Sunteți pe pagina 1din 9

Nr.

Unitatea de d/r invatare


1

Competente
15.Exprimarea adecvata a propriei identitati prin constientizarea apartenentei la comunitatea lingvistica a vorbitorilor de limba romana. 8. Lectura, audierea si interpretarea textelor literare. 7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuationale, stilistice a limbii romane. 3.Rezumarea textelor literare si non-literare.

Subcompetente
15.1 Relatarea despre sine ca vorbitor de limba romana.

Continuturi
*Limba principalul mijloc de comunicare. *Stratul lexicosemantic al textului. *Figuri de stil in textul liric. Paralelismul sintactic. *Tema motive, mesaj. *Limba-tema fregventa in creatia lui G.Vieru. *Orice limba are nume proprii si nume comune. *Originea si evolutia limbii romane. *Caracterul latin al limbii romane. *Norme ortografice ale limbii romane. *Norme punctuationale ale limbii romane. *Eseu nestructurat Pentru mine, limba romana e distanta dintre inima si umbra ei, care se numeste suflet. *Atelier de scriere. Redactarea rezumatului de text literar. *Analiza greselilor.

Textul
In limba ta de G.Vieru.

Nr. ore
1

Data

Note
Vezi: Moraru, Mocanu Mai aproape de cuvint p. 117120. *Literatura recomandata: *De neamul moldovenilor *Patrie si patriotism, Barbu B.St. Dela-Vrancea *Patria, poetul Al.Vlahuta *Noi, Octavian Goga *Limba romana patria mea . Nichita Stanescu * Pentru ea , Cintare scrisului nostru , In limba ta, G.Vieru * Cavaleria de Lapusna * Vesmintul limtii noastre, Valentin Mindicanu * Clopotarii, de Nicolae Dabija * Limba si geniul national , C. Stere * Tara , Stramosii ne intreaba , Arcadie Suceveanu * Poetul si poezia , De Patrie, Limba materna de Dumitru Matcovschi. * Patria, cuvintul. Vasile Romanciuc

2 3

I Patria / Limba romana

1 1

4 5 6

8.2 Comentarea textului lyric 7.1 Respectarea normei ortografice, ortoepice si punctuationale, semantice, stilistice. 3.1 Rezumarea esentei unui text citit independent.

1 1

7 8 9

1 1 1 1

10 11

12/ 13

14

15

II 6. Explicarea functionarii Universul / natura sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii romane. 8.Lectura, audierea si interpretarea textului literar si non-literar in limita standartelor de continut. 9.Operatio-nalizarea terminologiei lingvistice si literare in limita standartelor de continut.

16

17 18 19 20

6.1 Integrarea achizitiilor lingvistice in comentariul produs. 8.2 Comentarea textului liric, epic.

21

22 23 24

10. Valorificarea mijloacelor expresive a limbii romane literare., in diferite situatii de comunicare orala si scrisa. 9.Operatio-nalizarea terminologiei literare

9.1 Integrarea adecvata, constienta a termino-logiei lingvistice si literare in textul produs. 10.3 Utilizarea adecvata a mijloacelor expresive a limbei in discursul produs. 9.1 Aplicarea instrumentarului de interpretare

25/2 6

27

28

Stratul lexico semantic *Figuri de stil: metafora, epifora, anafora, gradatia. *Genurile literare: liric, epic, dramatic. *Tema, idee, motive ( cele 6 motive ) *Miorita si autorul/autorii ei. *Caracterizarea personajelor. *Stratul lexicosemantic. Parabola. Alegoria *Momentele subiectului. Motivele nuvelei. Simboluri *Caracterizarea ciobanului drutian. *Portretul pastorului modern. *Tematica armoniei/echilibrul ui/dezechilibrului omului cu natura. *Atelier de lectura N1 Omul, natura, universul. *Eseu Miorita este scoala tristetii nationale, Nichita Stanescu *Analiza compozitiei.

