Sunteți pe pagina 1din 7

Categoria III – Expertize contabile

1. Cum se clasifica expertizele contabile?

R: Expertizele contabile se clasifica astfel dupa scopul principal in care au


fost solicitate:

- expertize contabile judiciare

- expertize contabile extrajudiciare dupa natura principalelor obiective

- expertize contabile civile

- expertize contabile penale

- expertize contabile comerciale

- expertize contabile fiscale

- alte expertize contabile judiciare dispuse de organelle in drept si expertize


contabile extrajudiciare solicitate de alti clienti

2. Explicaţi independenţa absolută şi independenţa relativă a expertului


contabil?

R: Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care


inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit
rationamentul profesional, permitand profesionistului sa actioneze cu integritate,
cu obiectivitate si cu prudenta profesionala

Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in


rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de
relatiile economice,financiare sau de alta natura, acest lucru fiind imposibil
deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii.

3. Ce înţelegeţi prin competenţa expertului contabil?

R: Prin competenta expertului contabil se intelege nivelul cunostintelor


profesionale care il definesc si experienta care o poseda.Deasemenea
competenta profesionala este conditionata de dobandirea ei printr-un inalt
standard de pregatire generala urmat de o instructie specifica, de practica si de
examinare privind teme profesionale semnificative, iar pe de alta parte
mentinerea ei prin cunoasterea continua a evolutiilor si reglementarilor la nivel
national si international.

4. Ce înţelegeţi prin calitatea expertizelor contabile?

R: Prin calitatea expertizelor contabile se intelege modul prin care o


expertiza contabila realizata in termenii solicitati si acceptati, cu consticiozitate ,
devotament , corectitudine si impartialitate de catre profesionist sa le fie utila
celor care au solicitat-o.
5. În ce constă secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil?

R: Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil consta in


respectarea secretului si caracterului confidential al informatiilor la care a avut
acces si de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile,
trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor in care
a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau
profesionala sa faca o astfel de divulgare.

6. Explicaţi care sunt situaţiile de incompatibilitate în cazul expertizei contabile?

R: Expertul contabil se afla in incompatibilitate daca exista imprejurari din


care sa rezulte ca este interesat , sub orice forma, el, sotul(ia) sau vreo ruda
apropriata, in solutionarea cauzei intr-un anumit mod care l-ar determina pe
expert sa fie subiectiv.

Deasemenea calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor in


aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaetate.

7. Ce conţine dosarul expertului contabil privind documentarea în expertiza


contabilă?

R Continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei


contabile cuprinde dupa caz:

Incheierea de sedinta (in cauze civile), Ordonanta organului de urmarire si


cercetare penala (in cauzele penale) sau contractul privind efectuarea
expertizelor contabile extrajudiciare

Raportul de expertiza contabila –exemplarul expertului contabil care justifica


indeplinirea misiunii

Eventuale corespondente , raspunsuri la intrebari suplimentare sau suplimente


de expertiza contabila solicitate de organele in drept , care au dispus efectuarea
expertizei contabile

Eventuale note personale ale expertului contabil redactate in timpul efectuarii


expertizei contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila , fie
urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza cu beneficiarii
acestora.

8. Ce conţine capitolului I al Raportului de expertiză contabilă ?

(Introducere)

Capitolul I “ Introducere” al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda


cel putin urmatoarele paragrafe:
Paragraful de identificare a¬ expertiului contabil nominalizat pentru efectuarea
expertizei care cuprinde informatii 18218v2121s cu privind : numele si
prenumele expertului,domiciliul,nr. carnet expert contabil si pozitia din Tabloul
expertilor contabili
Paragraful de¬ identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei
contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile
extrajudiciara
Paragraful de identificare a imprejurarilor si circumstantelor in care a¬ luat
nastere litigiul
Paragraful privind identificarea obiectivelor¬ expertizei contabile
Paragraful privind identificarea datei sau perioadei¬ si locului in care s-a efectuat
expertiza
Paragraful privind identificarea¬ materialului documentar care a stat la baza
intocmirii expertizei
¬ Paragraful privind identificarea datei initiale pana la care raportul de expertiza
trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire

9. Ce conţine cap.II al Raportului de expertiză contabilă (Desfăşurarea expertizei


contabile)?

