Sunteți pe pagina 1din 5

Andreea Alexandra Fril EAI, Grupa 2 An 2

Marea ri! din anii "#2#$"#%%& 'ene!, for(e de (anife)*are i rever+eraii 'eo'rafi e

Prof.univ.dr. IOAN LUMPERDEAN

Marea criz din anii 1929-1933: genez, forme de manifestare i reverberaii geografice
Introducere
A( ale) a *e( de )*udiu ,Marea ri! din anii "#2#$"#%%& 'ene!, for(e de (anife)*are i rever+eraii 'eo'rafi e- da*ori* i(pa *ului produ) la nivelul .n*re'ii lu(i, dar /i a ur(are a urio!i*0ii pe are a *re!i*$o a e)* )u+ie * pen*ru (ul* lu(e. Nu pu*e( .n epe fr a da o defini0ie on re* ri!ei e ono(i e. Na0ional 1ureau of E ono(i Re)ear 2 3N1ER4 define/*e ri!a a fiind ,o scdere semnificativ a activitii economice pentru cteva uni ref ectat !n scderea "I#-u ui, scderea venituri or individua e, reducerea nive u ui ocuprii, diminuarea produciei industria e $i a consumu ui,. 5n opinia (ea, ri!a finan iar nu e)*e de 6* o for( de (anife)*are a ri!ei e ono(i e /i refle * o ne.n redere .n )i)*e(ul finan iar, o ) dere )e(nifi a*iv a volu(ului *ran!a 0iilor la +ur), o dere'lare a (e ani)(elor de pia0.

%auze e dec an$rii crizei


7ri! e ono(i (ondial are a .n epu* .n "#2# i a dura* p6n .n "#%% a fo)* ea (ai .ndelun'a* i )ever depre)iune e ono(i prin are a *re u* )o ie*a*ea o iden*al indu)*riali!a*. Ea a provo a* ) 2i(+ri funda(en*ale .n )*ru *ura in)*i*uiilor e ono(i e, .n poli*i ile (a roe ono(i e i .n *eoria e ono(i . 7au!ele are au 'enera* ri!a din anii "#2# 8 "#%% )e re')e) .n do(eniul produ iei, o(erului, )i)*e(ului +an ar i +ur)ier e* . 5n anii ur(*ori Pri(ului R!+oi Mondial, piaa a rea iona* po!i*iv, prin re*erea ererii de +unuri de on)u( i produ)e de u! .ndelun'a*, pen*ru refa erea )au .nlo uirea elor di)*ru)e de r!+oi. 9e a:un'e a)*fel la o relan)are e ono(i i la inve)*iii de api*al. De a)e(enea, da*ori* ererii (ari de produ)e, re) /i )*o urile de pe piee. 5n) po)i+ili*ile de on)u( erau redu)e deoare e populaia, a+ia iei* din*r$un r!+oi, avea veni*uri li(i*a*e. Din au!a re*erii ofer*ei de produ)e de *re o(er iani .n*r$o proporie (ai (are de 6* ererea, produ *orii au a:un) ) a u(ule!e )*o uri (ari nev6ndu*e, de lan6ndu$)e a)*fel ri!a din "#2", pre(er'*oare (arii ri!e are ur(a. Produ *orii, nelu6nd .n )ea( po)i+ili*ile redu)e de on)u( ale populaiei i )e(nele de linului are ur(a ) ai+ lo , au on*inua* ) .i de!vol*e produ ia. A)*fel, au!a funda(en*al a Marii Depre)iuni a on)*i*ui*$o *o (ai a ea)* de!vol*are exa'era* a +unurilor i produ)elor .n ondiiile on)u(ului redu) eea e a du) la de linul produ 0iei, pe ()ur e produ *orii /i o(er ian0ii o+)ervau o re/*ere neplanifi a* de (arf .n )*o uri. De linul ini0ial al produ *ivi*0ii .n 9UA .n vara lui "#2# e)*e unani( on)idera* ar fi re!ul*a* din )*ri *a poli*i (one*ar a(eri an are vi!a re)*r6n'erea )pe ula0iilor la +ur). Perioada din*re anii an*eriori de lanrii ri!ei e ono(i e 3"#2" 8 "#2;4 au repre!en*a* o perioad de de!vol*are, un de eniu pro)per. Dup o epo a ererii (ari de +unuri de on)u( i produ)e de u! .ndelun'a*, da*ori* re*erilor )alariale, dar i a preului a iunilor o*a*e la +ur), populaia )$a axa* pe u(prarea de a iuni .n vederea )poririi veni*urilor. 7*re *oa(na lui "#2#, pre0urile

