Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie selectiv privind motivele populare:

Alexandru Dima, Arta popular i relaiile ei, Bucureti,1971. Angela Paveliuc Olariu: Art Popular din Zona Botoanilor - Portul popular; Comitetul pentru Cultur i Educaie ociali!t al "udeului Botoani, #u$eul Botoani, 19%& 'pd() Angela Paveliuc Olariu: Arta popular din Zona Botoanilor; Scoare i licere; Comitetul pentru Cultur i Educaie ociali!t al "udeului Botoani, #u$eul Botoani, 197* 'pd() Con!tantin Prut, Calea rtcit: o privire asupra artei populare romneti, Bucureti, 1991. Dimitrie Com+a, Din ornamentica romn: Album artistic reprezentnd !" broderii #i $esturi dup ori%inalele $rne#ti 'D, PO-,B,. O-.,-E prin Bi/lioteca Digital a 0om1niei,
DACO0O#A-,CA 222.dacoromanica.ro !au 3ttp:44digitool.dc./mm!.ro:%%%1404)

Doina ,+(anoni, Paula Popoiu, Costumul romnesc de patrimoniu, Bucure+ti, 5&&7. Ecaterina 6omida, Custurile #i broderiile costumului popular din &omnia, Bucure+ti, 1975. Elvira 7am(ire!cu86alianu, 'odele de broderie pentru ornamentaie interioar, Bucureti, 1979. Elena Avrame!cu, :lorea Bo/u :lore!cu, Broderiile la romni, Bucure+ti, 1999. Emilia Pavel, Scoare i esturi populare, Bucureti, 19%9. :lorea Bo/u :lore!cu +i Paul Petre!cu 'red. re!p.), col. de aut. ;3eorg3e Aldea, 0o!2it3 Cape!iu!, -icolae Dunre, Arta popular romneasc, Bucure+ti, 19*9. ;eorgeta 0o+u 'autor +i coordonator), Costumul tradi$ional (n &omnia, Bucure+ti, 5&11. ;eorgeta toica, Aurelia Doaga, )nterioare romne#ti: $esturi #i custuri decorative, Bucure+ti, 1977. ;eorgeta toica, Paul Petre!cu, Arta popular romnesc, Bucure+ti, 19%1. ;eorgeta toica, Paul Petre!cu, Dic$ionar de art popular, Bucure+ti, 1997. ;3eorg3e Brtiloveanu, #i3ai p<nu, Zona etno%ra*ic Suceava, Bucure+ti, 19%7. ;3eorg3e Opre!cu, Arta $rneasc la romni: +ucrare (nso$it de cincizeci #i opt tabele de ilustra$ii 'D, PO-,B,. O-.,-E prin Bi/lioteca Digital a 0om1niei, DACO0O#A-,CA
222.dacoromanica.ro !au 3ttp:44digitool.dc./mm!.ro:%%%140)

,on =. Ciu/otaru, Ar,itectura tradi$ional- .e/tilele de interior- Portul popular de srbtoare, vol- ), ,a+i, 199%. #arcela :oc+a, 0omulu! >ulcne!cu, &omnia: din tezaurul portului popular tradi$ional, Bucure+ti, 1977. #aria B1tc, Costumul popular romnesc, Bucure+ti, 5&&*. #aria Cioar, Zona etno%ra*ic &du$i, Bucure+ti, 1979. #aria :ormagiu =edvig, Portul popular din &omnia- Catalo% tipolo%ic, Bucure+ti, 197?. #arina #arine!cu, Arta popular romneasc: $esturi decorative, Bucure+ti, 19*?. #arina #arine!cu, Arta popular romneasc: $esturi decorative, Clu@8-apoca, 1979. -icolae Dunre, Broderia popular romneasc, Bucure+ti, 19%9. -icolae Dunre, Al- Comnescu, 0rnamentica tradiional comparat, Bucure+ti, 1979.

-icolae ,orga, +1arte popolare in &omania 'D, PO-,B,. O-.,-E prin Bi/lioteca Digital a
0om1niei, DACO0O#A-,CA 222.dacoromanica.ro !au 3ttp:44digitool.dc./mm!.ro:%%%140)

Paul Petre!cu, Elena eco!an, Arta popular: (ndreptar metodic, Comitetul de tat pentru Cultur +i Art, 19**. Paul Petre!cu, Elena eco+an, Portul popular de srbtoare din &omnia, Bucure+ti, 19%?. Paul Petre!cu, ;eorgeta toica, de!ene: 0adu Dan, Arta popular romneasc, Bucure+ti, 19%1. Pam(ile 6udor, .upe!cu #i3ai i #arian . :l.A ed- (n%ri2it, pre*- i note de Petre 3lorea, Cromatica poporului romn, Bucureti, 5&&5. Pam(ile 6udor, )ndustria casnic la romni: .recutul #i starea ei de astzi: Contribu$iuni de art #i te,nic popular 'D, PO-,B,. O-.,-E prin Bi/lioteca Digital a 0om1niei,
DACO0O#A-,CA 222.dacoromanica.ro !au 3ttp:44digitool.dc./mm!.ro:%%%140)

6ancred BnBeanu, ;3eorg3e :oc+a +i Emilia ,one!cu, Arta popular (n &epublica Popular &omn: port, testuri, custuri, Bucure+ti, 19976ancred BnBeanu, au cola/.: Bori! 7derciuc, #ileana Pauncev, =edviga :ormagiu..., pre(. de Emil Condurac3i, Arta popular bucovinean, uceava, 1979.