Miorita
1

1 1

1 1

Toiagul pasto-riei de I.Druta s

*Vezi Moraru, Mocanu Mai aproape de cuvint p. 120 -126 * Literatura recomandata: * M-ai am un singur dor , Ce te legeni... , Revedere, Mihai Eminescu * File din cartea naturii, I.Agirbiceanu *Baltagul M.Sadoveanu *Concertul in lunca V.Alecsandri *Rapsodii de primavara, Rapsodii de toamna, Gh.Topirceanu * Delfinul , George Meniuc

1 1 1

Ghid, cl 9, p. 22-26
1

Ghidul, cl.9 pag. 26 toti pasiii

29

30 31 32 33 34 35 36 37 38/3 9

1Utilizarea strategiilor de informare si documentare, in vederea abordariieficiente a comunicariiorale si scrise. 5.Elaborarea si realizarea spontana, fluenta a diverselor, acte de comunicare. 6. Explicarea funtionarii e sistemului fonetic, lexical, gramatical.

1.1 Structurarea ideelor pentru prezentare

5.2 Lansarea orala a discursului in fata unui auditoriu. 6.1 Integrarea achitiilor lingvistice in textele funtionale.

41

*Stilurile limbii literare. Stilul beletristic. *Stilul publicistic. Afisul publicitar. *Simbolul. Simbol termen. *Stilul stiintific. *Stilul oficialadministrativ. *Discursul *Conversatia cotidiana. *Scrisoare. Tipurile ei. *Comunicarea in dialog. *Evaluare sumativa. Elaborarea unui text in parametri dati. *Analiza probelor de evaluare.

1 1 1 1 1 1 1 1 2

Stilurile Functionale (x, p.133-137) Discursul: Toti pasii: *Enunt problema. (punct de vedere) *Formulez enunturi si le expun. Examinez multiaspectual problema. *Dezbat argumentele si contraargumentele. *Aleg tempoul adecvat mesajului. *Urmaresc reactia auditoriului.

42 43 44 45 46

III Adolescenta

8. Lectura audierea si interpretarea textelor literare si non-literare, in limita standartelor de continut. 9. Operationalizarea terminologiei lingvistice.

8.2 Comentarea textului epic, liric.

9.2 Aplicarea instrumentarului de interpretare.

47

48

*Lectura. Stratul lexicosematic. *Figura de stil. Evocarea. *Caracterizarea personajelor. *Descrierea mansardei. *Literatura de frontiera memorialistica. *Lectura.Stratul lexicosematic. Imagini plastice. *Structura poeziei. Starea naturii si starea eului liric. *Modificari de vocabular. Derivarea., prefixarea, sufixarea mixta. *Compunerea. Conversiunea.

Memorii (Tentatiile unui tinar miop) de M. Eliade.

1 1 1

1 1

*La Medeleni, I. Teodoreanu *Romanul adolescentului miop , Mircea Eliade. *Fiind baiat paduri cutreeram de Eminescu\ *Hronicul si cintecul virstelor de Lucian Blaga * Durerea. Vl. Besleaga

Moartea caprioarei de Nicolae Labis

49

53

4.Organizarea si desfasurarea, utilizarea diverselor strategii de invatare autonoma a limbii, prin observarea directa si exersare. 7.Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale , punctuationale stilistice ale limbii romane literare.

4.1 Utilizarea dictionaruluin in scopul formarii abilitatii de invatare a limbii. 4.2 Explorarea dictionaruluipentru dezvoltarea propriului vocabular. 7.1Respectarea normei ortografice, ortoepice, punctuationale,semantice, gramaticale stilistice a limbii literare in orice situatie de comunicare.

54 55

IV Cartea si cartile

56 57 58

5. Elaborarea si realizarea spontana, fluenta, exacta a diverselor acte de comunicare orala si scrisa. 10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii romane literare, in diferite situatii de comunicare.

5.2 Lansarea orala a discursului in fata unui auditoriu intr-un timp limita ( 5 minute ) 10.1 Argumentarea spontana, fluenta a punctului de vedere ( intro dezbatere )

59

*Tipuri de carti *Atelier de discutii Biblioteca unui elev *Cartile de poezie *Elaborarea eseului reflexiv *Proprietatile combinatorii vs. sensul gramatical. *proprietati combinatorii vs. sensul gramatical. *Cercetarea textului argumentativ. Randy
Pausch Am cistigat la loteria parintilor *Redactarea textului argumentativ. *Evaluare sumativa orala. Prezentarea ulitimei carti citite. Algoritm : -ce carte vrei sa prezinti; -autorul Ce carti ale aceluiasi autor ai mai citit; -ce subiect este abordat/ ce evenimente sunt descrise. -care sunt problemele sau motivele; -cine sunt personajele -ce pasaje te-au impresionat mai mult -ce ai vrea sa citezi din carte -de ce ti-a placut cartea *Atelier de lectura -N2. Imaginea casei romanesti ca constructie.

