Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL NAIONAL DE MEDICIN I FARMACIE ,,R.

PACALO CATEDRA NURSING

LECIE TIINIFIC Aspecte teoretice !e proces"!"i #e $"rsi$%. Mo#e!"! co$cept" ! ! &ir%i$iei 'e$#erso$.

C'IINU

PLANUL LECIEI( 1. Conceptul despre om:definiia individului,teoria holistica. 2. Noiuni generale de nursing i nursa. Modelul conceptual al Virginiei Henderson. . Cadrul conceptual al !ngri"irilor. #. Nevoi fundamentale, generalit$i. %. Clasificarea nevoilor dup$ teoria lui &.Maslov.

II.

No)i"$i %e$er !e #e $"rsi$% *i $"rs .Mo#e!"! co$cept" ! ! &ir%i$iei 'e$#erso$.

N"rsi$% ' este o parte integranta a sistemului de !ngri"ire a s$n$t$ ii cuprin()nd: a. *romovarea s$n$t$ii +. *revenirea +olii c. ,ngri"irea persoanelor +olnave -fi(ic, mental, psihic, handicapa i. de toate v)rstele, in toate unit$ile sanitare, ae($rile comunitare i in toate formele de asistenta sociala. N"rs ' este o persona care a parcurs un program complet de formare,care a fost apro+at de Consiliul &sistenilor Medicali/ ' a trecut cu succes e0amenele sta+ilite de Consiliul &sistenilor Medicali/ ' este autori(ata sa practice aceasta profesie aa cum este definite de Consiliul &sistenilor Medicali, in concordanta cu preg$tirea i e0periena sa/ ' este autori(ata !n !ndeplinirea acelor proceduri i funcii care sunt impuse de !ngri"irea s$n$t$ii !n orice situaii ar fi,dar s$ nu fac$ o procedur$ pentru care nu este calificata.

Mo#e!"! co$cept" ! ! &ir%i$iei 'e$#erso$. Preci+ re co$cepte!or c,eie !e cest"i -o#e!: 1ndividual +olnav sau s$n$tos este v$(ut ca un tot complet pre(ent)nd 1# nevoi fundamentale pe care tre+uie s$ le satisfac$/ 2copul !ngri"irilor este de a p$stra sau resta+ili independent individului !n satisfacerea acestor nevoi/ 3olul asistentei este suplinirea a ceea ce el nu poate sa fac$ singur. 4n model conceptual pentru o profesie repre(int$ o imagine mentala a profesiei, o concepie ce ar putea sau ar tre+ui sa fie. 4n model conceptual este o a+stracie, o creaie a spiritului.. 5e(voltarea armonioas$ a omului de la natere !n toate etapele vieii p)n$ la +$tr)nee i moarte/ Componentele eseniale ale unui model conceptual sunt urm$toarele: 1. postulate 2. valori . elemente:
3

.1. .2. . . .#. .%. .6.

scopul profesiei elul activit$ii rolul activit$ii dificult$i !nt)lnite de pacient intervenia acordat$ consecinele

Post"! te *ostulatele sunt suport teoretic i tiinific al modelului conceptual. 7nunuri pentru susinerea altor enunuri. 7le sunt recunoscute i acceptate. *ostulatele pe care se +a(ea($ modelul Virginiei Henderson sunt: ' orice fiin$ uman$ tinde spre independena i o dorete ' individul formea($ un tot caracteri(at prin nevoi fundamentale C)nd una din nevoi r$m)ne nesatisf$cuta individul nu este complet, !ntreg, independent & !ori Modelul Virginiei Henderson este susinut de valori: ' asistenta poseda funcii care sunt proprii ' c)nd asistenta preia din rolul medicului,ea cedea($ o parte din funciile sale unui personal necalificat ' societatea ateapt$ un serviciu din partea asistentelor pe care nu poate s$' l primeasc$ de la nici un alt personal. E!e-e$te 2copul profesiei este: ' 5e a a"uta pacientul s$'i conserve sau s$'i resta+ileasc$ independena sa , !n aa fel ca el s$ poat$ s$'i satisfac$ nevoile prin el !nsui/ ' 5e a favori(a vindecarea/ ' 5e a asista muri+undul spre un sf)rit demn: 8+iectivul activit$ii profesionale este +eneficiarul 9 adic$ persoana, sau grupul de persoane spre care este !ndreptat$ activitatea. 3olul profesiei 9 desemnea($ rolul social pe care'l au mem+rii profesiei. 3olul asistentei este de suplinire a dependen ei, de a !ncerca s$ !nlocuiasc$ necesitatea !n aa fel ca persoana s$'i satisfac$ cerinele mai uor i f$r$ handicap. 2ursa de dificultate.
4

1.

2. 3.

#.

