Sunteți pe pagina 1din 18

RUMI (mistic sufit, erudit n.

1270)
Suflet al suflet elor, Via a vieilor tu eti Acela. V ut i nev ut, !n micar e i neclintit tu eti Acela. "esf#rit e calea ce duce la $etat e% &er'i fr de ca( sau (icioare ) i vei a*un' e. $ine altcinev a ai (ute a fi tu+ tu eti Acela. , Cnt e c pen tr u sufl e t u l me u Amintet e) i ce) am s(usAm s(us. "u (leca, cci sunt /rieten ul tu. 0n mira*ul acest ei lumi eu sunt i vorul vieii. $1iar dac o (rs e ti cu m#nie i li(seti o mie de ani, 2a mine te vei !ntoarc e, cci eu sunt elul tu. Am s(us. nu te mulu mi cu f'd uin el e lume ti $ci eu sunt altarul mulu mirii tale. Am s(us. nu te duce !n (ustiu, cci eu sunt mar e a fr de r muri. Am s(us. 3, (as r e, nu te re(e i !n (lasa v#ntor ului% Vino la mine, cci eu sunt /uter e a care !i mic

ari(ile cu care te !nali !n cer. Am s(us. te vor (rinde i te vor duce !n loc !n'1e a t % 4u sunt focul i aria adev r a t ei tale n uin e. Am s(us. te vor m #n*i de tin i oaie% 5i vei uita c eu sunt ne!ntinat ul tu !nce(ut. Am s(us. nime ni nu (oat e s(un e cum se va manifest a lucrar e a me a, cci eu am creat lume a de la un ca(t la altul. 6ie ca lumina inimii tale s te clu e a s c s(re casa me a. 6ie ca lumina inimii tale s) i arat e c sunt e m una. n prima zi Am fost aici !n (rima i% !naint e ca orice s fi avut un num e. 0n ace a i nu era nici EU nici NOI . 6iecar e num e i fiecar e numit au venit du( mine. 0ntr) o sin'ur 7ucl din (rul celui /reaiu7it Am aflat mislirea creai ei. Am cunoscu t fiecar e num e isc#ndu) se, 6iecar e o7iect care se nt e a (entr u (rivire. 8otui nu era nici o 7ucl9 , Am cercet a t toat e crucile, din fiecar e 7iseric, totui 4l acolo nu era. Am mers !n tem(l el e din :ndia i !n altar el e $1inei,

;ar 4l acolo nu era. Am cut a t !n munii <erat i $aland ar i 4l acolo nu era. Am urcat (e !nde( r t a t ul (isc al munt elui =af ;oar (entru a ' si cui7ul 'ol al (s rii /1oeni>. Am vi itat ?a@a7 a, dar 4l nu era !n acel loc de (reu m 7l ri, /rintre (elerinii tineri i 7tr # ni. Am citit crile lui Avicenn a, ;ar !nele(ciun e a 2ui era mai (resu s de orice cuvint e. &)am dus la 8ri7unalul su(r e m, ;ar 4l acolo nu era. A(oi am (rivit !n (ro(ria me a inim 5i)acolo l)am aflat (e 4l "u fuses e nicieri altund e v a . , Semin el e iu7irii Sale !nfloresc !n fiecar e inim. Sunet el e flautului Su !ncunun orice sr7 t o a r e. 6iecar e cred e c el !nsu i c#nt i dans e a , ;ar nu ;oar 4l sin'ur c#nt , ;oar 4l sin'ur dans e a . , "oi 7em vinul (ro(riului nostru s#n' e, 0nvec1it !n vasul suflet elor noastr e. "e) am da vieile (entru o sor7itur din acel nect ar, $a(et el e noastr e (entru o (ictur .

, "u sunt e m !naint e, sunt e m !n urm. "u sunt e m sus, sunt e m dede s u 7 tAseme n e a unei (ensul e !n m#n a (ictorului, "u tim deloc unde ne aflm. , 3 inim, las orice 'ri*i de viitor. 0n lume a ace a s t a fr (riet e ni vino de te altur nou. ;ac doreti s !ncaleci 7idiviul $are (lutet e (e 7ri a rsritului 6ii (ul7er e a de su7 co(itele calului unui sf#nt. , Ca aceasta ;ac !ntre a 7 cineva. Acum arat frumus e e a desv #r it A arat ) i (ro(ria ta fa i s(un e. Ca aceast a. "u mai vor7i niciodat de noa(t e9 0n iua noastr nu e>ist noa(t e. 0n reli'ia noastr a :u7irii "u est e nici o reli'ie a iu7irii. :u7irea est e ne r m u rit ul ocean al lui ;umn e e u, ;ar mii de suflet e, cufund # n d u) se !n acel ocea n, stri'. A"u e>ist nici un ;umn e e u.A
2

, Nu dor m i ! $ut t or ule, Ascult n uin a inimii tale "u dormi9 ;ruiete o noa(t e din viaa ta (entr u ve'1 e "u dormi9 3 mie de no(i ai irosit !n lea' n ul somnului 0i cer o noa(t e. ;e dra'ul /rieten ului, "u dormi9 &artorul (lin de iu7ire niciodat noa(t e a nu doar m e , Brme a cile 2ui druiet e) te 2ui ) "u dormi9 8eme)te de noa(t e a ace e a 'ro av $#nd vei stri'a !n c1inuri. 3, ;oamn e9 "u dormi9 "oa(t e a ace e a c#nd &oarte a vine s) i s(un 7un venit ;e s(aim a acelei no(i o, tu cel istovit, "u dormi9 Su7 'reut a t e a ) acelor lanuri i (ietr ele vor stri'a% 8u nu eti (iatr. C#nd e t e) te la lanurile) acele a "u dormi9 ;ei noa(t e a te) !m7ie ca o fat frumo a s , 8u nu sor7i din cu(a ei.

