Sunteți pe pagina 1din 13

S.C. EDILITARA PROCEDURA DE LUCRU PENTRU PUBLIC S.A. TG.

JIU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.1 din 26

ACTIVITATEA DE DE !APE!IRE" PREVE#IREA I C$%&ATEREA P$'EI('(I DI# %(#ICIPI(' T). *I(

LISTA DE SEMNATURI ELABORAT


Numele si prenumele Semna ura Da a
'I TA DE DI+(!ARE

VERIFICAT

APROBAT

Nr !r

Des ina arul "#!umen ului

Re$i%ia

E&emplar

Da a

Semna ura

'I TA DE %$DI+ICARI,RETRA)ERI

Nr !r

N# a "e m#"i'i!are(re ra)ere

Denumirea m#"i'i!arii( re ra)ere

Da a

C#" "#!umen

Pa).

S.C. EDILITARA PROCEDURA DE LUCRU PENTRU PUBLIC S.A. TG. JIU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.2 din 1-

1. SCOPUL
Aceasta procedura cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tamplarie structurale pentru acoperisuri , pentru pardoselile din lemn , placari cu lambriuri . Lucrarile pentru tamplarie pentru acoperis sunt necesare atat in constructiile noi cat si in cele de reabilitare, in timp ce cele pentru pardoseli din lemn doar in lucrarile de reparatii in cladirile. Componentele de tamplarie pot avea urmatoarele functii: decorative, mecanice si portante.

2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


Acolo unde exist contradictii ntre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 1. ! "1#$1##% & 'hid pentru calculul la starile limita a elementelor structurale din lemn aprobat de (.L.!.A.). *. +,$ $-.."..1##+ -. C /+$1#.+ & indrumator privind utilizarea in constructii a placilor de lemn si a placilor din fibre de lemn aprobat de 0.C.C.!.1.C. *. 2%$1".1-.1#.+ & inlocuieste C /+$1#%# /. C 2+$1#.+ & instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casa la materiale lemnoase folosite in constructii. Aprobat de 0.C.C.!.1.C. *. -/$-%."+.1#.+ 2. ! "",$-""/ & normativ privind proiectarea constructiilor din lemn. Aprobat de (.).C.). /"/$1+."#.-""/. *evizuieste ! "",$1##+
'egenda %.'.P.A.T. , %ini./er0l '01rarilor P02li1e .i Amena3arii Teri/ori0l0i %.T.C.T. , %ini./er0l Tran.por/0rilor" Con./r01/iilor .i T0ri.m0l0i I.C.C.P.D.C , In./i/0/0l Cen/ral de Cer1e/are " Proie1/are .i Dire1/ivare in Con./r01/ii

3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE, LIVRARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE


3.1. Materiale Lucrarile includ urmatoarele articole si materiale: a3 4lemente structurale din lemn Capriorii - piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta , care sustin elementele secundare ale acoperisului 5 sipci , astereala 36 se executa din ri'le de lemn care reazema pe pane 6distanta uzuala intre capriori este de ",% 7 1,- m 6 Pan ! sunt piese din lemn , rezemate pe popi , dispuse lon'itudinal cladirii 6 distantele uzale intere pane sunt de -," 7 /,, m 6 deschiderea panei este intre /," 7 ,," m 6 innadirea panelor se face in dreptul popilor6 Co"oroa# ! - sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale cladirii , pe care sprijina capriorii 6 se ancoreaza din loc in loc de centurile zidurilor exterioare prin intermediul unor scoabe metalice 6 Popii sunt piese realizate in 'eneral din lemn rotund asezati vertical sau inclinat 6 popii reazema pe zidurile portante transversale sau lon'itudinale prin intermediul unor talpi 6 la partea superioara popii sustin panele 6 in mod current , sectiunile popilor au diametrul de 1- 7 1+ mm 6 C! "$ii sunt elemente orizontale din lemn care solidarizeaza popii intre ei in sectiune transversala formand impreuna cu acestia un cadru indeformabil 6 clestii se amplasaaza sub pane si se prind de capriori si pane cu buloane sau cuie 6 in dreptul prinderii popii rotunzi se tesesc in vederea asi'urarii unor suprafete plane de contact cu clestii 6 sectiunea uzuala pentru clesti este de -,. x 1, cm 6 Con$ra%i" ! sunt piese din lemn rotund 5 cand popii sunt din lemn rotund 3 sau din lemn ecarisat 5 cand popii sunt din lemn ecarisat 3, care realizeaza contravantuirea lon'itudinala a sarpantei si care preiau incarcarile orizontale 6 in mod current contrafisele au diametrul de 1" 7 1- cm 6

