei =MC;BB>* '0p(eun cu lte p(eci)(i el +"( te de C"n#iliul N"(d Atl ntic =NACPC>< C"0itetul de Pl ni!ic (e Ap((ii =DPC PD>* Le,e Inte(n i"n l C"n!lictel"( A(0 te =LOACPT> %i Re,ulile de An, 1 (e =ROE>* 2"( c"n#titui !und 0entele pent(u c"nduce(e !"(el"( N-A-T-O-* de#!%u( te 'nt(/" )"n n"0in li) t # u n, 1 te 'nt(/" "pe( iune #peci!icCele d"u p(incipii !und 0ent le le Le,ii Inte(n i"n le C"n!lictel"( A(0 te #unt necesitatea militar i proporionalitatea. 1ecesitatea i0pune c !"(ele nti e(iene # nu !ie !"l"#ite dec&t pent(u tin,e(e unui p ( t de )+"( 0ilit (!rincipiul proporionalitii ce(e c ciune 0ilit ( # u (#pun#ul !"(el"( nti e(iene # !ie p("p"(i"n l cu "+iecti2ul 0ilit ( d"(it* p(in u(0 (e di#t(u,e(ile c"l te( le t(e+uie # !ie 0ini0i) te # u eli0in te c"l" unde e#te p"#i+il2. . (onsideraii asupra tipurilor de operaii de stabilitate la care p"t participa structurile de artilerie i rac0ete antiaeriene Sunte0 de p(e(e c* #t(uctu(ile de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene p"t p (ticip l u(0t" (ele ciuni din c d(ul "pe( iil"( de #t +ilit te3 a). (ombaterea terorismului At cu(ile te("(i#te de l NeI U"(M %i N #$in,t"n* din 1 ' #epte0+(ie PBB1* 0 (c$e ) p (ii unei n"i c te,"(ii de cte te("(i#te* necun"#cut p&n cu0 'n i#t"(ie- Cee ce c ( cte(i)e ) %i c"n!e( t(i+utul de inedit l ce#t"( cte e#te !"l"#i(e e("n 2el"( de cu(#e ci2ile c (0 t culuiAce#te e2eni0entele ne 'nd(epte#c # !i(00 c !en"0enul te("(i#t cun" %te " de)2"lt (e !( p(ecedent* plic&ndu/#e* 'n n"ul 0"d de tent te* te$nici de 0 nipul (e p#i$"l",ic =i0p ctul 0edi tic* necun" %te(e te("(i%til"( etc-> %i te$nici de de#t +ili) (e ci+e(netic ne!"l"#ite nte(i"( "capacitatea 4.!.'.!. de supraveg$ere a spaiului aerian al '.5.!. a fost blocat printr"un atac al $ac$e" rilor".36 Pe ce#te c""(d"n te* #e p" te p(eci c te("(i#0ul de2enit " p("+le0 inte(n i"n l- C (#pun# l t" te ce#te #unt nece# (e #c$i0+(i #peci!ice 'n pl n p"litic* #"ci l %i 0ilit ( t&t l ni2elul !iec(ui #t t* c&t %i inte(n i"n l* c (e 2"( 2e e!ecte de"#e+ite pe te(0en #cu(t* 0ediu %i lun,- O #e0ene 0enin (e 2 2e i0plic ii 0 1"(e #up( tutu("( d"0eniil"( 2ieii #"ci le %i* 0 i le#* #up( 0"dului 'n c (e 2"( !i 'nt(e+uin te c p citile 0ilit (e 'n 2iit" (ele "pe( iuni de c"0+ te(e te("(i#0uluiSt(uctu(ile nti e(iene p"t p (ticip t&t 'n "pe( iile ntite("(i#te* c&t %i 'n "pe( iile c"nt( te("(i#te* 2&nd c 0i#iuni3 8 #i,u( (e p((ii e(iene c"nt( t cu(il"( din e( e.ecut te cu 1ut"(ul

p ( tel"( de )+"( =inclu)&nd c$i ( %i 2i" ne de p # ,e(i detu(n te> #up( "+iecti2el"( 5pe(icul" #e5 de n tu( ci2il # u 0ilit (e* c (e p"t p("2"c pie(de(i 0 (i de 2iei "0ene%ti # u* p(in di#t(u,e(e l"(* unui de) #t(u ec"l",ic pe te(it"(iul p("p(iu # u pe te(it"(iul ltui #t t4 8 c"(d (e l ce(e(e "(, ni) iil"( ci2ile ce #e "cup de t( !icul e(i n d tel"( de#p(e #itu i e(i nb). ,mplementarea de sanciuni i .sau operaii maritime de interceptare I0pune(e # nciunil"( #e p" te (e li) utili)&nd di!e(ite tipu(i de !"(e* inclu#i2 %i #t(uctu(i nti e(iene- Ele p (ticip l #t +ili(e unei 5+ (ie(e5 #electi2e* pe(0i&nd d" ( +unu(il"( ut"(i) te # !ie int("du#e "(i #c" #e de pe te(it"(iul #upu# i0pune(ii # nciunil"(Mi#iunile ce#t"( !"(e p"t !i3 8 #up( 2e,$e(e #p iului e(i n4 8 utili) (e !"(ei let le '0p"t(i2 e("n 2el"( c (e 'nc lc e0+ (,"ul in#tituitc). ,mplementarea zonelor aeriene interzise St(uctu(ile nti e(iene* 'n c""pe( (e cu 2i i 0ilit ( %i lte c te,"(ii de !"(e* p (ticip l i0ple0ent (e )"nel"( e(iene inte()i#e- Mi#iunile #unt3 8 #up( 2e,$e(e #p iului e(i n inte()i# pent(u )+"(u(i4 8 c"0+ te(e e("n 2el"( c (e )+" ( ile, l 'n )"nele inte()i#e* c"n!"(0 "(dinului c"0 nd ntului ut"(i) t %i (e,ulil"( de n, 1 (e #t +ilited). !rotecia navigaiei In c d(ul "pe( iil"( de p("tecie n 2i, iei* !"(ele nti e(iene p"t p (ticip 2&nd u(0t" (ele 0i#iuni3 8 p( (e nti e(i n )"nel"( de c"#t (e n 2el"( =,"l!u(ile %i e#tu (ele>4 8 p( (e nti e(i n p"(tu(il"(Un e.e0plu de 'nce(c (e 'n,(di(ii li+e(tii de ci(cul ie 'n pele inte(n i"n le 'n #c"pul tent ti2ei de c"nt("l de ct(e I( M cce#ului l (e#u(#ele ene(,etice =(ep(e)ent te de pet("l> #t tel"( lu0ii* 'l (ep(e)int t cul pet("lie(ului #"2ietic l 'nt( (e 'n #t(&0t" (e O(0u) de ct(e 2i i i( Mi nAce#t incident de0"n#t(e ) e2ident nece#it te #t(uctu(il"( nti e(iene 'n ciunile de #i,u( (e li+e(tii de n 2i, ie %i de #u(2"l (e din c d(ul "pe( iil"( de #t +ilit tee). Operaii pentru sprijinul activitii interne In ce#t tip de "pe( ie #t(uctu(ile nti e(iene p (ticip nu0 i cu 0i#iune de !u(ni) d te de#p(e #itu i e(i n 'n c )ul ,(e2el"( c"nt("l"(il"( de t( !ic e(i n de l e("p"(tu(i # u ie%i(ii din !unciune p ( tu(ii de luc(u ce#t"( "). 'sistena acordat altor naiuni i .sau sprijinul contra insureciei A#i#ten c"(d t lt"( n iuni = #i#ten n i"n l> !"#t un in#t(u0ent !" (te de# utili) t 'n ti0pul 5()+"iului (ece5* 'n c"0petii ce "pu# cele d"u +l"cu(i 0ilit (e (i2 le* N-A-T-O- %i T( t tul de l V (%"2i * d ( 0 i le# cele d"u #upe(pute(i* S-L6-A- %i Uniune S"2ietic- E#te p(" pe i0p"#i+il de (t t t" te c )u(ile de ce#t ,en de #i#ten c (e u 2ut l"c 'n ce #t pe(i" d* 'n# un luc(u e#te ce(t* c 'n !" (te 0ulte "pe( iuni u p (ticip t #t(uctu(ile nti e(ieneA#i#ten 0ilit ( c"(d t de ct(e Uniune S"2ietic3 C"(eei de N"(d* Vietn 0ului* Eti"piei* An,"lei %i lt"( #t te #/ !cut nu nu0 i p(in li2((i de

