Sunteți pe pagina 1din 52

Tema proiectului Sa se proiecteze un dispozitiv in faza desenului de executie pentru prinderea semifabricatului din desenul de mai jos, la prelucrarea

prin rectificare a suprafetelor marcate, in conditii in care prelucrea se face pe o masina de rectificat de tip RE 350-1, iar programul anual de fabricatie fiind de 30000 buc an!

E1. ANALIZA TEMEI DE PRIECTARE. INFORMAREA INIIAL. STA ILIREA DATELOR INIIALE F1.1. A!ali"a temei #e proiectare
Se cere proiectarea unui component al sistemului te"nologic care sa permita orientareapozitionarea si fixarea piesei la o opera#ie de prelucrare prin rectificare! $roiectul trebuie realizat in faza %E, adica trebuie elaborat atat desenul de ansamblu cat si desenele reperelor principale! %at fiind programul anual de produc#ie, de 55000 buc pe an, se poate aprecia, conform indica#iilor din literatura de specialitate, c& produc#ia are un caracter de serie mijlocie si prin urmare, dispozitivele de proiectat pot avea o complexitate medie! $iesa ce trebuie prelucrata este de complexitate medie, facand parte din categoria pieselor de revolutie! $relucrarea se poate face printr-o singura prindere si una sau mai multe treceri ale sculei asc"ietoare, fiind vorba de o rectificare' acest lucru avantajeaza programul de fabricatie a pieselor de fabricat!

F1.$. I!%ormarea i!i&ial'


%in analiza literaturii de specialitate de baz& ()*+,-E./0, -! 1i ()ER()EL N., Proiectarea dispozitivelor, 2ol! 1! ,nst! $olite"n! ,a1i, 1343 5,( 5, ( 5, rezult& ca pentru rezolvarea temei de proiectare ar putea fi utilizate integral sau prin modificari sau adoptare, inversare, solutiile prezentate sintetic in tabelul de mai jos6
Sursa Denumirea soluiei Figura (tabelul) Paginile lucrarea lucrrii

Nr. sol. 1.

263

[1]

%orn cu pene, cuprindere pe flansa


2.

[2] Fig $.%.a 26&

ecanism !e centrare si strangere cu "alcu acctionata #rin #ana

3.

Fig. $.6 263 [2]

Merca!i*m cu %alci acctio!at pri! pa!a multipla Pri!#ere pe i!teriorul pie*ei


$.

Fig. 3.3$.c.

123

[3]

Dorn cilin!ric cu guler %. Fig (.6&

13&

[1]

'ucsa elastica 6.

8ista bibliografica6
1! 9()ER()EL N. SI SE()EDIN (, Construcia i exploatarea dispozitivelor tehnologice $olite"n! ,a1i, 700:; 7! )*+,-E./0, -! 1i ()ER()EL N., Proiectarea dispozitivelor, 2ol! 1! ,nst! $olite"n! ,a1i, 1343! 3! ()ER()EL N., Construcia i exploatarea dispozitivelor, vol! 1 < 7, ,nst! $olite"n! ,a1i, 1341!

F1.+. Sta,ilirea #atelor i!i&iale Datele i!i&iale !ece*are proect'rii #i*po"iti-elor 1! Date le.ate #e pie*'/
< piesa de prelucrat constituie o piesa cilindrica, de revolutie de complexitate medie' < materialul < *S/10, < S=>S 3:11-44, < / ? 1,0@ A, Bn ? 0,350 A Si ? 0,35 A $ ? 0,030 A S ? 0,075 A' < caracteristici fizice6 masa specifica C?D410Eg m3, conductivitatea termica 73,@1 G m)/ la temperatura = ? 1000 )/ <caracteristici mecanice6%uritatea dupa recoacere este maxim 13D da- mm7, dupa calire intre :7-:5 0R/, iar dupa revenire intre 54-:7 0R/' < dimensiuni6 masa 7,@:5 Eg' volumul ? 30D030,:47 mmH3 < caracteristicile suprafe#ei de prelucrat6 < profilul de prelucrat este o suprafata cilindrica exterioara' < dimensiunile suprafetei cilindrice exterioare de prelucrat are diametrul de 30 mm cu o toleranta de I0!3 mm' <rugozitatea ce trebuie obtinuta in urma procesului de prelucrare are o valoare de Jm 0,4 F?

7! Date le.ate #e *cul'/


< tipul sculei6 piatra de rectificat' <notare <dimensiuni ale p&r#ii active' < metoda de prindere a sculei este fixare pe arborele masini si strangere cu saiba si piulita

3! Date le.ate #e ma0i!a1u!ealt'/

@! Date le.ate #e -eri%icatoare 2mi3loace4 ec5ipame!te #e co!trol6/


< subler < micrometru < rugozimetru < ec"ipament de control al abaterilor alcatuit din6 placa de control, comparator cu cadran Bicrometru de exterior 8 ? 150, precizie 0!05mm Kubler de exterior 8 ? 75mm, precizie 0!1mm :

>baterea de la paralelism a dou& suprafe#e plane este definit& ca diferen#a distan#elor dintre planele adiacente Ln limitele lungimii de referin#&

5! Date le.ate #e acce*orii/

:! Date le.ate #e i!*tala&iile #e ri#icat 0i tra!*portat/

D! Date le.ate #e re.imul #e lucru/


adosul de prelucrare la strunjirea suprafe#ei frontale este de 0,Dmm, iar la strunjirea longitudinal& scula execut& o singur& trecere pe suprafa#a de prelucrat' adMncimea de a1c"iere este egal& cu adaosul de prelucrare' avansul este s ? 0,3mm rot' viteza de avans viteza de asc"iere =uratie /onditii de racire ungere D este de 1,1mm