S.C. EDILITARA PROCEDURA DE LUCRU PENTRU PUBLIC S.A. TG. JIU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.- din 1-

S&a'n ( ansamblu transversal alcatuit din popi ,clesti si capriorii din dreptul clestilor 6 distanta optima dintre scaune este de / 7 ,m6 )oate aceste dimensiuni si caracteristici sunt orientative . !entru realizarea sarpantelor scolilor se vor respecta dimensiunile si caracteristicile indicate in planse. (area majoritate a elementelor sarpantei o reprezinta piesele din lemn .Acestea trebuie sa respecte caracteristicile 'enerale ale elementelor din lemn conform standardelor in vi'oare b3 8ipci, panori, placi pentru acoperis 4 !laci din lemn din esenta tare pentru pardoseli lamba si uluc6 4 !anouri din lemn din esenta moale sau placi din cherestea ca suport pentru membranele acoperisului si stratul de scanduri de sub acoperis6 4 8tructura lucarna6 4 8a'eac6 4 !lacarea partii de dedesupt a acoperisului6 4 8ipci pentru fixarea ti'lelor si tablelor din metal. 4 !anouri pentru placarea peretilor interiori cu lamba si uluc6 4 8cari, mana curenta, balustrade din lemn 5in cladirile istorice36 4 !laci de protectie pentru peretii interiori din lemn masiv6 4 9lafuri interioare pentru usi din lemn, placa a'lomerata acoperita cu rasina din melamina sau marmura artificiala 5:erzalit sau similar aprobate36 15 (obile incorporata 4 !anouri din lemn masiv, placa a'lomerata acoperita cu rasina din melamina si placaj pentru dulapuri, dulapuri etc. conform planselor. 4 )able6 4 (asti de protectie din lemn pentru calorifere. d5 Accesorii 4 Cuie si suruburi, 4 ;olturi, piulite si saibe6 4 !laci pentru insurubare si talpi6 4 Ancore din otel6 4 Adezivi6 4 !rotectii impotriva ciupercilor6 4 !roduse de i'nifu'are. e5 4chipamente 4 (acarale6 4 4levatoare si trolii. 3.2. Livrare, Manipulare si Depozitare Cheresteaua structurala trebuie sa fie insotita de certificatele de calitate si de alte documente care sa certifice orice tratament industrial. Cheresteaua se va depozita in stive, la distanta de sol si astfel incat sa fie evitat

S.C. EDILITARA PROCEDURA DE LUCRU PENTRU PUBLIC S.A. TG. JIU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.6 din 1-

contactul cu apa de ploaie,si sa fie permisa o buna circulatie a aerului intre straturile de cherestea. Cheresteaua de calitati diferite se vor marca si depozita diferit. 4lementele pre7asamblate 5cum ar fi ferme prinse in cuie sau 'rinzi 'rele din lemn laminat3 vor fi depozitate astfel incat sa se asi'ure accesul usor cu macarele, elevatoare, trolii si alte masini de ridicare. 8e vor proteja impotriva oricaror deteriorari cauzate de vant puternic. Lemnul pentru tamplarie se va trasporta in mijloace de transport inchise, evitand orice deteriorari in timpul transportului. <rice parti mobile ale tamplariei 5sertare, usi etc.3 se vor fixa pentru a evita deschiderea accidentala. 8uprafetele expuse se vor proteja impotriva z'arieturilor. !anourile pentru placare trebuie sa fie transportate in invelisuri de plastic si le'ate, pentru a evita orice deteriorare. )amplaria va fi depozitata intr7un loc uscat de pe santier, bine protejata de intemperii . <rice material inflamabil se va tine departe piesele din lemn si de tamplarie. 4lementele metalice de ancorare si de le'atura se vor depozita separate, in spatii inchise , in vederea evitarii contactului direct cu umiditatea din atmosfera. 4lementele din lemn care se folosesc la realizarea sarpantelor trebuie sa fie uscate , fara fisuri si crapaturi vizilbile 3.3. Predari 0nainte de inceperea lucrarilor, Contractorul va furniza plansele de excutie si mostre de materiale pentru a fi aprobate de 1iri'inte. )amplaria facuta pe comanda var fi detaliata atat privind cota cat si sectiunea.

). E*ECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, MONTA+.


