Sunteți pe pagina 1din 107

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTICULTURa

AMPELOGRAFIE
(SUPORT DE CURS)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTICULTUR

AMPELOGRAFIE
(SUPORT DE CURS)

CUPRINS
CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1.Definiii, terminologie, obiective i legturile Am elogr!fiei cu !lte tiine.......................................................................................................... " 1.#. $curt i%toric !l Am elogr!fiei............................................................& 1.'. (eto)ologi! folo%it l! )e%criere! i recuno!tere! %oiurilor )e vi )e vie........................................................................................................1* 1.+. (eto)ologi! folo%it ,n ve)ere! %t!bilirii !re!lelor f!vor!bile culturii viei )e vie i ! te-nologiilor % ecifice %oiurilor.......................1& CAPITOLUL II $I$TE(ATICA .I/EI DE .IE #.1. Criteriile )e cl!%ific!re.....................................................................#" #.#. $i%tem!tic! i !ri! )e r% 0n)ire ! genurilor i % eciilor..............#1 #.'. $i%tem!tic! %oiurilor........................................................................#& #.'.1. Cl!%ific!re! )u )ireciile )e ro)ucie.....................................#& #.'.#. Cl!%ific!re! )u c!r!cterele morfologice..................................#2 #.'.'. Cl!%ific!re! ecologo3geogr!fic..................................................'* #.'.+. Cl!%ific!re! ecologo3fi4iologic..................................................'# #.'.". An!li4! criteriilor )e cl!%ific!re ! %oiurilor................................'# #.+. Origine! i evolui! vielor cultiv!te..............................................'' CAPITOLUL III 5ONAREA .ITICO67 A RO(8NIEI '.1. Im ort!n! con)iiilor clim!tice i ! celor e)ologice ,n %t!bilire! f!vor!bilitii !re!lelor viticole..............................................................'+ 3

'.#. 5on!re! viticol l! nivelul Rom0niei..............................................'" '.'. 9e%tion!re! % !iului viticol )in Rom0ni! entru c!lit!te3 rin 4on!re ......................................................................................................+ ' '.+. $t!bilire! !re!lelor )e cultiv!re ! %oiurilor i ! )ireciilor )e ro)ucie..................................................................................................++ CAPITOLUL IV $OIURI6E CU6TI.ATE :I CU6TI.A;I6E <N RO(8NIA +.1. =ort!ltoii utili4!i ,n viticultur! )in Rom0ni!................................"* +.#. $oiurile )e %truguri entru m!% i %oiurile ! irene cultiv!te i cultiv!bile ,n Rom0ni!............................................................................"2 +.'. $oiurile )e %truguri entru vin cultiv!te i cultiv!bile ,n Rom0ni!..................................................................................................&+ CAPITOLUL V TE>NO6O9II DI?EREN/IATE ".1.Te-nologii )ifereni!te ,n funcie )e f!vor!bilit!te! !re!lelor entru cultur! viei )e vie.......................................................................&1 CAPITOLUL VI 6E9I :I =RE.EDERI 6E9A6E =RI.IND .ITICU6TURA <N RO(8NIA..............................................................................................@* BIBLIOGRAFIE...................................................................................2 2

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Definiii, e!"in#$#%ie, #&ie' i(e )i $e%* +!i$e A",e$#%!-fiei '+ -$ e ) iine Am elogr!fi!, ca denumire, deriv etimologic din cuvintele greceti: ampelos (vi) i graphen (descriere). mpelogra!ia ,ca tiin, se ocup cu studiul descriptiv al speciilor i soiurilor genului .iti%. cest termen a !ost inventat "n #$$# de ctre %achs, doctor "n medicin la &eip'ig, care pu(lica o lucrare asupra varietilor de vi de vie, intitulat Am elogr! -i!. )iticultura special s*a lansat i de'voltat concomitent cu creterea numrului de soiuri i "m(ogirea cunotinelor privind ampelogra!ia i comportarea soiurilor "n di!erite condiii de o!ert ecologic. )iticultura special se ocup cu studiul speciilor i soiurilor de vi de vie din punct de vedere (iologic, al tehnologiilor di!ereniate i de comportare "n di!erite areale i condiii tehnice. +rin studierea mor!ologic a speciilor i soiurilor se contri(uie la recunoaterea acestora "n plantaiile viticole. +rin studierea tehnologiilor !iecrei specii i soi, "n !uncie de oferta ecologic i tehnologic, se are "n vedere o(inerea de producii (calitative i cantitative) "n condiii de profit. ,

1.1.#.Terminologie AleBic gener!lC Fi ampelografic * document "n care sunt metodic descrise cu a-utorul msurtorilor caracterele mor!ologice ale unui soi. Ampelometrie * descrierea caracterelor mor!ologice ale viei de vie prin intermediul elementelor (iometrice (unghiurile i lungimea nervurilor !run'ei .a.). Soiul (cultivarul) / este o unitate (iologic speci!ic plantelor cultivate de!init ca un grup de indivizi cultivai, asemntori ntre ei, care au aceleai particulariti distincte (biologice, fiziologice, biochimice a ) pe care le pstreaz prin nmulire . cesta are ca i corespondent termenul de: vari!t! (l(. !rance'). variet" (l(. engle'). variet# (l(. italian), variedad (l(. spaniol). sorte (l(. german), .a. Sortiment / asociere de dou sau mai multe soiuri cu "nsuiri (ioproductive asemntoare sau di!erite, care sunt cultivate "ntr*un anumit areal (centru viticol, podgorie sau regiune viticol), capa(ile s valori!ice la ma0imum o!erta ecologic prin intermediul (iosistemului soi1portaltoi, "n vederea o(inerii unor produse viti*vinicole speci!ice arealului considerat. 2iversitatea ecologic a rii noastre, cu un grad ridicat de !avora(ilitate pentru cultura viei de vie i puterea tradiiei a condus "n timp la statornicirea unor sortimente tradiionale (e0. sortimentul de 2rgani, sortimentul de 2ealu 3are, .a.). +articularitile (ioproductive speci!ice soiurilor potenate de o!erta ecologic i cea tehnologic au generat diversi!icarea unor sortimente de soiuri de struguri pentru mas, sortimente de soiuri de struguri pentru vin, sortimente de soiuri de struguri pentru stafide, .a. Sortimentul tehnologic * const "n asocierea a dou sau mai multe soiuri "n vederea completrii de!icienelor tehnologice (aciditate, coninut de compui !enolici .a.) ale unor soiuri. 40emplu / sortimentul tehnologic de la 5otnari !ormat din soiurile 6ras de 5otnari (aport ridicat de 'aharuri "n must), 7eteasc al( (aciditate insu!icient), 7r8ncu (plus de aciditate) i 9m8ioas rom8neasc (aport de arom). 2e!icienele de poleni'are caracteristice unor soiuri (e0. 3uscat de :am(urg) sunt corectate prin cultivarea acestora "n sortiment biologic (amestec (iologic) cu soiuri (une poleni'atoare (pentru e0emplul dat, cu soiul 5insaut) "n proporie de 2 : #. Sortogrup / grupare de soiuri "nrudite, re'ultate unele din altele "n urma unor mutaii naturale (variaii mugurale, !ecundare li(er, .a.). 40emplu sortogrupul 5oarn (5oarn neagr, 5oarn neagr selecionat, $

5oarn neagr tm8ioas, 5oarn neagr aromat). sortogrupul 5hasselas (5hasselas (lanc, 5hasselas dor;, 5hasselas mus<u;, 5hasselas rouge, 5hasselas rouge imperial, 5hasselas rouge hati!, .a.). 1.1.'.Obiectivele Am elogr!fiei 5unoaterea "nsuirilormor!ologice, (iologice i agroproductive ale soiurilor de vi roditoare i portaltoilor. legerea soiurilor pentru plantare "n di!erite agroecosisteme i practicarea tehnologiei de cultivare conveniente o(inerii superioare calitativ i cantitativ. legerea portaltoilor corespun'tori "n !uncie de: soiul altoi, loc de plantare i tehnologia de cultivare. legerea tehnologiilor di!ereniate de cultivare, "n di!erite areale, pe grupe de soiuri "n !uncie de "nsuirile lor (iologice i agroproductive. 1.1.+.6egturile Am elogr!fiei cu !lte tiine mpelogra!ia !olosete materialul in!ormaional de la alte tiine cum sunt: viticultura general, (otanica, !i'iologie i (iochimie vegetal, genetic i ameliorare, agrometeorologie, agrochimie, pedologie, agrotehnic, "m(untiri !unciare, protecia plantelor, management, mar=eting, .a. 1...S'+! i/ #!i' -$ A",e$#%!-fiei =erio!)! Evului me)iu D Ren!tere >n secolul al ?@@@ *lea autorul ara( @(n*el*AaBtar, nscut la 3alaga i mort la 2amas "n #24C, scria $rait! des simples, "n care descria c8teva soiuri: Di 3i provenit din +ersia ( Dhorassan). EF @oun*el*Aa=ar cunoscut su( numele de strugurele prun (cu (oa(e mari, negre, rotunde), cultivat "n %pania i la 3aghre(. ssa(ea / el / dari, cu strugure alungit ca o ghind, cunoscut i "n %pania su( numele de strugurele vacii .a. (6allet +., 2GGG). >n @talia, +etrus de 5rescentiis (#2#G*#3#G) citat dup 6allet +., 2GGG, "n tratatul de economie rural intitulat %pus ruralium commodorum meniona o serie de soiuri !olosind denumiri latine, aspecte de ordin ampelogra!ic, viticol si oenologic, inspir8ndu*se din autorii antichitii. H

>n secolul al ?@)*lea, poetul 4ustache 2eschampes (#34$*#4G$) este primul din 7rana care semnalea' soiul &"nos de 'ourgogne (+inot noir / renumit pentru vinurile sale roii de calitate superioar o(inute "n aceast regiune a 7ranei). >n secolul al ?)@*lea su( semntura lui 4spagnol lonso de :errera aprea "n #,#3 %bra de agricultura, copilada de diversos autores, la cererea cardinalului ?imenIs, care a avut un mare succes, !iind reeditat "n 2C de ediii "n perioada #,2G*#HJG. >n aceast oper se regsesc o serie de in!ormaii asupra unor soiuri pentru vinuri al(e ( rvillas, 9orront;s, 5iguente, 5astellano (lanco, 3alvasia .a.) i roii (5astellanas, Kva palomina, 6rana0a, ragon;s .a.). 7ranLois Ma(elais (#4J3*#,,3) "n &antagruel i (argantua meniona o serie de soiuri, precum: 3uscadet, 3alvoisie, Aicane, 3uscadeau0, +ineau0, 5henin .a. @n!ormaii asupra unor soiuri a!late "n cultur "n @talia sau "n 7rana sunt o!erite i "n secolul ?)@@, menionm "n acest sens lucrrile lui: ndreas Aaccius / )e *aturali vinorum istoria. Elivier de %erres (#,3J*#$#J) / $h!atre de l+Agriculture aprut "n #$GG. Nean 3erlet / Abr!g! des 'ons fruits pu(licat "n #$$H la +aris .a. >ncep8nd din secolul al ?)@@*lea, odat cu apariia "n #H,3 a lucrrii (otanistului 5harles &inn; / Species plantarum, sistematica plantelor ia o turnur tiini!ic. Aotanistul suede' descria "n aceast lucrare primele specii de vi de vie cunoscute la acea vreme: ,itis vinifera, ,itis labrusca, ,itis vulpina >n #C4C :ardO pu(lica -atalogue de l+.cole des vignes de la &!pini/re du 0u1emburg "n care erau menionate in!ormaii privind colecia de soiuri (cca #3GG soiuri), sinonimele acestora .a. Aa'ele acestei colecii ampelogra!ice au !ost puse de ctre 5hartreu0 (#H3$), !iind ulterior "m(untit de ctre Aosc (#H,J*#C2C). >n cursul secolului al ?@?*lea studiile ampelogra!ice se intensi!ic "n 4uropa. >n #CGH "n %pania, %imon / Mo0as 5lemente, (i(liotecar al 6rdinii (otanice din 3adrid, "n cartea sa .ssai sur les vari!t!s de la vigne 2ui v!g/tent en Andalusie, tradus i pu(licat la +aris "n #C#4 de ctre marchi'ul 5aumels, !cea o clasi!icare a soiurilor cultivate "n ndalu'ia. >n 7rana, contele le0andre Edart (#HHC*#CC$) pu(lica 0+Amp!lographie universelle ou $rait! des c!pages les plus estim!s , oper care cuprindea ase ediii din #C4, p8n "n #CH3. >n @talia au !ost e!ectuate de asemenea studii privind descrierea unor soiuri: contele 6iorgio 6allesio (#C#H) "n lucrarea &omona italiana. C

ndrea 3ona (#C2G) "n )escrizione delle principali variet# di vini. 6iseppe cer(i (#C2,) "n )elle vite italiene. >n Musia la %an=t +eters(urg, Doeppen (#C32) descria #J$ de soiuri "n cartea sa Sur le commerce des vins en 3ussie . >n ustria, 7ra' 9rumer (#C4#) pre'enta descrierea a peste #,G de soiuri "n lucrarea S"stematische -lassification und 'eschreibung der im 4erzogthume Steiermar5 vor5ommenden 3ebensorten . pariia maladiilor americane "n 4uropa d natere la apariia de numeroase pu(licaii privind aceste maladii "n vederea identi!icrii acestora "n di!eritele tran'acii comerciale. >ncep8nd cu #J#G studiile ampelogra!ice se rresc, ele !iind reluate a(ia dup anii #J4G. >n pre'ent, o dat cu evoluia geneticii, in!ormaticii i a altor tiine complementare moderne, studiile ampelogra!ice cunosc alte dimensiuni. st!el, genetica, graie utili'rii 2P*ului, permite identi!icarea genitorilor unor soiuri, cum au demonstrat lucrrile recente ale cercettorilor !rance'i (Aoursi<uot i 9hiais,#JJC) sau americani (AoQers i 5aroline 3eredith ,2GG2). $curt i%toric !l !m elogr!fiei ,n Rom0ni! >n viticultura ante!ilo0eric au e0istat puine re!eriri prin pu(licaii privind cunoaterea soiurilor. @on @onescu de la Arad "n lucrrile monogra!ice gricultura rom8n din -udeul 3ehedini (#C$C) i gricultura rom8n din -udeul +utna (#C$J) !ace re!eriri la soiurile de vie cultivate "n aceste -udee. >n lucrarea )iticultura i vini!icaia 9ransilvaniei (#CHG) sunt pre'entate in!ormaii cu privire la soiurile cultivate "n 'on. >n anul #JGG apare prima ampelogra!ie rom8neasc @ntroduction R lF mp;lographie roumaine de 6h. Picoleanu. Knele soiuri descrise "n aceast lucrare au !ost introduse "n ampelogra!ia lui +. )iala i )ermorel (#JG#*#J#G). >n acelai an (#JGG) 5h. 2ruu "n te'a de doctorat descrie amnunit 3H varieti de soiuri a!late "n cultur. >n Mevista viticol, horticol i agricol (#JGJ) s*a !cut descrierea portaltoilor utili'ai "n rom8nia (Miparia gloire. Mupestris du &St. Miparia 0 Mupestris #G#*#4, 33G$, 33GJ. 3ourvIdre 0 Mupestris #2G2 i ramon Mupestris 6an'in #). &a 2rgani, 3ini i +ietroasa se "n!iinea' colecii ampelogra!ice. 5. 9eodorescu (#J3J) ela(orea' lucrarea &F ;tude des !leurs et du pollen ches les principales vari;t;s roumains du vigne. J

>n anul #J42 s*a pu(licat lucrarea %tudiul analitic al strugurilor "n colecia !acultii de gronomie Aucureti (@.5. 9eodorescu, 6herasim 5onstantinescu i cola(.). 3ai apoi in!ormaiile au !ost completate "ntre anii #J,J*#JHG prin apariia lucrrii mpelogra!ia ("n C volume) de 6h. 5onstantinescu i cola(. +rimii ampelogra!i au !ost (otaniti apoi au aprut agronomii care "n paralel cu descrierea mor!ologic au introdus i descrierea agro(iologic. Meglementrile privind cultivarea soiurilor de vie roditoare pentru o(inerea vinurilor de calitate au devenit mai evidente dup semnalarea primelor vii !ilo0erate la 5hieani / +rahova (#CC4). +entru salvarea viticulturii au !ost promulgate: &egea pentru com(aterea !ilo0erei (#CC,) i &egea relativ la com(aterea !ilo0erei (#CJ#). +entru meninerea calitii @.5. 9eodorescu a susinut a(andonarea hi(ri'ilor direct productori i mai apoi a !ost promulgat &egea pentru impunerea i de!riarea plantaiilor de hi(ri'i productori direci (#J43). +rimele msuri privind producerea vinurilor cu denumire de origine au !ost sta(ilite prin &egea pentru reglementarea plantrii viilor (#J32) i a celei pentru aprarea viticulturii (#J3$). +entru o(inerea produselor viti*vinicole de calitate au !ost e!ectuate lucrrile de: *'onarea soiurilor de vi de vie / Maionarea viticulturii (#J,,). *reducerea numrului de soiuri de vi roditoare admise la plantare / 3icroraionarea viticulturii (#J$3). *delimitarea teritorial a culturii viei de vie (#JHC). *sta(ilirea listei soiurilor de vi roditoare recomandate i autori'ate la plantare "n arealele viticole delimitate "n Mom8nia (#JHJ, #JC4). *apariia &egii )iei i )inului (#JJH). 1.0. Me #1#$#%i- f#$#/i * $- 1e/'!ie!e- )i !e'+n#-) e!e/#i+!i$#! 1e (i* 1e (ie %tudiul ampelogra!ic al speciilor i soiurilor de vi de vie, precum i ela(orarea unei metodologii care s uure'e recunoaterea lor a !cut o(iectul a numeroase preocupri pentru specialiti (&inn;,#H,3. %imon Mo0as 5lemente, #CGH. +uillat )., #CHJ. )iala +.,)ermorel )., #G

#JG#*#J#G. Mava' &., #JG2. Ailleau .,#J3H. Aranas N. i 9ruel +., #J,$. 6alet +., #J,$, #J$H, #JCC, 2GGG. 5onstantinescu 6h., #J,$, #J,C .a.). @niial, "nc din antichitate, descrierea soiurilor de vi de vie se re'uma la in!ormaii succinte privind aptitudinile culturale ale di!eritelor soiuri a!late "n cultur, !r a "ncerca o descriere propriu*'is a acestora . Aotanistul suede' 5harles &inn; (#H,3) "n lucrarea $ ecie% l!nt!rum (#H,3) a !ost cel care !ace pentru prima dat o descriere a speciilor ,itis vinifera,,itis labrusca, ,itis vulpina Klterior, "n prima -umtate a secolului al ?@?*lea, descrierea (otanic a di!eritelor organe de vi de vie ("n special a strugurilor i a (oa(elor * 7rege ., #CG4. sau a !run'elor * %imon Mo0as 5lemente, #CGH .a., dup 6alet +., #JCC) va !i !olosit aproape "n e0clusivitate pentru recunoaterea soiurilor precum i pentru preci'area di!eritelor caractere mor!ologice care permit clasi!icarea acestora. >n #CH$ la 5ongresul de la 3ar(urg austriacul :erman 6oethe atrage atenia asupra unghiurilor !cute de ctre nervurile principale ale !run'ei i asupra relaiei dintre !orma lim(ului i ecartamentul dintre nervura principal i nervurile secundare sau a raporturilor dintre acestea. ceast idee a !ost reluat de ctre Mava' &., "n #JG2, care punea (a'ele mpelometriei ca metod de descriere i recunoatere a soiurilor "n lucrarea 6e% vigne% !meric!ine%. cesta propune ca "n descrierea soiurilor s !ie e0cluse caracterele generale de gen i specie, caractere ce !ceau di!icil recunoaterea soiurilor "n special dup "nmulirea lor, prin crearea hi(ri'ilor productori direci i promovea' "mprirea caracterelor mor!ologice "n dou categorii: caractere calitative (culoarea !run'ei, pre'ena sau a(sena pu!o'itii sau a pero'itii, culoarea (oa(elor .a.) i caractere cantitative (mrimea lim(ului, strugurilor, (oa(elor .a.). >n condiiile viticulturii actuale, c8nd numrul soiurilor cultivate se situea' "n -urul a ,GGG, !r a ine cont de hi(ri'ii interspeci!ici i de sinonimiile lor (cel puin 4G.GGG), necesitatea acestei preocupri se -usti!ic i mai mult. Pumrul mare de soiuri, polimor!ismul mani!estat de vie "n cultur, numrul de caractere u'itate, comple0itatea acestora i neluarea "n considerare a "nsuirilor agro(iologice, agro!itotehnice i tehnologice, determinau "n practica recunoaterii soiurilor numeroase con!u'ii i erori. 2e aceea, "n descrierea soiurilor devine necesar sta(ilirea unui lim(amondial comun * a unui cod de descriere * care s comporte de!inirea descriptorilor (otanici utili'ai pentru o mai (un "nelegere internaional.E.@.). pu(lica "n #J,# , su( direcia lui Aranas N. ##

(preedintele %eciei de )iticultur "n acea vreme), un voca(ular ampelogra!ic, care va !i ulterior utilli'at ca (a' pentru redactarea Megistrului ampelogra!ic internaional. >n anul #JC4, pentru evitarea con!u'iilor i erorilor datorate multiplicitii i heterogenitii listelor e0istente de caractere distinctive "n di!erite ri, E!icul @nternaional al )iei i )inului (E.@.).) , Kniunea @nternaional pentru +rotecia Erganismelor )egetale (K.+.E.).) i 5omitetul @nternaional pentru Mesursele 6enetice ale +lantelor (@.A.+.6.M.) au decis armoni'area de!inirii caracterelor descriptive, "n vederea identi!icrii soiurilor i speciilor de vi de vie, "n De%cri tor% for gr! e% (@.A.+.6.M., #JC3) i Co)e )e% c!r!ctEre% )e%cri tif% )e% v!riFtF% et e% Fce% )e .iti% (E.@.)., #JC4). Pumrul de caractere reinute de !iecare organism oscilea', "n !uncie de natura descrierii, de la 2# pentru (ncile de gene la HC pentru protecia noilor soiuri. >n ultimul timp tehnicile moderne de diagno' (iochimic au pus "n eviden e0istena unor dependene "ntre di!erite sisteme i'oen'imatice (T estera', glutamat*o0alacetat transamina'e, !os!ata' acid .a.) i anumite caractere ampelogra!ice, originea genetic sau cea geogra!ic pro(a(il a soiurilor. 2i!eritele tehnici electro!oretice au permis identi!icarea soiurilor de vi de vie pornind de la (oa(e maturate (2raQert i 6Urg, #JH4. Vol!e, #JH$, #JHH. %chQenneesen i cola(., #JC2) din !run'e (2al Aelin +eru!!o i cola(., #JC#. Aenin 3. i cola(., #JCC), din polen ( hmedullah i Vol!e, #JC#. %tavra=a=is i &ou=as, #JC3). Ktili'area acestor tehnici permite anali'a rapid tot timpul anului a unui numr mare de plante pornind de la cantiti reduse de esut vegetal. +entru o amnunit i comple0 descriere a soiurilor "n pre'ent se !ace apel la o serie de descriptori: W )e%cri tori morfologici (lstar, !loare, !run', strugure, (o(, coard .a.). W )e%cri tori fenologici (epoca de de'mugurit, epoca de "n!lorit, epoca de maturare .a.). W )e%cri tori !grobiologici (coe!icieni de !ertilitate, indici de productivitate .a.) W )e%cri tori fi4iologici (re'istenele (iologice la principalii para'ii i !actori ne!avora(ili de mediu). W )e%cri tori te-nologici (coninuturile "n 'ahr, aciditate, gust, arom .a ). W )e%cri tori genetici i bioc-imici ( 2P, i'oen'ime). #2

%chema pentru descrierea soiurilor de vi de vie utili'at "n ara noastr, cuprinde urmtoarele #2 puncte: 2 1en+"i!e- /#i+$+i, 2 /in#ni"e$e, 2 #!i%ine- /#i+$+i, 2 -!e-$+$ 1e '+$ +!*, 2 1e/'!ie!e- &# -ni'*, 2 '-!-' e!i3-!e- -%!#&i#$#%i'*, 2 '-!-' e!i/ i'i -%!#fi # e4ni'e, 2 '-!-' e!i3-!e- e4n#$#%i'*, 2 ,!#1+'i-, 2 (-!i-ii$e )i '$#nii, 2 + i$i3-!e )i '-!-' e!i3-!e -%!#e'#n#"i'*, 2 !e,-! i3-!e e!i #!i-$*. Denumire! %oiului * indic numele su( care se "nt8lnete soiul "n coleciile ampelogra!ice i care este cel mai !olosit "n practica viticol. $inonimele * se re!er la denumirile !olosite pentru acelai soi "n aceeai ar sau ri di!erite. 5unoaterea sinonimiei mondiale a soiurilor duce la evitarea con!u'iilor. 2e e0emplu, soiurilor Moioar, 5adarc, Aer(ecel le corespund "n Aulgaria sinonimele +amid, 68m'a, Do=or=o. >n ara noastr, ma-oritatea soiurilor rsp8ndite se cunosc cu c8teva sinonime: Pegru moale (%eina), Pegru v8rtos (5or(), 7eteasca regal (6al(en de rdeal, 2nan), 7eteasc neagr (5oada r8ndunicii), A(easc neagr (5rcan), Atut neagr (Pegru (tut) .a. Origine! %oiului * o!er indicaii privitoare la trecutul istoric al soiurilor, la proveniena lor genetic sau geogra!ic, evideniind "nrudirea dintre ele "n cadrul unor grupe i tipuri de sine stttoare. Are!lul )e cultur * indic rsp8ndirea i e0tinderea soiurilor pe podgorii, regiuni viticole, ri i continente. e0prim plasticitatea ecogeogra!ic a soiului i posi(ilitatea lui de adaptare la di!erite condiii de mediu. 4l nu d "ns indicaii i asupra valorii soiului. st!el, se cunosc soiuri cu areal restr8ns dar valoroase precum: 6ras de 5otnari, 9m8ioas al( rom8neasc la +ietroasele, 5hardonnaO la 3ur!atlar, %auvignon la 2rgani, .a. De%criere! bot!nic ! %oiurilor* este necesar s se !ac pe !a'e de vegetaie. cest mod de lucru o!er posi(ilitatea identi!icrii i recunoaterii unui soi tot timpul perioadei de vegetaie. 2e aceea, se vor urmri caracterele (otanice ale ale organelor plantei "n !a'ele care urmea': #3

X Faza de dezmugurit * se anali'ea' ro'eta not8ndu*se timpul de de'mugurire, pu!o'itatea i coloritul. X Faza de nfrunzire i cretere a lstarului * se studia' mai "nt8i !run'ele # i 2 de la v8r! "n momentul desprinderii i !run'ele 3 i , de la v8r! dup lstrire. >n continuare se !olosesc ca elemente de cercetare v8r!ul lstarului, lstarul "n cretere i in!lorescena. 9ot "n aceast !a' se calculea' coe!icienii de !ertilitate, se cercetea' structura, mrimea, !orma in!lorescenelor. X Faza de nflorit %e notea' perioada de "n!lorire i modul de desprindere a corolei, tipul mor!ologic i !uncional al !lorii, numrul i lungimea staminelor, a pistilului, diametrul ovarului, !elul polenului. X Faza de cretere a bobului. %e caracteri'ea' lstarul dup "n!lorit (iunie, iulie) i !run'a normal de la nodul de inserie a strugurilor p8n la nodurile #4*22 (acestea !iind cele mai active i mai tipice). X Faza de maturare a strugurilor %e notea' epoca de coacere, !orma i structura ciorchinilor, mrimea lor. &a descrierea lo(ului se speci!ic mrimea, !orma, culoarea, mie'ul, aroma, gustul i consistena, pedicelul, pensula, pielia, sm8na. X Faza de maturaie a lemnului i cderea frunzelor %e e0aminea' coloritul i !orma !run'elor la cdere, coloritul, lungimea i grosimea meritalelor, mugurilor, c8rceilor. -aracterizarea agrobiologic re rol de seam la recunoaterea soiurilor. 4a se re!er la urmtoarele aspecte : perioada de vegetaie pe !eno!a'e ("n di!erite condiii de mediu) ,creterea i vigoarea soiului, comportarea !a de di!erii portaltoi, structurarea !lorilor, meierea, mrgeluirea, poleni'atorii utili'ai, comportarea "n plantaie. 2e asemenea, se dau indicaii cu privire la: !ertilitate i productivitate, gradul de maturare a lemnului, relaiile cu !actorii ecologici, re'istena la intemperii, (oli i duntori. -aracteristici agrofitotehnice >n !uncie de "nsuirile agro(iologice se sta(ilesc mi-loacele prin care se poate valori!ica "n optim potenialul (ioproductiv al soiurilor. -aracterizarea tehnologic. E!er in!ormaii privind posi(ilitile de valori!icare a strugurilor din soiul respectiv, epoca de coacere, compo'iia mecanic a strugurilor (greutatea ciorchinilor, (oa(ele, mustul, seminele, tescovina). @ndicele de structur, indicele (o(ului, indicele de compo'iie, indicele de randament dau indicaii "n ceea ce privete e!iciena economic a soiurilor de cultur.

