Sunteți pe pagina 1din 13

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 1 unghiuri : 3 pct.- daca cele 4 unghiuri au 90 grd. 2 pct.- daca cele 4 unghiuri nu sunt drepte. 1 pct.- daca patratul este nereusit, apar unghiuri suplimentare, apar laturi cur e. 0 pct.- daca patratul are ! "!rma a surda. !rientarea : 3 pct.- daca a#a este !ri$!ntala. 2 pct.- daca a#a este de%iata ! lic sau nu trece prin %ar"urile patratului. 1 pct.-daca unghiul "!rmat de a#a !ri$!ntala este mai mare de 45 grd. p!$itia relati%a : 3 pct.-daca tangenta este respectata. 2 pct.- situatie de c%asitangenta & resa minima', tangenta nu se "ace prin unghiuri. 1 pct.- daca "igurile se intretaie, tangenta maschea$a ! intretaiere. 0 pct.- daca "igurile sunt net separate. (!tare calitati%a : 1 pct.- daca "igurile au aceiasi dimensiune Figura 3 unghiuri : 0 !rientare : 3 pct.- daca t!ate elementele au !rientarea c!recta &element+ 3 cercuri c!liniare'. 2 pct.- daca 1-3 elemente nu-si mentin !rientarea c!recta. 1 pct.- daca mai mult de 3 elemente sunt nereusite. 0 pct- nici un element nu-si mentine !rientarea c!recta. p!$itia relati%a : (!nditii : disp!$itia !ri$!ntala a intregului ansam lu. distanta egala intre elemente. ,rupul de trei cerculete &1 element' sa "ie dispus pe aceiasi a#a. 3 pct.- daca t!ate cele 3 c!nditii se respecta. 2 pct.- daca se respecta 2 c!nditii. 1 pct.-daca se respecta ! c!nditie. 0 pct- nici ! c!nditie nu este respectata. *uncte calitati%e : 1 pct.- daca desenea$a cercuri si nu puncte. 1 pct.- daca sirul are intre 9 si 13 cerculete

Figura 2 a. unghiuri : 0 . !rientare : 3 pct.- daca sirul de puncte se a"la pe ! linie !ri$!ntala. 2 pct.- daca apar unghiuri, apar schim ari de directie. 1 pct.- daca e#ista unghiuri clare &1 sau 2'. 0 pct.- daca e#ista mai mult de 3 unghiuri. p!$itia relati%a: (!nditii : distanta dintre puncte este apr!#imati% egala si c!respunde m!delului) punctele au aceiasi dimensiune. 3 pct.- daca satis"ace am ele c!nditii. 2 pct.- daca satis"ace numai ! c!nditie. 1 pct.- daca nu satis"ace nici ! c!nditie *uncte calitati%e : 1 pct.- daca desenea$a puncte si nu cerculete si linii. 1 pct.- daca numarul punctel!r se a"la intre 11 si 13. Figura 4 unghiuri : 3 pct.-daca cele 3 unghiuri sunt repr!duse. 2 pct.- daca 2 unghiuri sunt repr!duse. 1 pct.- daca 1 unghi este repr!dus. 0 pct.-daca nici un unghi nu este repr!dus. !rientarea : 3 pct.- a#a ce leaga %ar"urile cel!r 3 unghiuri este !ri$!ntala. 2 pct.- daca a#a este ! lica. 1 pct.- daca a#a este de%iata ! singura data. 0 pct.- daca a#a este de%iata de 2 !ri. p!$itia relati%a : 3 pct.- daca a%em distanta egala intre elemente, pr!gresia crescanda a elementel!r. 2 pct.- ! singura c!nditie din cele enumerate la c!ta de 3 pct. este respectata. 1 pct.- daca nici ! c!nditie nu este respectata. 0 pct.-daca e#ista in%ersari de elemente. (!tare calitati%a: 1 pct.- desenul este repr!dus c!rect , nu in -!glinda.. 1 pct.- daca desenea$a puncte nu cerculete.

Figura 5 unghiuri : 3 pct.- unghiurile sunt c!recte, arcurile sunt c!recte. 2 pct.-daca un arc de cerc sau un unghi este nereusit. 1 pct.- daca 2 unghiuri sau 2 arcuri sunt nereusite &sau un unghi si un arc'. 0 pct.- daca un singur unghi sau un singur arc este reusit. !rientare : 3 pct.- daca a#a centrala a "igurii -a. se a"la in prelungirea isect!arei - .. 2 pct.- daca aceasta c!nditie nu este respectata. 1 pct.- daca !rientarea "iguril!r este a surda. p!$itia relati%a : 3 pct.- tangenta este respectata. 2 pct.- situatie de c%asitangenta sau tangenta este "!rtata. 1 pct.- "igurile se intretaie. 0 pct.- "igurile sunt net separate. (!tarea calitati%a : 1 pct.- daca dimensiunile "iguril!r au aceiasi pr!p!rtie. 1 pct.- daca !rientarea uclel!r este c!recta.