8eme) te de dimine a a ce urme a "u dormi9 ;omnul s(un e. A$ei ce) mi sunt dra'i, noa(t e a ve'1 e a !m(reu n cu mineA. ;e) au i cuvintele acest e a , "u dormi9 8eme) te de noa(t e a ace e a de 'roa c#nd nu te vei (ute a niciund e) ad (os ti. Adun) i !n noa(t e a ace a s t a merind e9 Ai 'ri*9 "u dormi9 Sfinii !i do7!nd e s c como ar a $#nd toat lume a est e ador mit % ;e dra'ul atot) druitoar ei iu7iri, "u dormi9 ;ac du1ul !i est e 7tr # n i sleit, 4l !i va drui unul nou, 5i)atunci vei fi du1ul curat al totului. 3 tu, cel fr de s(er a n , nu dormi9 i)am s(us mer e u, mer e u s) a*un'i la tcer e a ace e a dinluntr u, dar tu nu m au i. ;ruiete)mi o noa(t e i !i voi da !n sc1im7 o mie "u dormi9
,

3, cut t or ul e9 C#ndurile au o ase m e n e a (uter e asu(r a ta;in nimic te m#1 n e ti, ;in nimic eti fericit.
D

8e mistui !n flcri% dar nu te voi lsa s sca(i, /#n ce nu vei fi co(t de(lin, de(lin !nele(t, /e de(lin tu !nsui.
,

En fiecar e i inima me a se t#n'uie, En fiecar e noa(t e se (refac e !n (iatr . /ovest e a iu7irii mele st scris cu !ntre a ' faa me a. 0i cer /reaiu7itului meu s o citeasc . 4l !mi cere s nu o iau !n sea m .

s#n' e

(e)

, ;e te res(in' e /reaiu7itul, nu de n d * d ui. ;e te res(in' e ast i, 4ste doar (entr u ca m#ine s te atra' iar. ;e !i !nc1ide ua !n fa, tu nu (leca, at e a ( t cur#n d vei fi l#n' 4l. ;e) i taie orice cale, s nu !i (ier i nde*d e a 4l !i arat de !ndat o alta, o tainic, de nime n e a tiut cale. &celarul rete a '#tul oii (entru a se 1rni, "u s(re a o a v #rli. $#nd oaia nu mai are suflare, &celarul !i !m(rt e t e (ro(ria sa suflare. 3, ce via !i va da rsuflare a lui ;umn e e u9 ;ar ase m n a r e a se o(ret e aici $ci drnicia ;omnului est e cu mult mai mar e dec#t a mc el ar ului.

: 7itura lui ;umn e e u nu aduc e moart e, ci via venic. 4l !i d 7o'ia lui Solomon, unei furnici. 8uturor celor ce cer, le d como ar a celor dou lumi. 4l druie i druie, dar nu s(erie nici o sin'ur inim. Am cercet a t toat e un'1 er el e ( m # n t ului i altul ca 4l n) am aflat. $ine !i (oat e fi (e (otriv+ $ine (oat e a(rinde fclia slavei lui+ ;ar, tcer e9 4l vinul ni)l d s(re a) l 'ust a, nu (entr u a vor7i de el4l d s(re a 'ust a, 4l d s(re a 'ust a. 4l d s(re a 'ust a. , /e c#nd era m !nctu a i, 4l ne) a mai ad u ' a t un lan. /e c#nd ne c1inuia m, a mai s(orit c1inul. $#nd rtc e a m !ntr) o cas din o'lin i, ne) a rsucit mer e u !n cerc i a mai ad u ' a t o o'lind. , Am s(us. sufletului 4l s(us e. suflet.A Am s(us. 4l s(us e.
F

A3 8u cel dulce, 3 /reaiu7it e, eti ad (os t ul meu.A A;ac !mi a(arii, nu vor7i des(r e (ro(riul tu A;e ce m rne ti cu vor7ele tale as(r e+A AVor7ele mele nu te) ar rni, dac nu ai fi

!ndr'os tit ;e tine !nsui.A , Aseme n e a nect ar ului dulce al florii, 8e) ai nscut r# #n d. /lanet el e au ursit s fii $el mai fericit om din lume. 4ti mldios ca lu*erul de floare 5i li7er ase m e n e a c1i(arosului sem e . ;ar est e ceva foart e straniu 2a acest c1i(aros 4l 7oar 9 , ine) te de fr#iele :u7irii i nu fii tem t or, ine) te de cee a ce) i adev rat dina(oia falsului i nu fii tem t or, 8re7uie s tii c /reiu7itul (e care !l caui nu est e altul dec#t tu !nsui. ine) te de acest adev r i nu fii tem t or. , $uv#nt ul viu de $ontiin (ur tu eti Acela. Geflect ar e a 6eei Ge'elui tu eti Acela. "u est e nimic !n afara ta, /rivet e !nuntr u. 8ot cee a ce doreti est e aici tu eti Acela.
,

Sunt furitorul sufletului meu. Hi i noa(t e conte m (l u faa uniunii, Sunt o o'lind a lui ;umn e e u. 0n fiecar e cli( !mi cio(lesc soart a cu dalta, sunt dul'1er ul sufletului meu.
,

8un e t ul ac el e i tr m bi e Amintet e) i de mine. Voi fi cu tine !n mor m # n t !n noa(t e a !n care !i vei lsa ne'o ul i familia. $#nd !mi vei au i 'lasul lin rsun # n d !n sicriul tu, !i vei da sea m a c niciodat nu ai fost ascun s oc1ilor mei. Sunt contiin a (ur dinluntr ul inimii tale, tot tim(ul cu tine la 7ucurie i la sr7 t o a r e , la durer e i dis(er ar e. 0n noa(t e a ace e a stranie i inevita7il vei au i un 'las cunoscut vei fi sc( a t de colii er(ilor i de !ne( t ur a ar to ar e a scor(ionilor. Iucuria iu7irii se va revrs a asu(r a mor m # n t ului tu% ea va aduc e vin i (riet e ni, lum#n ri i 1ran . $#nd va rsri lumina cunoa t e rii, se vor ridica din mor mint e i(t i rsco al . /ul7er e a erelor va fi st#rnit ;e stri't e de e>ta , de 7t aie de to7e,
J

$u fiecar e suflare sd e s c sm # n a credin ei,

;e vuiet de r vrtire9 8ru(uri moart e !i vor sf#ia 'iul'iul 5i !i vor astu( a urec1ile de 'roa . $e folos de simuri i urec1i !nainte a tunet ului acelei tr#m 7i e+ /rivet e i !mi vei vede a !nfiar e a, de vei (rivi tine !nsui sau la 'omot ul i la neor# n d ui al a ace e a. "u cu o (rivire !nceo a t , ci ve i) m lim(ed e ve i s(lendo ar e a me a li(sit de vec1ii ti oc1i am 'irii. Ai 'ri*9 6eret e) te9 "u m confund a cu ace a s t form omen e a s c . Sufletul nu est e um7rit de forme. 5i de) ar fi !nfur a t !n sute de f# ii de (#sl ra ele luminii sufletului vor strluci totui (rin ele. Iate to7ele9 Brme a ) i (e tru7a d urii cetii. 4ste o i a !noirii c#nd fiecar e t#nr ( e t e sem e (e calea iu7irii. ;ac l)ar fi cut a t cu toii (e ;umn e e u !n locul firimiturilor i al 7nuilor de) ara m nu ar fi stat (e muc1 e a 'ro(ii !n 7e n am rciune. $e loc de taifas ai !nte m ei a t !n oraul tu+ 6erec) i 7u ele 5i strluce t e asu(r a lumii $a ra ele dr' s t o a s e ale soar elui. Strluce t e ca soar el e lui 8a7ri , ce se !nal