4.1. Tamplarie neprelucrata )oata tamplaria trebuie marcata in stricta concordanta cu planurile si trebuie fixate in cea mai buna metoda posibila si cu aprobarea !roiectantului si 0nvestitorului. 8tructura de lemn se va prinde corect, se va verifica, prinse in suruburi sau bolturi cum este necesar. 0mbinarile lon'itudinale din sa'eacuri, etc. trebuie facute pe suporturi. 4lementele din lemn cu imbinari suprapuse, trebuie sa se suprapuna 1," mm sau de - ori inaltimea elemntului cel mai mare. Cuiele, suruburile, piron, bolturi, ancore pentru incadrare si conectori pentru elemente de lemn trebuie prevazute unde este necesar si cum este proiectat. 0n afara de imbinarile care sunt proiectate in lucrarile structurale altele nu sunt premise decat cu permisiunea anterioara din partea !roiectantului. ici un element structural nu va fi taiate fara directionarea lor. !entru alte lucrari de tamplarie, elementele din lemn, vor fi pe cat posibil dintr7o bucata pe aceeasi deschidere. La colturi, elementele din lemn vor fi imbinate pe jumatate pentru elementele de aceasi 'rosime si se vor suprapune suficient pentru materialele de 'rosimi diferite. 4.2. Elemente pentru finisaje tamplarie din lemn a3 9eneralitati Calitatea tamplariei$elementelor pentru finisaje, 'rosimea panourilor si tipul conexiunilor si constructiilor sunt definite conform proiectului tehnic.

0n locul placilor a'lomerate, este de preferat sa se foloseasca articole din lemn solide care se vor finisa cu poliuretan sau lac alchidic deoarece acestea se pot retusa si repara usor. )rebuie evitata folosirea finisajelor si a produselor laminate care sunt 'reu de retusat si de revopsit pe santier. 8e vor evita finisaje din vopsea de ulei, care adesea necesita intretinere excesiva.

S.C. EDILITARA PROCEDURA DE LUCRU PENTRU PUBLIC S.A. TG. JIU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.7 din 1-

25 8cari din lemn )oate elementele scarilor din lemn se vor face din lemn de esenta tare masiv conform proiectului tehnic sau, in cazul in care se repara, conform conditiilor existente. 15 )amplarie si mobila incorporata !entru tamplaria din lemn in scoli, nu se vor folosi panouri din fibra cu densitate medie cu placare cu vopsea pentru ca nu sunt suficient de robuste si durabile, se vor folosi placi a'lomerate cu placare din rasini de melamina 5=ormica, *esopal sau similar aprobate3 sau lemn masiv 5furniruit sau lacuit3. =eroneria, deasemenea, va fi de calitate institutionala. 8e vor folosi balamale le'ate cap la cap ori de cate ori este posibil. 8e vor folosi piese 'lisante cu rulmenti de buna calitate cu capacitatea de incarcare adecvata pentru scopul propus. )ra'erea sertarelor si ale usilor nu trebuie sa aiba bariere, dar nu trebuie sa iasa intr7un mod care sa su'ereze ca tra'erea poate fi folosita ca etapa 5o problema comuna pentru tra'erea sertarelor joase3. =eroneria folosita la tamplarie trebuie sa fie disponibile in mod obisnuit si usor de 'asit in *omania. 8e va folosi doar feronerie care a fost disponibila pentru mult timp si care se asteapta sa fie disponibila si in viitor. !anourile din plastic laminate se vor construi cu placi sustinatoare sau de echilibrare pe suprafetele mascate pentru a reduce deformarea. )oate partile interioare se vor acoperi complet cu placi laminate sau se vor etansa complet impotriva umezelii pentru a reduce probabilitatea ca interiorul sa se umfle si ca placa laminata sa se desfaca6 acest lucru este foarte important la desprinderea placilor de protectie. !anourile de la lavoare nu trebuie sa fie laminate6 sunt dificil de a se mentine uscate, de afi curatate, si usor de deteriorat. 8e prefera lavoarele prinse de perete fara panouri. >n panou in partea opusa sau lan'a lavoar sunt oportune pentru a asi'ura loc pentru carti, 'enti si pachete cand se foloseste lavoarul. !anourile vor fi prinse adecvat pentru a siuporta 'reutate si incarcatura neobisnuita 5cum ar fi asezarea oamenilor pe panouri3. d5 (ontarea tablelor pe perete )ablele sunt confectionate din lemn cu rama din lemn de esenta tare 5stejar lacuit3 si o placa pentru creta in partea inferioara. ?opseaua nea'ra sau verde 5vezi salile de clasa existente3 va fi mata sau lac din rasina alchidica fara luciu fabricat pentru a se folosi la table. *andamentul vopselei va fi 'arantat pentru cel putin 1" ani. )ablele se vor fixa direct cu suruburi din otel in 'aurile din perete, suficiente pentru a face fata incarcaturii. )ablele vor fi cat mai mari posibil, dar dimensiunile minime vor fi de -,1" m latime si de 1,-" m inaltime. e5 Lambriuri Lambriurile sunt facute din prefabricate din lemn de esenta moale cu lamba si uluc fixate vertical pe sipcile orizontale ancorate pe pereti cu suruburi. Lambriurile vor avea minim 1,-"m inaltime, cu sipci profilate in partea superioara si o bordura din lemn in partea inferioara. Lambriurile vor avea suprafata perfect neteda si lacuita. )rebuie sa asi'ure circulatia neintrerupta a aerului in aspatiul 'ol intre perete si lambriu. 85 (asti protectie pentru calorifere (astile protectie se vor executa din: , *ame din lemn de esenta tare cu 'rilaj vertical din lemn.