*Nicolae manolescu La ce e buna poezia *Randy Pausch * Am cistigat la loteria parintilor. Randy Pausch Am cistigat la loteria parintilor.

1 1

Vezi proiectul intregii unitati. ( O. B. C. )

1 1 1

60

10.2 Prezentarea spontana a unei probleme in fata publicului.

61 62/63

15.Exprimarea adecvata a propriei identitati, prin constientizarea aprtenentelor la comunitatea lingvistica a vorbitorilor de limba romana. 9. Operationalizarea terminologiei lingvistice si literare in limita standartelor de continut.

1 2

9.1 integrarea adecvata, constienta a terminologiei lingvistice si literare in textul produs.

Barem de notare: 1.Continutul informatiei, suficienta informativa a textului. 2p. 2.Structurarea textului/prezentarii. 2p. 3.Alegerea unit/r de vocabular, a structurilor sintactice potrivite pentru inform. 2p. 4.Aspectele nonverbale (mimica, gestica, pozitia corporala). 5.Corectitudinea lansarii mesajului oral (adecvarea informatiei, corectitudinea articularii 2p./10p.

65

66

67

68

69

70

71 72 73 74 75

5. Familia/ scoala. Motto: M-as vrea copil din nou acasa Cu muntii mei acum sa fiu Prin cea padure racoroasa Prin valul marii bun, zglobiu... Avut-am multe visuri, poate, M.mindre n-o sa vad nicicind, Dar tu-ai venit realitate, Si l-ai gonit cantrun mormint. George Gordom Byron

8. Lectura, audierea si interpretare textelor literare. Si nonliterare in limita standartelor de continut. 9. Operationalizarea terminologiei lingvistice si literare in limita standartelor de continut.

8.2 Comentarea textului liric, epic.

9.1 Integrarea adecvata, constienta a terminologiei lingvistice si literare in textul produs. 9.2 Aplicarea instrumentalului de interpretare a textului produs.

10.Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii romane literare, in diferite situatii de comunicare orala si scrisa.

10.3Utilizarea adecvata a mijloacelor expresive ale limbii in discursul produs: exprimarea punctului de vedere; comentariul literar. 10.1 Argumentarea spontana, fluenta a punctului de vedere. ( intr-o dezbatere )

76/77

78/79

80

5.Elaborarea si realizarea spontana, fluenta, exacta, a diverselor acte de comunicare.

5.2 Lansarea orala a discursului in fata unui auditoriu intr-un termen limita ( 5 minute )

*Stratul lexicosemantic.Arhaisme. Cuvinte uzuale. *Titlul. Structura romanului. Tema.Conflictul dintre generatie. *Caracterizarea personajelor(tatal,profesorul de greaca). *Stratul lexico-semantic al textului. Axa lexicala: *Figuri de stil: metafora, personificare, epitet. Mesajul poeziei. *Eseul-portret, Chipul mamei Atunci cind am cele mai intime ginduri, nu i le pot marturisi decit... *Vocabularul. Sensul lexical al cuv/r. *Relatiile de forma si de sens. * Sensul gramatical al cuvintelor. *Cuvintele monosemantice. *Sensul fundamental al cuvintelor. Contextul. - Importanta lui pentru identificare sensului cuvintului. *Reguli ale diaglogului. Interviu cu o persoanarenumita *Evaluare. Descrierea de fiinte. Portretul unei persoane. *A analiza probelor de evaluare.

Hronicul si cintecul virstelor de L.Blaga 1946, publicat abia in 1965

Apa cristalina de L.Damian

Structura vocabularului.

1 1 1 1 1

*Sc. acum 50 de ani, Ion Ghica. *Un pedagog de scoala nouaI.LCaragiale *Viata ca o prada, M. Preda. *Invataturile *Mai aproape de cuvint, pag129-131 Cuiva catre fiul sau, Nichita Staneschu *Acasa Vlad Besleaga. Mesaj: *Ce a vrut sa spuna scriitorul *Ce a vrut sa-i sugereze cititorului ? -Care sunt gindurile pe car trebuie sa le citim printre rinduri. *Arborele familiei, Arc. Suceava -Horodiste, Gramajoara, Ion Druta. -Doc , Copacul care ne uneste, N.Esinencu

Tehnici ale dialogului