E$. ELA ORAREA ST7DI7L7I TE)NICO1ECONOMIC 2S.T.1 E6. STA ILIREA SOL7IEI DE PRINCIPI7 2ANASAM L76 A DISPOZITI87L7I

F$.1. Sta,ilirea *c5emei optime #e lucru 2prelucrare9 co!trol9 a*am,lare etc.69 ce -a *ta la ,a"a proiect'rii #i*po"iti-ului

Schema optim de de lucru (prelucrare, control, asamblare etc!N reprezint& acea schem tehnic posibil, care asigur& ob#inerea condi#iilor de precizie dimensional& geometric& impuse prin tem& 1i conduce la costul minim al opera#iei! >ceast& faz& presupune parcurgerea urm&toarelor activit&#i6

A$.1.1. Sta,ilirea *c5emelor #e #e lucru 2prelucrare9 co!trol9 a*am,lare etc.6 te5!ic po*i,ile -r! crt! 0 1! Sc"ema de proiectare te"nic posibila OS$-=$N %eumirea 1
$relucrarea cu o singura scula a piesei din aceeasi prindere' piesa este orientata si fixata pe arborele principal

>vantaje 3
< strangere uniforma a piesei' < nu necesita dispozitiv de prindere multiplu a sculelorOfiind utilizata o sculaN < timpi ajutatori de orientarestrangere scazuti' < costul scazut al sculei' < nu necesita dispozitiv de prindere a piesei complex

%ezavantaje @
< necesita dispozitiv de prindere a piesei' < grad scazut de utilizare a puteri masinii unealta'

Sc"ita 7

7!

$relucrarea cu o singura scula a mai multor piese din aceeasi prindere' piesele sunt orientate si fixate pe arborele principal

<strangere uniforma a pieselor' <grad ridicat de utilizare a puteri masinii unealte' < costul scazut al sculelor' <productivitate ridicata'

<necesita dispozitiv de prindere a pieselor complex' <scade durabilitatea sculei' <timp de prelucrare mare' < timpi ajutatori de orientarepozitionare si strangere ridicati'

3!

$relucrarea cu doua scule a mai multor piese din aceeasi prindere' piesele sunt orientate si fixate arborele principal

<strangere uniforma a pieselor' <grad ridicat de utilizare a puteri masinii unealte' < costul scazut al sculelor' <productivitate ridicata'

<necesita dispozitiv de prindere a pieselor complex' <scade durabilitatea sculei' <timp de prelucrare mare' < timpi ajutatori de orientarepozitionare si strangere ridicati'

A$.1.$. Ale.erea *c5emei optime #e prelucrare9 co!trol *au a*am,lare -r! /rt!
1! 7! 3! @! 5! :! D! 4!

/riteriul
$recizia suprafetelor prelucrate )radul de uniformitate a strangerii pieselor )radul de utilizare a puter disponibile a BP =impi ajutatori de *$ si S -ecesitatea dispozitivului de prindere multiplu a sculelor %urabilitatea sculei -ecesitatea folosirii dispozitivului de prindere multipla a pieselor /ostul sculelor

Pnitati partiale pentru S$-=$ numarul6 1 7 3


10 10 D 10 0 10 10 10 :D 10 10 3 D 0 5 5 10 5D 10 10 3 D 0 5 5 10 5D

Se va adopta ca si varianta optima, sc"ema de prelucrare nr! 16 $relucrarea cu o singura scula a


piesei din aceeasi prindere' piesa este orientata si fixata pe arborele principal!

10

F$.:. Sta,ilirea #i*po"iti-ului e;i*te!t *au care poate %i ac5i"i&io!at <! timpul #i*po!i,il 0i poate %i %olo*it
$ozitia piesei Bodul de prelucrare al suprafetelor de acelasi tip sau de tip diferit -umarul pieselor prelucrate simultan -umarul pieselor prelucrate din aceeasi prindere /u o scula /u mai multe scule $e un rand $e mai multe randuri *rizontala

diispozitivuluiSc"ema optima de prelucrare ce sta la baza proiectari

1
< 1 <

1!

-umarul posturilor de lucru

7! 3! @!

=ipul de dispozitiv, dupa gradul de universaliate %ispozitiv existent sau care poate fi ac"izitionat in timp util si poate fi folosit )radul de mecanizare a dispozitivului

%ispozitiv demontabil < <

11

Co!#itii 2C6 T; Co!#itii #e preci"ie #etermi!ate 2CD6 > > Co!#itii *uplime!tare A*i.urarea i!c5i#eri %ortelor #e a*c5iere9 ce!tri%u.ale9 #e i!ertie *i #e *tra!.ere pri! eleme!tele #e orie!tare *au #e orie!tare *i *tra!.ere Limitarea "o!ei #e lucru a *culelelor a*c5ietoare 2a cur*ei a-a!*urilor69 pe!tru cre*terea pro#ucti-itatii prelucrarii Total co!#itii Tipul *c5emei #e orie!tare !ece*ara >

(ra#ele #e li,ertate ale pie*ei Tra!*latii Rotatii T= > ? > T" > ? > R; > > > R= ? > > R" Q R R

>

>

>

>

>

? ? > ? ? Orie!tare cu moti-atie te5!ico1eco!omica9 i!completa

17

A+.1.@. Ale.erea A*upra%e&elorB #e orie!tare-po"i&io!are ale pie*elor

Suprafetele de orientare-pozitionare sunt suprafetele 6 /, E, S, T deoarece pe aceste suprafete se poate aseza piesa pentru a putea fi prelucrate suprafeta >' sunt suprafete de determinate a bazelor de cotare' asigura stabilitatea piesei pe elementele de orientare pozitionare in timpul prelucrarii!

