Sunteți pe pagina 1din 11

Monografie contabila.

Lucrari de constructii

Atentie! Monografia se refera la prestari de servicii si nu la constructii de imobile cu vanzare ulterioara. In domeniul constructiilor spetele sunt variate iar exemplul de mai jos acopera doar o parte a acestora. Pot exista foarte multe situatii diferite unele din ele implicand si inregistrari contabile specifice activitatii de productie.

Exemplu: Costuri ale antreprenorului: - cheltuieli cu salariile personalului direct productiv (muncitorii), - cheltuieli cu materiile prime si auxiliare necesare in desfasurarea lucrarilor, - cheltuieli cu utilitatile, - amortizarea echipamentelor utilizate de personalul direct productiv, - cheltuieli cu alte servicii contractate pentru realizarea lucrarii, - alte cheltuieli indirecte de productie (cum ar fi salariul managerului de proiect), - cheltuieli cu salariile personalului administrativ, - amortizarea mijloacelor fixe utilizate de catre personalul administrativ, - utilitati pentru personalul administrativ, etc.. Unele costuri au caracter continuu (apar lunar), altele ocazional, in functie de natura fiecaruia. MONOGRAFIE SIMPLIFICATA: In continuare am incercat sa pun accentul doar pe elementele importante ale inregistrarilor contabile si nu am intrat in detalii referitoare la decontarea creantelor/datoriilor, inchiderea conturilor de venituri/cheltuieli/TVA, s.a.

1. Inregistrarea costurilor: Salarii:


641 Cheltuieli cu salariile = 421 Personal salarii datorate 121.400 ron

6451 Cheltuieli cu asig. sociale =

4311 CAS societate

25.257 ron

421 Personal salarii datorate =

4312 CAS angajat

12.750 ron

6453 Cheltuieli cu asig. sociale de sanatate =

4313 CASS societate

6.314 ron

421 Personal salarii datorate =

4314 CASS angajat

6.679 ron

6452 Cheltuieli cu taxe somaj =

4371 Somaj societate

607 ron

421 Personal salarii datorate =

4372 Somaj angajat

607 ron

635 Alte taxe salariale (FAMBP; CCI; ITM; Fond garantare, etc) =

447 Alte taxe

2.854 ron

421 Personal salarii datorate =

444 Impozit pe salarii

16.223 ron

Costul total lunar salarii 156.460 lei. Consideram ca 80% din aceste costuri sunt costuri cu salariile personalului direct productiv, iar 20% cu salariile personalului administrativ si de vanzari. Materii prime si materiale auxiliare: Achizitii materii prime si materiale auxiliare:
%= 401 Furnizori 210.800 lei

301 Materii prime =

100.000 lei

302 Materiale auxiliare =

70.000 lei

4426 TVA deductibila (24%)=

40.800 lei

Consumul materiilor prime si materialelor auxiliare pe baza bonurilor de consum:


%= % 170.000 lei

601 Chelt. cu mat prime =

301 Materii prime

100.000 lei

602 Chelt. cu mat auxiliare =

302 Materiale auxiliare

70.000 lei

Utilitati:
= 401 Furnizori 6.944 lei

605 Cheltuieli cu utilitatile aferente realizarii lucrarilor

5.600 lei

4426 TVA deductibila (24%)

1.344 lei

401 Furnizori

1.488 lei

605 Cheltuieli cu utilitatile achiz in scop administrativ

1.200 lei

4426 TVA deductibila (24%)

288 lei

Amortizarea echipamente utilizate de personalul direct productiv:

6811 Cheltuieli cu amortizarea =

281 Amortizare cumulata

15.000 lei

Amortizare mijloace fixe utilizate de personalul administrativ:


6811 Cheltuieli cu amortizarea = 281 Amortizare cumulata 10.000 lei

Alte servicii prestate de terti:


628 Cheltuieli cu serviciile subcontractate pentru lucrari = 401 Furnizori 2.700 lei

In paralel cu inregistrarile de mai sus, se inregistreaza si notele contabile aferente contabilitatii de gestiune (conturile de clasa 9). O monografie completa referitoare la utilizarea conturilor din clasa 9 voi publica intr-un articol ulterior. La sfarsitul fiecarei perioade, sau la predarea unei parti din lucrare, in functie de prevederile contractuale, se intocmeste devizul lucrarilor prestate si se realizeaza calculatia de cost. Intr-o prima faza ne intereseaza valoarea costurilor direct si indirect alocabile lucrarii. In exemplul de mai sus fisa costurilor pentru o luna, luand in considerare costurile de mai sus, ar fi urmatoarea:
COST valoare