(0 0ent %i 0uniii* c"n#ult ii %i in#t(uciuni* ci %i p(in pune(e l di#p")ii ce#t"( #t te de ec$ip 0ente %i #t(uctu(i de !"(e 'nt(e,iUn e.e0plu de ciune* l c (e u p (ticip t #t(uctu(ile nti e(iene* e#te "pe( i 5AF t!tip+5 =An d&(i> din 1TEP- In ti0pul ce#tei "pe( ii U-R-S-S- di#l"c t pe te(it"(iul Cu+ei " !"( 0ilit ( i0p(e#i"n nt*dup "pini l"( 'n #c"pul "ntririi potenialului de aprare a 2ubei pentru a face fa pericolului agresiunii din afar, contribuind la meninerea pcii n toat lumed\ Re)ult tul "pe( iei e#te d"+"(&(e de ct(e c"0ple.ul S/C? 2i"nului 0e(ic n de ce(cet (e l 0 (e ltitudine U/P* pil"t t 'n #p iul e(i n l Cu+ei de 0 i"(ul 6"(el"( Ae(iene le S-U-A- Rud"l! Ande(#en pe PC "ct"0+(ie 1TEPN/ u (0 # 'n u(0 de U-R-S-S- nici S-U-A- c (e* u c"(d t* l (&ndul l"(* #i#ten un"( #t te pent(u /%i 'nt(i d"0in n # u cel puin p(e)en 'n nu0ite (e,iuni c"n#ide( te #t( te,iceOpe( i 56 ( dei5 !"#t inii t de M (e B(it nie 'n c""pe( (e cu Pent ,"nul 'n #c"pul duce(ii luptei cu t(upele #"2ietice 'n A!, ni#t n- In c (te # 5D1i$ d5* edit t l L"nd( * T"0"0 V(&" de#c(ie 0#u(ile e!ectu te de !"(ele #peci le %i de in!"(0 (e* din c (e !ce p (te %i el* pe te(it"(iul A!, ni#t nului "participam la lupte directe, doboram avioane, elicoptere, cutam modele de te$nic #i muniii noi...5,>- Operaii de pace M (ile pute(i =pute(ile ,l"+ le %i cele (e,i"n le> %i #t tele c (e #pi( # de2in 0 (i pute(i u !"(e 0ilit (e de#!%u( te %i 'n lte )"ne de inte(e# #t( te,ic pent(u ele* 'n ! ( p("p(iului te(it"(iu n i"n l- In ,ene( l ce#te !"(e #unt utili) te pent(u e.ecut (e de0"n#t( iil"( de !"(- Une"(i* de0"n#t( iile de !"( #unt pu#e 'n plic (e c 0#u(i c"0ple0ent (e* pent(u ! cilit #ucce#ul lt"( 0#u(i =de (e,ul p"litic* dipl"0 tic* c$i ( ec"n"0ic> # u "pe( ii 0ilit (e =de (e,ul* de tipul cel"( ltele dec&t ()+"iul>St(uctu(ile nti e(iene p"t p (ticip l de0"n#t( ii de !"(* 'n c d(ul unei ,(up(i de !"(e # u indi2idu l* p(in e.ecut (e plic iil"( cu t( ,e(i de lupt- T( ,e(ile #e p"t e.ecut t&t 'n )"ne p("pi te !"(el"( "#tile c&t %i pe p"li," ne 'n )"ne 'ndep(t te- Mi#iunile de0"n#t( iil"( de !"( p"t !i3 8 de#cu( 1 (e unui p"teni l c"n!lict # u +eli,e( nil"(4 8 de0"n#t( (e c p citil"( de lupt te$nicii n"i p(ute 'n d"t (e4 8 de0"n#t( (e !e(0itii de !"l"#i !"( 6 6 3 Se p" te p(eci c e.pe(ien d"+&ndit %i 'n20intele de#p(in#e din I 'nt(e+uin (e #t(uctu(il"( de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene 'n ulti0ele c"n!licte 0ilit (e 2"( in!luen * 'n 2iit"(* p(e"cup(ile 'n d"0eniul p((ii e(iene* 2"( 2i) (e li) (e de n"i #i#te0e %i el +"( (e de n"i p(incipii de 'nt(e+uin (e 'n lupt* c (e # #i,u(e3 8 (educe(e dec l 1ului dint(e ni2elul te$n"l",ic l 0i1l" cel"( e(iene %i l cel"( de p( (e nti e(i n4 8 #"lui"n (e p("+le0el"( p((ii nti e(iene p(ute c u(0 (e l(,i(ii , 0ei de "+iecti2e ce #unt 2i) te !i l"2ite din e(4

) (e li) (e #pectel"( le, te de ciune 0i1l" cel"( de (ip"#t nti e(i n 'n ctu lele c"ndiii* c&nd in!luen ! ct"(il"( de te(en* ti0p %i #t (e 2(e0ii nu 0 i p(e)int di!iculti de"#e+ite pent(u 0i1l" cele de t c e(i nUlti0ele c"n!licte (0 te u de0"n#t( t c #ecu(it te "+iecti2el"( p" te !i #i,u( t nu0 i 'n c"ndiiile e.i#tenei unei pute(nice %i 0"de(ne p((ii nti e(iene- Di0en#iunile te(it"(iului %i dep(t (e l c (e #e !l ,(e#"(ul nu 0 i (ep(e)int #t)i* 'n c"ndiiile e.i#tenei 0i1l" cel"( de t c e(iene 0"de(ne* ! ct"(i dete(0in niAp(ecie0 c* ! ct"(ii p(incip li c (e u in!luen t 'n 0 (e 0#u( neut( li) (e ciunil"( de (ip"#t nti e(i n u !"#t3 8 (e li) (e #u(p(inde(ii p(in !"l"#i(e n"i 0i1l" ce de t c e(i n %i n"i p("cedee de 'nt(e+uin (e 2i iei 'n #c"pul #t(pun,e(ii p((ii nti e(iene4 8 de)"(, ni) (e #i#te0ului de c"nduce(e4 8 lip# de p(e,ti(e pe(#"n lului 'n !"l"#i(e te$nicii de p( (e nti e(iene4 8 ti0pul 0 (e de (e cieD c in ce#t c pit"l ne/ 0 "cup t de p"#i+ilitile de !"l"#i(e #t(uctu(il"( de p( (e nti e(i n* 'n c"ntinu (e 2"0 pune ccent pe 0"d litile c"nc(ete de p (ticip (e ce#t"( l "pe( iile 0ilit (e de #t +ilit teCAPITOLUL 9 7OD'4,)89, D2 !'%),(,!'%2 '42 S)%#()#%,4O% D2 '%),42%,2 :, %'(-2)2 '1),'2%,212 4' O!2%'9,,42 7,4,)'%2 D2 S)';,4,)')2 R"0&ni #/ d"2edit un p (tene( de 'nc(ede(e 'n c d(ul c"0unitii inte(n i"n le 'n e!"(tu(ile # le 'nd(ept te 'n di(eci 0enine(ii pcii %i #ecu(itii 'n Eu("p Cent( l %i de Sud/E#t %i pent(u #"lui"n (e p %nic lt"( c"n!licte (e,i"n le 'n c (e !"(u(ile inte(n i"n le de #ecu(it te u deci# # inte(2inIn ulti0ul deceniu de2enit din ce 'n ce 0 i e2ident ! ptul c cele 0 i 0ulte dint(e (ile din ce #t p (te lu0ii nu/%i p"t i0 ,in p("p(iul 2iit"( dec&t 'n c d(ul c"0unitii Eu("pene %i Eu("/Atl ntice- M i 0ult dec&t t&t* " )"n B lc nil"( #t +il nece#it* 0 i p(e#u# de t" te* " % n# c !iec (e ( de ici #/%i 2 d de0nit te %i "piunile # le #t( te,ice 'nele#e- R"0&ni * c %i celel lte (i din (e,iune* '%i p("pune " Eu("p Cent( l %i de Sud/E#t l c(ei 2iit"( # !ie 'n p ce* de0"c( ie* p("#pe(it te ec"n"0ic %i inte,( t deplin 'n #t(uctu(ile Eu("pene %i Eu("/Atl nticeS/ (ecun"#cut pu+lic ! ptul c p(i"(it te #t( te,ic R"0&niei !"#t inte,( (e 'n NATO %i 'n Uniune Eu("pe n- R"0&ni de0"n#t(e ) din n"u 2"in # p"litic de de2eni 0e0+( 'n #t(uctu(ile Eu("pene %i Eu("/Atl ntice* 'n c"nc"(d n cu 2"c i # %i inte(e#ele # le n i"n le- D t"(it ce#tei p")iii* R"0&ni !"#t in2it t 'n c d(ul #u00itului de l P( , * din n"ie0+(ie PBBP # de(e l NATO* i ( 'n u(0 C"n!e(inei de l C"pen$ , din dece0+(ie -c- #/ #t +ilit c d t li0it de de( (e l U-E- nul PBBC'n ce#t c"nte.t R"0&ni '%i #u0 t" te "+li, iile cei (e2in c 2iit" (e ( 0e0+( NATO* inclu#i2 de p (ticip (e cu !"(te l "pe( iile de #t +ilit tede#!%u( te de ce #t li n* 'n c d(ul ce#t"( !"(e put&nd !i #t +ilite

inclu#i2 #t(uctu(i de ( c$ete %i (tile(ie A-A- Pent(u pute 'nele,e c"nte.tul 'n c (e 2"( pute ci"n !"(ele de p( (e nti e(i n 2"0 n li) 'n c"ntinu (e c&te2 ciuni le unitil"( de ( c$ete %i (tile(ie - - de#!%u( te 'n "pe( ii de #i,u( (e %i 0enine(e pcii de#!%u( te 'n ulti0ele d"u decenii.1. 7odaliti de participare ale structurilor de artilerie i rac0ete antiaeriene la operaiile militare de stabilitate .1.1. Operaia din <alea ;e=aa *(on"lictul izraeliano>sirian). Ope( i din V le BeM * din iunie 1TDP* #/ de#!%u( t 'n c"ndiiile 'n c (e t(upele de u#c t #i(iene 2e u 'n d"t (e c"0ple.e de ( c$ete nti e(iene 5VUB5 %i " nu0e(" # (tile(ie nti e(i n* "(, ni) te 'n #i#te0e de p( (e nti e(i n 5et 1 te5'0p"t(i2 ce#t"( #i#te0e* i#( elienii u n, 1 t 'n lupt TB de 2i" ne* inclu)&nd 2i" ne de 2&nt" (e de tipul 56/1?5 %i 56/1E5 %i 2i" ne de 2&nt" (e/ +"0+ (d 0ent de tipul 56/;5* 5A/;5 %i 5V6IR5- T"t"d t* i#( elienii u !"l"#it %i 2i" ne de ce(cet (e %i l (0 (e ti0pu(ie de tipul 5ANACS5* c (e u p t(ul t de/ lun,ul c" #tei li+ ne)e pent(u de#c"pe(i(e 2i" nel"( #i(iene %i pent(u c"nduce(e pil"il"( i#( elieni l inte(cept (e l"(- Ace#te u e2"lu t* de (e,ul* din ! ( )"nel"( de ciune le #i#te0el"( de p( (e nti e(i n* !iind !"l"#ite %i pent(u +(uie(e c"0unic iil"( %i #t iil"( de ( di"l"c ie le #i(ienil"(Met"dele n"i !"l"#ite de i#( elieni* c"0+in te cu #u(p(inde(e %i cele 0 i 0"de(ne #i#te0e 0ilit (e de #up( 2e,$e(e %i l (0 (e 'n int t* u !cut neputinci" # p( (e nti e(i n- In c"n!lictul din V le BeM * I#( elul d"+"(&t CT de 2i" ne #i(iene %i di#t(u# 1T/PB p")iii de l n# (e ( c$etel"( nti e(iene 5VUB5* cu p(eul pie(de(ii unui #in,u( p ( t ?'>$?. .1.2. Operaiile din @ol" *1AA1 > ?+urtun /n deert?) In c"0p"nen p((ii nti e(iene I( Mului #e !l u l 'ncepe(e c"n!lictului3 PB di2i)i" ne S/C?* P? di2i)i" ne S/1P?* ;? de + te(ii 5V2 d( ! =Vu+>* ?B de c"0ple.e 5O# 5* 0 i 0ult de 1BB de c"0ple.e de tip 5St(el /15* EB de c"0ple.e SA/19 =5St(el /15 0"de(ni) t>* 19 c"0ple.e 5R"l nd/P5 pe % #iu(i = ut"p("pul# te>* 1BB de c"0ple.e 5R"l nd/P5 pe ut"2e$icule* c"0ple.e p"(t +ile 5St(el /P5 %i ( c$ete de c"n#t(ucie c$ine)e #c FN/?A* 0it( lie(e nti e(iene de c l- 1;*? 00-* tunu(i de c li+(u P900-* 0 i 0ult de PBB de c"0ple.e SSU/P9/; =Rilc >* P?B de tunu(i c l- 9C 00-* ?BB de tunu(i nti e(iene c l- ?C 00-* 0 i 0ult de 1BB de c"0ple.e SSU/?C/P* PBB de tunu(i nti e(iene c li+(u 19B 00A2i i 0ilit ( e( c"0pu# din 9B de A2-V- de tipul 5Mi( 15* DB de A2-V- 7C* CB de 2i" ne MiG/P1* 1D 2i" ne MiG/PT* P? de 2i" ne MiG/P? 9?Cent(ele de c"nt("l %i c"0unic ii* p(ecu0 %i lte "+iecti2e i0p"(t nte din B ,d d di#pune u de " p( (e nti e(i n pute(nic* c"n#tituit 'nt(/un #i#te0 cent( li) t* 'n c (e c"nduce(e #e e!ectu de l punctul de c"0 nd p(incip l l p((ii nti e(iene te(it"(iului I( Mului- Cu t" te ce#te * l puin ti0p dup 'ncepe(e l"2itu(il"( e(iene* #i#te0ele de ( c$ete nti e(iene i( Miene* 'n 0"d de"#e+it* u !"#t pu#e 'n #itu i de ci"n independent* !( inte,( (e %i !( un c"nt("l e!icient- Ace #t #itu ie d( 0 tic (edu# t"t l e!ic cit te #i#te0ului de p( (e nti e(i n i( Mi n* 'nt(uc&t ce#t nu 2ut c p cit te de t(ece l c"nduce(e