A+.1.C. E-i#e!&ierea eleme!telor #e orie!tare1po"i&io!are *au #e orie!tare1 po"i&io!are 0i *trD!.ere ale #i*po"iti-ului 2rea"emelor6 ce pot %i utili"ate pe!tru materiali"area orie!t'rii-po"i&io!'rii pe A*upra%e&eleB #e orie!tare1po"i&io!are ale*e ale pie*elor9 precum 0i a *im,olurilor ace*tora

13

(15R mec"anism de centrare sau centrare strangere in varianta de meng"ina cu falci normale ' (75R mec"anism de centrare sau centrare strangere in varianta de dornOboltN cu 6 parg"ii falci, plunjere, pene, bile, role, bucse elastice, inele elastice, etc!' (35R dorn OboltN rigid lung tesit OfrezatN fix' (@5R reazem plan' (55R dorn OboltN rigid lung fix' (:5R varf fix (D5R varf automobile (45R varf mobil (35- reazem plan A+.1.E. Sta,ilirea *c5emelor #e orie!tare-po"i&io!are te5!ic po*i,ile 2SOP-TP6

-r! crt!

Sc"ema de orientare te"nic posibila S*-=$

)radele de libertate inlaturate piesei prin orientare =ranslatii Rotatii =x =U =z Rx RU Rz

1!

1@

7!

3!

15

@!

5!

1:

:!

F+.$. Sta,ilirea *c5emelor #e orie!tare-po"i&io!are te5!ic accepta,ile SOP-TA A+.$.1. Determi!area a,aterilor #e orie!tare-po"i&io!are a#mi*i,ile Aopa /onditia de precizie determinantaO/%N =olerant a in conditia /%- CD 0!03 Relatia de calcul a Eroarea maxima de orientare la conditia /%

VoaO/%N
oa =
oa =
1 7
1 7
CD

Voa (mm5
0!015 0!03

0!0:

CD

1D

A+.$.$. Determi!area a,aterilor #e orie!tare-po"i&io!are Aop A+.$.+. Compararea a,aterilor 2erorilor6 #e orie!tare-po"i&io!are Aop cu a,aterile 2erorile6 #e orie!tare-po"i&io!are a#mi*i,ile Aopa 0i *ta,ilirea *c5emelor #e orie!tare-po"i&io!are te5!ic accepta,ile SOP-TA

-r ! crt ! Sc"ema de orientare te"nic posibila OS*-=$N

/onditia de precizie Relatia 2aloar 2aloar determinanta O/!%N de calcul ea lui ea lui a erorii VorO/ VoaO/ de %N %N orientare (mm5 (mm5 reale VorO/%N

%ac a S*=$ este S*=> O%> , -PN

1!

o! = 0

0!015 -P

o! = 0

0!03

14

7!

o! = l o! = 0

0!3 0

0!15 0!015

-P

o! = 0

0!03

3!

o! = l o! = 0

0!3 0

0!15 0!015

-P
o! = 0

0!03

@!

o! = l o! = 0

0!3 0

0!15 0!015

%>

o! = 0

0!03

13

5!

o! = l o! = 0

0!3 0

0!15 0!015

-P
o! = 0

0!03

:!

o! = l o! = 0

0!3 0

0!15 -P 0!015

o! = 0

0!03

70

F+.+. Sta,ilirea *c5emei optime #e orie!tare1po"i&io!are SOP-O

71

F+.:. Proiectarea rea"emelor ale*e pe!tru materiali"area *c5emei optime #e orie!tare1po"i&io!are A+.:.1. Sta,ilirea *olu&iilor 2-aria!telor6 #e rea"eme ce pot %i utili"ate
< reazemul plan "#$ Lmbrac& urm&toarele solu#ii principale6 1!1! cepuri' 1!7! pl&cu#e Opl&ciN' 1!3! inele de orientare-pozi#ionare' 1!@! guler dorn Ocorp dispozitivN' < mecanismul de centrare-strMngere extensibil de tip dorn "7$ Lmbrac& urm&toarele solu#ii de baz&6 7!1! cu elemente de centrare-strMngere rigide6 7!1!1! cu f&lci ObacuriN' 7!1!7! cu bile' 7!1!3! cu role' 7!1!@! cu plunjire OtijeN' 7!1!5! cu pMrg"ii ObrideN' 7!1!:! cu pene OlameleN' 7!7! cu elemente de centrare-strMngere elastice6 7!7!1! cu buc1e elastice cu netede Ocu pere#i sub#iriN' 7!7!7! cu buc1e elastice sec#ionate Ocrestate' cu lamele' cu f&lciN' 7!7!3! cu buc1e elastice cu nervuri Onervurate' ondulate' gofrate' burdufN' 7!7!@! cu inele elastice Oarcuri-disc' arcuri-taler' arcuri-farfurie' 1aibe elasticeN' 7!7!5! cu memrbrane elastice OdiafragmeN cu f&lci!

77

73

7@

75

A+.:.$. Ale.erea *olu&iilor 2-aria!telor6 optime #e rea"eme


$entru alegerea solutiei optime de reazem se va recurge atat la prezentarea avantajelor cat si la prezentarea dezavantajelor acestora! 2arianta aleasa de reazem plan corpul dispozitivului

Subvarianta aleasa este corpul dispozitivului

? ? ? ? ? ? ?