Costuri directe

Salarii

124.800 ron

Materii prime si materiale

170.000 ron

Utilitati

5.600 ron

Amortizare

15.000 ron

Costuri indirecte

Salarii

31.200 ron

Utilitati

1.200 ron

Amortizare

10.000 ron

Alte servicii

2.700 ron

TOTAL

360.500 ron

2. Recunoasterea veniturilor: Referitor la recunoasterea veniturilor, conform OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, veniturile din prestri de servicii se nregistreaz n contabilitate pe msura efecturii acestora . Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrri i orice alte operaiuni care nu pot fi considerate livrri de bunuri. De obicei, contractele de constructii sunt de tipul COST PLUS sau FIXED PRICE (pret fix) In exemplul nostru pretul contractului se calculeaza prin aplicarea unui procent de 25% (COST PLUS) asupra costurilor directe acceptate de catre beneficiar iar prestatorul emite facturi de lucrari lunar. La data acceptarii devizului de catre beneficiar, prestatorul calculeaza pretul aferent serviciilor prestate si emite factura catre beneficiar:
4111 Clienti = 488.870 lei

704 Venituri din prestari servicii

394.250 lei (315.400 lei costuri directe x 1.25)

4427 TVA colectata (24%)

94.620 lei

Conform OMFP 3055/2009, stadiul de execuie al lucrrii se determin pe baz de situaii de lucrri care nsoesc facturile, procese-verbale de recepie sau alte documente care atest stadiul realizrii i recepia serviciilor prestate. n cazul lucrrilor de construcii, recunoaterea veniturilor se face pe baza actului de recepie semnat de beneficiar, prin care se certific faptul c executantul i-a ndeplinit obligaiile n conformitate cu prevederile contractului i ale documentaiei de execuie. O documentare cat mai detaliata a lucrarilor executate prin fise de cost, situatii de lucrari, calculatii, etc, este absolut necesara. 3. Lucrari nereceptionate In cazul in care, la sfarsitul perioadei, exista lucrari in curs, sau lucrari nereceptionate de catre beneficiar, valoarea acestora se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor bilantiere. Pentru a respecta principiul conectarii cheltuielilor la venituri, toate costurile realizate care nu au fost facturate mai departe catre beneficiar vor fi capitalizate in costul lucrarilor in executie in aceeasi perioada. Baza legala: OMFP 3055/2009 contravaloarea lucrrilor nerecepionate de beneficiar pn la sfritul perioadei se evideniaz la cost, n contul 332 Servicii n curs de execuie, pe seama contului 712 Venituri aferente costurilor serviciilor n curs d e execuie. Exemplu: presupunem ca lucrari in valoare de 30.000 lei (valoare la cost) nu au fost receptionate de catre beneficiar, atunci prestatorul nu poate inregistra unvenit aferent acestor lucrari. Lucrarile respective vor fi capitalizate in contul 332 la valoarea costului de productie astfel:
332. Lucrari in curs = 712 Venituri aferente serviciilor in curs de executie 30.000 lei

si mutate inapoi pe cheltuieli la inceputul perioadei urmatoare 4. Incasare si facturare avansuri si garantii pentru lucrari Este important sa faceti distinctie intre valoarea serviciilor prestate facturate, si valoarea avansurilor facturate. Pot exista contracte de lucrari ce prevad plata de avansuri pe parcursul prestarii serviciilor. Aceste avansuri nu vor fi inregistrate ca venituri in contul de profit si

pierdere, ci vor fi inregistrate ca datorii (in caz ca sunt incasate) sau creante (in caz ca sunt platite) in conturile bilantiere (409 sau 419). 5. COMPLETED CONTRACT METHOD Chiar daca practica generala in cazul contractelor de lucrari este aceea de a capitaliza toate costurile aferente lucrarii, si a inregistra ca avansuri toate incasarile de la clienti pana la momentul finalizarii lucrarii (metoda cunoscuta si sub denumirea de COMPLETED CONTRACT METHOD), in cazul contractelor de constructii ce depasesc 1 an apar probleme in ceea ce priveste timingul recunoasterii profitului/pierderii din prestarea de servicii de constructii. Deficiente ale metodei: Desi, inainte de finalizarea constructiei, este generat profit sau pierdere, acesta nu apare in contabilitate pana la finalizarea lucrarii, fapt ce intra in contradictie cu imaginea fidela ce ar trebui furnizata de situatiile financiare. Totodata nici venituri operationale nu sunt inregistrate din moment ce toate incasarile se inregistreaza ca avansuri pana la finalizare. Concluzie In concluzie, OMFP 3055/2009 permite recunoasterea veniturilor din servicii pe masura ce acestea sunt prestate, metoda ce reda o imagine mai fidela a afacerii unei companii de constructii decat metoda capitalizarii tuturor costurilor pana la finalizarea lucrarilor. In afara de inregistrarile specifice prin conturile 332, monografia este in rest destul de simpla. Foarte importante sunt in schimb calculatia de cost si pregatirea tuturor documentelor aferente serviciilor prestate (situatii lucrari, devize, etc.), iar elementul esential in ceea ce priveste contabilitatea lucrarilor de constructii este momentul la care sunt recunoscute veniturile si costurile trecute pe cheltuieli.