Figura 6 unghiuri : 3 pct.- daca desenul apare su "!rma de semicerc sau p!tc!a%a, nu e#ista intreruperi, arcurile sunt simetrice. 2 pct.- daca un arc este accentuat, e#sista un unghi. 1 pct.- daca "igura este asimetrica, are "!rma de patrat sau de triunghi. !rientarea : 3 pct.- daca linia ! lica se intersectea$a cu semicercul c!n"!rm m!delului, are unghiul "!rmat de aceasta cu semicercul &are 45 grd.'. 2 pct.- !rientarea unei "iguri nu este c!recta. 1 pct.- !rientarea am el!r "iguri este gresita. 0 pct.- desenul este irec!gn!sci il sau in%ersat. p!$itia relati%a : 3 pct.-insertia liniei ! lice este per"ecta, pr!p!rtia cel!r 2 elemente este c!recta. 2 pct.- in l!cul de insertie punctele sunt c!ndensate, este m!di"icat l!cul de insertie. 1 pct.- intersectia cel!r 2 elemente. 0 pct.- "igurile sunt net separate. (!tare calitati%a : 1 pct.- sunt desenate puncte si nu cerculete. 1 pct.- se respecta apr!#imati% densitatea punctel!r si distanta dintre ele. Figura 8 unghiuri : 3 pct.- t!ate unghiurile sunt respectate) 2 pct.- un unghi este suprimat. 1 pct.- mai multe unghiuri sunt suprimate, in l!cul liniil!r drepte apar linii cur e. 0 pct.- "!rma a surda. !rientare : 3 pct.- !rientarea am el!r "iguri este c!recta &unghiul 1/a se a"la in interi!rul "igurii ' 2 pct.- ! "igura este !rientata gresit. 1 pct.- sunt gresit !rientate am ele "iguri. p!$itia relati%a : 3 pct.- intretaiere c!recta. 2 pct.- intretaiere inc!recta. 1 pct.- "igurile se ating. 0 pct.- "igurile sunt net separate sau se intretaie de mai multe !ri. (!tare calitati%a : 1 pct.- dimensiunile "iguril!r sunt egale.

Figura 7 unghiuri : 3 pct.- uclele sinus!idel!r sunt egale si respecta m!delul. 2 pct.-sinus!idele sunt inegale. 1 pct.- sinus!idele e#ista dar sunt di"erite de m!del. 0 pct.- apar 2 linii "ara cur uri. !rientarea : 3 pct.- intretaierea se "ace la unghi de 45 grd. 2 pct.- un singur element este !rientat c!rect. 1 pct.- nici un element nu este !rientat c!rect p!$itia relati%a : 3 pct.- sinus!idele se intersectea$a la ucla 3 !ri$!ntal si ucla 2 ! lic. 2 pct.- sinus!idele se intersectea$a dar nu in l!cul indicat. 1 pct.- sinus!idele se ating. 0 pct.- sinus!idele nu se ating sau se intersectea$a de mai multe !ri. (!tare calitati%a : 1 pct.- numarul si "!rma sinus!idel!r c!respund m!delului. 1 pct.- gradul de deschidere al sinus!idel!r c!respund m!delului.

Figura 9 unghiuri : 3 pct.- t!ate unghiurile sunt pre$ente. 2 pct.- 1 sau 2 unghiuri sunt !mise. 1 pct.- mai mult de 2 unghiuri sunt !mise, laturile he#ag!nului pre$inta neregularitati dar "igura este rec!gn!sci ila per ansam lu. 0 pct.-"igura este irec!gn!sci ila. !rientare : (!nditii : r!m ul se a"la in interi!rul he#ag!nului. 0aturile he#ag!nului sunt paralele. 1 linie trasata intre cele 2 unghiuri ascutite ale he#ag!nului trece prin mi2l!cul r!m ului. 3 pct.- t!ate c!nditiile sunt satis"acute. 2 pct.- 2 c!nditii sunt satis"acute. 1 pct.- ! c!nditie este satis"acuta. 0 pct.- nici ! c!nditie nu este satis"acuta. p!$itia relati%a : 3 pct.- %ar"urile r!m ului impart he#ag!nul in 2 parti egale. 2 pct.- r!m ul nu se a"la la mi2l!cul he#ag!nului dar atinge laturile paralele ale acestuia. 1 pct.- r!m ul se a"la in interi!rul he#ag!nului dar nu atinge laturile paralele ale acestuia. 0 pct.- r!m ul se a"la in a"ara he#ag!nului. (!tare calitati%a : 1 pct.- marimea desenului c!respunde m!delului. 345016

437480 936:3; 75648((< 6-11 56< e%aluarea "unctiei %i$ual-m!t!rii

S-ar putea să vă placă și