de#cent( li) tAp( (e nti e(i n i( Mi n #u!e(it pie(de(i !" (te 0 (i* c u(0 (e nu0e(" #el"( l"2itu(i e.ecut te de 2i i #up( #t iil"( de ( di"l"c ie le #i#te0el"( de ( c$ete nti e(iene* e("d("0u(il"( %i dp"#tu(il"( pent(u 2i" ne+ora multinaional 2e 'n c"0pune(e # u(0t" (ele 0i1l" ce nti e(iene3 C"0ple.e de R-A-A- cu +t ie 0 (e 5P t(i"t5 =S-U-A->4 +t ie 0edie 5F"M M5 =S-U-A->4 0"+il cu +t ie 0ic 5C("t le5 =6( n >Unitile %i #u+unitile e( u d"t te %i cu C"0ple.e de R-A-A- p"(t +ile3 5Stin,e(5 =S-U-A->4 5Mi#t( l5 =6( n >4 57 2elin5 =M (e B(it nie>- in plu# l t" te ce#te uniti 0ilit (e e( u d"t te cu in#t l ii de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene 0"+ile-9E Sc"pul p(incip l u(0(it de !"(ele 0ultin i"n le !"#t de cuce(i #up(e0 i e(i n* pent(u c (e* 'n p(i0ul (&nd u !"#t neut( li) te c"0ple.ele de ( c$ete W/ C?* S/1P?* 5O# 5 %i punctele de c"0 nd le p((ii nti e(iene* ci"n&nd de l 'nli0i 0ici %i !" (te 0ici* !"l"#indu/#e (0 0entul de 'n lt p(eci)ie de l +"(dul 2i" nel"( c&t %i ( c$etele de c(" )ie( de tip 5T"0 $ IM5 6"(ele 0ultin i"n le 2&nd " #upe(i"(it te te$n"l",ic %i c ntit ti2 'n 0i1l" ce de ()+"i elect("nic %i cun"#c&nd #i#te0ele de ( c$ete nti e(iene din d"t (e p((ii nti e(iene I( Mului* u !"l"#it pe l (, neut( li) (e p(in +(ui 1 c"0ple.el"( de ( c$ete nti e(iene in 0icului* 'n de"#e+i cu 2i" nele E6/111* EA/EB %i EC/19B- Pent(u p(e'nt&0pin in!luen 0i1l" cel"( de ()+"i elect("nic #up( 0i1l" cel"( p("p(ii %i e.clude neut( li) (e #i#te0el"( de n 2i, ie p("p(ii* p&n l decl n% (e ciunil"( 0ilit (e 'n d&nci0e te(it"(iului i( Mi n %i MuIeiti n* u !"#t in#t l te de ct(e !"(ele #peci le #i#te0e de +(ui 1 cu " #in,u( !"l"#inPe ti0pul de#!%u((ii "pe( iei* pent(u p(i0 d t 'n (t 0ilit ( u !"#i !"l"#ite elic"pte(ele c 0i1l" ce de neut( li) (e p((ii nti e(iene cu ( c$ete %i (tile(iePe ti0pul "pe( iei u !"#t l n# te 0 i 0ult de 1BBB de R-A-R- 5FARM5* de l di#t ne %i 'nli0i 0 .i0e* c (e 'n 0"d ut"0 t e.ecut u identi!ic (e %i L neut( li) (e cel"( 0 i i0p"(t nte inte de l #"l =!"l"#indu/#e pe l (, #i#te0ul de 2i) (e dup c""(d"n tele 50e0"( te5>Au !"#t !"l"#ite* de #e0ene * %i R-A-R- 5ALARM5 = u !"#t l n# te 0 i 0ult de 1BB de ( c$ete cu t" te c 2e(i!ic(ile te$nice 'nc nu e( u te(0in te/S-U-A!"l"#ind te t(ul de ciuni c p"li,"n de 2e(i!ic (e ce#t"( ( c$ete>* c (e i0pune u #i#te0el"( de de#c"pe(i(e %i di(i1 (e le ( c$etel"( nti e(iene 5#nii e0it5 c&te2 0inute* c (e e( u #u!iciente pent(u #t(pun,e(e p((ii nti e(iene cu 2i" nele- A#t!el* 2i i !"(el"( 0ultin i"n le pute # e.ecute )+"(u(i*O ! ( "(ic("( pe(ic"le* l 'nli0i 0 i 0 (i de li0it #upe(i" ( (tile(iei nti e(iene =0 i 0ult de EBBB 0>A2&nd 'n 2ede(e c i( Mienii di#pune u de ( c$ete de tip 5Scud5* S-U-A- u c"n#tituit un #i#te0 de p( (e nti( c$et* p(in de#!%u( (e 3 8 e% l"nului de ce(cet (e =ce(cet (e c"#0ic %i de 2i ie>4 7 e% l"nului cti2 = 2i" nele de l"2i(e ( 0pel"( de l n# (e* c&t %i 2i" nele de ce(cet (e %i l"2i(e 'n c )u(ile c&nd nu #e cun"%te u c""(d"n tele p")iiil"( de l n# (e>4 8 e% l"nului de ni0ici(e ( c$etel"( pe #e,0entul !in l l t( iect"(iei

=c"0ple.ele de ( c$ete nti e(iene de tip ?!atriot?). A#t!el* pe te t(ul de ciuni 'ncep&nd cu lun "ct"0+(ie 1TTB u !"#t de#!%u( te p(".i0 ti2 9B de + te(ii 5P t(i"t5* c (e 2e u 0i#iune de p( cele 0 i i0p"(t nte cent(e p"litic"/ d0ini#t( ti2e =de e.e0plu* pent(u p( (e c pit lei A( +iei S udite u !"#t de#!%u( te t(ei + te(ii* i ( "( %ele D 00 0 %i R !$ e( u p( te cu c&te d"u + te(ii !iec (e4 'n I#( el c pit l e( p( t cu p t(u + te(ii* "( %ele B $(ein* Ie(u# li0 %i F i! e( u p( te de c&te d"u + te(ii !iec (e* + ) e(i n de pe te(it"(iul Tu(ciei de l Ind1i(lic !"#t p( t cu t(ei + te(ii* i ( + ) e(i n DiH (+ Mi( cu d"u + te(ii>C"nduce(e !"cului + te(iil"( #e e.ecut de l punctul de c"0 nd l di2i)i"nului* c (e p(i0e in!"(0 i de l 2i" nele E/9A 5ANACS5- P("+ +ilit te de ni0ici(e ( c$etei de tip 5Scud5 cu " ( c$et 5P t(i"t5 e#te de B*? / B*E i ( cu d"u* te"(etic* p" te tin,e 2 l" (e B*C? / B*D? - De #e0ene pent(u tin,e " p("+ +ilit te , ( nt t #up( !iec(ei inte #e t(,e u c&te d"u ( c$ete- Pe du( t c"n!lictului* bateriile ?!atriot? des"urate /n teatrul de aciuni au combtut B2 de rac0ete ?Scud?. P(i0 ( c$et 5Scud5 !"#t d"+"(&t pe d t de 1D i nu (ie 1TT1 'n #p iul e(i n l A( +iei S udite- "n total sau lansat ,89 de rac$ete ":atriot" 9DAn li)&nd "(, ni) (e p((ii nti e(iene "+iecti2el"( i0p"(t nte de ct(e trupele de rac$ete #i artilerie antiaerian ale /ra.ului, anali#tii militari subliniaz u(0t" (ele ne 1un#u(i3 8 d"t (e t(upel"( cu c"0ple.e de ( c$ete %i (tile(ie =SA/P* SA/9* SA/E* SSU/ P9/;* S/EB* VS/9B> de ,ene( ie 2ec$e* c (e !u#e#e( !"l"#ite %i 'n ()+" iele din Vietn 0 %i E,ipt %i c (e nu 0 i c"n#titui u un pe(ic"l pent(u 2i i !"(el"( 0ultin i"n le4 8 lip# c"0ple.el"( cu +t ie 0 (e* c (e ( !i putut ni0ici 0i1l" cele de +(uie(e %i c"nduce(e din e( !"(el"( e(iene 0ultin i"n le4 8 lip# 0i1l" cel"( de ()+"i elect("nic* c (e pute u neut( li) #i#te0ele de ce(cet (e %i c"nduce(e le !"(el"( 0ultin i"n le4 8 "(, ni) (e de!ectu" # #i#te0el"( de ce(cet (e %i de !"c le ,(up(il"( antiaeriene de la obiective; 8 i0p"#i+ilit te ec$ipel"( de lupt de de#!%u( ciuni 'n c"ndiii de +(ui 14 8 ni2elul #l + de p(e,ti(e l !"(el"( i( Miene 'n 2ede(e 'n#u%i(ii te$nicii n"i de lupt c ptu( t de l in 0ic =pe ti0pul ciunil"( 'n VuIeit u !"#t c ptu( te % #e c"0ple.e de ( c$ete nti e(iene 5FANV5 c (e nu u putut !i utili) te>4 8 nt(en 0entele cu ec$ipele de lupt le #u+unitil"( %i P-C- nu #e 0 i e.ecut u =0 i 0ult dec&t t&t* 'n decu(#ul nului 1TDT nu #e e.ecut #e( nt(en 0ente 'n c"ndiii de +(ui 1>4 8 " #l + p(e,ti(e p#i$"/0"( l e!ecti2el"(.1. . Operaiile din ,ugoslavia P"t(i2it e.pe(il"( 0ilit (i (u%i* l 'nceputul "pe( iunii 5ALLIED 6ORCE5* t(upele iu,"#l 2e de p( (e nti e(i n di#pune u de u(0t" (ele #i#te0e de ( c$ete nti e(iene cu ( ) 0 (e %i 0edie de ciune3 / EB de l n# t" (e S/C?4 / EB de l n# t" (e S/1P?4 / ED de l n# t" (e 5Vu+5-