>vantaje6 precizie ridicata' suprafata mare de contact' usurinta rectificarii suprafetei active' protejarea corpului dispozitivului' complexitate scazuta' intretinere usoara'

%ezavantaje6 ? strangerea semifabricatului se face cu forte reletiv mari' ? suprafata activa se uzeaza usor'

?
+D03W-004-001001 $entru reazem tip dorn vom folosi elemente elastice de tip bucsa elastica sectionata

7:

>vand doua tipuri de bucse pe care le pot alege! Pna dintre ele este Sucsa elastica sectionate unilaterala, cu guler, pentru dornuri prezentata in figura urmatoare 6

pe care o voi modifica pentru piesa de prelucrat, prezentata in figura urmatoare 2oi opta pentru bucsa bilaterala cu mecanism de deblocare pentru ca aceasta bucsa se poate mecaniza usor si va putea mateariliza bazele de cotare ale piesei cerute de conditiile determinante!
7D

A+.:.+. Ale.erea materialelor 0i a tratame!telor rea"emelor


Baterial6 *S/ 10 S=>S 1D00-30 =ratament termic6 R calit, revenit la 55-:0 0R/ Buc"iile ascutite se vor tesi Sucsa elastica 0D137-@7170 @0-037 Sursa - )"erg"el XY,ndrumar de $roiectare a %ispozitivelor vol 3YY ,asi 1337, pag 53-:1

A+.:.:. Dime!*io!area rea"emelor # F CG mm L F $@ mm #1 F HG mm D F @E mm lF I mm l1 F 11 mm

74

+.:.@. Ale.erea a3u*ta3elor9 tolera!&elor 2a,aterilor limit'6 0i a ru.o"it'&ilor rea"emelor


Suc1& elastic& sec#ionat& pentru mandrine Element de orientare-strMngere S=>S R ul din care sau extras abaterile limit& 1i toleran#ele S=>S 4100 7 R 44 S=>S 4100 7 R 44 -

/ondi#ii de precizie

%iametrul suprafe#ei cilindrice intrioare active %iametrul suprafe#ei cilindrice exterioare active Png"iul suprafe#ei conice /oaxialitatea suprafe#ei cilindrice active fa#& de suprafa#a conic& 1i fa#& de suprafa#a cilindric& de asamblare /oaxialitatea suprafe#ei conice fa#& de suprafa#a cilindric& activ& /oaxialitatea suprafe#ei cilindrice de asamblare fa#& de suprafa#a cilindric& activ& S&taia radial& a suprafe#elor cilindrice active fa#& de suprafa#a conic&

0D ": -

+ 0 , 014 0

I17 0,01 0,01 0,01 0,005

!ugoziti% Suprafa#a conica activ& interioar&, !a ? 0!4 m' Suprafa#a cilindrica activ& exterioar&, !a ? 0,4 m' Suprafa#a cilindric& exterioar& de cap&t, !a ? 0!4 m' Suprafe#e frontale, !a ? 1,: m'

73

2aloarea abaterii limit& -

/Mmpuri de toleran#e

+.:.C. Ale.erea celorlalte co!#i&ii te5!ice ale rea"emelor


,ndica#ii referitoare la starea suprafe#elor6 R piesele trebuie sa aib& suprafe#ele netede 1i curate' R pe suprafe#ele pieselor nu trebui sa existe incluziuni nemetalice, alte defecte, zgMrieturi, urme de rugin&, fisuri, lovituri'

+.:.E. De%i!iti-area *c5i&elor rea"emelor 0i9 e-e!tual9 a *c5i&elor #e ampla*are a rea"emelor

30

1 R bucsa elastica 7 R con de strangere 3 R piesa Sursa Z$roiectarea dispozitivelor Z vol 1 -! )ojinetc"i si -! )"erg"el 1343 pag 741

@- scula

31

E:. ELA ORAREA SC)EMEI OPTIME DE STRJN(ERE 2SS-O/ SF-O6 KI PROIECTAREA ELEMENTELOR KI MECANISMELOR DE STRJN(ERE SA7 DE ORIENTARE1 POZIIONARE 2CENTRARE6-STRJN(ERE

Sc"emele de strMngere OfixareN OSTN sunt reprezent&ri grafice ce con#in sc"emele optime de orientare OS*-*N la care se adaug& elementele specifice strMngerii6 R R R R R direc#ia, sensul, punctul de aplica#ie 1i m&rimea for#elor 1i momentelor ce solicit& piesele Ln regimuri tranzitorii 1i Ln regim stabil de prelucrare, m&surare OcontrolN, asamblare OmontareN' for#e 1i momente masice' for#e 1i momente de prelucrare Oa1c"iereN, m&surare OcontrolN, asamblare OmontareN' for#e 1i momente cu caracter secundar Ofrec&ri cu mediul, cu lic"idele de a1c"iere, cu reazemeleN' direc#ia, sensul, punctul de aplica#ie 1i m&rimea for#elor de strMngere6 R principale s' R prealabile Oini#iale, de prestrMngere, de reglare, orientareN Sp' R suplimentare Ss' R direc#ia, sensul, punctul de aplica#ie 1i m&rimea for#elor de frecare6 R dintre pies& 1i reazeme' R dintre pies& 1i elementele de strMngere sau orientare-strMngere' R R cursele de strMngere Osl&bireN /s' elementele geometrice necesare Ln calcului for#elor, curselor 1i erorilor de strMngere!