, Alternativ se pot folosi panouri <8; acoperite cu rasina din melamina 5cum ar fi :erzalit sau similar aprobate3 5ca pentru 'lafurile pentru ferestre de mai jos3. =ixarea panourilor verticale vor fi mobile pentru intretinerea caloriferelor. Console metalice re'labile 5console telescopice3 se pot folosi pentru a sustine in acelasi timp 'lafurile de la ferestre. !anourile vor avea o distanta

S.C. EDILITARA PROCEDURA DE LUCRU PENTRU PUBLIC S.A. TG. JIU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.6 din 1-

minima de 1, cm fata de podea si va permite circulatia aerului in jurul radiatorului. !anoul va avea o distanta pe orizontala fata de calorifer de minim ,cm. *ama din lemn va fi suficient de robusta si nu se va deforma sub influenta caldurii. g5 !laci pentru 'lafuri interioare de ferestre ?or fi facute din: , Lemn masiv 5lacuit36 , !AL melaminat 6 , <8; acoperit cu rasina din melamina 5:erzalit @Linea@ sau @4xclusiv@3. 9lafurile pentru ferestre nu vor avea pante spre fereastra. 1aca exista o panta mica 5pentru a drena condensul iarna3, aceasta trebuie sa fie spre interiorul camerei. !lacile pentru 'lafuri vor avea un canal pentru condens de -,mm latime si ,mm adancime. 8e vor evita puntile termice si infiltratiile de apa la intersectia dintre rama ferestrei si placa pentru 'laf prin masuri adecvate. 8unt posibile metode variate de montare: Cand se lipeste pe partea superioara a tampalriei masive sau pe beton, spatiul dintre sipcile din lemn se va umple cu un strat termo7insolator 5- componente, spuma sau placa3. Ca adeziv se va folosi 8iAa ;ond )- 5sau similar aprobate3. 0ntersectia dintre rama de 'eam si palaca pentru 'laf se va desparti de o fasie hidroizolatoare. 8e permite montarea 'lafurilor doar direct in patul de mortar folosind ancore din otel 'alvanizat, daca o banda veriticala termo7izolatoare separa placa de 'laf si patul de mortar de rama ferestrei. 0n cazul unei imbinari cap la cap intre 'laf si rama ferestrei, rostul trebuie etansat cu mastic. 1aca consola 'lafului este mai mare de 1"cm, se va folosi o consola metalica. Consolele trebuie sa fie suficiente ca numar 5la intervale de ,"cm3 si ancorate in perete pentru a sprijini o sarcina verticala de minim 1A 5accesibilitatea 'lafului pentru mentinerea si curatarea ferestrelor3. 1aca <8; si placile a'lomerate se folosesc pentru 'lafuri placi , mar'inile acestor placi trebuie protejate impotriva infiltrarii apei. 8e vor folosi piese speciale. Atentie deoasebita trebuie acordata zonelor umede, cum ar fi camerele de dus, piscinele, spalatoriile sau bucatariile.

,. CONTROLUL CALITATII
!.1. Tamplarie masiva )oate elemetele din lemn folosite la tamplarie vor fi uscate si tratate impotriva ciupercilor. =abricarea tuturor elementelor din lemn se va face din elemente standardizate si trebuie sa fie in concordanta cu: 4 Continutul maxim de umiditate max.1#B6 4 Clasa 000 de calitate standard pentru elementele din lemn in concordanta cu ! "",7-""/ pentru orice sortiment6 Ori-in a &. r "$ ! i 8e recomanda sa se foloseasca cherestea din productia interna . )otusi, cand se foloseste cherestea importata, trebuie dovedit ca provine de la o sursa fiabila, cu o eticheta care atesta ca a fost taiata de o companie

certificata pentru mana'ementul forestier, sustinatoare a mediului 5incluzand pro'ramul pentru reimpadurire si$sau taiere selectiva3. P!a&i p n$r' a&op ri" !lacile din lemn pentru acoperis trebuie sa fie perfect plane pentru a preveni orice deteriorare a membranei hidroizolatoare.