De #e0ene * ce#t"( li #e d u, un nu0( #e0ni!ic ti2 de 0i1l" ce c (e p"t ci"n '0p"t(i2 intel"( e(iene c (e e2"lue ) l 1" # 'nli0e* p(0t(e c (e #e nu0( 3 / 1C l n# t" (e t( ct te STRELA/1B =SA/19 GOPFIER>4 / 119 l n# t" (e 0"+ile STRELA/1M =SA/T GASVIN>4 / D?B #i#te0e p"(t +ile STRELA/PM =SA/C+ GRA1L>4 / ?; de #i#te0e de tunu(i - - SSU/?C/P4 / PEE de #i#te0e de tunu(i - - SSU/9B/PE.t(e0 de +ine di#t(i+uit 'n te(it"(iu* 0"+il* cu( 1" # %i e!ic ce p( (e nti e(i n iu,"#l 2 dete(0in t p(in p(e#t i # t( n#!"(0 (e unei c 0p nii e(iene c"n#ide( t inii l ! cil pent(u ec$ip 1ele li te int(/un ()+"i e(i n de u)u(* cu un pl !"n 0ini0 de (i#c pent(u 2i i N-A-T-O- de ?-BBB 0* un c"n#u0 #upli0ent ( de 2i" ne %i 0uniie 'n 0i#iuni de ni$il (e p")iiil"( p((ii nti e(iene %i " #cde(e c"n#ide( +il p(eci)ieiUn #ucce# (e0 (c +il l p((ii nti e(iene 1/ c"n#tituit d"+"(&(e * l PC-B9-1TTT* unui +"0+ (die( 0e(ic n 6/11C- P"t(i2it e.pe(il"( 0e(ic ni* ce#t luc(u ( !i un indiciu c 'n 'n)e#t( (e !"(el"( iu,"#l 2e ( !' int( t #t i p #i2 de de#c"pe(i(e 2i" nel"( 5T 0 ( 5* de p("ducie ce$* c&(ei te$n"l",ie !"#t 2&ndut 6ede( iei Ru#eIn p"!id un"( nu0ite #ucce#e* p( (e nti e(i n iu,"#l 2 nu putut ci"n c"ncent( t %i d t"(it ! ptului c* p"t(i2it e.pe(il"( (u%i* nici un din in#t l iile SA/P* SA/9A %i SA/E nu #unt d"t te cu #i#te0e de te(0"2i)iune pe ti0p de n" pte cee ce le/ ( !i c"n!e(it " nu0it c p cit te de n, 1 (e p #i2 intel"(Pe de lt p (te* p"t(i2it %e!ului St tului M 1"( Gene( l l 6-A- le Ru#iei* ,ene( lul An t"li V2 #nin* pie(de(ile 0ini0e #u!e(ite de p( (e nti e(i n iu,"#l 2 'n ( p"(t cu 0pl" (e l"2itu(il"( e(iene* #e d t"(e ) %i n"(0el"( t ctice p(i2ind e2it (e %i c"nt( c ( (e 2i" nel"( %i ( c$etel"( N-A-T-O-* el +"( te 'n u(0 #tudie(ii "pe( iil"( e(iene de#!%u( te de Ali n N"(d/ Atl ntic 'n B"#ni /Fe(e,"2in %i I( M- Se det %e ) u(0t" (ele #pecte3 8 "!ie(ii iu,"#l 2i i #t(uctu(il"( de p( (e nti e(i n u !cut #t ,ii de p(e,ti(e 'n S-U-A- %i lte #t te "ccident le* t&t 'n pe(i" d Tit" =1T;T/1T?T>* c t %i ulte(i"(4 8 "(ient (e p((ii e(iene e( de1 !cut #p(e Ve#t* N"(d %i Sud* cee ce nu i0plic t (e#t(uctu((i 0 1"(e le #i#te0ului de p( (e- T"c0 i din ce #t c u) N-A-T-O- c"nt # "+in ! ciliti de l (ile 2ecine #itu te 'n E#t %i N"(d/E#t4 8 0 ne2( (e pe(0 nent !"(el"( %i 0i1l" cel"(* 'n #peci l* cel"( din c d(ul #i#te0ului de c"0 nd %i p((ii nti e(iene4 8 ne!"l"#i(e de l 'nceput l 'nt(e , c p cit te te$nicii de p( (e nti e(i n di#p"ni+ile* cu inteni de #e p(e,ti pent(u un c"n!lict de du( t* p#t(&ndu/%i c p cit te de (ip"#t int ct pent(u ciuni ulte(i" (e* c (e # #u(p(ind N-A-T-O%i e2entu l # c(ee)e #cendente 0"( le p(in p("duce(e de pie(de(i 0 1"(e4 8 li0it (e c"n#u0ului de 0uniie %i ( c$ete nti e(iene4 8 ,( dul 'n lt de i#cu#in 'n le,e(e intel"(4 In p"!id nu0(ului %i inten#itii t cu(il"( e(iene cu +"0+e %i ( c$ete de 0 (e p(eci)ie %i pe(!"(0 nt =ti0p de CD de )ile 2i i Ali il"( e.ecut t 9D-BBB de

)+"(u(i 2i iei de lupt %i de #i,u( (e* l n#&nd P9-BBB de ( c$ete %i +"0+e 9T>* Bel,( dul %i/ c"n#e(2 t 'n 0 (e p (te 0i1l" cele # le de p( (e nti e(i n- In cel %i ti0p* 2i i %i (tile(i nti e(i n %i/ u !cut 0ult 0 i #i0it p(e)ent * d&nd (ip"#te pute(nice* 0 i le# 'n ti0pul t cu(il"( li te de#!%u( te pe ti0pul n"piiDi#p")iti2ele di#pe(# te %i 0 #c te !l te 'n c"ntinu 0i%c (e* d pt te (elie!ului !(0&nt t l )"nei* u pe(0i# cu pie(de(i 0ini0e* e2it (e l"2itu(il"( 2i iei %i ( c$etel"( N-A-T-O- = u !"#t 0 (c te c&te2 c )u(i de c"0+ te(e 2i" nel"( A/ ;B 1BA 5T$unde(+"lt/P5 de ( c$ete ut"di(i1 te 'n LR- >In ulti0 p (te c"n!lictului* (e ci p((ii nti e(iene iu,"#l 2e l t cu(ile li il"( de2enit 0ult 0 i ( pid* 0 i pute(nic %i 0 i e!icient* =p("duc&nd* dup unele #u(#e* t c t"(il"( pie(de(i 'n#e0n te 'n p ( te de )+"( %i ( c$ete de c(" )ie( >- V(e0e #c$i0+t" (e #peci!ic ce#tui n"ti0p* p(ecipit iile %i ce t u !cut une"(i in"pe( nte #i#te0ele de "c$i(e %i l"2i(e c"ndu#e p(in tele2i)iune* l #e( %i in!( ("%ii* ine!ic ce 'n 0 (e 0#u( 'n #t!el de c"ndiii 0ete"C"0p ( (e %i inte(p(et (e di2e(#el"( in!"(0 ii ne pe(0it # t( ,e0 c"nclu)i c* +"0+ (d 0entele li il"( nu u p("du# nici pe dep (te pie(de(ile %tept te* i ( 0"( lul t(upel"( #&(+e nu !"#t !ect t 'nt(/" p(e 0 (e 0#u(C"n!lictul din VOSOVO de0"n#t( t* c pent(u p(e2eni(e #u(p(inde(ii #e i0pune cun" %te(e pe(0 nent %i te0einic in 0icului p("+ +il* p(ecu0 %i p#i$"l",iei ce#tui p(ecu0 %i e.pl" t (e p(il"( 2ulne( +ile le # leL !el c %i 'n c )ul lt"( c"n!licte* cu0 !"#t %i cel din G"l! p (ii un"( d te %i in!"(0 ii #upli0ent (e* 2 i0pune (e!"(0ul (e un"( c"nclu)ii* + nd"n (e un"( puncte de 2ede(e %i* de#i,u(* e0ite(e un"( n"i 1udeci.2. (erinele aprrii antiaeriene e"iciente. Opinia noastr "a de cerinele de baz ctre aprarea antiaerian ale operaiilor militare de stabilitate, care determin liniile de "or ale unei aprri aeriene e"iciente suntC WX "(, ni) (e %i c"nduce(e 'nt(/" c"ncepie unit ( %i dup un pl n unic pent(u t" te #t(uctu(ile nti e(iene p (ticip nte l "pe( ie4 ) # #i ,u(e ='n c )ul "pe( iil"( 0ultin i"n le> c"0p ti+ilit te %i inte("pe( +ilit te tutu("( 0i1l" cel"( %i ciunil"( #t(uctu(il"( p((ii nti e(iene le di!e(it"( #t te4 8 #i,u( (e ce(cet(ii* de#c"pe(i(ii "p"(tun %i u(0(i(e c"ntinu 0i1l" cel"( e(iene le !"(el"( "#tile* #t!el 'nc&t # e2ite #u(p(inde(e %i # pe(0it t(upel"( p("p(ii # ci"ne)e l p"#i+ilitile 0 .i0e* i ( p"pul i # plice din ti0p 0#u(i de dp"#ti(e4 8 # i+ p"#i+ilit te de duce lupt cu 0i1l" cele e(iene "#tile pe t" te di(eciile p("+ +ile de ciune le ce#t"( 4 8 # !ie pe(0 nent , t de lupt cu t"t lit te !"(el"( %i 0i1l" cel"(* 'n "(ice 0"0ent %i 'n "(ice c"ndiii de ti0p* n"ti0p %i #t (e 2(e0ii4 8 # pe(0it e.ecut (e "p"(tun %i e!icient 0 ne2(ei t(upel"( de p( (e nti e(i n4 8 # (e li)e)e un ti0p de (e cie c&t 0 i 0ic %i # di#pun de " c p cit te de ciune e!icient %i de #up( 2ieui(e l t cu(ile #peci le e.ecut te #up( # 4 8 # #i,u(e !"l"#i(e l p"#i+ilitile 0 .i0e #i#te0el"( de (0e nti e(iene %i