37

:.1. Ela,orarea *c5emelor #e *trD!.ere te5!ic po*i,ile 2S.S. ? T.P.6 Sc"emele de strangere te"nic R posibile reprezint& totalitatea variantelor de amplasare a for#elor de reglare SR, a reazemelor suplimentare si a for#elor de strMngere S Oprincipale, secundare, suplimentareN care fac posibila realizarea de orientare optime 1i conservarea ei in timpul procesului de prelucrare! =ab!71! -r! Sc"eme de strMngere te"nic posibile OSS-=$N crt 1 Tor#e de strMngere aN $iesa s& nu se deplaseaz& pe direc#ia axial& datorit& for#ei $7 S= ( P 7,4 @17!55 = = 1375(da) 5 z a 3 0, 7

*eri+icarea condiiei la rezisten la strivire a supra+eelor de orientare i str,ngere Si S 1375 = = = 0,34(da) mm 7 5 7 -0i d @07 1, 74da) mm 7 < Pa = 10da) mm 7 /oncluzie6 SS-=$ Lndepline1te condi#ia la rezisten#a la strivire! Becanism de centrare R strMngere tip mandrin& bN $iesa nerezemat& frontal sa nu se roteasc& datorit& momentului Be S= ( ' e 7,4 53D,1 = = :3!:(da) 5 z t D 3 0, 7 @0

a = 0, 7 t = 0, 7 z =3 & = coeficient de siguran#& E = &0 &1 &7 &3 &@ &5 &: & = 1,5 1!7 1, 7 1 1 1,3 1 & = 7,4 P = @13,55 ' e = 53D,1

*eri+icarea condiiei la rezistena la strivire Si S :3!: = = = 0, 01 da) mm 7 7 7 -0i D @0 0, 01da) mm 7 < Pa = 10da) mm 7 /oncluzie6 SS-=$ 7 Lndepline1te condi#ia la rezisten#&

Sa#optat F 1H$@ #aN4mm

33

:.$. Sta,ilirea *c5emelor #e *trD!.ere te5!ic accepta,ile 2S.S. ? T.A.6 Se consider& acceptabile din punct de vedere te"nic acele sc"eme de strMngere te"nic posibile OSS=$N care satisfac Ln principal criteriul te"nic al preciziei de strMngere exprimat analitic prin6
sr Oc N sa Oc N

sr Oc N R eroarea de strMngere 9real&; Ocaracteristic&N la condi#ia de precizie c Odeterminant& cs sau


de form&N
sa Oc N R eroarea de strMngere admisibil& la condi#ia de precizie c!

:.$.1. Determi!area erorilor #e *trD!.ere a#mi*i,ile sa Erorile de strMngere admisibile sa reprezint& frac#iunile din toleran#ele condi#iilor de precizie c Odeterminante cs 1i de form&N afectate de erorile de strMngere!
sa OcN
1 3
c

=c R toleran#a la condi#ia c
/ondi#ia Suprafa#a elementul definitoriu al suprafe#ei de prelucrat

/ondi#ia de precizie

=ipul condi#iei

=oleran#a la condi#ia (mm5

%e unde s-a luat toleran#a

sa

/1 /7 /3

Suprafa#a >

Explicit& 5

0,0

0,015

Suprafa#a >

implicit&

0,03

0,01

3@

:.$.$ Determi!area erorilor #e *trD!.ere reale 2caracteri*tice6 sr

Erorile de strMngere reale sunt acele erori provocate de strMngerea pieselor Ln dispozitive! >cestea apar Ln timpul strMngerii pieselor, deci Lnaintea procesului de prelucrare, m&surare, asamblare! Erorile de strMngere reale se determin& pentru fiecare sc"em& de strMngere te"nic posibil&! Erorile de strMngere Ln care piesa este considerat& rigid& vor fi6

s O c N = + max cos + min cos =


?30
Rigiditatea j0 si jS se calculeaza cu relatia6 1 1 1 1 = + + !!!! + = . .1 .7 .s . = rigiditatea sistemului .1 = rigiditatea d int re piesa si reazem .01 = 40000da) mm = .07 .03 = 40000da) mm .S = @450da) mm

s 1 1375 cos = cos 30 = 0 .0 @450

S?constant folosindu-se sistem de actionare "idraulic

35

:.$.+ Compararea sr cu sa 0i *ta,ilirea ST1TA


Se vor considera acceptabile din punct de vedere te"nic SS-=$ care satisfac criteriul te"nic de precizie exprimat prin rela#ia6 sr O c N sa O c N

-r! SS =$

SS-=$

/ondi#ia de precizie

Rela#ia de calcul a erorii de strMngere reale

2aloarea lui sr

2aloarea lui

sa (mm5

(mm5

sr =

s cos .0

0 5

0,01

Este SS=> (% > sau -P 5 %>

sr =

s cos .0

0,01

%>

3:

F:.+ Sta,ilirea *c5emei optime #e *trD!.ere


-r! Sc"eme de strMngere te"nic posibile OSS-=$N crt 1 Tor#e de strMngere
aN $iesa s& nu se deplaseaz& pe direc#ia axial& datorit& for#ei $7

S=

( P 7,4 @17!55 = = 1375(da) 5 z a 3 0, 7

*eri+icarea condiiei la rezisten la strivire a supra+eelor de orientare i str,ngere

Si S 1375 = = = 0,34(da) mm 7 5 7 7 -0i d @0 1, 74da) mm 7 < Pa = 10da) mm 7


/oncluzie6 SS-=$ rezisten#a la strivire! Lndepline1te condi#ia la

bN $iesa nerezemat& frontal sa nu se roteasc& datorit& momentului Be Becanism de centrare R strMngere tip mandrin&

S=

a = 0, 7 t = 0, 7 z =3 & = coeficient de siguran#& E = &0 &1 &7 &3 &@ &5 &: & = 7,4 P = @13,55 ' e = 53D,1

( ' e 7,4 53D,1 = = :3!:(da) 5 z t D 3 0, 7 @0

*eri+icarea condiiei la rezistena la strivire

Si S :3!: = = = 0, 01 da) mm 7 7 7 -0i D @0 0, 01da) mm 7 < Pa = 10da) mm 7


/oncluzie6 SS-=$ 7 Lndepline1te condi#ia la rezisten#&

3D

1 R bucsa elastica 7 R con de strangere 3 R piesa @-scula $rin actionarea cozi conului de strangere 7 spre stanga se va acctiona bucsa 1 care prin deformare va prinde piesa 3 Sursa Z$roiectarea dispozitivelor Z vol 1 -! )ojinetc"i si -! )"erg"el 1343 pag 741

34

F.:.:.