Gsrit. Strluc e t e ase m e n e a stelei 7iruin ei. Strluc e t e c ci !ntrea ' a lume est e a ta9 la

ai ,S1am s) i)8a7ri a fost &aestrul lui Gumi

RUMI
i 6ra'm e n t e din scrierile filo ofice
( dintr- un studiu ) $A24A SB6:8K $A24A :BI:G::% autor en'le - )

S8GK;B:"A 3&B2B: 5: <AGB2 2B: ;B&"4H4B la );e fa(t, la !nce(ut, o (riet e n e, est e 1arul, c1e m a r e a lui
L

;umn e e u % dar tu nu sta s at e ( i c1e m a r e a ace e a9 A renun a la strd uin !nsea m n s te ari trufa. $um ar (ut e a fi trufia (e (otriva unui lu(ttor s(iritual+ )"u te '#ndi ca tu !nsui s acce (i sau s res(in'i, o tiner e9 $i (str e a mer e u !n mint e !nde m n u rile i o(relitile 2ui. Atunci, dintr) odat , (as r e a 1arului va co7or! din cui7ul ei c#nd vei ri orile, (oi arunc a lum#n a r e a . )3mul !i !nc1i(uia c va fi !n star e s) i !nltur e sin'ur !nsuirile nedorit e, (rin dare a lor !n vilea' i (rin lu(t sf#nt . ;omnul i)a s(us. A:i !nc1i(ui c vei !nde(lini ace a s t a (rin (ro(riile tale (uteri, (ro(ria ta trud i strd uin . G#nduiala (e care am dat) o est e ace a s t a . druiet e !n calea ta tot ce ai. Atunci, mrinimia "oastr te va !nsoi. /e calea ace a s t a nesf#rit , !i (orunc e s c s mer'i cu (ro(riile tale m#ini i (icioar e ne(utincioas e. 5tiu c nu (oi str7 a t e ace a s t cale cu mi*loace at#t de sla7e. ;e fa(t, !ntr) o sut de mii de ani nu ai a*un' e nici la (rima 1alt . ;ar c#nd vei fi mers (e drumul acest a (#n c#nd (icioar ele i se vor fi istovit i vei cde a *os, c#nd nu vei mai ave a (uter e s mer'i mai de(ar t e, atunci 1arul lui ;umn e e u te va lua !n 7ra el e lui. $B"3A584G4A 2B: ;B&"4H4B

1. "imicirea sinelui )/urific) te de atri7ut el e sinelui, s(re a) i cunoa t e (ro(ria ta esen (ur9 )/re en a sinelui duce la o 7eie !n'ro itoar e. ea alun' raiune a din mint e i mode s ti a din inim. ):ncerc# n d s se eli7er e e (entr u o cli( de contien , oam e nii a(ele a la !n*osirea vinului i la mu ic. );e fa(t, elul cii est e dis(ariia e'ois mului, cci el nu est e altcev a dec#t (re en a sinelui. );omnul c1e a m . A:eii din str# m t ul vostru ad(o s t% !nt#lnirea noastr ultim va avea loc !n lcaul din a(ro(ier e a $minului sf#nt.A 8raduc er e a cuvintelor Sale est e ace a s t a . A:eii de'r a 7 din sinele vostru, cci altmint eri toat e cli(ele voastr e vor fi ctu e, la fiecar e (as vei !nt#lni is(ite i ca(c a n e .A S ieim din sinele nostru+ ;ar !ncotro+ $tre a7se n a e'o) ului. A7sen a e'o) ului est e sensul, !nelesul9 $ontiina e'o) ului !nsea m n vor7e, cuvint e9 Toi ochii i toa t e urec hil e sun t ast u p a t e , n afara ochil or i urec hil or cel or car e au sc p a t de sin el e lor. 2. 4>isten i non) e>iste n . ):a amint e la lume a ace e a , ine>iste n t !n a(ar e n , dar e>ist en t !n esen % iar nu la ace a s t lume, a(ar e n t e>ist en t , dar li(sit de (er m a n e n . ;umn e e u a fcut ca ne) e>ist en a s a(ar e>iste nt i de nde*d e% 4l a fcut ca 4>isten a s a(ar !n c1i( de non) e>ist en . 4l a ascun s &area, iar s(u m a a fcut) o vi i7il% a ascun s v#ntul i !i arat (raful.
7

:ntrea ' a lume a ales calea 'reit , cci se tem e de non) e>ist en , c#nd de fa(t acest a est e limanul. Ieatitudine a const (e de(lin !n non) e>ist en , dar cel nes 7 uit o caut !n e>ist en . "u e>ist loc de ti1n dec#t !n ;eert ul "on) e>ist en ei, cci e>iste n a nu are nici o (lau i7ilitat e. ;ei ;umn e e u est e mai a(roa( e de credinciosul Su dec#t vena lui *u'ular , 4l est e de(ar t e de cei care sunt de(ar t e de 4l. Arunc lao(art e ve mint el e '#nd ului i raiona m e n t ul ui, cci soar ele strluc e t e num ai (est e cel 'ol. Ia amint e! Intoarce- i privirea de la ceilali, cci Ochiul acela est e gelos. Ia amint e! strea!- i sto m a c ul gol, cci El a pregtit osp pentru tine. )3am e nii v#nd frumus e e trect o ar e i cum( r iu7ire trect o ar e % treci de acest e dou al7ii secat e i fii (ro(riul tu r#u9 Aceti (riet e ni ai ti te tra' tot tim(ul de m#n ctr e non) e>iste n . :a)i (e furi m#n a !na(oi i fii (ro(riul tu s(ri*in. , Cu toa t e c n form e t i p m n t e s c , tu ai fos t pl m d i t din su b s t a n a ad e r ul ui . Tu e ! h e " i co m o a r a #uminii lui $umn e " e u % d e ci vino , nt o a r c e - t e la Esen a e s e n e i sin el ui tu & Ct te ei mai ndre p t a nd r t ' $u( te naint e & )u te ls a n oia necr e d i n e i , ino la Credin & Ia amin t e la eli*irul asc u n s n eni n+

