Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA CORELAIEI (a) Ipoteza/ipotezele de cercetare (ce ne propunem s investigm) tudiul si!

a propus analiza corelatiei dintre nivelul de estriol la "emeile gravide care se apropie de termen si greutatea nounascutului# In studiu au "ost implicate $% de viitoare mame si pentru "iecare dintre ele s!a consemnat valoarea pentru cele doua varia&ile (su& "orma de perec'i de valori)# (&) Ipotezele statistice (dac este cazul) Ipotezele statistice sunt( H0: Ipoteza de zero: cele doua varia&ile sunt independente ! nu e)ista nici o relatie intre nivelul de estriol si greutatea nou!nascutului *+: ,+ Ha: Ipoteza alternativa: cele doua varia&ile sunt corelate e)ista o relatie intre nivelul de estriol si greutatea nounascutului *a( .+

(c) /etoda aleas pentru rezolvarea sarcinii 0 raionamentul ce st 1n spatele alegerii Am ales analiza corelaiei2 ne intereseaza investigarea relatiei dintre cele doua varia&ile numerice si e)primarea tariei acesteia printr!un coeficient de corelatie# (d) 3escrierea succint a modalitii de rezolvare (menion4nd inclusiv suita so"t5are utilizat) In /icroso"t!E)cel coe"icientul de corelatie se poate determina cu "unctia CORREL sau cu Tools Data analysis Regression Coe"icientul de corelatie 6earson este r = +#7+89 cu N,$%!:,:8 grade de li&ertate# t,r; <R=(9/(%!r;r)) p>+#++% s!a o&tinut cu "unctia =3I =2 unde ),t2 degree,N(NR =O=AL 3E IN3I?IZI) =AIL ,: Rezultat similar se o&tine si cu Tools Data analysis Regression#

(e) Rezultatul o&inut (inclusiv reprezentarea gra"ic2 acolo unde este cazul) Coe"icientul de corelatie 6earson este r = 0,197899 cu N,:@!:,:$ de grade de li&ertate# 3ac se "ace calculul statisticii t2 o&inem t, 0,96824 p, 0,342997

(") Concluzia statistic (dac este cazul)

(g) Concluzia privind ipoteza/ipotezele de cercetare !! interpretarea 1n cuvinte a rezultatului (concluzia 0 raionament) Concluzie: corelatia intre nivelul de estriol si greutatea nounascutului este e)trem de semni"icativa din punct de vedere statistic (p>+#++%)# 3in punct de vedere medical2 e)ista dovezile ca nivelul de estriol al mamei la apropierea termenului este corelat direct si semni"icativ cu greutatea "atului# Cunoscand nivelul de estriol2 se poate estima greutatea "atului si pot "i luate din timp masurile medicale necesare#