c"0+ te(e <ni0ici(e 0i1l" cel"( e(iene "#tile 'n inte c ce#te #/%i 'ndepline #c 0i#iune 4 8 # #i,u(e c""pe( (e e!icient 'nt(e ele0entele c"0p"nente %i cu celel lte c te,"(ii de !"(e i0plic te4 8 # (e li)e)e =unde e#te c )ul> #u(p(inde(e %i induce(e 'n e(" (e ,(e#"(ului4 8 # pe(0it duce(e ciunil"( de p( (e 'n c"ndiiile 'nt(e+uin(ii de ct(e d2e(# ( +(ui 1ului elect("nic* (0el"( de ni0ici(e 'n 0 # %i 0i1l" cel"( incendi (e4 8 # !ie cti2* !le.i+il* 2i +il %i #t +il. . ;aza juridic a participrii %omDniei la operaiile militare de stabilitate B ) 1u(idic p (ticip(ii R"0&niei l "pe( iile 0ilit (e de #t +ilit te " (ep(e)int (t-? d0 Le,e n(-;?<1TT; unde #e #u+lini )3 5<<Y interesul securitii colective #i potrivit obligaiilor asumate de Rom+nia prin tratate internaionale, la solicitarea :re#edintelui Rom+niei, se supune :arlamentului spre aprobare 51 1 participarea la operaii multinaionale" - De%i c d(ul 1u(idic nu e#te c(e t 'n t" te c"0p (ti0entele de det liu =te$nic* d0ini#t( ti2* l",i#tic* !in nci (* (e#u(#e u0 ne>* R"0&ni di#pune de p("cedu(i c"n#titui"n le %i le,i#l ti2e c (e 2"( ! ce c de!initi2 (e ce#tui p("ce# # #e (e li)e)e 'n ti0p #cu(tC"n#titui R"0&niei #u+lini ) c "statul rom+n se oblig s ndeplineasc ntocmai #i cu bun credin obligaiile ce"i revin din tratatele la care este parte, iar ratificarea acestora de ctre :arlament duce la ncadrarea lor automat n dreptul intern"<6"(ele ("0&ne%ti* c p +ile # p (ticipe l "pe( iile 0ilit (e de #t +ilit te* nu #unt de#tin te e.clu#i2 pent(u p (ticip (e l "pe( iuni inte(n i"n le* ci u l"cul %i ("lul l"( +ine de!inite 'n #t(uctu( de !"( n i"n l- An, 1 (e ce#t"( #e (e li)e ) nu0 i 'n "pe( iuni ut"(i) te de O-N-U-* O-S-C-E- # u lte "(, ni) ii inte(n i"n le cu " #e0ene 2"c ie* 'n c (e e.i#t c"n#en#ul p(il"(* cel puin l ni2el #t( te,ic- In nu0ite c"ndiii* cu p("+ (e P (l 0entului* #e p" te p (ticip %i l "pe( iuni de i0pune(e pcii- P (ticip (e (0 tei R"0&niei l "pe( iuni de ,e#ti"n (e c(i)el"( #u+ 0 nd tul "(, ni) iil"( inte(n i"n le e#te " "+li, ie #u0 t p(in p (ticip (e n" #t( p&n cu0 c p (tene(* i ( cu0 c in2it i # ne inte,(0 in NATO.$. 7odaliti de participare ale structurilor de artilerie i rac0ete antiaeriene ale %omDniei la operaiile militare de stabilitate M"d litile c"nc(ete de p (ticip (e le #t(uctu(il"( de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene le R"0&niei l "pe( ii 0ilit (e de #t +ilit te 'n c d(ul unei !"(e i 0ultin i"n le #u+ u#piciile O-N-U- # u O-S-C-E- i0pune " t( t (e di!e(eni t pe tipu(i de 0i#iuni* dete(0in t !" (te cl ( de ,( dul de 0"de(ni) (e %i inte("pe( +ilit te cu #t(uctu(ile de !"(te c("( le 2"( !i #u+"(d"n te ce#te pe p (cu(#ul 'ndeplini(ii 0i#iunii c"n!"(0 c"(dului M-O-6-A- =Me0"( ndu0 "! 6"(ce A,(ee0ent / Me0"( ndu0 p(i2ind St tutul 6"(el"(>- -l / p"t p (ticip cu #t(uctu(i de 2 l" (e R-R -A-A- =R-R %i A(t-A-A->* 'n u(0t" (ele "pe( ii3

K / c"0+ te(e te("(i#0ului4 Z i0ple0ent (e de # nciuni %i <# u "pe( ii 0 (iti0e de inte(cept (e4 Z i0ple0ent (e )"nel"( inte()i#e4 Z p("teci n 2i, iei4 Z "pe( ii pent(u #p(i1inul cti2itii inte(ne4 Z #i#ten c"(d t lt"( n iuni %i <# u #p(i1inul c"nt( in#u(eciei4 Z "pe( ii de p ce4 Z de0"n#t( ii de !"(In p(e)ent !( 2e un c"d de (ecun" %te(e 5A0ic / in 0ic5 0te("pe( +il* %i 'n #c"pul #i,u((ii c"ndiiil"( ! 2"( +ile c"nduce(ii ciunil"( de p( (e cti2 %i #ecu(itii !"(el"( 0ultin i"n le* aviaia de vDntoare nu va aciona /n zona de nimicire a structurilor de rac0ete antiaeriene. -P / ci"n&nd nu0 i de pe te(it"(iul n i"n l / 'n li0it ( )ei de ciune %i !i ( 2e un c"d de (ecun" %te(e 5A0ic / in 0ic5 0te("pe( +il* p"t p (ticip cu #t(uctu(i de 2 l" (e R-R -A-A-* B,-R -A-A- l "pe( ii 'n #p(i1inul pcii pent(u3 8 #i,u( (e p((ii nti e(iene e("n 2el"( 6"(ei 0ultin i"n le c (e #t i"ne ) pe un e("d("0 pu# l di#p")iie de #t tul ("0&n4 8 i0ple0ent (e )"nel"( inte()i#e* l ,( niele #t tului ("0&n 'n li0it ( )ei de ciuneb) artileria antiaerian, li0it t de p"#i+ilitile 0ici de 0 ne2(* lip# unui c"d de (ecun" %te(e inte("pe( +il* p" te p (ticip l "pe( ii de #t +ilit te 'n #peci l cu #t(uctu(i 0ici* de 2 l" (e + te(ie* di2i)i"n* ce u 'n d"t (e (0 0ent c li+(u 0ic =Mt(-AA %i Tunu(i c l- 9B 00* 9? 00>* #t!el3 b.l. operaii /n sprijinul pciiC 8 #i,u( (e p((ii nti e(iene ne0i1 l"cite ele0entel"( i0p"(t nte le di#p")iti2ului 6"(ei 0ultin i"n le cu0 ( !i / puncte de c"0 nd* e("d("0u(i* + )e l",i#tice- D t"(it p"#i+ilitil"( 0 (i de 0 ne2(* c"n#ide( 0 i p"t(i2ite pent(u 'ndeplini 0i#iuni de p( (e nti e(i n ne0i1l"cit ele0entel"( unei !"(ei 0ultin i"n le 'n "pe( ii 'n #p(i1inul pcii =cu li0itele i0pu#e de ine.i#ten #i#te0ului de (ecun" %te(e>* / #t(uctu(ile de p( (e nti e(i n* cu + ) l #"l din "(, nic t(upel"( te(e#t(e cu0 ( !'3 / c"0ple.ele 5OSA/AV54 / #i#te0ele 5CA/T?54 / #i#te0ele 5GFEPARD5/ #i#te0ele AOERLIVON5 6 6 3 Plec&nd de l 'n20intele (eie%ite din ulti0ele c"n!licte* " tenie de"#e+it t(e+uie c"(d t 0#u(il"( de p( (e nti e(i n !"(el"( p (ticip nte l "pe( iile de #t +ilit te* pent(u #i,u( 'ndeplini(e cu #ucce# 0i#iunil"( ce le (e2inDe%i 'n "pe( iile de #t +ilit te* ciunile #t(uctu(il"( de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene* #unt de inten#it te 0ic c"0p ( ti2 cu un c"n!lict (0 t* e#te nece# ( # pune0 ccent pe unele p("+le0e ,ene( le> Pe(!eci"n (e p((ii nti e(iene )"n le "+iecti2el"( t(e+uie # c"n#tituie " p(e"cup (e #peci li%til"(* #"luiile p"#i+ile !i lu te #unt !" (te