ino la eni n . - i vino , nt o a r c e - t e la Esen a es e n e i sin el ui tu! ,i fos t ns c u t din copiii ic er e ! e l u i lui $umn e " e u , dar i( ai ntor s pri ir e a spr e lume a ac e a s t a bici s ni c . -ai, cum poi fi fericit doar cu ea ? Ci vin o , nt o a r c e - t e la Ese n a es e n e i sin el ui tu! Te( ai ns c u t din ra" el e Mre i e i lui $umn e " e u i ai primit pri il e ! i ul st el e i tal e noro c o a s e . .i atun ci , ct ei mai suf eri n !h e a r e l e lucrurilor ine*i s t e n t e ' Vino! Int o a r c e - t e la Esen a es e n e i sin el ui tu! , Avem o cale din lume a ace a s t a ctr e "ev ut, cci sunt e m tovar ii trimisului divin. 3cean ul de /uritat e mi) a s(us. A"u) i vei reali a dorin a fr s dai nici o (lat . :nluntrul tu se afl un mr' rit ar ne(r e uit% dar fr# m coc1ilia9 , $#nd s(iritul a fost ani1ilat !n cont e m (l ar e, el a s(us. A"imeni altul dec#t ;umn e e u nu a cont e m (l a t s(lendo ar e a lui ;umn e e u9A )3, uniune a cu 8ine est e esen a 7ucuriei de(line9 $ci toat e acest e a de aici sunt forme, dar acee a est e sensul. , $e (ot s(un e des(r e strile celor care au atins uniune a, dec#t c ele sunt infinite, c#t vrem e cele ale cltorilor au o limit. 2imita cltorilor est e uniune a. ;ar care ar (ute a fi limita celor aflai !n uniune+ Adic, ace a uniune
M

care nu (oat e fi urma t de se( ar ar e. "ici un stru'ur e co(t nu devine din nou verde i nici un fruct co(t nu devine din nou crud. , )Suferin a est e clu a omului !n oricare lucrar e. /#n c#nd nu simt e o durer e (entru ace a lucrar e, (#n c#nd !n el nu a(ar dorin a i dra'ost e a (entr u ace a lucrar e, el nu se va 1otr! s o !nde(line a s c . 6r durer e nu va fi !n star e s o reali e e, fie c est e vor7a de reuita !n ace a s t lume sau !n cealalt, de ne'o sau de re'alitat e, de tiine reli'ioas e sau de astrono mi e, sau de orice ar (ut e a fi. , :nluntrul tu se ascun d e un du m a n cu fire de c#ine care (oat e fi domolit num ai cu as(rime a . $#nd cineva 7at e un covor cu un 7, el nu lovet e covorul elul su est e s sca( e de (raf. :nteriorul tu est e (lin de (raf de la vlul e'ois mului, iar (raful acela nu va dis(ar e dintr) odat . $u fiecar e lovitur i cu fiecar e cru ime, el dis(ar e (uin c#te (uin de (e faa inimii, uneori !n somn, iar uneori !n star e a de tre ie. , Stru'urii cor(ului meu vor deve ni vin num ai du( ce /od'or e a n ul m va storci cu (icioarele Sale. :mi su(un s(iritul, ase m e n e a stru'urilor, clcrii de ctre 4l, !nc#t contiin a me a cea mai ad# nc s se (oat desft a !n 7ucurie.

$u toat e c stru'urii continu s (l#n' s#n' e i s s(un . A!mi est e de) a*uns at#t a nedr e ( t a t e i at#t a cru imeA, $lctorul !i astu( urec1ile. A"u strivesc din netiin . ;ac vrei s refu i, ai tem ei, dar eu sunt met er ul acest ei lucrri% c#nd vei atin'e desv #r ire a (rin strduin a i (rin lucrar e a me a, !mi vei mulu mi nem s u r a t .A , )/entru a ne atra' e ctr e !nalt i (entru a ne a*uta s ne !nl m, din acel i vor al e>ist en ei vine mes a ' e r du( mes a ' e r . 6iecar e durer e i suferin care !i (trun d !n cor( i !n inim, te tra' cu sila ctre limanul f'd uit. 4l te) a fcut s suferi din toat e ( rile (entru a te atra'e !na(oi, acolo unde nu e>ist nici o direcie. 6ericit est e acel du1 det e ( t a t de 4l din (icote al , (rin do*ana Sa. Iucuros de ea, o socot e t e o 7inecuv # n t a r e . , :ntre ;umn e e u i slu*itorul Su sunt doar dou vluri% toat e celelalte vluri i vodesc din acest e a dou. sn t a t e a i aver e a. $el sn t o s s(un e. ABnde est e ;umn e e u + "u) l cunosc i nu) l resc.A :ndat ce !nce( e s sufere, s(un e. A3, ;oamn e 9 3, ;oamn e9A i !nce( e s) i !m(rt e a s c 2ui tainele sale i s) i vor7e a s c . Vedei deci c sn t a t e a a fost vlul su, iar ;umn e e u era ascuns su7 suferin a lui. At#ta vrem e c#t omul are 7o'ii, el urmr e t e cu toat e mi*loacel e s) i !m(line a s c dorin ele. Hi i noa(t e est e st( # nit de ele. ;ar !ndat ce !i (ierde aver e a , e'o) ul
N

su sl7e t e i el d t#rcoale !n *urul lui ;umn e e u. ):m(reu n cu ;umn e e u nu) i (ot afla locul doi AeuA. 8u s(ui AeuA i 4l s(un e A4uA. 6ie c tu mori !nainte a 2ui, fie c !l lai (e 4l s moar !nainte a ta. astfel nu va mai fi dualitat e. ;ar (entr u 4l est e im(osi7il s moar ) fie o7iectiv, fie su7iectiv ) !ntruc#t 4l est e ;umn e e ul cel viu, cel ne muritor. 4l are at#t a 7unt a t e , !nc#t dac ace a s t a ar fi cu (utin , 4l ar muri (entr u tine, (entr u ca dualitat e a s dis(ar . ;ar !ntruc# t (entru 4l est e cu ne(utin s moar , mori tu, astfel !nc#t 4l s se manifest e, iar dualitat e a s (oat dis(ar e. )$e !nsea m n AnoiA al nostru, c#nd 8u s(ui A4uA+ :n faa soar elui ce altcev a (oat e face un (umn de (a d , dec# t s fie ani1ilat de cldur i lumin+ , $#nd iu7irea lui <alla* (entru ;umn e e u a atins de(lint a t e a , el a deve nit (ro(riul su du m a n i s) a nimicit (e sine. 4l a s(us. A4u sunt ;umn e e uA, adic A4u am fost nimicit% rm# n e num ai ;umn e e u, altcev a nimic.A Aceast a est e umilina e>tre m i culme a cea mai !nalt a credin ei. Aceast a semnific. A"umai 4l est eA. 4ste fals i (lin de trufie s s(ui. A8u eti ;umn e e u , iar eu sunt slu*itorul 8uA. $ci astfel !i afirmi (ro(ria e>ist en , iar re ultat ul de ne!nlt ur a t est e dualitat e a . ;ac s(ui. A4l est e ;umn e e uA ) i ace a s t a est e dualitat e, cci nu (oat e e>ista un A4lA,