Proiectarea eleme!telor 0i meca!i*melor #e *trD!.ere *au #e ce!trare1 *trD!.ere pe!tru materiali"area *c5emei optime #e *trD!.ere 2SS-O6

A:.:.1. Sta,ilirea *olu&iilor 2-aria!telor6 #e meca!i*me #e *trD!.ere ce pot %i utili"ate

1. Cu motor 5i#raulic rotati-

1. Cu motor p!eumatic rotati-

33

A:.:.$. Ale.erea *olu&iilor 2-aria!telor6 optime #e meca!i*me #e *trD!.ere


-r! crt 1 7 3 @ 5 : D 4 3 10 11 17 13 1@ /riterii -r! for#elor de strMngere principale B&rimea for#elor de strMngere )radul de descompunere a for#elor de strMngere %ac& for#ele de strMngere se descompun dup& direc#ie perpendicular& fa#& de suprafa#a de orientare sau nu %ac& for#ele de strMngere sunt paralele sau nu cu suprafa#a de prelucrare %ac& suprafa#a pe care se aplic& for#ele de strMngere sunt prelucrare sau nu %ac& exist& sau nu tendin#a de r&sturnare, deplasare sau rotire a piesei fa#& de reazeme sub ac#iunea for#elor de strMngere %ac& exist& sau nu tendin#a de modificare a S=-* sub ac#iunea for#elor de strMngere %ac& exist& sau nu posibilitatea apari#iei deform&rii de Lncovoiere sub ac#iunea for#elor de strMngere )radul de deformare al pieselor sub ac#iunea for#elor de strMngere $resiunea de contact reazem-pies& %ac& sunt necesare sau nu reazeme auxiliare %ac& se aplic& sau nu condi#ia de rezisten#& la strivire a suprafe#elor de orientare =*=>8 Ptilit&#i 1 5 3 4 5 3 3 3 0 0 D 5 0 10 D@ 7 D 3 3 : 3 3 3 0 0 4 : 0 10 41

A:.:.+. Ale.erea materialelor 0i tratame!telor meca!i*melor #e *trD!.ere Se alege *8/ :5>, S=>S D35-4D R R tratament termic de Lmbun&t&#ire' duritate 3D,5-54 0R/! $entru a face posibile m&rimile de instalare 1i extrac#ie ale piesei este necesar ca elementele de strMngere simbolizate prin for#a s s& execute o anumit& curs& de strMngere c s 1i eventual o deplasare de degajare OdN pentru eliberarea spa#iului necesar manipul&rilor de instalare 1i extrac#ie! Cs =
O DN

+ .min + d = 0!7 + 7 = 7!7mm

=O%N R toleran#a la cot& care leag& suprafa#a de strMngere cu suprafa#a de orientare corespunz&toare aflat& pe direc#ia for#elor de strMngere sau a diametrului de strMngere +min R jocul minim necesar pentru instalarea 1i extrac#ia comod& a piesei din dispozitiv' + min ? 0,51,5mm $ R dimensiunea maxim& a proeminen#elor piesei care trebuie extras& sau instalat&' d R cursa de degajare a elementului de strMngere!

@0

A:.:.:. Dime!*io!area meca!i*melor #e *trD!.ere

# F CG mm L F $@ mm #1 F HG mm D F @E mm lF I mm l1 F 11 mm

A:.:.I. Determi!area cur*ei #e ac&io!are !ece*are ca a meca!i*melor #e *trD!.ere


A:.:.H. Determi!area %or&ei #e ac&io!are !ece*are Q a meca!i*melor #e *trD!.ere

S S / = O + !b Ntg O + 1 N O + !b Ntg O 1 N + 7 S = 1375da) mm = S 7 7 C 7 Ca = s = = 3!D mm 7tg 7tg15

@1

E@. ELA ORAREA SC)EMEI DE ACIONARE KI PROIECTAREA ELEMENTELOR KI MECANISMELOR COMPONENTE


F@.1. Ela,orarea *c5emei #e ac&io!are A@.1.1. Ale.erea mo#ului #e ac&io!are [n func#ie de modul cum este aplicat& for#a de ac#ionare a mecanismului de fixare sau de centrare 1i fixare dispozitivele pot fi6 R R cu ac#ionare manual&' cu ac#ionare mecanizat&! Sistemul care se preteaz& cel mai bine tipului de mecanism de centrare-strMngere ales este ac#ionarea mecanizat&! @.1.$ Ale.erea tipului #e ac&io!are meca!i"at' >c#ionarea mecanizat& 1i utilizeaz& Ln cazul dispozitivelor cu mai multe locuri de strMngere, cMnd for#ele de strMngere sunt mari, cMnd se cer precizii ridicate ale suprafe#elor prelucrate 1i cMnd se cere cre1terea productivit&#ii prelucr&rii! >c#ionarea mecanizat& este specific& produc#iei de serie mare 1i de mas&! [n func#ie de natura energiei utilizate, ac#ionarea mecanizat& poate fi6 R R R R R R R R R pneumatic&' "idraulic&' pneumo-"idraulic&' mecano-"idraulic&' mecanic&' electromecanic&' cu vacuum' magnetic&' electromagnetic&! /onstruc#iile utilizate Ln acest scop sunt cunoscute sub denumirea de sisteme Oinstala#iiN de ac#ionare, iar mecanismele ce constituie componentul de baz& al acestora, sunt cunoscute sub denumirea de mecanisme OmotoareN de ac#ionare! -cionarea pneumatic