5ificult$ile !nt)lnite la pacient, care fac ca persoana s$ nu poat$ r$spunde la una din nevoile sale, sunt cau(ate de o lips$: ' :ips$ de for$ ' :ips$ de voin$ ' :ips$ de cunotine %. 1ntervenia aplicat$ persoanei 9 asistenta nu tre+uie s$ piard$ din vedere omul !n glo+alitatea sa. 1ntervenia va fi orientat$ asupra ;lipsei< i const$ !n a spori independena persoanei. 6. Consecinele ' sunt re(ultate o+inute ;ameliorarea< dependenei sau 9 ;c)tigarea< independenei atingerea scopului. III. C #r"! co$cept" ! ! .$%ri/iri!or.

8rice activitate ce se dorete a fi profesional$ urm$rete s$ se spri"ine pe +a(e tiinifice. Cu toat$ diversitatea teoriilor i conceptelor de spre !ngri"iri ele toate au o anumit$ !nelegere privind persoana !ngri"it$, s$n$tatea i !ngri"irile -nursing'ul.. 1. Conceptul despre om. 7ste o fiin$ unic$, av)nd nevoi +iologice, psihologice, sociale i culturale, o fiin$ !n continu$ schim+are i !n interaciune cu mediul s$u !ncon"ur$tor, o fiin$ responsa+il$ li+er$ i capa+il$ de a se adapta. Concepia individului, dup$ Virginia Henderson<, ;individul este o entitate +io'psiho'social$ form)nd un tot indivi(i+il, el are necesit$i fundamentale cu manifest$ri specifice pe care i le satisface singur dac$ se simte +ine. 7l tinde spre autonomie !n satisfacerea necesit$ilor sale<. 2. Concepii privind s$n$tatea. 5efiniia 8.M.2.. a s$n$t$ii ' ;2$n$tatea este o stare de +ine fi(ic, mintal i social i nu const$ numai !n a+sena +olii sau a infirmit$ii<. . Concepia de spre +oal$: este ruperea echili+rului, armoniei, un semnal de alarm$ tradus prin suferin$ fi(ic$, psihic$, o dificultate sau o inadaptare la o situaie nou$, provi(orie sau definitiv$. 7ste un eveniment care merge p)n$ la respingerea social$ al omului i din antura"ul s$u.
5

I&.

Ne0oi 1"$# -e$t !e, %e$er !it2)i.

=$r$ !ndoial$ e0ist$ anumite nevoi fundamentale comune tuturor fiinelor umane, care tre+uie satisf$cute pentru a atinge un nivel optim de +un$stare. &tingerea de c$tre pacient a independenei !n satisfacerea acestor nevoie este elul profesiei de asistent$ medical$. Cele 1# nevoi fundamentale sunt: 1. Nevoia de a respira i a avea o +un$ circulaie. 2. Ne voia de a +ea i a m)nca. . Nevoia de a elimina. #. Nevoia de a se mica i a avea o +un$ postur$. %. Nevoia de a dormi i a se odihni. 6. Nevoia de a se !m+r$ca i de(+r$ca. >. Nevoia de a menine temperatura corpului !n limitele normei. ?. Nevoia de fi curat, !ngri"it, de a prote"a tegumentele i mucoasele. @. Nevoia de a evita pericolele. 1A.Nevoia de a comunica. 11.Nevoia de a aciona conform propriilor convingeri i valori, de a practica religia. 12.Nevoia de a fi preocupat !n vederea reali($rii 1 .Nevoia de a se recrea. 1#.Nevoia de !nv$a cum s$'i p$stre(i s$n$tatea. &. C! si1ic re $e0oi!or #"p2 teori !"i A.M s!o0. &+raham Maslov, psiholog i umanist american afirm$ c$ e0ist$ % categorii de nevoi umane ierarhi(ate, !n ordinea priorit$ilor astfel: 1. 2. . #. %. Nevoi fi(iologice Nevoi de siguran$ Nevoia de apartenen$ Nevoia de recunoatere social$ Nevoia de reali(are -dep$ire.

5up$ aceast$ teorie tre+uie s$ fie satisf$cute !nt)i nevoile de +a($ 9 fi(iologice i de securitate 9 pentru ca persoana s$ poate tinde spre satisfacerea nevoilor de ordin superior 9 apartenen$, stimul, reali(are.

1erarhi(area nevoilor dup$ &+raham Maslov


6

Nevoia de reali(ar e ' reali(ar ea person alit$ii ' autode p$ire '

Nevoia de recunoatere creativi ' de iu+ire tate ' de recunotin$ ' de stimul ' de recunoatere ' de respect

Ne0oi #e p rte$e$)2 ' nevoia de ast!p!ni situaiile ' de a aparine unui grup ' de a fi recunoscut i acceptat de c$tre grup ' de a avea cui !mp$rt$i ' nevoia de putere

Ne0oi #e si%"r $)2 ' nevoia de siguran$ se manifest$ !n ca(ul agresiunilor e0terne 9 catastrofe 'evenimente sociale

Ne0oi 1i+io!o%ice de a m)nca, a +ea, a te odihni, a comunica, a se distra, a elimina nevoia de aer, ap$