Continutul cap. II al Raportului de expertiza contabila contine cate un paragraf


distinct pentru fiecare obiectiv (intrebare) a expertizei contabile, care sa cuprinda
o descriere amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la
structura materialului utilizat , obiectiile ridicate de parti sau explicatiile luate in
calcul de expertul contabil.
Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia expertului contabil care
trebuie sa fie precisa , concise si fara echivoc.

10. Ce conţine un Raport de expertiză calificat?

Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale


expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii.

Aceste observatii se fac la sfarsitul cap. III Concluzii dupa paragraful cuprinzand
raspunsul la obiectivele expertizei contabile sau se fac separat intr-un capitol
distinct.

11. Explicaţi cazurile de imposilitate a întocmirii unui raport de expertiză şi ce


conţine Raportul de imposibilitate a efectuării expertizei contabile.

Exista cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza datorita


inexistentei documentelor justificativesau a evidentelor contabile care sa ateste
evenimente sau tranzactii supuse expertizarii. In astfel de cazuri se va intocmii
un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile care va avea aceeasi
structura cu un raport obisnuit (necalificat) dar care in cap. II si III va prezenta
justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii
expertizei contabile comandate de beneficiar.

12. Cum procedează expertul contabil verificator privind îndeplinirea atribuţiilor


sale?
Expertul contabil verificator va proceda astfel :
Studiaza raportul de expertiza¬ urmarind daca :
- in elaborarea lucrarii , expertii contabili autori au respectat in totalitate
prevederile Normei profesionale nr. 35/2000
- obiectivele stabilite au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile date au fost
sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza
- autorii lucrarii nu s-au indepartat de stiinta contabilitatii , procedand la
incadrari juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrari si operatiuni care
presupun alte cunostinte decat cele contabile
- autorii lucrarii au respectat prevederile Codului etic national al profesionistilor
contabili
analizeaza¬ opiniile separate sau rapoartele expertilor contabili- consilieri ai
partilor, urmarind aceleasi obiective ca in cazul raportului de expertiza

13. Care sunt prevederile reglementărilor legale privind expertizele contabile


judiciare şi extrajudiciare?

Principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea


expertizelor judiciare si extrajudiciare sunt urmatoarele:
independenta expertului contabil¬
¬ competenta expertului contabil
calitatea expertului contabil¬
¬ secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil

14. Care este sediul materiei reglementărilor profesionale privind expertiza


contabilă?

15. Enumeraţi destinatarii expertizelor contabile?

16. Care este finalitatea expertizelor contabile?

17. Care sunt principiile deontologice după care se ghidează expertul

contabil în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare?

18. Care sunt calităţile esenţiale ce conferă autoritate ştiinţifico-

profesională lucrărilor expertului contabil şi cum le dezvoltă?

19. Care este modul de comunicare a concluziilor expertizelor contabile?

20. Cum se numesc experţii contabili în dosarele civile?


21. Ce fapte pot atrage răspunderea disciplinară a experţilor contabili?

22. Care este diferenţa dintre expertul contabil şi economistul salariat; dar

între contabilul autorizat şi contabilul salariat?


23. Cine este expertul contabil?

24. Cum se menţine calitatea de expert contabil şi calitatea de contabil

autorizat?

25. Ce lucrări poate executa un expert contabil?

26. Cum se exercită profesia de expert contabil şi de contabil autorizat?

27. Incompatibilităţi în exercitarea profesiei.

28. Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii.

29. Care sunt răspunderile experţilor contabili?

30. Enumeraţi faptele ce constituie abateri disciplinare ale membrilor

Corpului?

31. Care sunt caracteristicile esenţiale ale unei profesii contabile?

32. Ce reprezintă noţiunea de interes public?

33. Care sunt principiile fundamentale ce trebuie respectate pentru

realizarea obiectivelor profesiei contabile?

34. Explicaţi principiul confidenţialităţii?

35. Onorariile şi independenţa.