S.C. EDILITARA PROCEDURA DE LUCRU PENTRU PUBLIC S.A. TG. JIU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.9 din 1-

8tructura din lemn a acoperisului va fi ancorata de centura ultimului inel, pentru a: 4 !entru a rezista la cel putin de 1,+A $m- forta de ridicare cand se testeaza in orice loc6 4 8a fie in concordanta cu cerintele producatorului pentru sistemul de acoperis. Tra$a/ n$ 0 &on" r1ar 4lementele din lemn indicate in proiect vor fi conservate si tratate si vor fi in concordanta cu cerintele aplicate conform C 2+$.+. Aceste conservari se vor face in concordanta cu normele romanesti de sanatate si si'uranta. Conservarea pentru panourile din lemn care trebuie tratate structurile pentru acoperis care probabil vor intra in contact cu sistemele de membrana ale acoperisului si cu scandurile din lemn trebuie aprobate de !roiectant si de producatorul sistemului de acoperis. Creozotul, pentaclorofenal, nafenatul din cupru si Cuinolinate din cupru de obicei nu sunt aprobate de producatorii de sisteme de acoperisuri. Pro0'" 0 i-ni%'-ar )oate elementele structurale din lemn din mansarde, trebuie tratate cu produse i'nifu'e conform standardelor in vi'oare. ELEMENTE DE FINISA+E DIN LEMN Ori-in a ! /n'!'i p n$r' $a/p!ari ?ezi cherestea pentru tamplarie masiva. Con$in'$'! 0 '/i0i$a$ 4lementele individuale vor avea un continut de umiditate, ex lucrarile producatorului de 1, 5D -3 B doar daca nu este stabilit altfel. 1aca este necesar, continutul de umiditate se va verifica cu un aparat electric pentru umiditate. 0n caz de disputa, continutul de umiditate se va determina prin testul de uscare in cuptor a pieselor luate din centru elementelor. P!a&a2'! !entru folosire la tamplarie de finisare, panourile din placaj trebuie sa fie in concordanta cu cerintele 8* 4 +/+71 in conditii uscate si 8* 4 +/+7- in conditii de umiditate. !anourile din placaj, deasemenea trebuie sa fie in concordanta cu cerintele 8* 4 +/+7/. A#a$ ri a0/i"i#i! Abaterile dimensiunilor, in acelasi timp ale dimensiunilor de livrare si nominale trebui sa fie cuprinse in urmatoarele limite: 4xistenta oricaror deformari se va stabili la livrare. a5 =orma dreptun'hiulara 1eformarea formei dreptun'hiulara nu va depasi ",- B masurata de7a lun'ul latimii. 25 ;ombare ;ombarea nu va depasi ",, B din latime la livrare. 15 0ndoire !entru lun'imi care nu sunt mai mari de 1," m, indoirea nu va depasi ",, B din lun'ime la livrare.

!entru lun'imi care sunt mai mari de 1," m, indoirea nu va depasi 1," B din lun'ime la livrare. 1aca produsele se vor monta doar prin lipire, acest lucru trebuie mentionat cand se face comanda. !entru aceste produse, indoirea nu va depasi ",, B din lun'ime. d5 (ar'ini drepte

S.C. EDILITARA PROCEDURA DE LUCRU PENTRU PUBLIC S.A. TG. JIU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.: din 1-