fr un ;umn e a fost ;umn e

AeuA. ;eci ;umn e e u est e cel ce s(un e. A4u sunt e uA. "u e>ist nimic altcev a !n afar de 4l. <alla* nimicit, astfel c acele a erau cuvint ele lui e u. , )"u fii (reocu ( a t de e'o) ul tu viclean i de tre7urile lui. 8ot cee a ce nu est e lucrar e a lui ;umn e e u est e deer t ciun e, de er t ciun e9 , )/rin (ro(ria sa natur s(iritul (osed facultat e a discern m # n t ul ui, cunoscu t ca AintelectA. ;iferen a !ntre tre(t el e s(irituale ale fiinelor omen e ti const mai ales !n msur a !n care lumina intelect ului str7 a t e vlul e'o) ului. /ractic, !n toat e fiinele ome n e ti intelect ul i e'o sunt !n lu(t. :n cei mai muli dintre oam e ni e'o c#ti' lu(ta, din care cau ei nu (ot distin'e !ntre adev r i fals, real i nere al, esen i a(ar e n . :n (rofei i !n sfini intelect ul a i 7#ndit. :n cei care !i urme a , !n credincioi, intelect ul are (rec d e r e . /rin natur a sa, intelect ul vede consecin a aciunilor. 4'o nu ia !n sea m consecin el e. :ntelect ul est e luminos i urmr e t e 7inele. 5i atunci cum de !l (oat e 7irui !ntun ec a t ul e'o+ 4'o se afl acas , !n (ro(riul su cmin cor(or al, iar intelect ul nostru est e un strin. :n (ro(ria sa (oart , c#inele est e un leu !ns(i m # n t t o r. , ):nima sf#nt ului A!l conineA (e ;umn e e u , c#t vrem e inima omului o7inuit est e m#n*it cu oaie i tin. Valoare a unui om est e det er min a t de star e a inimii lui.
10

&enirea unui om !n lume a ace a s t a est e s) i (urifice inima, s o lefuiasc , iar !n cele din urm s fac din ea o o'lind des v # r it , care s) l reflect e (e ;umn e e u. 4l (oat e !m(lini ace a s t a num ai !ndru m a t de /osesorul inimii. )$el care ia !n consider a i e cau ele secun d a r e cu si'uran se !nc1in la form. $el care caut $au a /rimordial devine o lumin care discern e Sensul. )4l a st#rnit o lume ase m e n e a col7ului. tinuit !n col7, 4l est e ase m e n e a v#ntului. Hi i noa(t e mar e a st#rn e t e s(u m . 8u reti s(u m a, dar nu &area ce ciudat9 3dat ce ai v ut col7ul ca fiind a(ar e n , ve i v#ntul9 3dat ce ai v ut s(u m a, ve i 3cean ul /uterii $reato ar e. 2umina est e $au a /rimordial, iar fiecar e cau secun d a r est e um7r a ei. Aici, 2umina est e ame s t e c a t cu um7r dac doreti 2umina, iei din cas (e aco(eri9 ):ntelect ul (e care l)am do7# n dit est e ase m e n e a unui i vor (e care !l aduc e m !n cas din e>terior. ;ac drumul i s) ar 7loca, am fi nea*utor a i. 8u caut i vorul din interiorul tu9 );umn e e u est e foarte a(roa( e de tine. 3rice '#nd sau idee conce(i, ;umn e e u est e !n s(at el e ei. $ci 4l d '#ndului i ideii e>ist en i le at er n e !naint e a ta. ;ar 4l est e at#t de a(roa ( e !nc#t nu) l (oi vede a. $e e at#t de ciudat aici+ 3rice faci, intelect ul tu est e cu tine, iniiind aciun e a. ;ar tu nu (oi vede a intelect ul. ;ei !i ve i efect el e, nu) i

(oi vede a esen a . )6orma (rovine din a7se n a oricr ei forme. A(oi se !ntoarc e !n ea, cci !ntru 4l ne !ntoarc e m. );ei rodul a(ar e ultimul !n e>iste n , el est e (rimul, cci el a fost elul. :n forma sa e>terioar , (rima est e livada, dar !n realitat e, (rimul a fost fructul. :ntotde a u n a (roced e i astfel, su7st a n a (rimordial o trimii la urm. (Ar1itect ul are mai !nt#i vi iune a final, care a(ar e cea mai de (e urm). &a1om e d s(un e. ASunt ultimul i (rimul% dei !n form sunt nscut din Adam, ca sens sunt str mo ul str m o ul ui meu.A , )$or(ul nu e>ista iar eu era m un s(irit, !m(reu n cu 8ine !n cer% !ntre noi nu se afla nimic din rostirea i din ascult ar e a me a. "eav#n d nici o com(o iie i fiind una ca su7st a n , era m toi de cealalt (art e% fr ca(et e i fr (icioare, era m toi ase m e n e a soar elui% era m o sin'ur su7st a n % ase m e n e a a(ei, era m (uri i fr unduire. $#nd 2umina (ur a (urces !ntru form, a a(rut multi(licitat e a, ase m e n e a um7r ei unui cren el. ):n acel iniial A4u nu e>istA i A;aA ai fost un s(irit fr cor(. :n tim(ul acela tiai c ast a erai. ;e ce acu m te nelinit e ti (entr u ace a s t a + :nainte de a fi acest cor(, ai fost s(irit (ur. $#t te vei mai (str a distinct de ace a s t a + 4ti un s(irit (ur, aflat !n mi*locul (m # n t ului ne'ru. "u voi mai s(un e nimic. 8u !nsui socot e ti ace a s t a (otrivit+
11

8u nu te (oi deos e 7i (e tine de ve m # n t ul tucci ai !m7rc a t un ve m # n t de a( i de tin. :nainte de ace a s t a , s(iritele erau !n sfere, 7#nd din acele a i cu(e cu !n'erii. S(iritul meu se veselet e, cci 8u !l atra'i !na(oi !n acel loc. , )/srile contien ei au co7or #t din ceruri i au a*uns ata a t e de (m # n t (entru dou sau trei ile. 4le au fost trimise din sfere dei ele sunt stelele din cerul reli'iei (entru a) i da sea m a de (reul uniunii cu ;umn e e u i a vede a c1inul se(ar rii de 4l. )Aseme n e a (et elui, noi !i s(un e m 3cean ului Vieii. A;e ce ai trimis valuri i ne) ai a v#rlit !n secet a a(ei i !n tin+ 8u ai at#t a !ndurar e, de ce ne) ai menit ase m e n e a c1in+ $i li(sa 8a de !ndurar e est e mai dulce ca !ndurar e a tuturor creat urilor lumii9A 3cean ul a rs(u n s. AAm fost o como ar netiut , tinuit !na(oia dra( eriei "ev ut ului, ascuns !n ad(o s t ul lui A"icieriA. Am dorit ca s(lendo ar e a i ma*est a t e a &ea s fie cunoscut e, (rin vlurile e>ist en ei. Am dorit ca fiecar e s vad ce A( a Vieii i Alc1imie a Iucuriei sunt eu.A /et el e a rs(un s. A"oi, care sunt e m (eti !n ace a s t mar e de la !nce(ut uri, !not m !n acest 3cean al Vieii. :i cunoa t e m ur'ia i 7l#nd e e a , cci sunt e m ara m a care (rime t e eli>irul acest ei Alc1imii su(r e m e . $unoat e m tria acest ui eli>ir al