@7

>c#ionarea pneumatic& reprezint& un mod de ac#ionare mecanizat&, caracterizat& prin aceea c& for#a de ac#ionare este realizat& de aerul comprimat ce apas& asupra pistoanelor sau membranelor unor motoare cunoscute sub denumirea de motoare pneumatice! >vantaje6 R R R R R R R R cre1terea productivit&#ii prelucr&rii prin reducerea timpilor auxiliari de strMngere-sl&bire a semifabricatelor' reducerea efortului fizic depus de muncitor Ln timpul procesului strMngerii-sl&birii semifabricatelor' realizarea de for#e constante de strMngere a c&ror valoare poate fi u1or controlat& Ln timpul prelucr&rii, ceea ce duce la eliminarea erorilor de strMngere' determinarea cu precizie mare a m&rimii for#elor de strMngere 1i men#inerea constant& a acestora' motoarele 1i aparatele ce intr& Ln structura instala#iilor de ac#ionare pneumatic& sunt, Ln cea mai mare parte normalizate' la temperaturi sc&zute ale mediului Lnconjur&tor aerul comprimat nu Lng"ea#& Ln conducte! %ezavantaje6 cre1te costul dispozitivelor ac#ionate pneumatic' randament sc&zut Ln cazul utiliz&rii unor conducte lungi cu multe coturi! -cionarea hidraulica >c#ionarea "idraulic& reprezint& un mod de ac#ionare mecanizat&, caracterizat& prin aceea c& for#a de ac#ionare este realizat& de ulei ce apas& asupra pistoanelor sau membranelor unor motoare cunoscute sub denumirea de motoare "idraulice! >vantaje6 R R R R R R forte mari' spatiu disponibil mic' asigura autofranarea' durata de exploatare mai mare decat la cel pneomatic' uzura redusa'

%ezavantaje6 R complexitate constructiva' @3

R R R

cursa limitata' cost ridicat'

@.1.+ Ale.erea -aria!te #e ac&io!are


>c#ionarea pneumatic& reprezint& varianta optim& de ac#ionare a mecanismului de centrarestrMngere ales din urm&toarele considerente6 R R R R R datorit& for#elor de fixare mari' greutate relativ sc&zut&' suport& supraLnc&lziri f&r& pericol de avarii' alimentare comod& cu energie' posibilit&#i mari de reglare a vitezei 1i for#ei dezvoltate!

Scheme tipice de utilizare a acionrii pneumatice cu dubla actiune


Exemplu de utilizare a ac#ion&rii pneumatice Ln cazul Ln care ansamblul dispozitiv-semifabricat este orientat 1i fixat pe arborele ma1inii-unelte cu mi1c&ri de rotatie!

@@

>ceasta va pleca de la sc"ema optim& de strMngere la care se va ad&uga mecanismul de strMngere sau centrare-strMngere precum 1i elementele 1i mecanismele componente ale ac#ion&rii

@5

3 R filtre separatoare 3 R distribuitor

@ R regulator de presiune 11 R motor pneomatic

5 R manometru 17 R mansoane de alimentare

: R ungator 13 R conducte

Sursa (3! )*+,-E./0, -! 1i ()ER()EL N., Proiectarea dispozitivelor, vol! 1! ,nst! $olite"n! ,a1i, 13435

@:

F@.$. Proiectarea compo!e!telor *c5emei #e ac&io!are @.$.1 Sta,ilirea -aria!telor #e compo!e!te ce pot %i utili"ate
'otoare pneumatice normalizate ce pot fi montate separat de corpul dispozitivului sau ata1ate pe corpul dispozitivului! 'otor pneumatic cu piston cu dublu e+ect pentru dispozitive

'otor pneumatic cu +lansa de +ixare pe arborele principal al mainii unelte

'otor pneumatic +ara +lansa de +ixare pe arborele principal al mainii unelte

@D

'otor pneumatic cu piston cu simplu e+ect pentru dispozitive

Supapa de siguranta

@4

!egulator de presiune

0ngtor

1iltru de aer

@3

A.@.$.$ Ale.erea -aria!tei optime


$entru motorul pneumatic, s-a ales varianta6 Botor cu piston cu dubl& ac#iune

A.@.$.+ Dime!*io!area compo!e!telor


Botor cu piston cu dubl& ac#iune % ? 700 mm R diametrul pistonului l ? 75 mm d1 ? 300 mm d ? B1: "1 ? 130 mm 0 ? 110 mm S ? 17 mm 8 ? 1:D 87 ? D7 mm %1 ? 7@0 mm d7 ? 75 mm l1 ? 5 mm S ? 100 mm / ? 300 mm 01 ? :0 mm l7 ? 17 mm 81 ? 75 mm 83 ?177 mm 50

8@? 1@1 mm %7 ? 737 mm %3 ? 30 mm %: ? 144 mm %4 ?100 mm Tor#a \ la presiunea de @da- cm7 este6 \ ? 1750 (da-5 /a ? 3mm

85? 31 mm %@?1:5 mm 01?1: mm %D?155 mm 07 ? 77 mm

A.@.$.: Ale.erea a3u*ta3elor9 tolera!&elor 0i ru.o"it'&ilor


>justaje piston-cilindru6 04 l4 =ij&-capac6 0D f4 Rugozit&#i cilindru 1i tije6 Ra ? 0!7-0!@ Jm Rugozit&#i6 R suprafe#e active plane6 R Lnainte de rectificare !a 175m R dup& rectificare6 !a = 0,7 :!3m R cilindrice6 !a = 0,@ 1!: m R suprafe#ele g&uri 1uruburi de fixare6 !a = 75m

