Sunteți pe pagina 1din 5

Capitolul 4:Echilibre acido-bazice Lectia 10

1.Acizi si baze in solutie apoasa

Numele de acid si baza au fost folosite pentru prima data de O. Tachenius in secolul al XVII-lea. R. Boyle a incercat sa defineasca acizii si bazele folosindu-se de unele constatari experimentale:

ACIZI

BAZE

- Substante cu gust acru ;

-

Substante cu gust lesietic;

- Schimba culoara indicatorilor;

-

Schimba culoarea indicatorilor ;

- Reactioneaza cu multe metale;

-

Unsuroase la pipait;

- Se neutralizeaza cu bazele.

-

Se neutralizeaza cu acizii.

Acizii se clasifica in : -acizi tari: H 2 SO 4 acid sulfuric; HCl acid clorhidric; HNO 3 acid azotic. -acizi slabi: HCN acid cianhidric; CH 3 COOH acid acetic.

Bazele se clasifica in : -baze tari: NaOH hidroxid de natriu(sodiu); KOH hidroxid de potasiu; Ca(OH) 2 hidroxid de calciu. -baze slabe: NH 3 amoniac.

De-a lungul timpului, notiunile de acid si baza s-au modificat.

Teoria disociatiei electrolitice a lui Arrhenius defineste:

Acizii sunt substante care, in solutii apoase pun in libertate ioni de hidrogen H + . Bazele sunt substante care, in solutii apoase pun in libertate ioni hidroxid HO .

In stare pura (in absenta apei),acizii si bazele nu sunt substante disociate si nu conduc curentul electric, sau il conduc foarte slab. In solutie apoasa sunt bune conducatoare de electricitate. Aceasta teorie a fost completata de W. Ostwald.

Teoria protolitica a acizilor si bazelor elaborata de J.N. Brönsted si T.M. Lowry defineste:

Acizii sunt substante capabile de a ceda protoni H + . Bazele sunt substante capabile de a accepta protoni H + .

Cele doua reactii se implica reciproc; acidul cedand un proton se transforma in baza conjugata; baza acceptand un proton de la acid se transforma in acid conjugat:

HA + H 2 O

A

+

H 3 O +

Acid

apa

baza conjugata

ion hidroniu

B

+ H 2 O

BH +

+

HO

Baza

apa

acid

ion

 

Conjugat

hidroxid

Capitolul 4:Echilibre acido-bazice Lectia 10 Caracterul acido-bazic al unor solutii se determina cu substante care isi schimba culoarea in mediu acid sau bazic,numite indicatori acido-bazici.Schimbarea culorii indicatorilor este determinata de schimbarea structurii lor.

Denumire

Culoarea

indicatorilor

In mediu acid

In mediu bazic

Fenolftaleina

Incolor

Rosu carmin

Turnesol

Rosu deschis

Albastru

Acidul si baza care se genereaza reciproc prin transferul unui proton intre ei, sunt specii chimice conjugate; ele alcatuiesc un cuplu acid / baza conjugata (sau cuplu baza / acid conjugat), bine individualizat. Cateva exemple de cupluri acid / baza conjugata sunt date in urmatorul tabel:

Acidul

Rolul in cuplul acid / baza

Baza

Cuplul acid / baza

HCl

este acidul conjugat al bazei

Cl

HCl /Cl

acidul clorhidric

 

HCN

este acidul conjugat al bazei

CN

HCN / CN

acidul cianhidric

CH 3 COOH acidul acetic

este acidul conjugat al bazei

CH 3 COO

CH 3 COOH / CH 3 COO

NH 4

+

este acidul conjugat al bazei

NH 3

NH 4 + / NH 3

ionul amoniu

Na + ionul de sodiu

este acidul conjugat al bazei

NaOH

Na + / NaOH

HSO 4 ionul sulfat acid

este acidul conjugat al bazei

SO 4

2

HSO 4 / SO 4

2

Cuplurile acid / baza conjugata (sau baza / acid conjugat) sunt cupluri acido-bazice. Protonul nu poate exista in stare libera in solutie deoarece el este o particula foarte mica si extrem de reactiva. In toate reactiile chimice protonul H + cedat de acidul dintr-un cuplu acid / baza conjugata (de exemplu Acid 1 ) este acceptat de o alta specie chimica, avand caracter de baza, din alt cuplu acid / baza conjugata a9de exemplu Baza 2 ):

Acid 1

acid / baza conjugata a9de exemplu Baza 2 ): Acid 1 Baza 1 + H +

Baza 1

+

H +

Baza 2 + H +

Baza 2 ): Acid 1 Baza 1 + H + Baza 2 + H + Acid

Acid 2

se aduna echilibrele

Acid 1 + Baza 2

Baza 1 + Acid 2 1 + Acid 2

Se stabilesc astfel echilibre cu schimb de protoni in care se pot transfera unul sau mai multi protoni intre acidul dintr-un cuplu ( Acid 1 / Baza 1 ) si baza din alt cuplu (Acid 2 / Baza 2 ). Echilibrele cu schimb de protoni la care participa acidul dintr-un cuplu si baza din alt cuplu sunt echilibre acido-bazice sau reactii acido-bazice.