Vieii. ;ar dac le vor7im de ea celor care nu sunt (eti ai a(ei acest ei a, ei nu ascult , nu vd sau nu !nele'. 2a !nce(ut noi am fost cunosc t orii acest ei $omori, iar la urm noi o vom cunoa t e. ;eci cui ai menit 8u un sur'1iun at#t de !ndelun' a t , de dra'ul lui A4u am dorit s fiu cunoscut+A Vine rs(un s ul. A3 (et e9 4ste dre(t, un (et e cunoa t e (reul a(ei% lui !i est e dra' mar e a i doret e s fie unit cu ea. ;ar iu7irea lui nu est e ace e a i, nu est e at#t de ar to ar e, cu ase m e n e a a7an d o n a r e de sine, cu ase m e n e a *ale i lacrimi de s#n' e i cu ase m e n e a arsur a mru nt ai elor, ca iu7irea acelui (et e care a fost arunc a t (e (m # n t ul uscat fr de valuri i se 7at e i se i 7et e de (m # n t ul fier7int e i de nisi(ul ar tor. 4l nici nu moar e !n el, nici nu triet e. Se(ar ar e a de 3cean ul Vieii !i !n'duie s 'ust e din dulcea a acest ei viei. ;e altfel, ace a s t a i est e se( ar ar e a de 3cean ul Vieii. $um (oat e cel care a v ut acel 3cean, s afle 7ucurie !n aceast via + , )3 cltorule, nu) i drui inima unei 1alte de (e drum, ca s nu fi rnit c#nd vei fi readu s !na(oi la 4l. $ci drumul are multe 1alte, din cli(a c#nd ai fost ft, (#n !n tim(ul tinereii tale. $u'et la acele forme de elem e n t e i de ve'et al e (e care le) ai !ntovr it, c1ircit !nluntrul lor9 :ar dincolo de ace a s t 1alt, mai sunt o sut de 1alte ale s(iritului. ) ;e ce ar fi de mirar e c s(iritul nu) i amint e t e
12

ad (os t urile sale de (#n acu m, !n care a fost nscut i a locuit !naint e + $ci lume a ace a s t a , ase m e n e a unui vis, ascun d e toat e lucrurile, aa cum norii ascund stelele. &ai ales c s(iritul a (it (rin at#t e a orae, iar (raful lor !nc nu a fost ters din (erce ( i a lui. 4l nu a fcut eforturi !nflcr a t e s) i (urifice inima, !nc#t s (oat conte m (l a tot cee a ce s) a (etr ec u t. 5i s (riveasc (rin desc1i t ur a tainei (entru a vede a !nce(ut ul i sf#ritul cu oc1i v tor. )3mul a a*uns mai !nt#i !n tr# m ul miner al elor, iar de la ele a nimerit !ntre (lant e. 4re !n ir a trit (rintre (lant e i nu) i amint e a nimic de miner al e, din cau a lu(tei. $#nd a (rsit (lant el e i s) a altur a t animal elor, nu) i amint e a nimic din star e a ve'et al , !n afar doar de !nclinaia (e care o simt e ctre ea mai ales (rimv ar a i (entru ier7urile !nmires m a t eA(oi, $reatorul acela (e care !l cunoa t e i, s) a a(uc a t s) l !m(in' de la animalitat e, la uma nit a t e. :n acest fel a trecut el din tr# m !n tr# m, iar acu m el est e inteli'ent, ca(a 7il de cunoa t e r e i (ut er nic. 4l nu) i mai amint e t e (rimele sale intelect e i va lsa !n urm i actu alul intelect. 4l va fi eli7er at de acest intelect (lin de lcomie i '#rce ni e i va cunoa t e sute de mii de intelect e minun a t e . Am murit (entr u re'nul miner al i am devenit (lant , am murit (entr u natur a ve'et al i am atins animalitat e a . Am murit (entru animalitat e i am

devenit om. /rin urmar e, de ce m) a tem e+ $#nd am fost eu vreod a t co7or#t (rin moart e+ ;ata viitoare voi muri (entr u natur a omen e a s c , astfel !nc#t s) mi (ot desf ur a ari(ile i s) mi !nal ca(ul (rintre !n'eri. 5i din nou voi fi *ertfit din natur a !n'er e a s c , (entru a deveni cee a ce nu (oat e fi cu(rins de !nc1i(uire. , )Sunt A7ra1a m, tu eti fiul meu. Aea ) i ca(ul su7 cuit. am aflat !ntr) un vis c tre7uie s te *ertfesc. Aea ) i ca(ul !n faa severitii, cu inim !m(c a t , astfel ca s) i (ot rete a 7ere' a t a ase m e n e a celei a lui :sma el. :i voi rete a ca(ul, cu toat e c est e un ca( i 7vit de tier e i (ieire. ;ar dorina lui ;umn e e u est e ca tu !nsui s te su(ui. 3, strd ui e t e) te s te su(ui (e tine !nsui, 2ui9 Ai fost nscut din ;umn e e u , !n (rimul r#nd din atri7ut el e 2ui, acu m !ntoarc e) te la atri7ut el e 2ui, iute i de'r a 7 9 Ai venit ) soar e i cer% devii iar atri7ut e i te !ntorci ctre culme a cerului. , );in Adam, care era neas e m ui t i de neatins, oc1iul lui Satan a v ut doar lutul. $#nd s) au (lecat !nainte a lui !n'erii, Adam i)a s(us celui care vede a doar cele e>terioar e. A"erodule, cre i c eu sunt doar un cor( ne!nse m n a t + :nuntrul cor(ului ase m n t o r cu al 7ovinei se afl un (rin, o como ar est e ae a t !ntre ruine. ;ar un asin 7tr # n !l am !n veder e (e Satan va fu'i de acel 'iuvaer ne(r e uit i va vede a num ai 7ovina, nu re'ele.A
1D

