Sunteți pe pagina 1din 41

A BFG HI Q

Carte de colorat pentru prepitici si pitici de clasa a I-a

JKLM NOP

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z
1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
2

A D G J M P S V

B E H K N Q T W Z

C F I L O R U X
3

abcdef ghijkl mnopqr stuvw xz


4

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
5

ABCDEF GHIJKL MNOPQ RSTUV WXZ 01234 56789


10

abcdefg hijklm nopqrs tuvwx z 01234 56789


11

abcdefg hijklm nopqrs tuvwx z 01234 56789


12

ABCD EFGHI JKLMN OPQR STUV WXZ


13

14

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z
15

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z
16

abcdefg hijklmn opqrstu vwxz ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTU VWXZ


17

ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWX Z2


18

19

abcdef ghijkl mnopq rstuv wxz 01234 56789


20

21

22

abcdef ghijkl mnopq rstuvw xz 01234 56789


23

abcd efghi jklmn opqr stuv wxz 01234 56789


24

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z
25

ABCDEF GHIJKL MNOPQR STUVWX Z 1234 6789


26

27

abcdefghi jklmnopq rstuvwxz ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTU VWXZ 01234 56789


28

abcdefghijkl mnopqrstuvw xz ABCDEFGHI JKLMNOPQ RSTUVWX Z 0123456789


29

30

abc def ghij klm nop qrs tuv wxz

31

A D G J M P S V

B E H K N Q T W Z

C F I L O R U X
32

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z
33

()abc defghij klmnop QrstuV wxYz)


34

abcdefgh ijklmnopq rstuvwxz ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTU VWXZ 01234 56789


35

36

a d g j m p s v

b e h k n q t w z

c f i l o r u x
37

A B C E F G I J K M N O Q R S U V W Z

D H L P T X
38

Abcdef ghijklm nopqrst uvwxz01 2345678 9


39

40