#4

2atele privitoare la compo'iia chimic a mustului: concentraia de 'ahr, aciditatea, gradul alcoolic preci'ea' tipul de vin ce se o(ine din soiul respectiv. &roducia. %e anali'ea' producia medie i ma0im real pe (utuc i producia calculat la hectar, e0prim8ndu*se "n =g struguri, =g 'ahr i grade alcool potenial. ,ariaiile i clonii. %tudiul lor a-ut la cunoaterea puritii soiului. +rin identi!icarea lor se pot crea noi soiuri valoroase. 6tilizarea i caracterizarea agroeconomic 2 indicaii asupra utili'rii raionale a soiului "n producie. +entru soiurile de mas se preci'ea' epoca de valori!icare, iar pentru soiurile de vin categoria i tipurile de produse ce se pot o(ine, "ncadr8ndu*se soiul "n sortimentul cultivat. 3epartizarea teritorial %copul !inal al cunoaterii multilaterale a soiurilor de vi de vie "l constituie asocierea lor "n sortimente i cantonarea "n cultur "n !uncie de cerinele lor (iologice i agrotehnice "n vederea o(inerii unor produse superioare din punct de vedere cantitativ i calitativ. 1.'.1.Noiuni )e !m elometrie mpelometria parametri'ea' caracterele ampelogra!ice prin e0presii numerice, speci!ice !iecrui soi.3surtorile ampelometrice, vi'ea': *lungimea nervurilor principale, *unghiurile pe care le !ac nervurile principale "ntre ele. &ungimea nervurilor se o(ine prin msurarea distanei dintre punctul peiolar i e0tremitatea dintelui corespondent acestor nervuri. >n continuare se sta(ilesc rapoartele dintre lungimea nervurilor laterale (superioare, in!erioare, teriare) i lungimea nervurii mediane: Y & n.l.s.1& n.m. . A Y & n.l.i.1& n.m. . 5 Y & n.l.t.1& n.m. +entru a uura utili'area acestor valori !racionare i pentru a ine cont de micile !luctuaii de la o !run' la alta se !olosesc di!erite coduri (6alet +., #JCC): >n !uncie de valoarea acestor rapoarte i de codi!icarea corespun'toare se pot sta(ili principalele !orme ale lim(ului !oliar. )alorile unghiurilor dintre nervuri >ntre nervuri se !ormea' unghiurile T , Z i [ (!ig. #) ale cror valori pot !i codi!icate. #,

+entru caracteri'area !ormei lim(ului !oliar se calculea' pe de o parte \ T ] Z ale crei limite de variaie se codi!ic iar pe de alt parte \ T ] Z
][.

%uma \ T ] Z pre'int valori codi!icate dup cum urmea' : ^ HG_``````... cod G H#_*CG_````......cod # C#_*JG_````......cod 2 ```````````... a #,G_`````.......cod J %uma \ T ] Z ] [ are scara de oscilaie i codi!icare : ^ #GG_`````...cod G #G#_*##G_```...cod # ###_*#2G_```...cod 2 ```````````` a #CG_`````...cod J +entru aprecierea !ormei lim(ului se indic prima dat valoarea \ _ _ T ] Z (de e0emplu H, , codi!icat #) , apoi \ T ] Z ] [ (de e0emplu ##H codi!icat 2) i re'ult "n e0emplul dat codul complet ca !iind #2 ce corespunde unui lim( reni!orm .

7ig.# %chema !run'ei de vi*de*vie n m 7 nervura median peiolar la baza s l s n l s 7nervura lateral superioar peiolar la baza s l i #$ d 8 7 distana de la punctul d9 7 distana de la punctul

n l i 7nervura lateral inferioar i n l s n l t 7 nervura lateral teriar i n l i s l s < sinus lateral superior i n l t s l i < sinus lateral inferior s p < sinus peiolar

: 7 unghiul dintre n m ; 7 unghiul dintre n l s = < unghiul dintre n l i

Maportul dintre lungimea (&) i limea lim(ului (l), notat cu r, o!er indicaii ,de asemenea, asupra !ormei !undamentale a lim(ului !oliar. cesta pre'int limite de variaie dup cum urmea': ^ G,CG`````cod G G,C#/G,JG``.cod # G,J#*#,GG``.cod 2 #,G#*#,#G``.cod 3 #,##*#,2G``.cod 4 #,2#*#,3G``.cod , #,3#*#,4G``.cod $ %e aprecia' c lim(ul are !orm: *rotund * c8nd & Y l i r Y # (G,J#/#,#G). *reni!orm / c8nd &bl i rb#. *cordi!orm, cunei!orm .a. / c8nd &al i ra#. 1.5. Me #1#$#%i- f#$#/i * 6n (e1e!e- / -&i$i!ii -!e-$e$#! f-(#!-&i$e '+$ +!ii (iei 1e (ie )i - e4n#$#%ii$#! /,e'ifi'e /#i+!i$#! 40tinderea culturii viei*de*vie sau introducerea "ntr*un anumit areal a unor soiuri noi necesit aprecierea !avora(ilitii ecologice a spaiului alocat acestui scop. +roced8nd ast!el se pot pune "n eviden !actorii optimi i restrictivi, se poate imprima o anumit direcie de producie pentru centrul viticol investigat sau se pot alege acele soiuri care sunt cel mai (ine adaptate condiiilor de mediu e0istente. +entru acest lucru este necesar, mai "nt8i, o anali' a microclimatului, reali'at pe (a'a interpretrii datelor meteorologice caracteristice arealului respectiv. #H

+entru a avea in!ormaii c8t mai complete despre !avora(ilitatea arealelor investigate, anali'a microclimatului tre(uie completat cu studii pedologice, agrochimice i orogra!ice necesare alegerii -udicioase a portaltoiului, corectrii resurselor tro!ice i amplasrii soiurilor "n !uncie de o!erta ecologic. Melie!ul pre'int importan pentru reali'area unei caliti deose(ite, ceea ce e0plic !aptul c aproape ,G c din supra!aa viticol a marilor ri viticole se a!l "n regiuni colinare. mplasarea noilor plantaii este necesar s se reali'e'e la altitudini care nu depesc 4GG* ,GG m deoarece resursele termice diminuate i regimul eolian nu permit !ormarea unor microclimate !avora(ile. >n schim( o altitudine moderat reduce pericolul apariiei (rumelor, "ngheurilor, a putregaiului cenuiu i asigur un microclimat !avora(il calitii. 5ondiiile o!erite de pant sunt "n general !avora(ile culturii viei de vie i di!er "n !uncie de e0po'iie i de treimile sale. Mesursele heliotermice cele mai generoase sunt o!erite de e0po'iiile sudice, estice, sud*estice i de treimea superioar a pantei. 9reimea in!erioar pre'int resurse hidrice i nutritive la un nivel superior pe !ondul unor resurse heliotermice diminuate, "nsuiri medii, !avora(ile culturii viei de vie "nregistr8ndu*se pe treimea mi-locie. 5ontinuarea acestui demers presupune investigarea comportrii di!eritelor soiuri "n arealul studiat, pun8ndu*se accent pe determinarea perioadei de vegetaie, lungimea !eno!a'elor, aprecierea potenialului de cretere, de !ertilitate i de productivitate, sta(ilirea re'istenelor (iologice i a destinaiei produciei. 2e asemenea, prin utili'area metodei e0perimentale se vor sta(ili acele verigi tehnologice speci!ice !iecrui soi "n !uncie de o!erta ecologic, i anume: sistemul de tiere, modul de conducere, "ncrctura de muguri, operaiunile "n verde, ela(orarea schemelor de !ertili'are, irigare i com(atere a (olilor, duntorilor .a. 1.+.1.=!r!metrii ecologici utili4!i ,n viticultur! % eci!l legerea i delimitarea !avora(ilitii arealelor viticole necesit cunoaterea principalelor caracteristici climatice. &a caracteri'area climatic a unui (iotop se !olosesc indicatori climatici pentru lumin, temperatur i umiditate. 2in punct de vedere viticol este important valoarea pe care acetia o "nregistrea' pe parcursul perioadei de vegetaie care are drept limite convenionale #.@) * 3G.@?.

#C

Aprecierea resurselor pentru lumin se reali'ea' prin intermediul sumei orelor de insolaie care poate !i global (potenial) i real (efectiv) >nsolaia global provine din "nsumarea 'ilnic a numrului ma0im posi(il de strlucire a %oarelui, de la rsrit p8n la apus, "n condiiile "n care ne(ulo'itatea este ine0istent. +entru un anumit centru viticol ea are o valoare constant care depinde de latitudine i de numrul 'ilelor de vegetaie. 5a urmare di!erenele dintre centrele viticole sunt minime, acest indicator viticol neindic8nd adevrata !avora(ilitate a luminii. >nsolaia real corectea' acest inconvenient i provine din "nsumarea 'ilnic a orelor de strlucire e!ectiv a %oarelui. cest indicator pre'int o mare importan at8t prin natura sa c8t i prin !aptul c particip la calcularea valorii unor indicatori sintetici. +entru ca un anumit centru viticol din ara noastr s pre'inte !avora(ilitate din acest punct de vedere pentru cultura viei de vie tre(uie ca valorile acestui indice s se situe'e "ntre #2GG i #$GG * #CGG ore. %u( #2GG ore de strlucire e!ectiv a %oarelui condiiile devenind restrictive. realele viticole unde se acumulea' p8n la #,GG ore insolaie real pre'int !avora(ilitate pentru cultura soiurilor pentru vinuri al(e, aromate din soiuri care pre'int o com(ustie accentuat a aci'ilor, spumante i distilate de vin. &a valori peste #,GG ore se pot cultiva soiuri pentru o(inerea vinurilor roii i aromate din soiuri care "i com(ustionea' lent aci'ii sau pentru struguri de mas. .fectul caloric al radiaiei solare poate !i apreciat prin intermediul bilanului termic cesta poate !i: global, activ i util 'ilanul termic global repre'int suma temperaturilor medii 'ilnice din perioada de vegetaie, a cror valoare este mai mare de 'ero grade 5elsius. &imitele de variaie ale acestui indice se situea' "ntre 2HGG * 3$GG * 4GGGo5, valorile mai mici de 2HGGo5 constituind un !actor limitativ pentru cultura viei de vie. 'ilanul termic activ repre'int suma temperaturilor medii 'ilnice mai mari dec8t valoarea de #Go5, valoare considerat 'ero grade din punct de vedere (iologic. >n arealele viticole din Mom8nia acestui indicator "i corespund valori de 2,GG * 3CGGo5. %u( 2,GGo5 valoarea (ilanului termic activ devine restrictiv pentru cultura viei de vie. 'ilanul termic util repre'int "nsumarea di!erenelor dintre temperaturile medii 'ilnice care depesc #Go5 i a valoarea pragului (iologic. #J

&imitele "ntre care oscilea' acest indice sunt #GGG * #HGG * #CGG 5, valorile mai mici de #GGGo5 neasigur8nd un cadru termic corespun'tor. Aprecierea resurselor hidrice tre(uie s tin seama de !aptul c "n ara noastr viticultura se poate practica cu succes la un regim de precipitaii cuprins "ntre 4GG i HGG mm anual, din care 2,G mm reparti'ai pe parcursul perioadei de vegetaie. 9rsturile generale ale climatului unui anumit areal viticol sunt repre'entate de re'ultatul interaciunii care se sta(ilete "ntre !actorii climatici. 2e aceea, aprecierea !avora(ilitii climatice dintr*o perspectiv unilateral (evaluarea separat a resurselor termice, hidrice i de lumin) o!er numai in!ormaii pariale, !iind necesar integrarea acestora cu a-utorul unor indici climatologici cu caracter sintetic. @ntegrarea aciunii resurselor hidrice, termice i de lumin se poate reali'a cu a-utorul unor indicatori climatologici (inari i ternari. +entru viticultura rii noastre pre'int interes indicii heliotermic, hidrotermic anual (@:9 an), hidrotermic pe perioada de vegetaie activ (@:9 v) i indicele higrohidrometric, ca indicatori (inari, iar ca indicatori ternari indicele bioclimatic al viei<de<vie, indicele bioedafoclimatic, indicele biopedoclimatic alturi de indicele de aptitudine oenoclimatic. >ndicele heliotermic (ela(orat de ctre Aranas N. i cola(., #J4$) repre'int produsul dintre insolaia real i (ilanul termic util.
o

@.:. Y \ir 0 \tou 0 #G*$, unde: @.:. * indicele heliotermic. \ir * insolaia real. \tou * (ilanul termic util. )alorile acestui indice oscilea' "ntre #,3, i 2,HG, pe msura creterii acestora ampli!ic8ndu*se resursele de lumin i temperatur, importante pentru maturarea soiurilor tardive. >ndicii hidrotermici integrea' aciunea precipitaiilor i a (ilanului termic activ. 4i pot !i determinai apel8nd la relaia urmtoare: @:9 Y

>n ca'ul indicelui hidrotermic anual + are semni!icaia sumei precipitaiilor "nregistrate pe parcursul anului calendaristic sau viticol. 2G

& t
o a

1#G .

+entru calculul indicelui hidrotermic pe perioada de vegetaie, + e0prim suma precipitaiilor de la pl8ns la cderea !run'elor. )alorile ridicate ale acestor indici semni!ic posi(ilitile limitate de o(inere a produselor de calitate "n (iotopurile caracteri'ate de un regim pluviometric superior. +entru sta(ilirea !avora(ilitii climatice a regiunilor i centrelor viticole cu climat clduros !r a !i a!ectat din punct de vedere oenologic calitatea recoltei, "n indicatorul anterior au !ost integrate i in!luenele generate de umiditatea relativ (Vc) i temperatura la anumite momente critice. st!el a re'ultat un nou parametru: indicele higrohidrometric. @::9

G - (#.@) * 3G.@?) t ma0. a(solut "n august media t ma0 din august

& ? c #GGG

>ndicele bioclimatic al viei<de<vie (ela(orat de 5onstantinescu 6h. i cola(., #J$4) este un indicator sintetic care "nglo(ea' in!luenele generate de numrul orelor de insolaie real, (ilanul termic activ i totalitatea precipitaiilor din perioada de vegetaie. cest indice se poate calcula cu urmtoarea !ormul:
@.(.c.v. =

@r0 ta , unde: +0P'v0#G

@.(.c.v. * indicele (ioclimatic viticol. \ir * insolaia real. \toa * (ilanul termic activ. \+ * suma precipitaiilor din perioada de vegetaie. P.'.v. * numrul 'ilelor de vegetaie. )alorile optime ale acestui indice varia' "ntre 4 i #,. )alorile reduse arat e0istena unor resurse heliotermice diminuate pe !ondul unor (ogate resurse hidrice. Eri de c8te ori valoarea acestui indice este mai mic dec8t 4 sau mai mare de #,, condiiile climatice devin restrictive pentru cultura viei de vie, e0cepie !c8nd valoarea ma0im "n condiiile completrii de!icitului hidric. 2eoarece via de vie nu utili'ea' toat cantitatea de ap re'ultat "n urma precipitaiilor, datorit aporturilor !reatice sau naturii solului, 2#

indicele (ioclimatic viticol a !ost per!ecionat prin "nlocuirea din !ormula anterioar a cantitii de precipitaii cu indicele umiditii active. cest nou indicator poart numele de indicele (ioeda!oclimatic i a !ost sta(ilit de Audan, "n #JH4, @(ec Y

@ua 0 P'v 0 #G

o a

ir

, unde:
V * 5o 1#GG . 5 * 5o

@ua (indicele umiditii active) Y

V / provi'ia momentan de ap (c). 5o / coe!icientul de o!ilire. 5 / capacitatea de c8mp a solului pentru ap. 7avora(ilitatea climatic pentru cultura viei de vie este asigurat la o valoare de 4,2, #,2, a acestui indice. )alorile ma0ime se "nt8lnesc acolo unde regimul de precipitaii este mai redus sau acolo unde solul este nisipos. @ndicele (iopedoclimatic a !ost ela(orat de ctre +opa ).6. "n #JHH i este derivat din indicele (ioclimatic al viei de vie prin "nlocuirea cantitii de precipitaii cu evapotranspiraia real (49M o). 4l e0prim necesarul de precipitaii "n condiiile de temperatur i umiditate date. )alorile optime ale acestui indice se situea' "ntre , i J. >ndicele aptitudinii oenoclimatice (ela(orat de ctre 9eodorescu dt., #JHH) i integrea' aciunea a trei !actori: (ilanul termic activ, insolaia real i e0cesul de precipitaii din perioada de vegetaie. cest indice se poate calcula cu !ormula urmtoare: @.a.o. Y \toa ] \ir * (\+ * 2,G), unde: @.a.o. * indicele aptitudinii oenoclimatice. \toa * (ilanul termic activ. \ir * insolaia real. \+ * suma precipitaiilor din perioada de vegetaie. 5on!orm acestui indice, la valori mai mici de 43GG, arealul investigat o!er condiii climatice propice pentru cultura soiurilor care asigur o(inerea unor vinuri al(e, de calitate superioar sau de consum curent. 22

>ntre 43GG i 4$GG !avora(ilitatea oenoclimatic evoluea', asigur8nd, pe l8ng o(inerea de vinuri al(e de consum curent sau de calitate superioar, i a celor roii, "n secundar. +este aceast valoare arealul studiat o!er condiii climatice optime pentru cultura soiurilor de struguri pentru vinuri roii, de calitate sau de consum curent, "n secundar put8ndu*se cultiva i soiuri pentru o(inerea vinurilor al(e. )alorile de ,#GG * ,2GG ale acestui indice o!er certitudinea c "n aceste areale se pot cultiva soiuri de struguri pentru mas a cror maturitate se ealonea' pe parcursul tuturor celor apte epoci. lturi de investigarea climatic a arealelor viticole o atenie deose(it tre(uie acordat i caracteristicilor eda!ice. 2ei via de vie se poate cultiva pe aproape toate tipurile de sol, ele "i pun amprenta asupra calitii produselor o(inute, prin intermediul "nsuirilor !i'ice, chimice, !i'ico*mecanice .a. Substanele minerale e0istente "n sol pot e0ercita o aciune util prin contri(uia pe care o au la asigurarea unui optim nutritiv. 2e cele mai multe ori starea de aprovi'ionare a solului cu su(stane tro!ice este insu!icient ceea ce conduce la ela(orarea unor scheme pentru corectarea resurselor tro!ice. 40ist i ca'uri c8nd elementele chimice din sol pot avea e!ecte ne!avora(ile, to0ice, conduc8nd la apariia unor de'echili(re nutritive. st!el, "n ori'ontul de sol e0plorat de sistemul radicular al viei de vie concentraia srurilor poate crete ca urmare a aportului !reatic. cest lucru o(lig la selectarea unui portaltoi tolerant pentru a asigura reuita culturii viei de vie. 3egimul hidric al solului in!luenea' procesele de cretere i de'voltare a sistemului radicular. +rin !enomene de hidrotropism acesta se poate orienta "n pro!un'ime sau spre supra!a. 2e asemenea gradul de re'isten al soiurilor la de!icitul hidric este di!erit, acestea put8nd !i sla( re'istente (e0. 3uscat Ettonel, Miesling italian, 3erlot .a.), mediu re'istente (e0. 7eteasc regal, 3uscat de :am(urg .a.) i re'istente (e0. Moioar, 5hardonnaO, +inot 6ris .a.). %urplusul hidric se "nt8lnete "n arealele unde apa !reatic se gsete la ad8ncime redus (G,, / #,, m), "n 'one "ndiguite, pe soluri nisipoase umede, "n depresiunile teraselor 2unrii sau pe terenuri plane cu umiditate "n e0ces. &rezena aerului n sol cu o concentraie "n o0igen de minim #Gc (Vasa=i, #JH2 citat de Elteanu @., 2GGG) conduce la de'voltarea armonioas a sistemului radicular. &a concentraii diminuate de o0igen 23

are loc descompunerea materiei organice "n condiii anaero(e cu eli(erarea unor compui to0ici pentru sistemul radicular. +entru evitarea acestui !enomen este necesar ca poro'itatea de aeraie a solului s !ie de minim #Gc (2e-eu &., #JC4, citat de Elteanu @., 2GGG). 3eacia optim a solului pentru cultura viei de vie se situea' "n intervalul ,,, / C,C. +e msur ce se reduce ph*ul la valori spre ,,, se mani!est to0icitatea ionilor de aluminiu, mangan i 'inc prin trecerea lor "n soluia solului, se reduce accesi(ilitatea elementelor nutritive i activitatea micro(iologic. >n ca'ul p:*ului alcalin se mani!est cloro'a !eric iar unele elemente trec "n com(inaii inaccesi(ile viei de vie. ,olumul edafic util repre'int volumul de sol e0plorat de sistemul radicular. 4l este limitat de caracteristicile stratului de sol ca de e0emplu pre'ena la mic ad8ncime a rocilor dure, a apei !reatice .a. $e1tura solului care asigur cele mai (une re'ultate este cea medie (lutoas). %olurile argiloase rein cantiti mai mari de ap, asigur producii superioare cantitativ, "nt8r'ie maturarea strugurilor iar vinurile o(inute "nregistrea' coninuturi ridicate de su(stane a'otoase, de tanin i cantiti diminuate de compui aromai. Pisipurile asigur precocitate dar cantiti diminuate de 'aharuri, aciditate total, su(stane colorante .a. %olurile scheletice in!luenea' "n sens po'itiv calitatea recoltei prin ameliorarea regimului hidric, termic .a. >ndicele puterii clorozante (@+5) este un indicator utili'at pentru aprecierea puterii cloro'ante a solului, o tul(urare de nutriie indus de car(onatul de calciu.
(-a-%3 ) 1#G 4 , "n care: 2 ( Fe) (5a5E3) / coninutul "n calcar activ (c din solul !in mcinat). (7e) / coninutul "n !ier uor e0tracti(il (mg1=g pm8nt !in mcinat). >n !uncie de valoarea acestui indicator se va alege acel portaltoi care este cel mai (ine adaptat acestei caracteristici pedologice i care asigur reuita culturii viei de vie "n acest areal.

@+5 Y

24

C-e%tion!r )e !utocontrol 8 )efinii Ampelografia ca tiin 9 @enionai obiectivele Ampelografiei A .numerai descriptorii folosii pentru descrierea i recunoaterea soiurilor de vi de vie B @enionai cele 89 puncte ale Schemei Ampelografice utilizate n 3omCnia D )efinii Ampelometria E .numerai parametrii ecologici folosii n analiza micoclimatului

CAPITOLUL II SISTEMATICA FAMILIEI VITACEAE ..1. C!i e!ii$e 1e '$-/ifi'-!e Cl!%ific!re! % eciilor se !ace dup criterii: morfologice, genetice, biochimice i ecologo<geografice. 5lasi!icarea dup criteriul mor!ologic se reali'ea' pe (a'a caracterelor mor!ologice ereditare, utili'ate la recunoaterea speciilor. 5lasi!icarea dup criteriul genetic se reali'ea' "n !uncie de numrul de cromo'omi i de sta(ilitatea "nsuirilor mor!ologice ale vielor "nmulite vegetativ. 5lasi!icarea dup criteriul (iochimic are la (a' pre'ena sau a(sena "n struguri a unor compui caracteristici speciilor, di!erii de la o 2,

specie la alta. Mi(ereau 6aOon,#J,J (citat de 6alet, #JCC) meniona pre'ena antocianilor de tip monogluco'idic la speciile genului )itis, "n timp ce la speciile nord*americane predominante sunt digluco'idele. Cl!%ific!re! %oiurilor se !ace dup urmtoarele criterii: direcii de producie, morfologice, ecologo<fiziologice i dup caracteristicile ecologice ale locului de formare 5lasi!icarea dup direciile de producie grupea' soiurile dup scopul pentru care se cultiv, "n vederea orientrii unui anumit gen de producie: struguri destinai consumului "n stare proaspt, sta!ide, vin i distilate din vin. 5lasi!icarea dup caracteristicile mor!ologice utili'ea' asemnrile i deose(irile mor!ologice ale soiurilor i a-ut la recunoaterea lor. @denti!icarea nu este su!icient. 9re(uiesc cunoscute i "nsuirile soiurilor, pentru a se putea reali'a scopurile de cultivare. 5lasi!icarea dup "nsuirile !i'iologice i ecologice ale soiurilor (Eprean 3., #JH4. Eprean 3., Elteanu @., #JC3) o!er posi(ilitatea gruprii soiurilor pe categorii de (iotopuri i sisteme agro!itotehnice de cultivare. 4a este !olositoare tehnologului viticultor. 5riteriul ecologo*geogra!ic (Pegrul .3., #J4$) se su(sumea' "n mic msur celui ecologo*!i'iologic i clasi!icrii dup direciile de producie. >ns, se deose(ete de celelalte prin !olosirea la clasi!icarea soiurilor a unor caractere mor!ologice, considerate produs speci!ic al di!eritelor 'one ecologice. .... Si/ e"- i'- )i -!i- 1e !*/,7n1i!e - %en+!i$#! )i /,e'ii$#! )ia de vie !ace parte din !amilia .it!ce!e (con!orm 5odului internaional de (otanic pentru nomenclatura plantelor cultivate), Am eli)e!e (Dunth, #C2#),Am eli)!ce!e (&oQe,#C$C) !amilie cu mare numr de ta0oni i soiuri, cu mare arie de rsp8ndire i valen ecologic. 2up 5hade!aud i 4m(erger, #J$G 7amilia )itaceae este "ncadrat "n 6n'!en%* +!- Te!e&in 4-$e/ 8 R+&i-$e/, '$-/- Di'# i$e1#n- e, #!1in+$ R4-"n-$e/ . %istematica !amiliei )itaceae "n decursul timpului a suscitat numeroase contoverse privind numrul genurilor. 2up +lanchon (#CCH) !amilia )itaceae cuprindea #G genurile: .iti% (&inn;, #H,3), Am eloci%%u% (+lanchon), =teri%!nt-e% (Alume), Clem!tici%%u% (+lanchon), Tetr!%tigm! (+lanchon), 6!n)uGi! (+lanchon), =!rt-enoci%%u% (+lanchon), Am elo %i% (3ichau0), R-oici%%u% 2$