)&oarte a fiecruia, o tinere, are ace e a i !nfiar e ca i el !nsui. (entr u du m a n ul lui ;umn e e u est e un du m a n , (entru (riet en ul 2ui, un (riet e n. ;ac te temi i fu'i de moart e, de tine !nsui te temi, o (riet e n e. :a amint e9 /ro(ria ta fa est e 1#d, nu faa morii. S(iritul tu se ase a m n unui co(ac, iar moart e a sunt frun ele lui. Iun sau rea, ele din tine au crescut. 3rice '#nd ascun s, (lcut sau ne(lcut, (rovine de la (ro(riul tu sine. : 'onet e de la tine (art e a morii, dac (oi9 , )/rofetul a rostit adev r ul. "ici unul dintre cei care au trecut dincolo de lume a ace a s t a nu simt e durer e sau (rer e de ru, sau (ierder e, din cau a morii, dar are mii de (reri de ru (entru cele (e care le) a lsat s) i lunec e (e alturi. Ge'ret ul morii est e curma t de moart e% el a a(rut (entru c ei au rm a s la a(ar e n e . A"oi n) am v ut c toat e acest e a au fost a(ar e n e i s(u m .A S(um a !i ia (rovi iile i 1ran a din &are. , :7lis (Sata n) a s(us. AAflai ace a s t tain9 4u sunt (iatr a de !ncercar e (entru deos e 7ir e a 7anului fals de cel adev r a t. ;umn e e u m) a fcut astfel (entru ca eu s (un la !ncercar e (otile i leii. 4l m) a fcut, (entru ca eu s deos e 7 e s c cee a ce est e adev r a t , de cee a ce est e fals. Am s(oit eu vreod a t faa 7anului celui fals+ 4u sunt cel ce (une la !ncercar e.

4u le art valoar e a. /entru cel 7un lucre ca un !ndru m t or, dar cren'ile uscat e eu le ru(. )4ste nevoie de o (iatr de !ncercar e una care s fi fost !ncercat (e realitile transc e n d e n t e , astfel !nc#t s (oat deos e 7i falsurile i s dea !ndru m ri asu(r a leacurilor care se cuvin luat e. 4ste nevoie de un oc1i care s deos e 7 e a s c culorile, de un oc1i care s deos e 7 e a s c ru7inele de (ietricele. ;e ce am (us eu !nainte a lor ace a s tK 1ranK+ /entru ca s devin lim(ed e de cine a(arine animalul. ;ac un lu( i o 'a el dau nat er e la c#t e un (ui i sunt !ndoieli crei s(ecii a(arin e fiecar e din ei, (unei) le dinaint e iar7 i oase i vedei !n ce (art e se re(ed. As(rime a i 7unt a t e a au fost !m7inat e i din cele dou s) a nscut o lume de 7ine i de ru. /une) le dinaint e ier7uri i oase9 3fer 1ran s(iritual i 1ran (entru e'o. ;ac unul ale' e 1ran a (entru e'o, acela are 7et e u '. ;ac altul ale'e 1ran (entr u s(irit, acela est e !nalt. $um a (ute a fi eu, :7lis, cel care (refac e 7inele !n ru+ 4u nu sunt ;umn e e u . 4u doar le scot la luminK. 4u nu sunt creator ul lor. 4u nu fac din frumos ur#t, eu nu sunt ;umn e e u. 4u sunt o o'lind (entr u ur# e ni e i (entr u frumus e e .A &A: IB" ;4$O8 $:3GIA ;4 VAGHK $e 7inecuv#ntare e stomacul 'ol9 3mul se aseamn lutei la fel e, !ntrutotul. 2uta (lin n)ar (utea c#nta nici sunete *oase, nici !nalte.
1F

;ac mintea i stomacul i s)ar mistui !n aria foamei, /entru inima ta ar fi un c#nt ceresc. $#nd vi(ia arde, cli( de cli( ea (reface)n scrum sute de vluri, 5i te a(ro(ie cu sute de (ai de inta ta. 6ii deert i *elete ) ca 'olul din fluierul de trestie. 6ii deert ) i vei afla tainele fluierului de trestie. ;ac !n iua c#nd vei fi c1emat (#ntecele)i va fi (lin, c1inul te va n(di, !n locul li7errii. 'ri*ile lumeti vor da nval, !n locul raiului. /ostind !ns, !n *urul tu s)or str#n'e (ornirile 7une, $a (rieteni i slu*itori ai ti credincioi. "u curma (ostul, care e /ecetea lui Solomon. "u lsa /ecetea !n seama du1urilor vtmtoare. "u)i nimici !m(ria ) cu (#ntecele tu cel (lin. $1iar dac i s)ar (r7ui !m(ria, i)armata te va (rsi, /ostete mai de(arte. $ur#nd armata i se va !ntoarce flutur#nd stindardele !n aer. 0i *ur ie, (e ru'ciunea lui :isus. 3s( $eresc va (o'or! la tine, la cel care (ostete. /ostete i fii !ncredinat c 7elu'ul 3s(ului $eresc Va veni !n cur#nd i te !ncredine . 7ucatele acelui 3s( mai 7une)s ca cior7a de var 9 AHVOG24)P: $OGQA 2)am cunoscut (e acela, (e 0m(ratul 7un, frumos, &rturie a luminii inimii, /e m#n'#ietorul, (rietenul sufletului, /e acel du1 al lumii !ntre'i.

2)am cunoscut (e Acela care d !nele(tului !nele(ciune, $urenie celui ne!ntinat. /e cel ce)i !m(odo7it de lun i stele, /e cel !naintea cruia se (leac toi sfinii. 6iecare fr#m din tru(ul meu stri'. Slvete)l (e ;omnul9 &rire lui ;umne eu9 $#nd &oise v u tufiul cu(rins de v#lvtaia de flcri, rosti. /rimind acest dar, nu mai r#vnesc nimic9 ;omnul a is. 3, &oise9 Gtcirea ta s)a sf#rit. A v#rle)i c#r*a9 0n acea cli( &oise alun' din inima sa /rieteni, ru7edenii, (e toi cei a(ro(iai. Acesta este !nelesul vor7elor. A2ea(d am#ndou vemintele9A Alun' de la inima ta dorina de am#ndou lumile. 0n slaul inimii e loc doar (entru ;umne eu ) Vei afla aceasta (rin 1arul (rofeilor. His)a ;umne eu. 3, &oise, ce (ori !n m#n+ Gs(unse &oise. 4ste toia'ul meu (entru cltorie. ;omnul rosti. A v#rle)l c#t colo i ve i minunile dinluntrul tu9 &oise !i a v#rli (e *os toia'ul :ar acesta se fcu ar(e. Hrind ar(ele, &oise o lu la fu' s(im#ntat. His)a ;umne eu. A(uc)l i)l voi (reface iari !n toia'. /rin 1arul meu, dumanii !i vor trimite 7inecuv#ntri, $ei care te ursc i se vor face (rieteni. $#nd le voi trimite suferin (icioarelor sau m#inilor tale )
1J

