Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE NVMNT: Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu-Maieru PROFESOR: Rosu Aleodor DISCIPLINA: Contracte economice DATA: 12.0 .201! CLASA: a "#- a $ UNITATEA DE NVARE: %tili&area contractelor economice in 'ro'ria activitate TEMA LECIEI: Contractul individual de munca.#ntocmire.Modi(icare.#ncetare. TIPUL LECIEI: Lec)ie mi*ta+ COMPETENE: cheie:

C.C.1. #denti(ica 'robleme com'le*e+ C.C.2. Re&olva 'robleme+ C.C. . ,valuea&a re&ultatele obtinute+

specifice:

C.-.1.,levul sa de(ineasca corect notiunea de contract individual de munca+ C.-.2.,levul sa de(ineasca corect notiunea de salariu+ C.-. . ,levul sa identi(ice dre'turile si obligatiile 'artilor contractului individual de munca+

C.-.!. ,levul sa enumere toate modi(icarile ce 'ot a'area in tim'ul derularii contractului individual de munca + C.-... ,levul sa intocmeasca corect contractul individual de munca/a'licand legislatia muncii in vigoare+ C.-.0. ,levul sa a'lice corect modi(icarile contractului individual de munca + C.-.1. ,levul sa a'lice corect incetarea contractului individual de munca+ Obiec i!"# e$"c% i&'%#: (A'licarea de'rinderilor e(iciente utili&ate in 'ractica legislatiei muncii+

VALORI )I ATITUDINI: - -timularea g2ndirii autonome/ re(le*ive 3i critice 4n ra'ort cu realitatile economice+ - Cultivarea unei atitudini 'o&itive (a)5 de 'ractica 6urisdictiei muncii 3i a 4ncrederii 4n 'ro'riile abilit5)i de re&olvare situatiilor de simulare a realitatii economice+ STRATE*IA DIDACTIC: I+ METODE )I PROCEDEE: 7 7 7 7 7 7 7 e*'unerea conversa)ia euristic5 4nv5)area 'rin desco'erire 'roblemati&area/ brainstormingul lucrul cu (isa de lucru/ cu manualul+ M,T89A 9,9%CT#:A+ simularea

II+ RESURSE: a; tem'orale< o ora didactica =.0 de minute; b; umane< clasa heterogen5 de 20 de elevi 3i ca'acit5)ile lor normale de 4nv5)are c; mi6loace de 4nv5)5m2nt< manualul 3i te*tul legislativ/ caietul de noti)e/ (isa de lucru cu sarcini de lucru s'eci(ice... d; bibliogra(ice< Manual contracte economice/cl a "#-a/,ditura 8scar >rint/2001+ >rograma 3colar5 de Contracte economice/ clasa a "#-a+ Codul Muncii cu ultimele modi(icari la 1.12.201 + -?.?.?.legestart.ro III+ FORME DE OR*ANI,ARE A ACTIVITII: 7 7 7 abordarea (rontal5 activitate 4n 'erechi munc5 individual5

IV+ EVALUAREA: observarea sistematic5 a elevilor/ autoevaluarea+

SCENARIUL DIDACTIC

N -+ c+

SECVENELE LECIEI

COMPETENE

CONINUTURI )I ACTIVITI DE NVARE - salutul/ trecerea absen)elor/ 'reg5tirea materialelor didactice necesare 4n or5+ - 'ro(esorul le cere elevilor s5 'reci&e&e care a (ost subiectul lec)iilor anterioare/ iar aces)ia de(inesc notiunea de contract individual de munca+

METODE )I MI.LOACE DE NVMNT - tabla/ caietele/ manualul/ coli/ mar@er/ (isa de lucru=(isele de lucru;+ - conversa)ia

FORME DE OR*+

E!%#"%-e

O/S+

1.

MOMENT OR*ANI,ATORIC 0 1i'" e

abordare (rontal5

2.

CAPTAREA ATENIEI 0 1i'"

activitate (rontal5 3i individ.

REACTUALI,AREA CUNO)TINELOR ANTERIOARE 2 1i'" e

C.C.1+ C.C.2+ C.C. C.-.1+C-2+C-

- se reactuali&ea&5 datele teoretice des're contractul individual de munca=de(initie/'arti/obie ct; -se reamintesc dre'turile si obligatiile anga6atului res'ectiv ale anga6atorului + -'ro(esorul introduce in discutie im'ortanta 'artilor contractuale de a cunoaste modi(icarile ce 'ot a'area intim'ul derularii C#M 'recum si im're6urarile in care 'oate inceta acesta+

- brainstorming

activ. (rontal5/ individ.

8bs. elevilor/ chestionarul oral

-conversa)ia -e*'unerea

!.

ANUNAREA SU/IECTULUI NOII LECII )I ENUNAREA SCOPURILOR LECIEI 0 1i'"

activ. (rontal5