(+lanchon), Ci%%u% (&inn;, #H,3). 5ercetrile ulterioare au scos "n eviden adiia a alte dou genuri monospeci!ice * Ac!reo% erm! (6agnepain, #J#J) i =teroci%%u% (Kr(an i 4=man, #J2$) i separarea din genul 5issus a genurilor C!Hr!ti! (6agnepain, #J##), CH -o%tem! ( lston, #J3#) i =uri! (Pair, #JH4) 2up 6alet +., 2GGG !amilia )itaceae cuprinde #J genuri "n total, dintre care dou sunt considerate genuri !osile #.#.1. $i%tem!tic! genului .iti% (enul ,itis a !ost divi'at de ctre +lanchon (#CCH), "n !uncie de di!erenele anatomice, citologice i mor!ologice ale speciilor componente, "n 2 seciuni (su(genuri): seciunea (subgenul) ,itis (4uvitis*iniial) i seciunea (subgenul) @uscadinia >n seciunea )itis sunt cuprinse viele al crui numr cromo'omic de (a' este n Y #J (soiurile de vi de vie !iind diploide 2n Y 3C), "ns se cunosc i soiuri triploide (2n Y ,H), tetraploide (2n Y H$) care sunt mutaii. 9oate speciile genului )itis se pot "ncrucia "ntre ele, d8nd natere unor descendeni via(ili i !ertili, !apt ce a permis o(inerea numeroilor portaltoi hi(ri'i (Miparia 0 Mugerri. Aerlandieri 0 Miparia. Aerlandieri 0 Mupestris. .a.) !olosii la re!acerea plantaiilor viticole atacate de !ilo0er. >n stare spontan speciile genului )itis se "nt8lnesc "n 'onele temperate ale 4uropei i siei, "n merica de Pord (5anada, %.K. .), "n merica 5entral i nordul mericii de %ud (5olum(ia i )ene'uela). >ncadrarea sistematic a speciilor genului )itis "n uniti ta0onomice a !ost su(iect de controvers pentru numeroi (otaniti i ampelogra!i "n decursul timpului (+lanchon, #CJ,. 3unson, #CJ4, #JGJ. AaileO, #J34, Mava', #JG2) "ns di!eritele clasi!icri erau incomplete !ie prin limitarea doar la specii americane (AaileO, #J34), !ie prin ignorarea speciilor asiatice. >n !uncie de originea lor geogra!ic, Aranas N. (#JH4) grupea' speciile genului )itis "n C grupe ecologo*geogra!ice dup cum urmea': grupa american oriental (). la(rusca, ). aestivalis, ). lincecunii, ). (icolor .a.). grupa american central (). riparia, ). rupestris, ). (erlandieri, ). ru(ra, ). cinerea, ). cordi!olia, ). candicans, ). monticola, .a.). grupa american occidental (). cali!ornica, ). ari'onica .a.). grupa american florid (). coriacea, ). gigas .a.). grupa me1ican (). (ourgoeana, ). cari(aea .a.). grupa asiatic nord< 2H

estic (). amurensis, ). coignetiae, ). thum(ergii .a.). grupa asiatic sud<estic (). davidii, ). romanetti, ). !le0uosa, ). lanata .a.) i grupa euro<asiatic (). silvestris, ). vini!era). ..0. Si/ e"- i'- /#i+!i$#! #.'.1. Cl!%ific!re! )u )ireciile )e ro)ucie $oiuri entru ort!ltoi Seleciuni din speciile americane: Miparia gloire (din )itis riparia). Mupestris du &St (din )itis rupestris). Aerlandieri Messeguier nr. # i 2 (din )itis (erlandieri). 4ibrizi ntre speciile americane: Aerlandieri 0 Miparia 9ele=i C A. Aerlandieri 0 Miparia 2rgani 3H i ,H. Aerlandieri 0 Miparia #2, . Aerlandieri 0 Miparia se*leciunea Eppenheim 4 (%E4). Aerlandieri 0 Miparia Do(er , AA. Aerlandieri 0 Miparia 5rciunel 2, 2,, 2$, H#. Aerlandieri 0 Mupestris * +aulsen ##G3, Muggeri #4G, 22,. Miparia 0 Mupestris #G# * #4, 33G$ i 33GJ. %olonis 0 Miparia #$#$ 5. 4ibrizi europeo<americani: 5hasselas 0 Aerlandieri 4# A. 7ercal (Aerlandieri 0 5olom(ard #) 0 (5a(ernet 0 Aerlandieri 333 43) Y A5# 0 333 43. $oiuri )e %truguri entru m!%

Soiuri cu maturare timpurie i e1tratimpurie : 3uscat +erla de 5sa(a, 5ardinal, Megina viilor. soiuri nou create: 3uscat timpuriu de Aucureti, 3ilcov, 9impuriu de 5lu-, )ictoria, ugusta, Papoca. Soiuri cu maturare miFlocie: +ance precoce, 5hasselas dor;, Maisin de 5ala(re, 5eau al( i ro', 3uscat de :am(urg, 3uscat dF dda, 5insaut, lphonse &avall;e. soiuri nou create: 9rium!, %omean, 5etuia, 'ur, 9ransilvania, %ilvania, %plendid, 5hasselas de Aneasa, 5oarn neagr selecionat, 9amina. Soiuri cu maturare tardiv: 5oarn al(, 5oarn neagr, !u' li, Ma'achie al( i roie, Aicane, @talia, Alac= rose, Megina Pera, Ehane'. soiuri nou create: ?enia, Mo' rom8nesc, %elect, 6reaca. $oiuri ! irene 2C

Soiuri pentru stafide (tipice): 5orinth al(, 5orinth ro', 5orinth negru. Soiuri cu nsuiri mi1te (pentru sta!ide i pentru mas): %ultatin al(, Di*3i (al(, ro', negru), 2elight, 5lina, Etilia. Soiuri pentru consum n stare proaspt: +erlette, 3aria +irovano, Ae'semen )@*4 i )*$, s=eri. $oiuri )e %truguri entru vin Soiuri pentru vinuri albe de consum curent: ligot;, rdeleanc, A(easc gri, Aer(ecel, Arumriu, 5lairette (lanche, 5r8mpoie selecionat, 5rea, 6al(en de Edo(eti, @ordan, 3ioria, 3ustoas de 3derat, 3a-arc al(, +lvaie, M=aiteli, %teinschiller ro', %aint 4milion, %election 5arriIre, eghihar de :ui. Soiuri pentru vinuri albe de calitate superioar : 5hardonnaO, 7eteasc al(, 7eteasc regal, 7r8ncu, 7urmint, 7run' de tei (:arslevelf), 6ros %auvignon, 6ras de 5otnari, 3uscadelle, Peu(urger, +etit %auvigon, +inot gris, Miesling italian, Miesling de Min, %emillon, 9raminer ro'. Soiuri pentru vinuri roii i roze de consum curent: licante Aouschet, ramon, :aiduc, Eporto, rca, A(easc neagr, 5adarc, 5odan, +andur, Moioar, %angiovese. Soiuri pentru vinuri roii de calitate superioar : Aurgund mare, 5a(ernet %auvigon, 5a(ernet !ranc, 7eteasc neagr, 3al(ec, 3erlot, +inot noir, %aperavi. Soiuri pentru vinuri aromate: Ausuioac de Aohotin, Ausuioac ro', 9m8ioas rom8neasc, 3uscat Ettonel, dar(a. $oiuri )e %truguri mu%t i vin entru ro)u%e e b!4 )e

Soiuri pentru suc de struguri: ligot;, 5hasselas dor;, 7eteasc regal, Miesling italian. Soiuri pentru vinuri spumante: A(easc neagr, @ordan, 7eteasc al(, 7eteasc regal. Soiuri pentru vinuri aromatizate (vermuturi i pelinuri): Eporto, Moioar. Soiuri pentru distilate nvechite (tip 5ognac): rdeleanc, A(easc gri, +lvaie, eghihar de :ui, 5olom(ard, 3ustoas de 3derat, %aint 4milion. 2J

$oiuri )e -ibri4i ro)uctori )irect Soiuri 4 & ) de provenien american: 2elaQare (al(, ro'), @sa(ella, Na<ue', &idia, Poah, Ethello. Soiuri 4 & ) vechi: Aaco #, 7lot dFor, 7erdinand &esseps, MaOon dFor, %ei(el #, %ei(el #GGG, 9erras 2G. Soiuri 4 & ) moderni: * +entru vinuri al(e i ro'e: Moucaneu!, )alerien, )illard (lanc, %eOve )illard #23G3, %eOval, %eOve )illard #22C3. * +entru vinuri roii: 5ham(ourcin, 6aronnet, )arousset, )illard noir. %oiuri :.+.2. pentru mas: +erla de eala, 2attier de %aint )allier, 3uscat de %aint )allier, 3oldova. %oiuri :.+.2. nou create "n Mom8nia: Pegru tinctorial, +urpuriu.

#.'.#. Cl!%ific!re! )u c!r!cterele morfologice 5riteriul mor!ologic permite o multitudine de clasi!icri, care se pot !ace pe (a'a caracterelor mor!ologice ale di!eritelor organe. 5onsiderm util clasi!icarea soiurilor dup caracterele mor!ologice ale lim(ului * !run'a !iind organul cel mai diversi!icat i care poate !i !olosit o lung perioad de timp la recunoaterea soiurilor. 5lasi!icarea dup gradul de lo(are a lim(ului (Elteanu @., #JH#, #JHJ), caracter mor!ologic important, grupea' soiurile ast!el: Soiuri cu limb ntreg sau uor trilobat: ligot;, licante Aouschet, Atut neagr, 5r8mpoie, 7urmint, 6al(en de Edo(eti, 6ordan, 6ras de 5otnari, +lvaie, %teinschiller ro', eghihar de :ui. Soiuri cu limb trilobat: rdeleanc, Araghin, 5ardinal, 5hardonnaO, 5oarn neagr, 4'er-U, 7eteasc regal, 7r8ncu, 6amaO Aeau-olais, 6amaO 7reau0, Di*3i al(, 3uscat +erla de 5sa(a, 3uscadelle, 3uscat Ettonel, Pegru moale, Pegru v8rtos, +erlette, Peur(urger, Maisin de 5ala(re, Megina viilor, %aperavi, 6ros %auvignon, 9m8ioas al( rom8neasc, 9raminer ro'. Soiuri cu limb D lobat si chiar G lobat : !u' li al(, !u' li ro', Aer(ecel, 5eau ro', 5oarn neagr, 7eteasc al(, Aicane, 5orinth rouge, 5hasselas dor;, 5insaut, 5oarn al(, 5rea, 5a(ernet %auvignon, 5eau al(, +inot noir, +inot gris, Miesling italian, Moioar, 3G

:er(emon, @talia, Di*3i negru, 3a-arc al(, 3erlot, 3al(ec, 3uscat de :am(urg, Eporto, %election 5arriIre, %auvignon petit, %aint 4milion. 5lasi!icarea dup gradul de lo(are, a-ut la identi!icarea soiurilor dar, soiurile cu acelai numr de lo(i, se deose(esc "ntre ele prin mrimea lo(ilor, !orma sinusurilor, mrimea, !orma i succesiunea dinilor, mrimea unghiurilor dintre nervurile principale i secundare, mrimea lim(ului, raportul dintre lungime i lime. 2e aceea, s*a sta(ilit posi(ilitatea de identi!icare a soiurilor dup mrimea unghiurilor dintre nervurile !run'elor, raportul dintre lungimea acestor nervuri etc. #.'.'.Cl!%ific!re! ecologo3geogr!fic 5onsiderentul c, deose(irile dintre soiuri se datoresc "n principal di!erenelor dintre ariile lor de !ormare, a permis clasi!icarea soiurilor dup apartenena ecologo*geogra!ic. +otrivit clasi!icrii lui Pegrul (#J4$), soiurile )itis vini!era se grupea' (ta(elul 2.#.) "n: Soiuri orientale (&roles orientales). %oiurile din aceast grup au !run'ele tinere, gla(re i lucioase, strugurii rmuroi, cu (oa(e mari i sunt cultivate pentru struguri de mas. 4a cuprinde dou su(prolesuri: antasiatica i caspica. C$-/ifi'-!e- e'#$#%#9%e#%!-fi'* (Pegrul .3., #J4$) $abelul 9 8 +roles EM@4P9 &@% %u(proles 40emple de soiuri

ntasiatica * !u' li, Megina viilor, Di*3i al(, Di*3i negru, 5oarn neagr. 5aspica *5hasselas dor;, Aicane, 3uscat de :am(urg, 3uscat Ettonel, 7eteasc al(, 7eteasc neagr, A(easc neagr.

3#

+EP9@5

6eorgica

Aalcanica

* 7eteasc regal, 6ras de 5otnari, 9m8ioas al(, Ausuioac de Aohotin, 3uscat +erl de 5sa(a, 5insaut, 5oarn al(, 5eau al(, 5eau ro'. * rdeleanc, Aer(ecel, 5rea, 5r8mpoie, 7r8ncu, 7urmint, 6al(en de Edo(eti, eghihar de :ui, 3ustoas de 3derat, +lvaie, Araghin, Moioar. * ligot;, Peu(urger, Miesling italian, %auvignon, 5hardonnaO, +inot gris, +inot noir, Aurgund mare, 5a(ernet %auvignon, 3erlot, 6amaO Aeau-olais, Eporto.

E55@24P9 &@%

Soiuri pontice (&roles pontica). 4le sunt grupate "n dou su(prolesuri: georgica i balcanica. 6rupa cuprinde soiuri la care, !run'ele tinere sunt puternic pu!oase, !run'ele adulte au scame pe partea superioar. >n general, aceste soiuri de mare produciese !olosesc pentru o(inerea vinurilor curente de mas. Soiuri occidentale (&roles occidentalis). cestea au !run'ele de mrime mi-locie sau mic, sunt scmoase pe partea in!erioar, au marginile pliate ctre !aa superioar i produc struguri, cu (oa(e mici i capacitate ridicat de acumulare a 'ahrului. %e cultiv pentru prepararea vinurilor de calitate superioar. #.'.+. Cl!%ific!re! ecologo3fi4iologic !ost conceput i reali'at de Eprean 3. (#JH4). Eprean 3., Elteanu @. (#JC3), pe (a'a datelor !urni'ate de mpelogra!ia Mom8niei, proced8ndu*se la gruparea soiurilor dup "nsuirile !i'iologice i e0igenele ecologice, pentru sta(ilirea celor mai adecvate (iotehnologii. >nsuirile care au stat la (a'a clasi!icrii, se re!er la scderea aci'ilor din (o( "n !a'ele maturrii (ridicat, moderat, redus) i la creterea de prisos a lstarilor (mic, mi-locie, mare i !oarte mare). #.'.". An!li4! criteriilor )e cl!%ific!re ! %oiurilor 32

5lasi!icarea mor!ologic !olosete criterii mor!ologice pentru recunoaterea acestora. %unt "ns multiple ca'uri c8nd aceste criterii nu sunt su!iciente, micile deose(iri dintre soiuri neput8nd s !ie prinse "n ci!re. &a acest nea-uns se adaug imposi(ilitatea corelrii clasi!icrii mor!ologice cu grupele de (iotehnologii !olosite i, de aceea, tehnologul viticultor o utili'ea' numai la identi!icarea soiurilor. 5lasi!icarea ecologo*geogra!ic ine seama de caracterele mor!ologice ale soiurilor. 2up aceste criterii, soiurile ligot; i 5a(ernet %auvignon, !oarte di!erite din punct de vedere !i'iologic i ecologic, care implic tehnologii di!erite, sunt clasi!icate "n aceeai grup. 5lasi!icarea ecologo*!i'iologic, grupea' soiurile dup creterile vegetative i com(ustia aci'ilor "n !a'ele maturrii strugurilor, criterii du* p care se pot grupa (iotehnologiile i sta(ili sortimentele de soiuri pe podgorii i centre viticole. ceasta, a-ut pe tehnologul viticultor la "n!iinarea viilor i la alegerea lucrrilor de diri-are a creterii i rodirii vielor. 2e aceea, clasi!icarea ecologo*!i'iologic are rol principal "n adecvarea tehnologiilor la !iecare soi i gruparea (iotehnologiilor pe categorii de soiuri. %oiul ligot;, cu cretere de prisos mic, !ace necesar un alt sistem de cultur dec8t soiul 3ustoas de 3derat, cu cretere mi-locie precum i 5hasselas dor; "n comparaie cu 5hasselas mus<u; .a.

..5. O!i%ine- )i e(#$+i- (ie$#! '+$ i(- e Eriginea speciei )itis vini!era este mult comentat. %e poate considera vala(il ipote'a c, )itis vini!era provine din )itis silvestris (vi de vie sl(atic), av8nd acelai areal natural. )itis silvestris, !iind mai veche (neolitic) dec8t )itis vini!era (epoca !ierului), este sensi(il la !ilo0er (!orma radicicol) i are acelai numr de cromo'omi. 7aptul c )itis silvestris este dioic, nu constituie o o(ieciune de !ond la "nmulirea prin semine, d8nd adesea descendeni cu !lori herma!rodite. &a originea soiurilor speciei )itis vini!era nu este o singur vi sau vie dintr*un singur areal ecologo*geogra!ic. 5lasi!icarea ecologo* geogra!ic a soiurilor demonstrea' e0istena mai multor vetre de origine. +e (a'a acestor considerente, se poate admite c, sortimentul 33

naional rom8nesc cuprinde soiuri indigene i soiuri aduse prin migraie sau import. Eriginea soiurilor de portaltoi. Pumrul de soiuri pure de portaltoi este mic, iar cele care e0ist, pre'int caracteristicile ecologice iniiale ale speciei din care provin. Eriginea portaltoilor hi(ri'i re'ult din !ormula denumirii lor. +rimii repre'entani ai !amiliei )itaceae (5issites, mpelophOllum) ar !i aprut pe 9erra "n era secundar (me'o'oic), la s!8ritul perioadei cretacice, cu circa #4G de milioane de ani ".e.n., "n Pe(ras=a, 5hina, +ortugalia, Aoemia, 5roaia i "n @talia. @ncontesta(ile rm8n !ragmentele !oliare de 5issus i mpelopsis datate la "nceputul erei teriare, "n eocenul in!erior. (6allet.+., 2GGG). 5ele mai vechi specii de )itis cunoscute au !ost gsite "n sia (5hina, Naponia), "n merica ( las=a, %tatele Knite) precum i "n 5hampagne "n travertinele calcaroase din %. -hestionar de autocontrol 8 Specificai criteriile de clasificare a speciilor 9 .numerai criteriile de clasificare a soiurilor A @enionai genurile Familiei ,itaceae 4.5lasi!icai soiurile dup direciile de producie.

CAPITOLUL III :ONAREA VITICOL A ROM;NIEI 0.1.I",#! -n- '#n1iii$#! '$i"- i'e )i - 'e$#! ,e1#$#%i'e 6n / -&i$i!e- f-(#!-&i$i *ii 3#ne$#! (i i'#$e '.1.1.9ener!liti 7actorii naturali ai mediului au in!luen asupra calitii produselor viti*vinicole, care pot varia "n !uncie de locurile de producere: regiune, versant, parcel, etc. numii !actori de di!ereniere identi!icai ca importani pentru meta(olismul viei de vie la un anumit nivel, pot s !ie "n interaciune cu alii, identi!icai la un alt nivel. st!el, "ntr*o parcel, coniutul de ap din sol la un moment dat depinde, "ntre altele, de volumul precipitaiilor, de ritmul lor, de permea(ilitatea sa i de 34

capacitatea sa de retenie c8t i de re'erva hidric a su(solului, dar i de evapotrnspiraia potenial determinat pe un sector geogra!ic mult mai larg. >n ultima perioad tehnicile de studiu ale mediului natural s*au per!ecionat i diversi!icat. 2ar, sta(ilirea unei metode de 'onare a supra!eei cu adevrat operaional i aplica(il viticulturii rm8ne delicat. ceasta datorit varia(ilitii spaiale i temporale a anumitor date ale !actorilor naturali de mediu (sol1climat), multitudinii varia(ilelor i comple0itii lanului de !actori care determin calitatea i tipul de vin. >n ultima perioad s*a reali'at de'voltarea programelor de cercetare "n cest domeniu i se pre!igurea' o voin comun de a gestiona mai (ine spaiul viticol i a caracteri'a mai (ine supra!eele. 5limatul din anul de producere a vinului este !oarte important pentru determinarea calitii. 4!ectele sale au !ost anali'ate, "ntre alii, de Mi(ereau*6aOon i cola(., #JH, i :uglin, #JC$. @ezoclimatul (climatul local dup :uglin, #JC3) este pro(a(il o dat de caracteri'are a solului, mai discriminatorie dect macroclimatul. Aec=er "n #JHH, #JHC "i acord o mare importan "ntre caracteristicile viticole ale di!eritelor regiuni germane. @icroclimatul, !oarte studiat "n ultimul timp (%mart, #JH$. Aec=er, #JHC. 5ar(onneau, #JCG, #JJ$) este in!luenat de modul de conduit, de nivelul de vigoare i de meta(olismul viei de vie care varia' "n !uncie de soluri.

0... :#n-!e- (i i'#$* $- ni(e$+$ R#"7niei @mprirea pe 'one geogra!ice a Momaniei constituie primul nivel de distri(uie teritorial. 0imitele geografice Mom8nia are ca limite geogra!ice latitudinea nordic de 43_3HF i 4Cg#,F. &a nivel glo(al Mom8nia se a!l la 2,GG =m de Eceanul tlantic, la vest de 3unii Kral i mai apropiat de 3area 3editeran dec8t celelalte ri din 4uropa 5entral.+re'ena 5arpailor i situarea pe ultimii #GGG =m ai cursului in!erior al 2unrii, cu pre'ena 3rii Pegre pe lungimea de 23$ =m, o caracteri'ea' ca o ar carpato*ponto* danu(ian. 3elieful. %e int8lnesc aproape toate !ormele de relie! (muni, coline, podiuri .a.). ceste !orme * uniti naturale de relie! * au o distri(uie simetric i armonioas. 3,

)iticultura s*a de'voltat pe dealurile su(carpatice, colinele i alte terenuri !avora(ile dintre: 5arpai i +rut, 5arpai i 2unre*3area Peagr. %*a de'voltat "n +odiul 5entral delimitat de hcoroana de munih (e0presia aparine istoricului gal din secolul al )@*lea, Nordanes: h2acia 5orona montium cingiturh. ceast coroan de muni este "ncon-urata de o coroan de coline care se pierd ctre c8mpurile peri!erice (:er(st i cola(., #J,H). 4ta-area altitudinal, diversitatea structurii geologice, hidrologice, soluri .a. 5oroana mai -oas, su(montan de coline este "ncon-urat de c8mpii peri!erice care se termin ctre sud i est cu esul 2unrii i al +rutului (:er(st i cola(., #J,H). -limatul. 5ele trei mari categorii de relie! determin trei tipuri de climat (c8mpie, deal, munte) cu unele nuane regionale. 9eritoriul Mom8niei, "n !uncie de variaile spaio*temporale ale !actorilor de mediu (sol*clim), va !i grupat "n urmatoarele uniti de spaiu: 5on! viticol este unitatea teritorial care se caracteri'ea' printr* un ansam(lu de condiii mor!o*pedo*climatice relativ asemntoare i cuprinde mai multe regiuni viticole. nsam(lul de condiii pedoclimatice dintr*o 'on !avori'ea', "n linii mari, reali'area anumitor direcii de producie. Regiune! viticol repre'int unitatea teritorial cuprins "ntr*o anumit 'on i se caracteri'ea' prin condiii mor!o*pedo*climatice relativ asemntoare 'onei, dar i prin condiii ecologice speci!ice. +entru caracteri'area regiunilor viticole este necesar s se preci'e'e elementele comune i cele care deose(esc regiunile "n interiorul 'onei. ceste elemente sunt de ordin geogra!ic (latitudinea, altitudinea) i pedo* climatice (minime i ma0ime). 4le hotarsc aptitudinea viti*vinicol a unei regiunii viticole.

:#ne$e )i !e%i+ni$e (i i'#$e 1in R#"7ni$abelul A 8 :#n- (i i'#$* . +artea central a rii adpostit de Re%i+ne- (i i'#$* @. 2ealurile din partea central a +odiului 9ransilvaniei 3$

@@. 2ealurile i colinele Elteniei i 3unteniei: %u(regiunea Elteniei %u(regiunea 3unteniei @@@. 2ealurile i colinele 3oldovei: %u(regiunea %udic %u(regiunea 5entral ()rancea) %u(regiunea Pordic @). 2ealurile i colinele 5rianei i 3aramureului ). 2ealurile i colinele Aanatului 5. 2anu(iano* )@. 5olinele 2o(rogei pontici )@@. 9erasele 2unrii )@@@. Pisipurile i alte terenuri !avora(ile din sudul rii (dup 5otea 2.). i cola(, 2GGG)

arcul carpatic A. 2ealurile i colinele pericarpatice

>n cadrul !iecarei regiuni viticole datorit ho!ertei ecologice i !actorilor sociali*economici se pot delimita areale viticole, teritorii cultivate cu vi de vie care asigur producii pentru o(inerea de vinuri de calitate. Knitatea natural "n viticultur care asigur condiii ecologice relativ asemntoare este considerat ,#1%#!i-. >n cadrul acestei uniti teritoriale tradiional se pot o(ine produse viti*vinicole cu "nsuiri asemntoare. +roducii cantitave i calitative distincte se pot o(ine "n areale viticole mai restr8nse denumite centre viticole. )inurile o(inute "n centrul viticol au o calitate apropiat i o speci!icitate a principalelor "nsuiri gustative. >n cadrul centrelor viticole se gsesc plaiurile viticole. =l!iul viticol repre'int supra!aa de teren din cadrul unui centru viticol, unde produsele sunt asemntoare "ntre ele dar, relativ deose(ite de ale centrului viticol. >n Mom8nia specialiti de renume (9eodorescu @. 5. i cola(., #J42, #J$$. 5onstantinescu 6h., #J,C, #JH#. 3artin 9., #J$$. Eprean 3H

3., #JH4, #JH,. Elo(eanu 3. i cola(. #JCG, #JJ#. 9eodorescu dt. i cola(., #JC#. Eprean 3., Elteanu @., #JC3. 5otea ).2. i cola(., 2GGG .a.) au contri(uit la distri(uia teritorial a soiurilor. +re'ena "n ara noastr a arcului 5arpatic i a apelor, "n special a 2unrii i 3rii Pegre determin delimitarea a 3 'one viticole care se "ntind de o parte i de alta a 5arpailor. >n pre'enta lucrare, 'onele, regiunile i centrele viticole se vor pre'enta "n con!ormitate cu codurile din ta(el 3.# i ane0a #.

ne0a # RE9IUNI6E, =OD9ORII6E :I CENTRE6E .ITICO6E A6E RO(8NIEI A.:#n- (i i'#$* 1in ,-! e- 'en !-$* - *!ii -1*,#/ i * 1e -!'+$ '-!,- i' I.Re%i+ne- (i i'#$* - P#1i)+$+i T!-n/i$(-niei 1.1.P#1%#!i- T7!n-(e #.#.#.Ala#.#.2.Nidvei #.#.3.3edia #.#.4.98rnveni #.#.,.eagr 3C

#.#.$.)alea Pira-ului 1...P#1%#!i- A$&#.2.#. l(a @ulia #.2.2.@ghiu 1.0.P#1%#!i- Se&e)9A,#$1 #.3.#.%e(e #.3.2. pold 1.5.P#1%#!i- Ai+1 #.4.#. iud #.4.2.9urda #.4.3.9riteni 1.<.P#1%#!i- Le'4in#.,.#.&echina #.,.2.9eaca #.,.3.Aistria #.,.4.Aato > H 8 )eF B.:#n- (i i'#$* De-$+!i$e )i '#$ine$e ,e!i'-!,- i'e II.Re%i+ne- (i i'#$* - De-$+!i$#! O$ eniei )i M+n eniei Subregiunea viticol )ealurile %lteniei ..1.P#1%#!i- Se(e!in+$+i 2.#.#.:al8nga 2.#.2.5orcova ....P$-i+!i$e D!7n'ei 2.2.#.%corila*2r8ncea 2.2.2.Erevia*)8n-u 3are 2.2.3.+lenia ..0.P#1%#!i- De-$+!i$e C!-i#(ei 2.3.#.Aanu 3rcine 2.3.2.Ardeti 2.3.3. Ara(ova ..5.P#1%#!i- D!*%*)-ni 2.4.#.2rgani 2.4.2. mrti 2.4.3.5erna 2.4.4.@ancu Nianu ..<.P#1%#!i- S7"&+!e) i 2.,.#.%8m(ureti 2.,.2.2o(roteasa 3J

..=.P#1%#!i- > ef*ne) i9A!%e) 2.$.#.dte!neti 2.$.2.9opoloveni 2.$.3.)alea 3are ..?.P#1%#!i- De-$+ M-!e 2.H.#.Aoldeti 2.H.2.)alea 5lugreasc 2.H.3.Krlai*5eptura 2.H.4.9ohani 2.H.,.5ricov 2.H.$.Area'a 2.H.H.+ietroasa 2.H.C.3erei 2.H.J.eoreti ..@.P#1%#!i- De-$+!i$e B+3*+$+i 2.C.#.5ernteti 2.C.2.erneti 2.C.3.M8mnicu srat >> H 8 $Crgu Iiu >> H 9 &oiana -rueu III.REGIUNEA VITICOL DEALURILE >I COLINELE MOLDOVEI 0.1.P#1%#!i- C# e) i 3.#.#.5oteti 3.#.2.98m(oieti 3.#.3.58rligele 3.#.4.)8rtecoiu 0...P#1%#!i- O1#&e) i 3.2.#.Edo(eti 3.2.2.Naritea 3.2.3.Aoloteti 0.0.P#1%#!i- P-n'i+ 3.3.#.+anciu 3.3.2.ji!eti 3.3.3.+uneti 0.5.P#1%#!i- :e$e in 3.4.#.eeletin 3.4.2.2ealu 3orii 3.4.3.+arincea 3.4.4.9nsoaia 4G

3.4.,.6ohor 0.<.P#1%#!i- C#(+!$+i 3.,.#.Aleni 3.,.2.%c8nteieti 3.,.3.+echea 3.,.4.%m8rdan 0.=.P#1%#!i- I(e) i 3.$.#.@veti 3.$.2.9ecuci 3.$.3.5orod >>> H 8 3cciuni >>> H 9 'ozieni >>> H A *moloasa >>> H B (rivia 0.?.P#1%#!i- Ni'#!e) i 3.H.#.Picoreti 3.H.2.Auciumeni 0.@.P#1%#!i- De-$+$ B+A#!+$+i 3.C.#.Au-oru 3.C.2.%muli 3.C.3.Eancea 3.C.4.Aereti 0.B.P#1%#!i- C#$ine$e T+ #(ei 3.J.#.@ana 3.J.2.9utova 3.J.3.Al(neti 0.1C.P#1%#!i- H+)i 3.#G.#.:ui 3.#G.2. vereti 3.#G.3.)utcani 3.#G.4.3urgeni 3.#G.,.Aohotin >>> H D ,aslui 0.11.P#1%#!i- I-)i 3.##.#.5opou 3.##.2.Aucium 3.##.3.Kricani 3.##.4.5omarna 0.1..P#1%#!i- C# n-!i 3.#2.#.5otnari 4#