51

Bibliografie de baz pentru proiectul de an/ semestru la disciplina Proiectarea dispozitivelor 1! ()ER()EL N., Proiectarea dispozitivelor 2! -ote de curs! P! =! 9)"! >sac"iZ ,a1i, Tacult! /onstr! de Ba1!, Specializ! =e"nol! /onstr! de Ba1!, 700:-700D! 7! ()ER()EL N., Proiectarea dispozitivelor 3! -ote de curs! P! =! 9)"! >sac"iZ ,a1i, Tacult! /onstr! de Ba1!, Specializ! =e"nol! /onstr! de Ba1!, 700D-7004! 3! )*+,-E./0, -! 1i ()ER()EL N., Proiectarea dispozitivelor, vol! 1! ,nst! $olite"n! ,a1i, 1343! @! ()ER()EL N., Construcia i exploatarea dispozitivelor, vol! 1 < 7, ,nst! $olite"n! ,a1i, 1341! 5! 2>S,,-R*K/P8E. Sanda, )*+,-E./0, -!, >-%R*-,/ /!, KE8>R,P Bircea, ()ER()EL N., Proiectarea dispozitivelor4 Sucure1ti6 Ed! %id! 1i $edag!, 1347! :! =>/0E 2oicu, P-)PRE>-P ,!, SR])>RP >urel, )*+,-E./0, -!, ()ER()EL N!, B>R,-ES/P ,!, KP=EP 2irgil, %RP.P Silvia, Construcia i exploatarea dispozitivelor4 Sucure1ti6 Ed! %id! 1i $edag!, 1347! D! S=]-ES/P ,! 1i =>/0E 2oicu, Dispozitive pentru maini-unelte ! Proiectare, construcie! Sucure1ti6 Ed! te"n!, 13:3! 4! S=]-ES/P ,! 1i =>/0E 2oicu, Dispozitive pentru maini-unelte ! Proiectare, construcie! Sucure1ti6 Ed! te"n!, 13D3! 3! =>/0E 2oicu, P-)PRE>-P ,!, S=R*E /!, 5lemente de proiectare a dispozitivelor pentru maini-unelte ! Sucure1ti6 Ed! te"n!, 1345! 10! =>/0E 2oicu, P-)PRE>-P ,!, S=R*E /!, Proiectarea dispozitivelor pentru maini-unelte ! Sucure1ti6 Ed! te"n!, 1335! 11! SR])>RP >urel, Proiectarea dispozitivelor, vol! ,! =eoria 1i practica proiect&rii sc"emelor de orientare 1i fixare! Sucure1ti6 Ed! te"n!, 1334! 17! =>/0E 2oicu 1i SR])>RP >urel, Dispozitive pentru maini-unelte! Proiectarea schemelor de orientare i +ixare a semi+abricatelor! Sucure1ti6 Ed! te"n!, 13D:! 13! SR])>RP >!, $]-PK 2!, %P8)0ERP 8!, >RBE>-P >!, S51--D6S!7'! Sistem i metod! 2ol! 1! eoria i practica proiectrii dispozitivelor pentru prelucrri pe maini-unelte ! Sucure1ti6 Ed! te"n!, 1347! 1@! S=PRWP >urel, 8azele proiectrii dispozitivelor de control al +ormei i poziiei relative a supra+eelor 9n construcia de maini! Sucure1ti6 Ed! te"n!, 13DD! 15! ()ER()EL N. 1i SE)0E%,- -!, Proiectarea reazemelor dispozitivelor tehnologice! ,a1i6 =e"nopress, 7007! 1:! ()ER()EL N. 1i SE)0E%,- -!, Concepia i proiectarea reazemelor dispozitivelor tehnologice! ,a1i6 =e"nopress, 700:! 1D! ()ER()EL N. 1i )*+,-E./0, -!, :ndrumar de proiectare a dispozitivelor, vol! 1! >naliza temelor de proiectare! ,nformarea ini#ial&! Stabilirea datelor ini#iale! Stabilirea solu#iilor de ansamblu ale dispozitivelor, ,nst! $olite"n! ,a1i, 1337! 14! ()ER()EL N., 6ndrumar de proiectare a dispozitivelor, vol! 7! Elaborarea sc"emelor optime de orientare Ln dispozitive! ,nst! $olite"n! ,a1i, 1337! 13! ()ER()EL N., :ndrumar de proiectare a dispozitivelor , vol! 3! $roiectarea elementelor de orientare ale dispozitivelor, ,nst! $olite"n! ,a1i, 1337! 70! )*+,-E./0, -! 1i ()ER()EL N., :ndrumar de proiectare a dispozitivelor , vol! @! $roiectarea sistemelor de stMngere! ,nst! $olite"n! ,a1i, 1337! 71! -,/P8>E B!, S*0*S,E2,/, /azimir, ),PR/] 2irgil, )>,),-S/0, Radu, WPS/P 2ictor, ()ER()EL N., :ndrumar pentru elaborarea studiilor tehnico-economice 9n proiectele de diplom ! ,nst! $olite"n! ,a1i, 1343! 77! $8>0=E>-P Soris, SE8*PS*2 2italie, />R>=> Eugen, /0,R,.] /!, /*WB[-/] Bircea, %RP.P /ostac"e, ()ER()EL N. 1!a! :ndrumar pentru activitatea de cercetare-proiectare i 9ntocmire a proiectului de diplom4 Ba1ini-unelte, scule, ec"ipamente de prelucrare 1i control! 2ol! 1 < 3! ,nst! $olite"n! ,a1i, 1343! 73! *8=E>-P Remus 1i 2>8>S> ,oan, -tlas de dispozitive de precizie pentru strun.ire, gurire, +rezare ! Sucure1ti6 Ed! te"n!, 1337!

57