!entru lun'imi mai mici de 1," m, nu va depasi ",- mm. D ",1 B !entru lun'imi mai mari de 1," m, nu va depasi ",, mm. 7 pentru lun'imi E ,"" mm : 7 pentru lun'imi F ,"" mm : D ",, mm 7 pentru latimi E -"" mm : D ",- B 7 pentru latimi F -"" mm : D ",- mm 7 pentru 'rosimi : D ",- mm 1eformari 4xistenta oricaror deformari se va stabili la livrare. a5 =orma dreptun'hiulara 1eformarea formei dreptun'hiulara nu va depasi ",- B masurata de7a lun'ul latimii. 25 ;ombare ;ombarea nu va depasi ",, B din latime la livrare. 15 0ndoire !entru lun'imi care nu sunt mai mari de 1," m, indoirea nu va depasi ",, B din lun'ime la livrare. !entru lun'imi care sunt mai mari de 1," m, indoirea nu va depasi 1," B din lun'ime la livrare. 1aca produsele se vor monta doar prin lipire, acest lucru trebuie mentionat cand se face comanda. !entru aceste produse, indoirea nu va depasi ",, B din lun'ime. d5 (ar'ini drepte !entru lun'imi mai mici de 1," m, nu va depasi ",- mm. !entru lun'imi mai mari de 1," m, nu va depasi ",, mm. e5 !relucrare Calitatea prelucrarii pe partile vizibile ale tamplariei din lemn masiv trebuie sa fie astfel incat sa poata primi finisajul fara alte operatii exceptand frecarea usora. )oate componentele vor fi prelucrate cu atentie si finisate pe partea vizibila. Abateri usoare ale texturii lemnului sau defecte similare, cand se pot indeparta usor prin sablare. D'ri$a$ "i '3'ra 0n cazul unei dispute si daca este relevant, duritatea se va masura in concordanta cu 4 1,/2 pentru produsele din lemn si cele pe baza de lemn. >zura se va masura confrom pr4 ? 1/+#+. ?alorile necesare pentru duritate si uzura, cand lemnul nu este protejat, vor fi mentionate in proiectele tehnice. For$a / &ani&a 0n caz de disputa si daca forta mecanica este relevanta 5de exemplu pentru scarile, dulapurile, rafturile pentru carti din lemn3, si daca 'rosimea materialelor livrate nu este in conformitate cu detaliile de executie, materialele$produsele din lemn sau pe baza de lemn se pot testa in concordanta cu: , 8* 4 2". pentru materialele din lemn sau pe baza de lemn, , 8* 4 %.# si 8* 4 1",. pentru produsele pe baza de lemn. "erinte pentru componentele din lemn pentru scari Ca!i$a$ a a0/i"a p n$r' &. r "$ a &on%or/ SR EN 4)2

S.C. EDILITARA PROCEDURA DE LUCRU PENTRU LUCRARI PUBLIC S.A. TG. JIU DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.; din 1-

4lement
(ar'ine

Clasa 4r =inisaj transparent G/"

G #2=inisaj <pac
G2"

Contractie
u se permite

Abatere a texturii lemnului


-" mm$m

0mbinare coada de randunica


2 pe metru, nu se permite cu finisaj transparent

!artea orizontala a scari i - mm$m !artea verticala -" mm$m Coloana a unei scari in spirala - mm$m - mm$m (ana G1" curenta ;alustrada !rotectie

G1" 8e permite, daca este laminat -" mm$m 2 pe metru, daca este laminat G/" G/" G1" G/" u se permite -" mm$m

G/" u se permite G2" 2 pe metru G/"

Fo!o"ir a a!0 .i0 i %or/i&


>nele placi a'lomerate, placaje si materiale din placi similare sunt produse cu adezivi care emit aldehida formica. 8e permite sa se foloseasca acest tip de material 1<A* la mobil0ier si dispozitivele de prindere , daca nu emit mai mult de ",1, m' de aldehida formica per m/ de aer 5clasa de emisie 41 conform 8* 4 %1%7-3. !entru a demonstra conformitatea cu aceasta restrictie, este necesar ca materialul sa se fi testat de producator intr7o camera climatica in conditii de laborator. Contractorul sau producatorul trebuie sa furnizeze un certificat de testare. =azele de executare ale acoperisului tip sarpanta sunt urmatoarele: 7 8e verifica daca lucrarile anterioare au fost finalizate si existenta scoabelor pentru a fixa cosoroabele la ultimul etaj sau la atic6 , 8e marcheaza pozitia elementelor de baza pentru popi6 , 8e fixeaza cosoroabele aticului6 , 8e fixeaza elementele de baza ale popilor folosind elemente metalice ancorate in palca de beton peste ultimul etaj6 , 8e monteaza popii6 , 8e monteaza si se imbina clestii cu popii folosind scoabe, cuie, bolturi6 , 8e monteaza si imbina panele6 , 8e monteaza toate elementele de ridi'izare ale structurii acoperisului.

1upa montarea astereala, toate elementele din lemn trebuie sa fie i'nifu'ate 4.5. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR
?erificari inainte de inceperea executiei )rebuie sa verifice : , 4xistenta procedurilor tehnice de executie pentru lucrari de sarpanta6