3.#2.2.:8rlu 3.#2.3.5ucuteni 3.#2.4.7rumuica >>> H E 4lipceni >>> H G &lugari >>> H J &robota IV.REGIUNEA VITICOL A DEALURILOR CRI>ANEI >I MARAMURE>ULUI 5.1.P#1%#!i- Mini)9M*1e!4.#.#.3ini 4.#.2.3derat 5...P#1%#!i- Di#/i% 4.2.#.2iosig 4.2.2.Eradea 4.2.3.%8nio(*3arghita 5.0.P#1%#!i- V-$e- $+i Mi4-i 4.3.#.)alea lui 3ihai 4.3.2.%anislu 5.5.P#1%#!i- Si$(-niei 4.4.#.dimleul %ilvaniei 4.4.2.ealu 4.4.3.%amud 4.4.4.Mteti >, H 8 4almeu >, H 9 Seini V.REGIUNEA VITICOL A DEALURILOR BANATULUI , H 8 @oldova *ou , H 9 $irol , H A Silaghiu , H B 3eca , H D $eremia C.:ONA VITICOL DANUBIANO9PONTIC VI.REGIUNEA VITICOL A COLINELOR DOBROGEI =.1.P#1%#!i- M+!f- $-! $.#.#.3ur!atlar $.#.2.3edgidia 42

$.#.3.5ernavod =...P#1%#!i- I/ !i-9B-&-1-% $.2.#.@stria $.2.2.Aa(adag $.2.3.)alea Pucarilor =.0.P#1%#!i- S-!i'-9Ni'+$ie$ $.3.#.Piculiel $.3.2.9ulcea $.3.3.3cin ,> H 8 Adamclisi ,> H 9 @angalia ,> H A -hirnogeni ,> H B 4Crova ,> H D )eni VII.REGIUNEA VITICOL A TERASELOR DUNRII ?.1.P#1%#!i- O/ !#( H.#.#.Estrov H.#.2.Aneasa H.#.3.Eltina H.#.4. liman ?...P#1%#!i- G!e-'H.2.#.6reaca ,>> H 8 Feteti ,>> H 9 (iurgiu ,>> H A Kimnicea VIII.REGIUNEA VITICOLA NISIPURILOR >I ALTOR TERENURI FAVORABILE DIN SUDUL DRII @.1.P#1%#!i- D-'i$#! C.#.#.)raa C.#.2.@'voare C.#.3.Niana @...P#1%#!i- C-$-fC.2.#.+oiana 3are C.2.2.5etate @.0.P#1%#!i- S-1#(-9C#!-&iC.3.#.2(uleni C.3.2.98m(ureti C.3.3.+otelu 43

,>>> H 8 )rgneti<%lt ,>>> H 9 Furculeti ,>>> H A @avrodin ,>>> H B 6rziceni ,>>> H D Sudii ,>>> H E 6lmu ,>>> H G Lnsurei ,>>> H J 3ueu ,>>> H M -ireu ,>>> H 8H Iirlu ,>>> H 88 3Cmnicelu 0.0. Ge/ i#n-!e- /,-i+$+i (i i'#$ !#"7ne/' ,en !+ '-$i - e 9 ,!in 3#n-!e Spaiul viticol (arealul viticol) are "n componen solul i su(solul, climatul i relie!ul, i repre'int teritoriul care are aptitudine cultural pentru via de vie. .valuarea arealelor viticole se reali'ea' dup criteriile: !i'ice, (iologice, istorice, socio*economice, care o!er originalitate strugurilor i vinului. %paiul viticol se e0ploatea' pe areale viticole elementare denumite uniti teritoriale de baz < K9A. Knitatea teritorial de (a' (K9A) este o unitate de !uncionare omogen e0ploatat de viticultor. &a reali'area unor produse viti*vinicole de calitate importan au K9A*urile. %ferta K9A determin parametrii eco!i'iologici, lungimea perioadei de vegetaie (precocitatea), regimul de alimentare hidro* mineral, randamentul i condiiile climatice locale. +rin ancheta viticol parcelar se cartogra!ia' K9A*urile. 2e aceea, "n principal, este necesar: *identi!icarea i cartogra!ierea supra!eelor cu vocaie, independent de !olosirea acestora. *determinarea arealelor asemntoare sau apropiate de cele de re!erin unde se produce un tip de vin (ine determinat cu denumire care desemnea' originea sa. *delimitarea microarealului care asigur dreptul de calitate i denumirea de origine +entru via de vie spaiul (arealul) viticol (componentele solului i climatului) in!luenea' direct materia prim (strugurii) care dup trans!ormare e0prim speci!icitatea spaiului viticol. 44

>n practica viticol specialitii !olosesc denumiri ca: viticultur biologic (ecologic), viticultur de precizie, viticultur durabil. 5onceptul de de'voltare dura(il include in!ormaii care privesc tipurile de e0ploataii viticole "n sistem sustainable care s respecte mediul, "n condiii istorice (constituirea de comuniti dura(ile care triesc i activea' "n spaiul viticol i socio*economic e0istent). >n pre'enta lucrare se vor a(orda in!ormaiile privind: <alegerea spaiului (arealului) viticol, "n special a microclimatului cu !avora(ilitate pentru calitate. *minimi'area presiunilor tehnologice asupra mediului. optimi'area mediului de energie solar. *msuri de cultivare a viei de vie apropiate de modelul natural. ma0imi'area profitului prin o(inerea i valori!icarea superioar a produciei viticole. >n conclu'ie, gestionarea spaiului viticol rom8nesc se va reali'a pentru valori!icarea superioar a produciei, pentru o(inerea de vinuri cu denumire de origine, deoarece solul, su(solul, climatul i soiurile au in!luen dominant. 0.0. S -&i$i!e- -!e-$e$#! 1e '+$ i(-!e - /#i+!i$#! )i - 1i!e'ii$#! 1e ,!#1+'ie realele viticole se caracteri'ea' prin pre'ena comple0ului de !actori climatici, eda!ici i antropici, care pot in!luena calitatea i cantitatea produciei de struguri ale soiurilor, "n !uncie de potenialul genetic. 7aima vinurilor rom8neti se cldete pe potenialul ecologic al acestora. 5lima Mom8niei, uria (ogie, o!er cadrul e0istenial al kmiracoluluik nostru viticol. 5ondiiile de oenoclimat din ara noastr i alegerea sortimentului de soiuri "n !uncie de aceast o!ert au !ost mult studiate (Eprean 3., Elteanu @., #JC3. 9eodorescu dt., +opa . i cola(., #JCH. Elo(eanu 3. i cola(., #JJ# .a.). +rin aceste cercetri s*a e0primat caracterul !avora(il sau de!avora(il al unor !actori pedoclimatici. Mom8nia prin po'iia geogra!ic o!er multe locuri cu !avora(ilitate oenoclimatic. 3ulimea centrelor viticole din ara noastr, unde toamna dup maturarea strugurilor e0ist condiii !avora(ile calitii, "ntregete trsturile de calitate ale acestui oenoclimat. 5ompararea condiiilor climatice din Mom8nia cu cele din unele centre viticole din 7rana * ar viticol de'voltat * o!er o imagine 4,

asupra c8mpului de variaie al acestora i evidenia' (unul potenial ecologic al regiunilor viticole de la noi, datorit legitimitii ae'rii geogra!ice a rii noastre, "n intervalul de latitudine cu disponi(iliti oenoclimatice ale arealelor viticole pentru de'voltarea unei viticulturi de calitate. 3epartizarea teritorial a soiurilor legerea sortimentului de soiuri nu se reali'ea' numai dup criteriile cantitative. ceasta, pentru Mom8nia, vi'ea' "n principal calitatea. 5on-ugarea 'onrii soiurilor cu celelalte activiti tehnice i eliminarea condiiilor de stress pentru via de vie conduce la scopul enunat. "n acelai sens, se evit locurile poluate i se respect progno'a de lung durat "n teritoriu. &a delimitarea arealelor viticole din ara noastr, su( raportul vocaiei oenologice, se !olosesc criterii climatice, eda!ice i antropice. "n !uncie de aceste criterii s*a reali'at 'onarea prncipalelor soiuri de vi de vie cultivat la noi, pe regiuni viticole i direcii de producie (ta(elul 3.2.). )ariaia condiiilor ecoclimatice, speci!ice unor ha(itate, a condus la sta(ilirea pentru ara noastr a opt regiuni viticole. cestea se di!erenia' prin resursele heliotermice i hidrice, prin altitudinea locurilor de cultivare, perioada de vegetaie activ .a.

:#n-!e- ,!in'i,-$e$#! /#i+!i 1e (i* 1e (ie '+$ i(- e 6n R#"7ni- ,e !e%i+ni (i i'#$e )i 1i!e'ii 1e ,!#1+'ie (1+,* O)$#&e-n+ M )i M-'i'i M., 1BB0) $abel A 9 N!. +rincipalele direcii P!in'i,-$e$e Re%i+ne- (i i'#$*E '! . 1e ,!#1+'ie /#i+!i C 1 2 0 #. 2ealurile Elteniei i )inuri roii de 5a(ernet %auvignon, 3unteniei calitate superioar +inot noir, 3erlot (-udeele Elt, 2ol-, 6or-, )inuri al(e de calitate Mieslig italian, 3ehedini, )8lcea, Au'u, superioar 7eteasc regal, +rahova 28m(ovia, rge) 7eteasc al(, %auvignon, +inot gris )inuri aromate 9m8ioas rom8neasc %truguri pentru mas 5hasselas dor;, 5hasselas ro', 3uscat de :am(urg, !u' li

4$

2.

2ealurile 3oldovei *2.#.eona nordic (-udeele @ai, Aotoani, Peam, nordul -udeului )aslui)

)inuri al(e de calitate superioar i de consum curent )inuri al(e de calitate superioar, demidulci i dulci (5otnari) )inuri spumante 2istilate "nvechite de vin )inuri al(e de calitate superioar i de consum curent )inuri roii de calitate superioar i de consum curent %truguri pentru mas

9.... :#n- /+1i'* (-udeele 6alai, Aacu, sudul )asluiului)

9..0.:#n- A+1e+$+i V!-n'e-

)inuri al(e i roii de consum curent )inuri al(e de calitate superioar )inuri roii de calitate superioar 2istilate "nvechite de vin )inuri spumante %truguri pentru mas

3.

2ealurile Aanatului (-udeele 5ara*%everin i 9imi)

)inuri roii de calitate superioar

7eteasc al(, 7eteasc regal, ligot; 6ras, 7eteasc al(, 9m8ioas rom8neasc, 7r8ncu 7eteasc al(, 7eteasc regal, 3uscat Ettonel 7eteasc regal, eghihar de :ui 7eteasc al(, 7eteasc regal, Miesling italian 3erlot, 5a(ernet %auvignon, 7eteasc neagr, A(easc neagr, Eporto 5hasselas dor;, 5hasselas ro', 3uscat de :am(urg, 5oarn neagr. 6al(en de Edo(eti, +lvaie, 7eteasc regal, ligot;, A(easc neagr 7eteasc al(, Miesling italian, %auvignon 5a(ernet %auvignon, 3erlot, 7eteasc neagr +lvaie, 3ustoas de 3derat, 7eteasc regal 7eteasc al(, Miesling italian, +inot noir, 5hasselas dor;, 5hasselas ro', 3uscat de :am(urg, 5oarn neagr 5a(ernet %auvignon, +inot noir, 3erlot, Aurgund mare

4H

)inuri al(e de calitate superioar )inuri al(e de consum curent (9eremia) 2 )inuri al(e de consum curent )inuri al(e de calitate superioar )inuri roii de calitate superioar (3ini) 2istilate "nvechite de vin )inuri spumante ,. P#1i)+$ T!-n/i$(-niei (-udeele l(a, 3ure, Aistria Psud, 5lu- i %i(iu) )inuri al(e de calitate superioar )inuri aromate )inuri spumante $. C#$ine$e D#&!#%ei 9=.1.:#n- A+1e+$+i C#n/ -n)inuri al(e de calitate superioar, demidulci i dulci )inuri roii de calitate superioar %truguri pentru mas )inuri al(e i roii de consum curent )inuri roii de calitate superioar %truguri pentru mas

Miesling italian, 7eteasc regal, %auvignon 5rea, 3a-arc, %teinschiller 3 7eteasc regal, 3ustoas de 3derat 7eteasc al(, Miesling italian, +inot gris, 7urmint 5a(ernet %auvignon, +inot noir, 3erlot, 5adarc, Aurgund mare 7eteasc regal, 3ustoas de 3derat 7eteasc regal, 7eteasc al( 7eteasc al(, 7eteasc regal, 9raminer ro', +inot gris, Miesling italian 3uscat Ettonel 7eteasc regal, 7eteasc al(, @ordan 5hardonnaO, +inot gris, %auvignon, 3uscat Ettonel 5a(ernet %auvignon, +inot noir, 3erlot 5ardinal, 3uscat de :am(urg, 3uscat de dda, !u' li, @talia ligot;, 7eteasc regal, A(easc neagr 5a(ernet %auvignon, +inot noir, 3erlot 5hasselas dor;, 5hasselas ro', 3uscat de :am(urg, !u' li.

G 4.

# De-$+!i$e C!i)-nei )i M-!-"+!e)+$+i (-udeele rad, Aihor, %la-, %atu 3are i 3aramure)

9=...:#n- A+1e+$+i T+$'e-

4C

H.

9erasele 2unrii (-udeele 9eleorman, 6iurgiu, 5lrai, @alomia, 5onstana) Ni/i,+!i$e )i -$ e e!en+!i f-(#!-&i$e 1in /+1+$ *!ii (-udeele 3ehedini, 2ol-, Elt, 9eleorman, 5lrai, @alomia i Arila)

%truguri pentru mas

C.

%ta!ide )inuri ro'e, roii i al(e de consum curent )inuri roii de calitate superioar %truguri pentru mas

3uscat +erl de 5sa(a, 5ardinal 3uscat de :am(urg, 3uscat de dda, !u' li, @talia %ultanin Moioar, A(easc neagr, %angiovese, %aint 4milion, M=aiteli 5a(ernet %auvignon 3uscat +erl de 5sa(a, 5hasselas dor;, 3uscat de :am(urg,

+otenialul oenoclimatic al Mom8niei asigur condiiile necesare o(inerii de vinuri cu o compo'iie (ogat * armonioas * (ine dotate, comparativ cu cele din alte ri viticole. 5entrele viticole din ara noastr cu direcii de producie pentru calitate, ca numr, au o pondere de ,2,4c. %e prevede a se cultiva ## soiuri pentru vinuri al(e de calitate superioar, $ soiuri pentru vinuri roii de calitate superioar i 3 pentru vinuri aromate . 5alitatea produciei vinicole pre'int di!erenieri ca urmare a in!luenei o!ertei ecologice. 2e aceea, "n Mom8nia ( 9eodorescu dt., +opa . i cola(. #JCH) e0ist trei 'one oenoclimatice: #) productoare de vinuri al(e. 2) productoare de vinuri al(e ("n principal) i vinuri roii ("n secundar). 3) productoare de vinuri roii ("n principal) i vinuri al(e ("n secundar. -hestionar de autocontrol 8 &recizai unitile teritoriale de e1ploatare a viticulturii n 3omCnia 9 )efinii zona viticol i menionai care sunt zonele viticole ale 3omCniei A )efinii regiunea viticol i enumerai regiunile viticole ale rii noastre B )efinii podgoria D )efinii centrul viticol E @eninai podgoriile din fiecare regiune viticol 4J

CAPITOLUL IV
SOIURILE CULTIVATE >I CULTIVABILE FN ROM;NIA 5.1. P#! -$ #ii + i$i3-i 6n (i i'+$ +!- 1in R#"7ni@nva'ia !ilo0eric pe continentul european a pus viticultorilor numeroase i costisitoare pro(leme datorit distrugerii plantaiilor viticole pe rdcini proprii. 2e'astrul viticol !ilo0eric (#C$3) a determinat modi!icarea tehnicilor tradiionale de "nmulire, o(lig8nd practicienii s recurg la altoirea soiurilor roditoare de vi de vie (nere'istente la !ilo0er) pe vie re'istente la acest duntor / ort!ltoi >ncep8nd cu #CHG "n 7rana au luat natere o serie de organisme a!iliate 3inisterului griculturii i ulterior cademiei de dtiine din 7rana ,G

(#CH$) care au avut ca o(iective gsirea unor mi-loace de distrugere i com(atere a acestui !lagel 6alet +.,#JCC) ltoirea, ca metod de com(atere a !ilo0erei, s*a impus ca urmare a descoperirii imunitii sau a re'istenei unor specii americane la !ilo0er i ca urmare a posi(ilitii cultivrii soiurilor europene prin altoire pe aceste specii. 5ontri(uii importante "n aceast aciune de pionierat au avut numeroi oameni de tiin i viticultori precum: Vi-$- P., Mi$$-!1e A., G!-//e C4., C#+1e!' G., Te$eGi S., H#&e! F., .a. &a "nceput s*au selecionat din !lora spontan o serie de portaltoi din speciile ,itis 3iparia i ,itis 3upestris. Klterior s*au creat ali portaltoi re'ultai !ie din hi(ridarea "ntre speciile sl(atice, !ie din "ncruciarea acestora cu vie roditoare. >n acest mod au !ost o(inui hi(ri'i valoroi, mai (ine adaptai la condiiile de sol i clim din 4uropa, evideniem seleciile lui: Te$eGi, H#&e!, P-+$/en, Ri'4 e!, R+%%e!i .a. +.1.1.Criterii )e cl!%ific!re ! ort!ltoilor utili4!i ,n viticultur Pumrul mare de portaltoi !olosit "n pre'ent de viticultori, ca i diversitatea "nsuirilor acestora, a impus "ncadrarea lor "n di!erite clasi!icri, precum i cunoaterea "nsuirilor (iologice i productive ale acestora. 5lasi!icarea soiurilor de portaltoi a!late "n cultur i colecii ampelogra!ice se poate reali'a dup urmtoarele criterii: Eriginea genetic. 5aracterele (otanice (-riteriul fenotipic). >nsuirile (iologice. >nsuirile tehnologice. Me'istena la (oli, duntori sau ali !actori .a.. Cl!%ific!re! ort!ltoilor )u origine! genetic . +ortaltoii din cultur se clasi!ic "n patru grupe: Selecii din speciile americane. 4ibrizi ntre speciile americane (hi(ri'i americo 0 americani). 4ibrizi ntre soiurile de ,itis vinifera i speciile americane (hi(ri'i europeo 0 americani). 4ibrizi compleci (cu participarea mai multor specii). 2in prima grup !ac parte seleciile o(inute din speciile: .iti% ri !ri!, .iti% ru e%tri% i .iti% ;erl!n)ieri. ,#

>n grupa a doua se "ncadrea' hi(ri'ii provenii din "ncrucirile: Ri !ri! B Ru e%tri%, ;erl!n)ieri B Ri !ri! i ;erl!n)ieri B Ru e%tri%. 6rupa a treia cuprinde soiurile de portaltoi re'ultate din "ncruciri "ntre unele soiuri de .iti% vinifer! (5hasselas, ramon, 5a(ernet %auvignon, 3ourvedre) i specii americane. Kltima grup reunete acei hi(ri'i compleci care provin din re"ncruciri "ntre speciile americane pe de o parte i speciile americane i soiuri europene pe de alt parte (ta(elul #), dup 6alet +., #J$C, 2GGG. Elo(eanu 3. i cola(., #JCG. +.1.#. 9ener!liti rivin) ,n%uirile biologice i ro)uctive !le %oiurilor )e ort!ltoi 5ultura vielor portaltoi are drept scop o(inerea unei cantiti cat mai mari de (utai (ine maturai "n vederea "nrdcinrii sau a altoirii. >n acest sens importan deose(it revine cunoaterii principalelor "nsuiri (iologice i productive ale portaltoilor cum ar !i: aptitudinea la nrdcinare, aptitudinile de cretere, rezistenele biologice (rezistena la filo1er, nemato'i, secet, e0ces de umiditate "n sol, coninut de calcar activ "n sol .a.), productivitatea n plantaia de portaltoi, compatibilitatea la altoire, afinitatea de producie .a. 5.1...1. A, i +1ine- $- 6n!*1*'in-!e. 4ste o "nsuire de (a' a portaltoiului. >n procesul de "nmulire a viei de vie prin altoire i (utire interesea' !ormarea rapid a rdcinilor, "n special a celor care pot susine cerinele prii aeriene, respectiv a lstarilor care, dup cum se tie, pornesc "n vegetaie "naintea rdcinilor. 5u c8t decala-ul "ntre pornirea mugurilor i a rdcinilor este mai mic, cu at8t, din punct de vedere al "nrdcinrii portaltoiul este mai valoros.
V-$#-!e- +n%4i+$+i %e# !#,i' $- '7 e(- /,e'ii )i 4i&!i3i 1e (i* 1e (ie (dup Mi(;reau/6aOon l., +eOnaud 4., #JH# ) 9a(el 4.#.

Specia sau hibridul


)itis rupestris var. du &St )itis Aerlandieri )itis Miparia )itis rupestris 0 )itis Aerlandieri ).vini!era (5hasselas) 0 ).Aerlandieri 4# A ).riparia 0 ).rupestris ).riparia 0 ). Aerlandieri

6nghiul geotropic
2G_ 2, / 3G_ H, / CG _ 4G / ,G_ 4,_ 4G / $G_ $G / H,_

,2

>n !uncie de aptitudinile la "nrdcinare, soiurile i speciile de portaltoi se pot grupa ast!el: cu nrdcinare foarte bun: , riparia, , rupestris, , labrusca, , vinifera, 3iparia gloire, 3upestris du 0Nt, AAHM, AAHE, 8H8<8B. cu nrdcinare bun i miFlocie: 1111C, ''' E(, ";;, $C#, @;, $O+, 1+* RgO cu nrdcinare slab: C-!%%el!% B ;erl!n)ieri +1 ;, .iti% ;erl!n)ieri. >n !uncie de valoartea unghiului geotropic (ta(elul 4.2.) rdcinile sunt: pivotante la Mupestris du &St, care are cea mai mic valoare a unghiului geotropic i )itis Aerlandieri ( ta(el 4.2.). oblice la hi(ri'ii Mupestris 0 Aerlandieri , ).vini!era 0 ). Aerlandieri. oblice spre trasante la hi(ri'ii Miparia 0 Mupestris i trasante la ). Miparia, care are cea mai mare valoare a unghiului geotropic. 5.1..... C!e) e!e- ,#! -$ #i$#!. ptitudinea de cretere a portaltoiului este determinat de !actori: genetici (soiuri, selecii), ecologici, biologici, ca i de cei agrofitotehnici (Elo(eanu 3. i cola(., #JCG. Elteanu @., 2GGG). ?!ctorii genetici intervin "n principal prin aptitudinile di!erite de cretere ale portaltoilor i "ndeose(i prin caracteristicile mor!ologice ale sistemului radicular, organi'area anatomic a rdcinilor, precum i prin particularitile lor !i'iologice. +e acest !ond intervin adesea particularitile fiziologice legate de a(sor(ia selectiv a macroelementelor i a microelementelor. 2intre f!ctorii biologici importan pre'int cunoaterea particularitilor (iologice ale portaltoilor privind: lungimea perioadei de vegetaie, creterea n plantaia de portaltoi, rapiditatea cu care este parcurs perioada de tineree, adaptarea, afinitatea i longevitatea imprimat plantaiei de vie roditoare >n !uncie de lungime! erio!)ei )e veget!ie, portaltoii se pot grupa ast!el: portaltoi cu perioad de vegetaie scurt (#JG*2GG 'ile): B8'. portaltoi cu perioad de vegetaie mi-locie (2GG*2#G 'ile): 9ele=i CA, Do(er ,AA, 5ciunel 2, %E 4. portaltoi cu perioad de vegetaie lung (2#G*22G 'ile): Miparia gloire, %olonis*Miparia #$#$ 5. ,3

portaltoi cu perioad de vegetaie foarte lung (peste 22G 'ile): Mupestris du &St, ##G3 +aulsen, #4G Muggeri. 5unoaterea lungimii perioadei de vegetaie a di!eriilor portaltoi pre'int importan "n alegerea arealelor !avora(ile "n!iinrii plantaiilor de portaltoi "n vederea asigurrii condiiilor pentru o (un maturare a lemnului i a evitrii pericolului (rumelor i "ngheurilor timpurii de toamn, cu toate consecinele ce decurg din aceasta. R! i)it!te! cu c!re e%te !rcur% erio!)! )e tineree >n ceea ce privete aceast "nsuire (iologic a portaltoilor e0ist o serie de di!erenieri "ntre acetia. st!el, intrarea mai rapid "n producie "n plantaia roditoare poate !i generat de portaltoii hi(ri'i 3iparia 1 3upestris, ,inifera 1 3upestris i mai ales 'erlandieri 1 3iparia. 5hiar "n cadrul aceleiai com(inaii hi(ride sunt di!erenieri aprecia(ile, Selecia %ppenheim B i -rciunel 9 imprim8nd o intrare mai rapid pe rod comparativ cu P D '' i 89D AA (Elo(eanu 3. , #J$$). %unt menionai, de asemenea, i portaltoi care "nt8r'ie !ructi!icarea, ca de e0emplu portaltoii hi(ri'i ,inifera 1 'erlandieri A)! t!re! este o "nsuire (iologic comple0 care "nglo(ea' nu numai relaiile portaltoiului i altoiului cu !actorii ecologici, ci i "nsuirile de afinitate, vigoare, longevitate, productivitate .a. (dup 5onstantinescu 6h., #J$3). daptarea portaltoilor ridic mai multe pro(leme comparativ cu adaptarea soiurilor de )itis vini!era. 2i!erena este generat nu numai de originea genetic di!erit, ci i de !recvena cu care oscilea', "n cadrul unui centru viticol dat condiiile de sol "n raport cu cele climatice. 5ondiiile climatice (care "n general acionea' asupra soiurilor altoi) "nregistrea' di!erene "n cadrul unui areal mai "ntins, "n timp ce condiiile pedologice (care "n principal "i e0ercit in!luena asupra portaltoilor) se schim( pe supra!ee relativ mici, "n special "n ca'ul solurilor din 'ona colinar !olosite cu precdere de viticultur. E!erta ecologic a terenurilor destinate viticulturii impune ca la alegerea portaltoilor s se in cont de re'istenele portaltoilor la: secet, e0cesul de umiditate "n sol, calcarul activ din sol, sruri nocive .a. Afinitatea este "nsuirea (iologic comple0 care de!inete "n di!erite grade, aptitudinea vielor altoite la sudur "n coala de vie (compati(ilitate la altoire) i la simbioz "n plantaia pe rod (a!initate de producie). 5ompati(ilitatea de altoire se aprecia' pe (a'a procentului de vie altoite, cu sudura complet. 5omportarea di!erit a unui soi , pe di!erii portaltoi, indic grade di!erite privind concreterea la altoire . Afinitatea de producie este mai comple0 i se aprecia' "n !uncie de ,4

cantitatea i calitatea produciei, procentul de goluri dup minimum #G* #, ani, mrimea g8lmei (a crei supradimensionare se corelea' cu lipsa de a!initate ) .a. 2ei a!initatea de producie include "n sine a!initatea de altoire ele nu sunt "ntotdeauna identice. 2ac a!initatea de altoire scoate "n eviden portaltoiul Do(er , AA, dup criteriula!initii de producie mai valoros se dovedete a !i %elecia Eppenheim 4 (dup le0andrescu @.5. i cola(., #JJ4). +rin altoire, durata de via (longevitatea) unei plantaii viticole este mai mic dec8t pe rdcini proprii. +e acest !ond general al adaptrii intervine a!initatea, mai mare sau mai mic, generat de com(inaiile de altoire. &ongevitatea viei altoite este determinat, "n primul r8nd de adaptarea portaltoiului la condiiile ecologice dintr*un areal dat. ?!ctorii ecologici intervin prin !actorii climatici, care asigur reuita culturii vielor portaltoi su( raport calitativ (al maturrii lemnului) i cei pedologici, care in!luenea' "n primul r8nd cantitatea de (utai portaltoi la unitatea de supra!a. ?!ctorii !grofitote-nici, prin practicarea di!ereniat a soluiilor de normare a "ncrcturii de lstari, maturarea lemnului, precum i starea !itosanitar a plantaiei, valori!ic aptitudinile (ioproductive ale di!eritelor soiuri de portaltoi i vocaia natural pe care o imprim !actorii ecologici. 5.1...0.. Re3i/ ene$e &i#$#%i'e -$e ,#! -$ #i$#! Re4i%ten! l! filoBer. 2e la inva'ia !ilo0erei "n 4uropa tre(uie tiut c insecta +hOllo0era este mereu pre'ent "n plantaiile viticole, contrar a ceea ce susin anumii bbneoviticultoriaa. +8n "n pre'ent nu s*a reuit niciodat distrugerea acesteia (6alet +., 2GGG). ltoirea nu este dec8t o metod (iologic de lupt "mpotriva !ilo0erei. )iala +. i Mava' &. (#JGG) citai de Elo(eanu 3. i cola(., #JCG, au studiat i notat re'istena la !ilo0er a unor specii i hi(ri'i, cu note de la G la 2G. 2intre speciile studiate, specia ,itis rotundifolia s*a remarcat prin re'istena cea mai mare (notat cu #J*2G). %peciile ,itis riparia i ,itis rupestris s*au evideniat printr*o (un re'isten (notate cu #C), urmate de 3upestris du 0Nt (nota #$). %pecia ,itis vinifera a pre'entat cea mai mare sensi(ilitate (nota 'ero). >n !uncie de intensitatea atacului, +ouget M. (#JH,) a sta(ilit cinci clase de re'isten la !ilo0er (ta(elul 4.2).