di2e(#e+> In c )ul "+iecti2el"( de di0en#iuni 0 (i # u ,(up(il"( de "+iecti2e* ce 0 i e!icient ( !' !"l"#i(e un"( #t(uctu(i d"t te cu c"0ple.e 0"de(ne cu +t ie 0 (e %i 0edie cu ,( d 0 (e de 0 ne2( +ilit te* c p +ile # "cupe di#p")iti2e de lupt 'n l"cu(i puin cce#i+ile %i # ni0ice #c inte e(iene cu p("+ +ilit te 0 (e* cu un c"n#u0 0ic de 0uniiec> Re li) (e di#p")iti2el"( de lupt c"0p cte =)"n c"ntinu %i pe c&t p"#i+il e% l"n t* #t!el 'nc&t c"ncent( (e !"cului 'n 'nli0e %i d&nci0e # pe(0it de#c$ide(e !"cului #i0ult n cu 0 i 0ulte #u+uniti* 'n t" t , 0 de'nli0i p("+ +ile de ciune le 0i1l" cel"( de t c e(i n %i pe "(ice di(ecie de )+"( ce#tui > #i,u( cel 0 i (idic t c"e!icient de (e#pin,e(e t cu(il"( cu den#it te 0 (ed> Mi. (e #t(uctu(il"( nti e(iene* 0 i p(eci# d"t (e ce#t"( cu c"0ple.e %i #t ii de ( di"l"c ie de tipu(i di!e(ite* # u p(in d"t (e cu te$nic de lupt de ulti0 ,ene( ie* cu + lei 1 elect("nic %i ( c"(d (e p(in # lt de !(ec2en ce #i,u( p("teci l +(ui 1CONCLUSII RI PROPUNERI De l ()+"iul din G"l! din 1TTB/1TT1 p&n 'n p(e)ent N-A-T-O- !"#t n,(en t 'n 0 i 0ulte ciuni 0ilit (e* n, 1&nd !"(e (el ti2 nu0e(" #e %i (e#u(#e !in nci (e %i 0 te(i le c"n#ide( +ile* !( # !ie 'n# i0plic t 'n nici un ()+"iT" te ciunile de#!%u( te 'n Eu("p * 'n #peci l 'n #p iul !"#tei Iu,"#l 2ii* d ( %i 'n Al+ ni * u !"#t e.clu#i2 de tipul ciunil"( de #t +ilit te- Ri 'n pe(#pecti2 'nceputul 0ileniului t(ei "pe( iile de #t +ilit te 2"( c"n#titui p(incip lele 0"d liti de inte(2enie 'n c"n!lictu lit te p"#i+il %i p(e2i)i+il- In ce#t #en#* 'n n"ul c"ncept #t( te,ic l Ali nei #e #u+lini ) c "!liana este pregtita sa duc astfel de operaii" %i c ce#t ! pt "vine n sprijinul obiectivului mai general, care const n ntrirea #i e=tinderea stabilitii5P("0"2&nd " p"litic cti2 de c"l +"( (e 'n d"0eniul 0ilit (* R"0&ni c ( in2it t # de(e l Ali n Eu("/Atl ntic p (ticip cti2 l 0ultiple p(",( 0e +il te( le* l nu0e(" #e e.e(ciii = plic ii> 0ultin i"n le* "pe( ii u0 nit (e %i de 0enine(e pcii- E#te e2ident* 'n ce#t c"nte.t* el +"( (e unui ?@losar de termeni i de"iniii "olosite /n operaiile de stabilitate? unic pent(u t" te c te,"(iile de (0e* pun&nd c pt c"nt("2e(#el"( de tipul c"(ectitudinii #int ,0el"( "operaii de sprijin alpaca"44 # u "operaii de pace"<8. D"ct(inele 0ilit (e R"0&ne%ti e.plic #c"pu(ile di!e(it"( tipu(i de "pe( ii de #t +ilit te 'n 0"d ,ene( l* pent(u "pe( ii c (e 2"( !i de#!%u( te unde2 dep (te de te(it"(iul R"0&niei* d ( %i 'n p("pie(e te(it"(iului # u c$i ( pe te(it"(iul n i"n l-;E Sunte0 de p(e(e c* 'n d"cu0entele 0ilit (e ut"$t"ne t(e+uie # !ie cl ( !"(0ul te tipu(ile de "pe( ii de #t +ilit te c (e p"t !i de#!%u( te pe te(it"(iulR"0&niei* #c"pu(ile* (e#t(iciile %i 0"d litile de de#!%u( (e le ce#t"( * de" (ece p (ticip (e (0 tei* l ,e#ti"n (e unei c(i)e inte(ne e#te " p("+le0 delic t* e.i#t&nd nu0e(" #e li0ite ci"n te* i0pu#e nu nu0 i de d(eptul inte(n i"n l* ci %i de 0"( l* de "pini pu+lic inte(n %i inte(n i"n l- 'n ce#te c"ndiii* #unt !" (te pe(icul" #e e.ce#ele* l !el %i e)it(ile- Nu0 i " +un p(e,ti(e

din ti0p de p ce* pent(u ci"n 'n #t!el de #itu ii* pe(0it " (ip"#t $"t(&t* !e(0 %i c"(ectP"(nindu/#e de l e2"lui p("+ +il ,( dului de 0enin (e e(i n* 0 1"(it te #t tel"( lu0ii #unt t"t 0 i 0ult p(e"cup te # ,#e #c cele 0 i p"t(i2ite 0i1l" ce %i 0"d liti de (ip"#t '0p"t(i2 ce#t"( 0enin(i- In ce#t #c"p* c"nduce(ile militare u lu t 0#u(i de (e li) #t(uctu(i "(, ni) t"(ice %i " 'n)e#t( (e c&t 0 i dec2 t 'n d"0eniul p((ii nti e(iene* c (e # #i,u(e 'nt(e+uin (e e!icient !"(el"( %i 0i1l" cel"( 'n "pe( ie %i lupt- Ope( iil"( 0ilit (e de #t +ilit te nu le #unt #t(ine ce#te c"ncepte %i p(e"cup(i'nt(e+uin (e #t(uctu(il"( de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene 'n "pe( iile de #t +ilit te* de (e,ul* 2 !i c"n1u, t cu 2i i de 2&nt" (e* p("ced&ndu/#e #t!el3 2i i de 2&nt" (e 2 ci"n pe cile 'ndep(t te de cce#* i ( #t(uctu(ile de (tile(ie %i ( c$etele nti e(iene / pe cile p("pi te %i ne0i1l"cite de cce# ! de "+iecti2ele p( teL !"(0 (e #t(uctu(ii 6"(ei 0ultin i"n le #e 2 ine c"nt de c"0p ti+ilit te #t(uctu(il"( de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene* 'n c ) c&nd ce#te #t(uctu(i #unt din (0 tele di!e(it"( #t te- P (ticip (e l "pe( iile de #t +ilit te cu #u+uniti de ( c$ete nti e(iene din ,ene( i nil"( @EB/@CB 2 !' p"#i+il nu0 i 'n c )ul d c #t tul<#t tele c (e #unt c"n#ide( te "#tile* u 'n d"t (e 0i1l" ce de 0enin (e e(i n de cee %i ,ene( ie c %i #t(uctu(ile nti e(iene p (ticip nte 'n "pe( ie din c d(ul 6"(ei 0ultin i"n le # u c )"n de lupt 2i iei # nu # #e #up( pun cu )"n de ni0ici(e #t(uctu(il"( de (tile(ie %i ( c$ete nti e(ieneIn #en#ul cel"( de 0 i #u#* c"n#ide( c e#te nece# ( # #e ci"ne)e pent(u c(e%te(e #upleei "(, ni) i"n le* !le.i+ilitii "pe( i"n le* p("!e#i"n li)(iipe(#"n lului %i 0"de(ni)(ii te$nicii din d"t (e pent(u #t(uctu(ile de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene de#tin te # p (ticipe l ce#t ,en de "pe( iuniM"de(ni) (e te$nicii t(e+uie !cut pe c le p("cu((ii 0i1l" cel"( nti e(iene c"0p ti+ile cu cele le (il"( 0e0+(e N-A-T-O- De cee * 'nt(/" p(i0 et p t(e+uie # #e t(e c l c$i)ii"n (e 'n 0"d e% l"n t un"( c"0ple.e de ( c$ete nti e(iene 0"de(ne t&t cu +t ie 0edie =0 (e> de ,enul 5PATRIOT5 =S/9BB>* c&t %i cu +t ie 0ic 5CROTALE5* 5ROLAND5* RAPIER5* p(ecu0 %i un"( tunu(i nti e(iene pe(!"(0 nte de c li+(ul 0ic =9?* ;B 00-> de tipul 5BO6ORS5* 5OERL1VON5 # u un"( #i#te0e nti e(iene 0i.te =tunu(i %i ( c$ete>* ,en 5SVUGUARD5De #e0ene #e i0pune c 'n pl n te"(etic %i p( ctic # #e p("iecte)e %i # #e "pe( i"n li)e)e unele !"(0e de c""pe( (e<c"l +"( (e l ni2e' (e,i"n l %i # #e (e li)e)e 'n c"ntinu (e p (tene(i te c"nc(ete cu lte #t teP (ticip (e R"0&niei l ciuni 'n #p(i1inul pcii / tip de "pe( ie de #t +ilit te* 'n c d(ul "(, ni#0el"( inte(n i"n le* cu #t(uctu(i de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene* c&tu%i de 0ici* # u cu "!ie(i le ce#t"( #t(uctu(i 2 (ep(e)ent " "c )ie de (ecun" %te(e de ct(e c"0unit te 0"ndi l ("lului #u #t +ili) t"(* un p(ile1 de c(e (e unei i0 ,ini ! 2"( +ile R"0&niei 'n lu0eE#te ce(t c ("lul t(upel"( de (tile(ie %i ( c$ete nti e(iene 'n "pe( ii de #t +ilit te* 2 c(e%te pe(0 nent* 'n c"nc"(d n cu e#en de!en#i2 #t( te,iei %i d"ct(inei 0ilit (e ("0&ne%ti #i i0ple0ent (e ideil"( %i p(incipiil"( p((ii e(iene