a 0iunilor .n 9UA au a*in) o*e are nu pu*eau fi :u)*ifi a*e prin*r$o an*i ipare re!ona+il a 6/*i'urilor vii*oare. <o ul de +ur) a deveni* o a iune o*idian, aproape fie are a(eri an u(pr6nd i *ran!a ion6nd a iuni la +ur). 1o'ia a(eri anilor on)*a .n a e)*e a iuni *ran!a iona*e. Nu (ai era un :o , i un vi iu. Pe uloarele +ur)ei pu*eau fi v!u*e )i(ple 'o)podine are veneau ) *ran!a ione!e .n dru( )pre pia, oa(eni )i(pli, dein*ori ai unui nu(r ridi ol de (i de a iuni, fun ionari, p6n a*un i oa(eni la lo ul lor, are, .i *ran)for(a)er +ru(a de avere .n a iuni, *oi :u 6nd .n ne*ire, u o redin .n reui* aproape (i)*i . Inve)*iiile la +ur) au fo)* v!u*e drep* o ale uoar de .(+o'ire 3ea)= (one=4 i )e e)*i(ea! .n ori e (o(en* al perioadei "#2>$"#2#, el puin ? (ilioane de a(eri ani deineau a iuni la +ur). In*rarea per(anen* a unor noi inve)*i*ori on o(i*en* u ieirea al*ora, a a)i'ura* un flux on*inuu de ,+ani noi- .n pia eea e a du) la o re*ere fr pre eden* a preului a iunilor. Drep* re!ul*a*, )$a a:un) la de linul *rep*a* al pre0urilor, .n o *o(+rie "#2#, inve)*i*orii /i au pierdu* .n rederea, iar +alonul de )pun al +ur)ei de valori )$a )par*. Pani a v6n!rilor )$a de lan/a* .n &oia 'eagr, 2? o *o(+rie "#2#, 6nd, la +ur)a din Ne@ AorB )e v6nd "2.;#?.C>D de a iuni. Mul*e a 0iuni fu)e)er u(pra*e u a operire 8 adi , folo)ind .(pru(u*uri 'aran*a*e doar u o (i fra 0iune din valoarea a 0iunilor. 5n on)e in0, ) derea i$a for0a* pe unii inve)*i*ori )$/i li 2ide!e pa 2e*ele de a 0iuni, a en*u6nd a)*fel derea pre0urilor. 5n*re valoarea lor de v6rf .n )ep*e(+rie /i valoarea (ini(al .n noie(+rie, pre0urile a 0iunilor .n 9UA 3()ura*e prin indi a*orul 7o@le)4 au ) !u* u %%E. Deoare e de linul a fo)* a*6* de dra(a*i , a e)* eveni(en* a r(a) uno) u* a Mare e %ra( din "#2#. O al* au! a fo)* repre!en*a* de fap*ul , .n a ea)* perioad, +n ile ofereau a(eri anilor po)i+ili*a*ea on*ra *rii de .(pru(u*uri (ul* (ai uor de 6* .nain*e i e)*e foar*e pro+a+il pe l6n' (aini i a)e, (uli din*re ei are au lua* redi*e au inve)*i* o par*e din +ani i la +ur). 7ra2ul +ur)ei de valori a redu) )u+)*anial ererea 'lo+al a(eri an. A 2i!iiile de +unuri de folo)in .ndelun'a* i inve)*iiile .n afa eri au ur(a* o ) dere on)idera+il. O expli aie ar fi 'enerarea de *re ri!a finan iar .n r6ndurile populaiei o ne)i'uran on)idera+il .n eea e vi!ea! veni*urile vii*oare, iar ne)i'urana, la r6ndul ei, a de*er(ina* on)u(a*orii i a'enii e ono(i i ) a(6ne a 2i!iia de +unuri de folo)in .ndelun'a*. Dei pierderea de averi per)onale au!a* de derea preurilor pe a iuni a fo)* rela*iv redu), ra2ul a ) !u* 2el*uielile de on)u(, fiind prin ipalul (o*iv al ) derii produ *ivi*ii, are a in*ra* .n re're).