,,

Me'istena la !ilo0er a di!eritelor soiuri de portaltoi i de vie roditoare


(dup +ouget M., #JH, ) 9a(el nr. 4.2 5lasa de re'isten @ * imun @@ * !oarte re'istente @@@ * re'istente @ntensitatea atacului (!orma de mani!estare a atacului) * pe radicele apar ciocuri de pasre, nodo'iti %pecii i soiuri

@) * sensi(ile

) * !oarte sensi(ile

Vi i/ !# +n1if#$iMiparia gloire, Mupestris du &St, #4G Mu pe rdcinile de un an 33GJ, #G#*#4, %E4, apar tu(ero'iti, 4#A, 333 43 um!lturi cu diametrul de #*2 mm !oarte multe nodo'iti portaltoii re'ultai din "ncrucirile ,itis vinifera cu cei din grupa a doua hipertro!ia i proli!erarea soiurile de ,itis celulelor din 'ona vinifera cam(ial, necro'area rapid i generali'at a esuturilor

Re4i%ten! l! nem!to4i. Pemato'ii endopara'ii din genul Me$#i1#%Ine, provoac adesea pagu(e importante "n plantaiile viticole amplasate pe soluri uoare, nisipoase. 5unoaterea gradului de re'isten a portaltoilor la nemato'i a cptat importan deose(it din momentul "n care a !ost evideniat rolul nemato'ilor "n transmiterea virusurilor care produc degenerescena in!ecioas (%nOder, #J3$. Aou(als, #J,4, #JHC. %auer, #J$H. Aou<uet i 2almasso, #JH$. %anti(ane', #JC3 .a.). >n !uncie de re'istena la nemato'i a portaltoilor, 6alet +. (2GGG) a sta(ilit urmtoarea clasi!icare: ort!ltoi re4i%teni: %E4, ,AA, C A, ##G3 +, 7ercal, %olonis* Miparia #$#$ 5. ort!ltoi cu re4i%ten me)ie: Miparia gloire, 42G , #G#*#4. ort!ltoi %en%ibili: Mupestris du &St, 5hasselas 0 Aerlandieri 4# A, 33GJ 5, 333 43.

,$

Re4i%ten! l! boli. +ortaltoii au, "n general, un numr mai mic de para'ii "n comparaie cu soiurile roditoare, ei pre'ent8nd un grad mai mic de atac. @mportan deose(it pre'int di!erenierea speciilor americane i a soiurilor de portaltoi "n !uncie de re4i%ten! l! c!ncerul b!cteri!n, produs de ctre &h"tomonas tumefaciens. 7recvena acestei (oli se corelea' po'itiv cu sensi(ilitatea la "nghe (Aranas N., #JHC), (oala instal8ndu*se "n coroana (utucilor, pe le'iunile provocate de temperaturile mai sc'ute de /2,G5. >n sistemul de notare #*#G, cea mai mare re'isten la "nghe o pre'int ,itis riparia (nota #G) care suport chiar o temperatur de p8n la /3# G5, urmat de ,itis rupestris (H), ,itis 'erlandieri (,) i ,itis vinifera (#), hi(ri'ii dintre aceste specii prelu8nd note intermediare. >n ceea ce privete re4i%ten! l! viro4e o importan deose(it se acord comportrii speciilor americane i a soiurilor de portaltoi la urmtoarele maladii virotice: scurt<nodarea sau degenerescena infecioas a viei de vie (7an lea! o! grapevine virus), mozaicul galben al viei de vie ()iti virus l %mith), mozaicul nervurian al viei de vie (6rapevine Qein mosaic virus), clorozarea nervurilor (mar(rure) i necrozarea nervurilor (Vein necrose). 2i!erenieri "ntre portaltoi se "nregistrea' i "n ca'ul rezistenei la man. >n sistemul de notare G*, (Aou(als 2., citat de Elo(eanu 3. i cola(. , #JCG), , rotundifolia este creditat cu nota G, celelalte specii care stau la (a'a portaltoilor din cultur, "nscriindu*se "n ordinea: , riparia (nota 8)O , labrusca (9)O , rupestris, , 'erlandieri (A)O , amurensis (B) i , vinifera (D) %peciile din clasele G*4 pre'int o re'isten practic su!icient, !r a reclama aplicarea unor tratamente de com(atere. @mportan pre'int trecerea de la clasele 4*,, "n care se includ o serie de portaltoi europeo*americani, care "n condiii !oarte !avora(ile de in!ecie impune protecia "mpotriva manei (e0emplul 4# A). Re4i%ten! l! c!lc!r este o "nsuire valoroas a portaltoiului , ma-oritatea plantaiilor viticole, renumite prin calitatea vinurilor, !iind amplasate pe soluri calcaroase ( e0. 5hampagne, +ietroasele .a.). 5alciul, dei nu stimulea' procesele meta(olice, este pre'ent "n via de vie la locurile unde se aglomerea' "n cantitate supraoptimal acidul o0alic i, unde se produce creterea i di!erenierea celulelor, contri(uind la reali'area unui mediu !avora(il consolidrii vegetale. +e solurile care au un coninut ridicat de car(onat de calciu activ, se produc pertur(aii "n nutriia viei de vie, care determin instalarea cloro'ei !ero* ,H

calcice. +entru evaluarea acestor pertur(aii +ouget M. i cola(. (#JH2) au sta(ilit ca e0primarea puterii cloro'ante s se !ac prin indicele puterii cloro'ante (@.+.5.). 3ezistene sczute !a de calcarul activ din sol i valori sc'ute pentru indicele puterii cloro'ante (@.+.5.) pre'int "n primul r8nd portaltoiul Miparia gloire, rezisten miFlocie "nt8lnind la portaltoii D ,AA, 5rciunel H#, 2rgani ,H .a. +ortaltoiul 5hasselas 0 Aerlandieri 4# A mani!est "n schim( o foarte bun rezisten . +ortaltoii !olosii "n viticultura rom8neasc au urmtoarele limite de re'isten la puterea cloro'ant a solului (valori ale @.+.5.): Miparia gloire ,. Muggeri #4G , ("n 'one cu precipitaii anuale de a $GG mm) i #, ("n 'one cu precipitaii anuale b $GG mm). Do(er , AA #,. 5hasselas 0 Aerlandieri 4# A #, * 3,. Re4i%ten! l! %ecet. E!erta hidric su(optimal a terenurilor !olosite pentru viticultur impune ca la alegerea portaltoilor s se in seama de re'istena lor la secet. +ortaltoii au re'isten di!erit: mic: Miparia gloire, %olonis 0 Miparia #$#$ 5 Aerlandieri 0 Mupestris #4G Mu ,J)@, Mupestris du &St. miFlocie: Do(er , AA, 9ele=i CA, 5rciunel 2, 5rciunel 2,, 5rciunel 2$, %E4, 7ercal . mare: Aerlandieri 0 Miparia 5r. H#, 2rgani ,H, 5hasselas 0 Aerlandieri 4# A, Aerlandieri 0 Mupestris #4G Muggeri, Aerlandieri 0 Mupestris ##G3 +aulsen). Re4i%ten! l! eBce%ul )e umi)it!te. ceasta se corelea' direct, mai ales cu proporia mai ridicat a rdcinilor in!erioare la unii portaltoi !a de alii (ta(elul nr. 4.C). E cantitate mai mare de rdcini in!erioare corespunde "n general unei capaciti sporite a sistemului radicular de a suporta e0cesul de umiditate. 2up acest criteriu, portaltoii Miparia gloire, #$#$ 5 re'ist mai (ine i mai mult timp la e0cesul de umiditate dec8t 4# A i #4G Muggeri .

,C

Re4i%ten! l! %rurile nocive >n general, soiurile de portaltoi nu re'ist la mai mult de G,2*G,, sruri nocive (e0primate "n Pa5l), "n !uncie de soiurile !olosite i de condiiile pedologice (conductivitatea e0tractului apos al solului, raportul dintre ceilali cationi din sol, umiditatea i te0tura solului .a.). 2e e0emplu: Aerlandieri 0 Mupestris ##G3 +aulsen re'ist p8n la #, %olonis 0 Miparia #$#$ 5 p8n la G,C*# , Mupestris du &St p8n la G,, i %E4 p8n la G,4 . Re4i%ten! l! !ci)it!te. ciditatea ridicat a solurilor are e!ecte negative asupra viei de vie. 2e aceea, se recomand alegerea de portaltoi re'isteni, cum ar !i portaltoii: 6ravesac, #4G Mu, ##G M, JJ M (6alet +., 2GGG). iii ceste c8teva in!ormaii asigur alegerea i amplasarea corespun'toare pe teren a portaltoilor "n !uncie de condiiile climatice, pedologice i sortimentul de soiuri vini!era, respect8ndu*se relaia afinitate<vigoare<calitate 5.1...5. P-! i'+$-!i *i$e ,!#1+' i(e !e'#"-n1-i ,en !+ '+$ +!* 6n R#"7ni-$e ,#! -$ #i$#!

+ortaltoii recomandai "n cultur se caracteri'ea' prin: vigoarea con!erit altoiului, capacitatea de "nrdcinare i compati(ilitatea (iopartenerilor (ta(elul 4.3.). >n ca'ul unor raporturi de convieuire !avora(ile cu soiurile altoi i o capacitate (un de adaptare la condiiile ecopedologice date, portaltoiul contri(uie la reali'area unui potenial de producie cantitativ i calitativ ridicat, i la o longevitate mare "n producie a plantaiilor. 2e aceea, este necesar alegerea -udicioas i amplasarea corespun'toare pe teren a soiurilor portaltoi "n !uncie de condiiile ecoclimatice, ecopedologice i de sortimentul de soiuri vini!era. Knele condiii ecopedologice pot !i determinante "n alegerea portaltoilor i anume: o!erta hidric, coninutul "n sruri, aciditatea solului .a. &a "n!iinarea plantaiilor noi de portaltoi se va !olosi numai material sditor cu valoare (iologic ridicat din categoria kselecionatk i kelitk, iar "n viitor din categoria kcerti!icatk.
P-! i'+$-!i *i$e ,!#1+' i(e -$e ,#! -$ #i$#! !e'#"-n1-i ,en !+ '+$ +!* 6n R#"7ni- (1+,* O$ e-n+ I., .CCCJ "#1ifi'- ) 9a(el nr. 4.3
%oiul )igoarea con!erit 5apacitatea 5ompati(ilitatea

,J

)alorile di!eriilor !actori i determinani ecopedologici pot !i su(optimali sau supraoptimali. ceste valori pot pre'enta restricii pariale, medii i totale. >n !uncie de acestea se va delimita i valori!ica o!erta arealelor viticole. 5... S#i+!i$e 1e / !+%+!i ,en !+ "-/* )i /#i+!i$e -,i!ene '+$ i(- e )i '+$ i(-&i$e 6n R#"7ni%trugurele este prin e0celen un !ruct no(il, care posed o istorie i o cultur. 4legana !ormei i aspectului su (sen'orialitate vi'ual i tactil) alturi de "nsuirile organoleptice (sen'orialitate gustativ) i de valoarea energetic ridicat !ac din acesta un produs prestigios i generos, deose(it de apreciat de ctre consumator. >n aceste condiii, "n ultimele decenii, la nivel mondial i naional s*a promovat o politic continu de sensi(ili'are a productorilor viticoli "n vederea sporirii supra!eelor cultivate cu soiuri de struguri pentru mas pe de o parte, i a specialitilor din cercetarea viticol "n vederea diversi!icrii sortimentului de soiuri de struguri destinai consumului "n stare proaspt, pe de alt parte. E(iectivele programului naional de ameliorare genetic a sortimentului pentru soiuri de struguri destinai consumului "n stare proaspt au !ost orientate "n vederea: crerii de noi soiuri cu potenial superior de productivitate, cu "nsuiri calitative mai (une. cu epoci di!erite de maturare "n vederea asigurrii consumului "n stare proaspt pe o perioad c8t mai lung de timp. cu capacitate de adaptare ridicat la condiiile di!erite de (iotop, cu re'istene sporite la principalele (oli, duntori sau la condiiile climatice critice. st!el, "n perioada #JHG*#JJJ, "n Mom8nia au !ost omologate 22 de noi soiuri de struguri pentru mas. %ortimentul actual de struguri pentru mas cultivate "n Mom8nia, "n !uncie de epoca de maturare, este repre'entat de J soiuri de struguri pentru mas cu maturare e0tratimpurie i timpurie(dintre care doar unul singur cu maturare e0tratimpurie), #$ soiuri de struguri pentru mas cu maturare mi-locie i C soiuri de struguri pentru mas cu maturare t8r'ie, respectiv un total de 33 de soiuri. &a acesta pot !i adugate i cele J selecii clonale (ta(elul nr. ). nali'8nd structura sortimentului se o(serv c, ponderea cea mai ridicat este deinut de soiurile de struguri pentru mas cu maturare mi-locie (4C,4 c), urmate de soiurile de struguri pentru mas cu maturare $G

e0tratimpurie i timpurie * circa 2H,G, c i respectiv, circa 24,G, c soiuri de struguri cu maturare t8r'ie.
S#! i"en +$ 1e /#i+!i 1e / !+%+!i ,en !+ "-/* '+$ i(- e )i '+$ i(-&i$e 6n R#"7ni- 6n -n+$ .CC.

9a(el 4.4.
S#i+!i '+ "- +!-!e eK !- i",+!ie )i i",+!ie #.3uscat +erl de 5sa(a 2.5ardinal S#i+!i '+ "- +!-!e "iA$#'ie #.5hasselas dor; 2.5hasselas ro' 3.3uscat de :am(urg 4.3uscat dF dda ,. lphonse &avall;e $oiuri nou cre!te $.5hasselas de Aneasa H.5etuia C.%ilvania J. 'ur #G.%plendid ##.9ransilvania #2.9amina #3.%omean #4.@stria #,.+aula #$.6elu $elecii clon!le 5hasselas dor; 2G @. 5hasselas ro' #H @. 3uscat de :am(urg 4 +t. 3uscat de :am(urg 424 6r. 3uscat de dda , +t. S#i+!i '+ "- +!-!e 7!3ie )i f#-! e 7!3ie #.5oarn neagr 2. !u' li 3.@talia 4.Aicane $oiuri nou cre!te ,.5oarn neagr selecionat $.%elect H.6reaca (() C.?enia

$oiuri nou cre!te 3.3uscat timpuriu de Aucureti 4.)ictoria ,.9impuriu de 5lu$. ugusta H.Papoca C.3ilcov J.9impuriu de +ietroasa

$elecii clon!le +erl de 5sa(a ##, 6r.

$elecii clon!le !u' li #4 6r. !u' li J3 3!. @talia 2, gr.

+.#.1.Di%tribuire! teritori!l ! %oiurilor )e %truguri entru m!% ,n Rom0ni! Meparti'area culturii soiurilor de struguri pentru mas pe teritoriul rii noastre este consecina unor "ndelungate o(servaii i cercetri privind valori!icarea la ma0im a o!ertei ecologice a spaiului viticol rom8nesc de ctre potenialul (ioproductiv al di!eritelor soiuri din sortiment ,"n condiii de e!icien economic sporit (3artin 9.,#J$4, Peagu 3.@. i cola(.,#J$$. 5onstantinescu 6h.,#JH# .5onstantinescu 6h. i cola(.#JHC.Elo(eanu 3. i cola(.,#JCG.#JJ# ..a.). 2istri(uirea teritorial a soiurilor de struguri pentru mas "n Mom8nia este condiionat de : cerinele %oiurilor f! )e rinci !lii )etermin!ni e)oclim!tici, cu im lic!ii !%u r! ro)ucieiA tot!le i m!rfCi c!litii !ce%tei! Iofert! ecologic ! )iferitelor !re!le )e $#

cultur ! viei )e vie I !rticul!ritile bio ro)uctive !le %oiurilor )e %truguri entru m!% I!%igur!re! unei m!Bime eficiene economice. >n !uncie de !avora(ilitatea resurselor ecologice, arealele de cultur a soiurilor de struguri pentru mas din ara noastr se "mpart "n: foarte favorabile, favorabile, cu favorabilitate medie i tolerate Are!lele fo!rte f!vor!bile pentru cultura strugurilor de mas se gsesc pe prima teras a 2unrii, de la 2ro(eta 9urnu %everin p8n la 5enavod i includ podgoriile Severinului, )acilor, -alafat, Sadova7 -orabia, (reaca, %strov i centrele viticole Furculeti, Kimnicea, i @avrodin (9eleorman), Feteti, 6lmu (@alomia),(iurgiu, -ernavod, @edgidia .a. realele din aceast grup de !avora(ilitate se caracteri'ea' prin cele mai (ogate resurse heliotermice (indicele heliotermic peste 2,,G . (ilanul termic activ cu valori peste 3$,G G5. (ilanul termic util peste #$GGG5. peste #$GG ore de insolaie real), care asigur precocitatea maturrii strugurilor , de la cele mai timpurii soiuri p8n la cele cu maturare t8r'ie (epocile )@ ,)@@). provi'ionarea hidric din precipitaii "n arealele !oarte !avora(ile pentru cultivarea strugurilor de mas este su(optimal (precipitaii su( 3,G mm "n cursul perioadei de vegetaie) !apt care impune aplicarea irigrii. E!erta climatic !oarte !avora(il i vocaia ma0im a acestor areale pentru cultura soiurilor de struguri pentru mas determin pro!ilarea, "n proporie de peste CG c ,a numeroase centre viticole din aceaste areale , pe cultura soiurilor de struguri destinai consumului "n stare proaspt. >n aceste areale se amplasea' cu prioritate soiurile cu maturare e0tratimpurie i timpurie ,care "nregistrea' un plus de precocitate "n maturare,precum i soiurile cu maturare t8r'ie,cu (o(ul mare /soiuri productive ( !u' li, @talia .a.).+ondere mai mic o au soiurile cu maturare mi-locie (5hasselas, 3uscat de :am(urg .a ) , care pot !i cultivate i "n arealele din alte categorii de !avora(ilitate. Are!lele f!vor!bile )e cultur se gsesc "n 2o(rogea (*iculiel, >stria<'abadag, @angalia, -hirnogeni .a.), "n regiunea 2ealurilor 3unteniei i Elteniei (podgoriile )ealu @are, )ealurile 'uzului, )ealurile -raiovei, .a.),'ona sudic a regiunii 2ealurile i 5olinele 3oldovei (centrul viticol $Cmboieti .a. ) . Mesursele heliotermice sunt mai reduse dec8t "n arealele !oarte !avora(ile de cultur: indicele heliotermic are valori cuprinse "ntre 2,2, i 2,,G . (ilanul termic activ varia' "ntre 33GG*3$,G G5. (ilanul termic util #,GG*#$GGG5. numrul de ore de insolaie real #,GG*#$GG. $2

5antitatea de precipitaii din cursul perioadei de vegetaie se "ncadrea' in general "n limite normale (3,G*4GG mm). 5a urmare a acestor condiii strugurii a-ung la maturitate cu #*2 sptm8ni mai t8r'iu dec8t "n 'ona !oarte !avora(il, e0cepie !c8nd centrele viticole situate pe terenurile nisipoase care do(8ndesc un plus de precocitate comparativ chiar cu plantaiile din arealele !oarte !avora(ile. >n aceste areale soiurile de struguri pentru mas ocup circa 2G c din supra!a, direcia principal de producie !iind repre'entat de cultura strugurilor pentru vin. %ortimentul de struguri pentru mas cultivat "n arealele !avora(ile de cultur este alctuit din soiurile 5ardinal, 5hasselas dor;, 5hasselas ro', 3uscat de :am(urg, 3uscat dm dda, !u' li, @talia. +e arealele cu resurse heliotermice mai sc'ute sau "n care !recvena temperaturilor sc'ute din timpul iernii este mai mare e0ist restricii pentru cultura soiurilor 5ardinal, !u' li i @talia. Are!lele cu f!vor!bilit!te me)ie pentru cultura strugurilor de mas se "nt8lnesc "n regiunile viticole : 2ealurile i 5olinele 3oldovei (%dobeti , &anciu, *icoreti, 4ui, >ai), 2ealurile Elteniei i 3unteniei (Qtefneti 7Arge, )rgani, $Crgu Iiu), 2ealurile Aanatului (3eca, @oldova *ou, $irol), regiunea Pisipurilor !avora(ile din sudul rii (3ueu, -ireu, Lnsurei).a.. +onderea supra!eelor cultivate cu struguri pentru mas "n aceste areale este de apro0imativ #, c. Mesursele heliotermice mai reduse (indicele heliotermic "ntre #,H,*2,2, . (ilanul termic activ cu valori "ntre 32GG i 3,GG G5. (ilanul
:#n-!e- /#i+!i$#! 1e / !+%+!i ,en !+ "-/* ,e !e%i+ni (i i'#$e 9a(el 4.,. N!. '! . #. .. Re%i+ni (i i'#$e Regiune! viticol ! =o)iului Tr!n%ilv!niei (-udeele l(a, 3ure, Aistria, Psud, 5lu-, %i(iu) Regiune! viticol ! De!lurilor Olteniei i (unteniei (-udeele 3ehedini, 6or-, 2ol-, )8lcea, rge, 28m(ovia, +rahova, Au'u) Megiunea viticol 2ealurile i 5olinele 3oldovei a)4on! nor)ic (-udeele Aotoani, @ai, Peam, nordul -udeului )aslui). 93uscat +erl de 5sa(a, 5ardinal (numai prote-at prin "ngropare), 5hasselas dor;, 5hasselas ro', 5hasselas de Aneasa, S#! i"en 5etuia, 9impuriu de 5lu-, 5hasselas dor;, Papoca, %omean, %plendid 3uscat +erl de 5sa(a, ugusta, 9impuriu de +ietroasa, 5ardinal, )ictoria, 'ur, 9rium!, 5hasselas de Aneasa, 5hasselas dor;, 5hasselas ro', 3uscat de dda, 3uscat de :am(urg, 5oarn neagr, ?enia, !u' li, @talia

0.

$3

3uscat de :am(urg, 5oarn neagr. ()4on! %u)ic (sudul -udeului )aslui, -udeele Aacu i G-$-i). *5hasselas dor;, 5hasselas ro', 3ilcov, 3uscat de dda, 3uscat de :am(urg, !u' li, 5oarn neagr selecionat (G-$-i) *5hasselas dor;, 5hasselas ro', 3ilcov, 3uscat de dda, 3uscat de :am(urg, !u' li, 5oarn neagr selecionat. 5etuia, 9impuriu de 5lu-, 5hasselas dor;, 5hasselas ro', Papoca, 3uscat de dda, 3uscat de :am(urg, %ilvania, %plendid, 9ransilvania 5hasselas dor;, 5hasselas ro', 3uscat de dda, 3uscat de :am(urg, %ilvania.

c)4on! Ju)eului .r!nce! 5. Regiune! viticol ! De!lurilor Cri!nei i (!r!mureului (-udeele rad, Aihor, %la-, %atu 3are, 3aramure) Regiune! viticol ! De!lurilor ;!n!tului (-udeele 5ara*%everin i 9imi) Megiunea viticol a 5olinelor 2o(rogei -)4on! Ju)eului Con%t!n!

<. =.