S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. TG. JIU

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.10 din 1-

, 4xistenta certificatelor de calitate pentru materiale si verificarea vizuala a calitatii lemnului utilizat 5 sa nu aiba fisuri , sa nu fie de'radat 36 , 0ncheierea lucrarii executate anterior 5!? receptie calitativa pentru receptia a placii de beton de la ultimul nivel36 , 4xistenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie6 , )rasarea pozitiei talpilor popilor6 , 1epozitarea corespunzatoare a materialelor astfel incat 'reutatea sa fie uniform distribuita pe toata suprafata placii6 , 4xistenta scoabelor pentru fixarea cosoroabei in centurile exterioare de la ultimul nivel6 , Corespondenta sectiunii elementelor de lemn ale sarpantei cu prevederile proiectului6 ?erificari in timpul executiei lucrarilor de Harpanta )rebuie sa verifice: , *espectarea procedurii tehnice de executie prezentata de constructor in documentele de calitate6 , *espectarea proiectului si a detaliilor de executie6 , =ixarea ri'ida a talpilor popilor in placa de beton prin intermediul unor confectii metalice ancorate6 , *i'idizarea cosoroabei de centura prin intermediul scoabelor din centura6 , 1aca innadirea panelor se face in dreptul popilor 6 , 1aca la innadirea popilor si a clestilor se face chertarea elementelor in vederea asi'urarii unei suprafete plane de contact6 , 1aca la solidarizarea clestilor cu popii se folosesc cuie sau buloane6 ?erificari la sfarsitul executiei lucrarilor de sarpanta )rebuie sa verifice: , 4xistenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor6 , 4xistenta a'rementelor tehnice6 , 4xaminarea directa a calitatii lucrarilor verificandu7se prin sondaj sectiunile elementelor , distanta dintre elemente, aspectul visual al elementelor de sarpanta6 4xistenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa si de lucrari ascunse intocmite pentru aceasta lucrare

4.6. I7NIFU7AREA TAMPLARIEI STRUCTURALE 1efinitii, 'eneralitati


Conform ormativului de si'uranta la foc 7 !11. $ ##, fiecare constructie are un 'rad de rezistenta la foc, stabilit prin proiect, functie de riscul de incendiu sau de cate'oria de pericol, destinatie si importanta a cladirii . LRF I Limita de rezistenta la foc I durata de timp la care elementul elementul isi pierde capacitatea de rezistenta la foc intr7 un incendiu standard 6 CC ( Clasa de combustibilitate I caracteristica a materialelor de constructii privind comportarea la foc6

Clasificari
(aterialele de constructii se clasifica din punct de vedere al comportarii la foc in - 'rupe: A . Ma$ ria! &o/#'"$i#i! 5cele care se aprind, ard sau se de'radeaza sub influenta temperaturilor inalte3. (aterialele combustibile se impart in 2 clase de combustibilitate dupa modul in care se inflameaza:

S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. TG. JIU

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.11 din 1-

, Clasa C1 : neinflamabile6 , Clasa C- : dificil inflamabile6 , Clasa C/ : mediu inflamabile6 , Clasa C2 : usor inflamabile6

8 . Ma$ ria! in&o/#'"$i#i! , care nu ard, nu se aprind, nu se de'radeaza.


1eoarece materialele de constructii din lemn care alcatuiesc structura sarpantelor fac parte din cate'oria C2, este necesara imbunatatirea comportarii la foc prin tratarea la suprafata sau in masa materialului cu o substanta inhibitoare de flacara care poate intarzia aprinderea materialului si poate reduce viteza de propa'are a incendiului. Aceasta substanta actioneaza prin: , formarea unui strat absorbant al 'azelor inflamabile6 , formarea unei bariere pentru flacari si descompunerea in 'aze inerte care dilueaza amestecul combustibil6 !rocedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor combustibile se numeste i'nifu'are I operatiunea de tratare a unui material combustibil cu produse i'nifu'e in scopul reducerii capacitatii de aprindere si a propa'arii flacarii pe suprafata acestuia. 0'nifu'area nu exclude aprinderea si arderea materialului, dar ii confera acestuia o comportare la foc imbunatatita pe o anumita perioada de timp. I-ni%'-ar a se realizeaza cu materiale a'rementate , de societati certificate pentru acest tip de lucrari , iar in perioada desfasurarii acestei activitati se vor face probe martor care vor fi incercate intr7un laborator a'rementat in vederea testarii LRF la care a ajuns materialul respectiv . I-ni%'-ar a "i an$i" p$i3ar a ! / n$ !or 0in ! /n !entru i'nifu'area materialelor si elementelor de constructii combustibile, este obli'atoriu utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul )rupelor de !ompieri si dupa caz cu a'rement tehnic. !rodusele i'nifu'e vor fi avizate de (inisterul 8anatatii asupra toxicitatii. !roducatorii si, dupa caz, furnizorii produselor i'nifu'e sunt obli'ati sa livreze numai produse corespunzatoare standardului de firma sau normei interne, si sa obtina avizul Comandamentului )rupelor de !ompieri si a'rementul tehnic pentru produsele noi sau modificari ale caracteristicilor produselor existente. 1upa tratarea cu produse i'nifu'e a lemnului, materialelor si produselor pe baza de lemn trebuie sa se reduca posibilitatea acestora de a se aprinde usor si de a arde in continuare. 0ntrucat prin i'nifu'are se intarzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se elimina posibilitatile de ardere a materialelor protejate, pot fi luate si alte masuri de protectie contra incendiilor. L'&rari! 0 i-ni%'-ar 1or %i 9 &'$a$ 0 p r"ona! in"$r'i$ "i a$ "$a$ in a& "$ "&op , cu respectarea stricta a instructiunilor de utilizare elaborate de producator 5tehnolo'ie de aplicare, consum specific sa.3. 4xecutantul lucrarilor de i'nifu'are este obli'at sa certifice calitatea i'nifu'arii executate prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate. La receptia lucrarilor, beneficiarul este obli'at sa verifice buletinele de incercare si asi'urarea conditiilor de eficienta 6 ele vor fi anexate la Cartea constructiei.