Asemenea ar toarei mucturi de ar(e !ndur. 3 m#n, !nal)te mereu ctre &ine9 3, (icioare, mer'ei mereu ctre Pel9 "u te feri de vitre'ia (e care i)o trimit, $ci oriunde vei afla durere, Vei afla i mi*locul de)a o curma. "u a sc(at nimeni vreodat de vitre'ie, 6r ca)n sc1im7 s vin alta i mai rea. "u !n'1ii momeala9 4a doar te duce la (ier are. "u te lsa !n voia !ndoielilor tale $ci astfel (m#ntul !i va fu'i de su7 (icioare. Acum, S1ams ne)a artat !ndurarea sa ) A (lecat, 5i nu ne)a lsat cu altceva dec#t cu noi !nine. R

R 4>ist un loc unde cuvintele sunt nscute din tcere, Bn loc unde se nasc oa(tele inimii. 4ste un loc unde 'lasurile !i c#nt s(lendoarea, Bn loc !n care fiecare rsuflare !nti(rete !nfiarea 8a !n sufletul meu. R

3 inim, Alun' toate 'ri*ile (entru viitor. 0n lumea aceasta !nsin'urat Vino i te altur nou. ;ac doreti s !ncaleci 7idiviul care (lutete (e adierea orilor atunci f)te (ul7erea de su7 co(itele calului unui sf#nt.

3 suflet, $ine locuiete !n casa inimii mele+ $ine ia tronul !m(rtesc al Ge'elui+ Ge'ele m face s !nainte ) i s(une. $e doreti de la mine+ ;oresc dulceaa iu7irii, 3 cu( de lumin, Bn os( venic 2a masa unului Adevr. /rivete c#i arlatani !i !ntind cu(ele 2a aceast sr7toare a 7utorilor de vin. 3, omule sim(lu i !ncre tor, Ve'1ea ) sau vei fi !nelat. 6erete)te9 "u sta la masa lor, $a nu cumva oc1ii s i se !nc1id ca mu'urii :ar 'ura s i se desc1id ca floarea de /rimvar.
1L

2umea e doar o o'lid $are reflect desv#rita !nfiare a :u7irii. $um ar (utea fi (artea mai mare ca !ntre'ul+ 0n 'rdina aceasta nu !nflorete dec#t trandafirul celui /reaiu7it. Gm#i smerit asemenea cu iar7a 5i las ca 'in'aele Sale (etale s i se atearn (e ca(. 4l este at#t sa7ia c#t i lu(ttorul, $el ce mcelrete c#t i cel mcelrit. 4l este at#t raiunea /recum i tot ceea ce reduce raiunea la nimic. Ge'ele acela desv#rit furi lumea din aur. 6ie ca el s fie venic viu, 6ie ca m#na sa s fie '1irlanda $are s)mi !m(odo7easc 'ruma ul. G3I: ;4 IB"KV3:4 ;in ad#ncurile inimii mele & cu(rinde mereu mireasma /reaiu7itului meu. $e)a (utea face dec#t s urme mireasma aceea+ 0n noa(tea din urm (eam (rin 'rdina :u7irii, $#nd o sc#nteie a sufletului meu Se (refcu !ntr)un r#u de lumin9 8randafiri r# tori rsreau de)alun'ul rmurilor. A(e or7itoare se rosto'oleau (e l#n' mrcinii e>istenei ;estul de iute s(re a ocoli sa7ia morii.

6iecare co(ac sau fir de iar7 dnuia (e (a*ite. ;ar oc1iului li(sit de vi iunea aceasta 8oate !i a(reau de r#nd, o7inuite. ;introdat un c1i(aros mre se smulse din (m#nt9 0ntrea'a 'rdin murmur !nc#ntat iasomiile stri'ar, co(acii cu frun ele late 7tur din (alme. 3 fa de foc, 3 cu( de foc, 3 inim de foc 8oate strluceau de 7ucurie. 0ncon*urat de flcri, sufletul meu stri'. 3 ;oamne, !ncotro s aler'+ 0n lumea Bnitii "u este nimic dec#t sinele, "u)i locul s se numere ceva. ;ar !n lumea lucrurilor 4ste at#t de mult numrare. /oi numra o mie de mere !n m#na ta ;ar dac vrei ca toate s fie unul, 6 suc de mere. /oi numra o mie de stru'uri !n m#na ta, ;ar dac !i doreti ne(reuitul vin, Hdro7ete)i (e toi laolalt. &esa*ul din s(atele cuvintelor 4ste 'lasul inimii. 37#ria !ntre'ii f(tuiri 4ste tcerea aceea de(lin. Acum S1ams)i)8a7ri se afl (e tronul !m(rtesc
17

:ar toate versurile mele s)au aliniat asemenea unor ro7i de 7unvoie. 2B&:"K $BGA8K Sunt (ierdut cu totul !n faldurile iu7irii $u totul li7er de 'ri* i team. Am de(it cele (atru !nsuiri. :nima mea a smuls vlul am'irii. A fost un tim( c#nd m roteam cu cele nou sfere, &ic#ndu)m !m(reun cu stelele de)alun'ul cerului. A fost un tim( c#nd m)am o(rit alturi de el, Am vieuit !n lumea lui i el !mi da totul. $u cele mai 7une '#nduri Am a*uns (ri onier !n forma aceasta. $um altminteri am a*uns aici+ $e crim am f(tuit+ ;ar mai cur#nd m)a afla !ntr)o temni cu /rietenul meu, ;ec#t !ntr)o 'rdin de trandafiri, cu totul sin'ur. Am venit !n lumea aceasta s(re a cunoate (uritatea lui :osif. Asemenea unui (runc nscut din (#ntecele mamei sale, Am fost adus aici cu s#n'e i lacrimi. 3amenii cred c sunt nscui o sin'ur dat, ;ar ei au fost aici de)at#t de multe di0n !nveliul acestui cor( drenuit Am (it (e ci nenumrate.

;e c#te ori am tocit acest !nveli9 $u si1atrii !n deert, Am str*uit noa(tea fc#ndu)se i. $u ('#nii !n tem(le, Am dormit la (icioarele idolilor. Am fost arlatan i re'e. Am fost vindector i)am fost (rime*duit de 7oal. ;e)at#tea ori am fost (e (atul meu de moarte/lutind s(re !nalt ca norii, Gevrs#ndu)m *os ca (loaia. $a dervi am urmrit (ul7erea ani1ilrii ;ar niciodat nu mi)am vtmat vem#ntul. Am adunat astfel 7rae (line de tandafiri 0n 'rdina aceasta ofilit a e>istenei. "u sunt fcut din v#nt i nici din foc, 5i nici din marea furtunoas. "u sunt modelat din lut vo(sit. "u sunt nici c1iar S1ams):)8a7ri Sunt esena r#sului, Sunt lumin curat. ;ac m ve i, mai uit)te o dat $ci nu (e mine m)ai v ut9

1M