9"ntregul sortiment &)4on! Ju)eului Tulce! ?. @. Regiune! viticol ! Ter!%elor Dunrii (-udeele9eleorman, 6iurgiu, 5lrai, @alomia i 5onstana) Regiune! viticol ! Ni%i urilor i ! !ltor terenuri f!vor!bile )in %u)ul rii (-udeele 3ehedini, 2ol-, Elt, 9eleorman, 5lrai, @alomia i Arila) 9 5hasselas dor;, 3uscat de :am(urg, !u' li. >ntregul sortiment >ntregul sortiment

termic util #3GG*#,GGG5. #3GG*#,GG ore de insolaie real) determin "nt8r'ierea maturrii cu 2*3 sptm8ni !a de arealele !oarte !avora(ile. +onderea cea mai mare "n sortiment este deinut de soiurile cu maturare mi-locie: 5hasselas dor;, 5hasselas ro', 3uscat de :am(urg, 3uscat de dda .a . de 5oarn neagr i 5oarn neagr selecionat ca soiuri cu maturare t8r'ie ,(ine adaptate la condiiile ecologice ale arealelor viticole din -udeele )aslui,6alai ,)rancea , Au'u .a.%oiul 5hasselas dor; este considerat un soi de (a' pentru podgoriile din sudul 3oldovei(+anciu,Edo(eti),!iind !oarte (ine adaptat la condiiile ecologice din aceste areale(Elo(eanu i cola(.,#JJ#). %oiurile cu maturare e0tratimpurie i timpurie (3uscat +erla de 5sa(a, 5ardinal .a.) asigur o e!icien economic redus datorit "nt8r'ierii maturrii i a calitii produciei in!erioare comparativ cu arealele menionate anterior. >n aceste areale soiurile cu maturare t8r'ie, clasice * !u' li, @talia* nu gsesc condiii !avora(ile pentru a a-unge la maturitate deplin . $4

Are!lele toler!te pentru cultura strugurilor de mas cuprind podgorii i centre viticole din regiunile viticole: &odiului $ransilvaniei, -rianei i @aramureului precum i cele din nordul i centrul regiunii )ealurile i -olinele @oldovei, "n care resursele climatice sunt insu!iciente pentru cultura economic a strugurilor de mas. 5a urmare, maturarea este "nt8r'iat cu 4*, sptm8ni !a de arealele !oarte !avora(ile, iar calitatea produciei o(inute este redus, mai ales su( raport calitativ. >n aceste areale se cultiv soiuri cu maturare mi-locie, pentru consum local, "n special 5hasselas dor; i pe supra!ee mai reduse soiul 3uscat de :am(urg. >m(untirea sortimentului naional de soiuri de struguri pentru mas ,prin introducerea soiurilor create "n ultimele decenii,a permis completarea i diversi!icarea, pentru !iecare areal de !avora(ilitate i chiar pentru arealele tolerate ,structura sortimentului aa cum se o(serv "n ta(elul 4.,. +.#.#.=rinci !lele ,n%uiri biologice,c!r!cteri%tici ecologice i te-nologice !le %oiurilor )e %truguri entru m!% %oiurile de struguri pentru mas se evidenia' printr*o serie de caracteristici (iologice i e0igene ecologice ,a cror cunoatere este !oarte important pentru adoptarea celor mai (une soluii privind distri(uirea teritorial a acestora, precum i pentru sta(ilirea celor mai conveniente soluii tehnologice "n vederea o(inerii unor producii susinute cantitativ i calitativ,cu ma0imum de e!icien economic. P!in'i,-$e$e 6n/+)i!i &i#$#%i'e. .igo!re! . >n general, soiurile de struguri pentru mas "n comparaie cu cele de vin sunt :mai viguroase (5ardinal, 3uscat dF dda, !u' li, @talia .a.), pre'int creteri anuale puternice i producii mai mari de 2*3 ori, ceea ce reclam soluri cu !ertilitate ridicat i permite utili'area cu e!icien sporit a "ngrrii i irigrii. 2atorit vigorii ridicate se pretea' mai (ine la conducerea pe tulpini semi"nalte i "nalte . ceasta este "ns condiionat de re'istena lor la temperaturile sc'ute din timpul iernii i de alegerea ecosistemelor !avora(ile culturii neprote-ate peste iarn. (!tur!re! %trugurilor la soiurile de mas se ealonea' de la #, iulie la 3G octom(rie, pe parcursul a apte epoci de maturare, "ncep8nd cu $,

3uscat +erla de 5sa(a, soi e0tratimpuriu i "ncheind cu @talia, Aicane, soiuri t8r'ii. 5ultivarea celor mai valoroase soiuri "n acelai areal viticol sau "n areale viticole di!erite poate asigura ealonarea consumului de struguri "n stare proaspt pe o perioad de 3 * 3 n luni. Re4i%tenele biologice ale soiurilor de struguri pentru mas se re!er la rezistena la ger, rezistena la secet, la boli ( man, oidium, (otrOtis, antracno', cancer (acterian .a.), la duntori (pian-eni, molii .a.). 40ist o serie de di!erenieri "ntre soiuri "n !uncie de !actori genetici, ecologici, agrotehnici .a...%oiurile de struguri pentru mas se caracteri'ea' prin tolerane (iologice mai sc'ute "n comparaie cu soiurile pentru vin. st!el, ele sunt mai sensi(ile la secet i, ca urmare, au prioritate la irigare. 9olerana la ger mai mic cu * 2 _5 impune restricii mai mari privind arealele de cultur ale soiurilor pentru mas ,"n special a soiurilor cu sensi(ilitatea cea mai mare (5ardinal, lphonse &avall; .a.). 9olerana redus la ger (5ardinal) pre'int de'avanta-ul !avori'rii instalrii cancerului (acterian, cu toate consecinele negative care decurg din aceasta. )igoarea mai mare a soiurilor de struguri pentru mas creea' un !itoclimat !avora(il (olilor speci!ice e0cesului de umiditate (mana viei de vie, putregai cenuiu, oidium .a.). 5onsumul strugurilor "n stare proaspt impune e0igene sporite !a de gradul de sntate a (oa(elor ,care tre(uie s !ie li(ere de principalii duntori (cochilis , eudemis .a.). %oiurile de struguri pentru mas ,"n comparaie cu cele de vin, au cerine superioare !a de resursele heliotermice "n perioada de vegetaie, ceea ce impune cultura lor "ndeose(i "n arealele din sudul rii (soiuri cu maturare e0tratimpurie, timpurie i t8r'ie). >n 3oldova, unde regimul termic i cel de iluminare sunt in!erioare celor din %*ul rii, se asigur condiii !avora(ile numai pentru cultura soiurilor cu maturare mi-locie, !iind contraindicat cultura soiurilor t8r'ii. >n 9ransilvania condiiile climatice nu convin, cu mici e0cepii, culturii economice a soiurilor de struguri pentru mas. P!in'i,-$e$e '-!-' e!i/ i'i e4n#$#%i'e >n vederea satis!acerii e0igenelor cresc8nde ale consumatorilor, precum i a anumitor cerine de ordin economic, soiurile de struguri pentru mas tre(uie s pre'inte o serie de caracteristici tehnologice, cum ar !i : mrimea, !orma i compactitatea strugurilor, dimensiunile i !orma (oa(elor, culoarea pieliei, calitile gustative, re'istenele tehnologice .a. $$

(rime! %trugurilor. +entru consum "n stare proaspt sunt apreciate "n general soiurile cu struguri de mrime medie spre mare (#,* 3G cm lungime) i greutate medie de #,G * 3GG g. ?orm! %trugurilor la soiurile de struguri pentru mas este cilindro * conic, "ns sunt mai (ine valori!icate soiurile cu struguri rmuroi, laci (3uscat de :am(urg, !u' li .a ), care se pretea' mai (ine la am(alare "n ldie. Com !ctit!te! %trugurilor. %trugurii de la soiurile pentru mas tre(uie s ai( (oa(e rare, rami!icaii elastice i pedicele lungi (#,, * 2,G cm). Dimen%iune! bo!belor. +entru consumul "n stare proaspt sunt mai (ine apreciate soiurile de struguri cu (oa(e mari i !oarte mari ( !u' li, )ictoria, @talia .a.), soiurile cu (oa(e mi-locii pre'int interes comercial numai dac se disting prin timpurietate (3uscat +erl de 5sa(a). 6niformitatea mrimii (oa(elor "n strugure repre'int o cerin de ordin calitativ, asigur8nd un aspect plcut, atrgtor pentru consumatori. ?orm! bo!belor. %unt apreciate pentru consum soiurile cu (oa(e per!ect s!erice (5hasselas dor;) sau ovale ( !u' li ). Culo!re! bo!belor. %trugurii cu (oa(ele colorate uni!orm gal(en* auriu (5hasselas dor;) sau rou "nchis, aproape negru (3uscat de :am(urg, 3uscat dF dda) au un aspect mai plcut, mai atrgtor "n comparaie cu soiurile cu (oa(e colorate "n verde (5oarn al(), ro' (5hasselas ro') sau cele neuni!orm colorate (5ardinal, unele (iotipuri de 3uscat de :am(urg). =re4en! %tr!tului )e ruin la soiurile de struguri destinai consumului "n stare proaspt este un indiciu al strii de sntate i prospeime a strugurilor, con!erind (oa(elor un aspect (rumat, cati!elat. 5antitatea de pruin oscilea' "n !uncie de soi i repre'int "n medie #,,c din greutatea pieliei (ta(el4.$). 2egradarea stratului de pruin datorit manipulrilor dese de la recoltare p8n la comerciali'are diminuea' aspectul strugurilor i scade valoarea comercial a acestora.
C-n i - e- 1e ,!+in* ,e &#-&e $- +ne$e /#i+!i 1e / !+%+!i ,en !+ "-/* ("%L'".), dup 3ihalcea 6h.,#JCG 9a(el 4.$. S#i+$ Me1iV-!i-i5hasselas dor; J,# C,C * #G,3 5oarn al( #,,G #4,$ *#,,H 3uscat de :am(urg #,,# #3,, *#$,2

$H

!u' li 5oarn neagr

#,,# #H,4

#4,4 * #$,2 #$,C * #C,3

C!litile gu%t!tive sunt determinate de o serie de caracteristici ale pieliei, mie'ului, seminelor precum i de raporturile dintre acestea. &ielia tre(uie s !ie aderent la mie', !in, su(ire, elastic, uor de s!r8mat "n timpul consumului . s con!ere strugurilor re'isten la !isurare, transport, manipulare, la pstrare .a. @iezul sau pulpa poate avea o consisten crnos * crocant ( !u' li, 5ardinal, )ictoria .a.), semicrocant (5hasselas dor;, 5insaut .a.) sau crnos * moale (3uscat +erl de 5sa(a, +ance pr;coce .a.). 2ac consistena mie'ului depete o anumit limit (3uscat dF dda) devine neplcut. 3eninerea strugurilor o perioad mai lung pe (utuc, la unele soiuri (Megina viilor), poate duce la degradarea consistenei mie'ului, "n timp ce la alte soiuri (5ardinal) consistena nu se alterea' i constituie o "nsuire valoroas a soiului. 3ie'ul tre(uie s !ie uor aderent la pieli "ns, uor detaa(il de semine. %unt respinse de la consumul "n stare proaspt soiurile cu mie' mucilaginos (&idia, @sa(ella .a.). (ustul este determinat de o serie de constitueni (iochimici , rol pregnant av8nd "n principal coninuturile "n 'ahr i aciditate total. st!el, gustul se poate aprecia prin indicele gluco*acidimetric ('aharuri c 1 aciditate cG), care o!er in!ormaii i asupra momentului optim de recoltare. a strugurilor. &a soiurile de struguri pentru mas valoarea optim a acestui indice este 4 (Elo(eanu 3. i cola(., #JCG). >n general, soiurile de struguri pentru mas se consum la un coninut moderat de 'aharuri (#3G*#CGg1l) i o. aciditate cuprins "ntre 3,G * 4,, g1l e0primat "n acid sul!uric). 40ist soiuri care au o aciditate redus (5ardinal) i consumul lor se poate !ace la concentraii mai mici de 'aharuri (#2G* #3Gg1l ) "n timp ce, la alte soiuri (Megina viilor), la aceeai concentraie de 'aharuri au aciditatea ridicat i nu pot !i consumate. >n !uncie de modul cum se com(in cei doi componeni ('aharuri, aciditate), gustul poate !i armonios, dulce*acrior (5hasselas dor;), !ad (5ardinal), dulce plat (5insaut o), acidulat*dulceag (Aicane). Knele soiuri au un gust speci!ic ierbos (5oarn neagr), cunoscut su( denumirea de gust de coarn. Aroma este determinat de su(stanele aromate stocate "n pielie. 5onsumatorii din ara noastr pre!er soiurile cu arom de muscat (tm8ios). ceast arom este mai intens la unele soiuri (3uscat de :am(urg), mai puin intens la altele (3uscat +erl de 5sa(a, 3uscat $C

9impuriu de Aucureti .a.). &a unele soiuri (Megina viilor), prin meninerea strugurilor pe (utuc o durat mai mare, aroma se degradea' spre un gust !o0at, asemntor :.+.2. precierea comple0 a strugurilor pentru mas se poate reali'a !olosind o scar de notare de la G * #G, "n care aspectul comercial se notea' cu G*3 puncte. gustul<aroma cu G*3 puncte. consistena pulpei cu G*2puncte. desprinderea boabelor de pe ciorchini cu G*# puncte. grosimea pieliei, numrul i mrimea seminelor cu G*# puncte. 2in puncta-ul menionat se o(serv c aspectul comercial i gustul*aroma au ponderea cea mai mare. 2in punct de vedere comercial, soiurile sunt "mprite "n 3 grupe: grupa S 7 superioar (5ardinal,)ictoria, !u' li, @talia, 3uscat dF dda .a.), grupa @ 7 miFlocie (5hasselas dor;, 5oarn neagr .a.), grupa % 7 obinuit (3uscat +erl de 5sa(a, Megina viilor .a.), con!orm %9 % #4JG1#JH$. &a !iecare soi, strugurii se "ncadrea' "n trei clase de calitate: categoria e1tra (strugurii tre(uie s nu pre'inte nici un de!ect), calitatea > <a (cu uoare de!ecte de !orm, coloraie .a.), calitatea >><a (cu de!ecte de mrime i !orm, de coloraie, supramaturare, ma0imum #G c struguri cu (oa(e mrgeluite i meiate .a. Re4i%tenele te-nologice !le %oiurilor )e %truguri entru m!% e0primate prin: durata de pstrare a strugurilor pe butuc, rezistena la desprindere de pedicel, la fisurare, transport, pstrare .a. &re'int interes din punct de vedere al valori!icrii strugurilor, "n !uncie de ele sta(ilindu*se, pentru !iecare soi, termenul de recoltare, distana de transport, posi(ilitatea i durata pstrrii .a. )urata de pstrare a strugurilor pe butuc oscilea' de la $*C 'ile (Megina viilor) p8n la 2G*2, de 'ile, uneori i mai mult la soiurile cu rahisul mai re'istent la deshidratare ( !u' li ), cu condiia s nu survin precipitaii. 3ezistena la desprindere a boabelor de pe pedicel este in!luenat po'itiv de numrul !asciculelor li(ero*lemnoase din discul pedicelar (5hasselas * ## , 5oarn neagr * #3, !u' li /#4 .a.). +.#.'.=!rticul!riti )e cultur !le %oiurilor )e %truguri entru m!% Meuita unei plantaii de struguri pentru mas este condiionat de o serie de !actori de natur: genetic (soiul cultivat i com(inaia altoi1portaltoi), ecologic, tehnologici precum i de posi(ilitile de valori!icare a produciei o(inute. $J

A$e%e!e- '#"&in-iei 1e -$ #i!e E etap important pentru asigurarea succesului unei plantaii de struguri pentru mas o constituie alegerea -udicioas a portaltoilor. +ortaltoii se impun a !i (ine adaptai la condiiile de mediu, compati(ili cu soiul ales i care s corespund o(iectivelor de producie . 5riteriile pe care tre(uie s le avem "n vedere la alegerea portaltoiului sunt: 3ezisten la paraziii din sol * portaltoiul ales tre(uie s !ie "n primul r8nd re'istent la di!eritele (iotipuri de !ilo0er i "n al doilea r8nd la nemato'ii para'ii, la 3elolontha i tolerani la ?iphinema inde0. -apacitatea de adaptare la natura i reacia solului< portaltoii re'isteni la cloro' sunt 4# A, #4G Mu, 7ercal, iar toleran la aciditatea solului pre'int #4G Mu, 33GJ 5. pe solurile puin pro!unde i cele cu risc de secet (ine adaptate sunt M##G, #4G Mu, pe solurile compacte e recomandat ##G3 +aulsen iar pe solurile cu umiditate e0cesiv (ine adaptai sunt Miparia 6loire, #G#*#4 36t, ,AA, ##G3 +. (radul de compatibilitate ntre altoi i portaltoi * o serie de comportamente i simptome aprute "n plantaiile de struguri pentru mas au !ost grupate su( termenul de incompati(ilitate sau lips de a!initate "ntre altoi i portaltoi. 4!ectele sunt diverse, natura lor !iind "nc incomplet cunoscut. 2intre com(inaiile care au pre'entat di!erite pro(leme enumerm: lphonse &avall;e, !u' li altoite pe 33GJ 5. 5hasselas altoit pe #$#*4J 5 .a. 2e asemenea, com(inaii precum 3uscat de :am(urg altoit pe %E4, 5hasselas altoit pe 4# A sunt contraindicate din raiuni calitative (culoare, compactitate a strugurilor). ,igoarea indus * "n !uncie de caracteristicile genetice portaltoiul poate induce vigoare mare (Aerlandieri 0 Mupestris) sau redus (Miparia, 42G ). %biectivele comerciale urmrite * pentru precocitate se pot alege Miparia 6loire sau Miparia 0 Mupestris. pentru tardivitate #4G Mu . &a alegerea portaltoiului se ine cont de condiiile de mediu care pot s determine o vigoare su!icient ,echili(rat pentru un potenial de producie ridicat ast!el "nc8t aceasta s nu deprecie'e calitatea strugurilor. F-' #!ii e'#,e1#$#%i'i. legerea arealelor de cultur tre(uie ast!el !cut "nc8t prin interaciunea sol<soi< microclimat s se reali'e'e cele mai (une re'ultate agroproductive i comerciale. HG

F-' #!ii e4n#$#%i'i.Pecesitatea o(inerii unor plantaii viticole de struguri de mas pro!ita(ile impune !olosirea la "n!iinarea plantaiei a unui material certi!icat, de calitate superioar, cu un potenial productiv ridicat adaptat la condiiile de mediu locale. )istanele de plantare utili'ate la plantaiile de struguri pentru mas varia' "ntre 2 * 2,, p8n la 3 * 3,, m "ntre r8nduri i #,2 / #,, m "ntre plante pe r8nd, "n !uncie de sistemul de conducere i vigoarea soiului cultivat. %rientarea rCndurilor se sta(ilete "n !uncie de topogra!ia parcelei i v8ntul dominant. >n general pentru o (un interceptare a radiaiei solare r8ndurile se orientea' pe direcia P*%. Forma de conducere %oiurile de struguri pentru mas au !ost conduse intr*o varietate de !orme "n !uncie de tradiia local, de posi(ilitile de susinere i de tehnologia aplicat. >n principal !orma de conducere aleas tre(uie s permit o(inerea unei supra!ee !oliare e0puse c8t mai mare cu un grad de suprapunere a !run'elor c8t mai mic. 5ercetrile recente recomand ca "n ca'ul culturii unor soiuri cu vigoare medie, !r irigare s se utili'e'e conducerea >n plan vertical "n timp ce la soiurile viguroase, "n arealele cu posi(iliti de aplicare a irigrii s se utili'e'e conducerea su( !orm de lir, !orm de conducere care determina o mai (un maturare i precocitate a produciei, diminuarea riscului atacurilor para'itare, necesit8nd "n schim( aplicarea irigrii, a unei tieri de !ormare "n verde, a copilitului i de!olierii "n 'ona strugurilor.
C#n1iii$e '$i"- i'e '-!e -/i%+!* !e+)i - '+$ +!ii /#i+!i$#! 1e / !+%+!i ,en !+ "-/* 6n R#"7ni- (1+,* O)$#&e-n+ M., 1B?<) 9a(el 4.H. %oiuri cu maturitate 4lemente climatice &ungimea perioadei de vegetaie, 'ile %uma gradelor de temperatur din perioada de vegetaie # -$* CC + i$* CC 9emperatura medie din perioada de vegetaie, G5 %uma orelor de strlucire a soarelui, h e0tratimpurie i timpurie minim #$G mi-locie #$G*#CG tardiv peste #CG

minim 2,GG minim #GGG minim #C minim #GGG

minim 3GGG minim #2GG minim 2G minim #2GG

peste 34GG peste #$GG peste 22 peste #$GG

H#

+recipitaii: -n+-$e, "" 6n ,e!i#-1- 1e (e%e -ie, "" @ndicele heliotermic: 9%$#&-$ 9!e-$ 5oe!icientul hidrotermic @ndicele (ioclimatic 5ondiii impuse "n timpul "n!loritului pentru evitarea meierii i mrgeluirii 9 e",e!- +!-, CC 9+"i1i - e- -e!+$+i 9,!e'i,i -ii, "" 9$+"in#3i - e Kmiditatea relativ a aerului pentru creterea i maturarea normal a (oa(elor (c) 9'!e) e!e- &#-&e$#! 9"- +!-!e- &#-&e$#!

,GG*CGG peste 3GG 2,,*3 +este 3*3,, 2*2,, +este 2,, G,C*#,2 #Gp2 pentru condiii de neirigare peste #H ,G*HG c !r ma0im posi(il 3inim 2 3inim #,,

H,*CG HG*H,

Lncrctura de muguri n funcie de soi pe (utuc depinde de sistemul de tiere ales i de potenialul productiv al soiului. Aplicarea operaiunilor n verde pre'int un rol important pentru "m(untirea calitii produciei, a aspectului comercial i precocitii produciei. &livitul lstarilor * se recomand suprimarea la "nceputul creterii a lstarilor e0cedentari chiar daca sunt purttori de rod dar au vigoare sla( i inserai prea des. plicarea corect a lucrrii determin o(inerea unor vie echili(rate care permit o (un de'voltare a strugurilor rmai. )efolierea const "n suprimarea c8torva !run'e i copili situai "n apropierea strugurilor. 2e!olierea ameliorea' starea sanitar a strugurilor, determin8nd atacuri mai reduse de AotrOtis !acilit8nd si colorarea strugurior la soiurile cu struguri al(i &ucrarea tre(uie s se e0ecute raional deoarece orice de'echili(ru "ntre supra!aa !oliar e0pus i numrul de struguri rmai are e!ect negativ asupra calitii produciei. 3educerea numrului de inflorescene i de ciorchini repre'int o metod e!icace de reglare i adaptare a produciei la potenialul plantei. Pormarea produciei prin reducerea numrului de in!lorescene depinde de caracteristicile soiului i anume: la strugurii cu H2

(oa(e "ndesate se !ace imediat dup "n!lorit i !ecundare, la soiurile cu ciorchinii laci se !ace "nainte de "n!lorit. Meducerea numrului de in!lorescene la vie se !ace "n !uncie se soi: p8n la #, in!lorescene la soiurile 5ardinal, Megina viilor, !u'* li, @talia. p8n la 2, de in!lorescene la soiurile 3uscat de :am(urg, 5insaut, Aicane, 5eau. p8n la 3G de in!lorescene la soiurile +erla de 5sa(a, 5hasselas dor;, 5oarn neagr i 5oarn al(. Pumrul de ciorchini lsai pe (utuc di!er "n !uncie de soi, modul de conducere i o(iectivele comerciale
> = & g b

, "n care:

@ Y nr. de in!lorescene sau de ciorchini 1 (utuc. + Y Mandament potenil optim al soiului respectiv (=g1ha). g Y greutatea medie a unui strugure (=g) ( Y numrul mediu de (utuci 1 ha. -izelatul strugurilor este o operaiune generali'at "n practica viticol la recoltarea acestora. Eperaiunea const "n "nlturarea (oa(elor atacate de (oli i insecte, a celor ver'i i insu!icient de'voltate sau cu integritatea a!ectat de le'iuni mecanice.%copul urmrit este de a preveni deteriorarea calitii i de a "m(unti aspectul comercial al strugurilor. 3odul de e0ecutare const "n "nlturarea (oa(elor a cror integritate a !ost a!ectat, utili'8ndu*se !oar!eci de construcie special pentru recoltat i ci'elat. >ncizia inelar const "n "ndeprtarea unui inel de scoar i li(er de pe lstar, lat de 4*$ mm, sau numai "ntr*o simpl inci'ie circular. ceasta are scopul de a "ntrerupe circulaia descendent a sevei ela(orate i distri(uirea ei ctre prile superioare seciunii. st!el, se reali'ea' o "m(untire a condiiilor de nutriie "n partea respectiv, inclusiv a strugurilor, cu e!ecte !avora(ile asupra calitii i precocitii produciei. @nci'ia inelar se poate e0ecuta pe lstari, pe coarde de rod i pe tulpin. >n practica viticol din ara noastr se e0ecut pe coardele de rod. >n ca'ul e0ecutrii lucrrii aprovi'ionarea rdcinii cu sev ela(orat se reduce. 2e aceea, se recomand ca inelatul s se aplice cel mult la 3 ani i la cel mult #13 din coardele de rod. &rotecia mpotriva temperaturilor reduse (ngheuri tCrzii de primvar) desea la s!8ritul lunii aprilie sau "nceputul lunii mai apariia unor "ngheuri t8r'ii de primvara pot provoca pre-udicii importante "n plantaiile de struguri pentru mas. Me'istena vielor la temperaturi sc'ute in perioada de'muguritului este destul de redus : in stadiul de punct verde re'ist p8n la /2G 5 "n timp ce "n stadiul de frunze H3

etalate temperaturile su( /#,,G 5 sunt deose(it de duntoare.. +rotecia "mpotriva acestor !enomene nedorite se poate reali'a prin metode di!erite, mai mult sau mai puin e!icace in !uncie de capacitatea de a limita sau a se opune scderii temperaturilor su( nivelul critic: "ncl'irea aerului prin com(ustia motorinei in so(e speciale (#,G*3GG / ha in !uncie de capacitate). amestecarea straturilor de aer cu elicoptere sau instalaii speciale prev'ute cu elice ( se (a'ea' pe inversia termica ). aspersiunea antigel / "nceput c8nd termometrul umed indic temperatura de /#G 5 i continu p8n dup rsritul soarelui c8nd temperaturile devin po'itive. -ombaterea buruienilor >n pre'ent se utili'ea' urmtoarele sisteme: "ntreinere mecanic (aplicarea periodic a prailelor), "nier(are controlat (!olosind !lora natural sau anumite plante semnate pentru acoperirea distanei "ntre r8nduri), acoperirea solului cu di!erite materiale sau com(atere chimic !olosind produsele speci!ice. Fertilizarea +entru o(inerea unor producii mari de struguri de mas (#,*2, t1ha) plantele au nevoie de P HG =g1ha1an, + 2E, 22 =g1ha1an, D2E CG =g1ha1an, 3gE 2, =g1ha1an, 5aE #2 =g1ha1an, % $ =g1ha1an, 7e G,$ =g1ha1an , Ao G,# =g1ha1an, 3n G,GH =g1ha1an. Aplicarea amendamentelor< "n ca'ul solurilor cu p: b $ se aplic amendamente cu calcar iar in ca'ul "n care e0ist i de!icit de magne'iu se recomand amendamentele calco*magne'iene. 2o'ele sunt di!erite "n !uncie de re'ultatele anali'ei solului. +entru sta(ilirea -udicioas a planului de aplicare a "ngrmintelor se impune corelarea anali'elor solului cu diagnosticul !oliar i o(servarea comportrii plantelor. 4ste "n general recunoscut ca pentru estimarea nivelului nutriiei cu D i 3g cele mai (une re'ultate se o(in prin anali'a peiolului "n timp ce pentru oligoelemente se pre!er anali'a lim(ului. >rigarea E oarecare restricie "n ceea ce privete alimentarea cu ap determin o(inerea unor producii de calitate. +entru o(inerea unor producii de 2G*2, t*ha raportul "ntre consumul optim i evaporarea potenial tre(uie s pre'inte valori de apro0imativ G,4 p8n la "n!lorit. G,, de la legat p8n la p8rg iar apoi s scad la G,4 p8n la recoltare. 5.0. S#i+!i$e 1e / !+%+!i ,en !+ (in '+$ i(- e )i '+$ i(-&i$e 6n R#"7ni5omparativ cu soiurile de struguri pentru mas strugurii pentru vin au cerine mai reduse !a de resursele ecopedologice i de nutriie, H4

!apt care permite cultivarea "ntr*un areal mai "ntins. 5hiar daca nu limitea' cultura strugurilor pentru vin !actorii climatici isi pun evident amprenta asupra calitaii produciei. 2ac condiiile climatice se modi!ic "n general la distane mai mari, in!luena lor asupra produciei !iind mai greu de sesi'at, cele ecopedologice varia' pe areale mai mici, chiar "n cadrul aceluiai centru viticol, modi!icrile cantitative i calitative ale produciei sunt mult mai evidente. +.'.1. $oiuri entru vinuri !lbe )e con%um curent A..A.C.C.C $oiuri rom0neti !)mi%e ! fi eBtin%eK 6al(en de Edo(eti, 3ustoas de 3derat, A(easc gri, Aer(ecel, Arumriu,5r8mpoie selecionat, 5rea, , @ordan, 3ioria, , 3a-arc al(, +lvaie, , eghihar de :ui. $oiuri %trine entru vinuri !lbe )e con%um curent !)mi%e ! fi eBtin%e ,n cultur M ligot;, M=aiteli, %aint 4milion, %election 5arriIre. +.'.#.$oiuri entru vinuri !lbe )e c!lit!te %u erio!rA..A.C.$C $oiuri entru vinuri !lbe )e c!lit!te !)mi%e ! fi eBtin%e ,n cultur : 7eteasc regal, Miesling italian, 7urmint, 7r8ncu,Peu(urger $oiuri entru vinuri !lbe )e ,n!lt c!lit!te !)mi%e ! fi eBtin%e ,n cultur : 5hardonnaO, %auvignon, +inot gris, 6ras de 5otnari, 7eteasc al(, 9raminer ro', Miesling de Mhin $oiuri entru vinuri !lbe )e c!lit!te nou cre!te %!u recent intro)u%e ,n cultur : dar(a, 2onaris, 5olumna. $oiuri entru vinuri !lbe )e c!lit!te eBi%tente ,n cultur :3uscadelle, %emillon. +.'.'. $oiuri entru vinuri roii i ro4e )e con%um curent A..R.C.C.C $oiuri !)mi%e ! fi eBtin%e ,n cultur :A(easc neagr, 5adarc, Eporto, licante Aousch;t, Moioar, %angiovese. $oiuri nou cre!te %!u recent !)mi%e ,n cultur : 5odan, +andur, :aiduc, +urpuriu. $oiuri eBi%tente ,n cultur : ramon, Atut neagr, Araghin, Pegru v"rtos, Pegru moale. +.'.+. $oiuri entru vinuri roii )e c!lit!te %u erio!r A..R.C.$.C H,

$oiuri entru vinuri roii )e ,n!lt c!lit!te !)mi%e entru ! fi eBtin%e : 7eteasc neagr, 5a(ernet %auvignon, 3erlot, +inot noir. $oiuri entru vinuri roii )e c!lit!te eBi%tente ,n cultur : Aurgund mare, 5a(ernet 7ranc, 3al(ec, %aperavi . +.'.".$oiuri entru vinuri !rom!te $oiuri entru vinuri !rom!te !)mi%e entru ! fi eBtin%e : 9m8ioas rom8neasc, 3uscat Ettonel, Ausuioac de Aohotin. $oiuri entru vinuri !rom!te )e c!lit!te nou cre!te %!u recent !)mi%e ,n cultur : Pegru aromat.