l(,iteAnexa nr. 1. S(O!#%,42 O!2%'9,,4O% 7,4,)'%2 D2 S)';,4,)')2 a. Scopuri pe termen lung =2i)e ) "+iecti2e %i !in liti de lun, pe(#pecti2>3 8 p("0"2 (e pcii4 ! p(e2eni(e c"n!lictel"(4 8 p("0"2 (e %i # l2, (d (e d(eptu(il"( "0ului4 8 (e li) (e unui cli0 t de #ecu(it te 2i +il %i #t +il4 ) p(e)e(2 (e cce#ului li+e( l (e#u(#ele e#eni le4 8 #ecu(i) (e un"( (e,iuni =)"ne> cu (idic t p"teni l de c"n!lict b. Scopuri pe termen mediu =2i)e ) !in liti de et p>3 8 #p(i1ini(e "(, ni) iil"( 0"ndi le # u (e,i"n le 'n 2ede(e #i,u((ii #ecu(itii4 p("0"2 (e %i #p(i1ini(e inte(e#el"( n i"n le 2it le4 f #p(i1ini(e #t tel"( n i"n le 'n p("0"2 (e 2 l"(il"( de0"c( tice4 * i)"l (e %i #ecu(i) (e un"( #u(#e de (i#c =t( !ic de d(",u(i* te("(i#0* int"le( n* !iind 0ent li#0 (eli,i"#>4 i #p(i1in pent(u ut"(itile ci2ile4 8 #p(i1in pent(u n iuni p(ietene* #u0 t p(in t( t te4 c. Scopuri pe termen scurt sau pariale =2i)e ) !in liti inte(0edi (e>3 8 p(e2eni(e %i #t"p (e unui c"n!lict4 8 i0pune(e unui c"(d de p ce4 : #p(i1in u0 nit (4 8 p("teci c"n i"n lil"( !l i 'n 0ediu "#til4 8 #p(i1in pent(u (ec"n#t(uci #t(uctu(il"( #t t le %i "(dinii c"n#titui"n le4 8 #p(i1in pent(u p(e2eni(e de#t(uctu((ii unui #t t4 #p(i1in pent(u lic$id (e u(0(il"( un"( de) #t(e!ne=a nr. -. OBIECTIVELE OPERAIILOR MILITARE DE STABILITATE P"t !i #t(uctu( te 'n !elul u(0t"(3 8 #i,u( (e 1ut"(ului u0 nit (4 8 c""pe( (e 0ultin i"n l 'n #i,u( (e pcii4 8 p(e2eni(e c"n!lictel"(4 8 'ncet (e "#tilitil"(* de) n, 1 (e !"(el"(4 8 duce(e +eli,e( nil"( l 0 # t( t ti2el"(4 8 i0pune(e unui c"(d de p ce4 8 #up( 2e,$e(e (e#pect(ii p(e2ede(il"( unui c"(d de p ce4 8 p("teci (e!u,i il"( %i pe(#" nel"( #t(0ut te4 8 lic$id (e u(0(il"( un"( de) #t(e4 8 #p(i1inul ut"(itil"( ci2ile 'n (e! ce(e #t(uctu(il"( #t t le4 8 c"n#titui(e un"( c p citi c"0une de p( (e4 8 #i#ten t( n)iiei4 8 #i#tent 'n #t"p (e t( !icului de d(",u(i4 8 c"0+ te(e "(, ni) iil"( %i ciunil"( te("(i#te4 8 #i,u( (e li+e(tii de depl # (e %i n 2i, ie4 8 p("teci inte(2eniei "(, ni) iil"( u0 nit (e4 8 #p(i1ini(e c"0+ te(ii in#u(,enil"(4 8 #p(i1in pent(u (#tu(n (e (e,iunil"( t"t lit (e ntide0"c( ticeJ 8 # l2 (e %i e2 cu (e nec"0+ t nil"(

!ne=a nr. . CARTA O-N-U(apitolul <, %ezolvarea panic a di"erendelor. 'rt. $. C"n#iliul de Secu(it te p" te nc$et "(ice di!e(end # u "(ice #itu ie c (e ( pute duce I !(iciuni inte(n i"n le # u ( pute d n %te(e unui di!e(end* 'n #c"pul de #t +ili d c p(elun,i(e di!e(endului # u #itu iei ( pute pune 'n p(i0e1die 0enine(e pcii %i #ecu(itii inte(n i"n le'rt. 9E- 1> C"n#iliul de Secu(it te O-N-U- p" te* 'n "(ice #t die unui di!e(end de n tu( cel"( 0eni"n te 'n (t-99 "(i l unei #itu ii #i0il (e # (ec"0 nde p("cedu(ile # u 0et"dele de pl n (e $"t(&teP> C"n#iliul de Secu(it te 2 lu 'n c"n#ide( (e "(ice p("cedu(i de (e)"l2 (e di!e(endului de1 d"pt te de p(i9> 6c&nd (ec"0 nd(i 'n te0eiul p(e)entului (tic"l C"n#iliul de Secu(it te 2 ine # 0 %i de ! ptul c* 'n (e,ul ,ene( l* di!e(endele de "(din juridic t(e+uie # !ie #upu#e de p(i Cu(ii Inte(n i"n le de 1u#tiie* 'n c"n!"(0it te cu di#p")iiile St tutului Cu(ii'rt. 9C- 1> In c )u(ile 'n c (e p(ile l un di!e(end de n tu( cel"( 0eni"n te 'n (t- 99 nu (eu%e#c #/1 (e)"l2e p(in 0i1l" cele indic te 'n cel (tic"l* ele 'l 2"( #upune C"n#iliului de Secu(it teP> Tn c )ul 'n c (e C"n#iliul de Secu(it te c"n#ide( c p(elun,i(e di!e(endului ( pute * 'n ! pt* # pun 'n p(i0e1die 0enine(e pcii %i #ecu(itii Inte(n i"n le el 2 $"t(' d c t(e+uie # ci"ne)e 'n te0eiul (t-9E # u # (ec"0 nde c"ndiiile de (e)"l2 (e pe c (e le 2 c"n#ide( p"t(i2ite'rt. 9D- 6( #e duce tin,e(e di#p")iiil"( (t-99/9C* C"n#iliul de Secu(it te p" te* d c t" te p(ile l un di!e(end ce( ce #t * # ! c (ec"0 nd(i p(il"( 'n #c"pul (e)"l2(ii p %nice di!e(endului- (apitolul <,, 'ciunea /n caz de ameninri /mpotriva pcii, de /nclcri ale pcii i de acte de agresiune. 'rt. A. C"n#iliul de Secu(it te 2 c"#t t e.i#ten unei 0enin(i '0p"t(i2 pcii* unei 'nclc(i pcii # u unui ct de ,(e#iune %i 2 ! ce (ec"0 nd(i "(i 2 $"t(' ce 0#u(i 2"( !i lu te* 'n c"n!"(0it te cu (t- ;1/;P* pent(u 0enine(e * (e#t +ili(e pcii %i #ecu(itii inte(n i"n le'rt. ;B- Pent(u p(e'nt&0pin " ,( 2 (e #itu iei C"n#iliul de Secu(it te p" te c * 'n inte de ! ce (ec"0 nd(i # u $"t(' #up( 0#u(il"( c (e t(e+uie lu te 'n c"n!"(0it te cu (t- 9T* # in2ite p(ile inte(e# te # #e c"n!"(0e)e 0#u(il"( p("2i)"(ii pe c (e le c"n#ide( nece# (e # u de d"(it- A#e0ene 0#u(i p("2i)"(ii nu 2"( p(e1udici 'nt(/un ni0ic d(eptu(ile* p(eteniile # u p")ii p(il"( inte(e# teC"n#iliul de Secu(it te 2 ine #e 0 'n 0"d cu2enit de nee.ecut (e ce#t"( 0#u(i p("2i)"(ii'rt. ;1- C"n#iliul de Secu(it te p" te $"t(' 'n ce 0#u( c (e nu i0plic !"l"#i(e !"(ei (0 te* t(e+uie lu te #p(e #e d u(0 (e $"t(&(il"( # le %i p" te ce(e 0e0+(il"( ONU # plice ce#te 0#u(i- Ele p"t # cup(ind 'nt(e(upe(e t"t l # u p (i l (el iil"( ec"n"0ice %i c"0unic iil"(* p(ecu0 %i (upe(e (el iil"( dipl"0 tice'rt. ;P- In c )ul 'n c (e C"n#iliul de Secu(it te 2 c"n#ide( c 0#u(ile p(e2)ute 'n (t- ;1 nu ( !' dec2 te # u # d"2edit nu !i dec2 te* el p" te 'nt(ep(inde* cu

!"(e n 2 le "(i te(e#t(e* "(ice ciune pe c (e " c"n#ide( nece# ( pent(u 0enine(e pcii %i #ecu(itii inte(n i"n le- Ace #t ciune p" te cup(inde de0"n#t( ie* 0#u(i de +l"c d %i lte "pe( iuni e.ecut te de 6-A-M-* 0 (iti0e # u te(e#t(e le 0e0+(il"( O-N-U'rt. ;E- Pl nu(ile pent(u !"l"#i(e !"(el"( (0 te 2"( !i #t +ilite de C"n#iliul de Secu(it te cu 1ut"(ul c"0itetului de St t M 1"('rt. ;D- 1> M#u(ile nece# (e e.ecut(ii $"t(&(il"( C"n#iliul de Secu(it te 'n #c"pul 0enine(ii pcii %i #ecu(itii inte(n i"n le 2"( !i lu te de t"i 0e0+(ii ONU- # u de unii dint(e ei* dup cu0 2 #t +ili C"n#iliul de Secu(it teP> Ace#te $"t(&(i 2"( !i e.ecut te de 0e0+(ii O-N-U- t&t di(ect c&t %i p(in ciune l"( 'n c d(ul "(, ni#0el"( inte(n i"n le c"(e#pun)t" (e din c (e ! c p (te'rt. ?1- Nici " di#p")iie din p(e)ent c (t nu 2 duce tin,e(e d(eptului ine(ent de ut" p( (e indi2idu l # u c"lecti2 'n c )ul* 'n c (e #e p("duce un t c (0 t '0p"t(i2 unui 0e0+(u l O-N-U-* p&n c&nd C"n#iliul de Secu(it te 2 lu 0#u(ile nece# (e pent(u 0enine(e pcii %i #ecu(itii inte(n i"n le- M#u(ile lu te de 0e0+(ii 'n e.e(cit (e ce#tui d(ept de ut" p( (e 2"( !i du#e i0edi t l cun"%tin C"n#iliului de Secu(it te %i nu 2"( !ect 'n nici un !el pute(e %i 'nd t"(i(e C"n#iliului de Secu(it te* 'n te0eiul p(e)entei c (te de 'nt(ep(inde "(ic&nd ciunile pe c (e le 2 #"c"ti nece# (e pent(u 0enine(e # u (e#t +ili(e pcii %i #ecu(itii inte(n i"n leAnexa nr. 1!. !'%),(,!'%2' '%7')2, %O7E1,2, 4' O!2%'9,#1, D2 @2S),O1'%2 ' (%,524O% S#; 7'1D')#4 O%@'1,5'9,,4O% ,1)2%1'),O1'42 1. %zboiul din @ol". S/ p (ticip t cu Spit lul C$i(u(,ic l de C 0p nie n(- 1BB* di#l"c t l Al 7u+ Hl =A( +i S udit>* cu un e!ecti2 t"t l de 9D; de 0ilit (i #i PBB de p tu(i* in pe(i" d PB !e+(u (ie / PB 0 (tie 1TT1* in c"0pune(e unei +(i,)i l",i#tice +(it nice* p (ticip nte l ciunile 6"iei Multin i"n le de P ce din )"n G"l!ului Pe(#ic =p (ticip (e 2ut l + ) Re)"lui n(- ECD C"n#iliului de Secu(it te l ONU>2. 7isiunea de observatori din %epublica 7oldovaC S/ p (ticip t cu un ,(up de "+#e(2 t"(i 0ilit (i* di#l"c t in )"n l"c litii Ti,$in * cu un e!ecti2 de P; de "!ie(i* in pe(i" d 0 i 1TTP / !e+(u (ie 1TT9- Mi#iune !"#t c"n#tituit in + ) 0ec ni#0ului c2 d(ip (tit =cu p (ticip (e Repu+licii M"ld"2 * R"0&niei* 6ede( iei Ru#e #i Uc( inei> de (e,le0ent (e pe c le p %nic c"n!lictului din ( i" nele de (#(it le Repu+licii M"ld"2 . Operaiunea 1aiunilor #nite in Somalia *#1OSO7 ,,). S/ p (ticip t cu un Spit l Milit ( de C 0p nie* di#l"c t l M", di#$u* cu un e!ecti2 t"t l de P9E de 0ilit (i #i ?B de p tu(i* c (e ci"n t in pe(i" d E iulie 1TT9 / PE "ct"0+(ie 1TT;- Pe l&n, #i#tent 0edic l de u(,ent pent(u t(upele ONU* #pit lul c"(d t un 1ut"( u0 nit ( #u+#t ni l p"pul iei l"c le$. 7isiunea de 'sistenta a 1aiunilor #nite pentru %Fanda *#1'7,%). S/ p (ticip t cu " ec$ip de ? "!ie(i cu #t tut de "+#e(2 t"(i 0ilit (i* c (e u ci"n t in pe(i" d E 0 (tie /1E p(ilie 1TT; in c d(ul c"ntin,entului +el,i n din