Contul 212 "Constructii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor. Contul 212 "Constructii" este un cont de activ. In debitul contului 212 "Constructii" se inregistreaza: - valoarea constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite prin subventii pentru investitii, ca aport la capitalul social (404, 231, 4751, 456); - valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit (4753); - valoarea constructiilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (451, 453); - valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar (167); - cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea constructiilor, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta constructiei reevaluate (105); - cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea constructiilor, recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel activ (781); - costurile estimate initial cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale la scoaterea din evidenta, precum si cele cu restaurarea amplasamentului (151); - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului (281). In creditul contului 212 "Constructii" se inregistreaza: - valoarea neamortizata a constructiilor scoase din evidenta (658); - amortizarea constructiilor scoase din evidenta (281); - descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea constructiilor, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105); - valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (681); - valoarea amortizarii constructiilor, eliminata cu ocazia reevaluarii din valoarea contabila bruta a acestora (281); - valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii in capitalul acestora (261, 263, 265); - valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite

proprietarului (281); - valoarea constructiilor aportate retrase (456); - valoarea constructiilor distruse de calamitati (671). Soldul contului reprezinta valoarea constructiilor existente.

Exemplu monografie contabila Societatea realizeaza la finele exercitiului financiar un profit net in suma de 20.000 lei. Cu aceasta ocazie se decideaprobarea repartizarii profitului realizat astfel: - constituirea rezervei legale in suma de 5.000 lei; - constituirea unei rezerve statutare ca urmare a hotararii generale a celor 2 actionari, in suma de 3.000 lei; - acordarea de dividende in suma de 7.000 lei; - reportarea intr-o perioada urmatoare, pana la noi hotarari AGA, in rezultatul reportat pentru suma de 5.000 lei.

Inchiderea exercitiului financiar este reglementata de pct. 248 din O.M.F.P. nr. 3.055/2009, capitol

Rezultatul exercitiului financiar si reportarea pierderii. La data de 31 decembrie se efectueaza inregistrarea contabila privind constituirea rezervei legale: 129 = 1061 cu suma de 5.000 lei "Repartizarea profitului" "Rezerve legale"

La inceputul exercitiului financiar urmator se efectueaza inregistrarea contabila: 121 = 117 cu suma de 15.000 lei "Profit sau pierdere" "Rezultatul reportat" 121 = 129 cu suma de 5.000 lei

"Profit sau pierdere" "Repartizarea profitului"

Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, in termen de maximum 150 de zile de la finele exercitiului financiar, conform prevederilor din Legea contabilitatii se inregistreaza repartizarea profitului, conform Hotararii AGA:

117 = 1063 cu suma de 3.000 lei "Rezultatul reportat" "Rezerve statutare sau contractuale" 117 = 457 cu suma de 7.000 lei "Rezultatul reportat" "Dividende de plata" 117 = 117 cu suma de 5.000 lei "Rezultatul reportat" "Rezultatul reportat - analitic distinct rezultat financiar corespunzator exercitiului N"

Raspuns: Din punct de vedere contabil, orice inregistrare in evidente trebuie sustinuta de un document. In situatia prezentata nu se precizeaza ca efectuarea inregistrarilor in storno au la baza un document, de unde presupunem ca de fapt prin aceste sume in storno se doreste reconcilierea c onturilor (de furnizori, venituri, TVA, etc). Propunerea noastra: In luna X. 1.achizitie materiale de la furnizori; documentul justificativ este n.i.r.-ul; % = 401 302 4426 2.necesarul de materiale pe santier; documentul justificativ bonul de consum; 602=302 ( valoarea bonului de consul la pretul de achizitie al materialelor ) 3.factura primita de lucrari de executie conform contractelor incheiate cu alte societati;

% =401 628 4426 4.la sfarsitul fiecarei lunii se face inventarierea lucrarilor si daca nu sunt finalizate se procedeaza astfel: se emite un deviz de lucrari care cuprinde materialele si manopera din luna; documentul justificativ devizul de lucrari provizoriu ; 332=711 ( valoarea devizului de lucrari ) Concomitent 711=121 La inceputul lunii 5.lucrarile neterminate din luna precedenta;

711= 331 Concomitent 121=711 La receptia lucrarilor semnata si stampilata de catre beneficiar; documentul justificativ este devizul de lucrari final sau situatia de lucrari; 418 = % 70x 4427 sau 4428 Concomitent la emiterea facturii, 4111 = 418 4428= 4427