CAPITOLUL V TEHNOLOGII DIFERENDIATE <.1.Te4n#$#%ii 1ife!eni- e 6n f+n'ie 1e f-(#!-&i$i - e-!e-$e$#! ,en !+ '+$ +!- (iei 1e (ie >n ara noastr, unde condiiile climatice sunt !avora(ile de'voltrii acestei culturi, viticultura este cantonat pe pante "nsorite, pe nisipurile din Eltenia i 2o(rogea, pe dealuri i "n depresiunile din 9ransilvania. 2eose(irile ecoclimatice din Mom8nia determin o di!eren de , sptm8ni "ntre maturarea strugurilor din sudul i nordul rii. :eterogenitatea climatic se datorea' at8t latitudinii c8t i condiiilor orogra!ice, la care se poate aduga in!luena 'onal a unor !actori de (iotop (3area Peagr, 2unrea .a.) ce dau natere unor H$

microclimate cu pro!il viticol distinct. 2in acest punct de vedere se impune di!erenierea tehnologiilor viticole pentru !iecare ca' "n parte. 5uanti!icarea o!ertei ecologice prin intermediul indicatorilor climatici sintetici, studiul soiurilor "n relaie cu !actorii de mediu i agrotehnici, constituie premisele pentreu reali'area unor tehnologii di!ereniate "n !uncie de arealele cu !avora(ilitate pentru cultura viei de vie. Pu puine sunt regiunile viticole din ara noastr (e0. Megiunea viticol a +odiului 9ransilvaniei, 2ealurile 3oldovei etc.) unde orogra!ia terenului a condus la di!erenierea tehnologiilor din acest punct de vedere. mena-area versanilor prin terasare a determinat punerea "n valoare a acestor terenuri prin cultura viei de vie dar a condus i la accentuatea unor "nsuiri negative ale acestor soluri erodate. +rin inversiunea straturilor pedologice, care are loc ca urmare a tehnologiilor de reali'are a teraselor, a !ost adus "n ori'onturile superioare roca parental iar stratul de sol cu !ertilitate mai ridicat a !ost "ncorporat "n ad8ncime. cest !apt a creat o stare de neuni!ormitate "n ceea ce privete reparti'area su(stanelor nutritive i a determinat augmentarea indicelui puterii cloro'ante. +e de alt parte mai tre(uie avute "n vedere condiiile microclimatice caracteristice !iecrui segment al pantei. Kmiditatea cea mai ridicat i solul cel mai !ertil sunt atuurile treimii (a'ale. >n schim(, treimea superioar (ene!icia' de cele mai ridicate resurse heliotermice iar cea mi-locie o!er condiii intermediare. tenuarea acestor di!erene tre(uie s se reali'e'e "ncep8nd cu lucrrile de amena-are a terenului, "nainte de des!undare, prin administrarea de "ngrminte minerale i organice "n cantiti du(le ($G / CG tone gunoi de gra-d. +2GG*4GG =g s.a.1ha. D4GG*$GG =g s.a.1ha) pe treimea superioar comparativ cu treimea mi-locie i in!erioar, urm8nd ca din anul @) de la plantare acestea s se aplice uni!orm. 9oate aceste elemente "i dovedesc aplica(ilitatea "n momentul lucrrii de amplasare a soiurilor "n arealul viticol rspectiv. @ndividuali'area condiiilor de microclimat impune i particulari'area tehnologiilor !olosite. st!el, reuita culturii pe versanii unde indicele puterii cloro'ante pre'int valori critice este asigurat de utili'area unor portaltoi cu re'isten superioar la calcarul activ din sol (e0. 5hasselas 0 Aerlandieri 4# A, 5rciunel 2$ .a.). 7ertilitatea di!erit a solului conduce la amplasarea r8ndurilor de vie la o distan su!icient !a de talu' i marginea plat!ormei pentru a "ndeprta sistemul radicular de in!luena strilor de su(optim mineral i hidric. HH

+entru soiurile de struguri pentru mas vor !i re'ervate terasele al cror sol este mai !ertil, "n schim(, datorit e0igenelor superioare !a de resursele heliotermice, soiurile pentru vinuri roii vor putea !i amplasate pe treimea superioar a versantului. 7ertili'area va avea "n vedere meninerea unei stri nutritive c8t mai uni!orme pe plat!orma teraselor. 2in acest motiv cantitatea de mrani, plasata la c8tiva centimetri su( sistemul radicular, varia' de la 3 / 4 =g1groap, pentru r8ndurile din amontele plat!ormei i 2 =g1groap pentru celelalte. 2i!erenierea !ertili'rii se menine "n continuare, p8n "n anul @@@, cu administrarea pe treimea superioar a unor do'e de 4G / $G tone gunoi de gra-d. P2GG*3GG:+2GG:D2GG*3GG =g s.a.1=a. +e treimea mi-locie i in!erioar aceste cantiti vor !i diminuate la -umtate. nul @) constituie hotarul de la care se continu cu o !ertili'are uni!orm, susinut de aplicarea anual, primvara (a "ngrmintelor cu a'ot, 2GG*3GG =g1ha s.a.) i toamna (a celor cu !os!or, #GG*2,G =g1ha s.a. i potasiu 2GG*3GG =g1ha s.a.). ceasta se completea' o dat la 4 ani cu 4G / $G t1ha gunoi de gra-d. 2i!erenierea tehnologiilor de cultur "n arealele viticole unde e0ist soluri nisipoase (e0. +odgoria 5ala!at, 2acilor, centrele viticole >nsurei, M8mnicelu, Nirlu, 5ireu, .a.) tre(uie s se reali'e'e "n !uncie de caracteristicile acestora. 2e cele mai multe ori asemenea soluri se caracteri'ea' printr*o granulaie mare a nisipului, ceea ce determin o redus aprovi'ionare mineral i o stare de insu!icien hidric. 5oninutul redus de argil se constituie "ntr*un !actor de!avori'ant pentru de'voltarea !ilo0erei, motiv pentru care, la "n!iinarea noilor plantaii viticole, se poate utili'a i materialul viticol nealtoit. %tarea redus de aprovi'ionare a nisipurilor cu elemente nutritive repre'int motivul pentru care corectarea acestor resurse de(utea' o dat cu lucrrile de pregtire a terenului "n vederea plantrii. >n acest scop se recomand aplicarea unei do'e de 4G / $G t1ha gunoi de gra-d, "nainte de des!undare, i utili'area unei plante ca "ngrm8nt verde. 2es!undarea se va e!ectua la o ad8ncime de CG cm pentru distrugerea stratului de o0i'i de !ier care "mpiedic de'voltarea armonioas a sistemului radicular. 2i!erenele, uneori considera(ile, de nivel dintre dun i interdun impun atenuarea acestora prin nivelare. st!el, solul devine plan sau capt o uoar pant de 3c, recomand8ndu*se cultivarea terenului pe o perioad de #*2 ani cu o plant utili'at ca "ngrm8nt verde i utili'area, "nainte de des!undat a "ngrmintelor organice ($G t1ha gunoi de gra-d) asociate cu cele minerale (P#GG:+$G:D#$$ =g1ha s.a.). HC

+lantarea se e!ectuea' "n mod asemntor terenurilor !ilo0erate (gropi de 4G*$G*CG cm ad8ncime) sau "n anuri, ca metod special de plantare. 6radul redus de coe'iune e0istent "ntre particulele de nisip !avori'ea' spul(erarea acestora de ctre ra!alele de v8nt, traiectoria lor intersect8ndu*se cu aparatul !oliar sensi(il al plantelor a!late "n cretere. 5om(aterea de!laiei se reali'e'a' prin cultura secarei, din 2 "n 2 intervale sau pe toat supra!aa, i "ncorporarea acesteia "n sol, "n luna mai, "mpreun cu o do' de a'ot de $G =g1ha s.a. +erdelele de protecie din salc8m sporesc e!iciena com(aterii acestor nea-unsuri. 4le vor avea C / #G m lime i vor !i amplasate la o distan de 2GG / 3GG m unele de altele. 5onduita !ertili'rii tre(uie s ai( "n vedere gradul redus de soli!icare a nisipurilor i de(utea' "naintea e!ecturii lucrri de desfundare, dup care se continu pe parcursul perioadelor urmtoare, "n concordan cu orogra!ia terenului (nisipuri nivelate sau nenivelate). >n ca'ul nisipurilor nenivelate i uscate, diri-area !ertili'rii prevede administrarea anual a "ngrmintelor minerale (P#GG*#2G : +CG*#GG : DCG*#2G =g1ha s.a.) i din 2 "n 2 ani a celor organice, "n cantitate de #, / 2G t1ha, su( !orm de gunoi de gra-d semidescompus. +e nisipurile nivelate i irigate, dup !ertili'area e!ectuat cu oca'ia des!undrii, are loc o a doua !ertili'are asociat cu lucrarea de copcit (P3G*4G : +,G*$G : DCG*JG =g1ha s.a.). >n luna august se intervine cu o a treia !ertili'are, reparti'at pe acele intervale dintre r8nduri semnate cu secar, urm8nd ca "ntreaga supra!a s !ie acoperit "n toamn, cu do'e de P$G : +#GG : DCG =g1ha s.a. >n anii urmtori !ertili'area se aplic etapi'at, primvara (P$G =g1ha s.a. "mpreun cu "ncorporarea secarei "n sol), la copcit (P4G*,G : +3G*4G : DHG*JG) i "n luna august (PHG*#GG : +CG : DCG). 5orectarea resurselor hidrice are "n vedere are "n vedere aplicarea unei norme de irigare de #2GG*#HGG m31ha "n primul an de la plantare, aceasta urm8nd s se mreasc progresiv "n anii urmtori (2GGG m31ha "n anul @@ i 2,GG m31ha "n anul @@@), pentru ca din anul @) s se sta(ili'e'e la valoarea de 2#GG m31ha (6rume'a P., #JH4, citat de Elo(eanu 3. i cola(., #JCG). 2up intrarea pe rod !ertili'area anual const "n aplicarea "ngrmintelor chimice cu P:+:DY2GG:#$G:#$G*2GG =g1ha s.a. "n trei etape, ast!el: * toamna se va administra "ntreaga cantitate de "ngrminte pe (a' de !os!or i potasiu, alturi de o treime din cantitatea de "ngrminte cu a'ot. * la de'mugurit se continu cu aplicarea unei treimi din cantitatea de "ngrminte cu a'ot. HJ

* dup "n!lorit se aplic ultima cantitate de su(stane !ertilli'ante pe (a' de a'ot. >n anumite areale viticole di!erenierea tehnologiilor de cultur este impus de p8n'a de ap !reatic care se gsete !oarte aproape de supra!a (#,, / 2 m). 2e aceea, "n centrul viticol 9eremia s*a optat pentru cultura unor soiuri cu vigoare redus, care di!erenia' mugurii roditori la (a'a coardei (3a-arc, 5rea .a.). >n acest mod se poate recurge la utili'area sistemului de tiere scurt i la o "ncrctur de rod de C*#G muguri1m2 "n condiiile unor distane reduse de plantare: #,21#,G m.

CAPITOLUL VI LEGI >I PREVEDERI LEGALE PRIVIND VITICULTURA FN ROM;NIA >n con!ormitate cu prevederile art.J alin. 3 din 6ege! viei i vinului ,n %i%temul org!ni4rii comune ! ieei viti3vinicole nr. #++L#**# , privind 'onarea soiurilor de vi de vie roditoare, recomandate i autori'ate pentru cultur "n arealele viticole i actuali'area acesteia precum i "n temeiul :otr8rii 6uvernului nr. 3$212GG2 privind organi'area i !uncionarea 3inisterului griculturii , limentaiei i +durilor a !ost emis Erdinul nr. ,4$12, noiem(rie 2GG2 privind 5on!re! %oiurilor )e vi )e vie ro)ito!re )in %ortimentul )e b!4 !l Rom0niei, recom!n)!te i !utori4!te entru cultur ,n !re!lele viticole ,pe care "l pre'entm "n ta(elul 4.C.
:#n-!e- /#i+!i$#! 1e (i* 1e (ie !#1i #-!e 1in /#! i"en +$ 1e &-3* -$ R#"7niei, !e'#"-n1- e )i -+ #!i3- e ,en !+ '+$ +!* 6n -!e-$e$e (i i'#$e T-&e$ n!. 5.@.
P#1%#!iCen !+$ (i i'#$ S#i+!i 1e (i* !#1i #-!e

CG

Di!e'ii 1e ,!#1+'ie #.#.Alal(a

Re'#"-n1- e 9raminer ro' +inot gris %auvignon 7eteasc al( 3uscat Ettonel 7eteasc regal 7eteasc al( 9raminer ro' +inot gris %auvignon 7eteasc al( 3uscat Ettonel 7eteasc regal 7eteasc al( 9raminer ro' +inot gris %auvignon 7eteasc al( 3uscat Ettonel 7eteasc regal 7eteasc al( 9raminer ro' +inot gris %auvignon 7eteasc al( 3uscat Ettonel 7eteasc regal 7eteasc al( 9raminer ro' +inot gris %auvignon 7eteasc al( 3uscat Ettonel 7eteasc regal 7eteasc al( 7eteasc al( +inot gris 3uscat Ettonel 9raminer ro' +inot gris %auvignon 7eteasc al( 3uscat Ettonel 7eteasc regal 7eteasc al( 9raminer ro' +inot gris %auvignon 7eteasc al( 3uscat Ettonel 7eteasc regal 7eteasc al( 7eteasc al( +inot gris %auvignon 3uscat Ettonel 7eteasc regal 7eteasc al( 7eteasc regal 7eteasc al( +inot gris %auvignon

A+ #!i3- e

I. Re%i+ne- (i i'#$* - P#1i)+$+i T!-n/i$(-niei


#.9qMP )4 *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante #.2.Nidvei l(a *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante #.3.3edia 3ure, %i(iu *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante #.4.98rnveni 3ure *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante #.,.eagr 3ure *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante #.$.)alea Pira-ului 3ure *)inuri al(e *)inuri aromate 2. &A 2.#. l(a @ulia l(a *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante 2.2.@ghiu l(a *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante 3.%4A4d* +E&2 3.#.%e(e l(a *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante *2istilate de vin 3.2. pold %i(iu *)inuri al(e 7eteasc regal Miesling italian * +inot gris 7eteasc regal Miesling italian * +inot gris 7eteasc regal Miesling italian * +inot gris 7eteasc regal Miesling italian * +inot gris 7eteasc regal Miesling italian * +inot gris 7eteasc regal Miesling italian * 7eteasc regal * +inot gris 7eteasc regal * +inot gris 7eteasc regal 9raminer ro' * +inot gris * 7eteasc regal 9raminer ro'

C#

*)inuri aromate *)inuri spumante *2istilate de vin 4. @K2 4.#. iud l(a *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante 4.2.9urda 5lu4.3.9riteni 5lu*)inuri al(e

*)inuri al(e *)inuri aromate

,.&45:@Pj

,.#.&echina Aistria Psud ,.2.9eaca Aistria Psud ,.3.Aistria Aistria Psud ,.4.Aato 3ure G.#.6eoagiu :unedoara G.2.2e5lu-

*)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri al(e *)inuri aromate

3uscat Ettonel 7eteasc regal 7eteasc al( 7eteasc regal 7eteasc al( +inot gris 9raminer ro' %auvignon 3uscat Ettonel 7eteasc regal 7eteasc al( 7eteasc al( +inot gris 9raminer ro' %auvignon 7eteasc al( +inot gris 9raminer ro' %auvignon 3uscat Ettonel 7eteasc al( +inot gris 3uscat Ettonel 7eteasc al( +inot gris 3uscat Ettonel 7eteasc al( +inot gris 3uscat Ettonel 7eteasc al( +inot gris 3uscat Ettonel 7eteasc al( 3uscat Ettonel 7eteasc al( 3uscat Ettonel 6ras de 5otnari 7eteasc al( 7r8ncu 9m8ioas rom8neasc 6ras de 5otnari 7eteasc al( 7r8ncu 9m8ioas rom8neasc * 7eteasc al( 6ras de 5otnari 7r8ncu 9m8ioas rom8neasc * 7eteasc al( 3uscat Ettonel * 7eteasc al( 3uscat Ettonel *

* +inot gris * 7eteasc regal * +inot gris 7eteasc regal

7eteasc regal * %auvignon * %auvignon * %auvignon * %auvignon * 7eteasc regal * 7eteasc regal *

II. Re%i+ne- (i i'#$* - De-$+!i$#! M#$1#(ei


$.5E9P M@ $.#.5otnari @ai *)inuri al(e *

$.2.:"rlu @ai

*)inuri al(e *%truguri de mas

%auvignon 5hasselas dor; %auvignon 5hasselas dor; %auvignon 7eteasc regal * 5hasselas dor; ligot; 7eteasc regal * 5hasselas dor;

$.3.5ucuteni @ai

*)inuri al(e *%truguri de mas

$.4.9g. 7rumos @ai

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

$.,.7rumuica Aotoani

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

C2

H.@ d@

H.#.5opou @ai

*)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante *%truguri de mas

7eteasc al( %auvignon 3uscat Ettonel 7eteasc al( 5hasselas dor; 7eteasc al( %auvignon 3uscat Ettonel 7eteasc al( 5hasselas dor; 7eteasc neagr +inot noir 7eteasc al( 5hasselas dor; 7eteasc al( %auvignon * 5hasselas dor; 7eteasc al( * 5hasselas dor; 7eteasc al( %auvignon * 5hasselas dor; 7eteasc al( %auvignon * 5hasselas dor; Ausuioac de Aohotin 7eteasc al( %auvignon +inot gris 7eteasc al( 7eteasc regal 5hasselas dor; Ausuioac de Aohotin 7eteasc al( %auvignon +inot gris 7eteasc al( 7eteasc regal 5hasselas dor; 7eteasc neagr 5a(ernet %auvignon 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 7eteasc neagr 5a(ernet %auvignon 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; Ausuioac de Aohotin

H.2.Aucium 9ometi @ai

*)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante *%truguri de mas

H.3.Kricani @ai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

H.4.5omarna @ai

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

G.3.:hlipiceni Aotoani

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

G.4.+lugari @ai

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

G.,.+ro(ota @ai

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

ligot; 7eteasc regal +inot gris * 7eteasc regal 3uscat :am(urg ligot; 7eteasc regal +inot gris * 7eteasc regal 3uscat :am(urg 5a(ernet %auvignon 3erlot * 3uscat :am(urg 7eteasc regal ligot; +inot gris 3uscat Ettonel 3uscat :am(urg 7eteasc regal ligot; 3uscat Ettonel * 7eteasc regal ligot; 3uscat Ettonel * 7eteasc regal ligot; 3uscat Ettonel * * 7eteasc regal eghihar de :ui eghihar de :ui 5oarn neagr selecionat 3uscat :am(urg * 7eteasc regal eghihar de :ui 7eteasc regal eghihar de :ui eghihar de :ui 5oarn neagr selecionat 3uscat :am(urg +inot noir 3erlot 7eteasc regal ligot; 5oarn neagr selecionat 3uscat :am(urg +inot noir 3erlot 7eteasc regal 5oarn neagr selecionat 3uscat :am(urg *

C.:Kd@

C.#.:ui )aslui

*)inuri aromate *)inuri al(e *)inuri spumante *2istilate de vin *%truguri de mas

C.2. vereti )aslui

*)inuri aromate *)inuri al(e *)inuri spumante *2istilate de vin *%truguri de mas

C.3.)utcani )aslui

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

C.4.3urgeni )aslui

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

C.,.Aohotin @ai, )aslui

*)inuri aromate

C3

*)inuri al(e *%truguri de mas G.$.)aslui )aslui *)inuri al(e *)inuri aromate *2istilate de vin *%truguri de mas J.5E&@P4&4 9K9E)4@ G.H.Ao'ieni Peam *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas J.#.@ana )aslui *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas J.2.9utova )aslui *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas J.3.Al(neti 6alai *)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas #G.24 &K& AKNEMK&K@ #G.#.Au-oru 6alai *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas #G.2.%muli 6alai *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas #G.3.Eancea 6alai *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas #G.4.Aereti 6alai *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

7eteasc al( %auvignon +inot gris 5hasselas dor; 7eteasc al( %auvignon * 7eteasc regal 5hasselas dor; 7eteasc al( * 5hasselas dor; 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 5a(ernet sauvignon 3erlot 7eteasc neagr 7eteasc al( 5hasselas dor; 7eteasc al( * 5hasselas dor; 7eteasc neagr 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat 7eteasc neagr 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat 5a(ernet %auvignon 7eteasc neagr 3erlot 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat 7eteasc neagr 5a(ernet sauvignon 3erlot 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat

7eteasc regal 5oarn neagr selecionat 3uscat :am(urg 7eteasc regal ligot; 3uscat Ettonel * 3uscat :am(urg * 3uscat Ettonel * * 7eteasc regal 5oarn neagr selecionat 3uscat :am(urg * 7eteasc regal %auvignon 5oarn neagr selecionat 3uscat :am(urg 7eteasc regal A(easc neagr 5oarn neagr selecionat 3uscat :am(urg A(easc neagr Miesling italian 3uscat :am(urg 3uscat dda A(easc neagr Miesling italian 3uscat :am(urg 3uscat dda * Miesling italian 3uscat :am(urg * Miesling italian 3uscat :am(urg

C4

##.P@5EM4d9@

##.#.Picoreti 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

A(easc neagr 3erlot 5a(ernet %auvignon 7eteasc neagr 7eteasc al( 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat A(easc neagr 7eteasc neagr 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc al( 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat A(easc neagr 7eteasc neagr 3erlot 5a(ernet %auvignon * 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat A(easc neagr 7eteasc neagr 3erlot 5a(ernet %auvignon * 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat A(easc neagr 7eteasc neagr 3erlot 5a(ernet %auvignon * 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat 7eteasc al( A(easc neagr 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat A(easc neagr * 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat A(easc neagr 7eteasc neagr 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc al( 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat

* %auvignon Miesling italian 3uscat :am(urg

##.2.Auciumeni 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

* %auvignon Miesling italian 3uscat :am(urg

#2.@)4d9@

#2.#.@veti 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

* 7eteasc regal Miesling italian 3uscat :am(urg

#2.2.9ecuci 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

* 7eteasc regal Miesling italian 3uscat :am(urg

#2.3.5orod 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

* 7eteasc regal Miesling italian 3uscat :am(urg 7eteasc regal Miesling italian * 3uscat :am(urg * 7eteasc regal 3uscat :am(urg

G.C.6rivia 6alai

*)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas

G.J.Pmoloasa 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

#3.5E)KM&K@

#3.#.Aleni 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

* Miesling italian 7eteasc regal 3uscat :am(urg

C,

#3.2..%cnteieti 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

A(easc neagr 7eteasc neagr 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc al( 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat A(easc neagr 7eteasc neagr 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc al( 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat A(easc neagr 7eteasc neagr 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc al( 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat 7eteasc al( * 5hasselas dor; 7eteasc al( +inot gris Miesling italian %auvignon * 5hasselas dor; 7eteasc al( +inot gris Miesling italian %auvignon * 5hasselas dor; 7eteasc al( +inot gris Miesling italian %auvignon * 5hasselas dor; 7eteasc al( +inot gris Miesling italian %auvignon * 5hasselas dor; 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 5oarn neagr selecionat 7eteasc al( +inot gris %auvignon *

* Miesling italian 7eteasc regal 3uscat :am(urg

#3.3.+echea 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

* Miesling italian 7eteasc regal 3uscat :am(urg

#3.4.%m8rdan 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

* Miesling italian 3uscat :am(urg 7eteasc regal 3uscat Ettonel * 7eteasc regal 3uscat Ettonel * 7eteasc regal 3uscat Ettonel * 7eteasc regal 3uscat Ettonel * 7eteasc regal 3uscat Ettonel * * 7eteasc regal Miesling italian 3uscat :am(urg 7eteasc regal Miesling italian 3uscat Ettonel

G.#G.Mcciuni Aacu

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

#4.e4&49@P

#4.#.eeletin Aacu

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

#4.2.2ealul 3orii Aacu

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

#4.3.+arincea Aacu

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

#4.4.9nsoaia )rancea

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

#4.,.6ohor 6alai

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

#,.+ P5@K

#,.#.+anciu )rancea

*)inuri al(e *)inuri aromate

C$

*)inuri roii *)inuri spumante *2istilate de vin *%truguri de mas #,.2.9i!eti )rancea *)inuri al(e *)inuri roii *)inuri spumante *2istilate de vin *%truguri de mas #,.3.+uneti )rancea *)inuri al(e *)inuri roii *2istilate de vin *%truguri de mas #$.E2EA4d9@ #$.#.Edo(eti )rancea *)inuri al(e *)inuri roii *2istilate de vin *%truguri de mas #$.2.Naritea )rancea *)inuri al(e *)inuri roii *2istilate de vin *%truguri de mas #$.3.Aoloteti )rancea *)inuri al(e *2istilate de vin *%truguri de mas #H.#.5oteti )rancea

7eteasc neagr +inot noir 3erlot 7eteasc al( +inot noir 7eteasc regal 5hasselas dor; 5hasselas ro' )ictoria 7eteasc al( +inot gris %auvignon 7eteasc neagr +inot noir 3erlot 7eteasc al( +inot noir 7eteasc regal 5hasselas dor; 5hasselas ro' 7eteasc al( +inot gris %auvignon 7eteasc neagr +inot noir 3erlot 7eteasc regal 5hasselas dor; 5hasselas ro' 7eteasc al( Miesling italian %auvignon 7eteasc neagr 3erlot 7eteasc regal 5hasselas dor; 7eteasc al( Miesling italian %auvignon 7eteasc neagr 3erlot 7eteasc regal 5hasselas dor; 7eteasc al( %auvignon 7eteasc regal 5hasselas dor; 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir

* 7eteasc regal Miesling italian * 3uscat :am(urg 7eteasc regal Miesling italian * 7eteasc regal Miesling italian * 3uscat :am(urg 7eteasc regal Miesling italian * * 3uscat :am(urg 3uscat dda 7eteasc regal 6al(en de Edo(eti +lvaie A(easc neagr +lvaie 6al(en de Edo(eti 3uscat :am(urg 3uscat dda 7eteasc regal 6al(en de Edo(eti +lvaie A(easc neagr +lvaie 6al(en de Edo(eti 3uscat :am(urg 3uscat dda 7eteasc regal +lvaie Miesling italian +lvaie 6al(en de Edo(eti 3uscat :am(urg 3uscat dda * Miesling italian 3uscat :am(urg 3uscat dda *

#H.5E94d9@

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

#H.2.98m(oieti )rancea

*)inuri roii

CH

*)inuri al(e *%truguri de mas #H.3.5"rligele )rancea

7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir 7eteasc al( %auvignon 5hasselas dor; 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir %auvignon 5hardonnaO )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir %auvignon 5hardonnaO )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir %auvignon 5hardonnaO )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda +inot gris 5hardonnaO %auvignon * 5hasselas dor; 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir 5hardonnaO %auvignon +inot gris * 3uscat Ettonel

7ateasc regal Miesling italian 3uscat :am(urg 3uscat dda !u' li * Miesling italian 3uscat :am(urg 3uscat dda * Miesling italian 3uscat :am(urg 3uscat dda

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

#H.4.)8rtecoiu )rancea

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

III.Re%i+ne- (i i'#$* - 1e-$+!i$#! M+n eniei )i O$ eniei


#C.24 &KM@&4 AKerK&K@ #C.#.5ernteti Au'u *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas #C.2.erneti Au'u * Miesling italian !u' li

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

* Miesling italian !u' li

#C.3.M8mnicu %rat Au'u

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

* Miesling italian !u' li

#J.24 &K 3 M4

#J.#.Aoldeti +rahova

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

Miesling italian 3uscat Ettonel 3uscat :am(urg 3uscat dda *

#J.2.)alea 5lugreasc +rahova

*)inuri roii

*)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante aromate

Miesling italian 3uscat Ettonel *

CC

*%truguri de mas #J.3.Krlai* 5eptura +rahova

*)inuri roii

*)inuri al(e *%truguri de mas #J.4.9ohani +rahova

*)inuri roii

*)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas #J.,.5ricov +rahova *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas #J.$.Area'a* Au'u Au'u *)inuri aromate *)inuri roii *)inuri al(e

)ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir 5hardonnaO %auvignon +inot gris )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir 5hardonnaO %auvignon +inot gris * )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda 7eteasc al( Miesling italian * )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda 9m8ioas rom8neasc 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr 5hardonnaO %auvignon +inot gris 5ardinal )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda 9m8ioas rom8neasc 6ras de 5otnari 5hardonnaO %auvignon 5a(ernet %auvignon 5ardinal )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir 5hardonnaO %auvignon +inot gris 5ardinal )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda

!u' li

Miesling italian !u' li

* 7eteasc al( Miesling italian 3uscat Ettonel 9m8ioas rom8neasc Ausuioac de Aohotin !u' li @talia 7eteasc regal 3uscat Ettonel Aicane * +inot noir * !u' li @talia Ausuioac de Aohotin Miesling italian 3erlot !u' li @talia

*%truguri de mas #J.H.+ietroasa Au'u *)inuri aromate *)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas

#J.C.3erei Au'u

*)inuri roii

*)inuri al(e

Miesling italian !u' li @talia

*%truguri de mas

CJ

#J.J.eoreti Au'u

*)inuri roii

*)inuri al(e *%truguri de mas G.##.5osteti rge *)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas G.#2.Aucani 28m(ovia G.#3.)alea )oievo'ilor 28m(ovia *)inuri al(e *%truguri de mas *)inuri al(e *%truguri de mas 2G.d947rP4d9@ 2G.#.dte!neti rge *)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri roii *2istilate de vin *%truguri de mas 2G.2.)alea*3are 28m(ovia *)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas 2#.%q3AKM4d9@ 2#.#.%8m(ureti Elt *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas 2#.2.2o(roteasa Elt *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas 22.2Mr6rd P@ 22.#. 2rgani )8lcea *)inuri al(e

5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir 5hardonnaO %auvignon +inot gris )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda Miesling italian %auvignon 5hardonnaO * )ictoria 5hasselas dor; 3uscat :am(urg Miesling italian %auvignon 5hasselas dor; Miesling italian %auvignon 5hasselas dor; 5hardonnaO +inot gris %auvignon 9m8ioas rom8neasc * 7eteasc regal )ictoria ugusta 3uscat dda Miesling italian %auvignon 5hardonnaO * 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir %auvignon 5hardonnaO )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr +inot noir %auvignon 5hardonnaO )ictoria 3uscat dda +inot gris 5hardonnaO %auvignon

Miesling italian !u' li * 5a(ernet %auvignon 7eteasc neagr 3erlot 3uscat dda 7eteasc al( 3uscat :am(urg 3uscat dda 7eteasc al( 3uscat :am(urg 3uscat dda 7eteasc regal * 5a(ernet %auvignon 3erlot 7eteasc neagr * 3uscat :am(urg 7eteasc regal 5a(ernet %auvignon 7eteasc neagr 3erlot 3uscat :am(urg * Miesling italian 3uscat :am(urg * Miesling italian 3uscat :am(urg Miesling italian

JG

*)inuri aromate *)inuri roii *%truguri de mas 22.2.6uoieni )8lcea *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas 22.3.3ciuca )8lcea *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas 22.4.@ancu*Nianu Elt *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas G.#4.Ni(lea )8lcea 23.#.Aanu 3rcine 2ol*)inuri al(e *)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas 23.2.Ardeti 2ol*)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas 23.3.Ara(ova 2ol*)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas G.#,.%egarcea 2ol*)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas 24.+E26EM@ %4)4M@PK&K@ 24.#.%everin* 2ealul )iilor 3ehedini

9m8ioas rom8neasc 5a(ernet %auvignon +inot noir )ictoria 3uscat dda %auvignon 5hardonnaO 9m8ioas rom8neasc )ictoria 3uscat dda %auvignon 5hardonnaO * )ictoria 3uscat dda %auvignon 5hardonnaO * )ictoria 3uscat dda * 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir %auvignon 5hardonnaO * )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir %auvignon 5hardonnaO * )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir %auvignon 5hardonnaO * )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon +inot noir 5hardonnaO %auvignon 9m8ioas rom8neasc )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 7eteasc neagr 5hardonnaO %auvignon 9m8ioas rom8neasc

* 3erlot 3uscat :am(urg Miesling italian * 3uscat :am(urg Miesling italian 9m8ioas rom8neasc 3uscat :am(urg Miesling italian 9m8ioas rom8neasc 3uscat :am(urg 3uscat Ettonel %auvignon * Miesling italian 9m8ioas rom8neasc 3uscat :am(urg !u' li * Miesling italian 9m8ioas rom8neasc 3uscat :am(urg !u' li * Miesling italian 9m8ioas rom8neasc 3uscat :am(urg !u' li 3erlot Miesling italian * 3uscat :am(urg !u' li * Miesling italian *

23.24 &KM@&4 5M @E)4@

*)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate

J#

*%truguri de mas 24.2.5orcova 3ehedini *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas 2,.+ &@KM@&4 2MqP54@ 2,.#.6olul 2r8ncei 3ehedini *)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas 2,.2.)8n-u 3are 3ehedini *)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas 2,.3.Erevia 3ehedini *)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas 2,.4.+lenia 2ol*)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas G.#$.98rgu Niu 6or*)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri roii *%truguri de mas G.#H.+oiana 5ruetu 6or*)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri roii *%truguri de mas G.#C.3oldova Pou 5ara %everin

5ardinal )ictoria 3uscat :am(urg 3uscat dda 5a(ernet %auvignon +inot noir %auvignon 5hardonnaO 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 7eteasc neagr 5hardonnaO * )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 7eteasc neagr 5hardonnaO * )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 7eteasc neagr 5hardonnaO * )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 7eteasc neagr 5hardonnaO * )ictoria 3uscat dda 5hardonnaO %auvignon 3uscat Ettonel * )ictoria 3uscat dda 5hardonnaO %auvignon 3uscat Ettonel * )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 5hardonnaO %auvignon )ictoria 3uscat dda

!u' li @talia 3erlot Miesling italian 3uscat :am(urg * %auvignon 9m8ioas rom8neasc 3uscat :am(urg !u' li * %auvignon 9m8ioas rom8neasc 3uscat :am(urg !u' li * %auvignon +inot gris 9m8ioas rom8neasc 3uscat :am(urg !u' li * %auvignon +inot gris 9m8ioas rom8neasc 3uscat :am(urg !u' li 7eteasc al( Miesling italian * 5a(ernet %auvignon 3erlot 3uscat :am(urg 7eteasc al( Miesling italian * 5a(ernet %auvignon 3erlot 3uscat :am(urg

IV.Re%i+ne- (i i'#$* - B-n- +$+i


*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas * Miesling italian 3uscat :am(urg

J2

G.#J.9irol 5ara %everin

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

G.2G.%ilagiu 9imi

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

G.2#.Meca 9imi

*)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate

G.22.Namu 3are 9imi

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 5hardonnaO %auvignon )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir %auvignon )ictoria 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir +inot gris %auvignon * 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir %auvignon )ictoria 3uscat dda %auvignon Aurgund mare 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 5adarc * )ictoria 3uscat dda 3erlot 5a(ernet %auvignon 7urmint )ictoria 3uscat dda 7urmint 7eteasc al( 3ustoas de 3derat 7eteasc regal 3uscat dda 7urmint 7eteasc al( 3ustoas de 3derat 7eteasc regal 3uscat dda 7urmint 7eteasc al( 3ustoas de 3derat 7eteasc regal 3uscat dda 7urmint 7eteasc al( 3ustoas de 3derat 7eteasc regal

* Miesling italian 3uscat :am(urg * Miesling italian 3uscat :am(urg Aurgund mare 7eteasc regal Miesling italian 3uscat Ettonel * Miesling italian 3uscat :am(urg 7eteasc regal 3a-arc * 3uscat :am(urg

G.23.9eremia 9imi

*)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas

V.Re%i+ne- (i i'#$* - C!i)-nei )i M-!-"+!e)+$+i


2$.3@P@d 3r24M 9 2$.#.3ini rad *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas 2$.2.3derat rad *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas 2H.#.2iosig Aihor Aurgund mare 7urmint Miesling italian 3uscat :am(urg Aurgund mare 3ustoas de 3derat 3ustoas de 3derat 7eteasc regal Miesling italian 3ustoas de 3derat 3uscat :am(urg 7eteasc regal Miesling italian 3ustoas de 3derat 3uscat :am(urg 7eteasc regal Miesling italian 3ustoas de 3derat 3uscat :am(urg 7eteasc regal Miesling italian 3ustoas de 3derat

2H.2@E%@6

*)inuri al(e *2istilate de vin *%truguri de mas

2H.2.%culeni Aihor

*)inuri al(e *2istilate de vin *%truguri de mas

2H.3.%8nio( Aihor

*)inuri al(e *2istilate de vin *%truguri de mas

G.24.Aiharia Aihor

*)inuri al(e *2istilate de vin

J3

*%truguri de mas G.2,.9ilengu Aihor *)inuri al(e *2istilate de vin *%truguri de mas 2C.) &4 &K@ 3@: @ 2C.#.)alea lui 3ihai Aihor, %atu 3are *)inuri al(e *2istilate de vin *%truguri de mas 2C.2.%anislu %atu 3are *)inuri al(e *2istilate de vin *%truguri de mas 2J.%@&) P@4@ 2J.#.dimleul %ilvaniei %la*)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante *%truguri de mas 2J.2.ealu %la*)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante *%truguri de mas 2J.3.%amud %la*)inuri al(e *)inuri aromate *)inuri spumante *%truguri de mas 2J.4.Mteti %atu 3are *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas G.2$.:almeu %atu 3are *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas G.2H.%eini 3aramure *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas 3G.#.3ur!atlar 5onstana

3uscat dda 7urmint 7eteasc al( 3ustoas de 3derat 7eteasc regal 3uscat dda 7eteasc regal 3ustoas de 3derat 7eteasc regal 3uscat dda 7eteasc regal 3ustoas de 3derat 7eteasc regal 3uscat dda 7eteasc al( +inot gris 7eteasc regal * 7eteasc al( 7eteasc regal 3uscat dda 7eteasc al( 7eteasc regal +inot gris * 7eteasc al( 7eteasc regal 3uscat dda 7eteasc al( +inot gris 7eteasc regal * 7eteasc al( 7eteasc regal 3uscat dda 7eteasc al( +inot gris 7eteasc regal * 3uscat dda 7urmint 7eteasc al( * 3uscat dda 7urmint 7eteasc al( * 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 5hardonnaO +inot gris %auvignon * )ictoria 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li

3uscat :am(urg 7eteasc regal Miesling italian 3ustoas de 3derat 3uscat :am(urg * 3ustoas de 3derat 3uscat :am(urg * 3ustoas de 3derat 3uscat :am(urg 9raminer ro' 3uscat Ettonel +inot gris 3uscat :am(urg 9raminer ro' 3uscat Ettonel +inot gris 3uscat :am(urg 9raminer ro' 3uscat Ettonel +inot gris 3uscat :am(urg 9raminer ro' 3uscat Ettonel 3uscat :am(urg +inot gris 3uscat Ettonel 3uscat :am(urg +inot gris 3uscat Ettonel 3uscat :am(urg

VI.Re%i+ne- (i i'#$* - '#$ine$#! D#&!#%ei


3G.3KM7 9& M *)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas 7eteasc neagr * 3uscat Ettonel 5ardinal @talia

J4

3G.2.3edgidia 5onstana

*)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

3G.3.5ernavod 5onstana

*)inuri roii *)inuri al(e *)inuri aromate *%truguri de mas

G.2C. damclisi 5onstana

*)inuri roii *)inuri al(e

*%truguri de mas G.2J.5hirnogeni 5onstana

*)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas

5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 5hardonnaO +inot gris %auvignon * )ictoria 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 5hardonnaO +inot gris %auvignon * 5ardinal )ictoria 3uscat dda 3uscat :am(urg 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir 5hardonnaO +inot gris %auvignon )ictoria 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li 5hardonnaO +inot gris * 3uscat dda )ictoria 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li @talia 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir %auvignon 3uscat dda 5a(ernet %auvignon 3erlot +inot noir %auvignon 3uscat dda ligot; %auvignon 5a(ernet %auvignon 3erlot 3uscat dda +inot gris %auvignon

7eteasc neagr * 3uscat Ettonel 5ardinal @talia 7eteasc neagr * 3uscat Ettonel lphonse &avall;e

* * 5ardinal @talia * 5a(ernet %auvignon 3erlot 3uscat :am(urg 5ardinal lphonse &avall;e

G.3G.3angalia 5onstana

*%truguri de mas

3#.@%9M@ A A 2 6

3#.#.@stria 5onstana

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

* 5hardonnaO Miesling italian 3uscat :am(urg !u' li * 5hardonnaO Miesling italian 3uscat :am(urg !u' li 7eteasc al( Miesling italian A(easc neagr 3uscat :am(urg !u' li ligot;

3#.2.Aa(adag 9ulcea

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

3#.3.)alea Pucarilor 9ulcea

*)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas

G.3#.:8rova 5onstana

*)inuri al(e

J,

*%truguri de mas G.32.2eni 9ulcea *)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas 32.% M@5 * P@5K&@j4& 32.#.Piculiel 9ulcea *)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas 32.2.9ulcea 9ulcea *)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas 32.3.3cin 9ulcea *)inuri al(e *)inuri roii *%truguri de mas

3uscat dda +inot gris %auvignon 5a(ernet %auvignon 3erlot 3uscat dda ligot; %auvignon 5a(ernet %auvignon 3erlot 3uscat dda ligot; %auvignon 5a(ernet %auvignon 3erlot 3uscat dda ligot; %auvignon 5a(ernet %auvignon 3erlot 3uscat dda 5ardinal 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li @talia 5a(ernet %auvignon 3erlot 5hardonnaO %auvignon 5ardinal 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li @talia 5a(ernet %auvignon 3erlot 5hardonnaO %auvignon 5ardinal 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li @talia 5a(ernet %auvignon 3erlot 5hardonnaO %auvignon 5ardinal 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li @talia 5a(ernet %auvignon 3erlot 5hardonnaO %auvignon

3uscat :am(urg !u' li Miesling italian * 3uscat :am(urg !u' li 7eteasc al( Miesling italian A(easc neagr 3uscat :am(urg !u' li 7eteasc al( Miesling italian A(easc neagr 3uscat :am(urg !u' li 7eteasc al( Miesling italian A(easc neagr 3uscat :am(urg !u' li

VII.Re%i+ne- (i i'#$* - e!-/e$#! D+n*!ii


33.E%9ME) 33.#.Estrov 5onstana *%truguri de mas )ictoria lphonse &avall;e * Miesling italian

*)inuri roii *)inuri al(e 33.2.Aneasa 5onstana

*%truguri de mas

)ictoria

*)inuri roii *)inuri al(e 33.3.Eltina 5onstana

* Miesling italian )ictoria lphonse &avall;e * Miesling italian )ictoria lphonse &avall;e * Miesling italian

*%truguri de mas

*)inuri roii *)inuri al(e 33.4. liman 5onstana

*%truguri de mas

*)inuri roii *)inuri al(e

J$

G.33.7eteti @alomia

*%truguri de mas

*)inuri roii *)inuri al(e

34.#.6reaca 6iurgiu 34.6M4 5

*%truguri de mas

*)inuri roii *)inuri al(e G.34.6iurgiu 6iurgiu *%truguri de mas *)inuri roii *)inuri al(e

G.3,.eimnicea 9eleorman

*%truguri de mas

*)inuri roii 3,.+E26EM@ 2 5@&EM 3,.#.)rata 3ehedini

5ardinal 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li @talia 5a(ernet %auvignon 3erlot 5hardonnaO %auvignon )ictoria 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li @talia 5a(ernet %auvignon 3erlot 5hardonnaO %auvignon 3uscat dda 3uscat :am(urg 5a(ernet %auvignon 3erlot 5hardonnaO %auvignon 5ardinal 3uscat dda 3uscat :am(urg !u' li @talia 5a(ernet %auvignon 3erlot M=aiteli %angiovese 3uscat dda 3uscat :am(urg M=aiteli %angiovese 3uscat dda 3uscat :am(urg M=aiteli %angiovese 3uscat dda 3uscat :am(urg M=aiteli %angiovese 3uscat dda 3uscat :am(urg M=aiteli %angiovese 3uscat dda 3uscat :am(urg 5a(ernet %auvignon %angiovese M=aiteli

)ictoria lphonse &avall;e * Miesling italian

5ardinal lphonse &avall;e * Miesling italian !u' li * Miesling italian

)ictoria

VIII.Re%i+ne- (i i'#$* - ni/i,+!i$#! )i -$ #! e!en+!i f-(#!-&i$e 1in /+1+$ *!ii


*)inuri al(e *)inuri roii i ro'e *%truguri de mas 3,.2.@'voare 3ehedini *)inuri al(e *)inuri roii i ro'e *%truguri de mas 3,.3.Niana 3ehedini *)inuri al(e *)inuri roii i ro'e *%truguri de mas 3$.5 & 7 9 3$.#.+oiana 3are 2ol*)inuri al(e *)inuri roii i ro'e *%truguri de mas 3$.2.5etate 2ol*)inuri al(e *)inuri roii i ro'e *%truguri de mas 3H.% 2E) * 5EM A@ 3H.#.2(uleni 2ol*)inuri roii i ro'e *)inuri al(e * Moioar licante Aouschet !u' li * Moioar licante Aouschet !u' li * Moioar licante Aouschet !u' li * Moioar licante Aouschet !u' li * Moioar licante Aouschet !u' li Moioar licante Aouschet *

JH

*%truguri de mas 3H.2.98m(ureti 2ol*)inuri roii i ro'e *)inuri al(e *%truguri de mas 3H.3.+otelu Elt *)inuri al(e *)inuri roii i ro'e *%truguri de mas G.3$.2rgneti* Elt Elt *)inuri al(e *%truguri de mas G.3H.7urculeti 9eleorman *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas G.3C.3avrodin 9eleorman *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas *)inuri al(e *%truguri de mas *)inuri al(e *%truguri de mas G.4#.Klmu 5lrai *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas G.42.>nsurei Arila *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas G.43.Muetu Arila, Au'u *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas G.44.5ireu Arila *)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

3uscat dda 3uscat :am(urg 5a(ernet %auvignon %angiovese M=aiteli 3uscat dda 3uscat :am(urg M=aiteli %angiovese 3uscat dda 3uscat :am(urg %auvignon )ictoria 3uscat dda 3uscat :am(urg 5a(ernet %auvignon 3erlot * )ictoria 3uscat dda 3uscat :am(urg 5a(ernet %auvignon 3erlot * )ictoria 3uscat dda 3uscat :am(urg * 3uscat dda 3uscat :am(urg * 3uscat dda 3uscat :am(urg 5a(ernet %auvignon 3erlot * 3uscat dda 3uscat :am(urg A(easc neagr %angiovese * 3uscat dda 3uscat :am(urg A(easc neagr %angiovese * 3uscat dda 3uscat :am(urg A(easc neagr %angiovese * 3uscat dda 3uscat :am(urg

!u' li Moioar licante Aouschet * !u' li * Moioar licante Aouschet !u' li Miesling italian !u' li * Miesling italian 5ardinal !u' li @talia * Miesling italian 5ardinal !u' li @talia Miesling italian 7eteasc regal !u' li Miesling italian 7eteasc regal !u' li * Miesling italian !u' li @talia * ligot; M=aiteli Miesling italian !u' li * ligot; M=aiteli Miesling italian !u' li * ligot; M=aiteli Miesling italian !u' li

G.3J.Kr'iceni @alomia G.4G.%udii @alomia

JC

G.4,.Nirlu Arila

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

A(easc neagr %angiovese * 3uscat dda 3uscat :am(urg A(easc neagr %angiovese *

* ligot; M=aiteli Miesling italian !u' li * ligot; M=aiteli Miesling italian

G.4$.M"mnicelu Arila

*)inuri roii *)inuri al(e *%truguri de mas

3uscat dda !u' li 3uscat :am(urg i(1+,* M#ni #!+$ Ofi'i-$ -$ R#"7niei n!. @?5 L 5.NII..CC.)

BIBLIOGRAFIE SELECTIV A$eK-n1!e/'+ I. )i '#$-&. * 3ezultate privind influena ngremintelor chimice asupra soiului Afuz Ali n cultura irugat nalele @5)), vol. @, Aucureti, #J$C. A$eK-n1!e/'+ I. )i '#$-&. * @ic enciclopedie de viticultur 4d. 6lasul Aucovinei, @ai, #JJ4. B-ni* P. * ,iticultura pe nisipuri 4ditura 5eres, Aucureti, #JC$. B!-n-/ O. *,iticulture @mprimerie 2ehon, 3ontpellier, #JH4. B+1-n C. < -ontribuii asupra estimrii resurselor ecologice n cultura viei de vie nalele @5)), vol )@@, Aucureti, #JH$. B+1-n C )i '#$-&. * -ercetri privind topoclimatul i influena sa asupra culturii viei de vie n podgoria Qtefneti<Arge nalele @5)), vol )@@@, Aucureti, #JHH. B+!3# I )i '#$-&., * Fiziologia plantelor de cultur, 4d. dtiina, 5hiinu, #JJJ C-!&#nne-+ A. *3echerche sur les sistemes de conduite de la vigneO essai de mattrise du microclimat de la plante entiere pour JJ

produire !conom2uement du raisin de 2ualit! 9hese, Kniv. de Aordeau0, #JCG. C4-",-%n#$ F. * .lements de ph"siologie de la vigne et de viticulture generale @mprimerie 2ehan, 3ontpellier, #JC4. C#n/ -n ine/'+ G4. )i '#$-&. * 0a repartition territoriale des cepages de raisins de table et de cuve en 3oumanie selon le s"steme !cologi2ue<geographi2ue E.P.).)., Aucureti, #JHC. Ge#!%e/'+ M-%1-$en-, DeAe+ L., I#ne/'+ P. * .cofiziologia viei de vie 4d. 5eres, Aucureti, #JJ#. G4e#!%4i* M. * Studiul potenialului oenologic al solurilor pentru producerea vinurilor roii n condiiile nisipurilor din stCnga Iiului $ez de doctorat. Kniversitatea 5raiova, #JH3. Hi1-$%# L. * .tat actuel des recherches sur les chloroses de la vigne Aulletin de lRE.@.)., +aris, vol. 42, #JC2. Hi1-$%# L. * $ratado de ,iticoltura 4diciones 3undi*+rensa, 3adrid, #JJ3. I#ne/'+ E". * Suel2ues aspects relatifs a lRinfluence de certains facteurs p!doecologi2ues sur lRappareil radiculaire de la vigne %Omposium international 4cologie de la vigne, 5onstana, #JHC. Oi-n+ L. )i '#$-&. * -omportarea unor soiuri de vi de vie pentru struguri de vin n condiiile podgoriei -otnari &ucrri tiini!ice, :orticultur, @. . @ai, #JHH. L#3#(e-n+ G4. < -i de cretere a produciei soiurilor de struguri pentru mas n podgoria %strov 9e' doctorat, @. .P.A., Aucureti, #JC3. M-!'# M-!!# * &rincipi di viticoltura 4d. @@@, 4dagricole, Aologna, @talia, #JJG. M-! in T. *,iticultur 4d. 2idactic i +edagogic, Aucureti, #J$G, #J$C, #JH2. M-! in T. )i '#$-&. * Strugurii de mas 4d. 5eres, Aucureti, #JH4. Mi4-$-'4e L. * @etode de amenaFare i de cultur a viei de vie pe terase n podgoria )ealul @are 9e' doctorat, @. .P.A. Aucureti, #J$J. Mi4-$e- H-!ei- )i '#$-&. *3aionalizarea tierilor n uscat la soiurile de struguri pentru vin cu conducere pe cordoane, prin aplicarea tierilor n cepi roditori nalele @.5.).)., vol ?@, Aucureti, #JC$. Ne-')+ P., O$ e-n+ I. * .cologie, 4d. Kniversitaria, 5raiova, #JJ$. #GG

O-n'e- C. )i '#$-&. * @etodologia alegerii terenurilor pentru nfiinarea plantaiilor de vie @.5.+. ., Aucureti. O$ e-n+ I. 9 Favorabilitatea resurselor ecologice ale podgoriei )ealurile -raiovei pentru obinerea unor recolte de struguri la nivel cantitativ i calitativ superior nalele Kniv. 5raiova, #JJG. O$ e-n+ I. * Lndrumtor pentru lucrri practice la viticultura general Meprogra!ia Kniversitii 5raiova, #JJG. O$ e-n+ I. )i '#$-&. * -ercetri privind comportarea unor soiuri de vi n conditii de stres hidric. nalele Kniv. 5raiova, #JJ3. Elteanu @. * )iticultura (@) * 'aze biologice. 4d. Kniversitaria, 5raiova, #JJ4. O$ e-n+ I. )i '#$-&.* 'ilanul energetic n agroecosistemul viticol din centrul viticol 'anu<@rcine. nalele Kniv. 5raiova, #JJ4. O$ e-n+ I. )i '#$-& * .valuarea factorilor favorabili i restrictivi ai ecosistemului viticol din %ltenia. Auletin Aiotehnos, Aucureti, #JJ4. O$ e-n+ I. )i '#$-&. * *ecesitatea folosirii unui sistem integrat de fertilizare, ca alternativ de model apropiat pentru o viticultur ecologic nalele Kniv. 5raiova, #JJ,. O$ e-n+ I. * ,iticultura special (ampelografie) >ndrumtor de lucrri practice. 9ipogra!ia Kniversitii 5raiova, #JJ,. O$ e-n+ I., O,!e- S ., *,iticultura (>>)< 'aze tehnologice, 32H pag., 4d. 3ondo*4c 5raiova, #JJH O$ e-n+ I.,,Gi+%e- N. * ,iticultura practic (>) < &roiectarea tehnologic a nfiinrii plantaiilor viticole , #$2 pag., 4d. 4uropa, 5raiova, #JJH O$ e-n+ I )i '#$-&.* -ercetri privind stabilirea arealelor favorabile de cultivare i mbuntire a biotehnologiilor viticole n condiiile agroecosistemelor din %ltenia )ol. ,G de ani de "nvm8nt superior horticol la 5raiova. 4d. Kniversitaria, 5raiova, #JJH. O$ e-n+ I, )i '#$-&.* $he establishment of the viticultural areas Tith original name placed in the zone of %ltenia 4ills )ol. ,G de ani de "nvm8nt superior horticol la 5raiova. 4d. Kniversitaria, 5raiova, #JJH. O$ e-n+ I,Gi+%e- N * ,iticultura practic (>>) < Lnfiinarea i e1ploatarea plantaiilor viticole , 2## pag., 4d. 4uropa, 5raiova, #JJC #G#

O$ e-n+ I )i '#$-& 9 4ntende multicrit/riel sur la d!limitation des aires dRobtention des produits viti<vinicoles avec appelation dRorigine controllees dans les vignobles dR%ltenie<3oumanie, en concordance avec la legislation de lR 6nion .urop!!nne, 5ongresul E.@.). 3ain' (6ermania) #JJJ. O,!e- > . )i '#$-&. * -ontribuii la cunoaterea transmiterii ereditare a pigmenilor antocianici la via de vie nalele @.5.).)., vol. )@@, Aucureti, #JH$. O,!e-. dt. * >nfluena sistemului de cultur i a formei de conducere a butucilor asupra creterii i fructificrii viei de vie nalele @.5.).)., vol @?, Aucureti, #JCG. O,!e- > . * -ultura viei de vie 4d. 2acia, 5lu-*Papoca, #JJ,. O,!e-n M. * ,iticultura general. 4d. 2idactic i +edagogic, Aucureti, #JH,. O)$#&e-n+ M. )i '#$-&. * ,iticultura general i special 4d. 2idactic i +edagogic, Aucureti, #JCG. O)$#&e-n+ M., M-'i'i M., Ge#!%e/'+ M-%1-$en-, S #i-n V. * Konarea soiurilor de vi de vie n 3omCnia 4d. 5eres, Aucureti, #JJ#. P-/ en- B. * $rattato di viticoltura italiana 4ditioni gricole, Aologna, @talia, #JJG. P#"#4-'i N. * >nfluena regimului de umiditate i nutriie asupra vegetaiei i produciei la soiurile @uscat de 4amburg i -hasselas blanc 9e' de doctorat @. .P.A., Aucureti, #J$$. P#+%e R., O+/ e C4. * 0e choi1 des portes<greffes de la vigne pour les sols calcaires 5onnaissance de la vigne et du vin, 4, #JH2. ReInie! A. * @anuel de ,iticulture 4d. &avoisier, +aris, #JC$. S #e( D. H * Fiziologia viei de vie 4d. 5eres, Aucureti, #JHJ. Te#1#!e/'+ I.C. )i '#$-&. * ,ia de vie i vinul de<a lungul veacurilor 4d. grosilvic, Aucureti, #J$$. Te#1#!e/'+ > . )i '#$-&. * %enoclimatul 3omCniei 4d. dtini!ic i 4nciclopedic, Aucureti, #JCH. T+* V. * -ercetri privind dezvoltarea sistemului radicular al vielor cultivate pe nisipuri 9e' de doctorat, Kniversitatea din 5raiova, #JH4. D7!1e- C., DeAe+ L. * ,iticultura 4d. 2idactic i +edagogic, Aucureti, #JJ,. P-%ne! R., T!+e$ P* Pouvelles varietes de raisins de ta(le et raisins sec, E.@.), +aris, #JCC #G2

V$-1+ I$e-n-, V$-1+ C!. * >nfluena formei de conducere asupra principalelor procese biologice i biochimice la via de vie nalele @.).)., )ol )@@, p.#JJ*2#2, #JH$. iii &h"siologie de la vigne *Ae S"mposium >nternational sur la &h"siologie de la vigne, Aordeau0, 7rance 24*2H -uin #JC$, E@), #JJH

#G3

#G4

#G,

#G$