c"0pune(e 0i#iunii&. 7isiunea de <eri"icare a 1aiunilor #nite pentru 'ngola ,,, *#1'<27 ,,,). S/ p (ticip t cu u(0t" (ele !"(te3 / un Spit l Milit ( de C 0p nie* di#l"c t in l"c lit te Vi n * cu un e!ecti2 t"t l de 1BD 0ilit (i #i ;B de p tu(i* c (e ci"n t in pe(i" d 1 iunie 1TT? / 9B 0 i 1TTCPe l&n, #i#tent 0edic l de u(,ent c"(d t pe(#"n lului UNAVEM III* p(e#t t cti2iti cu c ( cte( u0 nit ( in +ene!iciul p"pul iei ci2ile l"c le4 / " ,(up de "!ie(i #i #u+"!ie(i de #t t 0 1"(* cu un e!ecti2 t"t l de 91 de 0ilit (i* c (e ci"n t in pe(i" d 1 p(ilie 1TT? / ? iunie 1TTC in c d(ul c"0 nd 0entel"( UNAVEM III di#pu#e in l"c litile Lu nd * Men"n,ue* Lu+ n,"* S u(i0" #i Ui,e- Milit (ii ("0 ni u 'nc d( t !uncii de c"nduce(e #i de #t t 0 1"( l ni2elul C"0 nd 0entului 6"(ei #i l C"0 nd 0entel"( Re,i"n le4 / un + t li"n de in! nte(ie 5C%ti Al+ #t(e5* cu un e!ecti2 t"t l de C?D 0ilit (i* 2&nd c"0 nd 0entul #i " c"0p nie di#l"c te l Lu+ n," #i t(ei c"0p nii di#l"c te l L"+it"* C$icu0 #i N@G"2e* c (e ci"n t in pe(i" d "ct"0+(ie 1TT? / iunie 1TTC- Pe ti0pul p (ticip(ii l 0i#iune* e!ecti2ele ce#tui + t li"n u !"#t 'nl"cuite l inte(2 le de c te # #e luni cu pe(#"n l p (in&nd + t li" nel"( de5C%ti Al+ #t(e5 din Bucu(e%ti* C( i"2 * I %i #i Bi#t(i - Dup 'nc$eie(e 0i#iunii UNAVEM III #i t( n#!"(0 (e ce#tei in Mi#iune de O+#e(2 (e N iunil"( Unite pent(u An,"l =MONUA>* in iulie 1TTC* + t li"nul !"#t 'nl"cuit cu " 6"( de Re cie R pid de ni2el c"0p nie* cu un e!ecti2 de 1?B 0ilit (i* c (e ci"n t in An,"l p n in iunie 1TTDG. +ora 7ultinaional de !rotecie pentru 'lbania. S/ p (ticip t cu Det % 0entul T ctic 5S! nul G$e"(,$e5* cu un e!ecti2 de 9T1 0ilit (i* c (e !"#t di#l"c t in l"c litile Gi("M #te( #i Tepelene* p(ecu0 #i " ,(up de #t t 0 1"( cu 1 un e!ecti2 de 1B "!ie(i c (e u cti2 t in #t(uctu(ile de c"0 nd le Ope( iunii ! "!>?!"c"ndu# de It li * in pe(i" d p(ilie / iulie 1TTC- Mi#iune #/ de#!%u( t in + ) Re)"luiei C"n#iliului de Secu(it te ONU nr. 11B1 din 0 (tie 1TTC =R"0&ni !"#t #in,u( t ( din ! ( N-A-T-O- p (ticip nt l ce #t "pe( iune>In c"nte.tul #t +ili)(ii #itu iei din ce #t t ( * in c d(ul inii ti2ei MAPE =Multin i"n l Ad2i#e(H P"lice Ele0ent> un (ep(e)ent nt din c d(ul Mini#te(ului de Inte(ne #e !l in 0i#iune in Al+ ni H. +ora de ,mplementare a !cii *,+O%) si +ora de Stabilizare a !cii *S+O%) in ;osnia>-ertegovina, conduse de 1.'.).O. In 0i#iune I6OR #/ p (ticip t cu B t li"nul TE Geniu* cu un e!ecti2 de PBB de 0ilit (i* di#l"c t in l"c lit te Senic * in pe(i" d D 0 (tie / 1 n"ie0+(ie 1TTE- B t li"nul !"#t #u+"(d"n t C"(pului Ali t de Re cie R pid =ARRC>* e.ecut&nd in p(incip l cti2iti de de0in (e* (ep ( ii de d(u0u(i #i p"du(i* c"n#t(ucii #i (ep ( ii de cldi(i- Dup 'nc$eie(e 0 nd tului I6OR* + t li"nul c"ntinu t # p (ticipe* in pe(i" d 1 n"ie0+(ie 1TTE / PP iunie 1TTD* l "pe( iune S6OR* cu un e!ecti2 di0inu t l 1DB de 0ilit (i- In c d(ul S6OR 0 i ci"n t " ,(up de t(ei "!ie(i ("0 ni de #t t 0 1"(* in #u+"(dine C"0 nd 0entului 6"(el"( Te(e#t(e Ali te din Eu("p Cent( l =LANDCENT>* p(ecu0 #i un det % 0ent de p("2i)i"n (e cu c (+u( n!i/lu+(i!i ni* lctuit din 1B 0ilit (i #i E ut"#peci le- O d t cu p(elun,i(e 0i#iunii S6OR* #/ p(elun,it #i 0 nd tul c"ntin,entului ("0&n* c (e

e#te di#l"c t #i in p(e)ent in Senic O!2%'9,#1, D2 7219,12%2 ' !8(,, ,1 (#%S D2 D2S+8:#%'%2 1. 7isiunea de Observare a 1aiunilor #nite pentru ,ra= si IuFeit *#1,IO7). S/ p (ticip t cu C "+#e(2 t"(i 0ilit (i* 'ncep&nd cu lun p(ilie 1TT1- Ulte(i"(* nu0(ul ce#t"( !"#t (edu# l E* i (* 'ncep&nd cu "ct"0+(ie 1TTE* l ?- Mi#iune #e e.ecut #u+ e,id ONU #i c"n#t in "+#e(2 (e (e#pect(ii 'ncet(ii !"cului in !"#t )"n de c"n!lict din G"l!ul Pe(#ic2. 7isiunea post>S+O% in ;osnia>-ertegovina condus de 1.'.).O. In + ) p("+(ii P (l 0entului R"0&niei* #e p (ticip l 0i#iune p"#t/S6OR* 'ncep&nd din PP iunie 1TTD* cu u(0t" (ele !"(te3 / + t li"nul TE Geniu* cu un e!ecti2 de 1EE de 0ilit (i4 / un det % 0ent de t( n#p"(t c (+u( ni/lu+(i!i ni* lctuit din 1B 0ilit (i4 / un plut"n de p"liie 0ilit (* cu un e!ecti2 de P1 de 0ilit (i* in c d(ul unei uniti 0ultin i"n le de p"litie 0ilit (4 / t(ei "!ie(i de #t t 0 1"(* din c (e unul 'ndepline%te !unci de #i#tent l %e!ului de #t t 0 1"( l Seciei Ope( ii Ci2ile* i ( ceil li d"i de "!ie(i CIM1C* 'n c d(ul c"0 nd 0entului !"(ei4 / d"u e("n 2e 0ilit (e de t( n#p"(t C/19BF =nu0 i l ce(e(e>R"0&ni pu#* de #e0ene * l di#p")ii Re)e(2ei St( te,ice S6OR un + t li"n de in! nte(ie cu un e!ecti2 de ;BB de 0ilit (i* di#pun&nd #i de 0i1l" cele de t( n#p"(t e(i n nece# (e. 7isiunea ,.S.'.+. din '"ganistan. Se p (ticip cu un plut"n de p"liie 0ilit (* " ,(up de #peci li%ti 'n d"0eniul p("teciei c$i0ice %i + cte(i"l",ice %i " c"0p nie din c d(ul t(upel"( te(e#t(ePlut"nul ("0&n de p"litie 0ilit ( din c d(ul 6"(ei Inte(n i"n le de A#i#tent de Secu(it te 'n A!, ni#t n =I-S-A-6-> e.ecut t* 'n pe(i" d B1/PB iunie -c* ED 0i#iuni "(d"n te de c"nduce(e 6"(ei- Ace#te u cup(in# ? 0i#iuni de inte(2enie* 1E 0i#iuni de 0"nit"(i) (e* P 0i#iuni de c"nt("l ntite("* PC 0i#iuni de e#c"(t #i 1P 0i#iuni de p t(ul (e* 1 0i#iune t( n#p"(t #peci l* 9 0i#iuni de p ) " "+iecti2el"( #peci le #i P 0i#iuni de in2e#ti, ii'n pe(i" d BC/11 iulie -c* 2ut l"c ("ti(e pe(#"n lului p (ticip nt l 0i#iuneDet % 0entul C / 19B e.ecut t 9 0i#iuni 'n ! 2" (e I-S-A-6-* t( n#p"(t&nd c"0+u#ti+il #i li0ente pe (ut VARACFI / VABUL- In pe(i" d PD iunie / 19 iulie -c* e("n 2 C/19B e.ecut t 0i#iuni de t( n#p"(t 'n #p(i1inul Ope( iei 5ENDURING 6REEDOM5-