Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Pag.

Capitolul 1 PREZENTAREA ORGANIZAIEI Doosan IMGB

..
1.1 Informaii Registrul Comerului Doosan IMGB....................................
1.2 Istoria organizaiei..................................................................................

1
1

1.3 Misiunea organizaiei Doosan IMGB....................................................

1.4 Produsele companiei..............................................................................

1.5 Clienii ...................................................................................................

1.6 Resursele organizaiei.............................................................................

1.6.1 Resurse financiare................................................................................

1.6.2 Resurse umane.....................................................................................

14

1.6.3 Resurse fizice.......................................................................................

16

1.6.4 Resurse organizaionale.......................................................................

20

Capitolul 2 EVALUAREA MEDIULUI EXTERN....................................................

25

2.1 Mediul general.......................................................................................

25

2.2 Mediul concurenial...............................................................................

28

Capitolul 3 - EVALUAREA POTENIALULUI STRATEGIC..................................

32

3.1 Metoda VRIO.........................................................................................


Capitolul 4 MISIUNEA I OBIECTIVELE ORGANIZAIONALE........................

32
33

4.1 Consideraii referitoare la misiune.......................................................... 33


4.2 Stabilirea ariilor cheie pentru obiective..................................................

34

4.3 Analiza portofoliului de afaceri existente...............................................

34

ANEXE
BIBLIOGRAFIE

S-ar putea să vă placă și