Capitolul 4:Echilibre acido-bazice Lectia 10 Exemplu:

CH 3 COOH acid 1

CH 3 COOH acid 1

CH 3 COO baza 1

+

H +

cuplul CH 3 COOH / CH 3 COO

NH 3

+

H +

+ H +

NH 4 + acid 2

 

cuplul

NH 4 + / NH 3

baza 2

 
 

se aduna echilibrele

 

CH 3 COOH + acid 1

NH

3

CH 3 COOH + acid 1 NH 3 CH 3 COO ─ baza 1 + NH

CH 3 COO baza 1

+

NH 4

+

baza

2

acid 2

2.Notiunile de pH si pOH

Determinarile experimentale au aratat ca apa conduce foarte putin curentul electric,deoarece un numar foarte mic de molecule de apa ionizeaza:

H 2 O Acid H 2 O + Baza H +
H 2 O
Acid
H 2 O +
Baza
H +
HO ─ + H + baza H 3 O + acid
HO ─ + H +
baza
H 3 O +
acid

+

2 H 2 O

2 H 2 O H 3 O + + HO ─

H 3 O + +

HO

Baza1

acid1

Acid2

baza2

Amfolit acido-bazic

Apa este un amfolit acido-bazic deoarece se comporta ca acid in prezenta unei baze si ca baza in prezenta unui acid.

Constanta prin care se caracterizeaza echilibrul de ionizare a apei se numeste constanta de autoprotoliza sau constanta de ionizare a apei, notata cu K w si egala, la 25ºC, cu 10 -14 mol 2 /L 2 .

K w =[H 3 O + ] · [HO - ] = 10 -14 mol 2 /L 2

La 25ºC,in apa pura,concentratia ionilor hidroniu este egala cu concentratia ionilor hidroxil,adica:

[H 3 O + ] = [HO - ]= K w =10 -7 mol/L

Intrucat apa ionizeaza putin,concentratiile [H 3 O + ] si [HO - ] sunt foarte mici. Deoarece este greu sa se opereze cu valori numerice mici, in locul concentratiilor de [H 3 O + ] si [HO - ] se folosesc logaritmii zecimali ai acestora. Se introduc astfel notiunile de pH si pOH.

Capitolul 4:Echilibre acido-bazice Lectia 10 pH= lg[H + ] = lg[H 3 O + ]

EX: Daca [H + ]= 10 -x rezulta pH = x

pOH = lg[HO - ]

EX: Daca [HO - ] = 10 -y rezulta pOH = y

Prin insumarea marimilor pH si pOH se obtine:

pH + pOH = lg [H 3 O + ] · [HO - ] pH + pOH = pK w pH + pOH = 14 sau x + y =14

Calcularea pH-ului solutiilor de acizi tari si de baze tari

Acid tare monoprotic este acidul care pune in libertate un ion H + si are pH-ul intre 0 si 5.

Acid + H 2 O

Baza + H 3 O + 3 O +

[H 3 O + ] = [Baza] =C acid ; pH = lgC acid tare

Baza tare monoprotica este baza care accepta un ion H + si are pH-ul intre 9 si 14.

Baza + H 2 O

un ion H + si are pH-ul intre 9 si 14. Baza + H 2 O

Acid + HO -

[HO - ] = [Acid] = C baza ; pOH = lgC baza tare ,pH = 14 – pOH

Reactia de neutralizare

Reactia dintre un acid si o baza se numeste reactie de neutralizare. In urma reactiei dintre un acid si o baza se formeaza totdeauna o sare; cand baza este un hidroxid,din reactie rezulta o sare si apa.

Ex:

a. Acid tare si baza slaba:

HCl

+

NH 3

HCl + NH 3 NH 4 Cl

NH 4 Cl

acid

amoniac

clorura

clorhidric

de amoniu

b. Acid tare si baza tare:

HCl

+

NaOH

HCl + NaOH NaCl + H 2 O

NaCl

+

H 2 O

 

hidroxid

clorura

apa

de sodiu

de sodiu

H 2 SO 4 + Ca(OH) 2

H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 CaSO 4 + 2H 2 O

CaSO 4 + 2H 2 O

acid

hidroxid

sulfat

sulfuric

de calciu

de calciu

Capitolul 4:Echilibre acido-bazice Lectia 10 c. Acid slab si baza tare :

HCN + NaOH

acid

hidroxid

10 c. Acid slab si baza tare : HCN + NaOH acid hidroxid cianhidric de natriu

cianhidric

de natriu

NaCN + H 2 O

cianura

de natriu

apa

d. Acid slab si baza slaba :

CH 3 COOH + NH 3 acid amoniac CH 3 COONH 4 acetat de amoniu
CH 3 COOH + NH 3
acid
amoniac
CH 3 COONH 4
acetat de amoniu

acetic