4.:. VERIFICAREA CALITATII I7NIFU7ARII V ri%i&ari inain$ 0 in& p r a i-ni%'-arii


)rebuie sa se verifice: , atestatul pentru lucrari de i'nifu'are al firmei executante emis de 0nspectoratul 'eneral al !ompierilor6 , atestatul persoanelor care suprave'heaza executia lucrarilor6

S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. TG. JIU

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.12 din 1-

, existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de i'nifu'are6 , existenta certificatelor de calitate si a a'rementelor tehnice pentru produsele folosite6 , existenta fisei tehnice a produsului respective6 , terminarea operatiunii anterioare6 , pre'atirea suprafetei in conformitate cu cerintele specificate in fisa tehnica a produsului6 , existenta instrumentelor si a sculeleor necesare pentru desfasurarea operatiunii6

V ri%i&ari in $i/p'! op ra$i'nii 0 i-ni%'-ar


)rebuie sa se verifice: , daca este respectata procedura tehnica de executie6 , daca sunt respectate instructiunile de aplicare ale produsului din fisa tehnica a acestuia6 , daca a fost anuntata unitatea teritoriala de pompieri de efectuarea acestei lucrari6 , daca in timpul executiei s7au prelevat probe pentru incercarea lor in laboratoare specializate conform 8* +,-6 , trebuie realizate minim / epruvete cu dimensiunile 2"" x 1," mm6 tratarea epruvetelor se face prin procedeul de i'nifu'are utilizat pentru lucrarea de baza6 , daca epruvetele au fost bine ambalate, si'ilate si stampilate de executant si beneficiar, iar etichetarea lor trebuie sa cuprinda urmatoarele specificatii: a5 denumirea obiectivului unde s7a efectuat operatia de i'nifu'are6 25 denumirea materialului i'nifu'at6 15 denumirea produsului i'nifu' si consumul specific realizat6 d5 data aplicarii6 e5 modul de aplicare6 85 denumirea executantului6 , aplicarea uniforma in numarul de straturi specificat in fisa tehnica, a materialului de i'nifu'are.

V ri%i&ari !a "%ar"i$'! op ra$i'nii 0 i-ni%'-ar


)rebuie sa se verifice: , uniformitatea stratului de material i'nifu' aplicat6 , realizarea receptiei provizorii a lucrarilor de i'nifu'are prin intocmirea procesului verbal de receptie provizorie in care trebuiesc specificate urmatoarele: a5 denumirea produsului i'nifu' utilizat, precum si a producatorului6 25 numarul lotului de produs i'nifu'6 15 numarul certificatului de calitate al produsului i'nifu'6 d5 numarul avizului de expeditie al materialului6 e5 modul de aplicare al produsului6 85 tipul materialului protejat6 g5 consumul specific6 <5 numarul straturilor aplicate6 i5 data aplicarii produsului6 j3 data efectuarii probelor6 La receptia definitiva trebuie verificata existenta buletinului de incercare pentru epruvetele supuse incercarii, incercare efectuata de un laborator atestat.

S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. TG. JIU

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU LUCRARI DE DULGHERIE

Cod Revizia 0 Exemplar nr. Pag.1- din 1-

4.4. PROCEDURI TEHNICE DE E*ECUTIE SPECIFICE


7 executie si montaj elemnente de acoperis din lemn & sarpante 7 executie si montaj elemente din lemn 7 scari 7 executie placari cu lambriuri 7 executie tratamente antifu'ice si antiseptice la elementele din lemn 7 executie tratamente de i'nifu'are elemente lemn.

S-ar putea să vă placă și