)fecte e crizei economice din 1929-1933


5n 6*eva luni e ono(ia a(eri an )e de!or'ani!ea!& fali(en*e +an are, .n*reprinderi indu)*riale a ror produ ie e)*e parali!a* i are$i *ri(i* (un i*orii i fun ionarii .n o(a:. 9 derea veni*urilor provoa o redu ere a on)u(ului. 9upraprodu ia a'ri ol provoa pr+uirea ur)ului (rfurilor ali(en*are de*er(in6nd ruinarea fer(ierilor. 5n rederea .n vir*uile e ono(iei li+erale di)pare. Re'i(ul li+eral pri(e*e o du+l lovi*ur& F poli*i , deoare e una din*re (arile de(o raii e)*e de)*a+ili!a* F e ono(i , prin onfrun*area li+erali)(ului e ono(i u o profund ri!.

5n an)a(+lu, din "#2# p6n .n "#%2 veni*ul naional al 9UA ) ade, de la ;G la %# de (iliarde de dolari. 7ri! e ono(i love*e *oa*e a*e'oriile )o iale. 9e(nul el (ai vi!i+il al ri!ei )o iale& nu(rul o(erilor re*e on)idera+il, de la ",> (ilioane de o(eri .n "#2# la "2 (ilioane .n "#%2, adi un )fer* din populaia a *iv. A'ri ul*orii )un* el (ai 'reu lovii. Ei )un* on)*r6ni )$i v6nd p(6n*urile la preuri foar*e (i i pen*ru a$i a 2i*a da*oriile. Muli din*re ei (i'rea! .n ve)*, (ai ale) )pre 7alifornia, .n u*are de lu ru. 9r ia afe *ea! i fun ionarii, (e(+rii profe)iunilor li+erale, api*ali*ii ruinai.

*everberaii geografice
Dei )$a de lana* .n 9*a*ele Uni*e ale A(eri ii, Marea Depre)iune a produ) un de lin dra)*i al produ *ivi*ii, o ra* deo)e+i* de 'rav a o(a:ului i o deflaie a u* .n aproape *oa*e rile lu(ii. Efe *ele )ale )o iale i ul*urale nu au fo)* (ai pu in oplei*oare, (ai ale) .n 9UA, unde a ea)* perioad de ri! a repre!en*a* ea (ai (are ala(i*a*e u are )$a onfrun*a* poporul a(eri an de la R!+oiul 7ivil .n oa e. 7ri!a de lan/a* .n 9.U.A. .n o *o(+rie "#2# )$a dovedi* a fi ea (ai 'rav din*re ele uno) u*e vreoda* de )i)*e(ul api*ali)*, a*6* prin a(ploare, 6* /i prin dura*a ), deoare e a afe *a* .n*re'a lu(e, u ex ep0ia U.R.9.9., /i )$a prelun'i* .n unele 0ri p6n .n "#%>, da nu 2iar p6n .n "#%#, oda* u .n epu*ul elui de$al Doilea R!+oi Mondial, la a rui de lan/are a on*ri+ui*. Prin )i)*e(ul de va)e o(uni an*e are le'a 9UA de elelal*e )*a*e ale lu(ii, .n*rea'a e ono(ie (ondial a .n epu* ) fie afe *a* Marele ra2 finan iar din anul "#%D a apru* .n pri(ul r6nd a o on)e in0 dire * a Pri(ului R!+oi Mondial. Mul*e din*re ele (ai pu*erni e 0ri ale lu(ii, in lu)iv Marea 1ri*anie ori Ger(ania, r()e)er u da*orii i(en)e dup Pri(ul R!+oi Mondial /i apelau la 9UA pen*ru .(pru(u*uri. Dup Pri(ul R!+oi Mondial, e ono(iile europene erau dependen*e de a:u*orul finan iar a(eri an. Dar, a ur(are a ra2ului, a e)*a nu a (ai pu*u* fi )u)0inu*. E ono(iile 0rilor europene au fo)* ur6nd afe *a*e de (area ri!, dar i(pa *ul deplin nu a fo)* )i(0i* de 6* .n "#%". 5n (ai "#%", fali(en*ul (arii +n i au)*rie e Hredi*an)*al* a a*ra) dup )ine pr+u/irea e ono(i a Europei 7en*rale. Ger(ania, are depindea de inve)*i0iile /i .(pru(u*urile a(eri ane a fo)* lovi* din plin, nu(rul /o(erilor a:un'6nd la /a)e (ilioane. 7ri!a Marii 1ri*anii )$a de lan/a* dup 6*eva )p*(6ni /i 2iar /i *ari (ai pu0in indu)*riali!a*e, pre u( Fran*a /i I*alia, au fo)* 'rav afe *a*e. Di(inuarea ererii de afea, !a2r, +u(+a /i (*)uri a du) la )r irea *arilor de la 1ra!ilia p6n la <aponia.

Msuri pentru e iminarea efecte or negative a e crizei


Ideea en*ral a a e)*or ()uri a fo)* re/*erea rolului )*a*ului .n e ono(ie. 5n a e)* )en) )$a ur(ri* *ran)punerea .n pra *i a do *rinei e ono(i e a diri:i)(ului, )in*e*i!a*a de e ono(i)*ul <o2n He=ne). 7ea (ai )erioa) *ran)punere .n pra *i a a e)*ei on ep0ii e)*e renu(i* poli*i a a pre/edin*elui F.D. Roo)evel*& Ne@ Deal. A ea)*a vi!a& F refa erea )i)*e(ului +an ar, prin )u)pendarea a *ivi*a*iilor +n ilor are nu pu*eau ) re.n eap o a *ivi*a*e finan iar nor(al F depre ierea (one*ar, u ) opul )*i(larii expor*urilor

F relan)area a *ivi*0ilor indu)*riale prin*r$un pro'ra( oeren*, la nivel na0ional, are )*a+ilea volu(ul produ 0iei, nivelul pre0urilor, )alariile an'a:a0ilor, ondi0iile de (un F .n 2eierea unui pa * )o ial, )u+ pa*rona:ul )*a*ului, in*re pa*rona* /i )indi a*e, prin ela+orarea unui - od de ondui*- pen*ru a(+ele pr0i F ()uri de )u+ven0ionare a a'ri ul*urii /i de )*i(ulare a a *ivi*0ii din a ea)* ra(ur F ini0ierea unor a(ple lu rri pu+li e, finan0a*e de *re )*a*, prin on)*ruirea de au*o)*r!i, aeropor*uri, anale, a(ena:ri fun iare, e* .

%onc uzii
,Ma:ori*a*ea e ono(i/*ilor, .n ()ura .n are )e '6nde) ( ar la a e)* )u+ie *, prive) Marea 7ri! din anii "#%D a pe o *ra'edie 'ra*ui*, are n$ar fi fo)* delo ne e)ar. Da Ier+er* Ioover n$ar fi .n er a* ) e 2ili+re!e +u'e*ul .n fa0a unei depre)iuni e ono(i eJ da Re!erva Federal n$ar fi apra* e*alonul$aur, .n de*ri(en*ul e ono(iei in*erneJ da au*ori*0ile ar fi )u)0inu* de ur'en0 u li 2idi*0i .n +n ile a(enin0a*e ) ad, al(6nd a)*fel pani a in)*ala* *rep*a* .n "#%D$"#%"J a*un i, ra2ul pie0ei +ur)iere din "#2# n$ar fi ondu) de 6* la o re e)iune Kde 'rdin,, u ni(i ie/i* din o(un, ur6nd da* ui*rii /i, din (o(en* e e ono(i/*ii /i re)pon)a+ilii u poli*i pu+li /i$au .nv0a* le 0ia L...M ni(i are ) )e(ene u Marea 7ri! nu (ai poa*e avea lo vreoda*.- $ Paul Hru'(an, din ,In*rodu ere $ 5n*oar erea e ono(iei de linului /i ri!a din 2DD;-, Edi0ia I 2DD#.

#ib iografie
Paul Hru'(an, din ,In*rodu ere $ 5n*oar erea e ono(iei de linului /i ri!a din 2DD;-, Edi0ia I 2DD#. Ioan Lu(perdean, Mi2aela 9alan$Rovinaru, Rudolf Graf, -I)*oria E ono(iei-, edi*ura Pre)a Univer)i*ara 7lu:ean, 32DD#4 Geor'e Ne ula 8 KDe)pre +ur) u +un )i(*-, iunie 2DD#, http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-6410825-criza-economica-dinsua-cifre-1 2 -1 !!-200"-200 .htm